Kirkeby, 1855-1870, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1855-1870, Kirkeby sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

År/dato,måned/begr. dato, måned/navn/alder/erhverv/sted/forældre/efterlevende

1855, 2601, 0402, Anders Pedersen, 9 maaneder, søn af huusmand Peder Jensen, i Dongshøirup
1855, 1502, 2202, Hans Mortensen, gaardmand, 51, i Dongshøirup
1855, 2504, 0305, Anders Rasmussen, huusmand, 71, i Dongshøirup
1855, 2904, 0705, Knud Knudsen, huusmand, 61, i Raarud
1855, 2005, 2605, Niels Vilhelm Velding Larsen, 19 og 9 maaneder, i Kirkeby. Søn af huusmand Lars Hansen Kudsk
1855, 2705, 0106, Ole Jacobsen, aftægtshuusmand, 69, hos svigersønnen huusmand Christen Knudsen, i Egebjerg
1855, 3108, 0709, Christen Mackeprang, skolelærer og endlediget, 80½, i Kirkeby
1855, 1512, 2212, Jens Christensen, aftægtshuusmand, 68, hos huusmand Henrik Eriksen, i Slæbek
1856, 1903, 2503, Hans Jørgensen, huusmand, 33, i Egebjerg
1856, 2404, 3004, Niels Jensen, 1, søn af huusmand Jens Petersen, i Dongshøirup
1856, 1006, 1506, Morten Hansen, skrædder og nu almisselem, 76, i Dongshøirup
1856, 1108, 1608, Hans Christian Andreas Marius Hansen, 2½, søn af skolelærer Hansen, i Kirkeby
1856, 1510, 2110, Lars Peter Jensen (tvilling), 9 uger, søn af Margrethe Jensdatter, hos faderen gaardmand Jens Jensen
1856, 0211, 0811, Hans Pedersen, 9, søn af arbeidsmand Peder Hansen, ved Teglværket, i Raarud
1856, 0112, 0812, Peder Knudsen, aftægtsmand, 69, hos broderen gaardmand Rasmus Knudsen, i Slæbek
1857, 2002, 2502, Jacob Olsen, almisselem, 31, hos svogeren huusmand Christen Knudsen, i Egebjerg
1857, 0503, 1203, Hans Jensen, tjenende, 28, sin morbroder gaardmand Peder Hansen, i Raarud
1857, 2605, 0206, Rasmus Petersen, aftægtsmand, 63, hos svigersønnen gaardmand Niels Hansen, i Egebjerg
1857, 0906, 1606, Henrik Hansen, aftægtsmand, 79, hos svigersønnen gaardmand Niels Rasmussen, paa Egebjerg Hed
1857, 1707, 2107, Udøbt dreng, 1 dag, søn af Maren Knudsdatter, i Raarud
1857, 2407, 3007, Christen Hansen, 14 og 9 maaneder, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Egebjerg
1857, 0411, 0811, Dødfødt dreng, søn af huusmand Christen Knudsen, i Egebjerg
1857, 0411, 0811, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Andersen, i Kirkeby
1857, 2007, 2507, Udøbt dreng, 2 timer, søn af huusmand Hans Jørgensen, i Lunde
1857, 1812, 2312, Niels Jørgensen, aftægtshuusmand, 95, hos huusmand Hans Rasmussen Træskomand, i Dongshøirup
1858, 0203, 0903, Christen Pedersen, aftægtsmand, 81 og 3 maaneder, hos sønnen Hans Christensen, paa Egebjerg Skov
1858, 0903, 1403, Hans Christian Frederiksen, 3 maaneder, søn af huusmand Frederik Christian Rasmussen, paa Egebjerg Skov
1858, 1003, 1803, Jens Mortensen, ungkarl, 27, hos moderen gaardmand Morten Frederiksens enke, i Kirkeby. Søn af gaardmand Morten Frederiksen
1858, 0504, 1204, Lars Hansen Kudsk, huusmand og gartner, 72, i Kirkeby
1858, 1105, 1605, Rasmus Larsen, 6 dage, søn af huusmand Lars Rasmussen, i Egebjerg
1858, 2606, 3006, Niels Hansen, 24 dage, søn af Anne Marie Jensen (datter af huusmand Jens Nielsen) i Slæbæk
1858, 3010, 0611, Mads Rasmussen, ungkarl, 44, hos broderen Thomas Rasmussen, paa Egebjerg Mark
1858, 2812, 05011859, Hans Hansen, aftægtshuusmand, 83, hos svigersønnen huusmand Hans Madsen, i Kirkeby
1859, 0301, 1001, Peder Hansen, 31½, paa Egebjerg Hed. Søn af gaardmand Hans Christian Pedersen
1859, 2801, 0402, Niels Nielsen, 6 og 3 maaneder, søn af boelsmand Niels Hansen Mor…, paa Egebjerg Hed
1859, 0902, 1302, Frederik Hansen, 3 maaneder, søn af Johanne Marqvardsen, i Dongshøirup
1859, 2005, 2605, Jens Pedersen, 6 og 3 maaneder, , søn af huusmand Peder Pedersen, i Egebjerg
1859, 1106, 1706, Niels Madsen, huusmand, 50, paa Egebjerg Skov
1859, 1606, 2206, Hans Christian Pedersen, gaardmand, 68, paa Egebjerg Hed
1859, 1606, 2006, Hans Jespersen, aftægtsmand, 75, hos sønnen gaardmand Jesper Hansen, i Tved
1859, 2707, 3107, Jens Peter Hansen, 4, søn af huusmand Hans Jørgen Poulsen, paa Egebjerg Skov
1859, 2608, 2808, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Peder Nielsen, i Kirkeby
1859, 0211, 0611, Dødfødt dreng, søn af indsidderske Gjertrud Marie Rasmussen, i Kirkeby
1860, 0802, 1602, Jørgen Hansen, huusmand og skrædder, 41, paa Kirkeby Mark
1860, 1202, 1802, Niels Nielsen, 1½, søn af huusmand Peder Nielsen Eiby, paa Egebjerg Mark
1860, 1303, 1903, Christoffer Larsen, aftægtshuusmand, 86½, hos sønnen Lars Christoffersen, i Raarud
1860, 1203, 1903, Anders Rasmussen (Ravn), steenhugger og enkemand, 47, arbeide hos Hans Frederiksen, i Dongshøirup Høibjerg. Fra Svendborg
1860, 1104, 1804, Niels Hansen, 16 dage, søn af gaardmand Hans Peter Jørgensen, i Dongshøirup
1860, 2307, 2807, Jørgen Peter Hansen, 1½, søn af gaardmand Hans Peter Jørgensen, i Dongshøirup
1860, 3010, 0411, Dødfødt dreng, søn af huusmand og hjulmand Peder Pedersen, i Dongshøirup
1860, 1711, 2511, Hans Peter Rasmussen, 14 dage, søn af huusmand Hans Chr. Rasmussen, i Dongshøirup
1860, 1411, 2111, Morten Michaelsen, 1 og 3 maaneder, søn af gaardmand Michael Jørgensen, i Egebjerg
1860, 2611, 0312, Claus Nielsen, aftægtsgaardmand, 79½, i Slæbek. Gaardmand Niels Clausens fader
1860, 1412, 2012, Georg Rasmus Pausch, 14 uger, søn af tjenestepige Anne Marie Pedersen, i Svendborg
1861, 2103, 2803, Jørgen Hansen, enkemand, 46, tjenende hos gaardmand Jens Nielsen, i Egebjerg
1861, 0104, 0504, Jørgen Peter Hansen, 5 timer, søn af gaardmand Hans Peter Jørgensen, i Dongshøirup
1861, 0605, 1205, Niels Nielsen, huusmand, 46 og 3 maaneder,  i Egebjerg
1861, 2206, 2806, Jørgen Hansen, aftægtsgaardmand, 65, i Egebjerg. Gaardmand Michael Jørgensens fader
1861, 2206, 2806, Jens Pedersen, 1½, søn af huusmand Peder Andersen, i Egebjerg
1861, 1608, 2208, Rasmus Hansen Gemahl, aftægtsgaardmand, 71, i Slæbek. Gaardmand Hans Rasmussen Gemahls fader
1861, 3112, 07011862, Christen Hansen, ungkarl og gartner, 81, hos svigersønnen huusmand Jørgen Jensen, i Egebjerg
1862, 3001, 0202, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Christiansen, paa Kirkeby Mark
1862, 0902, 1602, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Peter Hansen, paa Egebjerg Mark
1862, 1904, 2504, Anders Rasmussen (Bødker), gaardmand, 52, i Egebjerg
1862, 0309, 0709, Mads Hansen, 11 maaneder, søn af huusmand Hans Madsen, i Kirkeby
1862, 1909, 2409, Lars Rasmussen, 4 uger, søn af indsidder Jens Rasmussen, i Egebjerg
1862, 0911, 1611, Dreng, søn af gaardmand Michael Jørgensen, i Egebjerg
1862, 0812, 1612, Anders Nielsen, aftægtsmand, 84, hos sønnen skovfoged og huusmand Christen Andersen, i Slæbek
1863, 2601, 0202, Rasmus Jensen, væver, 37½, i Egebjerg
1863, 0202, 0902, Gebhard Helm, 3, søn af herr. gaardbestyrer Helm, paa Slæbeksgaard
1863, 2402, 0103, Dødfødt dreng, søn af Johanne Rasmussen, hos moderen væver Rasmus Pedersens enke
1863, 2903, 0404, Jens Christian Helm, 9 maaneder, søn af hrr. gaardbestyrer Helm, paa Slæbekgaard
1863, 2005, 2505, Rasmus Hansen, 15, søn af huusmand Hans Christiansen, i Kirkeby
1863, 3005, 0406, Carl Frederik Nielsen, 4, søn af Anna Johanne Nielsen, i Kirkeby Fattighuus
1863, 0607, 1107, Peder Andersen Buk, gaardmand, 62, i Kirkeby
1863, 2207, 2607, Dødfødt dreng, søn af huusmand og høker Lars Pedersen, i Egebjerg
1863, 0311, 0811, Niels Nielsen, 4½, søn af huusmand Peder Nielsen Eiby, paa Egebjerg Mark
1864, 2403, 3103, Niels Hansen (Smed), huusmand, 69, i Slæbek
1864, 2104, 2704, Niels Hansen, huusmand, 60, Kirkeby Skov
1864, 2505, 2905, Jørgen Jørgensen, 10 uger, søn af huusmand Jørgen Jørgensen, i Dongshøirup
1864, 0109, 0409, Vilhelm Niels Peter Kannewürff Nybo, 5 maaneder, søn af indsidder og sadelmager Nic. Joh. Ulrik Kanneswürff Nybo, i Egebjerg
1864, 2310, 2910, Mads Rasmussen, aftægtsmand, 68, hos sønnen gaardmand Mads Eriksen Haugsted, i Kirkeby
1865, 0601, 1201, Hans Jørgen Hansen, 1 og 9 maaneder, søn af huusmand Hans Christiansen, paa Kirkeby Mark
1865, 2802, 0403, Hans Peter Rasmussen, tjenestekarl, 20, hos gaardmand Anders Pedersen, i Kirkeby
1865, 1103, 1803, Anders Nielsen, gaardmand, 67, i Dongshøirup
1865, 0804, 1304, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Christiansen, i Kirkeby
1865, 2305, 2905, Hans Nielsen, gaardmand, 65, i Egeskov
1865, 2405, 2805, Hans Hansen, 10 dage, søn af pige Hansine Rasmine Nielsen, i Slæbek
1865, 0707, 1007, Frands Rasmussen, almisselem, 55, i Kirkeby Fattighuus
1865, 2907, 0308, Søren Sørensen, indsidder, 66, i Kirkeby Fattighuus
1865, 0411, 0911, Henrik Christian Jensen, 3 maaneder, søn af gaardmand Jens Poulsen, i Kirkeby
1865, 0511, 1011, Mads Hansen, 10½, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Egebjerg
1865, 1312, 1712, Frederik Hansen, 5½, søn af huusmand og hørsvinger Rasmus Hansen, paa Kirkeby Mark
1865, 1909, 2509, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jens Hansen, i Lunde
1866, 0804, 1504, Lars Christian Nielsen, 10 maaneder, søn af huusmand Peder Nielsen (Eiby), paa Egebjerg Mark
1866, 1004, 1704, Anders Paulsen, 15, søn af indsidder Paul Andersen, i Dongshøirup
1866, 1004, 1704, Johannes Hansen Møller, gaardmand, 58, i Egebjerg
1866, 2304, 2804, Frederik Christian Rasmussen, huusmand, 46, paa Egebjerg Mark
1866, 2205, 2505, Hans Hansen, 9 maaneder dag, søn af huusmand Hans Hansen, i Raarud
1866, 1005, 1505, Jonas Brat, indsidder og amboltsmed, 50, i Dongshøirup
1866, 2805, 0206, Hans Pedersen, 2, søn af huusmand Peder Rasmussen, paa Egebjerg Mark
1866, 2405, 0106, Niels Hansen, 37, i Egebjerg. Søn af gaardmand Hans Rasmussen
1866, 0306, 0906, Mads Christian Rasmussen, 11 maaneder, søn af huusmand og tømrer Johan Henrik Rasmussen, i Kirkeby
1866, 1806, 2406, Johan Martin Nielsen, 2½, søn af huusmand Niels Rasmussen, i Egebjerg
1866, 2706, 0107, Johan Frederik Andersen, 2½, søn af indsidder Anders Nielsen Søgaard, i Slæbæk
1866, 0907, 1407, Vilhelm Christian Andersen, gaardmand, 79, i Kirkeby
1866, 1308, 2008, Mads Hansen Møller, huusmand, 53, i Egebjerg
1866, 0901, 1401, Niels Rasmussen, enkemand og almisselem, 72, i Kirkeby Fattighuus
1866, 2308, 2708, Mads Jensen, 3, søn af huusmand Jens Christian Nicolaisen, i Egebjerg
1866, 0810, 1410, Rasmus Rasmussen, 7½, i Raarud. Plejesøn af huusmand Hans Nielsen Søgaard, i Raarud
1866, 3010, 0611, Henrik Nielsen, 1, søn af Anne Nielsen, i Slæbek. AN datter af huusmand Niels Nielsen Søgaard
1867, 0801, 1501, Jens Hansen, gaardmand, 65, i Raarud
1867, 2702, 0603, Niels Christian Hansen, 4½, søn af pige Anne Marie Nielsen, hos moderen Niels Rasmussen Blommes enke, i Kirkeby Fattiggaard
1867, 2003, 2803, Hans Jensen, indsidder og væver, 72, i Kirkeby
1867, 1208, 1708, Niels Pedersen, møller, 40, Egebjerg Mølle
1867, 2711, 0512, Jens Hansen, 19 og 9 maaneder, i Kirkeby. Søn af afdøde indsidder og væver Hans Jensen
1867, 2903, 0504, Johan Jørgen Hansen, skovfoged, 55, Sortebjerg Vænge i Brudager Sogn
1868, 1701, 2401, Hans Larsen, huusmand og gartner, 65, i Egebjerg
1868, 0904, 1604, Jens Jacob Pedersen, indsidder, 33, i Kirkeby
1868, 1905, 2705, Hans Nielsen, gaardmand, 65, i Raarud
1868, 0308, 0808, Hans Rasmussen, aftægtsmand, 81, hos sønnen gaardmand Rasmus Hansen, i Egebjerg
1868, 0708, 0908, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jens Nielsen, i Egebjerg
1868, 0612, 1412, Rasmus Peter Larsen, 5 og 9 maaneder, søn af huusmand Lars Jeppesen, paa Egebjerg Skov
1868, 2705, 0306, Hans Hansen, gaardmand, 49, Hønsehaven, Lunde Sogn
1868, 1901, 2601, Jens Andersen, aftægtshuusmand, 87½, hos huusmand Peder Andersen, i Egebjerg
1869, 2201, 2601, Jens Hansen, 9 uger, søn af huusmand Hans Madsen, i Kirkeby
1869, 0902, 1402, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Nielsen, i Kirkeby
1869, 0104, 0804, Rasmus Hansen, huusmand, 51½, paa Egebjerg Mark
1869, 2604, 3004, Niels Andersen, ungkarl, 25 og 3 maaneder, tjenende paa Egebjerg Mølle
1869, 0505, 1005, Anders Poulsen, 2 3 maaneder , søn af huusmand Poul Andersen, i Dongshøirup
1869, 1508, 2108, Gotfred Larsen, aftægtsmand, 85, hos datteren væver Niels Hansens enke, i Kirkeby Skovmaal
1869, 1209, 1709, Hans Hansen (Bahl), ungkarl og indsidder, 45, i Dongshøirup
1870, 2101, 2701, Jacob Hansen, huusmand, 67, i Egebjerg
1870, 1003, 1603, Hans Peter Pedersen, 1½, søn af bødker Frederik Christian Pedersen, i Egebjerg
1870, 0806, 1206, Lars Andreas Jensen, 2, søn af huusmand Peder Jensen, i Slæbek
1870, 1506, 1906, Dødfødt dreng, søn af pige Anne Katrine Rasmussen, paa Kirkeby Mark
1870, 2206, 2906, Søren Hansen, 22½, i Raarud. Søn af afdøde gaardmand Hans Nielsen
1870, 0508, 1008, Niels Peter Nielsen, 5½, søn af huusmand Poul Sophus Nielsen, i Slæbek
1870, 2108, 2608, Jens Hansen, fattiglem, 69, i Kirkeby Fattighuus
1870, 2409, 3009, Rasmus Rasmussen, 4 uger, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen, i Kirkeby
1870, 3010, 0411, Marqvard Nielsen, 91 og 9 maaneder, i Dongshøirup. Gaardmand Niels Marqvardsens fader
1870, 1412, 2212, Lars Christensen, 9½, søn af huusmand Christen Knudsen, i Egebjerg
1855, 1404, 2004, Anne Nielsdatter, 59, i Kirkebye. Huusmand Mads Jørgen Henriksen
1855, 1805, 2505, Karen Hansen, 14 og 3 maaneder, datter af gaardmand Hans Nielsen, i Egebjerg
1855, 1108, 1508, Dødfødt pige, datter af huusmand og murer Jørgen Andersen, i Raarud
1855, 2909, 0510, Kirsten Jensen, 5 maaneder, datter af huusmand Jens Nielsen, paa Egebjerg Skov
1855, 1910, 2610, Mette Kirstine Hansen, 1, datter af gaardmand Hans Larsen, i Døngshøirup
1856, 1701, 2301, Christiane Andersdatter, enke og nu inderste, 87, hos huusmand Niels Hansen, i Egebjerg. Hjulmand Peder Jensen, i Diernisse
1856, 2701, 0202, Marie Amalia Nielsen, 3 og 9 maaneder, datter af huusmand Niels Andersen, i Kirkebye
1856, 1607, 2107, Maren Mortensdatter, 41, i Dongshøirup. Stedfader Mads Frederiksen
1857, 1001, 1701, Sophie Henriksdatter, 26 og 9 maaneder, paa Egebjerg Mark. Gaardmand Niels Rasmussen
1857, 3103, 0604, Anne Lovise Nielsen, 3, datter af gaardmand Niels Rasmussen, paa Egebjerg Mark
1857, 1405, 1705, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Nielsen Egebjerg, i Egebjerg
1857, 1206, 1606, Kirsten Jensen, 39 dage, datter af huusmand Jens Nielsen, paa Egebjerg Skov
1857, 2006, 2506, Dødfødt pige, datter af gaardmand Anders Rasmussen, i Kirkeby
1857, 3008, 0309, Kirstine Hansen, 8½, datter af huusmand Hans Frederiksen, i Dongshøirup
1857, 2409, 0110, Kirsten Hansdatter, 76, i Raarud. Huusmand Anders Jensen
1857, 0810, 1410, Karen Pedersdatter, enke, 91, i Egebjerg. Huusmand Jacob Andersen
1857, 2710, 0111, Karen Jørgensen, 2 timer, datter af huusmand Jørgen Pedersen, paa Egebjerg Skov
1857, 1811, 2211, Karen Hansdatter, enke, 89, i Kirkebye Fattighuus. Indsidder Henrik Hansen
1858, 2801, 0202, Anne Kirstine Rasmusdatter Allested, enke og nu almisselem, 62, i Kirkeby Fattighuus. Indsidder Peder Larsen
1858, 0602, 1202, Maren Kirstine Madsen, 5½, datter af gaardmand Mads Eriksen, i Kirkebye
1858, 2304, 0105, Anne Marie Madsdatter, 31½, paa Egebjerg Skov. Huusmand Frederik Christian Rasmussen
1858, 0405, 0905, Hansine Nielsen, ½, datter af huusmand Niels Hansen, paa Egebjerg Skov
1858, 2405, 2805, Kirsten Hansen, 9 dage, datter af indsidder Niels Hansen, i Raarud
1858, 2406, 3006, Mette Hansdatter, aftægtskone, 79, hos sønnen gaardmand Jens Poulsen, i Kirkeby
1858, 2706, 0207, Anne Marie Simonsdatter, enke, 86, i Egebjerg. Huusmand Rasmus Nielsen Ladefoged
1858, 0807, 1507, Sophie Nielsen, 1½, datter af gaardmand Niels Rasmussen, paa Egebjerg Heed
1858, 1708, 2308, Anne Marie Hansen, 5½, datter af gaardmand Hans Larsen, i Dongshøirup
1858, 2011, 2611, Anne Pedersdatter, 63, i Slæbek. Gaardmand Rasmus Hansen Gemahl
1858, 2011, 2611, Anne Pedersdatter, enke, 80, i Dongshøirup. Aftægtshuusmand Niels Jørgensen
1859, 1301, 2001, Rasmine Nielsen, 3 og 9 maaneder , datter af gaardmand Niels Rasmussen, paa Egebjerg Hed
1859, 1102, 1402, Karen Nielsdatter, tjenestepige, 32, hos Rasmus Rasmussens enke, i Dongshøirup
1859, 1004, 1504, Bodil Marie Rasmusdatter, aftægtskone, 78, hos sønnen huusmand Rasmus Larsen, i Kirkebye
1859, 1404, 2004, Karen Andersdatter, enke, 94, i Dongshøirup. Indsidder Peder Rasmussen
1859, 0107, 0607, Karen Sophie Madsen, tjenestepige, hos gaardmand Jens Hansen, i Raarud. Datter af huusmand Mads Hansen, i Slæbek
1859, 2608 [fejlagtig dato], 30 Juli [fejlagtig dato], Anne Sophie Jacobine Jensen, 1 og 3 maaneder, datter af huusmand Jens Nielsen, paa Egebjerg Mark
1859, 0711, 1411, Gertrud Marie Rasmusdatter, enke, 31, i Kirkebye. Indsidder Rasmus Jensen
1860, 0101, 0701, Kirsten Eggertsdatter, enke, 84, i Tveed. Huusmand Johannes Andersen
1860, 1202, 1802, Johanne Marie Jacobsdatter, 58, i Egebjerg. Huusmand Anders Jensen Skrædder
1860, 1402, 2302, Margrete Hansdatter, 98, i Kirkeby. Gaardmand Christian Andersen
1860, 2702, 0503, Else Margrete Rasmusdatter, 35, i Kirkeby. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen
1860, 2604, 0405, Vilhelmine Karen Marie Nielsen, datter af smed Anders Jørgen Nielsen, i Dongshøirup
1860, 2904, 0605, Marie Nielsine Hansen, 23 dage, datter af Marie Jensen, i Slæbek. MJ datter af huusmand Jens Nielsen
1860, 1805, 2505, Johanne Jørgensen, 14, datter af gaardmand Jørgen Cortsen, i Dongshøirup
1860, 2405, 0306, Karen Jørgensen, 5½, datter af gaardmand Jørgen Cortsen, i Dongshøirup
1860, 1006, 1606, Maren Margrete Hansen, 18, i Kirkeby. Datter af indsidder og væver Hans Jensen
1860, 0707, 1307, Anne Martensdatter, enke, 63, i Kirkeby Fattighuus. Huusmand og smed Lars Ditlevsen
1860, 3007, 0508, Dødfødt pige, datter af tjenestepige Karen Rasmusdatter, i Kirkeby
1860, 0708, 1208, Anne Marie Madsen, 1 og 3 maaneder, datter af huusmand Mads Hansen, i Slæbek
1860, 2509, 0410, Karen Johanne Jensen, 5 uger, datter af huusmand Jens Rasmussen, i Dongshøirup
1860, 2909, 0410, Birthe Kirstine Nielsen, 22, i Dongshøirup. Huusmand Jens Rasmussen
1860, 0510, 1310, Mette Marie Nielsen, 10, datter af gaardmand Niels Rasmussen, paa Egebjerg
1860, 1110, 1810, Lisbeth Andersdatter, almisselem og enke, 84, i Kirkeby Fattighuus. Morten Hansen Skrædder
1860, 1811, 2411, Marie Nielsine Hansen, 10 og 9 maaneder, datter af gaardmand og sognefoged Hans Nielsen, i Egebjerg
1861, 1401, 1901, Karen Margrete Rasmussen, 11½, datter af huusmand og træskomand Rasmus Larsen, i Kirkeby
1861, 2201, 3001, Birthe Katrine Hansdatter, enke, 77, i Dongshøirup. Gaardmand Jens Knudsen
1861, 0402, 1202, Karen Dorthe Madsdatter, 36, paa Egebjerg Mark. Huusmand Peder Nielsen Eiby
1861, 1702, 2402, Nielsine Pedersen, 15 dage, datter af huusmand Peder Nielsen Eiby, paa Egebjerg Mark
1861, 1206, 1806, Kirsten Jensen, 13 og 3 maaneder, datter af gaardmand Hans Jensen Nørregaard, i Dongshøirup
1861, 1605, 2405, Maren Andersen, indsidder og sypige, 34, boende hos huusmand Anders Jensen Skrædder, i Egebjerg
1861, 1907, 2607, Maren Nielsdatter, enke, 78, i Dongshøirup. Huusmand Niels Rasmussen
1861, 2407, 2807, Anne Kirstine Frederiksen, 2 og 3 maaneder, datter af huusmand Frederik Christian Rasmussen, paa Egebjerg Mark
1861, 1408, 2008, Maren Kirstine Pedersen, 9, datter af huusmand Peder Andersen, i Egebjerg
1861, 1509, 2209, Dorthe Jensine Hansen, 1½, datter af huusmand Hans Peter Nielsen, i Dongshøirup
1861, 2109, 2809, Maren Jensen, 13 og 3 maaneder, fødebarn hos huusmand Hans Larsen, i Egebjerg
1861, 0411, 1011, Dødfødt pige, datter af boelsmand Hans Henriksen Nørregaard, i Trollekrog, Egense Sogn
1862, 2701, 0202, Anne Marie Andreasdatter, aftægtsenke, 100, Saddelhuset i Sørup Sogn. Huusmand Mads Offersen
1862, 1002, 1702, Karen Marie Pedersdatter, tjenestepige, 29, hos Jens Nyholm, i Lunde
1862, 0903, 1303, Anne Hansdatter, enke, 66, i Kirkeby. Huusmand og væver Rasmus Jensen Fabricant
1862, 0105, 0605, Christine Helene Fromm, 19, i Møllemose Teglværk i Raarud. Datter af teglværkseier Fromm
1862, 1306, 1806, Anne Marie Eriksdatter, almisselem, 38, i Kirkeby Fattighuus
1862, 2906, 0507, Laurine Rasmussen, 20, i Dongshøirup. Datter af huusmand Rasmus Hansen Ravn
1862, 2507, 0108, Karen Hansdatter, enke, 72, i Raarud. Huusmand Knud Knudsen
1862, 2210, 2910, Karen Hansdatter, 60, i Kirkeby. Gaardmand Peder Andersen Buk
1862, 1512, 2212, Sophie Elisabeth Volf, jomfru, 19 og 9 maaneder, i Naur Præstegaard. Datter af afdøde pastor Hans Jac. H. Chr. Volf. Plejedatter af herr. Vedege, paa Slæbelsgaard
1863, 2101, 2701, Maren Dorthe Marqvardsen, 11 maaneder, datter af gaardmand Marqvard Jørgensen, paa Egebjerg Mark
1863, 2802, 0903, Mette Marie Clausddatter, enke, 66, af Kirkeby. Gaardmand Morten Frederiksen
1863, 1507, 2107, Kirsten Olesdatter, enke, 85, hos sønnen gaardmand Hans Jensen, af Dongshøirup. Gaardmand Henrik Andersen Nørregaard
1863, 1508, 1908, Mette Marie Rasmusdatter, almisselem, 45, i Kirkeby Fattighuus
1863, 2611, 0112, Bodil Christiane Hansen, 28 og 9 maaneder , i Egebjerg. Steddatter af gaardmand Knud Jensen
1864, 2902, 0703, Anne Christensen, 31, i Raarud. Huusmand Hans Henrik Knudsen
1864, 0506, 1206, Mathilde Frederikke Møller, 6, datter af huusmand og murer Vilhelm Møller, i Dongshøirup
1864, 1607, 2107, Anne Hansen, 17½, datter af gaardmand Hans Nielsen Egebjerg, i Egebjerg
1864, 2608, 3008, Christiane Hansdatter, 38, i Kirkeby. Huusmand Hans Madsen
1864, 2909, 0610, Anne Dorthe Jensen, 3 og 9 maaneder, datter af boelsmand Jens Andersen, i Kirkeby
1864, 2010, 2710, Bolette Mathilde Hansen, 5, datter af huusmand Hans Madsen, i Kirkeby
1864, 1811, 2311, Anne Johanne Frederiksen, 3, datter af huusmand Frederik Christian Rasmussen, paa Egebjerg Mark
1865, 1201, 2001, Karen Margrete Nielsen, 29, i Dongshøirup. Gaardmand Hans Peter Jørgensen
1865, 0103, 1003, Karen Rasmusdatter, enke, 96, i Dongshøirup. Gaardmand Morten Hansen
1865, 0503, 1103, Anne Nielsdatter, enke, 72, i Kirkeby. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1865, 0604, 1204, Anne Marie Nielsen, 29, paa Egebjerg Mark. Gaardmand Hans Peter Hansen
1865, 0405, 1105, Elisabeth Antonette Rasmusdatter, 78, i Kirkeby. Aftægtsgaardmand Jens Jensen
1865, 0307, 1007, Anne Jonasdatter, enke og aftægtskone, 88, hos svigersønnen gaardmand Christen Jensen, i Raarud. Gaardmand Jacob Jensen
1865, 1107, 1707, Anne Marie Andersdatter, enke, 77, hos gaardmand Knud Jensen, i Egebjerg. Gaardmand Mads Bonne Andersen
1865, 2908, 0309, Anne Kirstine Andersdatter, enke, 59, i Egebjerg. Væver Rasmus Pedersen
1865, 1109, 1609, Elise Marie Louise Vedege f. Colding, madam, 68, paa Slæbeksgaard. Gaardfæster herr. Wedege
1866, 2501, 2701, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Nielsen, i Kirkeby
1866, 2002, 2802, Anne Marie Nielsdatter, enke, 84, hos sønnen gaardmand Hans Larsen, i Dongshøirup. Gaardmand Lars Hansen
1866, 2702, 0503, Inger Katrine Jørgensen, 13 og 3 maaneder, steddatter af huusmand Hans Nielsen, paa Kirkeby Mark
1866, 1703, 2403, Kirsten Hansdatter, enke, 82, i Dongshøirup. Huusmand Anders Rasmussen
1866, 2104, 2804, Karen Hansdatter, enke, 67, i Egebjerg. Gaardmand Hans Christian Pedersen
1866, 0405, 0905, Anne Marie Madsen, 21, i Egebjerg. Datter af huusmand Mads Hansen Nørregaard
1866, 0204, 0604, Anne Sophie Jørgensen, 8½, datter af huusmand Hans Nielsne, paa Kirkeby Mark
1866, 1905, 2505, Anna Sophia Christensdatter, enke, 76, i Slæbek. Væver Jørgen Jensen
1866, 2405, 3105, Maren Kirstine Jørgensdatter, 33, paa Egebjerg Mark. Huusmand Peder Nielsen Voldstrup
1866, 1506, 1706, Alexandra Hansen, datter af kirkesanger og skolelærer Hansen, i Kirkeby
1866, 0307, 0807, Anne Marie Hansine Rasmussen, 4½, datter af huusmand Hans Christian Rasmussen, i Dongshøirup
1866, 2609, 0310, Johanne Pedersdatter, 47, i Kirkeby. Væver Hans Jensen
1866, 0410, 1310, Rasmine Nielsen, 8 og 9 maaneder, datter af huusmand Niels Nielsen Søgaard, i Slæbek
1866, 1911, 2611, Gertrud Larsdatter, 48, i Raarud. Huusmand Niels Hansen
1866, 0912, 1712, Mette Marie Hansen, 4 og 9 maaneder, datter af gaardmand Hans Johansen, i Kirkeby
1867, 1102, 1702, Marie Nielsine Andreassen, 4, datter af huusmand Andreas Jensen, i Egbjerg
1867, 2602, 0603, Anne Dorthe Nielsen, 4, datter af huusmand Niels Hansen Øbo, paa Egebjerg Mark
1867, 0103, 0803, Maren Nielsdatter, enke, 78, i Egebjerg. Gaardmand Peder Larsen
1867, 0305, 1205, Hansine Christine Pedersen, 2 og 9 maaneder, datter af Anne M. Christiansen, paa Kirkeby Mark
1867, 2306, 2806, Anne Sophie Rasmussen, 11½, datter af afdøde indsidder Rasmus Jensen, i Egebjerg
1867, 0706, 1406, Anne Jensdatter, enke, 82, hos huusmand Jens Jørgensen, paa Dongshøirup Mark. Huusmand Rasmus Andersen, paa Tvede Mark
1867, 0307, 0807, Kirstine Rasmussen, 44, i Kirkeby. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1867, 0407, 0807, Anne Kirstine Nielsdatter, indsidderske, 46, i Kirkeby Fattighuus
1867, 3107, 0708, Anne Johansdatter, enke, 79, i Slæbek. Skovfoged Anders Nielsen
1867, 2410, 3110, Karen Hansdatter, enke, 72, i Kirkeby. Gaardmand Hans Jespersen
1867, 1611, 2311, Johanne Hansdatter, enke, 51, i Egebjerg. Indsidder og væver Rasmus Jensen
1868, 0202, 0702, Petrine Nielsen, 9 maaneder, datter af gaardmand Niels Hansen, i Egebjerg
1868, 0502, 1202, Kirsten Pedersdatter, 59, i Egebjerg. Gaardmand Knud Jensen
1868, 1502, 2302, Dødfødt pige (tvilling), datter af huusmand Peder Nielsen (Voldstrup), paa Egebjerg Mark
1868, 2702, 0503, Karen Kirstine Hansen, 2½, datter af gaardmand Hans Rasmussen Gemahl, i Slæbek
1868, 1604, 2104, Maren Dorthea Nielsen, 11, datter af gaardmand Niels Hansen, i Egebjerg
1868, 3105, 0506, Nicoline Rasmusdatter, 37, i Egebjerg. Gaardmand Niels Hansen
1868, 0406, 0906, Anne Margrete Larsdatter, 43, paa Kirkeby Mark. Huusmand og væver Lars Jørgen Hansen
1868, 1506, 2206, Karen Nielsdatter, enke, 78½, i Slæbek. Gaardmand Claus Nielsen
1868, 2908, 0509, Maren Sørensdatter, 38, i Egebjerg. Gaardmand Jens Nielsen
1868, 0507, 1107, Mette Sophie Jensen, 43, paa Egebjerg Mark. Huusmand Christen Hansen
1868, 2112, 2712, Maren Kirstine Jensen, 3 uger, datter af huusmand Jens Christian Nicolaisen, paa Egebjerg Mark
1869, 2101, 2601, Maren Rasmusdatter, indsidder, 80, i Kirkeby
1869, 0204, 0804, Karen Rasmussen, 2½, datter af gaardmand Rasmus Hansen, i Egebjerg
1869, 0704, 1504, Karen Kirstine Jespersen, 10 og 3 maaneder, datter af gaardmand Jesper Hansen, i Kirkeby
1869, 1004, 1504, Karen Hansdatter, enke, 68, i Egebjerg. Huusmand Niels Nielsen
1869, 2206, 2706, Dødfødt pige, datter af huusmand Niels Rasmussen, i Egebjerg
1869, 0607, 1207, Cecilie Christine Mackeprang f. Jensen, enke, 81½, i Kirkeby. Skolelærer Mackeprang
1869, 0808, 1308, Sara Pedersdatter. indsidderske, 67, i Kirkeby Fattighuus
1869, 2009, 2509, Anne Nielsen, 5½, datter af gaardmand Niels Hansen, i Egebjerg
1869, 3009, 0610, Hansine Susanne Larsen, 12½, datter af huusmand Lars Rasmussen, i Egebjerg
1869, 0312, 0912, Maren Mortensdatter, enke, 58, i Kirkeby Fattighuus, Indsidder Søren Sørensen
1869, 0502, 1202, Johanne Larsdatter, 34, i Brudager. Boelsmand Jens Larsen
1869, 1712, 2212, Helena Lehman født …, enke, 82, hos teglværkseier Fram, i Slæbek. Nicolai Lehmann, i Broager Sogn, paa Sundeved i Slesvig
1869, 2712, 02011870, Laura Mathilde Rasmussen, 9 maaneder, datter af huusmand Hans Christian Rasmussen, i Dongshøirup
1870, 1101, 1701, Mette Marie Rasmusdatter, enke, 88, i Dongshøirup. Aftægtsgaardmand Peder Poulsen
1870, 1002, 1602, Nicoline Anna Ivare Kirstine Colding f. Rohde, enke, 59½, i Odense. Provst Colding
1870, 2302, 0203, Ida Marie Nielsine Andreassen, 1, datter af huusmand Andreas Jensen, i Egebjerg
1870, 1803, 2503, Anne Magdalene Hansdatter, enke, 86, i Egebjerg. Huusmand Jens Andersen
1870, 1804, 2204, Hansine Jacobbine Jeppesen, 4 maaneder, datter af Anne Kirstine Jeppesen, i Kirkeby
1870, 2804, 0605, Maren Michaelsen, 1½, datter af gaardmand Michael Jørgensen, i Egebjerg
1870, 2205, 2705, Caroline Mortensen, 7½, datter af huusmand Morten Hansen, i Slæbek
1870, 1406, 1906, Karen Marie Jensen, 6 og 9 maaneder, datter af huusmand Peder Jensen, i Slæbæk
1870, 1007, 1507, Maren Johanne Kirstine Hansen, 2, datter af huusmand Christen Hansen, i Raarud
1870, 2007, 2407, Boline Nielsen, 3½, datter af huusmand Poul Sophus Nielsen, i Slæbæk
1870, 0708, 1008, Kirsten Andrea Paulsen, 4 maaneder, datter af huusmand Paul Andersen, i Dongshøirup
1870, 0210, 1010, Johanne Rasmusdatter, 60, i Dongshøirup. Gaardmand Mads Jeppesen
1870, 2510, 0211, Kirstine Pedersdatter, enke og aftægtskone, 83 og 9 maaneder, hos huusmand Henrik Eriksen, i Slæbek. Huusmand Jens Christensen
1870, 2312, 3012, Anne Hansdatter, 74, i Kirkeby. Aftægtsmand Niels Nielsen