Kerte, 1844-1878, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1844-1878, Kerte sogn, Baag herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1844, 18de Januar, 21te Januar, Ane Cat. Larsdatters [barn - udøbt dreng], , Skoven, , , , Ane Cat. Larsdatter [pige - hos huusmand Peder Pedersens enke],
1844, 20de Januar, 28de Januar, Kristen Nielsen, , af Nedermarken - født i Gamtofte Sogn, , , Niels Kristensen [huusmand], ,
1844, 31de Januar, 5te Februar, Hans Christian Christiansen [huusmand, arbeidsmand, gift], 69, i Billeskov Skov - født i Barløse, , , , ,
1844, 9de Marts, 16de Marts, Hans Frandsen [kromand, gift], 72, i Ørsbjerg - født i Flødstrup, , , , ,
1844, 4de April, 10de April, Karsten Andersen [fattiglem, gift], 84, i Fattighuset ved Aaboe - født i Kjerte, , , , ,
1844, 24de Mai, 29de Mai, Lars Larsen [huusaftægtsmand, gift], 73, født i Rørup, , , , ,
1844, 23de Juni, 28de Juni, Simon Hannibalsen Brabant [huusmand, gift], 59, ved Aaboe - født i Kjerte, , , , ,
1844, 20de Juli, 25de Juli, Peder Sørensen [boelsmand, gift], 61, i Jarlebjerg eller Hjerupgyde - født i ..underup, , , , ,
1844, 4de August, 8de August, Frederik Storm Simonsen, , født i Kjerte, , , Simon Andersen [huusmand], , af Kjerte
1844, 5te October, 10de October, Søren Nielsen, , i Ørsbjerg, , , Niels Rasmussen [gaardmand], - [fraskilt hustru - hos gaardmand Lars Willumsen], Thorslund paa Westerhæsinge Mark
1844, 14de October, 20de October, Hans Rasmussen Høide [fattiglem, gift], 47, ved Aaboe - født paa Sandholt, , , , ,
1844, 14de November, 20de November, Anders Simonsen [huusaftægtsmand, gift], 67, i Hestehaugen eller Ørsbjerg Kohauge - født her i sognet, , , , ,
1845, 10de Februar, 19de Februar, Hans Nielsen [gaardmand, gift], 69, i Ørsbjerg - født her i sognet, , , , ,
1845, 21de Marts, 28de Marts, Hans Hannibalsen [huusmand, gift], 50, paa Kjerte Mark - født her i sognet, , , , ,
1845, 23de Marts, 31de Marts, Hans Eriksen [huusaftægtsmand og smed, enkemand], 84, i Hjerup - født i Sønderbye, , , , ,
1845, 30te Marts, 4de April, Hans Jørgensen [væver, gift], 66, i Kjerte - født i ......, , , , ,
1845, 30 Marts, 7de April, Hans Rasmussen [huusmand, smed, gift], 45, i Ørsbjerg Overbyende - født i Caslunde, , , , ,
1845, 18de August, 23de August, Hans Larsen, 8, af Ørsbjerg - født her i sognet, , , Lars Hansen [gaardmand selveier], ,
1845, 31 August, 5te September, Anders Jensen [fattiglem, ugift - opholdende sig hos selveiergaardmand Peder Rasmussen], 41, i Ørsbjerg - født i Strandbye, , , , ,
1845, 4de September, 9 September, Carl Gustav Carlsen, 2, i Kjerte - født her i sognet, , , Carl Christian Christiansen (kaldet Hvide) [huusmand og ......], Karen Marie Larsdatter,
1845, 29de September, 5te October, Anders Frandsen [i skrædderlære - ved huusmand Søren Pedersen], 15, i Nyfæstehuus paa Tandrup Sogns Fattigvæsens vegne - født Kjerte Sogn, , , , ,
1845, 23de November, 28de November, Lars Hannibalsen, 1, i Hjerup - født i Hjerup, , , Hannibal Hansen [soldat], Birthe Kathrine [gaardmand Rasmus Clausens datter],
1845, 30te November, 8de December, Jens Madsen, 15, af Hjerup - født i Hjerup, , , Mads Hansen [afdøde huusmand], ,
1846, 29de Marts, 3die April, Anders Hansen [huusmand, gift], 63, i Kjerte - født i Kjerte, , , , ,
1846, 3die April, 8de April, Anders Andersen, 2, i Ørsbjerg - født i Ørsbjerg, , , Anders Johansen [huusmand og slagter], ,
1846, 7de Juli, 12te Juli, Hans Peder Madsen, , i Ørsbjerg - født i Ørsbjerg, , , Mads Hansen [gaardmand], ,
1846, 18 Juli, 23 Juli, Gregers Pedersen [huusmand og væver, gift], 52, ved Nyfæste - født i Nyfæstehuus, , , , ,
1846, 8de August, 12te August, Jørgen Jørgensen [bødker og huusmand, gift], 51, i Ørsbjerg, , , , ,
1846, 11 November, 18 November, Lars Hansen [huusmand, gift], 62, i Hjerup - født i Hjerup, , , , ,
1846, 7 December, 14de December, Knud Pedersen [boelsmand, gift], 42, i Ørsbjerg - født i Ørsbjerg, , , , ,
1846, 15de December, 23 December, Peder Larsen [gaardaftægtsmand, gift], 74, i Ørsbjerg - født i Ørsbjerg, , , , ,
1847, 3die Januar, 9de Januar, Hans Hansen [huusmand, gift], 50, i Knold - født i Ørsbjerg, , , , ,
1847, 6 Februar, 10 Februar, Ane Hartvigsdatters [dødfødt drengebarn], , , , , , Ane Hartvigsdatter,
1847, 23de Februar, 28de Februar, Hans Nielsens [dødfødt drengebarn], , , , , Hans Nielsen [huusmand], ,
1847, 31de Marts, 7de April, Hans Pedersen [gaardmand, gift], 63, i Ørsbjerg - født i Ørsbjerg, , , , ,
1847, 14de April, 21 April, Jørgen Nielsen [huusaftægtsmand, gift], 58, i Nyfæstehuus - født i Kjerte, , , , ,
1847, 16de Mai, 21de Mai, Knud Nielsen, , af Ørsbjerg Nederbye, , , Niels Knudsen [huusmand], ,
1847, 1ste Juni, 6te Juni, Lars Andersen, , af Ørsbjerg, , , Anders Hansen [huusmand], ,
1847, 15de Juni, 19de Juni, Claus Andersen [fattiglem, ugift - ved bødker Jens Jacobsen], 71, paa omgang i Kjerte - født i Kjerte, , , , ,
1847, 8de November, 15 November, Anders Hansen [huusmand, gift], 50, i Fauerskov - født i Kauslund, , , , ,
1847, 16de December, 23 December, Niels Madsen [skrædder, ugift], 24, i Knold - født i Knold, , , Mads Pedersen [huusmand], ,
1848, 18 Marts, 21de Marts, Anders Jensen Skrædder [huusaftægtsmand, gift], 72, i Ørsbjerg Nederbye - født i Ørsbjerg, , , , ,
1848, 30te Marts, 6te April, Jørgen Pedersen [selveiergaardmand og sogneforstander, gift], 45, i Kjerte - født i Kjerte, , , , ,
1848, 11 Juni, 15 Juni, Jørgen Eriksen, 2, af Ørsbjerg, , , , Margrethe Hansdatter [pige],
1848, 30te Juni, 6te Juli, Hans Rasmussen [huusaftægtsmand, gift], 78, i Nedermarken, , , , ,
1848, 6te September, 10de September, Niels Hansen, 3, af Hjerup, , , Hans Simonsen [indsidder], ,
1848, 4de December, 8de December, Jens Jensen [fattiglem og gift], 74, boende i Hjerup Fattighuus - født i Barløse, , , , ,
1848, 26de December, 30 December, Niels Hansen, 5, i Kjerte - født i Kjerte, , , Hans Nielsen [huusmand], ,
1849, 4 Januar, 11te Januar, Hans Jørgen Andersen, 6, af Faurskov, , , Anders Jørgensen [huusmand], ,
1849, 2den Januar, 7 Januar, Gjertrud Larsdatters [dødfødt drengebarn], , i Kjerte, , , , Gjertrud Larsdatter [pige - hos huusmand Anders Simonsen],
1849, 14de Januar, 23 Januar, Niels Knudsen [huusmand, gift], 35, i Ørsbjerg Nederby - født i Hjerup, , , , ,
1849, 20 Januar, 27de Januar, Hans Peder Larsen, 11, i Ørsbjerg Skov, , , Lars Hansen [skovfoged], ,
1849, 16 Februar, 23de Februar, Anders Jensen [huusmand, gift], 33, i Faurskov - født i Barløse, Marie Kirstine Madsdatter, , , ,
1849, 14de April, 17 April, Jeppe Larsen, , af Hjerup, , , , Johanne Jeppesdatter [pige - huusmand Jeppe Larsens datter],
1849, 21de April, 28de April, Hans Peder Andersen, , i Jarlebjerg - født i Jarlebjerg, , , Anders Hendriksen [huusmand], ,
1849, 22de April, 30 April, Hans Pedersen, 11, i Ørsbjerg, , , Peder Larsen [gaardmand], ,
1849, 18de Mai, 24de Mai, Hans Christensen [ugift, skrædder - ved boelsmand Peder Hansen], 49, Ørsbjerg Skov - født i Ørsbjerg Skov, , , , ,
1849, 24de Mai, 30te Mai, Kristen Jørgensen [indsidder og gift], 33, i Ørsbjerg - født i Ørsbjerg, Hanne Hansdatter, , , ,
1849, 25de Mai, 1ste Juni, Peder Rasmussen Høj [gaardaftægtsmand og enkemand], 65, i Ørsbjerg - født i Skalbjerg, , , , ,
1849, 21de Juni, 27de Juni, Marcus Andersen, 2, i Jarlebjerg - født i Jarlebjerg, , , Anders Hendriksen [huusmand], ,
1849, 24de Juni, 28de Juni, Niels Larsen [huusmand, enkemand], 58, i Kjerte, , , , ,
1849, 27de Juni, 3 Juli, Anders Andersen [ungkarl, ugift - hos moderen Peder Skyttes enke], 32, i Heden Skov - født i Hedenskov, , , , ,
1849, 7 September, 14 September, Hans Pedersen [gaardmand, gift], 53, i Ørsbjerg - født i Ørsbjerg, , , , ,
1849, 9de October, 14de October, Peder Simon Hansen, 2, af Hjerup, , , Hans Simonsen [huusmand], ,
1849, 11te October, 19de October, Jens Larsen, 16, Heden eller Øreløkkegaard, , , Lars Larsen [gaardmand], ,
1849, 30te October, 6te November, Hans Pedersen, 10, i Ørsbjerg, , , Peder Sørensen [gaardmand], ,
1849, 14 December, 20 December, Hans Pedersen [ugift, søstersøn af gaardmand Jens Christensen], 21, i Ørsbjerg - født i Ørsted, , , , ,
1850, 15de Januar, 23 Januar, Knud Pedersen [ungkarl - som medlem i sognefoged Rasmus Hansens gaard], 73, i Ørsbjerg - født i Ørsbjerg, , , , ,
1850, 19de Januar, 26de Januar, Anders Hansen [gaardmand og sogneforstander, gift], 48, i Ørsbjerg, , , , ,
1850, 21de Januar, 28 Januar, Adam Nicolai Ferdinand Augusten [skrædder og huusmand, gift], 35, i Hjerup - født i Hjerup, , , , ,
1850, 4de Februar, 9de Februar, Peder Nielsen [gaardaftægtsmand, enkemand - havde sit ophold i gaarden ved Anders Hansen], 79, i Ørsbjerg - født i Udby, , , , ,
1850, 2den April, 7de April, Hans Rasmussen, , af Ørsbjerg, , , , Ane Hansdatter [ugift fruentimmer],
1850, 9de April, 13de April, Rasmus Jørgen Andersen, , af Kjerte, , , Anders Pedersen [gaardmand], ,
1850, 4de Mai, 11te Mai, Mads Nielsen [gaardaftægtsmand, gift], 71, i Hjerup, , , , ,
1850, 16de Juni, 23de Juni, Niels Hansen, , af Ørsbjerg, , , Hans Jørgensen [snedker], ,
1850, 15de October, 22 October, Henning Mortensen [huusaftægtsmand hos svigersønnen huusmand Anders Hansen], 59, i Ørsbjerg - født i Ørsbjerg, , , , ,
1850, 16de October, 23de October, Anders Simonsen, 14, af Kjerte, , , Simon Andersen [huusmand], ,
1851, 12te Marts, 19de Marts, Hans Clemmensen Hansen, , af Fauerskov, , , Hans Simon Larsen [smed], ,
1851, 19de Marts, 27de Marts, Jens Larsen [pleiesøn af gaardmand Jens Hansen], 17, Ørsbjerg - født paa Eiby Mark, , , , ,
1851, 21 Marts, 28 Marts, Morten Nielsen, 6, af Ørsbjerg, , , Niels Hansen [gaardmand], ,
1851, 13 April, 18de April, Rasmus Jørgen Andersen, , i Kjerte, , , Anders Pedersen [gaardeier], ,
1851, 3 Juni, 11 Juni, Hans Pedersen [huusmand og dagleier, gift], 60, i Ørsbjerg, , , , ,
1851, 9de Juni, 14 Juni, Søren Andersen [huusmand, gift], 45, i Hjerup - født i Hjerup, , , , ,
1851, 28de October, 5te November, Anders Hansen [huusmand og væver, gift], 35, i Ørsbjerg, , , , ,
1851, 1ste November, 7de November, Niels Hansen [huusmand og smed], 55, i Hjerup, , , , ,
1852, 18de Februar, 25de Februar, Mads Pedersen [huusmand og enkemand], 60, i Knold, , , , ,
1852, 8de April, 16 April, Villum Jørgensen [ungkarl hos farbroderen gaardmand Lars Villumsen, ugift], 25, i Ørsbjerg, , , , ,
1852, 4de Mai, 11 Mai, Lars Bertelsen [gaardaftægtsmand, gift], 73, i Kjerte, , , , ,
1852, 5te Mai, 11te Mai, Jørgen Christian Henrichsen [ugift, smedesvend, ungkarl ved gaardmand Niels Hansen], 27, i Fauerskov, , , , ,
1852, 27de Mai, 31 Mai, Lars Madsen, , af Hjerup, , , , Maren Larsdatter [pige],
1852, 28 Juni, 5te Juli, Jørgen Jacobsen [huusaftægtsmand, gift], 62, i Knold, Maren Jørgensdatter, , , ,
1852, 14de September, 19de September, Hans Christian Schubartz [huusmand, gift], 64, paa Kjerte Mark, , , , ,
1853, 18de Januar, 24de Januar, Jens Nielsen Holme [eier, enkemand], 64, eier af Nyefæste, , , , ,
1853, 23 Januar, 31 Januar, Jørgen Larsen [boelsmand, enkemand], 47, i Kolleshuus, , , , ,
1853, 27de Januar, 30de Januar, Anders Pedersen, 4, af Ørsbjerg, , , Peder Rasmussen [hjulmand], ,
1853, 3die Marts, 9de Marts, Christian Andersen, , Møllerknappehuus, , , Anders Hansen [indsidder], ,
1853, 4de Marts, 12te Marts, Lars Hansen [selveiergaardmand, gift], 52, i Ørsbjerg, , , , ,
1853, 6te Marts, 13de Marts, Peder Hansen, , af Ørsbjerg, , , Hans Larsen [huusmand], ,
1853, 24de Marts, 31 Marts, Rasmus Rasmussen [skræderlærling ved skræder og huusmand Anders Larsen], 20, i Knold, , , , ,
1853, 3die Mai, 10de Mai, Lars Villumsen [gaardmand og gift], 56, i Ørsbjerg, , , , ,
1853, 16de Juni, 22 Juni, Jens Hansen [skrædder], 33, i Fauerskov, , , Hans Pedersen [aftægtshuusmand], ,
1853, 16de September, 21de September, Jens Nielsen, 5, af Ørsbjerg, , , Hans Jørgensen [snedker], ,
1853, 7de December, 13de December, Anders Nielsen [huusaftægtsmand, enkemand], 61, i Ørsbjerg, , , , ,
1853, 16de December, 19de December, Niels Nielsen, 1, i Aabro (hos moderen), , , Niels Nielsen [ungkarl], , i Skydebjerg
1853, 17de December, 23 December, Anders Nielsen, , i Ørsbjerg, , , Niels Hansen [huusmand], ,
1853, 23de December, 30de December, Christian Larsen, 18, i Nedermarken, , , Lars Christiansen [huusmand], ,
1854, 4de Januar, 11 Januar, Hans Pedersen [huusaftægtsmand], 85, i Jarlebjerg, , , , ,
1854, 19de Februar, 27de Februar, Anders Olsen, 33, paa Møllerknappe, , , Ole Christensen [afdøde], ,
1854, 1ste Mai, 9de Mai, Christian Jørgensen Holst [gaardmand], 63, i Hjerup, , , , ,
1854, 13de Mai, 19de Mai, Jeppe Jørgensen, 1, af Hjerup, , , Jørgen Pedersen [huusmand], ,
1854, 29de Mai, 6te Juni, Peder Hansen Madsen [ungkarl, træskomand - ved huusmand Peder Hansen], 34, i Knold, , , , ,
1854, 13de Juli, 20de Juli, Hans Rasmussen [gaardaftægtsmand, enkemand], 81, i Ørsbjerg, , , , ,
1854, 10de September, 16de September, Mads Knudsen [gaardmand, gift], 64, i Hjerup, , , , ,
1854, 24de October, 31 October, Hans Larsen [huusmand, gift], 29, i Fauerskov, Ane Hansdatter, , , ,
1854, 9de December, 17 December, Mads Hansen Pedersen, , i Knold, , , Peder Hansen [huusmand], ,
1855, 16de Januar, 23de Januar, Hans Jacobsen [huusmand, gift], 52, i Ørsbjerg, Juliane Pedersdatter, , , ,
1855, 27de Februar, 7de Marts, Lars Pedersen [gaardaftægtsmand, gift], 88, i Hjerup, Christiane Andersdatter, , , ,
1855, 5te April, 13de April, Rasmus Clausen [gaardfæster, gift], 72, i Hjerup, , , , ,
1855, 8de April, 17de April, Jeppe Larsen [huusaftægtsmand, gift], 70, i Hjerup, , , , ,
1855, 9de April, 19 April, Lars Pedersen [boelsaftægtsmand, enkemand], 76, i Ørsbjerg Skov, , , , ,
1855, 7de Mai, 14de Mai, Rasmus Jensen [huusmand, gift], 66, i Jarlebjerg, , , , ,
1855, 10de Mai, 18de Mai, Jens Jacobsen [huusaftægtsmand og bødker, gift], 78, i Kjerte, , , , ,
1855, 15de Mai, 22de Mai, Jacob Jørgensen [ungkarl], 70, i sin fødegaard Christian Holsts enke i Hjerup, , , , ,
1855, 29de Mai, 4de Juni, Anders Jørgensen [huusaftægtsmand, gift - hos sønnen Niels Christensen], 76, i Nedermarken, , , , ,
1855, 10de Juni, 15de Juni, Niels Jensen [ungkarl og skræder - var ved moderen Jens Frederiksens enke], 25, Aabroe Fattighuus, , , Jens Frederiksen, ,
1855, 23de Juni, 29de Juli [der stod Juli-antagelig Juni], Rasmus Nielsen [huusaftægtsmand, enkemand - ved sønnen huusmand og hjulmand Peder Rasmussen], 86, af Ørsbjerg, , , , ,
1855, 27de Juli, 2den August, Jørgen Andersen [ungkarl - hos broderen gaardmand Hans Andersen], 67, i Hjerup, , , , ,
1855, 13de October, 20de October, Rasmus Jørgen Hansen [ungkarl], 18, i Hjerup, , , Hans Jørgen Larsen [gaardmand], ,
1855, 22de October, 29de October, Anders Andersen [ugift], 22, i Fauerskov, , , Rasmus Andersen [huusmand], ,
1855, 2den December, 9de December, Niels Cl. Frederik Christiansen, , i Kolleshuus, , , , Ane Cathrine Rasmusdatter [pige],
1856, 6te Februar, 13de Februar, Thor Larsen Hansen [enkemand og bødker, tilsidst fattiglem], 89, i Hjerup, , , , ,
1856, 23de Marts, 29de Marts, Knud Hansen [ved sin halvbroder boelsmand Niels Hansen], 10, i Ørsbjerg, , , Hans Pedersen [afdøde gaardmand], ,
1856, 29de Marts, 1ste April, Hans Hansen [boelsmand, gift], 37, Holleshuus i Kjerte, , , , ,
1856, 14de Mai, 20 Mai, Hans Andersen, 7, af Ørsbjerg, , , Anders Johansen [slagter og huusmand], ,
1856, 6te Juni, 12te Juni, Jørgen Nielsen [huusaftægtsmand, gift - ved svigersøn Hans Pedersen], 64, i Fauerskov, , , , ,
1856, 1ste Juni, 4de Juni, Hans Jørgensen [røgter, gift - tjente forpagter Wedell], 70, paa Billeskov, , , , ,
1856, 14de Juni, 20de Juni, Jens Rasmussen [tjenestedreng ved gaardmand Lars Jørgensen Madsen], 17, i Hjerup, , , , ,
1856, 9de August, 15de August, Rasmus Andersen, 3, i Kjerte, , , Anders Pedersen [selveiergaardmand], ,
1856, 11te November, 17de November, Jørgen Jensen [huusmand, gift], 40, , Karen Henningsdatter, , , ,
1857, 6te Marts, 13de Marts, Jesper Larsen [boelsmand, gift], 44, i Ørsbjerg, Rasmus Olsens [hans enke], , , ,
1857, 29de Marts, 4de April, Jens Hansen [fæstegaardmand], 69, i Ørsbjerg, , , , ,
1857, 3die April, 9de April, Niels Jeppesens [barn - dødfødt dreng], , , , , Niels Jeppesen [indsidder - kammerherre Cederfelds ......], ,
1857, 28de April, 3die Mai, Niels Peder Hansen, 2, i Hjerup, , , Hans Simonsen [huusmand], ,
1857, 27de Mai, 4de Juni, Peder Madsen, 19, af Hjerup, , , Mads Jørgensen [gaardmand], ,
1857, 3die Juni, 7de Juni, Hans Nielsen, 2, i Kjerte, , , Niels Hansen [skrædder og høker], ,
1857, 8de Juni, 13de Juni, Frederik Jørgensen, 29, i Fauerskov, , , Jørgen Larsen [huusaftægtsmand], ,
1857, 14de Juli, 18de Juli, Mads Pedersen [huusaftægtsmand], 84, i Jarlebjerg, , , , ,
1857, 24de Juli, 30te Juli, Knud Hansen [ungkarl eller ugift - var hos broderen gaardmand Jens Hansen], 73, i Ørsbjerg, , , , ,
1857, 16de December, 20de December, Kristen Kristensens [barn - dødfødt dreng], , i Fauerskov, , , Kristen Kristensen [huusmand], ,
1858, 1ste Mai, 8de Mai, Peder Larsen [gaardfæster], 57, i Ørsbjerg, , , , ,
1858, 21de Juli, 26de Juli, Christian Jørgensen [huusmand, tømmermand], 40, i Fauerskov, , , , ,
1858, 1ste November, 9de November, Marcus Johansen [huusmand, gift], 64, i Nedermark, , , , ,
1858, 20de November, 26de November, Hans Vilhelm Møller, 37, eier af Nyfæste, , , , ,
1859, 14de Januar, 21de Januar, Hans Rasmussen, 9, i Fauerskov, , , Rasmus Nielsen [huusmand], ,
1859, 2den Marts, 8de Marts, N. Andersen [gartner], 24, paa Billeskov, , , , ,
1859, 7de April, 15de April, Jørgen Christian Nielsen [ungkarl, bødker hos faderen], 29, i Kjerte, , , Niels Matzer Madsen [huusmand], ,
1859, 27de Juni, 2den Juli, Niels Hansen Madsen, 8, i Knold, , , Mads Nielsen [huusmand], ,
1859, 24de Juli, 29de Juli, Lars Rasmussen, 8, i Kjerte, , , Rasmus Barend Nielsen [indsidder], ,
1859, 7de August, 11te August, Jens Jacobsen, 6, i Kjerte, , , Jacob Larsen [huusmand], ,
1859, 8de August, 13de August, Niels Jørgen Nielsen, 9, i Fauerskov, , , Niels Jørgensen [huusmand], ,
1859, 11te August, 15de August, Niels Peder Nielsen, 1, i Hjerup, , , Niels Sørensen [huusmand], ,
1859, 19de August, 25de August, Niels Pedersen, 4, Kjerte Mark Lykkensminde, , , Peder Johansen [huusleier], ,
1859, 19de November, 25de November, Anders Sørensen [huusaftægtsmand og enkemand], 91, i Hjerup, , , , ,
1859, 20de October, 24de October, Jørgen Nielsen [huusmand], 43, i Kjerte, , , , ,
1860, 25de Januar, 2den Februar, Hans Hansen [huusaftægtsmand, gift], 70, i Fauerskov, , , , ,
1860, 26de Februar, 2den Marts, Anders Hansen [træskomand - boede ved smed Jeppe Hansen], 45, i Ørsbjerg, , , , ,
1860, 22de Marts, 28de Marts, Hans Jensen, , i Kjerte, , , Jens Pedersen [huusmand], ,
1860, 12te April, 18de April, Anders Larsen [pleiebarn hos huusmand Peder Cegaur Andersen], 1, i Ørsbjerg, , , , ,
1860, 24de April, 3die Mai, Kristen Larsen [huusmand, gift], 62, i Hjerupgyde, , , , ,
1860, 30 April, 6te Mai, Niels Hansen, , i Hjerup, , , Hans Madsen [huusmand], ,
1860, 1ste Mai, 6te Mai, Rasmus Rasmussen, 1, i Hjerupgyde, , , Hans Rasmussen [huusmand], ,
1860, 7de Mai, 13de Mai, Peder Andersen, 5, i Kjerte, , , Anders Jacobsen [huusmand], ,
1860, 8de Mai, 15de Mai, Rasmus Larsen [gaardmand], 54, i Hjerup, , , , ,
1860, 14de Mai, 20de Mai, Niels Christian Nielsen, 5, i Aabroe Fattighuus, , , Rasmus Nielsen, ,
1860, 10de Juli, 16de Juli, Peder Jensen [huusmand], 81, i Heden Skov, , , , ,
1860, 29de Juli, 2den August, Hans Rasmussen, 2, i Ørsbjerg Skov, , , Rasmus Hansen [boelsmand], ,
1860, 1ste August, 7de August, Hans Mathias Arendt, 10, i Ørsbjerg, , , Ole Mathias Arendt [saddelmager], ,
1860, 2den November, 8de November, Anders Paulsen [gaardmand, gift], 47, i Ørsbjerg, Peder Larsens [hans enke], , , ,
1861, 31te December, 6te Januar, Johan Nielsen Jarlebjerg [huusmand, gift], 70, i Ørsbjerg, Sara Pedersdatter, , , ,
1861, 11te Januar, 16de Januar, Peder Pedersen [ungkarl, fattiglem - ved gaardmand Peder Sørensen], 38, i Ørsbjerg, , , , ,
1861, 14de Januar, 19de Januar, Lars Pedersen [huusaftægtsmand, enkemand - ved sønnen huusmand Morten Larsen], 86, i Ørsbjerg, , , , ,
1861, 2den April, 7de April, Niels Nielsen [tvilling], , Nyfæstehuus, , , Niels Christian Nielsen [indsidder], ,
1861, 11te April, 15de April, Peder Nielsen [tvilling], , Nyfæstehuus, , , Niels Christian Nielsen [indsidder], ,
1861, 2den Mai, 8de Mai, Jens Jørgensen, 16, Hestehaugen, , , Jørgen Jensen [huusmand], ,
1861, 22de Mai, 25de Mai, Lars Christian Karlsen, 20, i Kjerte - tjente paa Billeskov, , , Karl Øxendrup, , i Kjerte
1861, 29de Juni, 5te Juli, Rasmus Hansen [aftægtsgaardmand], 57, i Ørsbjerg, , , , ,
1861, 7de August, 11te August, Anders Jørgensen, , i Ørsbjerg, , , Jørgen Hansen [huusmand], ,
1861, 8de September, 14de September, Rasmus Hansen [huusaftægtsmand og skræder, gift], 77, i Hjerup, , , , ,
1861, 11te November, 17de November, Hans Larsen, 5, , , , Lars Nielsen [skræder], ,
1861, 18de November, 23de November, Hans Nielsen, 8, i Ørsbjerg, , , Niels Hansen [huusmand], ,
1861, 28de November, 4de December, Anders Jørgen Nielsen, 2, i Ørsbjerg, , , Niels Hansen [huusmand], ,
1861, 20de December, 24de December, Peder Hansen Hygind [fattiglem - ved huusmand Jørgen Jørgensen], 60, i Jarlebjerg, , , , ,
1862, 28de December 1861, 4de Januar, Anders Jørgensen [huusaftægtsmand, gift], 73, i Fauerskov, , , , ,
1861, 20de August, 27de August, Mads Hansen [gaardfæster, gift], 63, i Hjerup, , , , ,
1862, 7de Januar, 16de Januar, Jørgen Larsen [ungkarl - hos stedfaderen gaardmand Anders Madsen], 19, i Ørsbjerg - født i Ørsbjerg, , , , ,
1862, 3die Februar, 11te Februar, Lars Christiansen [huusmand, gift], 63, i Nedermark, , , , ,
1862, 3die April, 10de April, Jørgen Pedersen [boelsaftægtsmand, enkemand - ved svigersønnen Niels Hansen], 83, i Ørsbjerg, , , , ,
1862, 3die April, 10de April, Jens Hansen [hos huusmand Jacob Nielsen], 15, i Ørsbjerg, , , , ,
1862, 5te April, 12te April, Hans Jensen, 9, i Fauerskov, , , Jens Hansen [huusmand], ,
1862, 19de Mai, 24de Mai, Rasmus Hannibalsen [huusfæster, gift], 77, paa Kjerte Mark, , , , ,
1862, 3die Juni, 7de Juni, Lars Hansen [ungkarl og træskomand], 56, i Ørsbjerg, , , , ,
1862, 7de Juni, 13de Juni, Mads Nielsen [huusmand, gift], 54, i Ørsbjerg Knold, , , , ,
1862, 22de Juni, 28de Juni, Jørgen Larsen [huusaftægtsmand, enkemand], 78, i Hedenkjær i Fauerskov, , , , ,
1862, 30te Juni, 7de Juli, Jørgen Madsen [ungkarl], 26, i Hjerup - født i Hjerup 1836, , , Mads Jørgensen [gaardmand], ,
1862, 7de September, 13de September, Anders Jørgensen [huusaftægtsmand, gift], 85, i Fauerskov, , , , ,
1863, 2 Januar, 10de Januar, Jacob Jacobsen [huusaftægtsmand, enkemand], 79, i Kjerte, , , , ,
1863, 11te Januar, 17de Januar, Anders Johansen [huusmand og slagter], 53, i Ørsbjerg, , , , ,
1863, 18de Januar, 24de Januar, Peder Christiansens [barn - dødfødt dreng], , i Ørsbjerg Skov, , , Peder Christiansen [huusmand], ,
1863, 16de Februar, 21de Februar, Jens Rasmussens [barn - dødfødt dreng], , i Kjerte, , , Jens Rasmussen [huusmand], ,
1863, 16de Juli, 21de Juli, Jens Sørensen [huusmand, gift], 57, i Hjerup, , , , ,
1863, 29de August, 4de September, Anders Frederik Nielsen, 1, i Kjerte, , , Niels Pedersen [huusmand], ,
1863, 22de December, 27de December, Christian Jørgensen, , i Hjerup, , , Johan Peder Jørgensen [gaardmand], ,
1864, 30te December 1863, 3die Januar, Niels Jørgen Nielsen, 1, i Hjerup, , , Hans Nielsen [smed], ,
1864, 10de Januar, 16de Januar, Hans Carsten Hansen [huusaftægtsmand og væver, gift], 69, i Fauerskov, , , , ,
1864, 2den Juni, 8de Juni, Peder Larsen, 17, i Ørsbjerg Skov, , , Lars Christoffersen [huusmand], ,
1864, 2den Juli, 6te Juli, Hans Rasmussen, , i Nedermarkgaard, , , Rasmus Hansen [gaardmand], ,
1864, 30te Juli, 3die August, Mads Rasmussen, , i Ørsbjerg, , , Klaus Rasmussen [gaardmand], ,
1864, 16de August, 22de August, Mads Larsen [ungkarl - stedfader Anders Madsen], 20, i Ørsbjerg, , , , ,
1864, 1ste October, 7de October, Andreas Christian Eriksen [huusmand og væver, gift], 45, i Fauerskov, , , , ,
1865, 15de Januar, 21de Januar, Lars Rasmussen, 3, i Ørsbjerg, , , Klaus Rasmussen [gaardmand], ,
1865, 12te Februar, 18de Februar, Lars Pedersen [ungkarl - havde ophold ved gaardmand Søren Sørensen], 60, i Ørsbjerg, , , , ,
1865, 14de Februar, 22de Februar, Peder Jensen [gift, aftægtshuusmand - ved sønnen Jens Pedersen], 68, i Kjerte, , , , ,
1865, 15de Februar, 23de Februar, Johan Andersen [enkemand, huusaftægtsmand, forhen slagter - hos Anders Johansens enke], 84, i Ørsbjerg, , , , ,
1865, 18de Februar, 25de Februar, Niels Christian Nielsens [barn - navn ikke indført - dreng], , i Nyfæstehuus, , , Niels Christian Nielsen [huusmand], ,
1865, 24de April, 29de April, Niels Nielsens [barn - navn ikke indført - dreng], , i Ørsbjerg Kohauge, , , Niels Nielsen [skovfoged], ,
1865, 28de April, 3die Mai, Jens Christen Pedersen, , Ørsbjerg Knold, , , Peder Hansen [boelsmand], ,
1865, 30de April, 7de Mai, Niels Peder Nielsen, 3, Nyfæstehuus, , , Niels Christian Nielsen [huusmand], ,
1865, 1ste Mai, 8de Mai, Hans Erich Larsen [ungkarl og møllersvend - hos broderen Niels Larsen], 30, Heden - hans fødegaard, , , , ,
1865, 7de Juli, 12te Juli, Hans Jørgen Larsen, 4, i Fauerskov, , , Lars Hansen [huusmand], ,
1865, 7de Juli, 12te Juli, Jørgen Peder Hansen, , i Faurskov, , , Lars Hansen [huusmand], ,
1865, 16de Juli, 20de Juli, Lars Nielsen, , i Knold, , , Niels Jeppesen [indsidder], ,
1865, 22de August, 26de August, Mads Jørgensen [gaardmand, gift], 56, i Hjerup, , , , ,
1865, 6te November, 13de November, Rasmus Hansen [huusaftægtsmand og træskomand], 83, i Hjerupgyde, , , , ,
1866, 26de Mai, 31te Mai, Jens Peder Andersen, 3, i Knold, , , Anders Larsen [skræder], ,
1866, 12de Juni, 19de Juni, Hans Jørgen Jeppesen, 19, i Bremerholm, , , Jeppe Hansen [boelsmand], ,
1866, 21de August, 26de August, Hans Andersen [huusmand og fattiglem], 66, ved Møllerknappe, , , , ,
1866, 19de October, 26de October, Peder Andersen [huusmand og tømmer], 47, paa Kjerte Mark, , , , ,
1867, 17de Januar, 25de Januar, Rasmus Peder Rasmussen [hos bedstemoderen], 1, i Aabro Fattighuus, , , , Ane Jensen [pige],
1867, 26de Januar, 1ste Februar, Hans Rasmussen, 9, ved Aabro, , , , Ane Hansdatter [fattiglem],
1867, 20de Februar, 28de Februar, Knud Jørgensen [træskomand og leier, gift], 57, i Lindebjerg, , , , ,
1867, 24de Februar, 1ste Marts, Jens Peder Larsen, , i Ørsbjerg, , , , Karen Marie Hansen [pige],
1867, 31te Marts, 6te April, Peder Cigurd Andersen [huusmand, gift], 46, i Ørsbjerg, , , , ,
1867, 14de Mai, 18de Mai, Jørgen Rasmussen, 2, paa Kjerte Mark, , , Hans Rasmussen [væver], ,
1867, 25de Mai, 31te Mai, Anders Larsen [boelsmand, enkemand], 79, i Fauerskov, , , , ,
1867, 4de Juli, 10de Juli, Mads Madsen, , i Faurskov, , , Mads Jørgensen [huusmand], ,
1867, 13de August, 16de August, Lars Christian Nielsen, 1, i Kjerte, , , Rasmus Nielsen [indsidder], ,
1867, 4de December, 8de December, Jens Peder Jensen [pleiebarn af indsidder Jørgen Larsen], , Familiehuset i Nedermarken, , , , ,
1868, 21de Februar, 29de Februar, Niels Jørgen Hansen, 2, i Nyfæstelund, , , , Maren Nielsen [pige - hos forældrene huusmand Niels Larsen],
1868, 7de Marts, 14de Marts, Niels Jacobsen [ugift], 33, i Ørsbjerg, , , Jacob Nielsen [huusmand], ,
1868, 15de Marts, 20de Marts, Anders Gormsen [huusaftægtsmand - ved sin svigersøn gaardmand Peder Jørgensen], 88, i Fauerskov, Karen Jørgensdatter, , , ,
1868, 31te Marts, 7de April, Anders Pedersen, 13, i Ørsbjerg, , , Peder Rasmussen [hjulmand], ,
1868, 11te April, 14de April, Kristen Kristensen [huusmand, gift], 42, i Faurskov ved Heden, , , , ,
1868, 16de April, 21de April, Anders Peder Hansen, 1, af Ørsbjerg, , , Jørgen Hansen [snedker], ,
1868, 10de Mai, 15de Mai, Hans Knudsen [fattiglem, enkemand], 88, paa Barløse Mark, , , , ,
1868, 21de Mai, 27de Mai, Jørgen Hansen, 1, Aaløkkestedet, , , Christian Hansen [boelsmand], ,
1868, 1ste Juli, 5te Juli, Johan Joseph Ludvig Henriksen Johansen [smed, gift], 71, i Ørsbjerg, , , , ,
1868, 27de September, 3die October, Mads Mortensen [boelsmand, gift], 34, i Ørsbjerg, , , , ,
1868, 2den December, 9de December, Lars Nielsen [gaardaftægtsmand, gift], 88, i Ørsbjerg, , , , ,
1869, 11te Januar, 17de Januar, Anders Pedersen, , i Hjerup, , , Peder Madsen [gaardmand], ,
1869, 15de Januar, 17de Januar, Dorthea Larsens [dødfødt drengebarn], , paa Kohaugebanken, , , , Dorthea Larsen [pige],
1869, 8de Marts, 13de Marts, Lars Jensen [huusaftægtsmand, enkemand], 70, i Knold, , , , ,
1869, 11te Mai, 19de Mai, Anders Madsen [gaardeier], 48, i Ørsbjerg, , , , ,
1869, 20de Mai, 28de Mai, Christian Hansen, 1, Ørsbjerg Mark, , , Johan Hansen [gaardeier], ,
1869, 22de Mai, 28de Mai, Jørgen Nielsen [fattiglem, enkemand - ved sønnen huusmand Niels Jørgensen], 80, i Fauerskov, , , , ,
1869, 7de Juni, 12te Juni, Karl Mathiasen Hendriksen, , i Ørsbjerg, , , , Maria Mette Kirstine Arendt [pige],
1869, 2den Juli, 5te Juli, Rasmus Pedersen, 2, paa Kjerte Mark, , , , Ane Jensen [pige - ved moderen], paa Kjerte Mark i Hans Rasmussens Huus
1869, 29de Juli, 3die August, Hans Jørgen Larsen [gaardfæster], 63, i Hjerup, , , , ,
1869, 1ste August, 5te August, Mathias Hansen, 2, i Fauerskov, , , , Ane Larsen [ugift],
1869, 22de August, 27de August, Simon Andersen [huusaftægtsmand, gift], 64, i Kjerte, , , , ,
1869, 14 October, 19 October, Johan Peter Jørgensen [gaardfæster, gift], 34, Hjerup, , , , ,
1869, 30 October, 6 November, Niels Jørgen Nielsen, 8, Fauerskov, , , Niels Jørgensen [huusmand], ,
1870, 25 Februar, 4 Marts, Jeppe Hansen [boelsmand, gift], 60, Bremerholm, , , , ,
1870, 2 April, 11 April, Lars Nielsen [fattiglem], 56, i Ørsbjerg, , , , ,
1870, 4 April, 11 April, Jørgen Hansen [fattiglem], 55, paa Kjerte Mark, , , , ,
1870, 1 Juni, 7 Juni, Peder Jørgensen [huusaftægtsmand], 65, Nedermarken, , , , ,
1870, 1 Juni, 7 Juni, Hans Hansen, , Ørsbjerg, , , , Dorthea Rasmussen [pige],
1870, 13 Juli, 16 Juli, Rasmus Henrik Pedersen, , i Ørsbjerg, , , Christen Pedersen [gaardmand], ,
1870, 27 August, 31 August, Niels Andersens [barn - dødfødt dreng], , af Ørsbjerg Skov, , , Niels Andersen [murer], ,
1871, 8 Februar, 14 Februar, Jens Larsen [fæstehuusmand og snedker, gift], 76, ved Kjerte Bro, , , , ,
1871, 15 Marts, 21 Marts, Jørgen Rasmussen [ugift], 29, i Kjerte, , , Rasmus Berendt Nielsen [indsidder], ,
1871, 5 April, 10de April, Peder Pedersen, 8, i Ørsbjerg, , , Johan Pedersen [huusmand], ,
1871, 14 April, 19 April, Jacob Andersen [fattiglem, ugift], 54, i Kjerte, , , , ,
1871, 6 Mai, 12 Mai, Lars Nielsen Larsen, 3, af Ørsbjerg, , , Lars Nielsen [huusmand], ,
1871, 28 Mai, 5 Juni, Jens Olsen [huusmand, gift], 50, i Kjerte, , , , ,
1871, 21 Juni, 27 Juni, Rasmus Berenth Nielsen [fæstehuusmand, gift], 65, i Kjerte, , , , ,
1871, 25 Juni, 29 Juni, Hans Johan Christian Rasmussen, , af Ørsbjerg, , , Mads Rasmussen [huusmand, skrædder], ,
1871, 6 Juli, 11 Juli, Carl Øxendrup [fattiglem, enkemand], 57, i Kjerte, , , , ,
1871, 19 Juli, 25 Juli, Hans Nielsen [aftægtsmand, gift], 72, paa Kjerte Mark, , , , ,
1871, 26 Juli, 1 August, Anders Sørensen [fæstehuusmand, gift], 65, i Ørsbjerg Skov, , , , ,
1871, 19 August, 24 August, Lars Jørgen Pedersen, 8, af Ørsbjerg, , , Peder Knudsen [huusmand], ,
1871, 7 September, 12 September, Jens Christensen [gaardaftægtsmand, enkemand], 78, i Ørsbjerg, , , , ,
1871, 14 September, 19 September, Niels Pedersen [huusmand og dreier, gift], 54, i Fauerskov, , , , ,
1871, 16 October, 21 October, Hans Clemen Hansen [ugift], 18, i Fauerskov, , , Hans Simon Larsen [smed], ,
1871, 20 October, 27 October, Lars Christian Olsen [gaardeier, gift], 53, Møllerknappe, , , , ,
1871, 26 October, 2 November, Peder Sørensen [aftægtsmand, enkemand], 70, i Ørsbjerg, , , , ,
1871, 16 November, 23 November, Christian Hansen [møllersvend, ugift - opholdende sig hos broderen Hans Peder Hansen], 33, i Fauerskov, , , , ,
1872, 3 Februar, 9 Februar, Niels Hansen Madsen, 3, i Ørsbjerg, , , Hans Madsen [huusmand], ,
1872, 15 Februar, 21 Februar, Hans Nicolai Johansen, 3, af Ørsbjerg, , , Johan Johansen [fæstehuusmand], ,
1872, 21 Februar, 28 Februar, Niels Knudsen [fattiglem, enkemand], 76, Fauerskov Mark, , , , ,
1872, 27 Februar, 3 Marts, Gorm Madsen, , i Fauerskov, , , Mads Jørgensen [huusmand], ,
1872, 15 Maj, 22 Maj, Niels Larsen [husmand, gift], 65, i Nyfæstelund, , , , ,
1872, 21 Juni, 26 Juni, Niels Larsen [husaftægtsmand, enkemand], , i Ørsbjerg Skov, , , , ,
1872, 5 Juli, 10 Juli, Hans Peter Jensen [gaardmand, gift], 33, i Fauerskov, , , , ,
1872, 13 August, 17 August, Hans Pedersen [husaftægtsmand, enkemand], 78, i Fauerskov, , , , ,
1872, 3 December, 11 December, Jørgen Knudsen [ugift - stivsøn af boelsaftægtsmand Niels Hansen], 40, i Ørsbjerg, , , , ,
1872, 5 December, 11 December, Hans Rasmussen, , i Fauerskov Bjerge, , , Jørgen Christian Rasmussen [husmand], ,
1872, 8 December, 16 December, Hans Jacobsen [husaftægtsmand, enkemand], 70, i Hjerup, , , , ,
1873, 19 Januar, 26 Januar, Jens Peter Pedersen, , i Hjerup, , , Peder Madsen [gaardmand], ,
1873, 26 Januar, 3 Februar, Peder Larsen [gaardfæster, gift], 67, i Hjerup, , , , ,
1873, 20 Marts, 26 Marts, Jørgen Rasmussen [fødebarn hos Jørgen Hansen husmand], , i Ørsbjerg, , , , Karen Marie Andreasen [ugift], af Brahesborg
1873, 26 Marts, 2 April, Hans Jensen Madsen, 1, i Hjerup, , , Hans Madsen [gaardmand], ,
1873, 26 Maj, 31 Maj, Lars Hansen [aftægtsmand, forhenværende skovfoged, gift], 84, i Ørsbjerg Skov, , , , ,
1873, 21 October, 26 October, Niels Christian Nielsen, , ved Møllerknappe, , , Peder Nielsen [husfæster], ,
1873, 23 October, 29 October, Hans Peter Hansen, , af Fauerskov, , , , Ane Cathrine Jensen [pige],
1873, 26 October, 31 October, Hans Rasmussen, , i Fauerskov, , , Peder Rasmussen [møllersvend, indsidder], ,
1873, 12 November, 19 November, Niels Madsen [husmand og skrædder, gift], 48, i Ørsbjerg, , , , ,
1873, 26 November, 2 December, Mads Hansen Madsen, 3, af Hjerup, , , Hans Madsen [gaardmand], ,
1873, 15 December, 22 December, Niels Hansen [husaftægtsmand, gift], 73, i Ørsbjerg, , , , ,
1874, 14 Marts, 19 Marts, Jørgen Hansen [ugift - opholdende sig hos gaardmand Søren Hansen], 83, i Fauerskov, , , , ,
1874, 16 Marts, 23 Marts, Jesper Hansen [husmand, gift], 62, paa Kjerte Mark, , , , ,
1874, 14 April, 19 April, Hans Peter Rasmussen, , af Fauerskov, , , Hans Rasmussen [gaardmand], ,
1874, 8 Maj, 16 Maj, Hans Larsen [husmand, gift], 56, i Ørsbjerg, , , , ,
1874, 31 Maj, 6 Juni, Niels Hansen [gaardmand, gift], 65, i Ørsbjerg, , , , ,
1874, 6 April, 9 April, Hans Jacob Anton Brinchman [husmand, gift], 68, i Ørsbjerg, , , , ,
1874, 26 Juli, 1 August, Claus Rasmussen [indsidder, gift], 39, i Kjerte, , , , ,
1874, 2 September, 8 September, Hans Andersen [aftægtsmand], 88, i Hjerup, , , , ,
1874, 7 December, 14 December, Carl Magnus Christian Høgh [sognepræst], 63, til Kjerte, , , , ,
1875, 18 Februar, 25 Februar, Jens Peder Andersen, , af Fauerskov, , , , Ane Katrine Jensen [ugift],
1875, 12 Marts, 18 Marts, Niels Baltzar Madsen [fattiglem], 65, i Kjerte, , , , ,
1875, 17 Marts, 21 Marts, Hans Jørgen Hansen, , i Ørsbjerg, , , Lars Hansen [indsidder], ,
1875, 25 April, 2 Maj, Johan Nielsen [husfader], 64, i Kjerte, , , , ,
1875, 22 Maj, 27 Maj, Jens Peter Pedersen, , af Hjerup, , , Peder Madsen [gaardmand], ,
1875, 25 Maj, 30 Maj, Anders Johan Andersen, , af Fauerskov, , , Anders Andersen [husmand], ,
1875, 12 Juni, 18 Juni, Hans Hansen, 2, paa Kjerte Mark - hvor det var født 1873, , , Peder Jørgen Hansen [husmand], ,
1875, 13 Juni, 17 Juni, Andreas Christian Jørgensens [barn - dødfødt dreng], , i Kjerte, , , Andreas Christian Jørgensen [husmand], ,
1875, 12 Juli, 16 Juli, Jens Peter Juhl, 1, født i Rørup 1875, , , , Kirstine Carlsen [ugift],
1875, 23 November, 1 December, Hans Andersen [enkemand og aftægtsmand hos Anders Andersen], 63, Fauerskov Mark - født i Ørsbjerg 1812, , , Anders Gorm, ,
1876, 31 December 1875, 6 Januar, Peder Rasmussen [gift, husmand], 51, i Ørsbjerg Skov - født 1824 paa Ladegaard Mark, , , , ,
1876, 5 Januar, 9de Januar, Niels Pedersen, , i Ørsbjerg - hvor han var født 1875, , , Peder Hansen Føns [husmand], ,
1876, 15 Februar, 20 Februar, Niels Christian Nielsen, , paa Kjerte Mark - hvor han var født 1875, , , Peder Nielsen [husmand], ,
1876, 3die Marts, 9de Marts, Frederik Christian Hansen [i pleje hos indsidder Hans Christiansen], , i Kjerte - født i Odense 1875, , , , Maren Jørgensen [ugift],
1876, 15 Maj, 20 Maj, Anders Larsen, 5, i Fauerskov - født sammesteds 1871, , , Lars Jørgen Simonsen [husmand], ,
1876, 21de Juli, 27de Juli, Jens Jespersen [boelsmand], 57, i Ørsbjerg - født sammesteds 1819, , , Jesper Eriksen, ,
1876, 24 August, 31te August, Anders Jørgensen [tømmerkarl, ugift], 44, i Fauerskov Mark - født sammesteds 1832, , , Jørgen Larsen, ,
1876, 7de September, 12te September, Peder Johansen [røgter, gift], 59, født i Gjelsted, , , , ,
1876, 4de November, 11te November, Anders Henriksen [gift, husmand], 64, i Jarlebjerg - født 1812 i Ubberud, , , Henrik Pedersen, ,
1876, 11 December, 18de December, Mads Christian Madsen, 5, paa Fauerskov Mark - født i Tanderup 1871, , , Anders Madsen [husmand], ,
1877, 1 Januar, 7 Januar, Niels Hansen Knudsen, , i Ørsbjerg Skov - født sammesteds 1876, , , Hans Knudsen [skovfoged], ,
1877, 16 Januar, 24 Januar, Hans Simonsen [almisselem, gift], 65, i Hjerup - hvor han var født 1811, , , , ,
1877, 29 Marts, 5 April, Carl Rasmussen [gift, husmand], 51, i Hjerup - hvor han var født 1826, , , , ,
1877, 11 Marts, 16 Marts, Jørgen Poulsen [tjenestekarl, ugift], 32, i Ørsbjerg, , , , ,
1877, 23 April, 29 April, Jacob Henriksens [barn - dødfødt dreng], , i Nedermarken, , , Jacob Henriksen [husmand], ,
1877, 12 Maj, 19 Maj, Jørgen Madsen [enkemand og aftægtsmand - hos Jørgen Nielsen Jørgensen], 79, i Hjerupgyde - født i Gjelsted, , , , ,
1877, 10de Oktober, 18de Oktober, Hans Jeppesen [gift, aftægtsmand hos svigersønnen murer N. Andersen], 86, i Ørsbjerg Skov - født i Hjerup 1791, , , , ,
1877, 19 December, 27 December, Jeppe Hansen [gift, smed], 49, i Ørsbjerg - født 1828 her i sognet, , , , ,
1878, 30 December, 6 Januar, Jens Pedersen, 1, Kjerte Mark - født i Kjerte 1876, , , Anders Jensen [arbejdsmand], ,
1878, 7 Januar, 12 Januar, Peder Hansen [i pleje hos gaardmand Hans Jørgensen], 5, i Hjerup - født 1872, , , Hans Hansen [arbejdsmand], , i Verninge Sogn
1878, 19 Januar, 27 Januar, Hans Knudsen Johansen [ugift, tjenestekarl], 25, i Odense - født i Gjelsted 1853, , , Joh. Knudsen [indsidder], , i Hjerup
1878, 16 Februar, 23 Februar, Peder Johansen [enkemand, aftægtsmand hos sønnen gaardmand Hans Pedersen], 82, i Ørsbjerg - hvor han var født 1795, , , , ,
1878, 14de Februar, 19de Februar, Anders Jensen Pedersens [barn - dødfødt dreng], , paa Kjerte Mark, , , Anders Jensen Pedersen [indsidder], ,
1878, 17 Maj, 23 Maj, Hans Christiansen [ungkarl hos svogeren gaardmand Mikkel Christensen], 60, i Hjerup - født i Hjerup, , , Christian Jørgensen (Holst), ,
1878, 18de Maj, 25 Maj, Jens Jensen [aftægtsmand hos stedsønnen Christen Hansen], 73, i Aalykkestedet - født i Fauerskov, , , Jens Madsen [gaardmand], , i Fauerskov
1878, 29de Maj, 5 Juni, Anders Jensen [gift, aftægtsmand hos sønnen gaardmand Jens Jørg. Andersen], 84, i Kjerte - fødested Baagø, , , Jens Jørgensen, ,
1878, 29de Maj, 3die Juni, Niels Andersen, 9, i Jarlebjerg - født i Haarby, , , Peder Andersen [husmand], ,
1844, 4de Januar, 11te Januar, Ane Cathrine Madsen, 6, i Hjerup, , , Mads Knudsen [gaardmand], ,
1844, 9de Februar, 15de Februar, Johanne Jørgensdatter [enke - ved skomager Marcus Jørgensen], 77, i Kjerte, Hans Hansen Blangstrup [huusmand], , , ,
1844, 23de Juni, 28de Juni, Mette Andersdatter [huuskone], 49, af Ørsbjerg, Jørgen Jørgensen [bødker], , , ,
1844, 25de Juni, 30te Juni, Ane Margrethe Johansen, , af Ørsbjerg, , , Johan L. J. Hendriksen [smed], ,
1844, 3die Juli, 9de Juli, Mette Nielsdatter, 45, i Knold, Mads Pedersen [huusmand], , , ,
1844, 6te September, 12te September, Margrethe Madsdatter [ugift], 29, ved moderen i Hjerup, , , Mads Nielsen [afdøde indsidder], ,
1844, 15de December, 20de December, Margrethe Andreasdatter, 64, , Kristen Larsen [huusmand], , , ,
1844, 15de December, 23 December, Ane Gregersdatter, 26, af Nyfæstehuus, Jørgen Gustavsen [væver og huusmand], , , ,
1845, 26de Januar, 3die Februar, Ane Marie Pedersdatter [gaardaftægtskone], 87, Ørsbjerg - født i Asperup, Hans Rasmussen, , , ,
1845, 21 Februar, 27de Februar, Maren Jensdatter [enke], 60, i Ørsbjerg - født i Lunge, Hans Nielsen [afdøde gaardmand], , , ,
1845, 3 Marts, 10de Marts, Ane Larsdatter [ugift - ved Peder Pedersens enke], 17, i Kjerte, , , Lars Larsen [gaardmand], , af Troi...
1845, 13de Marts, 19de Marts, Christiane Christiansdatter, 29, af Bremerholm, Jeppe Hansen [boelsmand], , , ,
1845, 27de Mai, 2den Juni, Kathrine Marie Madsdatter [enke], 78, i Billeskov Skov, Frederik Andersen [skovfoged], , , ,
1845, 25de Juni, 29de Juni, Kirsten Jensen, 6, af Hjerup, , , Jens Sørensen [huusmand], ,
1845, 20de August, 3die September, Ane Marie Rasmussen, 11, af Hjerup, , , Rasmus Clausen [gaardmand], ,
1845, 18de September, 23 September, Maren Rasmussen, 2, af Hjerup, , , Rasmus Larsen [gaardmand], ,
1845, 28de September, 4de October, Dorthea Hansdatter [gaardkone], 38, Ørsbjerg, Niels Hansen [gaardmand], , , ,
1845, 15 November, 20de November, Karen Hansdatter [ugift - gaardmand Jeppe Hansens steddatter], 21, i Fauerskov, , , , ,
1845, 26de November, 2den December, Kirsten Larsen, 12, i Ørsbjerg, , , Lars Villumsen [gaardmand], ,
1845, 3die December, 10de December, Maren Bertelsdatter, 72, i Jarlebjerg, Hans Pedersen [huusaftægtsmand], , , ,
1845, 3die December, 9de December, Karen Marie Madsdatter [gaardaftægtsenke], 71, i Ørsbjerg, Jens Mikkelsen [afdøde], , , ,
1845, 5te December, 11te December, Anne Marie Larsdatter, 17, i Ørsbjerg, , , Lars Villumsen [gaardmand], ,
1846, 18de Januar, 26de Januar, Karen Marie Nielsdatter, 47, af Jarlebjerg, Rasmus Jensen [huusmand], , , ,
1846, 16de Marts, 19de Marts, Ane Lisbeth Jensdatter [enke], 83, af Kjerte Fattighuus, Anders Andersen [huusmand], , , ,
1846, 24 Marts, 29de Marts, Maren Larsen, 6, paa Koehaugebanken, , , Lars Karstensen [huusmand og træskomand], ,
1846, 3die April, 8de April, Maren Olesdatter [enke - hos sønnen skomager Marcus Jørgensen], 63, i Kjerte, Mathias Hansen Arendt [skibstømmermand], i Assens, , ,
1846, 5te April, 10de April, Ane Marie Pedersen, , i Kjerte, , , , Ane Lisbeth Jensdatter [pige - huusmand Jens Jacobsens datter],
1846, 29de April, 4de Mai, Margrethe Simonsdatter, 79, i Ørsbjerg, Kristen Pedersen [huusmand], , , ,
1846, 3 Juni, 8de Juni, Karen Hansdatter, 48, af Ørsbjerg Nederbye, Niels Knudsen [huusmand], , , ,
1846, 24de November, 2 December, Johanne Nielsdatter, 58, af Fauerskov, Jens Larsen [snedker og huusmand], , , ,
1846, 2 December, 6 December, Mads Christoffersens [barn - dødfødt pige], , , , , Mads Christoffersen [smed], ,
1847, 16de Januar, 24de Januar, Ane Marie Larsdatter, 16, paa Kohaugebanken, , , Lars Karstensen [huusmand], ,
1847, 24de Januar, 1ste Februar, Karen Marie Pedersdatter, 36, af Ørsbjerg, Anders Johansen [huusmand og slagter], , , ,
1847, 4de Februar, 10 Februar, Ane Hartvigsdatter [hos søsteren huusmand Lars Karstensens hustru], 48, paa Koehaugebanken, Peder Christensen [huusmand], i Balslev, , ,
1847, 31 Marts, 8 April, Kirsten Jacobsdatter, 44, af Kolleshuus, Jørgen Larsen [boelsmand], , , ,
1847, 9de Mai, 15 Mai, Karen Knudsdatter [enke], 65, af Ørsbjerg, Peder Larsen [afdøde aftægtsgaardmand, gl.], , , ,
1847, 23de Mai, 28de Mai, Karen Marg. Nielsdatter [tjenestepige hos gaardmand Jens Hansen], 39, af Ørsbjerg, , , , ,
1847, 5te Juni, 9de Juni, Elisabeth Gottfriedsdatter [enke, fattiglem], 80, i Hjerup Hospital, Johan Hendrichsen [indsidder], , , ,
1847, 3 December, 8 December, Birthe Kirstine Johansen, 1, af Ørsbjerg, , , Johan Ludvig Joseph Hendrichsen [smed], ,
1847, 14de December, 22de December, Lisbeth Kathrine Rasmusdatter [gaardaftægtskone], 72, i Ørsbjerg, Peder Hansen [afdøde gaardmand], , , ,
1848, 7de Januar, 13 Januar, Mette Kirstine Andersdatter [almisselem, gl. pige - ved huusmand Niels Kristensens enke], 72, i Ørsbjerg, , , , ,
1848, 15 Januar, 21de Januar, Karen Marie Pedersen, 2, af Ørsbjerg, , , Peder Larsen [gaardmand], ,
1848, 22de Januar, 30te Januar, Ane Kathrine Jørgensdatter, 68, i Fauerskov Bjerge, Jørgen Nielsen [huusmand], , , ,
1848, 25 Februar, 3de Marts, Else Jensdatter [enke], 72, i Ørsbjerg, Niels Larsen [afdøde huusmand], , , ,
1848, 5te Marts, 12te Marts, Gjertrud Pedersdatter (kaldet Brabant) [almisselem, ugift fruentimmer], 94, i Hjerup, , , , ,
1848, 25de Marts, 30 Marts, Marie Kathrine Sørensdatter, 40, i Fauerskov, Anders Jørgensen [slagter], , , ,
1848, 15de April, 21de April, Marie Kathrine Jacobsen, 10, i Ørsbjerg, Jacob Nielsen [huusmand], , , ,
1848, 28de Juni, 2 Juli, Ane Pedersen, , Ørsbjerg, , , , Ane Margrethe Henningsdatter [pige - ved huusmand Henning Mortensen], i Ørsbjerg
1848, 6te Juli, 9de Juli, Maren Hansen, 1, Hjerup, , , Hans Nielsen [huusmand], ,
1848, 20de September, 25de September, Ane Larsdatter [almisselem, enke - ved sønnen huusmand Lars Karstensen], 85, paa Koehaugebanken, Karsten Andersen, , , ,
1848, 19de October, 25de October, Ane Andersen, 1, af Kjerte, , , Anders Hansen [gaardmand], ,
1848, 26 October, 29de October, Johan Ludvig Joseph Henrichsens [barn - dødfødt pige], , Ørsbjerg, , , Johan Ludvig Joseph Henrichsen [smed], ,
1848, 2den November, 9de November, Birthe Kirstine Andersdatter [gaardaftægtskone], 64, i Ørsbjerg, Peder Rasmussen Høj, , , ,
1848, 8de November, 11te November, Karen Rasmussen, 4, af Kjerte, , , Rasmus Hansen [gaardmand], ,
1848, 17de November, 22 November, Maren Larsen, 1, af Kjerte, , , , Mette Cathrine Nielsdatter [pige],
1848, 12te December, 19de December, Kirsten Jensen, 1, af Hjerup, , , Jens Sørensen [huusmand], ,
1848, 24de December, 29de December, Ane Marie Hansen, 2, af Hjerup, , , Hans Jørgen Larsen [gaardmand], ,
1848, 24de December, 30 December, Ane Kirstine Madsen, 5, i Hjerup, , , Mads Hansen [gaardmand], ,
1848, 26 December, 30 December, Dorthea Arendt, 1, i Ørsbjerg, , , Arendt [saddelmager], ,
1849, 12te Januar, 17 Januar, Ane Marie Christensdatter [enke], 54, i Ørsbjerg, Niels Christensen [huusmand], , , ,
1849, 15de Januar, 21 Januar, Ane Cathrine Hansen, , i Fauerskov, , , Hans Larsen [huusmand], ,
1849, 28de Januar, 4de Februar, Karen Marie Larsen, 4, i Ørsbjerg Skov, , , Lars Hansen [skovfoged], ,
1849, 3die Februar, 12te Februar, Kirsten Pedersdatter [enke og ugift], 47, Nederby Ørsbjerg, , , Hans Pedersen [afdøde gaardmand], ,
1849, 5te Marts, 11te Marts, Ane Margrethe Johansen, 4, i Ørsbjerg, , , Johan Ludvig Joseph Henrichsen [smed], ,
1849, 20de April, 27de April, Karen Christoffersdatter [enke], 70, i Knold, Mikkel Jensen [aftægtshuusmand], , , ,
1849, 21 April, 30te April, Gjertrud Pedersen, 4, i Ørsbjerg, , , Peder Larsen [gaardmand], ,
1849, 6 Mai, 12te Mai, Dorthea Jensdatter, 55, i Fauerskov, Hans Pedersen [huusmand], , , ,
1849, 2 Juli, 7de Juli, Karen Jespersdatter [gaardaftægtskone og enke], 70, i Kjerte, Lars Olsen [afdøde gaardmand], , , ,
1849, 5te August, 10 August, Karen Hansen [pige], 18, Nederbyende i Ørsbjerg, , , Hans Pedersen [afgangne gaardmand], ,
1849, 5te October, 11te October, Maren Kirstine Christensen, 1, i Ørsbjerg, , , Christen Jørgensen [afdøde huusmand], ,
1849, 16de November, 24de November, Mette Hansdatter [ugift fruentimmer - søster til gaardmand Niels Hansen], 53, i Fauerskov, , , , ,
1850, 15 Februar, 20de Februar, Karen Andersen, , af Jarlebjerg, , , Anders Hendrichsen [huusmand], ,
1850, 5te Marts, 10de Marts, Ane Jørgensdatter [almisselem, ugift - ved smed Mads Christoffersen], 53, i Ørsbjerg, , , , ,
1850, 7de Marts, 13de Marts, Ellen Mikkelsdatter [almisselem, ugift - ved huusmand Hans Larsen], 69, i Ørsbjerg, , , , ,
1850, 11te April, 16de April, Marie Kirstine Jørgensen, 1, af Kolleshuus, , , Jørgen Larsen [boelsmand], ,
1850, 19de April, 25 April, Ane Hansen, 50, i Fauerskov, Johannes Christiansen [snedker], , , ,
1850, 12te August, 17de August, Ane Jeppesen, 17, af Fauerskov, , , Jeppe Hansen [gaardmand], ,
1850, 5te September, 8de September, Christiane Rasmussen, , af Hjerup, , , Rasmus Larsen [gaardmand], ,
1850, 16de October, 27de October, Ane Cathrine Hansen, , af Fauerskov, , , Hans Larsen [huusmand], ,
1850, 4de December, 11te December, Kirstine Marie Pedersdatter, 36, paa Nyefæste, Jens Nielsen Holme [gaardmand], , , ,
1850, 15de December, 21de December, Maren Pedersdatter [enke - ved sønnen gaardmand Peder Jørgensen], 76, i Fauerskov, Søren Kristensen [huusmand], , , ,
1851, 20de Januar, 26de Januar, Karen Marie Jensen, , af Kjerte, , , Jens Rasmussen [huusmand], ,
1851, 9de Februar, 14de Februar, Marie Petronelle Jensen [tjenestepige ved hr. Drejer], 25, i Ørsbjerg Kro, , , , ,
1851, 31de Marts, 7 April, Maren Christoffersdatter, 73, af Jarlebjerg, Mads Pedersen [huusmand], , , ,
1851, 21 April, 28 April, Karen Jørgensdatter [gaardaftægtskone, enke], 85, af Hjerup, Lars Larsen [afdøde gaardmand], , , ,
1851, 23 April, 1ste Mai, Gjertrud Jørgensdatter [gaardaftægtskone og enke], 80, i Kjerte, Peder Pedersen [gaardmand og sognefoged], , , ,
1851, 20de August, 24de August, Karen Margrethe Hansen, , , , , Hans Jørgensen [snedker og huusmand], ,
1851, 8 November, 16 November, Sidsel Marie Jochumsdatter [enke], 82, paa Wedellsborg, - [navn ikke indført - smed], , , ,
1851, 15de December, 22 December, Gjertrud Christoffersdatter [enke], 58, af Hjerup, Hans Sørensen [huusmand], , , ,
1851, 22de December, 30 December, Ane Cathrine Hansdatter, 82, i Ørsbjerg Skov, Lars Pedersen [aftægtsmand], , , ,
1852, 8de April, 12te April, Karen Jensdatters [barn - dødfødt pige], , i Fauerskov Bjerge, , , , Karen Jensdatter [pige],
1852, 16de Mai, 22de Mai, Karen Andersdatter [enke], 78, i Fauerskov Heden Kjær, Lars Jacobsen [huusaftægtsmand], , , ,
1852, 17de Juli, 21de Juli, Kirsten Jensdatter [enke, almisselem], 73, i Hjerup, Søren Gormsen, i Kjerte, , ,
1852, 20de September, 27de September, Kirsten Nielsdatter, 35, i Kolleshuus, Jørgen Larsen [boelsmand], , , ,
1852, 19de November, 25de November, Ane Marie Nielsdatter, 56, i Knappehuus, Hans Andersen [huusmand], , , ,
1853, 28de Januar, 1ste Februar, Maren Pedersen, 7, af Ørsbjerg, , , Peder Rasmussen [hjulmand], ,
1853, 11te Februar, 16 Februar, Ane Nielsen, , af Ørsbjerg, , , Niels Hansen [indsidder], ,
1853, 5te Marts, 12te Marts, Gjertrud Jensdatter [enke], 65, af Hjerup, Lars Hansen [afdøde huusmand], , , ,
1853, 5te Marts, 14de Marts, Birthe Kathrine Hansdatter, 56, i Kjerte, Johan Nielsen [huusmand], , , ,
1853, 3die April, 11te April, Mette Kathrine Nielsdatter, 70, af Ørsbjerg, Anders Nielsen [huusaftægtsmand], , , ,
1853, 29de April, 6te Mai, Ane Kirstine Pedersdatter [gaardaftægtskone og enke], 80, i Hjerup, Mads Nielsen, , , ,
1853, 13de Mai, 20de Mai, Johanne Rasmusdatter [gaardaftægtskone, enke], 75, i Ørsbjerg, Hans Larsen, , , ,
1853, 25de Juni [der stod Juli], 29de Juni, Marie Kathrine Andersen, 1, i Ørsbjerg, , , Anders Nielsen [gaardmand], ,
1853, 30te Juni, 4de Juli, Ane Kirstine Andersen, 6, i Fauerskov, , , Anders Larsen [huusmand], ,
1853, 15de Juli, 19de Juli, Karen Larsdatter, 79, i Hjerup, Thor Hansen [huusaftægtsmand og bødker], , , ,
1853, 2den November, 6te November, Ane Rasmussen [ved huusmand Hans Hansen], 2, af Fauerskov, , , , Ane Magdalene Pedersdatter [pige], af Sk...
1853, 25de November, 2den December, Johanne Andersdatter, 70, i Ørsbjerg, Rasmus Nielsen [aftægtshuusmand], , , ,
1853, 25 December, 30te December, Karen Nielsen, , i Nedermarken, , , Niels Christensen [huusmand], ,
1853, 25 December, 30de December, Margrethe Lisbeth Christoffersdatter [fattiglem - ved gaardmand Peder Johansen], 82, i Ørsbjerg, , , , ,
1854, 28 Januar, 5te Februar, Sara Marie Hansen [ved huusmand Hans Nielsen], 1, Jarlebjerg i Ørsbjerg, , , , ,
1854, 7de Februar, 12te Februar, Ane Margrethe Pedersdatter [ved sønnen huusmand Peder Holbech], 77, i Ørsbjerg Nyfæste, , , , ,
1854, 10de Februar, 17de Februar, Ane Marie Mathiasen [ved huusmand Anders Jørgensen], , i Fauerskov, , , , Kirsten Hansdatter, i Fauerskov
1854, 14de Februar, 19de Februar, Ane Margrethe Johansen, 1, i Ørsbjerg, , , J. H. L. J. Johansen [smed], ,
1854, 28de Marts, 2den April, Kirstine Marie Johansen, 16, , , , - [navn ikke indført - smed], ,
1854, 10de Mai, 17de Mai, Karen Andreasdatter [enke], 61, ved Nyfæste, Gregers Pedersen [afdøde huusmand], , , ,
1854, 25de Mai, 31te Mai, Maren Hansdatter [enke], 82, i Kjerte, Lars Bertelsen [gaardaftægtsmand], , , ,
1854, 26de Mai, 2den Juni, Kirsten Gormsdatter, 35, i Nedermarken, Niels Kristensen [huusmand], , , ,
1854, 26de Mai, 1ste Juni, Margrethe Jensdatter, 82, i Ørsbjerg, Johan Andersen [huusaftægtsmand], , , ,
1854, 30te Mai, 5te Juni, Karen Christiansen, 3, Kjerte Broe, , , Kristian Jørgensen [huusmand], ,
1854, 3die Juni, 9de Juni, Chatrine Marie H...datter [fattiglem], 75, ved Aalsbroe, , , , ,
1854, 30te August, 4de September, Kathrine Marie Jensdatter [huusaftægtskone, enke], 64, i Hjerup, Mads Hansen, , , ,
1854, 7de September, 10de September, Margrethe Hansdatter [tjenestepige ved gaardmand Anders Gorm Pedersen], 30, i Ørsbjerg, , , , ,
1854, 26de September, 30te September, Birthe Kirstine Larsdatter, 60, i Ørsbjerg, Niels Olsen [skrædder], , , ,
1854, 21de October, 28de October, Hansine Rasmine Rasmussen [steddatter af skomager Markus Jørgensen], 24, i Kjerte, , , , ,
1854, 30te October, 6te November, Ane Marie Jørgensdatter [enke - ved sønnen gaardmand Hans Andersen], 100, i Hjerup - født 1754, Anders Hansen [afgangne gaardmand], , , ,
1855, 6te Februar, 14de Februar, Mette Marie Nielsdatter, 60, i Øreløkkegaard eller Heden, Lars Larsen [gaardmand], , , ,
1855, 7de Februar, 15de Februar, Maren Larsdatter [huusmandsenke], 92, af Nyfæstehuus, Niels Wilhelmsen [afdøde], , , ,
1855, 14de Februar, 19de Februar, Ane Kirstine Sandersdatter [enke], 50, i Hjerup, Ferdinand Augustinus Skræder, , , ,
1855, 17de Februar, 22 Februar, Christiane Rasmussen, , af Hjerup, , , Rasmus Larsen [gaardmand], ,
1855, 24de Februar, 3die Marts, Ane Marie Madsdatter, 33, Ørsbjerg Knold, Peder Hansen [huusmand], , , ,
1855, 16 Marts, 21 Marts, Jens Sørensens [dødfødt pigebarn], , i Hjerup, , , Jens Sørensen [huusmand], ,
1855, 6te Mai, 13de Mai, Johanne Margrethe Nielsen, 1, i Hjerup, , , Niels Sørensen [huusmand], ,
1855, 8de Mai, 14de Mai, Karen Marie Andersen, 17, i Fauerskov, , , Anders Larsen [huusmand], ,
1855, 12te Mai, 19de Mai, Hedevig Larsdatter [fattiglem og enke], 78, ved Aabroe, Hans Hvide, , , ,
1855, 25de Mai, 29de Mai, Jensine Wilhelmine Hansen, 1, i Ørsbjerg, , , Hans Peder Hansen [indsidder], ,
1855, 11te Juni, 15de Juni, Ane Margrethe Hansdatter, 42, i Ørsbjerg, Johan Hendrichsen [smed], , , ,
1855, 16de Juni, 21de Juni, Karen Jacobsen, 23, af Ørsbjerg, , , Jacob Nielsen [huusmand], ,
1855, 7de August, 12te August, Ane Marie Larsen, 10, i Jarlebjerg, , , Lars Mikkelsen [huusmand], ,
1855, 9de August, 14de August, Karen Larsdatter [fattiglem og enke], 82, i Lykkensminde, Niels Andersen [huusmand], i Kjerte, , ,
1855, 7de September, 14de September, Karen Andersdatter [ugift, søster til møller Hans Andersen], 42, i Fauerskov, , , , ,
1855, 7de December, 12te December, Gjertrud Marie Andreasen, 5, i Fauerskov, , , Andreas Chrstian Eriksen [huusmand og væver], ,
1856, 14de Februar, 20de Februar, Maren Jacobsdatter [enke], 66, i KJerte, Anders Hansen [huusmand], , , ,
1856, 31te Marts, 8de April, Mette Kirstine Andersen, 27, i Kjerte, , , Anders Hansen [afdøde huusmand], ,
1856, 7de April, 12te April, Ane Elise Severine Sophie Hansen født Lund, 51, i Kjerte, Hansen [saddelmager], , , ,
1856, 13de Juni, 19de Juni, Karen Marie Hansdatter, 77, i Fauerskov, Anders Larsen [boelsmand], , , ,
1856, 17de Juni, 23de Juni, Ane Marie Qvirinsdatter [enke], 77, i Nedermarken, Hans Rasmussen [huusaftægtsmand], , , ,
1856, 29de Juli, 1ste August, Mette Johanne Sørensen [pige - ved broderen huusmand Niels Sørensen], 25, i Hjerup, , , , ,
1856, 4de August, 8de August, Kirsten Larsen, 25, i Hjerup, Hans Pedersen [huusmand], , , ,
1856, 14de August, 20de August, Karen Jensdatter, 50, i Ørsbjerg, Jens Christensen [gaardeier], , , ,
1856, 24de October, 2den November, Hans Peder Hansens [barn - døde uden daab - pige], , i Ørsbjerg, , , Hans Peder Hansen [indsidder], ,
1856, 6te November, 14de November, Karen Mikkelsdatter [gaardkone], 45, i Kjerte, Anders Hansen, , , ,
1856, 20de November, 26de November, Ane Cathrine Hansen, , i Bjørnemose, , , , Maren Larsen [steddatter af gaardmand Jørgen Findsen],
1856, 11te December, 18de December, Line Kathrine Hendrichsdatter, 33, i Ørsbjerg, Hans Peder Hansen [indsidder], , , ,
1856, 14de December, 23de December, Maren Rasmusdatter [enke], 84, i Rødeled, Hans Frederiksen [afdøde huusmand], , , ,
1857, 12te Januar, 18de Januar, Maren Hansdatter [enke - ved sønnen Hans Simonsen], 78, i Hjerup Fattighuus, Simon Olsen [afdøde huusmand], , , ,
1857, 11te April, 18de April, Maren Jørgensdatter, 59, i Ørsbjerg, Peder Sørensen [gaardmand], , , ,
1857, 19de November, 25de November, Kirsten Andersdatter, 59, i Hedekjærhuus i Fauerskov, Jørgen Larsen [huusaftægtsmand], , , ,
1858, 31te December 1857, 6te Januar, Karen Marie Hansdatters [barn - død uden daab - pige], , i Hjerup Fattighuus, , , , Karen Marie Hansdatter [ugift fruentimmer],
1858, 1ste Januar, 8de Januar, Kirsten Hansdatter, 55, i Ørsbjerg, Rasmus Hansen [gaardmand], , , ,
1858, 5te Januar, 10de Januar, Ane Margrethe Jensen, 12, i Hjerup, , , Jens Sørensen [huusmand], ,
1858, 16de Januar, 22de Januar, Else Margrethe Pedersdatter [huusaftægtskone, enke], 60, i Hjerup, Niels Pedersen, , , ,
1858, 22de Januar, 24de Januar, Anders Johansens [barn - dødfødt pige], , i Ørsbjerg, , , Anders Johansen [slagter], ,
1858, 10de Mai, 17de Mai, Kirsten Johansdatter, 71, i Hjerup, Hans Andersen [gaardmand], , , ,
1858, 20de September, 25de September, Karen Jochumsdatter [almisselem og enke], 72, i Hjerup Fattighuus, Jens Jensen, , , ,
1858, 18de November, 24de November, Ane Nielsen, 4, i Fauerskov, , , Niels Jørgensen [huusmand], ,
1859, 10de Januar, 16de Januar, Ane Cathrine Kristensen, , ved Hedenkjær Fauerskov Mark, , , Christen Kristensen [huusmand], ,
1859, 13de Februar, 20de Februar, Birthe Kirstine Larsen, 4, i Fauerskov, , , Lars Jørgen Simonsen [huusmand], ,
1859, 27de April, 13de Mai, Maren Kathrine Nielsen, , i Ørsbjerg, , , Niels Madsen [skræder], ,
1859, 14de Juni, 18de Juni, Ane Larsen, 2, i Hjerup, , , Lars Jørgen Madsen [gaardmand], ,
1859, 19de Juni, 24de Juni, Ane Cathrine Hansen, 1, i Hjerup, , , Hans Madsen [huusmand], ,
1859, 18de Juli, 23de Juli, Bodil Jensdatter, 45, Kjærhuus i Fauerskov, Niels Jørgensen [huusmand], , , ,
1859, 7de August, 13de August, Maren Hansen [pleiebarn af huusmand Hans Nielsen], , i Hjerup, , , , ,
1859, 28de August, 2den September, Karen Jensen, 1, i Kjerte, , , Jens Olsen [huusmand], ,
1859, 30te September, 7de October, Maren Jensen, 5, i Helleshule, , , Jens Nielsen [boelsmand], ,
1859, 6te October, 13de October, Mette Kathrine Jensen, 5, i Billeskov Skov, , , Jens Jørgensen [tømmermand], ,
1859, 27de November, 4de December, Mariane Johansen, 1, i Nedermark, , , Johan Knudsen [indsidder], ,
1859, 20de December, 27de December, Christiane Jochumsdatter [gammel tjenestepige, fattiglem], 76, i Hjerup Fattighus - tjenestepige i Højgaarden, , , , ,
1860, 30te December 1859, 6te Januar, Maren Sophie Kirstine Rasmussen, 3, af Familiehuset i Nedermarken, , , Rasmus Jørgensen [indsidder], ,
1860, 4de Januar, 11te Januar, Maren Larsdatter [enke - ved datteren huusmand Hans Larsens kone], 75, i Fauerskov, Niels Pedersen [forhenværende gaardmand], i Barløse, , ,
1860, 26de Januar, 2den Februar, Ane Cathrine Hansen, 1, i Hjerup, , , Hans Pedersen [huusmand], ,
1860, 29de Januar, 4de Februar, Karen Andersdatter, 64, i Ørsbjerg, Niels Knudsen [huusmand og almisselem], , , ,
1860, 30te Januar, 6te Februar, Ane Marie Rasmusdatter [enke], 45, i Jarlebjerg, Rasmus Jensen [huusmand], , , ,
1860, 26de Februar, 4de Marts, Cecilie Gottfredsen, , i Ørsbjerg, , , Gottfred Jensen [indsidder], ,
1860, 2den April, 7de April, Maren Nielsen, 9, i Nyfæstehuus, , , Niels Christian Nielsen [indsidder], ,
1860, 6te April, 14de April, Karen Rasmussen, 3, i Fauerskov, , , Rasmus Nielsen [huusmand], ,
1860, 25de Mai, 1ste Juni, Kirsten Andersdatter [enke], 71, Heden Skov, Peder Pedersen Skytte [huusmand], , , ,
1860, 5te Juni, 10de Juni, Maren Sophie Nielsen, 8, Aabroe Fattighuus, , , Rasmus Nielsen, ,
1860, 24de September, 29de September, Charlotte Jensine Pedersen, 24, i Ørsbjerg Skov, Rasmus Hansen [boelsmand], , , ,
1860, 29de September, 6te October, Ane Mathie Hansdatter, 45, i Ørsbjerg, Anders Poulsen [gaardmand], , , ,
1860, 9de November, 17de November, Ane Kirstine Andersdatter, 37, i Ørsbjerg, Rasmus Pedersen Findsen [indsidder], , , ,
1860, 19de November, 25de November, Ane Hansdatter [enke], 85, i Kjerte, Hans Jørgensen [væver], , , ,
1861, 24de Februar, 1ste Marts, Karen Andersdatter [enke], 65, i Kjerte, Jens Jacobsen [bødker], , , ,
1861, 31te Marts, 5te April, Ane Petronille Hansdatter, 67, i Kjerte, Jacob Jacobsen [huusaftægtsmand], , , ,
1861, 7de April, 12te April, Maren Jensdatter [fattiglem, ugift - hos huusmand Jørgen Hansen], 59, i Ørsbjerg, , , , ,
1861, 21de April, 28de April, Ane Cathrine Hansen, , i Hjerup, , , Hans Pedersen [huusmand], ,
1861, 30te April, 6te Mai, Birthe Jensdatter, 46, i Hjerup, Jens Sørensen [huusmand], , , ,
1861, 30te Mai, 6te Juni, Karen Simonsdatter [enke], 73, i Hjerup, Jeppe Larsen [huusmand], , , ,
1861, 8de October, 12te October, Ane Kirstine Nielsdatter [enke], 77, i Ørsbjerg, Jesper Eriksen [boelsmand], , , ,
1862, 21de Januar, 29de Januar, Maren Larsdatter [enke], 68, i Hjerup, Rasmus Clausen [gaardaftægtsmand], , , ,
1862, 13de Februar, 16de Februar, Johan Pedersens [barn - døde kort efter - pige], , Familiehuset i Nedermarken, , , Johan Pedersen [indsidder], ,
1862, 14de Februar, 21de Februar, Gjertrud Marie Pedersen [tjente Offer Larsen], 25, i Emtekjær i Tanderup Sogn - af Jarlebjerg, , , Peder Sørensen [afgangne boelsmand], , i Jarlebjerg
1862, 12te Marts, 19de Marts, Ane Cathrine Larsdatter [aftægt], 70, i Hjerupgyde, Rasmus Hansen [aftægtshuusmand], , , ,
1862, 4de April, 11te April, Ane Andreasdatter, 62, i Knold, Lars Jensen [huusaftægtsmand], , , ,
1862, 7de April, 11te April, Karen Jeppesen [fattiglem - ved broderen Hans Jeppesen], 68, i Ørsbjerg skov, , , , ,
1862, 28de April, 5te Mai, Kirsten Andersdatter [aftægtskone og enke], 83, i Ørsbjerg, Hans Jørgen Andersen [boelsmand], , , ,
1862, 19de Mai, 24de Mai, Maren Hansdatter [enke, fattiglem - ved huusmand Christian Hansen], 67, i Barløse, Hans Hannibalsen [huusmand og skræder], paa Kjerte Mark, , ,
1862, 21de Mai, 28de Mai, Kirsten Simonsdatter, 83, i Ørsbjerg Skov, Niels Larsen [huusmand], , , ,
1862, 18de August, 23de August, Ane Andersdatter, 42, i Jarlebjerg, Søren Pedersen [boelsmand], , , ,
1862, 5te September, 11te September, Marie Jørgensdatter [enke], 76, i Ørsbjerg, Henning Mortensen [afgangne huusmand], , , ,
1862, 8de December, 15de December, Birthe Jochumsdatter [enke], 80, Ørsbjerg Kroe, Hans Hendriksen, , , ,
1862, 8de December, 15de December, Margrethe Andersen, 24, i Ørsbjerg, , , Anders Johansen [slagter], ,
1862, 15de December, 21de December, Anders Pedersens [barn - døde strax - pige], , i Kjerte, , , Anders Pedersen [selveiergaardmand], ,
1862, 17de December, 23de December, Kathrine Hansdatter, 49, ved Kjerte B.., Jens Nielsen [tømmermand], , , ,
1863, 9de Juli, 15de Juli, Karen Madsen, 22, i Hjerup, , , Mads Jørgensen [gaardmand], ,
1863, 1ste October, 7de October, Karen Jensdatter [huusaftægtskone, enke], 82, Ørsbjerg Skov, Anders Simonsen [afdøde huusmand], , , ,
1863, 3die October, 11te October, Christiane Nielsen, , i Ørsbjerg, , , Niels Madsen [skrædder], ,
1863, 12te December, 21de December, Ane Hansdatter, 59, i Hjerupgyde, Jørgen Madsen [huusmand], , , ,
1863, 15de December, 18de December, Lisbeth Bertelsdatter [enke], 59, i Ørsbjerg, Hans Pedersen [afgangne huusmand], , , ,
1864, 19de Januar, 23de Januar, Karen Sophie Lovise Knudsen, 1, ved Aabroe, , , Knud Nielsen [afgangne fattiglem], ,
1864, 29de Januar, 5te Februar, Karen Hansen, 30, i Ørsbjerg, Jens Jespersen [boelsmand], , , ,
1864, 11te Februar, 17de Februar, Maren Jørgensdatter [fattiglem og enke], 86, ved Aabroe, Simon Hannibalsen [huusmand], , , ,
1864, 17de Februar, 25de Februar, Karen Larsdatter [enke], 74, paa Møllerknappe, Ole Christensen [gaardmand], , , ,
1864, 21de Februar, 28de Februar, Ane Marie Nielsdatter [vanvittig almisselem - var hos huusmand Peder Cigurd Andersen], 47, i Ørsbjerg, , , , ,
1864, 3die Marts, 11te Marts, Mette Madsen, 21, i Hjerup, , , Mads Jørgensen [gaardmand], ,
1864, 1ste April, 7de April, Ane Kathrine Hansen [enke], 86, af Frederits, Anders Hansen [overconstabel], , , ,
1864, 12te April, 19de April, Karen Hansen, 24, Kjerte Mark, , , Hans Nielsen [huusmand], ,
1864, 24de April, 30de April, Hansine Justine Frederikke Justesen [pleiedatter af skomager Marcus Jørgensen], 10, paa Kjerte Mark, , , , ,
1864, 2den Juni, 9de Juni, Maren Steensdatter, 75, i Fauerskov Mølle, Hans Andersen [sognefoged], , , ,
1864, 16de Juli, 22de Juli, Kirsten Jørgensen [huusmand og stedfader Hans Rasmussen], 12, i Ørsbjerg, , , , ,
1864, .. September [dato ulæselig], 12te September, Birthe Margrethe Frederiksdatter [huusaftægtskone og enke], 83, i Kjerte, Lars Jørgensen, , , ,
1864, 10de September, 15de September, Dorine Jørgensen [huuskone], 37, i Fauerskov, Hans Peder Hansen, , , ,
1865, 7de Januar, 14de Januar, Dorthea Nielsdatter, 63, ved Nyfæste, Niels Jørgensen [huusaftægtsmand], , , ,
1865, 19de Januar, 26de Januar, Johanne Nielsdatter [fattiglem], 61, i Ørsbjerg, Rasmus Kristensen [huusmand], , , ,
1865, 21de Januar, 28de Januar, Gjertrud Kathrine Hansen, 3, i Hjerup, , , Hans Pedersen [huusmand], ,
1865, 26de Januar, 31 Januar, Karen Jørgensen, , i Ørsbjerg, , , Jørgen Hansen [huusmand], ,
1865, 15de Marts, 21de Marts, Marie Kirstine Madsdatter [enke], 53, i Fauerskov, Andreas Christian Eriksen [huusmand], , , ,
1865, 19de Marts, 24de Marts, Karen Hansdatter [fattiglem, ugift - ved huusleier Mads Knudsen], 43, Kjerte Mark, , , , ,
1865, 30te April, 5te Mai, Maren Nielsdatter [enke - ved sønnen Niels Christensen], 83, i Nedermark, Anders Jørgensen [huusaftægtsmand], , , ,
1865, 18de Mai, 24de Mai, Ane Marie Madsen [ugift - ved huusmand Peder Knudsen], 37, i Ørsbjerg - kom fra Huusby, , , , ,
1865, 26de Mai, 1ste Juni, Dorthea Hansdatter [huusaftægtskone og enke], 85, Nyfæstehuus, Jørgen Nielsen [huusmand], , , ,
1865, 25de Juli, 27de Juli, Find Mortensens [barn - dødfødt pige], , i Knold, , , Find Mortensen [indsidder], ,
1865, 27de August, 1ste September, Ane Kathrine Jeppesdatter [enke], 88, i Ørsbjerg, Anders Jensen [skræder], , , ,
1865, 10de October, 17de October, Karen Marie Andersen, 11, i Ørsbjerg, , , Anders Johansen [afgangne slagter], ,
1865, 24de October, 29de October, Maren Dorthea Nielsen, , Nyfæstehuus, , , Niels Christian Nielsen [huusmand], ,
1865, 23de November, 1ste December, Laurine Kristensen, 9, i Fauerskov, , , Kristen Kristensen [huusmand], ,
1865, 2den December, 11te December, Charlotte Kristensen, 5, i Fauerskov Bjerge, , , Kristen Kristensen [huusmand], ,
1866, 1ste Marts, 7de Marts, Karl Rasmussens [barn - dødfødt pige], , i Hjerup, , , Karl Rasmussen [huusmand], ,
1866, 6te Marts, 16de Marts, Christiane Andersdatter [enke], 85, i Hjerup, Lars Pedersen [aftægtsgaardmand], , , ,
1866, 18de Marts, 25de Marts, Ane Hedevig Jacobsdatter [almisselem], 76, i Ørsbjerg, Hans Knudsen, , , ,
1866, 1ste Mai, 7de Mai, Hans Hendrichsens [barn - dødfødt pige], , Nyfæstehuus, , , Hans Hendrichsen [huusmand], ,
1866, 1ste Juli, 6te Juli, Ane Marie Jeppesen, 9, Kohaugebanken, , , Jeppe Hansen [smed], ,
1866, 16de August, 20de August, Ane Nielsen, 13, i Kjerte, , , Niels Hansen [kjøbmand], ,
1866, 24de August, 26de August, Cidsel Larsen, , ved Heden Fauerskov Mark, , , Christian Larsen [indsidder], ,
1866, 25de August, 30de August, Johane Kirstine Olsen, , paa Møllerknappe, , , Lars Ch. Olsen [gaardmand], ,
1866, 8de October, 12te October, Laurine Kirstine Andersen [ugift], 25, i Hedenkjærhuus, , , Anders Larsen [huusmand], ,
1867, 30de December 1866, 7de Januar, Maren Nielsdatter, 56, i Nedermarken, Peder Jørgensen [huusmand], , , ,
1867, 7de Januar, 12te Januar, Juliane Hansen, 3, i Ørsbjerg, , , Hans Jacob Hansen [huusmand], ,
1867, 12te Januar, 19de Januar, Maren Jensen, 3, i Kjerte, , , Jens Olsen [huusmand og murer], ,
1867, 10de Februar, 15de Februar, Johanne Margrethe Jensen, , Ørsbjerg Skov, , , Lars Peder Jensen [boelsmand], ,
1867, 12te Februar, 18de Februar, Rasmine Kristensen, 4, i Hjerup, , , Mikkel Kristensen [gaardmand], ,
1867, 21de Februar, 1ste Marts, Ane Cathrine Pedersdatter [huusaftægtskone, enke], 85, i Fauerskov, Christian Bang [smed], , , ,
1867, 15de Marts, 20de Marts, Jensine Johansen, 4, i Hjerup Fattighuus, , , Johan Knudsen, ,
1867, 13de April, 18de April, Karen Jørgensdatter [ved gaardmand Peder Jørgensen], 85, i Fauerskov, Anders Gormsen [aftægtsmand], , , ,
1867, 13de April, 18de April, Ane Marie Hansen [ved huusmand Niels Hansen], , i Ørsbjerg, , , , Else Rasmusen, i Jarlebjerg
1867, 12te Mai, 18de Mai, Ane Rasmussen, 6, paa Kjerte Mark, , , Hans Rasmussen [væver], ,
1867, 25de Juni, 29de Juni, Ane Marie Christiansen [pige], 41, i Hjerup, , , Christian Holst [sognefoged], ,
1867, 28de September, 2den October, Ane Cathrine Madsen, , i Hjerup, , , Hans Madsen [gaardmand], ,
1867, 6te December, 13de December, Ane Marie Jeppesen, 37, i Knold, Anders Larsen [skræder og huusmand], , , ,
1867, 12te December, 19de December, Kirsten Larsdatter [enke], 73, besøg hos familien i Ørsbjerg, Rasmus Jespersen Lindbjerg [væver og huusmand], i Skydebjerg Sogn, , ,
1867, 23de December, 30de December, Johanne Marie Jørgensdatter, 58, i Ørsbjerg, Jørgen Clausen [hjulmand], , , ,
1868, 19de Februar, 25de Februar, Ane Kirstine Rasmussen, , paa Kjerte Mark, , , Claus Rasmussen [huusmand], ,
1868, 19de Februar, 24de Februar, Karen Andersdatter [enke - hos sønnen indsidder Johan Andreasen], 69, i Familiehuset i Nedermarken, Andreas Johansen [indsidder], i Gjelsted Sogn, , ,
1868, 24de Marts, 28de Marts, Maren Pedersdatter [enke], 48, i Ørsbjerg, Anders Johansen [huusmand og slagter], , , ,
1868, 18de Mai, 22de Mai, Kirsten Pedersen, 1, i Ørsbjerg, , , Peder Knudsen [huusmand], ,
1868, 8de Juli, 13de Juli, Ane Lisbeth Andersdatter, 50, i Nedermarken, Peder Holbech [huusmand], , , ,
1868, 24de August, 28de August, Sara Pedersdatter [enke], 77, Jarlebjerg i Ørsbjerg, Hans Nielsen, , , ,
1868, 4de September, 9de September, Ane Hansen, 5, i Aaløkkestedet, , , Christian Hansen [boelsmand], ,
1868, 27de September, 5te October, Ane Marie Nicolaisdatter [aftægtskone], 81, i Hjerup, Hans Jacobsen [væver], , , ,
1868, 23de November, 1ste December, Dorthea Larsdatter [enke], 80, i Fauerskov, Hans Hansen [aftægtshuusmand], , , ,
1869, 28 Januar, 5te Februar, Ane Kirstine Larsen, 2, i Fauerskov, , , Lars Hansen [huusmand], ,
1869, 29de Januar, 6te Februar, Ane Nielsdatter, 76, i Knold, Frederik Nielsen [huusaftægtsmand], , , ,
1869, 13de Februar, 20de Februar, Ane Kirstine Clausen, 31, ved Nyfæste, Hans Henrichsen [huusmand], , , ,
1869, 9de April, 15de April, Marie Jespersen, , paa Kjerte Mark, , , , Ane Marg. Hansen [pige],
1869, 16de April, 27de April, Ane Jensdatter, 74, i Fauerskov, Jeppe Hansen [gaardmand], , , ,
1869, 30te April, 7de Mai, Gjertrud Marie Pedersen, 56, i Ørsbjerg, Anders Nielsen [gaardmand], , , ,
1869, 30te April, 6te Mai, Kirstine Marie Johansen, 13, i Hjerup, , , Johan Knudsen [fattiglem], ,
1869, 21de Juli, 26de Juli, Hansine Madsen, 19, i Ørsbjerg, , , Mads Christoffersen [smed], ,
1869, 29 October, 4 November, Maren Nielsdatter, 59, i Fauerskov, Hans Larsen [huusmand], , , ,
1869, 24 December, 30 December, Ane Sophie Jørgensdatter [enke], 59, i Ørsbjerg, Peder Seegaard [huusmand], , , ,
1870, 16 Januar, 22 Januar, Ane Nielsen, 9, af Fauerskov, , , N. Hansen [gaardmand], ,
1870, 26 Januar, 31 Januar, Ane Johanne Hansdatter, 58, af Billeskov Skov, Jens Jørgensen [tømrer], , , ,
1870, 8 Februar, 16 Februar, Ane Christiansen, 4, Hjerup, , , Anders Christiansen [smed], ,
1870, 23 Februar, 2 Marts, Christiane Hansdatter [almisselem], 76, , , , , ,
1870, 27 Februar, 4 Marts, Karen Marie Larsdatter [fattiglem], 55, , Carl Øxendrup, , , ,
1870, 2 Marts, 10 Marts, Marie Kathrine Alexandersen, 48, af Fauerskov, Niels Hansen [gaardmand], , , ,
1870, 16 Juni, 22 Juni, Mette Johanne Christensdatter, 46, i Hjerup, Jørgen Larsen [tømrer], , , ,
1870, 24 Juni, 30 Juni, Ane Kathrine Pedersen, 4, Knold, , , Peder Hansen [boelsmand], ,
1870, 22 Juli, 28 Juli, Maren Pedersen, 27, Kjerte Mark, Claus Rasmussen [møllebygger], , , ,
1870, 6 August, 10 August, Ane Marie Andersen, , Knold, , , Anders Larsen [skrædder], ,
1870, 27 September, 3 October, Ane Hansen, 32, Knold, Anders Larsen [skrædder], , , ,
1870, 18 October, 24 October, Hanne Hansen, 47, Ørsbjerg, Niels Madsen [skrædder], , , ,
1870, 31 October, 7 November, Margrethe Pedersdatter, 67, af Ørsbjerg, Peder Jørgensen [aftægtsmand], , , ,
1870, 4 December, 12 December, Dorthea Pedersdatter [enke], 79, Kjerte, Peder Jensen [huusmand], , , ,
1871, 31 Januar, 5 Februar, Karen Kirstine Henriksen, , Nedermarken, , , Jacob Henriksen [huusmand], ,
1871, 31 Januar, 5 Februar, Fie Marie Jeppesen, , Fauerskov Mark, , , Niels Peder Jeppesen [huusmand], ,
1871, 7 Marts, 15 Marts, Karen Jensdatter, 62, Jarlebjerg, Lars Mikkelsen [huusmand], , , ,
1871, 21 Marts, 27 Marts, Sidsel Christine Rasmussen, 4, af Ørsbjerg Skov, , , Claus Rasmussen [boelsmand], ,
1871, 18 April, 24 April, Ane Margrethe Nielsen, 18, Nyfæstelund, , , Niels Larsen [huusmand], ,
1871, 21 Juni, 27 Juni, Karen Kirstine Pedersen, 20, af Hjerup, , , Peder Larsen [gaardmand], ,
1871, 10 Juli, 15 Juli, Ane Nielsdatter [enke], 67, af Kjerte, Rasmus Berenth Nielsen [afdøde fæstehuusmand], , , ,
1871, 11 August, 16 August, Hansine Hansen, 6, Fauerskov Mølle, , , Hans Hansen [fabrikant], ,
1871, 6 September, 11 September, Ane Rasmusdatter, 43, Ørsbjerg, Claus Rasmussen [gaardmand], , , ,
1871, 3 October, 10 October, Ane Kirstine Nielsen, 28, i Ørsbjerg, , , Niels Hansen [gaardmand], ,
1871, 24 December, 30 December, Maren Johansdatter [enke], 87, i Hjerup, Lars Rasmussen [afdøde gaardmand], , , ,
1872, 1 Januar, 6 Januar, Ane Knudsen, 1, i Ørsbjerg Skov, , , Hans Knudsen [skovfoged], ,
1872, 8 Februar, 15 Februar, Dorthea Jørgensen [opholdt sig hos Simon Andersens enke], 7, i Kjerte, , , , Karen Simonsen [ugift],
1872, 13 Februar, 20 Februar, Ane Jørgensdatter [enke, fattiglem], 85, paa Kjerte Mark, Hans Christensen [huusmand], , , ,
1872, 19 Februar, 26 Februar, Ane Kathrine Jensen [ugift - steddatter af sadelmager Ole Mathias Ahrendt], 32, i Ørsbjerg, , , , ,
1872, 15 Juni, 20 Juni, Ane Marie Larsen [hos Jens Larsens enke], , ved Kjerte Bro, , , , Else Kathrine Jensen [ugift], i Barløse
1872, 11 August, 15 August, Elisebeth Nielsdatter, 71, Fauerskov Mark, Hans Andersen [aftægtsmand], , , ,
1872, 7 October, 14 October, Ane Johanne Hansen, 22, af Hjerrupgyde, , , Hans Thomsen [væver], ,
1872, 8 November, 14 November, Else Rasmussen, 26, af Ørsbjerg, Hans Madsen [huusmand], , , ,
1873, 8 April, 14 April, Maren Kathrine Andersen, 7, af Fauerskov, , , Hans Andersen [huusmand], ,
1873, 27 Maj, 2 Juni, Ane Kathrine Rasmussen, 1, af Ørsbjerg, , , Rasmus Madsen [indsidder], ,
1873, 10 Juni, 16 Juni, Kirsten Christensdatter, 77, af Alykkestedet, Jens Jensen [aftægtsmand], , , ,
1873, 22 Juni, 27 Juni, Hansine Petrine Jensen [stivdatter af gaardmand Hans Rasmussen], , i Fauerskov, , , , ,
1874, 30 December 1873, 4 Januar, Johan Johansens [barn - dødfødt pige], , i Ørsbjerg, , , Johan Johansen [fæstehuusmand], ,
1874, 3 Marts, 11 Marts, Kirsten Mikkelsdatter [enke], 67, af Knold, Mads Nielsen [aftægtsmand, husmand], , , ,
1874, 11 Marts, 18 Marts, Mariane Nielsdatter, 63, i Ørsbjerg, Jens Hansen [husmand], , , ,
1874, 23 Marts, 30 Marts, Ane Dorthea Rasmussen, 36, i Knold, Christen Mortensen [husmand, væver], , , ,
1874, 23 Marts, 28 Marts, Ane Kirstine Hansen, 45, af Ørsbjerg, Peder Hansen Føns [husmand], , , ,
1874, 2 Maj, 7 Maj, Ane Kathrine Hartvigsdatter, 69, af Kohavebanken, Lars Carstensen [husmand og træskomand], , , ,
1874, 9 Juni, 14 Juni, Karen Pedersdatter [fraskilt hustru], 65, af Ørsbjerg, Johan Pedersen, , , ,
1874, 13 Juni, 19 Juni, Maren Madsdatter, 64, i Ørsbjerg, Peder Johansen [aftægtsgaardmand], , , ,
1874, 26 Juni, 1 Juli, Kirsten Nielsen [fattiglem], 43, i Fauerskov, , , , ,
1874, 11 Juli, 16 Juli, Mette Andersen, 49, af Nedermarken, Niels Christian Andersen [husmand], , , ,
1874, 9 Juli, 13 Juli, Maren Katrhine Olsdatter [indsidderske, ugift], 58, paa Kjerte Mark, , , , ,
1874, 18 Juli, 23 Juli, Juliane Pedersdatter [enke], 78, af Ørsbjerg, Hans Jacobsen [afdøde fæstehusmand], , , ,
1874, 30 Juli, 4 August, Ane Kirstine Andersen, 6, Kjerte, , , Jens Jørgen Andersen [gaardmand], ,
1874, 30 November, 7 December, Karen Hansdatter [enke], 79, i Hjerup, Mads Hansen [afdøde gaardmand], , , ,
1874, 19 December, 26 December, Nicoline Andersen, 34, af Ørsbjerg, Johan Johansen [fæstehusmand], , , ,
1875, 18 Januar, 24 Januar, Ane Kirstine Hansdatter [fattiglem], 68, af Kjerte, Niels Baltzar Madsen [fæstehusmand], , , ,
1875, 30 Januar, 5 Februar, Karen Marie Pedersdatter [ugift - opholdende sig hos gaardmand Anders Nielsen], 55, i Ørsbjerg, , , , ,
1875, 27 Februar, 5 Marts, Dorthea Jørgensdatter, 69, Nedermarken, Søren Hansen [murer], , , ,
1875, 5 Marts, 13 Marts, Juliane Jørgensdatter [enke], 61, ved Kjerte Bro, Jens Larsen [træskomand], , , ,
1875, 19 April, 25 April, Marie Cecilie Nielsen, , af Fauerskov Bjerge, , , Jørgen Nielsen [indsidder], ,
1875, 20 Maj, 27 Maj, Ane Dorthea Hansen [enke], 75, af Kjerte, Simon Andersen [afdøde indsidder], , , ,
1875, 20 Maj, 27 Maj, Martha Laurine Georgine Hansine Hansen, , af Ørsbjerg, , , , Maren Hansen [ugift],
1875, 4 Juni, 10 Juni, Christiane Johansdatter [enke, aftægtskone hos svigersønnen Hans Andersen], 83, i Hjerup - født i Ørsbjerg, Christian Jørgensen [afdøde gaardmand], , , ,
1875, 17 Juni, 21 Juni, Karen Hansen, 6, paa Kjerte Mark - hvor det var født 1869, , , Peder Jørgen Hansen [husmand], ,
1875, 6 Juli, 12 Juli, Christine Marie Bramming, , i Kjerte, , , Bramming [lærer og kirkesanger], ,
1875, 7 Juli, 12 Juli, Marie Katrine Bramming født Dinsen, 26, i Kjerte - født i Odense 1849, Bramming [lærer og kirkesanger], , , ,
1875, 31 August, 4de September, Karen Pedersdatter, 44, Kjerte Mark - født i Flemløse Sogn 1831, Hans Rasmussen [husmand], , , ,
1875, 15 December, 19 December, Johan Johansens [barn - død uden daab - pige], , i Ørsbjerg, , , Johan Johansen [husmand], ,
1876, 26 December 1875, 3 Januar, Ane Kathrine Hansdatter [enke - aftægt hos sønnen husmand C. Rasmussen], 89, i Hjerup - født i Hjerup, Rasmus Hansen [husmand], , , ,
1876, 5 Januar, 10 Januar, Ane Elisabeth Andersen [tjenestepige], 18, paa Baagø - født i Kjerte 1857, , , , ,
1876, 2den Maj, 7de Maj, Else Kirstine Madsen [ugift], 55, hos moderen i Hjerup Fattighus - født i Kjerte 1821, , , , ,
1876, 22de Maj, 27de Maj, Abigail Hannibalsen [enke, fattiglem], 87, i Hjerup - født her i sognet, , , , ,
1876, 1 Juli, 6 Juli, Maren Hansdatter [enke], 67, Ørsbjerg - født i Kjerte, Brinckmann [husmand], , , ,
1876, 15 Oktober, 21de Oktober, Nielsine Jensen, 2, Erholm Teglværk - hvor det var født 1874, , , Jacob Jensen [husmand], ,
1877, 10 Januar, 17 Januar, Karen Hansdatter, 64, af Hjerupgyde - født i turup 1812, Jørgen Pedersen [husmand], , , ,
1877, 10 Januar, 18 Januar, Karen Hansdatter, 72, af Bjørnemose - hvor hun var født 1804, Jørgen Findsen [aftægtsmand], , , ,
1877, 27 Februar, 5 Marts, Maren Jensdatter, 75, i Ørsbjerg - født i Strandby Haarby Sogn 1801, Jacob Nielsen [husmand], , , ,
1877, 12 Januar, 21 Januar, - [ukjendt fruentimmer], , alder 40 - 50 - fandtes i Bækken nord for Ørsbjerg By, , , , ,
1877, 2 Februar, 9 Februar, Mette Vilhelmsdatter [ugift, fattiglem], 86, i Ørsbjerg, , , , ,
1877, 24de Maj, 29 Maj, Hansine Sophie Christine Larsen [i pleje hos indsidder Hans Christensen], , i Kjerte - født sammesteds 1876, , , , Kirsten Pedersen [tjenestepige],
1877, 25 Maj, 1 Juni, Karen Hansdatter [ugift, fattiglem - hos broderen kjøbmand Niels Hansen], 73, i Kjerte - født i Tanderup 1804, , , , ,
1877, 8 Juni, 15 Juni, Ane Marie Mathiasdatter [enke, fattiglem], 76, i Kjerte, A. Jørgensen [slagter], , , ,
1877, 5te Juli, 10de Juli, Ane Katrine Hansdatter [enke], 79, i Jarlebjerg - født i Kjerte Sogn 1798, Peder Sørensen [boelsmand], , , ,
1877, 29de September, 6te Oktober, Marie Christine Gormsen, , i Nyfæstehus - født sammesteds 1877, , , , Charlotte Vilhelmine Andersen [tjenestepige],
1877, 28de November, 2den December, Peder Jørgensens [dødfødt pigebarn], , paa Ørsbjerg Mark, , , Peder Jørgensen [hjulmand], ,
1878, 23 April, 27 April, Ane Lovise Katrine Høgh født Borch [enke], 70, boede i Assens - født 1807, Høgh [sognepræst], i Kjerte, , ,
1878, 12 Maj, 18de Maj, Johanne Rasmussen, 28, i Ørsbjerg - født i Barløse, Peder Hansen [gaardmand], , R. Larsen [gaardmand], , i Flemløse
1878, 18de Maj, 25 Maj, Hans Madsens [dødfødt pigebarn], , i Ørsbjerg, , , Hans Madsen [husmand], ,
1878, 27de Maj, 30 Maj, Peder Madsens [barn - døde uden daab -pige], , i Nyfæste, , , Peder Madsen [husmand], ,
1878, 2 August, 9 August, Ane Kirstine Hansdatter [enke - nød aftægt hos sønnen gaardejer Johan Hansen], 100, i Ørsbjerg - født i Særslev Sogn 1778, Hans Jeppesen [gaardmand], i Etterup, , ,
1878, 9 Oktober, 13 Oktober, Lars Jørgen Hansens [dødfødt pigebarn], , i Kjerte, , , Lars Jørgen Hansen [husejer], ,
1878, 9 November, 16 November, Kirsten Vilhelmsdatter [enke, aftægtskone - hos svigersønnen Hans Pedersen], 91, i Fauerskov - født i Kjerte 1787, Jørgen Nielsen [husmand], , Vilhelm Simonsen, ,
1878, 28 November, 6 December, Ane Henningsdatter, 74, i Fauerskov - født i Kjøng Sogn 1804, Korch [smed], , , ,
1878, 10 December, 16 December, Ane Rasmusdatter, 53, i Mølleknappe - født i Kirke Søby, Knud Andersen [gaardmand], , , ,