Ollerup, 1832-1850, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1832-1850, Ollerup sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1832, 1802, Peder Jensen, 26, tjenende sin svoger gaardmand Poul Pedersen i Ollerup og Aplone Jensdatter, 17, hos faderen gaardmand Jens smed i Ollerup
1832, 1606, Hans Pedersen, væver og indsidder, 44, hos huusmand Jørgen Nielsen i Knarrebjerghuusene indsidderske Karen Hansdatter, 33, hos huusmand Jørgen Nielsen i Knarrebjerghuuse
1833, 0902, Morten Mortensen, selveierhuusmand, 28, i Vester Skjerninge og kokkepige Sophie Amalie Rasmusdatter, 26, i Ollerup Præstegaard
1833, 1805, Christen Hansen, avlskarl, 38, i Ollerup Præstegaard og Johanne Hansdatter, 24, tjenende provstinde Christensen, i Ollerup
1833, 2707, Hans Jeppesen, 21, hos faderen gaardmand Jeppe Hansen, i Ollerup og Anne Margrethe Jensdatter, 23, hos faderen boelsmand Jens Marqvarden, i Staagerup
1833, 1705, Niels Madsen, ungkarl og skibstømmersvend, 24, i Svendborg og Kirsten Knudsdatter, hos md. Knud Hansens enke, i Staagerup
1833, 3011, Hans Christian Frederiksen, ungkarl, 33, tjenende gaardmand Anders Jensen, i Balen og Mette Sophie Nielsdatter, 25, hos faderen huusmand Niels Olsen i Staagerup
1833, 0612, Anders Andersen, ungkarl, 31, hjemme hos faderen huusmand Anders Arentsen, i Staagerup og Maren Rasmusdatter, 27, hos huusmand Anders Arentsen i Staagerup
1834, 2505, Marqvar Nielsen, ungkarl, bødker og huusfæster, 42, i Knarrebjerg Huusene og Maren Nielsdatter, 38, hos forældrene huusmand Niels Bøg, i Knarrebjerg Huusene
1834, 0811, Claus Jacob Andersen, enkemand og huusmand, 42, i Aastrup og Ellen Kirstine Andersdatter, 35, tjenende provstinde Christensen, i Ollerup
1834, 2510, Hans Christensen, ungkarl, 46, tjenende gaardmand Peder Larsen, i Ollerup Skovmark og Mette Marie Andersdatter, 30, hos fader boelsmand Anders Rasmussen, i Ollerup Skovmark
1834, 2111, Rasmus Pedersen, 25, tjenende gaardmand Lars Henriksen, i Staagerup og Anne Larsdatter, 29, tjenende sin fader gaardmand Lars Henriksen, i Staagerup
1834, 2211, Christian Rasmussen, ungkarl, 30, hos faderen Rasmus Bilit, i Wester Skjerninge og Inger Larsdatter, 33, tjenende paa Beierholm
1834, 2012, Rasmus Hansen, enkemand, huusmand og væver, 27, i Tvede Skovhauge og Anne Hansdatter, 20, hos farmoder Jens Jørgensens enke i Ollerup Skovmark
1835, 0904, Poul Mouritz Schjær, skrædermester, 27, i Svendborg og Karen Marie Reichenbach, 23, opholdende sig hos degnen Schiær, i Ollerup
1835, 1007, Peder Christensen, ungkarl og indsidder, 25, hos huusmand Peder Rasmussen Væver, i Knarrebjerg Huusene og indsidderske Karen Johanne Nielsdatter, 25, hos huusmand Peder Rasmussen Væver i Knarrebjerg Huusene
1835, 0307, Anders Ditlevsen, ungkarl og gaardfæster, 23, i Ollerup Bromark og Anne Kirstine Nielsdatter, 23, hos hendes forlovede i Ollerup Bromark
1835, 0310, Peder Rasmussen, enkemand og gaardmand, 63, i Ollerup og Birthe Marie Jensdatter, 33, tjenende sin forlovede gaardmand Peder Rasmussen, i Ollerup
1836, - [blev afsagt], Lars Davidsen, selveiergaardmand, 31, i Gultved og Karen Nielsdatter, 26, hos faderen huusmand Niels Nielsen, i Pottemagerhuuset ved Hemmedrup
1836, 2704, Rasmus Rasmussen, enkemand, kromand og selveiergaardmand, 68, i Ollerup og enkr Else Marie Jørgensdatter, 31, efter væver Niels Jacobsen, i Ollerup
1836, 0107, Hans Hansen, ungkarl, 28, tjenende paa Nielstrup og indsidderske Bodil Nielsdatter, hos Frederik Olsen, i Knarrebjergshusene
1836, 1607, Hans Peter Henriksen, ungkarl og bødker, 30, hos Claus Henriksen Størlings enke, i Ollerup Skovmark og Anne Clausdatter, 20, hos moder Claus Henriksen Størlings enke i Ollerup Skovmark
1836, 2210, Georg Henrik Bendix Faht, ungkarl, 35, fra Bovenau ved Kiel i Holsteen og indsidderske Maren Mikkelsdatter, 35, hos Lars Mikkelsen, i Ollerup Aahuus
1836, 2312, Niels Pedersen, enkemand, 63, tjenende paa Ullemose og fraskildte hustru og indsidderske Johanne Marie Hansdatter, 47, i Ollerup Bromark (efter huusmand Hans Christophersen)
1836, - [dato ikke indført], Andreas Jensen Dreier, ungkarl, 28, fra Svendborg og Birthe Kirstine Mathiasdatter, 27, tjenende paa Nielstrup
1837, 1401, Hans Ditlev Madsen, gaardfæster, 24, i Balen, i Øster Skjerninge Sogn og Marie Kirstine Jørgensdatter, 20, tjenende gaardmand Jens Nielsen, i Staagerup
1837, 2101, Niels Hansen Baron, ungkarl og eier, 29, af stedet Holmebek, i Ollerup Skovmark og Anne Margrethe Hansdatter, 29, hos hendes forlovede i Ollerup Skovmark
1837, 2203, Poul Pedersen, selveiergaardmand, 54, i Ollerup og Anne Kirstine Jespersdatter, 26, hos stedfader huusmand Knud Mortensen, i Knarrebjerg
1837, 0804, Hans Jensen, 25, hos fader gaardmand Jens Rasmussen, i Ollerup og Anne Marie Hansdatter, 34, tjenende gaardmand Jens Rasmussen, i Ollerup
1837, 3012, Niels Peitersen, ungkarl, væver og indsidder, 33, i Knarrebjerghusene og indsidderske Charlotte Rasmusdatter, 28, i Knarrebjerg Husene
1837, 1512, Jørgen Bertelsen, ungkarl og bødker, 33, i Gudbjerg og Karen Pedersdatter, 35, hos moderen huusmand Peder Hansens enke, i Staagerup
1838, 1301, Anders Jensen, enkemand og gaardmand, 38, i Skovboe og Karen Ditlevsdatter, 22, hos faderen gaardmand Ditlev Rasmussen, i Ollerup Bromark
1837, 3112, Rasmus Hansen, ungkarl og kudsk, 32, paa Nielstrup og meierske Karen Jensdatter, 30, paa Nielstrup
1838, 2710, Michael Ditlev Jensen, tienestekarl, 26, hos faderen tømmermand og boelsmand paa Staagerup Mark og tjemestepige Karen Jacobsdatter, 20, hos sin brudgoms forældre
1839, 1008, Jens Pedersen, ungkarl, 31, tjenende paa Nielstrup og indsidderske Karen Rasmusdatter, 33, i Ollerup Skovmark
1839, 0709, Hans Jørgen Rasmussen, enkemand og huusmand, 33, i Øster Skjerninge og Anne Sørensdatter, 23, hos faderen gaardmand Søren Madsen, Ollerup
1839, 2610, Niels Hansen, 36, tjenende paa Skjoldmose og enke Johanne Rasmusdatter, 36, efter gaardmand Rasmus Hansen Bødker, i Ollerup Skovmark
1839, 1810, Peder Mogensen, ungkarl, 30, tjenende gaardmand Niels Madsen af Høie, i Lunde Sogn og Maren Poulsdatter, 26, tjenende ligeledes Niels Madsen, af Høie
1839, 2712t, Rasmus Lykkesen, ungkarl, 26, tjenende Peder Andersen, i Heldager og Johanne Marie Rasmusdatter, 23, hos moderen huusmand Rasmus Larsens enke, i Ollerup
1840, 2202, Ditlev Larsen, 30, tjenende kjøbmand Lihm, i Svendborg og indsidderske Maren Rasmusdatter, 28, hos huusmand Lars Jensen, i Ollerup Bromark
1840, 1710, Rasmus Olsen, tømmerkarl, 27, i Rødme og Maren Rasmusdatter, 27, hos stedmoder Rasmus Høis enke i Staagerup
1840, 1411, Hans Christophersen, pensionist, 26, fra Artelleriet, hos sin fader husmand Chr. Christensen i Knarrebjerg og Martha Jensen, 32, tjenende paa Nielstrup
1840, 0512, Hans Olsen, ungkarl, 28, tjenende gaardmand Jens Nielsen, i Staagerup og inderste Inger Kirstine Rasmusdatter, 26, hos Anders Bødker, i Staagerup
1841, 1202, Peder Michelsen, ungkarl og hørsvingerkarl, 26, i Steenstrup og Anne Johanne Hansdatter, 27, hos broderen Niels Hansen Skovfoged, i Ollerup Skovmark
1841, 2606, Peder Larsen, gaardfæster, 45, i Ollerup Skovmark og Maren Poulsdatter, 21, hos faderen gaardmand Poul Pedersen, i Ollerup
1841, 2509, Eggert Larsen, enkemand og huusmand, 39, i Pasop, Sørup Sogn og Maren Andersen, 21, hos faderen Anders Johansen, i Orte Mølle
1841, 2409, Niels Heldt Madsen, ungkarl, bager og borger, 38, Odense og Cathrine Elisabeth Schiær, 19, hos faderen degnen Schiær, Ollerup
1842, 2105, Peder Rasmussen, ungkarl, 28, hos moderen gaardmand Rasmus Nielsens enke, i Lamdrup, Gislev Sogn og enke Johanne Rasmusdatter, 38, efter gaardmand Niels Hansen Bødker, i Ollerup Skovmark
1842, 0306, Peder Hansen Nielsen, ungkarl, 28, tjenende Anders Jensen, Skovsboe og enke Maren Mortensdatter, 48 (efter huusmand Lars Jensen), Ollerup Skovmark
1842, 2705, Rasmus Jacobsen, ungkarl, 30, tjenende vertshuusholder Andersen, Vester Skjerninge og Johanne Cathrine Poulsdatter, 37, hos stedfader huusmand Peder Rasmussen, Ollerup Skovmark
1842, 1709, Ole Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 33, i Ollerup, kommende fra Egense og enke Aplonne Hansdatter, 55 (efter huusmand Hans Larsen Bek), Ollerup
1842, 1911, Rasmus Jensen, ungkarl, 24, hos broderen gaardmand Hans Jensen, Ollerup og Henrichjette Marie Johansen, 25, hos gaardmand Rasmus Kromand, Ollerup
1842, 2611, Andreas Pedersen [ungkarl], 31, tjenende i Vester Skjerninge Mølle, Maren Kirstine Andersdatter, 25, tjenende Anders Hansens enke i Ollerup
1842, 2611, Hans Jørgen Poulsen, 26, hos stedfaderen aftægtshusmand Peder Rasmussen, Ollerup Skovmark og indsidderske Maren Johansdatter, 24, hos Peder Hansen Bødker, Nielstrup Skovmark
1842, 2511, Hans Knudsen, ungkarl og indsidder, 36, hos huusmand Jørgen Nielsen, Knarrebjerg og indsidder Maren Jeppesdatter, 24, hos huusmand Jørgen Nielsen, Knarrebjerg
1843, 2705, Mads Mortensen, ungkarl, 40, hos broderen gaardmand Niels Mortensen, Rødme og Anne Marie Nielsdatter, 24, tjenende i afdøde Anders Hansens gaard i Ollerup
1843, 1305, Johan Jørgen Rasmussen, ladefoged, 28, paa Nielstrup og enke Else Marie Jørgensdatter, 38 (efter gaardmand Rasmus Rasmussen), Ollerup
1843, 2904 Peder Rasmussen, enkemand og gaardmand, 72, i Ollerup og enke Anne Rasmusdatter, 61 (efter gartner Jeppe Jeppesen), ved Svendborg
1843, 1407, Hans Knudsen, ungkarl og indsidder, 24, hos Marqvar Nielsens enke, Nielstrup og Marie Hansdatter, 27, hos Marqvar Nielsen, Knarrebjerg
1843, 1008, Johan Ludvig Møller, ungkarl, hr. pastor og catechet, 35, Kjerteminde og jomfru Vilhelmine Charlotte Frederikke Brandt 27, Ollerup Præstegaard
1844, 2903, Peder Hansen Nürenberg, ungkarl og bødkermester, 33, i Nyborg og enke og jordemoder Elise Johansen, 37, Ollerup (efter bødker Hans Nielsen Møller)
1844, 1204, Christian Nielsen, ungkarl, 29, tjenende gaardmand Peder Rasmussen Bødker, Ollerup Skovmark og Anne Kirstine Pedersdatter, 48, hos stedfaderen huusmand Anders Frederiksen, Staagerup
1844, 1705, Hans Jørgensen, 22, tjenende kirkesanger Rasmussen, Hundstrup og Johanne Kirstine Nielsdatter, 27, hos faderen gaardmand Niels Hansen, Staagerup
1844, 1805, Rasmus Larsen, ungkarl og gaardfæster, 49, i Kogtved og Anne Marie Poulsdatter, 22, hos faderen gaardmand Poul Pedersen, Ollerup
1844, 0106, Frands Christensen, ungkarl og avlskarl, 38, Ollerup Præstegaard og Bodil Marie Hansdatter, 21, hos faderen gaardmand Hans Nielsen. Ollerup Skovmark
1844, 1207, Niels Larsen, ungkarl, 36, tjenende paa Brudagergaard og indsidderske Anne Jørgensdatter, 29, hos Lars Gemahls enke, Hemmeldruphuuset
1844, 1611, Niels Rasmussen, enkemand og gaardmand, 40, i Kogtved og Maren Rasmusdatter, 22, hos stedfader gaardmand Peder Rasmussen Bødker, Ollerup Skovmark
1844, 2211, Jørgen Hansen, enkemand og huusmand, 42, Ollerup og enke Ellen Rasmusdatter, 45, (fter huusmand Rasmus Hansen Lang), Ollerup
1844, 0612, Rasmus Pedersen, enkemand, 35, tjenende Mads Bek, Staagerup og Mette Cathrine Rasmusdatter, 26, ligeledes tjenende Mads Bek, Staagerup
1845, 0707, Rasmus Jensen, ungkarl, 25, hos faderen gaardmand Jens Rasmussen, Vester Skjerninge og enke Kirstine Christensdatter, 39, efter huusmand Hans Andersen, Ollerup Skovmark
1845, 0711, Jens Hansen, ungkarl, 22, tjenende gaardmand Peder Sørensen, Wester Skjerninge og Bodil Dorthea Ottosdatter, 25, hos faderen Otto Christensen, Skovgaard Huus
1846, 0801, Mads Christensen, ungkarl og skibstømmermand, 27, opholdende sig i Ulbølle Strandhuuse og Anne Christensdatter, 29, hos broderen huusmand Anders Christensen, Staagerup
1846, 0702, Hans Rasmussen, ungkarl, 30, hos stedfader gaardmand Lars Christian Jensen, Vester Skjerninge og enke Cidsel Rasmusdatter [enke], 66, efter gaardmand Poul Jensen, Ollerup Skovmark
1846, 2504, Hans Christian Larsen, ungkarl og hørsvinger, 33, i Tved og Anne Pedersdatter, 27, tjenende paa Beierholm
1846, 2507, Christen Jensen, enkemand, gaardmand og sognefoged, 44, Ollerup og Anne Marie Hansdatter, 24, hos faderen gaardmand Hans Jørgensen, Ollerup Broemark
1846, 0509, Hans Christensen, ungkarl og gaardfæster, 30, i Egebjerg og Anne Andersen, 29, hos faderen møller Anders Johansen, Orte Mølle
1846, 0310, Johan Frederik Andersen, ungkarl og fæster, 30, Orte Mølle og Christine Hansdatter, 22, hos faderen gaardmand Hans Jørgensen, Ollerup Broemark
1846, 1311, Hans Jensen, ungkarl, 35, hos sin broder gaardmand Mads Jensen, Dongshøirup og enke Karen Hansdatter, 48 (efter gaardmand Hans Nielsen Pave), Ollerup Skovmark
1846, 0711, Hans Hansen, ungkarl, 21, tjenende gaardmand Anders Mortensen, Ollerup Skovmark og indsidderske Else Marie Georgsdatter, 30, Himmelstrup Huset
1846, 0711, Søren Hansen, ungkarl, huusmand og hørsvinger, 37, i Staagerup og Birthe Marie Larsdatter, 18, tjenende huusmand Henrik Skjøttes enke, Staagerup
1846, 2811, Rasmus Pedersen, ungkarl og gaardfæster, 20, Ollerup og Maren Jensdatter, 18, hos faderen gaardmand Jens Nielsen, Staagerup
1846, 1112, Michael Ditlev Jensen, enkemand og gaardmand, 34, i Staagerup og Anne Margrethe Nielsdatter, 23, hos fader gaardmand Niels Hansen, Staagerup
1846, 0512, Peder Larsen, ungkarl og avlskarl, 37, Øster Skjerninge Præstegaard og Anne Marie Jørgensdatter, 23, hos faderen huusmand Jørgen Nielsen, Knarrebjerg Huusene
1847, 0406, Hans Jensen, ungkarl og tømmerkarl, 30, Staagerup og Anne Cathrine Andersdatter, 28, hos huusmand Marqvar Jensen, Knarrebjerg
1847, 2506, Peter Jensen Christensen, skolelærer, 32, ved Frue Skole, Odense og jomfru Henrikke Cecilie Lorenzsen, 24, Ollerup Præstegaard
1847, 2706, Rasmus Hansen, 29, tjenende kjøbmand Lihm, Svendborg og Dorthea Pedersdatter, 28, hos faderen huusmand og bødker Peder Hansen ved Nielstrup
1847, 1211, Ditlev Ludvig Hansen Møller, 32, hos faderen gaardmand Hans Møller, Wester Skjerninge og Birthe Marie Esbensdatter, 24, hos faderen huusmand Esben Nielsen, Staagerup
1847, 1812, Peder Rasmussen, ungkarl, 40, tjenende paa Skjoldemose og Johanne Marie Hansdatter, 27, hos moderen gaardmand Hans Andersens enke, Staagerup
1848, 0701, Niels Hansen, ungkarl, 35, tjenende i Orte Mølle og Maren Løkkesdatter, 32, tjenende paa Nielstrup
1848, 1110, Hans Jacobsen, ungkarl og væver, 23, af Ollerup, paa tiden soldat i Nyborg og Karen Madsdatter, 29, tjenende jomfrue Christensen, Ollerup
1849, 1105, Hans Madsen, ungkarl, hørsvinger og indsidder, 33, i Knarrebjerg og indsidder Anne Margrethe Andersdatter, 23, i Knarrebjerg
1849, 0906, Jørgen Rasmussen, ungkarl og huusfæster, 31, i Rantzovminde, Egense Sogn og Anne Marie Pedersdatter, 27, hos faderen huusmand Peder Rasmussen Bek, Ollerup
1849, 1506, Peder Rasmussen, ungkarl, væver og indsidder, 34, Ollerup Koehaugehuus og indsidder Johanne Marie Hansdatter, 21, Ollerup Koehaugehuus
1849, 0712, Lars Mortensen, ungkarl og bødker, 28, Egebjerg og Anne Marie Poulsdatter, 28, hos svoger huusmand Rasmus Jacobsen, Ollerup Skovmark
1850, 1101, Christen Rasmussen, ungkarl, 34, tjenende gaardmand Hans Pedersen Hovmand, Ollerup Bromark og Ellen Kirstine Sørensdatter, 20, hos faderen Søren Sørensen, Ollerup Fattighuus
1850, 2004, Rasmus Nielsen, 23, hos faderen Niels Tønnessen, Ollerup Skovmark og Anne Cathrine Børgesdatter, 19, tjener hos gaardmand Peder Larsen, Ollerup Skovmark
1850, 2504, Lauritz Jacobi Baggesen, kjøbmand, 49, Faaborg og husbestyrerinde Adamine Gotlobine Storm, 30, paa Beierholm
1850, - [dato ikke indført], Rasmus Larsen, ungkarl, 32, tjenende Jesper Fløistrup, Sørup og Maren Nielsdatter, 21, tjenende paa Skovsgaard
1850, 1611, Christen Thomassen, ungkarl og tømmerkarl, 31, hos sin fader Thomas Madsen, Ollerup Skovmark og Maren Kirstine Rasmusdatter, 30, tjenende gaardmand Hans Rasmussen, Ollerup Skovmark
1850, 1511, Rasmus Rasmussen, gaardmand, 33, Staagerup og Gjertrud Marie Jørgensdatter, 25, tjenende hendes forlovede
1850, 2812, Frederik Rasmussen, ungkarl og væver, 35, hos faderen husmand og væver Rasmus Hansen, Ollerup og Maren Christensdatter, 27, tjenende gaardmand Rasmus Pedersen, Ollerup