Ollerup, 1832-1850, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1832-1850, Ollerup sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1832, 1802, 2502, Christen Olsen, 23, tjenende sin svoger gaardmand Anders Hansen, i Ollerup
1832, 2202, 2702, Niels Hansen, 3 maaneder, søn af gaardmand Hans Pedersen Hovmand, i Ollerup Broemark
1832, 0803, 1603, Rasmus Pedersen, huusmand og skræder, 84 og 3 maaneder, i Knarrebjergs Huusene
1832, 1005, 1505, Rasmus (Nielsen) Pedersen, smedesvend, 23, opholdende sig hos stedfaderen fisker og indsidder Hans H. Riget, i Ollerup
1832, 1605, 2005, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Jørgen Christensen, i Ollerup Bromark
1832, 1206, 1806, Rasmus Møller Bredsdorff, 5 og 9 maaneder, søn af velærværdige hr. pastor F. C. Bredsdorff, i Ollerup
1833, 0602, 1302, Hans Rasmussen Bødker, aftægtsgaardmand, 79, hos sønnen gaardmand Rasmus Hansen Bødker, i Ollerup Skovmark
1833, 1102, 1802, Rasmus Pedersen Smed, aftægtsgaardmand, 89, hos sønnen gaardmand Jens Rasmussen Smed, i Ollerup
1833, 1706, 2206, Rasmus Christophersen Baren, indsidder, 75, i Ollerup
1833, 1207, 1507, Christen Hansen, 6, søn af huusmand Hans Jørgen Christensen, i Ollerup Bromark
1833, 0209, 0509, Lars Hansen, 10½, søn af huusmand Hans Larsen Bek, i Ollerup
1833, 1309, 1609, Hans Nielsen, 2 og 3 maaneder, søn af indsidder Niels Hansen Bisgaard, i Ollerup
1833, 1310, 1810, Rasmus Jacobsen, 8 og 9 maaneder, søn af huusmand og møllebygger Jacob Johannessen, i Staagerup
1833, 1610, 2010, Johannes Hansen, 2½, søn af indsidder Hans Nielsen, i Ollerup Skovmark
1834, 1001, 1501, Niels Nielsen Snedker, forhen huusmand, 68, i Knarrebjerg (nu almisselem opholdende sig i Ollerup)
1834, 3101, 0702, Niels Jacobsen, selveierhuusmand og væver, 30, i Ollerup
1834, 2903, 0404, Morten Rasmussen, aftægtsmand, 84 og 3 maaneder, hos gaardmand Rasmus Hansen, i Ollerup Skovmark
1834, 0107, 0507, Jens Jørgensen, huusmand og hjulmand, 59, i Ollerup Skovmark
1834, 0508, 0908, Anders Hansen, ½, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Ollerup Skovmark
1834, 2008, 2408, Anders Hansen Slot, forhen gaardmand og nu huusmand, 89, i Ollerup
1834, 1409, 1809, Rasmus Pedersen, gaardmand, 83, i Staagerup
1834, 1609, 2109, Dødfødt dreng, søn af huusmand Marqvar Nielsen, i Knarrebjergs Huusene
1834, 2611, 2911, Anders Jacobsen, bondekarl, 20½, tjenende gaardmand Hans Jørgensen, i Ollerup Bromark
1834, 0412, 0712, Hans Nielsen, 2, søn af indsidder Niels Larsen, i Staagerup
1835, 2401, 3001, Stephan Jochumsen, aftægtshuusmand og smed, 90, i Ollerup
1835, 1802, 2402, Jørgen Larsen, 7 og 9 maaneder, søn af huusmand Lars Jensen, i Broemark
1835, 1104, 1704, Peder Nielsen, 6, søn af indsidder Niels Hansen Bisgaard, i Ollerup
1835, 1612, 2212, Hans Larsen, 15½, søn af huusmand Lars Jensen, i Ollerup Bromark
1835, 2612, 02011836, Claus Henriksen Støkling, huusmand, 41 og 9 maaneder, i Ollerup Skovmark
1836, 1503, 2003, Christen Nielsen, 3 uger, søn af indsidderske Maren Christensdatter
1836, 0408, 0908, Jeppe Hansen, selveiergaardmand, 72, i Ollerup
1836, 0409, 1009, Marqvar Rasmussen, aftægtsmand, 85, hos svigersønnen Niels Tønnessen i Ollerup Skovmark
1836, 0211, 0811, Niels Christensen, ½, søn af gaardmand og sognefoged Christen Jensen, i Ollerup
1837, 0601, 1301, Anders Hansen, 1½, gaardmand Hans Nielsen Paves søn i Ollerup Skovmark
1837, 2201, 2901, Dødfødt dreng, søn af indsidderske Gjertrud Christine Mogensdatter, i Knarrebjerg
1837, 1807, 2207, Christian Hansen, væver og indsidder, 27, i Ollerup
1837, 1608, 2008, Dødfødt dreng, søn af indsidder Anders Nielsen, i Ollerup Skovmark
1837, 0809, 1409, Rasmus Andersen, 5, søn af huusmand og skræder Anders Hansen, i Ollerup
1837, 3009, 0510, Hans Nielsen, 3 uger, søn af Marthe Jensen. Plejebarn hos huusmand Otto Christensen i Koehaugehuset
1837, 1110, 1510, Hans Christensen Post, tjenestekarl, 50, i Egense
1837, 1811, 2511, Henrik Hansen Skjøtte, 85½, paa Staagerup Mark
1838, 0704, 1604, Anders Andersen, 2 dage, søn af gaardmand Anders Ditlevsen, i Ollerup Bromark
1838, 3004, 0705, Rasmus Hansen Bødker, gaardmand, 43, i Ollerup Skovmark
1838, 0906, 1306, Dødfødt dreng, søn af tjenestepige Karen Jacobsdatter, paa Staagerup Mark
1838, 0808, 0908, Dødfødt dreng, søn af hr. pastor Th. C. Bredsdorff, i Ollerup
1839, 1602, 2302, Hans Christian Jørgensen, indsidder og træskomand, 74, i Ollerup
1839, 2603, 0204, Niels Hansen Bøi, aftægtshuusmand, 72, hos svigersønnen Marqvar Nielsen i Knarrebjergs Huusene
1839, 2606, 0107, Anders Jørgensen Hemmeldrup, aftægtsmand, 71, hos boelsmand Niels Hansen i Ollerup Skovmark
1840, 1204, 1604, Niels Rasmussen, 8 uger, søn af gaardmand Rasmus Nielsen, i Ollerup Bromark
1840, 1005, 1405, Rasmus Larsen Høi, gaardmand, 65, paa Staagerup Mark
1840, 0408, 0908, Niels Pedersen, 1 og 9 maaneder, søn af indsidder Peder Christensen, i Knarrebjerg Huusene
1840, 0608, 1208, Christen Nielsen, 1 og 9 maaneder, søn af indsidder og skibstømerkarl Niels Madsen, i Ollerup
1840, 1111, 1711, Hans Thomassen, 2 maaneder, pleiebarn hos huusmand Jørgen Nielsen i Knarrebjerg
1841, 3001, 0202, Anders Hansen, fæstegaardmand, 61, i Ollerup
1841, 0804, 1504, Jens Marqvarsen, boelsmand og tømmermand, 71 og 3 maaneder, paa Staagerup Mark
1841, 0308, 0908, Hans Andersen Slot, gaardmand, 59, i Staagerup
1841, 1408, 2108, Lars Rasmussen Høi, 29, søn af afdøde gaardmand Rasmus Larsen Høi, i Staagerup
1841, 0811, 1511, Lars Jensen, huusmand, 70, i Ollerup Bromark
1841, 2811, 0112, Niels Hansen Bødker, gaardmand, 59, i Ollerup Skovmark
1841, 2911, 0312, Hans Larsen Bek, huusmand, 59, i Ollerup
1841, 1212, 1712, Rasmus Jørgensen Garder, aftægtsmand, 74, hos sønnen huusmand Peder Rasmussen Garder, i Ollerup Skovmark
1841, 2012, 2712, Anders Rasmussen Høi, ungkarl, 21, i sin fødegaard paa Staagerup Mark
1841, 2312, 2912, Niels Nielsen Skytteballe, aftægtsmand, 77, hos svigersønnen huusmand Peder Ditlevsen, i Ollerup Skovmark
1842, 2801, 0102, Rasmus Andersen, 3, søn af huusmand Anders Hansen Skrædder, i Ollerup
1842, 0502, 0902, Dødfødt dreng, søn af degn og skolelærer David Skjær, i Ollerup
1842, 2602, 0403, Rasmus Poulsen, ½, søn af gaardmand Poul Pedersen Møller, i Ollerup
1842, 1903, 2603, Henrik Claussen Støkling, 27, hos svogeren smedesvend og husmand Hans P. Henriksen, i Ollerup Skovmark
1842, 2804, 0205, Anders Hansen, ¼, søn af Hans Hansen Hermand, i Ollerup Bromark
1842, 0605, 1305, Lars Christian Christensen, huusmand og væver, 46, i Ollerup
1842, 0307, 0807, Frederik Christian Møller, 3, søn af bødker Hans Møller, i Jordemoderhuuset i Ollerup
1842, 0707, 1007, Anders Hansen Bollemann, aftægtshuusmand, 73, i Ollerup
1842, 1711, 2211, Rasmus Rasmussen Kromand, selveiergaardmand, 75, i Ollerup
1842, 0612, 1112, Peder Knudsen, aftægtshuusmand, 70, i Ollerup Bromark
1842, 1012, 1612, Jacob Johannessen, møllebygger og huusmand, 58, paa Staagerup Mark
1843, 2801, 0202, Hermann Johansen, 64, hos broderen Anders Johansen Møller, i Orte Mølle
1843, 0502, 1302, Christen Rasmussen Matrial, aftægtshuusmand, 84, hos Hans Hansen, i Ollerup Bromark
1843, 1102, 1302, Henrik Pedersen, 22½, huusmand og væver, søn af Peder Tønnessen, i Ollerup
1843, 0306, 0906, Hans Nielsen Møller, bødkermester, 39½, i Ollerup. Jordemoderen Elise Møller
1843, 1506, 2006, Christian Esbensen, 10, søn af huusmand Esben Nielsen, i Staagerup
1843, 2206, 2906, Niels Hansen, 7 og 8 maaneder, søn af gaardmand Hans Pedersen Hovmand, i Ollerup Broemark
1843, 2307, 2807, Peder Ditlevsen, 20, søn af gaardmand Ditlev Rasmussen, i Ollerup Bromark
1843, 0910, 1410, Rasmus Hansen Lang, huusmand, 40, i Ollerup
1843, 1810, 2410, Peder Hansen Hjulmand, huusmand, 91, i Staagerup
1843, 2011, 2511, Anders Rasmussen, aftægtsmand, 84½, hos sønnen boelsmand Søren Christian Andersen, i Ollerup Skovmark
1843, 1212, 1712, Knud Hansen, ½, søn af indsidder Hans Knudsen, i Knarrebjerghuusene
1844, 1703, 2403, Herman Frederik Pedersen, 11 maaneder, søn af huusmand og bødker Peder Hansen, i Nielstrup Skovmark
1844, 1704, 2204, Frederik Christian Møller, 1 og 3 maaneder, stedsøn af bødkermester Peder Nyrrenberg, i Ollerup
1844, 1006, 1506, Hans Andersen, huusmand, 39, i Ollerup Skovmark
1844, 3007, 0308, Hans Andersen, tjenestekarl, 24, hos gaardmand Lars Henriksen Bruun, i Staagerup
1844, 1409, 1909, Lars Nielsen, 13 og 9 maaneder, søn af indsidder Niels Larsen, i Ollerup
1844, 0812, 1512, Christen Nielsen, 3, søn af indsidder Niels Madsen, i Ollerup
1845, 2102, 2802, Niels Pedersen, indsidder, 73½, i Ollerup
1845, 3103, 0704, Hans Jørgen Rasmussen, almisselem, 53, i Ollerup Fattighuus
1845, 1304, 1904, Frederik Jensen, 9 maaneder, søn af Jens Hansen, i Ollerup Fattighuus
1845, 0605, 0605, Dødfødt dreng, søn af Anders Hansen West, i Ollerup
1845, 2807, 0307, Hans Nielsen Pave, gaardmand, 67, i Ollerup Skovmark
1845, 1608, 2008, Hans Olsen Ploug, almisselem, 75, i Ollerup Fattighuus
1845, 2109, 2609, Anders Christophersen, huusmand, 67, i Ollerup
1845, 1510, 2110, Poul Nielsen, 1½, søn af huusmand Niels Poulsen, i Ollerup Skovmark
1845, 1910, 2710, Poul Jensen, selveiergaardmand, 38½, i Ollerup Skovmark
1845, 0612, 1312, Niels Hansen Bisgaard, indsidder, 59½, i Ollerup Aaehuus
1845, 2912, 06011846, Peder Rasmussen, gaardmand, 74, i Ollerup
1846, 2101, 2901, Jens Rasmussen Ploug, gaardmand, 79½, i Ollerup Skovmark
1846, 1802, 2202, Dødfødt dreng, søn af indsidder og skibstømmermand Mads Christensen, i Staagerup
1846, 2203, 2503, Dødfødt dreng, søn af Anne Cathrine Rasmusdatter, opholdende sig hos moderen i Ollerup
1846, 2306, 3006, Hans Nielsen, aftægtsgaardmand, 75, i Weistrup, hos sønnen husmand og tømmermand Rasm. Hansen, i Ollerup Skovmark
1846, 0810, 1410, Erland Hansen, huusmand, 65, i Ollerup Bromark
1846, 0211, 0811, Hans Christian Pedersen, ½, fødebarn hos huusmand Rasmus Pedersen Bøi, i Staagerup
1846, 0311, 1111, Anders Pedersen, huusmand, 72½, i Ollerup
1846, 0711, 1211, Rasmus Poulsen, 5 uger, søn af gaardmand Poul Pedersen, i Ollerup
1847, 1401, 2101, Anders Andersen West, 12 og 9 maaneder, søn af huusmand og smed Anders Hansen West, i Ollerup
1847, 2702, 0603, Lundfeldt Nielsen, snedkersvend, 56½, opholdende sig i Ollerup Fattighuus
1847, 2802, 0603, Peder Hansen, 16 og 9 maaneder, søn af gaardmand Hans Pedersen Hovmand, i Ollerup Bromark
1847, 2204, 2504, Anders Hansen, 6 dage, søn af gaardmand Hans Jeppesen, i Ollerup
1847, 0405, 0905, Anders Andreassen, 1, søn af huusmand Andreas Pedersen, i Knarrebjerghuusene
1847, 1805, 2405, Rasmus Larsen, 3 uger, søn af Sophie Kirstine Sørensdatter, i Ollerup
1847, 3005, 0606, Hans Frederik Knudsen, 2½, pleiebarn hos indsidder og væver Hans Christophersen, i Ollerup
1847, 0507, 1007, Ditlev Rasmussen, gaardmand, 78½, i Ollerup Bromark
1847, 2607, 2907, Rasmus Hansen, 8, søn af gaardmand Hans Pedersen Hovmand, i Ollerup Bromark
1847, 0610, 0810, Jens Hansen, 15 og 3 maaneder, søn af gaardmand Hans Jensen, i Ollerup. Tjenende hr. pastor Brandt
1847, 1011, 2111, Peder Rasmussen, 10 uger, søn af gaardmand Rasmus Pedersen, i Ollerup
1847, 1512, 1912, Dødfødt dreng, søn af indsidder Ditlev Larsen, i Ollerup Koehaugehuus
1847, 1612, 2012, Rasmus Larsen Ploug, almisselem, 67½, i Ollerup Fattighuus
1847, 2412, 3012, Niels Hansen, gaardmand, 82, i Staagerup
1848, 1102, 2102, Jens Lange, proprietair og forhen eier, 62, af Ørstedgaard i Jylland
1848, 1203, 1903, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Mads Larsen Bek, i Staagerup
1848, 1603, 2303, Jens Rasmussen Smed, aftægtsgaardmand, 66½, hos sønnen Hans Jensen, i Ollerup
1848, 1304, 2204, Morten Madsen, 2, søn af gaardmand Mads Mortensen, i Ollerup
1848, 2805, 0206, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Poul Pedersen, i Ollerup
1848, 2807, 0308, Peder Ditlevsen, 8½, søn af huusmand Ditlev Larsen, i Ollerup Koehauge
1848, 2908, 0409, Anders Andersen, 17, tjenende gaardmand Mads Mortensen i Ollerup
1848, 0409, 0809, Anders Johansen, møller, 66½, i Orte Mølle
1848, 0310, 0710, Tønnes Nielsen, 20, søn af boelsmand Niels Tønnessen, i Ollerup Skovmark
1849, 2802, 0703, Peder Sørensen, 26 og 9 maaneder, søn af indsidder Søren Sørensen, i Bromark
1849, 0603, 1003, Hans Henrik Riget, forhen fisker, 90, ved Hvidkilde. I den sildigere tid ophold i Ollerup Fattighuus
1849, 0205, 0905, Anders Christian Nielsen, 11½, søn af boelsmand Niels Hansen Bar..., i Ollerup Skovmark
1849, 2307, 2707, Morten Andersen, indsidder og træskomand, 63, i Ollerup
1849, 2711, 0212, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Knudsen, i Ollerup
1849, 1812, 2312, Morten Peder Larsen, 6 uger, søn af indsidder og bødker Lars Mortensen, i Ollerup Skovmark
1850, 0902, 1502, Jens Andersen, 20½, i Ollerup. Søn af afdøde gaardmand Anders Hansen
1850, 2403, 3003, Niels Nielsen Bisgaard, huusmand, 79, i Pottemagerhuuset
1850, 2504, 3004, Jørgen Jensen, inderste, 60, hos svigersøn huusmand Knud Mortensen, i Knarrebjerghuusene
1850, 2005, 2805, Dødfødt dreng, søn af Thrine Pedersdatter, i Ollerup. Datter af Peder Rasmussen Buk
1850, 0607, 1107, Morten Rasmussen, 14 dage, søn af Karen Mortensdatter, i Staagerup
1850, 0512, 0812, Rasmus Rasmussen, 7 uger, søn af huusmand Rasmus Mikkelsen, i Ollerup
1850, 2012, 2612, Dødfødt dreng, søn af huusmand Mads Thomassen, i Ollerup
1851, 2801, 0302, Michael Larsen, indsidder og træskomand, 35½, i Ollerup Aahuus
Beg ret herfra
1832, 1303, 1703, Johanne Dorthea Marie Bredsdorff, 10 uger, datter af velærværdige pastor Bredsdorff, i Ollerup
1832, 0104, 0504, Christine Ottosdatter, 6, datter af huusmand Otto Christensen, i Ollerup Koehaugehuus
1832, 1506, 2006, Kirsten Larsdatter, 76, i Bromark. Aftægtshuusmand Christen Rasmussen Matrial
1832, 2207, 2907, Maren Jeppesdatter, 2, datter af indsidder Jeppe Nielsen, ved Skovsgaard
1832, 2307, 2907, Anne Sophie Andersdatter, 5 uger, datter af indsidderske Maren Rasmusdatter, i Ollerup Skovmark
1833, 0303, 0903, Anne Marie Nielsdatter, 28, datter af huusmand Niels Hansen Bøy, i Knarrebjerghuusene
1833, 3005, 0406, Anne Marie Andersdatter, enke, 81, i Ollerup. Huusmand Hans Hansen Huus
1833, 1406, 1906, Johanne Christophersdatter, 16 og 3 maaneder, datter af huusmand Christopher Christensen, i Knarrebjerghuusene
1833, 2608, 3008, Johanne Marie Hansdatter, 8, datter af huusmand Hans Larsen Bek, i Ollerup
1833, 0109, 0509, Karen Pedersdatter, 8, datter af huusmand Peder Rasmussen Bek, i Ollerup
1833, 1009, 1409, Maren Rasmusdatter, almisselem og enke, 53, i Ollerup. Indsidder Jørgen Pedersen
1833, 1910, 2510, Maren Rasmusdatter, 4 maaneder, datter af huusmand og tømmermand Rasmus Hansen, i Ollerup Skovmark
1834, 0701, 1101, Maren Madsdatter, 2, datter af gaardmand Mads Larsen Bek, i Staagerup
1834, 1909, 2409, Mette Marie Rasmusdatter, 54½, i Staagerup. Gaardmand Rasmus Larsen Høi
1834, 2609, 0110, Lene Jensdatter, 59, ved Skovsgaard. Fisker Hans Hansen
1834, 2710, 0111, Maren Sørensdatter, 5 og 9 maaneder, datter af huusmand Søren Jørgensen, i Ollerup
1835, 2804, 0405, Mette Sophie Nielsdatter, 69½, i Ollerup Skovmark. Aftægtsboelsmand Marqvar Rasmussen
1835, 2804, 0505, Anne Kirstine Jørgensdatter, 72, i Ollerup. Gaardmand Peder Rasmussen
1835, 1105, 1705, Maren Nielsdatter, 17, datter af indsidder Niels Hansen Bisgaard, i Ollerup
1835, 2005, 2505, Marie Rasmusdatter, 23, steddatter af indsidder Morten Larsen Bødker, i Ollerup Skovmark
1835, 0606, 1106, Grethe Andersdatter, indsidderske og skræderpige, 35 og 3 maaneder, hos broderen gaardmand Hans Andersen i Staagerup
1835, 1406, 1906, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Jørgen Christensen, i Ollerup Bromark
1835, 0309, 0709, Karen Mortensdatter, 74, i Koehaugehuuset. Indsidder Niels Pedersen
1835, 0609, 1209, Karen Frederiksdatter, 53 og 3 maaneder, i Orte Mølle. Møller Anders Johansen
1835, 0711, 1511, Maren Hansen, 3 uger, datter af Johanne Cathrine Poulsdatter, i Ollerup Skovmark
1835, 2712, 3112, Anne Jensdatter, 70, i Staagerup. Aftægtshuusmand Anders Hansen Arentsen
1836, 0603, 1203, Maren Henrichsdatter, aftægtskone, 76 og 3 maaneder, hos svigersønnen gaardmand Jens Rasmussen, i Staagerup
1836, 1403, 1903, Maren Larsdatter, 86½, i Ollerup. Selveiergaardmand Rasmus Rasmussen
1836, 1404, 2004, Anne Larsdatter, 31, hos hendes fader gaardmand Lars Henriksen Bruun i Staagerup. Indsidder Rasmus Pedersen
1836, 2504, 3004, Karen Rasmusdatter, 53, i Ollerup Bromark. Huusmand og fisker Hans Henrik Riget
1836, 0506, 1006, Mette Jensdatter, 65 og 8 maaneder, i Ollerup Skovmark. Boelsmand Anders Jørgensen Hemmeldrup
1836, 2409, 2709, Anne Cathrine Hansdatter, indsidderske og almisselem, 28 og 3 maaneder, hos Hans Christen Jørgensen, i Ollerup
1836, 1711, 2211, Maren Jensdatter, 33 og 9 maaneder, i Ollerup. Gaardmand Poul Pedersen
1836, 2811, 0212, Thora Bredsdorff, 9 dage, datter af velerværdige hr. pastor T. Ch. Bredsdorff, i Ollerup
1837, 0101, 0601, Johanne Frederiksdatter, 3 og 3 maaneder, fødebarn hos huusmand Peder Rasmussen Væver, i Knarrebjerg
1837, 1601, 2401, Mette Margrethe Rasmusdatter, 72, i Ollerup Skovmark. Boelsmand Anders Rasmussen
1837, 0802, 1202, Anne Margrethe Pedersen, 9 maaneder, datter af indsidder Peder Christensen, i Knarrebjerg
1837, 0204, 1004, Karen Pedersdatter, enke, 73, i Ollerup. Gaardmand Jeppe Hansen
1837, 0205, 0805, Birgitte Kirstine Larsdatter, 9, datter af huusmand og skræder Lars Michael Christensen, i Ollerup
1837, 0705, 1305, Sophie Christine Jørgensen, 1½, datter af huusmand Jørgen Nielsen, i Knarrebjerg
1837, 1407, 1907, Mette Knudsdatter, 33, hos moderen indsidder Knud Hansens enke, i Staagerup
1837, 0408, 0808, Grethe Hansen, 2, datter af gaardmand Hans Andersen Slot, i Staagerup
1837, 0409, 0809, Maren Hansdatter, 4 og 9 maaneder, datter af huusmand Hans Larsen Bek, i Ollerup
1838, 1102, 1902, Anne Nielsdatter, 71, hos svigersønnen Peder Ditlevsen, i Ollerup Bromark. Aftægtshuusmand Niels Nielsen
1838, 0503, 1103, Johanne Marie Ditlevsen, 1½, pleiebarn hos mormoderen Rasmus Larsens enke, i Ollerup
1838, 0603, 1103, Karen Hansen, 5 uger, datter af gaardmand Hans Jeppesen, i Ollerup
1838, 0706, 1306, Anne Marie Ottosdatter, enke og indsidderske, 76, i Ollerup Skovmark. Fisker Hein
1838, 2106, 2706, Anne Dorthea Rasmusdatter, tjenestepige, 20, hos gaardmand Poul Pedersen Møller, i Ollerup
1838, 0709, 1109, Dødfødt pige, datter af degn og skolelærer David Schiær, i Ollerup
1839, 0802, 1502, Anne Hansdatter, enke, 88, hos sønnen huusmand Peder Rasmussen, i Knarrebjerg Huusene. Rasmus Pedersen Skræder
1839, 2704, 0205, Margrete Christence Christensen født Behr, enkefrue, 79½, i Ollerup. Præst Jacob Christensen
1839, 1907, 2107, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Jeppesen, i Ollerup
1839, 0508, 1008, Maren Pedersdatter, enke og hospitalslem, 87, opholdende sig hos sønnen huusmand Jørgen Nielsen, i Knarrebjerg. Niels Ole Andersen, i Staagerup
1839, 2208, 2708, Karen Jensdatter, enke og aftægtskone, 73, hos sønnen huusmand Jens Rasmussen Juul, i Ollerup Vestermark. Huusmand Rasmus Larsen
1839, 2309, 2809, Mette Jespersdatter, enke og aftægtskone, 86, i Bromark. Hos Rasmus Nielsen der nu beboer gaarden. Gaardmand Marqvar Mortensen
1839, 0712, 1412, Anne Margrethe Sørensen, 1 og 9 maaneder, datter af boelsmand Søren Christian Andersen, i Ollerup Skovmark
1839, 2412, 3012, Maren Larsdatter, 12, datter af huusmand Lars Christian Christensen Ladegaard, i Ollerup
1840, 1602, 2202, Anne Hansdatter, aftægtskone, 75, hos huusmand Hans Christensen Ladegaard, i Ollerup Skovmark
1840, 1902, 2302, Anne Andersen, 4 uger, datter af Johanne Jensdatter, hos huusmand P. Rasmussen Væver, i Knarrebjerg
1840, 2107, 2607, Cidsel Rasmussen, 10½, steddatter af indsidder og skibstømmerkarl Niels Madsen, i Ollerup
1840, 0308, 0908, Maren Rasmussen, 1 og 9 maaneder, datter af huusmand Rasmus Poulsen, ved Skovsgaard
1840, 2208, 2708, Anne Margrethe Olesdatter, enke, 78, i Knarrebjerg Huusene. Huusmand Niels Hansen Bøi
1840, 2410, 2910, Anne Marie Rasmusdatter, 42, i Ollerup. Indsidder og træskomand Morten Andersen
1841, 0602, 1302, Maren Knudsdatter, aftægtskone, 86½, hos huusmand Søren Jørgensen, i Ollerup
1841, 1003, 1303, Anne Olesdatter, 51½, i Bromark. Huusmand Hans Hansen Hovmand
1841, 2903, 0304, Anne Malene Rasmusdatter, 68½, i Staagerup. Huusmand og bødker Anders Frederiksen
1841, 0305, 0805, Karen Jacobsdatter, 23, i Staagerup. Boelsmand Michael Ditlev Jensen
1841, 1808, 2108, Anne Henriksdatter, enke, 71, i Staagerup. Gaardmand Rasmus Larsen Høi
1841, 2608, 3008, Kirsten Rasmusdatter Høi, (vanvittig) 35. Datter af afgangne gaardmand Rasmus Larsen Høi, i Staagerup
1841, 2310, 3110, Johanne Marie Jensen, 3 uger, datter af gaardmand Jens Rasmussen Ladefoged, i Staagerup
1841, 2911, 0512, Maren Larsdatter, aftægtskone og hospitalslem, 86, hos svigersønnen huusmand Erik Hansen, i Knarrebjerg
1841, 3012, 04011842, Maren Knudsdatter, aftægts gaardkone, 89, hos gaardmand Niels Bødkers enke, i Skovmarken
1842, 0801, 1001, Ellen Sophie Andersen, 8 maaneder, datter af huusmand og skræder Anders Hansen, i Ollerup
1842, 2103, 2903, Maren Larsdatter, aftægtskone, 83, af Ladegaarden, opholder sig hos sin søn huusmand Chr. Ladegaard, i Ollerup
1842, 2304, 2804, Maren Jacobsdatter, 21½, datter af huusmand og møllebygger Jacob Johannessen, i Staagerup
1842, 2705, 0206, Anne Marie Andersen, 6, datter af afdøde gaardmand Anders Hansen, i Ollerup
1842, 2805, 0106, Margrethe Christine Schiær, 7, datter af degn og skolelærer David Schiær, i Ollerup
1842, 1106, 1706, Johanne Abrahamsdatter, enke og aftægtskone, 83, hos sønnen Hans Andersens enke i Staagerup. Gaardmand Anders Hansen Slot
1842, 0910, 1710, Birthe Marie Jensdatter, 39½, i Ollerup. Gaardmand Peder Rasmussen
1842, 0411, 1111, Johanne Jensdatter, enke, 38, i Ollerup. Huusmand Lars Christian Christensen Ladegaard
1843, 1001, 1401, Bodil Pedersdatter, hospitalslem, 82, opholdende sig hos sin svigersøn Rasmus Pedersen Bøi, ved Skovsgaard
1843, 0302, 1002, Maren Olesdatter, enke, 46, i Ollerup. Gaardmand Anders Hansen
1843, 0304, 0604, Maren Christensdatter, hospitalslem, 90, opholdende sig hos indsidder Rasmus Hansen Bisgaard, i Ollerup
1843, 2104, 2804, Johanne Rasmusdatter, 39 og 9 maaneder, i Ollerup Skovmark. Gaardmand Peder Rasmussen
1843, 0105, 0705, Johanne Sophie Pedersen, 11, datter af huusmand Peder Rasmussen Garder, i Ollerup Skovmark
1843, 1410, 1910, Anne Andersen, 12 dage, datter af huusmand Anders Andersen, i Staagerup
1844, 2201, 2701, Mette Knudsdatter, enke, 86½, i Staagerup. Huusmand Mads Hansen Møller
1844, 0904, 1304, Maren Rasmussen, ½, datter af gaardmand Rasmus Jensen, i Ollerup
1844, 2712, 03011845, Karen Hansdatter, 20 og 9 maaneder, datter af gaardmand Hans Pedersen Hovmand, i Ollerup Bromark
1845, 1401, 2101, Karen Rasmusdatter, 49½. Gaardmand og sognefoged Christen Jensen
1845, 2804, 0305, Anne Marie Nielsdatter, 70, i Knarrebjerg. Huusmand Knud Mortensen
1845, 3004, 0605, Johanne Marie Andersen West, 7 og 9 maaneder, datter af huusmand og smed Anders Hansen West, i Ollerup
1845, 2105, 2505, Anne Marie Jensen, 1 og 3 maaneder, datter af væver og indsidder Rasmus Jensen, i Pottemagerhuuset
1845, 2512, 02011846, Elisabeth Hansdatter, 68, i Ollerup. Aftægtsgaardmand Jens Rasmussen Smed
1846, 0103, 0703, Maren Rasmusdatter, aftægtsgaardenke, 79½, hos gaardmand Anders Ditlevsen, i Ollerup Bromark
1846, 1804, 2504, Rasmine Poulsen, 1 og 3 maaneder, datter af gaardmand Poul Pedersen, i Ollerup
1846, 1306, 1906, Salome Hansen født Balslev, 80, paa Beierholm. Selveiergaardmand Rasmus Hansen
1846, 0508, 1008, Maren Rasmussen, 11 og 10 maaneder, datter af huusmand og tømmermand Rasmus Hansen, i Ollerup Skovmark
1846, 0912, 1512, Johanne Hansdatter, 64, i Pottemagerhuuset. Huusmand Niels Nielsen Bisgaard
1847, 1604, 2304, Birthe Jensine Cathrine Rasmussen, 9½, datter af gartner Rasmus Rasmussen, i Gartnerhuuset ved Nielstrup
1847, 0905, 1305, Anne Sophie Christiansen, 17 dage, datter af Johanne Sørensdatter, hos huusmand Søren Jørgensen, i Ollerup
1847, 0905, 1405, Karen Jensen, 1½, datter af gaardmand Jens Rasmussen Ladefoged, i Staagerup
1847, 1906, 2506, Maren Jørgensdatter, aftægtskone, 90½, hos sønnen huusmand Jørgen Frederiksen, i Skovmarken
1847, 2509, 2809, Anne Margrethe Nielsdatter, aftægtskone og hospitalslem, 86, hos huusmand Niels Poulsen, i Ollerup Skovmark
1847, 0211, 0911, Maren Jørgensdatter, 18, datter af huusmand Jørgen Hansen Lang, i Ollerup
1847, 0512, 1112, Grethe Kirstine Hansdatter, 14 og 9 maaneder, datter af gaardmand Hans Pedersen Hovmand, i Ollerup Bromark
1848, 0701, 1201, Marie Kirstine Jensen, 26 dage, datter af Kirsten Marie Hansen, hos fader Rasmus Bisgaard, i Ollerup
1848, 1802, 2102, Ulrikke Christiane Brandt, 8 og 3 maaneder, datter af hr. pastor Brandt, i Ollerup
1848, 1703, 2203, Dødfødt pige, datter af huusmand Rasmus Jensen, i Ollerup Skovmark
1848, 1304, 1904, Maren Andersdatter, aftægtskone, 65, hos gaardmand Anders Mortensen, i Ollerup Skovmark
1848, 2206, 2606, Mette Marie Hansen, 2, datter af indsidder Hans Hansen Hvid, i Pottemagerhuuset
1849, 1704, 2404, Marie Larsdatter, 47 og 8 maaneder, i Ollerup Bromark. Gaardmand Hans Pedersen Hovmark
1849, 1011, 1411, Johanne Marie Rasmussen, 3 maaneder, datter af Anne Nielsdatter, hos stedfaderen huusmand Johan J. Rasmussen
1849, 1211, 2111, Mette Hansdatter, 64, i Ollerup. Gaardmand Søren Madsen Toftemand
1849, 0512, 1212, Dødfødt pige, datter af huusmand Ditlev Larsen, i Ollerup Koehauge
1850, 2901, 0502, Cidsel Jørgensdatter, 33, i Staagerup. Gaardmand Rasmus Rasmussen Høy
1850, 0302, 0902, Karen Pedersdatter, aftægtsgaardenke, 81, hos sønnen gaardmand Peder Larsen, i Ollerup Skovmark
1850, 2604, 0505, Udøbt pige, ¼ time, datter af indsidder Christen Rasmussen, i Ollerup
1850, 2205, 2805, Christine Margrethe Hein, 53, i Ollerup. Huusmand Peder Rasmussen Buk
1850, 0106, 0606, Marie Jørgensdatter, almisselem, 52, i Ollerup Fattighuus
1850, 1506, 2006, Marie Jensdatter, 55, i Knarrebjerg Huusene. Huusmand Jørgen Nielsen
1850, 1809, 2309, Anne Marie Poulsdatter, 56, i Ollerup Fattighuus. Indsidder Søren Sørensen
1850, 0208, 0608, Hansine Marie Hansen, 5, datter af gaardmand Hans Jensen, i Ollerup
1850, 1011, 1411, Anne Jørgensdatter, aftægtsgaardkone, 63, af Dongshøirup. Opholdende sig hos sønnen gaardmand Anders Mortensen
1850, 1612, 2112, Maren Rasmusdatter, enke, 61, i Staagerup. Huusmand Jacob Johannessen
1850, 2312, 3012, Kirsten Johansdatter, 27, i Ollerup Aahuus. Huusmand Jørgen Larsen
1851, 2801, 0202, Anne Pedersdatter, almisselem og enke, 89, i Ollerup Fattighuus. Træskomand Hans Christian Jørgensen