Flødstrup, 1870-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1870-1891, Flødstrup sogn, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1870, 0601, 1301, Thye Andersen, enkemand og aftægtshuusmand, 88½, tilhuse hos huusmand Hans Rasmussen paa Mullerup Mark. Søn af gaardmand Anders Thyesen i Rynkeby
1870, 0901, 1401, Lars Christian Hansen, 3½ maaned, søn af huusmand Søren Hansen og Ane Kirstine Hansen, af Mullerup Mark. Født sammesteds
1870, 1902, 2702, Søren Jacob Olsen, 8 dage, søn af huusmand Lars Simon Olsen og Ane Kirstine Rasmussen, af Flødstrup Østerby. Født sammesteds
1870, 2602, 0703, Hans Hansen, enkemand og aftægtshuusmand, 81, hos sønnen huusmand Lars Hansen, i Flødstrup. Født sammesteds. Søn af Hans Hansen
1870, 2803, 0404, Jørgen Ottesen, ungkarl, indsidder og væver, 48 og 8 maaneder, hos huusfæster Niels Christensen, i Flødstrup. Født i Flødstrup By. Søn af Otte Nielsen  
1870, 2804, 0605, Rasmus Andersen, gift indsidder, 37 og 4 maaneder, boende I Flødstrup Østerbye. Født i Kissendrup
1870, 0205, 0805, Lars Christian Hansen, 15 uger, søn af huusmand Niels Hansen, boende i Pebertved
1870, 2707, 3107, Mads Hansen, gift aftægtsmand, 80, hos gaardmand Rasmus Jensen, i Flødstrup By. Født i Holev, Marslev Sogn. Søn af Hans Hansen
1870, 1309, 1809, Knud Christian Petersen, 2 og 3 maaneder, søn af huusmand og gartner Rasmus Petersen og Ane f. Knudsen, i Langtved. Født sammesteds
1870, 2611, 0212, Niels Marcussen Jensen, gift indsidder og arbeidsmand, 48½, Mullerup Mark. Født i Kissendrup. Søn af indsidder Jens Clausen
1870, 3012, 0601, Peter Andersen, snedkerlærling, 18 og 4 maaneder, i Ullerslev. Født i Kissendrup. Søn af huusmand og væver Anders Petersen i Kissendrup
1870, 3112, 08011871, Jens Jesper Hansen, 9 maaneder, søn af Kirsten Hansen, i Langtved, tilhuse hos huusmand Hans Knudsen. Født Ullerslev Mark
1871, 2502, 0303, Anders Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 76 og 9 maaneder, boende hos sin søn huusmand og væver Jørgen Andersen, paa Mullerup Mark. Født i Korkendrup, Aunslev Sogn. Søn af Jørgen Andersen
1871, 1903, 2603, Anders Johansen, 1, søn af huusmand og hørsvinger Anders Johansen, i Mullerup. Født i Mullerup
1871, 2904, 0605, Hans Madsen, enkemand og aftægtsmand, 62, hos sønnen huusmand Niels Hansen i Pebertved. Født i Ryslinge. Søn af huusmand Mads Larsen
1871, 2909, 0610, Niels Poulsen, ungkarl og landmand, 21½, hos moderen gaardmand Poul Madsens enke, i Kissendrup. Født i Kissendrup. Søn af gaardmand Poul Madsen i Kissendrup
1871, 2710, 0311, Lauritz Larsen, 18 dage, søn af fruentimmer Hansine Clausen. Født Flødstrup Mark
1871, 2712, 02011872, Peder Pedersen, gift husmand og skrædder, 66, boende i Kissendrup. Født sammesteds. Søn af smed Peder Nielsen
1872, 1104, 1904, Rasmus Nielsen, gift husmand, fattiglem og arbejdsmand, 82 og 3 maaneder, Flødstrup. Født sammesteds. Søn af Niels Rasmussen
1872, 1504, 2204, Hans Larsen, gift husmand og arbejdsmand, 81 og 9 maaneder, i Visby. Født i Odense. Søn af Lars Hansen
1872, 1905, 2505, Lars Peter Andersen, 2 og 4 maaneder, søn af husmand og høker Hans Andersen, i Flødstrup. Født sammesteds
1872, 2412, 3112, Jens Madsen, 14½, søn af husmand Mads Jensen, paa Mullerup Mark. Født i Mullerup
1872, 2112, 2612, Dødfødt dreng, søn af fruentimmer Ane Cathrine Larsen. Født i Kissendrup
1873, 0204, 1004, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Poulsen, paa Flødstrup Mark. Født sammesteds
1873, 1804, 2404, Hans Andersen, gift aftægtsmand, 69, hos svigersønnen gaardmand Hans Peter Madsen, i Mullerup. Født i Mullerup. Gaardmand Anders Hansen
1873, 1804, 2704, Udøbt dreng, 8½ uge, søn af smed Peter Hansen, i Kissendrup. Født i Kissendrup
1873, 0206, 1006, Lars Petersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 81½, hos sønnen gaardmand Mads Larsen, i Flødstrup. Født i Flødstrup. Søn af gaardmand Peter Hansen
1873, 0610, 1210, Anders Peter Andersen, 2 og 8 maaneder, søn af husmand Frederik Andersen, i Pebertved. Født i Pebertved
1873, 0809, 1209, Jens Thomsen, gift husmand og høker, 36 og 8 maaneder, i Kissendrup. Født i Badstrup paa Sjælland. Søn af Thomas Olsen
1874, 0902, 1702, Jens Jørgensen Jensen, 1½, søn af husmand Henrik Jensen, paa Flødstrup Mark. Født sammesteds
1874, 0902, 1702, Niels Marius Andersen, 5 maaneder, søn af indsidder Mads Andersen, boende i Flødstrup. Født sammesteds
1874, 1202, 1902, Rasmus Christensen, gift aftægtsmand, 68 og 9 maaneder, boende i Flødstrup. Født i Vissenbjerg Sogn. Søn af Margrethe Rasmusdatter
1874, 2102, 2702, Anders Peter Andersen, 2 maaneder, søn af gaardmand hans Andersen, boende i Flødstrup. Født sammesteds
1874, 2302, 2702, Jacob Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 22½, tjener i Flødstrup Præstegaard. Født i … Søn af Niels Christian Rasmussen
1874, 0103, 0803, Niels Marius Sørensen, 13 dage, søn af ugift fruentimmer Ane Marie Franciska Nielsen, boende i Hannesborg Skov. Født sammesteds
1874, 0103, 0803, Christian Nielsen, enkemand og fattiglem, 72, boende i Flødstrup Fattighus. Født i Odense. Søn af ?
1874, 1203, 1803, Niels Sørensen, gift husmand, 70, boende paa Kissendrup Mark. Født i Mallemose. Søn af Søren Nielsen
1874, 1803, 2203, Jørgen Petersen, 7 dage, søn af husmand Peter Johansen, boende paa Flødstrup Mark. Født sammesteds
1874, 1006, 1606, Knud Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 59 og 3 maaneder, boende i Mullerup. Født i Flødstrup. Søn af Niels Knudsen
1874, 1407, 1907, Rasmus Knudsen, 11 uger, søn af ugift fruentimmer Karen Nielsen, boende hos husmand Søren Jensen, paa Mullerup Mark. Født paa Rørbæk Mark
1874, 1208, 1608, Udøbt dreng, søn af husmand Lars Andersen, boende i Flødstrup. Født sammesteds
1874, 3010, 0811, Dødfødt dreng, søn af indsidder og murer Anders Rasmussen, boende paa Flødstrup Mark. Født sammesteds
1874, 3011, 0812, Lars Hansen, enkemand og aftægtsmand, 78 og 9 maaneder, boende paa Mullerup Mark. Født paa Kissendrup Mark. Søn af husmand Hans Nielsen
1874, 1812, 2412, Thyge Andersen, enkemand og husmand, 66½, boende paa Mullerup Mark. Født i Kjølstrup Sogn. Søn af ?
1874, 2212, 2812, Jens Larsen, enkemand, indsidder og fattiglem, 82 og 4 maaneder, boende paa Flødstrup Mark. Født i Skalkendrup. Søn af husmand Lars Steffensen
1874, 3012, 08011875, Jens Kristensen, gift gaardmand, 56½, boende i Langtved. Født sammesteds. Søn af gaardmand Kristen Jensen
1875, 2202, 0103, Niels Larsen, gift husmand, 61 of 2 maaneder, boende paa Risingehoved. Født sammesteds. Søn af Lars Nielsen
1875, 0103, 0703, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Hansen, i Pebertved. Født sammesteds
1875, 0204, 0904, Vilhelm Julius Jensen, 14, søn af urmager M. Jensen, paa Flødstrup Mark. Født i Sønderbroby
1875, 2804, 0505, Knud Nielsen, gift husmand, 71½, boende i Kissendrup. Født i Kullerup. Søn af Niels Mortensen
1875, 2206, 2806, Hans Kristensen, gift aftægtsmand, 83 og 2 maaneder, i Visby. Født i Avnslev Sogn. Søn af gaardmand Kristen Larsen
1875, 2307, 2707, Niels Hansen, 17 dage, søn af husmand Søren Hansen, paa Mullerup Mark. Født sammesteds
1875, 0109, 0509, Udøbt dreng, søn af husmand Lars Andersen, i Flødstrup Østerby. Født sammesteds
1875, 2609, 0210, Mads Andersen, enkemand og aftægtsmand, 68 og 9 maaneder, boende paa Langtved Mark. Født i Kværndrup Sogn. Søn af gaardmand Anders Jakobsen
1875, 0106, 0706, Jens Kristian Gregersen, tjenestedreng, 15 og 9 maaneder, hos Anders Larsens enke, i Rejstrup, Avnslev Sogn. Søn af Stine Madsdatter (nu gift med bødker Gregers Jensen)
1875, 0312, 1212, Dødfødt dreng, søn af bolsmand Hans Hansen, paa Flødstrup Mark. Født sammesteds
1875, 1212, 1912, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Povlsen, paa Flødstrup Mark. Født sammesteds
1875, 1712, 2312, Lars Andersen, ugift, 22 og 3 maaneder, boende paa Flødstrup Mark ved Søen. Født sammesteds. Søn af drejer Anders Hansen
1875, 2112, 2712, Hans Sørensen, gift aftægtsmand, 70, boende paa Flødstrup Mark. Født i Paarup. Søn af gaardmand Søren Hansen
1875, 2712, 03011876, Hans Kristensen, gift fæstehusmand (husejer), 72, i Hagendrup. Født i Vindinge Sogn. Søn af husmand Kristen Iversen
1876, 2001, 2601, Peter Mikael Johansen, 14, søn af ugift fruentimmer Ane Marie Johansen, boende hos bedstefaderen hans Mikkelsen, i Flødstrup Fattighus. Født i Flødstrup Sogn
1876, 2903, 0704, Hans Martin Rasmussen, 3½, søn af husmand Rasmus Jensen, boende paa Langtved Mark. Født sammesteds
1876, 2405, 3105, Lars Hansen, ugift, 22½, i Kissendrup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Hans Petersen
1876, 1107, 1607, Marius Andreas Knudsen, 4 maaneder, søn af husmand og tømmermand Anders Knudsen, i Flødstrup. Født sammesteds
1876, 1807, 2207, Jakob Larsen, ugift, 21, i Kissendrup. Født sammesteds. Søn af afdøde husmand Lars Ottesen
1876, 2807, 0208, Hans Petersen, gift husmand og træskomand, 54½, boende paa Langtved Mark. Født i Katrinebjerg Sogn i Jylland. Søn af husmand Peter Jensen
1876, 0909, 1509, Lavrits Otto Larsen, 4 maaneder, søn af husmand Hans Larsen, boende i Kissendrup. Født sammesteds
1876, 2010, 2510, Peter Julius Madsen, ungkarl og skomager, 21½, boende paa Flødstrup Mark. Født i Flødstrup. Søn af indsidder Mads Johansen
1876, 3011, 0712, Anders Andersen, gift husmand og arbejdsmand, 33 og 2 maaneder, boende paa Flødstrup Mark. Født i Kissendrup. Søn af husmand Anders Rasmussen
1876, 3011, 0712, Hans Peter Andersen, 2, søn af husmand og snedker Anders Andersen, i Flødstrup. Født sammesteds
1876, 2012, 2912, Søren Hansen, enkemand og aftægtsmand, 76, hos husmand Søren Peter Jensen paa Flødstrup Mark. Født i Kullerup Sogn. Søn af gaardmand Hans Davidsen
1876, 2610, 3110, Jørgen Hansen, enkemand, indsidder og arbejdsmand, 64, i Nyborg. Født i Flødstrup. Søn af Hans Jørgensen
1876, 3012, 05011877, Rasmus Petersen, enkemand og husmand, 60, boende paa Mullerup Mark. Født paa Langtved Mark. Søn af husmand Peter Jørgensen
1877, 0601, 1101, Lars Jensen, enkemand og aftægtshusmand, 68 og 3 maaneder, boende paa Mullerup Mark. Født sammesteds. Søn af husmand Jens Nielsen
1877, 1801, 2401, Dødfødt dreng, søn af husmand og vejmand Henrik Larsen, paa Mullerup Mark. Født sammesteds
1877, 1604, 2104, Rasmus Rasmussen, gift husmand og arbejdsmand, 70, boende paa Langtved Mark. Født i Flødstrup. Søn af husmand Rasmus Hansen
1877, 1305, 1905, Anders Nielsen, gift husmand, 79 og 11 maaneder, boende paa Langtved Mark. Født i Kogsbølle, Vindinge Sogn. Søn af gaardmand Niels Andersen
1877, 2405, 2905, Lars Peter Larsen, 1, søn af husmand Hans Larsen, boende i Mullerup. Født sammesteds
1877, 1208, 1908, Hans Frederik Petersen, 13 og 3 maaneder, søn af ugift fruentimmer Karoline Petersdatter. Født paa Mullerup Mark. I pleje hos husmand Jens Povlsens enke, paa Flødstrup Mark
1877, 2105, 2805, Knud Jørgensen, smed, 18½, i Flødstrup By. Født sammesteds. Søn af smed Jørgen Petersen
1877, 2908, 0409, Edward Emil Gottlieb, enkemand, provst og præst, 71½, for Flødstrup og Ullerslev Menigheder
1877, 1510, 2210, Jens Morten Jensen, 1/5 aar, søn af gaardmand Hans Jensen, boende paa Flødstrup Mark. Født sammesteds
1877, 2711, 0512, Niels Nielsen, 1, søn af skrædder Anders Nielsen, boende i Flødstrup. Født i Odense
1877, 0512, 1612, Søren Anton Hansen, 6 dage, søn af husmand Hans Hansen, boende paa Mullerup Mark. Født sammesteds
1878, 2302, 0103, Hans Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 35, paa Hannesborg. Født i Hagenborg. Søn af husmand Niels Hansen
1878, 0903, 1503, Rasmus Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 79 og 5 maaneder, boende hos sin søn husmand og murer Niels Rasmussen, paa Kissendrup Mark. Født i Revninge Sogn. Søn af husmand Niels Jensen
1878, 0505, 1305, Lars Petersen, gift gaardmand, 69 og 10 maaneder, boende i Mullerup. Født sammesteds. Søn gaardmand Peder Andersen
1878, 1406, 2106, Mads Sørensen, ungkarl og tjenestekarl, 59, i Næsby. Født i Kissendrup. Søn af husmand Søren Hansen
1878, 2406, 2806, Hans Andersen, enkemand, husmand og væver, 64, boende i Flødstrup. Født i Rynkeby Sogn. Søn af husmand Anders Andersen
1878, 1903, 2503, Hans Larsen Fog, gift og fhv. forpagter paa Langesø Hovedgaard, Odense Amt, 44, boende i Odense. Født paa Risinge. Søn af afdøde proprietær C. F. Fog sammesteds
1878, 2308, 3008, Jens Andreas Antonsen, 7 maaneder, søn af ugift Sophie Caroline Antonsen. Født i Odense, Sct. Knuds Sogn. I pleje hos husmand Peter Andersen, paa Mullerup Mark
1878, 1710, 2510, Peter Johansen, gift indsidder, 85, hos murer Niels Rasmussen paa Kissendrup Mark. Født i Skjellerup Sogn. Søn af smed Johan Rasmussen
1878, 2511, 0212, Niels Christensen, gift aftægtsmand, 74½, boende i Flødstrup. Født i Ferritslev, Rolfsted Sogn. Søn af husmand Christen Nielsen
1879, 0501, 1201, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Larsen. Født i Kissendrup
1879, 1301, 2101, Rasmus Olsen, gift husmand, 63 boende paa Langtved Mark. Født i Rynkeby Sogn. Søn af husmand Ole Jensen
1879, 2701, 0402, Anders Jensen, gift aftægtsmand, 85, boende paa Flødstrup Mark. Født i Torup, Mesinge Sogn. Søn af gaardmand Jens Jørgensen
1879, 1702, 2402, Jens Larsen, ungkarl, 68, opholdt sig hos sin svoger husmand og tømmermand Søren Andersen, paa Langtved Mark. Født i Trøstrup-Korup Sogn. Søn af husmand Lars Jensen
1879, 1604, 2304, Niels Martin Jensen, 7 og 3 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Jensen, boende i Flødstrup. Født sammesteds
1879, 2405, 3005, Rasmus Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 68½, opholdt sig hos stedsønnen gaardmand Hans Jørgensen, paa Flødstrup Mark. Født i Flødstrup. Søn af gaardmand Rasmus Jensen
1879, 0206, 0706, Jens Sørensen, gift husmand, 52, paa Flødstrup Mark. Født i Revninge. Søn af husmand Søren Jensen
1879, 2303, 3103, Anders Jensen, enkemand og aftægtshusmand, 76, havde ophold hos svigersønnen husmand Anders Johansen, i Mullerup. Født i Aunslev
1879, 2908, 0409, Niels Christian Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 22, hjemme hos forældrene Hans Peder Johansen, paa Flødstrup Mark. Født sammesteds
1879, 2309, 2909, Jens Laurits Jensen, 4 og 9 maaneder, søn af drejer Niels Jensen, boende paa Flødstrup Mark (Søhusene). Født sammesteds
1880, 0802, 1602, Ole Larsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 81 og 3 maaneder, opholdt sig hos sin søn gaardmand Peder Christian Olsen, i Flødstrup. Født i Revninge. Søn af gaardmand Lars Simonsen
1880, 0804, 1404, Anders Peder Danielsen, 1, søn af gaardmand Niels Danielsen, boende paa Flødstrup Mark (Søhusene). Født sammesteds
1880, 2504, 0105, Hans Sørensen, enkemand og aftægtshusmand, 71, opholdt sig hos sin søn husmand Søren Hansen, i Maglemose. Født sammesteds. Søn af husmand Søren Nielsen
1880, 1506, 2206, Mads Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 27, i Rastrup, Marslev Sogn. Født paa Flødstrup Mark. Søn af tømmermand Hans Pedersen i Odense
1880, 2108, 2708, Rasmus Sørensen, gift aftægtsgaardmand, 82, hos sin søn gaardmand Søren Rasmussen, i Kissendrup. Født i Kissendrup. Søn af gaardmand Søren Rasmussen i Kissendrup
1880, 0109, 0609, Lars Hansen, gift husmand, 62, boende i Flødstrup. Født sammesteds. Søn af husmand Hans Hansen
1880, 3009, 0710, Niels Madsen, ungkarl og tjenestekarl, 24 og 3 maaneder, hos moderen husmand Mads Jensens enke, i Flødstrup. Født sammesteds. Søn af husmand Mads Jensen
1880, 2311, 0112, Markus Mogensen, gift husmand, 46 og 3 maaneder, boende paa Flødstrup Mark. Født i Birkende Mølle. Søn af møller Mogens Markussen
1880, 2312, 3112, Anders Rasmussen, tjenestetyende, 14½, i hjemmet i Kissendrup. Født i Kissendrup. Søn af husmand og væver Rasmus Andersen
1881, 1801, 2401, Søren Edvard Hansen Lohman, gift partikulier og tidligere gaardejer, 53, hos sin svigersøn kjøbmand C. Hansen, i Kissendrup. Født sammesteds. Søn af gaardejer Hans Rasmussen Lohmann
1881, 0702, 1502, Søren Andersen, tjenestekarl, 18, i Flødstrup. Født i Revninge. Søn af gaardmand Anders Andersen i Dinestrup
1881, 1304, 2104, Valdemar Ejner Andersen, 9 maaneder, søn af husmand Mads Andersen, boende i Langtved. Født sammesteds
1881, 0605, 1305, Niels Alfred Nielsen, 4 maaneder, søn af skomager Niels Nielsen, boende paa Flødstrup Mark (Søhusene). Født sammesteds
1881, 1207, 1707, Jens Pedersen, 7 maaneder, søn af husmand Hans Pedersen, boende paa Mullerup Mark. Født sammesteds
1882, 0301, 0901, Mads Hansen, gift husmand og murer, 51, boende i Flødstrup. Født i Skjellerup. Søn af Abelone Hansdatter
1882, 2401, 0102, Anders Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 73½, boende i Flødstrup. Født i Mullerup. Søn af gaardmand Peder Rasmussen
1882, 1602, 2302, Søren Rasmussen, gift gaardmand, 53½, boende i Kissendrup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Rasmus Sørensen
1882, 2004, 2804, Rasmus Larsen, 2 maaneder, søn af husmand Hans Larsen, boende i Kissendrup. Født sammesteds
1882, 1406, 2106, Rasmus Hansen, gift gaardmand, 70, boende i Flødstrup. Født i Maale, St. Viby Sogn. Søn af gaardmand Hans Nielsen i Maale
1882, 0608, 1108, Anders Hansen, gift husmand, 70, boende paa Flødstrup Mark. Født sammesteds. Søn af husmand Hans Andersen
1882, 0808, 1408, Otto Hansen, enkemand og aftægtsmand, 86, boende paa Flødstrup Mark. Født i Flødstrup. Søn af gaardmand Hans Jensen
1882, 0908, 1508, Dødfødt dreng, søn af mølleforpagter Anders Peder Madsen, paa Rørbæk Mølle
1882, 1311, 2011, Johan Henrik Larsen, gift husmand, 57, boende i Mullerup. Født paa Revninge Mark. Søn af husmand Lars Jensen
1883, 1302, 2002, Hans Andersen, gift indsidder, 66½, boende i Kissendrup. Født i Saaderup, Kullerup Sogn. Søn af husmand Anders Hansen
1883, 0903, 1603, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Danielsen, boende paa Flødstrup Mark. Født sammesteds
1883, 1503, 2103, Rasmus Julius Mogensen, 20, paa Flødstrup Mark. Født i Vissenbjerg. Søn af afdøde husmand Markus Mogensen og Ane Marie Eriksen, paa Flødstrup Mark
1883, 2803, 0504, Knud Hansen, enkemand og aftægtsmand, 81, boende i Enghavehuset ved Risinge. Født i Nordenhuse, Aunslev Sogn. Søn af …
1883, 0406, 1106, Peder Rasmussen, gift husmand, 55, boende paa Langtved Mark. Født sammesteds. Søn af husmand Rasmus Pedersen
1883, 1606, 2206, Kristen Rasmussen, gift husmand, 82, boende paa Flødstrup Mark (Søhusene). Født i Hjulby. Søn af gaardmand Rasmus Nielsen
1883, 0707, 1207, Anders Jensen, gift husmand og brøndgraver, 48, boende paa Flødstrup Mark. Født sammesteds. Søn af drejer Jens Nielsen
1883, 2312, 2812, Niels Knudsen, tjente, 16, i Kissendrup, søn af indsidder Knud Pedersen, i Flødstrup. Født paa Langtved Mark
1883, 2407, 2707, Hans Marius Olsen, ½, søn af ugift Dorthea Rasmine Hindsesen. I pleje paa Kirkendrup Mark. Født 19.1. d.A. i Kissendrup
1884, 0203, 1003, Niels Jørgensen, gift skovfoged, 63, boende i Rørbæk Skov. Født i Munkeboegnen. Søn af gaardmand Jørgen Vilhelmsen
1884, 2403, 0104, Hindse Sørensen, gift husmand, 70, boende paa Kissendrup Mark. Født i Ladby. Søn af husmand Søren Larsen
1884, 0605, 1105, Hans Kristian Hindsesen, 3 maaneder, søn af skomager og husejer Søren Hindsesen, paa Kissendrup Mark. Født sammesteds
1884, 1205, 1905, Anders Mortensen, gift husmand, 46, boende paa Flødstrup Mark. Født i Kissendrup. Søn af gaardmand Morten Andersen
1884, 3005, 0506, Hans Sørensen, gift husmand, 67, boende i Kissendrup. Født sammesteds. Søn af husmand Søren Hansen
1884, 1008, 1508, Lars Peder Andersen, ungkarl, tjenestekarl og f.t. soldat, 21, i Nyborg. Født i Dinestrup. Søn af husmand Anders Hansen
1884, 2408, 2908, Rasmus Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 27, i Kjøbenhavn. Født paa Langtved Mark. Søn af gaardmand Hans Kristian Sørensen, paa Langtved Mark
1884, 0509, 1109, Frederik Sørensen, 13, søn af husmand og smed Jørgen Sørensen, boende paa Flødstrup Mark. Født sammesteds
1884, 0410, 0910, Lars Larsen, 6 og 9 maaneder, søn af husmand Ole Larsen, boende paa Mullerup Mark. Født i Revninge
1884, 1011, 1711, Hans Christian Sørensen, gift gaardmand, 74, boende paa Langtved Mark. Født i Eskildstrup, Søllinge Sogn. Søn af husmand Søren Hansen
1884, 2512, 3112, Anders Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af husmand Martinus Hansen, boende paa Mullerup Mark (Aamose). Født sammesteds
1885, 1201, 1901, Hans Pedersen, gift husmand og høker, 88½, boende i Langtved. Født sammesteds. Søn af husmand Peder Rasmussen
1885, 1501, 2101, Hans Madsen, gift indsidder, arbejdsmand og tjenende paa Risinge, 60½, boende i Visby. Født i Orte. Søn af husmand Mads Larsen
1885, 2603, 0104, Hans Henrik Jakobsen, gift aftægtsmand og fhv. smed, 78½, boende i Kissendrup. Født i Hundslev. Søn af husmand Jakob Cleve
1885, 0705, 1205, Anders Knudsen, gift husmand og tømmermand, 66, i Flødstrup. Født 18.1.1819 sammesteds. Søn af husmand Knud Andreasen Veilby i Flødstrup
1885, 1505, 1905, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Frederik Nielsen. Født paa Flødstrup Mark (Rolighedshuset)
1885, 2505, 2905, Niels Nielsen, enkemand og husmand, 63, boende i Mullerup. Født sammesteds. Søn af husmand og bødker Niels Nielsen
1885, 1212, 1712, Lars Larsen, enkemand og aftægtsmand, 85, hos sin svigersøn husmand Frederik Andersen i Pebertved. Født i Skalkendrup. Søn af husmand Lars Larsen
1886, 1002, 1402, Dødfødt dreng, søn af husmand og fragtmand Martinus Hansen. Født i Flødstrup
1886, 2502, 0303, Niels Mathiasen, gift aftægtshusmand, 74 og 9 maaneder, boende hos sin søn husmand Dines Nielsen, paa Flødstrup Mark. Født i Aunslev. Søn af Ane Frederiksdatter
1886, 2504, 0105, Niels Andersen, ungkarl og arbejdskarl, 24½, hos forældrene paa Kissendrup Mark. Født sammesteds. Søn af husmand Anders Nielsen
1886, 2404, 2904, Jens Lavrits Pedersen, 4, søn af husmand Hans Pedersen, paa Mullerup Mark. Født sammesteds
1886, 2405, 3105, Niels Kristensen, gift husmand, 78 og 9 maaneder, boende i Langtved. Født i Rejstrup, Aunslev Sogn. Søn af …
1886, 0307, 0807, Niels Kristian Martin Henningsen, 6½, søn af gartner R. Henningsen, i Nimmehuset ved Hannesborg. Født sammesteds
1886, 2911, 0712, Johan Peder Høyer, enkemand, husmand og skomager, 84 og 9 maaneder, boende i Mullerup. Født sammesteds. Søn af husmand Johan Gottlob Høyer
1887, 0102, 0802, Søren Jensen, gift husfæster og arbejdsmand, 70, boende paa Mullerup Mark. Født i Bellinge. Søn af husmand Jens Sørensen
1887, 1003, 1703, Povl Johansen, gift indsidder, 72½, i Flødstrup. Født i Martofte. Søn af indsidder Johan Rasmussen i Martofte
1887, 1303, 1803, Bendix Adolfsen, enkemand og aftægtshusmand, 85½, hos snedker Rasmus Petersen, paa Flødstrup Mark. Født i Ullerslev. Søn af skrædder Adolf Jensen
1887, 1603, 2003, Dødfødt dreng, søn af slagter H. Kristensen. Født i Flødstrup
1887, 2004, 2704, Søren Jakobsen, enkemand og skovfoged, 61, boende i Rørbæk Skov. Født i Bovense Sogn. Søn af Johanne Margrethe Jensdatter
1887, 0505, 1205, Peder Olsen, gift aftægtshusmand, 87½, boende hos sin svigersøn paa Kissendrup Mark. Født i Skalkendrup. Søn af gaardmand Ole Nielsen
1887, 0312, 0912, Hans Pedersen, ungkarl og skrædder og ophold hos skrædder Rasmus Andersen, i Skjellerup By, 21, hod broderen husmand Lars Pedersen, paa Langtved Mark. Født i Skjellerup. Søn af tømrer Niels Pedersen i Skjellerup
1888, 0702, 1402, Mads Larsen, gift aftægtsmand, 81, hos svigersønnen gaardmand Rasmus Andersen, paa Kissendrup Mark. Født i Viby Sogn. Søn af gaardmand Lars Hansen, (Hytteballegaarden) i Maale
1888, 1802, 2602, Anders Andersen, 3 uger, søn af ugift Mathilde Svendsen, paa Mullerup Mark. Født i Dalum Sogn
1888, 0704, 1404, Hans Jensen, gift gaardmand, 77, boede i Dinestrup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Jens Pedersen
1888, 2505, 0106, Jørgen Reinholdsen, enkemand og aftægtshusmand, 70, i Rolighed paa Flødstrup Mark. Født paa Hundslev Mark
1888, 0507, 1007, Dines Johan Andersen, ugift tjenestekarl, 25, opholdt sig hos forældrene. Søn af husmand Anders Nielsen og Karen Poulsdatter, paa Kissendrup Mark. Født sammesteds
1888, 2309, 2809, Peder Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 80, hos svigersønnen gaardmand Niels Madsen, i Hestehave. Født i Bovense. Søn af gaardmand Rasmus Knudsen i Bovense
1888, 2610, 3110, Peder Nielsen, 7 maaneder, søn af ugift Ane Margrethe Nielsen, tjener husmand Dines Nielsen, i Søhusene. Født ved Ullerslev Station
1888, 2111, 2611, Kristian Marius Hansen, 8, søn af husmand søren Hansen, paa Langtved Mark (Musehave). Født i Ullerslev Sogn (Møllegyden)
1889, 1502, 2302, Anders Jensen, enkemand og gaardmand, 66, boende paa Mullerup Mark (Aamose). Født i Mullerup. Søn af gaardmand Jens Knudsen
1889, 1702, 2502, Jens Larsen, enkemand og husmand, 65, boende i Kissendrup. Født i Revninge. Søn af husmand Lars Jensen
1889, 1603, 2403, Udøbt dreng, søn af indsidder Johan Kristian Hansen, paa Flødstrup Mark. Født sammesteds
1889, 2505, 2905, Lars Rasmussen, gift gaardmand, 45 (46), i Flødstrup. Født i Ullerslev. Søn af husmand Rasmus Rasmussen i Rønninge
1889, 2412, 3012, Anders Hansen, gift gaardmand, 59, i Langtved. Født i Aunslev
1890, 1103, 1903, Rasmus Hansen, gift gaardejer, 63, i Mullerup. Født sammesteds
1890, 2503, 3003, Jens Peter Rasmussen, 3 dage, søn af husmand og murer Ole Rasmussen, paa Langtved Mark
1890, 0304, 1004, Søren Kristiansen, enkemand og aftægtsmand, 72, i Gashusene
1890, 2808, 3108, Hans Kristian Fagerstrøm, 3 uger, søn af ugift Karoline Fagerstrøm, paa Mullerup Mark
1890, 2009, 2809, Niels Martin Nielsen, 1 dag, søn af husmand Dines Nielsen, i Søhusene
1890, 1510, 2110, Hans Povlsen, gift aftægtshusmand, 78, paa Langtved Mark
1890, 2811, 0512, Niels Sofus Marius Madsen, 2 maaneder, søn af husmand Knud Madsen, i Flødstrup
1890, 2911, 0612, Anders Larsen, enkemand og aftægtshusmand, 86, i Flødstrup
1890, 3011, 0812, Jørgen Pedersen, enkemand og aftægtshusmand, 87, i Søhusene
1890, 2812, 05011891, Anders Hansen, enkemand og aftægtshusmand, 89, i Søhusene
1891, 1111, 1711, Thomas Andersen, enkemand og husmand, 83, i Kerteminde
1891, 0401, 1001, Valdemar Jensen, 4, søn af husmand og drejer Niels Jensen, i Søhusene
1891, 2701, 0302, Anders Andersen, gift husejer, 73, paa Flødstrup Mark
1891, 2901, 0602, Peder Sørensen, gift husmand, 79, i Flødstrup Østerby
1891, 0702, 1502, Jens Peter Rasmussen, 3 uger, søn af husmand og murer Ole Rasmussen, paa Langtved Mark
1891, 1902, 2302, Jens Lavrids Jensen, 7, søn af ugift Larsine Larsen, paa Mullerup Mark
1891, 0203, 0703, Lars Jakob Sørensen, gift gaardmand, 69, paa Kissendrup Mark
1891, 1803, 2403, Marius Nielsen, 9 maaneder, søn af husmand Peder Nielsen, paa Langtved Mark
1891, 2103, 2803, Hans Andersen, gift husmand, 72, i Mallemose
1891, 0908, 1508, Rasmus Hansen, enkemand og fhv. husmand, 84, boende paa Mullerup Mark
1891, 2008, 2608, Hans Pedersen, gift gaardmand, 78, i Kissendrup
1891, 0710, 1310, Jens Julius Johnsen, gift husmand og bødker, i Flødstrup
1891, 2010, 2510, Vilhelm Oluf Kristensen, 1 og 11 maaneder, søn af ugift Hansine Kristensen, i Søhusene
1891, 1012, 1812, Mads Hansen, gift husmand, 62, i Flødstrup Østerby
1891, 1812, 2712, Rasmus Peder Hansen, 3 uger, søn af husbestyrer Johan Hansen, i Kissendrup
1891, 2112, 2812, Johannes Rasmussen, 3, søn af slagter og husmand Henrik Rasmussen, i Kissendrup
1891, 2212, 2812, Rasmus Anders Rasmussen, 4, søn af slagter og husmand Henrik Rasmussen, i Kissendrup
1891, 2412, 02011892, Anders Andersen, gift gaardejer, 70, i Dinestrup
1891, 1609, 2209, Niels Johansen, gift skovfoged og indsidder, 68, i Grystrup Skov
1869, 1412, 2212, Abelone Jensdatter, enke, 79½, boende hos sønnen Niels Hansen, …hoved. Født i Revninge. Datter af huusmand Jens Sørensen
1870, 0706, 1106, Karen f. Eliasdatter, enke og aftægtskone, 83 og 9 maaneder, boende hos husmand og gartner Rasmus Petersen, i Langtved By. Født i Aunslev Sogn. Datter af Elise (?)
1870, 1508, 2108, Bodil Jensdatter, enke og huusfæsterske, 83 og 9 maaneder, i Flødstrup. Født i Stubberup Sogn paa Hindsholm. Datter af gaardmand Jens Olsen. Huusfæster Christen Petersen
1870, 0910, 1510, Voldborg Petersdatter, 40 og 9 maaneder, i Hagendrup. Født Otterup Sogn. Datter af huusmand Peter Hansen. Huusmand Hans Rasmussen
1870, 0911, 1411, Caroline Margrethe Hansen, 5½, datter af indsidder og smed Peter Hansen, boende i Løitvedstedet ved Rørbæk Skov. Født sammesteds
1870, 0212, 0912, Karen f. Hansdatter, enke og aftægtskone, 83½, hos sin svigersøn gaardmand Lars Jakob Sørensen, paa Kissendrup Mark. Født i Bovense. Datter af gaardmand Hans Pedersen i Bovense. Gaardmand Povel Hansen
1870, 1211, 1811, Ane Marie Andreasdatter, enke, 64 og 8 maaneder, paa Flødstrup Mark. Født Mullerup By. Datter af huusmand Andreas Hansen. Indsidder og væver Johan Henrik Rasmussen
1870, 2312, 3012, Mette Marie f. Hansen, 28 og 3 maaneder, i Pebertved. Født Revninge Mark. Datter af huusmand Hans Poulsen. Huusmand Niels Hansen
1871, 1702, 2302, Johanne Jensen, 4 maaneder, datter af gaardmand Hans Jensen, boende paa Flødstrup Mark. Født sammesteds
1871, 2402, 0203, Ane Kirstine f. Hansen, 28 og 10 maaneder, i Mallemose. Født i Ullerslev. Datter af skrædder Hans Hansen. Træskomand Søren Hansen
1871, 0204, 0704, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jens Christensen, i Langtved. Født sammesteds
1871, 0205, 0705, Wilhelmine Sophie Jørgensen, 9 maaneder, datter af fruentimmer Karen Marie Jørgensen, boende i Flødstrup Sogn. Født sammesteds
1871, 0305, 1105, Karen f. Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 79 og 3 maaneder, hos huusmand Mads Olsen, i Flødstrup. Født i Flødstrup. Datter af Jørgen Christensen. Indsidder Hans Jørgensen
1871, 0505, 1205, Johanne Cathrine Larsdatter, 73½, i Enghavehuset ved Risinge. Født i Ullerslev. Datter af indsidder Lars Hansen. Aftægtsmand Knud Hansen
1871, 2705, 0206, Ane Marie Hansen, 7 og 4 maaneder, datter af huusmand Hans Larsen, paa Flødstrup Mark. Født sammesteds
1871, 1112, 1812, Caroline Christiane f. Lønborg, enke og fru, 78 og 9 maaneder, Rørbæk, Flødstrup Sogn. Født i Helsingør. Datter af oberst og commandant v. Lønborg i Nyborg. Postmester og krigsraad v. Eyben i Ribe
1871, 1512, 2212, Mette f. Petersdatter, enke, 66 og 7 maaneder, Løitvedstedet ved Rørbæk. Født Lørup Mark, Ryslinge Sogn. Datter af gaardmand Peter Hvenegaard. Boelsmand og smed Niels Corfitzen
1872, 2601, 0202, Johanne Margrete Rasmusdatter, enke, 86 og 2 maaneder, paa Mullerup Mark. Født i Kjerteminde. Datter af fisker Rasmus Bagge i Kjerteminde. Aftægtshusmand Povel Madsen
1872, 1804, 2404, Dorthea f. Nielsdatter, 58 og 9 maaneder, boende i Flødstrup. Født sammesteds. Datter af Niels Rasmussen. Husmand Anders Larsen
1872, 3004, 0605, Kirsten f. Petersdatter, 67, i Maglemose. Født i Ørbæk Sogn. Datter af Peter Nielsen. Husmand og væver Hans Andersen
1872, 2005, 2405, Johanne Margrethe Hansen Tønnesen, 2½, datter af husmand og murer Hans Hansen Tønnesen, i Kissendrup. Født i Hjulby
1872, 1007, 1507, Christine Marie Nielsen, 3 maaneder, datter af friskolelærer Hans Christian Nielsen, paa Langtved Mark. Født sammesteds
1872, 3008, 0609, Dorthea Hansdatter, enke, 72 og 4 maaneder, paa Flødstrup Mark. Født i Flødstrup. Datter af gaardmand Hans Hansen Ditlev i Flødstrup. Husmand Poul Hansen
1872, 0609, 1109, Ane Helene Rasmine Jensen, 6 og 4 maaneder, datter af afdøde indsidder Jens Larsen og enke Karen Dorthea f. Knudsdatter, i Flødstrup By. Født i Odense
1872, 2609, 2909, Dødfødt pige, datter af høker Claus Hensen, i Kissendrup. Født sammesteds
1872, 0210, 0710, Ellen Kirstine Larsdatter, enke, 83, paa Kissendrup Mark. Født i Revninge. Datter af Lars Eriksen. Husmand Hans Madsen
1872, 1510, 2210, Elvine Lovise Jensen, 8 og 10 maaneder, datter af uhrmager og indsidder Marcus Jensen, paa Flødstrup Mark. Født i Ringe Sogn
1872, 1510, 2210, Johanne Margrethe Kirstine Rasmussen, enke, 78 og 9 maaneder, paa Langtved Mark. Født i Store Viby Sogn. Datter af husmand Rasmus Petersen. Husmand Rasmus Petersen
1872, 2411, 0112, Ane Mathilde Jensen, 2 timer, datter af husmand Peder Jensen, paa Mullerup Mark. Født sammesteds
1872, 0912, 1612, Ane Knudsen, 36½, i Langtved. Født i Kissendrup. Datter af husmand Knud Nielsen. Husmand og gartner Rasmus Petersen
1872, 1612, 2312, Johanne Poulsdatter, 73 og 9 maaneder, paa Mullerup Mark. Født i Vindinge Sogn. Datter af Poul … - Aftægtsmand Lars Hansen
1872, 2902, 0703, Karen dinesdatter, 83 og 9 maaneder, boende i Flødstrup. Født i Bovense. Datter af Dines Hansen. Husfæster og fattiglem Knud Andreasen
1873, 3101, 0602, Ane Nielsdatter, ugift indsidderske, 57½, i Flødstrup. Født sammesteds. Datter af husmand Niels Rasmussen
1873, 0302, 1002, Birgitte Cathrine Fog f. Larsen, enke og fru, 67½, paa Risinge. Født i Kjerteminde. Datter af kjøbmand Larsen i Kjerteminde. Proprietair C. F. Fog til Risinge
1873, 1104, 1404, Dødfødt pige, datter af husmand Lars Andersen d. yngre, i Flødstrup. Født sammesteds
1873, 2006, 2606, Ane Kirstine f. Jørgensdatter, fattiglem, 80 og 9 maaneder, boende i Flødstrup. Datter af Jørgen Jørgensen. Arbejdsmand Hans Andersen
1873, 0707, 1107, Johanne Frederikke f. Hansdatter, 47½, paa Kissendrup Mark. Født paa Hundslev Mark, Kjølstrup Sogn. Datter af husmand Hans Hansen paa Hundslev Mark. Husmand Mads Nielsen
1873, 2507, 2907, Ane f. … [Petersdatter], enke og fattiglem under Bovense-Aunslev Commune, 86, paa Flødstrup Mark. Født i … - Datter af husmand Peter Rasmussen. Husmand Hans Christensen i Bovense Sogn
1873, 0903 ,1203, Dødfødt pige, datter af ugift fruentimmer Karen Hansen, hos husmand Johan Larsen, i Mullerup. Født sammesteds
1873, 1303, 1603, Dødfødt pige, datter af ugift fruentimmer Ane Kirstine Andersen, hos husmand Hendrik Jensen, paa Flødstrup Mark. Født sammesteds
1873, 1510, 2210, Ane Kirstine Andersen, 17, datter af gaardmand Anders Andersens ugift datter, i Dinestrup. Født i Revninge Sogn
1873, 0412, 1012, Ane Petersen, 3 og 9 maaneder, datter af husmand Hans Petersen, paa Mullerup Mark. Født sammesteds
1873, 1412, 2112, Laurine Dorthea Jensen, 36 dage, datter af husmand og drejer Niels Jensen, paa Flødstrup Mark. Født sammesteds
1873, 2512, 3012, Johanne Andersen, ugift fattiglem, 77 (?), boende i Flødstrup Fattighus. Født i Vindinge. Datter af …
1874, 0301, 0901, Ane Marie Andersen, 2 og 2 maaneder, datter af indsidder Mads Andersen, i Flødstrup. Født sammesteds
1874, 0502, 0802, Udøbt pige, 12 dage, datter af husmand Peter Rasmussen, boende paa Flødstrup Mark. Født sammesteds
1874, 1002, 1702, Mathilde Katrine Jensen, 5½, datter af urmager M. Jensen, boende paa Flødstrup Mark. Født i Ringe Sogn
1874, 1003 ,1703, Birthe f. Hansdatter, enke, 87, paa aftægt hos sin søn tømmermand Hans Petersen, i Flødstrup. Født i Mullerup. Datter af Hans Larsen i Mullerup. 2. husmand Lars Jensen i Mullerup
1874, 3003, 0404, Ane Marie Larsen, 15½, datter af husmand Hans Larsen, boende paa Mullerup Mark. Født sammesteds
1874, 1704, 2404, Ane Elise Jensen, ugift, 22 og 9 maaneder, boende i Langtved. Datter af gaardmand Jens Christensen
1874, 1505, 1905, Jensine Marie Thomsen, 15 dage, datter af afdøde husmand og hørsvinger Jens Thomsen, boende i Kissendrup. Født sammesteds
1874, 2406, 3006, Maren f. Rasmusdatter, enke, 83, i Mullerup. Født i Flødstrup. Datter af gaardmand Rasmus Hansen. Aftægtsgaardmand Hans Petersen
1874, 2107, 2707, Johanne Dorthea f. Barfoed, 74½, boende ved Ullerslev Station. Født i Odense. Datter af kordegn og klokker Barfoed i Odense. Entlediget lærer Hans Crone
1874, 2410, 3010, Maren f. Knudsdatter, 71 og 9 maaneder, boende paa Flødstrup Mark. Født i Aunslev Sogn. Datter af Knud Madsen. Indsidder og fattiglem Jens Larsen
1875, 0701, 1501, Karen f. Eriksdatter, 75 og 10 maaneder, boende paa Flødstrup Mark. Født i Langeskov paa Ullerslev Mark. Datter af boelsmand Erik Jensen. Husmand og væver Otto Hansen
1875, 2602, 0303, Udøbt pige, 30 dage, datter af ugift fruentimmer Marie Hansen, boende i Kissendrup. Født sammesteds
1875, 0903, 1503, Ane Marie f. Petersdatter, 72, boende paa Mullerup Mark. Født i Revninge. Datter af husmand Peter Rasmussen. Husmand Lars Jensen
1875, 0704, 1404, Johanne Margrethe Jensdatter, enke, 73, paa Kissendrup Mark. Født i Bovense. Datter af husmand Jens Nielsen. Husmand Niels Sørensen
1875, 0207, 0807, Johanne f. Petersdatter, enke, 71 og 9 maaneder, i Visby. Født sammesteds. Datter af gaardmand Klemmensen. Aftægtsgaardmand Hans Kristensen
1875, 2307, 2807, Charlotte Amalie f. Snour, 65½, i Flødstrup Præstegaard. Født i Kjøbenhavn. Datter af hovedmagasinsforvalter Jacob H. Snour. Præst Gottlieb
1875, 2507, 3007, Karen Marie f. Thomasdatter, 52 og 2 maaneder, boende paa Mullerup Mark. Født i Ullerslev. Datter af husmand Thomas Madsen. Husmand Hans Nielsen
1875, 2809, 0410, Karen f. Hansdatter, enke, 83½, paa Mullerup Mark. Født i Rolfsted Sogn. Datter af husmand Hans ? – Boelsmand Jens Rasmussen
1875, 0111, 0711, Dødfødt pige, datter af indsidder og murer Anders Rasmussen, paa Mullerup Mark (Flødstrup). Født sammesteds
1876, 1101, 1801, Gertrud Kristine Mortensen, 5 maaneder, datter af husmand Anders Mortensen, boende paa Flødstrup Mark. Født sammesteds
1876, 1301, 1901, Karen f. Hansdatter, 74 og 9 maaneder, paa Flødstrup Mark. Født i Vindinge Sogn. Datter af gaardmand Hans Hansen. Aftægtshusmand Søren Hansen
1876, 1805, 2405, Frederikke Margrethe f. Møller, 70, i Mallemose. Født i Skjellerup. Datter af skolelærer Møller. Aftægtshusmand Hans Sørensen
1876, 2505, 3105, Kristiane Holgerine Jensen, 9 maaneder, datter af Kirsten Hansen, hos husmand Peder Johansen, paa Flødstrup Mark. Født i Stubberup Sogn (Kjerteminde)
1876, 1705, 2205, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Rasmussen, paa Mullerup Mark. Født sammesteds
1876, 1002, 1702, Agnes Vilhelmine Marie Andersen, 7 maaneder, datter af ugift fruentimmer Inger Marie Theresia Søth, i Flødstrup Søgn, Født sammesteds
1876, 0307, 0907, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Andersen, i Flødstrup. Født sammesteds
1876, 0307, 0707, Dorthea Madsen, 37 og 3 maaneder, paa Flødstrup Mark. Født i Kissendrup. Datter af gaardmand Mads Sørensen. Husmand og snedker Rasmus Pedersen
1876, 1908, 2308, Ane Mathilde Hansen, ung pige og sypige, 16 og 11 maaneder, paa Flødstrup Mark. Født i Rolfsted Sogn. Datter af væver Hans Povlsen
1876, 2511, 0212, Johanne f. Larsdatter, 46 og 11 maaneder, boende i Flødstrup. Født sammesteds. Datter af gaardmand Lars Petersen. Husmand Jørgen Hansen
1876, 0712, 1012, Udøbt pige, døde strax, datter af husmand Niels Hansen, boende i Pebertved. Født sammesteds
1876, 1512, 2212, Nielsine f. Høyer, 36 og 2 maaneder, boende i Pebertved. Født i Mullerup. Datter af skomager P. Høyer. Husmand Niels Hansen
1877, 1901, 2601, Gjertrud f. Sørensen, 71 og 9 maaneder, boende paa Kissendrup Mark. Født sammesteds. Datter af husmand Søren Sørensen. Aftægtshusmand Rasmus Nielsen
1877, 1003, 1503, Kristine Dorthea Andersen, 1 og 4 maaneder, datter af indsidder Niels Andersen, boende paa Flødstrup Mark. Født sammesteds
1877, 2803, 0204, Udøbt pige, 3 dage, datter af indsidder Anders Johansen, paa Flødstrup Mark
1877, 0704, 1404, Margrethe f. Olsdatter, enke, 88 og 3 maander, hos husmand Jens Sørensen paa Flødstrup Mark. Født i Urup, Rynkeby Sogn. Datter af husmand Ole Andersen. Aftægtshusmand Hans Sørensen
1877, 0805, 1405, Mette Karoline Dorthea Jensen, 4 maaneder, datter af indsidder Lars Jørgen Jensen, boende ved Rørbæk. Født i Rynkeby Sogn
1877, 2505, 0106, Johanne Jensine Sørine Jensen, 2 og 1 maaned, datter af gaardmand Hans Jensen, boende paa Flødstrup Mark. Født sammesteds
1877, 0506, 0906, Marie Petersen, 5 maaneder, datter af ugift fruentimmer Stine Larsen, boende paa Langtved Mark. Født sammesteds
1877, 2207, 2807, Ane Dorthea f. Jørgensen, 37, paa Flødstrup Mark. Født i Harrendrup. Datter af husmand Jørgen Jeppesen. Husmand Anders Mortensen
1877, 2207, 2907, Karen Johanne Hansen, 18 dage, datter af husmand Jens Kristian Hansen, boende paa Flødstrup Mark. Født sammesteds
1877, 0610, 1210, Ane f. Jensdatter, 69 og 5 maaneder, boende i Flødstrup. Født sammesteds. Datter af indsidder Jens Jørgensen. Husmand og væver Hans Andersen
1877, 1312, 1912, Maren f. Markusdatter, enke og fattiglem, 86 og 11 maaneder, boende paa Flødstrup Mark. Født paa Kissendrup Mark. Datter af husmand Markus Nielsen. Husmand Hans Nielsen
1877, 2112, 2812, Kristiane f. Ottesen, enke og aftægtskone, 74 og 5 maaneder, boende i Mullerup. Datter af … - Gaardmand Hans Andersen
1877, 0912, 1612, Kirstine Marie Nielsen, ugift sypige, 29, boende paa Rønninge Mark. Født i Flødstrup Sogn. Datter af indsidder Mads Johansen paa Flødstrup Mark
1877, 2811, 0512, Karen f. Hansdatter, 59, boende i Grystrup, Rynkeby Sogn. Født i Ullerslev. Datter af husmand Hans Jensen. Skovfoged Niels Johansen
1878, 1501, 2301, Ane f. Hansdatter, 65 og 10 maaneder, boende i Flødstrup. Født paa Mullerup Mark. Datter af gaardmand Hans Nielsen. Aftægtsgaardmand Anders Petersen
1878, 2101, 2901, Kirsten f. Hansdatter, 68 og 9 maaneder, i Flødstrup. Født i Fraugde Sogn. Datter af husmand Hans Petersen. Aftægtshusmand Lars Petersen
1878, 2401, 3001, Ane f. Jacobsen, enke, 70, i Nordenhuse. Født i Bovense Sogn. Datter af husmand Jacob Jacobsen. Husmand Hans Larsen i Visby
1878, 2401, 0102, Ane Margrethe f. Jensdatter, 63 og 11 maaneder, boende paa Mullerup Mark. Født i Dinestrup. Datter af gaardmand Jens Petersen. Gaardmand Anders Jensen
1878, 0403, 1003, Lavra Marie Larsen, 5 maaneder, datter af husmand Hans Larsen, boende i Kissendrup. Født sammesteds
1878, 1503, 2303, Margrethe f. Mortensen, 37 og 10 maaneder, boende paa Flødstrup Mark. Født i Kissendrup. Datter af gaardmand Morten Andersen. Gaardmand Hans Jensen
1878, 0304, 0904, Karen Marie f. Rasmusdatter, 68, boende i Langtved. Født i Revninge. Datter af husmand Rasmus … - Aftægtshusmand Hans Knudsen
1878, 1305, 2005, Elisabeth f. Rasmussen, 34 og 4 maaneder, i Kissendrup. Født i Ullerslev. Datter af indsidder Rasmus Nielsen. Indsidder Niels Andersen paa Flødstrup Mark
1878, 1605, 2305, Else f. Hansdatter, 86, i Kissendrup. Født i Ladby. Datter af Hans Larsen. Aftægtshusmand Hans Hansen
1878, 2705, 0306, Margrethe f. Hansdatter, 68½, boende paa Langtved Mark. Født i Langtved. Datter af gaardmand Hans Hansen. Gaardmand Niels Frandsen
1878, 0702, 1202, Maren f. Rasmusdatter, enke, 74, i Flødstrup. Født i Flødstrup. Datter af husmand Rasmus … sammesteds. Aftægtshusmand Mads Hansen
1878, 1305, 2005, Dødfødt pige, datter af Niels Andersen, i Kissendrup. Født sammesteds
1878, 1607, 2207, Ane f. Petersdatter, enke, 76 og 10 maaneder, paa Langtved Mark. Født sammesteds. Datter af … - Bolsmand Anders Nielsen
1878, 0308, 0908, Ane Marie f. Petersdatter, 80 og 3 maaneder, paa Kissendrup Mark. Født i Mullerup. Datter af gaardmand Peter Andersen. Aftægtsgaardmand Peter Rasmussen
1878, 2011, 2611, Johanne f. Andreasdatter, fraskilt, 68½, boende i Flødstrup. Født i Kissendrup. Datter af husmand Andreas Hansen. Fraskilt husmand Anders Knudsen
1879, 2202, 2802, Karen Frederikke Abel, tjenestepige, 15½, tjente i Nyborg. Hos stedfaderen husmand Søren Jørgensen, i Kissendrup. Født i Hjulby
1879, 0804, 1404, Anna Johanne Hansen, 6, datter af indsidder og arbejdsmand Hans Hansen, paa Flødstrup Mark (Søhusene). Født i Nyborg
1879, 0106, 0506, Christiane Larsen, ugift tjenestepige, 22 og 9 maaneder, hos stedfaderen husmand Jens Larsen, i Kissendrup. Født i Kissendrup. Datter af husmand Lars Ottesen
1879, 2206, 2706, Ane Elisabeth f. Dinesdatter, enke, 69 og 9 maaneder, boende paa Flødstrup Mark (Søhusene). Født i Bovense Sogn. Datter af husmand Dines Petersen. Aftægtshusmand Anders Jensen
1879, 2505, 3105, Anna Johanne Lollesgaard f. Mayntz, enke og ejerinde, 70 og 3 maaneder, Hannesborg. Født i Langhøjs Mølle, Stenstrup Sogn. Datter af møller M. Mayntz i Langhøjs Mølle, Stenstrup Sogn. Proprietær Michael Lollesgaard til Hannesborg
1879, 2109, 2609, Johanne Margrethe Hansen, 9 og 3 maaneder, datter af husmand og skrædder Lars Hansen, boende paa Flødstrup Mark. Født sammesteds
1879, 0510, 1010, Karen f. Hansdatter, 62, boende paa Flødstrup Mark (Søhusene). Født i Bovense. Datter af husmand Hans Petersen. Aftægtshusmand og drejer Anders Hansen
1879, 2610, 0411, Gjertrud f. Johansdatter, 63, i Mullerup. Født i Kissendrup. Datter af husmand Johan Hansen. Husmand og væver Niels Nielsen
1880, 3001, 0502, Maren Jensine Andersen, 3 maaneder, datter af husmand Frederik Andersen, boende i Pebertved. Født sammesteds
1880, 1703, 2403, Karen f. Pedersdatter, enke og paa aftægt, 78, boende hos sin svigersøn husmand Rasmus Andersen, i Kissendrup. Født i Ullerslev. Datter af … - Husmand Johan Hansen
1880, 3003, 0504, Abelone Marie Nielsen, ugift tjenestepige, 23, paa Rørbæk. Født i Store Viby. Datter af Nielsine Jensen (gift med hjulmand Jørgen Nielsen i Bovense)
1880, 0405, 1005, Ane Kirstine Rasmussen, 6 uger, datter af husmand og væver Rasmus Andersen, boende i Kissendrup. Født sammesteds
1880, 1606, 2306, Karen Kirstine Hansen, ugift pige, 23, i Dinestrup. Født sammesteds. Datter af gaardmand Hans Jensen i Dinestrup
1880, 0607, 1307, Karen Andersdatter, 89 og 3 maaneder, boende paa Flødstrup Mark. Født i Flødstrup. Datter af gaardmand Anders Andersen. Aftægtshusmand Bendix Adolfsen
1880, 0308, 0908, Ane Katrine Johansen, 45½, boende i Kissendrup. Født sammesteds. Datter af husmand Johan Hansen. Husmand og væver Rasmus Andersen
1881, 1702, 2502, Hermanrine Kristensdatter, 78, boende i Kissendrup. Født i Kjerteminde. Datter af fisker Kristen Rue i Kjerteminde. Aftægtshusmand Henrik Kristiansen
1881, 2703, 0404, Ane Andersdatter, enke, 74, boende i Flødstrup. Født i Urup. Datter af gaardmand Anders …? – Aftægtsgaardmand Anders Andersen
1881, 0306, 1006, Ane Kirstine Nielsdatter, 63 boende i Flødstrup. Født i Marslev. Datter af … - Husmand Jørgen Reinholdtsen
1881, 0310, 1010, Gjertrud f. Pedersen, 50, boende paa Kissendrup Mark. Født i Paarup, Ellinge Sogn. Datter af husmand Peder Johansen. Husmand og murer Niels Rasmussen
1882, 0301, 0801, Karen Marie Larsen, 5 uger, datter af ugift Henriette Larsen, paa Flødstrup Mark. Født i Ullerslev sogn
1882, 0501, 1201, Dødfødt pige, datter af husmand og vejmand Henrik Larsen, paa Mullerup Mark
1882, 0202, 1002, Nette Pedersen, 51, boende paa Flødstrup Mark. Født i Revninge. Datter af smed Peder Klavsen. Husmand Rasmus Povlsen
1882, 2703, 0204, Maren Kirstine Andersen, 1, datter af husmand Frederik Andersen, boende i Pebertved. Født sammesteds
1882, 2606, 3006, Ane Katrine Jørgensdatter, enke, 89, boende i Flødstrup. Født i Davinde Sogn. Datter af husmand Jørgen Rasmussen. Husmand Niels Kristensen
1882, 2809, 0410, Mathilde Kristine Andersen, 3 og 9 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Andersen, boende paa Kissendrup Mark. Født sammesteds
1882, 1810, 2410, Jørgine Frederikke Pedersen, ung pige og tjenestepige, 16½, paa Flødstrup Mark. Født sammesteds. Datter af husmand Peter Johansen
1882, 0612, 1212, Mette f. Andreasdatter, enke, 74, boende paa Langtved Mark. Født i Kissendrup. Datter af husmand Andreas Hansen. Husmand Rasmus Rasmussen
1882, 1612, 2212, Maren f. Gregersdatter, 98 og 10 maaneder, boende hos gaardmand NBiels Pedersen paa Kissendrup Mark. Født 28....1784 i Aunslev. Datter af gaardmand Gregers Martinussen. Gaardmand Peder Hansen
1882, 2812, 04011883, Jensine f. Andersen, 45½, boende i Mullerup. Født i Bovense Sogn. Datter af husmand Anders Jensen. Husmand Anders Johansen
1882, 0509, 1209, Augusta Vilhelmine Marie Fog f. Hansen, 49, paa Risinge. Født paa Løgismose. Datter af afdøde proprietær Hansen paa Kjærsgaard. Proprietær og amtsraadsmedlem L. Fog
1882, 1612, 2212, Karen Nielsen, 4 og 9 maaneder, datter af gaardmand Hans Nielsen i Aunslev. Født i Aunslev. Hos sin slægtning gaardmand Hans Madsen, i Kissendrup
1883, 0505, 1105, Hylleborg f. Larsdatter, enke, 80, hos sønnen gaardmand Lars Madsen i Flødstrup. Født i Maale, Store Viby. Datter af gaardmand Lars Hansen. Gaardmand Mads Sørensen
1883, 1006, 1506, Maren Kristensdatter, 57, boende paa Rørbæk. Født paa Kjertinge Mark. Datter af husmand Kristen Sørensen. Husmand Lars Andersen
1884, 0506, 0906, Kirsten Hansen, ugift, 33, boende i Hagendrup. Født sammesteds. Datter af husmand Hans Jørgensen
1884, 2209, 2909, Karoline Larsen, ung pige, 28, boende paa Kissendrup Mark. Født sammesteds. Datter af gaardmand Lars Jakob Sørensen
1884, 1909, 2509, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Larsen, i Kissendrup. Født sammesteds
1884, 2409, 0110, Ane Katrine Nielsen, 9 dage, datter af gaardmand Peder Nielsen, paa Mullerup Mark. Født sammesteds
1884, 0510, 1210, Dødfødt pige, datter af slagter Hans Kristensen. Født i Flødstrup
1885, 0601, 1301, Karen Olsdatter, enke, 80, boende paa Kissendrup Mark (Hestehave). Født i Skalkendrup. Datter af gaardmand Ole Nielsen. Snedker Hindse Frederiksen
1885, 2602, 0303, Margrethe Kristensdatter, enke, 93, opholdt sig hos skrædder Lars Hansen, paa Flødstrup Mark. Født i Flødstrup. Datter af husmand Kristen Nielsen. Indsidder Jens Kristensen
1885, 1103, 1803, Ane Kirstine Andersen, 49, boende paa Mullerup Mark. Født i Rynkeby. Datter af husmand Anders Bødker. Husmand og væver Kristian Hansen
1885, 0704, 1304, Karen Marie Kristiansen, ung pige og tjenestepige, 23 og 9 maaneder, paa Kissendrup Mark. Født i Flødstrup. Datter af indsidder Kristian Hansens enke
1885, 1205, 1905, Ane Sofie Ottesdatter, enke, 78 og 9 maaneder, hos sin søn i Hagendrup. Født paa Flødstrup Mark. Datter af husmand Otto Jørgensen. Husmand Hans Kristensen
1885, 2306, 2806, Hansine Johannessen, 2½ time, datter af ugift Johanne Johannessen, i Flødstrup. Født sammesteds
1885, 0207, 0707, Sofie Kristine Rasmussen, ½, datter af husmand Peder Rasmussen, boende paa Mullerup Mark. Født sammesteds
1885, 2608, 0109, Maren Larsen, 31, boende paa Flødstrup Mark. Født paa Kissendrup Mark. Datter af gaardmand Lars Sørensen. Husmand og murer Jørgen Andersen
1885, 0110, 0610, Dødfødt pige, datter af slagter Hans Kristensen, i Flødstrup. Født sammesteds
1885, 2310, 2710, Ane Kirstine Nielsine Pliniussen, 10 uger, datter af ugift Karoline Svensdotter, i Kissendrup. Født sammesteds
1886, 0801, 1401, Karen Margrethe Nielsine Nielsen, 3½, datter af indsidder Kristian August Nielsen, paa Flødstrup Mark. Født i Flødstrup
1886, 1905, 2605, Ane Marie Larsdatter, enke og aftægtskone, 84, hos sin svigerdatter gaardmand Søren Rasmussens enke i Kissendrup. Født i Maale paa Hindsholm. Datter af gaardmand Lars Hansen i Maale paa Hindsholm. Gaardmand Rasmus Sørensen
1886, 1207, 1607, Karen Kirstine Jensdatter, 64, i Kavslundstedet. Født i Kavslundstedet. Datter af gaardmand Jens Hansen. Gaardmand Thomas Andersen
1886, 0209, 0709, Lavra Larsen, 1 og 3 maaneder, datter af husmand Ole Larsen, Mullerup Mark. Født sammesteds
1886, 0509, 1009, Karen Jørgensen, 46, Flødstrup Søhuse. Født i Ullerslev. Datter af husmand og skrædder Jørgen Hansen. Husmand Lars Pedersen
1887, 2703, 0404, Katrine Marie Andersdatter, 76, boende i Kissendrup. Født i Ørbæk. Datter af … - Husmand og væver Anders Petersen
1887, 2104, 2704, Ane Marie Nielsdatter, enke, 63, boende paa Kissendrup Mark. Født i Flødstrup. Datter af husmand Niels Mortensen i Østerby. Indsidder Kristian Hansen i Flødstrup
1887, 1708, 2308, Ane Margrethe Olsdatter, 79, boende paa Flødstrup Mark (Søhusene). Født i Rønninge Sogn. Datter af Ole Knudsen, Aftægtshusmand og drejer Jens Nielsen
1887, 1708, 2208, Gjertrud Frandsdatter, enke og under fattigforsørgelse, 89, havde ophold hos svigersønnen husmand Mads Jensen, paa Mullerup Mark. Født i Korkendrup. Indsidder Kristen Andersen, i Kullerup
1887, 1611, 2311, Ane Andersdatter Backlund, 41, paa Mullerup Mark. Født i Lumby, Wæra Sogn i Finland. Datter af husmand Anders Backlund. Husmand og vejmand Henrik Larsen
1887, 0612, 1112, Dødfødt pige, datter af husmand Lars Andersen, i Flødstrup Østerby. Født sammesteds
1887, 3012, 07011888, Maren Jensdatter, enke, 70, paa Flødstrup Mark. Født i Saaderup. Datter af tømrer Jens Kristensen. Husfæster Jens Povlsen
1888, 1901, 2601, Anna Elisabeth Hansen, 63, paa Mullerup Mark. Født i Ellinge. Datter af gaardmand Hans Rasmussen. Husmand Andreas Kristian Karstensen
1888, 2501, 0102, Ane Marie Sørensdatter, 71 og 9 maaneder, i Rørbæk Skyttehus. Født i Svanninge ved Faaborg. Skytte Ulrik Povlsen
1888, 2702, 0503, Abelone Nielsen, 55 og 9 maaneder, i Kissendrup. Født i Aunslev. Datter af gaardmand Niels Hansen. Gaardmand Hans Madsen
1888, 1603, 2303, Kirsten Dinesdatter, enke, 71, paa Flødstrup Mark (Søhusene). Født i Glambæk, Bovense Sogn. Husmand Niels Mathiasen
1888, 2803, 0504, Maren Johansdatter, 62, paa Flødstrup Mark. Født i Refsvindinge. Datter af husmand Johan Kristian Klavsen paa Flødstrup Mark. Husmand Søren Kristiansen
1888, 2605, 0106, Ane Marie Povlsdatter, enke og aftægtskone, 83, hos sin svigersøn husmand og tømrer Niels Pliniussen i Kissendrup. Født i Hundslev. Datter af husmand Povl Frederiksen i Hundslev. Husmand og tømrer Anders Rasmussen i Kissendrup
1888, 0107, 0707, Johanne Jespersdatter, enke, 74, aftægt hos sønnen gaardmand Rasmus Jensen i Flødstrup. Født sammesteds. Datter af gaardmand Jesper Pedersen i Flødstrup. Gaardmand Jens Rasmussen
1888, 0807, 1307, Karen Margrethe Nielsine Nielsen, 1 og 3 maaneder, datter af indsidder og daglejer Kristian August Nielsen, i Nemmehuset, Hannesborg Mark. Født sammesteds
1888, 1107, 1607, Ane Marie Hansdatter, gift, 70, i Kissendrup. Født i Aunslev. Husmand Jens Larsen
1888, 0109, 0509, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Larsen, i Mulleurp
1888, 2909, 0510, Sidsel Olsdatter, enke, 80, aftægt hos svigersønnen husmand Mads Rasmussen, i Søhusene. Husmand Peder Jensen
1888, 0510, 1110, Ane Kirstine Larsen, ugift, 35, tjenende hos gaardmand Hans Jensen i Langtved. Født i Skovby Sogn. Datter af gaardmand Lars Kristoffer Møller i Skydebjerg
1888, 0610, 1410, Maren Nielsen, 9 dage, datter af ugift Nielsine Frederikke Nielsen, p.t. hos faderen husmand Klavs Nielsen, i Hestehave. Født sammesteds
1888, 1211, 1911, Ane Katrine Nielsdatter, enke og aftægtskone, 77, hos sønnen gaardmand Hans Povlsen i Kissendrup. Født i Aunslev. Datter af gaardmand Niels Andersen i Aunslev. Gaardmand Povl Madsen
1889, 2801, 0402, Ane Kirstine Larsdatter, 91½, paa Flødstrup Mark. Født i Kjølstrup Sogn. Datter af gaardmand Lars Hansen, Aftægtshusmand Jørgen Knudsen
1889, 0203, 1003, Ane Marie Rasmussen, 7 uger, datter af husmand og murer Ole Rasmussen, paa Langtved Mark. Født sammesteds
1889, 2004, 2604, Karen Sørensdatter, enke, 87½, i Langtved. Født i Kissendrup. Datter af indsidder Søren Nielsen. Husmand Hans Pedersen
1889, 0305, 1005, Birthe Marie Andersen, enke, 51, i Kissendrup. Født i Kjølstrup Sogn. Datter af husmand Anders … - Husmand og hørsvinger Jens Thomsen
1889, 2305, 2905, Karen Eriksdatter, enke, 74, paa aftægt hos sønnen gaardmand Rasmus Larsen i Mullerup. Født i Marslev. Datter af gaardmand Erik Clavsen. Gaardmand Lars Pedersen
1889, 1507, 1907, Lucie Magdalene Jensen, ugift, 30, paa Mullerup Mark. Datter af husmand Jens Rasmussen
1889, 2907, 0508, Marie Nielsdatter, 87½, i Flødstrup Østerby. Født i Flødstrup. Datter af husmand Niels Rasmussen. Husmand Niels Hansen
1890, 2801, 0402, Maren Pedersdatter, enke, 86, i Kildevange, Mullerup Mark. Husmand Hans Pedersen
1890, 0303, 1003, Ane Sørensdatter, enke, 71, i Flødstrup Østerby. Husmand og tømrer Rasmus Andersen
1890, 1304, 1904, Bodil Kirstine Olesdatter, 58, i Mallemose. Husmand Rasmus Hansen
1890, 1605, 2306, Ane Hansen, ugift, 26, i Flødstrup. Datter af gaardmand Hans Pedersen
1890, 1606, 2106, Marie Kirstine Jensen, 34, paa Langtved Mark. Husmand Peder Nielsen
1890, 1806, 2506, Karen Kristensdatter, 77, paa Flødstrup Mark. Bødker Søren Pedersen
1890, 0407, 1107, Karen Nielsen, 53, paa Langtved Mark. Sognefoged og husmand Anders Madsen
1890, 1107, 1707, Karen Mortensen, 45, i Søhusene. Husmand Hans Andreasen
1890, 1207, 1807, Andrea Jensen, 2 maaneder, datter af husmand Thomas Jensen, paa Flødstrup Mark
1890, 0509, 1009, Johanne Margrethe Jensen, 7, datter af drejer Niels Jensen, i Flødstrup Søhuse
1890, 1909, 2509, Martine Kirstine Rasmussen, 1 og 5 maaneder, datter af indsidder Erik Kristian Rasmussen, paa Mullerup Mark
1890, 0110, 0810, Ane Kirstine Rasmusdatter, 50, i Flødstrup. Husmand Lars Olsen
1890, 0910, 1210, Selma Emilie Petersson, 17 dage, datter af ugift Mathilde Petterson, paa Mullerup Mark
1890, 1010, 1510, Mette Jakobsdatter, enke, 90, til huse hos husmand Niels Rasmussen, Kissendrup Mark. Indsidder Peder Johansen i Paarup
1890, 0511, 1111, Ane Andersen, 57, i Kissendrup. Husmand Niels Rasmussen
1890, 2011, 2611, Ane Katrine Henriksdatter, enke, 84, i Lærkegaarden. Gaardmand Rasmus Hansen
1890, 1512, 2212, Povline Helene Hansen, 55, i Mullerup. Gaardmand og sogneraadsformand Hans Peder Madsen
1891, 0101, 0701, Marie Hindsesen, 2 og 10 maaneder, datter af husmand Niels Hindsesen, paa Kissendrup Mark
1891, 0702, 1202, Mette Kirstine Nielsen, 68, Flødstrup Mark. Husmand Peder Andersen
1891, 0203, 0903, Kristine Karoline Rasmussen, 12, datter af husmand Rasmus Knudsen, af Mullerup Mark
1891, 2903, 0404, Karen Larsen, 47, i Mullerup. Husmand Anders Johansen
1891, 0404, 0804, Ane Dorthea Pedersen, 6 maaneder, datter af ugift Bengta Nilsson, i Flødstrup
1891, 1005, 1505, Asta Johanne Andreasen, 6 maander, datter af husmand Niels Peder Andreasen, i Kissendrup
1891, 1405, 2005, Marie Kirstine Hansdatter, ugift kvinde, 77, i Flødstrup Hospital. Født 11.7.1813 i Martofte
1891, 2606, 0207, Kirsten Madsdatter, enke, 70, i Søhusene. Husmand Kristen Rasmussen
1891, 1408, 2008, Maren Pedersdatter, 75, paa Flødstrup Mark. Husmand Rasmus Johansen
1891, 1910, 2410, Ane Marie Pedersdatter, enke, 70, opholdt sig midlertidigt hos gaardejer Hans Hansen, i Hudevad. Skovfoged Niels Jørgensen i Rørbæk Skov
1891, 2911, 0512, Ane Kirstine Jensdatter, enke, 82, af Flødstrup Mark. Husmand Peder Olsen