Svendborg - Sct. Nicolai, 1888-1891, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1888-1891, Svendborg - Sct. Nicolai sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1888, 0501, Jens Pedersen, ungkarl og fhv. gendarm, 35, af Svendborg, født i Østofte og enke Maren Kirstine Hansen, 44, af Svendborg (efter restauratør J. H. Bækman Hansen), født i Herringe
1888, 1902, Christian Sofus Andersen, pottemagersvend, 23, af Svendborg, født i Odense og Anne Kirstine Nielsen, 22, af Svendborg, født i Viggerslev
1888, 2202, Lars Larsen, fotograf, 35, af Maribo, født i Brahetrolleborg Sogn og Anna Emilie Nielsine Hansen, 22, af St. Nicolai Sogn, født i Brahetrolleborg Sogn
1888, 2602, Johan Ludvig Hansen, styrmand, 26, af Rudkjøbing, født i Rudkjøbing og Elisabeth Magdalene Iversen, 27, af St. Nicolai, født her i sognet
1888, 1403, Edvard Emil Peter Hansen, typograf, 22, født her i sognet og ugift Caroline Rasmussen, 20, født i St. Jørgens Sogn
1888, 1304, Hans Nicolai Christian Gottlieb Gudberg, skomager, 27, af Skaarup, født i Svendborg og Camilla Petra Jørgensen, 28, her af sognet, født i Haarby
1888, 1005, Hans Larsen, tjenestekarl, 29, af sognet, født i Vester Skjerninge og Johanne Margrethe Petersen, 32, af sognet, født i Sct. Jørgens Sogn
1888, 0405, Jens Peter Jensen, landmand, 25, af Odense, født i Vester Aaby og Madsine Kirstine Larsen, 26, født i Sanderum Sogn
1888, 2005, Frederik Adolf Hansen, kjøbmand, 32, af Kjøbenhavn, født i Kjøbenhavn og Johanne Ulrikke Liberoht, 24, født her i sognet
1888, 0405, Niels Poulsen, fyrbøder, 29, af Svendborg, født i Verninge og Sofie Hansen, 29, af Langkildehus af Stenstrup Lunde Pastorat, født i Lunde
1888, 2605, Hans Peter Hansen, ungkarl og landmand, 25, af Stenstrup, født i Stenstrup og Frederikke Caroline Jensen, 23, her af sognet, født i Vor Frue
1888, 1106, Ludvig Eriksen, frisør, 33, født i St. Nicolai Sogn og Caroline Cathrine Haarup, 21, født i Vor Frue
1888, 2406, Niels Andreas Andersen, skomager, 25, født her i sognet og Amalie Marie Ryssel, 22, født i Tydskland (Berlin)
1888, 1209, Theodor Marius Christensen, bestyrer, 29, af Aarhus, født der og Kirstine Frederikke Rasmussen, 22, født her i sognet
1888, 2809, Carl Frederik Linderstrøm Lang, kursusbestyrer og cand. mag., 29, af Kjøbenhavn, født i Vemmetofte og Ellen Hedevig Bach, 25, født i Randers
1888, 2310, Emil August Theodor Wennerwald, enkemand og kunstmaler, 29, født i Kjøbenhavn og Ingeborg Johanne Emilie Hansen, 21, født her i sognet
1888, 2410 Christian Salzwedel, mejerist, 29, af Stubshoved Mejeri, Gudme Sogn, født i Vejstrup og Mette Marie Ludvigsen, 19, af Stubshoved Mejeri, Gudme Sogn, født i Brandstrup (Vejle Amt)
1888, 2510, Charles Johannes Christensen, handelsfuldmægtig, 27, af Nyborg, født i Gudme og Ane Kirstine Flindt, 23, født i Sct. Nicolaj Sogn
1888, 0411, Jens Nielsen, ungkarl, 30, af Svendborg, født i Hundstrup og Abelone Nielsen Jensen, 31, af Svendborg (Sct. Nicolai Sogn)
1888, 0711, Peter Bjørnsen, kontorist, 23, af Rudkjøbing, født i Aarhus og Ane Marie Kristensen, 23, her af sognet, født sammested
1888, 0911, Oscar Hermann Degenkolbe, uldspinder, 37, født i Chrimmitsschau i Sachsen og Rasmine Kirstine Knudsen, 26, af Sørup, født sammested
1888, 1811, Hans Knudsen, skomager, 22, her af sognet, født i Kværndrup og Eline Claudine Petersen, 21, her af sognet, født paa Thurø
1888, 3011, Lars Rasmussen, handelsgartner, 29, her af sognet, født i Kallø, Tarm pastorat og Marie Elisabeth Franzette Flindt, 20, her af sognet, født i Vor Frue
1888, 0212, Olaf Rye Andersen, hotelvært, 38, af Sct. Nicolai Sogn, født sammested og Sophie Frederikke Cæcilie Freudenreich, 36, af Flensborg
1888, 1912, Jens Christensen, lærer, 26, født i Ørre Sogn og Ane Cathrine Nielsen, 19, født i Aulum Sogn
1888, 2112, Christian Julius Rasmussen, skipper, 27, af Thorø, født sammested og Ane Lovise Lassen, 22, her af sognet, født sammested
1888, 3112, Niels Petersen, detaillist, 22, af St. Nicolai Sogn, født i Aulum Sogn og Stine Marie Larsen, 23, af St. Nicolai Sogn, født i Lunde Sogn
1889, 0601, Svend Adolf Vest, maler, 22, her af sognet, født i St. Nicolai Sogn og Anne Kirstine Rasmussen, 20, her af sognet, født i Østerskjærninge
1889, 2402, Hans Jacob Hansen, matros, 27, her af sognet, født i Sct. Nicolai Sogn og Nielsine Nielsen, 29, her af sognet, født i Nørre Sundby (Aalborg)
1889, 0303, Mads Oluf Nielsen, tømmermand, 24, her af sognet, født i Svendborg Vor Frue og Madsine Kristine Marie Nielsen, 22, her af sognet, født i Grædstrup
1889, 0803, Jes Poulsen, styrmand, 26, her af sognet, født i Ullebølle (Als) og Torvaldine Marie Laurine Rasmine Hansen, 23, her af sognet, født i Vor Frue
1889, - [dato ikke indført], Jens Christian Andersen, husmand, 33, af Svendborg St. Nicolai, af Græsholmene, født i Ryslinge og Anne Marie Karoline Beck, 27, af Svendborg St. Nicolai, født i Høier, Sønderjylland
1889, 2404, Hans Albert Christensen, skytte, 25, af Majbølle Sogn, født i Majbølle og Lovise Augusta Andersen, 28, af Troense, født i Bregninge
1889, 2804, Niels Christian Petersen, kvaseskipper, 22, af Bregninge, født sammested og Petrine Marie Rasmine Storm, 24, her af sognet, født i Humble
1889, 0405, Peder Pedersen, saugskærer, 21, af Svendborg, født i Krarup og Ane Kirstine Pedersen, 26, af Aarslev, født i Aarslev
1889, 0505, Hans Henrik Hansen, gartner, 30, født i Heden og Ane Kirstine Hansen, 28, født i Svanninge
1889, 2405, Johan Emil Keim, sømand, 25, af Svendborg, født i Laurvik (Norge) og Ægidie Petersen, 22, her af sognet, født sammested
1889, 2605, Rasmus Hansen, skomager, 34, her af sognet, født i Vor Frue og Johanne Hansen, 25, her af sognet, født i Egense
1889, - [dato ikke indført], Ras. Knudsen, snedker, 31, af Svendborg, født i Vor Frue og Elvine Marie Bennetzen, 26, af St. Nicolai, født i Vor Frue
1889, 0505, Hans Rasmussen Eriksen, forpagter, 33, af Skovsgaard (Lunde Sogn), født i Marstal og Rasmine Marie Hansen, 21, født i Sallingelund
1889, 2506, Michael Strøbeck, hattemager, 27, af Svendborg, født i Svendborg Vor Frue og Agnes Petersen, 22, af St. Nicolai Sogn, født 1867 sammested
1889, 0907, Christian Nielsen, redaktionssekretær, 25, af Holbæk, født i Jærslev og Eline Mathilde Nielsen, 32, her af sognet, født her i sognet
1889, 1007, Lauritz Lauritzen, former, 26, af Svendborg, født i Fredericia og Pouline Jørgensen, 22, her af sognet, født i Fredericia
1889, 1307, Ernst Frederik Jansen, rebslager, 25, født 1863 i Kjøge og Eline Sofie Albertine Andersen, 23, født 1866 i Svendborg St. Nicolai Sogn
1889, 3007, Rasmus Madsen Rasmussen, matros, 24, af Marstal, født i Marstal og Ane Katrine Nielsen, 25, her af sognet, født i Ommel
1889, 2510, Niels Anton Julius Steffensen, ungkarl, 25, af Odense, født i Odense og Gustave Emilie Petersen, 28, af St. Nicolai Sogn, født i Svendborg Vor Frue
1889, 0311, Rasmus Christoffersen, ungkarl og arbejdsmand, 44, født i Egense og Ane Johanne Jensen, 37, her af sognet, født i Sørup
1889, 0311, Rasmus Christian Rasmussen Møller, ungkarl og møllebygger, 23, født i Faaborg og Petrine Sofie Knudsen, 21, født i Ærøskjøbing
1889, 1411, Lars Nielsen, ungkarl og skomager, 27, af Roorud, født i Roorud og Ane Kirstine Spodsberg, 24, her af sognet, født sammested
1889, 1711, Kristian Villiam Thuge, ungkarl og tømrer, 22, født i Nysted og pige Anne Kirstine Hansen, 24, her af sognet, født i Oure
1889, 2712, Anton Frederik Emil Gjerstrup, gartner, 31, af Langesø, Vigerslev Sogn, født i Holstenshus og Marie Dorthea Petersen, 38, født i Framlev
1890, 1201, Jørgen Petersen, ungkarl og musiker, 41, af Hømarken, født i Lunde og Karoline Nielsen, 33, af Hømarken, født i Lyndelse (efter maskinarbejder Jens Christian Mikkelsen)
1890, 2401, Erik Hansen, skrædder, 65, af Hømarken, født i Gudbjerg og Ane Marie Hansen, 40, af Hømarken, født i Sørup
1890, 0302, Niels Valdemar Nielsen, styrmand, 30, født i Vor Frue og Charlotte Marie Jensen, 24, født i Sct. Nicolai
1890, 1602, Jens Jørgen Johannes Hansen, sømand, 26, af Tved, født i Tved og Ane Katrine Ludovika Jensen, 23, af Sct. Nicolai, født i Middelfart
1890, 0502, Karl Kristian Nielsen, ungkarl og sømand, 38, af Svendborg og enke Rasmine Petrine Kehler, 36, født Gudbjerg
1890, 0405, Søren Andersen Hansen, møller, 28, af Vissenberg Sogn, født i Klovborg Sogn og Anne Nielsen, 29, af Sct. Nicolai Sogn, født i Oure
1890, 1105, Hans Clausen Jørgensen, snedkersvend, 27, af Svendborg, født i Svendborg Sct. Nicolai Sogn og Ane Kathrine Rasmussen, 25, af Svendborg, født paa Strynø
1890, 1505, Georg Lauritz Terkelsen, smedemester, 30, født i Nyborg og Lovise Marie Catrine Kroll, 30, født i Kjøbenhavn
1890, 1605, Hans Jørgensen, postbud, 41, af Svendborg, født i Ulbølle og Birthe Marie Hansen, 39, af Svendborg, født i Sønderaaby
1890, 0106, Jesper Peter Valdemar Liberoth, enkemand og ølhandler, 29, af Svendborg, født i Svendborg og enke Thalia Vilhelmine Hansen, 29, af Svendborg, født i Stenstrup (efter former Jens Hansen)
1890, 0607, Poul Marius Møller, garver, 24, af sognet, født i Bogense og Lovise Kirstine Poulsen, 20, af sognet, født i Svendborg
1890, 2707, Friedrich Wilhelm Fink, snedker, 33, af Svendborg, født i Tuchlin, Preussen og Christiane Jensen, 44, af Svendborg, født i Ulbølle
1890, 0710, Martin Lund, typograf, 25, af Svendborg, født 1865 i Holbæk og Vilhelmine Nørregaard, 28, af Svendborg, født 1862 i Vor Frue
1890, 1410, Adam Vilhelm Salomonsen, tjenestekarl, 22, her af sognet (Græsholmene), født 1868 i Mern Sogn og Ane Kirstine Rasmussen, 24, her af sognet (Græsholmene), født 1866 i Svendborg
1890, 0211, Anders Larsen, styrmand, 31, af Svendborg, født i Bregninge og Emilie Nikoline Pedersen, 20, her af sognet, født paa Thurø
1890, 0811, Rasmus Peder Rasmussen, tømrer, 23, af sognet, født 1868 paa Thurø og Helene Marie Sørensen, 25, af sognet, født 1865 i Svendborg Vor frue
1890, 1111, Jens Jørgensen, maskinarbejder, 32, af Sct. Nicolai Sogn, født 1859 i Mullerup og Marie Helene Dagmar Eleonora Kristensen, 21, af Sct. Nicolai Sogn, født 1869 i Svendborg Sct. Nicolai Sogn
1890, 1411, Poul Smith, konsul og kjøbmand, 30, af Holbæk, født i Holbæk og Ingeborg Wiggers, 19, her af sognet, født 1871 her i sognet
1891, 1402, Jørgen Christian Jensen, maskinarbejder, 29, af Sørup, født i Skjelskør og Frederikke Augusta Iversen, 27, af Sct. Nicolai, født sammested
1891, 0103, Alfred Christian Harald Mortensen, toldassistent, 29, af Korsør, født i Rønne og Olga Cathrine Hansine Hansen, 20, af Sct. Nicolai, født sammested
1891, 0203, Jens Peder Rasmussen, smed, 26, af Hesselager, født i Kjerte Sogn og Ane Marie Hansine Henriksen, 20, af Trolleborg, født sammested
1891, 3004, Rasmus Nielsen Jensen, tømrer, 29, af Pasop Sørup, Sct. Jørgens Sogn, født i Sct. Jørgens og Helene Amalie Petersen, 23, af Høje Bøge, Sct. Jørgens Sogn, født i Ullerslev
1891, 0605, Jens Hansen, skomager, 26, af Lundby, født i Landet Sogn og Edvardine Maren Christine Jensen, 25, af Sct. Nicolai, født i Vindeby
1891, 0805, Jørgen Rasmussen, vognmandskarl, 36, af Sct. Nicolai, født paa Drejø og Anne Marie Birthe Elvine Frederiksen, 29, her af sognet, født i Skaarup
1891, 1905, Rasmus Hansen, enkemand og smed, 42, af Svendborg, født i Stubberup Sogn og fraskilt Hansine Petrine Rasmine Johansen, 48, af Sct. Nicolai, født sammesteds (fra skomager Knud Hansen With)
1891, 2405, Jens Rasmussen, murer, 31, af Svendborg, født i Egense og Laurine Petrine Christiansen, 31, af Sct. Nicolai Sogn, født i Vester Skjerninge
1891, 0406, Hans Georg Oluf Carl Theodor Rasmussen, telegrafist og lieutenant, 25, af Fredericia, født i Middelfart og Sofie Hansine Knudsen, 25, af Sct. Nicolai, født her i sognet
1891, 0806, Lars Christian Larsen, møllerkarl, 27, af Hjørring, født i Bjerreby og Christine Petrine Petersen, 29, af Sct. Nicolai, født i Svendborg
1891, 1106, Lauritz Erik Theodor Møller, toldassistent, 30, af Sct. Nicolai, født i Karreby Sogn (Slesvig) og Hansine Johanne Christiansen, 22, af Sct. Nicolai, født i Svendborg Vor Frue
1891, 2407, Jens Peter Jensen, enkemand og skræder, 32, af Lunde, født paa Sejrø og pige Nielsine Petersen, 24, af Lunde, født i Sct. Nicolai
1891, 0108, Abraham Josef Gottfred Jonassen, styrmand, 20, af Svendborg, født i Bandholm og Laura Mathilde Trauboth, 19, født i Svendborg Sct. Nicolai
1891, 0208, Anders Christian Andersen, sømand, 27, af Svendborg, født i Bødstrup og Anna Margaretha Vilhelmine Simonsen, 24, af Svendborg, født i Gravensten i Slesvig
1891, 1708, Sophus Dresler, kjøbmand, 34, af Nykjøbing paa Falster, født i Nykjøbing paa Falster og Agnes Ottilde Rützau, 28, af Sct. Nicolai, født sammested
1891, 2808, Andreas Christian Stuckmann, læge, 27, af Næsby, født i Nykjøbing paa Falster og Mathilde Hansine Caroline Baagøe, 26, af Sct. Nicolai, født sammested
1891, 3008, Lars Peter Larsen, tjenestekarl, 27, af Sct. Nicolaj, født i Tved og Marie Kirstine Madsen, 23, af Sct. Nicolaj, født i Tved
1891, 0210, Hans Frederik Kjær, enkemand og skolelærer, 42, af Vissenbjerg, født i Viggerslev og ungpige Ellen Riber, 18, af Sct. Nicolai, født sammested
1891, 1110, Anton Theodor Frederiksen, gaardejer, 37, af Spodsbjerg, Longelse Sogn, født i Longelse og Ida Emilie Henriette Petersen, 30, ligeledes fra Spodsbjerg, født i Brandstrup
1891, 2310, Johan Henrik Rasmussen, skibsfører, 27, af Svendborg, født i Sct. Nicolai og Mary Hansine Hansen, 23, født i Sct. Nicolai
1891, 3010, Theodor Marius Snoer, felbereder, 25, født i Sct. Nicolai og Emilie Rasmine Petersen, 26, af Sct. Nicolai, født sammested
1891, 0111, Anton Laurids Jensen, smed, 25, af Svendborg, født i Flade og Johanne Rasmussen, 24, af Sct. Nicolai, født i Egense
1891, 0811, Mads Nielsen, enkemand og arbejdsmand, 40, af Svendborg, født i Stenstrup og pige Karen Johanne Rasmussen, 36, af St. Nicolai, født i Kværndrup
1891, 0811, Niels Peter Unserud, enkemand og former, 70, af Svendborg, født i Kjøbenhavn og Nielsine Andrea Nielsen, pige, 35, af Sct. Nicolai, født i Vor Frue
1891, 1111, Theodor Christian Hinding, handelsrejsende, 35, af Svendborg, født i Nykjøbing paa Mors og Karen Lovise Emma Rekstad, 29, af Sct. Nicolai, født her i sognet
1891, 1311, Hans Jørgen Hansen, tømmersvend, 31, af Svendborg, født i Oure Sogn og Karen Markvardsen, 26, af Sct. Nicolai, født i Stenstrup
1891, 2012, Jens Christian Valdemar Jensen, smed, 24, af sognet, født i Vemmeløv Sogn og Jørgine Louise Caroline Jørgensen, 24, af sognet, født i Stenstrup Sogn
1891, 2012, Heinrich Christian Büchler, murer, 25, af Kjøbenhavn, født i Ordrup og Caroline Mathilde Petersen, 25, af Sct. Nicolai, født i Svendborg Vor Frue
1891, 2712, Niels Killerup, maskinmester, 23, her af sognet, født i Sct. Nicolai og Karen Rasmussen, 25, her af sognet, født i Svendborg
1891, 0912, Laurits Erasmus Thomsen, styrmand, 29, af Snøde, Langeland, Danmark, født i Snøde og Emma Kirstine Pidl, 26, her i sognet, født i Rudkjøbing