Bjerreby, 1890-1892, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1890-1892, Bjerreby sogn, Sunds herred, Svendborg amt
Indtastet af Margit Madsen
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Dødsdato, Begravelsesdato, Navn, Civilstand, Erhverv, Stednavn, Alder-år, Faders navn, Faders erhverv, Faders stednavn, Ægtefælles navn, Ægtefælles erhverv, Ægtefælles stednavn         
18900219, 18900225, Morten Nielsen, gift, gaardfæster, Ny Vemmenæs, 75        
18910118,18910124, Ludvig Nielsen Ibsen, gift, gaardfæster, Bjerreby, 41
18910307, 18910312, Niels Pedersen, ugift, havde ophold paa sin fødegaard Ny Vemmenæs, 6  
18910418, 18910425, Niels Nielsen Skarø, gift, høker, Bjerreby, 59
18910422, 18910427, Hans Jensen Pelle, enkemand, aftægtsmand, Bjerreby, 77
18910425, 18910430, Jens Hansen, gift, aftægtsmand, Vemmenæs, 77    
18910520, 18910526, Frits Hansen, enkemand, forhaandværende gartner i Odense, hos sin svigersøn Sørensen i Vemmenæs Skole,58
18910617, 18910622, Lars Hansen, enkemand, indsidder, Vemmenæs, 83
18910805, 18910810, Hans Jakob Hansen, ugift, Ny Bjerreby, 21, søn af gaardfæster Peder Hansen, Ny Bjerreby
18910906, 18910911, Niels Rasmussen, ugift, Gjesinge, 16, søn af huusfæster Niels David Rasmussen, Gjesinge
18910925, 18911001, Niels Hansen, ugift, stifsøn af gaardfæster Mogens Hansen, Søby, 23
18911103, 18911107, Anders Nielsen, enkemand, møllersvend, Bjerreby, 32
18911113, 18911118, Peder Pedersen Nørregaard, gift, gaardfæster, Ny Gjesinge, 57    
18911118, 18911123, Karl Bernhard Nielsen, Vemmenæs, 2, søn af gaardfæster Lars Nielsen, Vemmenæs                
18911119, 18911123, Rasmus Sørensen, Bjerreby, 3, søn af gaardfæster Kristen Sørensen, Bjerreby
18911206, 18911211, Kristen Hansen, gift, huusfæster og hjulmand, Gjesinge, 65
18911216, 18911220, Poul Jensen, enkemand, hørsvinger, Sundby Landet Sogn, 75
18911221, 18911229, Hans Hansen, gift, huusfæster og kromand, Skovballe, 76
18900218, 18900224, Maren Nielsdatter, enke, Vemmenæs, 72, gaardfæster Niels Larsen, Vemmenæs
18910213, 18910220, ... Ane Skædders, gift, Vaarø, 54, gaardfæster Hans Hansen (Højte), Vaarø
18910313, 18910318, Kirsten Rasmusdatter, ugift, indsidderske, Fiskerhuset, Skovballe, 77    
18910416, 18910421, Karen Petersdatter, gift, Vemmenæs, 75, arbejdsmand Lars Hansen, Vemmenæs
18910420, 18910425, Maren Jakobsen, enke, Ny Gjesinge, 49, huusfæster Niels Andreasen, Ny Gjesinge
18910506, 18910511, Ane Pedersdatter, ugift, Gjesinge, 88
18910508, 18910513, Marie Simonsdatter, enke, Vaarø, 82, huusfæster Hans Jakobsen, Vaarø
18910513, 18910516, Kirsten Klavsen, enke, Ny Bjerreby, 66, boelsmand Peder Kristensen, Ny Bjerreby
18910719, 18910803, Karen Mogensen, enke, Vaarø, 68, gaardfæster Simon Sørensen Skov, Vaarø
18910818, 18910821, Kristine Nielsen, ugift, fattiglem, Bjerreby Hospital, 22
18910923, 18910928, Ane Kirstine Mogensen, gift, Vemmenæs, 34, huusfæster Rasmus Kristian Kristiansen, Vemmenæs            
18911225, 18911230, Kirsten Hansdatter, gift, Bjerreby, 65, huusfæster Rasmus Hansen, Bjerreby
18911228, 18920104, Ane Margrethe Hansen, gift, Bjerreby, 68, gaardfæster Rasmus Larsen, Bjerreby