Svendborg - Vor Frue, 1865-1875, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1865-1875, Svendborg - Vor Frue sogn, Sunds herred, Svendborg amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1865, 1101, 1801, Hans Frederik Rasmussen, 7 dage, søn af sømand Rasmus Rasmussen, i Overgade
1865, 1701, 2001, Michael Jensen West, ugift, forhen kjøbmand og fattiglem, 45, Fattiggaarden
1865, 2701, 0102, Niels Jacob Nielsen, 15, søn af afdøde skolelærer Nielsen. Født i Svendborg
1865, 0102, 0702, Peter Iversen, ugift tjenestekarl, 46, tjente hos kjøbmand Qvist, i Møllergade. Født i Hesselager
1865, 1102, 1502, Jørgen Rasmussen, enkemand, slagter og fattiglem, 59, Fattiggaarden
1865, 1902, 2402, Johan Jørgen Ostvald, enkemand og fattiglem, 63, Fattiggaarden
1865, 2702, 0303, Frederik Christen Jensen, 10 maaneder, søn af værtshuusholder Jes Jensen, i Møllegade
1865, 2803, 0304, Hans Lauritz Dupont, 3½, søn af bomuldsvæver Dupont, i Møllergade
1865, 2304, 2704, Johan Christian Rasch, 8 dage, søn af slagtermester C. Rasch, i Vestergade
1865, 0305, 0805, Hans Jørgen Grønvald, ugift handelsbetjent, 22, i Møllergade. Søn af kjøbmand Grønvold
1865, 1505, 1905, Christen Jørgen Marius Rasmussen, 1, søn af forgylder Rasmussen, i Møllergade
1865, 2905, 0206, Carl Mortensen, gift slagtermester, 37, Vestergade. Født i Svendborg. Søn af slagter Mortensen
1865, 0606, 1206, Fritz Edvard Carl Kunert, 1½, søn af bogbinder Kunert, i Møllergade
1865, 0506, 1006, Johannes Brodersen, gift vægter, 59, Bagergade
1865, 2806, 0307, Jørgen Mortensen, gift dagleier, 69, Ørkildsgade
1865, 0507, 1007, Hans Mathias Hansen, gift, forhen farver og nu restaurateur, 57, paa Torvet
1865, 2505, 0106, J. E. Jensen, gift og forhen sognepræst fra Østerskjerninge og Hundstrup, 80½, Bagergade
1865, 1307, 1707, Peder Jensen Hansen, 7 dage, søn af skrædermester Christopher Hansen, i Overgade
1865, 1907, 2507, Christen Christensen, gift huusmand, 70, paa Hallingskov
1865, 2207, 2507, Ludvig August Trauboth, 7 dage, søn af smedesvend Trauboth, i Vestergade
1865, 2207, 2507, Hans Hansen, gift fyrbøder, 38, paa Langes Støberi i Bagergade
1865, 0308, 0708, Niels Peter Nielsen, 11 maaneder, søn af dreier N. Nielsen, i Bagergade
1865, 1908, 2208, Christian Petersen, 2 dage, søn af apotheker Petersen, i Møllergade
1865, 2408, 2808, Niels Jørgensen, ugift skrædersvend, 52, Sygehuset
1865, 3008, 0409, Jens Andersen Steen, enkemand og tømmermand, 50, hjemmehørende paa Broholm
1865, 3009, 0410, Johan Henrik Christian Søberg, 4 maaneder, søn af farver Søberg, i Fruestræde
1865, 1210, 1810, Rasmus Hansen, gift huusmand, 27, paa Hallingskov
1865, 3010, 0211, Hans Jørgen Rasmussen, ½, søn af afdøde Rasmus Hansen, i Hallingskov
1865, 1611, 2011, Ferdinand John Taylor Jacobsen, 3½, søn af jernstøberiarbejder F. Jacobsen, i Vestergade. Født i Rudkjøbing
1865, 1412, 2012, Rasmus Hendriksen, gift skibstømmermand, 55, Ørkildsgade
1865, 1912, 2212, Leonard Høglund, ugift, 25, hjemmehørende i Rodala Kimeta ved Aaboe i Findland
1865, 2012, 2612, Hans Frederik Knudsen, 12, søn af arbeidsmand Knud Hansen, i Vestergade
1865, 2712, 3012, Johann Julius Friederich Saknies, 18 dage, søn af nagelsmedsvend Saknies, i Hulgade
1865, 2712, 02011866, Rasmus Nielsen, gift dagleier, 80, Frue Kirkestræde
1865, 2508, -, Hans Christian Jørgensen, gift møllebygger, Vestergade
1865, 3012, 05011866, Lauritz Laurberg Groth, 2 dage, søn af rebslager Groth, i Møllergade
1865, 3012, 02011866, Peder Pedersen, enkemand og fattiglem, 70, Fattiggaarden
1866, 1101, 1401, Christian Jensen, 2, søn af huusmand P. Jensen, i Hallingskov
1866, 1701, 2001, Hans Christian Nicolai Lindegaard, ½, søn af skomagermester N. J. Lindegaard, i Møllergade
1866, 1801, 2301, Knud Hansen, enkemand og fattiglem, 56, paa Sygehuset
1866, 1901, 2301, Hans Petersen, gift tømmermester, 75½, Bagergade
1866, 3001, 0202, Hans Hansen, 5½, søn af huusmand Hans Hansen, i Hallingskov
1866, 2802, 0303, Udøbt dreng, 5 uger, søn af smedesvend P. J. Thune, i Bagergade
1866, 1103, 1403, Jacob Hansen Appeldorph, ugift væversvend, 34, arbeidede hos væver Brettschneider. Hjemmehørende i Odense
1866, 0204, 0604, Lauritz Hansen Frandsen, gift snedker, 39, Ørkildsgade
1866, 0304, 0904, Peter Hansen, enkemand og rebslagermester, 70, Møllergade
1866, 2604, 3004, Dødfødt dreng, søn af huusmand og skibstømrer Anders Christiansen, i Græsholmene
1866, 0905, 1105, Dødfødt dreng, søn af Christine Jørgensen (datter af smaakjører H. Jørgensen)
1866, 1205, 1805, Wilhelm Møller Petersen, 4½, søn af tømmermand Peder Iversen Hansen, i Vestergade
1866, 2605, 2905, Christopher Johansen, enkemand og dagleier, 49, paa Sygehuset
1866, 3105, 0506, Carl Ludvig Jacob Andersen, 11 maaneder, søn af farver Andersen, i Møllergade
1866, 0206, 0506, Frederik Antonius Børre, 1½, søn af ugift fattiglem Ane Cathrine Jørgine Wilhelmine Børre
1866, 0806, 1206, Peter Ketel Petersen, enkemand og arbeidsmand, 62, Møllergade
1866, 1206, 1506, Hans Andersen, 3½, søn af huusmand Anders Andersen, paa Hallingskov
1866, 1906, 2206, Otto Henriksen Kock, 14 dage, søn af kjøbmand N. K. Kock, paa Torvet
1866, 0507, 1007, Christian Petersen, 6 uger, søn af ugift Marie Amalie Christensen, i Bagergade
1866, 2607, 3007, Rasmus Henningsen, gift arbeidsmand, 39, Vestergade
1866, 0208, 0408, Dødfødt dreng, søn af sømand Rasmus Andersen, i Christiansminde
1866, 0508, 0908, Rasmus Pedersen, gift arbeidsmand, 65, Bagergade
1866, 2008, 2308, Axel Jørgensen, 10 dage, søn af modelsnedker Jørgensen, i Ørkildsgade
1866, 2108, 2408, Lars Andersen, gift dagleier, 48, Bagergade
1866, 2708, 3108, Hans Larsen Gulfeldt, gift kludesamler, 66, Vestergade
1866, 1410, 1910, Rasmus Michael Peter Henningsen, 3, søn af snedker Henningsen, i Bagergade
1866, 0511, 1011, Christian Ferdinand Eriksen, gift skrædermester, 35, Bagergade
1866, 1011, 1411, Carl Christian Munkeboe, gift skrædersvend, 39, paa Sygehuset. Født i Hillerød
1866, 1112, 1712, Martin Ludvig Heckmann, 11 maaneder, søn af sømand Christopher Heckmann, paa Torvet
1866, 2612, 3112, Peter Sørensen, gift, naalemager og bælgtræder, 66, Møllegade ved Frue Kirke
1866, 2712, 3112, Edvard Marius August Printzlau, 8 maaneder, søn af typograpf Printzlau, i Gaasestrædet
1867, 1001, 1401, Wilhelm Martinus Poulsen, 4½, søn af glarmester Poulsen, i Øxenbjergmark
1867, 1701, 2201, Georg Møller, 3 maaneder, søn af skipper Møller, i Møllergade
1867, 2301, 2901, Peder Herskind Hansen, 1 og 1 maaned, søn af sømand Peder Hansen, i Vestergade
1867, 0802, 1202, Carl Fritz Frederik Mathiesen, 1 og 4 maaneder, søn af styrmand Mathiesen, i Bagergade
1867, 1002, 1802, Dødfødt dreng, søn af klodsemager Hans Olsen, i Hulgade
1867, 1502, 1902, Wiggo Waldemar Christensen, 9, søn af gartner Christensen, i Bagergade
1867, 1602, 1902, Dødfødt dreng, søn af slagtermester Julius Buch, i Ørkildsgade
1867, 0703, 1403, Frederik Mølmark, gift og practiserende læge, 56, Møllergade
1867, 2403, 2903, Ludvig Emanuel Marvig, 1½, søn af skomager Marvig
1867, 0504, 0804, Peter Nielsen, 5 dage, søn af avlsmand H. C. Nielsen, i Øxenbjergmark
1867, 1604, 2304, Svend Martin Møller, gift skipper, 32, Møllergade
1867, 2704, 0305, Carl Rasmussen, 16, søn af smaakjører Hans Rasmussen, i Overgade
1867, 0105, 0605, Christian Nielsen, ugift slagtersvend, 27, paa Sygehuset
1867, 0505, 1005, Niels Christian Hvidberg, 5 dage, søn af farveforhandler Hvidberg
1867, 0505, 1005, Hans Jørgensen, 11, søn af dagleier Jørgen Rasmussen, i Hulgade
1867, 1006, 1706, Anders Christiansen, gift dagleier, 58, Overgade
1867, 1406, 1906, Johan Georg Wiggers, gift, pensioneret toldassistent og dannebrogsmand, 70, paa Torvet
1867, 2306, 2706, Hans Christian Laurits Mortensen, 1 og 4 maaneder, søn af smed Mortensen, i Møllergade
1867, 3006, 0407, Michael Andersen Wiberg Jørgensen, 5, søn af modelsnedker Jørgensen, i Ørkildsgade
1867, 0908, 1308, Martin Christopher Mortensen, ugift photograpf, Møllergade
1867, 0907, 1507, Hans Jørgen Baagøe, gift, kjøbmand, ridder af dannebrog og D. M., 84, Møllergade
1867, 1708, 2108, Carl Frederik Børmer, fraskilt handskemager, 56, Fattiggaarden
1867, 1809, 2309, Peder Josva Pedersen, 10 uger, øn af dagleier Claus Pedersen, i Ørkildsgade
1867, 2209, 2609, Peter Petersen, 1 og 3 maaneder, søn af skibstømrer Hans Søren Pedersen, i Svendborg
1867, 2409, 0110, Frederik Ferdinand Jørgensen, gift skomagermester, 40, Møllergade
1867, 2509, 2909, Hans Pedersen, 6 uger, søn af skovfoged Hendrik Pedersen, i Porthuset
1867, 0310, 0910, Lars Peter Lindegaard, enkemand og væver, 78, Hallingskov
1867, 1610, 2110, Simon Albjerg, ugift malermester, 55, Sygehuset
1867, 1710, 2110, Peter Vilhelm Graae, 12½, søn af ugift Marie Graae, paa Sygehuset
1867, 2610, 3110, Rasmus Rasmussen, ugift almisselem, 79, Fattiggaarden
1867, 0611, 1111, Hans Karenus Vilhelm Møller, 14 dage, søn af ugift Ane Marie Jensine Hansen, Vestergade
1867, 1111, 1511, Christian Ferdinand Vilhelm Jensen, 2½, søn af dagleier Niels Jensen, i Vestergade
1867, 1311, 1911, Frederik Poulsen, enkemand og toldkontrolleur, 72, Fruestræde
1867, 1411, 1911, Udøbt dreng, 10 uger, søn af smedesvend Trauboth, i Vestergade
1867, 2111, 2711, Lars Pedersen, gift murer, 56, Hulgade
1867, 2211, 2911, Rasmus Pedersen, gift klodsemager, 53, Vestergade
1867, 2911, 0412, Hans Hansen, søn af handelsmand Peder Hansen, i Møllergade
1867, 2912, 03011868, Anton Ceres Bronie, gift værtshuusholder, 50, Sygehuset
1868, 0201, 0801, Dødfødt dreng, søn af ugift Nielsine Kirstine Nielsen, i Grubbemøllestrædet
1868, 1401, 1701, Dødfødt dreng, søn af smedesvend Langkilde, i Hulgade
1868, 2001, 2501, Peder Hansen, gift tømmermand, 67½, Bagergade
1868, -, 2501, Mads Hansen, …
1868, 3001, 0302, Carl Laurits Jørgensen, 7 dage, søn af vognmand Jørgensen, i Bagergade
1868, 1002, 1502, Jens Pedersen, gift arbeidsmand, 59, Bagergade
1868, 1602, 2102, Harald Fedder Martillo Madsen, 3, søn af skipper Madsen, i Bagergade
1868, 2302, 2702, Udøbt dreng (tvilling), søn af farvehandler Hvidberg, i Møllergade
1868, 2602, 2902, Niels Møller, 8 dage, søn af skibsbygmester L. Møller, i Ørkildsgade
1868, 0403, 1003, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Mortensen, i Hømarken
1868, 1403, 2003, Carl Adolph Thejll, enkemand, justitsraad, landinspecteur og ridder af dannebrog, 86, decoenent ved den svenske Sct. Helene Madeille i Klostergaarden
1868, 3003, 0304, Dødfødt dreng, søn af ugift Johanne Sophie Knudsen, i Vestergade
1868, 0504, 0804, Hans Carl Nielsen, 8 dage, søn af dreier Nielsen, i Bagergade
1868, 2104, 2704, Morten Frandzen, enkemand og forhen garver, 78, paa Torvet
1868, 2304, 2704, Hans Jørgen Hansen, 16 dage, søn af huusmand Anders Knudsen Hansen, i Hallingskov
1868, 2604, 0105, Erik Mathiesen (tvilling), 6 dage, søn af skipper Mathiesen, i Bagergade
1868, 0705, 1205, Hendrik Nicolai Nielsen Sølvbjerg, gift litsenbroder, 49, Kjeddelsmedstræde
1868, 0905, 1405, Hans Pedersen, 14, søn af tømmermand Peder Iversen Hansen, i Vestergade
1868, 0905, 1405, Hans Hansen, enkemand og almisselem, 78, Fattiggaarden
1868, 0906, 1606, Niels Rasmussen, gift snedker, 35, Møllergade
1868, -, 1806, Christen Larsen Palle, gift skipper, Sindssygeanstalten i Vordingborg
1868, 2006, 2406, Hans Madsen, enkemand og aftægtsmand, 65, Hallingskov
1868, 0307, 0907, Johannes Johansen, enkemand og smed, 70, Bagergade
1868, -, 1507, Knud Olsen Grønvold, gift, kjøbmand, brandcapitain og ridder af dannebrog, 55, Møllergade
1868, 1708, 2008, Niels Antonius Hansen, 1 maaned, søn af ugift Andreasine Petrine Hansen, af Nyborg
1868, 2808, 3108, Marius Nicolai Jørgensen, 14 dage, søn af tobaksfabriqeur, O. Jørgensen, i Møllergade
1868, 0309, 0809, Axel Peter Lemming, 12 dage, søn af gjørtler Lemming, i Møllergade
1868, 0409, 0809, Peter Christian Olsen, 5 dage, søn af baadfører Olsen, i Hulgade
1868, 1009, 1409, Thomas Bøgh, 1, søn af slagtermester Bøgh, i Ærøeskjøbing
1868, 1409, 1809, Carl Christian Bach, 19 dage, søn af fuldmægtig Bach, i Fruestræde
1868, 2809, 0110, Johan Andreas Müller, 19 dage, søn af sæbesyderibestyrer Müller, i Bagergade
1868, 1410, 1910, Rasmus Jørgen Rasmussen, 4 uger, søn af ugift Karen Johanne Jørgensen, i Hulgade
1868, 1510, 2010, Matz Lorenzen, gift og forhen forpagter paa Hvidkilde, 77, Vestergade
1868, 0511, 0911, Fritz Christian Benjamin Kopp, 9, søn af afdøde skomager Kopp, i Hulgade
1868, 0911, 1411, Niels Larsen Hansen, gift og forhen felbereder, 75, Vestergade
1868, 3011, 0412, Niels Hansen, gift kludesamler, 45, Hallingskov
1868, 0612, 1112, Axel Julius Nicolai Lind, 11 og 9 maaneder, søn af smed Lind, i Vestergade
1868, 3112, 04011869, Wiggo Emil Udbye, 5 dage, søn af kjøbmand Udbye, i Møllergade
1869, 1501, 2101, Frederik Wilhelm Kugler, gift, organist og musiklærer, 60, Fruestræde
1869, 2101, 2701, Andreas Jacob Fich, enkemand og forhen malermester, 77, Møllergade
1869, 2701, 0202, Peter August Wilhelm Krüger, 16, søn af afdøde politibetjent Krüger, i Fruestræde
1869, 1602, 2202, Holger Ossin, enkemand og snedkersvend, 54, Sygehuset
1869, 2102, 0103, Frederik Wilhelm Petersen, 7 uger, søn af skipper J. K. Petersen, i Vestergade
1869, 2503, 0203, Peter Ludvig Edvard Mortensen, 3½, søn af sømand Mortensen, i Kjeddelsmedstrædet
1869, 0203, 0803, Emil Scheuer, gift snedker, 28, Sygehuset
1869, 1403, 1803, Hyrum Smith Jacobsen, 6 dage, søn af smedesvend Jacobsen, i Vestergade
1869, 1703, 2203, Johan Frederik Phaff, gift, tømmermester og møllebygger, 59, Pintemøllestræde
1869, 1404, 2104, Hans Poulsen, gift bødkermester, 74 og 3 maaneder, Møllergade
1869, 2004, 2404, Hans Albert Holst, 10 dage, søn af maler Holst, i Grubbemøllestræde
1869, 0605, 1105, Rasmus Møller Knudsen, 9 uger, søn af farver Knudsen, i Møllergade
1869, 2905, 0406, Carl Christian Schmidt, 7 og 9 maaneder, søn af væver Schmidt, i Møllergade
1869, 3105, 0406, Hans Jørgen Lange, 9, søn af meelhandler Lange, paa Torvet
1869, 1206, 1706, Udøbt dreng, søn af ugift Maren Rasmussen, af Kogtved
1869, 1906, 2306, Carl Johannes Gottlieb Scheumann, ½, søn af garversvend Scheumann, i Kjeddelsmedstræde
1869, 2206, 2806, Jørgen Lars Jørgensen, gift sømand, 46, Bagergade
1869, 2906, 0307, Johan Jørgen Snoer, gift, forhen skomager og vægter, 58, Bagergade
1869, 0607, 1207, Thomas Lorentzen, gift slagter, 52, af Wissenbjerg Sogn. P.t. i Bagergade
1869, 1907, 2407, Jacob Madsen, gift klodsemager, 41, Møllergade
1869, 0408, 1008, Rasmus Larsen, enkemand og boelsmand, 66, Hømarken
1869, 0809, 1009, Rolf Cornelius Kragh, 2 maaneder, søn af uhrmager Kragh, i Møllergade
1869, 0510, 1110, Gotfred Christensen Rasmussen, ugift sømand, 21 og 3 maaneder, i Ørkildsgade. Søn af sandmand H. Larsen Rasmussen
1869, 0211, 0811, Jørgen Andersen, gift arbeidsmand, 63, Hulgade
1869, 1411, 1911, Carl Johan Heinrich Mühlenfeldt, 10, søn af rottejæger Mühlenfeldt, i Bagergade
1869, 2011, 2411, Jens Lang, enkemand og fattiglem, 73, paa Fattiggaarden
1869, 1112, 1512, Christian Lohse, ugift fattiglem, 46, paa Fattiggaarden
1869, 2112, 2412, Udøbt dreng, 5 dage, søn af stolemager Jæhger, i Møllergade
1869, 2612, 3012, Hans Rasmussen, enkemand og dagleier, 63, Møllergade
1869, 2712, 04011870, Johan Christian Hoffmann, gift og forhen stabstrompeter, 62, Skolegade
1869, 3012, 04011870, Hans Rasmussen, enkemand og fattiglem, 68, paa Fattiggaarden
1870, 0901, 1301, Frederik Christian Jensen, ugift arbeidsmand, 52, Fattiggaarden
1870, 1501, 2101, Frits Vilhelm Schleimann, gift smedemester, 48, Vestergade
1870, 1701, 2101, Christian Nielsen, gift rebslagersvend, 46, Veiemøllehusene
1870, 0802, 1502, Johan Engel, enkemand og forhen høker, 70½, Bagergade
1870, 0902, 1402, Peter Strengberg, fraskilt og fattiglem, 69, Fattiggaarden
1870, 2302, 0103, Hans Jacob Møller, gift slagtermester, 47, Kongeveien
1870, 2802, 0503, Marius Thomsen Mikkelsen, gift spækhøker, 46, Møllergade
1870, 0303, 0503, Carl Theodor von Wørden, ugift maskinarbeider, 52, Ørkildsgade
1870, 2203, 2503, Hans Rasmussen Jacobsen, 2 maaneder, søn af dreiermester Carl August Jacobsen, i Ørkildsgade
1870, 0304, 0804, Axel Emil Rasmus Lund, 2½, søn af kjøbmand P. A. Lund, i Møllergade
1870, 0105, 0505, Torben Flindt, enkemand og fattiglem, 81, Fattiggaarden
1870, 0205, 0505, Henrik Andreas Polycarpus Bøgh, 3 uger, søn af slagter Bøgh, i Kjeddelsmedstræde
1870, 0205, 0905, Diderik Christian Nielsen, gift bødker, 37, Ørkildsgade
1870, 0305, 0905, Peter Johan Schleimann, 1 maaned, søn af slagter Schleimann, i Møllergade
1870, 2305, 2705, Rasmus Petersen (Palle), gift smaakjører, 59, Bagergade
1870, 1106, 1606, Udøbt dreng, 10 timer, søn af ugift Gjertrud Marie Knudsen, i Ørkildsgade
1870, 1406, 1806, Hans Hansen, gift skrædder, 32, Bagergade
1870, 1806, 2306, Rasmus Hansen Rasmussen, 6½, søn af dagleier Rasmus Rasmussen, i Bagergade
1870, 0207, 0707, Hans Peter Jensen, gift og forhen skipper, 71, Møllergade
1870, 0507, 1107, Udøbt dreng, 6 uger, søn af kurvemager P. W. Wiingaard, i Møllergade
1870, 1107, 1807, Claus Petersen, gift kudsk, 41, Kjeddelsmedstræde
1870, 1308, 1708, Hans Hansen Møller, 14 dage, søn af skipper J. H. Møller, i Ørkildsgade
1870, 2908, 0109, Niels Johannes Knudsen, gift arbeidsmand, 40, Ravns Mølle
1870, 3008, 0309, Hans Frandsen, enkemand og skomagermester, 82, Vestergade
1870, 0809, 1209, Hans Frederik Marius Rasmussen, 1½, søn af ugift Karen Rasmussen, i Ørkildsgade
1870, 0909, 1509, Johannes Flindt, gift, vertshuusholder og forhen bager, 75, Møllergade
1870, 0110, 0510, Jens Jensen, 2½, søn af huusmand Jørgen Jensen, i Græsholmene
1870, 0110, 0610, Peter Arentzen Seltz, gift sømand, 41, Fruestræde
1870, 0310, 0710, Johan Laue, enkemand og skrædersvend, 41, Sygehuset
1870, -, 1110, Peder Hansen, 14, søn af huusmand Hans Andreasen, i Hømarken
1870, 1010, 1410, Carl Emil Augustinus, 6 dage, søn af smedesvend Augustinus, i Bagergade
1870, 1610, 2010, Christian Lauritsen, ugift snedkersvend, 21, Sygehuset
1870, 1810, 2410, Niels Hansen, gift huusmand, 68, Hallingskov
1870, 1611, 1911, Severin Bruun, ugift skomagerlærling, 23, Sygehuset
1870, 2111, 2511, Johan Frederiksen, gift, forhen sadelmager og fattiglem, 79, Fattiggaarden
1870, 1711, 2311, Niels Søren Berthelsen, gift sliber og fattiglem, 68, Bagergade
1870, 2311, 2911, Albrecht Christopher Rasmussen West, ugift og forhen handelsassistent, 41, Fruestræde
1870, 2811, 0212, Joseph Moses, gift slagter, 42, Vestergade
1870, 2611, 0112, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Jacob Jensen, i Pindmøllestrædet
1870, 0312, 0712, Ludvig Frandsen, ½, søn af arbeidsmand Johan Frandsen, i Møllergade
1870, 1412, 1712, Hemming Jens Peter Rasmussen, 3 dage, søn af arbeidsmand Hans Rasmussen, i Overgade
1870, 1712, 1912, Dødfødt dreng, søn af Christen Hansen, i Græsholmene
1870, 1912, 2012, Dødfødt dreng, søn af uldspinder Heinrich Selck, i Ravns Mølle
1870, 2412, -, Mathias Bentzen, enkemand og smedesvend, 58, Gaasetorvet
1871, 1002, 1402, Rasmus Rasmussen, 8 dage, søn af forgylder Rasmusen, i Vestergade
1871, 1402, 2102, Ludvig Eriksen, gift slagtermester, 57½, Vestergade
1871, 0403, 0903, Niels Ludvigsen West, enkemand og smedemester, 81, Fruestræde
1871, 0504, 1004, Hans Pedersen Albech, 7 dage, søn af forhen farver Albech, i Vestergade
1871, 1304, 1804, Rasmus Hansen, gift arbeidsmand, 56, Ørkildsgade
1871, 1404, 2004, Anders Holm, ugift væversvend, 48, fra Bjerreby Sogn. P.t. Sygehuset
1871, 1904, 2604, Lars Peter Sophus Larsen, gift skomagermester, 34 og 9 maaneder, Møllergade
1871, 2904, 0405, Frederik Jørgen Peter Huusom, 9 maanedersøn af smed E. Huusom, i Møllergade
1871, 1505, 2005, Hans Hermansen, gift fattiglem, 65, Fattiggaarden
1871, 1805, 2305, Jørgen Mortensen, fraskilt og arbeidsmand, 64, Møllergade
1871, 2005, 2305, Udøbt dreng, 1½ dag, søn af billedhugger Stamm, i Møllergade
1871, 2305, 3105, Joseph Svendsen, gift værtshusholder, 65, Caroline Amalielund
1871, 1806, 2106, Rasmus Nielsen Andersen Jensen, 2½ maaned, søn af skipper E. Jensen, i Ørkildsgade
1871, 2106, 2606, Ludvig Lagoni, gift og forhen kjøbmand, 57, Grubbemøllestræde
1871, 2806, 0407, Hans Liebholt Wilhjelm, gift procurator, 77, Møllergade
1871, 2806, 0407, Peder Mortensen, gift arbeidsmand, 72, Møllergade
1871, 1707, 2407, Hans Ditlev Christensen, gift huustømmermand, 41, Caroline Amalielund
1871, 0108, 0408, Hans Christian Marius Hansen, 8 dage, søn af arbeidsmand Anders Peter Hansen, i Fruestræde
1871, 0308, 0908, Hans Aarsleff Hansen, gift felbereder, 72, Sørup Sogn
1871, 2008, 2508, Carl Anton Bronée, ugift snedkersvend, 25, Bagergade
1871, 0210, 0910, Frederik Hansen, ugift, skomager og garver, 79, Møllergade
1871, 0610, 0710, Dødfødt dreng, søn af smed Augustinus, i Bagergade
1871, 2610, 0211, Adolph Jørgensen, ugift fattiglem, 53, paa Fattiggaarden
1871, 1511, 2111, Mads Andreas Bloch, gift felbereder, 62, Vestergade
1871, 0612, 1212, Christian Petersen, gift skrædersvend, 34, Fruestræde
1871, 1912, 2212, Hans Jacob Hansen, 1 maaned, søn af arbeidsmand Peter Hansen, i Hulgade
1871, 3012, 06011872, Niels Jensen, ugift tjenestekarl, 49, Sygehuset. Tjente paa Hvidkilde i Sørup Sogn
1871, 2303, 2403, Dødfødt dreng, søn af ugift Ane Marie Jensen, i Hulgade
1872, 1001, 1701, Poul Petersen, gift felbereder, 86, Møllergade
1872, 2401, 3001, Johannes Andreas Olsen, 7 og 3 maaneder, søn af styrmand Olsen, i Ørkildsgade
1872, 1402, 1602, Dødfødt dreng, søn af svovlstikkefabrikant Petersen, i Vestergade
1872, 1402, 2002, Christian Nicolai Lindegaard, enkemand og skomager, 72, Fruegade
1872, 2202, 2702, Christian Abraham Nørregaard, 9 maaneder, søn af styrmand Nørregaard, i Bagergade
1872, 2402, 2702, Laurits Christian Siverts Jacobsen, ugift tjenestekarl, 20, paa Sygehuset. Født 1850 i Svendborg
1872, 0203, 0803, Andreas Julius Hass Agerskov, gift, commandeur, udskrivsningschef og ridder af dannebrog, 60, Bagergade
1872, 0303, 1103, Peter Viborg Arentsen, gift bødker, 67, Fruestræde
1872, 0703, 0903, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Rasmus Jensen, i Kjeddelsmedstræde
1872, 2803, 3003, Niels Peter Christensen, 2 maaneder, søn af ugift Karen Kirstine Nielsen, paa Møllebakken
1872, 2303, 2403, Dødfødt dreng, søn af stolemager Jæger, i Møllergade
1872, 0204, 0804, Jens Petersen, gift aftægtsmand, 74½, Øxenbjergmark
1872, 0604, 1204, Hans Henrik Busch, gift farver, 55, Ørkildsgade
1872, 2104, 2704, Niels Pedersen, gift boelsmand, 62, Hømarken
1872, 0605, 1105, Jens Peter Marius Hemming Rasmussen, 4 maaneder, søn af arbeidsmand Hans Rasmussen, i Møllergade
1872, 1705, 1905, Dødfødt dreng, søn af styrmand Andersen, i Kjeddelsmedstrædet
1872, 0606, 1006, Johan Michael Leonhard Hoffmann, gift skrædder, 42, Bagergade
1872, 0507, 0907, Gumme Carl Vilhelm Larsen, 4 uger, søn af dagleier Hans Larsen, i Hulgade
1872, 1207, 1707, Arndt Valdemar Larsen, 3, søn af afdøde skomager Larsen, i Møllergade
1872, 2907, 0308, Carl Vilhelm Printzlaü, enkemand, krigsassessor og pensionist, 80 og 9 maaneder, Bagergade
1872, 0208, 0808, Johan Frederik Kjær, gift, kammerraad og forhen proprietair, 79, Møllergade
1872, 1108, 1608, Mads Rasmussen, 14, søn af arbeidsmand Rasmus Madsen, i Ørkildsgade
1872, 2608, 3108, Hans Peter Rasmussen, gift og forhen skomagermester, 64, Møllergade
1872, 2508, 0209, Peder Rasmussen, gift og forhen arrestforsvarer, 72, Bagergade
1872, 1009, 1309, Vilhelm Marius Hansen, 3 maaneder, søn af ugift Kirsten Hansen, i Møllergade
1872, 2709, 0210, Ludvig Hansen, ugift cigarmager, 34, Bagergade
1872, 1909, 0510, Hans Rasmussen, gift sandgraver, 53, Ørkildsgade
1872, 0510, 0810, Dødfødt dreng, søn af bager A. H. Gotfredsen, i Møllergade
1872, 1610, 2110, Hans Rasmus Blinkenberg, 14 dage, søn af dreier Blinkenberg, i Møllergade
1872, 0911, 1111, Peter Henningsen, tjenestedreng, 15, paa Broholm. Paa Sygehuset
1872, 1311, 1811, Hans Hansen, gift tømmermand, 62, Ørkildsgade
1872, 0912, 1812, Anders Christian Frederik Nielsen, smedelærling, 15, paa Thurøe
1872, 2512, 2812, Martin Jørgensen, 2 maaneder, søn af huusmand Jens Jørgensen, i Øxenbjergmarken
1873, 0301, 0601, Rasmus Frederik Hansen, 3 dage, søn af dagleier Peder Hansen, i Møllergade
1873, 0801, 1101, Niels Peter Christian Hansen, 14 dage, søn af ugift Marie Sophie Hansen, i Hømarken
1873, 1701, 2301, Viggo Henningsen, ugift slagter, 24, Vestergade
1873, 2301, 2901, Frands Sørensen, gift og forhen væver, 75, Hulgade
1873, 0802, 1402, Christian Petersen, gift værtshusholder, 48 og 9 maaneder, Møllergade
1873, 0403, 1203, Frederik Emanuel Lützen, kammerherre, udskrivsningschef, ridder af dannebrog og dannebrogsmand, 62, Møllergade
1873, 0703, 1103, Christen Nielsen, ugift fattiglem, 81, paa Fattiggaarden
1873, 0104, 0404, Carl Emil Caspersen, 4 dage, søn af gartner Caspersen, i Vestergade
1873, 1004, 1504, Villiam Sophus Wiingaard, 9 maaneder, søn af kurvemager C. W. Wiingaard, i Møllergade
1873, 1205, 1605, Jørgen Pedersen, gift former, 52, Bagergade
1873, 0306, 0606, Theodor Johan Heuckendorff, ½, søn af forhen husfoged Heuckendorff, i Vestergade
1873, 0406, 0906, Rudolph Ferdinand Bodenhoff, gift telegrafist, 56, Møllergade
1873, 1906, 2206, Carl Vilhelm Udbye, 7 maaneder, søn af kjøbmand Udbye, i Møllergade
1873, 2607, 2807, Udøbt dreng, ½ døgn, søn af ugift Madsine Jørgensen, i Fruestræde
1873, 2707, 0108, Johannes Balthazar Zehngraff, enkemand og skrædder, 85½, Bagergade
1873, 0108, 0508, Peter Hansen, ugift skomagersvend og fattiglem, 41, paa Fattiggaarden
1873, 0408, 0808, Hans Peter Jensen, 3½, søn af husmand Jørgen Jensen, i Græsholmene
1873, 0908, 1108, Dødfødt dreng, søn af værtshusholder J. H. B. Hansen, i Vestergade
1873, 1508, 2108, Christen Pedersen, enkemand og skræder, 88, Vestergade
1873, 1409, 1809, Christian Berthelsen, enkemand, forhen farver og fattiglem, 88, paa Fattiggaarden
1873, 2609, 0210, Lars Jørgensen, gift tømmermand, 64, Kjeddelsmedstræde
1873, 1510, 2010, Peter Andreas Storm, 4½, søn af murer Storm, i Hømarken
1873, 1411, 1911, Jens Sørensen, ugift fattiglem, 65, paa Fattiggaarden
1873, 2111, 2611, Frits Christian Benjamin Jæger, 3½, søn af skipper Jæger, i Hulgade
1873, 2211, 2811, Hans Jensen, gift værtshusholder, 56, Møllergade
1873, 2411, 2911, Jørgen Jensen, gift stenhugger, 56½, Vestergade
1873, 2411, 0112, Andreas Peter Christensen, gift vært, 45, i Borgerforeningen
1873, 2811, 0212, Lars Jensen, enkemand og arbejdsmand, 71, Bagergade
1873, 0212, 0812, Johan Heinrich Jürs, ugift skrædersvend, 37, Sygehuset
1873, 0812, 1112, Hans Hansen (tvilling), 1 dag, søn af slagter R. Hansen, i Vestergade
1873, 0812, 1512, Hans Andersen, gift arbejdsmand, 45, Møllergade
1873, 1212, 1512, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Johansen, i Græsholmene
1873, 1012, 1612, Peter Hansen Jensen, enkemand og bagermester, 68, Møllergade
1873, 1112, 1812, Simon Christophersen, ugift aftægtsmand, 71, Hallingskov
1873, 2112, 2912, Niels Pedersen, gift arbejdsmand, 72, Ørkildsgade
1873, 2812, 03011874, Mads Hansen, enkemand og arbejdsmand, 59½
1874, 0201, 0701, Frederik Schmidt, enkemand, sadelmager og fattiglem, 76
1874, 0301, 0801, Anders Peter Andersen, 6 og 9 maaneder, søn af styrmand Andersen, i Ørkildsgade
1874, 0901, 1401, Carl Laurits Sørensen, ugift skomagersvend, 49, Fattiggaarden
1874, 3001, 0402, Peter Johansen, gift arbejdsmand, 77, Fattiggaarden
1874, 0102, 0602, Johan Conrad Casper Stamm, gift billedhuggersvend, 32½, Møllergade
1874, 0102, 0402, Marius Bendix Petersen, 3 maaneder, søn af kobbersmedsvend Petersen, i Kjeddelsmedstræde
1874, 1502, 1502, Dødfødt dreng, søn af Gorm Albjerg, i Kjeddelsmedstræde
1874, 2302, 0403, Johan Carl Vilhelm Albert Boeck, gift handelsrejsende, 35, Møllergade
1874, 0703, 1203, Carl August Jacobsen, gift drejermester, 36, Bagergade
1874, 0603, 1303, Michael Strøbech, enkemand og tømmermester, 82, Bagergade
1874, 1103, 1603, Rasmus Peter Julius Sørensen, 5, søn af ugift Nicoline Hansen, i Vestergade
1874, 0903, 1703, Ludvig Qvist, gift kjøbmand, 69, Møllergade
1874, 1303, 1903, Jørgen Laurits Christian Lund, contorist, 16½, Møllergade
1874, 2303, 2703, Andreas Valdemar Jensen, 5, søn af arbejdsmand P. Jensen, i Ørkildsgade
1874, 2403, 3003, Peter Marius Thune, 10, søn af smedesvend Thune, i Vestergade
1874, 2403, 3003, Anders Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 78, Hallingskov
1874, 2803, 3103, Dødfødt dreng, søn af smedesvend Rasmus Pedersen, i Bagergade
1874, 2903, 0404, Hans Peter Gunnarsen, 10, søn af skrædder Gunnarsen, i Møllergade
1874, 2404, 2904, Carl Johan Wille, 13, søn af blikkenslager Wille, i Møllergade
1874, 0905, 1305, Frederik Møller, gift smedesvend, 31, Vestergade
1874, 1006, 1606, Jens Jørgensen, enkemand og forhen skipper, 74, Ørkildsgade
1874, 1206, 1806, Erik Andersen, gift tømmermand, 62½, Pløjeholmene
1874, 1506, 2006, Niels Nielsen, ugift tjenestekarl, 27, Sygehuset
1874, 0407, 0907, Jens Henningsen, gift snedkermester, 58, Møllergade
1874, 1907, 2207, Andreas Jensen Dreier, 5 uger, søn af ugift Kirsten Dreier, i Vestergade
1874, 0108, 0608, Rasmus Hansen Goldberg, 2, søn af detaillist Goldberg, i Møllergade
1874, 0108, 0608, Hans Pedersen, enkemand og sømand, 74, Hallingskov
1874, 0308, 0708, Knud Peter Hansen, gift arbejdsmand, 60½, Vestergade
1874, 0408, 1208, Carl Frederik Heidemann, gift snedker, 80 og 9 maaneder, Bagergade
1874, 0808, 1208, Christopher Martin Martinsen, 7 uger, søn af snedker Martinsen, i Bagergade
1874, 0908, 1008, Dødfødt dreng, søn af blikkenslagermester Nicolaj Jensen, i Møllergade
1874, 3008, 0409, Hans Aarslev Hansen, ugift fattiglem, 56, Fattiggaarden
1874, 0309, 0709, Peter Larsen, ugift skrædersvend, 45, Fattiggaarden
1874, 2709, 3009, Ejnar Jørgensen, 4, søn af translateur Jørgensen, i Møllergade
1874, 0910, 1210, Ludvig Johannes Graucob, ½, søn af skomager Graucob, i Bagergade
1874, 2310, 2910, Anders Christiansen, gift husmand og skibstømmermand, 45½, Hømarken
1874, 0211, 0611, Christen Hansen, gift skomager, 49, Fruestræde
1874, 1011, 1611, Andreas Frederik West, enkemand og forhen kjøbmand, 82, Torvet
1874, 1311, 1911, Peter Carl Christian Andreas Carstens, 11 uger, søn af ugift Marie Caroline Thomsen, i Hallingskov
1874, 1911, 2311, Ernst Brandt, jun., gift og kjøbmand, 57½, Møllergade
1874, 0112, 0512, Niels Jensen, enkemand og skomager, 63, Fattiggaarden
1874, 1012, -, Frederik Emil Guntofte, sømand, 23, Sygehuset
1874, 1212, 1812, Preben Ludvig Hansen, 5, søn af sadelmager E. Hansen, i Møllergade
1874, 2312, 2812, Michael Ostvald, enkemand, skomager og fattiglem, 61, paa Fattiggaarden
1874, 2512, 3112, Hans Poulsen, enkemand og skrædder, 63, Møllergade
1872, 2901, 0502, Henrik Olsen Henriksen, gift slagtermester, 67 og 9 maaneder, Ørkildesgade
1875, 1202, 1802, Bengt Gunnarsen, 8½, søn af skrædder Gunnarsen, i Møllergade
1875, 1402, 1902, Rasmus Pedersen, gift tømmermand, 60½, Vestergade
1875, 0103, 0503, Hans Christian Rasmussen, 4 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Rasmussen, i Møllergade
1875, 1703, 1903, Johannes Laurits Jørgensen, 5 maaneder, søn af detaillist Jørgensen, i Møllergade
1875, 2003, 2703, Peder Sørensen, gift daglejer, 73, Hømarken
1875, 3103, 0604, Jens Andersen, gift kurvemager, 55, Hulgade
1875, 0604, 0804, Jens Jensen, gift arbejdsmand, 43
1875, 0704, 1204, Hans Olsen, gift væversvend, 48½, Møllergade
1875, 1504, 2204, Hans Rasmussen, enkemand og gagemøller, 74, Møllergade
1875, 2904, 3004, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Rasmus Jensen, i Kjeddelsmedstrædet
1875, 0205, 0505, Hans Rasmussen Lieberoth, 3, søn af snedker Lieberoth, i Kjeddelsmedstrædet
1875, 3004, 0705, Jens Steen, gift tømmermester, 59, Bagergade
1875, 1905, 2405, Anders Christian Julius Mortensen, 8 maaneder, søn af detaillist H. Mortensen, i Vestergade
1875, 2005, 2405, Frederik Herman Henriksen, ugift smedesvend hos Axelsen, 31, i Ørkildsgade
1875, 2505, 2705, Andreas Carl Hansen, ugift slagtersvend, 30, Sygehuset
1875, 1406, 1706, Vilhelm Wegener, ugift fattiglem, 74, Fattiggaarden
1875, 0707, 1107, Carl Hansen, 4 uger, søn af slagter Hansen, i Vestergade
1875, 1307, 1907, Carl Emil Lohse, gift bager, 59, Ørkildsgade
1875, 0508, 1008, Jens Carl Christian Henningsen, ugift snedkermester, 29, Møllergade
1875, 1108, 1408, Christian Cæcilius Eriksen, 3 maaneder, søn af ugift Ane Marie Hansen, i Kjeddelsmedstræde
1875, 1708, 2008, Herman Emil Huusom, 9 dage, søn af cigarmager C. Huusom, i Bagergade
1875, 1808, 2308, Jens Hansen, gift værtshusholder, 42, Møllergade (Klippen)
1875, 0409, 0709, Dødfødt dreng, søn af snedker P. Petersen, i Bagergade
1875, 1409, 1709, Edvard Theodor Lavinius Christian Mundeling, 8 dage, søn af omrejsende skærsliber Johann Ch. Heinrich Mundeling. Født i Oure
1875, 0610, 1110, Hans Steffensen, enkemand og fattiglem, 52, Fattiggaarden
1875, 0810, 1410, Jean Albrecht Andersen, gift skibstømrer, 30, Ørkildsgade
1875, 1110, 1410, Johan Magnus Sjølund, ugift styrmand, 22½, paa skonnerten 'Tre Brødre' af Sverige
1875, 1710, 2110, Søren Rasmussen, 2½, søn af daglejer Peder Rasmussen
1875, 3110, 0511, Christen Madsen Christiansen, gift husmand, 62, Hømarken
1875, 0611, 0911, Hans V. Nielsen, ugift slagter, 44, Bagergade
1875, 1111, 1811, Rasmus Hansen, gift arbejdsmand, 58, Vestergade
1875, 1911, 2211, Rasmus Jensen, gift murer, 33, Søgaardsvejen
1875, 2211, 2411, Laurits Nielsen, ugift fattiglem, 44, Fattiggaarden
1875, 2711, 0312, Dødfødt dreng, søn af skrædder Poul Hansen, i Vestergade
1875, 3011, 0412, Niels Rasmussen, gift daglejer, 63, Vestergade
1875, 0212, 0712, Rasmus Ditlevsen, gift tømmermand, 66, Bagergade
1875, 2812, 03011876, Emil Villiam Wiingaard, 5 maaneder, søn af kurvemager P. W. Wiingaard, i Møllergade
1865, 0101, 0501, Karen Andersen, ugift tjenestepige, 59, Ørkildsgade
1865, 1101, 1601, Nicoline Sophie Andersen, 2, datter af huusmand Anders Mortensen, Hømarken
1865, 2001, 2501, Birthe Kirstine Petersen, enke, 77, Vestergade. Daglejer Hans Pedersen
1865, 0202, 0902, Trine Vegner Sander, 49, Vestergade. Smed Sander
1865, 1702, 2302, Josephine Ottomine Flindt, 3½, datter af skomager F. Flindt, Kjedelsmedstræde
1865, 2002, 2402, Ane Dorthea Johansen, ugift fattiglem, 57, Fattiggaarden
1865, 2102, 2802, Gjertrud Rasmussen, enke, 83, Hulgade. Daglejer P. Rasmussen
1865, 2702, 0303, Karen Lucie Eriksen, ugift fattiglem, 79, Fattiggaarden
1865, 0803, 1103, Sophie Henriette Mathilde Stender, 1, datter af kammerjæger Stender, Hulgade
1865, 0903, 1603, Meta Kristine Dagmar Andersen, 1, datter af rebslager Andersen, Møllergade
1865, 1503, 2003, Wilhelmine Rasmussen, 55, Bagergade. Toldasssistent Wessel
1865, 2003, 2403, Martine Sophie Huusom f. Zachariasen, 44, Møllergade. Smedemester E. Huusom
1865, 3003, 0604, Anna Jensine Boline Petersen, 15, datter af smedemester J. Petersen, Møllergade
1865, 0804, 1204, Caroline Huusom, 13, datter af smedemester E. Huusom, Møllergade
1865, 2004, 2404, Agnete Christiane Møller, 2½, datter af skipper Carl Møller, Møllergade
1865, 2304, 2604, Karen Sophie Holm f. Petersen, 42, Vestergade. Dagleier Christian Holm
1865, 1205, 1605, Frederikke Adelaide Frederiksen, 7, datter af cigarmager Frederiksen, pt. Møllergade - i Kjøbenhavn
1865, 1305, 1705, Nielsine Rasmussen, 11 maaneder, datter af ugift Ane Marie Nielsen
1865, 2105, 2605, Caroline Marie Albertine Holst, 5 og 9 maaneder, datter af maler Holst, Grubbemøllestrædet
1865, 2805, 0206, Maren Wessel f. Møller, enke, 74, Vestergade. Toldassistent Wessel
1865, 3105, 0606, Ane Cathrine Johansen f. Iversen, 53, Vestergade. Skipper F. Johansen
1865, 2406, 2606, Ida Johanne Meidell, 1 og 4 maaneder, datter af premierlieutenant Meidell, Møllergade
1865, 2606, 3006, Christine Eleonore Rasch f. Lindegaard, 70½, Vestergade. Slagtermester A. Rasch
1865, 0907, 1307, Rasmine Hansine Schjønning, 5 uger, datter af skipper Christen Nielsen Schjønning, Kjeddelsmedstræde
1865, 0707, 1107, Doris Wilhelmine Wille, 11 maaneder, datter af blikkenslager Wille, Møllergade
1865, 0308, 0808, Karen Hendriksen, 67, Hallingskov. Aftægtsmand Anders Rasmussen
1865, 0608, 0908, Agnete Møller, 2, datter af skibsbygmester L. Møller, Ørkildsgade
1865, 1608, 2108, Elisabeth Mathilde Børgesen, 7 dage, datter af smedesvend N. Børgesen, Ørkildsgade
1865, 1608, 2108, Christiane Augustine Henningsen f. Kaisen, 56, Møllergade. Snedkermester J. Henningsen
1865, 0109, 0809, Else Marie Gottschalch, ugift, 72, boende hos enkemadam Lerche, i Møllergade
1865, 0509, 1209, Ane Marie Hansen f. Knudsen, 66, Møllergade. Rebslager Hansen
1865, 0609, 0809, Ane Margrethe Bøgh, 2 maaneder, datter af ugift Maren Bøgh, i Vestergade
1865, 1109, 1509, Ellen Cathrine Saabye f. Groth, enke, 59, Møllergade. Toldbetjent H. E. Saabye, i Assens
1865, 1109, 1509, Jensine Ane Cathrine Hansen, 5, datter af huusmand P. Hansen, i Hømarken
1865, 1209, 1509, Wilhelmine Mathilde Rasmussen, 1, datter af ugift Eleonore Rasch, Kjeddelsmedstræde
1865, 1409, 1809, Rasmine Kirstine Hansen, 9 maaneder, datter af huusmand P. Hansen, i Hømarken
1865, 1111, 1711, Marie Sophie Frederikke Møller, 13½, datter af slagtermester Hans Jacob Møller, Overgade
1865, 1511, 1811, Maren Lindegaard, enke, 86, boende paa Asylet. Skomager Lindegaard
1865, 2911, 0212, Fritze Johanne Riise, 7 dage, datter af krydsbetjent Riise, Bagergade
1865, 1712, 2112, Hansine Martine Hansen, 1, datter af saddelmager Hansen, Møllergade
1865, 3112, 05011866, Ane Margrethe Groth f. Nielsen, 37 og 9 maaneder, Møllergade. Rebslagermester S. Groth
1866, 0301, 1001, Karen Marie Jensen, 7, datter af skibstømrer Peder Jensen, Hallingskov
1866, 0701, 1001, Bodil Cathrine Petersen, 33, Hallingskov. Skibstømrer Peder Jensen
1866, 0701, 1201, Julie Caroline Jespersen, 23. Sømand Søren Emil Egeberg
1866, 0801, 1301, Henriette Huusfeldt, enke, 56, Bagergade. Vognmand Rasmus Jørgensen
1866, 1801, 2301, Caroline Amalie Laurentine Frederikke Johansen, 3 og 9 maaneder, datter af skomagersvend Johansen, Bagergade
1866, 1502, 2002, Johanne Mortensdatter, ugift, 21, Ørkildsgade. Datter af arbeidsmand Morten Pedersen
1866, 2002, 2602, Anna Marie Theresia Demant, enke og almisselem, 73, Fattiggaarden
1866, 0203, 0603, Ane Jensine Flor f. Hansen, 52, Hulgade. Sømand Johan Christian Flor
1866, 1403, 1703, Ane Marie Nielsen, 3 uger, datter af tjenestekarl Hans Christian Nielsen, Vestergade
1866, 0304, 0904, Karen Kirstine Hansen, ugift, 44, Gaasetorvet
1866, 1004, 1304, Frederikke Andersen f. Christensdatter, 47, paa Hallingskov. Boelsmand A. Andersen
1866, 1104, 1904, Maren Jespersen, ugift, 47, i Arresten, hjemmehørende i Gudbjerg Sogn
1866, 1006, 1506, Ida Kirstine Petrea Petersen, 1, datter af pige Ellen Kirstine Iversen, Ørkildsgade
1866, 1106, 1506, Jacobine Jensen f. Rasmussen, 47, Overgade. Stenhugger Hans Jensen
1866, 2007, 2507, Birthe Marie Hansen, fraskilt, 38, Vestergade. Havde fattighjælp fra Tved
1866, 0208, 0708, Johanne Marie Andersen, 42, Vestergade. Tømmermand Peder Iversen
1866, 1508, 1808, Udøbt pige, datter af apotheker Petersen, Møllergade
1866, 1910, 2510, Elise Johanne Printzlau f. Hansen, 57, Bagergade. Assesor og vægtervagtmester C. W. Printzlau
1866, 2010, 2510, Maren Hansdatter, 48, Borrehuset ved Mølmarks Mølle. Dagleier Peder Nielsen
1866, 2710, 3110, Johanne Nielsine Petersen, 2, datter af tømmermand Peder Iversen Hansen, Vestergade
1866, 0811, 1411, Johanne Kirstine Schleimann f. Hansen, 48, Bagergade. Skrædermester Schleimann
1866, 0612, 1212, Dorthea Marie Rasmussen f. Jørgensen, 43, Ørkildsgade. Skipper N. Rasmussen
1866, 1412, 1712, Caroline Marie Andrea Munkeboe, 3½ maaned, datter af afdøde skrædersvend Munkebo, Bagergade
1867, 0901, 1401, Johanne Clemmentine Juul f. Clemmensen, enke, 52, Fruestræde. Farver Juul i Faaborg
1867, 2001, 2501, Julie Marie Sacknies, 3 maaneder, datter af nagelsmedsvend Sacknies, Hulgade
1867, 2101, 2501, Ane Cathrine Dinesen, ugift fattiglem, 81, Ørkildsgade
1867, 1202, 1802, Catharine Marie Holtermann, ugift, 76½, Vestergade. Datter af landphysicus Holtermann
1867, 2103, 2603, Ane Margrethe Petersen f. Rasmussen, enke, 77, Møllergade. Muurmester Petersen
1867, 2903, 0404, Cecilie Torp, ugift klosterlem, 62, paa Sygehuset
1867, 1304, 1704, Benedicte Hansen, 8 dage, datter af gartner Christen Hansen, Bagergade
1867, 1604, 2404, Birgitte Hermansen f. Johansen, 49, Møllergade. Farver Hermansen
1867, 2104, 2604, Dorthea Børgesen f. Svendsen, enke, 65, Fruestræde. Facteur Nicolai Børgesen
1867, 0705, 1005, Anna Cathrine Elisabeth Hvidberg (tvilling), 7 dage, datter af farvehandler Hvidberg, Møllergade
1867, 1505, 2105, Dødfødt pige, datter af brændeviinsbrænder Jespersen, Møllergade
1867, 1906, 2506, Gjertrud Christensdatter, 89, Hallingskov. Huusmand Hans Christensen
1867, 0408, 0808, Udøbt pige, 1 dag, datter af pastor Lorengens, Klostergaarden
1867, 3008, 0108, Caroline Amalia Ulrikke Peters, 20 uger, atter af former Peters, Bagergade
1867, 0408, 0908, Dorthea Marie Lohse f. Buch, enke, 72, paa Sygehuset. Politibetjent Lohse
1867, 0608,1008, Mette Kirstine Nielsen f. Hansen, 56½, Bagergade. Bybud Niels Nielsen
1867, 2608, 3108, Marie Abelone Rasmussen f. Lentz, enke, 59, Sygehuset. Bager J. G. Rasmussen
1867, 0609, 0709, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Peder Christensen, Overgade
1867, 1809, 2109, Maren Johanne Andersen, 5 uger, datter af skibstømrer R. Andersen, Øxenbjergmark
1867, 2909, 0410, Ingeborg Margrethe Caroline Sophie Baagøe, 49, Møllergade. Datter af afdød kjøbmand H. J. Baagøe
1867, 2610, 3110, Andersine Henningsen, 1 og 3 maaneder, datter af afdøde arbeidsmand Rasmus Henningsen, Vestergade
1867, 0411, 0811, Hansine Kirstine Priisholm, 10 maaneder, datter af bager Priisholm, Bagergade
1867, 0411, 0811, Rasmine Henningsen, 1 og 3 maaneder, datter af afdøde arbeidsmand Rasmus Henningsen, Vestergade
1867, 2711, 0412, Rasmine Petrine Jensine Petersen, 37, Vestergade. Dagleier Niels Jensen
1867, 1412, 2012, Minna Svendine Mathilde Møller, 4, datter af skipper L. Møller, Møllergade
1867, 2712, 3012, Marie Martine Heckmann, 6 dage, datter af sømand Heckmann, Torvet
1868, 0501, 0901, Hansine Petrine Christiansen, 5 uger, datter af skibstømrer Christiansen, Veimøllehusene
1868, 0801, 1101, Andersine Christiane Marie Hansen, 10 maaneder, datter af børstenbinder Hans Jensen, Fruestræde
1868, 0701, 1401, Marie Magdalene Jensen f. Smith, enke, i Østerskjerninge. Pastor Jensen
1868, 1301, 1701, Lovise Vilhelmine Marie Stender, 1½, datter af rottejæger Stender, Kjeddelsmedstrædet
1868, 1701, 2301, Christine Hansen f. Jørgensen, 44, Caroline Amalielund. Skrædersvend Hansen
1868, 2501, 0102, Marie West f. Svendsen, 72, Fruestræde. Smed N. L. West
1868, 2501, 0102, Anna Marie Mathilde Jespersen, 1, datter af ugift fattiglem Caroline Frederiksen, paa Fattiggaarden
1868, 0702, 1302, Jensine Kirstine Hansen f. Schnor, 31, Møllergade. Snedker C. Hansen
1868, 0802, 1302, Sidsel Marie Hansen, ugift tjenestepige, 28, Ørkildsgade. Smaakjører Hans Jørgensen
1868, 1702, 2102, Andrea Beatrice Cornelia Andersen, 1 dag, datter aflysestøber Andersen, Møllergade
1868, 2302, 2702, Udøbt pige (tvilling), datter af farvehandler Hvidberg, Møllergade
1868, 2402, 2802, Udøbt pige, 5 uger, datter af skipper J. K. Petersen, Vestergade
1868, 2602, 0203, Dødfødt pige, datter af skibsbygger Lentz, Christiansminde
1868, 0203, 1003, Karen Hansen, enke, 69, Møllergade. Gaardmand Peder Hansen Strøier i Tved
1868, 1103, 1603, Ane Marie Nielsen, 6 dage, datter af Hans Nielsen, Øxenbjergmark
1868, 1503, 1903, Christence Elisabeth Mathiesen, enke, 59, Vestergade. Dagleier Peder Nielsen
1868, 1803, 2403, Karen Marie Jensen, 11 maaneder, i pleie hos Knud Hansen, Vestergade
1868, 2003, 2603, Johanne Clausdatter, 70½, Hømarken. Huusmand Niels Pedersen
1868, 2303, 2603, Hansine Margrethe Flensborg, 12 dage, datter af maskinarbeider Flensborg, Vestergade
1868, 2603, 3103, Maren Rasmussen, 43, Græsholmene. Huusmand Hans Nielsen
1868, 3003, 0704, Trine Sophie Hansen, 5½, datter af huusmand Hans Henrik Hansen, Hallingskov
1868, 2304, 0105, Ane Knudsen f. Mortensen, enke, 64, i Vordingborg. Vognmand J. Knudsen i Svendborg
1868, 0605, 1405, Johanne Albech, 36, Møllergade. Datter af afdøde garver Albech
1868, 1305, 1605, Dødfødt pige, datter af smed Mortensen, Vestergade
1868, 0306, 1006, Ane Margrethe Kirstine Bønnelycke f. Kaysen, 63, Torvet. Tobaksfabriqeur Bønnelycke
1868, 2607, -, Dødfødt pige, datter af boelsmand Anders Mortensen, Hømarken
1868, 0108, 0608, Sophie Jørgensen f. Johansen, 64, Ørkildsgade. Skipper Jørgensen
1868, 0508, 1008, Christine Dorthea Blinkenberg f. Jensen, 46, Møllergade. Dreier Blinkenberg
1868, 0608, 0808, Andersine Mariane Hansen, 2 maaneder, datter af børstenbinder Hans Jensen, Fruestræde
1868, 0908, 1308, Ane Rasmussen, 39, Hømarken. Boelsmand Anders Mortensen
1868, 0109, 0409, Johanne Hansen, 3 maaneder, datter af dagleier Hans Andersen, Møllergade
1868, 0509, 0809, Marie Andersen, enke, 64½, Sygehuset. Arbeidsmand Anders Jørgensen
1868, 0709, 0909, Anna Rasmussen, 11 dage, datter af tømmermand Niels Rasmussen, Møllergade
1868, 1209, 1609, Lovise Augusta Andersen, 5 dage, datter af telegrafist Andersen, Vestergade
1868, 0809, 1109, Karen Olsdatter, enke, 93 og 9 maaneder, Fattiggaarden. Mikkel Huus
1868, 2010, 2610, Marie Laurine Nielsen, 2, datter af sømand R. Nielsen, Kjeddelsmedstræde
1868, 2810, 0211, Caroline Amalie Ulrikke Peters, 15 maaneder, datter af former Peters, Bagergade
1868, 2910, 0211, Emma Olavia Nielsen, 3 maaneder, datter af skipper Nielsen, Ravns Mølle
1868, 0111, 0611, Dorthea Marie Lindegaard, 4 uger, datter af felbereder Lindegaard, Vestergade
1868, 2011, 2611, Johanne Andersen, 21, Hallingskov. Datter af huusmand Anders Andersen
1868, 2111, 2511, Sophie Christine Wentrup, ½, datter af ugift candit…nde Sophie Birgitte Wentrup, paa Sorø
1868, 3011, 0512, Charlotte Christiane Jensine Marie Nielsen, 30, Kjeddelsmedstræde. Sømand Rasmus Nielsen
1868, 1712, 2212, Dødfødt pige, datter af ugift fruentimmer Karen Hansen, Hulgade. Af Gudbjerg Sogn
1869, 0501, 1101, Thora Marie Ottilie Nielsen, 20, Fruestræde. Datter af muurmester Nielsen
1869, 2001, 2601, Jenny Oscarlia Lind, 16, datter af smed Lind, Vestergade
1869, 2101, 2701, Anna Mende, enke og fattiglem, 88, Asylet. Skomager Mende
1869, 2601, 3001, Louise Alexandra Bolvinkel, 2 maaneder, datter af typograpf Bolvinkel, Vestergade
1869, 0202, 0902, Frederikke Christine Houberg, ugift, 74, Møllergade
1869, 0103, 0603, Abelone Pedersen, fraskilt hustru, 72, Kjeddelsmedstrædet. Dagleier Rasmus Pedersen
1869, 0703, 1103, Ida Margrethe Koch f. Becker, enke, 75, Møllergade. Møllerbygger Koch fra Als
1869, 1203, 1903, Ane Cathrine Lentz f. Buch, 80, Christiansminde. Skovfoged Lentz
1869, 2903, 0204, Maren Nielsen f. Christensen, 62½, Vidbæltet. Vertshuusholder Nielsen
1869, 3104, 0504, Margrethe Sophie Marie Bøgh, 11 dage, datter af slagtermester Bøgh, Kjeddelsmedstræde
1869, 0804, 1204, Kirstine Dorthea Bruun f. Brodersen, 68, Bagergade. Beendreier Bruun
1869, 2605, 0406, Ane Cathrine Jørgensen, 16, datter af arbeidsmand Jørgen Jacobsen
1869, 2106, 2906, Elisabeth Charlotte Henningsen f. Juul, enke, 82, Møllergade. Snedkermester Jens Henningsen
1869, 0907, 1407, Maren Bang, enke og fattiglem, 72, paa Fattiggaarden. Slagter Peter Bang
1869, 1008, 1708, Anne Dorthea Knudsen f. Petersen, enke, 76½, Møllergade. Vognmand Peter Albjerg Knudsen
1869, 2708, 0109, Regine Hansen f. Bonnesen, enke, 60 og 9 maaneder, Vestergade. Skipper og viintapper Rasmus Hansen
1869, 3109, 0409, Anna Marie Elisabeth Thune, ugift fruentimmer, 68, Qvists Længe
1869, 0109, 0809, Ane Marie Nielsen, ugift tjenestepige, 46, Møllergade
1869, 0909, 1409, Marie Margrethe Bøgh, 68, Ørkildsgade. Toldassistent Bøgh
1869, 1009, 1409, Ane Mathea Bjørnsen, ugift og forhen sypige, 57, Øxenbjergmark
1869, 1009, 1509, Cathrine Marie Mathilde Christensen, 2 og 3 maaneder, datter af facteur Christensen, i Borgerforeningen
1869, 1009, 1509, Johanne Rasmussen f. Falkenberg, enke, 86, Pasop. Vævermester Niels Rasmussen
1869, 2009, 2309, Maren Poulsen f. Johansen, 52, Vestergade. Steenhugger Hans Jørgen Poulsen
1869, 2009, 2509, Nielsine Andrea Bentzen døbt Olsen, ugift, 18½, Overgade. Datter af garversvend Ole Bentzen
1869, 0411, 0911, Edel Henrikke Christensen, 77, Vestergade. Gartner Christensen
1869, 0711, 1511, Marie Munck, ugift syjomfru, 59, Bagergade
1869, 1211, 1811, Marie Dorthea Wille f. Flindt, 32, Møllergade. Blikkenslager Wille
1869, 2711, 3011, Dødfødt pige, datter af tjenestekarl Hans Rasmussen, Pindmøllestræde
1869, 2212, 3012, Frederikke Camilla Petrine Mathilde Hermansen, ugift, 21, Møllergade. Datter af farver Hermansen
1870, 0601, 1101, Karen Nielsen Lund, ugift fattiglem, 47, paa Fattiggaarden
1870, 1301, 1801, Ane Christine Nielsen, 1, datter af crinolinefabrikant Nielsen, Møllergade
1870, 0702, 1402, Anna Magdalene Wandell f. Lauenberg, enke, 79, Vestergade. Sognepræst Wandall i Gudbjerg
1870, 0802, 1702, Ane Henriette Bolvinkel, 10 dage, datter af typograpf Bolvinkel, Vestergade
1870, 0902, 1702, Beate Ulrikka Margrethe Bolvinkel f. Friis, 21, Vestergade. Typograpf Bolvinkel
1870, 1102, 1702, Rasmine Jacobsen f. Hansen, 36, Ørkildsgade. Dreier Jacobsen
1870, 1202, 1702, Udøbt pige, 7 uger, datter af smed Trauboth, Vestergade
1870, 1602, 2202, Gjertrud Knap f. Nielsen, 53, Bagergade. Vognmand Knap
1870, 1303, 1803, Mathilde Elisabeth Trauboth, 11 uger, datter af smedesvend Trauboth, Vestergade
1870, 2603, 0104, Bodil Marie Nielsen f. Christensen, enke, 54½, Bagergade. Steenhugger P. Nielsen
1870, 1104, 1604, Johanne Rasmussen, enke, 50, Vestergade. Smed Brath
1870, 2004, 2504, Frederikke Birgitte Kirstein, enke, 80, af Sct. Jørgensgaard. Huusmand Niels Kirstein
1870, 1305, 1705, Ane Kais, enke og fattiglem, 79, paa Fattiggaarden. Skomager Kais
1870, 1501, 1801, Maren Rasmussen (Kryds), ugift almisselem, Bagergade
1870, 1805, 2005, Johanne Marie Jensine Jørgensen f, Dreier, 27, Vestergade. Skrædersvend Jørgensen
1870, 2906, 0306, Karen Jensen, enke, 87, Bagergade. Skovfoged Jensen
1870, 2906, 0306, Marie Frederikke Sørensen f. Pichmann, 42, Møllergade. Uhrmager Sørensen
1870, 3005, 0306, Mariane Theodora Nielsen, ugift pensionair, 71, Vestergade. Pleiedatter af afgangne admiral Riisbrich
1870, 2207, 2607, Meta Mathilde Olivia Mathiesen, 1, datter af sømand Mathiesen, Bagergade
1870, 2707, 0208, Christine Martine Rasmussen, 1 og 3 maaneder, datter af murer Chr. Rasmussen, Græsholmene
1870, 1008, 1308, Udøbt pige, 1 maaned, datter af farver A. Knudsen, Møllergade
1870, 1608, 2208, Catharine Hermann, ugift, 72, Borgerforeningen
1870, 2808, 0209, Elisabeth Snoer, ugift fattiglem, 64, Kjeddelsmedstræde
1870, 3108, 0609, Kirstine Cathrine Christensen f. Nissen, 35½, Møllergade. Værtshuusholder C. Christensen
1870, 1310, 1710, Anna Kirstine Huusom, 14, datter af smedemester E. Huusom, Møllergade
1870, 1510, 1910, Ane Kirstine Johansen, ugift tjenestepige, 18, Fruestræde
1870, 2210, 2810, Laura Petra Johanne Jensen, 1, datter af skibsfører Jensen, Ørkildsgade
1870, 2410, 3110, Anna Rosine Bentzen, ugift pensionist, 70, Vestergade
1870, -, 1911, Ida Gløerfeldt, ugift selskabsdame, 64, hos enkegrevinde Bille Brahe, Vestergade
1870, 1611, 1911, Mariane Hermansen, ugift fattiglem, 42, Sygehuset
1870, 0112, 0912, Karen Brandt f. Hahnefeldt, enke, 79 og 3 maaneder, Møllergade. Kjøbmand Hans Christian Brandt
1870, 0612, 1212, Ane Rasmussen, 43, Ørkildsgade. Klodsemager Hans Nielsen
1870, 1412, 2212, Caroline Jørgensen, ugift, 26, Hulgade. Datter af afdøde skibstømmermand Jørgensen
1870, 2612, -, Ane Sophie Dreier, enke, 87, Vestergade. Uhrmager Dreier
1871, 0801, 1301, Caroline Sophie Baagøe f. Bøye, enke, 75, Møllergade. Kjøbmand, ridder af Dannebrog og dannebrogsmand H. J. Baagøe
1871, 2401, 3001, Marie Caroline Hoffgaard, 12, datter af kjøbmand Hoffgaard, Møllergade
1871, 2701, 0102, Johanne Margrethe Sørensen f. Snoer, enke og bælgetræder, 68, Møllergade ved Frue Kirke. Naalemager Sørensen
1871, 0102, 0902, Marie Elisabeth Rasmussen, 18½, Hulgade. Datter af Chr. Rasmussen
1871, 2802, 0703, Ane Bothilde Carstens, ugift, 23, Bagergade. Muurmester Carstens
1871, 2603, 3103, Johanne Kirstine Larsen, 32, Vestergade. Brændeviinskarl Johan Larsen
1871, 0104, 0704, Ane Kirstine West, enke, 70, Bagergade. Muurmester West
1871, 0304, 1104, Cathrine Marie Anderschouw, enke, 59, Møllergade. Skipper Anderschouw
1871, 1204, 1704, Johanne Jespersen, 83 og 9 maaneder, Bagergade. Hørsvinger Jacobsen
1871, 2004, 2404, Ane Dorthea Mortensen, 2½, datter af skipper Mortensen, Ørkildsgade
1871, 2304, 2804, Sophie Schmidt, 68, Asylet. Sadelmager Schmidt
1871, 2404, 0105, Julie Hansine Christine, 3 og 2 maaneder, datter af madam Oelkjær, Vestergade
1871, 0805, 1305, Karen Dorthea Poulsen, ugift fattiglem, 45 og 9 maaneder, Grubbemøllestræde
1871, 1505, 2005, Hanne Petrine Magdalene Jæger, 1, datter af smedesvend Jæger, Bagergade
1871, 2705, 3105, Anna Bønnelycke, 19 dage, datter af fabrikant L. Bønnelyske, Møllergade
1871, 0406, 0906, Emma Petrine Sophie Andersen, 2 maaneder, datter af smedesvend Eggertsen, Vestergade
1871, 2106, 2706, Cathrine Constantia Emilie Jensen f. Berth, enke, 68, Møllergade. Skipper H. P. Jensen
1871, 2806, 0307, Ane Lucie Halmøe f. Larsen, enke, 72, Vestergade
1871, 0207, 0607, Marie Kirstine Andersen, 1½, datter af huusmand Anders Jensen Andersen, Hallingskov
1871, 1407, 1907, Marie Henriette Wendel f. Temkel, 50, Bagergade. Former Wendel
1871, 3007, 0408, Helene Marie Qvist, enke, 63, Møllergade. Skipper Qvist
1871, 1108, 1408, Ane Marie Nielsen, 4 dage, datter af sømand Rasmus Nielsen, Fruestræde
1871, 1608, 2108, Ane Margrethe Petersen, 1½, Jens Pedersen Ley og pige Else Marie Hansen, af Hollbøl i Slesvig. Af Svendborg. I pleie hos Christen Madsen Christiansen, i Græsholmene
1871, 0509, 1109, Christiane Claudine Victorie Petersen, 8 maaneder, datter af ugift Marthe Petersen, Græsholmene
1871, 1209, 1509, Marie Bøgh, enke og fattiglem, 81, paa Fattiggaarden
1871, 2010, 2510, Ellen Christine Christensen f. Poulsen, enke, 72 og 3 maaneder, Ørkildsgade. Tømrer Peder Christensen
1871, 2610, 0211, Christine Henriette Hansen f. Bøhm, 42, Møllergade. Sadelmager Hansen
1871, 1811, 2411, Ane Rasmusdatter, ugift huusbestyrerinde, 65, i Grubbemøllen
1871, 1811, 2411, Cathrine Jacobine Hansen, 67, Vestergade. Arbeidsmand Mads Hansen
1871, 1911, 2211, Maren Frantsen, 49, Ørkildsgade. Styrmand Dauding
1871, 1012, 1812, Karen Hansen, 70, Hømarken. Huusmand Christian Larsen
1871, 1912, 2412, Sophie Vilhelmine Christine Parbst, 6 uger, datter af ugift Vilhelmine Petersen, Bagergade
1871, 2712, 3012, Ane Kirstine Rasmussen, 9 maaneder, datter af arbeidsmand Peter Rasmussen, Ørkildsgade
1872, 0301, 0801, Marie Nielsen, ugift sypige, 49, paa Sygehuset
1872, 1501, 1901, Camilla Augusta Juliette Jensen, ugift, 19, Torvet. Kjøbmand H. W. Jensen
1872, 2101, 2901, Vilhelmine Christine Hansen f. Kühl, enke, 59, Vestergade. Farver Hansen
1872, 1104, 1804, Cæcilie Georgine Hansen, ugift tjenestepige, 21½, Kjeddelsmedstrædet
1872, 2304, 2904, Marie Magdalene Jensen, 58, paa Fattiggaarden. Skomager Jensen
1872, 1105, 1705, Christine Christiane Petersen, enke, 77, Bagergade. Handskemager Petersen
1872, 1605, 2105, Jenny Frederikke Emilie Bahlermann, 1, datter af ugift Sine Nielsen, Bagergade
1872, 1306, 1806, Ane Margrethe Hansen, enke, 84, Bagergade. Arbeidsmand Jacob Hansen
1872, 3006, 0507, Frederikke Agnete Goldberg, 7½, datter af bager Goldberg, Møllergade
1872, 1607, 2207, Marie Sophie Poulsen, 16, datter af arbeidsmand Joh. Poulsen, Græsholmene
1872, 1108, 1708, Maren Jensdatter, 68, Hømarken. Huusmand Ole Iver Larsen
1872, 2608, 2908, Elise Christine Clementine Mortensen, 5½ maaned, datter af smed Mortensen, Bagergade
1872, 3008, 0209, Dorthea Cathrine Randrup, 3 maaneder, datter af handskemager Randrup, Møllergade
1872, 2909, 0309, Maren Hoffmann f. Hansen, enke, 47, Bagergade. Skrædder Hoffmann
1872, 0109, 0609, Ane Elisabeth Andersen, enke, fattiglem og arrestant, 57
1872, 0609, 1109, Jensine Louise Nellemann, 77, her i Staden, Møllergade. Afdøde byfoged Nellemann
1872, 1510, 2310, Nicoline Margrethe Fogh, enke, 82, Møllergade. Maler Fogh
1872, 1810, 2510, Maren Rasmusdatter, 71, Møllergade. Smaakjører Hans Rasmussen
1872, 0711, 1011, Udøbt pige, 8 dage, datter af translateur Jørgensen, Møllergade
1872, 0811, 1411, Riborg Graae f. Jørgensen, 69, Bagergade. Bager Graae
1872, 0811, 2711, Maren Dorthea Wincentz, 14 dage, datter af muursvend Hans Wincentz, Kongeveien
1872, 2411, 2711, Dødfødt pige, datter af skomager Johan Frandsen, Møllergade
1872, 2511, 2911, Marie Nielsen, ugift syerske, 63, Bagergade
1873, 1201, 1701, Johanne Margrethe Hansen, enke, 75, Fruestræde. Arbeidsmand Albertus Hansen
1873, 1301, 2001, Karen Marie Lylloff, ugift tjenestepige, 64, Sygehuset
1873, 2201, 2801, Haraldine Jensen, enke, 78, Sygehuset. Skrædder Jensen
1873, 2901, 0302, Marie Petrine Caroline Larsen, ugift, 20, Hulgade. Datter af arbeidsmand Johannes Larsen
1873, 0302, 1002, Ane Marie Elisabeth Andersen, 5, datter af ugift Christiane Petersen, Torvet
1873, 0702, 1202, Kirstine Rasmussen f. Christiansen, enke, 72, Bagergade. Vagtmester Rasmussen
1873, 1202, 1702, Elisabeth Fransisca Christensen, 9 og 9 maaneder, datter af arbeidsmand Christen Christensen, Hulgade
1873, 1102, 1802, Anne Marie Kirstine Hassenkam, enke, 92, i Sørup Sogn. Toldbetjent Lorents August
1873, 0203, 0603, Mette Marie Nielsen, ugift fattiglem, 82, Fattiggaarden
1873, 0203, 0803, Ane Marie Nielsdatter, 55, Vestergade. Garversvend Boemann
1873, 1903, 2203, Dødfødt pige, datter af indsidder Arndt Jensen Øxent, ..gmarken
1873, 2503, 3103, Sophie Jacobine Jacobsen, 1½ dag, datter af ugift Evaldine Vilhelmine Jacobsen, Ørkildsgade
1873, 2503, 3103, Karen Kirstine Jensen, 8, datter af dagleier Rasmus Jensen, Kjeddelsmedstrædet
1873, 3103, 0404, Caroline Anna Cathrine Flindt, 2, datter af farversvend Flindt, Kirkestrædet
1873, 0804, 1204, Maren Andersen (Moses), enke og fattiglem, 79, paa Fattiggaarden
1873, 1504, 1804, Ane Cathrine Lang, ugift fattiglem, 94, paa Fattiggaarden
1873, 1803, 2603, Ane Jensen, ugift tjenestepige, 20, Møllergade
1873, 2904, 0605, Jensine Hyldeborg Briand f. Hansen, 64, Møllergade. Forvalter Briand
1873, 3004, 0505, Conradine Christine Marcelie Holm, 12½, datter af saddelmager Holm, Bagergade
1873, 1105, 1505, Ane Kirstine Jensen, 6½, datter af ugift Marie Cathrine Jensen, Fruestræde
1873, 2705, 0206, Elise Frederikke Nielsen f. Strøbech, 50½, Bagergade. Gagemøller Nielsen
1873, 0206, 0606, Karen Marie Ferdinandsen, 3 uger, datter af ugift Johanne Jensen, Græsholmene
1873, 1206, 1806, Anne Christine Frederikke Groth, 13, datter af rebslager Groth, Møllergade
1873, 1906, 2406, Elisabeth Frederikke Petersen f. Mortensen, enke, 84 og 9 maaneder, Møllergade. Felbereder Poul Petersen
1873, 2006, 2406, Gjertrud Christine Mikkelsen f. Hansen, 38, Øxenbjergmark. Husmand Lars Mikkelsen
1873, 2706, 0307, Andresine Sophie Amalie Andersen, enke, 87, Grubbemøllestræde. Skibstømrer Morten Poulsen
1873, 0907, 1407, Sophie Møller, enke, 77. Tømmermester Rasmus Møller
1873, 2807, 3107, Anna Juliane Vilhelmine Petersen (tvilling), 4 maaneder og ca 3 uger, datter af fyrværker Petersen, Gaasestrædet
1873, 0608, 0908, Catharine Marie Frederikke Petersen (tvilling), 5 maaneder, datter af fyrværker Petersen, Gaasestrædet
1873, 1808, 2208, Gjertrud Marie Mathilde Petersen, 1, datter af skomagersvend Petersen, Fruestræde
1873, 3108, 0309, Dødfødt pige, datter af ugift Mette Kirstine Rasmussen, Bagergade
1873, 0509, 0909, Bolette Petersen f. Berg, 53, Hulgade. Skomager Petersen
1873, 0509, 0909, Christiane Marie Trauboth, 17½, datter af smed Trauboth, Vestergade
1873, 1109, 1609, Thomasine Frederikke Kjær f. Arnkiel, enke, 87, Møllergade. Kammerraad Kjær
1873, 1709, 2309, Else Hansen f. Mortensen, enke, 83, Møllergade. Skibsbygger Hansen
1873, 2609, 0210, Louise Christiane Gulfeldt, fraskilt, 66, Asylet. Murer Gulfeldt
1873, 0110, 0910, Caroline Mathilde Rasmussen, 29, Hulgade. Sømand Fæster
1873, 1710, 2110, Karen Thøgers, enke og fattiglem, 101 og 9 maaneder, paa Fattiggaarden. Handskemager Thøger Nielsen
1874, 0801, 1601, Anne Marie Petersen, 6, datter af buntmager Petersen, Fruegade
1874, 1001, 1601, Maren Knudsen f. Andersen, 53, Torvet. Værtshusholder O. Knudsen
1874, 2201, 3001, Rasmine Marie Rasmussen, ugift institutsbestyrerinde, 42, Fruestræde
1874, 2901, 3001, Dødfødt pige, datter af translateur Jørgensen, Møllergade
1874, 3001, 0602, Kirstine Hansen, enke, 82, af Østeraaby. Smedemester Mads Bech
1874, 0603, 1103, Karen Sørensen f. Petersen, enke og fattiglem, 83½, paa Fattiggaarden
1874, 1103, 1603, Ane Jensine Hansen, 9 maaneder, datter af ugift Kirsten Hansen, Ørkildsgade
1874, 1703, 2103, Dagmar Nielsen, 3 maaneder, datter af skibstømmermand Hans Nielsen, Hømarken
1874, 2303, 3003, Kirstine Rasmussen, ugift lærerinde, 66, Bagergade
1874, 2403, 3103, Martha Jacobine Nielsen, 1, datter af skibstømmermand Hans Nielsen, Hømarken
1874, 0204, 0904, Maren Marie Bobjerg f. Rasmussen, enke, 89, Møllergade. Fuldmægtig Bobjerg
1874, 0804, 1104, Dagmar Charlotte Caroline Hansen, 9 uger, datter af detaillist P. Hansen, Bagergade
1874, 1404, 1804, Mary Margrethe Johanne Rasmussen, 2, datter af skipper Jørgen Rasmussen, Hømarken
1874, 2504, 3004, Elisabeth Milling f. Warncke, 74, Møllergade. Hattemager Milling
1874, 0605, 1105, Ane Frandsen f. Petersen, 49½, Overgade. Skrædder H. Frandsen
1874, 0705, 1205, Marie Pouline Antoinette Svendsen, 11, datter af murer A. B. Svendsen, Møllergade
1874, 1006, 1506, Agnete Møller, enke, 73 og 10 maaneder, Ørkildsgade. Skibsbygger R. Møller
1874, 2607, 2807, Ane Margrethe Hansen, ugift fattiglem, 56, Fattiggaarden
1874, 2507, 2907, Johanne Dorthea Larsen, 9 og 3 maaneder, datter af daglejer Mads Larsen, Græsholmene
1874, 0808, 1208, Anna Louise Caroline Frederikke Møller, 1, datter af smedesvend Fr. Møller, Bagergade
1874, 1008, 1708, Jacobine Schmidt, 17 uger, datter af ugift Maren Franck, Tved Mark
1874, 3108, 0509, Abelone Christine Harrison f. Friis, enke og fraskilt, 79, Ørkildsgade. Skibsfører Michael Harrison
1874, 0509, 0909, Ane Kirstine Hansen f. Hansen, enke, 35, Kullinggade. Skrædder Hansen
1874, 0310, 0910, Ane Mette Jensine Elisabeth Abelstedt, 21, Vestergade. Datter af politibetjent Abelstedt
1874, 2210, 2610, Pouline Regel (Leibølle), enke og sælgekone, 66, Bagergade
1874, 0111, 0911, Marie Knudsen, enke, 86, Hulgade. Snedker Frederik Knudsen
1874, 0211, 0711, Birgitte Augusta Christensen, 1½, datter af boelsmand Jacob Hansen Christensen, Hømarken
1874, 0911, 1211, Dødfødt pige, datter af former Peters, Bagergade
1874, 1611, 2011, Dødfødt pige, datter af daglejer Anders Peter Hansen, Bagergade
1874, 2211, 3011, Sophie Elisabeth Schlecthing, 73. Forhen bager Schlechting
1874, 0512, 1012, Caroline Jørgensen, 60, Hømarken. Husmand Jørgen Henriksen
1874, 0912, 1412, Inger Jørgine Jensen, 6½, datter af daglejer Jens Jensen, Vestergade
1874, 1912, 2212, Nicoline Kirstine Hansen, 3 uger, datter af ugift Kirsten Jensen, Kjeddelsmedstræde
1874, 1812, 2412, Maren Jacobsdatter, ugift, 79, Bagergade
1874, 2112, 2412, Marie Christine Reifenstein, 1½, datter af buntmager Reifenstein, Hulgade
1874, 3112, 04011875, Mine Cathinca Hansen, 1½, datter af slagter Hansen, Ørkildsgade
1874, 3112, 06011875, Maren Schjødt f. Jørgensen, enke, 69, Møllergade. Pottemager Schjødt
1875, 2701, 0302, Karen Rosine Bentzen, ugift, 79, Bagergade
1875, 0102, 0902, Margrethe Mikkelsen f. Brag, enke, 75, Møllergade. Havnefoged Mikkelsen
1875, 1202, 1802, Marie Rasmussen Møller, 31, Møllergade. Musikdirecteur Petersen
1875, 1402, 1802, Antoinette Abelone Henriksen, 5 og 9 maaneder, datter af murer Jens Henriksen, Fruestræde
1875, 2002, 2602, Mathilde Karen Sofie Nielsen, 17½, datter af kulmaaler E. R. Nielsen, Overgade
1875, 2302, 0103, Ane Madsen, enke og fattiglem, 84, Fattiggaarden
1875, 2302, 0203, Karen Marie Møller, ugift, 68 og 9 maaneder, Bagergade. Sognepræst Møller i Bjerreby
1875, 0403, 1003, Ane Elisabeth Nellemann, ugift, 83 og 3 maaneder, Møllergade. Datter af byfoged justitsraad Nellemann, her i Svendborg
1875, 0903, 1503, Udøbt pige, 3½ uger, datter af boelsmand Anders Jensen Andersen, Hallingskov
1875, 2203, 2803, Vilhelmine Mathilde Madsen, ugift, 23, hos kjøbmand Winther, Torvet, Datter af møllejer Jørgen Madsen, af Ærø
1875, 2603, 0104, Marie Hansen, ugift, 45, Bagergade
1875, 2503, 3103, Augusta Emilie Wiingaard, 9 maaneder, datter af kurvemager P. W. Wiingaard, Møllergade
1875, 2803, 0504, Margrethe Kirstine Elisabeth Heidemann f. Petersen, enke, 76, Bagergade. Snedker Heidemann
1875, 1404, 1404, Dødfødt pige, datter af kobbersmedsvend L. V. Petersen, Bagergade
1875, 1104, 1604, Marie Elisabeth Lieberoth, 1, datter af snedkersvend Lieberoth, Kjeddelsmedstræde
1875, 0105, 0805, Sofie Andersen, ugift, 21, Hømarken. Datter af arbejdsmand Anders Larsen
1875, 0305, 0805, Maren Hansen f. Clausen, 82, Hømarken. Dagleier Peder Hansen
1875, 1205, 1705, Emma Mathilde Mende, ugift, 41, Møllergade. Datter af afdød districtslæge Mende
1875, 1805, 2405, Jacobine Andresine Ingeborg Køhler, 45, Møllergade. Skomager Remmert
1875, 2505, 0106, Caroline Vilhelmine Jensen f. Schoppe, 50½, Møllergade. Kjøbmand Jes Jensen
1875, 2905, 0306, Christine Caroline Andrea Petersen, 8 maaneder, datter af skipper Petersen, Møllergade
1875, 1406, 1906, Ane Mortensen, 18 dage, datter af mursvend Anders Mortensen, Græsholmene
1875, 2206, 2806, Ane Margrethe Hansen, 69, Bagergade. Mads Træskomand
1875, 0107, 0807, Sofie Bentzen, ugift, 80, Bagergade
1875, 0707, 1007, Marie Caroline Havemann, 4 maaneder, datter af ugift Johanne Marie Madsen, Hulgade
1875, 0807, 1307, Maren Nielsine Schmidt f. Nielsen, 44, Bagergade. Skibstømmermand Schmidt
1875, 1507, 2007, Marie Kirstine Poulsen f. Boun, enke, 74½, Møllergade. Bødker Hans Poulsen
1875, 0108, 0608, Johanne Jørgine Poulsen, ugift, 51, Fruestræde. Datter af controlleur Poulsen
1875, 1108, 1308, Dødfødt pige, datter af bager J. C. Lohse, Ørkildsgade
1875, 1508, 2008, Caroline Schleimann, 53, Ørkildsgade. Skorstensfejer Schleimann
1875, 1708, 2008, Maren Frederikke Hansen, enke, 45, Fruestræde. Sømand Seltz
1875, 2208, 2508, Johanne Sofie Nielsen, 11 maaneder, datter af brændeviinskarl Rasmus Nielsen, Kjeddelsmedstrædet
1875, 1909, 2409, Karen Pedersen, enke, 49, Ørkildsgade. Væver Hans Olsen
1875, 2609, 2909, Eline Kirstine Madsen, 10 maaneder, datter af murmester H. Madsen, Kjeddelsmedstræde
1875, 2609, 2909, Kirsten Mortensen, 68, Græsholmene. Husmand Niels Mortensen
1875, 2709, 0210, Ane Kirstine Pilemark, enke, 83, Tved Mark. Tobakshandler Pilemark
1875, 2210, 2910, Marie Boline Vilhelmine Henriette Andersen, ugift syjomfru, 31½, Bagergade
1875, 0511, 1111, Hanne Vilhelmine Frandsen f. Schytt, 23, Vestergade. Felbereder Christen Frandsen
1875, 2211, 2611, Ane Kirstine Winther f. Poulsen, enke, 90, Torvet. Sømand Winther
1875, 2911, 0312, Astrid Jørgensen, 5½, datter af translateur Jørgensen, Møllergade
1875, 0412, 0812, Vilhelmine Honoré, 3 maaneder, datter af fabrikbestyrer Honoré, Møllergade