Skaarup, 1892-1901, døde

Afskrift af kirkebog
Indtastet af Margit Madsen
Døde 1892-1901, Skaarup sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Dødsdato, Begravelsesdag, Civilstand, Erhverv, Navn, Stednavn, Alder, Faders erhverv, Faders navn, Faders stednavn, Moders erhverv, Moders navn, Moders stednavn, Ægtefælles navn, Ægtefælles erhverv, Ægtefælles stednavn                                                
18920216, 18920222, ugift, Niels Jørgen Poulsen, 48 aar, boende hos forældrene husfæster Poul Pedersen og hustru Kirsten Andersdatter, Klingstrup Løkke, Skaarup Sogn, 48 aar    
18920225, 18920304, gift, gaardmand, Jørgen Rasmussen, Skaarup Mark. Skaarup Sogn, Sunds Herred, 74 aar, Rasmus Jørgensen, 74 aar        
18920315, 18920321, enkemand, aftægtshusmand, Jens Christensen, Øster Aaby Mark, 92 aar, husmand Christen Larsen og hustru Maren Hansdatter, Brudager            
18920412, 18920421, Niels Valdemar Rasmussen, 2 dage gammel, søn af skomagersvend Hans Rasmussen, Skaarup og ugift Jensine Kirstine Jørgensen, Skaarup            
18920414, 18920421, Peter Marius Carl Kordt Jørgensen, 10 aar, søn af skomager Jens Kordt Jørgensen og hustru Rasmine Nicoline f. Hansen, Skaarup                
18920514, 18920521, Dødfødt dreng, søn af skipper Iver Andersen Hansen og hustru Kirstine Jørgensen, Skaarup
18920605, 18920608, Annart Emil Mortensen, 3 maaneder, søn af smed Mads Mortensen og hustru Mette Pedersen, Øster Aaby                        
18920627, 18920702, skipper, Peder Rasmussen, Skaarupøre, 71 aar, baadfører Rasmus Pedersen og hustru Karen Andersdatter
18920716, 18920721, indsidder, Rasmus Rasmussen, Skaarupøre, 79 aar, husmand Rasmus Christiansen og hustru Kirsten Nielsdatter
18920728, 18920803, husfæster, Hans Hansen, Klingstrup Løkke, Skaarup Sogn, 74 aar    
18920814, 18920821, udøbt dreng, 1 dag, søn af tjenestekarl Marius Peter Hansen og hustru Anne Margrethe Mogensen, Skaarupøre                    
18920819, 18920824, aftægtsmand Niels Nielsen, Skaarup Mark, 78 aar, boelsmand Niels Mortensen, Tved Mark
18920826, 18920828, Thorvald Emil Mogensen, 4 maaneder, søn af gaardmand Peder Mogensen og hustru Jensine Hansen, Skaarup Mark            

18920924, 18920928, udøbt dreng, 4 dage, søn af gaardmand Jørgen Peder Pedersen og hustru Anne Johanne Nielsen, Øster Aaby, Skaarup Sogn
18920925, 18921001, skipper, Jens Peder Jensen, Skaarupøre, 59 aar, skipper Hans Jensen og hustru Anna Jensen
18921001, 18921007, gift, boelsmand, Erik Hansen, Skaarupøre, 76 aar, gaardmand Hans Nielsen og hustru Anne Rasmusdatter, Øster Aaby, Skaarup Sogn. Gift med Marie Larsdatter    
18921016, 18921023, Jens Christian Emil Rasmussen, 5 uger, udlagte barnefader, tjenestekarl, Jens Mortensen, f.t. Svendborg og ugift Caroline Hansine Frederikke Rasmussen        
18921010, 18921026, sadelmager Hans Andersen Thygesen, Skaarupøre, 44 aar, frasepareret
18921110, 18921117, gaardmand, Mads Christensen, Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn, 47 aar, gaardmand Christen Jacob Cordtsen og hustru Karen Nielsdatter, samme sted. Gift med Johanne Christoffersen
18921111, 18921119, enkemand, forhenværende skipper, Niels Hansen, Skaarupøre, 88 aar, sømand Hans Christian Hansen og hustru Johanne Hansdatter, Skaarupøre        
18921130, 18921204, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Andersen og hustru Bodil Kirstine Hansen, Holmdrup, Skaarup Sogn
18921211, 18921217, smed Peder Groth, Skaarup, 71 aar, rebslager Peder Hansen. Gift med Sofie Madsen
18921221, 18921224, Dødfødt dreng, søn af ugift Ane Kathrine Madsen, Øster Aaby, Skaarup Sogn
18930205, 18930210, husmand, Hans Madsen, Øster Aaby, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 65 aar, væver Mads Knudsen og hustru Ane Rasmussen. Gift med Anne Kirstine Christiansen    
18930219, 18930225, husejer, Vilhelm Frederik Schødte, Vængemose, Skaarup Sogn, 57 aar, forhenværende sognepræst Schødte, Husby ved Assens
18930312, 18930320, forhenværende møller, husejer, Niels Rasmussen, Øster Aaby, 76 aar, ugift Ane Pedersdatter, Vesteraaby. Gift med Stine Rasmussen f. Hansen            

18930316, 18930323, seminarlærer, dannebrogsmand, Jürgen Heinrich Frahn, Skaarup, 75 aar, husmand og smed … Gift med Hansine født Holm            
18930326, 18930331, Ejner Emil Andersen Kehler, 20 dage, søn af tømmer Rasmus Andersen Kehler og hustru Petrea Jørgine Jacobsen, Skaarup By og Sogn, Sunds Herred
18930409, 18930415, gift, gaardejer, Rasmus Pedersen, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, 65 aar, gaardejer Peder Hansen og hustru Elisabeth Rasmusdatter. Hustru Kirsten Larsen, Skaarup Mark
18930418, 18930422, Valdemar Hansen, 14 maaneder, søn af gaardmand Peder Hansen og hustru Anne Kirstine Hansen, Hovgararden i Skaarup                
18930502, 18930509, Valdemar Peder Hammer, 3 aar, søn af maler Georg Hammer og hustru    Abelone Rasmine Pedersen, Skaarup Mark        
18930530, 18930604, Jens Sørensen, 14 dage gl., søn af arbejdsmand, Hans Sørensen og hustru Maren Kirstine Andersen, Skaarup                    
18930611, 18930617, enkemand, husmand, Rasmus Poulsen, Aabyskov, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 76 aar, husmand Poul Rasmussen og hustru Johanne Hansdatter, Aabyskov        
18930708, 18930713, Bernhard Hansen, 1 aar, søn af gaardmand Peder Hansen og hustru Anne Kirstine Hansen, Skaarup                        
18930808, 18930814, gift, husejer, Hans Peter Godtfredsen, Skaarup, 57 aar, husmand Godfred Larsen og hustru Caroline Sørensdatter. Hustru Anne Hansen, Sønder Longelse, Langeland        
18930810, 18930815, gift, forhenværende skibstømmer og husejer, Rasmus Hansen, Holmdrup Huse, 74 aar, gaardmand Hans Jørgensen og hustru Ane Elisabeth Christiansdatter. Anne Margrethe Rasmussen, Holmdrup Huse
18930814, 18930820, Anders Rasmus Carl Christian Sørensen, 5 aar, søn af arbejdsmand Hans Sørensen og hustru Maren Kirstine Andersdatter, Skaarup            
18930920, 18930926, gift, fattiglem, Niels Jørgen Pedersen, Skaarup Fattiggaard, 82 aar. Inger Nielsdatter, Skaarup
18931124, 18931201, gift, sømand, Niels Jensen, Vængemose, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 78 aar
18940112, 18940119, gift, husmand, væver, Jens Christensen, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 80 aar, Christen Jensen, Ø. Aaby. Petrine Mikkelsen, Skaarup Sogn        
18940125, 18940201, gift, husmand, træskomand, Peder Henriksen, Skaarup By, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 69 aar, Ingeborg Pedersen. Ane Nielsdatter, Skaarup Sogn        
18940127, 18940202, gift, husfæster, væver, Jørgen Jensen, Skaarup Nørremark, Skaarup Sogn, Sunds Herrred, 82 aar, husmand Jens Jørgensen, Vejstrup. Karen Jensdatter, Skaarup Sogn    
18940331, 18940406, gift, seminarieforstander for Skaarup Seminerium og sognepræst for Skaarup menighed, Christen Frederik Skouboe, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 45 aar, læge Jens Skouboe og hustru Laura Dorthea Marie Kamman. Efterlevende hustru Elenora Axeline Marie Kirstine Nielsen    
18940513, 18940519, gift, boelsmand, Jens Rasmussen, Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 60 aar, husmand Rasmus Jensen. Efterlevende hustru Elisabeth Jørgensen, Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn                        
18940513, 18940519, gift, gaardejer, Henning Hansen, Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 75 aar, gaardejer Hans Nielsen og hustru Anne Rasmusdatter. Efterlevende hustru Johanne Jensdatter, Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn                
18940610, 18940616, ugift, fattiglem, Hans Christian Olsen, Skaarup Fattiggaard, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 74 aar                
18940701, 18940706, gift, indsidder, Peder Andersen, Skaarup By, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 63 aar, ugifte Ane Pedersdatter. Maren Pedersen, Skaarup Sogn    
18940723, 18940728, ugift, gaardejer, Poul Hansen, Holmdrup By, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 47 aar, gaardejer Hans Andersen og hustru Christiane Hansdatter            
18941115, 18941120, ugift, Johannes Marius Sørensen, 14 aar, søn af husmand Anders Sørensen og hustru Kirstine Hansen, Skaarup By, Skaarup Sogn, Sunds Herred                            
18941204, 18941211, aftægtshusmand, Laurids Christian Storm, Skaarup Mark. Skaarup Sogn, Sunds Herred, 86 aar, skolelærer Jens Fischer Storm og hustru Karen Falk        
18941227, 18941230, Axel Marius Andersen, 1 aar, søn af smed Niels Andersen og hustru Karen Kirstine Hansen, Øster Aaby, Skaarup Sogn, Sunds Herred                
18950102, 18950106, Herluf Emanuel Knudsen, 2 aar, søn af udlagt barnefader, ungkarl Jens Emanuel Knudsen, Øster Aaby og ugift Karen Kirstine Nielsen, Øster Aaby, Skaarup Sogn    
18950114, 18950121, enkemand, fattiglem, Hans Hansen, paa Skaarup Fattiggaard, 91 aar, gartner Hans Hansen og hustru Anne Madsdatter, Bjørnemose. Elisabeth Mortensdatter, Holmdrup, Skaarup Sogn
18950206, 18950213, gift, arbejdsmand, Rasmus Sørensen Pedersen, Øster Aaby, Skaarup Sogn, 74 aar. Ugift Anne Cathrine Larsdatter, Gl Skrøbeløv.Jacobine Rasmussen            
18950212, 18950219, ugift, forhenværende landmand, Hans Jensen, Holmdrup, Skaarup Sogn, 81 aar. Gaardmand Jens Christiensen og hustru Johanne Hansdatter, Ellerup        
18950215, 18950221, gift, husmand, Jens Pedersen, Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn, 69 aar. Husmand Peder Jensen    og hustru Karen Madsdatter, Lunde Sogn. Efterlevende enke Anne Pedersen    
18950511, 18950518, Johannes Lund, 9 aar, søn af friskolelærer Hans Mikkelsen Lund og hustru Marie Mortensen, Øster Aaby                        
18950515, 18950518, gift, husmand, Christen Sørensen, Holmdrup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 41 aar. Gaardmand Søren Christian Sørensen Christensen og hustru Larsine Hansdatter, Ido. Severine Rasmussen, Holmdrup
18950523, 18950522, gift, sømand, Vilhelm Carlsen, Brohave, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 66 aar, udlagt barnefader Gustav Preisler og ugift Marie Villumsdatter. Efterlevende enke Johanne Marie Nielsen
18950603, 18950608, gift, husmand og væver, Rasmus Rasmussen, Holmdrup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 72 aar. Husmand Rasmus Rasmussen og hustru Karen Nielsdatter, ibd.. Efterlevende enke Mette Kirstine Hansen, Ido
18950606, 18950613, gift, gaardmand, Erik Larsen, Holmdrup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 58 aar. Husmand og tømmermand    Lars Pedersen og hustru Anne Eriksdatter, Tved Mark. Efterlevende enke Anne Kirstine Pedersen
18950618, 18950624, gift, boelsmand og smed, Niels Nielsen, Holmdrup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 72 aar. Smed Niels Pedersen og hustru Mette Cathrine Pedersen, Høje, Lunde Sogn. Efterlevende enke Johanne Marie Thomsen, Holmdrup                
18950629, 18950705, gift, husfæster, Poul Pedersen, Klingstrup (Klingstrup Løkke), 82 ar. Indsidder Peder Jørgensen og hustru    Karen Pedersen, Hesselager. Eftelrevende enke Anne Kathrine Jensen, Klingstrup Løkke                    
18950804, 18950809, Oluf Christoffer Frølich Christensen, 4 aar, søn af arbejdsmand Niels Christensen og hustru Karen Kerstine Jensen, Søskovhuset ved Klingstrup, Skaarup Sogn    
18950808, 18950814, gift, aftægtshusmand, Hans Peder Madsen, Øster Aaby, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 80 aar. Husmand, smed Mads Bek Andersen og hustru Kirstine Hansdatter. Efterlevende enke Sidsel Madsdatter, Øster Aaby                
18950808, 18950813, gift, arbejdsmand, Theodor Holm, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 67 aar, kirkesanger Mathias Holm og hustru Maren Korfitzen, Skaarup. Efterlevende enke Helene Marie Jensine Karstens, ibd.                
18950911, 18950915, Dødfødt dreng, søn af styrmand Iver Andersen Hansen og hustru Kirsten Jørgensen, Skaarupøre, Skaarup Sogn, Sunds Herred    
18950929, 18951006, Carl Magnus Larsen, 3 maaneder, søn af gaardmand Anders Larsen og hustru Ane Cathrine Henriksen, Øster Aaby, Skaarup Sogn, Sunds Herred            
18951002, 18951006, Hans Peter Holm Jensen, 14 dage, søn af husmand Niels Laurids Jensen og hustru Christine Christensen, Skaarup Mark        
18951028, 18951104, gift, styrmand, Peder Christian Olsen, Vængemose, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 45 aar. Sømand Hans Albercht Olsen og hustru Cathrine Thomasdatter, ibd. Hansine Petrine Pedersen, Vægemose
18951031, 18951106, gift, husmand, Knud Rasmussen, Skaarupøre, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 53 aar. Gaardmand Rasmus Knudsen og hustru Mette Cathrine Hansdatter, ibd. Helene Kerstine Hansen        
18960204, 18960210, ugift, forhenværende gaardmand, Hans Christian Rasmussen, Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Sund Herred, 66 aar. Gaardmand Rasmus Nielsen og hustru Johanne Nielsdatter, Holmdrup        
18960206, 18960210, Lars Nielsen, 14 dage, søn af husmand, tømmer Frederik Christian Nielsen og hustru Marthe Kirstine Larsen, Skaarup
18960303, 18960310, enkemand, aftægtsmand, Christoffer Johansen, Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 76 aar. Indsidder Spaniolus Johan Serano og hustru Gjertrud Christoffersdatter, Egeskov. Ane Cathrine Poulsdatter, Gudme                
18960404, 18960410, ugift, fattiglem, Peder Madsen, Skaarup Fattiggaard, 77 aar. Husmand Mads Ottesen og hustru Ane Kirstine Pedersdatter, Øster Aaby Mark            
18960507, 18960512, enke, forhenværende husmand, Peder Vilhelm Pedersen, Vængemose, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 60 aar. Ugift kvinde Karen Nielsdatter, Øster Aaby Mark. Bodil Johansen, Øster Aaby Mark        
18960521, 18960525, Jens Thorvald Jørgensen, 1 maaned, søn af udlagt barnefader, tjenestekarl Mads Jørgensen, Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred og ugift Bodil Cathrine Carlsen, Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred            
18960527, 18960602, gift, arbejdsmand, Peder Rasmussen, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 51 aar, husmand    Peder Hansen og hustru Anne Margrethe Rasmusdatter, Skaarup. Karen Marie Schmidt, Skaarup
18960824, 18960831, ugift, snedkersvend, Hans Christian Hansen, Ryesgade, København, 22 aar, stenhugger Niels Hansen og hustru Anne Sophie Madsen, Øster Aaby, Skaarup Sogn, Sunds Herred
18960831, 18960904, enkemand, husmand, Peder Hansen, Holmdrup, Stevning. Skaarup Sogn, Sunds Herred, 71 aar. Husmand Hans Nielsen og hustru Johanne Rasmusdatter, Brudager. Birgitte Christiansen, Holmdrup Stevning
18961012, 18961015, Christian Henrik Mortensen, 14 dage, søn af murer Anders Mortensen og hustru Kirsten Henriksen Krogh, Holmdrup Huse, Skaarup Sogn. Sunds Herred        
18961123, 18961201, ugift, tjenestekarl, Lars Peter Hansen, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 27 aar. Arbejdsmand Hans Larsen og hustru Frederikke Madsen, Skaarup        
18961210, 18961217, Lars Johannes Larsen, 3 aar, søn af gaardmand Anders Larsen og hustru Anne Cathrine Henriksen, Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred        
18961212, 18961218, gift, gaardmand, Søren Hansen, Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 68 aar, gaardmand Hans Jørgensen og hustru Ane Kirstine Hansdatter, Vejstrup Mark. Henriksine Andreassen, Øster Aaby Mark                
18970111, 18970119, Niels Peder Jensen, ½ aar, søn af husmand Jens Peder Emil Jensen og hustru Rasmine Jensen, Øster Aaby Mark, Skaarup, Sunds Herred            
18970216, 18970224, enkemand, forhaandværende bødker, Lars Jørgensen, Øster Aaby, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 83 aar. Ugift kvinde Mette Jensdatter, Øster Aaby. Maren Kirstine Pedersen, Øster Aaby
18970329, 18970406, enkemand, forhenværende skipper, Bertel Hansen, Øxenbjerg Mark, Vor Frue Sogn, Svendborg, 84 aar. Gaardmand Hans Pedersen og hustru Johanne Pedersdatter, Øster Aaby. Anne Marie Iversen, Skaarupøre
18970501, 18970507, Hans Pedersen, 1/4 aar, søn af gaardmand Jørgen Pedersen og hustru Anne Johanne Nielsen, Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn
18970501, 18970506, enkemand, aftægtsmand, Niels Carlsen Dreier, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 89 aar. Skibskaptajn Carl Dreier og hustru Marie Hansdatter, Brudager. Johanne Hansdatter, Øster Aaby        
18970801, 18970806, ugift, forhenværende skomager, Jens Nielsen Møller, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 87 aar. Skomager Jens Rasmussen Møller og hustru    Mette Christensen, Skaarup
18970830, 18970904, ugift, forhenværende møllersvend, Peder Rasmussen, Øster Aaby, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 78 aar. Husfæster Rasmus Nielsen og hustru Ane Pedersdatter, Vejstrup    
18970929, 18971006, gift, husmand Knud Christiansen, Ulkens Dal, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 76 aar. Husmand Christian Rasmussen og hustru Sidsel Nielsdatter, Tranekjær. Elna Marie Pedersdatter, Ulkens Dal, Skaarup Sogn
18971024, 18971029, gift, sømand og fisker, Peder Vilhelm Pedersen, Vængemose, Skaarup Sogn, 20 aar, husmand    Peder Vilhelmsen Pedersen eller Karensen og hustru Maren Jørgensen, Lakkendrup Mark. Nielsine Jørgine Jensen, Vængemose    
18971117, 18971123 , Niels Johannes Pedersen, 3 aar, søn af husmand Rasmus Pedersen og hustru Laurine Hansen Rasmussen, Skaarup Mark
18971205, 18971211, gift, boelsmand, Erik Jensen Nielsen, Holmdrup Huse, Skaarup Sogn. Sunds Herred, 71 aar. Husmand Niels Eriksen og hustru Kirsten Jørgensen, Skaarup. Johanne Nielsen, Holmdrup Huse                        
18980101, 18980107, enkemand, fattiglem, Niels Jørgensen, Skaarup Fattiggaard, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 72 aar. Husmand Jørgen Rasmussen og hustru Karen Hansdatter, Hundtofte. Maren Knudsen, Skaarup                    
18980217, 18980224, enkemand, husmand, Peder Christensen, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred,  77 aar. Husmand Christian Larsen og hustru Karen Rasmusdatter, Lørup Hede. Kirsten Christensdatter, Skaarup Sogn
18980410, 18980416, gift, forhenværende bødker, Søren Hansen, Aabyskov, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 71 aar. Gaardmand Hans Jensen    og hustru Maren Hansen, Svindinge. Anne Kirstine Andersen, Aabyskov
18980410, 18980421, ugift, væver, Jens Rasmussen, Vængemose, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 84 aar. Gaardmand Rasmus Jensen og hustru Cathrine Hansdatter, Aaby            
18980414, 18980422, gift, væver, Peder Jørgensen, Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 74 aar, husmand Jørgen Nielsen og hustru Karen Nielsdatter, Brudager. Maren Nielsen, Aaby Mark
18980519, 18980524, gift, indsidder, Johannes Nielsen, Øster Aaby, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 85 aar. Fodgarder Niels Johansen og hustru Marie Jacobsdatter, Kjøbenhavn. Mette Marie Hansen, Øster Aab
18980606, 18980611, ugift, tjenestekarl, Anders Richard Valdemar Pedersen, Vængemose, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 19 aar. Arbejdsmand Lars Pedersen og hustru Johanne Marie Jensen, Vængemose
18980726, 18980801, gift, husmand, Rasmus Hansen Nielsen, Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 61 aar, husmand Niels Henrik Hansen og hustru Maren Larsdatter, Skelbjerg. Anne Dorthea Dinesen, Øster Aaby Mark
18981004, 18981013, gift, husfæster og væver, Niels Larsen, Klingstrup Løkke, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 64 aar, hjulmand Lars Nielsen og hustru Christiane Rasmusdatter, Tved. Maren Rasmusdatter, Klingstrup Løkke
18981125, 18981128, Dødfødt dreng, søn af købmand Peder Andreas Hansen og hustru Laurentine Hansine Marie Dagmar Hansen, Aaby, Skaarup Sogn, Sunds Herred
18981201, 18981207, enkemand, aftægtsmand, Andreas Christensen, Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 96 aar. Snedker Christen Andersen og hustru    Kirsten Rasmusdatter, Vejstrup. Anne Henriksdatter, Vejstrup
18981227, 18990102, gift, arbejdsmand, Rasmus Daniel Pedersen, Aaby, Skaarup Sogn, Sunds Herred,  45 aar. Husmand Peder Thorsen og hustru Karen Madsdatter, Aaby. Karen Kirstine Rasmussen, Aaby
18990121, 18990128, gift, forhenværende skovfoged, Lars Henriksen, Holmdrup Huse, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 85 aar. Gaardmand Henrik Pedersen og hustru Kirsten Pedersdatter, Haagerup. Johanne Andersen Krog, Holmdrup Huse                    
18990122, 18990130 , gift, gaardmand, Peder Jacobsen, Skaarupøre, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 75 aar. Gaardmand Jacob Hansen og hustru Marie Pedersdatter, Skaarup Mark. Maren Hansdatter, Skaarupør
18990131, 18990206, gift, gaardmand, Hans Peder Rasmussen, Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 60 aar. Boelsmand Rasmus Pedersen og hustru Ellen Hansdatter, Lundby. Kirsten Rasmussen, Aaby Mark
18990208, 18990214, ugift, snedkersvend, Marius Søren Bondesen Sørensen, Skaarup By, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 23 aar. Snedker Niels Sørensen og hustru Rasmine Pedersen, Skaarup    
18990223, 18990309, ugift, tjenestekarl, Hans Peter Kastrup Jensen, Holmdrup Stevning, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 26 aar. Afdøde fattiglem Rasmus Jensen og hustru Ane Margrethe Kastrup Madsen, Holmdrup Stevning,
18990312, 18990310, gift, husfæster, Hans Christian Madsen, Klingstrup Løkke, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 29 aar. Husmand Rasmus Madsen og hustru Maren Kirstine Jørgensen, Kærby. Johanne Marie Rasmussen, Klingstrup Løkke                    
18990325, 18990414, gift, husmand, Peder Danielsen, Vængemose, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 63 aar, indsidder Daniel Rasmussen og hustru Carine Marie Pedersen, Skalkendrup, Aunslev Sogn. Caroline Hansen, Vængemose
18990327, 18990404, gift, forhenværende gaardmand Peder Hansen, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 77 aar. Gaardmand Hans Clausen og hustru Anne Sørensdatter, Skaarup. Kirsten Hansdatter, Skaarup                    
18990424, 18990429, enkemand, aftægtsmand, Peder Christensen, Svendborg, Øxenbjerg Vej, Frue Sogn, 84 aar. Ugift kvinde Johanne Marie Pedersdatter, Rødme. Mette Margrethe Hansdatter, Holmdrup Huse                
18990429, 18990506, enkemand, aftægtsmand, Peder Christian Jørgensen, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 84 aar. Ugift kvinde Inger Singer Poulsdatter, Oure. Lisbeth Rasmusdatter, Skaarup Mark
18990508, 18990515, gift, forhenværende krydstoldassistent, Iver Andersen, Aabyskov, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 67 aar. Sømand Mads Andersen og hustru Elsebeth Andersdatter, Aabyskov. Sophie Martine Boline Laura Pedersen, Aabyskov                
18990517, 18990522, Viggo Johannes Larsen, 5 uger, søn af smed Johannes Christian Larsen og hustru Christine Pedersen, Aaby, Skaarup Sogn, Sunds Herred
18990622, 18990628, enkemand, forhenværende smed, aftægtsmand, Carl Rudolf Lentz, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 88 aar, skovfoged Jacob Lentz og hustru Catrine Buch, Hestehaven ved Svendborg. Maren Nielsdatter, Skaarup Mark        
18990718, 18990724, gift, husmand, Niels Larsen, Klingstrup Løkke, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 57 aar, husmand    Lars Christensen og hustru Ane Elisabeth Rasmusdatter, Vejstrup. Marie Berthelsen, Klingstrup Løkke                    
18990924, 18991004, gift, husfæster, Rasmus Christiensen , Lille Mølle Huse, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 70 aar. Husmand, væver Christen Hansen og hustru Anne Kirstine Hansdatter, Vejstrup. Inger Kirstine Pedersdatter, Lille Mølle Huse, Skaarup Sogn, Sunds Herred        
18991012, 18991018, Ejnar Christian Madsen, 1½ aar, søn af gaardmand Hans Jørgen Madsen     og hustru Amalie Hansen, Skaarup Sogn    
18991029, 18991104, gift, husmand, Lars Rasmussen, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 46 aar, husmand og hørsvinger Rasmus Hansen og hustru Anne Cathrine Larsdatter, Oure. Anne Marie Nielsen Dreier, Skaarup Mark
18991115, 18991121, enkemand, gaardmand, Hans Jørgen Hansen, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 74 aar. Gaardmand og snedker Hans Madsen og hustru Kirsten Jørgensdatter, Aaby Mark. Maren Hansdatter, Skaarup
18991128, 18991204, Johannes Larsen, 7 aar, søn af gaardmand Jens Nielsen og hustru Karen Nielsen, Aaby, Skaarup Sogn, Sunds Herred    
18991207, 18991214, gift, murer, Rasmus Jørgen Frederiksen, Nørremarken, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 45 aar. Skovfoged    Frederik Jørgen Rasmussen og hustru Mette Margrethe Jensdatter, Vejstrupgaards Dyrehave. Nielsine Hansen, Nørremarken    
18991213, 18991217, Niels Albjerg Rasmussen, 6 uger, søn af husmand Rasmus Jørgen Rasmussen og hustru Mathilde Sophie Rasmussen, Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred
19000321, 19000328, enkemand, gaardmand, Hans Rasmussen, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 86 aar. Gaardmand Rasmus Hansen og hustru Marie Pedersdatter, Skaarup Mark. Kirsten Jensdatter, Skaarup Mark
19000513, 19000518, gift, fattiglem, Hans Jacob Madsen, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 64 aar. Ugift kvindeGjertrud Jakobsdatter, Frørup. Anne Marie Nielsedatter, Holmdrup        
19000612, 19000617, Hans Henrik Hansen, 4 maaneder, søn af murer Martin Hansen og hustru Anne Marie Pedersen, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred            
19000711, 19000717, enkemand, aftægtsmand, Jens Madsen, Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 70 aar, husmand Mads Albrechtsen og hustru Lisbeth Hansdatter, Klingstrup Løkke. Maren Jensdatter, Aaby Mark
19000921, 19000929, gift, husmand, Jens Andreas Johan Birch Møller, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 89 aar. Skolelærer Rasmus Birch Møller og hustru Sidsel Rasmusdatter, Øxendrup. Kirstine Jørgensdatter, Skaarup
19001003, 19001009, enkemand, forhenværende sognefoged, gaardejer, Anders Rasmussen, Skaarup Mark. Skaarup Sogn, Sunds Herred, 82 aar. Gaardmand Rasmus Jensen og hustru Anne Andersdatter, Skaarup Mark. Anne Cathrine Rasmussdatter, Skaarup Mark    
19001030, 19001105, gift, murer Lars Hansen, Klingstrup Havehus, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 43 aar. Husmand Rasmus Hansen og hustru Marie Kirstine Christensen, Skaarup Nørremark. Caroline Petrine Pedersen, Klingstrup Havehus                
19001101, 19001108, gift, husmand, Rasmus Jørgensen, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 75 aar. Gaardmand Jørgen Andersen og hustru Anne Knudsdatter, Ellinge. Rasmine Rasmussen, Skaarup
19010203, 19010210, Udøbt drengebarn, 7 uger, søn af ugift kvinde Hulda Petrea Mortensen, Skaarupøre, Skaarup Sogn, Sunds Herred    
19010210, 19010217, Dødfødt dreng, søn af murer Martin Hansen og hustru Ane Marie Pedersen, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred    
19010219, 19010225 , gift, husmand, Anders Christiansen, Skaaarupøre, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 68 aar. Skipper Christian Rasmussen og hustru Else Marie Husfelt, Skaarupøre. Henriette Nielsen, Skaarupøre
19010226, 19010304, gift, husmand, Hans Larsen, Brohave, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 47 aar, Skovfoged Lars Hansen og hustru Johanne Marie Hansen, Brødstrup. Anne Kirstine Rasmussen, Brohave
19010226, 19010305, enkemand, aftægtsmand, Peder Jørgensen, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 86 aar. Husmand Jørgen Nielsen og hustru Ane Rasmusdatter, Oure. Maren Dorthea Knudsdatter, Skaarup Mark
19010326, 19010401, ungkarl, Jørgen Jensen Pedersen, Vængemose, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 18 aar. Arbejdsmand Lars Pedersen og hustru Johanne Marie Jensen, Vængemose        
19010328, 19010331, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Rasmus Nielsen og hustru Ane Marie Jensen, Ny Klingstrup, Skaarup Sogn, Sunds Herred
19010424, 19010428, Henry Marius Christiansen, 9 maanneder, søn af arbejdsmand Hans Christiansen og hustru Marie Petrine Mogensen, Maegaardshuset, Skaarup Sogn, Sunds Herred    
19010523, 19010529, gift, husfæster, Hans Christian Hansen, Tved Mark, Tved Sogn, Sunds Herred, 33 aar. Husmand Hans Jørgen Rasmussen og hustru Rasmine Jensen, Hennetved. Amelie Kirstine Frederikke Krukoffer, Tved Mark
19010529, 19010602, Johan Frederik Rasmussen, Hallingskov, Vor Frue Sogn, Svendborg, 5 maaneder, søn af ugift kvinde Johanne Marie Johansen, Aaby Mark, Skaarup Sogn
19010529, 19010603, enkemand, arbejdsmand, Offer Hansen, Vængemose, Skaarup Sogn, Sunds Herred,  74 aar. Gaardmand Hans Offersen og hustru Anne Kirstine Rasmusdatter, Egeskov. Christiane Clausine Rosander, Vængemose                        
19010530, 19010606, ugift, kromand, Jørgen Hansen, Skaarupøre. Skaarup Sogn, Sunds Herred, 63 aar. Gaardmand Hans Rasmussen og hustru Inger Jørgensdatter, Skaaurp Mark. Laurine Madsen, Skaarupøre
19010807, 19010810, Ejnar Edvard Rasmussen, 4 maaneder, søn af arbejdsmand Johan Marius Rasmussen og hustru Julie Dorothea Nielsen, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred    
19010913, 19010919, gift, asylbeboer, Lars Larsen, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 73 aar. Husmand Lars Larsen og hustru Ane Margrethe Larsdatter, Lakkendrup. Ane Hansdatter, Skaarup Asyl
19010921, 19010927, gift, væver, Jens Jørgensen, Vængemose, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 78 aar. Indsidder, Jørgen Nielsen og hustru Maren Jensdatter, Aaby. Dorthea Nielsdatter, Vængemose    
19011022, 19011029, ugift, seminarieelev, Niels Christoffer Hansen, Aaby, Skaarup Sogn, Sunds Herred,  19 aar. Stenhugger Niels Hansen og hustru Anne Sofie Madsen, Aaby        
19011208, 19011216, enkemand, forhenværende husmand, aftægtsmand, Anders Rasmussen, Aabyskov, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 94 aar. Husmand Rasmus Jacobsen og hustru Anne Jørgensdatter, Aabyskov. Anne Marie Jensdatter, Aabyskov                
18920107, 18920114, enke, Jacobine Clausen, Øster Aaby, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 51 aar. Husmand Claus Andersen, samme sted. Husmand og væver Peder Christensen, Ø Aaby, Skaarup Sogn, Sunds Herred                    
18920301, 18920307, gift, Maren Nielsdatter, Øster Aaby, Skaarup Sogn, 66 aar, husmand Niels Andreasen, Øster Aaby. Husmand Rasmus Peder Storm, Øster Aaby        
18920310, 18920315, enke, Anne Jørgensen, Skaarupøre, 44 aar. Husmand Peder Jørgensen, Skaarup Mark. Skipper Jesper Jørgensen, Skaarupøre        
18920324, 18920331, gift, Johanne Hansdatter, Øster Aaby, Skaarup Sogn, 72 aar, husmand Niels Poulsen, Gudbjerg. Husmand Niels Carlsen Dreger, Øster Aaby, Skaarup Sogn    
18920329, 18920405, enke, Anne Kirstine Hansen, Skaarup, 68 aar. Gaardmand Hans Iversen, Holmdrup, Skaarup Sogn. Aftægtsmand Claus Hansen, Skaarup        
18920416, 18920421, ugift, Jensine Kirstine Nicoline Jørgensen, Skaarup, 22 aar. Skomager Jens Cordt Jørgensen og hustru Rasmine Nicoline Hansen, Skaarup            
18920423, 18920429, enke, Maren Jensdatter, Skaarup Mark, 79 aar. Husmand Sune Nielsen, Skaarup Mark        
18920430, 18920506, ugift, Nielsine Christine Nielsen, Skaarup Mark, 18 aar. Sømand Lars Nielsen og hustru Karen Hansen, Skaarup Mark                    
18920430, 18920506, enke, Anne Hansdatter, Skaarup, 74 aar. Gaardmand Hans Christoffersen. Urmager Lars Cordtsen, Skaarup            
18920514, 18920519, gift, Anne Sørensdatter, Skaarup Mark, 67 aar, hjulmand Søren Pedersen, Skaarup. Gaardmand Jens Madsen, Skaarup            
18920520, 18920526, Petra Kirstine Mortensen,  14 dage gl, datter af murer Hans Christian Mortensen, Skaarupøre
18920521, 18920528, Anne Lovise Frederiksen, 16 aar, datter af skovfoged Johan Frederiksen og hustru Mette Kirstine Nielsen, Holmdrup                
18920607, 18920613, gift, Gyda Marie Rasmussen, Skaarup, 29 aar. Husmand Rasmus Danielsen og hustru Anne Dorthe Jensen, Kirkeby Sogn. Skomager Rasmus Madsen, Skaarup
18920916, 18920921, ugift, Maren Kirstine Jørgensen, Skaarup Nørremark, 32 aar. Jørgen Olsen og hustru Erne Marie Madsen
18921010, 18921020, Else Marie Hansen, 1 aar, datter af stenhugger Niels Hansen og hustru Anne Sofie Madsen, Lamdrup, Gislev Sogn
18921015, 18921022, enke, Karen Rasmusdatter, Aabyskov, Skaarup Sogn, 83 aar. Husmand Hans Pedersen, Aabyskov, Skaarup Sogn        
18921026, 18921101, enke, Maren Madsdatter, 81 aar. Hjulmand Hans Hansen, Holmdrup Sogn
18921114, 18921121, ugift, Ane Kathrine Knudsen, Skaarupøre, Skaarup Sogn, 55 aar. Fisker Niels Knudsen Andersen, Skaarupøre, Skaarup Sogn        
18930114, 18930118, Johanne Pouline Hansen, 1 dag, datter af husejer Peder Christoffer Hansen og hustru Birthe Marie Pedersen, Aabyskov, Skaarup Sogn            
18930120, 18930127, Betty Kristiansen Ruebjerg, 8 aar, datter af skipper Jens Kristiansen og hustru Marie Johansen, Ruebjerg, Skaarup Sogn            
18930122, 18930123, gift, Anne Rasmussen, Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn, 49 aar. Boelsmand Niels Rasmussen. Husmand Erik Rasmussen, Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn        
18930122, 18930128, gift, Marie Jørgensdatter, Skaarup Nørremark, Skaarup Sogn, 70 aar, arbejdsmand Jørgen Nielsen. Murer Peder Hansen Clausen, Skaarup Nørremark, Skaarup Sogn
18930218, 18930224, Marentine Sofie Kirstine Madsen, 1 dag, datter af husmand Anders Peter Madsen og hustru Rasmine Sofie Mathilde Petrea Steffensen, Holmdrup, Skaarup Sogn    
18930306, 18930513, enke, Anne Lovise Rasmussen, Skaarup, 74 aar. Rasmus Rasmussen og hustru Anne Rasmussen, Kirkeby. Skovfoged Anton Frederik Johansen, Skaarup        
18930411, 18930416, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Jørgensen og hustru Karen Johanne Jørgensen, Skaarup Mark                    
18930426, 18930503, enke, Maren Rasmusdatter, Skaarup Mark, 85 aar, husmand Rasmus Hansen og hustru Maren Lykkesdatter, Oure. Husmand Anders Jørgensen, Skaarup    
18930529, 18930603, enke, Ane Jensen, 77 aar. Husmand Lars Jørgensen og hustru Anne Kirstine Jørgensen. Arbejdsmand Peder Jensen, Stenstrup, By og Sogn            
18930615, 18930621, enke, Maren Hansdatter, 88 aar. Gaardmand Hans Hansen og hustru Kathrine Pedersen. Husmand Hans Jacob Jørgensen, Pederstrup, Longelse Sogn paa Langeland
18930803, 18930806, Anna Rasmussen, 2 aar, datter af gaardmand    Hans Rasmussen og hustru Mette Kirstine Rasmussen, Skaarup Mark, Skaarup Sogn    
18930929, 18931004 , Klaudine Kristine Cæcilie Jensen, 1 dag, datter af gartner Anders Peter Jensen og hustru Ane Marie Nielsen, Maegaardhuset, Skaarup Sogn    
18931013, 18931020, enke, Inger Nielsdatter, Skaarup Sogn, 85 aar, fattiglem Niels Pedersen, Skaarup Fattiggaard
18931207, 18931213, Hansa Petrea Hansine Rasmussen, 2½ aar, datter af smed Peder Ludvig Rasmussen og hustru Christine Hansen, Skaarup Sogn, Sunds Herred    
18931222, 18931229, gift, Birgitte Kirstine Kristiansen, Holmdrup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 55 aar. Husmand Christian Larsen og hustru Maren Jensdatter. Husmand Peder Hansen, Holmdrup, Skaarup Sogn
18940206, 18940213, enke, Karen Hansdatter, Klingstrup Skov, Skaarup Sogn, 86 aar, gaardmand Jens Hans Iversen. Skovfoged Mads Gormsen, Klingstrup Skov, Skaarup Sogn        
18940206, 18940213 , Marie Katrine Petersen, 13 aar, datter af udlagt barnefader, tjenestekarl Peter Petersen og ugift Maren Rasmussen. Plejedatter af boelsmand Niels Andersen Bæk, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred
18940126, ... , Camilla Hansine Rasmussen, 1 maaned, datter af udlagt barnefader Godtfred Madsen, Thurø og ugift Anne Marie Rasmussen, Ejby ved Odense            
18940317, 18940327, enke, Kirsten Jørgensdatter, Øster Aaby, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 73 aar. Gaardmand Jørgen Jensen og hustru Anne Thomasdatter. Husmand Poul Jacob Pedersen, Øster Aaby, Skaarup Sogn, Sunds Herred                    
18940401, 18940407, enke, Anne Kirstine Nielsen, Holmdrup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 60 aar. Gaardmand Niels Jensen og hustru Anne Pedersdatter, Holmdrup. Gaardejer Rasmus Hansen, Holmdrup
18940421, 18940428, ugift, husejerske, Maren Kirstine Rasmussen, Skaarup By, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 44 aar. Husmand    Rasmus Larsen og hustru Kirstine Rasmusdatter    
18940423, 18940428, ugift, Anne Kirstine Kristensdatter, Holmdrup By, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 65 aar. Indsidder Christen Jensen og hustru Johanne Jensdatter        
18940704, 18940709, gift, Anne Andersen, Skaarup By, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 53 aar. Arbejdsmand     Anders Pedersen og hustru Karen Hansdatter, Skaarup. Husmand Hans Christian Pedersen, Skaarup By, Skaarup Sogn, Sunds Herred                
18941002, 18941008, ugift, husbestyrerinde, Hanne Cathrine Larsen, Skaarupøre, Skaarup Sogn, 67 aar. Udlagt barnefader, snedkersvend Lars Madsen, Rudkøbing og ugift kvinde Kirsten Rasmusdatter
18941003, 18941009, gift, Mine Pedersen, Skaarupøre, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 49 aar. Husmand Peder Larsen    og hustru Elisabeth Nielsdatter, Skaarøre, Skaarup Sogn. Snedker Knud Hansen, Skaarupøre, Skaarup Sogn, Sunds Herred            
18941031, 18941106, gift, Maren Knudsdatter, Skaarup By og Sogn, Sunds Herred, 81 aar. Gaardmand Knud Pedersen, Holmdrup    
18941121, 18941128, ugift, husholderske, Caroline Larsen, Skaarupøre, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 49 aar. Gaardmand Lars Christiensen og hustru Maren Andersdatter, Aaby Mark        
18950107, 18950112, enke, fattglem, Karen Andersdatter, Vejstrup By og Sogn, 68 aar. Indsidder Anders Mortensen og hustru Maren Davidsdatter, Skaarup. Arbejdsmand Erik Nielsen, Vejstrup Sogn    
18950121, 18950128, enke, Elsabeth Pedersdatter, Skaarup Mark, 80 aar. Gaardmand Peders Hansen og hustru Lisbeth Rasmusdatter. Husmand Hans Jensen, Skaarup Mark    
18950129, …, Sigrid Hansen, 1 aar, datter af gaardejer Hans Hansen og hustru Nicoline Laurine Larsen, Holmdrup, Skaarup Sogn            
18950201, 18950208, gift, Karen Madsdatter, Skaarup Mark, 70 aar, væver Mads Knudsen og hustru Anne Rasmusdatter, Øster Aaby. Arbejdsmand Jacob Kolstrup Jensen, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred
18950202, 18950212, enke, husbestyrerinde, Dagmar Bøggild født Holm, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 33 aar. Mølleejer Johannes Peter Holm og hustru Augusta Vilhelmine Martinsen, Holtug. Urtekræmmer Peter Bøggild, København                
18950204, 18950208, enke, Severine Cathrine Düpont født Belschner, Borgerstiftelsen i Svendborg, 66 aar, skræddermester Carl Frederik Belchner og hustru Anne Margrethe Christensen, Faaborg. Væver Jaques Düpont, Møllergade, Svendborg        
18950218, 18950226, ugift, Thomasine Hanne Gusta Gustavsdatter, Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 68 aar. Gustav Preisler og ugift Maren Pedersdatter            
18950222, 18950301, gift, husmandskone, Bodil Johansen, Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 64 aar. Johan Jørgensen og hustru Karen Nielsdatter, Stenstrup. Husmand Peter Vilhelm Petersen, Aaby Mark                        
18950319, 18950326, gift, husmandskone, Maren Rasmussdatter, Skaarupøre, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 67 aar. Husmand Rasmus Hansen og hustru Karen Kortsdatter, Aaby, Træskomand og tømrer Hans Peder Laresn, Skaarupøre                
18950416, 18950423, gift, gaardmandskone, Marie Kirstine Pedersen, Holmdrup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 65 aar. Gaardmand Peder Pedersen og hustru Anne Mortensdatter, Holmdrup. Gaardmand Henrik Rasmussen, Holmdrup
18950507, 18950511, ugift, Kirsten Kordsdatter, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 89 aar. Gaardmand Kordt Hansen og hustru Anne Marie Jacobsdatter, Øster Aaby Mark        
18950603, 18950608, enke, Anne Kirstine Bertelsdatter, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 62 aar. Gaardmand Bertel Pedersen og hustru Thrine Hansdatter, Holmdrup. Gaardmand Peder Jensen, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred                    
18950628, 18950703, enke, Karen Sofie Jensdatter, Skaarup Nørremark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 80 aar. Indsidder Jens Pedersen og hustru Maren Hansdatter. Husmand og væver Jørgen Jensen, Skaarup Nørremark
18950630, 18950705, enke, Elsemine Eriksine Nicoline Pedersdatter, Skaarup, Skaarup Sogn, 84 aar. Husmand Peder Hansen og hustru Bodil Andersdatter, Hesselager. Husmand Lars Jensen, Skaarup
18950716, 18950722, ugift, Indianna Christiansen, Aspedam, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 55 aar. Skipper Christian Rasmussen og hustru Marie Huusfeldt, Skaarupøre        
18950902, 18950907, gift, husmandskone, Anne Kathrine Rasmusdatter, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 71 aar. Husmand Rasmus Hansen og hustru Karen Kordtsdatter, Øster Aaby. Arbejdsmand Mads Christensen Grøndlund, Skaarup                    
18951006, 18951011, husmandsenke, Anne Kirstine Madsen, Skaarup Nørremark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 64 aar. Træskomand Mads Jensen og hustru Karen Madsdatter, Østerby. Husmand Hans Rasmussen, Skaarup Nørremark, Skaarup Sogn                
18951017, 18951023, enke, Maren Poulsdatter, Skaarup By, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 92 aar. Husmand Poul Rasmussen og hustru Johanne Hansdatter, Aabyskov. Arbejdsmand Mads Jensen, Aabyskov    
18951025, 18951102, gift, husmandskone, Anne Larsen, Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 56 aar. Gaardmand Lars Christensen og hustru Maren Andersdatter. Øster Aaby Mark. Husmand Peter August Hansen, Øster Aaby Mark                
18951121, 18951127, enke, Johanne Marie Hansen, Øster Aaby, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 75 aar. Husmand Hans Hansen og hustru Karen Rasmusdatter, Tved. Gaardejer Niels Christian Hansen, Skaarupøre    
18951203, 18951211, enke, Mette Marie Pedersdatter, Skaarupøre, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 85 aar. Skipper Peder Frederiksen og hustru Ane Marie, Skaarupøre. Tømmer Jens Hansen, Skaarupøre
18951203, 18951211, Petrine Marie Caroline Rasmussen, 10 aar, datter af arbejdsmand Rasmus Rasmussen og hustru Anne Kirstine Nicoline Pedersen, Holmdrup Stevning, Skaarup Sogn, Sunds Herred
18951220, 18951229, enke, aftægtskone, Marie Elisabeth Larsen, Brudager Mark, Brudager Sogn, Gudme Herred, 76 aar, hjulmand Jens Peter Larsen og hustru Ane Cathrine Nielsdatter, Egense. Skrædder Hans Jørgen Jørgensen, Skaarup                    
18960107, 18960111, ugift, Emilie Sophia Christine Daewel, Refsøre, Hesselager Sogn, Gudme Herred, 69 aar. Snedker Carl Friederich Dawel og hustru Luise Vílhelmine Horstmann    
18960122, 18960128, Rasmine Kirstine Madsen, 10 maaneder, datter af gaardmand Hans Jørgen Madsen og hustru Amalie Hansen, Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred    
18960317, 18960327, enke, Karen Mortensdatter, Egis Mae, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 78 aar. Gaardmand Morten Rasmussen og hustru Ane Marie Rasmusdatter, Vejstrup. Husmand Niels Nielsen, Egis Mae    
18960410, 18960416, enke, fattiglem, Anne Cathrine Nielsen, Skaarup Fattiggaard, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 85 aar. Udlagt barnefader, soldat Niels Andersen, Odense og ugift kvinde Anne Kirstine Rasmusdatter. Arbejdsmand Rasmus Rasmussen, Skaarupøre            
18961224, 18961231, gift, kone, Karen Nielsen, Holmdrup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 69 aar. Skovfoged Niels Rasmussen og hustru Johanne Hansen, Holmdrup. Hjulmand Peder Rasmussen, Holmdrup
18970711, 18970711, enke, Anna Kirstine Christiansdatter, Øster Aaby, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 69 aar. Smed Christian Carstensen og hustru Maren Nielsdatter, Skaarup Mark. Husmand Hans Madsen, Øster Aaby, Skaarup Sogn, Sunds Herred        
18970802, 18970807, gift, kone, Maren Jensdatter, Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 63 aar. Indsidder Jens Christensen og hustru Karen Nielsdatter, Skaarupøre. Husmand Jens Madsen, Øster Aaby Mark                    
18971008, 18971015, enke Ane Marie Pedersen, Nøjsomhed, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 68 aar, gaardejer Peder Henningsen og hustru Nicoline Larsdatter, Bobjerg. Gaardejer Niels Peder Larsen, Nøjsomhed                        
18971010, 18971017, Nielsine Vilhelmine Øelkers, 2 aar, datter af tømmer Vilhelm Laurits Øelkers og hustru Anne Kirstine Hansen Ploug, Øster Aaby, Skaarup Sogn    
18960509, 18960514, Karen Kirstine Rasmussen, 1 aar, datter af arbejdsmand Rasmus Rasmussen og hustru Nicoline Pedersen, Holmdrup Stevning, Skaarup Sogn, Sunds Herred        
18960518, 18960525, Hansine Jørgine Christiansen, 1 aar, datter af afdøde arbejdsmand Jørgen Christiansen og hustru Anne Rasmussen, Maegaardhuset, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred
18960518, 18960523, Valborg Marie Hansen, ½ aar, datter af smed Jacob Hansen og hustru Martine Boline Andersen Lolk, Holmdrup, Skaarup Sogn, Sunds Herred            
18960805, 18960810, gift, Maren Pedersen, Klingstrup Mølle, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 51 aar, gaardmand Peder Nielsen og hustru Karen Christensen, Voldtofte. Møller Hans Jørgensen, Klingstrup Mølle                
18960925, 18961001, ugift, sypige, Maren Kirstine Hansen, Øster Aaby, Skaarup Sogn, Sunds Herred,  55 aar, husmand Hans Peder Madsen og hustru Sidsel Madsdatter, Øster Aaby        
18971026, 18971102, enke, Anne Dorthea Larsdatter, Aabyskov, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 81 aar, boelsmand Lars Christiansen og hustru Anne Jørgensdatter, Tved Skovhave. Tømmer Henrik Rasmussen, Tved Skovhave                
18971111, 18971118, ugift, Johanne Rasmusdatter, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 81 aar, gaardmand Rasmus Hansen og hustru Marie Pedersdatter, Skaarup Mark        
18971210, 18971216, ugift Karen Kirstine Rasmussen, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 25 aar, tømmer Hans Rasmussen og hustru Marie Elisabeth Jensen, Skaarup Mark        
18971211, 18971214, gift, Nicoline Laurine Larsen, Holmdrup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 35 aar, gaardejer Niels Peter Larsen og hustru Anne Marie Pedersen, Nøjsomhed. Gaardmand Hans Hansen, Holmdrup, Skaarup Sogn, Sunds Herred                    
18971225, 18971231, gift, Kirsten Christensdatter, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 77 aar, gaardmand Christen Mogensen og hustru Johanne Nielsdatter, Albjerg Mark        
18980213, 18980219, enke, Gjertrud Mariane Sofie Marine, Skaarup By, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 80 aar. Captain Ferdinand Martine og hustru Ane Margrethe Henningsen, Modum. Lærer og kirkesanger Jens Hansen, Skaarup
18980222, 18980301, enke, Erne Marie Madsdatter, Tved Mark, Tved Sogn, Sunds Herred, 72 aar, smed Mads Jensen    Brudager og hustru Christiane Adolphine Nielsdatter, Brudager. Husmand Jørgen Olsen, Skaarup Nørremark, Skaarup Sogn
18980606, 18980612, Karen Nielsine Rasmussen, 16 dage, datter af arbejdsmand Julius Jensen og hustru Ida Andersen, Hørmarken, Vor Frue Sogn, Svendborg    
18980624, 18980629, enke, Maren Marie Larsdatter, Aabyskov, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 71 aar, husfæster Lars Skøtte og hustru Johanne Kortsdatter, Skyttestedet. Husmand Erik Hansen, Aabyskov
18980626, 18980701, enke, Maren Hansdatter, Egis Mae, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 87 aar, gaardmand Hans Jensen og hustru Anne Margrethe Hansdatter, Skaarup. Husmand Jacob Madsen, Egis Mae    
18980717, 18980722, gift, Maren Hansdatter, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 70 aar. Gaardmand Hans Hansen og ugift Maren Jørgensdatter, Holmdrup. Gaardmand Hans Jørgen Hansen, Skaarup
18980721, 18980728, gift, husmandskone, Maren Rasmusdatter, Skaarupøre, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 71 aar, husmand Rasmus Nielsen og hustru Nicoline Andersdatter, Øster Aaby. Husmand Rasmus Hansen, Skaarupøre
18980805, 18980812, enke, Johanne Jensdatter, Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 73 aar, gaardmand Jens Jensen og hustru Karen Mortensdatter, Øster Aaby Mark. Gaardmand Henning Hansen, Øster Aaby Mark
18980916, 18980922, gift, kone, Laurine Hansine Rasmussen, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 30 aar. Gaardmand Niels Peter Rasmussen og hustru Margrethe Madsen, Høje, Lunde Sogn. Husmand Rasmus Pedersen, Skaarup Mark                
18981017, 18981024, ugift, Karen Madsdatter, Skaarupøre, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 71 aar, sømand Mads Andersen og hustru Elsebeth Andersdatter, Skaarupøre            
18981101, 18981107, enke, Silia Marie Johansen, Skaarupøre, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 72 aar. Skolelærer Peter Jessen Johansen og hustru Dorothea Christina Thollesen, Clipleff. Skipper Jens Peder Jensen, Skaarupøre
18981117, 18981124, ugift, gaardmandskone, Stine Larsen, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 84 aar. Gaardmand Lars Olsen og hustru Anne Kirstine Larsen, Tobæk. Gaardmand Jørgen Larsen, Skaarup Mark
18990109, 18990117, gift, kone, Lisbeth Rasmusdatter, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 79 aar, gaardmand Rasmus Hansen og hustru Marie Pedersdatter, Skaarup Mark. Aftægtsmand Peder Christian Jørgensen, Skaarup Mark                
18990203, 18990210, enke, Maren Jørgensdatter, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 75 aar, gaardmand Jørgen Jensen og hustru Anne Thomasdatter, Aaby Mark. Husmand Jørgen Hansen, Skaarup Mark                            
18990212, 18990217, gift, kone, Hansine Rasmine Pedersen, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 57 aar, skipper Peder Hansen og hustru Karen Margrethe Rasmusdatter, Fejø. Gaardmand Marqvard Nielsen Larsen, Skaarup
18990306, 18990310, gift, kone, Ane Kirstine Pedersen, Holmdrup Stevning, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 54 aar, indsidder Mads Jensen Pedersen og hustru Frederikke Albrechtsen, Skebjerg, Tullebølle Sogn. Husmand Niels Larsen, Holmdrup Stevning                
18990308, 18990314, Ellen Marie Hansen Skovlund, 3 aar, datter af husmand Niels Hansen Skovlund og hustru Karen Christine Madsen, Nørremarken, Skaarup Sogn, Sunds Herred
18990314, 18990320, gift, kone, Johanne Marie Kordtsen, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 57 aar, husmand Lars Kordtsen og hustru Anne Hansdatter, Skaarup Mark. Skrædder Anders Carlsen,     Skaarup
18990404, 18990409, Anna Oliva Jørgensen, 12 dage, datter af udlagt barnefader gaardskarl Offer Hansen, Skaarup og ugift kvinde Anna Margrethe Pedersen            
18990423, 18990427, enke, Mette Marie Madsdatter, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 72 aar, hjulmand Mads Madsen og hustru Anne Sofie Larsdatter, Svindinge. Husfæster Hans Hansen, Skaarup
18990505, 18990511, Camilla Rasmine Hansine Bonsen, 10 aar, datter af ugift kvinde Kirsten Bonsen, Skyttestedet, Aabyskov, Skaarup Sogn, Sunds Herred                
18990710, 18990713, Elna Caroline Dinesen, 2 maaneder, datter af gaardmand Jørgen Nielsen og hustru Johanne Henriksen, Holmdrup, Skaarup Sogn, Sunds Herred            
18990724, 18990729, enke, gaardmandsenke, Johanne Sørensdatter, Landmaalergaarden, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 76 aar, gaardmand Søren Madsen og hustru Mette Hansdatter, Toftegaarden. Gaardmand Hans Hansen, Skaarup Mark        
18990725, 18990730, Hansine Oline Rasmine Olsen, 10 dage, datter af arbejdsmand Rasmus Laurits Olsen og hustru Anne Kerstine Rasmussen, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred    
18990926, 18991002, gift, kone, Grethe Caroline Petrine Larsen, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 42 aar, husmand Lars Larsen og hustru Martha Kirstine Uglebjerg, Skaarup Mark. Forpagter Rasmus Peder Andersen, Skaarup Mark                
18991016, 18991022, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Andersen og hustru Anne Kirstine Hansen, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred    
18991114, 18991118, ugift, fattiglem, Caroline Kirstine Vilhelmine Pedersen, Skaarup Fattiggaard, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 59 aar, husmand Iver Pedersen og hustru Anne Kirstine Pedersen, Skaarup Mark        
18991114, 18991121, Ingeborg Cathrine Nicolaisen, 12 aar, Skaarup. Skaarup Sogn, Sunds Herred, datter af udlagt barnefader, mejeribestyrer Mikkel Knøvl Nicolaisen og ugift kvinde Juliane Marie Madsen, Kyse paa Sjælland. Plejedatter af Elisabeth Christiane Margrethe Pedersen født Madsen, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred
19000214, 19000220, ugift, Maren Jensdatter, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 69 aar, indsidder Jens Hansen og hustru Anne Hansdatter, Skaarup                
19000222, 19000225, Dødfødt pige, datter af husmand og høker Peder Andreas Hansen og hustru Laurentine Hansine Marie Dagmar Hansen, Aaby, Skaarup Sogn, Sunds Herred        
19000316, 19000323, gift, kone, Christiane Clausine Rosander, Vængemose, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 59 aar, sadelmager Carl Peder Rosander og hustru Ane Vilhelmine Larsdatter, Hundtofte. Arbejdsmand Offer Hansen, Vængemose                
19000319, 19000000, gift, kone, Gjertrud Hansdatter, Vængemose, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 75 aar, indsidder Hans Poulsen og hustru Dorthea Hansdatter, Gudbjerg. Husmand Peder Hansen, Vængemose
19000320, 19000330, gift, kone, Laurine Madsen, Skaarupøre, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 53 aar, gaardmand Mads Christensen og hustru Valborg Rasmusdatter, Skaarup Mark. Kromand Jørgen Hansen, Skaarupøre                    
19000404, 19000411, gift kone, Catharina Petersen, Nørremarken, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 66 aar, forpagter Peter Petersen og hustru Marie Petersen, Hockensbølle i Schobell Sogn. Skrædder Morten Knudsen, Nørremarken
19000409, 19000412, Dødfødt pige, datter af husmand Jørgen Larsen og hustru Maren Johansen, Aaby, Skaarup Sogn, Sunds Herred                
19000423, 19000430, gift kone, Anne Johanne Nielsen, Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 38 aar, ugift kvinde Anne Marie Hansen, Egense. Gaardmand Jørgen Pedersen, Aaby Mark    
19000506, 19000512, gift kone, Maren Andersen , Skovmøllen, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 65 aar, gaardmand Anders Hansen    Brudager og hustru Maren Rasmusdatter, Brudager. Møller Rasmus Hansen, Skovmøllen
19000629, 19000705, gift kone, Anne Kirstine Mortensen, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 54 aar, boelsmand Morten Pedersen og hustru Anne Marie Hansdatter, Aaby Mark. Uhrmager Jens Johansen, Skaarup                        
19000828, 19000903, Anne Mathilde Jensen, 12 aar, datter af smed    Hans Jensen og hustru Anne Marie Hansen, Skaarup Sogn, Sunds Herred    
19001024, 19001031, enke, Kirsten Hansdatter, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 68 aar. Gaardfæster Hans Hansen og hustru Kirsten Hansdatter, Hesselager Mark. Gaardmand Peder Hansen, Skaarup
19001229, 19010107, gift kone, Marie Christine Rasmusdatter, Holmdrup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 67 aar, gaardmand Rasmus Rasmussen og hustru Anne Nielsdatter, Kirkeby. Husmand Morten Nielsen, Holmdrup
19010109, 19010113, Marie Hansine Rasmussen, 2 maaneder, datter af husmand    Edvard Nielsen Rasmussen og hustru Hanne Camilla Jørgensen, Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred    
19010301, 19010309, ugift, Anne Rasmine Nielsen, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 25 aar, skibstømmer Niels Morten Nielsen og hustru Anne Sophie Halvorsen, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred
19010409, 19010314, Nicoline Jensen, 4 dage, datter af møller Jens Christian Jensen og hustru    Anna Christine Christensen, Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred
19010409, 19010416, enke, Johanne Hansdatter, Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 79 aar, husmand Hans Pedersen og hustru Lisbeth Jensdatter, Gaardmand Hans Jensen, Aaby Mark
19010504, 19010508, Mina Marie Jensen, 1 maaned, datter af møller Jens Christian Jensen og hustru Anna Christine Christiansdatter, Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred        
19010610, 19010617, Anna Marie Pedersen, 2 aar, datter af gaardmand Jørgen Pedersen og afdøde hustru Anne Johanne Nielsen, Aaby Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred            
19010613, 19010618, Else Marie Elisabeth Rasmussen, 2 maaneder, datter af skibstømmer Rasmus Jørgen Rasmussen og hustru Mathilde Sophie Rasmussen, Skaarupøre, Skaarup Sogn, Sunds Herred
19010630, 19010706, enke, Christiane Hansdatter, Holmdrup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 89 aar, smed Hans Nielsen    Holmdrup og hustru Maren Jensdatter, Holmdrup. Gaaardmand Hans Andersen, Holmdrup
19010710, 19010715, enke, Inger Kirstine Pedersdatter, Vor Frue Sogn, Svendborg, 78, gaardmand Peder Mortensen og hustru Maren Jensdatter, Aaby. Husfæster Rasmus Christensen, Lille Mølle, Aaby
19010805, 19010810, enke, Johanne Andersdatter Krogh, Holmdrup Huse, Skaarup Sogn, Sunds Herred,  88 aar, gaardmand Anders Krogh og hustru Kirstine Pedersdatter, Haagerup. Forhenværende skovfoged Lars Henriksen, Holmdrup Huse            
19010825, 19010830, gift, kone, Bodil Dinesdatter, Juliegaard, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 79 aar, gaardmand Dines Larsen og hustru Johanne Larsdatter, Galdbjerg. Gaardmand Lars Rasmussen, Juliegaard        
19011216, 19011221, fraskilt kone, Johanne Christensen, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 77 aar, fraskilt arbejdsmand Rasmus Larsen, Skaarup og ugift kvinde Lene Hansdatter, Egeskov    
19011230, 19020106, enke, Anne Larsdatter, Skaarup Mark, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 76 aar, husmand Lars Rasmussen og hustru Maren Pedersdatter, Herbæk. Husmand Ole Kongsted Hansen, Skaarup Mark