Svendborg - Sørup, 1912-1921, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1912-1921, Svendborg, Sørup sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1912, 0101, 0601, Rasmus Peder Rasmussen, cigarmagerlærling, 18, Odensevej. Søn af husejer Rasmus Hansen Rasmussen og Jensine Christine f. Hansen. Født i Tranekjær
1912, 1101, 1401, Peder Pedersen, gift arbejdsmand, 70, af Ny Pasop 19. Født i Ellerup, Gudbjerg Sogn. Søn af Inger Pedersen. Laurentine f. Pedersen
1912, 2501, 2801, Frederik Theobald Andersen, 5 dage, søn af montør Theobald Frederik Andersen og Hansine f. Andreasen af Apothekervej 9. Født dersteds
1912, 2502, 0303, Peder Rasmussen, 10 maaneder, søn af husmand, arbejdsmand Rasmus Rasmussen og Maren Poulsen f. Rasmussen af Sørup Sogn. Født dersteds
1912, 2502, 2902, Sigismund Nielsen, skræddersvend, 50, Ny Pasop 18. Født i Rønninge. Søn af arbejdsmand Niels Pedersen og Ane f. Petersen. Marie Sofie født Jørgensen
1912, 1703, 2403, Frits Eglin Iversen Gemmer, 8 maaneder, søn af maler Richard Iversen Gemmer og Emma f. Eglin, Ny Pasop 15. Født i Odense, Vor Frue Sogn
1912, 1004, 1504, Villiam Eberhard Huldgren Noppenaug, 2 uger, søn af arbejdsmand Henrik Christian Noppenaug og Laura Kirstine Julie f. Jensen af Ny Pasop 15. Født sammesteds
1912, 1304, 1904, Poul Didriksen, gift tømmermester, 63, af Sørup. Søn af gaardejer Didrik Povlsen og Kirsten f. Larsdatter af Sørup. Laurentine f. Nielsen
1912, 1306, 2006, Jørgen Nielsen, gift, 87, af Ravnemosehuset. Født paa Skarø. Søn af husmand Niels Nielsen og Karen Rasmusdatter. Maren Nielsen f. Rasmussen
1912, 1507, 2107, Alfred Pilegaard Nielsen (tvilling), 5 timer, søn af tømrer Carl Ditlev Pilegaard Nielsen og Thyra Jørgine f. Rasmussen-Aagaard, af Odensevej
1912, 1507, 2107, Ejner Pilegaard Nielsen (tvilling), 12 timer, søn af tømrer Carl Ditlev Pilegaard Nielsen og Thyra Jørgine f. Rasmussen-Aagaard, af Odensevej
1912, 1607, 2107, Oluf Svend Olsen, 3 uger, søn af banevogter Lars Peder Olsen og Ingeborg Louise Frederikke f. Jørgensen, af Banevogterhuset paa Sørup Mark
1912, 0308, 0708, Knud Verner Hansen, 2 uger, søn af tømrer Christen Hansen og Lydia Marie Eleonora Kirstine f. Poulsen, af Belvedere. Født dersteds
1912, 0510, 0910, Hans Hansen, enkemand, 91, Pasopvej 4. Født i Gudme. Søn af skrædder og husmand Hans Hansen og Kirsten Jensdatter. Stine f. Hansdatter
1912, 2911, 0312, Hans Madsen Nielsen, enkemand, 77, Pasopvej 2. Født i Lindelse. Søn af Karen Hansdatter og Niels Rasmussen. Elisabeth f. Hansen
1913, 0905, 1505, Theodor Henrik Christensen, gift montør, 42, Ny Pasop 18. Født paa Bagterp Hede, St. Hans Sogn i Hjørring. Søn af Mariane Kristensen. Jensine Marie Christensen f. Christiansen
1913, 1405, 1805, Hans Hansen, 19 dage, søn af smed Hans Rasmussen Hansen og Karen Margrethe f. Hansen, Ny Pasop 2 B. Født sammesteds
1913, 1106, 1506, Henning Frode Henningsen, 3½, søn af arbejdsmand Carl Peter Henningsen og Sophia f. Nielsen, Gl. Pasop, St. Jørgens Sogn. Født i København, St. Lucas Sogn
1913, 2907, 0308, Børge Laurentius Schiøtt Christiansen, 2 og 9 maaneder, søn af opvarter Christian Schiøtt Christiansen og Karen Sofie Alberta Schiøtt Christiansen f. Nielsen, af Ny Pasop 14. Født sammesteds
1913, 0108, 0708, Christen Nielsen Lund, enkemand, 88, Faaborgvej 47. Født i Skaarup. Søn af arbejdsmand Niels Lund og Maren Eggertsdatter. Karen Lund f. Hansen
1913, 2608, 0409, Jens Larsen Steffensen, enkemand og fhv. husmand, 79, i Gudbjerg, boede Odensevej. Søn af husmand Steffen Hansen og Kirsten Jensdatter af Gudbjerg. Kirsten Larsen
1913, 0109, 0309, Christian Valdemar Peter Lundsgaard, 3 dage, søn af former Carl Emil Frederik Lundsgaard og Karen Marie Rasmine f. Andersen, af Pasopvej 22. Født sammesteds
1913, 1709, 2109, Aage Hjorth Hansen, 16 dage, søn af arbejdsmand Karl Peter Kristian Hansen og Kristine Marie født Rasmussen, af Ny Pasop 4. Født sammesteds
1913, 0412, 1012, Hans Hulgaard, gift, 46, Hulgaarden. Født i Sørup Sogn. Søn af afdøde gaardejer Niels Hansen og Ane Kirstine f. Hansen. Karen Marie f. Holm
1914, 0101, 0801, Niels Pilegaard Nielsen, petroleumshandler, 53, i Sørup. Født i Bregninge Sogn paa Taasinge. Søn af skibsfører Hans Nielsen og Anne Marie f. Rasmussen af Sørup
1914, 0202, 0802, Otto Frederik Pedersen, 3 og 9 maaneder, søn af væver Jacob Pedersen og Ane f. Hansen, af Ny Pasop 19
1914, 0403, 0803, Kai Frimann Larsen, 10 maaneder, søn af arbejdsmand Lars Christian Larsen og Laurine Marie Sofie Frederikke f. Jensen af Rødskebølle. Født dersteds
1914, 3003, 0504, Poul Carlo Nielsen, 5, søn af arbejdsmand Carl Julius Nielsen og Petrine Kirstine Nielsen f. Jensen af Ryttervej. Født i Skovsbo, Egense Sogn
1914, 2604, 0105, Henrik Ludvig Hansen, gift maskinsmed, 63, boende Faaborgvej 9. Født i Stenstrup. Søn af landpost Hans Andersen og Anne Elisabeth f. Jensen. Maren Pedersen
1914, 2405, 2905, Hans Larsen, enkemand og gaardmand, 48, i Rødskebølle. Født i Birkum Fraugde Sogn. Søn af husmand Rasmus Larsen og Ane Marie f. Pedersen. Maren Larsen f. Larsen
1914, 0206, 0806, Jørgen Nielsen, gift arbejdsmand, 64, Faaborgvej 18. Født i Dreslette. Søn af husmand Niels Madsen og Ane Marie Pedersdatter. Johanne Andrea Mathilde f. Nielsen
1914, 1206, 1806, Rasmus Peder Rasmussen, gift, 41, Pasop 9. Født i Bjerreby. Søn af slagter Peder Rasmussen og Caroline Rasmussen. Martha Marie Rasmussen f. Sørensen
1914, 1306, 1806, Lars Pedersen, gift husejer, 70, Faaborgvej 7. Født i Hundstrup. Søn af Maren Jensen. Maren Pedersen f. Larsen
1914, 2206, 2706, Niels Hansen, gift aftægtsgaardmand, 95, af Sørup. Født i Sørup. Søn af gaardmand Hans Rasmussen (kalder Hans Eriksen) og Anne Nielsdatter. Ane Kirstine Hansen f. Børgesen
1914, 2109, 2709, Hans Jørgen Hansen, fraskilt og møllersvend, 44, paa Kristiansmølle, Mølmarksvej. Født i Pasop. Søn af tømrer Peder Hansen og Marie Kirstine Hansen f. Jørgensen
1914, 2609, -, Frederik Christian Rasmussen, gift og fhv. gaardfæster, 80, Store Viby paa Hindsholm. Født i Store Viby. Søn af gaardfæster Rasmus Frederiksen og Sine. Maren Rasmussen f. Jensen
1914, 2610, 0111, Niels Christoffersen, gift arbejdsmand, 57, Ny Pasop 12. Født i Høje, Lunde Sogn. Søn af skomager Christoffer Mortensen og Karen Kirstine. Camilla Christiane Christoffersen f. Frederiksen
1915, 0202, 0802, Henrik Hansen, gift aftægtsgaardmand, 85, Rødskebølle. Født i Sørup. Søn af gaardmand Hans Rasmussen Rytter af Ryttergaarden og Anne Cathrine Henriksdatter. Karen Kirstine f. Madsen
1915, 2402, 0203, Anders Ottosen, gift, 66, af Faaborgvej 21. Født i Herrested. Søn af husmand Otto Pedersen og Karen Rasmussen. Maren f. Nielsen
1915, 2403, 2803, Dødfødt dreng, søn af barber Laurits Christian Jørgensen og Mathilde Caroline Christine f. Simonsen af Belvedere
1915, 1404, 1804, Aksel Hansen, 7 uger, søn af smed Hans Rasmussen Hansen og Karen Margrethe f. Hansen, af Ny Pasop 2 B. Født dersteds
1915, 1504, 1804, Oscar Verner Hansen, 4 maaneder, søn af arbejdsmand Christen Marius Hansen og Agnes Jensine f. Andersen, af Ny Pasop 3. Født dersteds
1915, 0605, 1305, Aksel Sophus Jensen, 17, søn af murer Morten Jensen og Sofie f. Henriksen, af Sørup. Født i Sørup
1915, 1705, 2305, Dødfødt dreng, søn af gaardskarl Hans Jensen Hansen og Jensine Kirstine Margrethe f. Nielsen, af Ny Pasop (Eskildhus)
1915, 1606, 2006, Marius Andreas Sophus Ottesen, gift og fhv. forvalter, 84, paa Tranekær. Født i Skebjerg. Søn af magasinforvalter Hans Ottesen og Anne Sofie f. Kroll Oldenbjerggaard Tullebølle Sogn. Emily Charlotte Ottosen f. Dam
1915, 0407, 1107, Villy Martinus Edelbert Jensen, 6 uger, søn af arbejdsmand Lars Ovel Jensen og Mathilde f. Larsen af Sørup. Født dersteds
1915, 1709, 2309, Valdemar Ferdinand Andreas Kjær, fraskilt og murer, 64, Hannelund. Født i Svendborg. Søn af murermester Jens Christian Kjær og Marie Kristine f. Rask. Fraskilt fra Augusta Vilhelmine Jacobine f. Lange, Jærnbanevej St. Jørgens
1915, 2509, 0110, Jens Christian Larsen, gift snedker, 34, af Belvedere. Født i Gudbjerg Sogn. Søn af bødker Jørgen Larsen og Ane Marie f. Pedersen af Mullerup. Anne Johanne Marie Caroline f. Nielsen
1916, 1502, 2002, Udøbt dreng, 1 maaned, søn af Carl Christian Krüger og Augusta Thora f. Hansen, af Faaborgvej 14. Født dersteds
1916, 2403, 0204, Aage Christian Larsen (Larsson), 2½, søn af tjenestepige Anna Lovise Larsson og tjenestekarl Peter Christian Sørensen. Født paa Fødselsstiftelsen i Aarhus. I pleje hos mormoderen Marie Larsson i Sørup, enke efter arbejdsmand Svend Oluf Larsson
1916, 0505, 1005, Aage Verner Rasmussen, 3, søn af maskinarbejder Hans Jørgen Rasmussen og Ane Marie f. Nielsen. Født i Sørup
1916, 0605, 1305, Christian Pedersen, fattighuslem, fhv. arbejdsmand og enkemand, 55, paa Sørup Hannelund. Født i Bredsten Sogn. Søn af husmand og smed Peder Jørgensen og Mette Marie f. Olesen. Karen Christine Pedersen
1916, 2108, 2408, Svend Aage Moses, 15 dage, søn af slagter Josef Andreas Moses og Camilla f. Jensen, af Faaborgvej 37. Født dersteds
1916, 0409, 0509, Dødfødt dreng, søn af slagter Oscar Erik Ulrik Carl Grouleff og Jensine f. Jensen, af Faaborgvej 16. Født sammesteds
1916, 0112, 0712, Jens Christian Carlsen, arbejdsmand, 42, boende Odensevej. Født Vester Aaby. Søn af arbejdsmand Lars Carlsen og Maren f. Rasmussen. Maren Christine f. Larsen
1917, 2001, 2701, Søren Pedersen, stationsmester, 73, Sørup Station. Født i Nølev i Jylland. Søn af gaardmand Peder Pedersen og Anna Raphaelsdatter. Anna Eline f. Petersen
1917, 2301, 2801, Niels Schmidt Nielsen, fhv. sadelmager, 63, Ny Pasop 17. Født i Fredericia. Søn af enke Ane Marie Schmidt f. Nielsen. Marie Elisabeth f. Thomsen
1917, 0602, 1202, Hans Mortensen, enkemand, fhv. husmand og alderdomsforsørget, 91, paa Fattiggaarden Hannelund. Født i Vindinge. Søn af husmand Morten Hansen og Ane Pedersdatter. Karen Tønnesen
1917, 1802, 2202, Rasmus Nielsen, enkemand og fhv. boelsmand, 79, boende hos maler Christiansen, Bettysminde, Odensevej, Rødskebølle. Søn af indsidder Niels Hansen og Sidsel Hansdatter. Maren f. Jensen
1917, 0803, 1503, Oluf Frederik Rasmussen, matros, 34, Fattiggaarden Hannelund. Født i St. Jørgens Sogn. Søn af fisker Knud Rasmussen og Sofie Louise f. Larsen
1917, 0903, 1303, Tage Ejgil Albers Pedersen, 9 maaneder, søn af købmand (grosserer) Peder Marius Pedersen og Emma Josephine f. Jørgensen, boende hos forældrene Pasop 1
1917, 2303, 2503, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Marius Poulsen og Laura Andresine f.  Larsen, Ny Pasop 20, kælderen
1917, 2404, 2904, Niels Jensen Larsen, fhv. husmand, 73, boede hos sin datter enke Maren Christine Carlsen f. Larsen, Odensevej. Ane Marie Frederiksen
1917, 0105, 0705, Jens Rasmussen, arbejdsmand og husejer, 63, Pasop 10. Født i Egebjerg i Kirkeby Sogn. Søn af væver Rasmus Jensen og Johanne Hansdatter. Mathilde Boline f. Nielsen
1917, 0205, 0705, Jens Peter Jørgensen, 1 og 9 maaneder, søn af tjenestepige Hilde Hansen i Dongs Høirup. Født i Svendborg. I pleje hos lagerarbejder Christian Christensen og Johanne f. Spitzmaul, Belvedere 3
1917, 2605, 3005, Kai Ebbe Rasmussen, 6 uger, søn af ølkusk Nicolaj Peter Rasmussen og Betty Camilla Hansen, af Faaborgvej 7
1917, 1107, 1707, Anders Christensen, aftægtsmand og enkemand, 87, Sørup Mark. Født i Øster Skerninge. Søn af husmand Christen Pedersen og Kirsten Nielsdatter. Anne Dorthea f. Madsen
1917, 1907, 2307, Rasmus Christoffersen, husmand, 72, Belvedere. Født i Egense. Søn af indsidder Christoffer Hansen og Anne Kirstine Jeppesdatter. Anne Johanne f. Jensen
1917, 3107, 0508, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Alfred Marius Christensen og Ingeborg Augusta Hvidt, af Faaborgvej 2
1917, 1610, 2010, Hans Jørgen Ferdinand Larsen, arbejdsmand og enkemand, 52, Faaborgvej 22. Født i Faaborg. Søn af høker Niels Møller Larsen og Maren Sofie Jørgensen. Mette Marie Hedevig Kreiberg
1917, 2511, 0212, Hans Frederik Johan Skjellerup, uldhandler, 56, Ny Pasop 2. Født i Gislev Sogn. Søn af skovfoged Hans Skjellerup og Kirsten. Fraskilt fra Hansine Hansen
1918, 2201, 2701, Ejner Vilhelm Schiødt Christiansen, 18, Ny Pasop 14, 1. sal. Født i Svendborg Nicolaj Sogn. Søn af lejetjener Christian Schiødt Christiansen
1918, 2701, 0302, Dødfødt dreng, søn af snedker Hans Peder Jensen og Anna Marie f. Carlsen, Faaborgvej 33
1918, 1203, 1603, Povl Johansen, gaardejer, 72, i Sørup Sogn. Født i Lunde Sogn. Søn af gaardejer Johannes Poulsen og Kirsten Jensen. Marie f. Frederiksen
1918, 0804, 1404, Søren Madsen, arbejdsmand, 76, i Sørup. Født i Egense. Søn af forpagter Mads Rasmussen og Marie Sørensen. Maren Nielsdatter
1918, 1705, 2205, Peter Henriksen, arbejdsmand, 81, Gl. Pasop 21. Født i Vindinge Sogn. Søn af gdr. Henrik Rasmussen og Johanne Larsdatter. Kirsten Drejer
1918, 3005, 0506, Hans Peter Hulgaard, købmand, 43, i Kværndrup. Født i Sørup. Søn af boelsmand Christen Hulgaard og Johanne Marie f. Hansen. Karen f. Jensen
1918, 0611, 1011, Carl Christian Pedersen Bonnesen, tjenestekarl, 25, paa Ballinggaard ved Ringe. Født i Egense. Søn af forsøgsleder Jacob Pedersen Bonnesen og Anne Madsen, Vestmanhuset
1918, 2708, 3108, Hans Jessen Gregersen, fuldmægtig paa Langes Jernstøberi i Svendborg, 63, Belvedere 4. Født i Brindtofte paa Falster. Søn af Gregers Gregersen og Henriette f. Jessen. Nielsine f. Svendsen
1918, 1211, 1911, Svend Aage Rasmussen, 2, Rødskebølle. Født i Stenstrup. Søn af gaardejer Karl Valdemar Laurits Rasmussen og Kathrine Kristiansen i Rødskebølle
1918, 1311, 1711, Ejvind Knud Martens Clausen, 6, Apothekervej 3. Født dersteds. Søn af pudser Niels Peter Clausen og Anne Marie f. Martens
1918, 1411, 2111, Rasmus Johannes Nielsen, stationsarbejder, 24, i Odense. Født i Hundstrup. Søn af cementstøber Niels Nielsen og Hansine f. Rasmussen af Ny Pasop
1918, 2411, 0112, Søren Henriksen, maskinarbejder, 35, Faaborgvej 45. Født i Eising Sogn. Søn af indsidder Niels Christian Henriksen og Ane Margrethe Jensen. Anne Lovise Pedersen
1918, 1112, 1512, Mikkel Nielsen, arbejdsmand og fhv. husmand, 74, Faaborgvej 7. Født i Lundby Taasing. Søn af gaardfæster Niels Mikkelsen og Ane Hansen. Maren Hansen
1918, 2312, 2912, Jes Henriksen Clausen, tjenestekarl og rekrut, 20, Centralkasernen i Næstved. Født i Sørup Sogn. Søn af husmand Frederik Henrik Clausen og Jensine Marie Jensen
1919, 0502, 1302, Hans Thorvald Rasmussen, fhv. lærer, 33, i Bregninge paa Ærø, nu mumnus paa Middelfart Sindssygeanstalt. Født i Sørup Sogn. Søn af boelsmand Martin Rasmussen og Ane Marie Caroline Hansen
1919, 1402, 2002, Ingvard Rasmus Laurits Nielsen, 12, Pasopvej, søn af vandværksmester Kristoffer Nielsen og Hanne Margrethe Albertine f. Larsen
1919, 2802, 0603, Ole Hansen, enkemand og fhv. gaardmand, 81, i Sørup By og Sogn. Født i Tordensgaarden. Søn af gaardejer Hans Larsen og Inger Kirstine Hansdatter. Marie Cathrine Christensdatter
1919, 2802, 0603, Udøbt dreng, 5 timer, Rødskebølle, søn af arbejdsmand Christen Hermann Jacobsen og Anne Margrethe f. Jensen
1919, 2102, 2702, Peter Larsen, enkemand og fhv. gaardejer, 76, Belvedere. Født i Tved. Søn af husmand Lars Nielsen og Christiane Rasmusdatter. Karen f. Jensen
1919, 2103, 2603, Niels Christen Pedersen, arbejdsmand, 80, Rødskebølle. Født i Stenstrup. Søn af postkører Peter Christensen. Petrine Pedersen
1919, 0804, 1504, Hans Nielsen, enkemand og fhv. petroleumshandler og enkemand, 62, Odensevej. Født i Teglhuse Taasing. Søn af skipper Hans Nielsen Pilegaard. Anne Marie Nicoline f. Nielsen
1919, 0205, 0805, Hans Peder Nielsen, arbejdsmand, 63, Thinggaardsvej. Født i Svendborg. Søn af daglejer Mads Nielsen og Mariane Nielsen f. Hansen. Gerda Nielsen f. Hansen
1919, 2405, 3005, Hans Andreasen, husfæster, 77, i Rødskebølle. Født i Egense. Søn af Anne Margrethe Rasmusdatter og skriver paa Hvidkilde Andreas Eriksen. Marie Kirstine f. Hansen
1919, 2206, 2906, Poul Christian Hansen, 1 maaned, Rødskebølle (Uglebjerghuset), søn af forpagter Carl Christian Hansen og Maren Dorthea Rasmussen
1919, 1107, 1707, Niels Johan Andersen, forpagter, 52, Lehnshøj. Født i Ollerup Sogn Orte Mølle. Søn af møller Frederik Andersen og Christine Hansdatter. Maren Kirstine f. Larsen
1919, 2607, 0108, Hans Christian Jørgen Laurits Nielsen Riise, former i Svendborg, 37, boede i Belvedere. Født i Sørup Sogn. Søn af husmand Mads Nielsen og Karoline f. Nielsen
1919, 1411, 2311, Henning Mathias Bertramsen, 2 uger, søn af tobaksarbejder Christian Bertramsen og Augusta Christine f. Sørensen, Apothekervej 4. Født der
1919, 0512, 1412, Christian Thorkild Knudsen, 12, søn af vognmand Rasmus Knudsen og Ane Marie f. Andersen, Faaborgvej 26. Født der
1920, 2502, 0203, Lars Larsen, husmand, 57, Tordensgaarden. Født samme sted. Søn af husmand Rasmus Larsen og Ane Andersdatter. Karentine Christine f. Christensen
1920, 2803, 0104, Frederik Hansen, tømrer, 71, Faaborgvej 18. Født i Sørup Sogn. Søn af væver Hans Christian Frederiksen og Anne Kirstine Hansen i Belvedere. Marie Kirstine f. Nielsen
1920, 0305, 0805, Alfred Peder Juul, 16, søn af gaardejer Peder Nielsen Juul og Ane Marie Pedersen, Faaborg Landevej. Født samme sted
1920, 2304, 3004, Henrik Axel Møller, 24, Gl. Pasop 9. Født i Sørup. Søn af former Axel Viktor Møller og Rasmine Sofie f. Jørgensen
1920, 3005, 0206, Arne Hansen, 2 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Peder Hansen og Pouline f. Madsen, Pilegaardsvej 17. Født i Sørup
1920, 0206, 0606, Karl Heinrich Moses, 2 maaneder, søn af Karen Marie Larsen og barnefader slagter Laurits Henrik Moses, Faaborgvej 51, Ny Pasop 1. Født i Ny Pasop
1920, 2506, 3006, Hans Vilhelm Christiansen, fhv. smed, 67, Faaborgvej 3. Født i Højby. Søn af smed Christian Eriksen og Sidsel Eriksen. Anna Dorthea Elisabeth f. Christiansen
1920, 0207, 0807, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Niels Peter Jensen og Laurine Kristine f. Eriksen, Apothekervej 5
1920, 0307, 0807, Hans Hansen, arbejdsmand, 55, Ny Pasop 8. Født i Øster Skerninge. Søn af husmand og væver Rasmus Hansen og Cecilie f. Jensen. Maren Kirstine Sofie f. Skov
1920, 2108, 2708, Mads Nielsen Madsen, husmand, 33, Rødskebølle. Født i Gudme. Søn af gaardmand Peder Madsen og Karen Kirstine f. Hansen. Christine f. Pedersen
1920, 1809, 2109, Bronu Christiansen, 3 maaneder, søn af former Carl Adolf Christiansen og Ane Katrine f. Henriksen, af Faaborgvej 2. Født dersteds
1920, 2109, 2609, Poul Gerner Johansen, 3 uger, søn af maskinarbejder Niels Peter Johansen og Marie f. Nielsen, af Apothekervej 4. Født dersteds
1920, 2209, 2709, Peter Madsen, rentier, 63, Thinggaardsvej 2. Født i Haundrup. Søn af gaardejer Mads Christensen og Karen Christensen. Stine f. Pedersen
1920, 2810, 3110, Udøbt dreng, 3 dage, søn af arbejdsmand Valdemar Otto Peter Andersen og Ane Hansine f. Andersen Thuelund, Rødskebølle
1920, 2811, 0512, Helge Madsen, 3½ maaned, søn af Elna Elvira Eleonore Madsen, Faaborgvej. Født i Stenstrup
1920, 0312, 0912, Jens Peter Nielsen, gaardejer, 60, Eskegaarden. Født i Lunde Sogn. Søn af gaardejer Anders Nielsen og Dorthea f. Madsen. Marie Kirstine f. Andersen
1921, 1101, 1601, Hans Christian Andersen, enkemand og fhv. væver, 92, Fattighuset, Rødskebølle. Født i Hillerslev Sogn. Søn af væver Anders Knudsen og Katrine Kristensdatter. Ane Marie f. Kristensen
1921, 0802, 1302, Claus Pedersen, musiker, 76, Rødskebølle. Født i Lunde Sogn. Søn af boelsmand Peder Rasmussen og Karen f. Knudsdatter. Anne Sørine Bertine f. Hansen
1921, 2003, 2503, Niels Vilhelm Nielsen, enkemand og skomagermester, 68, Vestergade 38 i Svendborg. Født i Korsør. Søn af skibstømrer Vilhelm Nielsen og Ane Cathrine. Rasmine f. Hansen
1921, 2003, 2203, Karlo Villy Richard Thorkild Madsen, 2 dage, søn af fabrikarbejderske Edel Carla Hedevig Olsen, af Faaborgvej 27. Født der
1921, 1804, 2204, Otto Helmuth Hansen, 3, søn af maskinarbejder Hans Emil Hansen og Friede Bertha f. Schwank, Faaborgvej 38. Født der
1921, 2505, 2905, Anders Madsen, 1 uge, søn af arbejdsmand Lars Madsen og Rasmine Christine f. Hansen, af Rødskebølle. Født der
1921, 2705, 0106, Anders Jørgen Nielsen (kaldet Thuesen), enkemand og fhv. husfæster i Vaarø, 79, bopæl Hannelund. Født paa Birkholm, Dreiø Sogn. Søn af boelsmand Niels Rasmussen og Karen f. Hansen. Boel f. Larsen
1921, 1106, 1606, Niels Rasmussen, fodermester, 61, paa Kølleskovgaard. Født i Steenstrup. Søn af indsidder Rasmus Hansen og Maren f. Henriksen
1921, 1206, 1606, Hans Reinhold Jensen, hjulmand, 65, Svendborg. Født i Gudbjerg Sogn. Søn af husmand Jens Jørgensen og Sidsel Rasmusdatter. Marie Elisabeth Jensen
1921, 2607, 3107, Frederik Hansen, gartnersvend, 25, Belvedere. Født i Sørup Sogn. Søn af gartner Hans Christian Thomsen Hansen og Trine Marie f. Rasmussen, Belvedere
1921, 2309, 2809, Hans Nielsen Eriksen, kusk, 69, Faaborgvej 36. Født i Øster Skerninge. Søn af gaardejer Erik Nielsen og Maren f. Hansen, Sørup By
1921, 2609, 0210, Hans Rasmussen, 67, Hannelund. Født i Egense. Søn af indsidder Rasmus Jensen og Laurine Jensine Jensen
1921, 3110, 0611, Aage Poulsen, 1 dag, søn af tjenestepige Agnes Kristine Poulsen, Lehnshøj og forkarl Karl Kristian Pedersen, af Avnslev. Født paa Lehnshøj
1921, 0511, 1011, Friderich Valdemar Jørgensen, enkemand og fhv. snedkermester, 79, Gl. Pasop 8. Født i Rødby. Søn af tømmermand Zacharias Jørgensen og Karen Marie f. Pedersen. Marie f. Flor
1912, 2702, 0403, Maren Andersen f. Christensen, 81, Faaborgvej 26. Født i Belvedere. Datter af husmand Christen Nielsen og Anne Marie Sievertsdatter. Fyrbøder Rasmus Andersen
1912, 1503, 2003, Jenny Valborg Rasmussen, 4½, datter af afdøde drejer Jens Rasmussen og Mathilde Mariane f. Christiansen, af Faaborgvej 3. Født sammesteds
1912, 1304, 1904, Karen Marie Larsen, fhv. kammerjomfru paa Egeskov, 60, boede Kølleskovgaard. Født i Paarup Sogn. Datter af husejer Lars Hansen og Laurine f. Pedersdatter
1912, 2505, 0206, Andrea Kirstine Margrethe Knudsen f. Petersen, enke, 66. Født i Hals. Datter af Johanne Marie Hansdatter og Peder Christian Madsen. Skrædder Knud Christian Olsen Knudsen, af Randers
1912, 1406, 2006, Mette Kirstine Rasmussen f. Hansen, 46, Tordensgaarden. Født i Ollerup. Datter af gaardmand Jørgen Hansen Sloth og Maren f. Hansen. Gaardejer Erik Rasmussen
1912, 0107, 0507, Anne Dorthea Christensen f. Madsen, 67, Sørup Mark. Født i Fiskop, Egense Sogn. Datter af husmand og murer Mads Nielsen og Maren Hansdatter. Boelsmand Anders Christensen
1912, 3110, 0611, Karen Larsen f. Jensen, 56, af Belvedere. Født i Heldager, Tved Sogn. Datter af Johan Jensen og Marie … - Husejer Peder Larsen
1912, 0511, 0911, Meta Margrethe Hansen, 9½, datter af montør Hans Carl Olsen Hansen og Else Marie f. Knudsen, af Thinggaard. Født i Ny Pasop 2 A
1912, 2411, 0112, Dagmar Henriette Rasmussen Møller, 14, datter af smed Johan Christian Rasmussen Møller og Anne Kirstine f. Hansen, af Faaborgvej. Født dersteds
1912, 1312, 1612, Kirstine Dombernowsky f. Andersen, 44, af Faaborgvej 1 A, stuen. Født i Truelstrup, Daastrup Sogn paa Sjælland. Datter af husmand Peder Andersen og Ane Nielsdatter. Værkfører Peder Edvard Dombernowsky
1912, 1512, 1912, Ane Marie Nicoline Pilegaard Nielsen f. Nielsen, 55, af Odensevej. Født i Espe. Datter af husmand og murer Niels Ditlevsen og Maren … - Petroleumshandler Hans Nielsen
1912, 0912, 1512, Karen Christine Pedersen f. Hansen, 38, Gl. Pasop 9. Født i Uggerløse, Ondløse Sogn. Datter af husmand Niels Hansen, af Ondløse. Smed Kristian Pedersen
1913, 1201, 1601, Esther Elvira Johansen, 9 maaneder, datter af maskinarbejder Niels Peter Johansen og Marie f. Nielsen, af Ny Pasop 1. Født dersteds
1913, 0202, 0702, Sidsel Eriksen f. Frederiksen, enke, 84, Faaborgvej 3. Født i Nørre Søby. Datter af husmand Frederik Erik Pedersen og Birthe f. Pedersdatter. Smed Christian Eriksen, af Højby
1913, 0302, 1002, Hansine Henriette Christensen f. Winther, enke, 82, Sørup. Født i Rudkjøbing. Datter af købmand Thorkild Peter Winther og Hanne Kristiane f. Krøjer. Fhv. lærer Mads Christensen, i Rudkøbing
1913, 1406, 1806, Martha Vanner f. Jensen, enke, 81, Marievej 1. Født i Magleby paa Langeland. Datter af arbejdsmand Jens Pedersen og Anna Cathrine. Kurvemager Jacob Frandsen Vanner
1913, 2402, 2802, Mathilde Christina Hansen f. Olsen, 68
1913, 0910, 1610, Anne Marie f. Madsdatter, enke, 88, af Sørup. Født i Ulbølle. Datter af smed Mads Andersen og Anne Katrine Nielsdatter. Smed Hans Mortensen
1913, 1410, 2110, Adrine Christine Fløytrup, rentenyderske, 62, Faaborgvej 33. Født paa Sølyst. Datter af skovrider Hans Henrik Fløytrup og Marie Elisabeth f. Carre
1913, 0911, 1711, Marie Olsen f. Nielsen, enke, 79, Rødskebølle. Født i Vester Skerninge. Datter af husmand Niels Nielsen og Maren Nielsen. Husmand Hans Peter Olsen
1913, 2611, 3011, Ane Jessine Christensen f. Jessen, 34, af Sørup. Født i Nordby paa Fanø. Datter af styrmand Niels Jessen og Mette f. Christensen. Arbejdsmand Jens Chr. Christensen
1913, 2610, 3010, Marie Andrea Frederiksen, 28, Faaborgvej 29. Født i Faaborg. Datter af købmand Carl Frederiksen og Anna f. Lund, af Svendborg
1913, 2012, 2612, Verona Christiansen, 4½, datter af former Carl Adolf Christiansen og Ane Cathrine f. Henriksen, af Faaborgvej 24. Født i Svendborg
1914, 0301, 1101, Petrine Kirstine Nielsen f. Nielsen, 35, Ryttervej. Født i Hvorslund Sogn. Datter af husmand Lars Jensen og Mariane f. Pedersen. Arbejdsmand Carl Julius Nielsen
1914, 2701, 0102, Kirsten Seltz f. Mathiasdatter, enke, 84, Faaborgvej 23. Født i Ullerslev Sogn. Datter af arbejdsmand Mattis Nielsen og Anne Cathrine Larsdatter. Arbejdsmand Johan Daniel Selz af Kogtved, St. Jørgens Sogn
1914, 2102, 0103, Johanne Marie Nielsen f. Nielsen, enke, 73, hos sin datter i Rødskebølle. Født i Galbjerg, Gudme Sogn. Datter af sognefoged Nielsen og Inger Marie …, af Guldbjerg
1914, 1203, 1603, Inger Margrethe Hansen, 5 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Henrik Hansen og Margrethe f. Sørensen, Faaborgvej 28. Født i Kogtved, St. Jørgens Sogn
1914, 2703, 0204, Ane Elisabeth Nielsen f. Nielsen, enke, 71, Faaborgvej 10. Født i Trustrup, Ølst Sogn. Datter af indsidder Niels Henriksen og Mette Pedersdatter. Arbejdsmand Jørgen Nielsen, i Randers
1914, 1004, 1704, Marie Rasmussen f. Svendsen, enke, 73, Sørup. Født i Bjerreby. Datter af Ane Svendsdatter, Bjerreby Hospital. Arbejdsmand Poul Rasmussen, Rødskebølle
1914, 1705, 2105, Dødfødt pige, datter af gørtler Evald Leander Nielsen og Astrid Sofie Karoline f. Rasmussen, af Belvedere
1914, 1206, 1806, Dorthea Pedersen f. Christoffersen, enke, 63, Søgaardsvej 17. Født i Sørup. Datter af husfæster Christoffer Andersen og Ane Marie Nielsen, af Belvedere. Husfæster Mads David Pedersen, af Belvedere
1914, 1007, 1607, Anna Marie Brandt f. Petersen, 40, Gl. Pasop 23. Født i Hallindskov. Datter af forpagter Hans Christian Pedersen og Henriette f. Rasmussen, af Vester Skerninge. Tømmermester Niels Hansen Brandt
1914, 2708, 3008, Lilly Elvira Riget, 3 maaneder, datter af smed Rasmus Reinholdt Riget og Hansine f. Jensen, af Ny Pasop 19. Født dersteds
1914, 2408, 3008, Viola Petra Petersen, 2 maaneder, datter af arbejderske Karla Marie Petersen, Ny Pasop 19. Født sammesteds
1914, 2809, 0410, Ane Margrethe Jensen, enke, 76, boende Faaborgvej 16. Født i Svindinge. Købmand Rasmus Jensen, Bagergade, i Svendborg
1914, 1912, 2612, Lubine Laurine Clausen, 11, datter af husejer og arbejdsmand Frederik Henriksen Clausen og Jensine Marie f. Jensen, af Sørup. Født dersteds
1915, 0302, 1002, Gusta Løve, legatnyderske, 76, Møllergade 57, Svendborg Frue Sogn. Født i Rudkøbing. Datter af skipper Rasmus Løve og Maren Balieu
1915, 0602, 1102, Rasmine Hansen født Christensen, enke, 69, Faaborgvej 32. Født i Kværndrup. Datter af gaardfæster Christen Hansen og Bartholette Dorthea Henriksdatter. Kedelsmed Hans Christian Hansen
1915, 1302, 1702, Edith Kirstine Sørensen, 5 maaneder, datter af syerske Jenny Petersen Ploug, Faaborgvej 24. Født i Egebjerg, Kirkeby Sogn
1915, 1402, 2102, Poulinda Sofie Theilada, 10 maaneder, datter af Marie Kristine Pedersen Theilade og Ejner Jørgensen, Sørup Sogn. Født sammesteds
1915, 1502, 2102, Maren Sørensen f. Mejlstrup, enke, 75, boede i Svendborg Frue Sogn (Porthusvej 7). Født i Vandel. Boelsmand Thomas Sørensen
1915, 0703, 1503, Maren Dorthea Eriksen f. Rasmussen, enke, 45, af Rødskebølle. Født i Brændeskov, Gudbjerg Sogn. Datter af Marie Nielsen og ungkarl Mads Rasmussen. Arbejdsmand Carl Eriksen
1915, 0404, 0804, Emma Vibeke Albers Pedersen, 8 maaneder, datter af fuldmægtig Peter Marius Pedersen og Emma Josefine f. Jørgensen, Gl. Pasop 1. Født sammesteds
1915, 1504, 2004, Marie Kirstine Jacobsen f. Hansen, enke, 79, Brogade 8. Født i Svendborg. Datter af boelsmand Hans Steffensen og Johanne Steffensen, af Græsholmene. Vævermester Hans Jørgen Jacobsen
1915, 1705, 2405, Anna Marie Karoline f. Bech, væverske, 53, Ny Pasop 4. Født i Højer i Sønderjylland. Arbejdsmand Jens Christian Andersen
1915, 2807, 0108, Maren Pedersen f. Larsen, enke, 74, boende Nørreskov, Landet Sogn. Født i Lundby, Landet. Datter af husfæster Lars Rasmussen og Margrethe Larsdatter. Arbejdsmand Lars Pedersen, af Faaborgvej 7
1915, 2511, 2811, Polly Frederikke Nielsine Bødtker Laustsen, 7 maaneder, datter af savskærer Laurits Laustsen og Edel Sofie Kirstine f. Andersen, af Faaborgvej 43. Født dersteds
1915, 2911, 0512, Maren Nielsen født Rasmussen, enke, 73, boende i Ravnemosehuset. Født paa Birkholm. Datter af fisker Rasmus Nielsen og Anne… - Arbejdsmand Jørgen Nielsen
1915, 0212, 0812, Anne Marie Jørgensen f. Andersdatter, enke, 82, boende paa Hellegaarden. Født i Skovsbo, Egense Sogn. Datter af husmand Anders Holm og Sofie… - Gaardmand Rasmus Jørgensen
1915, 0612, 1212, Maren Kirstine Kolding f. Andersen, enke, 63, boende Hannelund. Datter af indsidder Anders Madsen, Kølleskov Fattighus. Landinspektør Kolding
1915, 1512, 1912, Dødfødt pige, datter af kludekræmmer Rasmus Rasmussen og Maren Pouline f. Rasmussen, Sørup
1915, 2712, 02011916, Mathilde Kirstine Bünger f. Hansen, 59, Faaborgvej 53. Født i Odense. Datter af snedker Hans Hansen og Maren Katrine Hansen. Bagermester Niels Frederik Bünger
1916, 0803, 1203, Martine Hansen f. Jensen, enke, 74, Gl. Pasop 7. Født i Lindelse. Datter af boelsmand Jens Hansen og Ane Margrethe Madsen. Savskærer Hans Christian Hansen, af Hesselager
1916, 2503, 0204, Ane Margrethe Jensen f. Hansen, 72, Faaborgvej 37. Født i Sørup. Datter af gaardmand Hans Jensen og Bodil Marie f. Jacobsdatter. Tømrer Søren Jensen
1916, 3003, 0604, Anna Kirstine Christiansen, 5, datter af smed Rasmus Elkjær Christiansen og Johanne Marie f. Hansen, af Apothekervej 11. Født i Sørup
1916, 2504, 0105, Ane Margrethe Offersen f. Hansen, 48, Rødskebølle. Født i Bobjerg, Lunde Sogn. Datter af Ane Marie Hansen. Husmand Mads Offersen
1916, 2005, 2605, Anne Marie Hansen f. Rasmussen, enke, 80, Belvedere. Født i Marslev. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen og Ane Marie Knudsdatter. Gaardmand senere arbejdsmand Rasmus Hansen
1916, 2306, 2906, Caroline Christensen f. Rasmussen, enke, 77, Rødskebølle. Født i Kogtved. Datter af husmand Rasmus Mikkelsen og Bodil Larsdatter, St. Jørgens Sogn. Træskomand Rasmus Christensen
1916, 0707, 1207, Ane Marie Rasmussen f. Nielsen, 43, Sørup. Født i Ulbølle. Datter af husmand Lars Nielsen og Anne Marie f. Hansen. Maskinarbejder Hans Jørgen Rasmussen
1916, 0508, 1308, Agnes Hansen, 15, datter af arbejdsmand Andreas Hansen og afdøde Jørgine Nicoline f. Jensen, Ny Pasop 2. Født i Skovballe, Bjerreby Sogn
1916, 0808, 1108, Andrea Madsen f. Nielsen, 46, Rødskebølle. Født Bregninge Sogn, Taasinge. Datter af skibstømrer Niels Eriksen og Bodil Eriksen. Sømand Laurits Madsen
1916, 0309, 0509, Gertrud Hansine Bekker, 3 dage, datter af tjenestepige Ida Frederikke Nielsine Bekker, af Rødskebølle
1916, 1710, 2210, Jensine Planik, 9 maaneder, datter af tjenestepige Julie Planik, Rødskebølle. Født i Kirkeby. I pleje hos husmand Jens Petersen, Rødskebølle
1916, 2412, 3012, Johanne Marie Madsen f. Larsen, enke, 83, boende hos sin svigersøn agent Jacob Bonnesen, Sørup. Født i Lunde Sogn. Datter af husmand Lars Hansen og Johanne Sohnesdatter. Husfæster Rasmus Madsen
1916, 2512, 3112, Maren Mortensen f. Hansen, enke, 77, boende hos en sin søn postbud Mortensen, Apothekervej 1. Født i Drejø Sogn. Datter af gaardmand Hans Hansen og Maren… - Postfører Hans Mortensen af Skarø
1917, 0501, 1101, Ane Kirstine Rasmussen f. Andersdatter, enke, 83, boende hos sin søn Rasmus Rasmussen, Kølleskov. Født i Stenstrup. Maltgører Frits Rasmussen, af Øster Skerninge
1917, 1701, 2101, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Carl Emilius Fyrsterling og Bothilde f. Olsen, af Faaborgvej
1917, 0904, 1304, Maren Mouritzen f. Andersen, 63, Rødskebølle. Født i Landet Sogn. Datter af boelsmand Anders Larsen og Karen f. Kristoffersen. Husmand Anders Mouritzen
1917, 1706, 2106, Anna Susanne Rasmussen, fhv. tyende, 81, boede Gl. Pasop 12. Født i Vester Skerninge. Datter af Maren Thomasdatter og Rasmus Peder Andersen, af Ulbølle
1917, 2606, 3006, Stine Nielsen f. Rasmussen, 60, ’Qvinehøj’. Født i Gudbjerg Sogn. Datter af skovfoged Rasmus Larsen og Maren f. Nielsen. Tømrer Hans Nielsen
1917, 0908, 1508, Ane Margrethe Hansen f. Andersen, enke, 70, Belvedere. Født i Bregninge (Taasinge). Datter af Johanne Laursdatter. Arbejdsmand Niels Hansen
1917, 2308, 2608, Edith Lykke Christensen, 2 uger, datter af arbejdsmand Heirich Edvard Peter Christensen og Isabella Henriette f. Weber, Faaborgvej 7
1917, 2608, 0209, Sidsel Nielsen f. Pedersen, enke, 86, ’Hannelund’. Født i St. Jørgens Sogn. Datter af arbejdsmand Peder Jensen og Karen Hansdatter. Arbejdsmand Anders Nielsen
1917, 2209, 2709, Maren Clausen, 65, Faaborgvej 33. Født paa ’Qvinehøj’. Datter af indsidder Claus Pedersen og Margrethe f. Rasmussen
1917, 2711, 0212, Rasmine Knudsen f. Johansen, 83, Sørup. Født paa Thurø. Datter af tømrer Johan Mouritzen og Maren Hansdatter. Fhv. ringer og husejer Hans Christian Knudsen
1917, 1012, 1612, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Hans Jensen Hansen og Jensine Kristine Margrethe f. Nielsen, af Ny Pasop. Født dersteds
1918, 2803, 0104, Agnes Jensen, 3½ maaned, datter af tjenestepige Anne Elonora Petersen, Herluf Trolles 12, Svendborg. I pleje hos arbejdsmand Laurids Hansen, Faaborgvej 1
1918, 0706, 1306, Petra Kirstine Albertha Dreyer, 13, datter af Maren Sofie Dreier (nu gift med sadelmager Martin Hansen), Faaborgvej 21. Født i St. Jørgens Sogn
1918, 0106, 0506, Udøbt pige, 5 minutter, datter af Augusta Ingeborg Hvidt, Faaborgvej 2
1918, 1207, 1607, Ellen Annine Schlippe Steffensen, 5½, datter af portør August Sofus Marius Christen Schlippe Steffensen og Elne f. Jensen, af Ny Pasop 2a. Født i Svendborg
1918, 0108, 0608, Thora Karen Kirstine Hansen f. Christensen, 33, Klostergade 4, Faaborg. Født i Sørup. Datter af tømrermester Rasmus Christensen og Maren Kirstine Jensen, Qvinehøj. Lokomotivfører Axel Henrik Hansen
1918, 1409, 2009, Frida Thyra Petronelle Christensen, tjenestepige, 19, Belvedere. Født i Sørup. Datter af afdøde murer Hans Christensen og Maren Eline Christine f. Christensen
1918, 2809, 0410, Ane Andersen født Hansen Lerche, enke, 78, Faaborgvej 19. Født i Bjernemark, Bregninge Sogn. Datter af skibstømrer Hans Hansen Lerche og Martine Hansdatter, Bregninge Sogn. Arbejdsmand Frits Andersen, Troense
1918, 2910, 0311, Martha Marie Nielsen, bogholderske, 24, i København, Frederiksberg Allé 14. Født i København. Datter af støbemester Martinus Nielsen og Hansine f. Hansen, Faaborgvej 29
1918, 0611, 1011, Anne Margrethe Petersen, tjenestepige, 19, Fruerstuevej 18, Svendborg. Født i Odense. Datter af væver Jacob Pedersen og Anne f. Hansen, Ny Pasopvej 19
1918, 1311, 1711, Nanne Marie Rasmussen, syerske, 33, Thinggaardsvej 9. Født i Troense, Bregninge Sogn. Datter af sømand Adolf Rasmussen og Ane Marie f. Christensen, København
1918, 1411, 2111, Johanne Marie Hansen f. Jørgensdatter, enke, 93, Belvedere. Født i Vester Skerninge. Husmand Christen Hansen, Lunde
1918, 2111, 2711, Augusta Thora Krüger f. Hansen, 28, Ny Pasop 2. Født i Herning. Datter af arbejdsmand Hans Hansen og Maren Hansen. Støberiarbejder Karl Kristian Krüger
1918, 3112, 01011919, Dødfødt pige, datter af smed Hans Rasmussen Hansen og Karen Margrethe f. Hansen, Ny Pasop 3
1918, 3112, 07011919, Ane Kirstine Larsen f. Hansen, enke, 86, Slæbæk. Født i Skaarup Sogn. Datter af gaardejer Hans Rasmussen og Inger Jørgensdatter. Husfader Niels Larsen, Rødskebølle
1919, 1802, 2502, Kathrine Margrethe Rasmussen f. Christiansen, 30, Rødskebølle. Født i Hejls. Datter af gaardejer Hans Peter Christiansen og Mette Kirstine Smidt. Gaardejer Carl Valdemar Laurids Rasmussen
1919, 2202, 2702, Emma Matin.. Rautiane, husbestyrerinde, 38, i Assens. Født i Finland, Kongenkan.., Borgaa Stift. Datter af husmand M. Rautianen og Anne, Finland
1919, 0803, 0903, Dødfødt pige, datter af Karla Marie Pedersen, af Ny Pasop 19
1919, 1204, 1804, Marie Nielsine Hansen, 11, datter af murermester Peder Møller Hansen og Laura Rasmine Marie f. Andersen, Apothekervej. Født i Sørup
1919, 1904, 2604, Alma Ingeborg Rasmussen, 1½, datter af gaardejer Karl Valdemar Laurits Rasmussen og Katrine Kristiansen, Rødskebølle. Født i Stenstrup
1919, 0305, 0705, Valborg Thomsen, 1 og 9 maaneder, datter af elektricitetsbestyrer Erik Thomsen og Agnes Pedersen, Hvidkilde Elektricitetsværk, Ollerup Sogn. Født sammesteds
1919, 2605, 2905, Anna Gudrun Marie Rasmussen, 1, datter af arbejdsmand Simon Rasmussen og Hansine Marie f. Olsen, Belvedere 2. Født samme sted
1919, 2604, 2904, Grete Lilian Veronika Lisewsky, 1 maaned, datter af Maria Vladislava Lisewsky, Odensevej 14. Født samme sted
1919, 1107, 1407, Dødfødt pige, datter af malersvend Axel Theodor Jensen og Mathilde Sørine Julie f. Knudsen, Faaborgvej 27
1919, 1307, 1707, Mette Marie Hansdatter, 90, paa Hannelund. Født i Strandhuse, St. Jørgens Sogn. Datter af husmand Hans Christoffersen og Mette Kirstine Rasmusdatter, Pasop, St. Jørgens Sogn
1919, 1409, 2109, Thora Lubine Theilade Christensen, 8 maaneder, datter af arbejdsmand Karl Bernhard Kristensen og Marie Christence Pedersen Theilade, Faaborgvej 7
1919, 2709, 0210, Hansine Sørensen f. Jensen, 62, Faaborgvej 6. Født i Sørup Sogn. Datter af arbejdsmand Jens Hansen og Kirsten Hansen. Landpostbud Peder Sørensen
1919, 1310, 1810, Bodil Mortensen f. Hansen, 43, Apothekervej 1. Født paa Skarø. Datter af husmand Mads Hansen og Anne Katrine Christoffersen. Landpostbud Hans Mortensen
1919, 1811, 2311, Laura Rasmine Marie Møller Hansen f. Andersen, 56, Skyttevej (v. Apothekervej). Født i Sønder Højrup. Datter af murermester Anders Nielsen og Sofie… - Murermester Peder Møller Hansen
1919, 2111, 2711, Karen Jensen f. Jørgensen, enke, 76, Rødskebølle. Født i Gudbjerg. Datter af arbejdsmand Anders Jørgensen og Anne Knudsdatter. Tømrer Lars Jensen
1919, 2512, 01011920, Johanne Kirstine Simonsen f. Pedersen, enke, 83, Faaborgvej 55. Født i Skydebjerg Sogn. Datter af husmand Peder Thuesen og Christiane Dorothea Andersdatter. Stenhugger Jens Peter Simonsen
1920, 0601, 1301, Maren Kirstine Jørgine Knudsen f. Jørgensen, 36, boede paa Hannelund hos sine forældre. Født i Herrested. Datter af bestyrer Rasmus Jørgensen og Karen Marie f. Jørgensen. Fabrikarbejder Søren Knudsen, Skovhavevej i Tved
1920, 1001, 1301, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Alfred Majus Christensen og Augusta Ingeborg With, af Faaborgvej 2
1920, 0703, 1403, Caroline Rise f. Nielsen, enke, 66, af Belvedere. Født i Tved. Datter af skibstømrer Niels Larsen og Marie. Former Mads Nielsen (Rise)
1920, 2503, 0204, Marie Eriksen f. Jensen, enke, 89, Tordensgaardene. Født i Helsinge Sogn. Datter af gaardejer Jens Madsen og Margrethe Larsdatter. Boelsmand Hans Eriksen
1920, 2703, 0104, Udøbt pige, 10 dage, datter af arbejdsmand Julius Larsen og Mathilde Eilgran, af Sørup Mark. Født dersteds
1920, 0606, 1306, Ellen Marie Carlsen, 1 maaned, datter af slagter Hans Ejnar Carlsen og Olga Johanne Rasmussen, Pigegaardsvej 17
1920, 1506, 2006, Irene Margrethe Larsen, 7½ maaned, datter af arbejdsmand Anders Andersen Larsen og Ane Sørine f. Nielsen, Pilegaardsvej 7 1.
1920. 1506, 2006, Rasmine Johansen, fhv. tjenestepige, 76, Belvedere. Født i Vester Skerninge. Datter af husmand Johan Hansen og Margrethe Rasmussen, Vester Skerninge
1920, 1606, 2006, Hedevig Martha Nielsen, 6 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Madsen Nielsen og Johanne Marie Rasmine f. Rasmussen, Ny Pasop 2
1920, 2506, 3006, Karen Marie Pedersen, 51, Rødskebølle. Født Stenstrup. Datter af arbejdsmand Niels Christian Pedersen og Petrine f. Petersen, Rødskebølle
1920, 0107, 0707, Kirsten Hansen f. Jensdatter, enke, ophold hos sin søn Faaborg Landevej. Født i Kirkeby Sogn. Datter af gaardejer Jens Knudsen og Birthe Kathrine Hansdatter, af Dongs Højrup, Kirkeby Sogn. Murer Jens Frederik Hansen, Rødskebølle
1920, 0407, 0807, Laurine Kirstine Jensen f. Eriksen, 22, Apothekervej 5, 1. Født i Skaarup Sogn. Datter af gaardejer Morten Eriksen og Mette Marie Andersen, Taarup Sogn. Dokarbejder Niels Peter Jensen
1920, 0807, 1107, Dødfødt pige, datter af skibsbygger Hans Rasmussen Hansen og Karen Margrethe f. Hansen, af Ny Pasop 3
1920, 2107, 2307, Dødfødt pige, datter af lithograf Johan Henrich August Mejer og Karen Marie Gudrun f. Mortensen, af Belvedere
1920, 2608, 3108, Anne Dorthea Jensen f. Christoffersdatter, enke, 89, Pjentemøllestræde 1. Født i Egense. Datter af indsidder Christoffer Hansen og Ane Kirstine Jeppesdatter. Stenhugger Lars Peter Christian Jensen, Svendborg
1920, 0310, 0910, Marie Christensen, 7, datter af bogholder Christen Christensen og Emilie Christine Clausen, af Ny Pasop 2 A. Født i Sørup Sogn
1920, 2010, 2410, Laurentine Pedersen f. Pedersen, enke, 67, Ny Pasop 19. Født i Stenstrup. Datter af indsidder Peder Jepsen og Hanne. Arbejdsmand Peder Pedersen
1920, 0512, 1212, Ane Margrethe Hansen f. Christensen, enke, 70, Faaborgvej 8. Født i Frørup Sogn. Datter af gaardejer Christen Hansen og Ane f. Jensen. Gaardejer Hans Hansen, Tved
1920, 1312, 1712, Anna Kathrine Christine Christensen Dalmose, 5, datter af agent Christen Laurits Christensen Dalmose og Hansine Christine f. Nielsen, Ny Pasop 14. Født i Vorgod Sogn
1921, 2712, 0101, Astrid Kirstine Moses, 13½, datter af slagter Bendix Moses og Marie f. Jensen, af Belvedere. Født i Sørup
1921, 2002, 2302, Ane Sophie Rasmussen f. Rasmussen, enke, 63, Faaborgvej 24. Født i Hesselager Sogn. Datter af indsidder Rasmus Hansen og Birthe Marie f. Olesdatter, Øster Skerninge. Tømrer Peder Rasmussen
1921, 2302, 2702, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Axel Valdemar Jensen og Ane Marie Rasmussen, af Ny Pasop 9 (Eggertsvej)
1921, 2103, 2403, Hansine Hansen, 2 uger, datter af garver Carl Hansen og Bertha f. Eriksen, af Ny Pasop 13 (Eggertsvej)
1921, 3003, 0304, Marie Markussen, 1, datter af arbejdsmand Peder Markussen og Bodil Margrethe f. Larsen, Faaborgvej 18
1921, 1804, 2404, Maren Madsen f. Nielsen, enke, 79, Sørup. Født i Sørup. Datter af gaardejer Niels Pedersen og Karen Andersdatter. Husmand Søren Madsen
1921, 1705, 2205, Margrethe Christence Madsen f. Pedersen, enke, 89, Ryttervejen. Født paa Drejø. Datter af lærer Jens Pedersen og Johanne Madsdatter. Træskomand Niels Madsen
1921, 2106, 2706, Annine Sofie Christiane Sørensen Klixbøll, fhv. modehandlerinde, 79, Faaborgvej 10. Født i Fredericia. Datter af underofficer Sønnich Peter Sørensen Klixbøll og Stine Kathrine Jensdatter
1921, 2607, 3007, Karen Kirstine Hansen f. Madsen, enke, 80, Rødskebølle. Født i Krarup. Datter af Anne Hansdatter og Mads Larsen af Lydinge. Gaardejer Henrik Hansen
1921, 0712, 1512, Marie Jensen f. Andersen, 64, Sølyst. Født i Vester Skerninge. Datter af gaardejer Anders Andersen og Katrine Knudsen. Gaardejer Hans Peter Jensen