Bregninge (Taasinge), 1886-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1886-1891, Bregninge sogn paa Taasinge, Sunds herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid
Kirkebog www.virgo-fyn.dk

1886, 0602, 1202, Jens Kristian Kristensen, 6½, søn af forhen entreprenør Peter Kristensen, i Troense
1886, 2804, 0405, Peter Frederik Ditlev August Mohr, skovfoged, 77, i Bjernemark
1886, 1505, 2005, Jens Nielsen, gaardbestyrer, 31, i Knudsbølle
1886, 1506, 1906, Peter Kristian Madsen, 3 maaneder, søn af smed Kristian Madsen, Knudsbølle
1886, 0107, 0507, Karl Frederik Nielsen, 2 maaneder, søn af ugift Hanne Jensen, tjener paa Valdemar Slot
1886, 2308, 2908, Jakob Mikkelsen, 8 dage, søn af skibsfører C. M. Mikkelsen, i Vindeby
1886, 0709, 1309, Jens Kristian Torp, fhv. skipper, 82, i Troense
1886, 1909, 2409, Frederik Kristian Madsen, smed, 23, i Knudsbølle
1886, 2209, 2709, Jakob Rasmussen Lilholdt, enkemand og skibsreder, 80, i Troense
1886, 2810, 0211, Niels Andersen, ungkarl, 72, i Vindeby
1886, 2312, 3012, Jørgen Simonsen, fhv. skibsfører, 68, i Troense
1887, 1101, 1501, Jørgen Kristian Larsen, enkemand og husfæster, 81, i Troense
1887, 2001, 2501, Peder Jørgensen, gift indsidder og skrædder, 45, i Vindeby
1887, 0402, 0902, Anders Jørgensen, enkemand og fattiglem, 59, paa Arbejdsgaarden
1887, 1002, 1502, Niels Peder Larsen, gift sognefoged og Danebrogsmand, 72, i Troense
1887, 2802, 0303, Hans Thorvald Georg Hansen, 2 maaneder, søn af arbejdsmand Lars Hansen, i Troense
1887, 1703, 2203, Jørgen Peter Jensen, snedkerlærling, 15 og 9 maaneder, i Svendborg
1887, 3004, 0605, G. C. Stiscola, ugift mejerist, paa Thoersminde
1887, 0407, 0707, Herman Andersen, gift landpostbud,71, boende i Vindeby
1887, 0507, 1007, Hans Stoffer Jørgensen, gift arbejdsmand, 70, i Troense
1887, 1107, 15074, Kristen Rasmussen (Gjese), gift husfæster, 64, i Knudsbølle
1887, 2907, 0108, Jens Rasmussen Thorø, ugift røgter, 84, paa Thoersminde
1887, 1310, 1810, Simon Nielsen Væver, gift gaardfæster, 47, i Bregninge
1887, 2810, 0111, Peter Mohr Hansen, 3 uger, søn af indsidder Fred. Mohr Hansen, i Horseskov
1887, 2311, 2911, Niels Hansen (Bødker), husfæster, 73, i Troense
1887, 1912, 2312, Jakob Hemmingsen, gift og fhv. skibsfører, 79, boende i Troense
1887, 2512, 3012, Rasmus Hansen, gift gaardfæster, 33, i Nye Nyby
1887, 2612, 02011888, Hans Eriksen, gift husfæster, 66, i Bjernemark
1888, 2501, 3101, Robert Rudolfsen, 13, søn af arbejdsmand Vilhelm Vilhelmsen, i Troense
1888, 2901, 0302, Hakon Georg Møller, 9 dage, søn af skibsbygmester, R. Møller, i Troense
1888, 0502, 0902, Peder Hansen (Jyde), fattiglem, 70, paa Bregninge Sogns Arbejdsanstalt
1888, 1902, 2302, Jens Poulsen, 5 dage, søn af indsidder Hans Poulsen, i Bjernemark
1888, 2903, 0304, Frederik Kristian Ferdinand Robach, fattiglem, 77, paa Bregninge Sogns Fattiggaard
1888, 1704, 2104, Anders Albert Hansen, 2, søn af arbejdsmand Hans Hansen, i Skyttehuset
1888, 2404, 3004, Rasmus Larsen, gift gaardfæster, 70, i Knudsbølle
1888, 1905, 2205, Anders Larsen, 8, søn af husfæster Peder Larsen, i Gl. Nyby
1888, 1906, 2306, Rasmus Larsen, gift husfæster, 74, i Gl. Nyby
1888, 1007, 1407, Jens Bylov, gift savskjærer, 50, i Troense
1888, 1408, 1808, Henrik Larsen Palle, gift skrædder, 64, i Troense
1888, 2208, 2708, Andreas Rasmus Thurø, enkemand og fhv. skibsfører, 61, i Svendborg
1888, 1209, 1709, Lars Hansen Gammelgaard, gift fragtskipper, 71, i Gl. Nyby
1888, 1609, 2009, Lars Hansen, gift indsidder, 61, i Troense
1888, 2211, 2811, Karl Viggo Thurø, ugift skibsfører, 30, i Troense
1888, 1412, 1612, Dødfødt dreng, søn af C. L. Neutvig, Troense
1889, 0101, 0701, Lars Rasmussen (Vogn), enkemand og indsidder, 80 og 1 maaned, i Horseskov
1889, 0601, 1101, Sander Magnus Jakobsen, enkemand og lem, 72, paa Fattiggaarden
1889, 2401, 2701, Hans Hansen Lund (tvilling), 2 dage, søn af skibsfører Hans Hansen (Lund), Troense
1889, 1302, 1802, Kristen Mikkelsen, ugift og blindfødt, 87, havde ophold i Bjernemark
1889, 1902, 2502, Anders Hansen Pelle, gift gaardfæster, 58, i Vindeby
1889, 2702, 0503, Anders Hansen Drejsen, gift husfæster, 66, i Horse Skov
1889, 2603, 0104, Peder Jensen, enkemand og aftægtsmand, 83, i Bjernemark
1889, 1204, 1604, Marius Larsen, 5 uger, søn af slagter Henrik Larsen, i Bregninge
1889, 0706, 1106, Thorvald Falentin, ugift skibsfører, 29, i Troense
1889, 0806, 1306, Rasmus Rasmussen Hansen Højte, gift gaardfæster, 54, i Vindeby
1889, 2306, 2706, Hans Kristian Rasmussen Barfod, enkemand og fattiglem, 73, paa Fattiggaarden
1889, 1108, 1608, Rasmus Andersen Stougaard, enkemand og gaardfæster, 72, i Knudsbølle
1889, 1009, 1409, Morten Pedersen, fattiglem, 89, paa Fattiggaarden
1889, 0610, 1110, Kristian Rasmussen, 4 maaneder, søn af arbejdsmand Martin Rasmussen, i Kaldesmose
1889, 2410, 3010, Hans Kristian Hansen, gift arbejdsmand, 58, i Troense
1889, 3110, 0711, Kristen Rasmussen, enkemand og husfæster, 70, i Bregninge
1889, 2011, 2611, Rasmus Knudsen, gift husfæster, 53, i Gl. Nyby
1889, 2611, 3011, Rasmus Larsen, gift husfæster, 63, i Troense
1890, 0401, 0901, Dødfødt dreng, søn af færgemand R. V. Møller, i Vindeby
1890, 0402, 0902, Dødfødt dreng, søn af bager Peter Robach, i Troense
1890, 1404, 1804, Henrik Hansen, gift husfæster, 60, i Horse Skov
1890, 1804, 2404, Kristian Hansen Pilegaard, gift fisker, 51, i Vindeby
1890, 3004, 0405, Laurits Vilhelm Falentin, menig, 23, af 23 Batl. 6 Komp. 575 paa Nørregade Kaserne i Nyborg
1890, 0605, 1105, Niels Hansen, 4 timer, søn af arbejdsmand Niels Hansen, i Troense
1890, 1305, 1705, Udøbt dreng, 7 dage, søn af arbejdsmand Hans G. Rasmussen, i Gl. Nyby
1890, 2905, 0206, Anders Andersen (Skindballe), gift gaardfæster, 68, i Knudsbølle
1890, 2207, 2607, Niels Mortensen, gift gaardfæster, 85, Gl. Nyby
1890, 0208, 0608, Kristian Nielsen (Steender), gift aftægtsmand, 78, i Bjernemark
1890, 1608, 1908, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Martin Rasmussen, i Kaldesmose
1890, 2209, 2609, Otto Poulsen, enkemand og fattiglem, 82, paa Arbejdsanstalten
1890, 2010, 2510, Anders Madsen, 14, søn af gaardfæster (Anders) Hans Madsen, i Bjernemark
1890, 0611, 1111, Niels Rasmussen, gift gaardfæster, 74, i Vindeby
1890, 2412, 2912, Kristen Rasmussen Vej, gift, men frasepareret fattiglem, 69, paa Arbejdsgaarden
1891, 2101, 2401, Anders Hansen, 3 uger, søn af husfæster Morten Hansen, i Troense
1891, 1702, 2102, Hans Kristian Storm, enkemand og fattiglem, 68, paa Arbejdsgaarden
1891, 2603, 0104, Hans Andersen, gift skibstømrer, 69, i Troense
1891, 3003, 0404, Niels Rasmussen, ugift fattiglem, 70, paa Fattiggaarden
1891, 0305, 0705, Mads Kristensen, enkemand, husfæster og skibstømrer, 73, i Vindeby
1891, 2105, 2605, Hans Jensen, gift husfæster, 57, i Bjernemark
1891, 2106, 2506, Andreas Andersen, enkemand og træskomand, 87, i Troense
1891, 2308, 2808, Theodor Jørgensen, ugift og fhv. sømand, 61, i Troense
1891, 1611, 2011, Hans Hansen Jeppesen, enkemand og fattiglem, 83, Fattiggaarden, Gl. Nyby
1891, 0412 ,0912, Anders Mortensen, enkemand og fattiglem, 81, Fattiggaarden, Gl. Nyby
1891, 0912, 1412, Hans Jakob Pedersen, enkemand og fhv. skibsfører, 83, Troense
1891, 0912, 1612, Ernst Bretschnejder, ugift væver, 55, i Bregninge
1891, 1312, 1812, Rasmus Madsen, gift husfæster, 80, i Bjernemark
1891, 2512, 2912, Kai Rasmussen Nielsen Troensegaard, enkemand, fhv. skibsfører og gæstgiver, 74, Troense
1886, 1901, 2201, Maren Andersen, fattiglem, 85, paa Bregninge Fattiggaard
1886, 1702, 2402, Maren Hansdatter, ugift indsidderske, 83, i Vindeby
1886, 1802, 2602, Ane Katrine Rasmussen, 33, i Bregninge. Præstegaardsforpagter Reinholdt Rasmussen
1886, 2502, 0303, Andrea Henriette Hansine Pedersen, 4 maaneder, datter af træskomand Rasmus Pedersen, i Troense
1886, 0303, 0903, Marie Katrine Jensdatter, enke, 68, i Bjernemark. Gaardfæster Henning Kristensen
1886, 0304, 0404, Mary Katrine Jørgensen, 5 maaneder, datter af sømand Søren Jørgensen, i Troense
1886, 2803, 0204, Marie Elise Lauritsen, Svendborg. Fhv. skibsfører C. C. Lauritsen
1886, 2504, 2904, Johanne Vilhelmine Larsen, 1 og 9 maaneder, datter af ugift Hansine Katrine Larsen, i Troense
1886, 1005, 1605, Julie Margrete Hansen, 1 dag, datter af murer H. P. C. Hansen, i Troense
1886, 0107, 0707, Karen Hansdatter, enke, 64, i Bregninge. Snedker Jakob Kjellerup
1886, 2607, 3007, Ane Henningsen, 4, datter af gaardfæster Jens Henningsen, i Bjernemark
1886, 1709, 2009, Kirsten Nielsdatter, enke, 72, i Vindeby. Husfæster Jakob Jespersen
1886, 2809, 0310, Mathilde Nørregaard, 2 dage, datter af indsidder Rasmus Pedersen Nørregaard, i Vindeby
1886, 0110, 0610, Gjærtrud Marie Kristoffersen, enke og fattiglem, 62, paa Bregninge Fattiggaard
1886, 1610, 2110, Ane Katrine Hansen, 66, Gl. Nyby. Indsidder Søren Hansen
1886, 1910, 2510, Maren Rasmussen,76, Vindeby. Husfæster Jakob Mikkelsen
1886, 2510, 2910, Mette Kirstine Nielsen, 60, Troense. Skibsfører H.H. Nielsen
1886, 2812, 04011887, Karen Rasmussen, enke, 82, Troense. Husfæster Lars Klausen
1887, 2301, 2701, Augusta Larsen, 12 dage, datter af jæger Kristian Larsen, i Horseskov
1887, 0503, 1003, Ane Marie Rasmussen, 68, i Troense. Træskomand Jørgen Rasmussen
1887, 0703, 1203, Kirsten Mortensdatter, enke, 70, i Ny Nyby. Gaardfæster Jens Hansen Lund
1887, 1004, 1504, Ane Nielsdatter, 82½, i Troense. Husfæster Henrik Bernth
1887, 2905, 0306, Anne Marie Dorthea Nielsdatter, enke og fattiglem, 68, paa Bregninge Fattiggaard
1887, 0606, 1006, Valborg Eleonora Nielsen, 14 dage, datter af styrmand C. Nielsen, Troense
1887, 0706, 1206, Dorthea Andrea Hansen, 6 uger, datter af styrmand Hans Rasmussen Hansen, i Horse Skov
1887, 1706, 2206, Kristiane Petersen f. Jensen, enke, 66, i Troense. Skipper Gebhard Pedersen
1887, 1507, 1907, Ane Marie Hansen, enke, 71, i Troense. Skibsreder H. H. Hansen, i Lhoydsagent
1887, 1607, 2107, Frida Kristine Andrea Rasmussen, 2, datter af politibetjent Hans Kristian Rasmussen, i Kjøbenhavn
1887, 0109, 0609, Erika Kristiane Eriksen, ugift, 46, i Troense
1887, 0309, 0709, Ida Sabine Bredahl f. v. Hvass, enke, 77, boede i Paris. Krigsraad og underbogholder Bredahl, i Krigsministeriet. Døde under et besøg i godsforvalterboligen paa Taasinge
1887, 2809, 0410, Maren Andersen, 47, i Ny Nyby. Husfæster Peder Larsen
1887, 2210, 2610, Maren Hansen Drost, 1 uge, datter af gaardfæster Kristen Hansen Drost, i Bjernemark
1887, 1811, 2511, Gjærtrud Nielsdatter, 83, i Troense. Husfæster Anders Nielsen Mose
1887, 1812, 2312, Ane Sofie Kristensen, 65, i Gl. Nyby. Skrædder Peder Rasmussen
1888, 0301, 0901, Kristiane Sofie Hansen f. Holst, enke, 74, i Gl. Nyby. Fhv. gartner Hansen paa Hollufgaard
1888, 1001, 1601, Hansine Bolette Sørensen f. Hansen, 24, Ny Nyby. Gaardfæster Jørgen Sørensen
1888, 1601, 2101, Anna Kamilla Hansen, 1, datter af tjenestekarl Rasmus Hansen, Troense
1888, 0502, 0902, Maren Katrine Torp, enke, 70, i Troense. Skibsfører Jens Torp
1888, 1702, 2302, Sofie Larsen, enke, 59, i Svendborg. Skrædder Larsen i Troense
1888, 2302, 2802, Ane Margrete Larsen, enke og indsidderske, 69, i Knudsbølle
1888, 1604, 2204, Hertha Mary Katrine Jørgensen, 10 maaneder, datter af sømand Søren Jørgensen, i Troense
1888, 0205, 0805, Margrethe Troensegaard, 3, datter af lærer P. Troensegaard, i Grenaa
1888 ,1005, 1505, Ingeborg Karoline Mortensen, 9 maaneder, datter af arbejdsmand Poul Mortensen, Gl. Nyby
1888, 0207, 0607, Anna Katrine Margrethe Jakobsen, 76, Fattiggaarden. Fattiglem Sander Jakobsen
1888, 0807, 1107, Rasmine Hansen, 4½ maaned, datter af husfæster og arbejdsmand Hansen, Troense
1888, 2308, 2808, Maren Hansdatter, enke, 73, i Bjernemark. Gaardfæster Rasmus Hansen Dorst
1888, 1209, 1709, Margrete Winther (ogsaa kaldet Wendel), fattiglem, 85, paa Bregninge Fattiggaard
1888, 2412, 2812, Laura Margrethe Hansen, ugift, 31, i Troense. Datter af smed Hansen
1889, 0601, 1001, Karen Petersen, 65, i Troense. Husfæster Niels Hansen
1889, 1001, 1501, Johanne Poulsdatter, enke, 80, Horse Kro. Husfæster Rasmus Nielsen
1889, 2201, 2701, Ane Sofie Hansen Lund (tvilling), 12 timer, datter af skibsfører Hans Hansen Lund, i Troense
1889, 3101, 0502, Johanne Kristine Amalie Henningsen, ugift og forhen høkerske, 75, i Troense
1889, 2401, 3001, Inger Kirstine Hansen, enke, 76, i Troense. Skipper Jakob Hansen
1889, 1902, 2302, Sofie Katrine Bager, enke, 87, i Troense. Skibsfører Bager
1889, 1003, 1403, Ellen Møller, 14 dage, datter af færgemand R. V. Møller, i Vindeby
1889, 2203, 2703, Kirsten Kamilla Klausen, 6 uger, datter af indsidder Niels Klausen, i Bregninge
1889, 2303, 2703, Marie Emilie Klausen, 2, datter af indsidder Niels Klausen, i Bregninge
1889, 2503, 3003, Kamilla Margrete Andersen, 1, datter af arbejdsmand Hans Jørgen Andersen, Bjernemark
1889, 0704, 1304, Ane Marie Hansen, 5, datter af arbejdsmand Hans Jørgen Andersen, Bjernemark
1889, 1404, 2004, Karen Katrine Andersdatter Troensegaard, enke, 82, i Troense. Skibsfører Niels Andersen
1889, 1904, 2604, Karen Belt, frasepererede, 80, Troense. Hans Kr. Rasmussen
1889, 2105, 2505, Amalie Karoline Hansen Lund, 7 maaneder, datter af styrmand Rasmus Hansen, i Troense
1889, 2006, 2406, Maren Hansen Drost, ½, datter af gaardfæster Kristen Drost, i Bjernemark
1889, 2706, 0107, Meta Kristine Storm, 17, datter af kjøbmand Kr. Storm, i Troense
1889, 1307, 1607, Juliette Sofie Hansen, 2 maaneder, datter af staldkarl Niels Hansen, paa Valdemar Slot
1889, 1807, 2307, Ina Kristine Troensegaard, 72, i Troense. Fhv. gjæstgiver Kai Troensegaard
1889, 1708, 2008, Martr Katrine Hansen Møller, ugift lem, 67, paa Bregninge Fattiggaard
1889, 0212, 0712, Maren Kirstine Hansen, ugift sypige, 39, i Bjernemark
1889, 0712, 1112, Mette Marie Rasmussen, 55, i Troense. Snedker Kr. Skov
1889, 1412, 1912, Maren Hansine Margrethe Nielsen, ugift, 23, i Troense. Datter af skibsreder Jørgen Nielsen
1889, 2912, 02011890, Henriette Henriksen, 1½, i pleje hos Niels Kristensens enke, i Vindeby
1890, 0701, 1101, Ane Andersen, enke, 78, i Troense. Skibsfører Rasmussen
1890, 1503, 2103, Astrid Kristine Viktoria Moberg, 7 uger, datter af ugift Hilma Augusta Moberg, i Troense
1890, 2003, 2503, Amalie Hansine Petrine Rasmussen, i Troense. Skibstømrer R. Rasmussen
1890, 3003, 0504, Maren Hansdatter, enke, 72, i Bjernemark. Husfæster Peder Mortensen
1890, 3103, 0504, Agnete Lovise Møller, ugift, 21, i Troense. Steddatter af skibsfører Niels Jensen
1890, 2304, 2704, Eline Pedersen, 8, datter af arbejdsmand Lars Pedersen (Øre), Vindeby
1890, 2904, 0405, Dødfødt pige, datter af postbud N. P. Klausen, i Troense
1890, 1406, 1906, Maren Ottosen, enke, 41, i Knudsbølle. Gaardbestyrer Jens Nielsen
1890, 0707, 1207, Karen Sørensen, enke, 77, Gl. Nyby. Husfæster Peder Andersen
1890, 2008, 2408, Amalie Karoline Hansen Lund, 10 maaneder, datter af styrmand Rasmus Hansen, i Troense
1890, 0509, 0809, Ane Margrete Andreasen, 68, Vindeby. Husfæster Peter Kristian Andreasen
1890, 0709, 0909, Ida Nielsine Marie Napoline Eriksen, 15, datter af sømand Hans Kristian Eriksen, i Troense
1890, 2209, 2709, Gjærtrud Henriksen, enke og fattiglem, 92, paa Arbejdsgaarden. Gaardbestyrer Niels Hansen
1890, 1210, 1610, Ane Jakobsen, enke, 89, i Bjernemark. Gaardfæster Morten Jakobsen
1890, 1611, 2011, Karen Larsen (Lolk) f. Kristensen, enke, 73, i Troense. Indsidder Anders Larsen
1890, 2511, 0312, Bolette Hansen, 90, i Troense, Husfæster Nikolaj Hansen
1890, 0412, 0912, Kirsten Kristensen, enke, 54, i Vindeby. Husfæster Niels Kristensen
1890, 1312, 1712, Martha Kristine Rasmussen, 73, Troense. Husfæster Peder Pedersen
1890, 1512, 1912, Johanne Ulriksdatter, enke, 86, boende i Vindeby. Husfæster Anders Andersen i Vaarø
1890, 1912, 2312, Kristine Marie Dennig, 68, i Ny Nyby. Smed Morten Kristensen
1890, 2212, 2812, Valborg Margrethe Nielsen, 16 dage, datter af styrmand Karl Nielsen, i Troense
1891, 2001, 2401, Marie Kirstine Hansen, 74, paa Fattiggaarden. Fattiglem Hans Kristian Storm
1891, 1003, 1603, Ane Kirstine Pedersen f. Larsen, 86, i Troense. Husfæster Hans Jakob Pedersen
1891, 2803, 0304, Ane Sofie Pedersdatter, 67, Gl. Nyby. Husfæster Rasmus Rasmussen
1891, 0305, 0605, Anna Mikkelsen, 3½, datter af sømand Jakob Mikkelsen, i Troense
1891, 0807, 1307, Ane Sofie Larsen f. Mortensen, enke, 61, Knudsbølle. Gaardfæster Rasmus Larsen
1891, 0908, 1408, Ane Margrete Andersdatter, gift, 65, Gl. Nyby. Husfæster Rasmus Larsen
1891, 0512, 1112, Ane Margrete Andersen f. Mikkelsen, enke, 74, Bregninge. Møllebestyrer A. Hansen
1891, 1612, 2312, Karen Hansen f. Rasmusdatter, gift, 72, Knudsbølle. Fhv. gaardfæster Hans Hansen (Kold)
1891, 1912, 2412, Maren Jensen f. Kristoffersen, gift, 77, Bregninge. Husfæster Hans Jensen
1891, 3012, 0401, Karen Katrine Klausen, enke, 78, Troense. Skibsfører N. V. Klausen