Kirkeby, 1855-1870, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1855-1870, Kirkeby sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1855, 0308, Niels Hansen, ungkarl, tømmerkarl og indsidder, 33, Raarup og Gjertrud Larsdatter, 36, hos stedfaderen huusmand Anders Jensen, Raarud
1855, 2010, Hans Jensen, ungkarl, 37, tjenende i Lydinge, Krarup Sogn og gaardenke Karen Jørgensdatter, 36, Dongshøirup
1855, - [ei viet], Mads Jørgen Henriksen, enkemand og huusmand, 49, Kirkeby og Karen Nielsdatter, 26, hos hendes forlovede
1855, 2812, Vilhelm Møller, muursvend, 26, Svendborg og Anne Marie Rasmusdatter, 24, hos faderen huusmand Rasmus Ravn, Dongshøirup
1856, 2601, Jens Madsen, ungkarl, 24, tjenende i Lunde og Kirsten Nielsdatter, 28, hos moderen afdøde gaardmand Niels Rasmussens enke, Egebjerg
1856, 2803, Peter Hansen, ungkarl, huuseier og hørsvinger, 30, Egebjerg Mark og Bodil Cathrine Hansdatter, 41, hos hendes forlovede
1856, 0606, Hans Hansen, ungkarl og tømmerkarl, 35, Sørup og Karen Jørgensen, 25, hos stedfaderen huusmand Mads Hansen, Egebjerg
1856, 0108, Lars Rasmussen, ungkarl, 32, tjenende paa Nielstrup og enke Mette Kirstine Christiansen, 34, (efter huusmand Hans Jørgensen), Egebjerg
1856, 2811, Niels Hansen, ungkarl, 34, tjenende i Skaarup og Anne Johanne Jensdatter, 39, hos broderen gaardmand Knud Jensen, Høirup
1856, 2012, Lars Nielsen, ungkarl, 30, tjenende i Rødme og Mette Kirstine Jørgensen, 23, hos faderen gaardmand Jørgen Hansen, Egebjerg
1857, 2811, Hans Christian Hansen, ungkarl og huusfæster, 32, Dongshøirup og Karen Kirstine Madsen, 16, hos hendes pleiemoder huusmand Anders Rasmussens enke, Dongshøirup
1857, 1311, Niels Jørgensen, ungkarl, 33, tjenende Hagenskov, Svendborg og Mette Marie Frederiksen, 26, hos stedfaderen gaardmand Knud Jensen, Egebjerg
1857, 1112, Hans Peter Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 37, Dongshøirup og inderste Mette Kirstine Hansdatter, 31, Dongshøirup
1858, 2703, Morten Nielsen, ungkarl, 38, hos gaardmand Rasmus Rasmussens enke, Kirkebye og Marie Christine Rasmussen, 25, hos moderen gaardmand Rasmus Rasmussens enke, Kirkebye
1858, 0405, Rasmus Danielsen, ungkarl, 32, tjenende paa Skjoldemose og indsidder Anne Dorthea Jensdatter, 28, hos Mads Jens Andreassens enke, Egebjerg
1858, 0409, Ditlev Rasmussen Holm, ungkarl, 38, tjenende i Giislev Holme og Maren Knudsdatter, 34, hos moderen huusmand Knud Knudsens enke, Raarud
1858, 1211, Frederik Christian Rasmussen, enkemand og huusmand, 39, paa Egebjerg Skov og Anne Marie Rasmusdatter, 39, hos hendes forlovede
1858, 2711, Morten Nielsen, ungkarl, 37, af Krarup og pige Marie Kirstine Nielsen, 29, Kirkeby
1859, 0803, Johan Henrik Helm, ungkarl, 35, Slæbekgaard og jomfru Charlotte Cathrine Foersom, 24, Slæbekgaard
1859, 1904, Marqvard Rasmussen, enkemand og gaardmand, 45, Lunde og Anne Hansdatter, 29, hos faderen gaardmand Hans Christian Pedersen, Egebjerg
1859, 0807, Hans Madsen, ungkarl, 35, hos faderen boelsmand Mads Hansen, Lunde og Anne Kirstine Larsdatter, 35, hos broderen huusmand Niels Peter Anthon Larsen, Kirkebye
1859, 3010, Rasmus Nielsen, enkemand og huusmand, 69, Flødstrup og tjenestepige Marie Hansdatter, 44, Slæbekgaard
1859, 1111, Christian Vilhelm Olesen Janche, ungkarl, huusmand og maler, 42, Egebjerg Mark og Anne Kirstine Knudsdatter, 46, hos sin forlovede, Egebjerg Mark
1859, 1111, Hans Christian Rasmussen, tjenestekarl, 35, hos kjøbmand Neckelmann, Svendborg og Johanne Kirstine Rasmussen, 23, hos faderen huusmand Rasmus Hansen, Dongshøirup
1859, 2511, Niels Jensen, ungkarl, 28, tjenende paa Skjoldemose og Marie Cathrine Jensdatter, 32, hjemme hos faderen gartner Anthon Johansen, Egebjerg
1860, 2505, Jens Lund Jensen, ungkarl og boelsmand, 40, Hundstrup Mark og Marie Jensdatter, 36, tjenende hos gaardmand Hans Larsen, Dongshøirup
1860, 2804, Hans Vilhelm Nielsen, ungkarl og huusmand, 27, Lakkendrup Mark og Karen Carlsen, 31, tjenende paa Langkildegaard
1860, 2710, Andreas Madsen, enkemand og huusmand, Giislev og Anne Margrete Pedersen, tjenende i Giislev Præstegaard
1860, 2012, Hans Henrik Knudsen, ungkarl og huusmand, 34, Raarud og Anne Christensen, 28, hos sin forlovede huusmand Hans Henrik Knudsen, Raarud
1861, 0802, Poul Rasmussen, ungkarl, 25, tjenende gaardmand Johannes Poulsen, Sørup og Marie Svendsen, 20, tjenende gaardmand Mads Eriksen Haugsted, Kirkeby
1861, 1502, Jens Pedersen, ungkarl og tømmerkarl, 24, hos boelsmand Niels Nielsen, Kirkeby (Fogedengen) og Mette Katrine Nielsen, 20, hos faderen boelsmand Niels Nielsen, Kirkeby (Fogedengen)
1861, 1907, Hans Nielsen, ungkarl, 29, tjenende gaardmand Anders Madsens enke, Espelundgaard, Lunde Sogn og enke Maren Nielsdatter, 36, Kirkeby (efter huusmand Jørgen Hansen Skrædder)
1861, 1810, Hans Peter Hansen, ungkarl, 39, hos moderen boelsmand Hans Christian Pedersens enke, Egebjerg og pige Anne Marie Nielsen, 25, hos broderen boelsmand Peder Nielsen, Egebjerg
1862, 1402, Lars Jørgen Hansen, ungkarl, huusmand og væver, 33, Kirkeby og pige Anne Margrete Larsdatter, 37, hos broderen huusmand Niels Larsen, Kirkeby
1862, 0703, Anders Jensen, dagleier, 42, hos kjøbmand J. Krøier, Svendborg og pige Mette Kirstine Rasmussen, 22, hos moderen væver Rasmus Jensen Fabricants enke, Kirkeby
1862, 1705, Rasmus Hansen, ungkarl, 44, tjenende forpagter Svendsen paa Egneborg, Brahetrolleborg Sogn og pige Juliane Olesdatter, 38, hos broderen huusmand Christian Olsen Janche, Egebjerg
1862, 1610, Mads Pedersen, ungkarl, 38, tjenende i Qverndrup Kro og pige Mariane Knudsen, 25, hos faderen gaardmand Knud Jensen, Egebjerg
1862, 2510, Paul Sophus Nielsen, ungkarl, 28, tjenende gaardmand Niels Madsen, Sørup og pige Sophie Marie Nielsen, 26, tjenende gaardmand Hans Larsen, Dongshøirup
1862, 0612, Peder Pedersen, ungkarl og boelsmand, 33, Kirkeby og pige Karen Sophie Jensdatter, 34, hos sin forlovede, Kirkeby
1862, 1411, Jens Larsen, ungkarl, 31, tjenende gaardmand Jens Jensen, Kirkeby og pige Margrete Jensdatter, 31, hos faderen gaardmand Jens Jensen, Kirkeby
1862, 0711, Jens Christian Nicolaisen, ungkarl, 26, tjenende gaardmand Rasmus Jeppesen, Rødme og pige Anne Marie Madsen, 21, hos moderen huusmand Mads Davidsens enke, Egebjerg
1862, 0811, Hans Peter Nielsen, ungkarl, af Lunde og pige Anne Marie Jensen, af Lunde
1863, 0301, Peder Rasmussen, ungkarl, 24, gaardmand Rasmus Hansen Gemahls søn, Slæbæk og enke Anne Kirstine Nielsdatter, 46, (efter gaardmand og bødker Anders Rasmussen) Egebjerg
1863, 2702, Hans Nielsen, ungkarl, 27, huusmand Niels Hansens søn, Slæbek og pige Karen Sophie Nielsen, 21, gaardmand Niels Clausens datter, Slæbek
1863, 1109, Lauritz Hansen Lauritzen, ungkarl og teglbrændermester, 44, Møllemose Teglværk hos Framm og pige og indsidder Anne Marie Larsen, 29, Kirkeby, steddatter af huusmand Rasmus Madsen, Trollekrogen
1863, 0508, Frederik Ferdinand Diderik Holtz, friskolelærer, 30, Malchow, Mechlenborg-Schverin og pige Jørgine Pedersen, 21, smed Peder Nielsens datter, Dongshøirup
1863, 2810, Nicolai Johan Ulrik Kannervürff Nybo, ungkarl, saddelmager og indsidder, 28, Egebjerg og pige og indsidder Maren Kirstine Pedersen, 35, i Egebjerg
1863, - [ei viet], Carl Jensen, ungkarl, 27, tjenende paa Hvidkilde Ladegaard og pige og indsidder Kirsten Jørgensen, 28, Egebjerg
1864, 3004, Anders Johan Søderstrøm, ungkarl og smedemester, 41, Egense og pige Elisabeth Henriksen, 27, tjenende hos gaardmand Hans Johansen, Kirkeby
1864, 1111, Rasmus Mortensen, ungkarl, 33, Bjernemark, Bregninge Sogn paa Taasinge og pige Karen Marie Christensen, 27, hos faderen gaardmand Christen Jensen, Raarud
1864, 0211, Jens Hansen, ungkarl, 33, Galbjerg, Gudme Sogn og enke Anne Marie Jensen, 27, Lunde Mark
1864, 2312, Jens Jacob Pedersen, ungkarl, 30, tjenende paa Valdemar Slot, Taasinge, Bregninge Sogn og pige Karen Marie Andersen, 25, hos faderen indsidder Anders Hansen, Kirkeby
1865, 0911, Frederik Rasmussen, ungkarl og huusmand, 43, Kirkeby og pige Anne Marie Clausen, 34, hos sin forlovede huusmand Frederik Rasmussen, Kirkeby
1865, 2909, Lars Pedersen, enkemand og huusmand, 29, Heldager og pige Maren Andersen, 26, hos moderen gaardmand Anders Nielsens enke, Dongshøirup
1865, 0911, Hans Madsen, enkemand og huusmand, 45, Kirkeby og pige Kirsten Larsdatter, 33, hos sin forlovede huusmand Hans Madsen, Kirkeby
1865, 1111, Johannes Jensen, ungkarl, 29, tjenende forpagter Engelbrecht paa Nielstrup og pige Karen Marie Andersen, 27, hos huusmand Hans Madsen, Kirkeby
1865, 1011, Frits Sophus Hansen, ungkarl og huusmand, 36, Egebjerg og pige Abelone Nielsen, 33, hos sin forlovede huusmand og træskomand Frits Sophus Hansen, Egebjerg
1865, 1711, Christen Hansen, ungkarl, 26, hos faderen gaardmand Hans Nielsen, Raarud og pige Hansine Rasmine Nielsdatter, 36, hos broderen huusmand Hans Nielsen Smed, Slæbek
1865, 2411, Jens Hansen, ungkarl og huusmand, 44, Egebjerg og pige Anne Kirstine Pedersen, 35, hos sin forlovede huusmand Jens Hansen, Egebjerg
1865, 0211, Hans Peder Hansen, enkemand og boelsmand, 43, Egebjerg Mark og enke Anne Margrethe Nielsdatter, 42, Dong, Lunde Sogn
1866, 0601, Hans Jensen, huusmand og snedker, 27, Steenstrup og pige Sophie Pedersen, 27, hos broderen gaardmand Anders Pedersen, Kirkeby
1866, 2701, Jens Rasmussen, enkemand og huusmand, 40, Dongshøirup og pige Johanne Povelsen, 28, hos sin forlovede huusmand Jens Rasmussen, Dongshøirup
1866, 2203, Hans Nielsen, ungkarl, huusmand og væver, 37, Steenstrup og pige Karen Hansen, 24, hos faderen gaardmand Hans Nielsen, Raarud
1866, 0604, Hans Frederiksen, ungkarl, 30, tjenende i Gudbjerg Præstegaard og pige Johanne Marqvardsen, 26, hos faderen gaardmand Marqvard Madsen, Dongshøirup
1866, 2703, Hans Peter Rasmussen, ungkarl, 26, Tvede og pige Hansine Johansen, 24, Brudager Sogn, hos faderen skovfoged Johan Jørgensen Nellemose
1866, 2211, Hans Larsen, ungkarl, 26, hos pleiemoderen gaardmand Johannes Møllers enke, Egebjerg og pige Maren Jørgensen, 24, hos moderen gaardmand Jørgen Hansens enke, Egebjerg
1866, 0712, Niels Hansen, ungkarl, 43, Egebjerg og pige Johanne Larsdatter, 52, Egebjerg
1867, 0301, Adam Egede Grønbech, enkemand og sognepræst, 54, Auernakø og pige Karen Kirstine Pedersen, 27, hjemme hos faderen Peder Nielsen Smed, Dongshøirup
1867, 1201, Johannes Pedersen, ungkarl, 28, hos moderen huusmand Peder Hansens enke, Qværndrup og pige Marie Jensine Olsen, 29, hos moderen Ole Sørensens enke, Egebjerg
1867, 0305, Hans Hansen, ungkarl og gaardfæster, 42, Kirkeby og pige Anne Christensen, 27, hos faderen gaardmand Christen Jensen, Raarud
1867, 1207, Thomas Christian Mackeprang, ungkarl og huusmand, 39, Egebjerg og pige Karen Andersen, 27, datter af boelsmand Christen Andersen, Sandager Mark
1867, 1810, Hans Rasmussen, ungkarl og tømmermand, 30, Ollerup Skovmark, hos moderen tømrer Rasmus Hansens enke og pige Mette Kirstine Hansen, 28, hos moderen gaardmand Hans Nielsens enke, Egebjerg
1867, 1311, Lars Pedersen, enkemand, 48, tjenende paa Slæbekgaard og pige Hedevig Nielsen, 33, indsidder hos huusmand Jens Andersen, Kirkeby
1867, 3011, Frederik Christian Pedersen, ungkarl, bødker og indsidder, 33, Egebjerg og pige Karen Madsen, 19, hos moderen Bodil Kirstine Jacobsdatter, Egebjerg
1867, 1312, Morten Nielsen, ungkarl, 33, Egebjerg Mark og pige Anne Marie Rasmussen, 47, paa Egebjerg Mark
1867, 2203, Hans Jensen, ungkarl, Skaarup og pige Anne Pedersen, hjemme hos faderen gaardmand Peder Nielsen, Brudager
1868, 2509, Rasmus Hansen Steffensen, ungkarl og væver, 42, hos væver Hans Jørgensen, Slæbæk, født 1826 og pige Gjertrud Marie Christoffersdatter, 44, hos boelsmand Hans Henriksen, Trollekrogen, født 1824
1868, 0407, Ove Hansen, ungkarl, Qværndrup og pige Rasmine Pedersen, Kirkeby, tjenende i Qværndrup
1868, 3010, Lars Johansen, ungkarl, 38, tjenende gaardmand Jens Johansen, Lørup, Ryslinge Sogn og enke Christiane Nielsdatter, 39, (efter møller Niels Pedersen), Egebjerg Mark
1868, - [dato ikke indført], Rasmus Hansen, ungkarl, 30, tjenende gaardmand Niels Mortensen, Rødme og pige Karen Sophie Ottesen, 28, tjenende gaardeier Colding, Egebjerg
1868, 0412, Simon Johannessen, ungkarl, 28, Lundeborg, Oure Sogn og pige Lisbeth Anthonsen, 26, hos faderen huusmand Anthon Mortensen, Dongshøirup
1869, 1303, Jens Jensen, ungkarl, 37, tjenende forpagter Lorentzen paa Hvidkilde og pige og indsidder Anne Marie Nielsen, 29, Dongshøirup
1869, 2506, Christen Hansen, enkemand og huusmand, 49, Egebjerg og pige Karen Rasmussen, 34, hos sin forlovede enkemand og huusmand Christen Hansen, Egebjerg
1869, 0412, Hans Nielsen, ungkarl og indsidder, 30, Egebjerg og pige Karen Hansen, 24, hos stedfaderen huusmand Peder Andersen, Egebjerg
1870, 1102, Mads Henriksen, ungkarl og smed, 30, Dongshøirup og pige Lene Jensen, 34, hos sin forlovede, Dongshøirup
1870, 0904, Hans Ditlev Larsen, ungkarl, 27, hos faderen huusmand Lars Frederiksen, Hundtofte Mark og pige Mette Marie Jensen, 23, hos faderen huusmand Jens Paulsen, Kirkeby
1870, 2406, Hans Henriksen, ungkarl og indsidder, 26, Egebjerg og pige Lise Andersen, 23, hos sin forlovede, Egebjerg
1870, 2406, Rasmus Hansen, ungkarl og indsidder, 27, Kirkeby og pige Caroline Madsen, 31, hos sin forlovede, Kirkeby
1870, 2810, Hans Hansen, enkemand og huusmand, 45, Ollerup og enke Juliane Olesdatter, 47, Egebjerg