Bjerreby, 1892-1904, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1892-1904, Bjerreby sogn, Sunds herred, Svendobrg amt
Indtastet af Margit Madsen
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Vielsesdato, Gommens civilstand, Gommens erhverv, Gommens navn, Gommens stednavn, Gommens fødselsdag, Gommens fødested, Brudens civilstand, Brudens erhverv, Brudens navn, Brudens stednavn, Brudens fødselsdag, Brudens fødested           
18920115, ungkarl, maler Lars Jensen, Gesninge, 18601231, Øster Skerninge og pige Ane Jensen, hjemme paa Fødegaarden, 18631024, Ny Gjesinge                
18920212, ungkarl, gaardfæster, Hans Mikkelsen, Vaarø, 18591211, Vaarø og pige Bodil Hansen, Stjovl, 18551008, Ny Søby                
18920219, ungkarl, Kristen Vogn Kristensen, Bjerreby, 18610717, Lundby, Landet Sogn og pige Bolette Nielsen, …, 18680826, Stjovl
18920422, ungkarl, Rasmus Rasmussen Thomsen, Stjovl, 18691128, Vemmenæs og pige Marie Hansine Kristine Hansen, Stjovl, 18641106, Stjovl                
18920530, enkemand, gaardfæster, Niels Rasmussen, Lundby, 18530604, Melby    og pige Maren Simonsen, Søby, 18561228, Søby
18920521, ungkarl, Rasmus Rasmussen, Vaarø, 18620108, Tved i Fyen og pige Boline Jensen, Vaarø, 18650612, Vornæs                    
18920624, ungkarl, Anders Andersen, Søby, 18561110, Søby og pige Kristine Margrete Rasmussen, Ny Bjerreby, 18580315, Ny Bjerreby                    
18920701, ungkarl Rasmus Jørgensen, Kædeby, Humble Sogn paa Langeland, 18710420, Kædeby Has og pige Margrete Andersen, Ny Bjerreby, 18690909, Ny Bjerreby        
18920715, ungkarl Hans Hansen Stener Drost, Ny Bjerreby, 18651215, Bjerreby og pige Ane Hansen Pelle, Skovballe, 18670807, Skovballe                    
18920722, enkemand, husfæster, Rasmus Hansen, Bjerreby, 18500704, Svendborg, Frue Sogn    og pige Marie Katrine Kristensen, Bjerreby, 18471201, Bregninge      
18920731, ungkarl, snedker og husfæster, Niels Peder Nielsen, Strammelse, 18680810, Strynø og pige Marte Andersen, Ny Gesinge, 18641025, Strynø          
18921007, ungkarl, Rasmus Larsen (Fyn), Skovballe, 18690604, Skovballe og pige Ane Johanne Jørgensen, Gesinge, 18680327, Birkholm
18921014, ungkarl, møller, Anders Pedersen, Svendborg, 18670803, Øster Skerninge og pige Petrine Rasmussen Lund, Ny Søby, 18670818, Ny Søby
18921014, ungkarl, Lars Johansen, Ny Vemmenæs, 18661115, Ny Vemmenæs og pige Rasmine Hansen, Vemmenæs, 18650623, Nordenbro                
18921021, ungkarl Jakob Hansen [ Kristensen ] Christensen Lund, Lundby, Landet Sogn, 18660610, Lundby og pige Johanne Hansen Pelle, Bjerreby, 18691106, Ny Bjerreby        
18921112, ungkarl, smed, Jens Kristian Jakobsen, Bjerreby, 18670321, Egebjerg og pige Ane Pedersen, Bjerreby, 18631015, Vornæs                    
18921216, enkemand, husfæster og smed, Niels Peder Hansen Skov, Gesinge, 18531026, Egeskov og pige Rasmine Larsen, Gesinge, 18730921, Gesinge              
18921216, ungkarl, gaardfæster, Hans Lund, , Bjerreby, 18540324, Bjerreby og enke Bodil Jakobsen Nielsen født Pelle, Ny Bjerreby, 18581226, Ny Bjerreby            
18930218, ungkarl, Marius Kristian Andersen, Stjovl, 18710824, Landmaalerhuset og pige Maren Andersen, Stjovl, 18741020, Knudsbølle                
18930311, ungkarl, smedesvend Kristian Vilhelm Jespersen, Lundby, Landet Sogn, 18720123, Odense, St Knuds Sogn og pige Marie Katrine Madsen, Stjovl, 18730114, Store Rise    
18930329, ungkarl, former, Hans Hansen, Svendborg, 18630304, Svendborg, og pige Maren Petronelle Skov, Ny Gjesinge, 18720307, Eghoved, Marstal Sogn
18930416, ungkarl, smedesvend, Johan Mathisen, Bjerreby, 18710606, Snøde og pige Ulrikke Eleonora Andersen, Vaarø, 18710211, Vaarø                    
18930421, ungkarl, husfæster, Anders Rasmussen, Gjesinge, 18550730, Søby og enke Karen Sofie Hansen, Skovballe, 18520221, Sæby
18930425, ungkarl, kalkbrænder, Jens Jørgen Jensen, Svendborg, 18660108, Tved og pige Hanssine Andersen, Stjovl, 18741206 …
18930428, ungkarl, Ludvig Zaccharias Ernstsen, Ny Vemmenæs, 18610908, Ulbølle og pige Marie Johansen, Vemmenæs, 18631105, Ny Vemmenæs            
18930505, ungkarl, gaardfæster Rasmus Hansen Højte, Ny Gjesinge, 18690321, Skovballe og pige Maren Jakobsen, Ny Gjesinge, 18741013, Ny Gjesinge            
18930514, ungkarl, bolsmand, Niels Jenssen, Trunderup, Kværndrup Sogn, 18650309, Trunderup og pige Maren Rasmussen Lund, Ny Søby, 18690318, Ny Søby            
18930621. ungkarl, forpagter, Kristen Hansen Nygaard, Ulbølle i Fyn, 18650121, Ulbølle og pige Karen Marie Sørensen, Ny Gjesinge, 18661210, Ny Gjesinge            
18930901, ungkarl, tjenestekarl, Henrik Pedersen, Vemmenæs, 18680618, Bjernemark, Bregninge Sogn, Taasinge og pige Emilie Kristine Nielsen, 18720608, København            
18931020, ungkarl, skolelærer, Carl Gustav Høgstrøm, Vemmenæs, Bjerreby Sogn Taasinge, 18690614, Lundby, Landet Sogn, Taasinge og pige Karen Hansen, Søby, 18700128, Søby, Bjerreby Sogn, Taasinge
18931006, ungkarl, landmand, Jakob Jensen Rasmussen, Vornæs, 18681019, Vornæs, Landet Sogn, Taasinge og pige Kirstine Hansen, Ny Søby, 18670717, Ny Søby, Bjerreby Sogn, Taasinge    
18931222, ungkarl, tjenestekarl, Lars Jensen, Bjerreby, 18680630, Tved, Hjardemaal Sogn, Hillerslev Herred og pige Ane Hansen, Bjerreby, 18720106, Bjerreby, Bjerreby Sogn, Taasinge    
18940224, ungkarl, mejeri…, Christian Andersen, Bjerreby, 18520821, Hansted, Hillerslev Herred og pige, tjenestepige Ane Dorthea Pedersen, Ny Bjerreby, 18530127, Græsholmene, Sørup Sogn, Sund Herred
18940406, ungkarl, tjenestekarl, Christian Hansen, Stjovl, Bjerreby Sogn, Taasinge, 18630801, Bregninge Sogn, Taasinge og pige Karen Rasmussen, boende hos moderen i Stjovl, 18630520, Bjerreby Sogn
18940429, ungkarl, Hans Frandsen Rasmussen, Bjerreby, 18501121, Tullebølle Sogn, Langeland og pige Kirsten Rasmussen, 18500728, Tommerup Sogn                
18940518, ungkarl, tjenestekarl, Niels Peder Nørregaard Helluf, Bjerreby Sogn, 18730520, Vindeby, Bregninge Sogn paa Taasinge og pige, tjenestepige Kirstine Andersen, hos Kristoffer Kristensen i Stjovl, 18701204, Vaarø, Bjerreby Sogn, Taasinge
18940504, ungkarl, tjenestekarl, Hans Frederik Sivertsen, Vaarø, Bjerreby Sogn, 18661001, Ny Vemmenæs, Bjerreby Sogn og pige, tjenestepige Ane Kirstine Henriksen, Vaarø, Bjerreby Sogn, 18710707, Strammelse, Landet Sogn        
18940601, ungkarl, Rasmus Georg Rasmussen, boende hos faderen i Gammel Nyby, Bregninge Sogn, 18740225, Troense, Bregninge Sogn og pige Ane Dorthea Hansen, boende hos Mikael Markvardsen, Tved Skov, Bjerreby Sogn, 18680221, Tved Skov, Bjerreby Sogn, paa Taasinge
18940729, ungkarl, tjenestekarl, Hans Christian Larsen, hos gaardmand Søren Christensen, Lundby, Landet Sogn, 18670502, Vindeby, Bregninge Sogn og pige, tjenestepige Ane Nielsen, hos gaardmand Rasmus Pelle, Bjerreby, Bjerreby Sogn, 18740111, Ny Gjesinge, Bjerreby Sogn        
18940916, ungkarl, tjenestekarl, Rasmus Peter Rasmussen, hos gaardmand Hans Skrædder, Lundby, Landet Sogn, 18721017, Bjerreby, Bjerreby Sogn, Taasinge og pige, tjenstepige Marta Marie Sørensen, hos gaardmand Hans Pelles enke, Ny Bjerreby, Bjerreby Sogn, 18730124, Hessel, Aalsø Sogn, Sønder Herred
18940928, ungkarl, snedker, Hans Eriksen, Gjesinge, Bjerreby Sogn, 18680504, Lundby, Landet Sogn paa Taasinge og pige, sypige Margrethe Jørgensen, Stjovl, Bjerreby Sogn, 18640228, Stjovl, Bjerreby Sogn
18941005, ungkarl, møllersvend, Hans Hansen, Fraugde Sogn, 18630204, Aastrup, Aalstrup Sogn, Salling Herred og tjenestepige Maren Nielsen, i Vaarø Præstegaard, Vaarø, 18660725, Ny Gjesinge, Bjerreby Sogn        
18941021, ungkarl, tjenestekarl Christian Rasmussen, hos Hans Hansen Højte, Vaarø, Bjerreby Sogn, 18680516, Bregninge Skov, Bregninge Sogn, Taasinge og pige, tjenestepige Rasmine Christensen, hos gaardmand Christen Sørensen, Bjerreby, Bjerreby Sogn, 18701215, Bregninge Sogn, Taasinge    
18941214, ungkarl, styrmand, Hans Andersen, Ulbølle, Ulbølle Sogn, 18671115, Thorstofte, Ulbølle Sogn, Salling Herred og pige Karen Andersen, boende hos forældrene, 18710331, Stjovl, Bjerreby Sogn, Taasinge    
18950118, ungkarl Anders Simonsen Larsen, boende hos forældrene, 18690331, Gjesinge, Bjerreby Sogn paa Taasinge og pige Margethe Hansen Kop, boende hos forældrene, 18730913, Vaarø, Bjerreby Sogn paa Taasinge    
18950301, ungkarl, tjenestekarl, Lars Eriksen, hos Morten Jensen, Bjerreby, Bjerreby Sogn, 18680103, Lundby, Landet Sogn, paa Taasinge og pige Maren Nielsen, boende hos forældrene i Søby, Bjerreby Sogn, 18741002, Søby, Bjerreby Sogn paa Taasinge                
18950410, ungkarl, snedkersvend, Niels Hansen Jensen, København, 18700430, Stammelse, Landet Sogn paa Taasinge og pige Karen Jessen, København, 18730903, Bjerreby, Bjerreby Sogn paa Taasinge
18950419, ungkarl, tjenestekarl, Niels Rasmussen, hos gaardmand Hans Rasmussen, Ny Vemmenæs, Bjerreby Sogn, 18410111, Skovballe, Bjerreby Sogn paa Taasinge og enke Dorthea Jørgensen, Ny Gjesinge, Bjerreby Sogn, 18440409, Lundby, Landet Sogn paa Taasinge        
18950531, ungkarl, tjenestekarl, Rasmus Espesen, hos gaardmand Anders Rasmussen, Helluf, Bjerreby Sogn, 18690223, Helluf, Bjerreby Sogn paa Taasinge og pige, tjenestepige Ane Sofie Christoffersen, hos gaardmand Anders Rasmussen, Helluf, 18680120, Gammel Nyby, Bregninge Sogn paa Taasinge
18951006, ungkarl, tjenestekarl Henrik Lund Hansen, hos gaardmand Jakob Christensen, Bjerreby, Bjerreby Sogn, 18750505, Bjerreby, Bjerreby Sogn paa Taasinge og pige, tjenestepige Anne Hansen, hos Hans Hansen, Vaarø, Bjerreby Sogn, 18730101, Strynø, Strynø Sogn        
18951011, ungkarl, tjenestekarl, Carl Larsen, hos gaardmand Jørgen Hansen Pelle, Bjerreby, Bjerreby Sogn, 18650524, Bjerreby, Bjerreby Sogn og pige, tjenestepige Maren Hansen, hos gaardmand Christoffer Christensen, Stjovl, Bjerreby Sogn, 18661018, Strynø, Strynø Sogn        
18951106, ungkarl, snedker, Christoffer Jakobsen Pelle, Stabolt, Bjerreby Sogn, 18600604, Stabolt, Bjerreby Sogn paa Taasinge og pige Hanne Hansen, boende hos stiffaderen Peder Hansen, Ny Bjerreby, Bjerreby Sogn, 18680115, Ny Bjerreby, Bjerreby Sogn paa Taasinge        
18951108, ungkarl, Rasmus Larsen Vej, boende hos faderen i Skovballe, 18670123, Skovballe, Bjerreby Sogn paa Taasinge og pige Karen Pedersen, boende hos gaardmand Christen Christensen, 18680922, Bjerreby, Bjerreby Sogn
18951124, ungkarl, tjenestekarl Jens Olsen, hos gaardmand Simon Jakobsen, Vaarø, Bjerreby Sogn, 18651026, Lundby, Landet Sogn paa Taasinge og pige, tjenestepige Ane Nielsen, hos gaardmand Simon Jakobsen, Vaarø, Bjerreby Sogn, 18730423, Vaarø, Bjerreby Sogn paa Taasinge        
18960221, ungkarl, rekrut ved 12. fæstningskompani (no 826), Rasmus Clausen, København, 18750613, Stjovl, Bjerreby Sogn paa Taasinge og pige, tjenestepige Ane Valdborg Knudsen, Bjerreby Mølle, 18740509, Vornæs, Landet Sogn paa Taasinge                
18960222, ungkarl, Hans Peder Larsen, boende hos moderen i Søby, Bjerreby Sogn, 18700222, Søby, Bjerreby Sogn paa Taasinge og pige, tjenestepige Riborg Kirstine Nielsen, hos gaardmand Mogens Hansen, Søby, Bjerreby Sogn, 18730828, Ommelhoved, Marstal Sogn paa Ærø        
18960414, ungkarl, Jakob Pedersen, boende hos moderen i Gejsinge, Bjerreby Sogn, 18600711, Gjesinge, Bjerreby Sogn paa Taasinge og pige Bolette Hansen, boende hos moderen i Stjovl, Bjerreby Sogn, 18580731, Stjovl, Bjerreby Sogn paa Taasinge                
18960000, ungkarl, tjenestekarl, Claus Rasmussen, paa Bjerreby Mølle, Bjerreby, 18731215, Troense, Bregninge Sogn paa Taasinge og enke, syerske Johanne Marie Poulsen, Bjerreby, 18480221, Strammelse, Landet Sogn paa Taasinge [blev ikke gift]    
18960802, enkemand, husmand, Jørgen Hansen Rask, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 18560514, Lundby, Landet Sogn paa Taasinge og pige, tjenestepige Johanne Andersen, Skaarup, Skaarup Sogn, Sunds Herred, 18720527, Ny Bjerreby, Bjerreby Sogn paa Taasinge        
18961108, ungkarl, smed, Niels Hansen, Skovballe, Bjerreby Sogn, 18660504, Skovballe, Bjerreby Sogn paa Taasinge og pige, tjenestepige Sofie Pedersen, Vaarø, 18700502, Gudbjerg Sogn, Gudme Herred
18961125, ungkarl, smed, Niels Christian Nielsen Schmidt, 18690929 Stenderupskov, Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred og pige Albertine Sofie Petersen, boende i Vemmenæs, Bjerreby Sogn, 18750626, Frue Sogn Svendborg      
18961127, ungkarl, tjenestekarl, Lars Nielsen, Gjesinge, Bjerreby Sogn, 18760218, Gjesinge, Bjerreby Sogn paa Taasinge og pige, tjenestepige Ane Marie Rasmussen, Bjerreby, Bjerreby Sogn, 18760703, Bjerreby, Bjerreby Sogn paa Taasinge    
18970228, ungkarl, tjenestekarl, Hans Laurids Hansen, Bregninge paa Taasinge, 18780126, Gammel Nyby, Bregninge Sogn paa Taasinge og pige Bolette Hansen, Vemmenæs, Bjerreby Sogn, 18771205, Vemmenæs, Bjerreby Sogn paa Taasinge      
18970325, ungkarl, Jens Jakobsen, boende hos forældrene i Lundby, Landet Sogn, 18680127, Lundby, Landet Sogn paa Taasinge og pige, mejerske Ane Møller Horn, paa Staus Mejeri, Bjerreby Sogn, 18670930, Søby, Bjerreby Sogn paa Taasinge      
18970513, ungkarl, Hans Hansen, Østerskjerninge, 18650313, Ballen, Østerskjerninge, Sunds Herred og pige Maren Kirstine Sofie Skov, Ny Gjesinge, 18731218, Eghoved, Marstal Sogn, Ærø Herred
18970618, ungkarl, tjenestekarl, Niels Peder Væver (udtales Veber), Bjerreby, Bjerreby Sogn, 18660122, Vornæs, Landet Sogn paa Taasinge og pige Hansine Sofie Ibsen, boende hos moderen i Bjerreby, Bjerreby Sogn, 18690923, Bjerreby, Bjerreby Sogn paa Taasinge            
18971121, ungkarl, gartner, Ernst Victor Pedersen, Tved, Tved Sogn, 18751206, Tved, Tved Sogn, Sunds Herred og pige Caroline Rasmussen, boende hos forældrene i Vemmenæs, Bjerreby Sogn, 18730505, Vemmenæs, Bjerreby Sogn paa Taasinge                
18980225, ungkarl, banearbejder, Jens Pedersen, Svendborg, 18721229, Lundby, Landet Sogn, Sunds Herred og pige Ane Christine Rasmussen, boende hos forældrene i Vemmenæs, Bjerreby Sogn, 18710319, Vemmenæs, Bjerreby Sogn, Sunds Herred
18980318, ungkarl, gaardfæster, Anders Pedersen, Stammelse, Landet Sogn, 18630925, Gjesinge, Bjerreby Sogn, Sunds Herred og pige Maren Pedersen, boende hos forældrene i Gjesinge, Bjerreby Sogn, 18730609, Gjesinge, Bjerreby Sogn, Herred                
18980430, ungkarl, bagersvend, August Heinrich Friedrich Lampe, Bjerreby, Bjerreby Sogn, 18631030, Grimmen, Kongeriget Preussen og pige, tjenestepige Marie Elisabeth Andersen, Søby, Bjerreby Sogn, 18761120, Humble Kohave, Humble Sogn, Langelands Sønder Herred
18980501, enkemand, bagermester, Johannes Petersen, Bjerreby, Bjerreby Sogn Sunds Herred, 18630208, Svendborg, Frue Sogn, Sunds Herred og pige, tjenestepige Elise Nielsine Henningsen, Bjerreby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18631216, Troense, Bregninge Sogn, Sunds Herred    
18980617, ungkarl, gaardbestyrer, Anders Nielsen Klemmensen, Gjesinge, Bjerreby Sogn, 18661226, Helluf, Bjerreby Sogn, Sunds Herred og pige Karen Pedersen, boende hos moderen i Gjesinge, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18701113, Gjesinge, Bjerreby Sogn, Sunds Herred        
18980729, ungkarl, former, Peter Jensen, Fredericia, 18650817, Ulbølle Sogn, Salling Herred og pige Ane Marie Hansen, boende i hjemmet i Skovballe, Bjerreby Sogn, 18730124, Skovballe, Bjerreby Sogn, Sunds Herred        
18981118, ungkarl, Christoffer Petersen Schow, Ny Gjesinge, Bjerreby Sogn, 18681013, Eghoved, Marstal Sogn, Ærø Herred og pige Ane Hansen, Ny Gjesinge, Bjerreby Sogn, 18670928, Ny Gjesinge, Bjerreby Sogn, Sunds Herred
18981126, ungkarl, Niels Andreas Nielsen Bødker, Vornæs, Landet Sogn, 18650324, Vornæs, Landet Sogn, Sunds Herred og pige Karen Rasmussen, Skovballe, Bjerreby Sogn, 18750620, Skovballe, Bjerreby Sogn, Sunds Herred    
18990315, ungkarl, mejerist, Carl Lund, Uggerløse paa Sjælland, 18730712, Troense, Bregninge Sogn, Sunds Herred og pige Ane Andersen, boende i Stjovl, Bjerreby Sogn, 18760530, Stjovl, Bjerreby Sogn, Sunds Herred
18990409, ungkarl, snedkersvend, Rasmus Rasmussen, Stabolt, Bjerreby Sogn, 18780830, Ny Bjerreby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred og pige, tjenestepige Sidsel Katrine Jensen, Gjesinge, Bjerreby Sogn, 18780825, Rotterdam, Levring Sogn, Lysgaard Herred            
18990421, ungkarl, gaardbestyrer, Christian [Hansen] Lund, Vaarø, Bjerreby Sogn, 18710214, Troense, Bregninge Sogn, Sunds Herred og pige Johanne Nielsen Andersen, boende i Varø, Bjerreby Sogn, 18700210, Vaarø, Bjerreby Sogn, Sunds Herred
18990602, ungkarl, gaardbestyrer, Peder Nielsen Jørgensen, Vemmenæs, Bjerreby Sogn, 18720504, Kædeby Has, Humble Sogn, Landelands Sønder Herred og pige Marie Dorthea Larsen, boende i Vemmenæs, 18770816, Ny Vemmenæs, Bjerreby Sogn, Sunds Herred        
18990714, ungkarl, Johan Frederik Kristensen, Vemmenæs, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18770419, Troense, Bregninge Sogn, Sunds Herred og pige Maren Kirstine Rasmussen, boende hos forældrene i Vemmenæs, Bjerreby Sogn, 18741111, Vemmenæs, Bjerreby Sogn, Sunds Herred    
18990726, ungkarl, snedker, Vilhelm Jørgensen kaldet Lærke, Stjovl, 18660130, Stjovl, Bjerreby Sogn, Sunds Herred og pige Karen Nielsine Rask, Ny Bjerreby, Bjerreby Sogn, 18780327, Ny Bjerreby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred
18990901, ungkarl, murer, Christian Hansen, Rudkøbing, 18700828, Rudkøbing, Langelands Nørre Herred, og pige, tjenestepige Ane Kirstine Hansine Hansen, Gjesinge, Bjerreby Sogn, 18701225, Gammel Nyby, Bregninge Sogn, Sunds Herred
18990922, ungkarl, gaardfæster, Christen Møller Hansen, Ny Nyby, Bregninge Sogn, Sunds Herred, 18670820, Ny Nyby, Bregninge Sogn, Sunds Herred og pige Ane Margrethe Nielsen, Ny Søby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18730927, Ny Søby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred        
18991020, ungkarl, tjenestekarl, Jes Hansen, Helluf, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18711113, Bjerreby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred og pige, tjenestepige Ellen Kirstine Nielsen, Søby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18790529, Søby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred
18991021, ungkarl, snedkersvend, Johannes Ole Peter Laurits Rasmussen, Gjesinge, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18770828, Kalundborg Købstad og pige, tjenestepige Martine Jørgensen, Bjerreby, Bjerreby Sogn Sund Herred, 18770216, Bregninge By og Sogn, Sunds Herred        
18991122, ungkarl, skibstømmer, Rasmus Hansen, Horseskov, Bregninge Sogn, Sunds Herred, 18790414, Horseskov, Bregninge Sogn, Sunds Herred og pige Ane Marie Andreasen, Horseskov, Bregninge Sogn, Sunds Herred, 18770326, Strynø, Strynø Sogn, Sunds Herred        
19000128, ungkarl, tømmermester, Mads Peder Hansen, Horsens Købstad, 18570804, Stampemøllen, Kristianlunds Mark, Skovby Sogn, Skovby Herred og pige Berthilde Agnes Pedersen Vej, Skovballe, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18670325, , Skovballe, Bjerreby Sogn, Sunds Herred    
19000304, ungkarl, tjenestekarl, Hans Kristian Brandt Klavsen, Vaarø, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18751214, Kragholm, Skrøbelev Sogn paa Langeland og pige, tjenestepige Kirsten Rasmussen, Stjovl, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18560413, Søby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred        
19000321, ungkarl, møllersvend, Niels Jørgensen, Stavs Mølle, Bjerreby Sogn, Sunds Herred,
18741110, Gjesinge, Bjerreby Sogn, Sunds Herred og pige, tjenestepige Ane Kirstine Sørensen, Stavs Mølle, Bjerreby Sogn, Sund Herred, 18750419, Aalrode, Aalse Sogn, Sønder Herred    
19000329, ungkarl, sømand, Morten Hansen Mortensen, Drejø, 18670408, Drejø, Drejø Sogn, Sunds Herred og pige Hansine Hansen Pelle, boende hos forældrene i Skovballe, 18750424, Skovballe, Bjerreby Sogn, Sunds Herred            
19000525, ungkarl, tjenestekarl, Søren Madsen, Ny Bjerreby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18780101, Store Rise. Rise Sogn, Ærø Herred og pige, tjenestepige Kristine Hansen, Søby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18790327, Skyttehuset, Bregninge Sogn, Sunds Herred            
19000727, ungkarl, gaardfæster, Christian Hansen Stenner, Ny Gjesinge, Bjerreby Sognm Sunds Herred, 18581118, Ny Gjesinge. Bjerreby Sogn, Sunds Herred og pige Gjertrud Hansen, boende i hjemmet, 18790224, Stabolt, Bjerreby Sogn, Sunds Herred                
19000803, ungkarl, gaardbestyrer, Rasmus Jensen Høj, Bjernemark, Bregninge Sogn, Sund Herred, 18660818, Bjernemark, Bregninge Sogn, Sund Herred og pige Ane Pedersen, boende i hjemmet, 18701113, Gjesinge. Bjerreby Sogn, Sunds Herred      
19000907, ungkarl, tjenestekarl, Johannes Jakob Jørgensen Beck, Vaarø, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18780516, Lundby, Sønderjylland og pige, tjenestepige Kirsten Christensen, Ny Bjerreby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18771104, Vaarø, Bjerreby Sogn, Sunds Herred        
19001103, ungkarl, skibstømmer, Henrik Peder Rasmussen, Ny Nyby, Bregninge Sogn Sund Herred, 18771118, Stammelse, Landet Sogn, Sunds Herred og pige Ane Marie Hansen, Skovballe, Bjerreby Sogn, 18730612, Marstal, Ærø Herred        
19001110, ungkarl, husmand, Hans Rasmussen Jensen, Strynø, Strynø Sogn, Sunds Herred, 18711001, Strynø, Strynø Sogn, Sunds Herred og pige, tjenestepige Dorthea Jensen, Vaarø, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18681111, Nørskov, Landet Sogn, Sunds Herred
19001123, ungkarl, tjenestekarl, Erik Mikkelsen, Skovballe, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18770914, Ærøskøbing, Ærø Herred og pige Kirsten Andersen Drost, Skovballe, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18701007, Kattesmose, Bregninge Sogn, Sunds Herred            
19001207, ungkarl, maler, Anders Pedersen Nørregaard, Søby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18780220, Søby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred og pige Karen Larsen Skov, Søby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18820606, Søby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred            
19010201, ungkarl, tjenestekarl, Jørgen Nielsen kaldet Mose, Bjerreby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18781206, Lundby, Landet Sogn, Sunds Herred og pige Kirsten Pedersen, Bjerreby, Bjerreby Sogn, 18790228, Bjerreby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred                
19010329, ungkarl, snedker, Niels Peder Nielsen, Ny Vemmenæs, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18670315, Ny Vemmenæs, Bjerreby Sogn, Sunds Herred og pige Kirstine Marie Pedersen, Vaarø, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18740711, Vaarø, Bjerreby Sogn, Sunds Herred        
19010402, ungkarl, tjenestekarl, Anders Hansen, Ny Gjesinge, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18781008, Troense, Bregninge Sogn, Sunds Herred og pige Jørgine Nikoline Jensen, Skovballe, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18840422, Skovballe, Bjerreby Sogn, Sunds Herred            
19010412, ungkarl, karetmager, Rasmus Christiansen Kildemand, Gjesinge, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18690621, Gjesinge, Bjerreby Sogn, Sunds Herred og pige Hansine Pedersen (Nørregaard), Ny Gjesinge, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18750621, Ny Gjesinge, Bjerreby Sogn, Sunds Herred
19010524, ungkarl, portør, Lars Henningsen, paa Svendborg - Nyborg Banen, Svendborg, 18740108, Kaldesmose, Bregninge Sogn, Sunds Herred og pige Ellen Kirstine Hansen, Gjesinge, Bjerreby Sogn, 18740913, Gjesinge, Bjerreby Sogn, Sunds Herred                
19010621, ungkarl, Anders Jensen Lund, Knudsbølle, Bregninge Sogn, Sunds Herred, 18710804, Stammelse, Landet Sogn, Sunds Herred og pige Anna Margrethe Nielsen Skarø, Ny Gjesinge, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18700402, Rønnekjær, Vester Skjerninge Sogn        
19010705, ungkarl, Anders Hansen, Skovballe, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18731014, Skovballe, Bjerreby Sogn, Sunds Herred og pige Karen Rasmussen, Skovballe, 18750401, Skovballe, Bjerreby Sogn, Sunds Herred                    
19011018, ungkarl, bagersvend, Povl Frederik Hansen, Odense, 18750410, Brændeskov, Gudbjerg Sogn, Gudme Herred og pige Karen Marie Rasmussen, Ny Vemmenæs, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18741129, Svendborg, Frue Sogn          
19011108, ungkarl, Anders Hansen Drost, Lundby, Landet Sogn, Sunds Herred, 18771226, Lundby, Landet Sogn, Sunds Herred og pige Ane Margrethe Larsen, Gjesinge, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18760721, Gjesinge, Bjerreby Sogn, Sunds Herred                
19011108, ungkarl, snedkersvend, Marius Peter Nørregaard, Bjerreby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18760329, Vindeby, Bregninge Sogn, Sunds Herred og pige Karen Johanne Andersen, Stjovl, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18770415, Bjerreby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred        
19011112, ungkarl, karetmager, tjenestekarl, Anders Peder Andersen Bech, Gjesinge, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18801218, Kværndrup Sogn, Sunds Herred og pige Maren Pedersen, Gjesinge, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18740922, Gjesinge, Bjerreby Sogn, Sunds Herred    
19011206, ungkarl, skomager, Hans Nielsen, Gjesinge, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18720918, Ny Gjesinge, Bjerreby Sogn, Sunds Herred og pige Jensine Jensen, Skovballe, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18780415, Skovballe, Bjerreby Sogn, Sunds Herred                
19020131, ungkarl, Hans Rikard Gotfred Madsen, Bjerreby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18790316, Asbæksdam, Skaarup Sogn, Sunds Herred og pige Johanne Kirstine Rasmussen, Bjerreby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18780901, Hjortø, Drejø Sogn, Sunds Herred            
19020302, ungkarl, Jens Peder Pedersen, Slæbæk, Kirkeby Sogn, Sunds Herred, 18790408, Sølt, Gislev Sogn, Gudme Herred og pige Caroline Frederikke Jørgensen, Bjerreby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18730520, Bjerreby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred                
19020225, ungkarl, gaardfæster, Niels Marius Nielsen, Vaarø, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18731113, Vaarø, Bjerreby Sogn, Sunds Herred og enke Maren Jacobsen født Hansen, Vemmenæs, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18590601, Vemmenæs, Bjerreby Sogn, Sunds Herred        
19020408, enkemand, husmand, Niels Rasmussen, Tved Skov, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18370923, Stjovl, Bjerreby Sogn, Sunds Herred og enke Kirstine Nørregaard født Andersen, Bjerreby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18701204, Vaarø, Bjerreby Sogn, Sunds Herred        
19020423, ungkarl, Christian Rasmussen, Gjesinge, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18691222, Gjesinge, Bjerreby Sogn, Sunds Herred og pige tjenestepige Ane Kirstine Larsen, Stjovl, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18760324, Vaarø, Bjerreby Sogn, Sunds Herred    
19020714, ungkarl, lærer, cand. theol., Niels Peder Høgstrøm, ved Svendborg Realskole, Lundby, Landet Sogn, Sunds Herred, 18750718, Lundby, Landet Sogn, Sunds Herred og pige Ane Kirstine Rasmussen (Højte), Helluf, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18780505, Helluf, Bjerreby Sogn, Sunds Herred
19020921, ungkarl, tjenestekarl, Hans Hansen, Bjerreby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18740826, Gl Nyby, Bregninge Sogn, Sunds Herred og pige Karen Marie Olsen, Søby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18811228, Søby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred
19021024, ungkarl, tjenestekarl, Henning Christian Henningsen, Vindeby, Bregninge Sogn, Sunds Herred, 18760303, Bregninge Sogn, Sunds Herred og pige Marie Amalie Hansen, boende hos forældrene, 18821228, Stammelse, Landet Sogn, Sunds Herred                
19021028, ungkarl, snedker, Jens Jørgensen Andersen, Skovballe, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18710802, Skovballe, Bjerreby Sogn, Sunds Herred og pige Maren Rasmussen, boende hos forældrene, 18780107, Bjerreby, Bjerreby Sogn, Sunds Herred    
19030220, ungkarl, husfæster, Kristen Peder Kristensen, Stjovl, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18730309, Rankenbjerg, Vorbassse Sogn, Slaugs Herred og pige Kristiane Matilde Klausen, Stjovl, 18810411, Stjovl, Bjerreby Sogn, Sunds Herred
19030328, ungkarl, murer, Hans Hansen, Gudme, 18800224, Gudme, Gudme Herred og pige Maren Nielsen, boende hos forældrene, 18781120, Gjesinge                
19030403, ungkarl, gaardbestyrer, Hans Marius Møller Horn, Søby, 18720503, Søby og pige Karen Hansen Pelle, boende hos forældrene, 18740112, Bjerreby            
19030503, ungkarl, tjenestekarl, Jens Peter Jensen, hos gaardmand Anders Nielsen Klemmensen (Espensen), Søby, 18830414, Vaarø og pige Maren Kirstine Jensen, tjenende hos gaardmand Simon Jørgensen, Søby, 18810717, Vaarø, Bjerreby Sogn
19030523, ungkarl, gaardejer, Anders Peter Rasmussen (Piil), Gundsømagle, Thorkilde Sogn, 18670920, Oure, Aastrup Sogn paa Falster og pige, husholderske Elna Kathrine Rasmine Clausen, boende i hjemmet, 18761014, Bjerreby                
19030606, ungkarl, desinfektør, Johannes Henrik Hansen, Svendborg, Grubbemøllestræde 34, 18660203, Egense Sogn, Sunds Herred og pige, sygeplejeske Trine Jessen, boende i hjemmet i Bjerreby, 18770516, Bjerreby Sunds Herred                    
19030612, ungkarl, gaardejer, Hans Jensen, Varrø, Bjerreby Sogn, 18791208, Strynø, Sunds Herred og pige Karen Andersen, opholder sig hos søsteren gift med Rasmus Mortensen, Vaarø Præstegaard, 18730824, Strynø            
19030726, ungkarl, snedlkersvend, Niels Stenner Rasmussen, Stabolt, Bjerreby Sogn, 18800730, Lundby, Landet Sogn og pige Anna Hansen, tjenende gaardfæster Hans Lolk, Stabolt, Bjerreby Sogn, 18830419, Melby, Landet Sogn
19030802, ungkarl, tjenestekarl, Hans Jørgen Pedersen, hos gaardfæster Lars Hansen (Skov), Helluf, Bjerreby Sogn, 18770403, Strynø og pige Rasmine Andersen, tjenende gaardfæster Hans Kildemand Hansen, Bjerreby Udflytter, 18790428, Bjerreby    
19031017, ungkarl, proprietær, Arthur Fritz Otto Jacobsen, Lundbjergaard i Kauslunde Sogn, 18790129, Fredericia St. Michaels Sogn og pige Johanne Rasmussen Ejlersen, Ny Gjesinge, Bjerreby Sogn, 18820208, Ny Gjesinge, Bjerreby Sogn, Sunds Herred            
19031028, ungkarl, gaardejer, Hans Martin Rasmussen, Allelev Mark, Lyngby Sogn ved Grenaa, 18660614, Lyngby, Sønder Herred og pige Maren Pedersen, tjenende gaardfæster Jakob Pedersen (Foged), Stjovl Bjerreby Sogn, 18731128, Strammelse, Landet Sogn        
19031103, ungkarl, tjenestekarl, Hans Hansen, Skovballe, 18810228, Troense, Bregninge Sogn og pige Trine Hansen, tjenende gaardfæster Søren Hansen (Skov), Bjerreby, 18810305, Strammelse, Landet Sogn
19031107, ungkarl, Rasmus Rasmussen (Thomsen), Stenodden, Bjerreby, 18760402, … og pige Bodil Olsen, tjenende færgemand Hans Nielsen Møller, Vemmenæs, 18740317, …        
19031216, ungkarl, sømand, Hans Madsen Rasmussen, Bjerreby, 18810207, Gjesinge, Bjerreby Sogn og pige Margreta Erika Hamin, i huset hos indsidder Hans Poulsen, Bjerreby, 18781031, Holms Førsamling Vester Norrlands Læn    
19040421, ungkarl, gaardbestyrer, Rasmus Andersen Vej, Skovballe, 18750131, Ny Bjerreby, Bjerreby Sunds Herred og pige Karen Rasmine Hansen Pelle, Skovballe, 18770911, Skovballe    
19040422, ungkarl, tjenestekarl, Rasmus Pedersen (Helveg), Vemmenæs, 18580112, Ny Bjerreby (Tved Skov), Bjerreby Sogn, Sunds Herred og pige, husfæsterske Bodil Rasmussen (Hellesen), Helluf, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18560326, Helluf         19040605, ungkarl, skibstømmer, Jørgen Hansen, Troense, Bregninge Sogn, 18760401, Egebjerg, Kirkeby Sogn, Sunds Herred og pige Emma Hansen, Vemmenæs, Bjerreby Sogn, Sunds Herred, 18850622, Kirkeby Sogn, Sunds Herred
19040729, ungkarl, tømmermand Hans Johansen kaldet Hat, Ny Vemmmenæs, Bjerreby Sogn, 18700926, samme sted og pige Ane Rasmine Hansine Rasmussen, 18800429, Vaarø, Bjerreby Sogn
19040729, ungkarl, husejer, Christen Simonsen Andersen (kaldet Stat), Harte Mark, Harte, Branderup Sogn, Vejle Amt, 18750218, Skovballe og pige Ane Kirstine Jensen, Skallebæk, Harte Sogn, Busk Herred, 18730204, Hjarup Sogn, Andst Herred            
19040807, ungkarl, gaardfæster, Christian Madsen, Søby, Bjerreby Sogn, 18770212, Gammel Nyby, Bregnigne Sogn og pige Ane Marie Nielsen, Ny Søby, Bjerreby Sogn, 18801214, Ny Søby    
19040814, ungkarl, arbejdsmand, Hans Andersen kaldet Skanballe, Svendborg, 18730924, Gammel Nyby, Bregnigne Sogn og pige Marie Rasmine Rask, 18730929, Ny Bjerreby, Bjerreby Sogn    
19041111, ungkarl, købmand, Cornelius Brandt Clausen, Stjovl, 18690803, Stjovl og pige Karoline Rasmine Andersen, Stjovl, 18801211, Svendborg, St Nikolai Sogn       
19041211, ungkarl, tjenestekarl, Carl Vilhelm Larsen almindelig kaldet Pelle, hos gaardfæster Hans Christensen (Ipsen), Stjovl, 18670605, Svendborg, Vor Frue Sogn og pige Ane Hanssen, tjenende gaardmand Christen Rasmussen (kaldet Pelle), Stjovl, 18711201, Bjerreby