Kirkeby, 1871-1888, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1871-1888, Kirkeby sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1871, 0602, 1302, Ib Madsen, 1 og 1 maaned, søn af husmand Jens Madsen, i Dongshøirup
1871, 2304, 0105, Niels Nielsen Søgaard, husmand, 58 og 3 maaneder, i Slæbæk
1871, 0105, 0705, Anders Pedersen, ½, søn af husmand og murer Peder Pedersen, i Dongshøirup
1871, 0106, 1106, Rasmus Jensen, 7 maaneder, søn af gaardmand Jens Madsen, i Egebjerg
1871, 0506, 1306, Jørgen Hansen, 23 og 9 maaneder, Dongshøirup. Stedsøn af gaardmand Hans Jensen
1871, 0107, 0607, Hans Otto Ditlev Hansen, 2 og 7 maaneder, søn af gaardmand Hans Hansen, i Kirkeby
1871, 2809, 0410, Jens Vedege, eier, 82, af Slæbækgaard
1871, 0812, 1412, Henrik Rasmussen, 2 og 9 maaneder, søn af indsidder Hans Rasmussen, i Slæbæk
1872, 0502, 1302, Anders Jensen, aftægtsmand og pensionist, 85, hos svigersønnen husmand Niels Hansen, i Raarud
1872, 2202, 0103, Hans Henrik Knudsen, husmand, 46, i Raarud
1872, 1603, 2003, Jens Mortensen, 24 dage, søn af husmand Morten Hansen, i Slæbæk
1872, 0705, 1605, Christian Herman Hansen, 11 maaneder, søn af gaardmand Hans Johansen, i Kirkeby
1872, 1005, 1605, Niels Jørgen Hansen, 2, søn af husmand Hans Christiansen, i Kirkeby
1872, 1308, 1908, Rasmus Hansen, husmand og hørsvinger, 52½, i Kirkeby
1872, 1209, 1809, Niels Larsen, ungkarl, 45, i Dongshøirup. Gaardmand Hans Larsens broder
1872, 0711, 1211, Hans Christian Hansen, 20 uger, søn af pige Vilhelmine Christiansen, i Kirkeby Skovmaal
1872, 0512, 1112, Jørgen Pedersen, aftægtsgaardmand, 92, i Dongshøirup
1872, 3003, 0504, Jens Pedersen Nyholm, gaardmand, 63, i Høje Mark, Lunde Sogn
1873, 2401, 3101, Hans Hansen, gaardmand, 47, i Kirkeby
1873, 2103, 2903, Jørgen Rasmussen, aftægtsmand og væver, 88, i Raarud
1873, 1205, 2005, Rasmus Knudsen, gaardmand, 70½, i Slæbæk
1873, 0707, 1207, Niels Clausen, gaardmand, 56½, i Slæbæk
1873, 1107, 1707, Hans Jørgen Hansen, 3½, søn af gaardmand Hans Larsen Møller, i Egebjerg
1873, 2407, 2707, Frands Larsen, 4 maaneder, søn af husmand Dines Larsen, i Kirkeby
1873, 2710, 0511, Rasmus Hansen, husmand og træskomand, 77, i Dongshøirup
1873, 0511, 1211, Jens Andersen, indsidder, 75, i Egebjerg
1873, 0912, 1412, Knud Pedersen, 2, søn af husmand og murer Jørgen Pedersen, i Dongshøirup
1873, 2804, 0505, Anders Jensen, aftægtsmand, 73, i Egebjerg
1874, 0601, 1301, Hans Peter Petersen Aaby, snedker, 37½, i Egebjerg
1874, 0801, 1501, Niels Jensen, 22 og 3 maaneder, paa Egebjerg Mark. Søn af husmand Jens Nielsen
1874, 0702, 1402, Niels Nielsen, aftægtsmand, 83, i Fogedvænget
1874, 2802, 0603, Nicolaj Frederik Pedersen, ½, søn af husmand Mads Pedersen, i Kirkeby
1874, 0503, 1303, Hans Hansen, 4, søn af pige Boline Paulsen, i Dongshøirup
1874, 1204, 2004, Jens Nielsen Møller, gaardmand, 64, i Slæbæk
1874, 0806, 1406, Erik Olsen, ½, søn af pige Anne Dorthe Pedersen, i Egebjerg
1874, 1311, 1911, Frands Larsen, ½, søn af husmand Dines Larsen, i Kirkeby
1875, 0605, 1305, Erik Christian Knudsen, 2 maaneder, søn af husmand og tømrer Lars Knudsen, i Egebjerg
1875, 0807, 1207, Rasmus Rasmussen, 3 og 3 maaneder, søn af husmand Hans Christian Rasmussen, i Dongshøirup
1875, 1407, 1907, Hans Jensen, smedesvend, 23 og 3 maaneder, hos faderen i Egebjerg. Søn af husmand og tømrer Jens Nielsen
1875, 1211, 1911, Carl Skov Larsen, 10 maaneder, søn af gaardmand Jens Larsen, i Egebjerg
1875, 2212, 2912, Anders Olsen, husmand, 66, i Kirkeby
1876, 0803, 1203, Niels Peter Hansen, 1 maaned, søn af pige Maren Sophie Hansen, i Kirkeby
1876, 1306, 2006, Hans Jespersen, aftægtsmand, 85 og 2 maaneder, i Dongshøirup
1876, 3107, 0608, Dødfødt dreng, søn af teglmester Hans Nielsen, i Slæbæk
1876, 0710, 1410, Christen Pedersen, boelsmand, 40, i Egebjerg
1876, 0212, 0912, Mads Frederiksen, aftægtsmand og enkemand, 83½, i Dongshøirup
1876, 2112, 3012, Rasmus Jørgensen, aftægtsmand, 85, hos svigersønnen husmand Peder Rasmussen, paa Egebjerg Mark
1877, 0301, 0901, Carl Hansen, 1 og 1 maaned, søn af gaardmand Hans Rasmussen, i Slæbæk
1877, 0701, 1401, Dødfødt dreng, søn af pige Anne Marie Pedersen, i Kirkeby
1877, 2602, 0503, Christen Jensen, gaardmand, 75, i Raarud
1877, 0204, 0604, Hans Peder Andreasen, 1 og 3 maaneder, søn af pige Anne Rasmussen, paa Egebjerg Mark
1877, 0105, 0405, Søren Sørensen, almisselem, 52, i Kirkeby Fattighus
1877, 3004, 0605, Dødfødt dreng, søn af møller Rasmus Andersen, i Egebjerg
1877, 1906, 2306, Frederik Rasmussen, husmand, 55, i Kirkeby
1877, 0410, 1110, Jens Jensen, aftægtsmand, 78, hos svigersønnen gaardmand Jens Larsen, i Kirkeby
1877, 1910, 2510, Anders Jensen, 3, søn af indsidder Jens Caspersen, i Kirkeby
1878, 1202, 2002, Peder Poulsen, ungkarl og gaardmand, 39, i Egebjerg
1878, 0803, 1403, Christen Rasmussen, 9 maaneder, søn af gaardmand Niels Peter Rasmussen, i Egebjerg
1878, 2403, 3103, Anders Hansen, fattiglem, 68, i Kirkeby Fattighus
1878, 0604, 1104, Rasmus Rasmussen, 12½, søn af gaardmand Niels Peter Rasmussen, i Egebjerg
1878, 0804, 1604, Peder Nielsen, gaardmand, 63, i Egebjerg
1878, 2504, 0205, Peder Hansen, gaardmand, 79, i Raarud
1878, 1906, 2306, Rasmus Pedersen, 10 uger, søn af pige Maren Jensine Rasmussen, i Egeskov
1878, 2306, 2806, Knud Jensen, aftægtsmand, 72, hos sønnen gaardmand Jens Peter Knudsen, i Egebjerg
1878, 0307, 0907, Hans Jensen Nørregaard, gaardmand, 70, i Dongshøjrup
1878, 2607, 3107, Peder Hansen, fattiglem, 69, i Kirkeby Fattighus
1878, 0509, 1009, Rasmus Jørgensen, husmand, 71, i Egebjerg
1878, 1510, 1910, Jesper Hansen, fhv. gaardmand i Kirkeby, husmand, 53, af Høje Mark (Stenstrup Sogn)
1879, 1301, 1901, Hans Christian Hansen, 14 dage, søn af indsidder Anders Hansen, af Kirkeby Mark
1879, 1501, 2101, Hans Ditlev Jespersen, 25, i Høje Mark. Søn af husmand Jesper Hansen
1879, 2711, 0312, Jens Henrik Nielsen, 2, søn af gaardmand Peder Nielsen, i Slæbæk
1880, 1701, 2501, Anders Nielsen (Søgaard), indsidder, 69, i Slæbæk
1880, 0104, 0704, Mads Henrik Clausen, 1, søn af snedker Claus Madsen, i Egebjerg
1880, 1407, 1807, Dødfødt dreng, søn af husmand og tømrer Johan Peter Jørgensen Horne, i Egebjerg
1880, 0808, 1608, Mads Peter Jensen Møller, gaardejer, 46, af Marienborg pr. Malmø, Sverrige
1880, 2610, 0211, Knud Eriksen, husmand, 71, i Egebjerg
1880, 2810, 0611, Søren Johan Christian Hansen, 3, søn af husmand Peder Hansen, i Raarud
1880, 2308, 2708, Rasmus Larsen, fattiglem, 82, hos svigersønnen husmand Mads Hansen, i Slæbæk
1881, 2001, 2701, Jørgen Larsen, husmand og smed, 79½, i Egebjerg
1881, 0302, 1102, Niels Larsen, aftægtshusmand, 73, i Egebjerg
1881, 0202, 0802, Mads Hansen, enkemand og aftægtshusmand, 84, i Egebjerg
1881, 1802, 2602, Peder Poulsen, enkemand, husmand og væver, 85, i Skaarup
1881, 0804, 1504, Anthon Vilhelm Johansen, enkemand og aftægtshusmand, 72, i Egebjerg
1881, 1504, 2204, Anders Nielsen, enkemand og husmand, 70, i Dongshøjrup
1881, 1804, 2604, Mads Eriksen Haugsted, gaardmand, 67, i Kirkeby
1881, 2705, 0406, Olrik Christian Olsen, 3 maaneder, søn af husmand og træskomand Christen Olsen, i Egebjerg
1881, 3007, 0508, Dødfødt dreng, søn af slagter Peder Hansen Egeskov, i Dongshøjrup
1881, 1509, 2009, Frederik Christian Pedersen, almisselem, 69, i Kirkeby Fattighus
1881, 0509, 0909, Anders Pedersen, aftægtshusmand, 88, af Landet Sogn paa Taasinge
1882, 2001, 2201, Dødfødt dreng (tvilling), søn af pige Henriette Knuddine Rasmussen, hos indsidder og snedker Claus Madsen, i Egebjerg
1882, 1902, 2402, Lars Henning Valdemar Jensen, 1 og 10 maaneder, søn af husmand Johannes Jensen, i Kirkeby (Thinghus)
1882, 2707, 3007, Hans Peter Hansen, 13 maaneder, søn af pige Anne Johanne Mortensen
1882, 2208, 2708, Carl Bertrand Hansen, 5½, søn af banevogter Hans Pedersen, i Egebjerg
1882, 0310, 0910, Knud Jensen, gaardmand, 85 og 9 maaneder, i Dongshøjrup
1883, 2303, 2703, Dødfødt dreng, søn af husmand og smed Lars Rasmussen, i Raarud
1883, 0204, 1004, Hans Nielsen, husmand, 50½, i Kirkeby
1883, 2707, 0108, Poul Andersen, brøndgraver, 60, i Dongshøjrup
1883, 0308, 0908, Jens Peter Jensen, 9 og 3 maaneder, søn af gaardmand Niels Jensen, i Raarud0
1883, 2810, 0211, Jens Pedersen, boelsmand, 73, i Ellehave, Lunde Sogn
1883, 1611, 2411, Rasmus Nielsen, 29, i Egebjerg. Søn af gaardmand Niels Hansen
1883, 0512, 0812, Hans Peter Hansen, tjenestekarl, 25 og 9 maaneder, i Svendborg. Søn af indsidder Hans Rasmussen, i Kirkeby
1883, 2212, 2612, Hans Peter Hansen, 2 timer, søn af husmand Hans Hansen, paa Slæbæk Mark
1884, 1401, 2101, Christen Hansen, husmand og træskomand, 64, i Egebjerg
1884, 0202, 0902, Christen Andersen, husmand og skovfoged, 59 og 3 maaneder, i Slæbæk
1884, 0202, 0902, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jens Christian Jørgensen, i Kirkeby
1884, 0702, 1402, Markvard Jørgensen, indsidder, 58, i Egebjerg
1884, 1502, 2102, Hans Rasmussen, indsidder, 63, i Kirkeby (Fogedvænget)
1884, 2602, 0303, Niels Peter Rasmussen, husmand, 66, i Kirkeby
1884, 2505, 3005, Johan Marius Andersen, 9 dage, søn af indsidder Jens Andersen, i Kirkeby Fattighus
1884, 0907, 1407, Christian Rasmussen, husmand, 70, i Kirkeby
1884, 2107, 2607, Peder Nielsen (Ejby), husmand, 66, paa Egebjerg Skov
1884, 0412, 1012, Dødfødt dreng, søn af friskolelærer Jørgen Pedersen, i Egebjerg
1884, 2812, 05011885, Lars Nikolaj Jørgensen, 24, i Egebjerg. Født 3.2.1860 i Stenstrup. Søn af husmand Jens Jørgensen
1885, 2101, 2801, Rasmus Madsen, skovfoged, 73½, i Trollekrogen
1885, 2704, 0205, Henrik Hansen, ugift husmand, 66, i Kirkeby
1885, 2805, 0106, Knud Sørensen, husmand og snedker, 47 og 9 maaneder, i Raarud
1885, 1206, 1806, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Mads Larsen, i Kirkeby
1885, 1410, 1910, Hans Nielsen, indsidder, 62, i Skovsbo, Egense Sogn
1885, 0711, 1311, Peder Andreas Nielsen, 3½ maaned, søn af pige Karen Kirstine Nielsen, i Kirkeby
1885, 0111, 0911, Rasmus Rasmussen, gaardmand, 65, i Kirkeby
1885, 2011, 2411, Peder Emil Knudsen, 2, søn af indsidder Jørgen Knudsen, i Kirkeby
1886, 1601, 2101, Dødfødt dreng, søn af husmand Peder Hansen, i Kirkeby
1886, 1401, 2101, Christen Nielsen, ungkarl og bødker, 26, i Hemmedruphuset paa Ollerup Mark. Søn af indsidder Niels Jensen
1886, 1402, 2202, Hans Nielsen, gaardmand, 79½, i Egebjerg
1886, 1402, 2202, Lars Peder Rasmussen, 2 og 3 maaneder, søn af Anne Katrine Rasmussen
1886, 2702, 0503, Hans Nielsen, husmand og skrædder, 84 og 9 maaneder, i Raarud
1886, 2303, 2803, Christian Pedersen, 7 uger, søn af indsidder Peder Pedersen (Skaarup), i Egebjerg
1886, 0304, 1004, Niels Hansen, husmand og tømrer, 74, af Egebjerg Mark
1886, 0804, 1504, Markvard Madsen, aftægtsgaardmand, 67½, i Dongshøjrup
1886, 1604, 2304, Henning Valdemar Hansen, 3½, søn af indsidder og Christen Cart Hansen, i Slæbæk
1886, 2406, 0107, Christen Henrik Hansen, 25, i Egebjerg. Søn af banevogter Hans Pedersen
1886, 1509, 2309, Hans Larsen, gaardmand, 62, i Dongshøjrup
1886, 2609, 0110, Lars Larsen, aftægtsmand, 78, hos sønnen husmand Hans Larsen, i Slæbæk
1886, 2909, 0510, Niels Ditlev From, teglværksejer, 76, i Slæbæk
1886, 1511, 1911, Rasmus Jensen, almisselem, 67½, i Egebjerg
1886, 1704, 2404, Niels Albjerg Krøger, teglværksejer, 72, paa Egebjerg Hed
1887, 2203, 2703, Carl Christian Hansen, 6 og 5 maaneder, søn af indsidder Jeppe Hansen, i Egebjerg
1887, 0404, 0804, Hans Peter Hansen, 7½, søn af indsidder Jeppe Hansen, i Egebjerg
1887, 0507, 1007, Hans Henrik Pedersen, enkemand og indsidder, 32, i Egebjerg
1887, 2805, 0306, Hans Eriksen, ungkarl, 24½, tjente hos gaardmand Jens Christensen, i Raarud
1887, 2207, 2807, Frits Sophus Hansen, husmand og træskomand, 58, i Egebjerg
1887, 1109, 1609, Hans Christian Jensen, husmand, 69, i Egebjerg
1888, 2601, 0202, Hans Rasmussen, aftægtsmand og træskomand, 83½, i Dongshøjrup
1888, 2002, 2602, Rasmus Peder Rasmussen, 2 maaneder, søn af indsidder Niels Rasmussen, paa Egebjerg Hed
1888, 1905, 2505, Jens Nielsen, enkemand, indsidder og tømrer, 70½, i Kirkeby
1888, 0606, 1006, Rasmus Marius Pedersen, 1 og 1 maaned, søn af husmand og tømrer Ole Pedersen, i Dongshøjrup
1888, 0808, 1408, Lars Nielsen, boelsmand, 62, i Egebjerg
1888, 1309, 1809, Frederik Christian Hansen, husmand, 34½, i Kirkeby
1888, 2710, 0311, Markvard Rasmussen, 19 og 9 maaneder, i Egebjerg. Søn af kjøbmand Hans Jørgen Rasmussen
1889, 2201, 2901, Rasmus Pedersen, 11 maaneder, søn af gaardmand Hans Pedersen, i Raarud
1871, 2401, 0102, Maren Pedersdatter, enke, 71, under Bødstrup Sogns Fattigvæsen. Indsidder Mads Olesen, i Bødstrup paa Langeland
1871, 0502, 1302, Maren Hansen, 27, i Raarud. Husmand Hans Nielsens Søgaard
1871, 0104, 0804, Birthe Rasmusdatter, enke, 81, i Egebjerg. Aftægtsgaardmand Hans Rasmussen
1871, 2604, 0105, Maren Henriksen, 14 uger, datter af smed Mads Henriksen, i Dongshøirup
1871, 3004, 0805, Gertrud Hansdatter, 51, i Raarud. Gaardmand Peder Hansen
1871, 3004, 0805, Sophie Amalie Hansen født Jørgensen, 48½, i Kirkeby. Kirkesanger og skolelærer Hansen
1871, 0205, 0805, Anne Marie Nielsen, 31½, i Kirkeby Skovmaal. Indsidder Jens Jensen
1871, 0205, 0805, Dødfødt pige, datter af indsidder og smed Jens Jensen, i Kirkeby Skovmaal
1871, 1708, 2108, Johanne Nielsdatter, 59½, i Dongshøirup. Husmand Anders Nielsen
1871, 2910, 0411, Karen Johanne Rasmussen, huuseier, 27, i Slæbæk. Teglmester Rasmus Hansen, i Egeskov Teglværk
1871, 0811, 1711, Anne Jørgensdatter, 79 og 9 maaneder, i Dongshøirup. Husmand Mads Frederiksen
1871, 1212, 1712, Maren Kirstine Madsen, 2, datter af pige Karen Johanne Rasmussen, i Slæbæk
1872, 1001, 1701, Mette Marie Hansdatter, enke, 80, i Egebjerg. Gaardmand Henrik Hansen
1872, 2401, 2801, Caroline Hansen, 4, datter af pige Karen Johanne Rasmussen, i Slæbæk
1872, 2203, 2703, Jørgine Haltz født Pedersen, 30, i Dongshøirup. Væver F. Haltz
1872, 0304, 0804, Anne Kirstine Nielsdatter, enke og almisselem, 67, i Slæbæk. Husmand Jørgen Eliassen
1872, 2005, 2505, Marie Amalie Nielsen, 10 og 3 maaneder, datter af husmand Niels Andersen, i Kirkeby
1872, 1606, 2206, Mette Kirstine Hansen, 16, datter af gaardmand Hans Larsen, i Dongshøirup
1872, 0608, 1208, Anne Sophie Knudsdatter, 75, i Egebjerg. Husmand, gartner og aftægtsmand Anthon Vilhelm Johansen
1872, 2308, 2908, Johanne Andersdatter, 60, i Dongshøirup. Husmand Peder Jensen
1872, 1309, 1809, Rasmine Jørgine Pedersen, 3½, datter af indsidder Peder Rasmussen, i Egebjerg
1872, 1709, 2509, Sophie Knudsen Høigaard, 26 og 2 maaneder, i Dongshøirup. Boelsmand Jens Madsen
1872, 2209, 2909, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Larsen Møller, i Egebjerg
1872, 1310, 1810, Rasmine Hansen, 3 dage, datter af indsidder Peder Hansen, i Raarud
1872, 0212, 1112, Kirsten Hansdatter, 66, i Dongshøirup. Aftægtsgaardmand Jørgen Pedersen
1872, 1112, 1912, Anne Dorthe Christensdatter, enke, 58, i Egebjerg. Gaardmand Hans Nielsen
1873, 1701, 2401, Anne Rasmusdatter, 74½, i Slæbæk. Boelsmand Jens Nielsen Møller
1873, 1502, 2102, Sidsel Marie Hansdatter, enke og fattiglem, 69½, af Raarud. Indsidder Niels Rasmussen (Blomme)
1873, 1603, 2203, Johanne Jensen, 6 og 3 maaneder, datter af husmand Jens Hansen, i Egebjerg
1873, 2903, 0504, Rasmine Eriksen, 7, datter af husmand og smed Niels Jørgen Eriksen, i Egebjerg
1873, 0604, 1104, Anne Hansen, 6 og 3 maaneder, datter af husmand Frits Sophus Hansen, i Egebjerg
1873, 1306, 2006, Dorthe Marqvardsen, 31, i Egebjerg. Hjulmand Hans Jørgen Rasmussen
1873, 0911, 1211, Maren Madsdatter, 53, i Egebjerg. Indsidder Jens Andersen
1874, 1701, 2401, Mariane Knudsen, 36 og 9 maaneder, i Kirkeby. Husmand Mads Pedersen
1874, 2401, 3001, Anine Rasmine Rasmussen, 6 og 3 maaneder, datter af skovfoged Hans Peter Rasmussen, i Sortebjerg Vænge
1874, 2503, 0204, Gyda Kirstine Andreassen, 13½, datter af husmand Andreas Jensen, i Egebjerg
1874, 1604, 2204, Mette Marie Knudsen, 30, i Egebjerg. Gaardmand Niels Hansen
1874, 2004, 2504, Anne Marie Pedersen, 5, datter af husmand og murer Peder Pedersen, i Dongshøirup
1874, 1310, 1810, Christiane Madsen, 2 maaneder, datter af husmand Mads Hansen, i Slæbæk
1875, 1702, 2302, Johanne Jørgensdatter, enke, 69 og 9 maaneder, i Dongshøjrup. Gaardmand Anders Nielsen
1875, 2802, 0503, Sophie Margrete Markusdatter, 71, i Egebjerg. Husmand Mads Hansen
1875, 1303, 2003, Maren Jensdatter, 62, i Slæbæk. Husmand og skovfoged Christen Andersen
1875, 2203, 3003, Maren Nielsdatter, enke, 84 og 9 maaneder, i Slæbæk. Husmand Niels Hansen
1875, 2803, 0304, Birthe Christine Jessen, 2 og 8 maaneder, datter af husmand Martin Jessen, i Slæbæk
1875, 2004, 2704, Anne Rasmusdatter, 67, i Egebjerg. Husmand Simon Magnussen
1875, 2005, 2505, Mathilde Nikolajsen, 10, plejebarn hos Bodil Kirstine Jakobsen, i Egebjerg
1875, 1706, 2306, Maren Knudsdatter, indsidderske, 63, i Dongshøjrup
1875, 2107, 2707, Anne Sophie Amalie Nielsdatter, entlediget jordemoder, 87, i Slæbæk. Indsidder Rasmus Larsen
1875, 2208, 2908, Dødfødt pige, datter af pige Amalie Madsen, i Slæbæk
1875, 2609, 0310, Maren Oline Jørgensen, 7 maaneder, plejebarn hos husmand Peder Hansen, Himmerrig i Kirkeby
1875, 0612, 1212, Dødfødt pige, indsidder Anders Hansen, i Kirkeby
1875, 1112, 1712, Mette Kirstine Jørgensen, 44 og 11 maaneder, i Egebjerg. Husmand Peder Pedersen
1875, 1512, 2112, Anne Margrete Jørgensdatter, enke, 54½, i Egebjerg. Husmand Mads Davidsen
1875, 2004, 2804, Christiane Nielsdatter, enke, 70, Møllemose i Sortebjerg Vænge, Brudager Sogn. Skovfoged Johan Jørgen Hansen
1875, 2601, 0302, Maren Knudsdatter, 58, i Dongshøjrup. Gaardmand Niels Marqvardsen
1875, 2303, 2903, Anne Marie Paulsdatter, enke, 65 og 9 maaneder, af Stenstrup. Skrædder Hans Rasmussen Thorenfeldt
1875, 1504, 2004, Sophie Hansine Hansen, 18 dage, datter af møller Hans Hansen, i Hvidkilde Mølle
1875, 1305, 1905, Christiane Hansdatter, enke, 62½, i Dongshøjrup. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1875, 1707, 2207, Karen Johanne Jeppesen, 27, i Egebjerg. Gaardmand Jens Larsen
1875, 2307, 2807, Gyda Kirstine Nielsdatter, enke, 69, i Egebjerg. Husmand Ole Sørensen
1875, 1511, 2211, Johanne Christoffersen, 44 og 9 maaneder, i Raarud. Husmand og skomager Hans Nielsen
1875, 0512, 1212, Johanne Sophie Hansen, 9½, datter af boelsmand Hans Larsen Møller, i Egebjerg
1875, 0812, 1512, Karen Rasmussen, 43, paa Egebjerg Mark. Boelsmand Lars Pedersen
1875, 1912, 2412, Udøbt pige, 18 dage, datter af skomager Knud Christian Rasmussen, i Egebjerg
1877, 0903, 1603, Kirsten Rasmussen, 4 og 3 maaneder, datter af indsidder Christen Rasmussen, af Kirkeby Mark
1877, 0207, 0807, Dødfødt pige, datter af indsidder Anders Hansen, paa Kirkeby Mark
1877, 2010, 2510, Johanne Andersen, fraskilt kone, 32, i Kirkeby. Indsidder Jens Caspersen
1877, 3110, 0811, Marie Kirstine Hansen, 5 og 4 maaneder, datter af pige Vilhelmine Christiansen, i Kirkeby
1877, 3112, 05011878, Maren Hansen, 59, i Egebjerg. Husmand og tømrer Jens Nielsen
1877, 1307, 1807, Anne Katrine Pedersen, 1 og 1 maaned, datter af husmand Hans Pedersen, paa Høje Mark, Lunde Sogn
1878, 1201, 1801, Severine Hansine Sørensen, 51, i Kirkeby. Gaardmand Jesper Hansen
1878, 2501, 0102, Anne Marie Nielsen, 15, datter af husmand Poul Sophus Nielsen, i Slæbæk
1878, 0802, 1602, Johanna Nielsine Johansen, 8½, datter af gaardmand Lars Johansen, i Egebjerg
1878, 2402, 0303, Karen Pedersen, enke og almisselem, 62, i Kirkeby Fattighus. Almisselem Søren Sørensen
1878, 0305, 0805, Else Hansdatter, enke, 88, i Bellinge. Husmand Frederik Hansen
1878, 2105, 2705, Agnete Jakobsdatter, enke, 68½, i Raarud. Gaardmand Christen Jensen
1878, 1607, 2007, Maren Madsdatter, enke, 82, i Egebjerg. Aftægtsgaardmand Jørgen Hansen
1878, 0309, 0809, Anne Kirstine Sandrine Petra Petersen, 1 og 3 maaneder, datter af pige Anne Marie Nielsen, af Sørup
1878, 2811, 0312, Anne Kirstine Nielsine Andersen, 10 dage, datter af gaardmand Hans Christian Andersen, i Egebjerg
1878, 0212, 0812, Laura Vilhelmine Nielsen, 4, datter af husmand Hans Larsen, paa Kirkeby Mark
1879, 1904, 2504, Anne Kirstine Hansen, 35½, i Dongshøjrup. Gaardmand Knud Madsen
1879, 1105, 1905, Birthe Marie Christensen, 25 og 3 maaneder, i Slæbæk. Husmand og skomager Mads Rasmussen
1879, 3105, 0606, Christiane Nielsen, 49½, i Kirkeby. Gaardmand Lars Johansen
1879, 2606, 0107, Anne Katrine Andersdatter, enke, 76, i Raarud. Husmand og væver Jørgen Rasmussen
1879, 2007, 2507, Katrine Marie Larsen, 36½, i Svendborg. Indsidder Dines Larsen
1879, 1106, 1406, Marie Pedersen, enke, 35, i Sørup. Indsidder Anders Jensen
1880, 1401, 2101, Agnes Vilhelmine Nielsen, 4½, datter af Maren Nielsen, i Slæbæk
1880, 0804, 1404, Johanne Sophie Pedersen, 40, i Egebjerg. Husmand Hans Madsen
1880, 1707, 2307, Kirstine Nielsdatter, enke, 70, Gislev Søjl, Husmand Lars Rasmussen
1880, 1508, 2008, Birthe Marie Rasmussen, 36½, i Egebjerg. Husmand Knud Frandsen
1880, 1309, 2009, Anne Kirstine Jensen Nørregaard, 47 og 3 maaneder, i Kirkeby. Gaardmand Hans Johansen
1880, 2709, 0410, Johanne Margrete Hansen, 28, i Egebjerg. Gaardmand og sognefoged Hans Nielsen
1880, 1810, 2510, Anne Marie Nielsdatter, enke, 82 og 9 maaneder, paa Egebjerg Mark. Boelsmand Lars Nikolajsen Nielsen, Rønnehus, Høje Mark, Lunde Sogn
1880, 2811, 0612, Johanne Jensdatter, 71, i Dongshøjrup. Husmand og træskomand Hans Rasmussen
1880, 0212, 0812, Anne Marie Knudsen, enke, 61, af Høje Mark, Lunde Sogn. Boelsmand Hans Hansens Fahl
1881, 1401, 2301, Anne Marie Margrete Hansine Andersen, 9 maaneder, datter af indsidder Jens Andersen, i Kirkeby Fattighus
1881, 2002, 0103, Karen Hansdatter, enke, 79, i Raarud. Gaardmand Jens Hansen
1881, 3003, 0604, Marie Jakobsdatter, ugift, 65, i Raarud. Gaardmand Jakob Jensen
1881, 0504, 1004, Maren Christine Margrete Christoffersen, 3 maaneder, datter af gaardmand Niels Christoffersen, i Dongshøjrup
1881, 1604, 2204, Kirsten Hansen, 29 og 9 maaneder, paa Kirkeby Mark. Husmand Frederik Christian Hansens svigerinde
1881, 2504, 0205, Karen Knudsdatter, 62, i Fogedvænget paa Kirkeby Mark. Indsidder Hans Rasmussen
1881, 2509, 3009, Mette Kirstine Hansen, tjenestepige, 19, hos husmand Jens Larsen (Væver), paa Egebjerg Mark
1881, 1812, 2212, Andrea Nielsine Hansen, 3 dage, datter af møller Hans Hansen, i Egebjerg
1882, 1301, 2101, Karen Pedersdatter, enke, 73, i Dongshøjrup. Husmand Rasmus Hansen
1882, 2001, 2201, Udøbt pige (tvilling), 24 timer, datter af pige Henriette Knuddine Rasmussen
1882, 0502, 1002, Maren Kirstine Hansen, 16, datter af husmand Peder Hansen, i Slæbæk
1882, 1902, 2402, Andrea Sophie Jensen, 6, datter af husmand Johannes Jensen, i Kirkeby
1882, 0803, 1503, Betty Amalie Jokumsen, 1 og 9 maaneder, datter af indsidder Rasmus Ferdinand Jokumsen, i Slæbæk
1882, 1405, 2205, Maren Nielsdatter, enke, 84 og 9 maaneder, Hundtofte, Stenstrup Sogn. Gaardmand Frands Hansen
1882, 2306, 2706, Johanne Larsdatter, 68, i Egebjerg. Indsidder og murer Niels Hansen
1882, 0308, 0908, Anne Marie Pedersen, 48, i Egebjerg. Gaardmand Niels Hansen
1882, 1912, 2312, Maren Simonsdatter, enke, 82½, i Ulbølle. Husmand og skomager Hans Peter Hansen
1883, 0502, 1002, Anne Larsen, 51½, i Egebjerg. Gaardmand Rasmus Hansen
1883, 1802, 2502, Jakobbine Jakobsen, 9 og 9 maaneder, datter af huslejer Morten Jakobsen, i Slæbæk
1883, 3103, 0704, Christiane Rasmussen, 31 og 3 maaneder, i Raarud. Husmand og smed Lars Rasmussen
1883, 2704, 0305, Rasmine Hansen, 69, i Egebjerg. Husmand Rasmus Jensen
1883, 0905, 1505, Kirsten Poulsdatter, 68, i Kirkeby. Husmand Jens Andersen
1883, 1307, 1507, Rasmine Sørensen, 10½, datter af pige Maren Jørgensen, i Kirkeby Fattighus
1883, 2507, 3007, Anne Katrine Christine Nielsen, 25 og 3 maaneder, i Raarud. Datter af husmand og skomager Hans Nielsen
1883, 0609, 1109, Karen Sophie Jensen, 8 maaneder, datter af indsidder Jørgen Jensen, i Kirkeby
1883, 1409, 1609, Karen Johanne Andersen, 1 maaned, datter af indsidder Niels Jørgen Andersen, i Slæbæk
1883, 1910, 2510, Johanne Sørensdatter, 69, af Kirkeby Mark. Indsidder Rasmus Rasmussen
1883, 2110, 2510, Dødfødt pige, datter af husmand Lars Knudsen, i Egebjerg
1883, 2710, 0311, Kirsten Eriksdatter, enke, 80, i Nybølle, Hillerslev Sogn. Indsidder Anders Mikkelsen
1883, 0311, 0711, Marie Elisabeth Larsdatter, enke, 85½, i Egebjerg. Husmand og gartner Hans Larsen
1883, 1111, 1511, Kirsten Madsdatter, enke, 83, i Vejle Sogn paa Fyen. Husmand Rasmus Knudsen
1883, 2611, 0312, Maren Jørgensen, 41 og 9 maaneder, i Egebjerg. Gaardmand Hans Larsen Møller
1884, 3101, 0902, Anne Kirstine Hansdatter, enke, 74, i Kirkeby Fattighus. Indsidder Jens Jensen
1884, 0502, 1202, Mette Marie Jensen, 57, i Trollekrogen. Husmand og skovfoged Rasmus Madsen
1884, 1002, 1702, Lovise Andrea Græns, 1 og 5 maaneder, datter af stenhugger Ola Monsson Græns, i Kirkeby
1884, 0106, 0706, Anne Marie Hansen, enke, 78, i Egebjerg. Boelsmand Johannes Hansen Møller
1884, 2011, 2311, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Rasmussen, i Slæbæk
1884, 0112, 0812, Gerda Kirstine Hansine Petrea Hansen, 3 og 3 maaneder, datter af pige Anne Marie Hansen, i Dongshøjrup
1884, 0512, 1212, Gjertrud Rasmusdatter, 77, i Egebjerg. Sognefoged Hans Nielsen
1884, 2412, 3112, Maren Pedersdatter, 64½, i Dongshøjrup. Gaardmand Markvard Madsen
1884, 3012, 06011885, Mette Sofie Pedersdatter, 65, i Dongshøjrup. Husmand Anthon Mortensen
1884, 2612, 3112, Laurine Olsen, 54 og 9 maaneder, i Egebjerg. Indsidder Hans Jørgen Poulsen
1885, 2701, 0202, Maren Margrete Camilla Nielsen, 10½, datter af boelsmand Knud Nielsen, i Egebjerg
1885, 0502, 1202, Elisabeth Jakobsen, 19 og 3 maaneder, i Slæbæk. Datter af husmand Morten Jakobsen
1885, 0703, 1303, Thora Olivia Vendel Pedersen, 42 og 4 maaneder, i Kirkeby Fattighus. Indsidder Jens Andersen
1885, 1304, 1904, Anne Margrete Pedersdatter, gift og indsidderske, 70, i Slæbæk
1885, 2504, 3004, Bodil Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 93, i Kirkeby. Husmand og væver Lars Rasmussen
1885, 2504, 3004, Rasmine Petrine Christensen, 7, datter af gaardmand Jens Christensen, i Raarud
1885, 2604, 0105, Margrete Christine Nielsen, 12 dage, datter af pige Anne Margrete Hansen, i Dongshøjrup
1885, 0505, 1005, Anne Marie Markvardsen, 1 time, datter af pige Anne Marie Markvardsen, i Kirkeby
1885, 2807, 0108, Christine Jensine Madsen, 3 maaneder, datter af skomager Lars Peder Madsen, i Bjerreby paa Taasinge
1885, 2212, 3012, Anne Rasmusdatter, enke, 72, i Slæbæk. Husmand Niels Nielsen Søgaard
1886, 0401, 0901, Karen Andersen, enke, 51, i Kirkeby. Indsidder Markvard Jørgensen
1886, 0302, 1102, Anne Margrete Frandsen, enke, 74, i Egebjerg. Bolsmand Jørgen Larsen
1886, 1602, 2402, Johanne Elisabeth Mathilde Madsen, 9 og 3 maaneder, datter af gaardmand Knud Madsen, i Dongshøjrup
1886, 0404, 1004, Karen Margrethe Rasmusdatter, enke, 90, i Egebjerg. Gaardmand Niels Rasmussen
1886, 3004, 0705, Sara Rasmussen, 15, datter af hjulmand Hans Jørgen Rasmussen, i Egebjerg
1886, 1405, 2205, Maren Hansen, 29, i Slæbæk. Gaardmand Hans Rasmussen
1886, 1906, 2606, Karen Jørgensen, 59, i Egebjerg. Gaardmand Mikael Jørgensen
1886, 2907, 0308, Johanne Kirstine Nielsdatter, 64, i Kirkeby. Husmand Niels Andersen
1886, 3107, 0308, Kirsten Martine Christoffine Grønbek Hansen, 3 uger, datter af pige Marie Katrine Hansen, i Slæbæk
1886, 0309, 0809, Karen Augusta Christoffersen, 1 maaned, datter af gaardmand Niels Christoffersen, i Dongshøjrup
1886, 3110, 0811, Petra Helga Clausen, 3 og 3 maaneder, datter af husmand og snedker Claus Madsen, i Egebjerg
1886, 2811, 0412, Maren Sørensdatter, enke, 71, i Slæbæk. Gaardmand Niels Clausen
1887, 1101, 1701, Martha Erika Jensen, 10 maaneder, datter af høker af Jens Jensen, i Egebjerg
1887, 2101, 2701, Anna Maria Christine Christensen, 14 maaneder, datter af pige Anne Hansen
1887, 2801, 0402, Lovise Hansine Madsen, 15½, datter af husmand Mads Hansen, i Slæbæk
1887, 2002, 2602, Mette Kirstine Christiansen, 65, i Egebjerg. Husmand Lars Rasmussen
1887, 2802, 0703, Anne Kirstine Christensdatter, 69 og 9 maaneder, i Egebjerg. Husmand Jørgen Jensen
1887, 0403, 1003, Rasmine Frederikke Hansen, 8 og 4 maaneder, datter af husmand Hans Frederiksens enke, paa Dongshøjrup Mark
1887, 2703, 0304, Karen Christine Hansen, 3½, datter af indsidder Jeppe Hansen, i Egebjerg0
1887, 1404, 2004, Karen Rasmussen, enke, 52, i Egebjerg. Træskomand Christen Hansen
1887, 0306, 0706, Camilla Hansine Jørgensen, 14, datter af husmand Ditlev Jørgensen, i Slæbæk
1887, 2406, 3006, Anne Eriksdatter, enke, 72 og 3 maaneder, i Raarud. Husmand og skrædder Hans Nielsen Søgaard
1887, 2407, 2807, Fritsia Valdborg Jørgensen, 7 maaneder, datter af pige Caroline Jørgensen
1887, 0908, 1508, Anne Petrine Larsen, 32 og 9 maaneder, i Raarud. Husmand Lars Christoffersen
1887, 0510, 0910, Anne Sofie Marie Prebia Madsen, 6 uger, datter af pige Karen Marie Frederikke Nielsen, i Kirkeby (Fogedvænget)
1887, 1310, 1910, Johanne Marie Henriksen, 30, i Slæbæk. Datter af husmand Henrik Eriksen
1888, 0602, 1302, Maren Christensdatter, 62½, i Slæbæk. Husmand og væver Henrik Eriksen
1888, 2202, 2902, Maren Hansdatter, enke, 98, i Kirkeby. Husmand Lars Hansen
1888, 2502, 0203, Maren Rasmusdatter, 75, i Slæbæk. Indsidder Christen Andersen
1888, 2104, 2604, Bertha Maria Jensen, 1 og 9 maaneder, datter af indsidder Jørgen Jensen, i Kirkeby
1888, 0206, 1006, Maren Kirstine Rasmussen, 10 maaneder, datter af husmand Julius Rasmussen, i Egebjerg
1888, 2305, 2705, Anne Katrine Christensdatter, enke og fattiglem, 84, i Dongshøjrup. Husmand Hans Jespersen
1888, 1506, 2006, Hansine Hansen, 19 10 maaneder, i Slæbæk. Datter af husmand Peder Hansen
1888, 3107, 0408, Birthe Marie Jørgensen, 63, i Kirkeby. Indsidder Knud Christian Jensen
1888, 2008, 2508, Anne Margrete Nielsdatter, 65 og 3 maaneder, i Egebjerg. Husmand Hans Peter Hansen
1888, 2110, 2710, Karen Mortensdatter, enke, 61 og 9 maaneder, i Dongshøjrup. Gaardmand Hans Larsen
1888, 1511, 1811, Thora Albertha Pedersen, 4½ maaned, datter af husmand Johan Pedersen, i Kirkeby
1888, 1812, 2412, Anne Dorthe Jensen, 59, i Egebjerg. Husmand Rasmus Danielsen