Bovense, 1882-1891, fødte

Afskrift af kirkebog
Fødte 1882-1891, Bovense sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

År/dag, måned/barnets navn/fader erhverv/faders navn/faders sted/moders erhverv/moders navn/moders alder/moders sted

1882, 1701, 27101882, Niels Christian Rasmussen, søn af gaardeier Niels Rasmussen og Karen Christine f. Nielsen, 27, i Lille Strandskov
1882, 3103, 25051882, Niels Peder Pedersen, søn af ungkarl Niels Peder Pedersen, i Flødstrup Sogn og ugift Nielsine Nielsen, 21½, hos sine forældre paa Bovense Mark
1882, 3103, 07051882, Peder Rudolf Pedersen, søn af murer og ungkarl Rasmus Pedersen, i Ullerslev og sypige Frederikke Bartholdy, 22, i Bovense
1882, 2507, 25071882, Karl Madsen, søn af sømand Niels Madsen, af Hundslev og ugift Anna Bodeline Andreasen, i Bovense
1882, 0708, 15101882, Jens Christian Hansen, søn af indsidder Jens Hansen og Mette Christine født Hansen, 31, i Strandtved
1882,0909, 12111882, Lars Christian Jensen, søn af husmand Niels Jensen og Ane Kathrine Hansen, 40, i Laurelund
1882, 2709, 12111882, Niels Vilhelm Nielsen, søn af gaardmand Ole Nielsen og Johanne Marie født Rasmussen, 20, i Bovense
1882,2010, 19111882, Christen Jørgensen, søn af fisker og husmand Jørgen Jørgensen og Maren Christensen, 27, i Kabinettet
1883, 1002, 24061883, Rasmus Laurits Rasmussen, søn af gaardmand Niels Rasmussen og Karen Christine Nielsen, i Lille Strandskov
1883, 2603, 27051883, Anders Christian Hansen, søn af indsidder Anders Hansen og Karen født Pedersen, 28, i Bovense
1883, 0506, 29071883, Laurits Johannes Frederiksen, søn af ugift gaardejer Rasmus Elias Larsen, i Bovense og ugift Jensine Christine Frederiksen, i Andekjær
1883, 1206, 15071883, Niels Christian Vilhelm Nielsen, søn af gaardejer Niels Peder Nielsen og Ane Marie født Jensen, i Bannermose
1883, 1408, 10021884, Søren Peder Sørensen, søn af kroejer Peder Sørensen og Birthe Marie født Pedersen, i Bovense Kro
1883, 0109, Dødfødt dreng, søn af husmand Jesper Jensen og Johanne født Madsen, i Strandtved
1884, 1202, 10041884, Jørgen Jørgensen, søn af husmand Peder Jørgensen og Ane Kirstine født Jeppesen, ved Lysemose
1884, 1602, 11041884, Hans Harald Hansen, søn af møller Anders Christian Hansen og Gjertrud Marie født Jensen, paa Bovense Mølle
1884, 1503, 11051884, Johannes Hansen, søn af gaardmand Hans Christian Hansen og Hansine født Hansen, paa Ruerne
1884, 1703, 14041884, Niels Laurits Pedersen, søn af murer og husejer Rasmus Pedersen og Frederikke født Bartholdy, i Bovense
1884, 1904, 22051884, Ludvig Jørgensen, søn af husmand og fisker Jørgen Jørgensen og Maren født Christensen, i Kabinettet
1884, 0506, 20071884, Niels Peder Sørensen, søn af husmand Niels Christian Sørensen og Ane Marie Francisca født Nielsen, paa Bovense Mark
1884, 1608, 19101884, Thorvald Rønning Rasmussen, søn af gaardmand Niels Rasmussen og Karen Christine født Nielsen, i Lille Strandtved
1884, 3008, 28091884, Andreas Nielsen, søn af snedkersvend Niels Christian Pedersen og ugift Maren Nielsen, i Ullerslev Fattiggaard
1885, 2402, 26041885, Johan Frederik Torup, søn af lærer S. Torup og Karen Rasmine født Jensen, i Bovense Skole
1885, 1704, 19051885, Karl Vilhelm Hansen, søn af sergeant P. Hansen, i Nyborg og ugift Ane Kathrine Carlsen, i Carlsminde. Navneændring 17 Juli 1926 til Carl Vilhelm Lykking
1885, 2104, 07061885, Søren Anton Poulsen, søn af snedker Hans Peder Poulsen og Thrine Marie født Jørgensen, i Bovense
1885, 2007, 18101885, Karl Kristian Theodor Nielsen, søn af gaardmand Ole Nielsen og Johanne Marie født Rasmussen, i Bovense
1885, 2109, 11101885, Hans Peder Jensen, søn af tjenestekarl og ungkarl Jakob Jensen, i Ullerslev og ugift Marentine Larsen, i Bovense
1885, 0512, 27121885, Rasmus Nielsen, søn af mejeribødker Anders Peder Nielsen, paa Gissingegaard paa Sjælland pr. Svinninge og ugift Marie Christensen, i Kabinettet. Navneændring 11 November 1911 til Rasmus Nielsen Knudsen
1886, 1303, 26041886, Anders Martin Andersen, søn af ungkarl og tjenestekarl Lars Andersen, paa Strandskov og ugift Karen Kirstine Rasmussen, paa Bovense Mark
1886, 0108, 19091886, Valdemar Avgust Pedersen, søn af husmand Christian Pedersen og Ane Marie Rasmussen, i Andekjær
1886, 2209, 14111886, Johannes Marius Nielsen, søn af gaardmand Ole Nielsen og Johanne Marie født Rasmussen, i Bovense
1886, 2412, Dødfødt dreng, søn af husejer Peder Jørgensen og Ane Kirstine født Jeppesen, i Kabinettet
1887, 1701, 06031887, Niels Peder Nielsen, søn af saddelmager Karl Emil Nielsen og Ane Marie født Pedersen, i Bovense
1887, 2001, 12021887, Carl Hansen, søn af husmand og fisker Anders Hansen og Karen Povline født Nielsen, i Frydenlund
1887, 2603, 17071887, Hans Frederik Poulsen, søn af snedker Hans Peder Poulsen og Thrine Marie Jørgensen, paa Ruerne
1887, 1503, 15051887, Lavrits Marius Madsen, søn af tjenestekarl Peder Madsen, i Marslev og ugift Ane Sofie Frederikke Nielsen, i Marslev
1887, 2105, 03061887, Anders Christian Andersen, søn af gaardmand Mads Christian Andersen og Maren Kirstine født Madsen, i Brødløs
1888, 1404, 24061888, Hans Peder Frederiksen, søn af husmand Hans Frederiksen og Kirsten født Hansen, i Andekjær
1888, 0705, 01171888, Thorvald Rasmussen, søn af husmand Christen Martin Rasmussen og Ane Katrhine Ejlersen, i Kabinettet
1889, 1002, 07041889, Anders Kristian Marius Hansen, søn af husmand Anders Hansen og Karen født Pedersen, 33, i Bovense
1889, 2402, 07041889, Johannes Alfred Hansen, søn af husmand Anders Hansen og Karen Povline født Nielsen, 25, i Frydenlund
1889, 1303, 07071889, Frits Karl Vilhelm Karlsen, søn af gaardmand Niels Peder Karlsen og Rasmine født Rasmussen, 23, i Karlsminde
1889, 1703, 02061889, Ole Emil Nielsen, søn af gaardmand Ole Nielsen og Johanne Marie født Rasmussen, 36, i Bovense
1889, 2103, 22041889, Theodor Emil Pedersen, søn af husmand Kristian Pedersen og Ane Marie født Rasmussen, 38, i Andkjær
1889, 0404, Dødfødt dreng, søn af husmand Jørgen Jørgensen og Maren født Christensen, 34, i Strandtved
1889, 2404, Dødfødt dreng, søn af husmand Peter Jørgensen og Ane Kirstine født Jeppesen, i Kabinettet
1889, 0907, 25081889, Morten Kolmar Hansen, søn af husmand Vilhelm Hansen og Ane Marie født Christiansen, 31, i Sofiendal
1889, 1707, 22091889, Lavrits Kristian Fridthjof Torup, søn af skolelærer Lavrits Ditlev Vilh. Torup og Karen Rasmine født Jensen, 33, i Bovense Skole
1889, 2609, 01121889, Hans Christian Hintsesen (tvilling), søn af husejer og skomager Søren Hintsesen og Gjertrud Marie født Nielsen, 36, paa Bovense Mark
1889, 2609, 01121889, Søren Hintsesen (tvilling), søn af husejer og skomager Søren Hintsesen og Gjertrud Marie født Nielsen, 36, paa Bovense Mark
1889, 1310, 01011890, Carl Pedersen, søn af ungkarl Karl Pedersen, i Odense og ugift Marie Petrine Christiansen, 25, i Strandtved
1890, 1701, 03041890, Marius Emil Nielsen, søn af saddelmager Carl Emil Nielsen og Ane Marie Pedersen, 37, i Bovense
1890, 1404, 01061890, Anders Karl Oluf Pedersen, søn af husmand Klaus Pedersen og Ane Marie Hansen, 27, i Sofiendal
1890, 0605, 13051890, Anders Jørgensen, søn af husmand Anders Jørgensen og Lavrine Jørgensen, 33, paa Ruerne
1891, 1701, 01031891, Jens Peder Johannes Nielsen, søn af gaardmand Niels Peder Nielsen og Ane Marie Jensen, 38, Bonnemose
1891, 2307, 18101891, Ole Karlsen, søn af gaardmand Niels Peder Hansen og Rasmine Rasmussen, 26, Karlsminde
1891, 2209, 26121891, Hans Jørgen Hansen, søn af husmand Rasmus Hansen og Maren Jensen, 42, i Nyenlund
1891, 1110, 26121891, Kristen Alfred Nielsen, søn af gaardejer Ole Nielsen og Johanne Marie Rasmussen, 39, i Bovense
1891, 1403, 22031891, Lars Peder Vilhelm Olsen, søn af tjenestekarl Lars Christensen, af Flødstrup og ugift Hanna Charlotte Olsdatter, 20, i Kjerteminde
1891, 1402, 15021891, Ernst Kristian Petersen, søn af Kristen Petersen, i Skalkendrup og Josefine Petersen, i Fattiggaarden i Bikum i Fraugde Sogn
1882, 1501, 19021882, Anna Johanne Petersen, datter af murer Johan Peder Pedersen, i Thurup ved Assens og Mette Margrethe Hansen, 24, opholdt sig hos sin fader husmand Hans Pedersen i Bovense
1882, 0402, 10041882, Karen Andrea Adolfsen, datter af gaardmand Christen Adolfsen og Ane Nielsine født Larsen, 29, i Brandeskov
1882, 0802, 30041882, Dorthea Knudsen, datter af husmand Christian Knudsen og Marie født Pedersen, 26, paa Bovense Mark
1882, 1001, 04061882, Anna Kamilla Larsen, datter af tjenestekarl Peder Larsen, paa St… Skole og ugift Kirsten Rasmussen, 28, i Andekjær
1882, 0204, 07051882, Anna Margrethe Hansen, datter af møller Anders Christian Hansen og Gjertrud Marie født Jensen, 30, i Bovense
1882, 1804, 04061882, Karen Kirstine Hansen, datter af gaardmand Hans Christian Hansen og Hansine født Hansen, 26, paa Ruerne
1882, 0707, 10091882, Vilhelmine Andersen, datter af tjenestekarl Christen Andersen, i Nyborg og ugift Karen Sofie Karlsen, 28, i Karlsmose
1882, 0109, 08101882, Anna Petersine Sørensen, datter af husmand og møllerkusk Niels Christian Sørensen og Ane Marie Francisca Nielsen, 27,
1882, 1210, 12111882, Anna Margrethe Hansen, datter af husejer og fisker Anders Hansen og Karen Pouline født Nielsen, 29, i Frydenlund
1882, 1111, 26121882, Karen Marie Hansen, datter af husejer Rasmus Hansen og Maren født Jensen, 33, i Nyenlund
1883, 1401, 11021883, Kirsten Hansine Dorthea Christiansen, datter af ungkarl og tjenestekarl Jens Christensen, paa Skalkendrup Mark og ugift Ane Marie Larsen, Søhusene i Flødstrup Sogn
1883, 3003, 20051883, Edel Marie Dorthea Sørensen, datter af ungkarl Rasmus Peder Sørensen, i Bovense og ugift Maren Lovise Eleonora Petrine Pedersen, i Strandtved
1883, 2406, 05081883, Karen Sørine Kirstine Nielsen, datter af husejer Axel Nielsen og Hansine Kirstine født Pedersen, i Bovense
1884, 1002, 05031883, Herdis Kirstine Frederikke Torup, datter af lærer Laurits Ditlev Vilhelm Torup og Karen Rasmine født Jensen, i Bovense Skole
1884, 1809, 16111884, Birthe Andrea Hansen, datter af husmand og fisker Anders Hansen og Karen Povline født Nielsen, i Frydenlund
1884, 1010, 23111884, Laura Mathilde Kamilla Dorthea Rasmine Pedersen, datter af ungkarl Rasmus Pedersen, paa Avnslev Teglværk og ugift Karen Dorthea Kristoffersen, i Strandtved
1884, 1012, 28121884, Karoline Jørgine Jørgensen, datter af husmand Anders Jørgensen og Laurine født Jørgensen, Ruerne i Bovense
1884, 2112, 29031885, Anna Marie Nielsine Pedersen, datter af indsidder Niels Pedersen og Ane Margrethe født Nielsen, i Bovense
1885, 1901, 01031885, Johanne Dorthea Jensen, datter af husmand og skrædder Peder Jensen og Ane Kirstine født Christiansen, i Bovense
1885, 2602, 19041885, Karen Marie Poulsen, datter af murer Anders Poulsen og Ane Katrine født Nielsen, i Bovense
1885, 2203, 17051885, Agnes Marie Larsen, datter af gaardejer R. Larsen og Maren født Andersen, paa Lysemose
1885, 2207, 11101885, Hansine Jørgine Hansen, datter af ungkarl og tjenestekarl Jens Hansen, i Paderup og pige Kirsten Jørgensen, i Bovense
1885, 1508, 27091885, Karen Marie Hintsesen, datter af skomager Søren Hintsesen og Gjertrud Marie født Nielsen, paa Bovense Mark
1885, 0411, 26121885, Marie Kirstine Pedersen, datter af husmand og murer Rasmus Pedersen og Frederikke født Bartholdy, i Bovense
1885, 2509, 03111885, Caroline Helene Lind, datter af møllersvend Carl Christian Lind, i Bovense og Karen Christine Vaidtløv, i Kjerteminde
1885, 1912, 26121885, Pouline Jørgensen, datter af husmand Peder Jørgensen og Ane Kirstine født Jeppesen, i Kabinettet
1886, 2204, 14061886, Maren Nielsine Nielsen, datter af murer og husejer Lars Nielsen og Johanne født Pedersen, i Bovense
1886, 2301, 23011886, Marie Christine Andersen, datter af boelsmand Mads Christian Andersen og Maren Kirstine Madsen, i Brødløs
1886, 1206, 01081886, Anne Kirstine Marie Rasmussen, datter af gaardmand Niels Rasmussen og Karen Christine født Nielsen, Lille Strandskov
1886, 2707, 15081886, Johanne Dorthea Kirstine Jørgensen, datter af husmand Jørgen Jørgensen og Maren født Christensen, Bovense Mark
1886, 2509, 07111886, Marie Kirstine Pedersen, datter af gaardbestyrer Niels Peder Pedersen og Nielsine født Nielsen, i Marielyst
1886, 2108, 17101886, Karen Hansine Johansen, datter af indsidder Anders Johansen og Johanne født Hansen, i Strandtved
1886, 1311, 09011887, Martha Hansen, datter af møller Anders Christian Hansen og Gjertrud Marie født Jensen, i Bovense Mølle
1887, 1502, 24041887, Karen Dorthea Pedersen, datter af husejer og murer Rasmus Pedersen og Frederikke født Bartholdy, i Bovense
1887, 0304, 06051887, Annine Larsine Sørensen, datter af husejer Niels Christian Sørensen og Ane Marie Fransisca født Nielsen, paa Bovense Mark
1887, 2406, 31071887, Povline Nielsine Povlsen, datter af husmand og murer Anders Povlsen og Anna Cathrine Nielsen, i Bovense
1887, 2010, 22011888, Hansine Regine Rasmussen, datter af gaardmand Niels Rasmussen og Karen Christine Nielsen, i Lille Strandskov
1887, 2111, 26121887, Laurine Jørgensen, datter af husmand Anders Jørgensen og Laurine født Jørgensen, i Ruerne
1887, 2811, 05021888, Anna Dinesen, datter af husmand Hans Christian Dinesen og Ane født Pedersen, i Strandlykke
1888, 3005, 08071888, Marie Sørensen, datter af husejer Niels Christian Sørensen og Anne Marie Fransisca Nielsen, paa Bovense Mark
1888, 0509, 21101888, Anna Margrethe Pedersen, datter af gaardmand Niels Peder Pedersen og Nielsine født Nielsen, Marielyst
1888, 0510, 02121888, Marie Johanne Hansen, datter af møller Anders Christian Hansen og Gjertrud Marie født Jensen, Bovense Mølle
1888, 1610, 16121888, Marie Karoline Emilie Nielsen, datter af saddelmager Karl Emil Nielsen og  Anne Marie født Pedersen, i Bovense
1889, 0307, …, Pige, datter af gaardmand Mads Christian Andersen og Ane Christine født Jensen, 26, paa Bovense Mark
1889, 0208, 13101889, Ane Marie Hansen, datter af ungkarl Anders Hansen, paa Ullerslev Mark og ugift Ane Kirstine Nielsen, 23, i Vibeholm
1889, 1009, 10111889, Martha Elise Pedersen, datter af husmand Rasmus Pedersen og Frederikke født Bartholdy, 29, i Bovense
1889, 3011, 12011890, Andrea Kirstine Frederiksen, datter af husmand Hans Frederiksen og Kirsten Hansen, 38, i Strandtved
1890, 1705, 23111890, Anne Johanne Rasmussen, datter af gaardmand Niels Rasmussen og Karen Christine Nielsen, 35, Lille Strandskov
1890, 3007, 17081890, Karen Povline Alfrida Jørgensen, datter af husmand og fisker Peder Jørgensen og Ane Kirstine Jeppesen, 35, i Kabinettet
1890, 2208, 28091890, Anne Marie Sørensen, datter af husmand Niels Christian Sørensen og Anne Marie Fransiska Nielsen, 36, Bovensehavn (Bovense Mark)
1890, 3008, 02111890, Agnes Margrethe Povlsen, datter af murer Anders Povlsen og Anna Cathrine Nielsen, 30, i Bovense
1891, 0801, 15031891, Kristine Rasmine Pedersen, datter af husmand og murer Rasmus Pedersen og Frederikke Bartholdy, 31, i Bovense
1891, 2102, 18051891, Marta Katrine Andersen, datter af hjulmagersvend Hans Andersen, i Vesterby pr. Jyderup og ugift Anne Marie Hansen, 23, Lille Nyenlund, Bovense Mark
1891, 2004, 14061891, Thora Elise Hansen, datter af husmand og fisker Anders Hansen og Karen Povline Nielsen, 36, i Frydenlund
1891, 0806, 02081891, Ingeborg Marie Hansen, datter af møller Anders Christian Hansen og Gjertrud Marie Jensen, 39, Bovense Mølle
1891, 2010, 15111891, Gerda Andrea Pedersen, datter af gaardmand Niels Peder Pedersen og Nielsine Nielsen, 31, i Marielyst
1891, 2210, 20121891, Ida Kristine Carlsen, datter af husmand Peder Ferdinand Carlsen og Hanne Andersen, 35, Lysemose
1891, 0111, 20121891, Petra Emilie Nielsen, datter af sadelmager Carl Emil Nielsen og Anne Marie Pedersen, 39, i Bovense
1891, 1412, 10011892, Hansine Sofie Vilhelmine Hansen, datter af tjenestekarl Vilhelm Hansen, Sønder Havdrup i Sønderjylland og ugift Rasmine Mathilde Jensine Nielsen, 25, i Strandtved