Odense - Vor Frue, 1855-1864, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1855-1864, Odense, Vor Frue sogn, Odense herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1855, 13de Januar, Viet, Frederik Albert Christian Zilmer [enkemand, typograpf], 41, Bangsboder - søn af leietjener F. A. Zilmer - født i Sct. Knuds Sogn, Margrethe Pedersen [jomfru], 52, Bangsboder - datter af vognmand Christen Pedersen - født i Nyborg
1855, 17de Januar, Viet, Peter Eriksen [enkemand, tømmersvend], 41, Sortebrødre Torv - søn af huusmand Erik Petersen - født i Steenstrup, Anne Cathrine Jensen [pige], 22, Sortebrødre Torv - datter af huusmand Jens Jochumsen - født i Rynkebye
1855, 10de Februar, Viet, Frands Peter Birch [ugift, pottemagersvend], 27, i Sct. Jørgensgade - søn af Anne Knudsdatter - født i Frue Sogn, Anne Marie Knudsen [pige], 27, Sct. Jørgensgade - datter af møllersv. Erik Knudsen - født Kjerteminde
1855, 3die Marts, Viet, Johan Peter Petersen [ugift, kleinsmedsvend], 23, Paaskestræde - søn af vægter M. A. Petersen - født i Sct. Hans Sogn, Gjertrud Marie Jensen [pige], 18, Frederiksbro - datter af Kirsten Christensen - født i Frue Sogn
1855, 7de Marts, Viet, Hans Poulsen [ugift, tjenestekarl], 34, Uggerslev Sogn - søn af huusmand Poul Nielsen - født i Sandager Sogn, Anne Andersdatter [pige], 32, Risingsminde - datter af tjenestekarl Anders Hansen -født Agedrup Sogn
1855, 16de Marts, Viet, Laurits Bertelsen [ugift, kjøbmand], 28, i Svendborg - søn af dagleier Bertel Andersen - født Sct. Knuds Sogn, Marie Braadt [jomfru], 26, i Bangsboder - datter af muurmester A. L. Braadt - født Frue Sogn
1855, 16de Marts, Viet, Engel Martin Sørlie [ugift, uhrmagermester], 34, i Overgade - søn af marketender Paul Olsen Sørlie - født i Christiania, Anne Kirstine Sandager født Frandsen [enkemadam], 35, i Overgade
1855, 23de Marts, Viet, Rasmus Rasmussen Dichmann [ugift, restaurateur], 29, udf. Nørregade ved Kanalen - søn af eskadronssaddelmager C. Dichmann, Cathrine Kirstine Jordahn [jomfru], 19, i Overgade - datter af skrædermester F. L. Jordahn - født i Kolding
1855, 9de April, Viet, Mads Rasmussen [ugift, tjenestekarl], 38, tjente consul E. B. Muus - søn af gaardmand Ras. Frandsen i Mesinge, Engel Cathrine Bless [pige], 19, udf. Fr.broen - datter af skomagermester H. Bless - født i Kjerteminde
1855, 10de April, Viet, Rasmus Nielsen [ugift, arbeidsmand], 35, i Mellemstrædet - søn af indsidder Niels Knudsen - født Fjeldsted Sogn, Marie Kirstine Jørgensdatter [enke], 31, i Mellemstrædet - datter af huusmand og snedker Jørg. Fred. Rasmussen
1855, 18de April, Viet, Lars Jensen [ugift, væver], 29, i Skovshøierup Næsbyhovedsbroby Sogn - søn af huusmand Jens Olsen, Frederikke Adolphine Wilhelmine Bruhn [pige], 19, i Eiby - datter af væver H. Bruhn - født i Frue Sogn
1855, 20de April, Viet, Lars Krag Møller [enkemand, kirkesanger og skolelærer], 58, i Rynkebye - søn af skrædermester Peter Møller - født i Frue Sogn, Anne Kirstine Jensen [pige], 25, paa Sortebrødre Torv - datter af hmd. Jens Jochumsen - født i Rynkeby
1855, 1ste Mai, Viet, Peter Hansen [ugift, tømmermand], , i Sct. Jørgensgade - søn af Maren Nielsdatter - født i Aasum, Mette Kirstine Knudsen [pige], 27, i Præstegaarden - datter af hmd. Knud Petersen - født i Vesterkjærby
1855, 2den Mai, Viet, Johanne Andersen [enkemand, snedkermester], 31, i Holsedore - søn af muurmester Anders Mortensen - født i Korup Sogn, Rasmine Frederikke Munch [jomfru], 32, i Overgade - datter af eskadronsaddelmager A. Munch - født i Odense
1855, 2den Mai, Viet, Niels Martin Aagaard [malermester], 26, udf. Fr.broen - søn af skomager O. Aagaard - født i Frue Sogn, Thora Rosalia Kirstine Lumbye [jomfru], 19, Sortebrødre Stræde - datter af vagtm. R. Lumbye -født i Sct. Hans Sogn
1855, 2den Mai, Viet, Anders Jørgen Petersen [brændeviinskarl], 30, i Nørregade -søn af boelsmand Peder Jørgensen - født i Vissenberg Sogn, Maren Hjæresen [pige], 21, Overgade - datter af huusmand Hjære Hansen - født i Skambye
1855, 5te Mai, Viet, Mathias Johansen [møllebygger], 31, i Søndergade - søn af tømmermand J. F. Sørensen -født i Donsgaard Sogn, Anne Marie Olsen [pige], 26, ufd. Fr.broen - datter af boelsmand Ole Jørgensen - født i Rørup
1855, 16de Mai, Viet, Jens Hansen [ugift, smed], 29, i Aasum - søn af smed Hans Hansen - født i Fraugde, Kirsten Hansdatter [pige], 31, i Eiby Mølle - datter af muurmester Hans Andersen - født i Næsbyhoved
1855, 19de Mai, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 25, i Sct. Jørgensgade - søn af avlsmand Hans Rasmussen - født i Frue Sogn, Maren Andersen [pige], 26, Risingsminde - datter af Anne Andersen - født i Brendekilde
1855, 16de Juni, Viet, Anders Madsen [ungkarl, gaardeier], 31, i Eiby - søn af gaardeier Mads Andersen - født i Frue Sogn, Karen Jørgensen [pige], 29, i Ny Møllegaard - datter af gaardeier Jørgen Rasmussen - født i Frue
1855, 21de Juni, Viet, Jens Hansen [ugift, smed], 29, paa Blangstedgaard - søn af Maren Andersdatter - født i Veistrup Sogn, Karen Marie Pedersen [pige], 36, udf. Fr.broen - datter af boelsmand Peter Ottesen - født i Rønninge
1855, 25de Juni, Viet, Frederik Christian Holm [ugift, mølleeier], 33, i Kjølsing Mølle Viborg Amt -søn af Jens Hans Holm - født i Sønderborg, Johanne Frederikke Eriksen [jomfru], 42, datter af kammerr. / birkedommer N. L. Eriksen - født Vesterskjerninge
1855, 29de Juni, Viet, Peder Christian Hansen [ugift, snedkersvend], 32, i Grønnegade - søn af huusmand Hans Poulsen - født i Weflinge Sogn, Anne Marie Olsen [pige], 30, i Overgade - datter af huusmand Ole Jensen - født i Lumby
1855, 29de Juni, Viet, Martin Christian Prøvensen [ugift, kjøbmand], 29, udf. Fr.broen - søn af lærer Hans Christ. Prøvensen - født i Odense, Sophie Frederikke Wilhelmine Wiingaard [jomfru], 21, i Nedergade - datter af slagter H. M. Wiingaard - født i Odense
1855, 9de Juli, Viet, Theodor Christian Taafte [ugift, adjunct], 31, af Sct. Knuds - søn af afdøde kjøbmand F. L. Taafte -født i Kjøbenhavn, Sophie Caroline Bruun [frøken], 21, udf. Frederiksbroen - datter af consul E. B. Muus - født i Kjerteminde
1855, 13de Juli, Viet, Halvor Reiersen [ugift, skrædermester], 29, i Christiania - søn af Carl Reiersen-født i Kragefødt i Holden i Norge, Josepha Lovise Amalia Stichler [jomfru], 23, i Overgade - datter af kjøbmand Johannes Stichler - født i Frue Sogn
1855, 2den August, Viet, Frederik Theodor Jensen [ugift, bogtrykker], 34, Vestergade - søn af skrædermester J. F. Jensen - født i Odense, Antoinette Marie Frederikke Christensen [jomfru], 30, i Nedergade - datter af bagermester A. F. Christensen - født i Odense
1855, 24de August, Viet, Niels Jensen [ugift, arbeidsmand], 32, i Grynhusene - søn af indsidder Jens Larsen - født i Skovbye, Anne Margrethe Wolf [pige], 29, i Grynhusene - datter af Peter Jørgensen Wolf - født i Beltoft
1855, 31te August, Viet, Anders Evensen (kalder sig Grønning) [ugift, skrædermester], 36, Nørregade-søn af Even Olsen -født i Aasnæs Præstegjeld Solvöer i Norge, Bodeline Christensen [jomfru], 29, i Overgade - datter af smaakjører Jens Christensen - født i Frue Sogn
1855, 13de October, Viet, Eskild Petersen Frydensberg [ugift, sadelmagersvend], 22, i Vestergade - søn af tømmerkarl P. E. Frydensberg - født i Weile, Jacobine Caroline Samson [pige], 25, udf. Frederiksbroen - datter af handelsbetjent H. Samson - født i Frue
1855, 8de November, Viet, Knud Jensen [enkemand, brændeviinskarl], 32, Nørregade - søn af boelsmand Jens Rasmussen - født i Bellinge, Anne Marie Madsdatter [pige], 35, udf. Fr.broen - datter af huusmand Mads Nielsen - født i Kjerte
1855, 9de November, Viet, Rasmus Jørgensen [ugift, invalid, smedesvend], 31, i Graabrødre Stræde - søn af Marie Kirstine Nielsdatter - født Davinde, Caroline Johansen [pige], 32, Overgade -datter af bødker Joh. Christian Lillegaard - født i Herringe
1855, 10dde November, Viet, Anders Andersen [ugift, snedker], 21, i Bangsboder - søn af baadfører Anders Petersen - født i Odense, Marie Lovise Andersen [pige], 34, i Bangsboder - datter af muursvend Hans Andersen - født i Odense
1855, 10dde November, Viet, Niels Christian Michelsen [ugift, tobakspindermester], 25, Vestergade - søn af kludesamler Michel Hansen - født i Frue Sogn, Lovise Frederikke Emilie Hjæresen [jomfru], 20, udf. Fr.broen - datter af muursvend Mads Hjæresen - født i Frue Sogn
1855, 17de November, Viet, Carl Christian Bencke [ugift, kjøbmand], 27, i Vestergade - søn af fyropsynsmand C. Bencke - født paa Sprogø, Marie Cathrine Christiansen [jomfru], 25, i Eiby - datter af skolelærer P. H. Christiansen - født i Eiby
1855, 20de November, Viet, Erik Spend Pontoppidan [ugift, kjøbmand], 31, i Ribe - søn af pastor P. B. Pontoppidan - født i Grimstrup, Nielsine Christine Dorthea Nielsen [jomfru], 31, Sortebrødre Torv - garvermester Niels Nielsen - født i Frue Sogn
1855, 19de November, Viet, Hans Johansen [ugift, tjenestekarl], 41, i Vestergade - søn af Johanne Niesdotter - født i Bellinge, Johanne Hansdatter [pige], 36, i Bangsboder - datter af smed Hans Nielsen - født i Paarup
1855, 27de November, Viet, Ole Nielsen [ugift, tjener], 37, Overgade - søn af indsidder Niels Poulsen - født i Høiby Sogn, Rasmine Andersine Nielsen [pige], 29, udf. Fr.broen - datter af boelsmand N. C. Andersen - født i Hjallese
1855, 28de November, Viet, Carl Hendrik Rundin [ugift, grosserer], 34, i Kjøbenhavn - søn af garvermester Jonas Rundin - født i Kjøbenhavn, Elise Chrestine Lüders [frøken], 24, paa Blangstedgaard - datter af proprietair Lüders - født Frue Sogn
1855, 5te December, Viet, Niels Larsen [ugift, hørsvinger], 26, i Eiby - søn af huusmand Lars Rasmussen - født i Werninge, Anne Hansen [pige], 29, i Eiby - datter af træskomand Hans Eriksen - født i Allerup
1855, 7de December, Viet, Hans Peter Petersen [ugift, skomagermester], 30, i Klaregade - søn af skomager J. A. Petersen - født i Sct. Knuds Sogn, Charlotte Wilhelmine Emilie Jørgensen [jomfru], 27, i Ramsherred - datter af muursvend E. Jørgensen - født i Frue Sogn
1855, 12te December, Viet, Niels Christian Larsen [ugift, bødkermester], 28, i Kirkestrædet - søn af bødker Ras. Larsen - født i Frue Sogn, Sidsel Andreasine Rasmussen [jomfru], 32, i Kirkestrædet - datter af steenhugger Hjere Rasmussen - født i Odense
1855, 15de December, Viet, Knud Christensen [ugift, tjenestekarl], 26, i Eiby - søn af Christen Rasmussen - født i Gjestelev, Karen Nielsdatter [pige], 23, udf. Fr.broen - datter af Niels Jørgensen - født i Østrup
1855, 21de December, Viet, Hans Larsen [ugift, fragtmand], 38, i Nedergade - søn af huusmand Lars Hansen - født i Weilby, Anne Jørgensdatter [pige], 30, i Bangsboder - datter af huusmand Jørgen Andersen - født i Lumby Sogn
1855, 22de December, Viet, Christen Andersen [ugift, muursvend], 24, i Ramsherred - søn af huusmand And. Christensen - født i Weile i Fyen, Anne Cathrine Olsdatter [pige], 33, i Ramsherred - datter af Ole Frederiksen - født i Sanderum
1856, 22de Februar, Viet, Hans Jacob Henriksen [ugift, skrædermester], 24, i Ramsherred - søn af Johanne Marie Henriksen - født i Sct. Hans Sogn, Marie Theresia Stichler [jomfru], 31, i Overgade - datter af kjøbmand Johannes Stichler - født i Frue Sogn
1856, 5te Marts, Viet, Oscar Erik Julius Hedemann [ugift, forpagter], 22, paa Dalumgaard - søn af gaardeier A. E. Hedemann - født i Longelse, Johanne Laurine Judithe Wendelboe [jomfru], 24, Frue Kirkestræde - datter af snedkerm. H. Wendelboe - født Frue Sogn
1856, 7de Marts, Viet, Hans Christian Smidt [ugift, skomagermester], 29, i Frue Kirkestræde - søn af felbereder M. F. Smidt -født i Ringkjøbing, Wilhelmine Conradine Schou [jomfru], 31, af Frue Sogn - datter af skomagersvend J. Schou - født Sct. Hans Sogn
1856, 22de Marts, Viet, Hans Christian Georg Petersen [ugift, snedkermester], 33, i Nedergade - søn af snedkermester A. Petersen - født i Frue Sogn, Karen Sophie Nielsen Longelse [jomfru], 33, Frederiksgade -datter af vagtmester N. Petersen Longelse - født Odense
1856, 2den April, Viet, Hans Hansen [enkemand, dagleier], 54, i Skræppestrædet - søn af huusmand Hans Hansen - født i Kullerup, Anne Marie Henriksdatter [pige], 39, i Skræppestrædet - datter af dagleier Henrik Hansen - født Dalum Sogn
1856, 2den April, Viet, Peter Hansen Schytt [ugift, hørsvinger], 26, i Søndersø Sogn - søn af Maren Sørensen - født i Hammelef, Karen Nicolaisdatter [pige], 32, udf. Frederiksgade - datter af huusmand N. H. Petersen - født i Ringe
1856, 8de April, Viet, Søren Jensen [ugift, brændeviinsbrænder], 28, i Wigerslef Sogn - søn af gaardeier Jens Clausen - født i V. Meilsted, Gjertrud Marie Petersen [jomfru], 28, udf. Frederiksbroe - datter af brændev. Jeppe Petersen -født Frue Sogn
1856, 19de April, Viet, Otto Georg Thorvald Mortensen [ugift, guldsmedsvend], 23, i Vestergade - søn af berider H. J. Mortensen - født i Haderslev, Knudsine Hansen [jomfru], 20, i Grynhusene - datter af vægter Hans Jensen - født i Sct. Hans Sogn
1856, 2den Mai, Viet, Lars Hansen [enkemand, skomagersvend], 26, Sct. Knuds Kirkestræde - søn af indsidder Hans Larsen -født i Søllerød, Wilhelmine Julie Jørgensen [jomfru], 25, i Grynhusene - datter af dagleier Jørgen Madsen - født i Frue Sogn
1856, 3die Mai, Viet, Holger Mathiesen [ugift, skrædermester], 25, Hans Jensens Stræde - søn af skræderm. M. Mathiesen - født Sct. Hans, Marie Kirstine Larsen [jomfru], 38, i Nedergade - datter af gaardmand Lars Larsen - født i Søndersøe
1856, 7de Mai, Viet, Rasmus Petersen [ugift, træskomand], 28, Sortebrødre Torv - søn af huusmand Peter Petersen - født i Orte Sogn, Johanne Caroline Knudsen [pige], 19, udf. Fr.broen - datter af vægter Knud Knudsen - født i Frue Sogn
1856, 10de Mai, Viet, Peder Nielsen [ugift, tjenestekarl], 22, paa Gillestedgaard - søn af huusmand Niels Andersen - født i Barløse, Kirstine Andersen [pige], 22, Dandseløkkehuus - datter af huusmand Anders Larsen - født i Frue Sogn
1856, 10de Mai, Viet, Lars Jørgen Nielsen [ugift, muursvend], 28, Nørregade - søn af bødkermester Adam Chr. Nielsen - født i Sct. Hans, Margrethe Caroline Petersen [jomfru], 26, Sct. Jørgensgade - datter af muursvend Ras. Petersen -født i Frue Sogn
1856, 12te Mai, Viet, Hans Larsen [ugift, avlskarl], 37, paa Blangstedgaard - søn af huusmand Lars Hansen - født i Agedrup, Anne Marie Hansdatter [pige], 39, paa Blangstedgaard - datter af huusmand Hans Larsen - født i Gjestelev
1856, 24de Mai, Viet, Christian Nielsen [ugift, hjulmand], 26, i Meelbye Sogn - søn af huusmand Niels Hansen -født i Næsbyhovedsbroby, Rasmine Caroline Amalia Rasmussen [pige], 21, i Eiby - datter af huusmand Ras. Rasmussen - født i Frue Sogn
1856, 23de Mai, Viet, Anders Henrik Nielsen [ugift, kjøbmand], 23, i Kolding - søn af kirkesanger og skolelærer Anders Nielsen i Ulbølle, Petrine Jensine Petersen [jomfru], 19, udf. Frederiksbroen - datter af brændevbr. Jeppe Petersen -født i Frue
1856, 27de Mai, Viet, Niels Peter Nielsen [ugift, sukkermester], 54, udf. Frederiksbroen-søn af sukkermester Hans Nielsen -født i Frue Sogn, Anne Marie Hansdatter Schouw [jomfru], 33, udf. Frederiksbroen -datter af Else Marie Frydendahl - født i Tommerup
1856, 30te Mai, Viet, Jeppe Andersen [ugift, tjenestekarl], 32, i Vestergade - søn af huusmand Anders Jeppesen - født i Harrendrup, Anne Christensdatter [pige], 27, Sortebrødre Torv - datter af huusmand Christen Andersen -født i Fangel
1856, 30te Mai, Viet, Jens Martin Rasmussen [ugift, tjenestekarl], 26, Vestergade - søn af møllersvend Ras. Rasmussen - født i Frue Sogn, Anne Margrethe Andersdatter [pige], 32, Overgade - datter af indsidder Anders Jensen Heglund - født i Brylle
1856, 31te Mai, Viet, Søren Christian Jantzen [ugift, kjøbmand], 26, Vestergade -søn af kirkesanger og skolelærer H. A. Jantzen i Gjestelev, Marie Sophie Amalia Gierahn [jomfru], 23, Nedergade - datter af malermester P. C. Gierahn - født i Frue Sogn
1856, 31te Mai, Viet, Hans Pedersen [ugift, tjenestekarl], 24, i Paarup Sogn -søn af huusmand Peder Hansen Slagter - født i Kjølstrup, Anne Margrethe Jørgensen [pige], 28, ved Pjentedam - datter af tømmers. Jørgen Rasmussen - født i Sct. Hans
1856, 3die Juni, Viet, Simon Jacob Hvalsøe [ugift, stabscapitain], 33, i Frue Sogn - søn af gjæstg. og kjøbm. Jens J. Hvalsøe-født Middelfart, Hanne Simonie Eline Birgitte Cathrine Lerche [jomfru], 22, i Frue Sogn - datter af hattemager Jens Lerche - født i Saxkjøbing
1856, 4de Juni, Viet, Hans Peter Christens [ugift, proprietair], 31, Frausinggaard i Jylland-søn af districtslæge J. F. Christens i Weile, Petrea Betty Georgine Lüders [frøken], 22, paa Blangstedgaard-datter af proprietair E. A. Lüders - født i Aastrup
1856, 5te Juni, Viet, Rasmus Rasmussen [ugift, arbeidsmand], 22, i Skræppestrædet - søn af dagleier Ras. Rasmussen - født i Sct. Hans, Anne Marie Petersen [pige], 29, i Skræppestrædet - datter af Maren Sørensdatter - født i Marslev Sogn
1856, 12te Juni, Viet, Peter Carl Siegfried Thrane [ugift, farver], 33, Sct. Jørgensgade - søn af kjøbmand Th. Thrane - født i Sct. Hans Sogn, Abel Hansine Dorthea Thrane [jomfru], 32, Overgade - datter af guldsmed H. J. Thrane - født i Rudkjøbing
1856, 21de Juni, Viet, Jøærgen Hansen [ugift, tjenestekarl], 35, i Killerup - søn af skræder Hans Jensen i Rørbekhuus -født i Frue Sogn, Anne Marie Hansen [pige], 20, i Killerup - datter af huusmand Hans Andersen - født i Allerup Sogn
1856, 26de Juni, Viet, Johannes Grønlund [ugift, guldsmed], 31, i Svendborg - søn af skolelærer L. B. Grønlund i Tommerup - født der, Maren Elisabeth Cathrine Amalia Christiansen [jomfru], 28, i Eiby - datter af skolelærer P. H. Christiansen i Eiby-født Frue Sogn
1856, 5te Juli, Viet, Carl Christian Ørnstrup [ugift, karreetmager], 32, Nedergade - søn af kjøbmand A. Ørnstrup - født i Sct. Knuds, Anne Marie Kirstine Hansen [jomfru], 24, Nedergade - datter af sømand Hans Madsen - født i Bogense
1856, 5te Juli, Viet, Rasmus Hansen [ugift, tjenestekarl], 30, i Seden - søn af huusmand Hans Rasmussen - født i Killerup, Else Cathrine Rasmussen [pige], 24, paa Stormosegaard-datter af huusmand Ras. Andersen -født Sønder Næraae
1856, 5te Juli, Viet, Jacob Hansen [ugift, dagleier], 29, Sct. Jørgensgade - søn af Elisabeth Christensdatter -født i Sct. Knuds, Knudsine Wilhelmine Clausen [pige], 22, Skræppestrædet - datter af dagleier Claus Christiansen - født i Frue
1856, 19de Juli, Viet, Rasmus Jørgensen [ugift, skomagermester], 24, Nørregade - søn af gaardmand Jørgen Hansen - født Emmerbølle i Bøstrup, Marie Christiane Rasmussen [jomfru], 26, Frederiksgade - datter af brændev. Ras. Christensen - født i Sct. Hans
1856, 24de Juli, Viet, Frederik Frederiksen [ugift, arbeidsmand], 39, Fisketorvet - søn af forpagter Johan Frederiksen - født i Gjentofte, Karen Christiansdatter [pige], 44, Nedergade - datter af sognefoged Christen Larsen -født i Søllinge Sogn
1856, 25de Juli, Viet, Niels Antonsen [ugift, viinhandler], 32, i Silkeborg -søn af huusmand Anton Hørdum -født i Funder ved Silkeborg, Caroline Nielsen [jomfru], 25, Frederiksgade - datter af vagtm. N. Petersen Longelse-født i Sct. Hans
1856, 30te Juli, Viet, Hans Knudsen [ugift, skovfoged], 39, Rolfsted Sogn -søn af huusmand og bødker Knud Klemesen -født i Allesøe, Maren Poulsdatter [pige], 33, Overgade - datter af huusmand Poul Larsen - født i Kjølstrup Sogn
1856, 9de August, Viet, Jens Henningsen [ugift, skibstømmermand], 34, Skibhusene - søn af indsidder Henning Hansen - født i Egense Sogn, Johanne Hansdatter [pige], 31, Sortebrødre Torv - datter af huusmand Hans Andresen - født i Kullerup
1856, 3die September, Viet, Niels Peter Merkel [enkemand, former], 25, Frederiksgade - søn af murer Jens Merkelsen-født Toxværd Sogn Sjælland, Sidsel Marie Jensen [pige], 24, Frederiksgade - datter af huusmand Jens Nielsen - født i Wiby
1856, 2den October, Viet, Mads Hansen [ugift, sømand], 29, i Munkeboe - søn af skræder Hans Jespersen i Munkeboe - født dér, Karen Christophersdatter [enke], 34, Skræppestræde - datter af huusmand Christopher Nielsen - født Haarslev
1856, 9de October, Viet, Peder Jeppesen [ugift, arbeidsmand], 38, paa Heden - søn af hmd. Jeppe Pedersen - født paa Amager Taarnbye Sogn, Anne Kirstine Rasmussen [pige], 30, Nedergade - datter af huusmand og væver Ras. Rasmussen - født Fraugde
1856, 17de October, Viet, Hans Hansen [ugift, dagleier], 31, Sct. Jørgensgade - søn af Dorthe Svendsdatter - født Frue Sogn, Anne Kirstine Nielsen [pige], 24, Sct. Jørgensgade - datter af huusmand Niels Hansen - født i Aasum
1856, 31te October, Viet, Hans Ludvig Rasmussen [ugift, jernstøber], 24, i Assens - søn af jernstøberieier Hans Rasmussen - født i Assens, Mortine Sophie Rex [jomfru], 29, udf. Fr.broen - datter af skomagermester M. L. Rex - født Frue Sogn
1856, 31te October, Viet, Ole Larsen [ugift, gaardmand], 24, Stige Lumby Sogn - søn af gaardmand Lars Hansen - født i Stige, Anne Marie Jørgensen [pige], 22, Biskorup - datter af gmd. Jørgen Pedersen - født i Biskorup Frue Sogn
1856, 31te October, Viet, Jens Christian Hansen [ugift, kjøbmand], 24, udf. Fr.broen - søn af møller Peder Hansen i Rynkebye Sogn - født dér, Karen Marie Petersen [jomfru], 19, udf. Frederiksbroen-datter af brændevbr. Jeppe Petersen-født Frue Sogn
1856, 31te October, Viet, Emanuel Siegfried Mörch [ugift, billedskjærer], 26, Nørregade - søn af skrædermester Joh. Fred. Mörch - født i Kjøbenhavn, Marie Kirstine Ottesen [jomfru], 21, Sortebrødre Torv - datter af Niels Ottesen - født i Sct. Knuds Sogn
1856, 5te November, Viet, Rasmus Christian Madsen [ugift, tjenestekarl], 38, Biskorup - søn af Anne Hansdatter - født i Frue Sogn, Anne Hansdatter [pige], 30, Øg...huset Biskorup Mark -datter af bmd. H. Larsen -født i Steenløse
1856, 5te November, Viet, Andreas Huus [ugift, skomagermester], 30, Frederiksgade - søn af skomager Christian Huus - født i Frue Sogn, Karen Kirstine Larsen [jomfru], 36, Frederiksgade - datter af arbeidsmand Ole Larsen - født i Kjøbenhavn
1856, 8de November, Viet, Hans Christiansen [ugift, skovfoged], 29, Hesbjerg Sanderum Sogn -søn af hmd. Christian Hansen - født i Sanderum, Sophie Madsen [pige], 24, Overgade - datter af Gjertrud Nielsen - født i Frue Sogn
1856, 8de November, Viet, Hans Wilhelm Nielsen [ugift, møller], 28, Hollufgaard Mølle - søn af møller Niels Rasmussen - født i Fraugde, Christiane Hansen [pige], 21, Killerup - datter af gaardeier Hans Rasmussen - født i Frue Sogn
1856, 12te November, Viet, Peter Hansen [ugift, smedesvend], 25, Nedergade - søn af hmd. Hans Andersen - født Weibye ved Frederiksberg, Maren Christophersen [pige], 23, Nedergade - datter af huusmand Christopher Poulsen - født i Wissenberg
1856, 15de November, Viet, Morten Jørgensen [ugift, gaardskarl], 29, Overgade - søn af huusmand Jørgen Larsen - født i Frue Sogn, Sophie Amalia Petersen [pige], 23, i Eiby - datter af gaardmand Peder Nielsen - født i Eiby
1856, 25de November, Viet, Anders Peter Andersen [ugift, muursvend], 27, Sct. Jørgensgade - søn af Anders Mathiesen - født i Lumbye, Dorothea Christine Lund [jomfru], 28, Sct. Jørgensgade -datter af skomagerm. Jens Chr. Lund -født i Nordborg
1856, 29de November, Viet, Peter Hansen [ugift, træskomand], 41, Sct. Jørgensgade - søn af huusmand Hans Petersen - født i Søby, Maren Madsen [pige], 28, Sct. Jørgensgade - datter af forpagter Mads Andersen - født i Østrup
1856, 3die December, Viet, Jens Peter Petersen [ugift, møllersvend], 23, Frederiksgade - søn af arbeidsmand Peter Jensen - født i Frue Sogn, Anne Kirstine Hansen [pige], 33, Frederiksgade - datter af dagleier Jørg. Chr. Hansen - født Sct. Hans
1856, 20de December, Viet, Rasmus Nielsen [ugift, huuseier], 29, Roulund Aasum Sogn -søn af Mette Marie Larsdatter - født Roulund Aasum, Anne Knudsen [pige], 34, udf. Fr.broen - datter af hmd. Knud Nielsen - født Nederholluf Fraugde
1856, 20de December, Viet, Hans Jacobsen [ugift, møllerkudsk], 28, Dalum Mølle - søn af huusmand Jacob Valentinsen - født i Ubberud, Anne Marie Hansen [pige], 29, Sct. Jørgensgade - datter af afd. avlsmand Hans Petersen - født i Frue
1856, 20de December, Viet, Otto Jørgen Nicolai Frederik Christian Wederkinck [ugift, afskediget bataillonschirurg], 56, i Overgade - født i Rendsborg 1800, Anathea Frederikke Wilhelmine Petersen [jomfru], 16, i Overgade - datter af Maren Petersen - født i Frue Sogn
1857, 6te Februar, Viet, Gulbrand Gulbrandsen [ugift, skomagermester], 32, Sortebrødre Torv-søn af Gulbrand Olsen (Melaas) -født Jennager i Norge, Pauline Andersen [pige], 22, Sortebrødre Torv - datter af dagleier Jesper Andersen - født i Faaborg
1857, 14de Februar, Viet, Niels Christian Eriksen [ugift, arbeidsmand], 28, Skræppestrædet-søn af hmd. Erik Petersen Wognland-født i Gellerup Sogn, Gjertrud Hansdatter [pige], 37, Skræppestrædet - datter af huusmand Hans Rasmussen - født Aarslev Sogn
1857, 4de Marts, Viet, Rasmus Nielsen [ugift, tjenestekarl], 36, Hunderuplundgaard - søn af huusmd. Niels Rasmussen - født i Skeby Sogn, Karen Rasmussen [pige], 25, Hunderuplundgaarden-datter af indsidder Rasmus Jepsen - født i Kulleru
1857, 27de Marts, Viet, Jens Bruun Nielsen (kalder sig Jensen) [enkemand, skrædermester], 35, Vesterbro - søn af smaahandler Niels Jensen - født i Frue Sogn, Margrethe Kirstine Sophie Jensen [jomfru], 23, Paaskestræde -datter af eskadadronsaddelmager P. C. Jensen-født Odense
1857, 15de April, Viet, Hans Hansen Engelbrecht [enkemand, snedker], 31, Sct. Jørgensgade - søn af Inger Marie Dideriksdatter - født i Thisted, Christiane Jensdatter [pige], 27, Sct. Jørgensgade - datter af huusmand Jens Rasmussen - født i Østrup
1857, 17de April, Viet, Jens Rasmussen [ugift, tømmersvend], 42, Mellemstrædet - søn af boelsmand Ras. Hansen - døbt i Wissenberg, Elisabeth Cathrine Nielsen [enke], 42, Mellemstrædet - datter af gaardeier Niels sørensen - født i Wissenberg
1857, 18de April, Viet, Henrik Andersen [enkemand, typograpf], 39, paa Flakhaven - søn af muurmester Hans Andersen - født i Odense, Nielsine Johanne Helt [jomfru], 32, Overstrædet - datter af brendevins P. C. Helt - født i Frue Sogn
1857, 22de April, Viet, Carl Emil Andersen [ugift, bogbindermester], 25, H. Jensens Stræde - søn af smaahandler Niels Andersen - født Sct. Hans, Anne Marie Kirstine Olsen [jomfru], 22, Bangsboder - datter af sigtemager H. Olsen - født i Frue Sogn
1857, 2den Mai, Viet, Anders Vestrup Nielsen [ugift, tjenestekarl], 38, Revninge Sogn - søn af tjenestek. Niels Lauritzen - født i Rind Sogn, Else Marie Severine Nielsen [enke], 31, udf. Fr.broen - datter af huusmand Niels Nielsen - født i Paarup
1857, 2den Mai, Viet, Anders Jørgensen [ugift, arbeidsmand], 28, Eiby Mark - søn af huusmand Jørgen Andersen - født i Lumbye Sogn, Jensine Frederikke Jensen [pige], 28, Eiby Mark - datter af indsidder Jens Nielsen - født i Fraugde Sogn
1857, 6te Mai, Viet, Stephan Julius Nielsen [ugift, tømmermand], 26, Sortebrødre Torv - søn af skræder Niels Stephansen - født Frue Sogn, Johanne Jørgensen [pige], 24, Sortebrødre Torv - datter af hmd. Jørgen Pedersen - født N. Lyndelse
1857, 7de Mai, Viet, Christian Nicolai Clausen [ugift, kjøbmand], 24, Nedergade - søn af skomagermester Bertel Clausen - født i Faaborg, Maren Kirstine Braadt [jomfru], 26, i Bangsboder - datter af muurmester A. Braadt - født i Frue Sogn
1857, 9de Mai, Viet, Jørgen Hansen [ugift, arbeidsmand], 25, Sortebrødre Torv - søn af Karen Pedersdatter - født i Sanderum, Karen Rasmussen [pige], 31, Sortebrødre Torv - datter af hmd. Ras. Pedersen -født Næsbyhovedsbroby
1857, 14de Mai, Viet, Eduard Behrends [ugift, skrædermester], 31, Frederiksgade - søn af skrædermester J. F. Behrends -født i Sct. Knuds, Anne Sophie Jensine Severine Sørensen [jomfru], 22, Frue Kirkestræde - datter af Cathrine Nielsen - født i Odense
1857, 26de Mai, Viet, Johan Peter Giessing [ugift, cand. pharm.], 32, paa Dampmøllen - søn af kjøbmand N. Giessing - født i Slagelse, Catharine Frydendahl [jomfru], 23, Nedergade - datter af afd. kjøbmand J. H. Frydendahl -født i Frue Sogn
1857, 26de Juni, Viet, Nicolai Christian Kracke [ugift, sukkerraffinadeur], 27, Fredericia - søn af sukkerraffinadeur D. C. Kracke - født i Flensborg, Ida Helene Marie Faber [frøken], 22, Overgade - datter af kjøbmand M. T. F. Faber - født i Frue Sogn
1857, 1ste August, Viet, Jørgen Nielsen [ugift, tømmerlærling], 26, Biskorup - søn af tjenestekarl Niels Hansen - født i Frue Sogn, Johanne Nielsen [pige], 29, Eiby Mark - datter af huusmand Niels Madsen i Eiby - født i Frue Sogn
1857, 5te August, Viet, Rasmus Hansen [ugift, tjenestekarl], 21, Frederiksgade - søn af gaardmand Hans Rasmussen - født i Bulbroe, Karen Jensen [pige], 22, Nedergade - datter af indsidder Jens Christiansen - født i Fjeldsted
1857, 21de August, Viet, Jens Peter Nicolaisen [ugift, bomuldvævermester], 27, Bangsboder - søn af dagleier Nicolai Hansen - født i Frue Sogn, Johanne Christiane Bekker [jomfru], 21, Sct. Jørgensgade - datter af handskemager C. Bekker - født i Frue Sogn
1857, 1ste September, Viet, Johan Gottlieb Werner [ugift, karethmagersvend], 29, KJerteminde - søn af hyrde Carl David Werner - født Sechausen Leipsig, Anne Rasmussen [pige], 25, Overgade - datter af dagleier Rasmus Hansen - født i Sct. Knuds Sogn
1857, 5te September, Viet, Hans Christian Frederik Hansen [ugift, skomagersvend], 39, Sct. Jørgensgade - søn af sømand Christian Hansen - født i Kjøbenhavn, Lovise Føns [jomfru], 24, Sct. Jørgensgade - datter af skomager Føns - født i Frue Sogn
1857, 23de October, Viet, Wilhelm Edwin Rennebarth [ugift, possementmager], 26, Overgade - søn af feder...arbeider W. G. Rennebarth - født i Berlin, Frederikke Christine Petersen [jomfru], 21, Mellemstrædet - datter af Rasmine Hansen - født i Frue Sogn
1857, 28de October, Viet, Lars Jensen [ugift, tjenestekarl], 35, Fr.gade - søn af huusmand Jens Hansen - født i Nørre Lyndelse Sogn, Kirsten Nielsen [pige], 29, Nedergade - datter af boelsmand Niels Clausen - født i Høibye
1857, 28de October, Viet, Johan Wilhelm Krogmann [ugift, snedker], 31, Liliendal i Eiby - søn af Catharina Elisabet Krogmann - født Hamburg, Anna Hansen [pige], 27, Arendal i Eiby -datter af parcellist Hans Hansen-født Havrekobbel Ærøe
1857, 29de October, Viet, Niels Nielsen [ugift, gartner], 28, Sct. Jørgensgade - søn af rugbrødbager Peter Nielsen -født i Frue Sogn, Anne Kirstine Jensen [pige], 22, Sct. Jørgensgade - datter af huusmand Jens Davidsen - født N. Lyndelse
1857, 2den November, Viet, Peder Andersen [ugift, skolelærer], 41, Brangstrup Skole Ringe Sogn-søn af hmd. A. Petersen -født Sandholts L., Sara Birgitte Nicolaisen [pige], 31, Kragsberg - datter af huusmand Nicolai Rasmussen -født i Gudbjerg Sogn
1857, 4de November, Viet, Peder Rasmussen [ugift, muursvend], 31, Hans Jensens Stræde - søn af Anne Marie Jørgensen - født i Gjelsted, Karen Marie Gormsen [pige], 32, Paaskestrædet - datter af Gorm Jørgensen - født i Wigerslef Sogn
1857, 4de November, Viet, Peder Elias Priisholm [ugift, arbeidsmand], 29, Mellemstrædet - søn af boelsm. Ras. Mortensen - født i Trolleborg Sogn, Anna Cathrine Hansen [pige], 28, Nedergade - datter af huusmand Hans Sørensen - født Anderup Lumby Sogn
1857, 7de November, Viet, Hans Larsen [ugift, skibstømrer], 27, Skibhusene - søn af huusmand Lars Findsen - født i Wissenberg Sogn, Elise Petrine Schiøn [pige], 30, Risingshuus - datter af Maren Pedersen - født i Frue Sogn
1857, 7de November, Viet, Lars Nielsen [ugift, tjenestekarl], 37, Rosengaarden i Eiby - søn af huusmand Niels Larsen - født i Eiby, Sidsel Jensdatter [pige], 36, Eiby Mark - datter af indsidder Jens Jonasen - født i Fraugde
1857, 20de November, Viet, Knud Hansen [ugift, snedkermester], 30, Middelfart - søn af dagleier Hans Rasmussen - født i Middelfart, Anne Johanne Henriksen [jomfru], 25, Postgaarden - datter af corporal Jacob Henriksen - født Sct. Hans Sogn
1857, 21de November, Viet, Jens Pedersen [ugift, tjenestekarl], 28, Nedergade - søn af boelsmand Peder Andersen - født i Rynkeby Sogn, Anne Kirstine Andersdatter [pige], 34, Rødegaardsveien Eiby - datter af Gjertrud Nielsdatter - født Flødstrup
1857, 21de November, Viet, Rasmus Hansen Andersen [ugift, arbeidsmand], 29, udf. Frederiksbroen -søn af skomagersvend Anders Hansen-født Frue Sogn, Caroline Nielsen [pige], 30, udf. Frederiksbroen - datter af hmd. Niels Frederiksen - født i Lumbye
1857, 26de November, Viet, Jørgen Hansen [ugift, arbeidsmand], 46, Sortebrødre Torv-søn af snedker og hmd. Hans Pedersen-født N. Lyndelse, Sophie Nielsdatter [pige], 48, Sortebrødre Torv -datter af Maren Andersdatter -født i Sct. Knuds Sogn
1857, 2den December, Viet, Rasmus Knudsen [ugift, dagleier], 32, Frederiksgade - søn af Karen Rasmussen - født i Søndersøe, Mette Marie Rasmusdatter [pige], 34, Frederiksgade - datter af huusmand Ras. Jensen - født i Vigerslef
1857, 5te December, Viet, Hans Madsen [ugift, forpagter], 36, Paarup Sogn -søn af inds. Mads Christensen Egeskov - født Fuglsbølle, Anne Cathrine Hansen [pige], 24, Grynhusene - datter af vægter Hans Jensen - født i Sct. Hans Sogn
1857, 17de December, Viet, Mads Larsen [ugift, murer], 24, Eiby - søn af huusmand Lars Hansen - født i Bullerup, Karen Marie Jensdatter [pige], 28, Sct. Jørgensgade -datter af inds. Jens Hansen Fløiberg - født Haastrup
1857, 22de December, Viet, Niels Gottlieb Wilhelm Drue [ugift, slagtermester], 23, Adelstrædet - søn af slagtermester A. C. Drue - født i Frue Sogn, Hansine Kirstine Basse [jomfru], 26, Paaskestrædet - datter af bødkermester C. Basse - født Sct. Hans Sogn
1858, 2den Januar, Viet, Peder Jørgen Hansen [enkemand, aftægtsmand], 56, Holsedore - søn af gaardmand Hans Jørgensen - født i Magtenbølle, Mette Marie Hansen [pige], 31, Sct. Jørgensgade - datter af indsidder ... Hans Jensen -født i Otterup
1858, 3die Februar, Viet, Peder Pedersen [ugift, brændeviinskarl], 30, Søndergade - søn af boelsmand Peder Nielsen - født i Bellinge, Anne Marie Rasmussen [pige], 22, udf. Frederiksbroen-datter af huusmand Ras. Christensen -født i Allesø
1858, 6te Februar, Viet, Jens Hjeresen [ugift, tjenestekarl], 31, Sct. Jørgensgade - søn af gaardmand Hjere Madsen - født i N. Næraae, Gjertrud Larsdatter [enke], 42, Sct. Jørgensgade-datter af gaardmand Lars Knudsen - født i Grindløse
1858, 9de Februar, Viet, Jørgen Nielsen [ugift, ungkarl], 33, Nørrebro - søn af gmd. Niels Jørgensen - født Møllegaard i Haarslev, Anne Marie Jørgensdatter [pige], 25, Fr.gade - datter af gaardmand Jørgen Mikkelsen - født i Skovby Sogn
1858, 12te Februar, Viet, Johan Figat Josephsen [ugift, dagleier], 26, ved Pjentedam - søn af vægter August Josephsen - født i Odense, Anne Marie Larsdatter [pige], 33, ved Pjentedam - datter af Trine Rasmusdatter - født i Seden
1858, 3die Marts, Viet, Hans Pedersen [ugift, tjenestekarl], 31, Kildegaarden - søn af boelsmand Peder Frederiksen - født i Kjølstrup, Nielsine Larsen [pige], 27, Kildegaarden - datter af boelsmand Lars Nielsen - født i Ubberud
1858, 24de Marts, Viet, Søren Sørensen [ungkarl, brændeviinskarl], 27, Fiskertorvet - søn af huusmand Søren Sørensen - født i Dræbye, Anne Margrethe Knudsen [pige], 27, Sortebrødre Torv -datter af gaardmand Knud Henningsen - født i Ubberud
1858, 25de Marts, Viet, Niels Jensen [enkemand, brændeviinsbrænder], 52, Sortebrødre Torv - søn af gaardeier Jens Nielsen - født i Sct. Knuds, Johanne Reimersdatter [pige], 35, Sortebrødre Torv - datter af hjulmand Reimer Rasmussen - født Hjallese
1858, 27de Marts, Viet, Hans Jørgensen [ugift, tjenestekarl], 32, Hunderup - søn af gaardmand Jørgen Christensen - født i Kjertinge, Anne Marie Andersdatter [pige], 27, Grynhusene - datter af gaardmand Anders Olsen - født i Tommerup
1858, 7de April, Viet, Hans Christian Larsen [ugift, tjenestekarl], 29, Vestergade - søn af huusmand Lars Rasmussen - født i Sanderum, Anne Kirstine Paulsen [pige], 27, Nedergade - datter af huusmand Lars Poulsen - født i Paarup
1858, 21de April, Viet, Thor Pedersen [ugift, tjenestekarl], 36, Landkildegaarden i Fraugde -søn af arbm. P. Jacobsen -født i Kongsberg, Henriette Henriksdatter [pige], 31, Blangstedgaard - datter af muursvend Henrik Pedersen - født Frue Sogn
1858, 5te Mai, Viet, Mads Henriksen [ugift, murer], 26, Eiby - søn af huusmand Henrik Frederiksen - født i Davinde, Karen Jensen [pige], 32, Sortebrødre Torv - datter af huusmand Jens Larsen - født i Kjerte
1858, 14de Mai, Viet, Peter Julius Poulsen [ugift, malermester], 29, Staalstrædet - søn af høker Hans Poulsen - født i Sct. Knuds Sogn, Nicoline Clausine Hansen [jomfru], 26, Ramsherred - datter af trompeter Barløses enke - født i Sct. Hans Sogn
1858, 15de Mai, Viet, Jørgen Hansen [enkemand, arbeidsmand], 45, Overgade - søn af huusmand Hans Jørgensen - født i Wigerslef Sogn, Johanne Kirstine Christiansen [pige], 28, Møllerløkkehuus-datter af Axelmine Pedersdatter -født Næsbyhovedsbroby
1858, 20de Mai, Viet, Hans Jørgen Jochumsen [ugift, huuseier og væver], 36, Nørreaaby - søn af huuseier Jochum Frederiksen - født i Balslev Sogn, Maren Larsen [pige], 33, Overgade - datter af indsidder Lars Jensen - født i Udbye
1858, 21de Mai, Viet, Mads Jensen [ugift, muursvend], 25, Skræppestrædet - søn af dagleier Jens Rasmussen - født Sct. Hans Sogn, Kirstine Wilhelmine Stolzenbach [jomfru], 24, Skræppestrædet - datter af skomagersv. G. Stolsenbach - født Frue Sogn
1858, 22de Mai, Viet, Peter Hansen [ugift, tømmersvend], 26, Lumbye Sogn - søn af huusmand Hans Hansen - født i Særslev Sogn, Nielsine Magdalene Hartvigsen [pige], 22, Grynhusene - datter af handelsmand Hartvig Samson - født i Frue Sogn
1858, 2den Juni, Viet, Jens Andreasen [ugift, tømrer], 33, Sct. Jørgensgade-søn af huusmand Andreas Andreasen -født i Magtenbølle, Karen Marie Nielsdatter [pige], 26, Sct. Jørgensgade - datter af matros Niels Rasmussen -født paa Endelave
1858, 16de Juni, Viet, Lauritz Wilhelm Mathiesen [ugift, snedker], 28, Kongensgade - søn af snedkermester Lars Mathiesen - født i Frue Sogn, Maren Sophie Hansen [jomfru], 28, Sct. Jørgensgade - datter af bødker Dines Hansen - født i Frue Sogn
1858, 19de Juni, Viet, Jørgen Castrup [ugift, tjenestekarl], 41, Lundsgaard i Revninge - søn af rebslager Mads A. Castrup -født i Stige, Karen Nielsen [pige], 23, udf. Frederiksbroen - datter af huusmand Niels Nielsen - født i Paarup
1858, 7de Jul, Viet, Carl Hilde [ugift, cigarmager], 25, Frederiksgade - søn af Johanne Søetoft - født i Sct. Hans Sogn, Kirsten Andersen [pige], 26, Frederiksgade - datter af gaardmand Anders Nielsen - født i Søsøbye
1858, 24de Juli, Viet, Mads Christian Jensen [ugift, dagleier], 24, Sct. Jørgensgade - søn af Anne Marie Christensdatter - født i Fangel, Margrethe Kirsten Nielsen [pige], 24, Sct. Jørgensgade - datter af skom. Niels Chr. Christensen - født Korup
1858, 4de August, Viet, Hans Jacob Rasmussen [enkemand, vægter], 53, Sct. Jørgensgade - søn af ... Jacob Rasmussen - født i Ærøeskjøbing, Birthe Christine Cathrine Pedersdatter [enke], 52, Sct. Jørgensgade - datter af dragon Peder Hansen
1858, 27de August, Viet, Hans Teisen [ugift, kjøbmand], 26, udf. Fr.broen - søn af kjøbmand Johan Henrik Teisen - født i Diernisse, Caroline Cecilie Rasmussen [jomfru], 25, Overgade - datter af kjøbmand Peter Rasmussen - født Sct. Knuds Sogn
1858, 1ste September, Viet, Peder Carstensen [ugift, vævermester], 34, Adelstrædet - søn af væver Hans Carstensen - født i Frue Sogn, Maren Wolborg Margrethe Bagger [jomfru], 39, Overgade - datter af gjørtler N. B. Bagger - født i Frue Sogn
1858, 4de September, Viet, Christian Wulf [ugift, skipper], 28, Middelfart - søn af Karen Olsdatter - født paa Fænø, Kirstine Bertelsen [jomfru], 24, Sct. Jørgensgade -datter af dagleier Anders Bertelsen -født Sct. Knuds
1858, 1ste October, Viet, Peder Christian Larsen [ugift, tjenestekarl - som soldat], 27, i Nyborg - søn af huusmand Lars Jochumsen - født i Østerhæsinge, Karen Marie Pedersen [pige], 28, Frederiksgade - datter af Anne Kirstine Jørgensdatter - født i Ebberup
1858, 9de October, Viet, Morten Petersen [ugift, kudsk], 33, Westerhæsinge - søn af kudsk Peder Mortensen -født Sandholdts Lyndelse, Karen Rasmusdatter [enke], 40, Skalberg Mark - datter af gaardmand Ras. Christensen -født i Bregninge
1858, 15de October, Viet, Anders Nielsen [ugift, tømmersvend], 35, Sct. Jørgensgade - søn af huusmand Niels Larsen - født i Mesinge, Caroline Margrethe Bekker [jomfru], 36, Sct. Jørgensgade -datter af handskemager Jens Chr. Bekker -født i Frue
1858, 22de October, Viet, Hans Larsen [enkemand, arbeidsmand], 43, Sortebrødre Torv - søn af huusmand Lars Jørgensen - Naarup i Verninge, Maren Larsdatter [pige], 35, Sortebrødre Torv - datter af Anne Margrethe Nielsdatter - født i Espe
1858, 23de October, Viet, Mareus Christian Duck [ugift, skomagermester], 24, Kongensgade - søn af skomager Daniel Duck - født i Sct. Hans Sogn, Pouline Hjæresen [jomfru], 18, Frederiksgade - datter af muursvend Mads Hjæresen - født i Frue Sogn
1858, 29de October, Viet, Christian Carl Balthasar Østerbye [ugift, farver], 30, Vestergade - søn af bagermester Joh. Jacob Østerbye - født i Nyborg, Anne Cathrine Pouline Demant [jomfru], 26, ved Kragsberg - datter af gartner Joh. Henr. Demant
1858, 3die November, Viet, Jørgen Rasmussen [ugift, træskomand], 33, Nedergade - søn af tjenestekarl Rasmus Jørgensen - født i Brendekilde, Mette Jørgensen [pige], 29, Nedergade - datter af gaardmand Ras. Jørgensen - født i Birkende
1858, 3die November, Viet, Christian Nielsen [ugift, arbeidsmand], 36, Frederiksgade - søn af huusmand Niels Hansen - født i Gamborg Sogn, Anne Nielsdatter [pige], 29, Frederiksgade - datter af huusmansd Niels Hansen - født i Skydebjerg
1858, 6te November, Viet, Hans Pedersen [ugift, skomager], 24, Asylgaden - søn af Peder Hansen -født i Modum Sogn ved Drammen i Norge, Hansine Petrine Caroline Petersen [jomfru], 27, Frederiksgade - datter af skomagermester Lars Petersen -født Sct. Hans
1858, 13de November, Viet, Hans Søren Hansen [ugift, væver], 28, Killerup - søn af bødker Hans Nielsen - født i Indslev Sogn, Karen Kirstine Hansen [pige], 29, Killerup - datter af huusmand Hans Rasmussen - født i Killerup
1858, 20de November, Viet, Jeppe Christian Jensen [ugift, smed], 25, Høybye - søn af tjenestekarl Jens Larsen - født i Hunderup, Anna Maria Nielsen [pige], 26, paa Eibye Mark - datter af dagleier Niels Madsen - født i Frue Sogn
1858, 20de November, Viet, Jens Knudsen [ugift, gaardeier], 42, Weflinge Sogn - søn af gaardmand Knud Rasmussen - født i Særslev Sogn, Anne Kirstine Hansen [pige], 34, i Eibye - datter af gaardeier Hans Nielsen - født i Frue Sogn
1858, 16de November, Viet, Anders Knudsen [ugift, døvstum, skomagerfrimester], 42, Skræppestrædet - søn af gaardmand Knud Andersen i Elmelund i Sanderum, Caroline Wilhelmine Føns [enke], 38, Skræppestrædet - datter af maler Joh. Christ. Føns - født i Frue Sogn
1858, 26de November, Viet, Jørgen Ulrich Waidtløv [ugift, skomagermester], 27, Vestergade - søn af skomagermester Philip Waidtløv - født i Sct. Knuds, Maren Kirstine Petersen [jomfru], 25, udf. Fr.broen - datter af brændevbr. Jeppe Petersen - født i Frue Sogn
1858, 14de December, Viet, Anders Jørgensen [ugift, tjenestekarl], 29, Overgade - søn af boelsmand Jørgen Larsen - født i Lumbye, Anne Margrethe Christensdatter [enke], 36, Grynhusene - datter af indsidder Christen Jørgensen
1858, 18de December, Viet, Hans Christian Rasmussen [ugift, tjenestekarl], 36, Kragsberg - søn af Karen Madsdatter - født i Fraugde Sogn, Caroline Hansen [pige], 28, Kragsberg - datter af huusmand Hans Larsen - født i Eiby
1858, 22de December, Viet, Johannes Augustinus Rasmussen [ugift, tømmermester], 32, udf. Frederiksgade - søn af tømmersv. Hans Rasmussen -født i Sct. Hans, Jacobine Mathilde Hansen [jomfru], 21, Overgade - datter af Alexandrine Mathilde Kofoed - født i Kjøbenhavn
1858, 23de December, Viet, Rasmus Christian Hansen [ugift, muursvend], 22, Frederiksgade 63 -søn af muursv. Hans Fred. Rasmussen - født Frue Sogn, Anne Dorthea Carstensen [pige], 25, Frederiksgade 63 - datter af Anne Dorthea Carstensen -født i Sct. Hans
1859, 28de Januar, Viet, Andreas Adolph Theodor Wendelboe [ugift, snedker], 30, Frue Kirkestræde - søn af snedkerm. H. Wendelboe - født i Frue Sogn, Marie Elisabeth Petersen [jomfru], 24, Frue Kirkestræde-datter af skrædersv. Søren Petersen - født Kjøbenhavn
1859, 11te Februar, Viet, Peter Andreasen [ugift, steenhugger], 29, Ramsherred - søn af huusmand Andreas Frandsen - født i Weflinge, Anne Lorentzen Ramberg [pige], 30, Ramsherred - datter af hmd. Lorents Peter Ramberg-født Etterup i Rørup
1859, 2den April, Viet, Hans Lauritsen [ugift, klodsemager], 24, Nørre Næraae Sogn - søn af huusmand Laurits Larsen-født i Nørre Næraae, Mariane Rasmusdatter [pige], 33, Frue Kirkestræde - datter af corporal Ras. Rasmussen -født i Sct. Hans
1859, 20de April, Viet, Hans Rasmussen [enkemand, arbeidsmand], 43, Frederiksgade - søn af huusmand Ras. Hansen - født i Aarslev, Maren Knudsen [pige], 31, Frederiksgade - datter af Anne Hansdatter - født i Aarslev
1859, 20de April, Viet, Lars Knudsen [ugift, smaahandler], 28, Willestofte Paarup Sogn-søn af huusfæster Knud Larsen-født i Sct. Hans, Edel Cathrine Hansine Rasmine Hartmann [jomfru], 41, Frederiksgade - datter af trompeter Ras. Hartmann
1859, 27de April, Viet, Laurits Christian Lauritsen [ugift, slagtersvend], 23, Nedergade -søn af Johanne Jensdatter -født Kjøbenhavn Fødselsstiftelse, Anne Margrethe Frederiksen [pige], 27, Myntestrædet - datter af indsidder Frederik Loth - født i Næsbye
1859, 6te Mai, Viet, Thomas Thomasen [ugift, skomagermester], 37, Claregade - søn af skomagermester Niels Thomsen - født i Sct. Knuds, Anne Johanne Christiane Sørensdatter [pige], 31, Overgade - datter af dagleier Søren Hansen - født i Faaborg
1859, 9de Mai, Viet, Johannes Zeuthen v. Schroll [ugift, lieutenant af Cavalleriet], 28, Kjøbenhavn - søn af landmand J. G. Schroll-født Faaborg sogn i Jylland, Else Betty Jacobine Svitzer [jomfru], 26, Frue Præstegaard-datter af sognepræst Hans Peter Svitzer - født Samsø
1859, 13de Mai, Viet, Adam Adolph Bernhard Klüver [ugift, skomagermester], 29, Overgade - søn af skomagermester Christoph Klüwer - født i Schwerin, Laurine Larsen [pige], 21, Overgade - datter af afdøde gaardmand Lars Knudsen - født i Munkeboe
1859, 19de Mai, Viet, Jørgen Nielsen [enkemand, muursvend], 36, Frederiksgade 67 - søn af tjenestekarl Niels Hansen - født i Orte, Mariane Hansdatter [pige], 31, Frederiksgade - datter af huusmand Hans Petersen - født i Werninge
1859, 7de Juni, Viet, Jens Christensen [ugift, kongelig lakai], 37, Sorgenfri Lyngbye Sogn-søn af hmd. Chr. Andersen-født i Waalse Falster, Anne Nielsen [jomfru], 29, Sct. Jørgensgade - datter af vognmand Jens Nielsen - født i Frue Sogn
1859, 9de Juni, Viet, Morten Hansen [ugift, tjenestekarl], 31, Sukkergaarden - søn af afd. gmd. i Tanggaard Anders Hansen -født Lumby, Ingeborg Kreiberg [pige], 34, Sukkergaarden - datter af veibetjent Chr. Kreiberg - født i Odense
1859, 24de Juni, Viet, Edvard Ferdinand Esmann [ugift, grosserer], 23, Nørregade - søn af kjøbmand Gustav Ferd. Esmann - født i Nyborg, Dideriea Johanne Josephine Faber [jomfru], 19, Overgade - datter af kjøbmand M. T. F. Faber - født i Frue Sogn
1859, 19de Juli, Viet, Rudolph Christian Strøm [ugift, kjøbmand], 25, Overgade - søn af gjæstgiver S. H. Strøm - født i Odense, Thora Emilie Scharff [jomfru], 23, Overgade - datter af toldbetjent N. Scharff - født i Horsens
1859, 19de August, Viet, Hans Steffensen [enkemand, værtshuusholder], 52, Sortebrødre Torv - søn af gaardmand Steffen Nielsen - født i Jordløse, Dorothea Marie Nielsen [pige], 26, Sortebrødre Torv - datter af huusmand Niels Sørensen -født i Kjølstrup
1859, 31de August, Viet, Johan Hendrik Hansen [ugift, arbeidsmand], 27, Frederiksgade - søn af huusmand Hans Hendrik Christophersen-født Dalum, Maren Pedersen [pige], 28, Frederiksgade - datter af huusmand Peder Iversen - født i Sanderum
1859, 7de September, Viet, Jørgen Hansen [ugift, klodsemager], 32, Middelfart - søn af huusmand Lars Sørensen - født i Roerslev Sogn, Christiane Jensen [pige], 40, Overgade - datter af Jens Jørgensen - født i Nørre Lyndelse Sogn
1859, 22de September, Viet, Carl Adolph Krarup [ugift, kjøbmand], 44, Kjerteminde - søn af sognepræst Chr. Jensen Krarup - født i Bregninge, Christine Cecilie Christiansen [jomfru], 24, Kjerteminde - datter af arbeidsmand Ras. Christiansen -født Kjøbenhavn
1859, 22de September, Viet, Gottlieb Ferdinand Krarup [ugift, godsforvalter, exam.juris.], 40, paa Schelenborg-søn af sognepræst Chr. Jensen Krarup -født i Bregninge, Anne Jensen [jomfru], 28, Overgade - datter af indsidder Jens Hansen - født Landet paa Taasinge
1859, 29de September, Viet, Jørgen Christensen [ugift, arbeidsmand], 29, Skræppestrædet - søn af huusmand Christen Hansen - født i Steenløse, Amalie Nielsen [pige], 31, Skræppestrædet - datter af Niels Knudsen - født i Fjeldsted Sogn
1859, 14de October, Viet, Jacob Nielsen [enkemand, dagleier], 50, Grynhusene - søn af huusmand Niels Andersen - født i Tommerup, Karen Eriksen [pige], 50, Frederiksgade - datter af huusmand Erik Jensen - født i Seden
1859, 2den November, Viet, Hans Christian Hansen [ugift, tømmersvend], 29, Nørrebro - søn af huusmand Hans Hansen - født Willestofte i Paarup, Marie Elisabeth Bonnesen [pige], 26, Frederiksgade - datter af sadelmager Jens Bonnesen - født i Haarslev
1859, 2den November, Viet, Hans Christensen [ugift, tjenestekarl], 29, Sortebrødre Torv - søn af Anne Marie Hansdatter - født i Sønderbroby, Abelone Nielsen [pige], 28, Nedergade - datter af huusmand Niels Johansen - født Jersore i Klinte
1859, 2den November, Viet, Peter Jørgen Nielsen [enkemand, fyrbøder], 36, Staalstrædet - søn af Anne Marie Andersdatter - født i Fjeldsted Sogn, Anne Marie Madsen [pige], 37, Overgade - datter af huusmand Mads Nielsen - født Breed i Wissenberg
1859, 5te November, Viet, Anders Rasmussen [ugift, huusmand], 33, Ryslinge - søn af huusmand Ras. Rasmussen - født i Ryslinge Sogn, Dorthe Marie Hansen [pige], 33, Killerup - datter af skræder Hans Jensen - født Killerup i Frue Sogn
1859, 3die December, Viet, Lars Nielsen [ugift, murer], 24, Eiby - søn af indsidder Niels Hansen - født i Marslev, Nicoline Hansen [pige], 23, Gildestedhuus -datter af dagleier Hans Chr. Jørgensen - født Frue Sogn
1859, 7de December, Viet, Peter Joseph Langscheidel Petersen [ugift, tjenestekarl], 26, N. Lyndelse Sogn -søn af muursv. Joh. Henr. Petersen-født i Sct. Knuds, Anne Dorthea Andersen [pige], 21, Landebedhuset - datter af Abelone Marie Hellesdatter - født i Rørup
1859, 9de December, Viet, Mogens Christian Hansen [ugift, klodsemager], 20, Frederiksgade 61 - søn af Marie Andersdatter - født i Wissenberg, Anne Kirstine Hansen [enke], 27, Frederiksgade 61 - datter af tjenestekarl Hans Rasmussen - født Nyborg
1859, 30te December, Viet, Jeppe Madsen [ugift, gaardeier], 59, Killerup - søn af gaardmand Mads Jeppesen - født i Killerup, Kirsten Rasmusdatter [pige], 41, datter af gaardmand Rasmus Hansen - født i Nederholluf
1860, 4de Januar, Viet, Hans Andersen [ugift, muursvend], 24, Frederiks Forstad 93 - søn af huusmand Anders Hansen - født i Aasum, Marie Sopie Knabe [pige], 29, Frederiks Forstad 93- datter af underofficeer C. Knabe-født Fredericia
1860, 7de Januar, Viet, Mads Rasmussen [ugift, avlskarl], 36, Gillestedgaard - søn af gaardmand Rasmus Madsen - født i Skambye Sogn, Maren Rasmussen [pige], 21, datter af gaardmand Ras. Jørgensen i Biskorup - født i Frue Sogn
1860, 1ste Februar, Viet, Poul Hansen [enkemand, brygger], 44, Sct. Jørgensgade - søn af Anne Marie Hansdatter - født i Wissenberg, Mette Kirstine Rasmussen [pige], 32, Sct. Jørgensgade - datter af huusmand Ras. Rasmussen - født i Paarup
1860, 3die Februar, Viet, Carl Christian Sørensen [ugift, pottemager], 22, Sct. Jørgensgade - søn af pottemager J. C. Sørensen - født i Frue Sogn, Anne Marie Clemmensen [jomfru], 23, Bangsboder - datter af slagtermester Joh. Clemmensen -født Kjerteminde
1860, 11te Februar, Viet, Christian Nielsen [ugift, træskomand], 29, udf. Frederiksbroen-søn af huusmand Niels Jørgensen -født i Wissenberg, Maren Hansen [pige], 31, udf. Frederiksbroen-datter af huusm. Hans Andersen - født i Wissenberg
1860, 7de Marts, Viet, Rasmus Christiansen [ugift, tjenestekarl], 33, Nørrebro 119 - søn af boelsmand Christian Larsen - født i Aasum, Karen Marie Thomasdatter [pige], 31, Eiby Mark - datter af Maren Rasmusdatter - født i Frue Sogn
1860, 7de Marts, Viet, Ole Nielsen Christensen [ugift, tjenestekarl], 25, Nedergade - søn af Christen Albrechtsen - født i Brenderup Gudbjerg, Karen Petersen [pige], 25, udf. Frederiksbroen-datter af huusmand Peter Hansen-født i Agedrup
1860, 13de Marts, Viet, Niels Petersen [ugift], 34, Grindløse Sogn-søn af gaardmand Peder Christensen Ladegaard -født Tved, Marie Kirstine Jensen [pige], 25, Grindløse Sogn-datter af huusmand Jens Larsen i Aabjerg Brenderup Sogn
1860, 31te Marts, Viet, Peder Pedersen [ugift, avlskarl], 50, Thoruplund i Aasum Sogn-søn af inds. Peder Pedersen - født i Aarslev, Maren Kirstine Hansdatter [pige], 30, Overgade - datter af huusmand Hans Petersen - født i Aasum
1860, 12te April, Viet, Peter Laurits Petersen [ugift, skomagermester], 28, Frue Kirkestræde - søn af skomager Jens Petersen - født i Vedby Sogn, Maren Kirstine Nielsen [pige], 29, Bangsboder - datter af gaardmand Niels Larsen Norup - født i Sanderum
1860, 20de April, Viet, Johan Frederik Bohr [ugift, garvermester], 32, Ramsherred - søn af snedkermester N. E. Bohr - født i Helsingør, Louise Christiane Wilhelmine Spøhr [jomfru], 19, Frue Kirkestræde-datter af garvermester Joh. C. Spøhr - født i Odense
1860, 2den Mai, Viet, Julius Ferdinand Stolzenbach [ugift, muursvend], 24, Skræppestrædet - søn af skomagersvend Stolzenbach - født i Frue Sogn, Karen Marie Nielsen [jomfru], 21, Skræppestræde - datter af vægter Niels Petersen - født i Frue Sogn
1860, 2den Mai, Viet, Christian Diderik Feldthusen [ugift, snedkersvend], 25, Præstestrædet - søn af skomagersvend Ras. Feldthusen -født Kjerteminde, Anne Sørensen [pige], 20, Præstestrædet - datter af Marie Hansdatter - født i Lumbye
1860, 11te Mai, Viet, Anders Bertelsen [ugift, tømmermester], 35, Albanigade - søn af dagleier Bertel Andersen - født i Sanderum, Jensine Petrine Dorch [jomfru], 25, Kirkestrædet - datter af hofhattemager H. J. Dorch - født i Frue Sogn
1860, 19de Mai, Viet, Niels Nielsen Lind [ugift, tjenestekarl], 26, Nedergade - søn af dagleier Niels Nielsen - født i Middelfart, Maren Tange [pige], 24, Sct. Jørgensgade - datter af væver Morten Tange - født i Aasum
1860, 23de Mai, Viet, Christian Wilhelm Voller [ugift, slagtersvend], 20, Pjentedamsgade - søn af slagtermester A. H. Voller - født i Sct. Knuds, Petrine Wilhelmine Petersen [pige], 24, Sortebrødre Torv- datter af Anne Kirstine Hendriksen -født i Frue Sogn
1860, 22de Mai, Viet, Hans Peter Richard Rex [ugift, snedkermester], 28, udf. Fr.broen - søn af skomager Jochum Rex - født i Frue Sogn, Wilhelmine Specht [jomfru], 23, Frederiksgade-datter af schäfer og borger K. Specht - født i Ettenheim
1860, 31te Mai, Viet, Hans Peter Schmidt [ugift, skomagermester], 23, Nedergade - søn af skomager J. J. Schmidt - født i Sct. Knuds Sogn, Johanne Marie Martensen [pige], 27, Nedergade - datter af arbeidsmand Jens Martensen - født i Tønder
1860, 19de Juli, Viet, Rasmus Nielsen [ugift, tjenestekarl], 39, Sct. Knuds Landsogn - søn af indsid. Niels Nielsen - født i Skibhusene, Karen Rasmussen [enke], 29, Sct. Jørgensgade - datter af Rasmus Jepsen - født i Bullerup
1860, 30te Juni, Viet, Søren Larsen [enkemand, dagleier], 39, Eiby Mark - søn af huusmand Lars Hansen - født i Fraugde, Johanne Marie Hansen [pige], 33, ved Kragsberg - datter af huusmand Hans Larsen - født i Eiby
1860, 4de Juli, Viet, Carl Gottlob Wehner [ugift, skomagersvend], 30, Overgade -søn af Johanne Christiane Scheu -født i Neustadt an der Orla, Anne Johanne Hansen [pige], 23, Mellemstrædet - datter af dagleier Hans Jørgensen - født i Sct. Knuds
1860, 1ste August, Viet, Ole Petersen [ugift, tjenestekarl], 33, Nedergade - søn af huusmand Peter Hansen - født i Røninge, Anne Rasmussen [pige], 25, Bangsboder - datter af Karen Nielsen - født i Søndersøe
1860, 7de August, Viet, Niels Christophersen [enkemand, forhenv. opsynsmand], 71, Gjelsted Sogn -søn af huusmand Christopher Nielsen -født Tanderup Sogn, Sophie Nielsdatter [enke], 50, Sortebrødre Torv - datter af dagleier Niels Rasmussen -født Sct. Knuds
1860, 5te September, Viet, Børre Petersen [ugift, skræddersvend], 30, Sct. Jørgensgade - søn af Peter Christophersen - født i Wangs i Norge, Christiane Petersen [pige], 33, Sct. Jørgensgade - datter vægter Peter Hansen - født Sct. Hans
1860, 5te September, Viet, Hans Wilhelm Henningsen [ugift, hjulmager], 24, Liliendal Eiby Mark - søn af mekanikus P. C. Henningsen - født i Eiby, Dorthea Sørensen [pige], 23, Liliendal Eiby Mark -datter af glarmester Ped. Sørensen -født i Assens
1860, 29de September, Viet, Johan Christian Martin Rath [ugift, pottemagersvend], 25, Søndergade - søn af arbeidsmand J. H. F. Rath - født i Eckernførde, Maren Kirstine Rasmussen [pige], 27, Arendal Eiby - datter af dagleier Ras. Andersen - født i Sct. Hans
1860, 13de October, Viet, Niels Christophersen Hjeronimus [ugift, skomagermester], 27, Klingenberg - søn af skomager J. C. Hjeronimus - født i Frue Sogn, Nicoline Christiane Hjernøe [jomfru], 29, Overgade - datter af snedker H. H. Hjernøe - født i Assens
1860, 3die November, Viet, Jørgen Madsen [ugift, malersvend], 28, Mellemstrædet - søn af træskomand Mads Jørgensen - født i Werninge, Dorthea Kirstine Christensen [pige], 22, Sct. Jørgensgade -datter af gaardeier Christen Hansen -født i Guldager
1860, 7de November, Viet, Niels Julius Victor Clausen [ugift, farver], 24, Nørregade - søn af kjøbmand H. C. Clausen - født i Nykjøbing Sjælland, Caroline Marie Nielsen [jomfru], 26, Nedergade - datter af vognmand Jørgen Nielsen - født i Frue Sogn
1860, 7de November, Viet, Isach Andersen [ugift, tjenestekarl], 33, Nørregade - søn af huusmand Anders Hansen - født i Særslev Sogn, Kirstine Marie Nielsdatter [pige], 39, paa Postgaarden - datter af skovrider Niels Hansen - født i Gamtofte
1860, 24de November, Viet, Hans Jensen [ugift, dreier], 26, paa Heden - søn af Karen Elise Pedersen - født i Trolleborg Sogn, Anne Kirstine Christensen [jomfru], 40, Liliandal i Eiby - datter af skolelærer E. Christensen - født i Krarup
1860, 23de November, Viet, Peder Jensen [ugift, brænde...], 32, paa Postgaarden - søn af Jens Larsen - født i Mesinge, Anne Kirstine Hansdatter [pige], 29, Frue Kirkestræde - datter af huusmand Hans Petersen - født i Werninge
1860, 1ste December, Viet, Mads Madsen [enkemand, arbeidsmand], 55, Frederiksgade - søn af huusmand Mads Rasmussen - født i Søllinge Sogn, Anne Marie Henriksdatter [enke], 44, Frederiksgade - datter af dagleier Henrik Hansen - født Sanderum Sogn
1860, 5te December, Viet, Rasmus Pedersen [ugift, tjenestekarl], 26, Brogaden - søn af huusmand Peder Jørgensen - født i Nørreby Sogn, Anne Marie Hansdatter [pige], 31, Pjentedam - datter af boelsmand Hans Nielsen - født i Lumby Sogn
1860, 5te December, Viet, Rasmus Christiansen [ugift, gaardskarl], 25, Sortebrødre Torv -søn af Gjertrud Kirstine Christophersen-født Allerup, Anne Cathrine Andersen [pige], 27, Skræppestrædet - datter af indsidder Anders J. Andersen - født i Seden
1860, 5te December, Viet, Laurits Christian Hansen [ugift, skomagersvend], 25, Ramsherred - søn af skomagersvend Christian Hansen-født Sct. Hans Sogn, Marie Julie Wilhelmine Binau [jomfru], 27, Mellemstrædet - datter af veibetjent Binau - født i Brudager
1860, 7de December, Viet, Christian Johan Frederik Friis [ugift, personel capellan], 27, Kjølstrup - søn af sognepræst Otto Engelsted Friis - født Kjølstrup, Juliane Marie Landkilde [jomfru], 28, Eiby Mølle -datter af mølleeier Stephen Chr. J. Landkilde-født Fraugde
1860, 14de December, Viet, Rasmus Andersen [ugift, brændeviinskarl], 31, Sortebrødre Torv-søn af hmd. og skrædder Anders Rasmussen-født i Dræby, Anne Marie Larsen [enke], 42, Sortebrødre Torv - datter af huusmand Lars Mathiesen - født i Birkende
1861, 2den Januar, Viet, Johann Frederik Christian Acker [ugift, bogbindersvend], 35, Sct. Jørgensgade - søn af vognmand Joh. Fr. Acker - født i Lÿbek, Dorothea Christine Gerhard [jomfru], 24, Sct. Jørgensgade-datter af kleinsmed Jac. Henr. Gerhard-født Frue Sogn
1861, 6te Februar, Viet, Carl Julius Lund [ugift, muursvend], 23, Skræppestrædet - søn af pottemagersvend Chr. Lund - født i Frue Sogn, Juliane Emilie Petersen [pige], 21, Skræppestrædet - datter af corporal Peter Petersen - født i Sct. Hans
1861, 6te Februar, Viet, Hans Jespersen [ugift, tjenestekarl], 36, Kragsberg - søn af tømmermand Jesper Hansen - født i Davinde Sogn, Anne Kirstine Petersen [pige], 25, Ramsherred - datter af Anne Marie Jacobsen - født i Sct. Hans Sogn
1861, 8de Februar, Viet, Henrik Peter Hansen Holst [ugift, handelsagent], 29, Odense - søn af skipper Joh. G. Holst - født i Ærøeskjøbing, Marie Birgitte Lovise Obel [jomfru], 19, Sct. Jørgensgade - datter af skomager S. L. Obel - født Frue Sogn
1861, 22de Februar, Viet, Hans Christian Andersen [ugift, muurmester], 33, Frederiksgade - søn af Johanne Marie Rasmussen - født i Brylle, Nielsine Conradine Nielsen [jomfru], 25, Frederiksgade - datter af marschandiser A. M. Nielsen - født Sct. Hans
1861, 26de Februar, Viet, Peder Michelsen Nielsen [ugift, skrædder], 26, Eiby Mølle - søn af snedker N. N. Nielsen -født Vestervedsted ved Ribe, Karen Kirstine Andersen [pige], 20, Eiby Mølle - datter af tømmersvend Anders Hansen - født i Seden
1861, 6te Marts, Viet, Søren Christensen [ugift, arbeidsmand], 42, Ramsherred - søn af huusmand Christen Sørensen - født i Wissenberg, Anne Marie Rasmussen [pige], 37, Rasmherred - datter af Anne Jørgensdatter - født i S. Næraae
1861, 6te Marts, Viet, Carl Wilhelm Christophersen [ugift, skræddersvend], 24, Sct. Jørgensgade-søn af arbmd. Chr. Andreasen-født Sandby paa Laaland, Hedevig Larsine Bruun [pige], 21, Sct. Jørgensgade -datter af væver B. N. Bruun - født i Sct. Knuds Sogn
1861, 19de Marts, Viet, Hans Stephan Anton Ludvig Demant [ugift, uhrmager], 32, Overgade - søn af procurator H. J. Demant - født i Dalum Sogn, Renate Ottilie Therese Cordes født Rennebarth [mad., fraskilt kone], 34, Overgade - datter af W. G. Rennebarth - født i Stettin
1861, 10de April, Viet, Henrik Jensen [ugift, tjenestekarl], 24, Vestergade - søn af boelsmand Jens Rasmussen - født i Ørsted Sogn, Kirsten Nielsen [pige], 27, Postgaarden - datter af Ellen Nielsdatter - født i Tommerup
1861, 20de April, Viet, Hendrik Martin Christian Olsen [ugift, smed], 28, paa Heden - søn af muurmester C. F. Olsen - født i Rye Sogn, Maren Dorthea Nielsen [jomfru], 18, Sortebørdre Torv - datter af huusmand Niels Christensen - født i Stige
1861, 1ste Mai, Viet, Rasmus Larsen [ugift, tjenestekarl], 33, Overgade - søn af Anne Kirstine Rasmussen - født i Brylle, Else Marie Pedersen [pige], 40, Overgade - datter af huuseier Peder Hansen - født i Vigerslef Sogn
1861, 4de Mai, Viet, Knud Larsen [ugift, tjenestekarl], 36, Stige - søn af væver Lars Eriksen - født i Killerup, Karen Hansen [pige], 26, Eiby Mark - datter af huusmand Hans Johansen - født i Orte
1861, 28de Mai, Viet, Jørgen Frederik Lundhoff Frydendahl [ugift, proprietair], 36, Haarslev Sogn - søn af kjøbmand Joh. H. Frydendahl - født i Odense, Wilhelmine Westrin [jomfru], 27, Nedergade - datter af skomager E. Westrin - født i Sct. Knuds Sogn
1861, 21de Juni, Viet, Christian Frederik Lund [ugift, muursvend], 26, Skræppestrædet - søn af pottemager H. C. Lund - født i Frue Sogn, Juliane Marie Eriksen [jomfru], 24, Skræppestrædet - datter af Kirst. Marie Jørgensen - født i Frue Sogn
1861, 3die Juli, Viet, Anders Steffensen [ugift, værtshuusholder], 32, Brogade 24 -søn af boelsmand Steffen Andersen - født i Næsbyhovedbroby, Erne Marie Jensine Hansen [jomfru], 24, Brogade - datter af forhen vagtmester Anders Hansen - født Sct. Hans
1861, 19de Juli, Viet, Hans Christian Rasmussen [ugift, tjenestekarl], 29, Sct. Jørgensgade -søn af rugbrødbager Ras. Rasmussen -født i Frue Sogn, Petrine Sophie Frederikke Ludvigsen [pige], 24, Sct. Jørgensgade-datter af Gjertru Marie Ludvigsdatter-født Sct. Knuds
1861, 10de August, Viet, Martin Nielsen [ugift, sadelmagermester], 25, Brogade - søn af vagtmester Niels Petersen (Longelse)-født i Sct. Hans, Kirstine Caroline Hjeronimus [jomfru], 23, Bangsboder-datter af skomager Joh. Christoph Hjeronimus-født Frue Sogn
1861, 17de August, Viet, Peder Hansen [ugift, boelsmand], 36, Nyboe Trolleborg Sogn-søn af gaardmand Hans Petersen-født i Trolleborg, Maren Kirstine Boline Sørensen [pige], 24, Eiby - datter af smed Mads Sørensen - født i Eiby
1861, 7de September, Viet, Erik Bom [ugift, smedemester], 39, Overgade - søn af skomager P. H. Bom - født i Kjerteminde, Larsine Johanne Kirstine Mathilde Rhoed [jomfru], 28, Overgade - datter af brændevbr. M. P. S. Rhoed - født i Frue Sogn
1861, 2den October, Viet, Niels Eriksen [ugift, bagermester], 36, Overgade - søn af dagleier Erik Nielsen Torp - født i Middelfart, Anne Mogensine Margrethe Høiberg [jomfru], 23, Overgade - datter af skolelærer H. J. Høiberg - født i Gummerup
1861, 29de October, Viet, Niels Christiansen [ugift, tømmersvend], 33, Sct. Jørgensgade - søn af Anne Hansdatter - født i Dongshøirup, Juliane Marie Schjötz [jomfru], 37, Sct. Jørgensgade - datter af smedesvend H. V. Schjøtz - født Frue Sogn
1861, 5te November, Viet, Daniel Carl Ludvig Cramer [ugift, forpagter], 33, Wedelsborg Huusby Sogn -søn af kudsk M. Cramer - født paa Augustenborg, Anne Marie Jørgensen [jomfru], 37, Sct. Jørgensgade -datter af muursvend Ras. Jørgensen -født i Frue Sogn
1861, 8de November, Viet, Hans Knudsen [enkemand, arbeidsmand], 43, paa Heden - søn af Knud Hansen - født i Rynkebye, Maren Pedersen [enke], 33, Sct. Jørgensgade - datter af huusmand Peder Jensen - født i Holev
1861, 7de December, Viet, Hans Peter Christian Nielsen [ugift, tjenestekarl], 35, Hunderup - søn af Magdalene Hedevig Theodorusdatter -født i Sct. Knuds, Maren Nielsen [pige], 30, Fr.gade 67 - datter af huusmand Niels Nielsen - født i Paarup Sogn
1862, 6te Januar, Viet, Mads Christian Jensen [enkemand, tjenestekarl], 38, Aasum - søn af huusmand Jens Chr. Hansen -født Ugelt Sogn Hjørring Amt, Kirsten Pedersen [enke], 47, Aasum Bro i Frue Sogn -datter af indsidder Peter Jensen - født i Holev
1862, 15de Januar, Viet, Christen Madsen [ugift, tjenestekarl], 36, Nørregade - søn af hmd. Mads Christensen - født i Ølsted (ved Aarhuus), Karen Kjellerup [jomfru], 24, Fr.gade - datter af Cicilie Kirstine Hansen - født i Tved Sogn
1862, 17de Januar, Viet, Hans Rasmussen [ugift, brædevinsbrænder], 50, Fr.gade - søn af sognefoged Ras. Hansen - født i Aarslev, Gjertrud Marie Larsen [jomfru], 31, Fr.gade - datter af brændevinsbrænder Jens Larsen - født i Frue Sogn
1862, 2den April, Viet, Jens Enevoldsen [ugift, tjenestekarl], 29, paa Kongsberg - søn af Enevold Jensen - født i Gauerslund Sogn, Anne Marie Andreasen [pige], 33, Lykkedalhuset Nyborg Landevei-datter af Karen Hansdatter-født Søndersø
1862, 25de April, Viet, Christian Julius Schmidt [ugift, bager], 30, Overgade 68 - søn af Anne Marie Nielsen - født Sct. Knuds Sogn, Marie Christine Martensen [jomfru], 25, Nedergade - datter af arbeidsmand Jens Martensen - født i Tønder
1862, 7de Mai, Viet, Peder Larsen [ugift, tjenestekarl], 43, Killerup - søn af huusmand Peder Jensen - født i Killerup, Anne Marie Rasmussen [enke], 44, Eiby - datter af Karen Stephensen - født i Høierup
1862, 7de Mai, Viet, Jens Rasmussen [enkemand, arbeidsmand], 35, Fr.gade - søn af huusmand Ras. Hansen - født i N. Lyndelse, Mette Petrea Christensen [pige], 46, Fr.gade - datter af værtshuusholder Christen Rasmussen - født i Odense
1862, 9de Mai, Viet, Peder Nielsen [ugift, rugbrødbager], 39, Nedergade - søn af gaardmand Niels Larsen - født i Dreslette Sogn, Karen Larsen [pige], 27, Overgade - datter af gaardmand Lars Hansen - født i Dreslette Sogn
1862, 28de Mai, Viet, Henning Jørgen Hansen [ugift, skrædder], 31, Eiby Mark - søn af huusmand Hans Madsen - født i Frue Sogn, Anne Marie Christiansen [pige], 22, Eiby Mark - datter af væver Chr. Hansen - født i Munkeboe
1862, 28de Mai, Viet, Jens Nielsen [enkemand, vognmand], 66, Sct. Jørgensgade -søn af vognmand Niels Jensen -født i Sct. Knuds Sogn, Karen Hansen [enke], 45, Sct. Jørgensgade - datter af gaardmand Hans Nielsen - født i Werninge
1862, 4de Juni, Viet, Christen Hansen [enkemand], 53, Hunderup Skov - søn af smed Hans Andersen - født i Gamtofte Sogn, Maren Andersen [enke], , Pjentedamsgade - født 1804 i S. Næraae
1862, 14de Juni, Viet, Peder Michaelsen [enkemand, huuseier], 42, Munkeboe - søn af skomager Michael Christiansen - født i S. Broby, Anne Sørensen [pige], 37, Frederiksgade - datter af huusmand Søren Hansen - født i Werninge Sogn
1862, 2de Juni, Viet, Mads Christian Hansen [ugift, værtshuusholder], 30, Overgade 64 - søn af huusmand Hans Madsen - født i Brylle Sogn, Maren Jensen [pige], 25, Overgade - datter af Jens Andersen - født Frøbjerg Orte Sogn
1862, 17de Juli, Viet, Andreas Julius Laurits Rasmussen [ugift, snedkersvend], 23, Hans Jensens Stræde-søn af arbmd. Christopher Rasmussen-født Sct. Hans, Maren Kirstine Frederikke Nielsen [pige], 19, Sct. Jørgensgade - datter af Anne Marie Andersen - født i Frue Sogn
1862, 26de Juli, Viet, Jørgen Christian Sylov [ugift, tjenestekarl], 40, Christiansdal - søn af Anne Marie Jørgensen - født i Sct. Hans Sogn, Jensine Jensen [pige], 40, Grynhusene - datter af huusmand Jens Jensen - født i Wissenberg Sogn
1862, 2den August, Viet, Rasmus Simonsen [ugift, gaardskarl], 37, Fiskertorvet - søn af indsidder Simon Andersen - født i S. Broby, Marie Nielsen (Ravn) [pige], 27, Sct. Jørgensgade - steddatter af Ras. Rasmussen - født i Østerhæsinge
1862, 6te August, Viet, Hans Hansen [ugift, ungkarl], 37, Vestergade - søn af gaardmand Hans Andersen - født i Anderup, Johanne Jensen Brandt [pige], 27, Overgade - datter af skomager Jens Christophersen - født i Hillerslev
1862, 26de August, Viet, Ras. Erik Frisenberg Hansen [ugift, kjøbmand], 33, Gaabense N. Nederby Falster - søn af skolelærer Hansen - født Indslev, Jensine Juliane Antonette Nielsen [jomfru], 27, Sortebrødre Stræde-datter af stabstrompeter J. Nielsen -født Sct. Hans
1862, 2den September, Viet, Sophus Peter Anton Kingo Holm [ugift, kjøbmand], 26, Fr.gade - søn af skolelærer Elias Holm - født i Harrendrup, Marie Kirstine Nielsen [jomfru], 23, her af sognet - datter af skolelærer H. Nielsen i Kjøng Sogn
1862, 1ste October, Viet, Wihelm Joachim Heinrich Wildt [ugift, skorsteensfeier], 28, Nørregade-søn af Heinrich Wildt -født Fürstenberg Mechlenburg-Strelitz, Amalia Dorthea Rosenvinge [pige], 25, Sct. Jørgensgade-datter af pottemagersv. J. L. Rosenvinge-født i Frue
1862, 8de October, Viet, Hans Christian Rasmussen [enkemand, skomagersvend], 36, Sct. Jørgensgade - søn af Anne Marie Hansen - født i Sct. Hans Sogn, Cathrine Frederikke Andersen [pige], 30, Sct. Jørgensgade -datter af tjenestekarl And. Petersen-født Sct. Knuds
1862, 14de October, Viet, Hans Jørgen Andreas Christensen [ugift, drainmester], 28, Ore S. Næraa - søn af smed Christen Henriksen - født i S. Næraa, Maren Pedersen [pige], 32, Blangstedgaard - datter af Peder Hansen - født i Horne Sogn
1862, 20de November, Viet, Jens Christensen [ugift, ungkarl], 26, i Seden - søn af Christen Henriksen - født i Ore S. Næraae Sogn, Karen Larsen [pige], 22, i Seden - datter af gaardmand Lars Poulsen - født i Seden
1862, 22de November, Viet, Rasmus Pedersen [ugift, smed], 29, Dalumgaard - søn af smed Peder Rasmussen - født i Bellinge, Jensine Christensen [pige], 25, Frue Præstegaard - datter af huusmand Niels Christensen - født i Ringe
1862, 24de November, Viet, Frederik Rasmus Daniel Rasmussen [ugift, huuseier], 27, i Eiby - søn af væver Ras. Nielsen - født paa Fødselsstiftelsen, Maren Larsen [pige], 28, i Eiby - datter af sømand Lars Andersen - født i Munkeboe
1862, 26de November, Viet, Rasmus Rasmussen [ugift, gaardskarl], 38, paa Postgaarden - søn af Dorthe Rasmussen - født i Fangel, Mette Kirstine Rasmussen [pige], 25, Mellemstrædet - datter af dagleier Ras. Andersen - født i Nyborg
1862, 16de December, Viet, Rasmus Jensen [enkemand, fæstehuusmand], 49, Fraugde Kjærbye - søn af huusmand Jens Jensen, Mette Cathrine Larsdatter [pige], 41, Biskorup - datter af huuseier Lars Nielsen - født i Agedrup Sogn
1863, 10de Januar, Viet, Hans Peter Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 28, Overgade - søn af dagleier Hans Hansen - født i Odense Sct. Hans Sogn, Karen Larsen [pige], 22, Sct. Jørgensgade-datter af huusmand Lars Chr. Rasmussen-født Sanderum
1863, 29de Januar, Viet, Christian Lund [ugift, kjøbmand], 28, af Faaborg - søn af farver Lund - født i Naskov, Caroline Sophie Schjerning Knudsen [jomfru], 21, Overgade - datter af procurator R. Knudsen - født i Odense
1863, 31te Januar, Viet, Hans Henriksen [ugift, arbeidsmand], 26, Frederiksgade - søn af huusmand Henrik Hansen - født i Sanderum Sogn, Kirsten Pedersen [pige], 36, Frederiksgade -datter af huusmand Peder Andersen -født i Rolfsted Sogn
1863, 6te Februar, Viet, Carl Frederik Schytte [ugift, guldsmed], 60, Skulkenborg - søn af guldsmed Joh. Fr. Schjøtte - født i Odense, Anne Kirstine Nielsen [enke], 35, Sct. Jørgensgade-datter af dagleier Niels Christiansen -født Frue Sogn
1863, 10de Februar, Viet, Frederik Carl Reinhardt Rossing [ugift, gaardeier], 30, Bolund Nim Sogn pr. Horsens - født i Magleby paa Møen, Sophie Cathrine Kirstine Mortensen [frøken], 23, Gl. Møllegade - datter af kammerraad Mortensen - født i Paarup Sogn
1863, 24de Februar, Viet, Enoch Andreas Nissen [ugift, tobaksfabrikant], 41, Torvet - søn af skomager P. Nissen - født i Aalborg, Lovise Hedevig Margrethe Christensen [jomfru], 27, Nedergade - datter af bager A. Christensen - født her i sognet
1863, 25de Marts, Viet, Niels Pedersen [ugift, arbeidsmand], 29, Staalstrædet 31 - søn af huusmand Peder Knudsen - født i Overholluf, Karen Dorthe Jørgensen [pige], 20, Sct. Jørgensgade 2 - datter af arbmd. Morten Jørgensen -født Sct. Hans
1863, 13de April, Viet, Hans Jørgen Hansen [ugift, muursvend], 27, Vindegade - søn af skomager Jørg. Hansen - født i Frue Sogn, Andrea Caroline Marie Jørgensen [pige], 27, Sct. Jørgensgade - datter af Kirstine Dorthea Bekker - født Sct. Knuds
1863, 6te Mai, Viet, Carl Julius Knudsen [ugift, smedesvend], 33, Sortebrødre Torv - søn af dagleier Mathias Knudsen - født i Sct. Hans, Karen Kirstine Rasmussen [pige], 37, Sortebrødre Torv - datter af huusmand Rasm. Nielsen - født i Sandager
1863, 6te Mai, Viet, Frederik Larsen [ugift, tjenestekarl], 25, Aalykkegaard-søn af huusm. Lars Frederiksen i Seierup-født Linneballe, Anne Marie Jensen [pige], 32, Gillestedgaard - datter af huusmand Jens Andersen - født i Lumby Sogn
1863, 23de Mai, Viet, Jørgen Henriksen [ugift, huuseier], 39, Eiby Frue Landsogn - søn af huusmand Henrik Jørgensen - født i Eiby, Nielsine Rasmussen [pige], 22, Eiby - datter af væver Ras. Nielsen - født i Seden
1863, 19de Mai, Viet, Erik Gustav Ströbek [ugift, fuldmægtig], 27, Korsør - søn af godsforvalter Strøbek paa Langensø -født Fjelsted Sogn, Emilie Juliane Christine Christensen [jomfru], 25, Nedergade - datter af bager A. Christensen - her i sognet
1863, 30te Mai, Viet, Rasmus Nielsen [ugift, arbeidsmand], 32, Heden - søn af indsidder Niels Petersen - født i Nørrebroby, Maren Hansen [pige], 26, Frederiksgade - datter af indsidder Hans Rasmussen - født i Allesøe
1863, 13de Juni, Viet, Peder Nielsen [ugift, tjenestekarl], 36, Vestergade - født i Korup 1826, Marie Cathrine Pedersen [pige], 30, Slagbrohuus - datter af huusmand Peder Jensen - født her i sognet
1863, 21de Juli, Viet, Frederik Peter Littau [ugift, grovsmedsvend], 27, Søllinge Sogn - søn af Susanne Christiane Littau - født i Korsør, Johanne Margrethe Hansen [pige], 24, Ramsherred - datter af indsidder Hans Larsen - født i Fjelsted
1863, 23de Juli, Viet, Niels Madsen [enkemand, arbeidsmand], 28, Skræppestrædet-søn af huusmand Mads Frederiksen -født Fraugde (Birkum), Maren Hansen [pige], 33, Skræppestrædet - datter af huusmand Hans Christensen - født Wissenberg
1863, 5te August, Viet, Lars Simonsen [ugift, landmand], 33, Thorstrup ved Varde - søn af gaardmand Lars Larsen - født i Revninge, Cicilia Gundorph [frøken], 35, Overstræde - datter af cancell. herredsf. J. C. Gundorph -født Assens
1863, 7de August, Viet, Poul Bendixen [ugift, brændevinsbrænder], 36, Frederiksgade - søn af B. Pedersen - født i Windinge, Karen Marie Rasmussen [pige], 24, Fr.gade - datter af gaardmand Rasmus Hansen-født Broe i Brenderup Sogn
1863, 10de October, Viet, Mogens Christian Pedersen [ugift, tjenestekarl], 28, Bogense - søn af gaardmand Peder Pedersen - født i Seierup, Juliane Midskov [pige], 23, Sct. Jørgensgade - datter af smaahandler L. A. Midskov - født i Odense
1863, 24de October, Viet, Peder Jensen [ungkarl], 46, Brylle - søn af gaardmand Jens Andersen - født i Fraugde Sogn, Kirsten Rasmussen [enke], 45, Killerup - datter af gaardmand Rasmus Hansen - født i Fraugde
1863, 27de October, Viet, Carl Christian Nielsen - Hansen [ugift, ma.....], 30, Fiskertorvet - søn af Karen Nielsen - født i Odense, Inger Christine Langaae [jomfru], 37, Fiskertorvet - datter af skrædder Jens Langaae - født Odense Sct. Hans
1863, 30te October, Viet, Jens Peter Hansen [ugift, gaardeier], 26, Eiby - søn af vognmand Rasmus Hansen - født Frue Sogn i Odense, Anne Marie Rasmine Andersen [jomfru], 19, Brogade - datter af Kirsten Andersen - født Frue Sogn i Odense
1863, 6te November, Viet, Jørgen Nielsen [ugift, muursvend], 23, Odense - søn af høker Niels Jørgensen - født Frue Sogn i Odense, Karen Sophie Poulsen [pige], 24, Frue Sogn i Odense - datter af gaardmand Poul Rasmussen i Holev
1863, 7de November, Viet, Lars Nielsen [enkemand, arbeidsmand], 27, Gillestedhuus - søn af indsidder Niels Hansen - født i Marslev, Mette Marie Olsen [pige], 20, Risingsgyde - datter af Maren Hansdatter - født i Ollerup Sogn
1863, 21de November, Viet, Rasmus Hendriksen [ugift, tjenestekarl], 30, Dalum Mølle - søn af smed Hendrik Nielsen - født i Ringe Sogn, Christine Dorthe Pedersen [pige], 25, Overgade - datter af huusmand Peder Pedersen -født Sct. Knuds i Odense
1863, 25de November, Viet, Niels Nielsen [ugift, ungkarl], 36, Særslev Sogn - søn af gaardmand Niels Ottesen - født i Søndersøe, Gjertrud Marie Jensen [pige], 27, Særslev Sogn - datter af gaardmand Jens Henningsen - født i Ubberud
1863, 27de November, Viet, Carl Julius Fred. Ernst Hoffmann [ugift, conditor], 27, Slesvig - søn af skrædder A. M. Hoffmann - født i Kjøbstaden Slesvig, Dorma Anna Marie Dury [jomfru], 27, Overgade - datter af tracteur J. B. Dury - født Frue Sogn i Odense
1863, 28de November, Viet, Jørgen Carl Hansen [ugift, muursvend], 39, Jægershaab ved Gillestedgaard-søn af hmd. H. Jørgensen -født Frue Sogn, Dorthea Andersen [pige], 29, Grynhusene - datter af gaardmad Anders Olsen - født i Tommerup
1863, 28de November, Viet, Hans Pedersen [ugift, ungkarl], 26, Killerup - søn af boelsmand Peder Andersen - født i Fraugde Sogn, Pouline Rasmussen [pige], 25, Killerup - datter af Rasmus Andersen - født i Killerup
1863, 29de November, Viet, Sophus Christophersen [ugift, smedesvend], 35, Frue Sogn - søn af smaahandler Christopher Hansen - født i Sct. Knuds, Mariane Steen [pige], 32, Overgade - datter af væver Henrik Steen - født Frue Sogn i Odense
1863, 2den December, Viet, Rasmus Madsen [ugift, skibstømrer], 30, Hesselhavehuus - søn af hjulmand Mads Pedersen - født i Sørup, Hansine Rasmussen [pige], 26, Hesselhavehuus - datter af indsidder Ras. Hansen - født i Steenstrup
1863, 2den December, Viet, Morten Jensen Tarp [fraskilt mand], 45, Vindegade - søn af muurmester Jens Mortensen Tarp - født Vorbasse Sogn, Karen Marie Hansen [pige], 33, Sortebrødre Torv - datter af indsidder Hans Christiansen -født i Høiby
1863, 2den December, Viet, Jens Larsen [ugift, skræddersvend], 27, Sct. Jørgensgade 2 - søn af huusmand Lars Nielsen - født i Ullerslev, Gjertrud Sophie Fjeldsted [pige], 32, Sct. Jørgensgade-datter af bødk. Jac. Nielsen Fjeldsted-født Frue Sogn
1863, 29de December, Viet, Frederik Jacob Gregorius Hjelm Klaumann [ugift, cand. juris], 29, Kjøbenhavn-søn af overkrigscommisair S. C. de Klaumann-født Sct. Knuds, Emma Gustava Maria Sandkilde [jomfru], 23, Eiby Mølle - datter af mølleeier St. J. C. Landkilde - født i Fraugde
1863, 30te December, Viet, Jørgen Jensen [ugift, gaardeier], 40, Kirkendrup -søn af gaardeier Jens Knudsen - født Næsbyhovedsbroby Sogn, Johanne Marie Pedersen [pige], 29, Killerup - datter af gaardmand Peder Larsen - født i Frue Sogn
1864, 2den Januar, Viet, Søren Pedersen [ugift, tjenestekarl], 27, Blangstedgaard - søn af indsidder Peder Hansen - født i Horne, Anne Kirstine Andersen [pige], 26, Liliendal Eiby - datter af møller Anders Nielsen - født i Bogense
1864, 20de Januar, Viet, Christian Nielsen [ugift, tjenestekarl], 21, Tolderlund - søn af sognefoged Niels Jørgensen - født i Tommerup, Anne Kirstine Larsen [pige], 25, Bellinge - datter af gaardmand Lars Hansen - født i Bellinge
1864, 22de Januar, Viet, Søren Hansen [ugift, tjenestekarl], 38, Sortebrødre Torv-søn af boelsmand Hans Nielsen - født i Gjestelev, Adolphine Kirstine Pedersen [pige], 22, Fr.gade 31 - datter af Marie Dorthea Lund - født i Frue Sogn
1864, 10de Februar, Viet, Jacob Heinrich Graveley [ugift, skorsteensfeiersvend], 33, Fiskertorvet - søn af Nicolai Graveley - født i Steinbeck, Hansine Christine Dorthea Fuhrmann [jomfru], 31, Nedergade - datter af skomager N. Fuhrmann - født i Frue Sogn
1864, 24de Februar, Viet, Niels Peder Jensen [ugift, hørbereder], 36, Kjerteminde - søn af hattemagersvend Jens Nielsen - født i Sct. Knuds, Anne Kirstine Madsen [pige], 27, Sortebrødre Torv - datter af huusmand Mads Frederiksen -født Kjølstrup
1864, 2den Marts, Viet, Knud Jørgensen [enkemand, tømmersvend], 37, Blæsenborg - søn af tømmersvend Jørg. Knudsen - født i Vegerslef, Karen Sophie Hansen [pige], 38, Sct. Jørgensgade - datter af A. M. Jensdatter - født i Sct. Hans Sogn
1864, 2den Marts, Viet, Karl August Haenel [ugift, steenhugger], 30, Frederiksgade-søn af oliemester C. G. Haenel-født i Mauerdorf Sachsen, Anne Barbara Petrine Nielsen [pige], 23, Frederiksgade-datter af dagleier Jacob Nielsen-født ...
1864, 28de Marts, Viet, Anders Hjeresen [ugift, tjenestekarl], 37, Munkemølle - søn af boelsmand Hjere Andersen - født Wissenberg Sogn, Maren Hansen [pige], 41, Fr.gade 36 - datter af boelsmand Hans Jensen - født i Ullerslev Sogn
1864, 28de Marts, Viet, Christian Peter Lund [ugift, sadelmagermester, pt. soldat], 26, Fredericia - søn af vognmand P. Lund - født i Frue Sogn, Jensine Marie Mann [pige], 23, Sct. Jørgensgade - datter af muursvend Mann - født i Maribo
1864, 16de April, Viet, Poul Christian Poulsen [ugift, ungkarl], 23, Biskorup - søn af gaardmand Poul Jensen - født i Biskorup, Karen Marie Hansen [pige], 22, Hunderuplund - datter af gaardmand Hans Jensen - født i Ubberud Sogn
1864, 10de Mai, Viet, Heinrich Carl August Willer [ugift, teglværksarbeider], 31, Sct. Jørgens Teglværk-søn af skomager H. Willer -født Almena Tydskland, Johanne Nielsen [pige], 22, Sct. Jørgens Teglværk-datter af huusmand Niels Rasmussen -født Rynkeby
1864, 13de Mai, Viet, Niels Pedersen [ugift, tjenestekarl], 41, Brogade - søn af huusmand Peder Nielsen - født i Aunslev Sogn, Anne Kirstine Nielsen Trolle [pige], 31, Eiby - datter af huusmand Niels Hansen - født i Westerhæsinge
1864, 20de Mai, Viet, Jørgen Jørgensen Brandt [enkemand, vognmand], 45, Nedergade - søn af dagleier Jørg. Jørgensen - født i Middelfart, Bertha Kathrine Jørgensen [jomfru], 34, Nedergade - datter af smed Jørg. Madsen - født i Paarup
1864, 28de Mai, Viet, Lars Rasmussen [ugift, skræddersvend], 28, Skræppestrædet - søn af huusmand Ras. Larsen - født i Tullebølle Sogn, Marie Sophie Frederikke Lund [pige], 22, Skræppestrædet - datter af pottemagersvend H. C. Lund - født Frue Sogn
1864, 8de Juni, Viet, Rasmus Christoffersen [ugift, arbeidsmand], 37, Frederiks Forstad 100-søn af inds. Christ. Andersen -født i Trolleborg, Karen Kirstine Andersen [pige], 39, Frederiks Forstad - datter af Anders Hansen - født i Udby
1864, 6te Juli, Viet, Eric Ericsson [ugift, smedesvend], 28, Fr.gade - søn af arbeidsmand Eric Jomson - født i Bettna Nykjøbingslän, Caroline Marie Dorthe Hundevad [enke], 45, Frederiksgade - født Frue Sogn
1864, 7de September, Viet, Niels Andersen [ugift, teglbrænder], 30, Jægershaab ved Gillestedgaard-søn af hmd. And. Hansen -født Dreslette, Nielsine Amalie Frederiksen [pige], 23, Jægershaab ved Gillestedgaard-datter af hmd. Fr. Larsen -født Tommerup
1864, 22de October, Viet, Jørgen Christian Jørgensen [ugift, skrædder, pt. soldat], 27, Nyborg - søn af huusmand Jørg. Jørgensen - født i Brylle, Marie Cathrine Andersen [pige], 27, Fr.gade - datter af gaardmand Anders Hansen - født i Bederslev Sogn
1864, 28de October, Viet, Christian Peter Schrøder [ugift, slagter], 23, Nørregade - søn af skomager Schrøder - født i Sct. Hans Sogn, Antonie Florentine Sophie Bekker [jomfru], 24, Sct. Jørgensgade - datter af handskemager J. C. Bekker
1864, 28de October, Viet, August Carl Bendixen [ugift, viinhandler], 25, Vestergade - søn af opsynsmand H. Bendixen - født i Esbønderup, Caroline Kirstine Anderskov [jomfru], 31, Overgade - datter af skipper J. F. Anderskov - født i Lumbye
1864, 2den November, Viet, Jørgen Hansen (kalder sig Jørgensen) [enkemand, muursvend], 54, Bangsboder - søn af muursvend Hans Jørgensen - født i Frue Sogn, Sidsel Marie Fløche [jomfru], 51, Bangsboder - datter af skolelærer Fløche - født i Wissenberg
1864, 2den November, Viet, Christian Schack Grundahl [ugift, tjenestekarl], 23, Fr.gade - søn af S. C. Grundahl - født i Hÿgom, Maren Nielsen [pige], 27, Kragsberg - datter af huusmand Niels Knudsen - født i Fjelsted
1864, 2den November, Viet, Mads Jensen [ungkarl, tjenestekarl], 34, Sct. Jørgensgade - søn af huusmand Anders Jensen - født i Paarup Sogn, Maren Hansen [pige], 33, Overgade - datter af Else Madsdatter - født i Thurup
1864, 2den November, Viet, Wilhelm Ferdinand Jensen [ugift, skomager], 28, Sortebrødre Torv - søn af Anne Margrethe Jensen -født i Sct. Hans Sogn, Anne Dorthea Andersen [pige], 29, Fr.gade - datter af indsidder Anders Jensen - født i Spenstrup Sogn
1864, 12te November, Viet, Mathias Christensen [ugift, tjenestekarl], 34, Sct. Jørgensgade-søn af indsidder Christen Rasmussen-født i Skydebjerg, Anne Marie Hansen [pige], 26, Sct. Jørgensgade - datter af huusmand H. Rasmussen - født i Wissenberg
1864, 19de November, Viet, Rasmus Jørgensen [ugift, værtshuusholder], 52, Sct. Jørgensgade - søn af gaardmand Jørgen Hansen - født i Søllested, Mette Rasmussen [enke], 55, Sct. Jørgens Forstad -datter af huusmand Ras. Larsen - født i Tanderup
1864, 26de November, Viet, Lars Hansen [ugift, tjenestekarl], 31, Nørregade - søn af huusmand Hans Jørgensen - født i Sanderum, Maren Jørgensdatter [enke], 40, Frederiksgade - datter af boelsmand Jørgen Skjøts - født i Ellinge
1864, 3die December, Viet, Niels Christensen [ugift, klodsemager], 35, Sortebrødre Torv -søn af inds. Christen Nielsen -født Soderup (Holbek), Sophie Frederikke Hansen [pige], 25, Overstrædet - datter af murer Hans Marcussen - født i Kogsbølle
1864, 21de December, Viet, Rasmus Rasmussen [ugift, tjenestekarl], 29, Vestergade - søn af tømmermand Ras. Rasmussen - født i Rønninge Sogn, Karen Hansen [pige], 31, Sct. Jørgensgade - datter af gmd. Hans Nielsen - født Næsbyhovedsbroby