Kværndrup, 1880-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1880-1892, Kværndrup sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
Indtastet af Margit Madsen
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1880, 1601, 2201, Peder Christian Hansen, enkemand og husfæster, 65, Kværndrup Vanger. Født sammesteds
1880, 0802, 1502, Jens Jørgen Rasmussen, ½, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen, Egeskov Mark. Født sammesteds
1880, 1505, 2105, Søren Rasmussen, enkemand og indsidder, 65, Trunderup. Født sammesteds
1880, 1806, 2406, Hans Rasmussen Væver, gift og husmand, 71, paa Kværndrup Mark. Født i Svanninge
1880, 2306, 2906, Henrik Jensen Lundsgaard, gift og gaardmand, 84, i Trunderup. Født sammesteds
1880, 3007, 0308, Lars Theodor Hansen, ugift, 22, Kværndrup. Født 26.4.1858 i Strandby, Tranekjær Sogn. Søn af husmand Christian Hansen i Kværndrup
1880, 1308, 1908, Niels Pedersen, gift, aftægtsgaardmand og orgel.bælgtræder, 74, hos sønnen Peder Nielsen, Trunderup Mark. Født i Kværndrup
1880, 2509, 0210, Peder Rasmussen (Smed), gift og aftægtshusmand, 73, hos sønnen tømrer Niels Pedersen, i Trunderup. Født sammesteds
1880, 0310, 0910, Rasmus Jørgensen, gift og husmand, 74 og 9 maaneder, Kværndrup Vanger. Født i Høje
1880, 1212, 2012, Mads Milling, gift og smed, 67½, ved Egeskov. Født i Faaborg
1880, 1812, 2712, Jørgen Frederiksen, enkemand og fattiglem, 56, paa Trunderup Arbejdsanstalt. Født i Ringe
1881, 1201, 2001, Hans Christian Drejer, fraskilt og arbejdsmand, 70, paa Fattighuset i Trunderup. Født i Flemløse
1881, 1501, 2101, Christian Davia Hansen, 1 dag, søn af skomager Rasmus Hansen, i Kværndrup
1881, 0102, 0702, Niels Hansen, ugift, 81, tilhuse hos gaardmand Claus Iversen, i Egeskov. Født 8.8.1799 sammesteds. Søn af gaardmand Niels Petersen i Fuglsang, Egeskov
1881, 0202, 0802, Hans Peter Marius Larsen, 11 maaneder, søn af kjøbmand Hans Christian Larsen, Egeskov. Født 8.2.1880 sammesteds
1881, 0603, 1403 Mads Hansen Eriksen, handelslærling, 19 og 9 maaneder, hos Christian Davidsen i Kværndrup. Søn af gaardmand Erik Larsen i Asperup
1881, 2803, 0404, Niels Hansen, gift og fæstegaardmand, 57, i Kværndrup. Født sammesteds (gaard)
1881, 0204, 0904, Niels Peder Jørgensen, 12½, søn af gaardmand Jørgen Nielsen, i Gultved
1881, 0604, 1304, Hans Jørgen Christoffersen, 17, søn af husmand Jørgen Christoffersen, i Kværndrup
1881, 1004, 1504, Conrad Mogensen Pedersen, 6 dage, søn af ugift Sara Rasmussen, ved Kværndrup. Født sammesteds
1881, 1305, 1905, Frands Rasmussen, enkemand og forhen husmand i Kværndrup Vænger, 78, tilhuse hos svigersønnen Frydenlund i Lunde Sogn. Født i Kværndrup
1881, 1905, 2705, Christian Christoffersen, gift, gaardejer og forhen møllebygger, 56 og 9 maaneder, paa Kværndrup Mark. Født 27.8.1824 i Munkebo
1881, 2205, 2805, Lars Jensen Møller, gift, husmand og vaabenbroder, 41, i Kværndrup. Født i Vesterskjerninge
1881, 1308, 2108, Jørgen Rasmussen, enke og aftægtsmand, 81, hos sønnen gaardmand Rasmus Jørgensen, Kværndrup Mark. Født i Kværndrup
1881, 0711, 1211, Rasmus Hansen, 8 og 9 maaneder, søn af arbejdsmand Henrik Hansen (Lollænder), Egeskov Mark. Født sammesteds
1881, 1912, 2712, Hans Christensen, gift og husmand, 69, paa Gultved Mark. Født i Ryslinge
1882, 2101, 2701, Rasmus Hansen, gift og husmand, 69, i Trunderup. Født i Svindinge
1882, 2701, 0202, Peder Rasmussen, 1 og 9 maaneder, søn af indsidder Frederik Christian Rasmussen, Trunderup Mark
1882, 1202, Knud Nielsen Knudsen, 1 dag, søn af gaardmand Niels Knudsen, Trunderup
1882, 1404, 2404, Preben Frants Bille Brahe, gift, kammerherre, hofjægermester, commd. af Dannebrog m.m., baron og stamhusejer til Egeskov Baroni, 57, i Hejdelberg
1882, 2405, 3005, Peder Christoffer Madsen, ugift og fattiglem, 25½, paa Trunderup Arbejdsgaard. Født i 23.10.1856 i Egeskov. Søn af væver Mads Andersen i Egeskov
1882, 0407, 1007, Hans Knudsen, gift og gaardfæster, 63, i Kværndrup. Født sammesteds
1882, 0208, 0608, Christian Peder Christiansen, 3 dage, søn af væver Anders Christiansen, Kværndrup Vænger
1882, 0208, 0708, Christen Rasmussen, gift og slagter, 32, i Kværndrup. Født 20.4.1850 i Ollerup
1882, 2510, 1211, Frants Peter Ahlefeldt Laurvig, 14 dage, søn af greve og hofjægermester Julius Ludvig Ahlefeldt Laurvig, til Egeskov og Skovsbo
1882, 3011, 0612, Iver Rasmussen, 1, søn af indsidder Lars Christian Rasmussen, i Trunderup
1882, 1912, 2712, Ole Hansen, enkemand og husbestyrer, 41, i Trunderup. Født paa Frørup Mark
1883, 1402, 2202, Christen Mikkelsen, gift, husmand og tidligere smed, 71, i Gultved. Født i Skjellerup
1883, 2502, 0303, Frans Emil Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af maler Niels Hansen, Kværndrup
1883, 0603, 1303, Hans Larsen, gift og gjæstgiver, 57, i Kværndrup. Født i Haarby
1883, 1704, 2304, Peder Christian Hansen, ugift blikkenslager og murer, 25, i Kværndrup. Født 8.4.1858 sammesteds
1883, 2209, 2809, Niels Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 91, hos stedsønnen gaardmand Peder Nielsen, Trunderup. Født i Kværndrup
1883, 0210, 0910, Jens Henrik Jensen, 7½, søn af gaardmand Henrik Jensen, i Kværndrup
1883, 0311, 0911, Rasmus Jensen (Ejlersen), gift, 59, opholdende sig paa Trunderup Arbejdsgaard. Født sammesteds
1883, 1511, 2211, Christian Knudsen (tvilling), 3 dage, søn af mølleforpagter Anders Christian Knudsen, Falle
1883, 1511, 2211, Rasmus Knudsen (tvilling), 3 dage, søn af mølleforpagter Anders Christian Knudsen, Falle
1883, 0712, 1312, Mads Hansen, enkemand og indsidder, 70, i Kværndrup. Født sammesteds
1884, 0601, 1401, Niels Pedersen, ugift, 20, Trunderup Dong. Født sammesteds. Søn af gaardmand Peder Nielsen, Trunderup Dong
1884, 0302, 0802, Lars Andersen Nielsen, 16½, søn af Maren Dorthe Larsen (nu gift med bødker Peder Hansen), i Kværndrup. Født sammesteds
1884, 0602, 1402, Hans Rasmussen, gift og aftægtsmand, 78, hos sønnen parcellist Ove Hansen, Kværndrup Mark. Født i Rolfsted
1884, 2302, 0303, Knud Rasmussen, gift og husmand, 65, paa Kværndrup Trunderup Mark. Født i Svindinge
1884, 1603, 2303, Marius Jørgensen, 15 dage, søn af parcellist Anders Jørgensen Troll, paa Kværndrup Mark
1884, 1405, 2005, Jens Hansen, gift og gaardmand, 68, paa Kværndrup Mark. Født i Kværndrup
1884, 2905, 0206, Hans Laurits Hansen, 6 uger, søn af indsidder Jakob Hansen, paa Kværndrup Mark. Født sammesteds
1884, 1706, 2206, Dødfødt dreng, søn af bolsmand Ove Hansen, paa Kværndrup Mark
1884, 1307, 1807, Hans Madsen, gift og aftægtsmand, 68, paa Kværndrup. Født i Espe
1884, 2607, 0108, Frederik Jakobsen, hjulmand, 78½, i Kværndrup. Født sammesteds
1884, 1910, 2610, Carl Laurits Pedersen, 11, søn af husmand Knud Petersen, paa Kværndrup Mark. Født sammesteds
1884, 2912, 05011885, Anders Knudsen, enkemand og tidligere husmand i Lunde, 74, tilhuse hos svigersønnen væver Peder Hansen, Egeskov. Født i Stenstrup
1884, 2912, 06011885, Jens Christian Hansen, gift, husmand og væver, 52, paa Trunderup Mark. Født i Trunderup
1885, 1602, 2302, Peder Nielsen, enkemand, murmester og tidligere husmand i Kværndrup Vænge, 92, opholdende sig hos sin datter i Mullerup Familiehus
1885, 2803, 0104, Carl Laurits Jørgensen, 6, søn af husmand Anders Jørgensen Buch, Kværndrup Vænger
1885, 0508, 1008, Jens Hansen, gift og arbejdsmand, 65, i Kværndrup
1885, 2610, 0211, Lars Andersen, gift og rokkedrejer, 68, paa Trunderup Mark. Født i Sandager
1885, 0711, 1411, Rasmus Henriksen, gift og husmand, 78, i Rudbjerghuset, Kværndrup. Født i Trunderup
1885, 2312, 3112, Niels Rasmussen, enkemand, fæstehusmand og tækkemand, 74, i Kværndrup. Født sammesteds
1886, 0301, 0901, Christian Peter Jakobsen, 3 maaneder, plejebarn hos husmand Lars Hansen (Væver), paa Egeskov Mark. Født i Espe
1886, 2701, 0302, Marius Andersen, 9 maaneder, søn af parcellist Anders Andersen (Frandsen), i Kværndrup
1886, 1802, 2502, Ole Godtfredsen, gift og husmand, 83, i Egeskov. Født i Tullebølle Sogn paa Langeland
1886, 3003, 0604, Jørgen Frandsen, gift og husmand, 55, i Kværndrup. Født i Espe Sogn
1886, 0504, 1204, Frederik Siegfred Wognsen, gift og godsforvalter, 56, paa Egeskov. Født i Falle
1886, 1104, 1704, Henrik Julius Mortensen, 9 maaneder, søn af skomager Peder Christian Mortensen, paa Trunderup Mark
1886, 1404, 2204, Hans Peter Rasmussen, 3 maaneder, søn af husmand og kusk Hans Rasmussen, Egeskov
1886, 1904, 2704, Hans Mikkelsen, gift og fattiglem, 48, paa Trunderup Arbejdsgaard. Født i Gislev
1886, 1408, 1908, Rasmus Nielsen, gift og jordbruger, 60, i Kværndrup. Født paa Lørup Hede
1886, 2209, 2709, Thomas Andersen, ugift fattiglem, 69, paa Trunderup Arbejdsanstalt. Født Søllinge Ellested Sogn
1886, 2910, 0611, Peder Pedersen, 15½, søn af husmand Knud Petersen, paa Kværndrup Mark
1886, 0412, 1012, Anders Pedersen (Kusk), gift og husmand, 83, i Egeskov. Født i Kværndrup
1886, 3012, 07011887, Knud Jensen, 23, i Trunderup. Født 2.3.1863 sammesteds. Søn af gaardmand Jens Christian Hansen
1887, 2701, 0302, Søren Hansen, gaardbestyrer, 29, paa Egeskov Mark. Født 31.1.1858 i Rynkeby ved Kjerteminde
1887, 1202, 1902, Hans Peder Hansen, gift og husmand, 65, paa Kværndrup Mark. Født i Tullebølle paa Langeland
1887, 0803, 1403, Ib Christoffer Christensen, enkemand, 69, tjente i Kværndrup Vænger. Født i Gislev
1887, 0204, 0904, Jeremias Wøldike, gift og sognepræst, 67 i Kværndrup. Født i Faaborg
1887, 0504, 1204, Christian Madsen, gift og husmand, 68, i Kværndrup Vænger. Født i Næstved
1887, 2905, 0506, Dødfødt dreng, søn af husmand Knud Petersen og hustru, Kværndrup Vænger
1887, 1605, 2205, Sofus Sigvald Hansen, 11 maaneder, søn af husmand Lara Hansen og hustru, Kværndrup Vænger
1887, 0806, 1206, Peder Johannes Rasmussen, 2, søn af Mette Kirstine Petersen, i Kværndrup Vænger
1887, 1106, 1906, Rasmus Peter Petersen, 1 dag, søn af gaardbestyrer Magnus Petersen og hustru, i Kværndrup
1887, 2306, 2806, Knud Nielsen Knudsen, 4½, søn af gaardmand Niels Knudsen og hustru, i Trunderup
1887, 0308, 0808, Knud Nielsen, gift og tidligere gaardmand i Trunderup, 80, opholdende sig hos sønnen gaardmand Niels Knudsen i Trunderup. Født sammesteds
1887, 2708, 0209, Knud Petersen, gift og husmand 59, Trunderup Bleg. Født i Voldstrup
1887, 1009, 1707, Erik Karl Ludvig Riget, enkemand og husmand, 84, i Kværndrup Vænget. Født i Ollerup
1887, 2909, 0610, Søren Jensen, enkemand og husmand, 74, i KværndrupVænger. Født sammesteds
1887, 0410, 0810, Hans Peter Laurits Hvenegaard, 19. Søn af parcellist Peter Hvenegaard, Trunderup
2811, 0512, Kristen Hansen, seminarieelev, 19. Søn af husmand Hans Hansen, Trunderup
1887, 0811, 1411, Rasmus Andersen, aftægtsmand, 79, af Sandager Mark, Gislev Sogn
1887, 2412, 3012, Jens Rasmussen (Højbjerg), enkemand og gaardfæster, 80, i Egeskov. Født i Gummerup
1888, 1802, 2502, Niels Hansen, ungkarl og husmand, 62, i Kværndrup
1888, 0504, 1204, Johan Peter Mortensen, indsidder og arbejdsmand, 44, i Egeskov. Født 9.3.1844 i Herringe
1888, 2404, 284, Jakob Petersen (Kusk), husmand, 79, i Gultved. Født i Skaarup
1888, 2005, 2705, Alfred Hansen, søn af tjenestepige Poulin Knudsen paa Mullerup. I pleje hos husmand Lars Peder Hansen, Kværndrup Vænger
1888, 1307, 1907, Jørgen Knudsen, enkemand, husmand, skomager og tidligere skytte, 83, paa Egeskov. Født sammesteds
1888, 2107, 2907, Hans Marius Rasmussen, 2 uger, søn af husmand Niels Rasmussen, Trunderup Bleg
1888, 2110, 2510, Jens Bendix Eriksen, ungkarl, 34, Egeskov Mark. Født 1854 i Herringe
1888, 1111, 1911, Peder Nielsen, gift og gaardmand, 66, i Trunderup. Født sammesteds
1888, 1211, 1711, Niels Christensen, enkemand og kjøbmand, 68, i Kværndrup. Født i Marstal
1888, 2411, 2911, Hans Madsen, gift og husmand, 60, paa Trunderup Mark
1889, 1103, 1903, Hans Rasmussen (Kalhauge), husmand, 71, i Kværndrup Vænge
1889, 1704, 2204, Rasmus Peter Rasmussen, 3 maaneder, søn af tjenestepige Emilie Olsen, paa Egeskov
1889, 1704, 2204, Henrik Vilhelm Hansen, 7 maaneder, søn af arbejdsmand Henrik Vilhelm Hansens enke, Egeskov
1889, 1804, 2804, Marius Jørgensen (tvilling), 14 dage, søn af arbejdsmand Anders Jørgensen Buch, Kværndrup Vænge
1889, 2304, 2804, Valdemar Jørgensen (tvilling), 14 dage, søn af arbejdsmand Anders Jørgensen Buch, Kværndrup Vænge
1889, 2904, 0505, Jens Peter Christian Petersen, 9 maaneder, søn af tjenestepige Anne Margrethe Petersen, paa Falle
1889, 0905, 1605, Rasmus Peter Rasmussen, 10, søn af husmand og kusk Jens Christian Rasmussen, paa Egeskov
1889, 2209, 3009, Claus Petersen, gaardmand, 80, i Gultved
1889, 2310, 2710, Valdemar Andreas Christiansen, 2 maaneder, søn af væver Anders Christiansen, Vængerne
1889, 0712, 1312, Ernst Peder Olsen, enkemand og fattiglem, 76, paa Trunderup Arbejdsanstalt. Født i Rynkeby ved Kjerteminde
1889, 2812, 0301, Knud Knudsen Højgaard, 6 maaneder, søn af gaardmand Henrik Højgaard, i Trunderup
1890, 2201, 2601, Niels Rasmussen, 1 dag, søn af fattiglem Hans Rasmussen og Anne Marie Petersen, Trunderup Fattiggaard
1890, 2201, 3001, Niels Rasmussen, ungkarl, 34. Søn af gaardmand Rasmus Lund i Egeskov
1890, 1102, 1602, Knud Marius Jessen Jensen, 6 dage, søn af arbejdsmand Hans Jessen Jensen, i Egeskov
1890, 2406, 2806, Lars Christian Knudsen, skrædder, 63, i Trunderup
1890, 0407, 1007, Hans Hansen, 18, søn af husmand Hans Hansen, i Trunderup. Født sammesteds
1890, 3108, 0509, Niels Hansen, 13, søn af ugift Karen Kirstine Nielsen, Egeskov
1890, 2909, 0510, Henrik Rasmussen, ugift fattiglem, 55 og 9 maaneder, paa Trunderup Fattiggaard. Født i Langaa
1890, 0711, 1411, Jeppe Petersen, gift, husmand og tækkemand, 62, i Kværndrup
1890, 1111, 1511, Rasmus Peter Petersen, 2, søn af gaardbestyrer Mogens Petersen og hustru, Kværndrup
1890, 0712, 1312, Frits Ditlev Petersen, ½, søn af Marie Christine Rasmussen, Gultved Mark
1891, 1403, 2203, Vilhelm Jørgensen, 4 maaneder, søn af gaardmand Anders Jørgensen, Kværndrup Vænge
1891, 1603, 2203, Hans Carl August Hansen, 9 maaneder, søn af Hansine Jørgensen. I pleje hos indsidder Anders Jørgensen, Kværndrup
1891, 1205, 1805, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Peder Olsen og hustru, i Gultved
1891, 1507, 2107, Rasmus Jørgensen, gift og gaardmand, 68, i Kværndrup Vænge. Født i Krarup
1891, 2307, 2907, Niels Christian Jørgensen, 8, søn af husmand Anders Jørgensen Buch, i Vængerne
1891, 2107, 2707, Christian Petersen, pensioneret lærer, 84, boende i Kværndrup
1891, 1804, 2504, Rasmus Madsen (Buch), enkemand og tidligere gaardmand i Egeskov, 83, boende hos sønnen gaardmand Hans Buch, i Højsris, Lunde Sogn
1891, 2206, 2606, Knud Larsen Knudsen, ugift, 38, tjener paa Sølyst, Sørup Sogn. Født 7.12.1853 i Trunderup. Søn af skrædder Lars Christian Knudsen, Trunderup
1891, 0308, 0908, Lars Jørgensen, fattiglem fra Søllinge-Hellerup, 77, paa Trunderup Fattiggaard. Født i Søllinge
1891, 0509, 1109, Carl Christian Ludvig Dupont, 10, søn af skomager Salomon Dupont, i Egeskov
1891, 0709, 1509, Rasmus Sørensen, gift og aftægtsmand, 86, i Kværndrup Vænge. Født i Refsvindinge. Tidligere boende i Gislev
1891, 3010, 0711, Conrad Mogensen, enkemand og gaardmand, 75, i Kværndrup. Født sammesteds
1891, 0511, 1211, Rasmus Andersen Bøje, gift, 61, opholdende sig i Kværndrup Hospital. Født i Egeskov
1891, 1511, 2411, Anders Nielsen (Ladefoged), gift og gaardmand, 77, i Egeskov. Født i Staagerup
1891, 1711, 2311, Christian Nikolaj Jørgensen, bagersvend, 36, opholdt sig hos faderen slagter Christian Rasmussens enke, Kværndrup
1891, 1712, 2212, Lars Petersen, 15, søn af husmand Niels Petersen, i Trunderup
1880, 0101, 0601, Anne Elisabeth Rasmussen, 3 og 9 maaneder, datter af husmand Rasmus Rasmussen, paa Trunderup Mark. Født sammesteds
1880, 2101, 2802, Birthe Rasmusdatter, enke, 80, i Højris. Født i Millinge. Husmand Morten Hansen
1880, 0205, 0805, Anne Rasmusdatter, enke, 76, paa aftægt hos sønnen Niels Rasmussen i Gultved. Født sammesteds. Jordbruger Rasmus Hansen
1880, 2106, 2606, Anne Christiansen, 9, datter af husmand Sohne Christiansen, Trunderup Mark. Født i Gislev
1880, 0107, 0607, Anne Hansen, gift, 60, Egeskov Mark. Født i Stenstrup. Gaardmand Jens Rasmussen Højbjærg
1880, 1407, 1907, Sara Henriksdatter, gift, 80, Trunderup Mark. Født i Byen. Hjulmand Lars Hansen
1880, 1507, 2007, Sybille Hedevig Eleonore Copmann, jomfru, 84, i pleje hos skolelærer Knudsens enke, i Kværndrup. Født 8.6.1796 i Rudkjøbing. Datter af byskriver Peder Copmann
1880, 1607, 2007, Jensine Dorthea Nielsen, pige, 19. Datter af gaardmand Niels Christensen, paa Kværndrup Mark. Født sammesteds
1880, 0408, 1008, Johanne Nielsdatter, enke, 76, hos sønnen gaardmand Henrik Højgaard, i Trunderup. Født i Lørup, Ryslinge Sogn. Gaardmand Knud Henriksen Højgaard
1880, 1611, 2111, Marie Christine Milling, 4 maaneder, datter af smed Jens Milling og hustru, i Egeskov
1880, 2212, 2912, Abelone Kirstine Ottesdatter, gift, 48, Trunderup Mark. Født i Ellested. Husmand Sohne Christiansen
1881, 1401, 2101, Severine Sofie Rasmussen, pige, 20, Kværndrup Vænger. Datter af husmand Rasmus Sørensen
1881, 1901, 2601, Anne Dorthe Christiansen, enke og lem, 89, Kværndrup Hospital. Skrædder Hans Rasmussen, Kværndrup
1881, 2601, 3001, Dødfødt pige, datter af ugift Vilhelmine Jørgensen, Kværndrup Mark
1881, 2901, 0502, Karen Christensdatter, gift, 64, i Kværndrup. Født i Herringe. Husmand Mads Andersen
1881, 0303, 1203, Thrine Henriksdatter, gift, 71, Trunderup Dong. Født i Oure. Gaardmand Niels Hansen
1881, 0303, 1003, Christine Knudsen, 1½, datter af husmand Anders Knudsen, Egeskov Mark. Født sammesteds
1881, 2503, 0104, Karen Mortensdatter, enke, 81, Kværndrup Vænge. Født sammesteds. Husmand Rasmus Jørgensen
1881, 0504, 1304, Marie Kirstine Hansdatter, gift, 57, Kværndrup Vænger. Født i Kirkeby. Husmand Rasmus Mogensen
1881, 0904, 1604, Karen Marie Christiansen, 16, datter af husmand Sohne Christiansen, Trunderup Mark. Født i Gislev
1881, 0905, 1605, Marie Hansen, enke, 82½, tilhuse hos svigersønnen kusk Hans Christian Rasmussen, Egeskov. Født i Gislev. Baadfører Peder Hansen i Kjerteminde
1881, 1505, 2205, Kirsten Christine Sofie Larsen, 1 og 4 maaneder, datter af ugift Anne Kirstine Larsen, Kværndrup Mark. Født sammesteds
1881, 2305, 2805, Anne Dorthea Madsen, gift, 42, Kværndrup Mark. Født i Sylte, Gislev. Husmand Anders Johan Johansen
1881, 1106, 1606, Thyra Julie Nielsen, ½, datter af kjøbmand Hans Nielsen, Truderup. Født sammesteds
1881, 1606, 2106, Karen Rasmussen, ugift, 49½, tjente husmand Lars Hansen, Trunderup. Født i Espe
1881, 2406, -, Kirsten Poulsen, pige og mejerilærling, 17½ hos gaardejer Hans Petersen, i Trunderup. Af Svanninge
1881, 0409, 1009, Hansine Rasmussen, gift, 31, i Egeskov. Født i Kværndrup. Smed Jens Milling
1881, 0910, 1510, Marie Kirstine Knudsen, gift, 53, i Trunderup. Træskomand Mads Jørgensen
1881, 2412, 3112, Maren Madsdatter, gift, 79, i Kværndrup. Født i Egeskov. 1. Peder Christensen, 2. gaardaftægtsmand Jens Henriksen
1881, 2412, 3012, Maren Hansdatter, enke, 82, i Sønderhave. Født i Horne. Skovfoged Hans Larsen
1882, 0801, 1401, Else Nielsdatter, enke, 75, Egeskov. Født sammesteds. Gaardfæster Frands Larsen
1882, 2802, 0703, Thrine Jensen, 25, i Trunderup. Gaardmand Hans Henriksen Lundsgaard
1882, 0606, 1206, Anne Sofie Hansen, gift, 50 og 9 maaneder, paa Egeskov Mark. Født i Egeskov. Husmand Jens Pliniussen
1882, 0707, 1207, Johanne Marie Nielsen, ugift sypige, 26. Født i Kværndrup. Datter af ugift Marie Knudsen. Opdragen hos Frands Rasmussen i Vængerne
1882, 0908, 1408, Gjertrud Marie Jørgensen, gift og fattiglem, 47, paa Trunderup Arbejdsgaard. Født i Orte. Indsidder Hans Jakob Rasmussen
1882, 2410, 2910, Karen Sofie Kirstine Rasmussen, 1½, datter af arbejdsmand Mads Henning Rasmussen, Egeskov. Født sammesteds
1882, 0712, 1012, Mette Sofie Hansen, 4 timer, datter af husmand Ove Hansen, paa Kværndrup Mark
1882, 1112, 1812, Johanne Hansdatter, enke, 78 og 9 maaneder, Kværndrup. Født sammesteds. Hjulmand Niels Jakobsen
1882, 1612, 2712, Gjertrud Marie Justesen, gift, 46, Trunderup Mark. Husmand Ole Hansen
1883, 1002, 1902, Maren Andersen, enke, 80, ophold sig hos sønnen parcellist Rasmus Larsen, Trunderup Mark. Gaardmand Lars Hansen i Gudbjerg
1883, 0704, 1404, Marie Hansen, gift, 38, paa Kværndrup Mark. Født sammesteds. Husmand Knud Petersen
1883, 0705, 1205, Inger Marie Petersen, gift, 39, ved Kværndrup. Født i Lejrskov Sogn. Dyrlæge Peter Jensen
1883, 1607, 2107, Sofie Nielsine Frederiksdatter Møller, gift, 65, Kværndrup Vænger. Født i Gudbjerg Skov. Murer Hans Christian Pedersen
1883, 2907, 0408, Margrethe Hansdatter, enke, 91, Gultved. Født i Lørup. Gaardmand Hans Christian Rasmussen
1883, 3107, 0708, Karen Larsdatter, enke, 78, paa aftægt hos svigersønnen murer Mads Jeppesen, Gultved. Født i Trunderup. Husmand Frederik Hansen paa Gultved Mark
1883, 2109, 2809, Christina Thygesen, gift, 79, boende i Kværndrup. Født i Tønder Landsogn, Slesvig. Pensioneret skolelærer Petersen, tidligere i Angel
1883, 2611, 0312, Maren Rasmusdatter, gift, 39, Gultved. Født i Brangstrup, Ringe Sogn. Smed Nikolaj Andersen
1883, 2911, 0612, Maren Hansen, gift, 45½, Egeskov Teglværk. Født i Voldstrup, Ringe Sogn. Teglværksbestyrer Peder Hansen
1883, 2412, 02011884, Anne Kirstine Nielsdatter, gift, 81, Trunderup Mark. Husmand Peder Hansen Banke
1884, 1502, 2202, Karen Sofie Frederikke Hansen, 2 og 9 maaneder, datter af indsidder Hans Larsen, Trunderup Mark. Født i Ringe
1884, 1802, 2202, Margrethe Henriksen, pige, 21, hos broderen blikkenslager Hans Jørg. Henriksen, Trunderup Mark. Født i Nybølle, Hillerslev Sogn
1884, 1802, 2602, Oline Hansen, pige, 28, Kværndrup Mark. Født sammesteds. Datter af smed Hans Jensen, Kværndrup Mark
1884, 0304, 1104, Mathilde Lindberg, 5 maaneder, datter af svensk pige Ida Lindberg, paa Egeskov
1884, 2504, 0305, Maren Nielsen, gift, 50, Kværndrup Vænger. Husmand Ernst Peder Olsen
1884, 3105, 0806, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Rasmussen, Gultved
1884, 0307, 0707, Nielsine Nielsen, 14, datter af gaardmand Henrik Nielsen Nortorp, paa Trunderup Mark
1884, 1708, 2208, Anne Rasmussen, ugift kogekone, 86, hos svigersønnen husmand Christen Rasmussen, Kværndrup Vænger. Født sammesteds
1884, 0210, 0710, Abelone Hansen, 8, datter af smed Niels Hansen, Kværndrup Vænger. Født sammesteds
1884, 2410, 0111, Henriette Christensen, pige, 49, Kværndrup Hospital. Datter af afdøde gaardmand Christen Høj i Kværndrup Vænger
1885, 2402, 0103, Elisabeth Hansen, datter af arbejdsmand Jakob Hansen, i Kværndrup
1885, 2503, 0104, Marie Rasmine Jørgensen, 9, datter af husmand Anders Jørgensen Buch, Kværndrup Vænge
1885, 2603, 3103, Maren Andersen, 1½, datter af parcellist Anders Andersen (Frandsen), i Kværndrup
1885, 2805, 0306, Gjertrud Nielsen f. Crone, enke, 84 og 9 maaneder, opholdende sig hos karetmager i Egeskov. Født i Odense. Gartner Lars Nielsen i Egeskov
1885, 3006, 0607, Johanne Marie Christiansen, gift, 28, i Gultved. Født sammesteds. Træskomand Hans Henrik Hansen
1885, 2609, 0410, Anne Kirstine Kristensen, 16 dage, datter af skytte Peder Christensen, Sønderhave
1885, 0812, 1312, Dødfødt pige, datter af gaardmand Anders Jørgensen (Troll), Kværndrup Mark
1886, 2102, 0203, Anne Sofie Filipsdatter, gift, 64, paa Kværndrup Mark. Husmand Lars Madsen
1886, 2704, 0205, Marie Rasmine Jørgensen, 1, datter af husmand Anders Jørgensen Buch, i Kværndrup Vænger
1886, 0305, 1005, Rasmine Petrine Marie Wognsen f. Møller, enke, 80, opholdt sig hos svigersønnen i Falle. Født i Vesteraaby Sogn. Godsforvalter Anders Wognsen i Falle
1886, 1205, 1805, Johanne Marie Jensen, 7, datter af gaardmand Jens Christian Hansen, i Trunderup. Født sammesteds
1886, 1405, 2205, Anne Marie Rasmusdatter, enke, 77, hos sønnen Mads Jørgensen, i Trunderup. Født i Trunderup. Gaardmand Jørgen Hansen
1886, 0906, 1406, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Rasmussen, Bleget
1886, 2306, 3006, Cæcilie Marie Knudsen, gift, 85, i Kværndrup Vænget. Født i Trunderup. Tømrer Erik Riget
1886, 2706, 0307, Anne Sofie Madsen, gift, 82, i Egeskov. Født sammesteds. Smed Hans Hansen
1886, 0807, 1207, Petrine Christensen, 7, datter af kjøbmand Christen Christensen, Kværndrup. Født sammesteds
1886, 2407, 3007, Gjertrud Hjerriksdatter, gift, 72, i Trunderup. Født i Gudbjerg. Skomager Jørgen Knudsen
1886, 0108, 0608, Christiane Frederikke Spøhl, gift, 71, i Trunderup. Født sammesteds. Kurvemager Hans Jørgen Jespersen
1886, 0708, 1008, Sofie Frederikke Frederiksen, sypige, 21½, tilhuse hos parcellist Anders Andersen, Kværndrup. Født 10.11.1863 i Boltinggaard
1886, 0708, 1008, Charlotte Ovesdatter, enke, 78, Kværndrup Mark. Født i Rolfsted Sogn. Gaardaftgætsmand Hans Rasmussen
1886, 2508, 3008, Anne Henriette Jensen, 19, i Trunderup. Datter af gaardmand Jens Hansen i Trunderup
1886, 0910, 1410, Anne Marie Nielsen, gift, 42, i Trunderup. Født i Lydinge. Tømrer Niels Petersen
1887 0801, 1401, Abelone Petersdatter, ugift indsidderske, 80, paa Egeskov. Født i Ebberup ved Assens
1887, 0801, 1301, Mette Marie Pedersdatter, enke, 68, opholdt sig hos sønnen portør ved Stenstrup Station. Husmand Anders Rasmussen (Jyde) i Kværndrup
1887, 1302, 1902, Abelone Mogensdatter, enke, 73, i Egeskov. Født sammesteds. Gaardmand Offer Nielsen
1887, 1403, 2103, Maren Sofie Hansen, 19, i Kværndrup. Datter af vejmand Erik Hansen i Kværndrup
1887, 0504, 1204, Marie Larsdatter, gift, 72, opholdt sig hos sønnen paa Strarup Mark. Født sammesteds. Aftægtsmand og tidligere gaardmand Rasmus Andersen i Kværndrup
1887, 1306, 1806, Anne Marie Torbensdatter, enke, 66, hos sønnen blikkenslager paa Trunderup Mark. Født i Nybølle, Hillerslev Sogn. Husmand Henrik Larsen i Nybølle, Hillerslev Sogn
1887, 0508, 1008, Karen Marie Josefsdatter, gift, 68, i Trunderup. Født i Brangstrup. Gaardmand Rasmus Andersen
1887, 0708, 1308, Maren Rasmussen Ravn, gift, 58, i Egeskov. Født i Søfælde, Krarup Sogn. Husmand Henrik Petersen
1887, 1309, 1909, Anna Eline Petersen, enke, 63, i Egeskov. Født sammesteds. Husmand Kristian Mortensen
1887, 1610, 2110, Anne Sofie Frederiksen, 11, plejedatter af vejmand Rasmus Rasmussen, Kværndrup
1887, 1711, 2511, Karen Sofie Henriksen, gift, 39, i Kværndrup. Husmand Hans Hansen
1888, 1401, 2101, Julie Christine Petersen, 12, datter af musikus Petersen, i Kværndrup
1888, 0305, 1105, Maren Kirstine Hansdatter, enke, 79½, i Trunderup. Født sammesteds. Gaardmand Niels Pedersen
1888, 2305, 2805, Karen Henriksen Lundsgaard, 54½, Trunderup Dong. Gaardmand Jens Andersen
1888, 1306, 1906, Sara Elisabeth Olsen, 9, datter af snedker Peder Olsen, Egeskov
1888, 1706, 2206, Kirsten Nielsdatter, enke, 82, i Trunderup. Husmand Peder Rasmussen
1888, 0208, 0608, Karen Henriksen, tjenestepige, 39, boende hos broderen blikkenslager Hans J. Henriksen, Trunderup Mark
1889, 2705, 3005, Dødfødt pige, datter af ugift Abelone Hansine Sørensen, Kværndrup
1889, 0206, 0606, Rasmine Severine Rasmussen, gift, 36, Trunderup Mark. Født i Gislev. Indsidder Jens Rasmussen
1889, 2706, 0207, Alfrida Hansen, 4 uger, datter af tjenestepige Pouline Knudsen, Falle
1889, 0108, 0608, Anne Jensen, enke, 86, hos datteren husmand Hans Henning Hansens enke, Kværndrup Vænge. Gaardmand Hans Knudsen i Gjærup
1889, 2609, 0210, Anne Marie Hansen, ugift fattiglem, 78, paa Trunderup Arbejdsanstalt. Født i Kværndrup
1889, 2709, 0410, Mette Marie Pedersdatter, 66, Kværndrup. Født sammesteds. Gaardmand Conrad Mogensen
1889, 0210, 0710, Anne Kirstine Mogensen, 41, i Trunderup. Gaardmand Niels Knudsen
1889, 0711, 1211, Eleonore Birgitte Frederikke Martha Christiansen, 38, Kværndrup. Smed Rasm. Christiansen
1890, 3101, 0702, Anne Marie Christensdatter, enke, 82, boede hos sin svigersøn gaardfæster Claus Rasmussen, Egeskov. Smed Rasmus Hansen, Ubberud Sogn
1890, 1803, 2303, Anne Margrethe Hansen, enke, 86, boende hos sønnen husmand Hans Peder Hansen, Trunderup
1890, 2203, 2803, Marie Christine Lovise Frydendahl, 4½, datter af stationsforvalter Frydendahl, Kværndrup Station
1890, 0102, 0802, Camille Sofie Bille Brahe, enkebaronesse, boende i Kjøbenhavn. Baron Bille Brahe, Egeskov
1890, 2807, 0108, Christine Kathrine Mortensen, 17, datter af Johanne Christine Larsen, Ravndrup Mark. Ophold hos bedstefaderen gaardmand Morten Andersen, Egeskov
1890, 0810, 1410, Mette Marie Henriksdatter, enke, 79, i Egeskov. Født i Raarud, Kirkeby Sogn. Husmand Mads Milling
1890, 2811, 0512, Sofie Nielsen, tjener gaardmand Hans Lundsgaard, i Trunderup
1890, 0712, 1512, Anne Kirstine Rasmussen, enke, 62, i Gultved. Født sammesteds. Gaardmand Frands Andersen
1890, 2012, 2412, Marie Hansen, enke, 70, opholdt sig hos datteren sypige Caroline Jensen, i Kværndrup. Arbejdsmand Jens Hansen i Kværndrup
1891, 2601, 0102, Anne Marie Henrikke Hansen, 76, opholdende sig hos gaardmand Anders Nielsen, Egeskov. Født i Slesvig By
1891, 1801, 2601, Vilhelmine Marie Josefine Bjørnsen f. Raphael, af Kjøbenhavn. Krigsraad Bjørnsen
1891, 2401, 0102, Dødfødt pige, datter af skrædder Hans Christian Isaksen og hustru, Kværndrup
1891, 1002, 1702, Marie Kirstine Nielsen, gift, 62, i Kværndrup Vænger. Født paa Hundtofte Mark, Stenstrup Sogn. Husmand Morten Nielsen
1891, 1905, 2605, Anne Kirstine Pedersdatter, enke, 84, opholdende sig hos sønnen husmand Hans Larsen, Kværndrup Vænge. Gaardmand Lars Larsen, Skaarup Mark
1891, 3005, 0506, Anne Cathrine Sørensdatter, enke, ,74, i Kværndrup. Født i Haagerup. Snedker Jørgen Larsen
1891, 1909, 2509, Anne Marie Eriksen, pige, 33, i Egeskov. Født i Krarup. Datter af indsidder Erik Larsen i Egeskov
1891, 2409, 0210, Christine Ottosen, gift, 38, i Kværndrup Vænge. Født i Lunde. Snedker Peder Nielsen
1891, 2609, 0210, Petrine Larsen, 4 maaneder, datter af husmand Mogens Larsen, paa Trunderup Mark
1891, 1112, 1712, Frederikke Christine Rasmussen, 3, datter af arbejdsmand Rasmus Peter Rasmussen og hustru, Kværndrup Vænge
1891, 2112, 2912, Karen Madsdatter, enke, 76, opholdende sig hos sin søn i Kværndrup. Født i Lunde
1891, 2612, 0201, Marie Hansdatter, enke, 73, opholdende sig hos sin svigersøn forpagter Jens Rasmussen, Kværndrup Præstegaard. Husmand Christian Johansen, Allested Mark