Lunde, 1854-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1854-1891, Lunde sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1854, 2002, 0103, Hans Nielsen, ungkarl og gaardeier, 36, i Pavegaard
1854, 1503, 1803, Knud Hansen, enkemand og aftægtsmand, 78, i Brostedet i Hønsehaugen. Født i Birkende
1854, 1805, 2705, Jens Rasmussen, 1½, søn af gaardmand Rasmus Jensen, i Høie
1854, 2205, 2905, Jens Hansen, gaardmand, 57, i Stokholmgaarden
1854, 0806, 1506, Peder Andersen, gaardmand, 73, i Bobjerg
1854, 1110, 1810, Jørgen Johansen, huusmand, 60, paa Lunde Mark
1854, 1910, 2610, Peder Henningsen, enkemand og gaardmand, 74, i Bobjerg. Født i Krarup
1854, 1912, 2812, Hans Nielsen, boelsmand, 54, i Høies Riis
1855, 0904, 1704, Hans Sophus Henrik Arvedsen, 9, søn af huusmand og snedker Jens Christian Arvedsen, i Bobjerg
1855, 0406, 1006, Christen Jensen, 5 uger, søn af huusmand Jens Andersen, i Høies Riis
1855, 1409, 2109, Johannes Nielsen, 10, søn af huusmand Niels Andersen, i Lunde
1855, 0711, 1111, Hans Nielsen, 3, søn af indsidder Niels Madsen, paa Lunde Mark
1856, 1103, 1603, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jens Hansen, i Høies Riis
1856, 1103, 1603, Niels Rasmussen, 1½, søn af huusmand Rasmus Jørgensen, i Høies Riis. Født paa S…
1856, 2803, 0504, Morten Nielsen, aftægtsboelsmand, 78, i Frydenlundstedet
1856, 1304, 1904, Lars Larsen, fhv. eier af Lundegaard, 76, havde ophold hos sin søn paa Lundegaard
1856, 0409, 1009, Anders Hansen, almisselem, 68, i Lunde
1856, 0810, 1210, Niels Hansen, 5, søn af murer Hans Hansen og hustru Marg. Pedersen, i …
1856, 1511, 2111, Peder Madsen, ½, søn af lem Mads Pedersen, paa Dong
1856, 2511, 0112, Rasmus Madsen, ½, søn af gaardmand Mads Rasmussen, i Amsterdam
1857, 0903, 1403, Knud Nielsen, 7, søn af indsidder Niels Madsen, ved Lunde. Født i Steenstrup
1857, 1206, 1706, Jørgen Rasmussen, husmand, 69, i Hønsehaugen. Født i Hundtofte
1857, 3006, 0507, Rasmus Ferdinand Frederiksen, 7, søn af indsidder Frederik Henriksen, i Ladenkroghuus paa Dong. Født der
1857, 1107, 1707, Niels Mortensen, huusmand, 70, paa Dong. Født i Espe. Søn af Morten Nielsen
1857, 2007, 2507, Udøbt dreng, 2 timer, søn af huusmand og murer Hans Jørgensen, paa Høie Mark
1857, 0210, 0610, Hans Gjerriksen, 2 maaneder, søn af Anne Hansdatter og Rasmus Gjerriksen, i Lunde. Født sammesteds
1857, 2110, 2510, Rasmus Jørgensen, 1½, søn af pige Anne Larsen, i Bobjerg Fattighus og Jørgen Hansen, Gudbjerg Skov
1857, 2411, 2811, Lars Nielsen, ugift almisselem, 68, i Bobjerg Fattighus
1857, 2112, 04011858, Marqvar Madsen, aftægtsgaardmand, 57, i Bøgeskovgaard
1858, 0701, 1401, Peder Jensen, hjulmand og aftægtsmand, 70, i Høie
1858, 0203, 0603, Hans Jensen, ungkarl og træskomager, 20½, i Langkildehuus
1858, 05050, 1005, Hans Olesen, huusmand, 46, i Høies Riis. Født paa Rødme Banke. Søn af huusmand Ole Pedersen sammesteds
1858, 1505, 2105, Rasmus Jørgen Mikkelsen, søn af Anne Margrethe Rasmussen, i Lunde og tjenestekarl Mikkel Hansen
1858, 2507, 3007, Lars Jensen, enkemand, aftægtsmand og bødker, 92½, paa Dong
1858, 0409, 0809, Lars Rasmussen, 2½, søn af gaardmand Rasmus Jensen, i Høie
1858, 1609, 2109, Carl Pedersen, 11 uger, søn af hjulmand Rasmus Pedersen, i Høie
1858, 2709, 0210, Niels Knudsen, aftægtshuusmand og maler, 61, i Lunde
1858, 0610, 1010, Hans Peder Nielsen, 2½, søn af indsidder Niels Madsen, ved Lunde
1858, 1310, 1710, Jørgen Hansen, 4, søn af huusmand og murer, Hans Hansen, i Lunde
1858, 2210, 3010, Jens Jensen, aftægtsgaardmand og gartner, 75½, i Lunde
1858, 2210, 3010, Hans Henrik Jensen, ½, søn af pige Elisabeth Henriksen, i Høie og ungkarl Jens Hansen, i Trunderup
1858, 0111, 0811, Jens Jensen, 8, søn af huusmand Jens Rasmussen, i Lunde
1859, 0901, 1701, Claus Hansen, gaardeier og dannebrogsmand, 68½, i Høie
1859, 2201, 2901, Niels Tønnessen, huuseier, 53, paa Lunde Mark
1859, 2501, 2901, Peder Madsen, 1½, søn af boelsmand Mads Pedersen, i Bernkildestedet paa Dong
1859, 0502, 1302, Reinholdt Nielsen, 8 dage, søn af indsidder Niels Larsen, i Høies Riis
1859, 2505, 3105, Rasmus Poulsen, 5½, søn af huusmand og steenhugger Poul Jeppesen, i Høie
1859, 2008, 2708, Hans Christian Nielsen, enkemand, aftægtsmand og forhen boelsmand paa Dong, 83, i Bobjerg
1859, 2009, 2709, Christoffer Jørgensen, aftægtshuusmand og væver, 69, paa Dong
1859, 1910, 2610, Hans Pedersen, aftægtsmand, 67, i Frydenlundstedet
1859, 2612, 02011860, Christen Pedersen, huusmand, 52, i Øxenhaven
1859, 3112, 07011860, Peder Larsen Bech, ½, søn af huusmand og væver Lars Pedersen Bech, i Høies Riis
1860, -, 0704, Dødfødt dreng, søn af huusmand og væver Peder Andersen, i Høies Riis
1860, 0105, 0905, Hans Henrik Hansen, 2, søn af huusmand Hans Larsen, paa Dong
1860, 3005, 0506, Lars Hansen, 5, søn af huusmand Hans Larsen, paa Dong
1860, 2806, 0307, Dreng (tvilling), søn af huusmand Rasmus Rasmussen, paa Dong
1860, 2806, 0307, Dreng (tvilling), søn af huusmand Rasmus Rasmussen, paa Dong
1860, 0609, 1109, Mads Larsen, gaardeier, 50, i Lunde
1860, 1210, 2210, Jørgen Mortensen, aftægtshuusmand og væver, 76, i Høie
1860, 0512, 1212, Jørgen Rasmussen, almisselem, 22½, paa Espe Sogn. Søn af huusmand Lars Hansens kone i Høies Riis
1860, 1112, 1712, Hans Larsen, 4, søn af Johanne Nielsen. Pleiesøn af gaardmand Peder Madsen, i Møllegaard
1861, 0602, 1702, Jørgen Mogensen, ungkarl, 60, opholdende sig hos sin broder Lars Mogensen, i Nyhave
1861, 2602, 0703, Jørgen Hansen, aftægtshuusmand, 70½, i Bogvængehuus
1861, 1304, 1904, Hans Tønnessen, huusmand og væver, 51, paa Lunde Mark
1861, -, 1904, Dødfødt dreng, søn af huusmand og væver Morten Jørgensen, i Høie
1861, -, 0906, Dødfødt dreng, søn af huusmand Mads Christian Christensen, paa Dong
1861, 1406, 1906, Niels Madsen, gaardmand, 57, i Smedegaard paa Høie Mark. Født sammesteds
1861, 2507, 2807, Jørgen Jørgensen, væver og almisselem, 66, i Lunde. Født sammesteds
1861, 3007, 0408, Jens Peder Frederiksen, 13, søn af indsidder Frederik Henriksen, paa Dong
1861, -, 0808, Dødfødt dreng, søn af treskom. Jeppe Pedersen, i Øxenhaven
1861, 2410, 0111, Johan Georg Weinrich, aftægtshuusmand og murer, 90, ved Lunde
1861, 3011, 0812, Urban Larsen, enkemand, bødker, indsidder og almisselem, 61, i Lunde
1862, 1404, 2204, Lars Jensen, forhen gaardeier, havde ophold hos sønnen her. Født i 1787
1862, 0405, 1205, Peder Hansen, enkemand og huusmand, 64, i Høie
1862, 0908, 1508, Ferdinand Hansen, ½, søn af huusmand Erik Rasmus Hansen, i Nøisomhed, Bobjerg Mark
1862, 2911, 0512, Hans Frederik Hansen, 10 dage, søn af … Jens Hansen, i Bobjerg
1863, 0903, 1603, Lars Madsen, tømmermand og indsidder, 41, paa Dong
1863, 1203, 2003, Hans Hansen, huusmand, 72, i Kragebjerghuus
1863, 1203, 1903, Morten Hansen, aftægtshuusmand, 68, i …huus i Høies Riis
1863, 1203, 2003, Peder Christensen, gaardmand, 41, i Høies Riis
1863, 1104, 1704, Hans Peder Nielsen, 4, søn af gaardmand Niels Rasmussen, i Nyholmgaard
1863, 2104, 2704, Lars Hansen, aftægtshuusmand, 81, i Høies Riis
1863, 2705, 0206, Lars Jensen, 8, søn af gaardmand J. Chr. Jensen, i Lunde
1863, 2405, 3105, Dødfødt dreng, søn af pige Birthe Kirstine Pedersen, paa Dong
1863, 3105, 0706, Anders Jensen, 7½, søn af indsidder Jens Christensen, i Høie
1863, 0206, 0806, Jacob Johansen, almisselem, 84, i Bobjerg Fattighuus
1863, 1406, 2106, Knud Nielsen, hørsvinger, 53
1863, 2807, 0408, Jørgen Christoffersen, ungkarl,26, i Høie. Søn af væver Christoffer Jørgensen i Høie
1863, 2008, 2408, Carl Frederik Johansen, 1, søn af lærer P. J. Johansen, i Svendborg
1863, 2408, 2908, Anders Pedersen, gaardmand, 46, i Bobjerg
1863, 1609, 2209, Jens Andersen, gaardmand, 74, i Bobjerg
1863, 1010, 1710, Rasmus Rasmussen, huusmand, 45, paa Dong
1864, 0404, 0904, Niels Larsen, indsidder og dagleier, 43½, i Lunde
1864, 1108, 1708, Jesper Sørensen, 10, søn af tjenestepige Karen Jespersen, hos boelsmand … Larsen, paa Dong. Født i L. Leutved
1864, 2308, 2808, Jens Larsen, 8, søn af indsidder Lars Nielsen, i Høies Riis. Født i ds. Høirup
1864, 1009, 1509, Niels Rasmussen, 4, søn af gaardmand R. Jensen, i Høie. Født sammesteds
1864, 1809, 2409, Rasmus Peder Rasmussen, 4½, søn af boelsmand Ped. Rasmussen, i Høie
1864, 2509, 0110, Niels Christensen, huusmand og væver, 66, i Høie. Født i Gudbjerg
1864, 0310, 0810, Christen Madsen, 4, søn af huusmand Mads Jørgensen, i …vænget
1864, 3011, 0412, Peder Nielsen, enkemand, og almisselem, 73, i Bobjerg Fattighuus
1864, 0912, 1612, Jens Christensen, 1 og 4 maaneder, søn af gaardmand Christen Rasmussen, i Bobjerg
1865, 0104, 0904, Niels Mikkelsen, indsidder og almisselem, i Høie [ingen alder opgivet]
1865, 0504, 1204, Niels Andersen, huusmand, 65, i Lunde
1865, 0205, 0905, Hans Andreas Christensen, aftægtshuusmand, 69, i Jørgensminde
1865, 0205, 0905, Peder Larsen, 4½, søn af huusmand Lars Larsen, paa Dong. Født sammesteds
1865, 1506, 2206, Mads Madsen, enkemand og aftægtshuusmand, 75, i Kirkemosehuus. Født i Steenstrup
1865, -, 2509, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jens Hansen, paa Dong
1865, 2110, 2810, Marqvard Ditlevsen, huusmand og eier, 47, af Rosendalhuus
1865, 0411, 1111, Niels Maegaard Graff, huuseier, 60, Deigneborghuus paa Høie Mark
1865, 1512, 2212, Erik Christian Møller, skolelærer og kirkesanger, 58, Lunde Skole
1866, 2102, 0103, Lars Hansen, aftægtsmand,74, i Hønsehave
1866, 1503, 1803, Peder Pedersen, 9 maaneder, søn af huusmand Jens Pedersen, i Lunde
1866, 2603, 3003, Frands Ludvig Rasmussen, 1, søn af huusmand Rasmus Frandsen, i Lunde
1866, 2904, 0505, Niels Mortensen, enkemand, væver og indsidder, 71, i Høie. Født sammesteds
1866, 0907, 1507, Hans Hansen, ½, søn af pige Maren Hansen, paa Dong
1866, 0411, 1111, Morten Andersen, enkemand og almisselem, 83, i Høie
1866, 2812, 04011867, Christian Christiansen, enkemand og almisselem, 76, i Bøllemose
1867, 2501, 0202, Jens Pedersen, 1 og 2 maaneder, søn af gaardmand Peder Jensen, i Øxenhave
1867, 0605, 1205, Niels Larsen, 3 maaneder, søn af huusmand Lars Frandsen, i Lunde. Født sammesteds
1867, 1606, 2206, Niels Jacobsen, enkemand og aftægtshuusmand, 78½, i Nøisomhed paa Bobjerg Mark. Født i Egebjerg
1867, -, 0408, Dødfødt dreng, søn af huusfæster og væver Peder Andreassen, i Høies Riis
1867, 0209, 0909, Rasmus Hansen, aftægtsgaardmand, 75, i Nyholmgaard. Født i Rødme
1867, -, 1310, Dødfødt dreng, søn af huusmand Henrik Pedersen, i Høneshave
1867, 0412, 1212, Jochum Jensen, huusmand,65, paa Dong. Født i Langaa
1867, 1612, 2412, Jens Andersen, huusfæster, 71, i Høies Riis. Født i Hillerslev
1868, 1301, 2001, Peder Larsen, 8, søn af indsidder Lars Nielsen, i Høies Riis, Født sammesteds
1868, 1302, 1902, Niels Jørgensen, farversvend, 26, i Rudkjøbing. Født 23.1.1842 i Lunde. Søn af huusmand Jørgen Johansen ved Lunde
1868, 1104, 1604, Rasmus Madsen, huusfæster, 65, i Bøllemose. Født i Høie
1868, 2705, 0306, Hans Hansen, boelsmand, 49, i Hønsehave
1868, 1407, 1907, Rasmus Hansen, 6 uger, søn af murer Johan Frederik Hansen, i Høie
1868, 1012, 1712, Hans Jørgensen, murer og huusmand, 50, paa Dong
1869, 0207, 0607, Christen Jacobsen, ungkarl og dagleier, 60, i Lille Langkildegaard
1869, -, 1010, Dødfødt dreng, søn af Christen Hansen, i Høies Riis
1869, 1110, 1610, Hans Larsen, ungkarl, 22, tjenende Claus Hansens enke i Høie. Søn af Karen Hansen og Lars Nielsen
1869, 3110, 0811, Knud Pedersen, 27, paa Dong. Født 13.12.1841 sammesteds. Søn af huusmand Peder Rasmussen
1869, 2612, 04011870, Lars Madsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 67, i Øxenborg
1870, 1101, 1801, Hans Jensen, indsidder og væver, 36, i Førstehuset. Født 17.4.1834 i Høies Riis. Søn af Jens Andersen
1870, 0802, 1302, Jens Hansen, aftægtshuusmand, 61, i Høies Riis. Født i Trunderup
1870, 1502, 2302, Niels Pedersen, aftægtsgaardmand og forhen smed, 84, i Høie. Født i Høie
1870, 1606, 2106, Henrik Nielsen, almisselem, fhv. tækkemand og indsidder, 78, i Lunde. Født i Høie
1870, 2309, 2809, Niels Jørgensen, ungkarl, 36, i Lundsgaard. Søn af gaardmand Jørgen Ottosen i Lundsgaard
1870, -, 1911, Dødfødt dreng, søn af huusmand Pelle Pedersen, i Høies Riis
1870, 1711, 2611, Rasmus Andersen, huusmand, 64, paa Dong. Født sammesteds
1871, 0901, 1501, Jeppe Frederik Nielsen, 1 og 3 maaneder, søn af huusmand Hans Peder Nielsen, i Lunde
1871, 0102, 0402, Jørgen Jensen, 22, i Mørkenborg. Født 23.11.1848. Søn af gaardmand Jens Jørgensen i Mørkenborg
1871, 1102, 1502, Anders Jensen, 13, søn af gaardmand Jens Jørgensen, i Mørkenborg
1871, 1402, 2102, Peder Pedersen, væversvend, 28, i Høies riis. Født 6.8.1842 i Møllemosehuse. Søn af Peder Jensen
1871, 2502, 0203, Johan Urbansen, tjenestekarl, 21, i Mørkenborg. Født 18.3.1849 i Høie. Søn af Urban Bansen
1871, 1405, 2205, Rasmus Jensen, gaardmand, 64, i Høie. Født sammesteds
1871, 2005, 2605, Niels Nielsen, 9, søn af maler Knud Nielsen, i Lunde
1871, 1907, 2407, Jens Rasmussen, huusmand og træskomand, 30, paa Dong. Født i Svendborg. Søn af Christen Rasmussen i Brændeskov
1871, -, 1108, Dødfødt dreng, søn af maler Knud Nielsen, i Lunde
1871, 0310, 0910, Peder Rasmussen, huusmand, paa Dong. Født sammesteds [ingen alder angivet]
1871, 0911, 1411, Christen Simon Christian Rasmussen, 9 maaneder, søn af afgangne husmand Jens Rasmussen, paa Dong
1871, 2912, 05011872, Christen Hansen, 4 maaneder, søn af tømrer Jens Hansen, i Bøllemose. Født sammesteds
1872, 1001, 1701, Rasmus Knudsen, ugift og indsidder, 71, i Lunde. Født i Hundstrup Sogn
1872, 2003, 2703, Hans Hansen, husmand, 63, paa Dong. Født i Vejstrup
1872, 3003, 0504, Jens Pedersen, gaardmand, 63, i Hegnsgaarden paa Høje Mark. Født sammesteds
1872, 2104, 2904, Mads Hansen, enkemand og aftægsgaardmand, 82, i Hønsehave
1872, 2306, 2906, Ole Hansen, tjenestekarl, 28, i Højes Riis. Født 29.7.1843 sammesteds. Søn af afgangne Hans Olsen i Højes Riis
1872, -, 1711, Dødfødt dreng, søn af ugift Anne Cathrine Andersen, i Bøllemose
1872, 0512, -, Jørgen Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 92, i Kokkenborg
1873, 3003, 0504, Jens Jørgensen, gaardmand, 58, i Mørkenborg. Født sammesteds  
1873, 2005, 2805, Niels Knudsen, ungkarl og kapitalist, 84, opholdt sig hos Mads Markvardsen, i Bøgeskovgaard. Født i Kværndrup
1873, -, 1008, Dødfødt dreng, søn af indsidder Christen Hansen og hustru Andersen, paa Bobjerg Mark
1873, 0908, 1408, Lars Frandsen, husmand, 47, i Lunde. Født i Agerup, Espe Sogn
1873, 2408, 2908, Jens Nielsen, 4 dage, søn af skrædder Anders Nielsen, i Lunde
1873, 2212, 2812, Peder Larsen, 5½, søn af pige Anne Kirstine Jørgensen. I pleje hos husmand Lars Larsen, paa Dong
1873, 2512, 02011874, Peder Hansen, aftægtshusmand og tækkemand, 73, i Skovhuset
1874, 0504, 1104, Markvard Andersen, aftægtsgaardmand, 84, ved Bobjerg. Født i Lunde
1874, 2104, 2804, Morten Hansen, gift og husmand, 78, i Degneborg. Født i Svindinge
1874, 0810, 1410, Mads Nielsen, almisselem, 82, i Høje. Født sammesteds
1874, 2710, 0211, Søren Larsen, tjenestekarl, 50, i Dalekildehus. Født i Ollerup
1875, 2801, 0401, Klaus Christoffer Klausen, 11 dage, søn af ugift Mette Marie Poulsen, i Høje
1875, -, 2401, Dødfødt dreng, søn af ugift Maren Jensen, i Lunde
1875, 2602, 0503, Jens Rasmussen, husfæster, 65, i Lunde. Født i Trunderup
1875, 0204, 0804, Hans Hansen, enkemand, indsidder og daglejer, 80, i Møllegaard. Født i Høje
1875, 0504, 0904, Hans Hansen, 7 maaneder, søn af husmand og tømrer Lars Hansen, i Degneborg
1875, 0704, 1204, Morten Jensen, 3, søn af smed Christen Jensen, ved Øxenhave
1875, 0305, 1105, Peder Knudsen, gaardmand, 79, i Høje. Født sammesteds
1875, 0306, 0806, Morten Hansen, gaardmand, 30, i Høje Ris
1875, -, 0108, Dødfødt dreng, søn af smed Christen Jensen, ved Øxenhave
1875, 0711, 1511, Peder Rasmussen, gaardmand, 38, i Høje. Født i Slæbæk
1876, 1501, 2301, Lars Nicolai Nielsen, boelsmand, 79, i Rønnehus. Født i Ravndrup
1876, 0503, 1203, Hans Christian Carlsen, ½, søn af Mette Kirstine Carstensen, i Bøllemose. Født sammesteds
1876, 0603, 1303, Rasmus Hansen, aftægtsmand, 78, ved Lunde. Født i Egebjerg
1876, 0805, 1505, Peter Christian Jørgensen, kjøbmand, 54, i Lunde. Født i Svendborg
1876, 2805, 0306, Anders Nielsen, skrædder, 47, i Lunde. Født i Gislev Sogn
1876, 0706, 1306, Niels Jørgen Henriksen, 13, søn af træskomand Henrik Jørgensen, i Høje. Født sammesteds
1876, 0806, 1406, Offer Madsen, gaardmand, 76, i Lille Langkilde. Født i Ollerup  
1876, 0310, 0810, Hans Hansen, 23 uger, søn af indsidder Rasmus Hansen, i Høje. Født sammesteds
1876, 0910, 1410, Rasmus Hansen, indsidder og daglejer, 38, i Høje. Født i Sørup Sogn. Søn af Hans Rasmussen
1876, 1010, 1810, Lars Mogensen, gaardmand og ejer af Nyhave, 69, paa Høje Mark
1876, 2612, 04011877, Mads Christian Johansen, tjenestekarl, 19, paa Langkildegaard. Født i Bøllemose
1877, 2301, 3001, Sune Larsen, husmand, 47, i Hønsehave. Født i Svindinge
1877, 2502, 0503, Christen Hansen, husmand, 66, i Bøllemose. Født i Stenstrup
1877, 1203, 1803, Hans Nielsen, 5, søn af afgangne skrædder Anders Nielsen, i Lunde. Født sammesteds
1877, 1203, 2003, Hans Henrik Larsen, 3½, søn af husmand Carl larsen, i Dalkildehus. Født sammesteds
1877, 0105, 0705, Jens Hansen, væver og husmand, 60, i Bøllemose. Født i Skaarup
1877, 0707, 1407, Peder Madsen, gaardmand og ejer, 64, af Møllegaard. Født sammesteds
1878, 0201, 0601, Rasmus Pedersen, 2, søn af ugift Anne Cathrine Pedersen, i Lunde. Født i Stenstrup
1878, 2102, 2802, Rasmus Enoksen, enkemand og indsidder, 88, i Lunde. Født i Trunderup
1878, 0903, 1503, Hans Jørgensen, indsidder og daglejer, 88, i Langkildehus
1878, 1003, 1603, Lars Andersen, enkemand og aftægtshusmand, 77, i Højes Ris. Født paa Hundtofte Mark
1878, 1104, 1804, Niels Christian Christensen, 9, søn af indsidder Rasmus Christensen, i Førstehus. Født paa Sandbjerg
1878, 1404, 2004, Lars Mortensen, aftægtshusmand af Leutved Mark, 68, i Højes Ris. Født i Kværndrup
1878, 0605, 1105, Peder Jensen, almisselem og forhen husmand paa Højes Dong, 83, hos sin søn husmand Mads Pedersen i Rosendal. Født i Bjerreby Sogn
1878, 1106, 1706, Erik Christian Poulsen, fraskilt og slagter, 68, boende tilleje i Ravnholtsminde. Født i Gudbjerg Sogn
1878, 0307, 0907, Hans Hansen, ungkarl, 22, hos sin fader gaardmand Hans Hansen, i Bobjerg. Født 3.3.1856
1878, 1008, 1408, Anders Morten Hansen, 2, søn af indsidder Knud Hansen, i Høje
1878, 2408, 3008, Rasmus Andersen, 1 dag, søn af husmand Ole Andersen, paa Dong
1878, 1508, 2008, Hans Peder Hansen, 5, søn af indsidder Knud Hansen, Høje
1878, 0409, 0709, Rasmus Christensen, 2, søn af indsidder Jens Christensen, i Degneborg
1878, 0410, 1110, Niels Christian Sørensen, 3, søn af gaardmand Hans Sørensen, Bobjerg
1878, 1510, 1910, Jesper Hansen, husmand, 57, paa Høje Mark
1878, 1810, 2310, Jens Christian Pedersen, enkemand og aftægtshusmand, 81, Mørkeborghus. Født i Lunde
1878, 1011, 1611, Hans Pelle Nielsen, 6, søn af gaardmand Pelle Nielsen, i Pavegaard
1879, 1501, 2101, Hans Ditlev Jespersen, ungkarl, 24, paa Høje Mark. Født 4.5.1854 i Ulbølle sogn. Søn af Jesper Hansen
1879, 1102, 1802, Rasmus Larsen, gaardmand, 73, paa Dong. Født sammesteds
1879, 2403, 3003, Carl Johansen, 2 og 9 maaneder, søn af husmand Johan Weinrich, ved Lunde. Født i Dongs Højrup
1879, 2005, 2605, Mads Andersen, ugift gaardmand, 62, i Espelund. Født sammesteds
1879, 2106, 2706, Hans Peder Anders Martin Hansen, 3 maaneder, søn af indsidder Knud Hansen, i Høje
1879, 2607, 3107, Jens Rasmussen, aftægtshusmand, 86, paa Dong. Født i Hundstrup
1879, 2809, 0410, Peder Jensen, ugift skrædder, 70, boede i Høje. Født sammesteds
1879, 0111, 0811, Rasmus Clausen, 6 og 3 maaneder, søn af Mette Marie Poulsen, i Høje. Født sammesteds
1879, 2711, 0412, Rasmus Rasmussen, 9 maaneder, søn af gaardmand Niels Peder Rasmussen, i Høje
1879, 0112, 0812, Christoffer Mortensen, fhv. skomager, 80, i Høje
1879, 2110, 2610, Jens Peder Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af ugift Jørgine Marie Jensen, paa Bobjerg Mark
1880, 2301, 3001, Rasmus Hansen, boelsmand, 41, i Hønsehave
1880, 2801, 0502, Jens Christensen, indsidder, 68, i Høje. Født sammesteds
1880, 1102, 2002, Christian Nielsen, 7, søn af husmand Christian Nielsen, i Ravnholtsminde
1880, 2703, 0504, Hans Madsen, gaardmand, 56, i Hønsehave. Født sammesteds
1880, 0805, 1405, Niels Clementsen, gaardmand, 56, i Hønsehave. Født sammesteds
1880, 2706, 0207, Hans Mortensen, aftægtshusmand, 78, paa Bobjerg Mark. Født sammesteds
1880, 1507, 2007, Peder Jensen, aftægtshusmand og murer, 74, paa Lunde Mark. Af Ollerup
1880, 2809, 0510, Jens Rasmussen, enkemand og aftægtsgaardmand, 85, i Skjærsholm, Høje Mark
1880, 2212, 2812, Rasmus Henriksen, husmand, 74, i Høje. Født i Sallinge Lunde
1881, 3101, 0702, Jørgen Ottosen, aftægtsmand, 74, i Lundsgaard. Født sammesteds
1881, 0503, 1203, Niels Peder Pedersen, 3½, søn af gaardmand Mads Pedersen, i Ulbølle Sogn. Født sammesteds
1881, 0104, 0904, Hans Jakob Hansen, snedker og indsidder, 78, i Høje
1881, 1305, 1905, Frands Rasmussen, enkemand og fhv. husmand i Kværndrup Vænge, 78, levede hos sin svigersøn i Frydenlund
1881, 1505, 2105, Christoffer Paulsen, aftægtshusmand, 77, paa Lunde Mark. Født i Ulbølle
1881, 2106, 2706, Lars Christian Larsen, husmand, 55, i Højes Ris. Født ved Skjoldmose
1881, 2406, 3006, Markvard Rasmussen, aftægtsgaardmand, 68, i Lunde. Født sammesteds
1881, 2407, 3007, Christian Rasmussen, træskomand, 34, paa Høje Mark. Født i Brændeskov
1881, 3010, 0711, Christian Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, i Lunde [ingen alder noteret]
1881, 1410, 1910, Rasmus Rasmussen, søn af husmand Hans Rasmussen, i Lunde [ingen alder noteret]
1881, 2211, 3011, Peder Rasmussen, boelsmand, i Rønnehus [ingen alder noteret]
1882, 3001, 0502, Dreng, 10 timer, søn af indsidder Michael Pedersen, i Høje
1882, 2002, 0103, Henrik Langkilde, ejer, 79, af Langkildegaard
1882, 1703, 2403, Hans Rasmussen, husmand og skrædder, 62, paa Bobjerg Mark. Født i Nyholm, Høje Mark
1882, 1405, 2005, Rasmus Nielsen, 7, søn af gaardmand Hans Nielsen, paa Dong
1882, 1805, 2405, Christen Rasmussen, gaardmand, 58, i Bobjerg. Født i Kværndrup
1882, 2307, 2807, Hans Peter Rasmussen, 6, søn af husmand Anders Rasmussen, paa Dong. Født sammesteds
1882, 0708, 1108, Hans Martin Knudsen, 9, søn af indsidder Jens Knudsen, i Langkildehus
1882, 1809, 2309, Hans Peder Christensen, 16, søn af indsidder Rasmus Christensen, i Førstehus. Født i Hundtofte
1882, 0412, 1212, Niels Pedersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 75, paa Dong. Født i Krarup
1882, 2912, 05011883, Ernst Peder Marius Olsen, 2 og 9 maaneder, søn af indsidder Martin Olsen, paa Lunde Mark
1883, 1903, 2703, Rasmus Nielsen, husmand, 58, i Lunde. Født i Dongs Højrup
1883, 1504, 2104, Andreas Marius Nielsen, 8 uger, søn af gaardmand Anders Nielsen, i Lunde
1883, 0405, 0905, Hans Hansen, indsidder, 64, paa Bobjerg Mark. Født i Herringe
1883, 0605, 1105, Jørgen Andersen, 16, søn af indsidder Lars Andersen, Højes Ris
1883, 0805, 1105, Hans Laurits Hansen, ½, søn af skomager Christen Frands Hansen, i Lunde
1883, 3006, 0507, Christen Frands Hansen, skomager, 34, i Lunde. Født i Oure Sogn
1883, -, 0507, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand Rasmus Hansen, i Høje
1883, 1308, 1808, Hans Larsen, boelsmand, 73, paa Dong. Født i Hønsehave
1883, 1109, 1709, Rasmus Theodor Marius Rasmussen, 1, søn af skomager Lars Rasmussen, i Lunde
1883, 2709, 0310, Carl Frederik Madsen, 3 maaneder, søn af husmand Jens Madsen, Høje Mark
1883, 2810, 0211, Jens Pedersen, gaardmand, 73, i Ellehave. Født i Ellerup
1883, 2910, 0511, Mads Pedersen, aftægtsgaardmand, 83, i Bagrængegaard. Født i Lunde Sogn
1884, 3003, 0704, Hans Christian Jørgensen, husmand, 71, i Højes Ris. Født i Kværndrup Sogn
1884, 2905, 0506, Rasmus Rasmussen, tømrer, 28, boende hos sin fader husmand Rasmus Andersen, i Lunde
1884, 2506, 0107, Hans Carl Axel Jensen, 10 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Jensen, i Høje
1884, 0508, 0908, Jens Christensen, indsidder, 51, i Højes Ris. Født i Rise Sogn paa Ærø
1884, 2708, 0309, Erik Rasmus Hansen, gift, snedker og husmand, 60, paa Bobjerg Mark. Født i Bjerreby Sogn
1884, 2710, 0411, Rasmus Larsen, enkemand og aftægtshusmand, 65, paa Dong. Født i Dongs Højrup
1885, 0501, 1301, Jens Rasmussen, træskomand, 48, paa Dong. Født i Langaa
1885, 2704, 0205, Jens Rasmussen, 14, søn af husmand Rasmus Frandsen, i Lunde. Født sammesteds
1885, 0105, 0705, Niels Andersen, indsidder, 34, i Ellehave. Født i Dongs Højrup
1885, 2605, 3005, Rasmus Jørgensen, husmand, 58, i Lunde. Født sammesteds
1885, 2609, 0310, Rasmus Nielsen, 1½, søn af husmand Lars Nielsen, paa Højes Dong
1885, 0912, 1612, Niels Christian Nielsen, 14, søn af gaardmand Anders Nielsen, i Lunde
1886, 0301, -, Jens Christen Jensen, 1½, søn af indsidder Jeppe Jensen, i Brændeskov
1886, 1701, 2501, Rasmus Knudsen, ungkarl, 86, opholdende sig hos gaardmand Peder Pedersen, i Høje. Født sammesteds
1886, 0603, 1403, Hans Albert Christian Pedersen, 7 uger, søn af ugift Marie Christiansen, i Høje. Født sammesteds
1886, 2403, 0104, Christian Nielsen, 1½, søn af husmand Christian Nielsen, i Ravnholtsminde
1886, 2304, 3004, Jakob Hansen, ungkarl, 23, hjemme hos sin fader gaardmand Anders Hansen, Kokkenborg
1886, 2804, 0205, Thorvald Christian Munk, ½, søn af ugift Laura Petrea Johanne Hansen, i Langkildehus. Født sammesteds
1886, 0205, 0805, Niels Rasmussen, stenhugger og indsidder, 68, i Høje
1886, 2305, 2805, Hans Christensen, husmand, 31, i Bøllemose
1886, 1806, 2406, Niels Tønnes Rasmussen, ugift snedkersvend, 29, i Lunde. Født sammesteds  
1886, 2907, 0408, Johannes Evald Morten Madsen, 5, søn af gaardmand Anders Madsen, i Espelund
1886, 1408, 2008, Niels Peder Andersen, 3½, søn af gaardmand Hans Andersen, Hønsehave
1886, 2008, 2608, Paul Hansen, 1 dag, søn af indsidder Knud Hansen, Høje
1886, 2009, 2709, Hans Tønnes Martin Hansen, 4, søn af husmand og væver Anders Hansen, paa Lunde Mark
1886, 2910, 0311, Anders Carl Rasmussen, 5 maaneder, søn af Hansine Mortensen, i Højes Dong. Født sammesteds
1887, 1502, 2202, Christen Hansen, gift, hørbereder og indsidder, 51, paa Bobjerg Mark
1887, 0104, 0604, Hans Rasmussen, fattiglem, 45, paa Hundtofte Fattiggaard
1887, 0204, 0904, Hans Hansen, aftægtsgaardmand, 85, paa Bobjerg Mark. Født sammesteds
1887, 1104, 1604, Carl Marselius Hansen, 3, søn af indsidder Hans Jespersen, i Ellehavehus. Født i Sørup Sogn
1887, 0705, 1305, Johannes Evald Morten Madsen, 5 maaneder, søn af gaardmand Anders Madsen, i Espelund
1887, 1005, 1505, Svend Jensen, 2 timer, søn af gaardmand Rasmus Jensen, i Høje
1887, 2705, 0406, Lars Peder Andersen, 9, søn af husmand Lars Andersen, i Højes Ris
1887, 0408, 1008, Rasmus Rasmussen, 20, hos sin fader gaardmand Lars Rasmussen, i Høje. Født sammesteds
1887, 2208, 2708, Rasmus Hansen, husmand, 71, i Højes Ris. Født i Ra…
1887, 0310, 1010, Frederik Henriksen, indsidder, 74, paa Dong. Født i Ulbølle Sogn
1888, 1502, 2302, Hans Carl Hansen, 9 dage, søn af husmand og væver Anders Hansen, paa Lunde Mark
1888, 2702, 0503, Niels Larsen, 17, søn af afgangne husmand Lars Frandsen og Karen Nielsen (nu gift med Christian Larsen), i Lunde. Født sammesteds
1888, 3003, 0604, Carl Marius Hansen, ½, søn af murer Morten Hansen, i Høje
1888, 1204, 1504, Hans Christensen, 10 dage, søn af indsidder Rasmus Peder Christensen, i Langkildehus
1888, 1304, 1804, Lars Jørgen Larsen, 6, søn af skomager Lars Frederik Larsen, paa Bobjærg Mark
1888, 1205, 2105, Niels Peder Andersen, 7 timer, søn af gaardmand Hans Andersen, i Hønsehave
1888, 0507, 1007, Niels Christian Andersen, 15, søn af husmand Lars Andersen, i Højes Ris
1888, 1008, 1608, Niels Nielsen, aftægtsgaardmand, 67, i Lunde. Født i Gislev
1888, 0409, 1009, Hans Jacob Christoffersen, husmand og postbud, 48, i Høje
1888, 2409, 2909, Hans Clausen Knudsen, enkemand og indsidder, 80, i Høje
1888, 2511, 3011, Rasmus Nielsen, ugift og tjenende, 68, paa Langkildegaard. Født i Høje
1889, 1302, 2002, Rasmus Tønnesen, væver, 67, i Lunde
1889, 1903, 2503, Hans Rasmussen, 11, søn af Maren Hansen (nu gift med husmand Knud Andersen), i Højes Ris
1889, 2906, 0507, Lars Larsen, ungkarl, 31, hos sin fader husmand Lars Larsen. Født paa Dong
1889, 1007, 1607, Jeppe Christian Jensen, gaardmand, 61, i Bobjærg. Født i Egeskov
1889, 0411, 1011, Carl Ludvig Jensen, ½, søn af arbejdsmand Jeppe Jensen, i Høje
1890, 0201, 0801, Sigurd Nyholm Knudsen, 2, søn af gaardmand Hans Knudsen, Nyholmsminde
1890, 2502, 0503, Jens Larsen, gift og gaardmand, 65, i Lunde
1890, 0305, 0905, Hans Hansen, gift, indsidder og fhv. røgter paa Langkildegaard. 67, i Langkildehus
1890, 1505, 2205, Knud Andersen, gift og husmand, 81, i Lunde
1890, 1206, 1506, Niels Rasmussen, 2, dage, søn af husmand Hans Henrik Rasmussen, Høje
1890, 2206, 2906, Georg Elias Christensen, 5 uger, søn af ugift tjenestepige Mette Kirstine Christensen, Bøllemose. I pleje hos Rasmus P. Christensen, i Bøllemose
1890, 1010, 1610, Peder Nielsen, ugift staldkarl, 48, paa Langkildegaard
1890, 1212, 1912, Hans Christian Nielsen, gift, gaardmand og smed, 66, i Høje
1890, 1912, 2712, Axel Peder Nielsen, 5 uger, søn af gaardmand Rasmus Nielsen, Nyholmgaard
1891, 0801, 1501, Hjalmar Knudsen, 7 uger, søn af ugift Maren Elisabeth Knudsen, Lunde
1891, 0901, 1501, Niels Rasmussen, 4, søn af husmand Mads Peder Rasmussen, i Lunde
1891, 0102, 0902, Niels Jensen, gift og gaardmand, 70, i Bobjærg
1891, 2502, 0303, Georg Rosinius Sparoath, gift og skomager, 58, i Lunde
1891, 1404, 2104, Mads Christian Christiansen, gift og husmand, 65, i Dong
1891, 1804, 2504, Rasmus Madsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 84, i Højes Ris
1891, 1205, 2005, Rasmus Andersen, enkemand og aftægtsmand, 82, i Lunde
1891, 1305, 2105, Mads Nielsen, gift og gaardmand, 59, Sundsgaard
1891, 1605, 2205, Markvard Jørgensen Højerup, snedkerlærling, 15, søn af gaardmand Mads Jørgensen Højerup, Lunde
1891, 1606, 2206, enkemand og aftægtsmand, 81, Dong
1891, 2806, 0307, Jens Jørgen Rasmussen, gift og indsidder, 36, Høje
1891, 1912, 2412, Lars Larsen, gift og husmand, 69, Dong
1854, 1801, 2101, Sara Kirstine Rasmussen, 18, datter af afgangne gaardmand Rasmus Madsen og Mette Kirstine Nielsdatter, i Amsterdamgaard. Født sammesteds
1854, 1901, 2701, Kirstine Knudsdatter, 57, i Bøgeskovgaard. Født i Høie. Gaardmand Marqvar Madsen
1854, 0903, 1203, Johanne Christensen, 6 uger, datter af huusmand Christen Pedersen, ved Mørkenborg
1854, 2104, 2704, Apollone Madsen, pige, 19, ved Høie. Datter af huusmand Mads Nielsen ved Høie
1854, 0610, 1410, Anne Nielsdatter, huusmandsenke, 93, opholdende sig i Møllegaard. Fra Gudbjerg Sogn
1854, 1711, 2511, Magdalene Andersdatter, 46, i Høies Riis. Født i Faaborg. Huusmand Hans Christian Jørgensen
1855, -, 2101, 2 dødfødte piger (tvillinger), døtre af huusmand Hans Olsen i Høies Riis
1855, 1601, 2501, Sara Hansen, 7, datter af gaardmand Hans Hansen, paa Bobjerg Mark
1855, 0403, 1103, Hansine Hansen, ½, datter af gaardmand Hans Hansen, paa Bobjerg Mark
1855, -, 0604, Dødfødt pige, datter af huusmand Christen Pedersen, ved Øxnehauge
1855, 1109, 1809, Christine Christoffersen, 21, i Øxneborg. Datter af afgangne gaardmand Christoffer Madsen, i Øxneborg
1855, 2910, 0511, Maren Laurine Pedersen, 27, i Bobjerg. Gaardmand Christen Rasmussen
1856, 2001, 2801, Birthe Hansdatter (Nielsdatter), aftægtsenke, 89, i Lunde. Huusmand Hans Pedersen
1856, 0804, 1104, Mette Cathrine Christensen, enke og almisselem, 85, i Høies Riis. Huusmand Søren Ahsmith
1856, 0206, 0609, Karen Hansen, 29, paa Dong. Huusmand Jens Christoffersen
1856, 2406, 2806, Sidsel Kirstine Jørgensen, 38, i Høie. Huusmand Rasmus Henriksen
1856, 2607, 0108, Inger Jørgine Hansdatter, enke og aftægtskone, 80, i Hønsehaugen. Huusmand Lars Hansen
1856, 0508, 1108, Anne Kirstine Marqvarsen, 16½, datter af gaardmand Marqvar Rasmussen, i Lunde. Pleiedatter i Øxenhaugegaard
1856, 2708, 0109, Johanne Kirstine Pedersen, sypige, 33, Stokholmgaard. Datter af gaardmand Peder Rasmussen, i Bobjerg
1856, -, 0310, Dødfødt pige, datter af gaardmand Mads Rasmussen, i Amsterdamgaard
1856, 1111, 1611, Anne Marie Hansen, ½, datter af indsidder Hans Jensen, i Lunde
1856, 1211, 1611, Johanne Christensen, ½, datter af huusmand Christen Pedersen, ved Øxenhaugen
1856, 3112, 04011857, Au..lina Hansdatter, almisselem, 76, i Bobjerg Fattighuus
1857, 0504, 1104, Madselnin?? Madsdatter, 48, i Rosendalhuus. Huusmand Peder Nielsen
1857, 1506, 1906, Johanne Jensen, 24, i Lunde. Indsidder Peter Hansen
1857, 2306, 2906, Dorthe Hansdatter, enke, 60, i Hønsehaugen. Boelsmand Clemmen Nielsen
1857, 0810, 1610, Kirsten Nielsdatter, enke og aftægtskone, 80, i Lunde. Født i Steenstrup. Boelsmand Rasmus Marqvarsen
1857, 0612, 1212, Anne Marie Andersdatter, enke, 86, ophold hos sønnen boelsmand Niels Madsen, Bobjerg Mark. Huusmand Mads Nielsen i Høie
1857, 0612, 1412, Anne Marie Jensen, almisselem, 66, boende i Lunde
1857, 1512, 2012, Anne Kirstine Jensen, 1 maaned, datter af gaardmand Jens Larsen, i Lunde
1858, 2502, 0303, Marie Kirstine Pedersdatter, 73, i Høie. Huusmand Peder Hansen
1858, 2903, 0504, Anne Sophie Frederiksen,13, datter af indsidder Frederik Henriksen, paa Dong
1858, 1904, 2604, Kirsten Nielsdatter,49, i Lunde. Gaardmand Marqvard Rasmussen
1858, -, 2706, Dødfødt pige, datter af pige Anne Larsen, i Rønnehuus
1858, 2109, 2609, Kirsten Nielsen, 2½, datter af indsidder og steenhugger Niels Rasmussen, i Bobjerg Fattighuus
1858, 1511, 2211, Anne Margrethe Hansen, enke, 67, paa Dong. Huusmand Niels Mortensen
1858, 0812, 1212, Caroline Nielsen, 7½, datter af fruentimmer Anne Larsen, i Bobjerg Fattighuus
1858, 1612, 2312, Sidsel Hansdatter, enke og aftægtskone, 80, i Brændebjergstedet ved Lunde. Boelsmand Hans Hansen
1859, 0102, 0802, Marie Johannessen, 9, datter af gaardforpagter Johannes Poulsen, i Bobjerg
1859, 1307, 1707, Maren Hansen, 5 og 9 maaneder, datter af indsidder Hans Jensen, i Lunde
1859, 1308, 2108, Johanne Nielsen, 6 uger, datter af pige Anne Hansen, i Lunde
1860, 1701, 2301, Karen Pedersen, 58, i Øxenhaugen. Smed Jens Christensen
1860, 2001, 2801, Anne Kirstine Hansen, 27, i Høies Riis. Væver Lars Pedersen Bech
1860, 0402, 1202, Maren Jensen, 9½, datter af indsidder Jens Christensen, i Høie
1860, 1702, 2302, Marie Hansdatter, enke og aftægtskone, 80, i Hegsøegaard. Gaardmand Anders …rethsen
1860, 1602, 2402, Marie Kirstine Pedersdatter, enke, 83 og 9 maaneder, i Mørkenborg. Gaardmand Jørgen Andersen
1860, 1702, 2502, Johanne Nielsdatter, pige, 84, … Ellehavestedet
1860, 3103, 0704, Gjertrud Nielsdatter, 40, i Høies Riis. Huusmand og væver Peder Andreasen
1860, 0804, 1404, Anne Marie Christensdatter, pige og høkerske, 45, i Høie
1860, 2205, 2805, Henriette Frederiksen, 7, datter af indsidder Frederik Henriksen, paa Dong
1860, 3105, 0406, Sara Nielsen, 22 i Høie. Datter af smed Niels Pedersen
1860, 0207, 0807, Anne Jensen,11 og 3 maaneder, datter af gaardmand Jens Pedersen, i Kokkenborg
1860, -, 0909, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jens Jørgensen og Johanne Marie Jørgensen, i Mørkenborg
1860, 2610, 3010, Frederikke Lovise Bech, 82, i Bobjerg Fattighuus. Almisselem Anders Nielsen Pilegaard
1860, 2011, 2811, Maren Jørgensdatter, 50, i Nyhave. Boelsmand Lars Mogensen
1860, 2711, 0612, Marie Kirstine Larsen, 1, datter af bødker Lars Mortensen, i Lunde
1860, 0912, 1612, Jørgine Nielsen, ½, datter af huusmand og maler Knud Nielsen, i Lunde
1861, 1902, 2402, Maren Larsdatter, 56, i Rosendalhuus. Bødker Urban Larsen
1861, 3103, 0404, Maren Hansen, ½, datter af huusmand og murer Hans Hansen, i Lunde
1861, 2605, 3005, Maren Hansdatter, enke og almisselem, opholdende sig hos sin søn tømrer J. Larsen, paa Dong. Almisselem Lars Jensen, paa Krarup. Af Snarup
1861, 0208, 0708, Anne Cathrine Nielsdatter, enke, 80, i Lunde. Indsidder Niels Andersen
1861, -, 0408, Dødfødt pige, datter af gaardmand Mads Rasmussen, i Amsterdamgaard
1861, -, 1908, Maren Pedersen, 26, i Amsterdam. Gaardmand Mads Rasmussen
1862, 1301, 2001, Kirsten Ottosdatter, 56, i Deigneborg paa Høie Mark. Huusmand Niels Marqvard Graff
1862, 1002, 1702, Karen Marie Pedersen, bondepige, 29, opholdende sig hos sognefoged Js. Pedersen, i Hegnsøegaard
1862, 1402, 2302, Udøbt pige, datter af pige Bodil Nielsen, i Høie
1862, 0204, 1004, Kirsten Nielsdatter, 53, i Høie Riis. Huusmand Lars Hansen
1862, 1704, 2504, Bodil Madsdatter, 68, paa Bobjerg Mark. Aftægtshuusmand Niels Jacobsen
1862, 1207, 1707, Anne Margrethe Nielsen, 41 i Lunde. Huusmand og skrædder Anders Nielsen
1862, -, 1708, Dødfødt pige, datter af bødker Lars Mortensen, i Lunde
1862, 2909, 0510, Anne Cathrine Ulriksdatter, enke og almisselem, 81, i Høie. Aftægtshuusmand Christen Jeppesen
1862, 2909, 0510, Johanne Sophie Nielsen, 7 dage, datter af pige Birthe Sophie Hansen, i Høie
1862, 2911, 0612, Anne Hansdatter, 75, i Kirkemosehuus. Aftægtsmand Mads Madsen
1862, 2212, 3012, Laura Petrea Marie Langkilde, 16, datter af proprietair Langkilde, til Langkildegaard
1863, 0203, 0803, Anne Margrethe Pedersen, 10 dage, datter af træskomand Jeppe Pedersen, i Øxenhaven
1863, 2103, 2903, Maren Kirstine Johansdatter, almisselem, 58, i Bobjerg Fattighuus
1863, 2903, 0304, Gjertrud Marie Pedersen, 1, datter af væver Peder Andreassen, i Høies Riis
1863, 1006, 1606, Karen Jørgensen, 2, datter af huusmand Rasmus Jørgensen, ved Lunde
1863, 3006, 0507, Pige, 2 dage, datter af gaardmand Marqv. Rasmussen, i Lunde
1863, 3107, 0508, Maren Frederiksen, 10, datter af indsidder Frederik Henriksen, i Lundekroghuus paa Dong
1863, 1908, 2408, Maren Mortensen, bondepige, 50, opholdende sig hos sin … boelsmand Marqv. Andersen, Bobjerg Mark
1863, 0710, 1010, Karen Søfrensdatter, i Hønsehave. Almisselem Christian Christiansen [ingen alder noteret]
1863, 3010, 0211, Anne Margrethe Pedersen, 42, i Lunde. Huusmand og murer Hans Hansen
1863, 3010, 0711, Marie Hansen, 11½, datter af afgangne huusmand og væver Hans …ssen, paa Lunde Mark
1863, 0911, 1611, Johanne Søfredsdatter, 70, i Hønsehaven. Huusmand Lars Hansen
1864, 1002, 1702, Anne Margrethe Espensen, enke og aftægtskone, 89, opholdende sig i Sundsgaarden. Gaardmand Peder Pedersen i Ellerup
1864, 0103, 1003, Marie Kirstine Nielsen, enke, 60, i Øxenhavegaard. Født i Kirkeby. Gaardmand Js. Pedersen
1864, 1805, 2405, Anne Marie Sørensen, 43½, Brændebjergstedet. Datter af boelsmand Søren Christian Andersen
1864, 2305, 3005, Kirsten Pedersen, 37, paa Dong. Gaardmand Mads Pedersen
1864, 0707, 1207, Karen Kirstine Jensen, 3 maaneder, datter af smed Christen Jensen, i Øxenhaven
1864, 2307, 2707, Mette Marie Nielsen, 2½, datter af Marie Rasmussen og Niels Larsen, af Hold…. Steddatter indsidder Jørgen Hansen, i Lunde
1864, 2907, 0308, Maria Elisa Møller, 20½, ophold i Lunde Skole. Musiklærer Christian Frederik Gantzer i Svendborg
1864, 2907, 0308, Marie Kirstine Jensen, 1, datter af gaardmand Jens Jørgensen, i Mørkenborg
1864, 0408, 0708, Erikke Christine Marie Hansine Marthine Gertz, 13 dage, datter af musiklærer C. F. Gertz, i Svendborg. Født i Lunde. Pleiebarn i Lunde Skole
1864, 0908, 1608, Anne Marie Rasmussen, 15, datter af huusmand Rasmus Andersen, paa Dong
1864, 2609, 0110, Maren Nielsen, 13, datter af steenhugger Niels Rasmussen, i Bobjerg Fattighuus
1864, 2012, 2912, Apollone Jensen, 51, i Møllemosehuus paa Lunde Mark. Murer og aftægtsmand Peder Jensen
1864, 2812, 02011865, Christiane Christiansen, 74, i Lunde. Indsidder Rasmus Enoksen
1865, 2002, 2502, Nicoline Rasmussen, 2½, datter af gaardmand Rasmus Jensen, i Høie
1865, 2003, 2703, Sidsel Nielsdatter, 54, i Lunde. Indsidder Niels Hansen
1865, 1004, 1804, Christiane Louise Jørgensen, 7½, datter af kjøbmand Pt. Christian Jørgensen, i Lunde
1865, 0205, 0805, Marie Kristine Rasmussen, 7, datter af gaardmand Rs. Jensen, i Høie
1865, 3005, 0606, Mette Rasmussen, 58, i Stokholmgaard. Gaardmand Jens Madsen
1865, 0907, 1407, Anne Sophie Rasmussen, 1½, datter af huusmand Rasmus Frandsen, paa Lunde Mark
1865, 1510, 1910, Maren Christensen, tjenestepige, 28, i Lunde. Datter af afgangne huusmand Christen Pedersen ved Mørkenborg
1865, 1511, 2311, Ane Rasmussen, enke, 80, i Kokkenborg. Født i Steenstrup Sogn. Gaardmand Knud Christensen
1865, -, 1308, Pige, datter af pige Marie Elisabeth Nielsen, af Lunde
1865, 2112, 2812, Elisabeth Jensen, enke, 65, i Frydenlund. Født i …. Hans Pedersen
1866, 2601, 0202, Anne Marie Pedersen, 37, i Bobjerg. Datter af afgangne gaardmand Peder Andersen
1866, 1503, 2303, Anne Cathrine Hansen, 37, Høies Riis. Huusmand og væver Mads Jørgensen
1866, 0505, 1005, Pige, 8 timer, datter af huusmand og væver Peder Andreassen, i Høies riis
1866, 2206, 2806, Ida Kirstine Mikkelsdatter, 77, paa Høies Dong. Født i Ollerup. Aftægtsmand Jens Rasmussen
1866, -, 2209, Pige, datter af pige Johanne Andersen, i Høies Riis. Født sammesteds
1866, 2411, 2911, Anne Larsen, pige og almisselem, 37, i Bobjerg Hospital. Født sammesteds
1867, 0901, 1301, Anne Madsdatter, enke og almisselem, 87, i Høie. Født i Qværndrup. Jørgen Henriksen
1867, -, 2001, Dødfødt pige, datter af huusmand og skrædder Anders Nielsen, i Lunde
1867, 2801, 0502, Karen Pedersen, 76, i Høie. Født i Lunde. Aftægtsmand og smed Niels Pedersen
1867, 1205, 1805, Anne Sophie Christensdatter, pige og almisselem, 70, Dong. Født i Lunde Sogn
1867, 2805, 0406, Anne Nielsdatter, enke, 87, hos Peter Christensen i Hønsehave. Gaardmand Christen Larsen i Gudbjerg Skov, Gudbjerg Sogn
1867, 1706, 2106, Birthe Johanne Nielsen, 36, paa Dong. Huusmand Mads Christian Christensen
1867, -, 2106, Dødfødt pige, datter af huusmand Mads Christian Christensen, paa Dong
1867, 1207, 1407, Johanne Kirstine Jeppesen, faa timer, datter af pige Maren Madsen, i Kirkemosehuus
1867, 0208, 0708, Anne Kirstine Jensen, 8, datter af gaardmand Jens Christian Jensen, i Lunde. Født sammesteds
1867, 0409, 0909, Anne Cathrine Larsen, 49, i Høie. Født i Gudbjerg Skov. Huusmand og smed Jeppe Christensen
1867, -, 1310, Dødfødt pige, datter af indsidder og hørbereder Christen Hansen, i Høies Riis
1867, 1010, 1810, Anne Jørgensdatter, enke, 76, i Bobjerg. Født i Veistrup. Gaardmand Peder Andersen
1867, 1711, 2411, Mette Nielsdatter, 61, i Høies Riis. Huusmand Lars Andersen
1868, 1401, 2201, Maren Hansen, 21, opholdende sig hos sin moder paa Lunde Mark. Datter af afgangne huusmand og væver Hans Tønnesen
1868, 1401, 2001, Maren Mortensdatter, enke, 76, i Espelund. Gaardmand Anders Madsen
1868, 1901, 2701, Maren Jeppesdatter, enke, 81, paa Dong. Født i Vester Aaby. Huusmand og væver Christoffer Jørgensen
1868, -, 2705, Dødfødt pige, datter af steenhugger Niels Rasmussen, i Bobjerg Hospital
1868, 2507, 3107, Vilhelmine Theodora Møller, 22, opholdt sig hos sin moder enke efter boelsmand Møller, i Lunde. Født i Lunde Skole. Datter af skolelærer og kirkesanger Møller
1868, -, 1110, Dødfødt pige, datter af indsidder og hørbereder Christen Hansen, i Høies Riis
1868, 3010, 0311, Karen Sophie Hansen, pige, 21, tjenende i Nyholmgaard. Født i Egebjerg
1868, 0812, 1612, Anne Marie Larsen, 18, paa Dong. Datter af huusmand Rasmus Larsen
1868, 2712, 02011869, Anne Mikkelsdatter, 88½, i Langkildehuus. Indsidder Hans Jørgensen
1868, 0911, 1511, Anne Sophie Kirstine Larsen, 9 dage, datter af huusmand Lars Frandsen, i Lunde
1868, 3112, 08011869, Maren Nielsdatter, enke, 76, i Kragebjerghuus. Født i Steenstrup. Huusmand Hans Hansen
1869, 0302, 1002, Marie Kirstine Nielsen, ægpige, 32, opholdt sig hos sin moder Niels Mortensens enke i Høie. Datter af indsidder Niels Mortensen i Høie
1869, 2103, 2703, Maren Nielsdatter, enke og aftægtskone, 82, i Høie. Født i Taterhuus. Væver Niels Christensen
1869, 0904, 1404, Rasmine Nielsen, 14, datter af steenhugger Niels Rasmussen, i Bobjerg Hospital. Født i Lunde
1869, 2004, 2504, Karen Hansdatter, enke, 81, i Lunde. Født i Høie. Maler Niels Knudsen
1869, 2504, 2904, Anne Johanne Larsen, 15, datter af indsidder Lars Nielsen, i Høies Riis
1869, 3004, 0505, Anne Kirstine Hansen, pige, 33, paa Dong. Datter af huusmand Hans Hansen paa Dong
1869, 1805, 2305, Anne Johanne Jensen, pige, 22, i Høie. Født i Hønsehaven. Datter af indsidder Jens Christensen i Høie
1869, 1409, 2009, Nicoline Pedersen, enke og aftægtsenke, 87, i Høie. Født i Høie. Gaardmand Jens Jørgensen
1869, 2311, 2911, Johanne Sophie Larsen, pige, 48, tjenende paa Espelund. Født i Qværndrup
1870, 2001, 2501, Mette Kirstine Andersdatter, enke, 70, i Høie. Dagleier Anders Andersen
1870, 3103, 0804, Anne Kirstine Jensen, 11, datter af gaardmand Jens Larsen, i Lunde
1870, 2904, 0605, Karen Nielsen, 8, datter af gaardbestyrer Anders Nielsen, i Lunde. Født sammesteds
1870, 1705, 2405, Karen Madsen, almisselem, 74, paa Dong. Peder Jensen
1870, 1007, 1507, Mette Marie Clausen, 3½, datter af Birthe Marie Andersen, af Lunde. Født i Lunde
1870, 0807, 1007, Johanne Marie Jensen, 2, datter af afgangne Hans Jensen og Anne Dorthea Rasmussen, i F…
1870, 1807, 2207, Johanne Kirstine Nielsen, 2½, datter af væver Peder Nielsen, ved Lunde
1870, 0408, 0908, Maren Nielsen, 25, opholdt sig hos sim moder i Sundsgaard. Datter af afgangne gaardmand Niels Madsen i Sundsgaard
1870, -, 0810, Dødfødt pige, datter af husmand Peder Andreassen, i Høies Riis
1870, 2011, 2611, Mette Marie Paulsen, 62, i Lunde. Husmand Andreas Knudsen
1870, 2112, 3012, Anne Kirstine Larsen, 46, i Hønsehave. Født paa Egebjerg Mark. Gaardmand Hans Madsen
1871, 3001, 0302, Anne Marie Christiansen, 7½, i Mørkenborg, datter af Hansine Kirstine Clausen og Niels Christiansen, paa Kværndrup Mark
1871, 2502, 0203, Karen Kirstine Pedersen, 2, datter af husmand Rasmus Pedersen, paa Dong
1871, 0704, 1304, Rasmine Mortensen, tjenestepige, 35, hos husmand Jens Larsen paa Dong. Født i Høies Riis. Datter af Morten Hansen
1871, 0505, 1105, Karen Nielsen, 40, paa Bobjerg Mark. Født i Høie. Tømrer Rasmus Nielsen
1871, 3105, 0806, Christiane Kirstine Hansen, 3, datter af husmand Christen Jørgen Hansen, i Jørgensminde
1871, 0807, 1407, Britta Marie Andersdatter, pige, 28, tjenende gaardmand Jeppe Chr. Jensen, paa Bobjerg Mark
1871, 1007, 1707, Else Marie Ottosen, 11, datter af boelsmand Otto Jørgen Jensen, i Skjærsholm
1871, 0608, 1108, Karen Kirstine Rasmussen, 9 uger, datter af boelsmand Lars Rasmussen, i Høie
1871, 0111, 0711, Johanne Marie Hansen, 45, i Høies Riis. Husmand og væver Peder Andreassen
1871, 0711, 1211, Karen Johanne Larsen, 8 uger, datter af husmand Sune Larsen, i Hønsehave
1871, 0711, 1411, Johanne Marie Frederiksen, datter af indsidder Frederik Henriksen, paa Dong [ingen alder noteret]
1872, 1401, 2201, Mette Pedersen, 76, i Hønsehave. Gaardmand Mads Hansen
1872, 0404, 1004, Caroline Larsen, 8, datter af husmand Lars Larsen, paa Dong. Født sammesteds
1872, 2704, 0405, Maren Kirstine Rasmussen, 29, i Højes Riis. Født i Freltofte. Gaardmand Hans Hansen
1872, 0212, -, Kirsten Hansen, 66, i Kokkenborg. Aftægtsmand Jørgen Pedersen
1872, 2612, 02011873, Anne Kirstine Hansen, 67, paa Dong. Gaardmand Niels Pedersen
1873, 0303, 1003, Margrethe Rasmussen, enke og aftægtsenke, 85, i Høje. Født i Rødme. Husmand og væver Jørgen Mortensen
1873, 0705, 1105, Pige, datter af tømrer K. Nielsen, paa Bobjerg Mark
1873, 0708, 1008, Karen Kirstine Rasmussen, 10 maaneder, datter af gaardmand Lars Rasmussen, i Høje
1873, 1808, 2308, Maren Hansen, 37, i Høje. Født i Rødme. Gaardmand Lars Rasmussen
1873, 2808, 3108, Anne Marie Rasmussen, 4½, datter af gaardmand Lars Rasmussen, i Høje
1873, 2709, 0310, Anne Elisabeth Hansen, enke, 80, i Nyholm. Født i Høje. Gaardmand Rasmus Hansen
1874, 0101, 0701, Anne Cathrine Jensen, enke, 75, i Hønsehave. Født i Stenstrup. Husmand Jørgen Rasmussen
1874, 2101, 2901, Dorthea Langkilde f. Knudsen, 70, paa Langkildegaard. Født i Trunderup. Proprietair H. Langkilde
1874, 1103, 1703, Marie Kirstine Hansen, 37, i Lunde. Født i Dongs Højrup. Skrædder Anders Nielsen
1874, 2004, 2804, Anne Rasmussen, enke, 81, i Lunde. Født i Dongs Højrup. Gaardmand Jeppe Rasmussen
1874, 2605, 3005, Marie Frederiksen, enke, 74, i Lunde. Født i Bobjerg. Niels Jensen Bald i Hundtofte
1874, 2905, 0406, Johanne Jørgensen (tvilling), 8, datter af husmand Rasmus Jørgensen, ved Lunde. Født sammesteds
1874, 2905, 0406, Karen Jørgensen (tvilling), 8, datter af husmand Rasmus Jørgensen, ved Lunde. Født sammesteds
1874, 0807, 1307, Maren Elise Hansen, 9 maaneder, datter af boelsmand Rasmus Hansen, i Frydenlund. Født sammesteds
1874, 1207, 1807, Maren Pedersen, 67, i Lunde. Født i Lakkendrup. Gaardmand Niels Nielsen
1874, 1309, 1909, Nielsine Jørgensen, 6½, datter af husmand Rasmus Jørgensen, ved Lunde
1874, 0310, 0910, Mette Hansen, 70, i Frydenlund. Fhv. husmand Frands Rasmussen paa Kværndrup Mark
1874, -, 1010, Dødfødt pige, datter af Christen Hansen, paa Bobjerg Mark
1874, -, 0811, Dødfødt pige, datter af husmand Lars Nielsen og Anne Margrethe Nielsen, i Bøllemose
1875, 0501, 1201, Bodil Nielsen, enke, 62, paa Dong. Født i Ollerup. Husmand Hans Hansen
1875, -, 1402, Dødfødt pige, datter af indsidder Lars Henrik Jensen, i Bøllemose
1875, 0304, 1204, Marie Jørgine Jensen, 5, datter af smed og husmand Christen Jensen, ved Øxenhave
1875, 1206, 1706, Maren Rasmussen, 23, i Bøllemose. Født i Lakkendrup. Datter af husmand Rasmus Christensen i Bøllemose
1875, 1907, 2407, Rasmine Christensen, almisselem, 79, i Hundtofte Fattiggaard
1876, 2501, 0102, Karen Knudsdatter, enke, 59, paa Dong. Husmand Peder Rasmussen
1876, 1503, 2303, Karen Markvardsen, ugift, 47, boede hos sin broder gaardmand Mads Markvardsen, i Bøgeskovsgaard
1876, 1804, 2604, Maren Pedersen, enke, 64, i Sundsgaard. Født i Ellerup. Gaardmand Niels Madsen
1876, 1804, 2404, Anne Marie Rasmussen, 46, i Højes Ris. Født i Møllerlund. Huslejer Lars Nielsen
1876, 0205, 1005, Mette Kirstine Johansen, 78, i Skjærsholm. Født i Lunde Sogn. Aftægtsboelsmand Jens Rasmussen
1876, 2505, 0106, Christine Nielsen, 13, datter af Dorthea Christoffersen, af Høje. Født sammesteds
1876, 1212, 1912, Christiane Sørensen, enke, 76, i Jørgensminde. Husmand Hans Andreas Christensen
1876, 2112, 2912, Else Kirstine Rasmussen, 78, paa Dong. Født paa Dong. Aftægtshusmand Jens Christian Pedersen
1877, -, 1102, Dødfødt pige, datter af gaardmand Laurids Martin Jensen, i Højes Ris
1877, -, 0703, Dødfødt pige, datter af kjøbmand Niels Rasmussen Dauer, i Høje
1877, 1307, 1807, Anne Cathrine Pedersen, 1, datter af husmand Hans Pedersen, paa Høje Mark
1877, 1307, 1907, Maren Jørgensen, enke, 82, i Vandmosehus. Født i Kværndrup. Gaardmand Jørgen Nielsen
1877, 0309, 1009, Cathrine Pedersen, enke, 72, i Høje. Født i Sødinge Sogn. Gaardmand Peder Knudsen
1877, 1509, 2209, Maren Dorthea Johansen, 16, datter af husmand Johan Peder Carlsen, i Bøllemose. Født sammesteds
1877, 2010, 2910, Dorthea Pedersen, 12, datter af husmand Jens Pedersen, i Kildebjerg ved Lunde
1877, 0212, 1012, Marie Elisabeth Hansen, husholderske, 57, hos Mads Pedersen i Bagvængegaard. Født paa Dong
1877, 1912, 2612, Cathrine Kirstine Vilhelmine Sparoath, 5, datter af skomager Sparoath, paa Lunde Mark
1878, 2207, 2607, Maren Hansen, 29, i Høje. Født i Egebjerg. Saddelmager Niels Rasmussen
1878, 2207, 2707, Ida Frederiksen, 58, paa Dong. Født i Rødskebølle. Husmand Rasmus Larsen
1878, 2609, 0210, Maren Kirstine Rasmine Petrine Nielsen, 6, datter af indsidder Niels Rasmussen, ved Lunde
1878, 0110, 0810, Anne Kirstine Nielsen, pige, 39, opholdende sig hos sin fader boelsmand Niels Andersen, paa Dong
1878, 2910, 0311, Kirsten Sophie Pedersen, 1 og 9 maaneder, datter af husmand Jens Pedersen, paa Dong
1878, 2110, 2910, Christine Pedersen, 8, datter af husmand Jens Pedersen, paa Dong
1879, 1003, 1703, Nielsine Petrine Henriksen, 1½, paa Dong, datter af ugift Anne Marie Mathilde Jørgensen, af Egebjerg. Født i Egebjerg
1879, -, 1603, Dødfødt pige, datter af tømrer Lars Jensen, i Ellehave
1879, 1705, 2305, Dorthea Hansen, i Højes Ris. Født i Vester Skjerninge. Husmand Christen Hansen
1879, 2705, 0306, Karen Margrethe Christensen, 33, i Højes Ris. Født i Raarud. Gaardmand Laurits Martin Jensen
1879, 2805, 0306, Marie Elisabeth Hansen, 65, i Bobjerg Mark. Født i Stenstrup. Husmand og træskomand Jens Ditlev Hansen
1879, 1206, 1906, Karen Hansen, fraskilt, 81, paa Dong. Født i Skaarup. Fraskilt husmand Rasmus Pedersen tidligere ejer af Møllerlund
1879, 0508, 1108, Kirsten Jensen, 24, i Lunde. Født sammesteds. Datter af gaardmand Jens Larsen
1879, -, 2109, Dødfødt pige, datter af husmand Lars Henrik Jensen, i Bøllemose
189, 2109, 2509, Maren Jensen, pige, 33, opholdende sig hos gaardmand Hans Knudsen, i Hegnsøgaard
1879, 0511, 1111, Johanne Marie Clausen, 7, datter af Mette Marie Paulsen, i Høje. Født sammesteds
1879, 1611, 2211, Hansine Henriette Larsen, 7 maaneder, datter af husmand Carl Larsen, i Dalkilde. Født sammesteds
1879, 1312, 1912, Maren Kirstine Madsen, tjenestepige, 35, hos gaardmand Hans Sørensen, paa Bobjerg Mark. Født i Høje
1880, 2101, 2802, Birthe Rasmussen, enke, 81, i Højes Ris. Husmand Morten Hansen
1880, 1205, 1505, Karen Jensen, 42, i Lunde. Født i Skaarup. Indsidder Hans Jensen
1880, 2805, 0406, Marie Kirstine Pedersen Hvenegaard, 11, datter af gaardmand Peder Jensen Hvenegaard, i Hønsehave
1880, 2007, 2607, Johanne Marie Hansen, 80, i Bagvængegaard. Født i Kværndrup. Gaardmand Mads Pedersen
1880, 1810, 2510, Anne Marie Nielsdatter, enke, 82, paa Egebjerg Mark. Født paa Høje Mark. Fhv. boelsmand Lars Nicolaj Nielsen i Rønnehus
1880, 2910, 0511, Maren Nielsen, 74, paa Dong. Født i Gislev. Boelsmand Niels Andersen
1880, 2411, 0112, Karen Kirstine Nielsen, enke, 69, i Høje. Født i Kirkeby Sogn. Skomager Christoffer Mortensen
1880, 0112, 0812, Anne Marie Knudsen, enke, 61, i Hønsehave. Boelsmand Hans Hansen
1881, 0102, 0802, Birthe Marie Mortensen, enke, 79, af Bobjerg. Født i Kværndrup. Gaardmand Markvard Andersen
1881, 1102, 1802, Else Marie Nielsen, 37, paa Dong. Født i Ellehave. Husmand Rasmus Pedersen
1881, 2403, 2703, Johanne Marie Andersen, 2 dage, datter af gaardmand Hans Andersen, i Hønsehave
1881, 1705, 2305, Anne Kirstine Pedersen, 9, datter af husmand Pelle Pedersen, i Højes ris. Født sammesteds
1881, 1805, 2505, Johanne Sophie Weinrichsdatter, enke, 75, ved Lunde. Født sammesteds. Husmand Rasmus Hansen
1881, 2205, 2805, Johanne Larsen, enke, 74, paa Dong. Født i Toldstrup. Husmand Rasmus Andersen
1881, 0508, 1108, Anne Sophie Jensen, 46, i Jørgensminde. Født i Lunde. Husmand Christen Jørgen Hansen
1881, 1708, 2308, Anne Madsen, 59, i Bøllemose. Født i Trunderup. Husmand Johan Peder Carlsen
1882, 0805, 1505, Anne Marie Nielsen, datter af gaardmand Ander Nielsen, i Lunde
1882, 2805, 0306, Bodil Hansen, enke, i Bobjerg. Født i Raarud. Gaardmand Anders Pedersen
1882, 0707, 1207, Johanne Marie Nielsen, pige, opholdende sig i Frydenlund
1882, 0907, 1507, Karen Hansen, enke, opholdende sig hos sin søn gaardmand Hans Andersen, i Hønsehave. Husmand Anders Pedersen paa Hundtofte Mark
1882, 0511, 1311, Laurentsine Madsen, 24, i Bogrængegaard. Gaardmand Hans Pedersen Skovgaard
1882, 2012, 2812, Kirsten Hansdatter, enke, 85, i Høje. Født i Kirkeby. Gaardmand Claus Hansen
1882, 2012, 2612, Karen Marie Hansen, 14 dage, datter af indsidder Christen Hansen, paa Bobjerg Mark
1883, 2301, 2901, Maren Hansen, 40, paa dong. Husmand Anders Rasmussen
1883, 0602, 1102, Karen Marie Hansen, 22 dage, datter af husmand og murer Morten Hansen, i Høje
1883, 1802, 2402, Helga Cathrine Jensen, 8 uger, datter af møller Jens Larsen, i Sundstrup Mølle
1883, 2604, 3004, Anne Cathrine Andersen, 37, i Bobjerg. Hjulmand Rasmus Madsen
1884, 1306, 1906, Anne Marie Pedersen, 76, i Høje. Husmand og væver Christoffer Jørgensen
1884, 0907, 1407, Anne Hansen, 66, paa Dong. Født i Lakkendrup. Husmand og bødker Anders Hansen
1884, 0208, 1008, Anne Jeppesen, enke, 82, i Øxenhavehus. Husmand Peder Hansen
1884, 2709, 3009, Karen Margrethe Jensen, 11 uger, datter af husmand Hans Paulsen Jensen, i Lunde
1884, 0712, 1412, Karen Jørgensen, enke, 56, i Skovbjerghus. Født i Vester Skjerninge. Indsidder Lars Christian Larsen i Højes Ris
1883, 0712, -, Pige, datter af Anne Kirstine Nielsen, tjenende paa Langkildegaard. Født i Svendborg
1884, 2201, 3001, Valborg Christine Rasmussen, 20, i Høje. Født i Slotsbjergby. Datter af gaardmand Niels Peder Rasmussen i Høje
1884, 0502, 1202, Anne Sophie Pedersen, 35, paa Bobjerg Mark. Født paa Rødme Banke. Husmand Jens Madsen
1884, 1905, 2605, Maren Nielsen, enke, 77, paa Lunde Mark. Født i Lundsgaard. Husmand Hans Tønnessen
1884, 2905, 0406, Mathilde Christine Rasmussen, 7 maaneder, datter af gaardmand Niels Peder Rasmussen, i Høje
1884, 1508, 2108, Petra Margrethe Jørgensen, 32, i Lunde. Skomager Lars Rasmussen
1884, 1808, 2508, Signe Nyholm Knudsen, 4½, datter af gaardmand Hans Johan Knudsen, paa Bobjerg Mark
1884, 1810, 2610, Sidsel Marie Andersen, 14 dage, datter af gaardmand Hans Andersen, i Hønsehave
1884, 2010, 2710, Christiane Lovise Jørgensen, 17, datter af afgangne kjøbmand Jørgensen, i Lunde
1885, 1602, 2302, Anne Marie Magdalene Møller, enke, 70, paa Dong. Snedker og husmand Hans Larsen
1885, 0503, 1203, Anne Kirstine Jørgensen, 70, i Høje. Husmand Peder Jensen
1885, -, 2806, Dødfødt pige, datter af gartner Rasmus Jensen, i Bøllemose
1885, 2111, 2811, Dorthea Madsen, 45, i Lunde. Gaardmand Anders Nielsen
1885, 2911, 0412, Karen Carlsen, enke, 56, i Langkildehus. Vilhelm Nielsen paa Sandbjærg
1885, 0412, 1112, Agnes Jensen, 9 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Jensen, i Høje
1885, 1812, 2312, Anne Marie Pedersen, 17, datter af husmand Jens Pedersen, i Møllemosehus. Født sammesteds
1885, 2912, 03011886, Ottilie Sofie Simonsen, 4 maaneder, datter af ugift Maren Christine Rasmussen, i Høje. Født sammesteds
1886, 2501, 0202, Anne Birgitte Augustine Madsen, 71, i Bøllemose. Født i Haagerup. Husmand Rasmus Christensen
1886, 0504, 1304, Margrethe Eline Hansen, 33, i Bogvængehus. Født paa Højebjærg, Kirkeby Sogn. Indsidder Niels Christian Nyby
1886, 2104, 2804, Anne Elisabeth Jensen, 3 uger, datter af gaardmand Rasmus Jensen, i Høje
1886, 0405, 0905, Alberta Marie Hansen, ½, datter af murer Morten Hansen, i Høje
1886, 0605, 1505, Johanne Marie Hansen, 55, i Høje. Væver og husmand Morten Jørgensen
1886, 2606, 0407, Anne Sofie Jørgine Simonsen, 5 uger, datter af ugift Johanne Nielsine Simonsen, i Høje
1886, 0708, 1208, Maren Rasmussen, 8, datter af husmand Anders Rasmussen, paa Dong
1886, 0908, 1208, Olga Marie Kirstine Kaspersen, 1 og 4 maaneder, datter af ugift Marie Caroline Hansen, i Høje
1886, 2308, 2608, Marie Hansen (tvilling), 4 dage, datter af indsidder Knud Hansen, i Høje
1887, 0401, 1001, Karen Hansen, ugift ejerinde af en gaard, 61, i Høje. Født i Kirkeby Sogn
1887, 0701, 1401, Anne Kirstine Rasmussen, 53, i Højes Ris. Husfæster Hans Jensen
1887, 0702, 1402, Maren Nielsen, 52, paa Bobjerg Mark. Husmand og smed Christen Jensen
1887, 2403, 3103, Anne Hansdatter, 83, i Høje. Født i Vester Skjerninge. Skrædder Hans Clausen Knudsen
1887, 2403, 0104, Frederikke Frederiksen, 82, paa Dong. Født i Lunde Sogn. Husmand Peder Jørgensen
1887, 2804, 0405, Abelone Kirstine Hansen, 41, i Langekildehus. Født i Dongs Højrup. Træskomand Jeppe Paulsen
1887, 2305, 3005, Anne Sofie Andersen, 1 dag, datter af gaardmand Hans Andersen, i Hønsehave
1887, 2805, 0306, Johanne Margrethe Sørensen, 40, Lunde. Født sammesteds. Gaardmand Lars Jørgensen
1887, 3107, 0508, Kirsten Rasmussen, enke, 61, paa Høje Mark. Født i Brudager. Boelsmand Peder Rasmussen
1887, 0408, 0908, Karen Pedersen, 26, i Kildebjerg, Lunde Mark. Født i Øxendrup. Skrædder Jens Peder Jensen
1887, 1309, 2009, Johanne Rasmussen, enke, 80, i Bobjerg. Gaardmand Jens Andersen
1887, 3010, 0711, Margrethe Madsen, 47, i Høje. Født i Skaarup. Gaardmand Niels Peder Rasmussen
1888, 0403, 1003, Marie Jørgensen, 10 maaneder, datter af gaardmand Lars Jørgensen, i Lunde
1888, 0403, 1003, Anne Margrethe Nielsen, 38, paa Dong. Husmand Anders Rasmussen
1888, 2603, 3003, Udøbt pige, 2 dage, datter af indsidder Rasmus Rasmussen og Kirsten Rasmussen, i Høje
1888, 1204, 1804, Else Rasmusdatter, enke, 88½, i Lunde. Født i Snarup. Husmand Jørgen Johansen
1888, 2904, 0505, Laurine Jensine Jensen, 73, i Bobjerg. Født i Rødskebølle. Tømrer Rasmus Jensen
1888, 0305, 1105, Klara Jensen, 2 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Jensen, i Høje
1888, 1305, 1905, Marie Hansen, 2 maaneder, datter af gaardmand Peder Hansen, i Bobjerg
1888, 2805, 0406, Marie Ottosdatter, enke, 76, i Degneborghus paa Dong. Husmand Morten Hansen
1888, 1406, 1906, Hansine Christiane Thorenfeld, enke, 49, paa Bobjerg Mark. Født i Stenstrup. Hørbereder Niels Hansen
1888, 2406, 2806, Anne Marie Sofie Amalie Larsdatter, enke, 91, i Rødskebølle. Født i Ollerup. Niels Mikkelsen i Høje
1888, -, 0807, Dødfødt pige, datter af indsidder Peder Pedersen, i Bøllemose
1888, 0409, 0909, Marie Pedersen, 2 dage, datter af indsidder Michael Pedersen, i Høje
1888, 1210, 1910, Margrethe Marie Olsen, 80, i Høje. Født i Faaborg. Indsidder og træskomand Otto Pedersen
1888, 2710, 0411, Maren Hansen, 15 dage, datter af ugift Hansine Hansen, i Høje. Født i Herringe
1888, 0512, 1112, Karen Kirstine Urbansen, ugift, 27, tilhuse hos smed Christen Jensen, paa Bobjerg Mark. Født paa Hundtofte Mark
1889, -, 1301, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Andersen, i Hønsehave
1889, 2102, 2802, Sidsel Marie Andersen, 2½, datter af gaardmand Hans Andersen, i Hønsehave
1889, 1403, 2103, Karen Johanne Nielsen, 12, datter af husmand Anders Rasmussen, Dong. Født i Gudme
1889, 1805, 2305, Karen Marie Jørgensen, 40, i Højes Ris. Født i Sørup. Husmand Peder Hansen
1889, 1805, 2405, Petrine Larsen, 67, i Lunde. Født i Lunde. Gaardmand Jens Christian Jensen
1889, 0206, 0706, Anne Kirstine Nielsen, 4 uger, datter af gaardmand Rasmus Nielsen, i Nyholmgaard. Født sammesteds
1889, 1306, 2006, Johanne Rasmussen, enke, 79, i Møllegaard. Født i Gudbjerg. Gaardmand Peder Madsen
1889, 3006, 0507, Anne Elisabeth Pedersen, 15, datter af husmand Hans Pedersen, paa Høje Mark. Født sammesteds
1889, 1007, 1507, Anne Marie Knudsen, enke, 78, paa Dong. Født i Brudager Sogn. Husmand Jokum Jensen
1889, 2309, 3009, Christiane Petrea Rasmussen, 12½, datter af skomager Lars Rasmussen, i Lunde
1889, 0310, 1010, Abelone Kirstine Andersen, 73, i Lunde. Aftægtsgaardmand Niels Pedersen
1889, 1812, 2412, Anne Marie Knudsen, enke, 73, i Ellehave. Boelsmand Jens Pedersen
1889, 2412, 3012, Anne Kathrine Jensen, 36, i Høje. Født i Høje. Husmand Morten Hansen
1890, 1501, 2301, Abelone Jørgensen, enke, 87, Lunde Mark. Født i Lunde. Husmand Christoffer Jens Paulsen
1890, 1501, 2301, Dorthea Nielsdatter, enke, 77, Lundsgaard. Født i Lunde. Gaardmand Jørgen Ottosen
1890, 0302, 1102, Marie Kirstine Andersen f. Rasmussen, gift, 77, i Lunde. Aftægtsmand Rasmus Andersen
1890, 0904, 1504, Ida Marie Nielsen, 9, datter af husmand Lars Nielsen, Dong
1890, 0505, 1105, Udøbt pige, 3 timer, datter af gaardmand Hans Andersen, Hønsehave
1890, 1605, 2305, Maren Kirstine Pedersen, ugift tjenestepige, 32, i Højes Ris
1890, 1806, 2606, Anne Thomsen f. Andersdatter, enke, 88, Lunde. Ole Thomsen
1890, 1007, 1607, Hansine Henriksen, ugift sypige, 25, Høje
1890, 2108, 2708, Anne Marie Markvardsen f. Andersen, gift, 53, i Hønsehave. Skrædder Rasmus Markvardsen
1890, 1210, 1810, Kirstine Larsen f. Jensen, gift, 64, Dong. Husmand Hans Larsen
1890, 1112, 1812, Eleonora Elisabeth Hansen f. Hansen, enke, 68, Bøllemose. Husmand Christen Hansen
1890, 1112, 1912, Caroline Ingeborg Elisabeth Møller f. Sevel, enke, 85 og 11 maaneder, Lunde. Skolelærer Møller
1891, 1401, 2201, Anne Marie Larsen f. Jensen, enke, 69, Lunde. Gaardmand Jens Larsen
1891, 0602, 1402, Anne Cathrine Rasmussen f. Larsen, gift, 53, i Øksenbjerg. Gaardmand Jørgen Rasmussen
1891, -, 2202, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Andersen, Hønsehave
1891, 2702, 0503, Marie Rasmussen f. Rasmussen, gift, 30, i Lunde. Husmand Lars Peder Rasmussen
1891, 2303, 3103, Anne Marie Kirstine Jørgensen, 9, datter af gaardmand Jens Jørgensen, Lundsgaard
1891, 3003, 0704, Karen Larsen f. Jensen, enke, 77, Lundsgaard. Gaardmand Mads Larsen
1891, 0304, 0804, Maren Henriksen f. Hansen, enke og indsidderske, 73, Dong. Frederik Henriksen
1891, 0705, 1505, Alma Pauline Johansen, 4, datter af husmand Rasmus Johansen, i Højes Ris
1891, 2205, 2705, Karen Weinrich f. Nielsen, enke og indsidderske, 72, Lunde
1891, 0307, 0907, Karen Larsen f. Nielsen, gift, 49, i Lunde. Husmand Christian Larsen