Svendborg - Vor Frue, 1876-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1876-1891, Svendborg - Vor Frue sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1876, 0901, 1401, Peter Mathiesen Pedersen, gift og daglejer, 63, Hulgade
1876, 1101, 1801, Nicolaj Hansen, 12, søn af detaillist P. Hansen, Bagergade
1876, 1801, 2401, Rasmus Madsen, gift aftægtsmand, 70, Hømarken
1876, 2101, 2801, Svend Bønnelycke, enkemand og tobaksfabriqueir, 76, Møllergade
1876, 0902, 1502, Niels Peter Laurits Henningsen, 5, søn af jærnbanearbeider Henningensen, Søgaardsvejen
1876, 1902, 2502, Peter Jørgensen, enkemand og forhen husmand i Brændeskov, 70, Bagergade
1876, 0503, 1303, Ernst Georg Allertin, gift skomager, 57, Fruestræde
1876, 1203, 1703, Hans Peter Christensen, gift gartner, 68, Bagergade
1876, 1803, 2503, Lars Rasmus Nielsen, 2 uger, søn af tømmermand Peder Nielsen, Hømarken
1876, 2303, 3103, Niels Hansen, enkemand og vognmand, 78 og 11 maaneder, Fruestræde
1876, 2503, 3003, Peder Nielsen, enkemand og vægter paa Valdemar Slot, 70, Sygehuset
1876, 1304, 1804, Jens Rasmussen, 10, søn af arbejdsmand Peder Andersen, Hømarken
1876, 2104, 2404, Niels Peter Børre, 1, søn af ugift Cathrine Lang Børre, Fattiggaarden
1876, 2504, 0205, Carl Christian Simonsen, ugift pensioneret musiklærer fra Skaarup Seminarium, 77½, Fruestræde
1876, 0205, 0805, Rasmus Christensen, gift daglejer, 66, Møllergade
1876, 1405, 1905, Johan Leonhard Jæger, 8, søn af styrmand Jæger, Hulgade
1876, 2105, 2605, Sofus Frederik Jensen, 9 maaneder, søn af skibstømmermand Michael Jensen, Fruestræde
1876, 1006, 1406, Peder Christian Berthel Andersen, 1½, søn af skomager Andersen, Bagergade
1876, 1106, 1606, Søren Henrik West, gift snedkermester, 52½, Øxenbjergmark
1876, 3006, 0607, Carsten Nicolaj Meldahl, enkemand og materialist, 51, Torvet
1876, 2507, 2907, Axel Jens Peter Axelsen, gift jærnstøber, 60, Ørkildsgade
1876, 0608, 1008, Hans Andersen, ugift jærnbanearbejder, 26, Sygehuset
1876, 0808, 1408, Peter Hansen Petersen, ugift skibstømrer, 47, Møllergade. Fra Brudager
1876, 1408, 1608, Carl Vilhelm Frederiksen, 11 dage, søn af ugift Cathrine Nielsen, Hulgade
1876, 1408, 2108, Thomas Jørgensen, gift husmand, 61, Pløjeholmene
1876, 2508, 2908, Hans Petersen, enkemand, forhen skomager og fattiglem, 75, paa Fattiggaarden
1876, 3108, 0409, Carl Vildsøe Adolfsen, 4, søn af ugift Marie Jørgensen, Hulgade
1876, 2508, 2908, Anders Immanuel Andersen, 2, søn af styrmand Andersen, Ørkildsgade
1876, 2209, 2609, Carl Emilius With, 4, søn skomagersvend With, af Fruestræde
1876, 2309, 2909, Axel Møller Mørch, enkemand, justitsraad og byskriver, 79, Fruestræde
1876, 0510, 1010, Christopher Jensen Buch, gift slagtermester, 62, Ørkildsgade
1876, 0910, 1310, Ernst Emil Henriksen, 4½, søn af arbejdsmand Henriksen, Fruestræde
1876, 1210, 1610, Rasmus Peter Rasmussen, 4½, søn af forgylder Rasmussen, Frue Kirkestræde
1876, 0211, 0411, Georg Johan Frederik Flügge, gift possementmager, 53, Sygehuset. Konen forladt ham
1876, 1710, 2110, Axel Emil Carl Madsen, 7, søn af cigarmager Simon Chr. Madsen, af Aarhus
1876, 0411, 0611, Thorvald Aarup, 1 dag, søn af maler Aarup, Ørkildsgade
1876, 1411, 2011, Hans Christian Hansen, 7, søn af skibsfører P. Hansen, Torvet
1876, 2111, 2811, Carl Christian Julius Nielsen, 1, postbud Niels Jacob Nielsen, Ørkildsgade
1876, 2411, 2811, Carl Christiansen, 10, søn af Christiansen, Møllergade
1876, 2411, 3011, Johannes Hahnefeldt Møller, 8 og 9 maaneder, søn af skibsfører Johannes Møller, Møllergade
1876, 2711, 0112, Alfred Valdemar Andersen, 5½, søn af farver Andersen, Møllergade
1876, 0112, 0512, Hans Jørgen Hansen, 2 og 9 maaneder, søn af arbejdsmand Peder Hansen, Møllergade
1876, 0312, 0612, Niels Frederik Strøbech Nielsen, 2, søn af skomager Nielsen, Bagergade
1876, 0412, 0812, Christen Ferdinand Rasmussen, 1 og 10 maaneder, søn af bagersvend Gotfred Rasmussen, Bagergade
1876, 0612, 1112, Carl Andreas Lindegaard, 6, søn af felbereder Lindegaard, Vestergade
1876, 1012, 1512, Hans Knudsen, gift skibstømrer, 80, Bagergade
1876, 1712, 2012, Napoleon Espe, ugift, forhen smed og fattiglem, 64, paa Fattiggaarden
1876, 2512, 2912, Peter Laurits Christian Petersen, 3, søn af fyrbøder Petersen, Vestergade
1876, 2212, 02011877, Jørgen Christian Rasmussen, gift stationsmester, 36, ved Langaa Station
1876, 2812, 03011877, Hans Møller, ugift slagter, 37, Bagergade
1877, 0101, 0501, Carl Johan Østrup Bang, 5, hos bedstefaderen murer Bang, 5, Bagergade
1877, 1401, 1901, Jens Huusom, 2 og 3 maaneder, søn af skibsreder A. Huusom, Møllergade
1877, 2101, 2601, Johan Sørensen, 4 dage, søn af tømrer Johan Sørensen, Hømarken
1877, 2101, 2601, Jens Rasmus Jørgen Pedersen, 12, søn af smed Petersen, Møllergade
1877, 2301, 2901, Axel Marcellinus Udbye, 2, søn af kjøbmand Udbye, Møllergade
1877, 0302, 0802, Evald Lassen, ugift og forhen bogholder, 82, Møllergade
1877, 0502, 0902, Alfred Christian Emil Svendsen, 6 maaneder, søn af stenhugger Svendsen, Ørkildsgade
1877, 0702, 1302, Christian Hansen Spanget, gift arrestforvarer, 53½, Raadhuset
1877, 0802, 1302, Ove Svendsen, 4 uger, søn af ugift Juliane Marie Madsen, Gaasestrædet
1877, 1602, 2202, Hans Edvard Andreas Hansen, ugift vinhandler, 28, Skolestrædet
1877, 1702, 2002, Johannes Fich Møller, 6 uger, søn af styrmand P. L. Møller, Øxenbjærgmark
1877, 0803, 1203, Ernst Brandt, 4½ uge, søn af skibsfører N. P. Brandt, Kjeddelsmedstræde
1877, 0903, 1403, Hans Peter Mortensen, 6, søn af Mortensen, Bagergade
1877, 1703, 2203, Carl Christian Mortensen, 3, søn af mursvend Mortensen, Bagergade
1877, 2203, 3003, Rasmus Christian Nielsen, 8 maaneder, søn af mursvend Erik Chr. Nielsen, Bagergade
1877, 3003, 0304, Dødfødt dreng, søn af høker Anders Petersen, Fruestræde
1877, 0104, 0604, Christian Frederik Christensen, 4½, søn af husmand Chr. Hansen, Hømarken
1877, 1104, 1604, Hans Knudsen, gift husmand, 59½, Ellerup
1877, 1904, 2604, Carl August Frederik Mende, gift apotheker, 45, i Grindsted
1877, 2704, 0205, Niels Peter Nielsen, 4, søn af tømmermand Søren Nielsen, Hulgade
1877, 0405, 0905, Hans Jacob Petersen, 3½, søn af arbejdsmand Hans Søren Petersen, Vestergade
1877, 0805, 1105, Frederik Christian Dichmann Brandt, 1 og 3 maaneder, søn af fuldmægtig Brandt, Kjeddelsmedstræde
1877, 0905, 1805, Hans Sofus Rasmussen, ugift snedkersvend, 21, Hulgade
1877, 1705, 1905, Carl Petersen, ugift lem, 62, paa Fattiggaarden
1877, 1705, 2105, Georg Valdemar Randrup, 4 maaneder, søn af hanskemager Randrup, Møllergade
1877, 2205, 2505, Knud Levin Jacobsen, 10 maaneder, søn af sagfører og cand.jur. Jacobsen, Møllergade
1877, 0206, 0606, Johannes Nielsen, 7, søn af møllersvend Jørgen Nielsen, Møllebakken
1877, 0706, 1106, Thomas Christian Hansen, 3 dage, søn af styrmand Hansen, Hømarken
1877, 1706, 2006, Mourits Christian Mouritzen, 5 uger, søn af Johanne Margrethe Rasmussen, af Tved
1877, 2906, 0507, Rudolf Schleimann, gift skrædermester, 62, Bagergade
1877, 0207, 0707, Thorvald Carl Emil Weber, ugift particulier, 52½, af Kjøbenhavn
1877, 2107, 2407, Dødfødt dreng, søn af daglejer Niels Petersen, Kongebakken
1877, 2207, 2607, Axel Knudsen, 1 og 9 maaneder, søn af cand. jur. og sagfører Jens Knudsen, Møllergade
1877, 2607, 3107, Jørgen Christian Andersen, gift, forhen bager og vægter, 61, Bagergade
1877, 1408, 1808, Johan Jørgen Frederik Moos, 1, søn af ugift Olga Mathilde Lovise Eriksen, Vestergade
1877, 2708, 3108, Hans Jørgen Hansen, 11 uger, søn af arbejdsmand Peder Hansen, Møllergade
1877, 3008, 0509, Lars Hansen Frandsen, enkemand og forhen skomager, 87, Møllergade
1877, 0609, 1009, Christian Larsen, 5 og 9 maaneder, plejesøn af smed Bluhme, Møllergade
1877, 1909, 2509, Peter Michael Jensen, fraskilt og forhen sejlmager, 49, Sygehuset
1877, 2309, 2809, Knud Clausen Knudsen, gift skrædersvend, 42, Stampebeksvej
1877, 2509, 2809, Valdemar Jørgensen, 1 dag, søn af arbejdsmand Jørgen Hansen Jørgensen, Bagergade
1877, 1009, -, Carl Emil Sofus Jensen, 3, søn af murer Hans Michael Jensen, ved Caroline Amalielund
1877, 1009, -, Henrik Hansen Petersen, ugift slagter, 23, Svindinge
1877, 1110, 1310, Udøbt dreng, 2 dage, søn af detaillist N. J. Nielsen, Bagergade
1877, 1110, 1510, Eduard Marius Larsen, 6, søn af sadelmager Larsen, Møllergade
1877, 1410, 2010, Johan Gerhard Thiel, gift postmester, 78, i Mariager
1877, 2210, 2610, Knud Peter Nielsen Dauding, enkemand og sømand, 52, Fattiggaarden
1877, 2610, 0211, Anders Jensen Andersen, gift boelsmand, 34, Hallingskov
1877, 1811, 2611, Jacob Hansen, gift vognmand, 57, Vestergade
1877, 2011, 2411, Julius Møller, 2, søn af skibsfører Julius Møller, Ørkildsgade
1877, 2411, 2811, Hans Alexander Krøll Larsen, 5 maaneder, søn af snedker C. A. Larsen, Møllergade
1877, 0212, 0712, Niels Jørgensen Staungaard, gift gaardmand, 76, i Stjoul paa Thorseng Bjerreby Sogn
1877, 2312, 2812, Georg Peter Carl Vilhelm Jørgensen, gift fuldmægtig, 43, hos jærnstøber Lange, Vestergade
1877, 2912, 03011878, Peter Ditlefsen, enkemand og aftægtsmand, 82 og 11 maaneder, Byhaven
1878, 1101, 1701, Hans Jacob Nielsen, ugift bagersvend, 38, Ørkildsgade
1878, 1801, 2101, Rasmus Møller Flindt, ½, søn af ringer Flindt, Frue Kirkestræde
1878, 2101, 2601, Conrad Magnus Petersen, 11, søn af skibsfører Petersen, Vestergade
1878, 2901, 3101, Dødfødt dreng, søn af fabrikant Søborg, Møllergade
1878, 0801, 1201, Udøbt dreng, søn af en tjenestepige, paa Hvidkilde
1878, 3101, 0402, Johan Frederik Wendel, enkemand, arbejdsmand og forhen former, 52, hos Lange, i Bagergade
1878, 1702, -, Jørgen Jensen, gift sergent i Armeen, 35, Søgaardsvejen
1878, 2202, 2802, Peter Laurits Christensen, 3, søn af husmand Chr. Hansen, Hømarken
1878, 0303, 0903, Poul Peter Sørensen, gift, tidligere kludesamler og nu fattiglem, 59, paa Fattiggaarden
1878, 0903, 1403, Rasmus Rasmussen, ugift garversvend, 49, ved Nederste Mølle
1878, 1003, 1603, Rasmus Møller, gift bogholder, 44, Kjøbenhavn
1878, 2503, 3003, Johan Christian Rasmussen, enkemand og lægdsmedhjælper, 71 og 10 maaneder, Borgerstiftelsen
1878, 0105, 0605, Hans Hansen, 4½, søn af husmand Christen Hansen, Græsholmene
1878, 0905, 1505, Frederik Theodor Emil Platon, gift pensioneret bankfuldmægtig, 49, Vestergade. Fra Flensborg
1878, 1305, 1805, Jens Eriksen, gift arbejdsmand, 67, Overgade
1878, 1706, 2106, Hans Melling Groth, gift, forhen drejer og fattiglem, 42, paa Fattiggaarden
1878, 2606, 2906, Carl Martin Sørensen, 10, søn af ugift Mette Kirstine Andersen
1878, 1107, 1307, Rasmus Knap, enkemand og forhen vognmand, 53, Bagergade
1878, 1507, 1907, Jens Christian Søborg, gift fabrikant, 47, Møllergade
1878, 2607, 2907, Jacob Thagesen, enkemand og arbejdsmand, 70½, Bagergade
1878, 0308, 0608, Frederik Hansen, gift arbejdsmand, 55, Fattiggaarden
1878, 0308, 0608, Niels Christensen, 3 maaneder, søn af en fraskilt kone, Kjeddelsmedstræde
1878, 1308, 1908, Niels Larsen, gift mursvend, 67, Bagergade
1878, 1408, 1708, Carl Michael Ljungdalh, 4 uger, søn af smedesvend Ljungdahl, i Bagergade
1878, 2508, 3008, Jens Frederik Winther, 7, søn af kjøbmand J. F. Winther, i Møllergade
1878, 2808, 3108, Hans Nielsen, 16 dage, søn af brænderibestyrer Rasmus Nielsen, i Kjeddelsmedstrædet
1878, 0109, 0509, Harald Johannes Svendsen, 4 maaneder, søn af kjøbmand Carl Svendsen, i Vestergade
1878, 0809, 1209, Peter Petersen Larsen, gift møller, 65, Grubbemøllen
1878, 1509, 2009, Marius Henrik Lange, 9 og 9 maaneder, søn af melhandler Lange, paa Torvet
1878, 2409, 0110, Rasmus Hansen (Degn), gift arbejdsmand, 67, Vestergade
1878, 0110, 0410, Dødfødt dreng (tvilling), søn af smaakjører Rasmus Rasmussen, Kongevejen
1878, 0210, 0410, Carl Frederik Nielsen Pflug, 2 uger, søn af maler Pflug, Bagergade
1878, 0710, 1110, Thomas Jørgensen Bøgh, enkemand og pensioneret toldbetjent, 73 og 9 maaneder, Pasop i Sørup Sogn
1878, 1210, 1610, Oscar Marius Gotfredsen, 9 uger, søn af bager Gotfredsen, Møllergade
1878, 1410, 1910, Christian Johan Georg Smith, ugift practiserende læge, 31 og 9 maaneder, i Sindal i Vensyssel
1878, 1710, 2310, Rasmus Jensen Honemann, gift kjøbmand, 49 og 9 maaneder, Møllergade
1878, 0611, 1211, S. L. Simonsen, ugift smedesvend, 62, Møllergade
1878, 0711, 1411, Lars Hansen, gift husmand, 66, Hallingskov
1878, 2611, 3011, Jens Jensen (Pederstrup), gift arbejdsmand, 52, Overgade
1878, 2611, 3011, Rasmus Axel Ludvig Holm, 7 uger, søn af fuldmægtig Holm, Møllergade
1878, 2811, 3011, Udøbt dreng, 5 timer, søn af murer Rasmus Mortensen, Bagergade
1879, 0402, 1002, Jørgen Berthelsen, gift arbejdsmand, 74½, Overgade
1879, 0502, 1102, Johan Christian Flor, enkemand og sømand, 68, Hulgade
1879, 2402, 2802, Carl Henrik Marius Jørgensen, 10 maaneder, søn af skrædersvend Jørgensen, Kjedelsmedstræde
1879, 1003, 1303, Ludvig August Rasmussen, 6 maaneder, søn af sømand Jacob Rasmussen, Ørkildsgade
1879, 1303, 1903, Jørgen Nielsen, gift farvehandler, 43, Møllergade
1879, 1503, 2203, Peter Ejlert Demant, gift værtshusholder, 48, Møllergade
1879, 2103, 2603, Hans Andersen Ploug, gift restauratør, 67, Caroline Amalielund
1879, 2303, 2803, Carl Christian Kjellmann, 17 maaneder, søn af skrædder Kjellmann, Kjeddelsmedstræde
1879, 2603, 3103, Peter Frederiksen, gift arbejdsmand, 54, Vestergade
1879, 3104, 0404, Frederik Christian Hansen, 8½, søn af H. P. Hansen, Kjeddelsmedstræde
1879, 0304, 0904, Carl Petersen, gift felbereder, 45, Møllergade
1879, 0504, 0904, Peter Christian Andreas Petersen, 3½ maaned, søn af ugift Jensine Petersen, Hømarken
1879, 1404, 1904, Poul Abraham Rasmussen, enkemand og forhen proprietær, 86, Ravns Mølle
1879, 1404, 2104, Frederik Christian Bloch, gift og forhen sognepræst i Grenaa og Ringe, 74, Øxenbjærg
1879, 1604, 2204, Christian Petersen, enkemand og forhen pottemager, 67, Bagergade
1879, 2704, 3004, Lars Nielsen Buch, enkemand og fattiglem, 75, Fattiggaarden
1879, 2604, 0105, Carl Adolf Jørgensen Kehler, 16, søn af daglejer Kehler, Ørkildsgade
1879, 0905, 1505, Rasmus Jensen Rasmussen, gift smedemester, 67 og 9 maaneder, Borgerstiftelsen
1879, 1005, 1605, Niels Johansen, gift klodsemager, 68, Vestergade
1879, 0306, 0606, Claus Jensen Jacobsen, enkemand og snedkermester, 65 og 3 maaneder, Pintemøllestræde
1879, 0506, 0906, Christen Hansen, gift arbejdsmand, 64, Vestergade
1879, 1006, 1606, Berthel Andersen, gift husmand, 65, i Hundtofte, Stenstrup Sogn
1879, 3006, 0407, August Christian Olsen, ugift skomagersvend, 41, Sygehuset
1879, 0807, 1207, Hans Jensen, gift arbejdsmand, 74, Bagergade
1879, 1707, 2307, Hans Andersen, gift ølhandler, 56, Bagergade
1879, 2307, 2807, Rasmus Jørgensen, gift skrædersvend, 34½, Vestergade
1879, 2607, 3107, Hans Pedersen Albech, gift garveribestyrer, 56½, Vestergade
1879, 2807, 3107, Knud Knudsen, enkemand og slagter, 61, Sygehuset
1879, 0308, 0808, Jens Peter Jørgensen, ugift tjenestekarl, 19, fra Vesterskjerninge
1879, 1008, 1308, Udøbt dreng, ½ dag, søn af kjøbmand Mikkelsen, Møllergade
1879, 1008, 1508, Hans Mathias Smith, ugift, afskediget oberstlieutenant og ridder af Dannebrog, 87½, Bagergade. Af Artelleriet
1879, 0206, 0906, Peter Hansen, gift oeconom, 59, paa Fattiggaarden
1879, 1106, 1606, Knuds Andersen, ugift marinesoldat, 21, paa Kjøbenhavns Garnisonssygehus
1879, 1908, 2208, Rasmus Søren Nielsen, 12½, søn af skibstømmermand Hans Nielsen, Hømarken
1879, 2508, 2708, Christian Steffen Hansen, 6 dage, søn af smed Julius Oscar Hansen, Overgade
1879, 1109, 1609, Niels Rasmussen Ploug, gift daglejer, 51, Hvidkilde Familiehus paa Egense Mark
1879, 2009, 2209, Dødfødt dreng, søn af sømand Rasmus Christophersen, Ørkildsgade
1879, 2109, 2709, Ludvig Sørensen West, gift boghandler, 45, i Madras, Indien
1879, 2809, 0310, Henrik Christian Hansen, 17 og 3 maaneder, søn af sadelmager Even Hansen, Møllergade
1879, 0910, 1310, Thomas Bhutto, 3, søn af cigarmager Bhutto, Kjedelsmedstræde
1879, 1210, 1810, Dødfødt dreng, søn af snedker P. Petersen, Bagergade
1879, 1910, 2210, Peter Henrik Møhlenfeldt, 1, søn af kammerjæger Møhlenfeldts datter, Bagergade
1879, 2010, 2410, Jens Fæster, 3 maaneder, søn af musikdirecteur Fæster, Torvet
1879, 2710, 2910, Niels Peter Petersen, 11, søn af sømand Petersen, Bagergade
1879, 1211, 1511, Rasmus Johan Christiansen, 1 og 9 maaneder, søn af arbejdsmand Rasmus Christiansen, Øxenbjærgmark
1879, 1211, 1711, Peter Marius Hansen, 14 dage, søn af ugift Hansine Hansen, Bagergade
1879, 1511, 2011, Christian Johannes Hansen, 5, søn af skibsfører Hansen, Hulgade
1879, 2211, 2811, Carl Vilhelm Wiingaard, gift kurvemager, 43½, Møllergade
1879, 2611, 0112, Rasmus Jensen, gift husfæster, 81, Gl. Nyby paa Thorsing
1879, 1412, 1612, Joachim Bernhard Schmidt, 6, søn af hattemagersvend Schmidt, Søgaardsvejen
1879, 1712, 2212, Niels Hansen, ugift arbejdsmand, 64, Fattiggaarden
1879, 1912, 2312, Jørgen Clausen Hansen, 2½, søn af drager Christian Hansen, Hulgade
1879, 2012, 2712, Sofus Christian Frederik Jørgensen, 1 og 11 maaneder, søn af gartner M. Jørgensen, Hestehaven
1879, 2012, 2912, Ernst Nielsen Rasmussen, gift og forhen godsforvalter paa Hvidkilde, 77, Vestergade
1879, 2312, 2712, Laurits Jensen, 11 dage, søn af portør ved Jærnbanen Chr. Jensenrtør, Hulgade
1879, 2512, 2912, Jens Severin Magnus Andreas Martinsen, 11, søn af snedker Martinsen, Bagergade
1879, 3012, 03011880, Jens Jørgen Johannes Rasmussen, 1, søn af forhen skibsfører J. Rasmussen, Hømarken
1879, 3012, 03011880, Johan Christian Anderskov, 6, søn af styrmand Anderskov, Søgaardsvejen
1879, 2612, 03011880, Andreas Anderskov, 4, søn af styrmand Anderskov, Søgaardsvejen
1880, 0401, 0901, Jens Jensen Hassing, gift skomager, 70, Skategade
1880, 1501, 1901, Christian Emil Rasmussen, 9 maaneder, søn af ugift Karen Nielsen, Bagergade
1880, 2001, 2401, Niels Pedersen, ugift tjenestekarl, 32, paa Sygehuset
1880, 0502, 0702, Niels Jensen, 6, søn af afdøde mursvend Rasmus Jensen
1880, 0802, 1202, Erik Oscar Valdemar Petersen, 9 maaneder, søn af kjøbmand Emil Petersen, Møllergade
1880, 2502, 0103, Niels Johansen Jacobsen, 4 maaneder, søn af styrmand Jacobsen, Vestergade
1880, 2502, 0103, Frits Valdemar Jørgensen, ½, søn af fyrbøder Jørgen Jørgensen, Bagergade
1880, 2602, 0403, Anders Valdemar Rasmussen, 1, søn af husmand Christen Rasmussen, Græsholmene
1880, 2802, 0303, Julius Vilhelm Nygreen, 1½, søn af bager Nygreen, Bagergade
1880, 2802, 0303, Martin Emil Andreas Mortensen, 6½, søn af kjøbmand H. Mortensen, Vestergade
1880, 0703, 1203, Hans Jacob Røed, gift skræder, 53, Møllergade
1880, 0603, 1103, Hans Nielsen, gift skibstømmermand, 44, Hømarken
1880, 0604, 1204, Gustav Ejnar Hansen, 15½, søn af møller P. Hansen, Nederste Mølle
1880, 2204, 2604, Jens Jørgensen, ugift arbejdsmand, 53, Fattiggaarden
1880, 2604, 3004, Andreas Severin Martinsen, 1 dag, søn af snedker Martinsen, Bagergade
1880, 2504, 3004, Niels Pedersen, gift arbejdsmand, 65, Bagergade
1880, 0805, 1305, Edvard Vilhelm Rasmussen, 4 dage, søn af skomager H. Rasmussen, Vestergade
1880, 0605, 1305, Johan Frederik Johansen, 3, søn af møllebygger H. P. Johansen, Hømarken
1880, 1205, 1405, Hans Møller, 1, søn af skibsfører Carl Møller, Overgade
1880, 1805, 2405, Andreas Petersen, gift (fraskilt) og bundtmager, 60, Græsholmene
1880, 3005, 0206, Udøbt dreng, 3 uger, søn af drager Hansen, Hulgade
1880, 0206, 0506, Christen Brandt, 13 maaneder, søn af skibsfører N. O. Brandt, Kjeddelsmedstræde
1880, 0106, 0406, Peter Hansen, enkemand og fattiglem, 79, paa Fattiggaarden
1880, 0306, 0706, Johan Johansen Evald, ugift fattiglem, 78, Fattiggaarden
1880, 0706, 1206, Poul Henrik Schjær, enkemand, forhen skrædder og tobakshandler, 72, Odense Graabrødre Hospital
1880, 2106, 2506, Vilhelm Udbye, 3 maaneder, søn af kjøbmand Udbye, Møllergade
1880, 1007, 1407, Niels Andersen, gift gartner, 43, Pløjeholmene
1880, 1607, 2107, Carl Christian Svendsen, gift og forhen kjøbmand, 37, Kjøbenhavn
1880, 1807, 2307, Ole Jørgensen, gift arbejdsmand, 56, Vestergade
1880, 2607, 2907, Hans Peter Rasmussen, ugift, 22, Hømarken. Søn af husmand Rasmus Pedersen
1880, 2507, 3007, Anton Norup Gram Blom, ugift garversvend, 24½, Møllergade
1880, 2607, 3007, Carl Laurits Koch Johansen, 10 og 3 maaneder, søn af ølbrygger F. Johansen, Ørkildsgade
1880, 0508, 0908, Christen Julius Christiansen, 7 maaneder, søn af boelsmand Henrik Christiansen, Hømarken
1880, 1108, 1408, Johan Østrup Bang, gift murmester, 65 og 9 maaneder, Bagergade
1880, 1008, -, Frederik Knuth, ugift garver, 57, Christiansminde
1880, 2508, 2808, Hans Nielsen Buch, gift fattiglem og forhen kludesamler, 66, paa Fattiggaarden
1880, 0209, 0609, Jacques Dupont, gift bomuldsvæver, 56, Møllergade
1880, 1209, 1409, Anders Hansen, 14 dage, søn af træskomand Rasmus Hansen, Hømarken
1880, 1409, 1609, Dødfødt dreng, søn af skibstømmermand Hans Vilhelm Petersen, Vestergade
1880, 2709, 0110, Johannes Julius Petersen, 3 maaneder, søn af natpolitibetjent Petersen, Kjeddelsmedstræde
1880, 2809, 0110, Dødfødt dreng, søn af sømand Rasmus Christophersen, Ørkildsgade
1880, 0110, 0510, Rasmus Klingenberg, ugift fattiglem, 77, paa Fattiggaarden
1880, 0910, 1110, Dødfødt dreng, søn af vinhandler Mende, Fruestræde
1880, 0110, -, Rasmus (Casparius) Klingenberg, fraskilt. Fraskilt Ane Marie Jørgine f. Schmidt
1880, 1010, 1510, Niels Jensen, 2, søn af arbejdsmand Jørgen Jensen, Græsholmene
1880, 1110, 1410, Valdemar Augustinus Sørensen, 9 dage, søn af ugift tjenestepige Hansine Sofie Sørensen, Bagergade
1880, 2210, 2710, Niels Hansen, ugift sandgraver, 47, Fattiggaarden
1880, 2310, 2910, Frants Eberhard Andreas Bonnesen, 17 og 9 maaneder, søn af smed Bonnesen, Bagergade
1880, 2510, 0211, Julius Emil Wickmann, gift kjøbmand, 29, i Horsens
1880, 2910, 0511, Frederik Christian Krøyer, gift kjøbmand, 73, Møllergade
1880, 0211, 0611, Frederik Christian Basse, gift snedkermester, 56, Hulgade
1880, 0411, 0911, Søren Andersen, gift vævermester, 66½, Bagergade
1880, 0911, 1511, Nicolaj Hansen, gift arbejdsmand, 59, Ørkildsgade
1880, 2411, 3011, Christian Fich Petersen, 2 maaneder, søn af snedker P. Petersen, Grubbemøllestræde
1880, 3011, 0612, Morten Nielsen, enkemand og arbejdsmand, 69, Vestergade
1880, 0612, 1012, Johannes Frederik Jens Brodersen, 7 maaneder søn af ugift Emma Caroline Brodersen
1880, 0912, 1512, Jens Petersen, gift husmand, 66, Hømarken
1880, 1312, 1712, Johan Siegfried Paullee Harder, 10 og 9 maaneder, søn af madame og sygehuskone Harder, paa Sygehuset
1880, 1812, 2112, Jens Marius Jensen, 11½, stedsøn af arbejdsmand, i Vestergade
1880, 2712, 03011881, Johan Peter Hübel, gift smedemester, 49, Vestergade
1880, 2812, 03011881, Laurits Villiam Christensen, 1½, søn af bankbud Christensen, Bagergade
1881, 3112, 0601, Johannes Larsen, gift arbejdsmand, 64, Hulgade
1881, 0201, 1001, Augustinus Emilius Lund, gift og forhen bager, 60, Nyborg
1881, 0301, 1001, Jacob Nielsen, gift, murer og husejer, 44, Hømarken
1881, 0801, 1301, Andreas Rasch, enkemand og slagtermester, 90 og 9 maaneder, Vestergade
1881, 0901, 1301, Udøbt dreng, 12 timer, søn af kjøbmand Mikkelsen, Møllergade
1881, 1302, 1802, Oscar Heinrich Degenkolbe, 5 uger, søn af ugift Henriette Christiansen, Ørkildsgade
1881, 1302, 1802, Jacob Jacobsen, enkemand og bødker, 66, Sygehuset
1881, 1902, 2502, Jørgen Larsen, 5½ maaned, søn af arbejdsmand Peter Chr. Larsen, Overgade
1881, 1902, 2502, Hans Peter Larsen, 9½, søn af arbejdsmand Lars Hansen, Kongevejen
1881, 2202, 2602, Jørgen Anderskouv, 3, søn af rebslager Anderskouv, Møllergade
1881, 2502, 0103, Hans Christian Nielsen, 7 maaneder, søn af brænderibestyrer Knud Chr. Nielsen, Gaasestrædet
1881, 2103, 2503, Christen Lund, ungmand, 15, paa skonnert 'Anna', Svendborg Havn
1881, 0704, 1104, Johannes Thorvald Frederiksen, 1, søn af arbejdsmand Jens Frederiksen, Ørkildsgade
1881, 0704, 1204, Dødfødt dreng, søn af dampmøllebestyrer og cand.polyt. Bang, Carlsminde
1881, 0904, 1304, Christen Jensen, ugift, 21, Øxenbjerg. Søn arbejdsmand Christen Jensen
1881, 1304, 1904, Rasmus Knudsen, 13½, søn af husmand Hans Knudsen, Hallingskov
1881, 1704, 2204, Jens Peter Jørgensen, ½, søn af arbejdsmand Mads Jørgensen, Søgaardsvejen
1881, 0905, 1205, Carl Christian Gertz, 2½, søn af felberedersvend Frederik Gertz, Kongebakken
1881, 2305, 2705, Hans Henningsen, ugift handelsbetjent, 24, Møllergade
1881, 2906, 0206, Lars Larsen, 4, søn af arbejdsmand Jens Peter Larsen, Græsholmene
1881, 0106, 0406, Hans Hansen Andersen Graae, enkemand, fraskilt og fattiglem, 76, paa Fattiggaarden
1881, 1406, 2006, Hans Hansen, gift skibsbygger, 63, Møllergade
1881, 2106, 2206, Dødfødt dreng, søn af felbereder C. F. Frandsen, Vestergade
1881, 2206, 2706, Frederik Ferdinand Wildschjødt, gift kunstdrejer, 61 og 3 maaneder, Møllergade
1881, 2707, 0108, Johannes Remilius Fransiscus Weickel, enkemand og skrædermester, 75, Bagergade
1881, 0608, 0908, Erik Vilhelm Ohmann, gift former, 48, Grubbemøllestrædet
1881, 1708, 2208, Rasmus Rasmussen, gift daglejer og dannebrogsmand, 59, Vestergade
1881, 1608, 2108, Dødfødt dreng, søn af møllersvend og husejer Jens Adolf Leonhard, Juttasminde
1881, 1708, 2208, Dødfødt dreng, søn af brænderibestyrer Lars Hansen, Græsholmene
1881, 1109, 1509, Clement Andersen Boldt, gift konditor, 55, Fruestræde
1881, 2309, 2809, Anders Andersen Ploug, gift daglejer, 73½, Ørkildsgade
1881, 0110, 0610, Carl Johan Engelbrecht, gift og forhen forpagter paa Nielstrup, 81, Møllergade
1881, 1610, 2410, Herluf Heje Mølmark, gift og forhen møller, 66, Mølmarks Mølle
1881, 1810, 2210, Carl Heinrich Heuckendorff, gift, forhen husfoged og ridder af Dannebrog, 61 og 9 maaneder, i Slesvig – Carlsminde
1881, 3110, 0711, Hans Christian Jacobsen, gift snedkermester, 60, Fruestræde
1881, 0911, 1611, Rudolf Georg Fog, gift kjøbmand og bankdirecteur, 62, Møllergade
1881, 2011, 2511, Johan Friis Duusgaard, ugift lærer ved Borgerskolen, 32½, Sygehuset
1881, 2011, 2511, Frederik Jensen Worm Schleimann, ugift handelsbetjent, 24, Ørkildsgade
1881, 2011, 2511, Hans Christian Poulsen, gift glarmester, 54, Vestergade
1881, 2512, 3012, August Immanuel Poulsen, 3½, søn af ugift Thora Poulsen, Ørkildsgade
1881, 2912, 02011882, Hans Nicolaj Christian Jensen, 7 maaneder, søn af blikkenslager N. Chr. Jensen, Møllergade
1882, 0901, 1601, Jens Peter Petersen, 1, søn af skomager Petersen, Bagergade
1882, 1201, 1801, Jens Milling, enkemand og hattemager, 91 og 3 maaneder, Møllergade
1882, 1201, 1701, Rasmus Hansen, ugift snedkermester, 40 og 9 maaneder, Vestergade
1882, 2201, 2701, Hans Madsen, enkemand og stenhugger, 54, i Bagergade
1882, 1302, 1702, Lars Mikkelsen, gift smed, 42, Hømarken
1882, 1902, 2402, Knud Petersen, enkemand og forhen brændevinsbrænder i Odense, 73, Øxenbjerg
1882, 0403, 0803, Ejnar Marius Hansen, 6½, søn af arbejdsmand Søren Hansen
1882, 0503, 1003, Niels Johan Carl Jacobsen, 8 uger, søn af styrmand Jacobsen, Vestergade
1882, 0603, 1403, Michael Hansen Larsen, 14, søn af afdøde smed Lars Mikkelsen, Hømarken
1882, 0703, 1003, Jens Marius Eriksen, 3½ maaned, søn af klodsemager Martin Eriksen, Kjeddelsmedstræde
1882, 0903, 1403, Christian Clausen Buch, enkemand og slagter, 78, Ørkildsgade
1882, 0903, 1303, Axel Valdemar Bang, 1, søn af malermester Bang, Møllergade
1882, 1703, 2303, Erik Peter Hoffgaard, 10 og 9 maaneder, søn af kjøbmand og bankdirecteur Hoffgaard, Møllergade
1882, 2603, 2903, Dødfødt dreng, søn af træskomand Rasmus Christophersen, Ørkildsgade
1882, 2903, 3103, Ferdinand Carstensen, 4½ maaned, søn af skomager Carstensen
1882, 0404, 0704, Emil Boesen, letmatros, 16½, paa Skovmarken. Skisnes af Troense
1882, 0704, 1404, Ole Aarestrup Smith, enkemand og pastor emeritos, 81, Bagergade
1882, 1404, 1904, Søren Jørgensen, enkemand og sømand, 59½, Bagergade
1882, 1604, 2004, Christian Lauritzen, enkemand og forhen landmand i Tranderup paa Ærø, 79, Hulgade
1882, 2404, 2804, Udøbt dreng, 12 timer, søn af arbejdsmand Hans Chr. Larsen, Søgaardsvejen
1882, 2704, 0305, Hans Mogensen Hansen, gift daglejer, 30½, Græsholmene
1882, 0205, 0605, Rasmus Peter Jensen, tømmerlærling, 18, Græsholmene
1882, 1405, 1905, Christian Rasmussen, gift skræder, 39, Ørkildsgade
1882, 2105, 2705, Hans Christian Theodor Becker, 2½ maaned, søn af ugift fattiglem Christiane Becker, Hømarken
1882, 2505, 3105, Jens Jørgensen, gift arbejdsmand, 76, Ørkildsgade
1882, 2805, 3105, Ludvig West Rosengaard, 7½, søn af kjøbmand N. P. Rosengaard, Møllergade
1882, 1306, 1906, Hans Christensen, gift husmand, 68, Hallingskov
1882, 1906, 2306, Rasmus Hansen, gift skibstømrer, 79, Øxenbjærg Mark
1882, 0307, 0607, Hans Peter Andersen, ugift mursvend og fattiglem, 29, paa Fattiggaarden
1881, October, fundet 16061882, Christen Madsen Jørgensen, gift fisker, 37, Svendborg
1882, 3107, 0508, Frederik Derdinand Georg Conrad Hallas, gift inspecteur og dannebrogsmand, 67 og 9 maaneder, for Fattigvæsenet, Fattiggaarden
1882, 1308, 1808, Niels Bentzen, gift styrmand, 58, Grubbemøllestrædet
1882, 0109, 0609, Jens Huusom, 4½, søn af skibsrheder og byraad A. H. Huusom, Møllergade
1882, 1009, 1409, Lars Pedersen, gift indsidder, 76, Hallingskov
1882, 1109, 1509, Hans Rasmussen, ugift gaardskarl, 30, hos kjøbmand Bie. Født i Kværndrup
1882, 1709, 2109, Peter Ludvig Flindt, gift (fraskilt), forhen bager og fattiglem, 69, paa Fattiggaarden
1882, 2309, 2809, Rasmus Nielsen Ostvald, enkemand og kludesamler, 76, Qvists Række
1882, 2909, 0510, Lars Christian Frandsen, handelscommis, 19, i Grenaa. Søn af skomager Carl Frandsen
1882, 0710, 0910, Dødfødt dreng, søn af felbereder Christen Frandsen, Vidbeltet
1882, 1610, 2010, Christopher Olsen, gift arbejdsmand, 66, Kjeddelsmedstræde
1882, 3010, 0211, Julius Møller, ugift skræddersvend og fattiglem, 55, paa Fattiggaarden
1882, 0611, 1011, Ludvig Johan Christian Hansen, ugift skomagersvend, 24, Overgade. Født i Ærøeskjøbing
1882, 0511, 1011, Levy Phillipsen, ugift kjøbmand, 77½, Borgerstiftelsen
1882, 1511, 2011, Henry Rasmus Villy Rasmussen, 1, søn af smed Rasmussen, Søgaardsvejen
1882, 1711, 2011, Vilhelm Gamst, 6 dage, søn af former Vilhelm Gamst, Bagergade
1882, 2811, 0212, Hans Jespersen, ugift fattiglem, 67, Fattiggaarden
1882, 0712, 0812, Louis Jacob Lindemann, 2 dage, søn af frisør Lindemann, Torvet
1882, 1812, 2412, Harald From Bronée, ugift urmagersvend, 24, Bagergade
1882, 2512, 3012, Carl Edvard Hansen, ugift skibsconstructeur, 30, Møllergade
1882, 2812, 03011883, Valdemar Petersen, gift kobbersmed, 37, Møllergade
1882, 3112, 05011883, Jens Jacobsen, gift snedkermester, 62, Hulgade
1883, 1401, 1701, Dødfødt dreng, søn af Ane Marie Johansen, Bagergade
1883, 2101, 2601, Niels Jørgen Andersen, ugift maskinarbejder, 22, hos Lange
1883, 1002, 1602, Christian Julius Nielsen, 2, søn af malermester Chr. Julius Nielsen, Hømarken
1883, 1002, 1502, Peter Frederik Jansen, gift kobbersmed, 82, Bagergade
1883, 1302, 1702, Thomas Jensen, gift, forhen arbejdsmand og fattiglem, 76, paa Fattiggaarden
1883, 0503, 0903, Hans Christian Koch, enkemand, forhen fisker og fattiglem, 83, paa Fattiggaarden
1883, 1803, 2103, Rasmus Hansen Mortensen, 1 og 1 maaned, søn af mursvend Anders Mortensen, Græsholmene
1883, 1803, 2103, Niels Tingberg Hassing, 2½ maaned, søn af tobaksfabrikant L. Hassing, Møllergade
1883, 2103, 2703, Vilhelm Gottlieb Frederik Spøhr, gift og forhen kjøbmand, 44, Bagergade
1883, 2203, 2703, Axel Hendrik Iversen, 6 maaneder, søn af børstenbinder Iversen, Fruestræde
1883, 3003, 0204, Ludvig Axel v. d. Hude, 12 dage, søn af kjøbmand Poul v. d. Hude, Ørkildsgade
1883, 0604, 1204, Peter Hansen, 3½ maaned, søn af ølhandler P. Hansen, Bagergade
1883, 0604, 1204, Jørgen Nielsen, gift husmand, 72½, Hømarken
1883, 1204, 1704, Carl Ludvig Egeberg Larsen (tvilling), 3 uger, søn af snedker Larsen, Ørkildsgade
1883, 1204, 1704, Valdemar Mortensen, 3½ maaned, søn af mursvend Anders Mortensen, Græsholmene
1883, 1304, 1604, Dødfødt dreng, søn af slagtermester Rosch, Ørkildsgade
1883, 1404, 1904, Jacob Jensen, 28, Græsholmene. Søn af husmand Jens Hansen
1883, 1904, 2104, Rasmus Rasmussen, ugift skibstømmermand, 22½, Skategade
1883, 0405, 0905, Johannes Louis Aage Andersen, 1½, søn af bundtmagersvend Louis Andersen, Vestergade
1883, 0505, 0905, Carl August Andersen, 4 maaneder, søn af bundtmagersvend Louis Andersen, Vestergade
1883, 0605, 1105, Niels Christian Jacobsen, enkemand, daglejer og fattiglem, 55, paa Fattiggaarden
1883, 0605, 0905, Erik Pedersen, 7 døgn, søn af skibstømrer Petersen, Vestergade
1883, 3004, 0205, Peter Jensen, ugift navigationselev, 21½, i Rørvig, Holbæk Amt. Søn af afdøde skibsfører og lods Jacob Jensen
1883, 1605, 2305, Hans Michael Jensen, gift murer, 62, Hømarken
1883, 1205, 1505, Schrøder, sandsynligvis ugift styrmand, alder 20-30. Født paa Samsø
1883, 2205, 2805, Magnus Georg Theodor Jørgensen, ugift skibsfører og skibsreder, 57 og 9 maaneder, Ørkildsgade
1883, 0206, 0506, Theodor Martin Winther, 2 maaneder, søn af malermester Winther, Møllergade
1883, 1706, 1906, August Frederiksen, 22 og 9 maaneder, paa Samsø. Søn af afdøde berider Frederiksen
1883, 2006, 2306, Jens Julius Holgersen, 4 uger, søn af ølhandler Holgersen, Overgade
1883, 2006, 2306, Udøbt dreng, 3 timer, søn af brolægger Nielsen, Bagergade
1883, 2607, 3007, Jørgen Rasmussen, gift arbejdsmand, 72, Hulgade
1883, 0308, 0808, Jens Christian Jensen, 8 maaneder, søn af godsdrager Jacob Jensen, Bagergade
1883, 1208, 1708, Henning Nielsen, gift kjøbmand, 42, Møllergade
1883, 1908, 2308, Peder Iversen Hansen, gift tømrer, 60, Vestergade
1883, 2308, 2708, Niels Peter Marius Nielsen, 13, søn af ugift Ane Nielsen, Hulgade
1883, 0509, 0809, Rasmus Jensen, ugift cigarmager, 22, Overgade
1883, 0609, 1109, Hans Peter Frederik Hansen, 7 og 4 maaneder, søn af murer Peter Hansen, Græsholmene
1883, 1410, 2010, Frands Pedersen, enkemand og skræddermester, 59, Vestergade
1883, 2510, 3110, Peter Skytte Knudsen, gift uldhandler, 46, Møllergade
1883, 2710, 3010, Hans Larsen, enkemand og arbejdsmand, 54, Bagergade
1883, 3011, 0511, Hans Carl Frederik Nielsen, gift og forhen farver, 53, Vestergade
1883, 1411, 1911, Niels Erik Gerhard Simonsen, gift tobaksspinder, 33, Fruestræde
1883, 2811, 0412, Christian Svane, ugift handelscommis, 22, Møllergade
1883, 0112, 0812, Carl Frederik Cirsovius, enkemand og particulier, 77, Kongebakken
1883, 1612, 1912, Morten Pedersen (Lakkendrup), enkemand og fattiglem, 79, paa Fattiggaarden
1883, 2312, 2612, Henrik Nikolaj Sølvbjerg Petersen, 9 maaneder, søn af arbejdsmand Rasmus Petersen, Bagergade
1883, 2412, 2612, Johan Jacob Christensen, 2 maaneder, søn af styrmand Christensen, Kongebakken
1883, 2412, 2812, Jens Jørgen Laursen, ugift handelscommis, 56, hos G. R. Berg, Møllergade
1883, 2712, 03011884, Urbanus Ludvig Thornfeldt, gift og forhen urmager, 75½, Borgerstiftelsen
1883, 1710, Oktober, Rasmus Nielsen (Hvid), fattiglem, 69, i Sørup Familiehus
1884, 1201, 1701, Anders Eriksen, gift, forhen skrædder, kludesamler og fattiglem, 67, Fattiggaarden
1884, 2301, 2601, Hans Hansen, 4 maaneder, søn af ugift Birthe Cathrine Hansen, Vestergade
1884, 0303, 0703, Peter Knudsen, enkemand og skrædder, 52, Bagergade
1884, 0303, 1003, Hans Jørgensen, enkemand og forhen vognmand, 72, Bagergade
1884, 0403, 1003, Martin Vilhelm Andreas Christensen Hansen, 8 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Hansen, i Hømarken
1884, 0803, 1403, Sofus August Jensen, 1, søn af arbejdsmand Anders Christian Jensen
1884, 0704, 1204, Andreas Martin Martinsen, 5 dage, søn af snedker Martinsen, i Bagergade
1884, 0405, 0805, Peter Frits Jensen, 1½ dag, søn af husmand Erik Emil Jensen, i Hømarken
1884, 1205, 1605, Rasmus Hansen (Øbo), gift arbejdsmand, 60, Grubbemøllestræde
1884, 2105, 2605, Carl Sofus Petersen, gift og arbejder paa Stolefabrikken, 25, Vestergade
1884, 2205, 2705, Rasmus Andersen, enkemand og aftægtsmand, 83 og 3 maaneder, Hallingskov
1884, 2405, 3105, Vincents Mathiesen, enkemand og husmand, 72, Hømarken
1884, 2605, 3005, Carl Johannes Hansen, 8 maaneder, søn af snedkersvend J. Hansen
1884, 2805, 3105, Hans Christian Jensen, 1, søn af snedkermester Jensen, i Fruestræde
1884, 1606, 2006, Hans Henrik Bang (tvilling), 20 timer, søn af styrmand Hans Chr. Bang, i Ørkildsgade
1884, 1606, 2006, Andreas Hansen, 24 timer, søn af skomager Hansen, i Ørkildsgade
1884, 2807, 0407, Christopher Hansen, gift, husejer og daglejer, 79, Kjeddelsmedstræde
1884, 3006, 0307, Louis Gustav Elley, 4 maaneder, søn af kjøbmand Elley, i Møllergade
1884, 3006, 0307, Alexander Weber, rejsende rebslagersvend, 41½. Født i Vilna i Rusland
1884, 0107, 0507, Marius Carstensen, 12½, søn af skomager Carstensen, i Bagergade
1884, 0607, 1007, Hans Jacob Hansen, 13, søn af husmand Joh. Hansen, i Pløjeholmene
1884, 1007, -, Carl Henrik Jensen, ugift, 21, i Brudager. Søn af husmand Jens Pedersen
1884, 1308, 1508, Dødfødt dreng, søn af snedker Larsen, i Ørkildsgade
1884, 2209, 2709, Victor Leerbeck Wedege Nielsen, ugift letmatros, 19, paa skonnerten 'Svend'
1884, 1410, 2010, Hans Thomas Jensen, gift og forhen stenhugger, 64 og 9 maaneder, Overgade
1884, 1410, 1810, Jørgen Mortensen, enkemand og fattiglem, 69, Fattiggaarden
1884, 2010, 2310, Dødfødt dreng (tvilling), søn af bomuldsvæver Dupont, i Møllergade
1884, 2110, 2310, Johannes Jacques Dupont (tvilling), 26 timer, søn af bomuldsvæver Dupont, i Møllergade
1884, 1110, 3110, Lars Christiansen, gift arbejdsmand og røgter, 60, paa Valdemar Slot
1884, 3010, 0411, Hans Hansen Nielsen, 3, søn af boelsmand Peder Nielsen, i Hømarken
1884, 3010, 0511, Hans Petersen Ejlersen, gift arbejdsmand, 60½, Vestergade
1884, 0111, 0511, Rasmus Peter Rasmussen, 8, søn af klodsemager Rasmussen, i Fruestræde
1884, 0311, 0711, Peter Rasmussen, gift væver, 70½, Ørkildsgade
1884, 2911, 0612, Ole Iver Larsen, enkemand og husmand, 80, Hømarken
1884, 1212, 1712, Hans Andersen Fich, ugift fattiglem og forhen farver, 67, Fattiggaarden
1884, 1812, 2412, Johan Halle, gift, forhen væver og fattiglem, 78, paa Fattiggaarden
1884, 1912, 2312, Niels Rasmussen Vej, enkemand, tidligere brændevinskarl og fattiglem, 60, paa Fattiggaarden
1885, 0601, 0901, Carl Emmanuel Christensen, 6 uger, søn af smedesvend Christensen, i Vestergade
1885, 1201, 1901, Søren Nobelin Melson, gift kjøbmand, 45, Vestergade
1885, 2501, 3001, Niels Frederik Strøbæk, gift former, 60, Bagergade
1885, 2601, 2801, Udøbt dreng, 3 uger, søn af urmager Harald Petersen, i Møllergade
1885, 0202, 0902, Jørgen Nielsen, gift arbejdsmand, 43, Bagergade
1885, 0402, 1002, Mathias Peter Ludvigsen, gift murmester, 63, Vestergade
1885, 0502, 1102, Niels Peter Emil Nielsen, ugift, 22, i Møllergade. Søn af afdøde farvehandler Nielsen
1885, 1402, 2002, Niels Christian Julius Markus Petersen, 6, søn af skomager Petersen, i Frue Kirkestræde
1885, 0403, 0703, Dødfødt dreng, søn af smedesvend Carl Magnus Jensen, i Vestergade
1885, 1103, 1603, Christian Rasmussen (Kromand), enkemand og fattiglem, 68½, paa Fattiggaarden
1885, 1403, 1903, Hans Jeppesen Nielsen, enkemand og værtshusholder, 71, Bagergade
1885, 1403, 2003, Andreas Christiansen, enkemand og pensioneret toldassistent, 88
1885, 1403, 2003, Laurits Peter Jørgensen, ugift felberedersvend, 34 og 3 maaneder, Pintemøllestræde
1885, 2003, 2603, Frederik Rasmus Flindt, enkemand og skomager, 74, Vestergade
1885, 2603, 0104, Jens Rasmus Jensen, ugift staldkarl, 20, paa Glorup
1885, 2703, 0104, Lars Knudsen Alm, gift rebslager, 61, Kongebakken
1885, 0304, 0804, Peter Martin Rasmussen, 7½ maaned, søn af maskinarbejder Peter Rasmussen, Søgaardsvejen
1885, 0304, 0804, Hans Christian Lütken, ugift kontorist, 20, Sygehuset
1885, 1604, 2204, Peter Martin Daugaard, gift, forhen boghandler og fattiglem, 70, paa Fattiggaarden
1885, 2305, 2605, Jens Peter Olaf Drejer, ugift, 36 og 11 maaneder, Vestergade. Søn af hesteslagter Fr. L. Drejer
1885, 2805, 0406, Peder Christensen Hansen, gift husmand og vejopsynsmand, 52, Hømarken
1885, 2106, 2606, Hans Olsen Jensen, ugift sømand, 24½, Vestergade
1885, 2407, 3007, Hans Ditlev Christensen (Graae), 10 og 9 maaneder, søn af tømrer Hans Ditlev Christensens hans enke. B. Christen Gram, i Vejstrup
1885, 2607, 3007, Søren Nielsen Schram, enkemand, forhen bagermester og nu kludesorterer, 66, Ørkildsgade
1885, 2807, 0308, Peter Petersen, gift snedker, 44, Bagergade
1885, 2508, 2908, Anders Andersen, enkemand og forhen boelsmand, 75, Hømarken
1885, 0509, 1109, Niels Ditlev Rasmussen, enkemand og forhen fisker, 90 og 11 maaneder, Gl. Hestehave
1885, 1409, 1909, Heinrich Christian Baade, gift skræddersvend, 51, Hulgade
1885, 1409, 1909, Rasmus Peter Nielsen, ugift tjenestekarl, 21, i Hømarken. Søn af husmand Peder Nielsen
1885, 2209, 2809, Jørgen Mikkelsen, gift karetmager, 69, Bagergade
1885, 2310, 2810, Morten Clausen, gift detaillist, 30, Græsholmene
1885, 3110, 0411, Carl Rasmussen Skov, 5 maaneder, søn af sømand Rasmussen (Skov), Hømarken
1885, 0411, 0711, Jens Henriksen, gift, tidligere mursvend og fattiglem, 45½, paa Fattiggaarden
1885, 1811, 2111, Marius Sofus Larsen, 1, søn af arbejdsmand Hans Peter Larsen
1885, 2611, 3011, Laurits Emil Hansen, 9½ maaned, søn af modelsnedker Anders Hansen, Kjeddelsmedstrædet
1885, 2911, 0312, Ernst Weber, 2 uger, søn af styrmand Weber, Ørkildsgade
1885, 3011, 0312, Hans Christian Morits Larsen, 8, søn af arbejdsmand Rasmus Larsen, Hulgade
1885, 0812, 1012, Victor Lauritzen, ½, søn af handelscommissionair Peter Lauritsen, Bagergade
1885, 0812, 1412, Carl Frandsen, gift skomagermester, 51½, Møllergade
1885, 1412, 1912, Dødfødt dreng, søn af maler Hans Mathias Holst, Kjeddelsmedstrædet
1885, 2712, 02011886, Carl Peter August Hjalmar Hansen, 2½, søn af former H. P. Hansen, Græsholmene
1885, 2912, 05011886, Hans Frederik Jensen, gift træskomager, 62 og 9 maaneder, Bagergade
1885, 3112, 04011886, Christen Johannes Christensen, 9 maaneder, søn af smaakjører Anders Christensen, Overgade
1886, 0101, 0501, Hans Peter Steffensen, 29, Bagergade. Søn af gadefejer Niels Jacobsen Steffensen
1886, 0101, 0701, Christian Jacobsen Broch, gift garver, 73, Møllergade
1886, 0201, 0801, Vilhelm Petersen, gift og forhen skolelærer i Søby paa Taasinge, 68½, Vestergade
1886, 2201, 2901, Edvard Jensen, ugift kjøbmand, 44, Møllergade
1886, 0102, 0802, Rasmus Marius Borgesen, 2, søn af murer Niels Rasmussen, Bagergade
1886, 0402, 0902, Lars Andersen, enkemand og arbejdmand, 64, Møllergade
1886, 0702, 1002, Oscar Valdemar Lagoni Helding, 7½ maaned, søn af væver Helding, Grubbemøllestræde
1886, 1902, 2602, Peter Petersen, ugift, 26, paa Sygehuset i Svendborg. Søn af gaardmand Christen Petersen i Brænderup
1886, 2102, 2602, Lars Peter Andersen, gift arbejdsmand og kludesamler, 38, Vestergade
1886, 1203, 1903, Hans Poulsen, enkemand og forhen skovfoged, 84 og 9 maaneder, Hallindskov
1886, 1403, 2203, Peder Rasmussen (Mouritsen), gift og forhen arbejdsmand i Svindinge, 81, Bagergade
1886, 1703, 2303, Rasmus Hansen, enkemand og husmand, 91½, Kjeddelsmedstrædet
1886, 2203, 2703, Rasmus Mourits Priisholm, ugift, 21, Bagergade. Søn af bager Priisholm
1886, 3003, 0204, Dødfødt dreng, søn af skibstømmermand Anders Nielsen, Søgaardsvejen
1886, 1904, 2404, Udøbt dreng, 15 minutter, søn af ugift Hansine Andersen, Fattiggaarden
1886, 2604, 0105, Ludvig Emil Nissen, 5, søn af former Nissen, Ringe Jærnbanestation
1886, 2705, 0305, Laurits Peter Bang, gift og forhen bundtmager, 75, Møllergade
1886, 0705, 1105, Dødfødt dreng, søn af murer Hans Hansen, Kongebakken
1886, 1605, 2005, Christen Hansen, gift træskomand, 46, Kjeddelsmedstrædet
1886, 1905, 2205, Dødfødt dreng, søn af fiskehandler Niels Rasmussen, Kjeddelsmedstrædet
1886, 2905, 0106, Niels Vilhelm Andersen Rasmussen, 1, søn af fiskehandler Niels Rasmussen, Kjeddelsmedstrædet
1886, 0406, 0806, Harald Hansen, gift bødkersvend, 38, Græsholmene
1886, 3105, 0406, Poul Frederik Krøyer, 2 og 9 maaneder, søn af Hans Jacob Krøyer, Frederiksgade
1886, 0206, 0906, Rasmus Nielsen, gift møller, 68, Pintemøllen
1886, 0906, 1606, Laurits Jacob Ørsted, gift grosserer, 36 og 9 maaneder, i Kjøbenhavn Hauser Plads 10, 1.
1886, 2206, 2506, Hans Bache Fahnøe, enkemand, particulier og forhen restaurateur, 77, i Christiansminde Porthuset
1886, 2206, 2506, Rasmus Jensen, enkemand, forhen arbejdsmand og fattiglem, 74, paa Fattiggaarden
1886, 1807, 2307, Morten Peter Kisbye, gift, particulier og forhen farver, 77, Ørkildsgade
1886, 0708, 0908, Dødfødt dreng, søn af murer Anders Mortensen, Græsholmene
1886, 0808, 1108, Sofus Agner Møller, 2, søn af bybud Møller, Hulgade
1886, 2008, 2408, Johannes Prip, ugift stud. med., 28, Frue Præstegaard. Søn af sognepræsten Prip
1886, 2508, 2708, Oluf Strøjer Emilius Christensen, 11 maaneder, søn af hustømrer Andreas Emil Christensen, Græsholmene
1886, 2708, 3108, Johannes Otto Jacobsen, 2 maaneder, søn af ugift Ane Sofie Christensen, Ørkildsgade
1886, 0309, 0809, Theobald Christian Frederik Weber, enkemand og grosserer, 63, Sorø
1886, 0809, 1309, Anders Nielsen Eriksen, gift skibsreder, 64½, Ørkildsgade
1886, 2209, 2909, Christoph Johann Gotthard Volckmar, gift læderhandler, 69 og 10 maaneder, Vestergade
1886, 2309, 2709, Christen Andersen, fraskilt fattiglem, 59½, Fattiggaarden
1886, 0410, 0810, Thomas Rasmussen, gift murer og forhen bybud, 66, Grubbemøllestræde
1886, 0810, 1410, Ditlev Nielsen Holm, gift drejermester, 70½, Møllergade
1886, 2910, November, Dødfødt dreng, søn af ugift Anne Helene Badde, Hulgade
1886, 2910, 0611, Jens Laurits Hansen, ugift bogbindersvend, 20, Byhaven
1886, 0311, 0611, Sandø Emil Nielsen, ugift fattiglem, 55, paa Fattiggaarden
1886, 0411, 0911, Albert Julius Olsen, gift smed, 44, Kongebakken
1886, 1511, 1911, Dødfødt dreng, søn af slagter August Rasch, Ørkildsgade
1886, 1711, 2211, Anders Jensen Drejer, enkemand, forhen urmager og fattiglem, 78, paa Fattiggaarden
1886, 2311, 2511, Peter Christian Theodor Schleimann, 1 uge, søn af slagter N. P. R. Schleimann, Kongebakken
1886, 0812, 1112, Poul Frederik v. d. Hude, 5½, søn af tømmerhandler Poul v. d. Hude, Ørkildsgade
1886, 2012, 2312, Adolf Andersen, 9½, søn af afdøde kludesamler Lars Peter Andersen, Vestergade
1886, 2612, 2812, Hans Christian Mourits Larsen, 1, søn af arbejdsmand Rasmus Larsen, Bagergade
1886, 2412, 3012, Conrad Ferdinand Sofus Frandsen, gift felbereder, 76½, Vestergade
1886, 2912, 04011887, Jens Christian Wicke, gift bagermester, 45, Bagergade
1887, 0101, 0701, Peter Mortensen Gudme, gift orgelbygger og dannebrogsmand, 81, Bettysminde i Sørup Sogn
1887, 0201, 0701, Søren Andersen, gift arbejdsmand, 34, Møllergade
1887, 0901, 1401, Rasmus Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 75, Hømarken
1887, 1701, 2101, Peter Anker Irgens, ugift og forhen hjulmand, 77, Vestergade
1887, 2101, 2701, Jes Blinkenberg, gift kunstdrejer, 68, Møllergade
1887, 2401, 3101, Carl Møller, gift slagtermester, 53 og 9 maaneder, Hømarken
1887, 2501, 2701, Povl Christian Carl Martin Poulsen, 11 uger, søn af fyrbøder Niels Poulsen, paa 'Thor' - Vestergade
1887, 2501, 3101, Christopher Josefsen Heckmann, gift frugthandler, 63, Møllergade
1887, 2601, 0102, Rasmus Nielsen, gift tømrer og arbejdsmand, 69, Bagergade
1887, 0702, 1102, Peter Colding, ugift skomager, 55, Sygehuset. I Svindinge
1887, 1702, 2202, Hans Nielsen, gift husmand, 56, af Flødstrup, Vinding Herred
1887, 0203, 0703, Christen Lars Christensen, ugift sømand, 32, Kongebakken
1887, 1703, 22 (23)03, Jørgen Peter Jensen, snedkerlærling, 15 og 9 maaneder, søn af skibstømmermand Gotfred Jensen, Møllergade
1887, 3104, 0604, Niels Jørgen Nielsen, 2, søn af stenhugger Nielsen, Bagergade
1887, 0704, 1204, Peter Laurits Jensen, 6, søn af skibstømrer Anders Jensen, Øxenbjærgmark
1887, 1104, 1504, Hans Luther Frederik Johansen, 1½, søn af ølhandler Johansen, Bagergade
1887, 1404, 2004, Peter Christian Elfrom Hansen, gift arbejdsmand, 46, Bagergade
1887, 1904, 2504, Rasmus Jeppesen, gift og forhen naalemager, 73 og 3 maaneder, Møllergade
1887, 0305, 0905, Poul Hansen, gift arbejdsmand, 73, Vestergade
1887, 1005, 1305, Charles Laurits Jørgensen, 2½ maaned, søn af detaillist Jens Jørgensen, Møllergade
1887, 1805, 2405, Johan Christopher Brettschneider, gift vævermester, 73, Bagergade
1887, 3106, 0306, Jens Christian Kjær, gift murmester, 74, Vestergade
1887, 0506, 1006, Anders Pedersen, enkemand og arbejdsmand, 76, Vestergade
1887, 1806, 2406, Rasmus Andersen (Svup), gift husmand, 80, Hallindskov
1887, 0307, 0807, Christen Hansen, enkemand og aftægtsmand, 82½, Hømarken. Fra Tved
1887, 0407, 0807, Frederik Jørgensen Felstedt, enkemand og forhen landmand, 84, Møllergade
1887, 3007, 0408, Markus Madsen, gift og forhen skipper, 65, Ørkildsgade
1887, 1308, 1708, Frits Adolf Niels Cramer, gift branddirecteur, 53, Møllergade
1887, 1408, 1808, Rasmus Frits Johan Simonsen, bagerlærling, 17½, Møllergade
1887, 2908, 0109, Hans Peter Hansen, 13 og 9 maaneder, søn af detaillist Rasmus Hansen, Hømarken
1887, 3108, 0609, Mourits Hansen, enkemand og prokurator, 88, Bagergade
1887, 1009, 1409, Lars Peter Larsen, 14, søn af arbejdsmand Niels Larsen, Ørkildsgade
1887, 1509, 1909, Frederik Christian Petersen, gift værtshusholder, 57, Ørkildsgade
1887, 1709, 2209, Hans Peter Petersen, gift møller, 74, Vestergades Mølle
1887, 2009, 2409, Jens Hansen, gift former, 33, Vestergade
1887, 2709, 0410, Jørgen Poulsen, gift arbejdsmand, 64, paa Sygehuset. Af Sørup
1887, 0111, 0411, Dødfødt dreng, søn af styrmand Niels Larsens enke, Vestergade
1887, 0811, 1411, Andreas Olsen, enkemand og snedker, 39, Bagergade
1887, 1611, 2111, Rasmus Graae, enkemand, forhen bager og brovægter, 85½, Bagergade
1887, 2711, 0212, Johan Carl Conrad Schleyer, enkemand og forhen bundtmager, 81, Fruestræde
1887, 2412, 02011888, Carl Peter Julius Valdemar Puggaard, sømand, 17, paa Frederiks Hospital i Kjøbenhavn. Søn af karetmager Puggaard
1888, 0901, 1601, Adolf Hansen Huusom, gift skibsreder, 71, Møllergade
1888, 1501, 2001, Carsten Krøll Larsen, 2, søn af snedker A. C. Larsen, Møllergade
1888, 1701, 2301, Jens Hansen, enkemand og husmand, 68, Græsholmene
1888, 2001, 2601, Lars Svendsen, gift stenhugger, 62, Hulgade
1888, 2001, 2101, Dødfødt dreng, søn af overretssagfører Knudsen, Havnegaden
1888, 1802, 2202, Udøbt dreng, 5 uger, søn af forpagter Nielsen, Gl. Hestehave
1888, 1502, 2002, Johan Frederik Hoppe, enkemand og forhen tømrer, 83, Græsholmene
1888, 2102, 2702, Niels Jensen, gift bybud, 67, Hulgade
1888, 2502, 2902, Carl Christian Nielsen, 1½, søn af sømand Rasmus Nielsen, Søgaardsvejen
1888, 2602, 2902, Frits Valdemar Jørgensen, 8 maaneder, søn af arbejdsmand Jørgen Jørgensen, Ørkildsgade
1888, 2603, 0303, Peter Nielsen Skade, elev, 18, paa Ollerup Folkehøjskole. Søn af gaardmand Niels Pedersen Skade i Vilsted Sogn pr. Ribe
1888, 0203, 0603, Martin Frederik Poulsen, 8 maaneder, søn af sadelmager M. F. Poulsen, Ørkildsgade
1888, 0403, 0903, Peter Alfred Frants Møller, 10 maaneder, søn af styrmand P. L. Møller, Ørkildsgade
1888, 0603, 0903, Knud Marius Jensen, 1½, søn af snedker H. H. Jensen, Fruestræde
1888, 1203, 1903, Jens Carl Jacobsen, 4 maaneder, søn af ugift Pouline Hansine Jensen, Græsholmene
1888, 1503, 1903, Johannes Andersen, gift sandgraver, 48, Ørkildsgade
1888, 1603, 2303, Rasmus Hansen, 19, Hømarken. Søn af afdøde husmand P. Hansen (Vejmand)
1888, 1903, 2303, Hans Christopher Christiansen, 7 maaneder, søn af arbejdsmand Johannes Christiansen, Bagergade
1888, 2203, 2703, Laurits Peter Valdemar Rahbe, 1, søn af landpost Rahbe, Hulgade
1888, 0104, 0704, Frants August Basse Sørensen, 7 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Basse, Grubbemøllestrædet
1888, 0504, 0704, Dødfødt dreng, søn af smedesvend P. Rasmussens forladte hustru, Bagergade
1888, 1004, 1604, Christian Hartvig, enkemand og restauratør, 74, Torvet
1888, 2004, 2504, Christian Sander, enkemand, forhen smedesvend og fattiglem, 69½, paa Fattiggaarden
1888, 0805, 1405, Søren Julius Sørensen, 16, søn af kgl. vejer og maaler S. J. Sørensen, Havnen
1888, 3005, 0206, Theobald Christian Niels Rasmussen, 1 maaned, søn af fotograf N. Rasmussen, Posthuset ved gl. Hestehave
1888, 2006, 2306, Carl Alexius Krøll Larsen, 2, søn af snedkermester Larsen, Møllergade
1888, 2706, 3006, Rasmus Jensen, gift og forhen hjulmand, 65, Kjeddelsmedstræde
1888, 0107, 0507, Peter Ditlev Køppen, gift arbejdsmand, 57, Græsholmene
1888, 1707, 2007, Carl Willadsen, ugift rebslagersvend, 26, af Thisted
1888, 2307, 2707, Jens Sørensen Husom Vilsø, gift skibsfører, 38, Møllergade
1888, 0708, 1108, Jakob Jørgensen, gift malersvend, 43, Grubbemøllestræde
1888, 1108, 1508, Christen Rasmussen, gift murer, 66, Græsholmene
1888, 1708, 2408, Jens Frandsen, enkemand og forhen skomager, 73, Hømarken
1888, 1808, 2308, Peter Larsen, enkemand og snedkersvend, 54, Møllergade
1888, 2108, 2408, Peter Poulsen, 4½ maaned, søn af arbejdsmand Jens Poulsen (Vej), Hømarken
1888, 2108, 2308, Hans Nielsen, enkemand og former, 62, Møllergade
1888, 1009, 1409, Carl Juel, 5 maaneder, søn af væver Juel, Møllergade
1888, 1709, 2009, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Jensen, Græsholmene
1888, 2409, 2809, Dødfødt dreng, søn af styrmand Carl Christian Nielsen, Kjeddelsmedstrædet
1888, 2509, 2809, Christian Baagøe Hansen, 10 uger, søn af detaillist Sofus Hansen, Møllergade
1888, 2709, 0110, Hans Fæster, 8 maaneder, søn af musiker Christen Fæster, Ørkildsgade
1888, 3009, 0510, James Mullers Knox, ugift, 29, Torvet. Søn af by- og herredsskriver Knox
1888, 3009, 0510, Carl Hansen Svendsen, 5 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Ludvig Svendsen og ugift Christine Jensen, Qvists Række
1888, 0810, 1510, Andreas Hansen, enkemand og forhen gaardskarl, 85 og 9 maaneder, Fattiggaarden
1888, 1110, 1310, Niels Arendt Petersen, 3, søn af skipper N. Petersen, Tved Mark
1888, 1611, 1911, Sofus Hansen, 1 og 9 maaneder, søn af arbejdsmand R. Hansen, Bagergade
1888, 1811, 2211, Jakob Petersen Jespersen, enkemand og smed, 69 og 3 maaneder, Møllergade
1888, 2811, 2911, Dødfødt dreng (tvilling), søn af arbejdsmand Jens Nielsen, Vestergade
1888, 3011, 0712, Christen Jakob Christensen, enkemand, forhen gartner og particulier, 79, Vestergade
1889, 0402, 0602, Dødfødt dreng, søn af styrmand Peter Hausgaard, Bagergade
1889, 0702, 1202, Edvard Theodor Rasmussen, ugift kjøbmand, 41, Bagergade. Født i Svendborg. Søn af skibsreder H. E. Rasmussen
1889, 0702, 1302, Herman Sofus Henrik Berthelsen, ugift smedemester, 73, Fruestræde. Født i Svendborg hvor faderen var smed
1889, 0902, 1402, Thorvald Jakob Kristian Larsen (tvilling), 8 maaneder, søn af arbejdsmand Jens Peter Larsen, Møllergade
1889, 1402, 2002, Hans Jakob Hansen, enkemand og forhen skomager, 87 og 10 maaneder, Borgerstiftelsen
1889, 1502, 2002, Axel Theodor Valdemar Larsen, 7 maaneder, søn af baadfører Hans Jørgen Larsen, Hulgade
1889, 1802, 2302, Peter Petersen (Klingby), ugift boghandlermedhjælper, 26, Møllergade. Født 1862 i Vandberg Sogn pr. Lemvig Ringkjøbing Amt
1889, 2102, 2502, Peder Nielsen (Skaarup), enkemand og arbejdsmand, 57, Vestergade
1889, 1003, 1503, Johan Christian Riisbrich, enkemand, particulier og forhen kjøbmand, 76½, Møllergade
1889, 1203, 1503, Hans Hansen, 2 uger, søn af ugift Theodora Hansen, Møllergade
1889, 1703, 2103, Julius Ferdinand Larsen, 11 maaneder, søn af arbejdsmand Jens Peter Larsen, Møllergade
1889, 2403, 2803, Udøbt dreng, 14 dage, søn af bager Sofus Andersen, Møllergade
1889, 2503, 0104, Jørgen Larsen Jørgensen, 9 og 3 maaneder, søn af arbejdsmand Christen Jørgensen, Græsholmene
1889, 1504, 2404, Peter Nielsen Olsen, ugift tjenestekarl, 26, paa Heldagergaard
1889, 1804, 2404, Henrik Emil Rasmussen, gift kalkbrænder, 54, Vestergade. Søn af skibsreder H. E. Rasmussen
1889, 2504, 3004, Christian Frederiksen, gift tømmermand, 73, Søgaardsvej
1889, 2504, 3004, P. P. Christensen, gift farver, 38, fra Bregninge paa Ærø
1889, 2604, 3004, Julius Harald Frandsen, gift kjøbmand, 35, Svendborg Møllergade. Født i Svendborg. Søn af kjøbmand Harald Frandzen
1889, 2804, 0305, Anders Peter Eriksen, gift arbejdsmand, 35, Søgaardsvejen
1889, 2804, 0305, Theodor Jørgensen, 5 maaneder, søn af detaillist Jørgensen, Pløjeholmene
1889, 3004, 0705, Jakob Larsen Møller, enkemand og forhen gaardmand, 81, Møllergade. Søn af gaardmand paa Lolland
1889, 0105, 0705, Johannes Rasmussen, gift arbejdsmand og husejer, 71, Overgade
1889, 1005, 1305, Marius Jakobsen (tvilling), 11 dage, søn af bagersvend Christian Frederik Ferdinand Jakobsen, Søgaardsvej
1889, 1705, 2005, Rasmus Peter Hansen, 12 dage, søn af ugift Kirsten Hansen, Græsholmene
1889, 3005, 0406, Hans Peter Hansen, gift kjøbmand, 43, Vestergade
1889, 0406, 0606, Viktor Emanuel Tandrup, 3 maaneder, søn af smed N. N. Tandrup, Vestergade
1889, 0706, 0806, Rasmus Peter Sørensen, 5 uger, søn af former Lars Sørensen, Ørkildsgade
1889, 1206, 1506, Poul Carl Martin Poulsen, 11 dage, søn af fyrbøder Niels Poulsen, Vestergade
1889, 2606, 2906, Hans Sørensen, gift pottemager, 71 og 3 maaneder, Fruestræde
1889, 2706, 0107, Clemmen Knudsen, gift arbejdsmand, 68, Ørkildsgade
1889, 0907, 1307, Jens Theodor Langkjær Sørensen, omflakkende snedkersvend, 46 og 9 maaneder, Svendborg Sygehus
1889, 1507, 1707, Vilhelm Nielsen (tvilling), 1 maaned, søn af forpagter Nielsen, Gl. Hestehave
1889, 2007, 2307, Oscar Rasmus Peter Jeppesen, 10 uger, søn af arbejdsmand Jeppesen, Bagergade
1889, 3007, 0308, Ejnar Rasmus Olsen, 10 uger, søn af ugift Maren Olsen, Ørkildsgade
1889, 0708, -, Axel Petersen, 13, i Gl. Hestehave, søn af brændevinsbrænder H. P. Petersen, i Odense
1889, 1108, 1608, Rasmus Nielsen Andersen, gift bademester, 70, Ørkildsgade
1889, 1508, 1908, Laurits Carl Christian Andersen, 3 uger, søn af ugift fattiglem Hansine Andersen, paa Fattiggaarden
1889, 1608, 1908, Hans Peter Frederik Larsen, 9½, søn af baadfører H. G. Larsen, Hulgade
1889, 2308, 2608, Ejnar Marius Rasmussen, 4 maaneder, søn af slagter L. S. Rasmussen, Vestergade
1889, 0109, 0409, Julius Ferdinand Flindt, gift, skomager og natpolitibetjent, 52, Skategade
1889, 0209, 0509, Hans Rasmussen, gift husmand, 71, Hallingskov
1889, 0809, 1209, Georg Sofus Julius Petersen, 4, søn af pottemager J. Petersen, Møllergade
1889, 2109, 2609, Carl Frederik Laurits Heidemann, ugift hattemagersvend, 22, Søgaardsvejen. Født i Svendborg. Søn af cigarmager Heidemann
1889, 2609, 0110, Peter Poul Johan Krüger, 12 og 9 maaneder, søn af afdøde styrmand Krüger, Vestergade
1889, 2709, 3009, Johannes Frederik Carl Johansen, 1, søn af møllebygger Johansen, Kongebakken
1889, 0310, 0810, Mathias Rasmussen, gift sømand, 62, Overgade
1889, 0410, 0810, Julius Petersen Blom, skibskok, 17, paa en rusfisk Brig p.t. Svendborg Havn hjemmehørende i Byrum paa Læsø
1889, 0510, 1110, Nicolai Christian Herholdt Gram Blom, gift, pensioneret toldkontrollør og ridder af Dannebrog, 75 og 3 maaneder, Møllergade
1889, 2210, 2610, Lars Sørensen Aagaard, ugift tjenestekarl, 17½, hos gaardmand Offer Jørgensen, i Vesteraaby
1889, 0310, 0810, Mathias Rasmussen, gift sømand, 62, Overgade
1889, 1611, 2111, Christian Erik Eriksen, 8 dage, søn af fyrbøder Niels Chr. Eriksen, Græsholmene
1889, 1811, 2511, Niels Rudolf Bay, gift og practiserende læge, 55, Brogade
1889, 2711, 2911, Johannes Schrøder, 3 uger, søn af bagermester Schrøder, Bagergade
1889, 2911, 0212, Rasmus Laurits Jørgensen, 9 maaneder, søn af maltgjører Anders Jørgensen, Hømarken
1889, 1712, 2112, Hans Christian Jørgensen, 7, søn af murer Markus Frederik Jørgensen, Bagergade
1889, 2912, 02011890, Frederik Kristian Piil, ugift og forhen toldmedhjælper i Marstal, 74, Overgade
1890, 0401, 0601, Hans Ludvig Rasmussen, 5 uger, søn af ugift Rasmine Rasmussen, Grubbemøllestrædet
1890, 0501, 1001, Hans Ludvig Saabye, ugift urmagerelev, 20, Pasop i Sørup Sogn. Søn af oberst Saabye
1890, 0701, 1001, Dødfødt dreng, søn af grønthandler Johan Peter Mench, Møllergade
1890, 0801, 1301, Johan Frederik Edsberg, enkemand og forhen guldsmed, 84 og 9 maaneder, Vestergade
1890, 2701, 0602, Anders Petersen (tvilling), 3 dage, søn af tømrer Peter Rasmussen, Græsholmene
1890, 2701, 0602, Sofus Petersen (tvilling), 3 dage, søn af tømrer Peter Rasmussen, Græsholmene
1890, 3101, 0602, Helge Larsen, gift, forhen møller og nu arbejdsmand, 47, Vestergade
1890, 0202, 0602, Niels Mathias Larsen, 11, søn af forhen møller og nu arbejdsmand Helge Larsen, Vestergade
1890, 0202, 0602, Carl Jensen, 15 dage, søn af arbejdsmand Carl Magnus Jensen, Vestergade
1890, 0702, 1402, Frederik Sørensen Graae Rasmussen, ugift skræddermester, 83, Møllergade
1890, 1902, 2102, Dødfødt dreng, søn af snedker Rasmus Knudsen, ved Nederste Mølle
1890, 2202, 2802, Carl Vilhelm Valdemar Hansen, ugift vinhandler, 47, Skolestræde
1890, 0603, 1203, Hans Nielsen, gift stenhugger, 78½, Hømarken
1890, 0503, 1203, Carl Villiam Hall, enkemand og forhen vejassistent, 46, Ørkildsgade
1890, 0703, 1003, Jens Peter Jensen, 11 dage, søn af arbejdsmand Hans Jørgen Jensen
1890, 0903, 1303, Poul Jørgensen, gift arbejdsmand, 53½, Vestergade
1890, 1303, 1703, Hans Larsen, fraskilt, kludesamler og arbejdsmand, 46, Ørkildsgade
1890, 2403, 2803, Niels Peter Vilhelm Jansen, enkemand, byfogedfuldmægtig og branddirektør, 61, Vestergade
1890, 2903, 0204, Knud Marius Jensen, 6 maaneder, søn af snedker H. H. Jensen, Fruestræde
1890, 1804, 2104, Oskar Severin Lundgreen, 4½ maaned, søn af ugift Kristine Carlsen, Græsholmene
1890, 2404, 3004, Reinholdt Hansen, gift, tømrer og husejer, 76, Vestergade
1890, 3004, 0605, Rasmus Peter Rasmussen, bødkerlærling, 17 og 4 maaneder, plejesøn af bødker Poulsen, i Møllergade. Af Vesterskjerninge
1890, 0705, 1005, Jens Emil Sørensen Møller, 2 maaneder, søn af ugift Emilie Marie Møller, Bagergade
1890, 2505, 3005, Vilhelm Bernhard Jürgensen, gift lærer, 61, ved Borgerskolen i Svendborg, Ørkildsgade
1890, 2905, 0306, Hans Andreasen, enkemand og aftægtsmand, 74 og 3 maaneder, Hømarken
1890, 0406, 0906, Peter Christian Andersen, gift vognmand, 66½, Møllergade. Vognmand Knud Andersen
1890, 2006, 2406, Rasmus Johansen, enkemand og forhen væver, 80 og 9 maaneder, Bagergade
1890, 2806, 0207, Marius Johannes Rasmussen, 2, søn af mursvend Hans Peter Rasmussen, Vestergade
1890, 1207, 1507, Frederik Gustav Jespersen, 13, søn af garversvend Lars Jespersen, Bagergade
1890, 1807, 2207, Jens Christian Hurreschou, gift particulier, 71, Møllergade
1890, 2807, 0108, Niels Larsen, gift arbejdsmand, 37, Græsholmene
1890, 2907, 0108, Simon Olavius Pedersen, 3 uger, søn af sømand Hans Jørgen Pedersen, Møllergade
1890, 0208, 0708, Søren Frederik Knudsen, gift tømrer, 72, Græsholmene
1890, 0508, 1208, Peter Hansen, gift skipper, 54, Bagergade
1890, 0708, 1308, Lars Rasmus Lange, gift, jærnstøber, fabrikant og ridder af Dannebrog, 63 og 11 maaneder, Vestergade
1890, 0808, 1208, Gumme Christian Bondo, enkemand og skibsfører, 53, Grubbemøllestræde
1890, 3008, 0109, Ejner Vilhelm Christian Jensen, 7½, søn af smed Hans Henrik Jensen, Bagergade
1890, 0409, 0809, Ferdinand Hermansen, ugift oliemøller, 35, Søgaardsvej. Søn af forhen farver Fr. Hermansen
1890, 2409, 3009, Hans Peter Hansen, gift arbejdsmand, 54, Græsholmene
1890, 2509, 3009, Peter Andersen, gift arbejdsmand, 68, Bagergade
1890, 2709, 0310, Frits Valdemar Jæger, smedelærling, 15, søn af skipper Jæger, Hulgade
1890, 1110, 1710, Rasmus Rasmussen, gift arbejdsmand, 45, Belvedere, Sørup Sogn
1890, 1610, 2310, Mads Hansen, gift gartner, 72, Gaasestrædet
1890, 1810, 2310, Hans Ramsussen, gift arbejdsmand, 32, Kongebakken
1890, 2010, 2710, Hans Christian Drejer, gift, forhen slagter og marschandiser, 76, Torvet
1890, 1910, 2410, Jens Julius Gyspert Møller, enkemand, forhen amtsforvalter, etatsraad og ridder af Dannebrog, Brogade
1890, 3010, 0511, Hans Christian Larsen, gift sandgraver, 46, Hulgade
1890, 0111, 0511, Hans Peter Jensen, 1 dag, søn af arbejdsmand Hans Peter Jensen, Hømarken
1890, 2210, 2710, Aage Laurits Jensen, 11 uger, søn af Ane Larsen, i Hulgade. Født i Egebjerg
1890, 2610, 3010, Rasmus Christensen, enkemand og forhen husmand, 71, Vestergade. Af Linde Sogn
1890, 1311, November, Jørgen Christian Rasmussen, ugift gaardmandssøn, 37, fra Østerskjerninge
1890, 1811, 2411, Marius Valdemar Larsen, 2½, søn af arbejdsmand Hans P. Larsen, Vestergade
1890, 1811, 2111, Johan Christian Jakobsen, enkemand og fattiglem, 64, paa Fattiggaarden
1890, 1911, 2411, Rasmus Knudsen Hansen, ugift træskomager, 24, Hallindskov
1890, 0312, 0912, Niels Anders Frandsen, gift ejer, 47, af Christiansminde Badehotel
1890, 0712, 1212, Carl Emil Haastrup, ugift fabrikarbejder, 25, Græsholmene
1890, 1012, 1512, Markus Mouritzen, gift arbejdsmand, 78 og 11 maaneder, Vestergade
1890, 1412, 1812, Ludvig Frederik Nicolaj Gudme, 3 maaneder, søn af orgelbygger K. Gudme, Ørkildsgade
1890, 1812, 2212, Albert Christian Hansen, ugift husmand, 42, i Græsholmene
1890, 2512, 3112, Hans Christensen, gift husmand, 49, i Græsholmene
1891, 1601, 2101, Jesper Friis Rasmussen, gift garver, 89, Vestergade
1891, 0402, 0702, Hans Hansen, ugift skomagersvend, 45½, Hulgade
1891, 0702, 1002, Peter Mortensen, 5 dage, søn af ugift tjenestepige Ane Katrine Jørgensen, Grubbemøllestrædet
1891, 1202, 1802, Martin Dorn, gift smedemester, 68½, Vestergade
1891, 1302, 1602, Udøbt dreng, 3 dage, søn af snedkermester Rasmus Knudsen, Øxenbjærgmark
1891, 2202, 2402, Orla Andreas Flindt, 19 dage, søn af t.kkelmester Joh. A. Flindt, Bagergade
1891, 2202, 2402, Aage Hartvig, 2 maaneder, søn af restauratør Hartvig, Torvet
1891, 2202, 2402, Dødfødt dreng, søn af grosserer Frederik Lehmann Weber, Sorø
1891, 0403, 0903, Alfred Johannes Jespersen, 1 og 3 maaneder, søn af garversvend Jespersen, Bagergade
1891, 1203, 1703, Jørgen Pedersen (Møller), enkemand og baadfører, 82, Kjeddelsmedstrædet
1891, 3103, 0704, Jens Juel Eckersberg, enkemand og arkitekt, 68½, Vestergade. Søn af maleren Eckersberg
1891, 1106, 1606, Otto Lütken Petersen, 3½, skrædder Christopher Petersen, Pintemøllestrædet
1891, 1106, 1506, Emanuel Poulsen, 1, søn af fyrbøder Niels Poulsen, Vestergade
1891, 1006, 1606, Hans Jacob Nielsen, gift skomagermester, 68, Møllergade
1891, 2806, 0307, Mads Madsen, ugift smedesvend, 18, af Holmdrup
1891, 2806, 0207, Carl Peter Hansen, 2, søn af former Hansen, Hallindskov
1891, 0407, 0807, Jens Peter Jensen (tvilling), 6 uger, søn af mursvend Jørgen Jensen, Græsholmene
1891, 1307, 1607, Carl Georg Jensen (tvilling), 7 uger, søn af mursvend Jørgen Jensen, Græsholmene
1891, 1607, 2207, Henrik Edvard Christophersen, Kullinggade, 2 maaneder, søn af tjenestepige Augusta Henriette Christophersen, i Kjøbenhavn
1891, 2207, -, Hans Olsen, enkemand og aftægtsmand, 87, af Aaby Skov, Østeraaby Mark, Skaarup Sogn
1891, 1108, 1408, Alexander Hartvig, 4 og 9 maaneder, søn af restauratør J. C. Hartvig, Torvet
1891, 1108, 1308, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Søren Julius Martin Hansen, Hulgade
1891, 2508, 3108, Ludvig Frederik Birch, gift skuespiller, 40, Svendborg Sygehus
1891, 2708, 3108, Peter Rasmussen, gift former, 59, Vestergade
1891, 1009, 1509, Rasmus Hansen, gift, træskomager og daglejer, 38, Stævningshuset i Tved Sogn
1891, 1509, 1809, Johannes Sofus Petersen, 4 maaneder, søn af tømrer Peter Rasmussen, Græsholmene
1891, 2309, 2809, Søren Carl Anton Larsen, 5, stedsøn af sømand Chr. Nielsen, Kedelsmedstrædet
1891, 2509, 2809, Laurits Frederik Jensen, 5½, søn af arbejdsmand Carl Jensen, Vestergade
1891, 2809, 0210, Peter Herman Frandsen, 1 dag, søn af arbejdsmand Andreas Sofus Frandsen, Hømarken
1891, 0110, 0510, Rasmus Hans Peter Rasmussen, 5, søn af mursvend H. P. Rasmussen, Vestergade
1891, 0210, 0610, Udøbt dreng, 1 maaned, søn af detaillist Hans Christensen, Hømarken
1891, 1010, 1410, Søren Peter Johansen, gift mursvend, 21, Græsholmene
1891, 1710, -, Carl Johan Gerster, ugift smedesvend, 27, paa Svendborg Sygehus
1891, 0311, 0611, Frederik Vilhelm de Lemos, 2 maaneder, søn af købmand de Lemos, Torvet
1891, 0611, 0711, Udøbt dreng, 12 timer, søn af portør Iver Christian Karup, Bagergade
1891, 1411, 1911, Peter Hansen Oest Jakobsen, gift og forhen købmand, 82, Borgerstiftelsen
1891, 2111, 2511, Laurits Georg Nielsen, 2 og 10 maaneder, søn af arbejdsmand Axel Nielsen, Vestergade
1891, 2811, 0412, Christian Axel Nielsen, 1 og 9 maaneder, søn af forladt kone (smedesvend Peter Rasmussens) og skomagersvend A. Nielsen, Fruestræde
1891, 1212, 1712, Poul Qvist Gudbjerg, enkemand og pottemager, 82, Vestergade
1891, 1212, 1712, Rasmus Pedersen, enkemand fattiglem, 73, paa Fattiggaarden
1891, 1412, 1712, Carl Emil Rasmussen, 3, søn af arbejdsmand Hans Rasmussen, Møllergade
1891, 1512, 1712, Carl Georg Martinius Gudme, 9 og 3 maaneder, søn af orgelbygger Gudme, Ørkildsgade
1891, 1912, 2312, Niels Andersen, gift træskomager, 61, Bagergade
1891, 2312, 2812, Andreas Villiam Nielsen, 14 maaneder, søn af arbejdsmand Axel Nielsen, Vestergade
1891, 2312, 2812, Gustav Heinrich Malthe Goldberg, gift købmand, 58, Møllergade
1891, 2712, 3112, Hans Andersen, gift arbejdsmand, 63, Grubbemøllestrædet
1891, 2812, 3112, Christian Carl Henrik Puggaard, 10 dage, søn af styrmand C. H. F. Puggaard, Overgade
1876, 0201, 0701, Mette Kirstine Eilers, ugift fattiglem, 74, Fattiggaarden
1876, 2601, 3101, Nicoline Rasmine Rasmussen, ugift, 75, Bagergade
1876, 2601, 0302, Birgitte Susanne Sybille grevinde Bille Brahe f. comtesse Schaffalitsky de Muckadell, enke, 74, Bagergade. Lensgrave Bille Brahe til Brahesminde
1876, 0902, 1502, Ane Cathrine Christensen, 8 og 9 maaneder, datter af bankbud Christensen, Bagergade
1876, 1302, 1802, Christiane Petersen f. Sørensen, enke, 62, Hulgade. Murer Lars Pedersen
1876, 0403, 0703, Caroline Christine Michelsen (tvilling), 2 timer, datter af bager Michelsen, Møllergade
1876, 0703, 1003, Laura Christine Rasmussen, 13 uger, datter af skomager Rasmussen, Vestergade
1876, 2103, 2503, Dødfødt pige, datter af maler Holst, Kjeddelsmedstræde
1876, 2103, 2503, Sara Nielsen f. Jørgensen, 59, Hømarken. Husmand Rasmus Nielsen
1876, 2203, 2703, Christiane Johanne Andersen f. Schmidt, 28, Bagergade. Skomager Andersen
1876, 2303, 2703, Hansine Elisabeth Christine Jenny Andersen, 3, datter af tømmermand Jesper Andersen, Stampebækken
1876, 0104, 0404, Rosa Elisabeth Marie Michelsen (tvilling), 4 uger, datter af bager Michelsen, Møllergade
1876, 1204, 1904, Birthe Kirstine Dreier, 67, Vestergade. Urmager Dreier
1876, 1304, 1804, Mathilde Henriette Rasmussen, 18 uger, datter af skomager H. Rasmussen, Vestergade
1876, 1704, 2104, Marie Vilhelmine Christine Jensen, 9 maaneder, datter af sømand A. W. Jensen, Ørkildsgade
1876, 2304, 2604, Udøbt pige (tvilling), 1 dag, datter af skipper Petersen, Møllergade
1876, 2005, 2605, Agnes Margrethe Andersen, ugift, 26, Møllergade. Datter af murmester P. Andersen
1876, 2705, 0106, Edel Marie Mathilde Andersen, 13, datter af skibstømmermand Anders Andersen, Hømarken
1876, 3105, 0706, Adelaide Sofie Krüger f. Manthey, enke, 70, Bagergade. Dr. med. og forhen physicus F. C. Krüger i Sønderborg
1876, 3006, -, Karen Madsen, 52, i Vesterskjerninge. Smed Mads Larsen
1876, 0607, 1107, Maren Kirstine Hansen, 4 dage, datter af daglejer Peder Hansen, Møllergade
1876, 2107, 2707, Pouline Unserod f. Knudsen, 53, Vestergade. Former Unserod
1876, 0508, 0808, Thora Camilla Kirstine Marie Huusom, 8 maaneder, datter af smed Jens Huusom, Bagergade
1876, 0708, 1208, Ane Høegsted f. Wulff, 63½, Ørkildsgade. Skomager Høegsted
1876, 908, 1308, Ane Sofie Christine Nielsen, 7½, datter af murer Nielsen, Pasop i Sørup Sogn
1876, 1108, 1708, Camilla Margrethe Iversen, 1, datter af børstenbinder Iversen, Møllergade
1876, 1508, 1808, Victorie Theodora Amande Fransisca Rasmussen, ½, datter af sømand Carl Rasmussen, Skaarupør
1876, 1908, 2108, Ane Louise Kort, forladt, 36, Langes Fabrikboliger. Smed Thune
1876, 2708, 3008, Caroline Ane Cathrine Flindt, 14 uger, datter af arbejdsmand Flindt, Fruestræde
1876, 0909, 1309, Marie Angelica Andersen, 4 og 10 maaneder, datter af roerbetjent Anders Andersen, Møllergade
1876, 1109, 1409, Nicoline Busk, gift fattiglem, 75, Fattiggaarden
1876, 1309, 1609, Hansine Larsen, 1 uge, datter af restaurateur Larsen, paa Belleveu
1876, 1309, 1609, Amalie West, 8½, datter af sadelmager West, Møllergade
1876, 1709, 2109, Hedevig Antoinette Langkilde, 50, Sygehuset. Smedesvend Langkilde
1876, 2109, 2609, Johanne Margrethe Grønvald f. Edsberg, enke, 75 og 3 maaneder, i Bagergade. Kolonibestyrer Mathias Grønvald i Grønland
1876, 2609, 3009, Karen Kirstine Larsen, 3, datter af arbejdsmand Rasmus Jensen, Kjedelsmedstræde
1876, 0110, 0510, Karen Christensen f. Larsen, enke, 79, Hallingskov
1876, 1010, 1310, Vilhelmine Octavia Nissen, ugift, 31, Møllergade. Datter af gjæstgiver Nissen paa Bøjden
1876, 0211, 0611, Dagmar Agnete Jørgensen, 2 maaneder, datter af translateur Jørgensen, Møllergade
1876, 0711, 1511, Maren Jørgensdatter, ugift, 76 og 9 maaneder, i aftægt hos en søn i Bagergade
1876, 0811, 1511, Caroline Christine Frederiksen, ugift, 24½, i Overgade. Steddatter af slagter Knudsen
1876, 0911, 1511, Karen Mortensen, 42½, Overgade. Arbejdsmand Hans Rasmussen
1876, 1611, 2111, Thyra Caroline Mikkelsen, 4 uger, datter af locomotivfører Mikkelsen, Kongebakken
1876, 2111, 2711, Johanne Christine Thomasine Nielsen, 6 uger, datter af skrædersvend Jens Nielsen, Søgaardsvejen
1876, 2211, 2711, Johanne Marie Frederikke Saabye f. Reegels, enke, 89, Banegaarden. Capitajn Saabye
1876, 2311, 2711, Frederikke Christine Johanne Sørensen, 6½, datter af kludesamler Poul Sørensen, Hulgade
1876, 2811, 0112, Laura Jensen, 4 uger, datter af skibstømmermand Jensen, Fruestræde
1876, 2911, 0412, Agnes Margrethe Petra Kehler, 8 dage, datter af restaurateur Kehler, Grubbemøllestræde
1876, 2911, 0412, Louise Melson, 2 og 9 maaneder, datter af kjøbmand Melson, Vestergade
1876, 0112, 0412, Caroline Emilie Frederikke Lohse, 14 uger, datter af bager Lohse, Ørkildsgade
1876, 1812, 2312, Mathilde Amalie West, 11, datter af sadelmager West, Møllergade
1876, 1912, -, Anna Johanne Marie Gotfredsen, 2 og 2 maaneder, datter af bager Gotfredsen, Thurø By
1876, 2112, 2712, Frederikke Holbech, 1, datter af slagter Holbech, Møllergade
1876, 2212, 2712, Johanne Cathinca Hansine Egense, 4, datter af politibetjent Egense, Bagergade
1876, 2612, 02011877, Johanne Christine Christiani, enke, 86½, Møllergade. Premierlieutenant Christiani
1876, 3012, 03011877, Abelone Rasmussen, 8 maaneder, datter af arbejdsmand Rasmussen, Vestergade
1876, 3012, 05011877, Karen Jensen f. Gormsen, 48, Ørkildsgade. Locomotivfører Jensen
1877, 0201, 0501, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Hans Christensen, Kjeddelsmedstrædet
1877, 1001, 1301, Nanna Birgitte Hansen, 1, datter af amtsfuldmægtig Hansen, Carlsminde
1877, 2001, 2401, Camilla Marie Malvine Lemming, 7½, datter af gjørtler Lemming, Bagergade
1877, 2101, 2601, Ane Margrethe Hansen, 3, datter af smaakjører Christen Peter Hansen, Ørkildsgade
1877, 2501, -, Olivia Frederikke Mathilde Andersen f. Petersen, 22, Møllergade. Bager Andersen
1877, 2701, 3001, Augusta Vilhelmine Christine Hansen, 2½, datter af arbejdsmand Frederik Hansen, Ravns Mølle
1877, 0202, 0902, Kirsten Rasmussen f. Gotfredsen, enke, 58, Ørkildsgade. Sømand Hans Rasmussen
1877, 0302, 0702, Udøbt pige, 8 dage, datter af brændevinskarl Rasmus Nielsen, Kjeddelsmedstræde
1877, 0702, 1402, Karen Rasmussen, enke, 78, paa aftægt hos sønnen husmand Jens Jørgensen, Øxenbjergmark
1877, 0902, 1602, Sara Christensen, enke, 83, Hømarken. Husmand Chr. Larsen
1877, 1402, 2002, Anna Cathrine Lauritzen, 3, datter af skrædder Lauritzen, Bagergade
1877, 2102, 2402, Selma Frederikke Frederiksen Jacobsen, 3, steddatter af contorist Lauritzen
1877, 2302, 0103, Marie Kirstine Jensen, ugift, 69, Møllergade
1877, 2702, 0303, Anna Emilie Bernhardine Christine Larsen, 7½ maaned, tømmermand Mads Peter Larsen, Hallingskov
1877, 2702, 303, Johanne Dorthea Simonsen, 4 og 2 maaneder, datter af skomager Simonsen, Fruestræde
1877, 0303, 0803, Marie Petrine Anderschouv, 8, datter af rebslager Anderschouv, Møllergade
1877, 0703, 1003, Marie Juliane Christine With, 12½, datter af skomager With, Fruestræde
1877, 1203, 1603, Anne Margrethe Hansen, 1, datter af drejer Hansen, Bagergade
1877, 1303, 1703, Ane Frederikke Rasmussen, 8, datter af korporal Rasmussen, Hallingskov
1877, 1603, 1703, Christine Andersen, 4½, datter af daglejer Jørgen Hansen, Hallingskov
1877, 2303, 2803, Maren Hansen, 63, Vestergade. Arbejdsmand Morten Nielsen
1877, 2503, 3003, Anna Johannette Moltrup, 3, datter af kjøbmand Moltrup, i Fredericia. Plejebarn af kjøbmand Henning Nielsen, Torvet
1877, 3103, 0404, Ane Lovise Petersen, 2 og 11 maaneder, datter af maskinmester N. J. Petersen, Møllergade
1877, 1004, 1604, Lorentzine Nielsen f. Andersen, enke og asylmoder, 71 og 3 maaneder, i Asylet. Toldassistent og exam. jur. Niels Hansen Nielsen
1877, 1004, 1604, Dorthea Marie Wille, 7, datter af blikkenslager Wille, Møllergade
1877, 2504, 3004, Ane Jensen, 46, Græsholmene. Husmand Peder Pedersen
1877, 0305, 0805, Hulda Caroline Christine Hansen, 3, datter af friseur Hansen, Torvet
1877, 0605, 1105, Karen Marie Gjertrud Nielsen, 8 maaneder, datter af detailhandler Nielsen, Vestergade
1877, 1405, 1805, Camilla Marie Jørgensen, 3½, datter af skrædder Jørgensen, Kjeddelsmedstræde
1877, 0206, 0806, Ane Margrethe Elisabeth Winther, enke, 80, Ørkildsgade. Sandgraver H. C. Winther
1877, 0306, 0806, Sofie Elisabeth Bärthelsen, enke, 90½, Fruestræde. Smed H. H. Bärthelsen
1877, 1506, 2006, Laura Augusta Emilie Berthelsen, 7, datter af maskinmester Berthelsen, Overgade
1877, 1806, 2206, Frederikke West, 39, Møllergade. Sadelmager West
1877, 3006, 0507, Karen Kirstine Hansine Jørgensen, 4 maaneder, datter af styrmand R. Jørgensen, Bagergade
1877, 0707, 1307, Ane Marie Kirstine Rasmussen, 9, datter af røgter Jens Rasmussen, Overgade
1877, 1407, 1707, Martha Marie Christensen, enke og daglejerske, 47, Sygehuset. Af Sørup Sogn
1877, 2807, 0108, Gjertrud Marie Groth, ugift syjomfru, 80, Bagergade
1877, 1408, 1708, Camilla Eriksine Johanne Petrine Skov, 1, datter af ugift Marie Ellen Cathrine Petersen, Overgade
1877, 1508, 2008, Caroline Christensen, enke og fattiglem, 65, Fattiggaarden
1877, 2108, 2308, Lise Juliane Wendel, ugift, 18, Vestergade. Datter af former Wendel
1877, 0409, 0609, Dødfødt pige, datter af litsenbroder Jacob Jensen, Bagergade
1877, 1509, 2109, Rasmine Laurentine Carlsen, ugift tjenestepige, 30, Sygehuset
1877, 0310, 0910, Ane Kirstine Petersen f. Hansen, enke, 57½, Bagergade. Smaakjører R. Petersen (Palle)
1877, 1010, 1510, Petronelle Hansen f. Frederiksen, enke, 88, Langbjerg. Gaardmand Anders Hansen
1877, 1010, 1510, Lucie Jørgensen, 3, datter af skrædersvend Rasmus Jørgensen, Vestergade
1877, 1110, 1710, Ane Marie Petersen f. Friis, 46, Vestergade. Skrædder Petersen
1877, 1110, 1710, Maren Nielsen f. Nielsen, enke, 83, Frue Kirkestræde. Arbejdsmand Rasmus Nielsen
1877, 1410, 1910, Christine Phaff f. Johansen, enke, 66½, Bagergade. Tømmermester og møllebygger Phaff
1877, 0611, 1211, Anna Frederikke Iversen, 8, datter af børstenbinder Iversen, Fruestræde
1877, 0611, 1311, Nicoline Caroline Lund f. Simonsen, enke, 81, Fruestræde. Constitorialraad Lund
1877, 2711, 3011, Ane Jespersen, enke, 64, Bagergade. Træskomand Niels Rasmussen
1877, 2911, 0712, Marie Jacobine Christine Qvist f. Fogh, enke, 65, Møllergade. Kjøbmand L. Qvist
1877, 0312, 0712, Petra Frederikke Jensen, ½, datter af former Niels Peter Jensen, Ørkildsgade
1877, 2012, 2412, Anne Johanne Hansen, 4½, datter af arbejdsmand Søren Hansen, Græsholmene
1878, 0101, 0801, Theodora Jørgine Heuckendorff, 9, datter af forhen husfoged Heuckendorff, Bagergade
1878, 0801, 1101, Kirstine Berthelsen, enke, 78, Bagergade. Skærsliber Berthelsen
1878, 1901, 2501, Gjertrud Marie Møller, enke, 78, Hulgade. Bødker Møller
1878, 2901, 0202, Frederikke Vilhelmine Jørgine Petersen, 2, datter af skibsfører Petersen, Vestergade
1878, 1202, 1602, Laura Eline Erika Berthelsen, 9 maaneder, datter af maskinmester Berthelsen, Overgade
1878, 1302, 1602, Dødfødt pige, datter af sadelmager Petersen, Møllergade
1878, 1502, 2002, Jesperdine Ditlefsen f. Petersen, enke, 67, Bagergade. Tømmermand Rasmus Ditlevsen
1878, 1602, 2202, Johanne Jæger, enke og fattiglem, 84, paa Fattiggaarden
1878, 1502, 2102, Marie Dorthea Flindt, enke, 78, Møllergade. Bager Flindt
1878, 0303, 0803, Maren Christophersdatter, enke, 80, Hallingskov. Indsidder Peder Andersen
1878, 0403, 0803, Laura Kirstine Hartvig f. Winther, 60, Torvet. Restaurateur Hartvig
1878, 1603, 2203, Bolette Hansine Schmidt f. Hansen, enke, 53½, Møllergade. Skibsfører Jørgen Claudius Schmidt
1878, 2803, 0304, Johanne Jensen, ugift tjenestepige, 34, Sygehuset
1878, 0704, 1204, Hedevig Schleyer f. Knudsen, 62½, Fruestræde. Bundtmager Schleyer
1878, 1004, 1204, Sine Christine Munkeboe, enke, 41, Sygehuset. Skrædersvend Munkeboe
1878, 2004, 2504, Elise Hansine Hansen, 3, datter af vognmand Fr. Hansen, Vestergade
1878, 0105, 0605, Dødfødt pige, datter af kjøbmand Mikkelsen, Møllergade
1878, 0205, 0905, Johanne Hansen f. Jacobsen, 59, Græsholmene. Husmand Jens Hansen
1878, 0505, 1105, Inger Elisabeth Kirstine Frandsen, enke, 73, Bagergade. Styrmand Frants Frantsen
1878, 0905, 1405, Marie Sofie Sørensen f. Jæger, enke, 73, Hulgade. Væver Frants Sørensen
1878, 1805, 1905, Dødfødt pige, datter af sømand Rasmus Christophersen, Ørkildsgade
1878, 1805, -, Ane Kirstine Rasmussen, 50, Hulgade. Arbejdsmand Christen Rasmussen
1878, 0306, 0806, Mariane Smith, 56, Bagergade. Pastor emeritus Smith
1878, 2206, 2706, Ane Pedersen, enke og fattiglem, 42, paa Fattiggaarden. Hans Lars Andersen
1878, 2307, 2607, Cathinka Jensine Henriette Buck, 1 og 1 maaneder datter af sømand Busk, Hulgade
1878, 2507, 3007, Sofie Emilie Weber f. Meldola, 45, Sorø. Grosserer Theobald Weber
1878, 1108, 1408, Maren Josefine Fich, 11 maaneder, datter af kjøbmand Fich, Møllergade
1878, 1608, 2008, Johanne Marie Johnsen, 1 og 5 maaneder, datter af sømand Johnsen, Hulgade
1878, 2308, 2908, Maren Kirstine Neuhaus f. Eriksen, 66, Bagergade. Maler Neuhaus
1878, 2908, 0209, Karen Cathrine Nielsen, 5 maaneder, datter af ugift Ane Cathrine Jensen, Bagergade
1878, 0309, 0709, Christiane Adolfine Jørgensen, ugift tjenestepige, 26, Epidemihospitalet
1878, 0709, -, Nielsine Petersen, ugift tjenestepige, 17, Epidemihospitalet
1878, 1909, 2409, Ane Elisabeth Knudsen f. Schjeel, enke, 84 og 9 maaneder, Møllergade. Bødker P. Knudsen
1878, 0110, 0410, Udøbt pige (tvilling), datter af smaakjører Rasmus Rasmussen, Kongevejen
1878, 2909, 0410, Christine Pflug f. Jensen, 26, Bagergade. Maler Pflug
1878, 0910, 1210, Karen Hansdatter, enke, 72, Søgaardsvejen. Husmand Rasmus Nielsen af Tved
1878, 1610, 2210, Bodil Cathrine Møller f. Hansen, 43, Møllergade. Skibsfører Johannes Møller
1878, 1810, 2310, Johanne Thomassine Albech, ugift, 23, Vestergade. Datter af forhen farver Albech
1878, 0111, 0911, Margrethe Nielsen f. Jacobsen, 60, Overgade. Stenhugger Jørgen Nielsen
1878, 0911, 1411, Else Marie Thygesen f. Lyngbek, enke, 90, Gl. Hestehave. Toldcontrolleur Thygesen
1878, 2211, 2711, Grethe Marie Jensine Kirstine Nielsen, 8, datter af arbejdsmand Peder Hansen, Bagergade
1878, 2711, 3011, Dødfødt pige, datter af smed Mortensen, Bagergade
1878, 3011, 0212, Dødfødt pige, datter af cigarmager Bhutho, Kjeddelsmedstræde
1878, 0412, 1012, Christiane Margrethe Rica Petersen f. Holler, 71, Bagergade. Pottemager P. Chr. Petersen
1878, 0712, 1212, Dagmar Nielsen, 4 uger, datter af skomager H. Nielsen, Bagergade
1878, 0812, 1212, Rosalinde Frederikke Caroline Emilie Schlosser, datter af cigarmager Rosenfeldts enke og spindemester Schlosen, Bagergade
1878, 0812, 1312, Kirstine Margrethe Buch f. Ejlersen, 77 og 3 maaneder, Møllergade. Slagtermester Christian Buch
1878, 2012, 2412, Jensine Henriette Rasmussen, 6 uger, datter af forgylder Rasmussen, Frue Kirkestræde
1878, 2012, 2712, Ane Kirstine Andersen f. Skovbo, 60½, Bagergade. Tømmermester A. Andersen
1878, 2612, 3012, Johanne Caroline Kirstine Møller, 8 maaneder, datter af skibsfører Peter Lorentz Møller, Brogade
1879, 0401, 1001, Maren Knudsen f. Hansen, 59, Overgade. Slagter Knudsen
1879, 0501, 1001, Margrethe Villumsen, ugift syjomfru, 56, Bagergade
1879, 0601, 1101, Johanne Margrethe Høvert, enke, 83, Vestergade. Sømand Carl Høvert
1879, 1801, 2501, Johanne Cathrine Hansen f. Petersen, 76, Borgerstiftelsen. Skomager H. J. Hansen
1879, 0502, 1302, Caroline Aarsleff, ugift syjomfru, 42, Bagergade
1879, 2802, 0703, Caroline Anna Cathrine Flindt, 2 uger, datter af ringer Flindt, Frue Kirkestræde
1879, 0103, 0703, Hulda Nathalia Kjellmann, 21 og 9 maaneder, Kjeddelsmedstræde. Datter af skrædder Kjellmann
1879, 0204, 0504, Maren Hansen, ½, datter af husmand Anders Knudsen Hansen, Hallingskov
1879, 1304, 1904, Anna Marie Rasmussen, enke, 62½, Bagergade. Tømmers. J. Sten
1879, 2204, 2604, Bolette Olsen, fattiglem og fraseparered, 56, paa Fattiggaarden. Snedker Olsen
1879, 2804, 0305, Ane Pedersen f. Jensen, 57, Græsholmene. Arbejdsmand Ole Andersen
1879, 1005, 1605, Caroline Augusta Mende f. Juncker, enke, 76 og 11 maaneder, Fruestræde. Districtslæge Mende
1879, 1605, 2005, Ane Nielsen, ugift og tidligere tjenestepige, 57, Søgaardsvejen
1879, 1705, 2105, Louise Melson, 2, datter af kjøbmand Melson, Vestergade
1879, 2305, 2705, Hansine Marie Hansen, 16 dage, datter af skomager Hansen, Kongevejen
1879, 2505, 2705, Sofie Bernhardine Andersen, 5 uger, datter af ugift Marie Juliane Andersen, Bagergade
1879, 2905, 0306, Jensine Lausen f. Petersen, 22, Vestergade. Styrmand Lausen
1879, 0806, 1406, Bothilde Cathrine Lorenzen, ugift, 60, hos moderen i Vestergade
1879, 1106, 1406, Marie Pedersen, enke, 35, paa Sygehuset. Møllebestyrer Anders Jensen af Sørup
1879, 2006, 2306, Ane Sofie Larsen, 1 og 3 maaneder, datter af øltapper Niels Larsen, Møllergade
1879, 0207, 0707, Bertha Johanne Hansen, 8 maaneder, datter af gaardskarl Christopher Hansen, Bagergade
1879, 1007, 1607, Claudine Christine Henningsen f. Kjær, enke, 62, Ørkildsgade. Snedker Theodor Henningsen
1879, 2007, 2507, Marie Cathrine Larsen f. Larsen, 36½, Overgade. Arbejdsmand Dines Larsen
1879, 2207, 2507, Agnes Emmely Nielsen, ½, datter af skibsfører Nielsen, Ravns Mølle
1879, 2407, 2807, Karen Graae, enke og fattiglem, 77, Fattiggaarden
1879, 2907, 0408, Sofie Magdalene Bille, ugift, 80, havde ophold hos sønnen rebslager Evald, i Møllergade
1879, 1708, 2208, Ane Marie Petersen, ugift fattiglem, 74, Bagergade
1879, 3008, 0209, Ane Emilie Jensen, 3, datter af skibstømmermand H. Jensen, Øxenbjærgmark
1879, 0409, 0909, Gregersine Juliane Roed, 7 og 9 maaneder, datter af afdøde skipper Roed, Bagergade
1879, 1609, 2009, Camilla Rasmine Andrea Hansen, 5, datter af mdm. Munkebo. I pleje hos smed Hansen, i Pasop
1879, 2409, 2909, Emma Mathilde Lovise Selck, 11 uger, datter af uldspinder H. H. Selck, Møllergade
1879, 2409, 2909, Christine Dorthea Mortensen f. Grenaa, 30 og 9 maaneder, Øxenbjærgmarken. Murer Rasmus Mortensen
1879, 0310, 0610, Agnes Kirstine Knudsen (tvilling), 3½ maaned, datter af skibstømmermand H. Chr. Knudsen, Hallingskov
1879, 0810, 1510, Marcilie Jørgensen f. Mancke, 30, Fruestræde. Kjøbmand Jørgensen
1879, 2610, 2910, Laura Sara Marie Nielsen, 12 uger, datter af skibstømmermand Peder Nielsen, Hømarken
1879, 1111, 1411, Annette Charlotte Frederikke Margrethe Mejer, 1½, datter af sigtemager H. C. Mejer, Møllergade
1879, 1711, 2011, Elisabeth Albrechtsen, 2 og 3 maaneder, datter af arbejdsmand Albrechtsen, Møllergade
1879, 1911, 2411, Jacobine Hansen, 13, datter af skipper Mikkel Hansen, Hallingskov
1879, 1911, 2411, Petroline Pasbjerg f. Henriksen, enke, 65½, Ørkildsgade. Skrædder Verner Pasbjerg
1879, 2411, 2811, Leonore Christine Frederikke Jæger, 3, datter af skipper Henrik Jæger, Hulgade
1879, 2911, 0312, Vilhelmine Henriette Berthelsen, 3, datter af maskinmester Berthelsen, Ørkildsgade
1879, 0312, 0812, Dagmar Marie Hansen, 1½, datter af arbejdsmand Mads Hansen, Ørkildsgade
1879, 0312, 0512, Frandzine Justine Josefine Møller, 3 maaneder, datter af skærsliber Oscar Møller fra Sverige, Ørkildsgade
1879, 0312, 0712, Karen Marie Langhoff Qvist, 11 maaneder, datter af smedemester Chr. Qvist, Møllergade
1879, 1712, 2212, Marie Jørgensen, enke og fabrikarbejderske, 62, Sygehuset. Skipper Nielsen
1879, 1612, 2212, Ane Christine Nielsen, 7, datter af afdøde farvehandler Nielsen, Møllergade
1879, 1912, 2312, Mathea Jensen f. Nielsen Møller, 30, Hulgade. Portør Jensen ved Jærnbanen
1879, 1812, 2312, Ingeborg Prip, 9, datter af sognepræst og ridder af Dannebrog Prip, Frue Præstegaard
1879, 1812, 2312, Inger Marie Annine Kirstine Hansen, 1, datter af drager Christen Hansen, Hulgade
1879, 1812, 2212, Maren Kirstine Larsen, 2½, datter af ugift Ingeborg Kirstine Larsen, Søgaardsvejen
1879, 3012, 03011880, Elna Sofie Anderskov, 2, datter af styrmand Anderskov, Søgaardsvejen
1880, 0701, 1001, Dagmar Martine Martinsen, 4, datter af snedker Martinsen, Bagergade
1880, 1201, 1901, Sofie Mathilde Lund f. David, enke, 63, Møllergade
1880, 1601, 2001, Ingeborg Thorbensen, 11 maaneder, datter af maler Thorbensen, Brogade
1880, 1801, 2301, Frederikke Johansen f. Rasmussen, 29, Vestergade. Ølhandler Johansen
1880, 2701, 0202, Karen Marie Rasmine Hansen, 3 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand Carl Chr. Hansen, Græsholmene
1880, 0503, 1103, Dagmar Emma Christence Bärthelsen, 23, Møllergade. Isenkræmmer Bärthelsen
1880, 1603, 2203, Bolette Cathrine Weickel f. Nielstrup, 81½, Bagergade. Skrædder J. R. F. Weickel
1880, 2403, 3003, Ane Hansen f. Larsen, 63, Hømarken. Husmand Chr. Hansen
1880, 2803, 0304, Lucie Charlotte Jeppesen, 77, Hallingskov. Husmand Mads Petersen
1880, 1104, 1504, Ane Kirstine Mathilde Petersen, 5 maaneder, datter af arbejdsmand Jacob Petersen, Bagergade
1880, 0905, 1405, Frederikke Vilhelmine Madsen, ugift og forhen kammerjomfru paa Hvidkilde, 65, Møllergade
1880, 2205, 2505, Ane Pedersdatter, 70, Bagergade. Smaakjører Hans Jørgen Voermark
1880, 1206, 1706, Margrethe Hansen f. Thielsen, 57, Møllergade. Skibsbygger Carl Hansen
1880, 1206, 1606, Johanne Hansen, enke og fattiglem, 40, Fattiggaarden
1880, 1406, 1806, Mathilde Larsen, 12½, datter af afdød skibsbygger Jens Larsen, Hømarken
1880, 2606, 0107, Johanne Sofie Emilie Jørgensen, 26, Fruestræde. Datter af tobaksfabrikant C. C. Jørgensen
1880, 1007, 1307, Maren Kirstine Rasmussen, 1½, datter af arbejdsmand Christen Rasmussen, Vestergade
1880, 1307, 1707, Laura Rasmine Hartvig, 7 maaneder, datter af skomager Hartvig, Torvet
1880, 0607, -, Ludovica Smith f. Holst, enke, 63½, Sygehuset. Guldsmed Smith i Aalborg
1880, 2807, 0108, Ingeborg Hammershøy, 1 og 2 maaneder, datter af overlærer Hammershøy, Borgerskolen
1880, 2907, 0308, Martine Kirstine Jensen,1 dag, datter af godsdrager Jensen, Pintemøllestræde
1880, 0808, 1308, Ane Dorthea Møller, enke og pensioneret, 92, Bagergade. Sognepræst Møller i Bjerreby paa Thorseng
1880, 1008, 1308, Hulda Hansen, 1 maaned, datter af frisør Hansen, Torvet
1880, 1208, 1608, Anne Bolette Sofie Voigt, ugift, 81½, i huset hos broderen toldforvalter Voigt, i Ringkjøbing
1880, 2308, 2708, Oline Cathrine Hansen f. Johansen, 47, Hulgade. Overportør Hansen
1880, 2508, 2708, Rasmine Henriette Poulsen, 3½ maaned, datter af sadelmager M. F. Poulsen, Grubbemøllestrædet
1880, 3108, 0309, Amalie Brandt f. Meyer, enke, 83, Møllergade. Kjøbmand Ernst Brandt
1880, 0109, 0709, Emilie Petrine Bondo f. Rasmussen, 39, Vestergade. Skibsfører Bondo
1880, 0709, 1309, Sofie Elise Augusta Fich f. Schmidt, enke, 82½. Kordegn Fich ved Frue Kirke, Nederste Mølle i Tved Sogn
1880, 1009, 1409, Doris Lucie Vilhelmine Wilhjelm f. Rulffs, enke, 82½, Møllergade. Prokurator H. L. Wilhjelm
1880, 1209, 1609, Hansine Christence Elisabeth Andersen, 1½, datter af arbejdsmand Anders Andersen, Hømarken
1880, 1409, 1809, Birthe Kirstine Jacobsen, 61 og 9 maaneder, Møllergade. Bødker Jacob Peter Jacobsen
1880, 2709, 0110, Anne Marie Mortensen, 4, datter af hønsepasser Rasmus Mortensen, Hestehaven
1880, 3009, 0510, Anna Mortensen, 1 og 2 maaneder, datter af murer Anders Mortensen, Græsholmene
1880, 0410, 1110, Augusta Vilhelmine Elisabeth Grouleff f. Florin, 57, Vestergade. Cigarmager Grouleff
1880, 0911, 1511, Hansine Knudsen, ugift, 25, Kongebakken. Datter af slagter Knudsen
1880, 1411, 1911, Lovise Hansen, 2, datter af brænderibestyrer Lars Hansen, Græsholmene
1880, 2011, 2511, Sofie Marie Alberta Poulsen, 1, datter af glarmester Poulsen, Vestergade
1880, 1712, 2112, Christine Sostrata Vilhelmine Frandsen, 2½, datter af felbereder Frandsen, Vestergade
1880, 1912, 2812, Hedevig Kirstine Kjær f. Fris, enke, 69, Møllergade. Pastor Kjær i Gudme
1880, 2912, 03011881, Signe Caroline Grønvald, 2½ maaned, datter af lithograf S. G. Grønvald, Bagergade
1881, 1001, 1401, Karen Hansen, 41, af Pasop i Sørup Sogn. Smed Rasmus Hansen
1881, 1701, 2101, Birgitte Christiane Ostvald, 74, Grubbemøllestrædet. Kludesamler Ostvald
1881, 2601, 3101, Alma Emilie Holgersen, 2½, datter af ølhandler Holgersen, Overgade
1881, 2701, 0302, Ane Jørgensdatter, enke, 76, Vestergade. Husmand Niels Jørgensen
1881, 2901, 0302, Hanne Dorthea Margrethe Hansen, 12, datter af detaillist P. Hansen, Bagergade
1881, 0502, 0902, Caroline Augusta Lerche, 9, datter af garver Lerche, Møllergade
1881, 0502, 1002, Marie Hermansen, enke og fattiglem, 77, Fattiggaarden
1881, 1102, 1802, Karen Andersen f. Petersen, enke, 91, Møllergade. Vognmand Knud Andersen
1881, 1602, 2202, Lene Johanne Svendsen f. Flor, enke, 79½, 'Børnely'. Snedker Svendsen
1881, 2002, 2502, Caroline Ottomine Flindt, 68, Vestergade. Skomager Flindt
1881, 2102, 0103, Mette Cathrine Mancke f. Petersen, enke, 75 og 11 maaneder, Fruestræde. Skomager V. Mancke
1881, 2202, 0103, Caroline f. Hansen, enke, 61½, Kjeddelsmedstræde. Tømmermand Lars Jørgensen
1881, 2302, 2702, Ingeborg Dahlbom, 7 maaneder, datter af lærer Dahlbom, Vestergade
1881, 0803, 1403, Camilla Elvina Rasmussen, 7, datter af Anton Rasmussen, Nyborg
1881, 2403, 2503, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Hans Peter Larsen, Vestergade
1881, 2903, 0404, Maren Sørensen f. Andersen, 79 og 3 maaneder, Møllergade. Glarmester C. C. Sørensen
1881, 3103, 0604, Hanne Kirstine Haagensen, 10 maaneder, datter af pige Lovise Christiane Petersen. I pleje i Tved
1881, 1004, 1304, Sofie Dorthea Flor f. Hansen, enke, 88, Kjeddelsmedstræde. Vægter Flor
1881, 1004, 1604, Kirstine Marie Jørgensen, ugift, 68½, Møllergade. Datter af kjøbmand Jørgensen
1881, 1304, 1604, Ane Marie Christine Andersen, 15 uger, datter af sadelmager Andersen, Hallingskov
1881, 1804, 2204, Johanne Jeppesen, ugift fattiglem, 68, Fattiggaarden
1881, 1904, 2604, Birthe Marie Petersen f. Petersen, 72, Overgade. Dagleier Rasmus Petersen
1881, 2804, 0305, Kirstine Hansine Larsen, 7½ maaned, datter af styrmand J. P. Larsen, Hømarken
1881, 3004, 0405, Ane Kirstine Christensen f. Eriksen, 28, Møllergade. Arbejdsmand Peder Christensen
1881, 3004, 0605, Marie Kirstine Freudenthal f. Blinkenberg, 59, Møllergade. Glarmester Freudenthal
1881, 0105, 0405, Marie Susanne Devantier, 2½, datter af væver Peter Devantier, Møllergade
1881, 0205, 0605, Johanne Marie Jensen, ugift, 20½, Græsholmene. Datter af husmand Lars Jensen
1881, 1405, 1805, Stine Andersen, enke, 69½, Sct. Jørgensgaard Kloster. Væver S. Andersen i Svendborg
1881, 0806, 1306, Lovise Møller, 1 maaned, datter af skibsfører Peter Lorents Møller, Høje Bøge i Sørup Sogn
1881, 1006, 1406, Caroline Mortensen, 72, paa Fattiggaarden. Fattiglem Jørgen Mortensen
1881, 1106, 1406, Marie Birch, ugift fattiglem, 61, Fattiggaarden
1881, 2606, 0107, Sofie Magdalene Phillips f. Petersen, 47, Møllergade. Sømsmed Phillips
1881, 2706, 0107, Dødfødt pige, datter af skolebetjent Rasmus Jørgensen, Borgerskolen
1881, 0807, 1107, Karen Marie Christine Larsen, 6 maaneder, datter af tømmermand Hans Larsen, Søgaardsvejen
1881, 0907, 1107, Edel Agathe Gjertrud Møller, 8 dage, datter af drager N. P. Møller, Hulgade
1881, 1007, 1507, Karen Albech f. Petersen, enke, 85, Møllergade. Garver Albech
1881, 1407, 1807, Cathrine Elisabeth Hansdatter, 87½, Hallingskov. Skovfoged Hans Poulsen
1881, 1707, 2207, Caroline Emilie Charlotte Bloch, ugift, 65, hos sønnen barber Lundemann, Torvet. Opholdende i Kjøbenhavn
1881, 2208, 2608, Clara Jensine Louise Jørgensen, 7 maaneder, datter af skrædder Jørgensen, Pasop i Sørup Sogn
1881, 0409, 0809, Dødfødt pige, datter af bankbud Christensen, Bagergade
1881, 0110, 0710, Karen Hansen f. Larsen, enke, 57, Hallingskov. Kludesamler Niels Hansen
1881, 1411, 1711, Camilla Jacobine Iversen (tvilling), 1, datter af børstenbinder Iversen, Fruestræde
1881, 2211, 2511, Maren Laura Dagmar Rasmussen, 10 maaneder, datter af kjøbmand N. Rasmussen, Søgaardsvejen
1881, 2611, 0212, Karen Marie Carstensen f. Rasmussen, 32½, Bagergade. Skomager V. Carstensen
1881, 2012, 2412, Else Leonhard f. Frandsen, enke, 67, Juttasminde. Arbejdsmand Leonhard Rasmussen
1881, 2812, 05011882, Marie Christine Madsen f. Jacobsen, 45, Kjeddelsmedstrædet. Murmester H. Madsen
1881, 3012, 05011882, Margrethe Henriette Iversen (tvilling), 1, datter af børstenbinder Iversen, Fruestræde
1882, 1001, 1601, Camilla Rosalie Petersen, 9 maaneder, datter af arbejdsmand Peder Rasmussen, Søgaardsvejen
1882, 0901, 1601, Elvine Mariette Agnete Steen, ugift, 29, Bagergade. Datter af tømmermester J. Steen
1882, 1301, 2101, Maren Mathiesen f. Hansdatter, 67, Hømarken. Husmand Vincentz Mathiesen
1882, 2701, 3001, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Søren Hansen, Græsholmene
1882, 1402, 1702, Anne Petrine Larsen, 5 uger, datter af arbejdsmand Peder Christian Larsen, Ørkildsgade
1882, 1702, 2202, Maren Kirstine Rasmussen, ugift fattiglem, 89, Fattiggaarden
1882, 1802, 2202, Ane Marie Hansen f. Nielsen, 36, Græsholmene. Arbejdsmand Søren Hansen
1882, 2202, 2702, Udøbt pige, 6 uger, datter af slagter N. Schleimann, Bagergade
1882, 2103, 2803, Lovise Frederikke Mathilde Stender, 9 uger, datter af kammerjæger Robert Stender, Hulgade
1882, 2703, 3003, Jensine Henriette Rasmussen, 9 uger, datter af forgylder Rasmussen, Frue Kirkestræde
1882, 3103, 0404, Marie Theresie Clausen, 5, datter af cigarmager Clausen, Sct. Jørgensgaard Sogn
1882, 0104, 0504, Kirsten Christophersen, enke, 88, Møllergade. Anders Nielsen Stender
1882, 1604, 2204, Louise Marie Frederikke Jensen f. Lampe, 60, Møllergade. Skomager Jens Madsen
1882, 2904, 0405, Maren Rasmussen f. Mose, 73½, Bagergade. Murer Niels Rasmussen
1882, 2105, 2705, Ane Cathrine Rasmussen f. Lylloff, enke, 70½, Borgerstiftelsen. Skibstømmermand Rasmussen
1882, 0506, 1006, Therese Dorothea Lemmich, enke, 76, Fruestræde. Kammerherre og generalmajor Lemmich
1882, 0906, 1406, Beate Hübel f. Brandenborg, enke, 81, i Nyborg. Skomager Hübel
1882, 0906, 1406, Dødfødt pige (tvilling), datter af sadelmager Petersen, Møllergade
1882, 1107, 1407, Ane Rasmussen, 62, Kongebakken. Arbejdsmand Christen Hansen
1882, 2907, 0308, Karen Sofie Langkilde, ugift, 70, Bagergade. Datter af snedkermester Jørgen Langkilde
1882, 1708, 2208, Dorthea Lovise Kopp, enke og fattiglem, 82½, paa Fattiggaarden. Skomager Kopp
1882, 2008, 2408, Marie Sofie Vilhelmine Goldbeck f. Michelsen, 45, paa Fattiggaarden. Oeconom og værkmester Goldbeck
1882, 2208, 2408, Eva Mathilde Larsen, 9 maaneder, datter af sømand Larsen, Kongevejen
1882, 2208, 2408, Anne Marie Mortensen, 3 uger, datter af murer Rasmus Mortensen, Hallingskov
1882, 2308, 2808, Sostrate Vilhelmine Christine Frandsen, 4 maaneder datter af felbereder Frandsen, Vestergade
1882, 3108, 0509, Marie Kirstine Petersen, ugift tjenestepige, 39, Bagergade
1882, 0609, 1109, Marie Sofie Pedersdatter, enke, 82, Øxenbjergmark. Skibstømrer Rasmus Hansen
1882, 0809, 1509, Anna Cathrine Riisbrich f. Grønvald, 62, Møllergade. Kjøbmand Riisbrich
1882, 1409, 1509, Dødfødt pige, datter af snedker Martinsen, Bagergade
1882, 2109, 2909, Anna Frederikke Thyra Schumacher, ugift tjenestepige, 24, Møllergade. Fra Odense
1882, 2909, 0310, Eleonora Henriette Frederikke Christine Degenkolbe, 9 uger, datter af ugift Henriette Christiansen, Ørkildsgade
1882, 2710, 0211, Kirstine Boemann f. Knudsen, 56, Vestergade. Garversvend Boemann
1882, 3110, 0611, Meta Kirstine Rasmussen, ugift, 19, Bagergade. Datter af maler Rasmussen
1882, 0811, 1411, Ane Kirstine Bonnesen f. Mouritzen, enke, 97, Bagergade. Rebslager Bonnesen paa Langeland
1882, 1811, 2411, Ane Madsen, 1, datter af tømmermand R. Madsen, Overgade
1882, 0412, 0812, Ane Marie Cathrine Jacobsen f. Johansen Beckmann, 62, Ørkildsgade. Arbejdsmand Christian Jacobsen
1882, 1112, 1912, Cæcilie Kirstine Brandt Graff, ugift og forhen husjomfru, 81, Bagergade
1882, 1212, 1912, Marie Cathrine Aarsleff f. Johansen, enke, 72, Bagergade. Felbereder Hans Aarsleff
1882, 2112, 2812, Maren Hansen, enke, 69, Lundevejen. Husmand Lars Hansen
1882, 2212, 2812, Anne Marie Kirstine Havlykke f. Jørgensen, enke, 82, Vestergade. Amtsbogholder Fris's svigermoder
1882, 2512, 3012, Johanne Dorthe Jørgensen (Jürgens), ugift og husholderske hos skærsliber Stender, 51, Fattiggaarden
1882, 2612, 03011883, Christine Botelle Petersen f. Hansen, 41, Svendborg. Apotheker George P. Petersen
1883, 0701, 1001, Dødfødt pige, datter af husmand Christen Hansen, Græsholmene
1883, 1901, 2401, Lovise Elisabeth Petersen, enke og fattiglem, 77, paa Fattiggaarden. Skræddermester Petersen
1883, 1901, 2401, Christiane Frederiksen Wulff, 56, Øxenbjergmark. Skibstømmermand Peder Jensen
1883, 1901, 2601, Ane Pedersen f. Knudsdatter, 65, Ørkildsgade. Arbejdsmand Morten Petersen
1883, 2101, 2401, Elna Hansen (tvilling), 10 uger, datter af fotograf Emil Hansen, Møllergade
1883, 2601, 3001, Martha Sofie Gertz, 10 timer, datter af felbereder Gertz, Vestergade
1883, 0102, 0702, Ane Margrethe Hansen, enke, 83, Vestergade
1883, 0302, 1002, Ane Marie Jørgensen f. Madsen, enke, 72, Hulgade. Skibstømmermand Niels Jørgensen
1883, 1502, 2102, Nielsine Pouline Dorthea Madsen, 14, stedfader skræddersvend Olsen, Bagergade
1883, 2402, 0303, Louise Jeppesen f. Hansen, 60, Vestergade. Telegrafbud Jeppesen
1883, 0203, 0903, Ane Adamine Hansen f. Jørgensen, 43, Hulgade. Skomager Hansen
1883, 3003, 0404, Dødfødt pige, datter af tømmermand Hans P. Hansen, Græsholmene
1883, 0104, 0604, Inger Kirstine Jensen, 10 maaneder, datter af husmand Niels Jensen, Hallingskov
1883, 0604, 1204, Ane Hansen f. Hansdatter, enke, 82, Qvists Rokke. Dagleier Peder Hansen (Thejll)
1883, 1104, 1704, Ane Kirstine Jensen f. Carlsen, enke, 66 og 10 maaneder, Hømarken. Snedker P. F. Jensen
1883, 1104, 1604, Karen Lauenborg, 73, Borgerstiftelsen. Tømrer Jørgen Lauenborg
1883, 2104, 2704, Ingeborg Lorenzen f. Henningsen, enke, 85, Vestergade. Forpagter Lorenzen paa Hvidkilde
1883, 2304, 2604, Abelone Reffstrup, ugift fattiglem, 77½, paa Fattiggaarden
1883, 2704, 0205, Johanne Vilhelmine Dorthea Stender, 11 uger, datter af rottejæger Stender, Møllergade
1883, 0705, 1105, Ane Mortensen, enke, 74½, Græsholmene. Daglejer Peder Mortensen
1883, 0805, 1105, Antoinette Kirstine Petersen, 2 maaneder, datter af daglejer Hans Pedersen, Hømarken
1883, 1205, 1805, Hansine Jørgine Jørgensen, 13, datter af gartner Jørgensen, Gl. Hestehave
1883, 1305, 1705, Else Nicoline Heckmann, ugift fattiglem, 71, paa Fattiggaarden
1883, 0506, 0806, Hansine Hansen (Rendsberg), 61, Fattiggaarden. Fattiglem og murer Peter Hansen
1883, 0706, 1106, Margrethe Jørgine Mancke, ugift detailhandlerske, 43, Fruestræde
1883, 1406, 2006, Maren Rasmussen, ugift, 24, plejedatter af skibsreder A. Eriksen, Ørkildsgade
1883, 1606, 2006, Ane Hansen f. Hansen, 50, Hallingskov. Husmand Hans Hansen
1883, 1606, 2106, Ane Susanne Nielsen f. Nielsen, enke, 60, Grubbemøllestrædet. Skibsfører C. F. Nielsen
1883, 3006, 0307, Laurine Petersen, ugift fattiglem, 47, Fattiggaarden
1883, 3006, 0507, Maren Kirstine Jensen, 6 og 9 maaneder, datter af detaillist Rasmus Jensen, Bagergade
1883, 0507, 0907, Edel Margrethe Gulfeldt f. Thorenfeldt, enke, 77, Kjeddelsmedstræde. Murer Gulfeldt
1883, 1707, 2007, Udøbt pige, 2 dage, datter af slagter Erik Jensen, Hømarken
1883, 1107, 2307, Anna Cathrine Winther, 13 og 9 maaneder, datter af kjøbmand J. F. Winther, Møllergade
1883, 1907, 2307, Henriette Sofie Wilhjelm, ugift garn- og traadhandlerske, 58½, Møllergade. Datter af prokurator Wilhjelm
1883, 2007, 2407, Edith Julie Margrethe Wickmann, 2 og 9 maaneder, datter af vinhandler Wichmann, Møllergade
1883, 1408, 1708, Dorthea Thune, ugift, 83, Svendborg Forsørgelses Anstalt
1883, 0609, 0809, Dødfødt pige, datter af sømand Rasmus Christophersen, Ørkildsgade
1883, 0909, 1409, Louise Christine Theodora Hørnlein, ugift syerske, 26, Bagergade
1883, 2309, 2809, Laura Elise Petra Rasmussen, ugift kammerjomfru, 25, Ørkildshus
1883, 0210, 0610, Mette Kirstine Larsen f. Nielsen, 50, Bagergade. Arbejdsmand Hans Larsen
1883, 0610, 1210, Marie Dorthea Gudme f. Hansen, 76 og 3 maaneder, Møllergade. Bødker J. Gudme
1883, 1610, 2010, Martha Alfrida Bünger, 11 uger, datter af bager Bünger, Ørkildsgade
1883, 1311, 1611, Hanne Marie Nielsen, enke, 67, Ørkildsgade. Smed Hans Nielsen i Gudme
1883, 1611, 1711, Dødfødt pige, datter af landhandler Anders Christiansen, Ørkildsgade
1883, 2211, 2811, Marie Sørensen, 21, paa Lykkenssæde. Datter af kgl. vejer og maaler S. G. Sørensen
1883, 2211, 2811, Ane Larsdatter, 76, Kongebakken. Træskomand Hans Rasmussen
1883, 2311, 2811, Alhed Bronée, 6 dage, datter af guldsmed Johannes Bronée, Møllergade
1883, 2311, 2911, Alma Alvilda Marie Puggaard, 7, datter af karetmager Puggaard, Møllergade
1883, 1112, 1512, Johanne Mortensen f. Eriksen, enke, 72, Ørkildsgade. Murer Peder Christensen Mortensen
1883, 1212, 1712, Ane Caroline Clausen, 1, datter af styrmand P. Clausen, Juttasminde ved Svendborg
1883, 1212, 1712, Marie Andrine Andersen f. Andersen, enke, 50, Bagergade. Ølhandler Hans Andersen
1883, 1812, 2112, Anne Kirstine Hansen, 3 maaneder, datter af kusk Knud Hansen, Gl. Hestehave
1883, 2412, 2812, Maren Jørgine Petersen, 9, i pleje hos smedesvend Hansen, Bagergade
1883, 2412, 3112, Dagmar Eleonore Christine Rasmussen, 8, datter af sømand Rasmussen, Vestergade
1883, 2412, 2912, Elisabeth Nielsen, enke, 57, Vestergade. Kjøbmand Nielsen, i Aabenraa
1883, 2912, 03011884, Alfrida Petrea Emilie Gertz, 1 og 9 maaneder, datter af glarmester Gertz, Vestergade
1883, 3012, 03011884, Dødfødt pige, datter af børstenbinder Iversen, Fruestræde
1884, 0201, 0601, Ane Nielsen f. Jensen, enke, 79, Vestergade. Kludesamler Hans Nielsen Buch
1884, 0401, 1001, Karen Hassing f. Jensen, enke, 65, Vestergade. Skomager J. J. Hassing
1884, 0601, 1101, Ida Marie Gertz f. Sørensen, 33, Vestergade. Garver Gertz
1884, 1101, 1801, Maren Mariane Krøyer f. Graae, 57, Møllergade. Kjøbmand Claus J. Krøyer
1884, 1901, 2401, Anne Pedersen f. Markussen, 46, Kjeddelsmedstrædet. Baadfører Jørgen Møller
1884, 2801, 0102, Allette Leonore Kjertmann f. Holm, 31, Møllergade. Toldassistent Kjertmann
1884, 3101, 0602, Maren Mortensen f. Christensen, 34, i Græsholmene. Murer Anders Mortensen
1884, 0802, 1302, Laura Christine Larsen, 9 maaneder, datter af arbejdsmand Jens P. Larsen
1884, 1002, 1302, Sofie Coln, ugift tjenestepige, 17, paa Epidemihospitalet
1884, 1102, 1802, Ingeborg Clemmentine Laurikke Lund, ugift, 22, Munkestrædet, Datter af restauratør Lund
1884, 1302, 2102, Christiane Knudsen, enke, 81, i Kjedeby Humble Sogn paa Langeland. Skolelærer Knudsen
1884, 1402, 1802, Udøbt pige, 7 timer, datter af ugift Johanne Sofie Petersen, Bagergade
1884, 2902, 0603, Julie Marie Madsen, ugift husjomfru, 43, Vestergade. Gymnastiklærer C. Madsen, Kjøbenhavn
1884, 0103, 0703, Maren Kirstine Jørgensen f. Holm, enke, 58, i Bagergade. Efter en sømand
1884, 0203, 1003, Karen Marie Jensen, 8, datter af en arbeidsmand … , i Vestergade
1884, 0903, 1403, Hansine Martine Hansen, 5 maaneder, datter af en arbejdsmand Lars Hansen, paa Kongevejen
1884, 1003, 1403, Ida Louise Elisabeth Jensen, 9 maaneder, datter af arbejdsmand Jens Jensen, Grubbemøllestrædet
1884, 1903, 2503, Ane Kirstine Jacobsen, ugift husholderske, 23, hos murmester H. Madsen, i Kjeddelsmedstræde
1884, 2703, 3103, Bertha Johanne Hansen, 10 uger, datter af arbejdsmand Christopher Hansen, Bagergade
1884, 3003, 0504, Ane Ernestine Henriette Mortensen f. Blesbach, 36, Bagergade. Skibsfører Hans Mortensen Hagenberg
1884, 0604, 1204, Christine Jørgine Handberg, 6, datter af landpost Handberg, Overgade
1884, 1304, 1804, Sofie Marie Jæger, 5 uger, datter af skipper Henrik Jæger, Hulgade
1884, 2004, 2404, Ane Kirstine Rasmussen, ugift, 59, Øxenbjærgmark
1884, 0505, 0905, Johanne Kirstine Frederiksen f. Mackeprang, enke, 71, paa Svendborg Sygehus. Indsidder Lars Frederiksen i Ulbølle
1884, 2805, 0206, Rasmine Katrine Jensen, 11, datter af arbejdsmand Arndt Jensen, Hømarken
1884, 2905, 0306, Ane Kirstine Jensdatter, 67, Vestergade. Brøndgraver Frederik Rasmussen
1884, 1106, 1406, Marie Mogensen, enke, 64, Hulgade. Væver Mogensen
1884, 2706, 3006, Ane Hansen, enke, 35, i Hulgade. Arbejdsmand Anders Hansen
1884, 0207, 0707, Alma Lohse, 8 maaneder, datter af bagermester Lohse, Ørkildsgade
1884, 0207, 0507, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Anders Christian Jensen, Hallingskov
1884, 0907, 1007, Hansine Caroline Bang (tvilling), 3 uger, datter af styrmand H. C. Bang, Ørkildsgade
1884, 0907, 1507, Johanne Henriksen f. Johansen, enke og Christslevede af en livrente, 71½, Længe. Skibstømrer Rasmus Henriksen
1884, 1407, 1807, Mathilde Caroline Christine Winther f. Petersen, 35, Bagergade. Straahattearbejder Winther
1884, 2207, 2507, Karen Dorthea Rasmussen, 1, datter af ølkusk Hans Jørgen Rasmussen, Bagergade
1884, 0508, 0908, Ane Marie Steffensen, 63, Bagergade. Arbejdsmand Niels Steffensen
1884, 0808, 1508, Margrethe Graae, ugift, 59, paa Vordingborg Sindssyge Anstalt. Datter af kjøbmand Jørgen Graae
1884, 1808, 2108, Ane Marie Nielsdatter, 63, i Vestergade. Gaardmand Jeppe Henningsen paa Drejø
1884, 1908, 2308, Ane Larsen f. Andersen, 40½, Ørkildsgade. Snedker Peder Larsen
1884, 1109, 1509, Karen Marie Johanne Nielsen, 3, datter af boelsmand Mads Nielsen, Hallingskov
1884, 2109, 2509, Cathrine Marie Larsen, 1, datter af ugift Maren Kirstine Larsen (datter af Dines Larsen), Vestergade
1884, 0610, 1010, Hansine Caroline Johanne Hansen, 4½, datter af arbejdsmand Hans Mogensen Hansen, Ørkildsgade
1884, 1111, 1711, Ane Marie Petersen f. Sørensen, 45, Hulgade. Jærnbanekonduktør Petersen
1884, 2711, 0312, Ane Marie Nielsen f. Petersen, 61, Vestergade. Politibetjent R. Nielsen
1884, 1112, 1612, Gjertrud Frederiksen f. Hansdatter, enke, 67½, Overgade. Husmand Rasmus Frederiksen
1885, 0301, 0701, Kirstine Andrea Petersen, 15 dage, datter af styrmand H. V. Petersen, Møllergade
1885, 0501, 0901, Sofie Margrethe Jansen f. Bløthe, enke, 94, Bagergade. Kobbersmed Jansen
1885, 1901, 2401, Johanne Hansine Louise Caroline Christensen, 8, Christen Hansen [husmand], Hømarken, , ,,
1885, 2701, 0202, Caroline Cathrine Sofie Gotfredsen, 1 og 3 maaneder, datter af skomager Jens Hansen Gotfredsen, Hulgade  
1885, 2901, 0202, Camilla Marie Hansen, 5 uger, datter af arbejdsmand Hans Hansen, Vestergade
1885, 0302, 1102, Maren Kirstine Larsen f. Hansdatter, 82 og 9 maaneder, ved Caroline Amalielund. Indsidder Christian Larsen
1885, 2402, 0203, Marthe Madsen f. Korse-Hansen, 56½, Vestergade. Arbejdsmand Søren Madsen
1885, 2602, 0203, Bodild Christine Hartvig f. Sørensen, fraseparered hustru, 61½, Overgade. Garversvend Hartvig
1885, 1903, 2503, Sofie Larsen, enke, 74, Pintemøllestræde. Skibstømmermand Larsen
1885, 2403, 2703, Augusta Pouline Elise Jæger, 7 maaneder, datter af frisør Heinrich Jæger, Ørkildsgade
1885, 2804, 0104, Marie Petersen, ugift fattiglem, 67, paa Fattiggaarden
1885, 0504, 0804, Udøbt pige, 3½ maaned, datter af kjøbmand H. Udbye, Møllergade
1885, 0904, 1504, Maren Kirstine Simonsen, ugift fattiglem, 72½, paa Fattiggaarden
1885, 1404, 1904, Anne Marie Margrethe Petersen f. Huusom, 64, Møllergade. Smed J. Petersen
1885, 1904, 2404, Christine Henriette Hansen, 2 døgn, datter af skomager Henrik Hansen, Hømarken
1885, 2504, 3004, Jacobine Rasmussen f. Groth, 65, Ørkildsgade. Skibsfører N. Rasmussen
1885, 2704, 0205, Ingeborg Caroline Augusta Hansen, 3 maaneder, datter af tjenestekarl Niels Hansen, af Odense
1885, 2804, 0405, Sara Marie Wiggers f. Lund, enke, 85 og 9 maaneder, Torvet. Toldassistent Johan Georg Wiggers
1885, 1505, 2005, Agnes Rasmussen f. Boye, 73½, Bagergade. Sømand Rasmus Peter Rasmussen i Marstal
1885, 0406, 0806, Ane Elisabeth Cathrine Olsen f. August, enke, 77½, Ørkildsgade. Skipper Anders Olsen
1885, 0806, 1206, Karen Johansen f. Petersen, enke, 72, Vestergade. Klodsemager Niels Johansen
1885, 1206, 1606, Laura Kirstine Marslev, 6, datter af ladefoged Lars Nielsen. I pleje hos Peder Vejmands enke, Hømarken
1885, 2107, 2507, Petra Henriette Margrethe Walther, 17 og 9 maaneder, datter af fattiginspecteur og kapitajn Walther, i Fattiggaarden
1885, 1108, 1708, Marie Kirstine Rasmussen f. Larsen, 68, Hallingskov. Husmand Niels Rasmussen
1885, 1308, 1708, Anne Kirstine Karla Jensen, 4 maaneder, datter af husmand og mælkehandler Jensen, Hømarken
1885, 2008, 2408, Maren Iversen, 25 dage, datter af arbejdsmand Iver Peter Iversen, Græsholmene
1885, 2108, 2508, Valdborg Elley, 3 maaneder, datter af kjøbmand Elley, Møllergade
1885, 2708, 2908, Christine Sædelund Hansen, 1 uge, datter af husmand Peder Sædelund Hansen, Ørkildsgade
1885, 2708, 0209, Johanne Marie Larsen, enke, 75, Hømarken. Husmand Hans Christensen
1885, 0309, 0709, Johanne Marie Rasmussen, 6, datter af arbejdsmand Rasmussen, Hallingskov
1885, 1009, 1809, Sofie Engelbrecht f. Poulsen, enke, 84, Møllergade. Forpagter Engelbrecht paa Nielstrup
1885, 0810, 1510, Caroline Margrethe Møller f. Andersen, enke, 65, Møllergade. Brygger P. Møller
1885, 2510, 3010, Anne Marie Rasmussen, 3, datter af arbejdsmand Rasmussen, Hallingskov
1885, 2710, 0211, Karen Marie Jørgensen, ugift, 75, paa Vordingborg Sindssygeanstalt. Møller Jørgensen i Pintemølle
1885, 0311, 0711, Ida Medea Jensen, 4, datter af smedesvend Hans Jensen, Søgaardsvejen
1885, 0711, 1111, Anne Mortensen, enke og fattiglem, 79, paa Fattiggaarden. Arbejdsmand Jørgen Mortensen
1885, 1611, 2311, Ingeborg Petrine Louise Jensen, 3, datter af smedesvend Hans Jensen, Søgaardsvejen
1885, 1911, 2311, Hulda Harriet Margrethe Jensen, 1, datter af smedesvend Hans Jensen, Søgaardsvejen
1885, 0412, 1012, Alma Lauritsen, 2, datter af handelscommissionair Peter Hansen Lauritzen, Bagergade
1885, 0612, 1112, Birthe Marie Jensen, ugift tjenestepige, 17½, Svendborg Sygehus
1885, 0712, 1112, Johanne Jørgensen, 1, datter af skrædder Jørgensen, Bagergade
1885, 0912, 1412, Sofie Eleonora Andersen, 11 maaneder, datter af bagermester Andersen, Bagergade
1885, 1212, 1612, Maren Pedersen, 1 og 9 maaneder, datter af tømmermand Pedersen, Svendborg
1885, 2012, 2412, Ingeborg Marie Jørgensen, 3 og 9 maaneder, datter af snedker P. Jørgensen, Bagergade
1885, 2911, 0612, Hansine Beate Ziemer f. le Coier, enke, 66, i Odense. Practiserende læge Ziemer
1885, 3112, 03011886, Dødfødt pige, datter af møllersvend Jens Adolf Leonhard, Juttasminde
1886, 0301, 0801, Anna Emmanuelle Christensen, 2, datter af maskinarbejder J. P. Christensen, Ørkildsgade
1886, 0901, 1301, Christine Poulsen, 4 uger, datter af skomager Poulsen, Grubbemøllestræde
1886, 1101, 1801, Louise Augusta Axelsen f. Jørgensen, enke, 69, Møllergade. Jærnstøber J. P. Axelsen
1886, 2101, 2701, Sofie Hansine Pouline Schytt f. West, enke, 76½, Vestergade. Skibskapitajn C. Schytt af Kjøbenhavn
1886, 0902, 1502, Elisa Pauline Georgine Frederiksen f. Fahnøe, 55, Brogade. Kordegn S. Frederiksen ved Vor Frue Kirke
1886, 2002, 2602, Marie Sofie Hedevig Olsen f. Brodersen, 30, Bagergade. Snedker Olsen
1886, 2202, 2602, Elna Marie Hansen, 9 maaneder, datter af kusk Jens Hansen, Møllergade
1886, 2502, 0203, Nanna Bønnelycke, 4, datter af kjbømand L. Bønnelycke, Møllergade
1886, 2103, 2603, Helene Sofie Madsen, enke, 79, Vestergade. Skibsfører H. M. Madsen
1886, 2203, 2603, Agnes Mary Petersen, 3 maaneder, datter af smed Rasmus Petersen, Ørkildsgade
1886, 2803, 0204, Marie Elise Lauritzen, 54, Møllergade. Skibskapitajn Lauritzen
1886, 3103, 0304, Hanne Larsdatter, enke 75½, Hallingskov. Arbejdsmand Peder Andersen
1886, 1704, 2404, Elise Margrethe Nielsen f. Andersen, 30, Byemøllen. Møller Nielsen
1886, 2104, 2704, Rasmine Hansen f. Henriksen, 38, Græsholmene. Tømrer H. P. Hansen
1886, 1105, 1505, Ingeborg Sofie Fahnøe f. Plum, 85, Porthuset ved gl. Hestehave. Particulier H. B. Fahnøe
1886, 1105, 1705, Trine Marie Jeppesen f. Sønnichsen, 63 og 9 maaneder, Ørkildsgade. Gartner Jeppesen
1886, 1305, 2005, Martha Christensen, 61, Hømarken. Husmand Hans Andreasen
1886, 2005, 2405, Anne Marie Kehler, 3, datter af billedskjærer A. J. Kehler, Vestergade
1886, 2105, 2505, Elvira Adolfine Holmbech, 3, datter af hattemagersvend Holmbech, Møllergade
1886, 2205, 2505, Ingeborg Christine Rasch, 1 og 9 maaneder, datter af slagter August Bang Rasch, Ørkildsgade
1886, 0306, 0806, Kirsten Christensdatter, enke 63, Hømarken. Husmand Jens Pedersen
1886, 0706, 1206, Agnes Margaritha Kehler, 5, datter af billedskjærer Kehler, Vestergade
1886, 3107, 0308, Inger Sofie Jensen, 4 maaneder, datter af kjøbmand C. A. Jensen, Møllergade
1886, 1308, 1808, Anne Marie Olsen, 5 maaneder, datter af husmand Erik Olsen, Græsholmene
1886, 0409, 0809, Hansine Madsen, ugift fattiglem under Skaarup, 49 og 11 maaneder, Bagergade
1886, 1209, 1509, Mathilde Amalie Christiansen, 10 maaneder, datter af arbejdsmand Rasmus Christiansen, Ørkildsgade
1886, 1409, 1709, Sostrate Mariane Kirstine Frandsen, 1, datter af felbereder R. Frandsen, Vestergade
1886, 1809, 2109, Alba Lohse, 4 maaneder, datter af bagermester Lohse, Ørkildsgade
1886, 2309, 2909, Jensine Frederikke Christine Larsen, 27½, Hallingskov. Datter af afdøde indsidder Lars Pedersen
1886, 0810, 1210, Helga Deshayes f. Prip, 27, Thyringe i Skaane. Datter af møllebestyrer Vilhelm Deshayes i Sverrig. Sognepræst Prip
1886, 2111, November, Ane Sofie Clausen, ugift tjenestepige, 19½, tjente arrestforsvareren. Datter af husmand Anders Clausen i Tved Skovhave
1886, 0812, 1012, Clara Sofie Egense Ejlersen, 20 timer, datter af skomager Ejlersen, Torvet
1886, 0912, 1512, Anne Marie Jørgensen, ugift, 19, i Gl. Hestehave. Gartner Jørgensen
1886, 1012, 1512, Theodora Christine Madsen, 3 uger, datter af maskinmester Madsen, paa 'Rolf', Overgade
1886, 1412, 2012, Margrethe Kirstine Kisbye f. la Cour, enke, 72, Ørkildsgade. Fabrikant og farver M. P. Kisbye
1886, 2012, 2312, Marie Cæcilie Christensen, 2, datter af gartner Frederik Christensen, Bagergade
1886, 2512, 2812, Augusta Mathilde Rasmussen, 2 maaneder, datter af væversvend Jens Rasmussen, Hømarken
1886, 2512, -, Andersine Petersen f. Rasmussen, 54, paa Sygehuset. Slagter Lars Pedersen i Stenstrup
1887, 0201, Januar, Hansine Ane Kirstine Michaelsen, ugift tjenestepige, 22, Møllergade. Datter af husmand Michael Jensen, af Egense
1887, 0301, 0801, Gorine Andersen Albjerg, ugift, 40½, Vestergade. Maler Simon Albjerg
1887, 0901, 1401, Anne Kirstine Poulsen f. Johansen, 33, Vestergade. Fyrbøder Niels Poulsen paa 'Thor', Vestergade
1887, 2301, 2701, Marie Christensen, 12, datter af arbejdsmand Peder Pedersen, Hømarken
1887, 0602, 1102, Caroline Margrethe Hansen f. Madsen, 51, Bagergade. Drejer og sen. A. Hansen
1887, 0602, 1002, Ane Sørensen, 54, Vestergade. Arbejdsmand Peder Nielsen
1887, 2102, 2802, Jensline Marie Hansen f. Frantzen, 77, Bagergade. Prokurator M. Hansen
1887, 2802, 0303, Ane Marie Pedersen f. Pedersdatter, enke, 87½, Kongevejen. Daglejer Hans Pedersen
1887, 2803, 0404, Ane Marie Kirstine Hansen, enke, 27, Møllergade. Kusk Jens Frederik Hansen
1887, 1504, 2004, Ane Marie Jørgensen f. Rasmussen, 52, Søgaardsvej. Tømmersvend Anders Jørgensen
1887, 1804, 2004, Kirstine Sofie Petersen, 4 uger, datter af arbejdsmand Hans Petersen, Overgade
1887, 2704, 3004, Hansine Christine Eriksen f. Bugge, enke, 58, Ørkildsgade. Skibsreder N. Eriksen
1887, 1605, 2005, Ane Johansen, enke, 79, Fattiggaarden. Kludesamler Peder Johansen
1887, 2005, 2605, Inger Rasmussen f. Jørgensen, enke, 88, Ørkildsgade. Boelsmand Hans Rasmussen, Skaarup Mark
1887, 2606, 0106, Emilie Andersen, 2 dage, datter af husmand Anders Andersen, Hømarken
1887, 2905, 0206, Birthe Cathrine Jensen, 45, Hulgade. Baadfører Jens Thomsen Jensen
1887, 0606, 1006, Ane Marie Hansen, 13, plejedatter af husmand Albert Christian Hansen, Hømarken
1887, 0706, 1006, Karen Jensine Brodersen f. Josefsen, enke, 73, Bagergade. Vægter Brodersen
1887, 1607, 2007, Laurine Petrine Drejer f. Larsen, 68, Vestergade. Slagtermester Drejer
1887, 1807, 2207, Ingeborg Bønnelycke, 10, datter af kjøbmand L. Bønnelyske, Møllergade
1887, 0408, 0808, Hedvig Johanne Jørgensen, 18 dage, datter af styrmand Carl Martin Jørgensen, Vestergade
1887, 0708, 1108, Elvine Caroline Bang f. Petersen, 46, Ørkildsgade. Styrmand Bang
1887, 0908, 1208, Nielsine Kirstine Sørensen, 5 maaneder datter af bødker Sørensen, Kjeddelsmedstræde
1887, 1908, 2208, Hansine Christiane Hansen, 3 uger, datter af Theodora Cathrine Andrea Hansen, Bagergade
1887, 2408, 2908, Karen Dorthea Thuesen Bruun, 7½, datter af toldassistent Bruun (i Roskilde), Ørkildsgade
1887, 2508, 2908, Clemmentine Metine Kirstine Jørgensen, ugift lærerinde, 65, Ørkildsgade
1887, 0109, 0309, Johanne Valdborg Helding, 11 uger, datter af væver C. Helding, Grubbemøllestrædet
1887, 0209, 0709, Karen Marie Abelone Rasmussen, ugift, 28, Overgade. Datter af sømand Mathias Rasmussen
1887, 1509, 1909, Maud Henriksen, 8 dage, datter af maskinarbejder Peter Henriksen, Sølyst
1887, 2809, 0310, Caroline Hansen f. Madsen, 48½, Vestergade. Fyrbøder Rasmus Hansen
1887, 1210, 1710, Caroline Knudsen, 63, Bagergade. Snedker C. Knudsen
1887, 2311, 2611, Dødfødt pige, datter af ølhandler H. P. Holgersen, Overgade
1887, 3011, 0512, Frederikke Georgine Møller f. Graae, enke, 52, Møllergade. Kjøbmand Rasmus Møller
1887, 0712, 1212, Maren Nielsdatter, enke, 75, Vestergade. Smaakjører Hans Rasmussen i Odense
1887, 2412, 3012, Anne Kirstine Mathilde Jensen, 1 og 7 maaneder, datter af husmand og mælkehandler Erik Jensen, Hømarken
1887, 2612, 3012, Hansine Madsen, ugift, 20½, Svendborg Sygehus. Datter af forhen postbud Søren Madsen
1888, 0301, 0901, Augusta Dorthea Ørsnes, 35, t....sen ved Banegaarden. Datter af kjøbmand Ørsnes
1888, 0701, 0901, Marie Hansine Andersen, 2 uger, datter af rebslager Jørgen Christian Andersen, Hømarken
1888, 0501, 1301, Marie Kjær f. Rasch, enke, 69, Vestergade. Murmester Kjær
1888, 0701, 1201, Maren Larsen f. Christiansdatter, enke, 65, Hømarken. Husmand Jens Larsen
1888, 2901, 0302, Ane Sofie Hansen, enke, 82, Bagergade. Tømmermand Peder Hansen
1888, 3001, 0302, Marie Jensine Petra Hansen, 19 uger, datter af sømand Hans Peter Hansen, Grubbemøllestræde
1888, 3001, -, Maren Hansen f. Jensdatter, enke, 88, Hømarken. Arbejdsmand Ole Hansen
1888, 0902, 1502, Caroline Anne Cathrine Flindt f. Rasmussen, 49, Fruestræde. Ringer J. Flindt
1888, 1702, 2302, Sofie Larsen, enke, 59, i Møllergade under et besøg. Skrædder Larsen i Troense
1888, 0203, 0903, Christiane Frederikke Ottilie Jansen f. la Cour, 40, Vestergade. Branddirecteur V. Jansen
1888, 0403, 0603, Harriet Jacobine Petersen, 2 maaneder, datter af detaillist Anders Pedersen, Bagergade
1888, 1802, 2402, Emma Olavia Vilhelmine Møller f. Høyer, 64, Pasop. Etatsraad Møller
1888, 0503, 1203, Pouline Haugsted f. Poulsen, 50, Møllergade. Kobbersmed Haugsted
1888, 1103, 1603, Hansine Mathilde Madsen, ugift, 23, Vestergade. Datter af arbejdsmand Peder Madsen
1888, 2103, 2303, Inger Jørgine Cathrine Jensen, 5 og 3 maaneder, datter af arbejdsmand Carl Magnus Jensen, Vestergade
1888, 1504, 2004, Maren Christine Rasmussen, 32, Græsholmene. Skibsfører Rasmussen
1888, 1904, 2304, Emilie Larsen, 10 maaneder, datter af fiskehandler Larsen, Ørkildsgade
1888, 2104, 2604, Ane Cathrine Jørgensen, 14, datter af arbejdsmand Christen Jørgensen, Græsholmene
1888, 2204, 2604, Caroline Sofie Bobjerg, ugift, forhen skolebestyrerinde og lærerinde, 78½, Møllergade
1888, 2704, 0205, Thora Elfrida Jensen, 2 og 9 maaneder, datter af sømand Frederik Jensen, Ørkildsgade
1888, 0205, 0705, Maren Sofie Hansen, 7½ maaned, datter af baadfører Sofus Hansen, Kjeddelsmedstræde
1888, 0705, 1205, Oline Sofie Petersen f. Jørgensen, 58½, Græsholmene. Boelsmand Rasmus Hansen
1888, 1905, 2405, Ane Marie Rasmussen f. Madsen, 71, Vestergade. Forhen møller Rasmussen
1888, 0506, 0906, Petrine Christine Hedevig Jensen f. Justesen, forladt hustru, 31, paa Fattiggaarden. Snedkersvend Jens Nielsen Jensen
1888, 0806, 0906, Josefine Laurine Jørgensen, 15 dage, datter af forladt hustru Petrine Christine Hedevig Jensen f. Justesen, paa Fattiggaarden
1888, 0906, 1406, Mette Kirstine Jensen, enke, 54, Overgade. Stenhugger Chr. Jensen
1888, 1306, 1606, Marie Kirstine Petersen, 2, datter af urmager Petersen, Vestergade
1888, 2307, 2707, Agnes Elisabeth Jensen, 3 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand Anders Jensen, Fruestræde
1888, 0708, 1008, Ane Margrethe Rasmussen, enke og fattiglem, 73 og 9 maaneder, paa Fattiggaarden. Smed Rasmussen
1888, 1308, 1608, Marie Cathrine Jensen, 19 dage, datter af husmand og mælkehandler Erik Jensen, Hømarken
1888, 2009, 2509, Johanne Marie Petersen, enke, 64, Fruestræde. Skrædder J. Petersen
1888, 2109, 2509, Jakobline Hansen, ugift tjenestepige, 63, hos districtslæge Møller, Møllergade
1888, 2609, 0110, Maren Elisabeth Jørgensen, enke, 76, Ørkildsgade. Skipper Jørgensen
1888, 0310, 0610, Frederikke Mathilde Rasmussen, 4 maaneder, datter af væver Jens Rasmussen, Græsholmene
1888, 0710, 1110, Agnes Petersen, 5, datter af skibsfører N. Petersen, Tved Mark
1888, 1610, 2210, Jane Cæcilie Knox, ugift, 74, Møllergade. Søster til byskriver Knox
1888, 1910, 2510, Nielsine Busch f. Nielsen, enke, 62, Overgade. Former Busch
1888, 2010, 2610, Marie Kirstine West f. Wandall, enke, 67, Søgaardsvej. Skovrider West
1888, 2210, 2610, Margrethe Henriette Thorbensen, 13 og 9 maaneder, datter af maler H. H. Thorbensen, Brogade
1888, 2910, 0311, Augusta Jørgine Petersen, 9 maaneder, datter af arbejdsmand P. Rasmussen, Møllergade
1888, 2910, 0311, Ane Margrethe Pardun f. Lindegaard, enke, 83½, Møllergade. Skræddermester Pardun
1888, 0611, 0911, Ebba Kristoffine Jensen, 14, datter af jærnbaneportør Jensen, Hulgade
1888, 1411, 1911, Johansine Hansen, ugift sypige, 51, Brogade
1888, 2811, 2911, Dødfødt pige (tvilling), datter af arbejdsmand Jens Nielsen, Vestergade
1888, 1112, 1712, Caroline Frederikke Emilie Krøyer f. Kugler, 28½, Møllergade. Kjøbmand Hans Jacob Krøyer
1888, 1312, 1812, Mathilde Mariane Madsen f. Flindt, 66, Møllergade. Bager P. Th. D. Madsen
1888, 1512, 2012, Christiane Jean f. Petersen, enke, 74, Bagergade. Karetmager Jean
1888, 1612, 2112, Hansine Marie Larsen, 48, Gl. Hestehave. Fisker N. P. Larsen
1888, 2712, 02011889, Karen Kirstine Petersen, 67, Bagergade. Værtshusholder Hans Pedersen
1888, 3012, 02011889, Anne Christine Eisenreich, 2½, datter af arbejdsmand Chr. Eisenreich, Bagergade
1888, 3112, 04011889, Maren Andersen, 17, datter af forhen arbejdsmand og nu fattiglem Rasmus Andersen, Hømarken
1889, 2001, 2501, Johanne Margrethe Hansdatter, enke, 82, Hømarken. Arbejdsmand Jens Christophersen
1889, 2501, 2801, Ane Marie Larsen f. Petersen, 56, paa Sygehuset. Snedker og fattiglem Johan Larsen
1889, 0102, 0602, Karen Marie Alvilda Christiansen, 5½, Overgade, datter af garver Christian Christiansen, i Amerika
1889, 2102, 2602, Anne Marie Wagner, enke, 77, Vestergade. Strømpefabrikant Wagner
1889, 2602, 0203, Caroline Christine Hansen f. Wessel, enke, 58, Svendborg Fattiggaard. Vognmand Jakob Hansen
1889, 2702, 0203, Dødfødt pige, datter af garver Chr. Jacobsen Brock, Møllergade
1889, 0303, 0803, Johanne Marie Poulsdatter, 72, Hallingskov. Husmand Rasmus Hansen
1889, 2403, 2803, Dødfødt pige, datter af sejlmagersvend Julius Møhlenfeldt, Møllergade
1889, 2903, 0404, Ane Margrethe Nielsen, enke og fattiglem, 60, Græsholmene
1889, 1304, 1704, Ane Henriette Schousen f. Ambroth, enke, 65½, Bagergade. Slagtermester Schousen
1889, 0405, 1005, Anne Marie Christine Simonsen f. Heden, enke, 33, Møllergade. Tobaksspinder Simonsen
1889, 1605, 2005, Christine Buch f. Christensen, 46, Brogade. Bademester Julius Buch
1889, 0706, 1006, Petra Helga Rasmussen, 1½, datter af arbejdsmand Knud Rasmussen, Græsholmene
1889, 1306, 1706, Karen Spanget, enke, 89, Bagergade. Arrestforsvarer Spanget
1889, 2306, 2506, Erika Lange, 3 dage, datter af fabrikant Jens Lange, Vestergade
1889, 1107, 1507, Grethe Petronella Christine Caroline Petersen f. Grønnegaard, enke, 60, Ørkildsgade. Dyrlæge Petersen i Bandholm
1889, 1507, 1707, Agnes Petersen, 4 uger, datter af skomager Petersen, Frue Kirkegaard
1889, 1907, 2307, Anna Wiggers f. Schmidt, 22, Torvet. Fabrikant Christian Vilhelm Wiggers
1889, 2207, 2307, Dødfødt pige, datter af sømand Laurits Peter Møller Johansen, Hulgade
1889, 2207, 2607, Marie Kirstine Jensen, 16 dage, datter af husmand og mælkehandler Erik Jensen, Hømarken
1889, 2407, 2607, Udøbt pige, 16 timer, datter af sømand Hans Jørgen Petersen, Møllergade
1889, 2907, 0508, Ingeborg Antonie Marie Bærthelsen f, Steffensen, 69, Gjerritsgade. Cancellieraad Bærthelsen
1889, 0708, 1408, Anne Dorthea Møller f. Rasmussen, enke, 35, Vestergade. Tobaksfabrikant L. Møller
1889, 1408, 1908, Vilhelmine Amalie Svendsen f. Sahmel, enke, 86, Møllergade. Skomagermester L. Svendsen
1889, 2108, 2608, Edel Sofie Frederikke Jensen f. Grøn, 72½, Fruestræde. Kæmnerfuldmægtig A. C. Jensen
1889, 0809, 1309, Magdalene Clausen f. Møller, enke, 84½, Møllergade. Proprietær Clausen til Brudagergaard
1889, 1409, 2009, Marie Nielsine Laursen, 4 maaneder, datter af rebslagersvend Niels Laursen og ugift Johanne Rasmussen af Egense
1889, 2309, 2609, Thyra Lovise Olga Larsen (tvilling), 4½ maaned, datter af arbejdsmand Hans P. Larsen, Vestergade
1889, 2110, 2510, Martha Andersen f. Christensen, 37, Møllergade. Skomager Andersen
1889, 3110, 0111, Udøbt pige, 12 timer, datter af skrædder Christopher Petersen, Bagergade
1889, 2511, 2911, Ane Madsen f. Wentzel, enke, 78 og 11 maaneder, Hulgade. Bødker Christian Madsen
1889, 0712, 1012, Dødfødt pige, datter af rebslagersvend Chr. Andersen, Tvedvejen
1889, 1412, 1912, Jensine Petrea Petersen (tvilling), 7 uger, datter af ugift Louise Christensen, Bagergade
1889, 1812, 2312, Thora Schleimann, 7½ maaned, datter af skorstensfejer Schleimann, Ørkildsgade
1889, 2312, 3112, Ane Katrine Petersen, enke, 72, Vestergade. Tømmermand Rasmus Pedersen
1889, 2412, 3012, Julie Georgine Sofie Brockenhuus Schak f. comtesse Moltke, 59, i Kjøbenhavn. Amtmand og greve Brockenhuus Schack
1889, 3112, 03011890, Gjertrud Christine Rasmussen, ugift tjenestepige, 22, Møllergade
1890, 1201, 1701, Amalie Marie Kirstine Jakobsen f. Petersen, 63, Bagergade (Borgerstiftelsen). Skomager Frits Jacobsen
1890, 2701, 0102, Mathilde Cathrine Heine, ugift tjenestepige, 28½, i Bregninge Sogn paa Taasinge, Fattiggaarden
1890, 0602, 1102, Johanne Cathrine la cour f. Ravn, enke, 79, Vestergade. Kæmner og sparekassebogholder H. O. la Cour
1890, 2102, 2702, Else Marie Rasmussen f. Petersen, 43, Ørkildsgade. Arbejdsmand Rasmus Rasmussen
1890, 2502, 0103, Ane Elisabeth Andersen f. Jensen, enke, 64, Søgaardsvej. Arbejdsmand Hans Andersen
1890, 0203, 0703, Nikoline Petrea Jensen f. Neble, 43, Møllergade. Lærer Jensen ved Realskolen
1890, 1003, 1303, Johanne Henriette Olsen, 7 maaneder, datter af ugift Anna Berg. I pleje hos smed Dorn i Vestergade
1890, 1303, 1903, Ane Marie Frandsen f. Nielsen, 25, Bagergade. Karetmager Frandsen
1890, 1503, 2003, Nielsine Lange f. Petersen, 56, Torvet. Værtshusholder Lange
1890, 1903, 2503, Sofie Johanne Christiane Sørensen, ugift, 22, Vejerboden. Datter af kgl. vejer og maaler S. J. Sørensen
1890, 2003, 2503, Marie Hansen, enke og fattiglem, 75, paa Fattiggaarden. Arbejdsmand Frederik Hansen
1890, 0804, 1104, Anna Elisabeth Jensen, ugift lærerinde, 54, Møllergade
1890, 1204, 1504, Ingeborg Petrine Grønqvist, 1, datter af maskinarbejder Grønqvist, Ørkildsgade
1890, 1504, 2104, Vilhelmine Kirstine Svendsen, ugift, 55, Møllergade. Datter af afdøde skomager Svendsen
1890, 0906, 1106, Dødfødt pige, datter af husejer og mælkehandler Erik Emil Jensen, Hømarken
1890, 0507, 0907, Meta Alvilda Fisker, ugift, 25, i huset hos svogeren kjøbmand Poul v. d. Hude, Ørkildsgade
1890, 0607, 1007, Christiane Christophersdatter (Lohse), ugift vaskerkone og fattiglem, 80½, Vestergade
1890, 1007, 1507, Anna Kirstine Andersen, enke, 73, Vestergade. Erik Andersen
1890, 1807, 2307, Dorthea Schnor f. Larsen, enke, 85, Bagergade. Skomager Johan Schnor
1890, 2308, 2808, Dagmar Jensen, ugift, 23, Kongebakken. Pladsformand Claus Jensen
1890, 2608, 3008, Carldine Hansen, enke, 52½, Hømarken. Arbejdsmand og skibstømrer Gumme Peter Hansen
1890, 2608, 3008, Karen Nielsen f. Hansdatter, 69, Ørkildsgade. Murmester H. J. Nielsen
1890, 0309, 0609, Ane Kirstine Andersen f. Hansdatter, 74½, Pløjeholmene. Forhen skibstømrer Hans Andersen
1890, 0609, 1109, Bine Abigael Petersen f. Jensdatter, enke, 86 og 9 maaneder, Møllergade. Arbejdsmand Niels Pedersen
1890, 0309, 0809, Else Rasmussen f. Isaksen, enke, 82, Dyrehaven ved Nyborg. Væver Christian Rasmussen
1890, 2909, 0310, Johanne Bodild Møller, enke, 74, Hømarken. Skræddermester Schleimann
1890, 1210, 1610, Ane Jakobsen f. Jakobsen, enke, 89, Bregninge Sogn paa Taasinge. Gaardfæster Morten Jakobsen
1890, 2710, 0111, Ane Marie Hansen, 4, datter af arbejdsmand Peder Hansen, Bagergade
1890, 2610, 3110, Johanne Kirstine Olsen, 7 maaneder, datter af postbud Olsen, Sørup Sogn
1890, 3010, 0311, Karen Marie Jensen f. Hansen, enke, 65, Hømarken. Arbejdsmand Jens Jensen
1890, 0311, 1011, Bodil Andersen f. Hansen, enke og rullekone, 62, Pistolstræde
1890, 0711, 1011, Knudine Jensine Jensen, 3, datter af afdøde snedker Jensen, Fruestræde
1890, 0811, 1211, Caroline Rasmussen f. Jensen, enke, 73, Borgerstiftelsen. Skomagermester H. P. Rasmussen
1890, 0911, 1411, Josefine Marie Jensen f. Møller, enke, 81, Frederiksgade. Proprietær Jensen Baagegaard
1890, 0411, 1011, Anna Marie Jensen, 62, Kongebakken. Pladsformand Claus Jensen
1890, 1811, 2111, Pouline Frederikke Caspersen, 2, datter af arbejdsmand Hans Jørgen Caspersen, Ørkildsgade
1890, 0512, 1012, Hansine Frederiksen f. Hansen, 34, Bagergade. Bagermester Frederiksen
1890, 1612, 2212, Bolette Petrea Andreasen f. Knobelauch, 51, Møllergade. Victualiehandler Andreasen
1890, 1912, 2612, Caroline Henriksen f. Zachariasen, enke, 83, Ørkildsgade. Slagtermester Henrik Olsen Henriksen
1890, 2712, 3112, Camilla Kirstine Jørgensen, 4½, datter af arbejdsmand N. Jørgensen, Ørkildsgade
1890, 2712, 3112, Martha Pouline Dorothea Olsson, 3, datter af skrædder Olsson, Bagergade
1890, 3112, 07011891, Margrethe Camilla Marie Gudme, 5½, datter af orgelbygger K. Gudme, Ørkildsgade
1891, 1301, 1901, Ellen Andrine Hansen, enke, 73, Vestergade. Tømmermand Hansen
1891, 1401, 1901, Karen Kirstine Palle, enke, 75, paa det kommunale Sygehus. Skibstømrer Palle fra Tved
1891, 1201, 1601, Maren Sørensen f. Knudsen, enke og fattiglem, 71, paa Fattiggaarden. Pottemager Hans Sørensen
1891, 1802, 2302, Marie Jakobsen, enke og fattiglem, 92, paa Fattiggaarden. Arbejdsmand Johan Jakobsen
1891, 2002, 2402, Ane Marie Knudsen, enke, 85, Bagergade. Slagter Knudsen
1891, 0103, 0603, Gjertrud Marie Rasmussen, ugift og levede af en livrente, 96, Torvet
1891, 0403, 0903, Marie Møhlenfeldt f. Jansen, fraskilt hustru, 60½, Fruestræde. Kammerjæger Møhlenfeldt
1891, 1103, 1403, Karen Nielsen, ugift fattiglem, 76, paa Fattiggaarden
1891, 1403, 1803, Christiane Nielsen f. Hansen, 35, Kongebakken. Arbejdsmand Mads Nielsen
1891, 2003, 2403, Vilhelmine Hørnlejn f. Drejer, enke, 61, Langes Boliger. Bager Hørlein i Ollerup
1891, 2203, 2703, Andreasine Katrine Rasmussen f. Sand, 81 og 3 maaneder, Bagergade. Skibsreder R. Rasmussen
1891, 2803, 0104, Dødfødt pige, datter af slagter Jens Schleimann, Kongebakken
1891, 0204, 0704, Ane Margrethe Olsen f. Petersen, 75, Ørkildsgade. Stenhugger Anders Olsen
1891, 0304, 0704, Clara Sofie Egense Ejlersen, 2½, datter af skomager Ejlersen, Torvet
1891, 0304, 0704, Ane Hansen, ugift og fhv. tjenestepige, 77, Kjeddelsmedstrædet
1891, 0603, 1003, Ane Jørgensen f. Hansen, 51, Græsholmene. Husmand Christen Jørgensen
1891, 1504, 2004, Ane Lausine Prip f. Them, enke, 87, i Frue Præstegaard. Skibstømmermester Prip i Fredericia
1891, 1804, 2204, Petra Katrine Petersen, 9 uger, datter af former Rasmus Petersen og ugift Theodora Katrine Andrea Hansen, hos Lange i Bagergade
1891, 2304, 2804, Maren Pedersdatter, 63, Øxenbjergmark. Arbejdsmand Christian Jensen
1891, 2804, 0405, Apollone Olsen f. Hansen, enke, 81, Borgerstiftelsen. Malermester Jeppe Olsen
1891, 2804, 0405, Martha Kirstine Andersen f. Bastholm, enke, 72, i Kjøbenhavn. Skibsfører Rasmus Andersen
1891, 0105, 0405, Nielsine Kirstine Sørensen, 7 uger, datter af bødkermester N. Sørensen, Kjeddelsmedstrædet
1891, 0105, 0405, Carla Fischer, 1 og 3 maaneder, datter af maskinpudser Fischer, Kongebakken
1891, 1405, 2005, Louise Cardine Cathrine Krohn f. Astrup, 76, Høje Bøge Sct. Jørgensgaard Sogn. Pastor emeritus Krohn
1891, 1705, 2205, Kirsten Mouritzen, enke, 72, Vestergade. Arbejdsmand Markus Mouritzen
1891, 1905, 2205, Karen Larsen f. Hansdatter, enke, 79, Bagergade. Murer N. Larsen
1891, 2305, 2605, Mette Eriksen, enke, 77½, Hulgade. Arbejdsmand Johannes Eriksen
1891, 2305, 2805, Ane Margrethe Hermansdatter, enke, 81, i Vesterskjerninge. Boelsmand Rasmus Andersen paa Hallingskov
1891, 2505, 2805, Sofie Thomasine Poulsen, 13 dage, datter af skomager Ole Poulsen, Grubbemøllestrædet
1891, 2505, 3105, Amalie Alexandra Mathilde Caroline Nielsen, 6 uger, datter af tjenestepige Ane Nielsen, Græsholmene
1891, 2905, 0306, Johanne Josefine Jensen, ugift tjenestepige, 22, Græsholmene
1891, 0106, 0306, Regine Adolfine Pasberg f. Bronée, enke, 76, paa Christiansminde Badehotel. Gasværksarbejder Pasberg af Saxkøbing paa Falster. Frederik 7 Kloster
1891, 0905, 1505, Edele Marie Kjær, ugift og levede af sin formue, 76, Grubbemøllestrædet
1891, 0706, 1006, Karen Dorthea Møller, 11 maaneder, datter af bybud Møller, Bagergade
1891, 2006, 2306, Marie Caroline Schousen, 4 maaneder, datter af slagtrersvend C. A. Schousen, Ørkildsgade
1891, 1707, 2207, Augusta Frederikke Henriksen (tvilling), 8 maaneder, datter af fyrbøder M. Henriksen, Ørkildsgade
1891, 1707, 2207, Ane Kirstine Nielsdatter, enke, 77, Bagergade. Indsidder P. Rasmussen
1891, 2307, 2707, Johanne Bolette Jørgensen f. Rasmussen, fraseparerede kone og fattiglem, 66, paa Fattiggaarden. Arbejdsmand Henrik Christian Jørgensen
1891, 0208, 0608, Karen Mortensen, enke, 79, Hallingskov. Arbejdsmand Christopher Clausen
1891, 2808, 209, Marie Elise Jensen, 3 uger, datter af husmand og mælkehandler Erik Jensen, Hømarken
1891, 2508, -, Hansine Henriette Rasmussen, datter af en arbejdsmand, Græsholmene
1891, 2808, -, Mette Marie Elisabeth Rasmussen, datter af en arbejdsmand, Græsholmene
1891, 1009, -, Charlotte Rasmusdatter, enke og almisselem, 82, fra Vesterskerninge
1891, 1709, 2109, Annine Dagmar Larsen, 12½, datter af arbejdsmand H. P. Larsen, Vestergade
1891, 1709, 2209, Ane Cathrine Rasmussen f. Hansen, 31, Søgaardsvej. Skibstømrer Christian Rasmussen
1891, 2909, 0210, Johanne Jørgensen, 44, Græsholmene. Arbejdsmand Carl Sørensen
1891, 0610, 0910, Laura Vilhelmine Petrea Laursen, 4, datter af fornikler Jørgen Laursen, Bagergade
1891, 0710, 0910, Ellen Margrethe Laursen, 6 og 3 maaneder, datter af fornikler Jørgen Laursen, Bagergade
1891, 0810, 1210, Olivia Christence Rasmussen, 3, datter af skrædder Chr. Rasmussen, Bagergade
1891, 2910, 0311, Annine Caroline Jørgensen f. Hansen, 28, ved Caroline Amalielund. Ølkusk Anders Jørgensen
1891, 3010, 0311, Maren Riise, 20, Hømarken. Arbejdsmand Niels Peter Riise
1891, 0211, 0711, Karen Petersen f. Rasmussen, 42, Vestergade. Arbeidsmand Niels Pedersen
1891, 1011, 1711, Anna Hansen f. Pedersdatter, enke, 76, Odense. Forhen bestyrer Peder Hansen paa Svendborg Fattiggaard
1891, 1411, 1811, Andrea Oline Petersen, 3½, datter af danselærer J. P. Petersen, Græsholmene
1891, 1611, 1911, Maren Kirstine Frandsen f. Christiansen, 51, Vestergade. Tømrer H. P. Frandsen
1891, 2511, 3011, Ane Kirstine West f. Frederiksen, enke, 55 og 9 maaneder, Ørkildsgade. Snedker Søren West
1891, 2911, 0412, Caroline Bang f. Ejlersen, enke, 87 og 9 maaneder, Møllergade. Bundtmager Lars Peter Bang
1891, 3011, 0512, Sofie Frederikke Hedevig Solberg f. Franck, 69, Bagergade. Skomager Anton Andersen
1891, 3011, 0412, Anna Emilie Olsen, 4, datter af skibstømrer Erik Olsen, Græsholmene
1891, 0112, 0512, Johanne Katrine Knudsen f. Larsdatter, enke, 73½, aftægt hos sin søn i Græsholmene. Tømmermand Søren Frederik Knudsen
1891, 0612, 1112, Andreasine Katrine West, ugift og levede af renter af kapital, 75, Vestergade. Jens West
1891, 0612, 1112, Elisabeth Vilhelmine Frandsen, 11 maaneder, datter af felbereder L. Frandsen, Vestergade
1891, 0812, 1412, Christine Sofie Koch f. Hansen, 65½, Frue Kirkestræde. Krigsraad og kirkebetjent H. P. Koch
1891, 0612, -, Ane Marie Nielsen f. Hansen, enke, 75, Grubbemøllestrædet. Skrædder Jørgen Nielsen
1891, 2012, 2312, Camilla Mathilde Christine Gudme, 3½, datter af orgelbygger Knud Gudme, Ørkildsgade
1891, 2512, 3112, Henrikke Annine Johansen f. Bredahl, 29, Vestergade. Smedesvend Niels Christian Johansen
1891, 2512, 2812, Hansa Gertrude Cornelia Koch - Christensen, 5½, datter af urmager H. P. Christensen, Bagergade
1891, 2512, 3012, Hansine Petra Schleimann, 8, datter af skorstensfejer Schleimann, Ørkildsgade
1892, 2812, 0201, Hansine Abelone Nielsen f. Hansen, 21, Hømarken. Skibstømrer Niels Peter Nielsen
1891, 3012, 3112, Henrikke Hermine Johansen, 10 dage, datter af klejnsmed Niels Christian Johansen, Vestergade
1891, 3012, 04011892, Ane Dorthea Petersen f. Hansen, 63, Ørkildsgade. Murer Rasmus Pedersen