Odense - Vor Frue, 1865-1871, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1865-1871, Odense, Vor Frue sogn, Odense herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1865, 4de Januar, Viet, Niels Hendriksen [ugift, tjenestekarl], 24, i Fr.gade - søn af huusmand Hendrik Hansen - født i Sanderum, Johanne Jensdatter Lund [pige], 23, Fr.gade - datter af smed Jens Christensen Lund - født i Søllinge
1865, 6te Januar, Viet, Hans Martin Holm [ugift, beslagsmed], 27, Sct. Jørgensgade - søn af dagl. dannebrogm. Holm - født i Haderslev, Christiane Sørensen [pige], 27, Sct. Jørgensgade - datter af hmd. Søren Pedersen - født i Tanderup
1865, 7de Januar, Viet, Jens Nielsen [ugift, smedesvend], 32, Skræppestrædet - søn af indsidder N. Henningsen - født i Kjeldbye, Karen Adolphine Sørensdatter [enke], 57, Skræppestrædet - datter af hørsvinger Søren Møller - født Frue Sogn
1865, 10de Januar, Viet, Hans Peter Thrane [ugift, muurmester], 30, Kongensgade - søn af skomager T. T. Thrane - født i Sct. Hans Sogn, Frederikke Michaelsen [jomfru], 18, Sct. Jørgensgade - datter af Dorthe Rasmussen- født i Ørbek
1865, 2den Marts, Viet, Anders Rasmussen [ugift, gaardeier], 23, Allerup - søn af boelsmand Ras. Andersen - født i N. Lyndelse Sogn, Anne Marie Hansen [pige], 26, Killerup - datter af gaardeier Hans Rasmussen - født i Killerup
1865, 4de Marts, Viet, Morten Peder Christian Jørgensen [ugift, arbeidsmand], 36, Skræppestrædet - søn af murmester P. C. Jørgensen - født Frue Sogn, Anne Jørgine Christine Koehauge (Christensen) [enke], 32, Skræppestrædet - datter af M. C. Christensdatter - født i Wigerslef
1865, 22de Marts, Viet, Jørgen Frederiksen [ugift, møllebygger], 37, Vindegade - søn af boelsmand Fr. Hansen - født i Refsvindinge, Gyda Hansine Christoffersen [jomfru], 28, Sct. Jørgensgade -datter af hjulmager M. Christoffersen født i Nestved
1865, 25de Marts, Viet, Jørgen Nielsen Bechmann [ugift, arbeidsmand], 27, Pjentedamsgade - søn af gmd. N. Ras. Bechmann - født i Hellerup, Anne Kirstine Larsen [pige], 33, Pjentedamsgade-datter af indsidder Lars Chr. Rasmussen-født i Sanderum
1865, 12te April, Viet, Hans Michael Nisted [ugift, kjøbmand], 28, Overgade - søn af lods P. Nisted - født Sct. Hans Sogn, Kirstine Henriette Adolphine Sørensen [jomfru], 26, paa Blangstedgaard - datter af selveier H. A. Sørensen - født i Hvam
1865, 18de April, Viet, Peder Nielsen [ungkarl], 26, Ubberud - søn af huusmand Niels Christophersen - født i Ubberud, Maren Pedersen [pige], 27, i Biskorup - datter af huusmand Ras. Petersen - født i Paarup
1865, 28de April, Viet, Peder Jørgensen Grav [ugift, møllebestyrer], 38, paa Odense Dampmølle - søn af H. J. Grav - født i Hagenberg (Als), Anne Kirstine Pedersen [pige], 36, i Overgade - datter af Marie Andersen - født i Brylle
1865, 3die Mai, Viet, Mathias Jørgensen [ugift, brænderikarl], 31, paa Sortebrødre Torv - søn af smed J. Andersen - født i Etterup, Kirsten Larsen [pige], 32, Bangsboder - datter af Adamine Knudsen - født Sct. Hans Sogn
1865, 24de Mai, Viet, Jens Hansen [ugift, møllersvend], 30, Blangstedgaard Mølle - søn af gmd. Hans Jensen - født i Rynkebye, Ellen Marie Hansen [pige], 28, Overgade - datter af huusmand Hans Rasmussen - født i Fraugde
1865, 7de Juni, Viet, Niels Madsen [ugift, arbeidsmand], 34, Fr.gade - søn af huusmand Mads Andersen - født i Brylle, Maren Kirstine Jensen [pige], 30, Fr.gade - datter af boelsmand Jens Madsen - født i Werninge
1865, 10de Juni, Viet, Frederik Christian Smith [ugift, skræddermester], 30, Nedergade - søn af væver S. N. Smith - født i Sct. Knuds Sogn, Marie Kirstine Jørgensen [jomfru], 22, Slagterhuset 72 - datter af Karen Hansdatter - født i Sct. Hans Sogn
1865, 20de Juni, Viet, Frederik Christian Rasmussen [ugift, arbeidsmand], 28, Skræppestrædet - søn af Ras. Gottfredsen - født i Stege Sogn, Anne Nielsen [pige], 25, paa Skjolden - datter af hmd. Niels Eriksen - født i Fraugde Sogn
1865, 5te Juli, Viet, Andreas Jørgensen [ugift, arbeidsmand], 43, Fr.gade 31 - søn af indsidder Jørg. Andreasen -født i N. Lyndelse Sogn, Frederikke Rosine Josephsen [pige], 36, Fr.gade - datter af muurmester A. H. H. Josephsen - født i Frue Sogn
1865, 5te Juli, Viet, Anders Andersen [ugift, møllerkudsk], 37, Hollufgaards Mølle - søn af Anne Marie Andersen - født i Tommerup, Anne Pedersen [pige], 31, i Killerup - datter af hmd. og bødker Peder Jørgensen -født i Sanderum
1865, 5te Juli, Viet, Hans Nielsen [ugift, arbeidsmand], 26, paa Eiby Teglværk - søn af huusmand Niels Sørensen -født i Brendekilde, Marie Amalie Hansen [pige], 23, i Sct. Jørgensgade - datter af boelsmand Hans Mortensen -født i Fangel
1865, 15de Juli, Viet, Rasmus Jørgensen [ugift, sømand], 26, i Stige - søn af lods Mathias Jørgensen - født i Lumbye, Karen Pedersen [pige], 24, i Overgade - datter af huusmand Peder Kristensen - født i Lumbye
1865, 28de Juli, Viet, Jacob Frederik Ludvig Rath [ugift, pottemager], 33, i Sct. Jørgens Forstad -søn af arbeidsmand J. Rath -født i Eckernførde, Johanne Marie Kirstine Nielsen [pige], 28, Sct. Jørgens Forstad-datter af dagl N. Rasmussen født i Sct. Hans Sogn
1865, 28de Juli, Viet, Johan Sophus Mouritsen [ugift, skomager], 25, i Kjerteminde - søn af skomagerL. Mouritsen - født i Kjerteminde, Marie Lovise Vagner [pige], 25, i Sct. Jørgensgade - datter af gartner C. L. Vagner - født i Søllinge
1865, 29de Juli, Viet, Niels Christian Jensen [ugift, arbeidsmand], 33, i Sct. Jørgensgade-søn af huusmand Jens Davidsen født i Nørre Lyndelse, Anne Nielsen [pige], 30, i Sct. Jørgensgade-datter af rugbrødbager Peder Nielsen født Frue Sogn
1865, 2den August, Viet, Emil Frederik Ferdinand Andersen [ugift, skomagersvend], 28, paa Sortebrødre Torv - søn af skrædder Knud Andersen født i Frue Sogn, Anne Marie Kirstine Sivert [jomfru], 22, paa Sortebrødre Torv-datter af maler D. Sivert - født i Sct. Hans Sogn
1865, 2den August, Viet, Peder Ferdinand Granov [ugift, skomager], 29, i Fr.gade - søn af skjænkevært Joh. Gravor - født i Sct. Hans Sogn, Trine Petersen Meier [jomfru], 28, i Fr.gade - datter af skomager Wilhelm Meier - født i Sct. Hans Sogn
1865, 12de August, Viet, Hans Peter Carl Petersen [ugift, skomagersvend], 28, i Fr.gade - søn af skomager L. Petersen - født i Frue Sogn, Casperine Svendsen [enke], 42, Fr.gade - datter af Kirstine Marg. Sabine Hansdatter født i Fredericia
1865, 13de August, Viet, David Marius Frederiksen [ugift, bundtmager], 31, i Vestergade - søn af vagtmester F. C. Frederiksen - født i Nestved, Anne Marie Kirstine Hansen [pige], 30, i Bangsboder - datter af Birte Kirstine Hansen - født i Sct. Hans Sogn
1865, 6te September, Viet, Rasmus Andersen [ugift, arbeidsmand], 27, i Skræppestræde 41 - søn af And. Jørg. Andersen - født i Seden, Maren Pedersen [pige], 28, i Skræppestræde - datter af huusmand Peder Nielsen - født i Rynkebye
1865, 6te September, Viet, Jens Larsen [ugift, tjenestekarl], 28, i Overgade - søn af hmd. Lars Jensen - født i Stokkemark Sogn Laaland, Maren Jensen [pige], 24, i Overgade - datter af huusmand Jens Simonsen - født i Hjallese
1865, 8de September, Viet, Rasmus Nielsen [ugift, væver], 30, i Vindegade no 26 - søn af huusmand Niels Hansen - født i Gamtofte, Marie Jacobine Espersen [jomfru], 27, Sortebrødre Torv - datter af uhrmager N. J. Espersen født i Fredericia
1865, 11te September, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 27, i Brylle (Tobostedet, lille)-søn af gmd. Hans Nielsen født i Fjeldsted, Gjertrud Cathrine Pedersen [pige], 33, i Fjeldsted Sogn-datt. af gmd. Peder Madsen i Sletterødgaard Fjeldsted
1865, 20de September, Viet, Jens Peter Theodor Torslev [ugift, bagermester], 35, Sortebrødre Torv - søn af arbeidsmand Peder Jensen født i Kjøbenhavn, Marie Johansdatter Serano [pige], 49, paa Sortebrødre Torv - datter af Johan Serano - født i Qverndrup
1865, 7de October, Viet, Carl Christian Gottlieb Hansen [ugift, fuldmægtig], 29, i Sparekassen-boer Fiskertorvet - søn af J. Hansen født i Sct. Hans, Marie Kirstine Knudsen født Rasmussen [enke], 35, Bangeboder 58 -datter af smed Ras. Jørgensen - født i Nørre Lyndelse
1865, 9de October, Viet, Jørgen Jørgensen [bager], 36, Overgade - søn af huusmand Jørgen Nielsen - født i Særslev, Mathilde Møller [jomfru], 30, Overgade - datter af skibsfører Joh. Hans Møller - født i Rudkjøbing
1865, 4de November, Viet, Adolph Ferdinand Henriksen [ugift, tobakshandler], 27, i Frue Kirkestræde - søn af Anne kirstine Henriksen - født i Frue Sogn, Jensine Petrine Wilhelmine Jacobsen [jomfru], 31, i Overgade - datter af dagleier Joh. Jacobsen - født i Svendborg
1865, 11te November, Viet, Claus Peder Andersen [ugift, gaardskarl], 25, i Vestergade - søn af skomager And. Pedersen - født i Fangel, Anne Hansen [pige], 23, i Sct. Jørgens Forstad 7- datter af reb. H. Jørgensen - født i Haarbye
1865, 11te November, Viet, Carl Larsen [ugift, smedemester], 29, Sortebrødre Torv 48 - søn af tømmerm. L. Rasmussen - født i Sct. Knuds, Johanne Margrethe Hansen [jomfru], 21, Sortebrødre Torv-datter af glarm. nu skipper A. P. Hansen født i Lumby
1865, 25de November, Viet, Niels Christensen [enkemand, boelsmand], 69, i Mellebye - født i Roerslev i Nørre Næraa Sogn, Karen Marie Hjeresdatter [pige], 38, født i Nørre Næraa 1827 - har opholdt sig sidste 10 aar i Skambye
1865, 8de December, Viet, Ohle Nielsen Ohlsen [ugift, landmand], 33, i Fr.gade 70 - søn af Lauritz Ohlsen - født i Tønder, Antoinette Jensen [jomfru], 30, i Fr.gade no 70 - datter af Anne Cathrine Jensdatter -født i Vigerslef
1865, 9de December, Viet, Hans Pedersen [ugift, tjenestekarl], 34, i Overgade - søn af hmd. Peder Hansen - født i Bullerup Agedrup Sogn, Caroline Kirstine Andersen [pige], 22, i Sct. Jørgensgade-datter af hmd. fisker Anders Pedersen født i Skebye
1865, 16de December, Viet, Jens Frederiksen [ugift, gaardskarl], 27, Nørrebro - søn af snedker Fred. Eriksen - født i Allested, Wilhelmine Sophie Juliane Nielsen [pige], 27, i Nedergade - datter af afdød bager C. Nielsen født i Haarby Sogn
1865, 16de December, Viet, Johan Henrik Larsen [ugift, drager], 29, ved Banegaarden - boer i Mellemstrædet - søn af huusmand Lars Johansen, Karen Christiansen [pige], 34, i Mellemstrædet - datter af huusmand Christian Abitz født i Skydebjerg
1865, 20de December, Viet, Ingo Marius Friis [ugift, avlsforvalter], 27, paa Gaunø i Præstø Amt - søn af proprietair N. Friis paa Blaaholmgaard, Eleonore Christine Petersen født Trolle [fru], 34, i Nedergade - datter af kammerraad Chr. Trolle - født paa Lykkesholm
1865, 27de December, Viet, Hans Christian Mørch [ungkarl], 22, i Grynhusene - søn af Marie Kirstine Engelbrecht - født i Bogense, Marie Kirstine Andreasen [pige], 29, i Grynhusene - datter af gmd. i Hasmark Andreas Olsen - døbt i Korup
1866, 3die Januar, Viet, Hans Christian Hansen [ugift], 33, i Overgade - søn af huusmand Hans Rasmussen i Killerup - født der, Mette Kirstine Nielsen [pige], 24, i Overgade - datter af huusmand Niels Rasmussen - født i Wissenberg
1866, 31te Januar, Viet, Lars Christiansen Nørregaard [ugift, arbeidsmand], 22, ved Sct. Jørgens Teglværk - søn af Gjert. M. Larsdatter-født Hellerup , Anne Rasmusdatter [pige], 30, ved Eiby Teglværk - datter af huusmand Ras. Johansen - født i Ellinge
1866, 17de Marts, Viet, Jens Christian Theodor Voller [ugift, slagter], 24, i Pjentedam - søn af slagter A. H. Voller - født i Sct. Knuds Sogn, Maren Sophie Frederiksen [pige], 33, Pjentedam - datter af Anne Cathrine Jeppesen - født i Frørup
1866, 24de Marts, Viet, Peter Ludvig Nielsen [ugift, gymnastiklærer], 34, Sortebrødre Torv 46 - søn af arbeidsm. Jens Nielsen -født i Kjøbenhavn, Marie Nielsine Jacobine Rasmussen [jomfru], 21, Sortebrødre Torv 46 - datter af bødker N. Rasmussen - født Frue Sogn
1866, 24de Marts, Viet, Peter Christian Christensen [ugift, smedesvend], 29, udenfor Søndergade - søn af Oline Larsen - født i Odense Sct. Knud, Mette Kirstine Andersen [pige], 24, Skræppestræde 20 - datter af indsidder Anders Eriksen - født i Allerup
1866, 4de April, Viet, Hans Jensen [ugift, muursvend], 33, i Nedergade - søn af huusmand Jens Pedersen - født i Otterup, Kirsten Christophersen [pige], 38, i Nedergade - datter af hmd. Christopher Jensen Boch - født i Sanderum
1866, 11te April, Viet, Jens Christian Lauritsen Møller [ugift, slagtermester], 26, i Myntestræde - søn af Marie Oline Møller - født i Sct. Knuds Sogn, Maja Lotta Andersen [pige], 32, i Myntestræde - datter af afsk. soldat Anders Rasmussen-født i Sverrig
1866, 26de April, Viet, Carl Christian Anderskou [ugift, kjøbmand], 31, i Korsgade no 1 - søn af skipper J. F. Anderskou - født i Stige, Jensine Wilhelmine Christensen [jomfru], 26, i Overgade - datter af skibstømrersvend E. C. Christensen-født i Kjøbh
1866, 20de April, Viet, Carl Emil Adolph Holm [ugift, dugmagersvend], 30, Frue Kirkestræde - søn af dugmagermester H. C. Holm - født i Lyngbye, Anne Marie Hansen [pige], 18, tjener i Kirkestrædet - datter af Anne Kirst. Hansdatter-født i Lumbye
1866, 25de April, Viet, Frederik Martin Peter Lund [ugift, skrædder], 26, i Ørsted sogn - søn af vognmand Peter Lund - født i Frue Sogn, Anne Sophie Hansen [jomfru], 24, Sortebrødre Torv - datter af tømmermester H. Hansen - født i Frue Sogn
1866, 26de April, Viet, Hans Peder Frederiksen [ugift, tjenestekarl], 24, tjener paa Blangstedgaard - søn af hmd. Fr. Hansen -født i Holtug Sogn, Karen Petrine Mathilde Petersen [pige], 18, ved Eiby Teglværk - datter af Kirstine Petrine Rasmussen - født i Eiby
1866, 5te Mai, Viet, Jørgen Jensen [ugift, klodsemager], 29, i Fr.gade no 10 - søn af gaardmand Jens Jensen - født i Ørslev Sogn, Nielsine Jensen [pige], 30, i Sct. Jørgensgade -datter af hmd. Jens Larsen-født i Eiby ved Indslev
1866, 26de April, Viet, Hans Pedersen [ugift, gaardbestyrer], 38, i Stenløse - søn af gaardmand Peder Nielsen - født i Steenløse, Anne Marie Richardt [pige], 26, i Fr.gade 14 - datter af rytter Knud Johansen Richardt-født V. Hæsinge
1866, 28de April, Viet, Christian Knudsen [ugift, tjenestekarl], 27, tjener i Arendal - søn af huusmand Knud Pedersen - født i Skalbjerg, Gjertrud Marie Hansen [pige], 32, i Eiby - datter af huusmand Hans Sørensen - født i Eiby
1866, 28de April, Viet, Asmus Christian Krohn [ugift, væver], 36, i Overgade - søn af arbmd. Claus Chr. Krohn -født i Postfeld ved Pretz, Marie Rasmussen [pige], 24, i Brogade - datter af væver Ras. Poulsen - født i Paarup
1866, 28de April, Viet, Anders Hansen [ugift, gaardeier], 45, i Hjallese - søn af gaardmand Hans Andersen - født i Hjallese, Johanne Reimersdatter [enke], 43, paa Sortebrødre Torv - datter af hmd. Reimer Rasmussen-født i Hjallese
1866, 2den Mai, Viet, Christian Nielsen [ugift, tjenestekarl], 30, tjener i Sct. Jørgensgade - søn af inds. N. Rasmussen -født i Hundslev, Singer Marie Amalie Charlotte Sørensen [pige], 24, udf. Fr.broen - datter af Paul Sørensen - født i Kjerteminde
1866, 5te Mai, Viet, Hans Frederik Sudermann [ugift, tobakspinder], 22, i Paaskestræde - søn af skomagerm. H. F. Sudermann - født i Sct. Knuds, Mikkeline Jensen [jomfru], 23, i Sct. Jørgensgade - datter af smed Jens Mikkelsen - født i Hjallese
1866, 9de Mai, Viet, Alfred Emilius Rainald Vater [ugift, pianist], 25, pt. i Odense - søn af hoboist J. M. Vater født i Kjøbenhavn (Garnison), Egertine Dorothea Margrethe Lund [jomfru], 22, i Skræppestræde - datter af Christian Lund - født i Frue Sogn
1866, 11te Mai, Viet, Joihan Frederik Iversen [ugift, kunstdreier], 27, i Nørregade - søn af arbeidsmd. C. Iversen-født i Kjøbenhavn (Frelser), Anne Marie Caroline Jørgensen [jomfru], 46, i Paaskestræde - datter af muursv. Peder Jørgensen født i Sct. Hans
1866, 11 Mai, Viet, Henrik Nielsen Henriksen [ugift, detaillist], 34, i Fr.gade 8 - søn af Henrik Nielsen født i Frue Sogn, Anna Margrethe Christiansen [pige], 32, i Fr.gade - datter af hmd. Christian Nielsen født i Jordløse
1866, 24de Mai, Viet, Hans Christian Hansen [ugift, muursvend], 26, Skræppestrædet - søn af dagleier Ras. Hansen - født i Frue Sogn, Marie Hansine Andersen [pige], 32, Skræppestrædet - datter af sømand Hans Andersen - født i Svendborg
1866, 29de Mai, Viet, Frederik Christian Gregers Albrechtsen [enkemand, snedkermester], 41, Sct. Jørgensgade - søn af huusmand A. Rasmussen - født i Klinte Sogn, Anne Marie Andresen [pige], 43, Sct. Jørgensgade - datter af huusmand Andreas Eriksen-født i Frue Sogn
1866, 29de Mai, Viet, Anders Frederiksen [ugift, slagter], 39, paa Nørrebro 45 - søn af huusmand Fr. Christiansen - født i Kjerte, Anne Cathrine Dorthea Bekker [jomfru], 37, Sct. Jørgensgade - datter af handskemager J. C. Bekker -født Frue Sogn
1866, 31te Mai, Viet, Mads Hansen [ugift, arbeidsmand], 35, Nørregade no 16 - søn af kromand Hans Rasmussen i Nørrehøirup-født der, Johanne Marie Jacobsdatter [pige], 25, Sortebrødre Torv 12 -datter af huuseier Jacob Andersen-født i Bellinge
1866, 5te Juni, Viet, Niels Hansen [ugift, arbeidsmand], 29, Skræppestrædet no 12 - søn af Anne Marie Olsen - født i Sønderby, Anne Cathrine Nielsen [pige], 26, Skræppestrædet - datter af gaardmand Niels Hansen - født i Gudbjerg
1866, 6te Juni, Viet, Hans Christian Jørgensen [ugift, hørsvinger], 35, i Gillestedhuus - søn af Maren Christensen - født i Odense Frue Sogn, Maren Kirstine Andersen [pige], 23, i Gillestedhuus - datter af skomager And. Pedersen - født i Fangel
1866, 8de Juni, Viet, Søren Frederik Holm Petersen [ugift, forpagter], 27, paa Næsbyhoved - søn af cancellieraad J. Holm Petersen-født i Odense, Marie Charlotte Faber [frøken], 21, Overgade - datter af kjøbmand M. T. Fr. Faber - født i Odense
1866, 6te Juni, Viet, Anders Møllenberg [ugift, smedesvend], 42, ved Pjentedam - søn af snedker Stephan Møllenberg - født i Middelfart, Anne Kirstine Rose [pige], 49, ved Pjentedam - datter af bødker E. A. Rose - født i Frue Sogn
1866, 14de Juni, Viet, Jørgen Jørgensen [ugift, huuseier], 53, i Eiby Marienlyst - søn af gmd. Jørg. Jørgensen - født i Tarup Paarup, Anne Kirstine Hansdatter [pige], 42, i Eiby - datter af hmd. Hans Hansen - født i Tverskov Vigerslev Sogn
1866, 19de Juni, Viet, Rasmus Theodor Frydendahl [ugift, kjøbmand], 38, i Nedergade -søn af brænderiarbeider J. H. Frydendahl-født i Frue Sogn, Johanne Augusta Cathrine Løngreen [jomfru], 24, Nedergade - datter af malermester R. Løngreen - født i Frue Sogn
1866, 28de Juni, Viet, Peder Johansen [ugift, arbeidsmand], 47, i Sct. Jørgensgade - søn af indsidder Johan Jensen -født i Vesteraabye, Johanne Jørgine Rosenvinge [pige], 38, Sct. Jørgensgade no 38 - datter af pottemager J. L. Rosenvinge
1866, 30te Juni, Viet, Niels Andersen [ugift, arbeidsmand], 23, tjener i Bellinge - søn af hmd. Anders Nielsen - født i Bellinge, Dorthe Marie Andersen [pige], 27, i Fr.gade 41 - datter af hmd. Anders Hansen - født i Flenstofte
1866, 14de Juli, Viet, Lars Sørensen [ungkarl], 44, Rødegaardshuus i Frue Landsogn-søn af hmd. S. Rasmussen-født i Rynkeby, Caroline Petrine Madsen [pige], 29, i Rødegaardhuus - datter af indsidder Mads Pedersen - født i Hunderup
1866, 28de Juli, Viet, Harald Valdemar Holm [ugift, skomagersvend], 30, paa Sortebrødre Torv 24-søn af skomagersvend H. Holm -født i Frue Sogn, Maren Larsen [pige], 39, paa Sortebrødre Torv 24 - datter af Dorthea Larsdatter - født i Assens
1866, 14de Juli, Viet, Jørgen Poulsen [enkemand, huuseier], 44, i Willestofte Paarup Sogn - søn af hmd. P. Mortensen - født i Fangel, Larsine Larsen [pige], 30, i Bangsboder - datter af høker Niels Larsen - født i Frue Sogn
1866, 15de August, Viet, Peder Christensen Kröderup [ugift, værtshuusholder], 35, i Michaelis Sogn i Fredericia-søn af sadelmag. T. Kröderup-født i Ribe, Mette Cathrine Hörlöck [jomfru], 28, i Fredericia p.t. i Odense - datter af arbmd. P. Hörlöck -født i Ellum
1866, 5te October, Viet, Jeppe Pedersen [ugift, tjenestekarl], 21, i Vestergade -søn af boelsm. P. Andersen i Biskorup - født Frue Sogn, Wilhelmine Marie Hansen [pige], 30, Sortebrødre Torv -datter af afdøde gmd. Hans Mortensen - født i Eiby
1866, 18de October, Viet, Christian Carl Knies [ugift, garver], 22, i Flensborg - søn af garversvend H. P. Knies - født i Flensborg, Anna Christine Pedersen [jomfru], 25, i Mellemstræde - datter af brolægger Mads Pedersen-født Sct. Hans Sogn
1866, 20de October, Viet, Frederik Ditlef Iversen [ugift, børstenbinder], 24, paa Sortebrødre Torv - søn af muursvend F. H. Ivers - født i Assens, Anne Henriette Catharine Sørensen [jomfru], 25, Sortebrødre Torv - datter af muursvend Jep. Sørensen-født i Sct. Knuds
1866, 20de October, Viet, Johann Ludevig Anton Büchler [enkemand, musikdirecteur], 42, i Slotsgade - søn af skomager Wilh. Büchler - født 1824 i Kjøbenhavn, Charlotte Juliane Marie Hoffmann født Picker [enkefru], 43, i Nedergade - datter af orgelspiller J. C. Picker - født i Kjøbenhavn
1866, 25de October, Viet, Peter Theodor Alexander Christiansen [ugift, kjøbmand], 25, i Bogense - søn af skolelærer P. H. Christiansen - født i Eiby, Henriette Serene Caroline Bom [jomfru], 17, i Nedergade - datter af skomager H. Bom - født i Kjerteminde
1866, 25de October, Viet, Jørgen Rasmussen [ugift, handelsbetjent], 33, i Overgade - søn af arbeidsmand Ras. Jørgensen - født i Sct. Hans Sogn, Caroline Rasmussen [jomfru], 27, i Bangsboder - datter af dagleier Ras. Knudsen -født i Sct. knuds Sogn
1866, 7de November, Viet, Jørgen Hansen [ugift, engmester], 37, i Sct. Jørgensgade - søn af indsidder Hans Jørgensen - født i Erritzøe, Anne Margrethe Henriksdatter [pige], 37, i Sct. Jørgensgade - datter af hmd. Henrik Hansen - født i Tommerup
1866, 7de November, Viet, Samuel Nicolai Schmidt Jeppesen [ugift, slagtersvend], 29, i Vestergade - søn af slagter A. Jeppesen - født i Assens, Nielsine Petrine Nielsen [jomfru], 25, i Skræppestrædet - datter af tømrermester Niels Pedersen
1866, 16de November, Viet, Carl Christian Pedersen [ugift, muursvend], 25, i Paaskestræde - søn af Mette Cathrine Nielsdatter - født i Frue Sogn, Jacobine Lovise Hansen [pige], 24, paa Sortebrødre Torv 25 - datter af Maren Hansen - født Frue Sogn
1866, 17de November, Viet, Hans Mortensen [ugift, ungkarl], 31, i Skjellerup - søn af huusmand Morten Eriksen - født i Skjellerup, Anne Marie Nielsen [pige], 29, i Grynhusene - datter af skrædder Niels Steffensen - født i Frue Sogn
1866, 21de November, Viet, Hans Ludvig Jensen [ugift, blikkenslagersvend], 29, i Kongensgade - søn af arbeidsmand H. K. Jensen - født i Kjøbenhavn, Caroline Christensen [pige], 24, i Grynhusene - datter af Johanne Marie Jensen - født i Sct. Knuds Sogn
1866, 23de November, Viet, Jens Pedersen [ugift, skrædder], 31, i Skulkenborg - søn af huusmand Peder Christiansen - født i Bulbro, Charlotte Amalie Nielsen [jomfru], 31, Overgade no 27-datter af kirkes. og skolel. J. Nielsen -født i Høierup
1866, 23de November, Viet, Jes Nielsen Christensen [ugift, tjenestekarl], 27, paa Lindved i Steenløse Sogn-søn af gmd. Ch. Thomsen-født i Bryndumdam, Anne Kirstine Jensen [pige], 25, i Eiby Mølle - datter af hmd. Jens Johansen - født i Sct. Knuds Sogn
1866, 24de November, Viet, Rasmus Andersen [ugift, arbeidskarl], 30, Eiby Mark - søn af huusmand og murer Anders Rasmussen - født i Fraugde, Marie Mathiesen [pige], 32, Blangstedgaard-datter af boelsm. Mathies Jensen-født i Maale Viby Sogn
1866, 24de November, Viet, Jens Hansen [ugift, ungkarl], 26, i Gillestedhuus - søn af huusmand Hans Andersen - født i Mesinge Sogn, Mariane Hansen [pige], 23, i Gellestedhuus - datter af huusmand Hans Madsen - født i Frue Sogn
1866, 24de November, Viet, Henrik Christensen [ugift, tjenestekarl], 26, i Eiby - søn af smed Christen Henriksen i Ore- født i S. Næraae, Anne Hansen [pige], 29, i Fr.gade no 42 - datter af Frederikke C. Madsdatter - født i Høiby
1866, 27de November, Viet, Niels Christian Hansen [ugift, snedker], 25, Grynhusene 33 - søn af snedker Hans Poulsen - født i Vantinge, Karen Hansen [pige], 26, Grynhusene 33 - datter af boelsmand Hans Davidsen - født i Sanderum
1866, 27de November, Viet, Nicolaus Asmus Iversen [ugift, tjenestekarl], , Adamsgade 46 - søn af arbeidsmand Jes Iversen - født i Flensborg, Anna Cathrina Christiana Kock [jomfru], 27, datter af skomager P. N. Koch - født i Rendsborg
1866, 28de December, Viet, Poul Petersen [enkemand, smedemester og vognfabrikant], 52, Sct. Jørgensgade - søn af arbeidsmand Peter Poulsen-født i Kjerteminde, Abelone Marie Hansen [jomfru], 41, af Odense - datter af Maren Kirstine Jensdatter - født i Tommerup
1867, 2den Januar, Viet, Christen Nielsen [ugift, tjenestekarl], 33, i Nedergade - søn af arbeidsmand Niels Nielsen - født i Lindelse, Anne Marie Pedersen [pige], 25, i Sct. Jørgensgade 36 - datter af Karen Nielsen - født i Egeskov
1867, 1ste Februar, Viet, Jørgen Nielsen [ugift, skomager], 32, Albanigade - søn af skomager Knud Nielsen - født i Frue Sogn, Else Kirstine Rasmussen [pige], 20, Sortebrødre Torv - datter af indsidder O. A. Rasmussen - født i Brylle
1867, 6te Marts, Viet, Niels Christensen [ugift, tømmersvend], 31, Harrendrup Sogn -søn af indsidder Christen Jørgensen-født i Harrendrup, Anne Cathrine Nielsen [pige], 19, Overgade-datter af bmd. Niels Chr. Nielsen-født Karhusene Wissenberg
1867, 21de Marts, Viet, Christian Larsen [ugift, ungkarl], 30, i Killerup - søn af boelsmand Lars Hansen - født i Fraugde, Marie Kirstine Thomsen [pige], 25, i Killerup - datter af indsidder Th. Thomsen - født i Fraugde
1867, 3die April, Viet, Carl Emil Waldemar Thrane [ugift, slagter], 22, Frederiks Forstad 72 - søn af skomager O. Thrane - født St. Knuds Sogn, Maren Rasmussen [pige], 18, Frederiks Forstad 80 - datter af Mette C. Nielsdatter-født i Hjørslev
1867, 6te April, Viet, Anders Andersen [enkemand, boelsmand], 33, i Willestofte - søn af bmd. Niels Andersen-født i Stegsted Paarup Sogn, Maren Cathrine Jørgensdatter [enke], 37, Næsbyhovedsbroby-datter af gmd. Jørg. Thygesen -født i Næsbyhovedbroby
1867, 12te April, Viet, Jens Alfred Lilieblad [ugift, gartner], 20, i Nedergade - søn af skrædder S. S. Lilieblad -født i Odense Sct. Hans, Emma Emilie Johanne Hencke [jomfru], 27, i Nedergade - datter af postbud J. P. F. Hencke ved Travemünde
1867, 12te April, Viet, Niels Carl Pedersen [ugift, tobakspinder], 24, paa Sortebrødre Torv - søn af høker Anders Pedersen - født Sct. Knuds, Caroline Christine Clausen [jomfru], 22, paa Sortebrødre Torv-datt. af værtshuush. C. Mortensen-født Sct. Knuds
1867, 16de April, Viet, Hans Theodor Pagh [ugift, kjøbmand], 33, af Odense Fiskertorvet - søn af skolelærer M. M. Pagh, Caroline Nielsine Wilhelmine Müller [jomfru], 20, i Frederiks Forstad - datter af handelsgartner H. P. Müller
1867, 1ste Mai, Viet, Peder Jensen [ugift, gaardskarl], 31, paa Sortebrødre Torv - søn af indsidder Jens Larsen - født i Flødstrup, Maren Madsdatter [pige], 40, Sortebrødre Torv-datter af hmd. og bødker Mads Larsen -født i Rønninge
1867, 1ste Mai, Viet, Anders Andersen [ugift, ungkarl], 39, Ny Møllegaard - søn af indsidder Anders Andersen - født i Vigerslef, Sidsel Olsen [pige], 33, Ny Møllegaard - datter af huusmand Ole Andersen - født i Rynkebye Sogn
1867, 29de April, Viet, Hans Christian Hansen [ugift, ungkarl], 30, i Søndersø Sogn - søn af gaardmand Hans Jensen i Søndersøe - født dér, Kirstine Nielsen [pige], 28, i Søndersøe - datter af gaardeier Niels Ottesen -født i Søndersøe Sogn
1867, 1ste Mai, Viet, Christian Ferdinand Eriksen [ugift, malersvend], 28, Sortebrødre Torv - søn af Maren Hansen - født Sct. Knuds Sogn, Bodil Nielsen [pige], 19, i Overgade - datter af huusmand Niels Chr. Pedersen - født i Thaarup
1867, 9de Mai, Viet, Jørgen Hansen [ugift, bogbindermester], 25, i Kongensgade 46 - søn af gaardmand Hans Petersen - født i Kjerte Sogn, Anne Cathrine Nielsen [jomfru], 27, i Nedergade - datter af gaardmand Niels Pedersen i Brylle
1867, 22de Mai, Viet, Hans Frandsen Ulstrup [ugift, tømmermester], 31, i Søndersøe Sogn - søn af indsidder Frands Hansen - født i Ulstrup, Johanne Marie Nielsen [pige], 28, Fr.gade 22-datter af hmd. og tømmermand Niels Nielsen - født i Otterup
1867, 25de Mai, Viet, Gustav Hansen [ugift, sadelmager], 24, i Ramsherred 67 - søn af høker Hans Jørgensen - født i Frue Sogn, Clara Marie Høeg [jomfru], 19, i Ramsherred 67 -datter af bødkermester Hans Planis Høeg-født i Assens
1867, 1ste Juni, Viet, Peder Andersen [ugift, avlsmand], 36, Sct. Jørgens Forstad 40 -søn af smaahandler Anders Pedersen -født Frue, Karen Dorthea Nielsen [pige], 27, Sct. Jørgens Forstad-datter af Karen Pedersen - født i Sønder Næraae
1867, 31te Mai, Viet, Rasmus Laurits Dannesboe [ugift, landmand og hestehandler], 21, i Hunderup - søn af brænderibrænder J. C. Dannesboe - født Sct. Knuds, Anne Marie Rasmine Hansen født Andersen [enkemadam], 22, i Korsløkkegaard i Eiby -datter af Kirsten Andersdatter-født i Frue S.
1867, 7de Juni, Viet, Niels Andersen [ugift, tjenestekarl], 34, i Eiby Mølle - søn af boelsmand Anders Clausen - født i Ubberud Sogn, Anne Maria Nielsen [pige], 45, i Fr.gade 110 - datter af huusmand Niels Hansen - født i Ubberud
1867, 7de Juni, Viet, Johan Thorvald Winterlich [ugift, sadelmagersvend], 25, i Fr.gade 34 - søn af smed P. C. Winterlich - født i Frederiksværk, Hansine Greve [jomfru], 28, i Fr.gade 34-datter af skomager Bertel Hansen Greve-født i Middelfart
1867, 8de Juni, Viet, Andreas Edvard Hansen [ugift, malersvend], 25, paa Sortebrødre Torv-søn af tjenestek. Christ. Hansen-født i Helsingør, Marie Sophie Jørgensen [pige], 30, Sct. Jørgensgade 19-datter af arbeidsmand Jørgen Hansen-født Sct. Hans
1867, 22de Juni, Viet, Carl Wilhelm Nielsen [ugift, skomagersvend], 31, i Ramsherred-søn af tømmersvend Hans Jacob Nielsen - født i Sct. Hans, Nielsine Andrine Mogensen [pige], 29, i Sct. Jørgensgade - datter af Sophie Mogensen - født i Frue Sogn
1867, 29de Juni, Viet, Niels Hansen [enkemand, meubelhandler], 43, i Kjøbenhavn - søn af huusmand Hans Larsen - født i Kirkefjennesløv, Rasmine Marie Louise Rasmussen [jomfru], 21, af Odense - datter af muursvend Ras. Christophersen - født i Sct. Hans
1867, 2den Juli, Viet, Svend Christian Svendsen [ugift, malermester], 26, i Vestergade 88 - søn af Anne Marie Svendsen - født i Frue Sogn, Abelone Larsen [pige], 32, i Sct. Jørgensgade -datter af indsidder Lars Hansen - født Magtenbølle
1867, 6te Juli, Viet, Lars Larsen [ugift, arbeidsmand], 30, i Nedergade 31 -søn af huusmand Lars Hansen - født i Naarup i Werninge, Karen Echardsen [pige], 27, i Nedergade 31 - datter af huusmand Echard Larsen - født i Orte Sogn
1867, 17de Juli, Viet, Hans Christian Rasmussen [ugift, møllersvend], 24, Borrebye Mølle i Bellinge Sogn-søn af hmd. Ras. Jeppesen-født Sanderum, Anne Marie Sørensen [pige], 25, i Liliendal paa Eiby Mark-datter af hmd. Peder Sørensen -født i Brylle
1867, 27de Juli, Viet, Anders Johansen [ugift, tjenestekarl], 25, i Stærmosegaard i Eiby - søn af hmd. Johan Hansen - født i Flødstrup, Jensine Andersen [pige], 30, i Korsløkkegaard i Eibye - datter af tømm. Anders Jensen i Bovense
1867, 2den August, Viet, Christian Olsen [ugift, handelsgartner], 24, paa Vesterbro - søn af tjener Anders Olsen - født Frue Sogn, Conradine Christine Nielsen [jomfru], 21, i Fr.gade-datter af marschandiser Anders Martin Nielsen-født Frue Sogn
1867, 31te August, Viet, Peder Christian Schjøts [ugift, smedesvend], 24, i Nedergade - søn af A. K. Schjøt - født i Frue Sogn, Severine Cathrine Hansen [pige], 33, i Skræppestræde 12 -datter af skomagersvend N. Hansen -født Frue Sogn
1867, 21de September, Viet, Christian Larsen [ugift], 35, i Birkum - søn af huusmand Lars Madsen - født i Birkum, Anne Pedersdatter [enke], 45, i Killerup - datter af hmd. Peder Christoffersen i Fraugde Kjærbye
1867, 21de September, Viet, Carl Peter Hjernøe [ugift, snedker], 27, i Ørsted - søn af snedker H. H. Hjernøe - født i Assens, Jensine Marie Schmidt [jomfru], 25, i Nedergade - datter af tømmermand K. N. Schmidt - født i Haderslev
1867, 2den October, Viet, Hans Mathias Top [ugift, handelsagent], 31, i Overgade 64 - søn af sømand L. M. Top - født i Aarhuus, Hedevig Rasmussen [jomfru], 22, i Frue Kirkestræde - datter af skrædder Jørg. Rasmussen - født i Frue
1867, 5te October, Viet, Christian Sophus Schor Jørgensen [ugift, snedker], 24, i Sct. Jørgensgade - søn af B. M. Jørgensen - født i Nyborg, Emma Elisa Caroline Petersen [jomfru], 21, i Pjentedamsgade 46 -datter af slagter Hans Cas. Petersen -født i Frue
1867, 23de October, Viet, Hans Pede Kingo Pedersen [ugift, kjøbmand], 35, i Overgade 55 - søn af skolelærer Jacob Pedersen - født i Nørreaabye, Mathilde Victoria Augusta Drewes [jomfru], 20, i Fr.gade - datter af bager J. C. G. Drewes - født i Mullerup
1867, 26de October, Viet, Poul Frederik Pedersen [ugift, boelsmand], 27, Biskorup - søn af boelsmand Peder Andersen - født i Fraugde Sogn, Anne Marie Thomsen [pige], 33, i Killerup - datter af indsid. Thomas Thomsen-født i Tornbjerg Fraugde
1867, 26de October, Viet, Erik Bom [enkemand, smedemester], 45, i Overgade 49 - søn af skomager P. H. Bom - født i Kjerteminde, Antoinette Jensen [jomfru], 33, i Kirkestrædet 7 - datter af spisevært Chr. Mortensen - født Sct. Knud
1867, 30te October, Viet, Hans Peder Andersen [ugift, snedkersvend], 23, Nørregade - søn af dugmager G. Andersen - født Frue Sogn, Hansine Severine Friis [jomfru], 28, i Bangsboder - datter af skipper Mads Friis - født i Stige
1867, 2den November, Viet, Christopher Møller Christensen [ugift, værkfører], 24, Paaskestræde - søn af A. Christen Møller - født i Ringe, Emilie Marie Basse [jomfru], 24, Paaskestræde - datter af bødker O. H. Basse - født i Frue Sogn
1867, 8de November, Viet, Christen Nielsen [ugift, værtshuusholder], 29, Nørregade - søn af hmd. Niels Ditlevsen - født i Ø. Ulsløv paa Laaland, Cathrine Nielsen [jomfru], 27, Frue Kirkestræde-datter af arbmd. O. H. Nielsen-født i Notmark paa Als
1867, 19de November, Viet, Emil Valentin Mulvad [ugift, muursvend], 24, paa Heden 18 - søn af Henrich Mulvad - født i Nyborg, Karen Marie Madsen [pige], 21, Sct. Jørgens Forstad -datter af gmd. Mads Hansen - født i Ubberud Sogn
1867, 4de December, Viet, Martinus Luther Mortensen [ugift, kobbersmedsvend], 22, Sct. Jørgensgade 1 - søn af smaahandler Jørg. Mortensen - født Frue, Hansine Laurine Christensen [pige], 20, Sct. Jørgensgade 30-datter af dagleier Hans Christensen -født i Assens
1867, 4de December, Viet, Carl Peder Nicolaisen [ugift, skræddersvend], 28, Store Graabrødre Stræde 30 -søn af Nielsine Marie Lund -født Frue Sogn, Johanne Cathrine Pedersen [jomfru], 28, Bangsboder - datter af brændeviinskarl Peder Knudsen -født i Sct. Hans
1867, 14de December, Viet, Peder Christian Olsen [ugift, postbud], 25, Banegaardsveien - søn af Anne Elisabeth Olsen - født i Wiborg, Frederikke Vilhelmine Jørgensen [pige], 19, Overgade 63 - datter af dagleier Jørg. Nielsen - født Frue Sogn
1867, 19de December, Viet, Thomas Andersen [ugift, tjenestekarl], 34, paa Lindved i Steenløse Sogn-søn af inds. Anders Thomsen -født Aunslev, Maren Kirstine Jensen [pige], 24, Grynhusene 25 - datter af huusmand Jens Johansen - født i Hunderup
1867, 31te December, Viet, Peter Nielsen [ugift, snedker], 27, Vestergade 45 - søn af arbeidsmand Niels Jespersen - født i Sct. Knuds, Karen Marie Hansen [jomfru], 20, Bangsboder - datter af arbeidsmand Hans Petersen - født i Fraugde
1868, 8de Januar, Viet, Hans Larsen [ugift, skomager], 31, Kirkestræde 11 - søn af huusmand Lars Mathiesen - født i Allindemagle, Anne Martine Hansen født Lillelund [enke], 30, Kirkestræde 11 - født i Horsens - enke efter matros Hans Hansen
1868, 18de Januar, Viet, Frederik Ludvig Møller [ugift, møllebygger], 31, Eiershaab Nyborg Landevei - søn af veibetjent Møller - født i Ringe, Kirsten Sørensen [pige], 22, Kragsbergvei - datter af arbeidsmand Søren Hansen - født i Fraugde
1868, 11te Februar, Viet, Niels Christiansen [enkemand, træskomand], 29, i Fangel - søn af huusmand Christian Jørgensen -født i Weile (Landsby), Maren Nielsdatter [pige], 41, Fr.gade 42 - datter af gmd. og dyrlæge Niels Jensen - født i Strandby
1868, 14de Februar, Viet, Vilhelm Bang [ugift, friseur], 25, i Kjøbenhavn - søn af kunstdreier A. C. Bang - født i Kjøbenhavn, Sophie Cathrine Vilhelmine Hartmann [jomfru], 22, Bangsboder - datter af typograf S. A. Hartmann - født i Kjøbenhavn
1868, 15de Februar, Viet, Jørgen Rasmussen [ugift], 26, Marslev Sogn - søn af gaardmand Rasmus Pedersen - født i Haarlev sogn, Maren Jørgensen [pige], 33, Adamsgade 31 datter af boelsmand Jørgen Olsen -født i Rold Wissenberg
1868, 24de Februar, Viet, Peder Poulsen [ugift, arbeidsmand], 30, Skræppestræde 20 - søn af huusmand Poul Jensen - født i Weflinge Sogn, Maren Larsen [pige], 21, Skræppestræde 20 - datter af Maren Larsen - født i Lunde Sogn
1868, 12te Marts, Viet, Hans Christian Raben [ugift, skomager], 25, Nedergade 17 -søn af leieind. i Lundsmark Tønder Amt - født der 1842, Susanne Matheline Honoré [jomfru], 34, Nedergade 17 - datter af skomager Jacob Honoré - født i Fredericia
1868, 11te Marts, Viet, Jens Larsen (Grundt) [enkemand, arbeidsmand], 31, Overgade 22 - søn af hmd. Lars Jensen - født i Saltvig Stokkemark Sogn, Anne Marie Henriksen [pige], 29, i Overgade 22 - datter af boelsmand Henrik Rassmussen -født i Tommerup
1868, 20de Marts, Viet, Mads Christian Hansen [ugift, arbeidsmand], 33, Frue Kirkestræde 11 - søn af hmd. H. Petersen - født i Naarup Verninge, Mette Marie Nielsen [pige], 34, i Fr. Forstad - datter af skrædder Niels Stephansen - født i Eibye
1868, 27de Marts, Viet, Adolph Alexander Edvard Hoffmann [ugift, acrobat], 23, pt. i Nørregade no 78-søn af mechanikus Fr. Hoffmann - født i Hørsholm, Marie Vilhelmine Vith [pige], 20, i Skræppestræde 14 - datter af jernstøbersv. C. Vith -født i Haderslev
1868, 6te April, Viet, Søren Hansen [ugift, tjenestekarl], 27, Vesterbro - søn af indsidder Hans Sørensen - født i Vester Kjærbye, Kirstine Sophie Jensen [pige], 20, i Sct. Jørgensgade - datter af huusmand Jens Nielsen - født i Dræby
1868, 7de April, Viet, Jens Peter Hansen [ugift, kjøbmand], 24, i Vestergade - søn af proprietair M. Hansen - født i Thyregod Sogn, Sophie Frederikke Amalie Brodtrück [jomfru], 25, Overgade 42-datter af bomuldsvæver G. F. Brodtrück-født St. Hans Sogn
1868, 1ste Mai, Viet, Jens Rasmussen [ugift, rugbrødbager], 36, Graabrødre Stræde - søn af hmd. Ras. Hansen - født i Flemløse Sogn, Mette Kirstine Andersen [jomfru], 43, Nedergade - datter af vagtm. og brændev. H. Andersen -født i Sct. Hans
1868, 6te Mai, Viet, Laurits Bærendt Hansen [ugift, smed], 26, Vestergade - søn af Dorothea Hansen - født i Sct. Hans Sogn, Dorthea Kirstine Jørgensen [enke], 32, Sct. Jørgensgade 13 - datter af hmd. Jørg. Rasmussen -født i Kjølstrup
1868, 7de Mai, Viet, Frederik Christian Rudolph Leonhardt [ugift, sp..., listefabrikant], 33, Kjerteminde - søn af glarmester W. R. Leonhardt - født i Wordingborg, Anne Marie Kjeldsen [jomfru], 21, Frue Præstegaard-datter af bmd. K. Poulsen -født i Saaderup Skjellerup
1868, 15de Mai, Viet, Viggo Marius Nielsen [ugift, tobakfabrikør], 25, Fr.gade - søn af kasketmager A. Nielsen - født i Frue Sogn, Kirstine Dorthea Wendelboe [jomfru], 22, Fr.gade - datter af snedkermester N. A. Wendelboe - født i Sct. Hans
1868, 22de Mai, Viet, Hans Pedersen [ugift, avlsbestyrer], 35, paa Gillestedgaard - søn af bmd. P. Nielsen - født i Biskorup, Marie Cathrine Rasmussen [jomfru], 42, paa Gillestedgaard - datter af gaardeier Ras. Knudsen - født Frue Sogn
1868, 23de Mai, Viet, Georg Ludvig Piccardi [ugift, skomagersvend], 40, Sct. Jørgensgade-søn af Christ. Fr. Christensen-født i Sct. Knuds Sogn, Antonette Andersen [pige], 37, Sortebrødre Torv 23 - datter af dagl. Anders Hansen - født Frue Sogn
1868, 30te Mai, Viet, Lars Christian Frandsen [ugift, tjenestekarl], 30, Skibhusene - søn af huusmand Frands Jensen - født i Birkum, Karen Kirstine Frederiksen [pige], 28, Fr.gade 80 - datter af arb. Fred. Christiansen -født i Stegsted Paarup
1868, 5te Juni, Viet, Theodor Sophus Duch [ugift, saddelmagermester], 29, Vesterbro 15 - søn af skomagersvend Daniel Duch - født Frue Sogn, Anne Hansen [jomfru], 23, Nedergade - datter af arbeidsmand Hans Jensen - født i Sct. Hans Sogn
1868, 6te Juni, Viet, Niels Sørensen [enkemand, arbeidsmand], 31, Sct. Jørgens Forstad - søn af gmd. Søren Mortensen - født i Barløse, Johanne Rasmine Knudsen [pige], 25, Sct. Jørgens Forstad-datter af hmd. Knud Jørgensen - født i Krogsbølle
1868, 12te Juni, Viet, Henrik Peter Julius Jørgensen [ugift, skræddersvend], 29, Slotsgade 34 - søn af skrædder Chr. Jørgensen - født i Sct. Knuds Sogn, Petrine Wilhelmine Hunderup [jomfru], 21, Bangsboder 62-datter af skrædder J. F. Hunderup-født i Sct. Knuds Sogn
1868, 20de Juni, Viet, Andreas Ferdinand Andersen [ugift, snedkersvend], 23, Sct. Knuds Kirkestræde-søn af tømrersv. H. Andersen-født i Sct. Knuds, Karen Sophie Jensen [pige], 28, Overgade 48 - datter af smaahandler Ras. Jensen - født i Frue Sogn
1868, 26de Juni, Viet, Jørgen Christian Pedersen [ugift, arbeidsmand], 34, Vindegade 67 - søn af gaardmand Peder Jeppesen - født i Weflinge, Sidsel Kirstine Pedersen [pige], 32, Fr.gade 14 - datter af sognefoged i Eiby Peder Nielsen -født i Eiby
1868, 1ste Juli, Viet, Christian Frederik Lund [enkemand, muursvend], 33, Skræppestræde 22 - søn af pottemager H. C. Lund - født i Frue Sogn, Laurentine Frederikke Lind [jomfru], 22, Skræppestræde 4 - datter af dreier L. S. Lind - født i Frue Sogn
1868, 10de Juli, Viet, Niels Christian Nielsen [enkemand, arbeidsmand], 31, Munkemosehuus - søn af arbeidsmand Niels Chr. Nielsen - født i Orte, Kirstine Marie Madsen [pige], 37, Overgade ved Præstegaarden-datter af dagl. Mads Hansen-født i Allested
1868, 5te August, Viet, Niels Gulbrandt Villumsen [ugift, garver], 39, Ramsherred - søn af dyrlæge N. G. Villumsen - født i Kjøbenhavn, Boline Amalia Truelsen født Nielsen [enkemadame], 49, Bangsboder - datter af naalemager Søren Nielsen - født i Frue Sogn
1868, 7de August, Viet, Thomas Olsen [enkemand, skræddermester], 44, Nedergade 32-søn af skrædderm. Chr. Olsen-født i Trinitatis Fredericia, Anne Sophie Jensine Behrens født Sørensen [enkemadame], 33, Nedergade - datter af Cathrine Nielsen - født i Frue Sogn
1868, 7de August, Viet, Knud Jensen [ugift, sergeant], 26, pt. ved 19 Bat. i Nyborg-søn af smaakjører J. Jørgensen-født Sct.Knuds, Laura Marie Hansine Rochier [jomfru], 23, Adamsgade 67 - datter af overhornblæser F. J. Rochier - født Nyborg
1868, 8de August, Viet, Jørgen Jensen [ugift, sergeant], 26, pt. ved 19 Bat. i Nyborg-søn af smaakjører J. Jørgensen-født Sct.Knuds, Augusta Amalie Wilhelmine Christine Rochier [jomfru], 21, Overgade - datter af overhornblæser F. J. Rochier - født Nyborg
1868, 18de August, Viet, Hans Pedersen [ungkarl], 51, Hjallese Dalum Sogn-søn af gmd. Ped. Nielsen-født i Eiby Frue Landsogn, Maren Hansdatter [enke], 50, Aarslev - datter af gaardmand Hans Poulsen - født i Ellerup
1868, 2den September, Viet, Peter Wilhelm Hjeronimus [ugift, saddelmager], 30, Fr. VII Stiftelse - søn af skomager J. C. Hjeronimus -født i Frue Sogn, Antoinette Emilie Brodersen [jomfru], 27, Sortebrødre Stræde - datter af Edel Marie Scheuer - født i Wissenberg
1868, 2den September, Viet, Jens Frederik Rasmussen [ugift, skomagersvend], 27, Vesterbro 34 - søn af skomager Christen Rasmussen - født i Nakskov, Clara Christensen [jomfru], 24, Sortebrødre Torv-datter af politibetjent P. Christensen-født i Aalborg
1868, 6te October, Viet, Otto Christian Møller [enkemand, guldsmed], 43, Overgade - søn af rebslager B. C. E. Møller - født i Nestved, Christine Marie Roulund [jomfru], 27, Sortebrødre Torv - datter af rebslager R. Roulund - født i Frue Sogn
1868, 16de October, Viet, Niels Pedersen [ugift, tjenestekarl], 31, Nørregade - søn af gaardmand Peder Pedersen - født i Agedrup, Anne Jørgensen [pige], 22, Lykkedalhuus-datter af hmd. og tømmer. Jørg. Rasmussen-født i Hjallese
1868, 22de October, Viet, Jacob Wilhelm Larsen [ugift, farver], 29, Brogade - søn af dagleier L. Rasmussen - født i Sct. Knuds Sogn, Anne Sophie Knudsen [jomfru], 29, Præstestræde - datter af huusmand Knud Hansen - født i Wissenberg
1868, 31te October, Viet, Niels Frederik Thomsen [ugift, slagter], 27, Pjentedam - søn af møllersvend Th. N. Thomsen - født i Kjøbenhavn, Anne Marie Caroline Wilhelmine Larsen [jomfru], 24, Sct. Jørgens Forstad 12-datter af Sophie Char. Hansen-født i Frue Sogn
1868, 2den November, Viet, Hans Christiansen [ugift, tjenestekarl], 23, Blommenslyst i Ubberud Sogn - søn af hmd. Chr. Larsen - født i Ubberud, Mette Marie Christensen [pige], 22, Sct. Jørgensgade - datter af indsidder Christen Larsen -født i Fraugde
1868, 2den November, Viet, Niels Simon August Andersen [ugift, corporal (reserve)], 23, Præstestrædet - søn af arbeidsmand Anders Rasmussen - født i Sct. Hans, Marie Rasmussen [jomfru], 21, Mellemstrædet - datter af høker Jens Rasmussen - født i Frue Sogn
1868, 3die November, Viet, Salomon Andersen [ugift, reserve corporal], 24, Sct. Jørgensgade 27-søn af huusmand Anders Nielsen-født S. Næraae Sogn, Mette Petrine Rasmussen [jomfru], 21, Sct. Jørgens Forstad 27-datter af rugbrødbager R. Rasmussen -født Frue
1868, 3die November, Viet, Rasmus Dorch [enkemand, hofhattemager], 49, Korsgade - søn af hofhattemager H. J. Dorch - født Frue Sogn, Ingeborg Frederikke Scharff [jomfru], 30, Sct. Jørgensgade - datter af musiklærer N. Scharff - født i Horsens
1868, 4de November, Viet, Anders Nielsen [ugift, conditor], 36, Overgade - søn af rugbrødbager Peter Nielsen - født Frue Sogn, Anne Marie Petersen [jomfru], 27, Overgade - datter af huusmand Peder Isaksen - født i Brendekilde
1868, 4de November, Viet, Christian Jensen [ugift, smaakjører], 33, Gadsbølle i Wissenberg-søn af huusleier Jens Jørgensen -født i Davinde, Anne Marie Larsen [pige], 26, Eiby - datter af huusmand Lars Hansen - født i Bullerup
1868, 7de November, Viet, Søren Pedersen [ugift, smed], 33, Eiby - søn af ... - født Mellemhaugen i Brahetrolleborg Sogn, Anne Christiansen [pige], 28, Eibye - datter af Kirsten Rasmussen - født i Vigerslev Sogn
1868, 12te November, Viet, Rasmus Rasmussen [ugift, tjenestekarl], 32, Hjallese - søn af dagleier Ole Rasmussen - født i Sct. Knuds Sogn, Anne Marie Larsen [pige], 23, Killerup - datter af Else Marie Jespersen - født i Davinde
1868, 11te November, Viet, Anders Farstrup [ugift, boelsmand], 36, Veflinge Sogn-søn af boelsmand Ras. Jørgensen-født i Vigerslev Sogn, Rasmine Petersen [pige], 30, Sct. Jørgens Forst.-datter af sognef. P. Hansen Brandt-født Wissenberg
1868, 20de November, Viet, Nicolai Hansen [ugift, snedkermester], 26, Ellinge - søn af gaardmand Hans Jensen i Søllinge - født dér, Karen Frederiksen [jomfru], 33, Adamsgade 33 - datter af huusmand Fred. Rasmussen -født i Særslev Sogn
1868, 21de November, Viet, Martinus Theodor Mazanti [ugift, tobaksspinder], 24, Skulkenborg 107 - søn af arbeidsmand O. Em. Mazanti - født i Sct. Hans, Thora Hansen [jomfru], 21, Ramsherred 67-datter af høker Hans Jørgensen (Søllinge)-født Frue Sogn
1868, 24de November, Viet, Peder Andersen [ugift, træskomand], 32, Claragade - søn af huusmand Anders Pedersen - født i Kjøng Sogn, Karen Margrethe Rasmussen [pige], 27, Fr.gade - datter af huusmand Ras. Jørgensen - født i Allested
1868, 2den December, Viet, Niels Rasmussen [ugift, pottemager], 30, Sct. Jørgensgade - søn af Elisabeth Andersen - født i Slagelse, Hanne Marie Sophie Sørensen [pige], 25, Sct. Jørgensgade - datter af vognmand Daniel Sørensen - født i Assens
1868, 2den December, Viet, Hans Christian Andersen [ugift, arbeidsmand], 26, Fangel - søn af huusmand And. Jørgensen - født i Hjallese, Caroline Knudsen [pige], 27, Fr.gade - datter af indsidder Knud Rasmussen - født i Nørre Lyndelse
1868, 9de December, Viet, Ole Jacobsen [ugift, handelsmand], 43, Grynhusene 17 - søn af hmd. Jacob Pedersen -født Hillested paa Laaland, Anne Marie Møller født Ludvig [enke], 57, Grynhusene 7 - datter af Joh. Henr. Ludvig - født i Flensborg
1868, 10de December, Viet, Christoffer August Meier [ugift, slagtersvend], 26, Pjentedam - søn af vognmand Søren P. Meier - født i Aarhuus, Anne Knudsen [jomfru], 22, Skræppestræde - datter af arbeidsmand Knud Larsen - født i Sanderum
1868, 16de December, Viet, Hans Hansen [enkemand, arbeidsmand], 35, Fr.gade 51 - søn af huusmand Hans Pedersen i Nørre Søbye, Anne Cathrine Rasmussen [pige], 34, Fr.gade 51 - datter af Maren Rasmusdatter - født i Vigerslef Sogn
1869, 15de Januar, Viet, Rasmus Jacobsen [ugift, huusmand], 36, Munkerod i Paarup Sogn - søn af gmd. Jacob Jensen - født i Weflinge, Johanne Christiansen [pige], 28, Fr.gade - datter af skrædder Christian Knudsen - født i Sønder Næraa
1869, 15de Januar, Viet, Mathias Jacobsen [ugift, arbeidsmand], 28, Risingshuus - søn af hmd. Jacob Valentinsen - født i Ubberud, Karen Nielsen [pige], 25, Risingshuus - datter af Karen Nielsen - født i Skydebjerg
1869, 9de Februar, Viet, Ditlev Eggert Julius Waldstrøm [fraskilt mand, blikkenslager], , Overgade 23 - søn af Joh. Gustav Waldstrøm - født i Rendsborg, Marthe Marie Friis [pige], 27, Overgade 23 - datter af skipper M. E. Friis - født i Stige
1869, 12te Februar, Viet, Carl Mathias Simonsen [ugift, mand], 23, Fr.gade 63 - søn af skomager H. C. Simonsen - født i Kjerteminde, Cathrine Hansine Weien [jomfru], 22, Fr.gade 63 - datter af sergeant H. F. Weien - født i Fredericia
1869, 24de Marts, Viet, Hans Nielsen [ugift, tobaksfabrikant], 27, Brogade 22 - søn af Else Kirstine Graae - født i Frue Sogn, Nielsine Caroline Wilhelmine Jørgensen [jomfru], 25, Fr.gade 37 - datter af marschandiser J. Jørgensen - født Frue Sogn
1869, 24de Marts, Viet, Anders Madsen [enkemand, arbeidsmand], 36, Frederiks Forstad 95 - søn af inds. Mads Hansen - født i Allesø, Maren Dorthea Christensdatter [enke, fraskilt hustru], 44, Frederiks Forstad 95 - datter af hmd. Christen Sørensen-født i Fraugde
1869, 7de April, Viet, Lars Jensen [ugift, patrouillebetjent], 26, Fr.gade 35 - søn af hmd. Jens Jørgensen -født i Tersløse Sogn ved Sorø, Caroline Wilhelmine Andersen [jomfru], 26, Fr.gade 35 - datter af leietjener Jørgen Andersen - født i Sct. Knuds
1869, 7de April, Viet, Knud Jørgensen [ugift, marschandiser], 47, Skræppestræde 8 - søn af gaardmand Jørgen Nielsen - født i Windinge, Karen Marie Jørgensen [enke], 36, Skræppestrædet 8 - datter af hmd. Jørgen Rasmussen -født i Brendekilde
1869, 30de April, Viet, Jørgen Larsen [ugift, smedesvend], 27, Lumby i Nr. Lyndelse Sogn-søn af hmd. L. C. Christensen-født Brenderup, Johanne Christensen [pige], 33, Sct. Jørgensgade - datter af gmd. Christen Pedersen - født i Asperup
1869, 5te Mai, Viet, Niels Jensen [ugift, brænderikarl], 32, Overgade 60 - søn af huusmand Jens Pedersen - født i Sanderum Sogn, Kirstine Rasmussen [pige], 35, Sct. Jørgens Forstad 10 - datter af hmd. Rasmus Hansen - født i Skovby
1869, 4de Mai, Viet, Christian Nielsen [ugift, tjenestekarl], 29, Overgade - søn af huusmand Niels Rasmussen - født i Ringe Sogn, Maren Olsdatter [enke], 46, Sortebrødre Torv 42 - datter af gmd. Ole Pedersen - født i Causlunde
1869, 5te Mai, Viet, Peder Jørgen Nielsen [enkemand, arbeidsmand], 46, Grynhusene 23 - søn af Anne Marie Andersdatter - født i Fjelsted, Anne Marie Andersen [pige], 46, Fr.gade 10 - datter af huusmand Anders Rasmussen - født i Østrup
1869, 5te Mai, Viet, Niels Eriksen [ugift, huuseier], 30, Næsbyhovedsbroby - søn af huusmand Erik Mathiesen - født i Frue Sogn, Maren Kirstine Andersen [pige], 36, Overgade - datter af gaardmand Anders Hansen - født i Seden
1869, 12te Mai, Viet, Jens Johan Fred. Leopold Jensen [ugift, cigarmager], 25, Overgade 63 - søn af corporal O. Jensen - født i Sct. Hans Sogn, Hansine Mathilde Petersen [jomfru], 35, Overgade 63 - datter af muurmester Joh. Peter Leibølle-født Rudkjøbing
1869, 14de Mai, Viet, Hans Peter Christiansen [ugift, bagersvend], 23, Overgade - søn af Joh. Chr. Christiansen - født i Nord Niebüll, Hanne Lovise Frederikke Gormsine Petersen [jomfru], 21, Ramsherred 61 - datter af snedker P. Petersen - født i Frue Sogn
1869, 13de Mai, Viet, Anders Jacob Rasmussen [ugift, rugbrødbager], 24, Sortebrødre Torv 21 - søn af huusmand Ras. Jacobsen - født i Bellinge, Anne Larsen [pige], 27, Komediehuset - datter af huusmand Lars Christiansen -født i Wissenberg
1869, 15de Mai, Viet, Hans Larsen [ugift, muursvend], 29, Skulkenborg - søn af smed Lars Hansen - født i Heden, Christane Frederikke Caspersen [pige], 31, Nedergade - datter af bryggerkarl Casper Hansen -født i Sct. Hans Sogn
1869, 18de Mai, Viet, Jens Jensen [ugift, træskomand], 30, Overgade 42 - søn af Maren Hansdatter - født i Fangel, Sophie Frederikke Hansen [pige], 31, Fr.gade 30 - datter af huusmand og skræder Hans Olsen - født i Brylle
1869, 19de Mai, Viet, Niels Jørgen Jørgensen [ugift, landinspektør], 41, Overgade 42 - søn af Peder Jørgensen - født i Kallerup, Camilla Florentine Hardt [frøken], 30, Frue Sogn - datter af kjøbmand E. Hardt - født i Præstø
1869, 22de Mai, Viet, Peder Hansen [ugift, gaardeier], 30, Neder Holluf - søn af afdød gaardmand Hans Chr. Hansen - født Fraugde, Maren Cathrine Madsen [pige], 25, Eiby i Frue Sogn-datter af afdød gaardeier Mads Rasmussen -født i Eiby
1869, 22de Mai, Viet, Jens Bech [ugift, snedkersvend], 25, Sortebrødre Torv 17 - søn af Niels Christian Bech - født i Horsens, Kirstine Marie Carlsen [pige], 24, Sortebrødre Torv - datter af inds. Carl A. Sivertsen - født Kjølstrup
1869, 26de Mai, Viet, Jochum Fred. Holst [ugift, skomagersvend], 21, Kjerteminde - søn af skomager Ras. Holst - født i Kjerteminde, Karen Marie Jensen [pige], 24, Grynhusene 21 - datter af indsidder Jens Larsen - født i Munkebo
1869, 7de Juli, Viet, Søren Jespersen [ugift, arbeidsmand], 25, Sct. Jørgens Mark - søn af hmd. Jesper Pedersen - født Frue Sogn, Caroline Kirstine Hansen [pige], 25, Sct. Jørgens Forstad - datter af Anne Marie Jørgensdatter - født Dalum
1869, 9de Juli, Viet, Christian Nielsen [ugift, tømmermester], 29, Slotsgade 50 - søn af tømmersvend Niels Christensen - født i Ringe, Karen Kirstine Larsen [jomfru], 20, Sortebrødre Torv - datter af Maren Hansdatter - født i Kogsbølle
1869, 10de Juli, Viet, Hans Pedersen [ugift, tømmersvend], 26, Brogade 21 - søn af teglbrænder Peder Nielsen - født i S. Høierup, Abelone Juliane Nielsen [pige], 25, Fr.gade - datter af slagter Niels Christoffersen - født i Fraugde Sogn
1869, 22de Juli, Viet, Carl Rasmus Josias Holst [ugift, skomagermester], 28, Vestergade 100 - søn af skomager Chr. Josias Holst - født i Sct. Knuds, Josephine Marie Sophie Petersen [jomfru], 37, Sct. Jørgensgade 21 - datter af selveier N. J. Petersen-født ved Kjøge
1869, 31te Juli, Viet, Peter Frederik Lyngbek [ugift, cigararbeider], 21, Overgade 29 - søn af Søren Lyngbek - født i Kjøbenhavn, Anna Margrethe Hummelgaard [jomfru], 27, Overgade 29 - datter af kaadner S. T. Hummelgaard - født i Binderup
1869, 3die August, Viet, Jens Frederik Frederiksen [ugift, straahattefabrikant], 27, Sct. Jørgensgade 12 -søn af rugbrødbager N. Frederiksen-født Sct. Hans, Trine Mathie Madsen [jomfru], 23, Skjolden - datter af dugmager Mads Madsen - født i Frue Sogn
1869, 4de August, Viet, Julius Reinhold Leopold Irmler [enkemand, værktøimester], 43, Nyborg Landevei i Eiby - søn af Joh. G. Irmler - født i Liegetz, Dorthea Christine Magarethe Ohlsen [pige], 39, Nyborg Landevei i Eiby -datter af karethmager Ohlsen -født i Haderslev
1869, 11te August, Viet, Anders Andersen [ugift, gaardskarl], 52, Vestergade - søn af huusmand Anders Sørensen - født i Fraugde, Maren Hjæresen [pige], 29, Biskorup - datter af huusmand Hjære Jørgensen - født i Biskorup
1869, 15de August, Viet, Frederik Hansen [ugift, snedker], 34, Bernstorfsminde i Brahetrolleborg Sogn - født i Lydinggaarde 1834, Anne Rasmussen [pige], 29, datter af gaardmand Ras. Jeppesen - født i Aarslev
1869, 7de September, Viet, Niels Christian Jespersen [ugift, kjøbmand], 26, Nørregade 68 - søn af skipper Lars Jespersen - født i Bogense, Christine Urbania Hansen [jomfru], 24, Østergade - datter af skipper Andreas Hansen - født i Skibhusene
1869, 11te September, Viet, Carl Christian Ryberg [ugift, skomager], 26, Fr.gade 65 - søn af smedesvend Chr. Ryberg - født i Sct. Knuds Sogn, Anne Cathrine Jørgensen [jomfru], 26, Fr.gade 65 - datter af skrædder Jørgen Hansen - født i Frue Sogn
1869, 5te October, Viet, Anders Rasmussen [ugift, tjenestekarl], 29, Vestergade - søn af gaardmand Ras. Jacobsen - født i Nørre Søbye, Anne Sophie Andersen [pige], 20, Frederiks Forstad 99 - datter af smed Anders Jensen - født i Gjestelev
1869, 5te October, Viet, Christian Siegfried Heynsen [ugift, bager], 23, Nedergade 2 - søn af landmand Joh. Heynsen - født i Niebüll, Emma Louise Frederikke Volder [jomfru], 21, Pjentedamsgade - datter af slagter A. H. Volder - født i Sct. Knuds
1869, 2den November, Viet, Mads Jensen [ungkarl], 25, Sct. Jørgens Forstad 10 - søn af huusmand Jens Olsen i Høime Sanderum, Anne Cathrine Knudsen [pige], 25, Sct. Jørgens Forstad 10 - datter af gaardeier K. Christensen i Fangel
1869, 3die November, Viet, Niels Peter Knudsen [enkemand, porteur], 41, Nyborg - søn af toldbetjent Niels Knudsen - født i Kjerteminde, Anne Marie Andersen [pige], 34, Overgade 60 - datter af huusmand Anders Jacobsen - født i Aunslev
1869, 6te November, Viet, Lars Hansen [ugift, karethmagersvend], 24, Adamsgade 10 - søn af huusmand Hans Andersen - født i Grindløse Sogn, Anne Marie Madsen [pige], 29, Adamsgade 10 - datter af gaardmand Mads Rasmussen - født i Grindløse
1869, 12te November, Viet, Rasmus Hansen [ugift, arbeidsmand], 33, Lykkedalshuus - søn af huusmand Hans Larsen - født i Hjallese, Anne Marie Nielsen [pige], 32, Lykkedalshuus - datter af huusmand Niels Christensen - født i Ubberud
1869, 1ste December, Viet, Rasmus Christian Andersen [ugift, møllerkudsk], 29, Munkemølle - søn af huusmand Anders Jensen - født i Sanderum Sogn, Johanne Marie Nielsen [pige], 27, Fr.gade 64 - datter af hmd. og maler Niels Nielsen -født i Brendekilde
1869, 13de December, Viet, Hans Jørgensen [ugift, arbeidsmand], 24, Fr.gade 64 - søn af huusmand Jørgen Hansen - født i Rørup Sogn, Anne Kirstine Knudsen [pige], 21, Fr.gade 64 - datter af huusmand Knud Nielsen - født i Lumbye Sogn
1869, 23de December, Viet, Lars Hansen [ugift, brændevinskarl], 24, Overgade - søn af huusmand Hans Nielsen - født i Skovbye Sogn, Karen Sophie Pedersen [syjomfru], 21, Sct. Jørgens Forstad 6 - datter af gmd Peder Jeppesen -født i Weflinge
1870, 5te Januar, Viet, Rasmus Christian Hansen [ugift, møllerkudsk], 36, Eiby Mølle - søn af huusmand Hans Christiansen - født i Werninge, Anne Marie Andersen [pige], 32, Eiby Mølle - datter af hmd. og tømmermand Anders Pedersen-født i Weile
1870, 16de Januar, Viet, Niels Hansen [ugift, tjenestekarl], 29, Ny Møllegaard - søn af huusmand Hans Pedersen - født i Gamtofte, Kirstine Marie Jørgensen [jomfru], 28, Ny Møllegaard - datter af afdød gmd. og møller J. Rasmussen -født Frue
1870, 1ste Marts, Viet, Niels Christian Jensen [enkemand, brændeviinskarl], 38, Pjentedam - søn af huusmand Jens Davidsen - født i Nørre Lyndelse, Emma Sørensen [pige], 22, Sct. Jørgensgade 35 - datter af vognmand D. Sørensen - født i Assens
1870, 19de Marts, Viet, Jens Nielsen Larsen [ugift, huusmand, tjenestekarl], 27, Cathrineberg i Weilbye Sogn - søn af Lars Christensen - født i Weilby, Ellen Kirstine Rasmussen [pige], 22, Nyborg Landevei-datter af hmd. og bødker Peder Rasmussen-født Tommerup
1870, 19de April, Viet, Peder Jacobsen [ugift, tjenestekarl], 22, Davinde Sogn - søn af indsidder Jacob Larsen - født i Fraugde Sogn, Karen Henriksen [pige], 40, Eiby - datter af huusmand Henrik Jørgensen - født i Eiby
1870, 22de April, Viet, Jørgen Christian Marcussen [ugift, gaardeier], 30, Breed - søn af gaardeier Marcus Sørensen - født i Breed, Anne Kirstine Krogh [pige], 20, Breed Station-datter af forh. gaardeier P. Petersen Krogh-født Kolberg
1870, 26de April, Viet, Mads Peder Christensen [ugift, smedemester], 32, Wiborg - søn af brændeviinskarl Christen Larsen - født i Frue Sogn, Anne Marie Rasmussen [pige], 32, Nedergade 5 - datter af møllerkudsk Rasmus Jensen - født i Frue Sogn
1870, 26de April, Viet, Hans Peder Hansen [enkemand, boelsmand], 44, i Søllinge -søn af kirkesanger og skolelærer H. Hansen-født i Søllinge, Anne Kirstine Hansdatter [pige], 25, i Søllinge - datter af gaardmand Hans Frandsen - født i Søllinge
1870, 30te April, Viet, Martin Ebbe Mathiesen [ugift, lærer], 24, Hindevad - søn af skolelærer P. Mathiesen - født i Hindevad i Haarslev, Annette Petrine Margrethe Larsen [jomfru], 20, Fr.gade 59 -datter af jernstøber Joh. Fred. Larsen - født i Sct. Knuds
1870, 3die Mai, Viet, Jens Madsen [ugift, huuseier], 44, Eibye Frue Landsogn - søn af hmd. Mads Jensen - født i Haarbye, Christine Hansen [pige], 30, Eiby Mark - datter af huusmand Jesper Hansen - født i Render i Brylle
1870, 3die Mai, Viet, Carl Frederik Jacob Zilmer [ugift, handskemager], 24, Fr.gade 58 - søn af garver H. H. Zilmer - født i Sct. Hans Sogn, Amalie Wilhelmine Langsted [jomfru], 19, Fr.gade 58 - datter af strømpevæver A. L. Langsted - født i Gjentofte
1870, 4de Mai, Viet, Holger Wilhelm Riber [ugift, kjøbmand], 34, Vestergade 108-søn af kirkes. og skolelærer R. H. Riber - født i Ringe, Anne Sophie Hansen Dahl [frøken], 26, Overgade - datter af høker Morten Steffensen Dahl - født i Kjøbenhavn
1870, 4de Mai, Viet, Carl Petersen [ugift, skomager], 27, Staalstrædet 48 - søn af skomager Hans Petersen - født i Svendborg, Andrea Wilhelmine Wolder [jomfru], 26, Pjentedam - datter af slagter A. H. Wolder - født i Sct. Hans Sogn
1870, 4de Mai, Viet, Rudolph Peter Theodor Gitz [ugift, maler], 29, Adamsgade 24-søn af brændevinsbrænder J. C. A. Gits - født Sct. Knuds, Rasmine Caroline Antonie Mikkelsen [jomfru], 21, Nedergade - datter af Anne Margrethe Rasmussen - født i Frue Sogn
1870, 12te Mai, Viet, Hans Hartvig Ernst Maaløe [ugift, exam. juris., godsforvalter], 29, Gyldensteen i Nørre Sandager-søn af gaardeier C. Maaløe -født Haarslev, Hanne Louise Oline Urban Hansen [jomfru], 23, Overgade - datter af kjøbmand og raadmand H. Urban Hansen -født i Frue
1870, 16de Mai, Viet, Jacob Wilhelm Hansen [ugift, handskemager], 29, Hunderup no 17 - søn af dagleier Carl Hansen - født i Kjerteminde, Anne Cathrine Hansen [pige], 30, Sortebrødre Torv 18 - datter af hmd. Ole Hansen Jacobsen-født Lindelse
1870, 21de Mai, Viet, Henrich Abraham Koch [ugift, farver], 36, Fr.gade 48 - søn af farver Joh. Henrich Koch - født i Bogense, Caroline Wilhelmine Christine Ryberg [jomfru], 25, Grynhusene 20 -datter af smedesvend C. Ryberg - født i Sct. Knuds Sogn
1870, 30te Mai, Viet, Niels Andreas Colling Troest [ugift, lærer], 24, Nedergaard i Bødstrup Sogn-søn af skipper Troest-født i Ærøeskjøbing, Lovise Frederikke Julie Christine Berg [jomfru], 18, Bangsboder 60 - datter af Anne Dorthe Christensen - født i Frue Sogn
1870, 4de Juni, Viet, Frederik Christian Frederiksen [ugift], 29, Fiskertorvet -søn af skomager Christian Frederiksen - født i Frue Sogn, Marie Sophie Natalia Leonhardine Jacobsen [jomfru], 23, Overgade - datter af kleinsmed Frits Jacobsen - født i Sct. Knuds Sogn
1870, 10de Juni, Viet, Nis Nissen [ugift, skræddersvend], 25, Fiskertorvet 5 - søn af arbeidsmand Nis Nisssen - født i Wilstrup Sogn, Johanne Benedicta Jensine Jensen [jomfru], 22, Nedergade - datter af tømrer Jens Peder Jacobsen - født i Kolding
1870, 17de Juni, Viet, Mads Nielsen [enkemand, teglværksbestyrer], 45, Eiby Teglværk - søn af Niels Madsen - født i Seden, Karen Abelone Andersen Juul [pige], 36, Odense - datter af huusmand og maler Anders Nielsen - født i Brenderup
1870, 28de Juni, Viet, Carsten Carstensen [ugift, gaardskarl], 21, Postgaarden - søn af arbeidsmand H. C. Carstensen - født i Sct. Hans, Helene Charlotte Gismann [jomfru], 39, Sortebrødre Torv 20 - datter af skrædder M. H. Gismann - født i Lemvig
1870, 9de Juli, Viet, Johan Christian Jørgensen [ugift, skomagersvend], 29, Nedergade 38 - søn af skrædder Chr. Jørgensen - født i Sct. Knuds Sogn, Marie Johanne Sophie Hunderup [jomfru], 18, Lahns Stiftelse-datter af skræddermester Joh. Fred. Hunderup-født Frue
1870, 25de Juli, Viet, Hans Hansen [ugift, tjenestekarl], 27, Heden 126 - søn af huusmand Hans Jørgensen - født i Sanderum Sogn, Dorthea Johansen [pige], 20, Sortebrødre Torv 48 - datter af tømmersvend Fred. Johansen - født Frue
1870, 26de Juli, Viet, Heinrich Christopher Martin Andresen [ugift, barbeer], 27, Overgade 31 - søn af P. H. Andresen - født i Frederichsstadt, Wilhelmine Johanne Mariane Andresen [jomfru], 16, Overgade 31 - datter af barbeer H. N. C. Andresen - født i Sct. Hans
1870, 23de August, Viet, Niels Peter Rasmussen [ugift, pottemager], 27, Fr.gade 38 - søn af Karen Marie Nielsen - født i Nebbelunde (Laaland), Casparline Marie Dyreborg [jomfru], 28, Fr.gade 38 - datter af Anne Marie Dyreborg - født i Faaborg
1870, 7de September, Viet, Peder Poulsen [ugift, huuseier], 40, Hjallese - søn af gaardmand Poul Hansen - født Sct. Knuds Sogn, Maren Knudsen [pige], 35, Tornbjerg ved Aasum Bro-datter af gmd. Knud Hansen -født Sønder Næraae
1870, 10de September, Viet, Niels Christian Even Nielsen [ugift, skomagersvend], 34, Sortebrødre Torv 38-søn af arbeidsmand Niels Nielsen -født i Sct. Hans, Anna Cathrine Jensine Kalmberg [pige], 36, Sortebrødre Torv 38 - datter af skomager Kalmberg - født i Wordingborg
1870, 18de October, Viet, Johan Severin Frederik Duch [ugift, snedker], 27, Vesterbro 15 - søn af klodsemager D. Duch - født i Frue Sogn, Caroline Henriette Christine Jensen [jomfru], 21, Frue Kirkestræde - datter af glarmester A. Jensen - født i Faaborg
1870, 31te October, Viet, Anders Christensen [ugift, gaardmand], 35, Rostrup Sogn - søn gmd. Christen Hansen - født Skambye, Johanne Marie Jespersen [pige], 24, Meelbye - datter af gaardmand Jesper Knudsen - født i Meelbye
1870, 2den November, Viet, Mads Pedersen [ugift, arbeidsmand], 23, Sortebrødre Torv 28-søn af boelsmand Lars Pedersen - født i Wissenberg, Petroline Lovise Demant [pige], 20, Sortebrødre Torv - datter af hmd. og dreier Erik Demant - født i Weile
1870, 17de November, Viet, Christian Jørgen Rasmussen [ugift, brændevinskarl], 29, Pugestrædet 72 - søn af arbeidsmand Ras. Jørgensen - født Frue Sogn, Georgine Helene Henriksen [pige], 24, Pjentedam 42 - datter af hmd. Henrik Henriksen Bolt -født i Harrendrup
1870, 19de November, Viet, Niels Christian Jensen [ugift, tjenestekarl], 25, Fraugde Sogn-søn af smaahandel Rasmus Jensen - født Frue Sogn, Anne Rasmussen [pige], 24, Adamsgade 39 -datter af gmd. Rasmus Sørensen - født i Næsbyhovedsbroby
1870, 23de November, Viet, Jørgen Hansen [ugift, tjenestekarl], 33, Bulbro - søn af huusmand Hans Jørgensen - født i Haarbye Sogn, Johanne Madsen [pige], 24, Skræppestræde 26 -datter af arbeidsmand Mads Mortensen - født i Paarup
1870, 3die December, Viet, Niels Christian Nielsen [enkemand, huuseier], 34, Nyborg Lnadevei i Eiby -søn af hmd. Niels Christiansen - født Tommerup, Nicoline Hansdatter [enke], 45, Nyborg Landevei i Eiby - datter af hmd. Hans Andersen - født i Allerup
1870, 6te December, Viet, Julius Mathias Fabrituus Føns [ugift, slagter], 20, Nyborg Landevei i Eiby-søn af Stine Louise Hansdatter - født Frue Sogn, Nielsine Jensen [jomfru], 25, Mellemstræde 78-datter af brænderikarl Jens Rasmussen - født Frue Sogn
1870, 7de December, Viet, Rasmus Andersen Iversen [ugift, uhrmager], 24, Skambye Sogn - søn af indsidder Iver Knudsen - født i Orte Sogn, Anne Kirstine Jørgensen [jomfru], 17, Adamsgade 10 - datter af huusmand Jørgen Clausen - født i Skambye
1870, 27de December, Viet, Niels Gustad Magnus Schaarup [ugift, lieutnant og toldbetjent, ridder af dannebrog], 32, Dreslette Sogn-søn af exam. jur. fuldmægtig Schaarup -født Wordingborg, Lovise Amalie Schjerning Knudsen [frøken], 27, Overgade Frue Sogn - datter af procurator R. Knudsen - født Frue Sogn
1871, 4de Januar, Viet, Henrik Hansen [ugift, stationsbud], 49, Sortebrødre Torv 42 - søn af Hans Carstensen - født i Ringe, Caroline Marie Thomsen [jomfru], 32, Sortebrødre Torv 32-datter af Caroline Braadt - født i Sct. Knuds Sogn
1871, 25de Januar, Viet, Anders Christian Christensen [ugift, sømand], 24, Adamsgade 34 - søn af Anne Marie Andersen - født i Frue Sogn, Anne Cathrine Margrethe Nielsen [jomfru], 19, Adamsgade 34 - datter af pottemager Carl Nielsen - født i Frue Sogn
1871, 1ste Februar, Viet, Hans Peter Hansen [ugift, skomagersvend], 35, Frederiksgade 53-søn af skomagers. H. Christophersen -født Sct. Knuds, Amalie Mørk [pige], 24, Fr.gade 53 - datter af Marie Kirstine Engelbrecht - født i Bogense
1871, 23de Februar, Viet, Viggo Jørgensen [ugift, sømand], 31, Ramsherred 52-søn af hattemager Christian Jørgensen -født i Sct. Knuds, Marie Henriette Nathalie Thrane [jomfru], 24, Nedergade - datter af skomager Ole Thrane - født i Sct. Knuds Sogn
1871, 25de Februar, Viet, Henrik Clausen [ungkarl], 31, paa Kragsberg - søn af gaardmand Claus Larsen - født i Steenstrup, Sidsel Marie Frederikke Overbeck [pige], 25, paa Kragsberg - datter af Gregersine Olave Pandura - født i Vibye
1871, 1ste April, Viet, Lars Hansen [ugift, tjenestekarl], 40, Sct. Jørgensgade - søn af gmd. Hans Nielsen - født i Næsbyhovedsbroby, Nielsine Amalie Frederiksen [enke], 29, Sct. Jørgensgade 30 - datter af huuseier Fred. Larsen - født Rynkeby
1871, 8de April, Viet, Johannes Hansen [ugift, snedkersvend], 22, Kongensgade 39 - søn af huusmand Hans Jensen - født i Alminde Sogn, Marie Cathrine Knudsen [pige], 23, Sortebrødre Torv - datter af væver Knud Andersen - født i Korup
1871, 26de April, Viet, Rasmus Madsen [ugift, tjenestekarl], 36, Fraugde Kjærbye - søn af afdøde huusmand Mads Hansen - født 1835, Maren Kirstine Jørgensen [tjenestepige], 28, paa Veirupgaard - datter af Kirsten Rasmusdatter-født i Nørre Lyndelse
1871, 3die Mai, Viet, Hans Olsen [ugift, tjenestekarl], 35, Fr.gade - søn af boelsmand Ole Jørgensen - født i Rørup Sogn, Sophie Elisabeth Cecilie Pedersen [pige], 35, Fr.gade - datter af huusmand Peder Larsen - født i Rørup Sogn
1871, 3die Mai, Viet, Peder Iversen [ugift, tjenestekarl], 36, Overgade - søn af indsidder Iver Pedersen - født i Nørrebroby, Anne Marie Rasmussen [pige], 37, Overgade - datter af Rasmus Hansen - født i Wissenberg
1871, 3die Mai, Viet, Hans Adolphsen [ugift, tjenestekarl], 24, i Eiby - søn af Adolph Hansen - født i Kjølstrup Sogn, Hanne Marie Rasmussen [pige], 21, i Eiby - datter af Cathrine Hansen - født i Fangel
1871, 3die Mai, Viet, Jørgen Jacobsen [ugift, tjenestekarl], 35, Kirkestrædet - søn af arbeidsmand Jacob Jensen - født i Fredercia, Caroline Marie Carlsen [pige], 30, .... - datter af huusmand C. C. F. Hofmann - født i Haarslev
1871, 6te Mai, Viet, Jens Nicolai Langendorf [ugift, tjenestekarl], 34, Heden 32 - søn af Nicolai Langendorf - født i Ulderup, Anna Catharine Jessen Petersen [pige], 28, Brogade 21 - datter af indsidder Peter Jessen Petersen -født i Adsbøll
1871, 6te Mai, Viet, Hans Peter Søholm [ugift, kobbersmed], 28, Slotsgade 6 - søn af Kirsten Jørgensen - født i Kjøng Sogn, Laura Wilhelmine Clausen [jomfru], 28, Sortebrødre Torv - datter ar arbeidsmand Claus Mortensen - født i Frue
1871, 21de April, Viet, Carl Christian Jantzen [ugift, børstenbinder], 42, , Marie Madsen [jomfru], ,
1871, 17de Mai, Viet, Anders Rasmussen [ugift, gaardeier], 29, i Roulund (Raagelund)-søn af gaardeier Rasmus Larsen - født i Aasum, Lene Margrethe Kirstine Hansen [pige], 29, Risingsminde - datter af gaardfæster Hans Hansen i Risingsminde
1871, 3die Juni, Viet, Anders Jørgensen [ugift, tjenestekarl], 27, Fr.gade 13 - søn af gaardmand Jørgen Nielsen - født i Grindløse, Anne Marie Larsen [pige], 21, Eiby Mark - datter af Lars Rasmussen - født i Eiby
1871, 15de Juli, Viet, Lars Simonsen [enkemand, arbeidsmand], 51, Tolderlundsgade 104-søn af inds. Simon Hansen Kirkegaard-født Werninge, Anne Marie Rasmusdatter [enke], 47, Skræppestræde - datter af Anne Jørgensen - født i Sønder Næraae
1871, 28de Juli, Viet, Jens Rasmussen [enkemand, qvæghandler], 47, Fraugde Kjærbye-søn af hmd. Rasmus Jensen-født i V. Lunde, Johanne Marie Larsen [enke], 34, Radbye Fraugde Sogn - datter af Lars Rasmussen - født i Fraugde Sogn
1871, 8de August, Viet, Christian Landkilde [ugift, forvalter], 36, Eiby Mølle-søn af mølleeier Steffen Chr. Jul. Landkilde-født i Fraugde, Beate Louise Wilhelmine Küker født Langer [enkefru], 37, Postgaarden i Overgade - født i Hamburg Ritzebüttel
1871, 12te August, Viet, Claus Albertsen Weigel [ugift, bødkersvend], 35, Fr.gade 1 - søn af skomager J. C. Weigel - født i Marstal, Cathrine Marie Sørensen [pige], 26, Fr.gade 1 - datter af vægter Søren Andersen - født i Kjølstrup Sogn
1871, 15de August, Viet, Lars Henningsen [ugift, rugbrødbager], 34, Fr.gade 62 - søn af huusmand Henning Andersen - født i Kullerup, Anne Kirstine Pedersen [pige], 32, Fr.gade 62 - datter af indsidder Lorentz Pedersen -født i Giislev Sogn
1871, 19de August, Viet, Peder Christensen [ugift, skræddersvend], 24, Sortebrødre Torv 30 - søn af Christen Hansen - født i Boeslunde Sogn, Anne Sørensen [jomfru], 25, Overgade - datter af huusmand Jørgen Sørensen - født i Tommerup
1871, 19de August, Viet, Jens Theofor Larsen [ugift, snedkersvend], 26, Sortebrødre Torv-søn af tømm. Lars Rasmussen - født i Sct. Knuds Sogn, Caroline Hansmine Anthonsen [jomfru], 22, Brogade - datter af skomager J. G. Anthonsen - født i Frue Sogn
1871, 22 September, Viet, Christian Crone [ugift, kirkesanger og skolelærer], 36, Sønder Broby - søn af kirkes. og skolel. Hans Crone - født i Flødstrup, Nielsine Frederikke Hansen [jomfru], 23, Arendal - datter af gaardejer Niels Ludvig Hansen - født i Balslev
1871, 4 Oktober, Viet, Niels Pedersen [ugift, bagersvend], 31, Emtkjær - søn af husmand Peder Henriksen - født i Sønder Søby, Karen Johanne Hansine Casparine Bender [pige], 23, St. Jørgensgade 3 - datter af Marie Kirstine Andersen - født i Odense
1871, 18 Oktober, Viet, Christian Johan Davidsen [ugift, farversvend], 29, Sanderum Mark - søn af Jonas Poul Davidsen-født i Adelby ved Flensborg, Hansine Jørgensen [jomfru], 27, Frue Kirkestræde-datter af væver Jørgen Jørgensen i Sanderum Tørvehave
1871, 20 Oktober, Viet, Frederik Carl Christian Rasmussen [ugift, smedesvend], 24, Frederiksgade 57 - søn af skomager And. Chr. Rasmussen - født i Præstø, Emma Hansine Christine Eriksen [jomfru], 17, Fred.gade 56 - datter af smedemester P. Eriksen - født her i sognet
1871, 1 November, Viet, Jens Rasmussen [ugift, brændevinskarl], 31, Nørregade 38 -søn af væver Rasm. Hansen - født i Hedekrog i Kjøng Sogn, Karen Andersen [pige], 25, Nedergade 25 - datter af rokkedrejer Anders Jensen - født i Kjøng Sogn
1871, 2 November, Viet, Anders Larsen [ugift, skræddersvend], 27, Nørregade 36 - søn af Karen Margrethe Nielsen-født i Gjellestedmarkhus, Anne Marie Hansen [pige], 32, Overgade - datter af Anne Marie Hansdatter i Fangel
1871, 4 November, Viet, Knud Jacobsen [enkemand, patrouillebetjent], 36, Lykkedelhuset - søn af Caroline Jørgensdatter - født i Hellerup Sogn, Maren Cathrine Hansen [pige], 26, Killerup - datter af smed Hans Nielsen - født i Killerup
1871, 8 November, Viet, Jens Christian Christensen [ugift, bogbindersvend], 24, Sortebrødre Torv 43-søn af afsk. vagtm. P. Christensen -født i Aalborg, Martine Gotholdine Kirstine Nielsen [jomfru], 26, Sortebrødre Torv 43-datter af snedker Rasm. Hendr. Nielsen-født i ..by
1871, 10 November, Viet, Martin Brandt [ugift, rehder], 35, Viborg - søn af forpagter K. Brandt paa Egeskovgaard -født i Kverndrup, Christiane Sophie Charlotte Hein [frøken], 25, Overgade - datter af practiserende læge Hein - født her i sognet
1871, 11 November, Viet, Lauritz Anders Mortensen [ugift, former], 21, Heden 23 - søn af arbeidsmand Niels Mortensen - født St. Knuds Sogn, Gjertrud Marie Andersen [jomfru], 24, Fred.gade 67-datter af skrædder Rasmus Gothold Andersen-født St. Knuds
1871, 14 November, Viet, Hans Jensen [ugift, landmand], 31, Nedergade 13 - søn af Mette Cath. Rasmusdatter - født i Flemløse Sogn, Jensine Christiansen [jomfru], 23, Nedergade 13-datter af gmd. Niels Hansens hustru -født Næsbyhovedbroby
1871, 15 November, Viet, Mads Hansen [ugift, stenhugger], 38, Kragsbjerghuset - søn af indsidder Hans Madsen - født i Fangel, Anne Kirstine Reinhardt [jomfru], 29, Kragsbjerghuset - datter af møllebygger Johan Reinhardt -født Hjallese
1871, 17 November, Viet, Carl Ludvig Falentin Maaløe [ugift, cand. pharm.], 34, Fisketorvet - søn af exam. jur. C. A. Maaløe - født Haarslev Sogn, Cathrine Marie Urban Hansen [jomfru], 28, Overgade - datter af raadmand Hans Urban Hansen - født her i sognet
1871, 22 November, Viet, Niels Jørgensen [ugift, møllerkudsk], 31, Ejby Mølle-søn af indsidder Jørgen Nielsen - født i Rue i Viggerslef, Marie Cathrine Johansen [pige], 22, ved St. Jørgens Teglværk - datter af Karen Andersdatter - født i Seden
1871, 25 November, Viet, Hans Christian Velblund [ugift, sømand], 24, Adamsgade 32-søn af loftsforvalter Peter Hansen Velblund-født i Assens, Marie Kirstine Rasmussen [jomfru], 22, Adamsgade - datter af tømmersvend Peder Rasmussen-født i St. Hans Sogn
1871, 6 December, Viet, Johan Frederik Christian Pauli [ugift, arbeidsmand], 28, paa Ejershus i Vor Frue Landsogn-søn af Caroline Hansen -født i Odense, Ane Johanne Rasmussen [pige], 25, Ejershus i Vor Frue Landsogn -datter af gmd. R. Jørgensen -født Haarby
1871, 8 December, Viet, Mads Hansen [ugift, skibstømrer], 31, Overstræde 7B - søn af gaardmand Hans Madsen - født i Ulbølle, Amalie Isidora Hansen [jomfru], 23, datter af værtshusholder Jørgen Hansen - født her i sognet
1871, 23 December, Viet, Erik Andersen [ugift, møllebygger], 29, St. Jørgensgade 21 - søn af husmand Anders Nielsen - født i Stubberup, Maren Kirstine Jørgensen [jomfru], 28, St. Jørgensgade 21 - datter af boelsmand Jørgen Hansen - født Allested