Svendborg - Sct. Jørgens, 1886-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1886-1891, Svendborg, Sct. Jørgens sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1886, 1202, 1802, Georg Schober, gift stolemagersvend, 32, paa Mariaminde, St. Jørgensgaards Mark. Født i Bielitz i Østerrigske Schlesien
1886, 2602, 0503, Knud Hansen (Holm), enkemand, fisker og aftægtshusmand, 84, i Strandhuse
1886, 1503, 1903, Dødfødt dreng, søn af skipper Math. Nielsen, ved Høje Bøge
1886, 0605, 1105, Niels Jørgen Reinsholm, gift partikulier og tidligere forvalter, 73, ved Høje Bøge
1886, 0908, 1508, Vilhelm Hansen, 3 uger, søn af ugift Theodora Cath. Andrea Hansen. Født 20.7.1886 i Nikolaj Sogn, Svendborg. I pleje i St. Jørgens Sogn
1886, 1011, 1811, Christian Emil Christensen, 2 og 9 maaneder, søn af husejer og kvaseskipper M. R. Christensen, St. Jørgens Mark
1887, 2701, 0402, August Hagenberg, 5 uger, søn af skibsfører H. M. Hagenborg, ved Høje Bøge
1887, 1602, 2002, Erik Gustav Kjær, 3 dage, søn af murer V. F. A. Kjær, paa St. Jørgensgaards Mark
1887, 0305, 0705, Jakob Herman Christensen, 11 maaneder, søn af husejer og kvaseskipper M. R. Christensen, St. Jørgens Mark
1887, 1206, 1606, Poul Emil Larsen, 4 maaneder, søn af ugift Helle M. Nielsen, i Pasop
1887, 0112, 0712, Jens Peter Hansen, menig af 2. Dragonregiment, 19, i Odense. Født 2.7.1868 i Svendborg. Søn af indsidder L. H. Brandt ved Høje Bøge
1888, 1602, 2202, Rasmus Peter Petersen, 1½, søn af kvaseskipper Christoffer Petersen, i Strandhuse
1888, 1103, 1903, Christian Hansen, gift husmand og tømrer, 64, i Pasop
1888, 2004, 2604, Hans Christophersen, enkemand, husmand og fisker, 66, i Strandhuse
1888, 0705, 0905, Dødfødt dreng, søn af husejer og kvaseskipper Christoffer Pedersen, i Strandhuse
1888, 0106, 0606, Christen Jensen, 10 uger, søn af gaardmand P. Juel Jensen, i Kogtved
1888, 0306, 0806, Niels Hansen Uglebjerg, gift dampskibsfører, 46, boende ved Høje Bøge
1888, 0906, 1206, Dødfødt dreng, søn af husejer J. Hansen, Høje Bøge
1888, 1608, 2108, Christian Emil Hansen Christensen, 4 maaneder, søn af kvaseskipper Mads R. Christensen, af St. Jørgens Mark
1888, 1409, 2009, Axel Marius Hansen, gift husejer, 32, paa Kogtved Mark
1888, 0911, 1711, Ludvig Vilhelm Schmidt, gift pensjoneret og forhen stabshornist ved 7. Regiment, 64, Høje Bøge
1889, 2604, 3004, Carl Christian Hansen, 4 timer, søn af arbejdsmand Jeppe Hansen, paa St. Jørgensgaards Mark
1889, 1507, 1907, Svend Petersen, 6 maaneder, søn af indsidder Jens Petersen, ved Høje Bøge
1889, 0810, 1310, Knud Laurits Larsen, 4 maaneder, søn af tømrer R. Larsen, i Kogtved
1890, 0201, 0501, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Nikolaj Christiansen, af Kogtved Mark
1890, 0103, 0703, Jens Madsen Schmidt, enkemand og forhen lærer i Svendborg, 60, sidst boende paa Søgaards Mark
1890, 0403, 1003, Rasmus Jensen, ugift væver og indsidder, 69, paa Kogtved Mark
1890, 0703, 1103, H. Peter Johansen Schmidt, 1 og 3 maaneder, søn af smed H. Johansen Schmidt, Høje Bøge
1890, 1205, 1605, Charles Emil Stender, 1, søn af arbejdsmand Stender, Høje Bøge
1890, 2006, 2406, Rasmus Johansen, enkemand og væver, 80, i Svendborg. Tidligere boende i St. Jørgens Sogn
1890, 2507, 3007, Morten Jørgen Bertelsen, gift husejer og arbejdsmand, 66, ved Høje Bøge
1890, 2607, 3107, Rejnholdt Jakobsen, gift husejer og arbejdsmand, 56, paa St. Jørgensgaards Mark
1890, 2807, 3107, Carl Marius Ploug, 7, søn af fabrikarbejder R. Jørgensen, Ploug, Høje Bøge
1890, 0510, 1110, Niels Rasmussen, gift gaardejer, 85, i Kogtved
1890, 0810, 1310, Hans Christian Iversen, 3 maaneder, søn af skovfoged P. Chr. Iversen, Kogtved
1890, 2710, 0311, Niels Hansen, gift og pensj. lods, 64, i Kogtved Strandhuse
1890, 2511, 3011, Rasmus Johan Larsen, 2 maaneder, søn af ugift Hansine Mathilde Rasmussen, i Strandhuse
1890, 1112, 1712, Niels Nielsen, gift indsidder og arbejdsmand, 59, i Pasop
1890, 1412, 1912, Peter Alfred Hansen, 1½, søn af arbejdsmand Knud Hansen og Anne f. Hansen, St. Jørgens Mark
1891, 2701, 3101, Niels Marius Knudsen, 1 maaned, søn af husejer R. Knudsen, paa Brydegaards Mark
1891, 1203, 2003, Christoffer Rasmussen, gift fisker, 45, i Strandhuse
1891, 2104, 2704, Niels Jørgensen, ugift og tjenende, 22, i St. Jørgens Præstegaard
1891, 1705, 2205, Peter Rasmussen Jul, gift gaardejer, 88, i Kogtved
1891, 1607, 2007, Rasmus Marcussen, gift husejer og væver, 75, i Pasop
1891, 2207, 27074, Knud Hansen, separeret arbejdsmand, 49, St. Jørgens Mark
1891, 0709, 1109, Niels Jørgensen, gift arbejdsmand, 74, ved Høje Bøge
1891, 1711, 2111, Peter Andreas Nielsen, 3, søn af slagter N. P. Nielsen, Kogtved
1891, 2711, 0412, Hans Hansen, gift aftægtshusmand, 72, i Kogtved
1886, 0601, 1101, Alberta Marie Poulsen, 1 og 4 maaneder, datter af husmand og landpostbud Car. J. Poulsen, i Kogtved
1886, 1807, 2307, Merry Frederikke Nielsen, under 24 timer, datter af vinhandler Jørg. Nielsen, paa St. Jørgensgaards Mark
1886, 1911, 2411, Christine Jakobine Hansen, 1 og 4 maaneder, datter af husejer H. Lauritsen, paa St. Jørgensgaards Mark
1887, 0205, 0805, Anne Margrethe Jeppesen f. Madsen, enke, 68, hos en derboende datter paa Kogtved Mark. Arbejdsmand Chr. Jeppesen i Egense
1887, 2106, 2506, Caroline Lorentzen, ugift alumme, 85, paa St. Jørgens Kloster
1887, 0307, 0607, Dagmar Helene Kruse, ugift, 18, hos sin onkel husmand H. P. Rasmussen, ved Høje Bøge. Født 1.7.1869 i Fredensborg Sogn. Datter af tømrersvend A. F. Kruse i Kjøbenhavn
1887, 3107, 0308, Johanne Hansen, ugift, 34, i Kogtved. Datter af husmand Hans Hansen
1887, 0108, 0508, Lovise Rasmussen f. Christoffersen, 41, ved Høje Bøge. Færgekarl Mads Rasmussen
1887, 0109, 0709, Anne Sofie Petersen f. Hansen, 87, i Kogtved. Aftægtsgaardmand H. Petersen
1887, 2610, 0111, Eline Cathrine Behrens, ugift alumme, 66, i St. Jørgens Kloster. Født 22.4.1821 paa Taasinge
1887, 2612, 2912, Dorthea Magdalene Jakobsen f. Egebjerg, 85, St. Jørgens Mark. Husejer og snedker R. J. Jakobsen
1887, 3112, 06011888, Mette Margrete Hansen, 1 og 5 maaneder, datter af husmand P. Hansen, Høje Bøge
1888, 0505, 1005, Marry Olivia Hansen, 3 maaneder, datter af gaardmandssøn Hans Hansen, i Kogtved
1888, 2310, 3010, Christiane Andrea Trap, ugift alumme, 70, i St. Jørgens Kloster. Født i Taars Sogn paa Lolland
1889, 2504, 3004, Anne Hansine Hansen, 6 maaneder, datter af mursvend N. Hansen, paa St. Jørgensgaards Mark
1889, 1505, 2005, Johanne Mandrupsen f. Hansen, 80, ved Brydegaard. Fhv. graver J. Mandrupsen
1889, 0906, 1306, Stine Nielsen, 2, datter af kreaturhandler, N. Nielsen, i Pasop
1889, 1607, 2107, Camilla Louise Christensen, 5 maaneder, datter af ugift Jensine Caroline Emilie Hansen, i Pasop
1889, 1409, 1909, Karen Sofie Marie Petersen, 5, datter af arbejdsmand Jens Petersen, i Pasop
1889, 0111, 0711, Birgitte Marie Elisabeth Jensen f. Lund, 69, i Strandhusene. Partikulier og fhv. blikkenslager i Svendborg Christian Jensen
1889, 2611, 0312, Anne Marie Rasmussen Kold f. Petersdatter, 74, i Kogtved. Husejer og fisker Anders Rasmussen
1890, 2701, 0202, Maren Kirstine Holm f. Hansen, 72, ved Høje Bøge. Husejer P. Sørensen Holm
1890, 1403, 2103, Karen Theodora Nielsen, ½, datter af fisker H. Jørg. Nielsen, i Kogtved Strandhuse
1890, 0205, 0705, Anne Susanne Madsen f. Nielsdatter, enke, 88, i Pasop. Aftægtsmand Jens Madsen
1890, 1207, 1507, Christine Johansen Schmidt, 15, datter af smed H. Johansen Schmidt, ved Høje Bøge
1890, 0509, 1009, Marie Kirstine Hansen, 20, St. Jørgens Mark. Datter af husejer og skibsrheder N. Peder Hansen
1890, 1711, 2111, Nikoline Christensen f. Larsen, 38, St. Jørgens Mark. Husejer og fisker Mads Rasm. Christensen
1891, 2001, 2701, Flora Drastrup, ugift, 57, i St. Jørgens Kloster
1891, 1402, 2002, Anna Margrethe Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af husmand P. Hansen, Høje Bøge
1891, 2503, 3103, Mathilde Johanne Hansen, 2 og 4 maaneder, datter af arbejdsmand Mads Hansen, paa St. Jørgensgaards Mark
1891, 2803, 3103, Anna Kathrine Hansen, 4½, datter af arbejdsmand Mads Hansen, paa St. Jørgensgaards Mark
1891, 3003, 0604, Ane Elisabeth Antonette Petersen f. Rasmussen, enke, 64, i Kogtved. Husmand Hans Petersen (død 12.2.1873)
1891, 0304, 0904, Karen Petersen f. Christoffersen, enke, 81, i Kogtved. Husmand og væver Hans Petersen (død 25.2.1863)
1891, 0404, 0904, Kirstine Christoffersen f. Hansdatter, enke, 88, i Strandhuse. Pensjoneret lods Hans Christoffersen
1891, 1304, 1704, Gjertrud Marie Johansen, 10 maaneder, datter af skrædersvend Olaf Johansen, St. Jørgens Mark
1891, 1405, 2005, Louise Caroline Cathrine Krohn f. Astrup, 76, ved Høje Bøge. Pastor emeritus C. Krohn
1891, 1206, 1806, Marry Johanne Larsen, 4 maaneder, datter af husejer og arbejdsmand Lars Peter Larsen, ved Høje Bøge
1891, 2606, 0207, Karen Nielsen f. Jørgensen, 74, ved Høje Bøge. Husejer R. Nielsen
1891, 0508, 0808, Ane Margrethe Rasmussen, ugift, 74, i St. Jørgens Kloster
1891, 1709, 2209, Ane Kathrine Rasmussen f. Hansen, 31, af Svendborg. Skibstømrer Chr. Joh. Rasmussen
1891, 1311, 1511, Udøbt pige, 2 uger, datter af arbejdsmand Lars P. Larsen, Høje Bøge
1891, 2112, 2812, Johanne Cathrine Jørgensen f. Hansen, 31, Høje Bøge. Husejer P. Jørgensen
1891, 2412, 3012, Frederikke Kirstine Knudsen f. Kaas, 27, i Egense Sogn. Skolelærer ved Rantzausminde Skole L. Th. Knudsen
1891, 2512, 3012, Inger Juel f. Knudsdatter, enke, 86, i Kogtved. Gaardejer P. Rasmussen Juel