Vejstrup, 1858-1891, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1858-1891, Vejstrup sogn, Gudme herred, Svendborg Amt

Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1859, 6te Mai, Viet, Otto Jørgensen [ungkarl og murer], 27, i Weistrup, Johanne Jørgensen [tjenestepige], 25, i Weistrup
1859, 10de Juni, Viet, Niels Peter Schandorff Schwendsen [herr., ungkarl, forpagter], 25, af Skovsgaard i Espe Sogn, Hansine Pouline Jørgensen [jomfru], 26, datter af herr. avsleier C. U. Jørgensen paa Thidselholt
1859, 11te November, Viet, Rasmus Jespersen [ungkarl, gaardfæster], , i Gudbjerg, Kirsten Christiansen [pige], , af Brændeskov - tjenende paa Weistrupgaard
1859, 18de November, Viet, Jacob Olsen [ungkarl, sømand], 31, af Hoeh... Bødstrup Sogn paa Langeland, Maren Christensen [pige], 24, afdøde gmd. Christen Jørgensens datter paa Weistrup Mark
1859, 11te November, Viet, Søren Friis [ungkarl, hørsvinger], 34, af Oure Sogn, Karen Henningsen [pige], 25, tjenende paa Weistrupgaard
1859, 2den December, Viet, Christopher Hansen [ungkarl], 31, tjener hos boelsmand Peder Madsen paa Weistrup Mark, Maren Pedersen [pige], 27, boelsmand Peder Madsens datter paa Weistrup Mark
1860, 2den Mai, Viet, Rasmus Andersen Bech [ungkarl og væver], 29, paa Weistrup Mark, Maren Andersen [tjenestepige], 29, hos madam Mathiesen i ...lsro paa Weistrup Mark
1860, 11te Mai, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl, privat lærer], 35, paa Weistrup Mark, Barbara Rasmussen [tjenestepige], 25, hos gaardmand Hans Christensen paa Weistrup Mark
1860, 3die November, Viet, Hans Holgersen [ungkarl, skomager], 37, i Oure, Karen Nielsen [sypige], 28, i Weistrup
1860, 17 November, Viet, Niels Nielsen [ungkarl], 27, tjener hos gaardeier Hans Christensen paa Albjerg Mark, Ellen Jensen, 20, indsidder Jens Rasmussens datter i Weistrup
1860, 30te November, Viet, Niels Hansen Edelgaard [ungkarl], 28, hjemme hos sin fader gmd. Hans Jørgensen paa Weistrup Mark, Johanne Margrethe Hansen, 19, gaardmand Hans Hansens datter paa Weistrup Mark
1861, 16de Marts, Viet, Hans Pedersen Rasmussen [ungkarl og tømmerkarl], 30, i Oure, Anne Kirstine Christensdatter, 32, gaardmand Christen Jørgens enkes datter paa Weistrup Mark
1861, 5te Juli, Viet, Anders Vilhelm Larsen [ungkarl], 29, tjenende paa Weistrupgaard, Anne Marie Christensdatter [enke], 73, efter afdøde boelsmand Casper Hansen i Weistrup
1861, 20de Juli, Viet, Hans Jørgen Sandbeck [ungkarl], 34, tjenende i Wormark, Johanne Amalie Rasmusdatter [syepige], 31, hjemms hos sin fader hmd. Rasmus Jørgensen paa Weistrup Mark
1861, - [ei viet], Viet, Jørgen Hansen [ungkarl], 29, tjenende i Svendborg, Karen Marie Rasmussen, 26, indleier i Weistrup
1862, 10de Januar, Viet, Hans Andersen [ungkarl], 28, tjener hos sin fader i Brudager gaardmand Anders Hansen, Anne Kirstine Rasmussen, 24, gaardmand Rasmus Pedersens datter paa Weistrup Mark
1862, 7de Februar, Viet, Niels Andersen [ungkarl], 30, tjener paa Thidselholt, Johane Marie Madsen, 24, hjemme hos sin moder i Weistrup
1862, 19de Juli, Viet, Niels Jensen Nørregaard [ungkarl], 26, Weistrup - tjener hos sin broder gaardmand Peter Jensen, Maren Jensen, 24, steddatter af gaardmand Peder Hansen paa Weistrup Mark
1863, 9de Januar, Viet, Hans Hansen [tjenestekarl], 43, i Weistrup - tjener hos boelsmand Rasmus Hansens enke i Weistrup, Karen Rasmussen [ugift], 44, hjemme hos sin moder boelsmand Rasmus Hansens enke i Weistrup
1863, - [dato ikke indført], Viet, Peder Rasmussen [ungkarl, kudsk], 33, paa Langkildegaard i Lunde Sogn, Sophie Henriette Florentine Jagang [ugift pige], 31, tjenende paa Weistrup Mark
1863, 20de November, Viet, Christen Larsen [ungkarl og væver], 27, i Weistrup, Karen Marie Nielsen [ugift pige], 26, tjener i Weistrup
1863, 28de November, Viet, Christian Rasmussen [ungkarl, smed], 21, tjener i Gudme som smedesvend, Henriette Antonette Nielsen [ugift pige], 22, hjemme hos sine forældre i Weistrup
1864, 10de Januar, Viet, Hans Christian Larsen [ugift tjenestekarl], 30, af Skaarup Sogn, Anne Jensen [ugift pige], 27, tjenende paa Weistrup Mark
1864, 10de Juni, Viet, Anders Rasmussen [ugift tjenestekarl], 36, af Thidselholt i Weistrup Sogn, Anne Marie Jensen [ugift pige], 27, af Weistrup Sogn
1864, 6te October, Viet, Frederich Wilhelm Constantin Schmidt [ugift ungkarl, hr. forpagter], 48, af Rønningesøegaard - født 1816, Pouline Marie Møller [ugift frøken], 24, af Weistrupgaard - født 1840
1864, 18de November, Viet, Peder Simonsen [ungkarl], 34, tjenende paa Juliegaard, Anne Larsen [huusmandsenke], 36, i Weistrup
1864, 11te November, Viet, Jens Hansen Rasmussen [ungkarl], 33, tjenende paa Weistrupgaard, Hedevig Rasmussen [sypige], 25, i Weistrup
1865, 13de Januar, Viet, Anders Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], 26, paa Thidselholt, Kirsten Rasmussen [ugift fruentimmer], 30, af Weistrup Mark
1865, 3die Februar, Viet, Jens Hansen Østrehuse [ungkarl og huusfæster], 45, i Broehauge - født 1821 paa Langeland, Anne Marie Frederiksen Kjerting [ugift fruentimmer], 28, sammesteds [i Broehauge]
1865, 24de Februar, Viet, Jens Mogensen [ungkarl og smed], 29, i Østeraaby i Skaarup Sogn, Maren Marie Jørgensen [bødkerenke], 29, i Weistrup By
1865, 25de Februar, Viet, Niels Hansen Jørgensen [ungkarl, møllersvend], 33, i Svendborg - født 1831 i Riise Sogn paa Ærø, Maren Larsen [ugift fruentimmer], 25, paa Weistrup Mark - født 1839 paa Oure Mark
1865, 17 Marts, Viet, Niels Hansen Edelgaard [g....., enkemand], 32, i Holmstrup i Sjelland-født 1832 Weistrup Mark, Maren Rasmussen [ugift pige], 29, paa Weistrup Mark - født 1835
1865, 24de Juni, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl, tømmerkarl], 37, paa Taasing - af Lundby Landet Sogn - født 1828, Maren Hansen [ugift fruentimmer], 27, huusmand Hans Rasmussens datter i Weistrup - født 1838
1865, 2den Juni, Viet, Hans Henrik Hansen [ungkarl og møllebestyrer], 33, i Egense Sogn - født 1832 i Bødstrup Sogn paa Langeland, Rasmine Petrine Marie Hansen [ugift], 22, gaardmand Hans Henriksens datter paa Weistrup Mark - født 1842
1866, 3die Marts, Viet, Hans Christian Jensen [enkemand, indsidder], 41, i Weistrup - født 1825, Johanne Pedersen [ugift pige, inderste], 41, i Weistrup
1866, 23de Marts, Viet, Søren Christiansen [ungkarl], 35, paa Østeraaby Mark - født 1829, Maren Rasmussen [ugift pige], 32, gaardmand Rasmus Jacobsens datter paa Weistrup Mark
1866, 28de September, Viet, Mads Rasmussen [ungkarl], 38, af Weistrup, Johanne Johansen [ugift fruentimmer], 33, Liselundgaard paa Weistrup Mark - gmd. Johan Hansens datter
1866, 6te October, Viet, Peder Mogensen [ungkarl og væver], 40, i Oure, Karen Rasmussen [pige, gaardmandsdatter], 41, i Weistrup
1867, 13de Januar, Viet, Mads Rasmussen [ungkarl], 24, indleier sig i Weistrup, Anne Kirstine Madsen, 33, indleier sig i Weistrup
1867, 28de Marts, Viet, Hans Christensen [ungkarl], 28, paa Weistrup Mark, Karen Hansen, 18, gaardmand Hans Andersens datter paa Weistrup Mark
1867, 21de Juli, Viet, Hans Christensen [ungkarl], 29, tjenende paa Weistrupgaard, Maren Pedersen, 33, indleier i Lillemølle hos huusmand Hans Nielsen
1867, - [ei viede], Viet, Ernst Christian Friederich Siemen [meieribestyrer], 23, paa Hesselagergaard, Anne Kirstine Poulsen [tjenestepige], 19, paa Weistrupgaard
1867, 31te October, Viet, Hans Peter Christian Lund [ungkarl og skomager], 23, i Weistrup, Eline Sophie Nielsen [ugift, tjenestepige], 22, i Weistrup hos gaardmand Rasmus Rasmussen
1867, 23 November, Viet, Jacob Moritz Christensen [ungkarl, hr. lieutenant], 26, tjenende paa Broholm - født 1841, Elise Jensine Kirstine Hansen, 22, af Veistrup Sogn - født 1845
1868, 6te Juni, Viet, Morten Rasmussen Schou [ungkarl], 30, af Ulbølle Sogn, Ane Jensen, 26, gaardmand Peder Hansens steddatter paa Weistrup Mark
1869, 30te April, Viet, Lars Hansen [ungkarl og gartner], , paa Veistrupgaard - født i Gamtofte Sogn 1832, Marie Sophie Frederikke Brodersen [jomfru], , paa Veistrupgaard - født i Odense 1839
1869, 2den Mai, Viet, Peder Jensen [ungkarl, tjenestekarl], , paa Broholm, Hansine Christoffersen [tjenestepige], 29, Veistrup Mark
1869, 23de Mai, Viet, Anders Peder Storm [ungkarl, tjenestekarl], 33, paa Veistrupgaard, Maren Hansen, 32, nu i Veistrup - født i Egense
1869, 29de Mai, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 28, Veistrup, Hanne Caroline Hansen, 26, Veistrup
1869, 1ste Juli, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], , søn af gaardmand Niels Christensen i Veistrup - født 1844, Karen Christensen, , gaardmand Christen Hansens datter paa Veistrup Mark - født 1844
1869, 7de October, Viet, Niels Christensen [ungkarl], 27, søn af gaardmand Christen Hansen paa Veistrup Mark, Mathilde Rasmussen, 29, gaardmand Rasmus Pedersens datter paa Veistrup Mark
1869, 3die December, Viet, Anders Vognsen Møller [ungkarl, proprietair], , af Mosarp i Sverrig - født 1842 paa Lysmosegaard i Aunslev, Mette Marie Pedersen Møller [jomfru], , født 1850 i Diget Haarslev Sogn
1870, 25 Februar, Viet, Rasmus Peder Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 23, paa Veistrup Mark, Karen Hansen, 20, gaardmand Hans Henriksens datter paa Veistrup Mark
1870, 18 April, Viet, Mads Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl], , Brudagergaard - født i Nyborg 1839, Johanne Elisabeth Rasmusdatter [pige], , tjener paa Veistrupgaard - født 1829 i Albjerg
1870, 20 Mai, Viet, Andreas Ditlev Løndal [ungkarl og bødker], , i Faaborg - født 1840, Laura Andrea Marie Hansine Kjær [pige], , født i Rørup Sogn paa Sjælland 1848
1870, 14 Mai, Viet, Jens Peder Jørgensen [ungkarl, murer], , født i Gislev 1841, Karen Laurine Rasmussen [jomfru], , født i Skaarup 1844
1870, 18 September, Viet, Niels Jensen [ungkarl, tjenestekarl], , paa Nøisomhed Skaarup Sogn - født 1842 paa Veistrup Mark (Brohave), Sofie Hansen [pige], , tjener paa Veistrup Mark - født 1851 i Veistrup
1870, 2den December, Viet, Hans Holgersen [skomager og enkemand], , i Veistrup - født 1823, Mariane Kirstine Beck [pige], , tjenende hos gaardmand Niels Christensen i Veistrup - født 1844
1870, 8de December, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl og tjenestekarl], , i Holmdrup Skaarup Sogn - født 1846, Ernestine Rasmusdatter [pige], , Veistrup Mark - født 1836
1870, 30 December, Viet, Jens Petersen [ungkarl og tjenestekarl], , Østeraaby i Skaarup Sogn - født 1838, Anne Marie Jensen [enke], , født i Veistrup 1837
1871, 11 Februar, Viet, Johan Sørensen [ungkarl og møllebygger], , af Ullerslev Mark - født 1845, Elsebeth Jørgensen [pige], , af Lillemølle - født 1843
1871, - [ei viede], Viet, Heinrich Po...kel [kommissianær, enkemand], , af Svendborg, Anne Christine Henriette Bleibach [jomfru], , af Svendborg
1871, 25 Februar, Viet, Mads Hansen [ungkarl], , født i Albjerg 1845, Mette Marie Nielsen [pige], , født paa Aarslev Mark 1848
1871, 12te Mai, Viet, Jens Hansen [ungkarl], , Ollerup - født 1843, Karen Hansdatter [enke], , født 1817 - enke efter gmd. Hans Christensen paa Veistrup Mark
1871, 27 Mai, Viet, Anders Christoffersen [ungkarl, skomager], , Oure Mark - født 1842, Anne Kirstine Christensen [pige], , af Brohave - født 1840
1871, 27de Juli, Viet, Niels Christensen Nielsen [ungkarl], , i Gudbjerg Sogn - født 1844, Anne Elisabeth Madsen [pige], , datter af gaardmand Mads Nielsen i Veistrup - født 1850
1872, 16 November, Viet, Anders Christian Ernstsen [ungkarl, smedesvend], , født 1847 i Ulbølle Sogn, Laurine Frederiksen [pige], , født 1845 i Vejstrup
1872, 20 December, Viet, Hans Knudsen [enkemand, huusmand], , Ellerup - født 1817, Anne Kathrine Larsdatter [enke], , født 1823 - enke efter huusmand Anders Andersen Skov
1873, 14 Februar, Viet, Christen Adamsen [ungkarl], , Vejstrup Mark - født 1834, Karen Henriette Jensen, , af Vejstrup - født 1849
1873, 31 Maj, Viet, Hans Madsen [ungkarl], , Frørup - født 1843 i Gieslev, Anne Marie Jørgensen [pige], , Lillemølle - født 1841 i Slæbek i Kirkeby Sogn
1873, 27de Juli, Viet, Anthon Bøysen [ungkarl], , af Vorbasse Sogn - født 1846, Sidsel Kirstine Danielsen [pige], , født i Veistrup 1838
1873, 17 October, Viet, Lars Andersen [ungkarl], , af Albjerg - født 1845, Jensine Sørensen [pige], , født 1848 i Østeraaby Skaarup Sogn
1873, 31 October, Viet, Hans Rasmussen (Klingstrup) [ungkarl, tjenestekarl], , født 1843 i skaarup, Anne Margrethe Rasmussen [pige], , hos foræld. staldkarl Rasmus Hansen i Tiselholt - født 1844 i Vejstrup
1874, 13de Marts, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl, enkemand, for tiden tjenestekarl], 31, hos gaardmand Peder Jensens enke i Vejstrup - født 1843, Hansine Hansen [pige], 24, hos forældrene husmand Hans Hansen i Vejstrup - født 1849
1874, 1ste April, Viet, Jens Olsen [ungkarl], , født 1848 i Asminderup i Holbek Amt, Hanne Marie Johansen [pige], , født i Skaarup sogn 1848
1874, 6 Juni, Viet, Anders Danielsen [ungkarl], , født 1842 i Skaarup sogn, Pauline Nielsen [pige], , født 1850 i Tved
1874, 29 November, Viet, Rasmus Andersen [ungkarl], , født 1846 i Ellerup i Gudbjerg, Anna Petrea Jørgine Jakobsen [pige], , født i Albjerg 1845
1874, 28 November, Viet, Jørgen Pedersen [ungkarl], 22, af Tiselholt Familiehus, Mette Marie Hansen [pige], 25, af Tidselholt Familiehus
1874, 28 November, Viet, Frands Madsen [ungkarl], 41, af Vejstrup, Karen Poulsen [pige], 28, af Vejstrup
1875, 10 April, Viet, Hans Henningsen [ungkarl, maler], 28, af Vejstrup, Betty Tønnersen [pige], 25, af Vejstrup
1875, 23 April, Viet, Erik Christoffer Pedersen [ungkarl], 25, Vejstrup - født i Brudager, Marie Hansen [pige], 28, Vejstrup - født i Gudbjerg
1875, 28 October, Viet, Hans Hansen [ungkarl, sergeant], 27, i 2det Dragon Regiment i Odense - født i Skaarup, Maren Johansen [pige], 41, født paa Vejstrup Mark
1875, 27 November, Viet, Hans Jensen [ungkarl, gaardbestyrer], 34, født i Vejstrup, Ane Marie Jensdatter [enke], 40, enke efter gaardmand Peder Jensen
1875, 27 November, Viet, Niels Jensen [ungkarl], 25, af Ladby ved Kjerteminde, Maren Madsen [pige], 23, af Vejstrup Mark
1876, 17 Juni, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 30, af Ørbek Sogn, Maren Jensen [pige], 24, af Vejstrup
1876, 3 Juni, Viet, Rasmus Daniel Pedersen [ungkarl, daglejer], 23, i Tiselholts Familiehus, Karen Kirstine Rasmussen [pige], 43, i Tiselholts Familiehus
1876, 21 Juni, Viet, Gunder Sørensen [ungkarl, smedesvend], 27, født i Ba.. i Jylland, Hedevig Rasmussen [enke], 37, i Vejstrup
1876, 5 Oktober, Viet, Peder Nielsen [ungkarl], 24, af Vejstrup, Anne Mortensen [pige], 22, af Vejstrup Mark
1876, 18 November, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 40, af Landet Sogn paa Thorseng, Anne Marie Rasmussen [pige], 25, af Vejstrup
1876, 11 November, Viet, Hans Olsen [ungkarl, smed], 25, af Gudme, Rasmine Frandsen [pige], 21, af Vejstrup
1876, 2 December, Viet, Hans Larsen [ungkarl], 23, Bødstrup paa Langeland, Enne Kirstine Rasmussen [enke], 35, af Brohave
1877, 28 Marts, Viet, Hans Pedersen Rasmussen [enkemand, tømmermand], 45, af Vejstrup Mark, Ingeborg Hansen [pige], 33, af Vejstrup Mark
1877, 23 April, Viet, Anders Hansen [ungkarl], 25, af Østeraaby i Skaarup Sogn, Anne Kirstine Hansen [pige], 24, af Vejstrup
1877, 5 Maj, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl], 33, af Oure Mark, Kirsten Andersen [pige], 31, af Vejstrup
1877, 14 Maj, Viet, Jørgen Ditlev Jørgensen [ungkarl], 26, af Rudme i Herringe Sogn, Anne Marie Kristensen [pige], 21, Vejstrup Mark
1877, 3 Juni, Viet, Laurits Martin Mortensen Brun [ungkarl], 35, af Vejstrup Mark, Anne Marie Olsen [pige], 31, Vejstrup Mark - Tiselholts Familiehus
1877, 22de Juli, Viet, Rasmus Vilhelm Frederiksen [ungkarl, bødker], 20, Vejstrup, Rasmine Jensen [pige], 19, af Vejstrup
1877, 1 Juli, Viet, Jørgen Vilsø Adolfsen [ungkarl, møllersvend], 24, af Rudkjøbing paa Langeland, Maria Jørgensen [pige], 26, af Magleby sogn - pt. paa Vejstrupgaard
1877, 24 Juli, Viet, Daniel Martinus Luther Dyrholm [ungkarl], 25, Brudager, Mette Hansdatter [pige], 31, Vejstrup Højskole
1877, - [dato ikke indført], Viet, Rasmus Hansen Stær [ungkarl, tjenestekarl], 24, Hvidkilde i Egense Sogn, Anne Marie Hansen [pige], 24, paa Vejstrupgaard
1877, 5 November, Viet, Knud Hansen Ejbyl [enkemand, klejnsmed], 52, af Lundborg, Laura Kirstine Juul [jomfru], 34, paa Tiselholt
1877, 5te December, Viet, Aksel Adrian Lindbom [ungkarl, garveribestyrer], 35, af Silkeborg, Nikoline Amalie Kristiansen [pige], 23, Vejstrup Mark
1877, 23 Decmeber, Viet, Johan Jensen [ungkarl, mejeriforpagter], 23, af Dollerupgaard, Jensine Madsen [pige], 21, af Vejstrup Mark
1878, 15 Maj, Viet, Hans Peder Nielsen [ungkarl, forpagter], 26, af Vejstrup, Gunhold Marie Malvine Knudsen [pige], 23, af Vejstrup
1878, 25 Maj, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl], 29, af Lundeborg, Abelone Marie Hansen [pige], 28, af Vejstrup
1878, 31 Juli, Viet, Jonas Nikolaj Johannes Poulsen [enkemand, overretsassessor], 42, af Kjøbenhavn, Marie Elisabeth Lemming [frøken], 24, af Vor Frelsers Sogn paa Kristianshavn
1878, 28 September, Viet, Anders Christian Jensen [ungkarl, tjenestekarl], 20, af Thurø, Nikoline Hermansen [pige], 23, af Vejstrup Mark
1878, 18de Oktober, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl], 31, Vejstrup, Johanne Marie Rasmussen [pige], 25, Vejstrup
1878, 2den November, Viet, Frederik Hansen [ungkarl, træskomand], 29, af Vejstrup, Anne Kristine Frederikke Pedersen [pige], 27, tjener paa Tiselholt
1878, 28de November, Viet, Hans Ditlev Wacker Gundesen [friskolelærer], 33, af Svendborg, Marie Kristine Fog [pige], 32, af Vejstrup
1879, 9de Marts, Viet, Georg Dynesen [ungkarl, pt. kusk], 26, paa Gl. Klingstrup - født i Ansager Sogn i Jylland, Johanne Kirstine Jensen [pige], 28, pt. paa Tiselholt - født paa Lakkendrup Mark i Gudbjerg Sogn
1879, 14de Maj, Viet, Andreas Kristensen [ungkarl], 28, af Vejstrup Mark, Birthe Marie Pedersen [pige], 22, af Vejstrup
1879, 21de Oktober, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl, gymnastiklærer], 26, af Nyborg, Jensine Pedersen [pige], 20, af Vejstrup
1879, 25de Oktober, Viet, Anders Simonsen [ungkarl og gaardmand], 40, af Revsøre i Hesselager Sogn, Anne Kirstine Andreasen [pige], 41, af Vejstrup
1879, 25de Oktober, Viet, Hans Kristensen Lund [ungkarl, sadelmager], 26, af Svendborg, Anne Margrethe Hansen [pige], 27, af Vejstrup Mark
1880, 9de April, Viet, Christian Johansen Lavlundegaard [ungkarl], , født 1831 paa Vejstrup Mark, Hansine Nielsen [pige], , født 1848 paa Skaarup Mark
1880, 5te Juni, Viet, Rasmus Peder Larsen [ungkarl], 31, af Albjerg Mark, Jørgine Karoline Abelone Jørgensen [pige], 25, af Vejstrup
1880, 10de Oktober, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl], 26, af Vejstrup Mark, Karen Jensen [pige], 29, af Gudme
1880, 30te Oktober, Viet, Niels Henriksen [ungkarl], 30, af Egense Mølle, Anne Marie Madsen [pige], 26, af Vejstrup Mark
1880, 28de December, Viet, Hans Nielsen [ungkarl, sergeant], 27, af Skaarup, Christine Rasmussen [pige], 25, af Vejstrup
1881, 14de Januar, Viet, Kristen Rasmussen [ungkarl, tømrer], 26, af Aaby i Skaarup Sogn, Birthe Marie Sivertsen [pige], 25, af Vejstrup
1881, 30 Januar, Viet, Carl Herman Gotthilf Jæger [enkemand, skomager], 48, af Ollerup, Hansine Hansen [pige], 30, af Vejstrup
1881, 17 Maj, Viet, Hjeronimus Jakobsen [ungkarl, tjenestekarl], 29, paa Vejstrup Mark, Marie Jensen [pige], 31, paa Vejstrup Mark
1881, 11 Juli, Viet, Jens Andreas Sofus Frandsen [ungkarl, skomager], 27, af Svendborg, Anne Marie Hermansen [pige], 21, af Vejstrup Mark
1881, 19de August, Viet, Martin Luther Hansen [ungkarl], 26, af Aaby Mark, Hansine Hansen [pige], 24, af Vejstrup
1881, 28 Oktober, Viet, Jens Kristensen [ungkarl, tjenestekarl], 42, i Oure Præstegaard, Johanne Kathrine Marie Larsen [pige, tjenestepige], 28, paa Vejstrup Mark
1881, 6te November, Viet, Rasmine Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl], 26, paa Tiselholt, Else Marie Pedersen [pige], 34, tjener paa Fattiggaarden
1881, 29 Juli, Viet, Lars Pedersen [ungkarl, skræder], 28, af Vejstrup, Anne Marie Jørgensen [pige], 29, Vejstrup
1882, 18de Februar, Viet, Edvard Ferdinand Rasmussen [ungkarl], 29, af Sørup, Nielsine Mathilde Madsen [pige], 21, af Vejstrup
1882, 3die Marts, Viet, Niels Andersen [ungkarl, smedesvend], 22, af Nyborg, Karen Kirstine Hansen [pige], 26, af Vejstrup
1882, 4de Maj, Viet, Hans Pedersen [ungkarl, tjenestekarl], 25, paa Vejstrupgaard, Anthonette Mathilde Madsen [pige], 27, af Vejstrup
1882, 21de April, Viet, Jens Hansen [ungkarl, gaardbestyrer], 30, af Vejstrup Mark, Anne Kirstine Nielsen [pige], 29, af Vejstrup Mark
1882, 2den Juni, Viet, Hans Kristensen [ungkarl, husejer], 36, af Vejstrup Mark, Johanne Marie Andersen [pige], 36, af Vejstrup
1882, 29de Juni, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl, væver], 28, af Oure Mark, Mette Kirstine Nielsen [pige], 33, Vejstrup
1882, 15de Juli, Viet, Niels Kristensen [ungkarl, gaardejer], 44, af Brohave, Hanne Mortensen [pige, hans husholderske], 32, Brohave
1883, 28de Januar, Viet, Christian Sivertsen [ungkarl], 32, af Tved, Stine Tønnersen [pige], 32, af Vejstrup
1883, 15de Marts, Viet, Jørgen Andersen [ungkarl, tjenestekarl], 26, paa Vejstrupgaard, Inger Marie Hansen [pige], 23, paa Vejstrup Mark
1883, 13de April, Viet, Hans Fredeik Nielsen [ungkarl, tømrer], 33, Aaby Mark, Maren Hansen [pige], 33, af Vejstrup Mark
1883, 13de April, Viet, Karl Kristian Nielsen Hansen [ungkarl, købmand], 28, i Svendborg, Marie Kathrine Hansen [pige], 27, af Vejstrup
1883, 28de April, Viet, Kristen Rasmussen [ungkarl], 36, Oure Mark, Maren Jørgensen [pige], 40, af Vejstrup Mark
1883, 13de Juli, Viet, Morten Johannes Hansen [ungkarl, gaardmand], 25, af Lakkendrup, Rasmine Hansen [pige], 20, af Vejstrup Mark
1883, 2den November, Viet, Jens Peder Jensen [ungkarl, møllersvend], 33, af Svendborg, Anne Marie Hansen [pige], 26, af Vejstrup
1884, 22de Februar, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl, gaardbestyrer], 37, af Lørup, Anne Kathrine Hansen [pige], 35, af Vejstrup Mark
1884, 6te Maj, Viet, Johan Jørgen Caspersen Hansen [enkemand, portør], 36, af Svendborg, Mathilde Marie Jørgensen [pige], 29, af Vejstrup
1884, 10de Maj, Viet, Sigvart Hansen [ungkarl, friskolelærer], 26, af Maugstrup i Slesvig - p.t. i Vejstrup, Anne Kerstine Nielsen [pige], 27, af Vejstrup
1884, 8de Maj, Viet, Niels Peder Rasmussen [ungkarl, skomager], 29, af Vejstrup, Maren Jørgensen [pige], 24, af Vejstrup Mark
1884, 16de Maj, Viet, Niels Nielsen [ungkarl, væver], 25, af Stenstrup - pt. Vejstrup, Lovise Emerentze Rasmussen [pige], 26, af Vejstrup
1884, 8de Juni, Viet, Ernst Peder Jensen [ungkarl, tjenestekarl], 22, af Skaarup Sogn, Maren Kirstine Madsen [pige], 24, af Vejstrup
1884, 29de Juni, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl], 29, af Holmdrup i Skaarup Sogn, Else Marie Jørgensen [pige], 25, af Vejstrup
1884, 1ste Oktober, Viet, Hans Mikkelsen Lund [ungkarl, friskolelærer], 32, paa Aaby Mark, Marie Mortensen [pige], 28, af Vejstrup Kohave
1884, 20de December, Viet, Anders Sørensen [ungkarl, skolebestyrer], 47, af Hobro, Rose Marie Kirstine Hansen født Laurent [enke], 45, hos enkefru Laurent paa Vejstrup mark
1885, 7de Februar, Viet, Anders Pedersen [ungkarl, cigarmager], 23, af Svendborg, Anne Maren Hansine Møller Hansen [pige], 37, af Vejstrup Mark
1885, 18de November, Viet, Poul Jørgensen [ungkarl, tjenestekarl], 27, af Vejstrup Mark, Anne Elisabeth Hansen [pige], 25, af Flakkebjerg paa Sjælland - pt. Vejstrup
1886, 24de Januar, Viet, Peder Nielsen Larsen [ungkarl, tjenestekarl], 29, af Vejstrup, Hansine Pedersen [pige], 28, af Vejstrup Mark
1886, 12de Februar, Viet, Vilhelm Lund [ungkarl, skomager], 37, af Vejstrup, Johanne Petrine Hansen [pige], 29, af Vejstrup Mark
1886, 16de Juli, Viet, Hans Hansen [enkemand], 43, af Vejstrup, Bodil Rasmussen [pige], 38, af Vejstrup Mark
1886, 8de September, Viet, Knud Kristensen [ungkarl, skræder], 27, af Egebjerg i Kirkeby Sogn, Anne Kirstine Hansen [pige], 22, af Vejstrup Mark
1886, 8de Oktober, Viet, Mogens Hansen [ungkarl, gaardejer], 49, af Gjaldbjerg, Anne Marie Elisabeth Rasmussen [pige], 44, af Vejstrup Mark
1887, 2 Januar, Viet, Carl Emil Suhr Petersen [ungkarl, sømand], 25, af Tved, Eriksine Mathilde Hansen [pige], 22, af Vejstrup
1887, 21 Januar, Viet, Rasmus Madsen [ungkarl, tjenestekarl], 24, af Vejstrup Mark - født i Gudme 1862, Mette Kirstine Larsen [pige], 28, af Vejstrup
1887, 20de Marts, Viet, Peder Henrik Svendsen [ungkarl, tjenestekarl], 26, af Broholm - født i Gudme 1860, Kristiane Sofie Jensen [pige], 31, af Vejstrup - født i Nordenbro Magleby Sogn paa Langeland 1856
1887, 4 Maj, Viet, Søren Hansen [ungkarl, husejer], 34, af Freltofte - født i Vantinge 1852??, Maren Kirstine Vilhelmsen [pige], 27, af Vejstrup - født 1860 Brohave Vejstrup
1887, 16 September, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl], 37, af Vejstrup - født 1850 i Frørup, Johanne Sofie Frandsen [pige], 27, af Vejstrup - født 1859 i Skaarup
1887, 5 November, Viet, Hans Christoffer Nikolai Rasmussen [hjulmand], 32, af Vejstrup - født 1855 i Horne Svendborg Amt, Maren Kirstine Jørgensen [pige], 30, af Vejstrup - født 1857
1887, 18 November, Viet, Kristian Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl], 28, Klingstrup - født 1858 i Vejstrup, Ane Margrethe Hansen [pige], , Vejstrup - født 1860 i Vesterskjerninge Sogn
1888, 19 Februar, Viet, Victor Theodor Karlson [sømand, ungkarl], 25, Loftehammar Sverrige - født 1862, Cæcilie Kristine Hermansen [pige], 25, af Vejstrup - født 1862 paa Albjerg Mark i Oure Sogn
1888, 5 Maj, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl], 39, Vejstrup Mark - født 1848, Maren Sofie Rasmussen [tjenestepige], 27, Vejstrup Mark - født 1860
1888, 18 Juni, Viet, Lars Kristian Rasmussen [ungkarl, mejeribestyrer], 28, Ringe - født 1859 i Ryslinge, Petra Pedersen [pige], 24, af Vejstrup Mark - født 1863
1888, 21 Juli, Viet, Rasmus Jensen [tømrer, ungkarl], 29, af Vejstrup Mark - født 1859 Langaa, Gjertrud Marie Hansen [tjenestepige], 36, af Vejstrup - født 1851
1888, 1 September, Viet, Christoffer Pedersen [enkemand, arbejdsmand], 38, af Brudager - født 1850, Doris Claudine Juliane Chrestine Jacobsen [tjenestepige], 34, af Vejstrup Mark - født i Gudbjerg Sogn 1853
1888, 29 September, Viet, Niels Jensen [husmand, ungkarl], 45, af Vejstrup - født 1843 i Øster Skjærninge, Maren Rasmussen [pige, tjenestepige], 48, af Vejstrup - født 1840
1888, 26 Oktober, Viet, Laurits Petersen Schou [ungkarl], 29, Ørritslev Voer Herred - født 1859, Anna Kirstine Jensen [pige], 25, af Vejstrup - født 1863
1888, 30 November, Viet, Hans Kristian Hansen [ungkarl, tømrer], 29, af Stokkebæk i Hesselager Sogn - født 1859, Anne Katrine Sørensen [pige], 26, af Vejstrup - født 1862
1889, 15 Februar, Viet, Hans Christian Frederiksen [ungkarl, landmand], 21, af Aaby i Skaarup Sogn - født 1867, Nielsine Hansen [pige], 29, af Vejstrup Mark - født 1859
1889, 22 Marts, Viet, Kristen Hansen [ungkarl, maltgjører], 25, af Tved - født 1864 i Vejstrup, Kirstine Ane Dorthea Olsen [pige], 21, af Vejstrup Mark - født 1867 i Nidløse ved Sorø
1889, 26 April, Viet, Hans Hansen [ungkarl, landmand], 40, Oure Mark - født sammested 1848, Karen Marie Nielsen [pige], 27, af Vejstrup Mark - født 1861 i Tommerup
1889, 31 Maj, Viet, Henrik Jensen [ungkarl, gaardbestyrer], 32, af Vejstrup Mark - født 1857 samme sted, Maren Hansen [pige], 33, af Vejstrup - født samme steds 1856
1889, 14 Juni, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl, gaardejer], 52, af Vejstrup Mark - født 1836 samme sted, Abelone Marie Kristensen [pige], 38, af Vejstrup Mark - født 1851 samme sted
1889, 18 Maj, Viet, Mads Jensen [ungkarl, skolelærer], 28, af Vejstrup - født 1860 i Skamby Sogn, Sofie Konradine Tønnersen [pige], 18, af Vejstrup - født i H..by 1870
1889, 15 December, Viet, Rasmus Peder Sørensen [ungkarl, arbejder], 22, af Vejstrup Lillemølle - født samme sted 1866, Marie Hansen [pige], 20, af Vejstrup - født i Bovense 1869
1890, 28 Marts, Viet, Adolf Christian Eriksen [ungkarl, tjenestekarl], 24, Tiselholt - født i Skaarup 1865, Maren Pedersen [pige], 36, Tiselholt - født 1853 i Stavrby i Sjælland
1890, 2 April, Viet, Hans Windeløv [hotelejer, enkemand], 32, af Nykjøbing paa Sjælland - født i Kolding Sogn 1857, Anne Hansine Hansen [pige], 22, af Vejstrup Mark - født sammesteds 1867
1890, 14 Maj, Viet, Niels Kristian Larsen [ungkarl, møller], 23, af Øster Aaby Mark - født i Lild Sogn i Thisted Amt 1867, Martha Mortensen [pige], 29, Vejstrup Mark - født 1861 sammesteds
1890, 28 Maj, Viet, Lars Henriksen [møllebygger, ungkarl], 28, af Frederikberg Sogn - født 1861 i Hesselager Sogn, Mathilde Vilhelmine Nielsen [pige], 27, af Vejstrup - født paa Drejø 1863
1890, 28 Maj, Viet, Kristine Nielsen [mejerist, ungkarl], 27, af Videbæk i Kallehauge Sogn paa Sjælland - født 1863 i Hjørlunde, Marie Andrine Nielsen [pige], 23, af Vejstrup - født 1867 i Sørup
1890, 30 August, Viet, Rasmus Henrik Jørgensen [ungkarl, skolelærer], 23, af Resen ved Struer - født 1867 i Rudme, Anne Lavrine Amalie Tønnersen [pige], 25, af Vejstrup - født 1864 i Hesselager
1891, 6 Marts, Viet, Jørgen Johansen [smed og maskinarbejder], 22, af Svendborg - født 1868 i Birkende ved Odense, Lavra Hermansen [pige], 20, af Vejstrup - født 1870 sammesteds
1891, 17 April, Viet, Niels Larsen [snedker og husmand, enkemand], 39, af Eskildstrup Mark i Søllinge Sogn - født 1852 i Sandager Gislev Sogn, Johanne Marie Rasmussen [enke], 37, af Vejstrup - født 1853 i Morudskov Herrested Sogn
1891, 9 Maj, Viet, Jørgen Rasmussen Hansen [ungkarl, pladskarl], 26, af Heldager i Tved Sogn - født i Brændeskov i Gudbjerg Sogn 1864, Anne Hansen [pige], 29, af Vejstrup Mark - født samme steds 1861
1891, 3 November, Viet, Hans Hansen [ungkarl, gaardejer], 32, af Albjerg Mark - født sammesteds 1859, Anne Dorthea Hansen [pige], 32, af Vejstrup Mark - født sammesteds 1859
1891, 22 November, Viet, Hans Jørgen Andersen [ungkarl, bagersvend], 27, af Thurø - født i Svendborg Vor Frue 1864, Anne Marie Knudsen [pige], 20, af Vejstrup - født sammesteds 1871
1891, 20 December, Viet, Hans Pedersen [tømrer, ungkarl], 29, af Oure - født i Gudme 1862, Anne Mortensen [pige], 25, af Vejstrup - født i Lundeborg Oure Sogn 1866