Bjerreby, 1891-1892, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1891-1892, Bjerreby sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
Indtastet af Margit Madsen
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Vielsesdato, Gommens civilstand, Gommens erhverv, Gommens navn, Gommens stednavn, Gommens alder/fødselsdag, Brudens civilstand, Brudens erhverv, Brudens navn, Brudens stednavn
Brudens alder/fødselsdag

18910131, bødker, enkemand Anders Rasmussen, 41 aar, Bjerreby og pige Martha Hansen, 31 aar,Vaarø
18910410, ungkarl, … Niels Andersen, 29 aar, Vester-Skerninge, 28 feb 1862 og pige Karen Marie Nielsen, Skarø, 23 aar, 30 mar 1868, Ny Gjersinge
18910428, ungkarl, læge Hans Kristian Høgsbro i Hellebæk, 35 aar, 6 jun 1855 og pige Margrethe Pouline Hvalsøe, København, 24 aar, 22 feb 1867
18910503, ungkarl, boelsmand Hans Hansen, Søby, 31 aar, 21 apr 1860 og enke Pederine Kristensen f. Pedersen, Søby, 37 aar, 19 sep 1853
18910505, ungkarl, huusfæster Kristen Jensen, Stjoul, 31 aar, 29 apr 1860 og pige Karen Johansen, Stjoul, 25 aar, 1 apr 1866
18910522, ungkarl, gaardfæster Hans Mortensen, Gammel Nyby, 33 aar, 8 apr 1858 og pige Kirsten Pedersen, Ny Gjersinge, 23 aar, 21 sep 1867
18910529, ungkarl, huusfæster, Jens Nielsen, Søby, 30 aar, 25 sep 1860, og pige Kirsten Nielsen, Skovballe, 26 aar, 24 nov 1864
18910529, enkemand, huusmand Hans Peder Svendsen, Ulbølle, Fyen, 50 aar, 15 feb 1841, og pige Ane Kristensen, Gjersinge, 30 aar, 24 sep 1860
18910722, ungkarl Rasmus Rasmussen, Helluf, 46 aar, 13 maj 1845, og enke Martine Larsen, Skovballe, 33 ¾ aar, 18 aug 1857
18910925, enkemand, gaardfæster Jørgen Hansen Pelle, Bjerreby, 43 aar, 10 aug 1848, og pige Ane Lavrine Rasmussen,  Bjerreby, 28 aar, 2 jun 1863
18911016, ungkarl, gaardfæster Jakob Rasmussen Larsen, Knudsbølle, Bregninge Sogn, 30½ aar, 6 maj 1861, og pige Maren Hansen, Stjoul, 30½ aar, 14 mar 1861
18920115, ungkarl, maler Lars Jensen, Gjersinge, 31 aar, 31 dec 1860, i Øster Skjerninge, og pige Ane Jensen, Ny Gjesinge, 28 aar, 24 okt 1863