Seden, 1854-1892, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1854-1892, Seden sogn, Aasum herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1854, 28de October, Viet, Christian Frederik Ferdinand Weiss [ungkarl, pastor], 39, capellan i Søndersø, Cathrine Lorentze Severine Møller [jomfru], 38, af Seden Præstegaard
1854, 5te November, Viet, Niels Hansen [ungkarl, indsidder], 24, i Seden, Gjertrud Marie Nielsen [pige], 24, af Seden
1854, 19de November, Viet, Knud Rasmussen [ungkarl], 28, i Seden, Mette Andersdatter [pige], 26, af Seden
1855, 6te Januar, Viet, Rasmus Mortensen [ungkarl, huusmand], 31, af Seden Mark, Karen Nielsen [pige], 32, af Seden
1855, 9de Februar, Viet, Hans Christian Rasmussen [ungkarl, skibsfører], 28, af Skibhusene, Karen Johanne Dorthe Christophine Heinich [pige], 18, af Seden
1857, 24 Mai, Viet, Anders Hansen [enkemand, skibstømmermand], 45, af Seden, Marie Pedersdatter [enke], 47, af Seden
1857, 18 October, Viet, Lars Jensen [ungkarl, skrædersvend], 21, af Hunderup i St. Knuds Sogn, Anne Madsen [pige], 24, af Seden
1857, 28 November, Viet, Mathias Mortensen [ungkarl, muursvend], 32, af Seden, Mette Andersdatter [pige], 40, af Seden
1857, 30 November, Viet, Mads Peter Larsen [ungkarl, styrmand], 20, af Seden, Abelone Marie Nielsen [pige], 23, af Seden
1857, 13de December, Viet, Anders Madsen [ungkarl, skræder], 34, af Seden, Mette Cathrine Nielsen [pige], 25, af Seden
1859, 19 Februar, Viet, Lars Jacobsen [enkemand, husmand], 40, af Seden, Ane Marie Christensdatter [pige], 46, af Seden Mark
1860, 19de Februar, Viet, Jens Pedersen [ungkarl], 30, tjenende i Stige i Lumby Sogn, Maren Hansen [pige], 20, af Seden
1860, 19de Februar, Viet, Peder Hansen [ungkarl], 22, tjenende i Biskorup Odense Frue Landsogn, Ane Kirstine Christensdatter [pige], 33, af Seden
1860, 22de Juli, Viet, Jens Pedersen [ungkarl], 41, af Vigerø i Munkebo Sogn, Maren Pedersdatter [pige], 27, af Seden
1860, 28de October, Viet, Carl Christian Hansen [ungkarl], 25, af Aasum, Johanne Marie Larsen [pige], 22, af Seden
1860, 10de October, Viet, Lars Jacobsen [enkemand, husmand], 42, af Seden, Ane Jørgensen [pige], 25, af Seden
1861, 24de November, Viet, Hans Hansen [ungkarl, indsidder], 29, tjenende i Seden, Ane Marie Sørensen [pige], 36, i Seden
1862, 15de Februar, Viet, Peder Christian Christensen [ungkarl], 34, i Seden, Ane Kirstine Hansen [pige], 24, Seden Mark
1862, 17de Mai, Viet, Hans Christian Pedersen [ungkarl], 32, af Paarup Sogn, Lucie Charlotte Christensen [enke], 42, af Seden
1862, 20 November, Viet, Jens Christensen [ungkarl], 26, , Karen Larsen [pige], 22, datter af afdøde gaardmand i Seden Lars Poulsen
1863, 8de Mai, Viet, Jens Pedersen [ungkarl, malermester], 35, i Odense, Johanne Kirstine Frandsen [tjenestepige], 28, af Seden
1864, 10de December, Viet, Niels Sørensen [ungkarl, gaardmand], 39, Skovstedet i Bækstrup i Ellinge Sogn, Caroline Marie Larsen [pige], 25, af Seden
1865, 5te November, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, matros], 25, af Skibhusene - født 1840, Abelone Dorthea Christiansen [pige], 25, af Seden - født 1840
1865, 26de November, Viet, Christian Jørgensen [enkemand, husmand], 38, af Hudevad i Rolfsted Sogn - født 1827, Johanne Kirstine Pedersen [pige], 33, af Seden - født 1832
1866, 9 November, Viet, Hans Vissing Hansen [ungkarl, tømrer], 32, af Seden - født 1834, Mette Andersdatter [enke], 49, af Seden - enke efter husmand Mathias Mortensen - døbt 1817
1867, 24de Februar, Viet, Jørgen Nielsen [ungkarl], 26, af Egense i Grindløse Sogn - født 1841, Pouline Madsen [pige], 23, af Seden - født 1843
1867, 13de August, Viet, Hans Hansen [indsidder, fraskilt mand], 42, af Seden - født 1825, Ane Kirstine Hansen [pige], 28, af Seden - født 1839
1867, 7de December, Viet, Hans Julius Møllegaard Hansen, 34, af Aasum - født 1833, Ane Marie Nielsen [pige], 23, af Seden - født 1844
1868, 17de Mai, Viet, Søren Frandsen [ungkarl], 26, af Seden, Karen Marie Hansen [pige], 29, af Seden - født i Birkende 1839
1868, 22de Mai, Viet, Hans Christian Larsen [ungkarl], 27, af Seden - født 1840, Hansine Cecilie Petrine Lorentsen [pige], 22, af Seden - født 1846
1869, 24 April, Viet, Erik Rasmussen [ungkarl], 47, tjenende i Seden Præstegaard - født i Bullerup [Agedrup] 1821, Dortea Rasmussen [pige], 32, af Seden - født 1837
1869, 31te Juli, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 25, af Seden - født i Seden 1844, Kirsten Hansen [pige], 39, født i Birkende 1839
1869, 16de Oktober, Viet, Poul Pedersen [ungkarl, gaardmand], 24, af Seden - født 1845, Line Andersen [pige], 35, født i Paarup Sogn 1834
1869, 20de Oktober, Viet, Søren Simonsen Petersen [ungkarl, skomagersvend], 22, af Odense - født i Hygum i Slevw., Maren Sofie Pedersen [pige], 25, af Seden - født i Seden 1844
1870, 30te April, Viet, Jens Sørensen Johansen [ungkarl], 37, tjenende i Odense - født 1832 i Give Sogn Ribe Stift, Ane Marie Hansen [pige], 33, tjenende i Smaastenskrogen paa Seden Mark - født i Lumby Sogn 1837
1870, 11te Juli, Viet, Lars Christian Hansen [ungkarl], 30, af Seden - født 1840, Petrine Nielsen [pige], 33, af Seden - født i Eiby 1837
1870, 15de November, Viet, Poul Jensen [ungkarl], 34, af Dræby Feed i Munkebo Sogn - født 1836 paa Dræby Feed, Ane Jørgensen [enke], 35, født 1835 - enke efter husmand Lars Jakobsen
1871, 23de December, Viet, Henning Rasmussen [ungkarl], 29, tjenende i Seden Præstegaard - født 1842 i Askholm Kjøng Sogn, Ane Kirstine Madsen [pige], 23, murer Mads Eriksens datter af Seden -født 1848 i Vester Kjærby Agedrup
1871, 26de December, Viet, Anton Christian Lund [ungkarl, arbeidsmand], 24, i Nyborg - født i Jellinge By og Sogn Veile Amt 1847, Ane Kirstine Rasmussen [pige], 30, datter af husmand Rasmus Eriksen i Seden - født i Seden 1841
1872, 25de Mai, Viet, Peder Andersen [ungkarl, indsidder], 25, paa Seden Mark - født i Agedrup Sogn 1847, Ane Marie Rasmussen [pige], 21, født i Aasum 1851
1872, 8de August, Viet, Hans Frode Valdemar Borregaard [urtekræmmer], 40, i Kjøbenhavn - født i Kjøbenhavn 1832, Ane Betty Christense Lintrup, 26, Lintrups datter i Seden - født i Kjøbenhavn 1846
1872, 16de Oktober, Viet, Jens Poulsen [ungkarl], 33, af Birkende - født i Birkende 1839, Ane Marie Andersen, 23, gaardmand Anders Andersens datter af Seden Mark - født i Seden 1849
1872, 2den November, Viet, Peder Jørgensen [ungkarl, smed], 27, i Seden - født i Svendborg 1845, Johanne Kirstine Marie Christiansen [pige], 27, smed i Biskorup Christian Andersens datter - født i Odense 1845
1872, 27 November, Viet, Hans Christian Pedersen [ungkarl, murer], 31, født i Seden 1841, Ane Sofie Jensen [pige], 32, født i Odense 1840 - opholdende sig i Seden
1873, 30te April, Viet, Hans Jørgen Hansen [ungkarl, indsidder], 24, født i Tommerup 1849, Marie Christine Jensen [pige], 31, datter af husmand i Munkebo Jens Hansen - tjenende i Seden Præstegaard
1874, 6te Marts, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl, husmand], 30, paa Seden Mark - født i Seden 1844, Ane Jørgensen [husmandsenke], 39, født i Vester Kjærby i Agedrup Sogn 1835
1874, 10de Mai, Viet, Niels Christian Larsen [ungkarl, skibstømrer], 32, født i Hjorslev i Otterup Sogn 1842 - opholder sig i Veile i Jylland, Abelone Kirstine Frandsen [pige], 28, født i Seden 1846
1875, 5te Mai, Viet, Andreas Peter Dahl Olsen [ungkarl, korporal], 33, i Grændsetoldpolitikorpset - født i Veistrup Sogn i Nordslesvig 1842, Caroline Christiane Andersen [pige], 27, gaardaftægtsmand Anders Hansens datter - født i Seden 1848
1875, 1ste September, Viet, Peder Nielsen [ungkarl, soldat], 24, født i Søllested 1851, Ane Kirstine Pedersen [pige], 20, husmand Peder Pedersen Tornøs datter - født i Seden 1855
1875, 26de November, Viet, Rasmus Christensen [ungkarl], 26, af Ørsted Sogn - født 1849, Laura Camilla Larsen [pige], 21, datter af afd. kanalfoged og gmd.eier Lars Pedersen i Seden -født 1854
1876, 18de Mai, Viet, Peder Andersen [ungkarl], 28, af Seden - født i Rolfsted Sogn 1848, Ane Kirstine Rasmussen [pige], 36, gmd. Rasm. Pedersens datter af Seden - født i Vester Kjærby 1840
1876, 11de Juni, Viet, Claus Clausen [ungkarl, matros], 30, for tiden i Odense - født 1846 i Barsaa Sattrup Sogn i Sønderjylland, Karen Marie Andersen [pige], 26, datter af husmand Anders Larsen i Seden - født i Kjølstrup Sogn 1850
1876, 21de Oktober, Viet, Niels Frandsen [ungkarl], 33, i Seden - født i Seden 1842, Kirsten Jørgensen [pige], 23, datter af gaardmand Jørgen Nielsen i Seden - født i Seden 1853
1876, 3die November, Viet, Hans Jørgen Hansen [ungkarl], 23, af Tved Odense - født i Brudager 1852, Caroline Christine Sørensen [pige], 21, datter af fisker Søren Pedersen i Seden - født i Seden 1855
1876, 25de November, Viet, Hans Vilhelm Jensen [ungkarl], 29, født i Odense 1847, Kirsten Knudsen [pige], 31, datter af afdøde husmand Knud Christensen paa Seden Mark - født 1845
1877, 7de April, Viet, Christen Pedersen [ungkarl, gaardmand], 33, paa Aasum Mark - født i Høirup 1843, Mette Marie Larsen [pige], 20, datter af gmd. Lars Jakob Nielsen paa Seden Mark - født i Seden 1856
1878, 29 Mai, Viet, Niels Sørensen, 36, paa Seden Mark - født i Bullerup Agedrup Sogn 1841, Petrine Hansdatter Langvaad, 30, i Seden - født i Østerhæsinge 1847
1878, 6 December, Viet, Jens Pedersen [ungkarl], 28, i Seden - født i Seden 1850, Rasmine Andreasine Mortensen [pige], 25, datter af hmd. og murer Niels Chr. Mortensen - født i Seden 1853
1879, 2 Mai, Viet, Niels Christian Pedersen [ungkarl], 27, tjener paa Auerholm Odense Sct. Hans Landsogn-født 1852 i Stareklint, Johanne Kirstine Madsen, 19, datter af indsidder Mads Larsen i Seden - født 1859 i Seden
1879, 18 Juni, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 34, af Vester Kjærby - født 1844 Vester Kjærby [Agedrup], Karen Pedersen [enke], 45, født i Birkende 1833 - enke efter gmd. Hans Christensen paa Seden Mark
1879, 2 Juli, Viet, Frederik Theodor Larsen [ungkarl], 28, af Fredericia - født i Seden 1850, Karen Sophie Nielsen, 31, datter af gaardmand Niels Christensen i Seden - født i Seden 1848
1881, 28 Januar, Viet, Nicolai Lorenzen [ungkarl, uhrmager], 46, af Odense - født i Hjarup 1842, Marie Kirstine Lorenzen [pige], 26, af Odense - født i Moltrup 1854
1881, 17 Mai, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 37, af Odense - født i Næsby Broby Sogn 1843, Maren Dorthea Jensen [pige], 26, af Seden - født i Lumby 1854
1881, 25 Mai, Viet, Anders Christ. Nielsen [ungkarl, gaardmand], 37, af Seden - født i Seden 1844, Ane Marie Hansen, 24, gaardmand Rasmus Hansens datter i Seden - født i Seden 1856
1882, 22 Januar, Viet, Rasmus Knudsen [ungkarl, snedkersvend], 24, af Odense - født i Seden 1857, Maren Kirstine Rasmussen [pige], 26, af Seden - født i Hauge Lumby Sogn 1855
1882, 25 November, Viet, Lars Peder Hansen [ungkarl], 27, født i Rynkeby 1855, Maren Kirstine Nielsen [pige], 29, født 1853 i Seden
1882, 17 November, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl], 26, født i Seden 1856, Mette Kirstine Larsen [pige], 21, født i Seden 1859
1882, 20 December, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl], 31, født i Seden 1851, Lavre Kirstine Larsen [pige], 29, født i Seden 1853
1883, 15 December, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl], 27, af Ladegaard Mark i Orte Sogn - født 1856, Abelone Hansen, , i Seden - født 1850
1884, 5 Januar, Viet, Hans Christian Larsen [ungkarl, snedker], , af Seden - født 1855, Ane Kirstine Jørgensen [pige], , i Seden - født 1855
1884, 9 April, Viet, Jørgen Pedersen [ungkarl], , af Odense - født i Eilskov, Ane Margrethe Larsen [pige], , af Seden - født i Bullerup [Agedrup] 1853
1884, 31 Oktober, Viet, Christian Frederiksen [ungkarl], , af Seden - født 1858, Hansine Jørgine Markussen [pige], , ad Seden - født i Seden 1863
1884, 31 Oktober, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl], , af Odense - født 1862, Maren Kathrine Sørensen [pige], , af Seden Mark - født 1853
1884, 8 November, Viet, Hans Jørgen Hansen [ungkarl], , født i Seden 1862, Jorane Rasmine Jensen [pige], , født i Stige Lumby Sogn 1863
1885, 7 Maj, Viet, Jens Christian Hansen [ungkarl], , af Seden - født i Seden 1863, Karen Hansine Nielsen [pige], , af Seden - født i Seden 1861
1885, 20 Maj, Viet, Jens Jakob Sørensen [ungkarl], , af Odense - født 1857, Karen Sofie Knudsen [pige], , født i Seden 1859
1885, 20 November, Viet, Nikolaj Vitting Nikolajsen [ungkarl, tjenestekarl], , paa Ejusi..delsborg - født 1858 (Skibet Sogn), Ane Marie Kathrine Knudsen [pige], , tjener paa Ejusi..delsborg - født 1866 (i Seden Sogn)
1887, 6te April, Viet, Anders Larsen [ungkarl, murer], 26, af Seden Mark, Ane Kirstine Rasmussen [pige], 32, af Seden Mark
1887, 27 August, Viet, Steffen Christian Carlsen [arbejdsmand, enkemand], 31, af Stige, Rasmine Frederikke Andersen [fruentimmer], 40, af Seden
1887, 4de November, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl, gaardmand], 32, af Kirkendrup i Næsbyhovedbroby Sogn, Johanne Marie Christensen [pige], 23, af Seden Mark
1888, 25 Marts, Viet, Christen Povlsen Christensen [ungkarl, boelsmand], , af Vester Thorup i Hanherred - født i Øslev Kæstrup Sogn 1857, Maren Salmansen [pige], , af Seden Salgaard - født i Aggerholm Vester Vandel Sogn i Thy 1856
1888, 5 Maj, Viet, Hans Hansen [ungkarl, væversvend], , af Rynkeby - født ..., Maren Petroline Madsen [pige], , af Seden - født 1865
1888, 3die November, Viet, Julius Pedersen [ungkarl], 25, af Seden - født 1869, Marie Kristine Mortensen [pige], , tjenende i Seden - født 1869
1888, 17 November, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl, tømrer], , af Kjølstrup - født 1859, Lavrine Kirstine Larsen [pige], , af Seden - født 1860
1889, - [dato ikke indført], Viet, Christen Frederiksen [ungkarl], , af Seden - født 1865, Karen Pedersen [pige], , af Seden - født 1854
1889, 2den November, Viet, Hans Christian Johansen [ungkarl, murer], , af Seden - født 1859, Marie Amanda Leopoldine Knudsen [pige], , af Seden - født 1868
1890, 2den Marts, Viet, Peder Kristian Hansen [ungkarl], 26, af Odense - født i Seden 1863, Anna Olivia Kristofine Kristoffersen [pige], 20, af Seden - født i Odense 1869
1890, 13de Juni, Viet, Niels Peder Madsen [ungkarl, gartner], 28, af Bullerup [Agedrup] - født i Bullerup 1862, Karen Kirstine Kristensen [ungpige], 21, af Seden Mark - født i Seden 1868
1890, 7de Juli, Viet, Jørgen Jørgensen [ungkarl], 20, Stegsted Paarup Sogn - født i Stegsted 1870, Karen Kirstine Sørensen [ungpige], 21, af Seden - født i Seden 1868
1890, 30te August, Viet, Jacob Rasmussen [ungkarl], 35, Tommerup - født i Ejby Sogn 1854, Anna Cecilia Olsson [ugift], 22, Seden - født i Sverrig (Fjerrested) 1868
1890, 12 December, Viet, Frits Adolf Richard Bentley M..sen [ungkarl, bødker], 22, Ullerslev - født i Høislev Sogn 1868, Jensine Katrine Madsen [ungpige], 27, af Seden - født i Seden 1863
1891, 7de Maj, Viet, Lars Peder Hansen [ungkarl], 23, af Seden - født i Seden 1867, Augusta Andersen [ungpige], 26, af Seden - født i Sverrig 1864
1891, 23 Maj, Viet, Hans Kristian Knudsen [ungkarl, forpagter], , af Seden - født i Allested 1866, Maren Kirstine Hansen [pige], , af Seden - født i Allested 1867
1891, 23 Maj, Viet, Hans Jacob Frederik Mogensen [ungkarl], 23, Marslev - født 1868 i Birkende Sogn, Lavrine Jakobine Pedersen, 23, Seden - født i Seden 1867
1892, 9 Februar, Viet, Peder Brandt [ungkarl], 25, af Stige - født i Ubberud 1866, Johanne Kirstine Nielsen [ugift], 24, af Seden Mark - født i Bullerup [Agedrup] 1867