Landet, 1875-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1875-1891, Landet sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1875, 2503, 3103, Hans Jensen Jørgensen, 1½, i Strammelse, søn af ugift Dorothea Christoffersen, tjenende i Bækkehave
1875, 0204, 0704, Hans Simonsen, husfæster, 40, i Strammelse
1875, 3009, 0610, Hans Jensen, 13, søn af husmand Hans Christian Jensen, i Vornæs
1875, 0511, 1211, Lars Larsen, gift boelsmand, 57, i Strammelse
1875, 0312, 0612, Dødfødt dreng, søn af skrædder Søren Nielsen Skov, i Lundby
1875, 3012, 04011876, Anders Martin Hansen, 1 dag, søn af gaardmand Rasmus Hansen, i Strammelse
1876, 2601, 3101, Jacob Pedersen, gift tjenestekarl, 26, i Strammelse
1876, 2803, 0204, Niels Henriksen, enkemand og lem, 77, i Strammelse Hospital
1876, 0404, 0804, Rasmus Marius Jensen, 1½, søn af indsidder Lorents Jensen, i Lundby
1876, 2706, 3006, Anders Nielsen Stenner, indsidder, 73, i Lundby
1877, 1702, 2302, Mikkel Rasmussen, 28, i Strammelse. Søn af bolsmand Rasmus Rasmussen
1877, 1003, 1403, Rasmus Carlsen Skov, 3, søn af husfæster Rasmus Carlsen, i Vornæs
1877, 0904, 1404, Jens Rasmussen, 4, søn af husmand Morten Rasmussen, af Vornæs
1877, 1506, 1906, Hans Rasmussen, husfæster, 77, i Lundby
1877, 2207, 2907, Rasmus Rasmussen, indsidder, 57, i Strammelse
1877, 0411, 1011, Peder Pedersen, skrædder, 30, opholdt sig hos stedfaderen Rasmus Christensen, i Vornæs
1877, 1411, 1911, Niels Rasmussen, indsidder og skomager, 58, i Lundby
1878, 0401, 1101, Niels Rasmussen, ugift, fhv. gaardfæster og aftægtsmand, 70, i Melby
1878, 1301, 1801, Jørgen Jensen, enkemand og aftægtsmand, 80, af Strammelse
1878, 1901, 2501, Jens Hansen Smed, 1 og 9 maaneder, søn af husfæster og snedker Hans Smed, af Vornæs
1878, 2404, 2804, Lars Larsen, 6 timer, søn af ugift Marie Kathrine Pedersen, af Vornæs
1878, 2904, 0205, Dødfødt dreng, søn af husfæster og snedker, Hans Smed, af Vornæs
1878, 2005, 2505, Henrik Pedersen, gift husfæster, 90, i Strammelse
1878, 2305, 2905, Hans Nielsen, gift husfæster, 74, i Strammelse
1878, 2606, 3006, Peder Christoffersen, 1 dag, søn af indsidder Christoffer Pedersen, i Vornæs
1878, 1607, 1907, Rasmus Jakobsen Pelle, 12 uger, søn af gaardfæster Jakob Jakobsen Pelle, af Lundby
1878, 1909, 2309, Udøbt dreng, 9 timer, søn af sognepræst Wilh. L. Chr. Schousboe, i Landet
1878, 2610, 3010, Rasmus Christiansen, enkemand, væver og husaftægtsmand, 70, Vornæs
1878, 3110, 0511, Anders Jensen (Skindballe), gift gaardfæster, 57, af Vornæs
1879, 2001, 2501, Hans Hansen, enkemand, indsidder og hørsvinger, 67, af Lundby
1879, 2801, 0102, Peder Christoffersen, gift fæstehusmand, 59, Vornæs Skov
1879, 0102, 0502, Christen Christensen,18 uger, søn af arbeidsmand og indsidder Rasmus Christensen, af Vornæs
1879, 1802, 2202, Dødfødt dreng, søn af indsidder og skrædder Søren Nielsen og Rasmine Jørgensen, af Lundby
1879, 0503, 1103, Rasmus Hansen, 4, søn af gaardfæster Hans Nielsen, af Lundby
1879, 0703, 1103, Hans Christian Hansen, 5, søn af gaardfæster hans Nielsen, i Lundby
1879, 0703, 1203, Jørgen Mortensen, gift husfæster, 54, i Lundby
1879, 1003, 1503, Christian Benjamin S…denskjold, gift skovfoged, 47, i Vornæs
1879, 1603, 2203, Rasmus Hansen, 20, ugift fattiglem, i Strammelse. Søn af husfæster Hans Rasmussen
1879, 1804, 2304, Anders Nielsen, tjenestekarl, 18, i Vornæs. Søn af husmand Niels Andersen i Tved
1879, 2305, 2805, Peder Hansen Clausen, 5, søn af husmand Hans Marius Clausen, af Nørskov
1879, 2406, 2806, Rasmus Simonsen Jakobsen, 9, søn af gaardfæster Christen Jakobsen Pelle, i Lundby
1879, 0307, 0807, Anders Andersen, gift gaardfæster, 95, i Vornæs
1879, 1607, 2107, Hans Nielsen Drost, gift gaardfæster, 32, i Lundby
1879, 3107, 0508, Erik Rasmussen, gift husfæster, 80, i Lundby
1879, 1910, 2510, Simon Simonsen (Krag), enkemand og gaardfæster, 64, i Vornæs
1879, 0711, 1311, Anders Larsen, enkemand og husfæster, 56, i Strammelse
1879, 2711, 0212, Rasmus Mortensen, gift husfæster,60, i Lundby
1880, 1901, 2301, Johan Carl Isak Døhmer, ugift fattiglem, 80, af Vornæs
1880, 2602, 0203, Peder Hansen Clausen, 3 dage, søn af husfæster Hans Marius Clausen, af Nørskov
1880, 0905, 1505, Poul Poulsen, 6 dage, søn af indsidder Christian Poulsen, i Strammelse
1880, 2905, 0106, Dødfødt dreng, søn af indsidder og skrædder Søren Nielsen Skov, af Vornæs
1880, 3105, 0406, Jens Pedersen, tjenestekarl, 27, i Lundby. Søn af afdøde indsidder Peder Madsen i Lundby
1881, 0702, 1102, Jens Nielsen Væver, enkemand og gaardfæster, 78, i Bækkehave
1881, 1502, 1902, Frederik Christian Hansen, enkemand og fattiglem, 67, i Strammelse Hospital
1881, 3003, 0504, Hans Hansen Drost, 1, søn af afdøde gaardfæster Hans Nielsen og Bodil Jakobsen, af Lundby
1881, 2308, 2608, Dødfødt dreng, søn af gaardfæster Poul Rasmussen, af Strammelse
1881, 2708, 0109, Peder Andersen, gift husfæster, 44, i Strammelse
1881, 0509, 0909, Anders Pedersen, enkemand og husaftægtsmand, 87, af Strammelse
1881, 1111, 1611, Niels Nielsen, gift husfæster, 78, i Strammelse
1881, 1412, 2012, Karl Nielsen, 5, søn af husfæster og sømand Hans Nielsen, af Strammelse
1882, 0502, 1102, Niels Christensen (Bønløkke), gift gaardfæster, 60, i Vornæs
1882, 0802, 1302, Anders Christiansen, gift husfæster, 79, i Nørskov
1882, 1202, 1702, Anders Nielsen, enkemand og husaftægtsmand, 76, i Lundby
1882, 1105, 1705, Peder Hansen, gift husaftægtsmand, 78, af Vornæs
1882, 1005, 1705, Anders Hansen Mouritsen, 3 maaneder, søn af indsidder Anders Mouritsen, i Vornæs
1882, 0706, 1306, Rasmus Rasmussen, gift husfæster, 47, i Strammelse
1881, October, 1606, Christen Madsen Jørgensen, gift fisker, 37, i Svendborg. Opskyllet paa Vornæs Strand
1882, 2907, 0308, Anders Christoffersen, gift boelsmand, 71, i Strammelse
1882, 0408, 0908, Jørgen Hansen, gift husaftægtsmand, 81, af Lundby
1882, 0309, 0709, Axel Larsen, enkemand og husaftægtsmand, 79, af Strammelse
1882, 1809, 2309, Hans Hansen Smed, 8, søn af husfæster og snedker Hans Smed, i Vornæs
1882, 2809, 0210, Udøbt dreng, nogle timer, søn af gaardfæster Christen Jensen, i Bækkehave
1883, 0203, 0603, Dødfødt dreng, søn af indsidder Christen Pedersen, af Vornæs Skov
1883, 3103, 0404, Anders Carlsen, ugift arbeidsmand, 72, af Lundby
1883, 1204, 1804, Hans Christian Rasmussen, gift husfæster og veimand, 71, af Lundby
1883, 1905, 2405, Lorents Henrik Jensen, gift huslejer, 63, af Lundby
1883, 1012, 1412, Kristen Rasmussen Jensen, gift indsidder og høker, 59, af Lundby
1884, 0304, 0904, Christen Nielsen(Bønløkke), gift gaardmand, 89, af Vornæs
1884, 1105, 1705, Hans Larsen Skov, gift huslejer og tømrer, 71, af Lundby (Præsteenkesædet)
1884, 1507, 1907, Knud Knudsen, gift fattiglem, 91, i Strammelse Hospital
1884, 0708, 1208, Rasmus Rasmussen, gift gaardmand, 76, af Melby
1885, 3003, 0404, Hans Hansen, 3, søn af skomager Rasmus Hansen, af Strammelse
1885, 1907, 2207, Jens Hansen,1½, søn af husmand Jørgen Hansen, af Strammelse
1885, 0409, 0909, Udøbt dreng, 12 timer, søn af skibstømrer og husfæster Peder Hansen, af Lundby
1885, 2909, 0310, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Christian Mouritsen, af Vornæs
1885, 2710, 0211, Rasmus Valentin, enkemand og husaftægtsmand, 77, af Vornæs
1885, 2412, 2712, Dødfødt dreng, søn af indsidder og skrædder Søren Nielsen Skov, af Vornæs
1886, 1801, 2501, Hans Andersen, enkemand og gaardaftægtsmand, 69, af Lundby
1886, 1102, 1502, Rasmus Rasmussen, ½ døgn, søn af indsidder Kristen Rasmussen, af Vornæs
1886, 0303, 0903, Laurits Mouritsen, 11 dage, søn af indsidder Anders Mouritsen, af Vornæs
1886, 0703, 1203, Niels Larsen, enkemand og gaardaftægtsmand, 77, af Strammelse
1886, 0106, 0506, Peder Pedersen (Øbo), gift husfæster, 69, i Vornæs
1886, 0206, 0706, Hans Jørgensen (Stær), gift gaardmand, 55, i Bækkehave
1886, 0207, 0607, Johannes Rasmussen,3, søn af husfæster Peder Rasmussen, af Lundby
1886, 0607, 1007, Lars Jespersen, enkemand og husfæster, 69, i Melby
1886, 2909, 0210, Henrik Hansen, ugift fattiglem, 66, af Strammelse Hospital
1886, 2010, 2510, Niels Kristensen Smed, 2, søn af husmand Kristen Smed, af Lundby
1887, 1101, 1501, Jakob Jakobsen, 5 maaneder, søn af indsidder Rasmus Jakobsen, af Nørskov
1887, 1301, 1701, Niels Laurits Larsen, 4 uger, søn af ugift Maren Larsen, af Stammelse Hospital
1887, 1703, 2103, Christen Rasmussen Høj, enkemand og husaftægtsmand, 76, af Lundby
1887, 2403, 2903, Hans Larsen, ungkarl, 24, af Strammelse. Søn af indsidder Lars Jakobsen
1887, 2703, 3003, Kristian Rasmussen, 8 timer, søn af gaardejer Hans Jakob Rasmussen, af Lundby
1887, 1504, 1904, Hans Hansen Lolk, gift husmand og høker, 74, i Strammelse
1887, 0407, 0907, Anders Rasmussen, ugift fattiglem, 92, af Strammelse Hospital
1887, 3010, 0311, Anders Pedersen (Nørballe), enkemand og gaardaftægtsmand, 72, af Strammelse
1887, 0211, 0711, Kristen Pedersen, ½, søn af indsidder Kristen Pedersen, af Vornæs
1887, 1012, 1412, Kristen Høj Rasmussen, ½, søn af husmand Hans Rasmussen, af Lundby
1888, 0701, 1201, Anders Hansen Lolk, gift gaardfæster, 56, i Strammelse
1888, 3001, 0402, Hans Jakobsen, gift husfæster, 61, af Vornæs
1888, 1503, 2103, Emilius Mortensen, gift husfæster, 54, i Lundby
1888, 1703, 2303, Rasmus Rasmussen, enkemand og boelsmand paa aftægt, 69, af Strammelse
1888, 0104, 0504, Jens Hansen, enkemand og fattiglem, 78, af Lundby
1888, -, 2404, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Lars Nielsen (Kold), i Strammelse
1888, 3009, 0510, Peder Esbensen, gift gaardaftægtsmand, 85, i Lundby
1889, -, 2001, Dødfødt dreng, søn af indsidder Rasmus Jakobsen, i Nørskov
1889, 0802, 1302, Peter Hansen Jørgensen, 3½ maaned, søn af møller Hans Jørgensen, af Lundby
1889, 1503, 2203, Hans Smed, gift husfæster og snedker, 48, i Vornæs
1889, 2903, 0204, Marius Jensen Oman, 6 timer, søn af gaardfæster Niels Jensen Oman, af Melby
1889, 2506, 2906, Morten Larsen, gift husmand, 53, i Lundby
1889, 20 el. 2107, 2707, Sixten Sparre, gift premierlieutenant ved det skaanske Dragonregiment, 35, Malmø
1889, 3008, 0309, Hans Nielsen Bødker, gift husmand og hjulmand, 37, i Strammelse
1889, 2909, 0310, Udøbt dreng, søn af gaardfæster Christen Jensen, af Bækkehave
1889, 3112, 05011890, Dødfødt dreng, søn af gaardfæster Rasmus Jakobsen, af Lundby
1890, 1101, 1701, Poul Poulsen, ½, søn af husfæster Niels Poulsen, i Vornæs
1890, 0804, 1204, Espen Nielsen, gift husfæster, 50, i Lundby
1890, 0904, 1404, Lars Jakobsen, gift indsidder, 62, i Strammelse
1890, 2705, 3105, Jens Clausen, gift skovløber, 78, i Strammelse
1890, 0908, 1308, Anders Hansen, gift indsidder, 75, i Strammelse
1890, 2809, 0310, Peder Larsen Møller, gift gaardmand, 73, i Melby
1890, 2909, 0410, Rasmus Jensen Møller, gift gaardmand, 65, i Vornæs
1890, 2511, 2911, Emil Gustav Theodor Eriksen, ½, søn af husfæster og skrædder Lars Eriksen, i Melby
1891, 0203, 0703, Anders Nørregaard Andersen, 12, søn af husfæster Jens Andersen, i Strammelse
1891, 1703, 2303, Hans Marius Poulsen Rasmussen, 9 maaneder, søn af husfæster Hans Rasmussen, af Vornæs
1891, 2503, 3003, Hans Rasmussen, 1, søn af indsidder Niels Rasmussen, af Vornæs
1891, 0504, 1104, Rasmus Larsen, gift husfæster, 77, af Lundby Mark
1891, 0405, 0805, Rasmus Pedersen Møller, gift husmand, 81, i Lundby
1891, 2405, 2905, Anders Larsen, gift gaardaftægtsmand, 75, af Lundby
1891, 1106, 1506, Anders Andersen, 3 maaneder, søn af gaardbestyrer Jens Andersen, i Vornæs
1891, 1706, 2206, Lars Hansen, enkemand og indsidder, 83, af Lundby
1891, 0208, 0708, Mourits Hansen, gift gaardaftægtsmand, 70, af Vornæs
1891, 0609, 1209, Christen Rasmussen, gift indsidder, 40, af Vornæs
1891, 1612, -, Poul Jensen, enkemand, indsidder og hørsvinger, 75, af Lundby
1891, 1912, 2412, Anders Rasmussen Nielsen, 8, søn af gaardfæster Lars Nielsen, af Strammelse
1874, 1003, 1403, Gjertrud Larsdatter, enke, 62, af Lundby. Husfæster Anders Sørensen
1874, 3006, 0407, Maren Kirstine Pedersen, 1, datter af ugift Karen Marie Jensen, af Lundby
1874, 2707, 3107, Ane Andersen, 82, i Lundby. Gaardfæster Hans Christiansen
1874, 0108, 0508, Ane Pedersen, 2½, datter af indsidder Christoffer Pedersen, af Vornæs
1875, 0901, 1601, Ane Esbensdatter, enke, 79, af Lundby. Gaardfæster Christen Rasmussen
1875, 1301, 1901, Ane Rasmusdatter, 64, i Strammelse. Gaardfæster Niels Larsen
1875, 1401, 1801, Ane Rasmussen, 65, i Lundby. Aftægtsmand Anders Nielsen Sander
1875, 1501, 2201, Ellen Nielsdatter, enke, 64, i Bækkehave. Gaardfæster Jens Rasmussen
1875, 1502, 2102, Camilla Marie Nielsen, 1, datter af sømand Lars Nielsen, i Strammelse
1875, 1602, 2202, Ane Margrethe Rasmusdatter, enke, 81, af Vornæs. Gaardmand Jens Andersen
1875, 3103, 0604, Bodil Sophie Rasmussen, sypige, 22, i Vornæs. Datter af afgangne Rasmus Clausen af Strammelse
1875, 0804, 1504, Ane Hansen, enke, 78, af Strammelse. Husfæster Erik Jørgensen
1875, 3005, 0306, Ane Dorothea Hansdatter, 63, af Lundby. Indsidder Hans Hansen
1875, 2107, 2507, Rasmus Rasmussen, 8 dage, datter af husmand Søren Rasmussen, i Vornæs
1875, 0409, 0909, Margrethe Carlsen, 8, datter af husfæster Rasmus Carlsen, af Vornæs
1875, 0310, 0610, Dødfødt pige, datter af ugift Maren Pedersen, af Vornæs
1875, 3010, 0211, Maren Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 81, i Strammelse. Husfæster Rasmus Rasmussen
1875, 0912, 1212, Jensine Poulsen, 14 dage, datter af ugift Bodil Poulsen, i Hospitalet
1875, 2212, 2712, Dødfødt pige, datter af ugift Ane Hansen, af Strammelse
1876, 0302, 0902, Sophie Hansdatter, enke og aftægtskone,75, af Lundby. Gaardfæster Peder Rasmussen
1876, 2903, 0204, Ane Nielsen, 41, i Strammelse. Husmand Hans Jensen
1876, 0104, 0604, Maren Nielsen, fraskilt, 45, af Lundby. Indsidder Hans Hansen Dyhr
1876, 0304, 0704, Ane Marie Andersen, 63, i Lundby. Indsidder Niels Rasmussen
1876, 2804, 0405, Ane Marie Rasmusdatter, ugift, 63, af Strammelse
1876, 2005, 2605, Kathrine Marie f. Lorentsen, 43, i Vornæs. Gaardfæster Rasmus Jacobsen
1876, 1507, 1907, Kirsten Hansen, ugift lem, 68, i Strammelse Hospital
1876, 1507, 2007, Ane Andersdatter, enke og aftægtskone, 97, i Vornæs. Husfæster Lars Christiansen
1876, 0910, 1510, Johanne Olesen, ugift indsidderske, 51, i Lundby
1876, 1410, 1910, Maren Kirstine Carlsen, 5½, datter af husfæster Rasmus Carlsen, i Vornæs
1876, 2811, 0412, Ana Lisbeth Christoffersen, 81, i Strammelse. Skovløber Jens Clausen
1876, 0912, 1212, Dødfødt pige, datter af indsidder Jens Andersen og Anesine Marie Pedersen Nørregaard, af Strammelse
1876, 1112, 1512, Ane Svendsen, ugift, 64, af Landet Hospital
1876, 3012, 04011877, Karen Nielsine Jensen, 2, datter af indsidder Hans Jensen, i Lundby
1877, 0303, 1003, Karen Nielsdatter, enke, 81, i Lundby. Gaardmand Jens Rasmussen Lund
1877, 2103, 2603, Birthe Larsdatter, 67, i Strammelse. Boelsmand Anders Christoffersen
1877, 2303, 2803, Maren Jørgensen, 14, datter af indsidder Karen Jørgensen, af Lundby
1877, 2803, 0204, Kirsten Svendsdatter, 68, af Lundby. Husfæster Erik Pedersen
1877, 3103, 0404, Ane Rasmussen, 36, af Vornæs. Husmand Hans Christensen
1877, 2005, 2205, Dødfødt pige, datter af indsidder Peder Jensen Pedersen og Kirsten Christensen, af Strammelse
1877, 2606, 3006, Ane Kathrine Larsen, 60, af Lundby. Husfæster Jakob Hansen
1877, 1712 ,2212, Karen Jørgensen, ugift indsidderske, 47, i Lundby
1878, 2802, 0703, Margrethe Henningsdatter, enke, 87, af Lundby. Aftægtsmand Johannes Jørgensen
1878, 0703, 1203, Ane Nielsine Jensen Aamand, 3 maaneder, datter af gaardfæster Niels Jensen Aamand, i Melby
1878, 0903, 1403, Kirstine Christensen, 22, i Lundby. Datter af husfæster Casper Christensen
1878, 3005, 0406, Dorthea Mikkelsen,77, af Strammelse. Aftægtsmand Anders Pedersen
1878, 1307, 1707, Kirsten Axelsen, enke, 92, i Strammelse. Husfæster Rasmus Rasmussen
1878, 2407, 2807, Dødfødt pige (tvilling), datter af husmand Peder Olsen og Marie Rasmussen, af Strammelse
1878, 2907, 0108, Maren Pedersdatter, enke, 67, i Vornæs. Gaardfæster Jens Hansen
1878, 1608, 2108, Karen Pedersen, 3 uger, datter af husmand Peder Olsen, af Strammelse
1878, 1809, 2309, Maren Rasmussen, 29, af Vornæs Skov. Indsidder Christoffer Pedersen
1878, 1011, 1611, Maren Caritha Andersen, 9, datter af huslejer og skovløber Hans Andersen, i Vornæs
1878, 2611, 3011, Maren Hansdatter, enke, 89, af Lundby. Aftægtsmand Anders Rasmussen
1879, 2203, 2703, Karoline Pedersen, 12, datter af indsidder Hans Pedersen, i Lundby
1879, 2303, 2703, Eline Pedersen, 2, datter af bødker Anders Pedersen, i Lundby
1879, 3003, 0404, Karen Hansdatter, enke, 78, af Vornæs. Indsidder Jens Rasmussen
1879, 1404, 1904, Rasmine Rasmussen, 30, af Vornæs Skov. Huslejer Hans Andersen
1879, 2504, 2904, Rasmine Karoline Nielsen, 1½, datter af husfæster og snedker Hans Nielsen, i Lundby
1879, 0905, 1505, Kirstine Jensine Kristiane Clausen, 9 maaneder, datter af husmand Hans Rasmus Clausen, af Nørskov
1879, 2005, 2405, Maren Nielsen, 10, datter af husmand Niels Gabrielsen, i Nørskov
1879, 2605, 3005, Maren Christensen, 2, datter af husmand og hørsvinger Jakob Christian Christensen
1879, 2906, 0307, Maren Larsdatter, 62, af Strammelse. Boelsmand Rasmus Rasmussen
1879, 1009, 1509, Kirsten Pedersen, ugift indsidderske, 52, i Strammelse
1879, 1309, 1909, Ane Margrethe Hansdatter, enke og aftægtskone, 80, af Tvedeskov
1879, 1509, 2009, Ane Hansdatter, enke og indsidderske, 68, i Vornæs. Indsidder Henrik Andersen af Bjernemark
1879, 1111, 1611, Dødfødt pige (tvilling), datter af ugift Kirstine Madsen Pedersen, af Stammelse
1879, 0112, 0412, Rasmine Eilersen Rasmussen, 2 uger, datter af gaardfæster Rasmus Rasmussen, i Melby
1879, 1112, 1512, Bodil Johansdatter, enke, 48, i Lundby. Husfæster Rasmus Mortensen
1879, 2712, 01011880, Sine Hansen (tvilling), 6 uger, datter af ugift Kirstine Madsen Pedersen, af Strammelse
1880, 3005, 0306, Andersine Knudsen, 6 uger, datter af husfæster Niels Knudsen, i Vornæs
1880, 2006, 2306, Dødfødt pige, datter af gaardfæster Niels Jensen, i Melby
1880, 1312, 1812, Karen Jensdatter, 54, af Lundby. Boelsmand Rasmus Jakobsen Pelle
1881, 3001, 0402, Karen Rasmussen, enke, husaftægtskone, 72, i Lundby
1881, 1705, 2105, Jakobine Mathilde Pedersen Nørregaard, ugift tjenestepige, 22, i Strammelse. Af Vindeby
1881, 2205, 2705, Juliane Sophie Elise Jansen f. Petersen, 52, af Nørskov. Jæger Johannes Jansen
1881, 2611, 0112, Karen Larsen, ugift dagleierske, 67, af Strammelse
1881, 2412, 3012, Maren Hansdatter, pensioneret enke, 82, af Vornæs. Skovfoged Hans Larsen paa Egeskov
1882, 2201, 2801, Ane Rasmusdatter, enke, 74, af Lundby. Gaardfæster og landsthingsmand Jens Jakobsen
1882, 1702, 2402, Anne Larsdatter, 58, af Melby. Husfæster Lars Jespersen
1882, 0403, 0903, Bodil Christensdatter, enke, 84, i Strammelse. Gaardfæster Peder Andersen Nørballe
1882, 0903, 1603, Ane Nielsen, 19, af Lundby. Datter af husfæster Hans Hansen Skov
1882, 0104, 0504, Kirsten Christoffersen, enke, 88, af Svendborg. Indsidder Anders Nielsen St…
1882, 0504, 1104, Bodil Larsdatter, enke, 77, i Vornæs. Gaardfæster Christen Møller
1882, 2204, 2804, Sophie Frederikke Pedersen, 1, datter af ugift Gjertrud Hansen. Pleiebarn i Hospitalet
1882, 2705, 0206, Mette Kirstine Holst f. Hansen, enke, 87. Kjøbmand Holst i Varde. Svigermoder til lærer Koch i Lundby
1882, 0710, 1210, Anne Marie Lærke, 51, af Lundby. Sadelmager Hans Andersen
1883, 2702, 0503, Ane Hansen, 1 dag, datter af avlskarl Jens Hansen, af Vornæs
1883, 1605, 2105, Johanne Kirstine Jensen, 62, af Strammelse. Indsidder Hans Hansen
1883, 2505, 3005, Laurine Rasmine Christensen, enke, 82, af Lundby. Husaftægtsmand Hans Rasmussen Greve
1883, 1406, 2006, Udøbt pige, 3 dage, datter af pige Kirsten Jørgensen, af Nørskov
1883, 1309, 1809, Johanne Hansine Andersen, 51, af Lundby. Baadebygger Jens Hansen
1883, 1312 ,1812, Ane Jørgensdatter, enke, 73, af Strammelse Hospital. Indsidder Jørgen Rasmussen
1883, 2912, 03011884, Karen Rasmussen, ugift, 34, i Lundby. Datter af husmand Rasmus Pedersen Møller
1883, 3012, 03011884, Kirsten Hansdatter, enke, 77, af Nørskov. Husmand Anders Christiansen
1884, 2501, 3001, Ane Larsdatter, 48, af Strammelse. Husmand Niels Hansen Tokke
1884, 1702, 2202, Rasmine Nielsen, 7, datter af gaardfæster Niels Hansen, af Bækkehave
1884, 2705, 3105, Karen Rasmussen, 49, af Vornæs. Husmand Rasmus Karlsen
1884, 1406, 1906, Ane Margrethe Jørgensen, 30, af Melby. Skrædder L. Eriksen
1884, 0107, 0507, Ane Margrethe Knudsdatter, enke, 63, i Vornæs. Husmand Lars Hansen
1884, 1711, 2211, Karen Rasmussen, 55, af Vornæs. Aftægtsmand Esben Christensen
1884, 2411, 0112, Maren Rasmussen, 67. Gaardmand A. Pedersen Nørballe
1884, 3011, 0512, Maren Hansen, enke, 73, af Strammelse. Husfæster Axel Larsen
1884, 0912, 1312, Margrethe Eriksdatter, enke, 71, af Nørskov. Husfæster Christen Jensen
1885, 1407, 1807, Dødfødt pige, datter af saddelmager Hans Andersen, af Lundby
1885, 0508, 0908, Dødfødt pige, datter af ugift Marie Dorothea Christensen, af Lundby
1885, 0509, 0909, Marie Louise Jensen, 28, af Lundby. Skibstømrer og husmand Peder Hansen
1885, 0611, 1211, Gjertrud Nielsdatter, 73, af Lundby. Husaftægtsmand Jens Jakobsen
1886, 2104, 2704, Karen Jakobsdatter, enke, 79, af Lundby. Husaftægtsmand Jørgen Hansen
1886, 0405, 1005, Maren Henriksen, ugift indsidderske, 55, i Lundby
1886, 1409, 1809, Else Kirstine Hansen, 36, af Strammelse. Gaardmand Poul Rasmussen
1886, 1011, 1611, Maren Larsdatter, enke, 79, af Vornæs. Husfæster Anders Hansen
1886, 1811, 2311, Ane Jensine Andersen, 14, datter af skovfoged Hans Andersen, af Vornæs
1886, 0412, 1012, Johanne Hansdatter, enke, 65, af Strammelse. Boelsmand Poul Christensen
1886, 0812, 1412, Maren Rasmussen, 71, i Vornæs. Gaardmand Rasmus Christensen
1886, 2312, 2712, Ane Marie Jørgensen, 33, af Nørskov. Arbejdsmand Rasmus Jakobsen
1887, 1503, 1903, Maren Hansen, ugift indsidderske og sypige, 38, af Lundby
1887, 1704, 2304, Ane Marge Rasmussen, 59, af Vornæs. Gaardmand Christen Jespersen
1887, 1305, 1805, Juliane Pedersen, enke, 76, af Lundby. Indsidder Mikkel Kristensen
1887, 1705, 2105, Karen Pedersen, enke, 71, af Vornæs. Husfæster Peder Pedersen (Øbo)
1887, 1606, 2006, Sidsel Rasmusdatter, 75, af Lundby. Indsidder og væver Jens Hansen
1887, 0307, 0707, Karen Kirstine Rasmussen, 19, af Strammelse. Datter af afdøde husmand Rasmus Jørgensen
1887, 0308, 0708, Hansine Karoline Clausen, ½, datter af husmand Hans Markus Klausen, af Nørskov
1887, 1708, 2208, Kirsten Larsdatter, enke, 85, af Nørskov. Husfæster Jens Rasmussen
1888, 2501, 3001, Karen Hansen, 64, i Lundby. Sognefoged og gaardfæster Niels Mortensen Lund
1888, 2501, 0102, Kirsten Hansdatter, enke, 89, i Lundby. Gaardmand Christen Nielsen
1888, 1103, 1603, Kirsten Jensdatter, ugift indsidderske, 67, i Strammelse
1888, 3004, 0705, Karen Pedersen, 61. Husfæster Hans Nielsen Stær
1888, 0106, 0506, Maren Hansdatter, enke, 83, af Lundby. Husfæster Jørgen Nielsen
1888, 0710, 1210, Kirsten Christensdatter, 70, af Nørskov. Husmand R. Hansen Foged
1888, 2010, 2510, Karen Rasmusdatter, enke, 81, af Strammelse. Husfæster Jens Christensen
1888, 2310, 2910, Magdalene Dorothea Nielsen f. Hansen, enke, 88, opholdt sig hos lærer J. N. Koch, i Landet Skole. Høker Niels Christian Nielsen i Varde
1888, 2410, 3010, Ane Kirstine Christiansen, enke, 80, af Strammelse. Husfæster Hans Rasmussen
1888, 2510, 0111, Johanne Rasmine Hansen, 36, af Strammelse. Husfæster Jakob Nielsen
1888, 2511, 2911, Sidsel Hansdatter, ugift fattiglem, 66, af Strammelse Hospital
1889, 2701, 0102, Karen Hansdatter, enke, 83, i Lundby. Husfæster Hans Rasmussen
1889, 0603, 1003, Ane Kirstine Jakobsen, 3 timer, datter af gaardmand Rasmus Jakobsen, af Lundby
1889, 1604, 1904, Dødfødt pige, datter af gaardfæster Lars Nielsen, af Strammelse
1889, 20 el. 2107, Hedevig Antoinette Isabella Eleonore Jensen (Elvira Madigan), artistinde, 24, ved et beriderselskab. Myrdet ved skud gjennem højre øre
1889, 1809, 2309, Ane Jakobsdatter, enke, 69, af Strammelse. Husfæster Niels Hansen (Kold)
1889, 2109, 2609, Karen Rasmusdatter, enke, 68, af Vornæs. Gaardfæster N. Christensen Bønneløkke
1889, 2109, 2709, Stine Hansdatter, enke, 75, af Lundby. Tømrer Hans Larsen Skov
1889, 0110, 0510, Ane Christensdatter, enke, 67, af Strammelse. Husfæster Hans Nielsen
1889, 1510, 2110, Ane Marie Hansdatter, 74, af Lundby. Boelsmand og skrædder Jens Hansen
1889, 2311, 2811, Karen Nielsen, 15, datter af husfæster Espen Nielsen, af Lundby
1889, 1912, 2212, Dødfødt pige, atter af indsidder Søren Andersen, ad Vornæs
1889, 2612, 02011890, Maren Kirstine Andersen, 39. Husmand Hans Christian Mouritsen
1890, 2002, 2502, Ane Kirstine Nielsen, 13, datter af husfæster Jakob Nielsen, af Strammelse
1890, 2403, 2803, Ane Pedersdatter, enke og fattiglem, 83, af Hospitalet. Knud Knudsen
1890, 2605, 3105, Birthe Andersen, 25, af Lundby. Gaardfæster Hans Andersen
1890, 0706, 1106, Kirsten Poulsen, 11, datter af ugift Bodil Poulsen, af Lundby
1890, 1807, 2107, Maren Jakobsdatter, enke og fattiglem, 67, af Strammelse Hospital. Daglejer Lars Hansen
1890, 2408, 2808, Maren Nielsen, 52, af Melby. Husfæster Niels Christiansen
1890, 0209, 0609, Bodil Henriksen, 19, af Vornæs. Datter af gaardmand Herman Henriksen
1890, 0509, 1009, Maren Jørgensen, 63, af Lundby. Gaardmand H. Rasmussen Skrædder
1890, 0812, 1312, Gjertrud Nielsen, 58, af Lundby. Gaardmand Niels Rasmussen Ejlersen
1891, 0701, 1201, Maren Knudsdatter, enke, 73, af Melby. Bødker Hans Andersen
1891, 1803, 2303, Ingeborg Marie Koch f. Holst, 69, af Landet Skole. Lærer J. N. Koch
1891, 2103, 2403, Udøbt pige, 4 uger, datter af husfæster Chr. Larsen Høj, af Lundby
1891, 0504, 1104, Johanne Dorothea Andersdatter, 78, af Strammelse Hospital. N. Kr. Larsen
1891, 1604, 2104, Karen Pedersdatter,75, af Vemmenæs. Indsidder Iver Hansen
1891, 2204, 2704, Birthe Hansdatter, 67, af Strammelse. Gaardaftægtsmand Rasmus Larsen
1891, 2304, 2904, Karen Larsdatter, enke, 76, af Strammelse. Husmand Hans Nielsen
1891, 1505, 2205, Ane Eriksdatter, enke, 75, i Lundby. Gaardmand Niels Mikkelsen
1891, 2005, 2505, Ane Jensen Vej, enke, 74, af Vornæs. Husfæster Rasmus Clausen
1891, 2505, 3005, Kirsten Jakobsen, 29, af Skaarup. Husmand Jørgen Hansen
1891, 1207, 1707, Birthe Rasmussen, ugift og fhv. gaardfæsterske, 73, af Melby
1891, 1008, 1508, Maren Simonsdatter, enke, 85, af Strammelse. Husfæster Niels Nielsen
1891, 2409, 2809, Dødfødt pige, datter af husfæster Jørgen Erik Hansen, af Strammelse
1891, 2712, 3112, Johanne Dorothea Pedersdatter, 67, af Enkesædet i Strammelse. Indsidder Hans Hansen