Egense, 1884-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1884-1891, Egense sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1884, 0602, 1202, Christen Rasmussen Jensen, ugift 22, boede hos faderen husmand Rasmus Jensen, i Rantzausminde. Født 31.8.1861 sammesteds
1884, 1902, 2402, Christoffer Jørgensen, 3, søn af almisselem Johanne Kirstine Hansen, i Egense Fattighus
1884, 0403, 0903, Frederik Nicolai Christensen, snedker, 57, i Egense
1884, 1304, 1804, Hans Rasmus Jensen, 7, søn af gaardmand Anders Jensen, i Skovsbo
1884, 2606, 3006, Niels Hansen, enkemand og indsidder, 56, i Egense
1884, 3110, 0611, Lars Hansen, enkemand og almisselem, 88, i Egense Fattighus
1884, 1711, 2411, Niels Pedersen, gift aftægtsmand, 78, i Fiskop
1885, 0401, 1104, Dødfødt dreng, søn af indsidder Johan Christian Vagner, paa Hvidkilde Mark
1885, 2101, 2801, Rasmus Madsen, enkemand og husmand, 73, i Trollekrogen
1885, 1402, 2102, Hans Jensen (Kragegaard), aftægtshusmand, 65, i Skovsbo Strand
1885, 1103, 1503, Laurits Marius Christensen, 10 uger, søn af indsidder Hans Christensen, i Egense
1885, 1403, 2003, Rasmus Pedersen, ugift, 20, tjente i Sørup. Født 26.6.1864 i Fiskop. Søn af afdøde husmand Peder Hansen sammesteds
1885, 1005, 1505, Peder Rasmussen, ugift, 20, boede hos stedfaderen gartner Christensen, i Rødskebølle. Født 12.1.1865
1885, 2508, 2908, Jacob Christensen, husmand og fisker, 62, i Egense
1885, 1410, 1910, Hans Nielsen, indsidder, 62, i Skovsbo
1885, 0911, 1611, Mads Nielsen, aftægtshusmand, 73, i Fiskop
1885, 2911, 0612, Laurits Jensen,14 uger, søn af husmand Lars Jensen, i Skovsbostrand
1886, 0903, 1503, Mogens Nielsen, ugift, 43, i Skovsbo. Søn af husmand Niels Poulsen
1886, 1704, 2104, Hans Henrik Hansen, møller, 54, i Rantzausminde
1886, 0706, 1206, Carl Alexander Gustav Pedersen, 3½, søn af indsidder Peder Pedersen, paa Hvidkilde Mark
1886, 2408, 2808, Hans Jensen, ugift almisselem, 78, i Egense Fattighus
1886, 2609, 0110, Lars Hansen, enkemand, indsidder og væver, 77, i Skovsbo
1886, 3110, 0611, Christian Rasmussen, gift almisselem, 45, i Egense Fattighus
1886, 1811, 2411, Lars Pedersen, gift aftægtshusmand, 70, i Rantzausminde
1886, 2011, 2611, Christoffer Elias Schytt, gift husmand og fisker, 47, i Skovsbostrand
1886, 2011, 2611, Jørgen Hansen, enkemand og almisselem, 66, i Egense Fattighus
1887, 0201, 0701, Søren Andersen, gift arbejdsmand, 34, i Svendborg
1887, 1003, 1303, Dødfødt dreng, søn af husmand Christen Rasmussen, i Egense
1887, 2504, 0205, Hans Andersen, gift husmand, 38, i Trollekrogen
1887, 2406, 3006, Ole Jørgensen, 18, søn af gaardmand Rasmus Jørgensen, i Egense
1887, 0908, 1508, Anders Nielsen, enkemand og husmand og væver, 69, i Skovsbo
1887, 1409, 2008, Anders Jensen Mortensen, 8½, søn af gaardmand Anders Mortensen, i Skovsbo
1887, 1609, 2309, Peder Mogensen, gift gaardmand, 79, i Egense
1887, 2809, 0510, Peder Hansen, enkemand og almisselem, 84, i Egense Fattighus
1887, 2810, 0311, Hans Henrik Jeppesen, gift indsidder, 58, i Egense
1887, 0311, 0911, Jacob Ludvig Hansen, enkemand og aftægtsmand, 61, i Egense
1887, 2011, 2511, Rasmus Pedersen, ugift arbeider, 48, i Egense
1888, 0602, 1102, Frederik Christian Ludvigsen, enkemand, husmand og skrædder, 74, i Egense
1888, 0802, 1402, Mads Hansen, enkemand og aftægtsmand, 78, i Fiskop
1888, 2902, 0603, Ole Jeppesen, gift, indsidder og træskomand, 66, i Egense
1888, 1203, 1903, Jørgen Peder Jensen, 16, søn af husmand Peder Jensen, i Fiskop
1888, 1603, 2203, Jørgen Jensen, gift aftægtshusmand, 72, i Fiskop
1888, 2805, 0306, Rasmus Emil Rasmussen, 4 uger, søn af fisker Christoffer Rasmussen, i Fiskop
1888, 1107, 1607, Jørgen Christoffersen, 14, pleiesøn af husmand Christoffer Jørgensen, i Egense
1888, 0710, 1510, Jens Petersen, ugift skolelærer, 61, i Egense
1888, 2611, 0312, Christian Jochumsen, gift gaardmand, 57, i Egense
1888, 0412, 1112, Hans Jensen, ugift og soldat, 21, paa Garnisonssygehuset i Nyborg. Født 1.3.1867 i Østerskjerninge. Søn af indsidder Niels Jensen i Egense
1889, 1602, 2202, Christen Ludvig Christensen, 2 uger, søn af husmand Niels Christensen, i Egense
1889, 1604, 2304, Hans Knudsen, enkemand og almisselem, 88, i Egense Fattighus
1889, 2904, 0605, Rasmus Jensen, gift husmand og murer, 68, i Rantzausminde
1889, 1405, 2005, Peder Madsen, enkemand og aftægtsmand, 69, i Fiskop
1889, 0706, 1206, Vilhelm Madsen, gift husmand, 34, i Egense. Født 31.1.1853 i Nyborg. Søn af ugift Hedevig Nielsen
1889, 1206, 1606, Anders Samuel Andersen, 5 maaneder, søn af husmand Anders Andersen, i Skovsbo
1889, 2708, 0209, Johan Ernst Ludvigsen, enkemand, husmand og møllebygger, 73, i Egense
1889, 3008, 0409, Niels Larsen, gift husmand og smed, 63, i Egense
1889, 0609, 1209, Peder Pedersen, enkemand, fhv. husmand og skrædder, 61, i Egense
1889, 3009, 0510, Christoffer Jørgensen, enkemand og husmand, 75, i Egense
1889, 1511, 2211, Rasmus Povlsen, gift almisselem, 78, i Egense Fattighus
1889, 2711, 0412, Anders Jensen, gift gaardmand, 53, i Egense
1890, 2304, 2904, Niels Hansen, enkemand og fhv. husmand i Rantzausminde, 63, boede i Sortebro
1890, 0605, 1305, Jørgen Hansen, gift husmand og murer, 74, i Skovsbo
1890, 0308, 0808, Christen Olsen, enkemand, husmand og fhv. skovfoged, 74, Egense
1890, 2308, 2808, Lars Nielsen, gift gaardmand, 71, i Skovsbo
1890, 2508, 3008, Hans Erik Hansen, ugift, 22. Plejesøn af gaardmand Erik Hansen, i Egense
1890, 0709, 1509, Hans Henriksen, gift boelsmand, 71, i Trollekrogen
1890, 0812, 1512, Rasmus Nielsen Rasmussen, ugift, 37, i Fiskop. Søn af husmand Rasmus Rasmussen
1890, 2412, 2912, Jørgen Hansen, gift husmand, 34, i Rantzausminde
1891, 1101, 1601, Rasmus Hansen, 2 dage, søn af gaardmand Søren Hansen, i Egense
1891, 2201, 2701, Carl Emil Henrik Hansen, 3 uger, søn af styrmand Hans Rasmussen Hansen, i Skovsbostrand
1891, 1602, 2202, Martin Emil Madsen, 2, søn af husmand Vilhelm Madsens enke, i Egense
1891, 2502, 0403, Carl Christian Lorenzen, gift forpagter, 55, paa Hvidkilde
1891, 2203, 2603, Dødfødt dreng, søn af gaardbestyrer Christian Pedersen, i Skovsbo
1891, 2604, 0405, Anders Jensen Juul, enkemand og aftægtsgaardmand, 76, i Skovsbo
1891, 0207, 0807, Hans Olsen, enkemand og fhv. gaardmand, 81, i Egense
1891, 1107, 1607, Peder Nielsen, ugift væver og almisselem, 75, i Fiskop
1891, 3009, 1709, Jens Jørgensen Rasmussen, sømand, 15, i Fiskop
1891, 2210, 2910, Martin Mølman Hansen, møllersvend, 17, paa Skovsbo. Søn af afdøde møller Hans Henrik Hansen i Rantzausminde. Født 13.3.1874 sammesteds
1891, 1712, 2312, Niels Peder Jensen, enkemand og husmand, 65, i Skovsbo
1884, 0202, 0802, Anne Kirstine Nielsdatter, enke, 86, i Fiskop. Husmand Jens Mikkelsen
1884, 1902, 2402, Maren Christensdatter, enke, 63, i Skovsbo. Indsidder Christen Christensen
1884, 2402, 0203, Johanne Sophie Hansen, ugift almisselem, 44, i Egense Fattighus
1884, 2502, 0203, Karen Andersdatter, 72, i Skovsbo. Indsidder Lars Hansen
1884, 0903, 1603, Anne Kirstine Mathiesen, 4 maaneder, datter af ugift Jensine Christensen, af Egense
1884, 2803, 0304, Sophie Jensdatter, 75, i Skovsbo. Indsidder Erik Hansen
1884, 3107, 0708, Anne Pedersdatter, enke og almisselem, 74, i Egense. Indsidder Rasmus Pedersen
1884, 1210, 1810, Karen Jensdatter, enke, 91, i Skovsbo. Gaardmand Niels Larsen
1884, 1610, 2310, Sara Kirstine Jacobsdatter, 64, i Skovsbo. Gaardmand Anders Jensen (Juul)
1884, 0502, 1202, Mette Marie Jensen, 57, i Trollekrogen. Husmand Rasmus Madsen
1885, 1201, 1901, Anne Marie Sørensdatter, enke, 75, i Fruens Vænge. Husmand Knud Jørgensen
1885, 1901, 2601, Maren Hansdatter, enke, 81, i Egense. Gaardmand Jørgen Larsen
1886, 0303, 0803, Marie Elisabeth Andersen, enke, 63, Rødme Mark, Stenstrup Sogn. Murer Hans Christiansen
1886, 2503, 0104, Anne Kirstine Hansen, 44, i Egense. Husmand Christian Madsen
1886, 2608, 3108, Johanne Kirstine Hansen, ugift almisselem, 47, i Egense Fattighus
1886, 1509, 2009, Maren Poulsdatter, enke, 80, i Fiskop. Aftægtshusmand Hans Hansen (Møller)
1887, 0201, 0701, Hansine Anne Kirstine Michaelsen, ugift, 22, i Fiskop. Datter af husmand Michael Jensen
1887, 0901, 1501, Karen Hansdatter, gift, 64, i Egense. Indsidder Jørgen Mikkelsen
1887, 2501, 3001, Severine Hansen, 8 uger, datter af husmand og tømrer Hans Hansen, i Rantzausminde
1887, 1602, 2302, Mette Hansdatter, enke, 83, i Egense. Aftægtsgaardmand Jørgen Nielsen
1887, 1304, 2004, Susanne Nielsen, 56, i Egense. Gaardmand Søren Jochumsen??
1887, 0205, 0805, Anne Margrethe Madsen, enke og almisselem, 68, i Egense. Indsidder Christian Jeppesen
1887, 0505, 0805, Dødfødt pige, datter af tømrer Niels Ernstsen, i Egense
1887, 2006, 2206, Dødfødt pige, datter af indsidder Hans Peter Hansen, i Egense
1887, 1407, 2107, Maren Kirstine Pedersen, 41, i Fiskop. Husmand Hans Hansen Møller
1887, 2108, 2708, Maren Rasmusdatter, enke, 82, i Fiskop. Husmand Hans Jensen
1887, 0910, 1510, Maren Christensdatter, 85, paa Hvidkilde. Aftægtsmand Jens Jørgensen
1887, 2110, 2710, Maren Jensdatter, 81, i Fiskop. Aftægtsmand Peder Madsen
1888, 0601, 1201, Anne Marie Madsdatter, enke, 65, i Egense. Husmand Christen Rasmussen Hansen
1888, 2102, 2702, Johanne Jørgensen, ugift, 35, i Egense. Datter af indsidder Jørgen Mikkelsen
1888, 1504, 2004, Karen Knudsen, enke, 85, i Fiskop. Husmand Rasmus Hansen (Bøllemose)
1888, 1804, 2204, Anne Marie Christine Jørgensen, 16 uger, datter af ugift Christine Jørgensen, i Egense Fattighus
1888, 0308, 0908, Eline Pedersdatter, ugift almisselem, 62, i Egense Fattighus
1889, 2903, 0404, Ane Margrethe Rasmussen, enke og almisselem, 60, i Egense Fattighus. Fisker Lars Nielsen
1889, 1104, 1704, Anne Kirstine Jeppesdatter, enke og almisselem, 76, i Egense Fattighus. Almisselem Christoffer Hansen
1889, 2801, 0302, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Christensen, i Egense Mark
1889, 0202, 1002, Anne Rasmine Hansen, 7 maaneder, datter af Pouline Fritsine Brethschneider, af Nakkebølle. I pleje hos husmand Rasmus Nielsen, i Egense
1889, 2804, 0505, Anne Larsen, enke og almisselem, 57, i Egense. Indsidder Niels Rasmussen
1889, 2906, 0407, Johanne Jensen, 40, i Egense. Husmand Mogens Pedersen
1889, 1409, 1909, Marie Nielsine Lauritzen, 3 maaneder, datter af ugift Johanne Rasmussen, i Svendborg. Hos murer Anders Rasmussen i Rantzausminde
1889, 0711, 1311, Maren Markvardsen, 15, datter af husmand og tømrer Jens Markvardsen, i Egense
1890, 0401, 1001, Anne Marie Nielsdatter, 65, i Fiskop. Husmand og fisker Povl Frederik Christian Jensen
1890, 2302, 2802, Karen Andersen, enke, 79, i Øster Skjerninge. Almisselem Rasmus Povlsen
1890, 2802, 0603, Sofie Erikka Christensen, 1, datter af lærer Christian Asmus Christensen, i Egense
1890, 2204, 2704, Sigrid Margrethe Christensen, 1, datter af lærer Christian Asmus Christensen, i Egense
1890, 3005, 0606, Johanne Nielsen, 20, i Skovsbo. Datter af boelsmand Rasmus Nielsen
1890, 1006, 1606, Anne Marie Andersen, 30, i Skovsbo. Datter af afdøde skrædder Hans Andersen
1890, 1106, 1606, Kirsten Mortensdatter, enke, 79, i Fiskop. Aftægtshusmand Jørgen Jensen
1890, 1306, 1906, Johanne Rasmusdatter, 82, i Fiskop. Aftægtshusmand Peder Larsen Pedersen
1890, 1506, 1906, Anna Lovise Larson, 1, datter af indsidder Svend Oluf Larson, paa Hvidkilde Mark
1890, 2507, 3007, Erikka Lovise Clausen, 8 maaneder, datter af skrædder Anders Hansen Clausen, i Skovsbo
1890, 0208, 0708, Maren Rasmussen, enke, 73, i Egense. Aftægtsgaardmand Rasmus Olsen
1890, 1511, 2111, Mette Kirstine Jensdatter, enke, 74, i Fiskop. Aftægtsmand Niels Pedersen Brandt
1890, 1412, 2212, Abelone Hansdatter, enke, 85, boede i Skovsbo. Skrædder Rasmus Jørgensen i Rantzausminde
1890, 1512, 2212, Karen Hansen, 18, i Egense. Datter af husmand Anders Hansen
1891, 1501, 2101, Ane Johanne Rasmusdatter, 72, i Skovsbo. Husmand Niels Peder Jensen
1891, 1802, 2402, Bodil Marie Jensdatter, 71, i Skovsbo. Indsidder Niels Andersen
1891, 1204, 1604, Anne Elisabeth Larson, 11 dage, datter af indsidder og bødker Svend Olaf Larson, paa Hvidkilde Mark
1891, 2407, 2807, Mette Marie Hansen, ugift, 23, af Lehnskovshusene. Datter af husmand Hans Pedersen Møller
1891, 0409, 1009, Anne Dorthea Eriksen, ugift, 39, i Egense. Datter af gaardmand Erik Hansen
1891, 1309, 1809, Karen Hansen, enke, 73, i Rantzausminde. Husmand og fisker Lars Pedersen
1891, 2412, 3112, Maren Christoffersdatter, 85, i Egense. Aftægtsmand Niels Jeppesen