Ørbæk, 1645-1729, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1645-1729, Ørbæk sogn, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Kirkebog for Ørbæk Sogn 1645-1729, trolovede og viede
1645, Domin III Epiphan, Christen Rasmusen og Karen Hansdatter
1645, Domin Trinitat., Viet, Rasmus Rasmusen og Maren Pedersdatter
1646, Domin Septuages, Viet, Mogens Hansen og Inger Jensdatter, i Eble Mølle
1646, Midfaste Søndag, Viet, Hans Jørgensen og Anne Hansdatter, i Ørbeck
1646, Tredie Søndag efter Trinitatis, Viet, Jørgen Clausen, i Sendtved og Kirsten Hansdatter
1646, Domin XVII post Trinit, Viet, Hans Lauridtsen, i Ørbeck og Applone Clausdatter
1646, Domin XXIV post Trinit, Trolovet, Jørgen Torsen og Johanne Ebbetsdatter
1646, Domin I Adventus, Viet, Jørgen Torsen og Johanne Ebbetsdatter
1647, Dom I post Trinit, Viet, Christen Madtsen og Anne Hansdatter, i Ørbeck
1647, Dom XX post Trinit, Viet, Jens Clemmensen, i Kullerup og Anne Nielsdatter, i Sendtved
1647, Dom XXIII post Trinit, Trolovet, Claus Nielsen og Maren Peitersdatter
1648, Dom III p. Epiph., Viet, Claus Nielsen Muurmester og Maren Peitersdatter
1648, Domin XVll p. Trinit, Trolovet, Niels Andersen, i Eble og Kirsten Hansdatter
1648, Dom. XXll p. Trinit, Trolovet, Jens Andersen, i Ørbeck og Anne Pedersdatter
1648, Domin. XXV p. Trinit, Viet, Jens Andersen og Anne Pedersdatter
1649, Domin. Septuages, Viet, Niels Andersen, i Eble og Kirsten Hansdatter
1649, Dominica XXVll post Trinitat., Viet, Oluf Lauridtsen og Anna Dinisdatter, i Ørbeck
1650, Fastelafns Søndag, Viet, Hans Knudsen [gamle], i Ørbeck og Inger Jensdatter
1650, Fer. II Pentecost [3 Jun], Viet, Christen Madtsen, i Ørbeck og Kirsten Andersdatter
1650, Dominica III Adventus, Viet, Rasmus Madtsen og Ellen Nielsdatter
1651, Dominica Invocavit, Viet, Anders Madtsen og Kirsten Nielsdatter, i Sendtved
1651, Domin Cantate 27 Aprilis, Viet, Madts Ipsen og Anne Tønnisdatter, som tiente paa Ørbecklunde
1651, Dominica III Adventus, Viet, Jørgen Madtsen og Malene Nielsdatter, i Ørbeck
1651, Feria II Nativ Christi, Viet, Niels Hansen og Applone Clausdatter, i Ørbeck
1652, Dominic. Septuag., Viet, Anders Rasmusen, i Refswindinge og Kirsten Jensdatter, i Sendtved
1653, Dend første Søndag efter Paaske, Viet, Anders Nielsen og Margrete Hansdatter, i Eble
1653, Domin XV post Trinit., Viet, Lauridts Hansen, i Høyslunde og Karen Lauridtsdatter
1654, Domin. ll post Epiphanias [15 Januarii], Viet, Morten Hansen og Johanne Hansdatter
1654, Domin. Lætare, Viet, Jost Andersen, i Ørbeck og Maren Hansdatter
1654, Dominica lll p. Trinit, Viet, Hans Ipsen Skrædder og Anne Jensdatter
1654, Domin V p. Trinit, Viet, Madts Hansen, i Svindinge og Johanne Madtsdatter, i Ørbeck
1655, Domin XXlll post Trin., Viet, Hans Hansen, i Svindinge og Anne Hansdatter
1655, Domin ll Advent, Viet, Anders Willadtsen Möller og Maren Hieranÿmusdatter
1656, Dom. III post Trinit, Viet, Rasmus Hansen, som var paa Overskou nu kaldet Anhof og Maren Jostdatter
1656, Dom. II Adventus, Viet, Niels Povelsen og Anne Jensdatter, i Ørbeck
1657, Dend tredie Söndag i faste, Trolovet, Anders Clemensen og Dorthe Nielsdatter
1657, Domin. Cantate, Trolovet, Niels Jeppesen og Zidsel Nielsdatter
1657, Dend siette Søndag efter paaske, Trolovet, Jörgen Hellesen og Anne Jensdatter
1657, Anden Pindtzedag, Trolovet, Rasmus Lauridtsen og Karen Hansdatter
1657, Domin. V post Trinitat., Viet, Anders Clemensen og Dorthe Nielsdatter
1657, Mariæ Besögelsis Dag, Trolovet, Hans Andersen og Karen Povelsdatter
1657, Dom. Vl p. Trinit., Viet, Jørgen Hansen og Anne Jensdatter
1657, 9 Jul., Trolovet, Rasmus Lauridtsen og Kirsten Bentsdatter, paa Ørbecklunde
1657, Domin. Vll post Trinitat., Viet, Rasmus Lauridtsen, i Ørbeck og Karen Hansdatter
1657, Domin. XXl post Trinitat., Viet, Hans Andersen, i Ørbeck og Karen Povelsdatter
1658, Dominicas lll post Epiphan., Trolovet, Hans Lauridtsen Biergegaard og Maren Hansdatter
1658, Dom. V post Trinit., Viet, Hans Lauridtsen, i Killeballe, da hand blef trolovet findis hand kaldet .. Biergegaard og Maren Hansdatter
1659, Domin. lll post Trinitat., Viet, Povel Madtsen, i More og Anne Hansdatter
1659, Domin. XVl post Trinitat., Viet, Hans Lauridtsen og Maren Hansdatter, i Eble
1660, Domin. Septuag, Viet, Rasmus Krogmand og Kirsten Bertelsdatter
1660, Domin. Sexagesima, Viet, Knud Hansen og Karen Jeppesdatter
1660, Dom. Xlll post Trinit., Viet, Niels Andersen og Anne Jensdatter
1660, Dom. XX post Trinit., Viet, Hindtze Jensen og Inger Nielsdatter, i Eble
1661, Domin. lll post epiphanias [27 Januar], Viet, Niels Mortensen Almontan [hr., præsten] og Maren Nielsdatter
1661, Domin XlV post Trinit., Viet, Lauridts Hansen og Anne Dinisdatter, i Ørbeck
1661, Domin XlX p. Trinitat., Viet, Zohne Andersen og Maren Nielsdatter, i Ørbeck
1662, Dominica post Cireumcifionem Christi, Viet, Rasmus Hansen og Kirsten Bertelsdatter, i Ørbeck
1662, Domin. Reminiscere, Viet, Knud Rasmusen og Applone Hansdatter, i Ørbeck
1662, Dominica Trinitat. [25 Maj], Viet, Jens Andersen og Zidsel Hansdatter, i Sentved
1662, Dominica XXVl post Trin. [23 Nov], Viet, Peder Lang, i Sendtved og Maren Lauridtsdatter Krogmands
1663, Dom. V p. Trinit. [19 Jul], Viet, Hans Peitersen og Maren Madtsdatter, i Ørbeck
1663, Dom. Vl p. Trinit. [26 Jul], Viet, Rasmus Nielsen Lang og Johanne Nielsdatter, i Eble
1663, Domin. l Advent, Viet, Rasmus Hansen, i Tarup og Johanne Hansdatter, unge Hans Knudsens datter her i byen
1664, Domin. Invocavit [28 Feb], Viet, Steen Nielsen og Maren Lauridtsdatter
1664, Domin. Qvasimodogeniti [17 April], Viet, Niels Hansen og Anne Jörgensdatter,
1664, Domin. XX post Trinitat., Viet, Niels Hansen Bager og Dorthe Bagers Lauridtsdatter
1665, Domin Sexages [22 Januar], Viet, Peder Ericsen og Maren Simonsdatter
1665, Dom. l Advent [3 Decembr.], Viet, Lauridts Justesen og Karen Andersdatter, Höÿer
1666, Dom. l post Epiphan [7 Januar], Viet, Lauridts Christensen og Cæcilie Berntzdatter
1666, Dom. XX post Trinit., Viet, Hans Jensen og Anna Nielsdatter, i Ørbeck
1667, Festo Epiphanias, Viet, Lauridts Mogensen Skrædder og Karen Peitersdatter
1667, Fer. Anmunciatinis Mariæ, Viet, Hans Nielsen, i Rosille og bryggerkone Johanne
1667, Domin. Exaudi [19 Maj], Viet, urtegaardsmand Niels Jörgensen og Anne Nielsdatter
1667, Dom. l p. Trin. [9 Jun], Viet, ladegaardsfoged Jens Pedersen og Anne Hansdatter
1667, Domin. Vl p. Trinit. [14 Jul], Viet, Matthis Hansen Skomager og Ursula Sÿbilla Johansdatter
1667, Domin. XXV p. Trin. [24 Nov], Viet, Hans Povelsen og Johanne Hansdatter, Hans Hansens datter i Ørbeck
1668, Dom. lV p. Trinitat. [14 Juni], Viet, Rasmus Rasmusen og Karen Jensdatter
1668, Domini XXlV p.Trinit. die Omnium Saxctor, Viet, Jens Smed og Bodel Andersdatter
1669, Domin. lll post Epiph. [24 Januar], Viet, Hans Höÿe og Maren Pedersdatter
1669, Domin. Reminiseere [7 Marts], Viet, Hans Rasmusen og Anne Hansdatter, Hans Hansens datter i Ørbeck
1669, Domin. Judica [28 Marts], Viet, Hans Sörensen Smed og Anne Andersdatter Höges
1669, Dom. Rogate [10 Maj], Viet, Povel Rasmusen og Dorthe Madtsdatter
1669, Domin. Trinitat. [6 Juni], Viet, Rasmus Christensen Damsgaard og Karen Nielsdatter Graae
1669, Fer. ll Nativit Christi, Viet, Niels Jensen og Giertrud Jeppisdatter, salige Christen Hansens i Sendtved
1670, Domin. Reminiscere [27 Febr.], Viet, Jens Skolemester og Zidsel Madtsdatter
1670, Fer. ll Paschat [4 April], Viet, Bertel Svendsen og bryggerpige Kirsten Hansdatter
1670, Domin. Trinitat. [29 Maj], Viet, Peder Pedersen og Karen …, salige Madts Andersens i Ørbeck
1670, Dom. XXlll p. Trinit., Viet, Rasmus Hansen og Maren, salige Peder Langs i Sentved
1671, Domin. Sexag [26 Febr.], Viet, Simon Rasmusen og Mette Povelsdatter
1671, Domin. ll Trinit. [2 Julii], Viet, Hans Madtsen og Margrete Clausdatter
1671, Dom. XV post Trinit. [1 Oct], Viet, Knud Nielsen, Ræfsvindinge boede idet huus no 6 og siden i no 13 og Margrete Lauridtsdatter
1671, Dominica l Advent [3 Dec], Viet, Rasmus Jensen Evertsen og Mette Nielsdatter
1672, Domin. Rogate [12 Maj], Viet, Niels Hansen Kildeballe og Kirsten Christensdatter
1672, Dom. ll p. Trin [16 Jun], Viet, Pelle Hansen, i Frörup og Giertrud Christensdatter
1672, Dom. Vl p. Trin [14 Jul], Viet, Hans Christensen og Karen Hindtsisdatter
1672, Dom. lX p. Trin [4 Aug], Viet, Peder Madtsen og Inger Jensdatter
1672, Domin XXl p. Trin [27 Oct], Viet, Jens Jeppesen og Mette Rasmusdatter
1672, Domin XXlV p. Trin [17 Oct], Viet, Anders Rasmussen og Maren [Jörgensdatter], Jörgens Madtsens datter i Ørbeck
1673, Festo Trinitatis [25 Maj], Viet, Madts Jensen, i Frörup og Giertrud Nielsdatter
1673, Domin V p. Trin [29 Jun], Viet, Knud Möller og Applone Lauridtsdatter
1673, Dom post Festum Nativ Christi [28 Dec], Viet, Jens Nielsen Skrædder og Maren Povelsdatter
1674, Dom XXll post Trinit [15 Nov], Viet, Lauridts Povelsen og Birte Nielsdatter
1674, Dom 1 Advent [29 Nov], Viet, Oluf Hansen og Applone Christensdatter, i Ørbeck
1675, Dom XVlll p. Trin [2 Oct], Viet, Claus Jörgensen og Anne Christensdatter, i Ørbeck
1675, Dend 12 October [en tirsdag], Viet, Jacob Ulfeld, til Karstoft og jomfru Karen Friis
1676, Festo Trinit [21 Maj], Viet, Niels Hansen, i Refsvindinge og Birthe Jacobsdatter
1676, Domin lll Advent [17 Dec], Viet, Hans Christensen og enke Maren …, i Ørbeck, salige Zohne Andersens enke
1677, 27 Februar, Viet, Christopher Povelsen og Maren Andersdatter Lang
1677, Domin Oculi [18 Mart], Viet, Madts Hansen og Maren Pedersdatter, i Ørbec
1677, Domin Judica [1 April], Viet, Peder Rasmusen og Karen Jensdatter, i Ørbec
1677, Dom l post Trin. [17 Jun], Viet, Knud Dinesen, i Torup og Dorthe Christensdatter
1677, Dom XX post Trinit. [28 Octobr], Viet, Christen Hansen og, Maren Thomasdatter, fra Eble Mölle
1678, Domin Vl p. Trinit. [7 Jul], Viet, Niels Nielsen Graa og enke Maren Hansdatter, salige Just Andersens enke
1679, Domin Septuag [16 Feb], Viet, Jörgen Michelsen Skomager, i Gislef og Johanne Jörgensdatter
1679, Feria ll Pasch. [21 April], Viet, Peder Dinesen og Karen Nielsdatter, som skulde boe i Rosille
1679, Domin Vll p. Trinit. [3 Aug], Viet, Rasmus Jörgensen og Kirsten Nielsdatter
1680, 7 Januar [paa en onsdag], Viet, Anders Pedersen Piilegaard og Bodel Hansdatter, fra Eble
1680, 4 Februar, Viet, Rasmus Nielsen, af Swenborg og Susanne Jeppisdatter
1680, Festo Johannes Baptista [24 Jun], Viet, Jens Skolemester og Cathrine Hansdatter
1680, 1 December, Viet, Hans Lauridtsen, i Ørbeck og Kirsten Marcusdatter
1681, Domin Jubilate [24 April], Viet, Anders Nielsen Möller og Maren Christophersdatter Kock
1681, Dom Vll p. Trin. [17 Jul], Trolovet, Sören Clausen og Karen Justdatter
1681, Domin X p. Trin. [7 Aug], Viet, unge Niels Graa og Johanne Knudsdatter, i Ørbeck
1681, 7 September, Viet, Søren Clausen, boede i Ørbeck no 21 og Karen Justsdatter, Just Andersens datter
1681, Dom XXV p. Trin. [20 Nov], Viet, Oluf L. Jyde og Margrete Andersdatter, i Ørbeck
1681, Dom ll Advent [4 Dec], Viet, Oluf Andersen og Anne Christensdatter, i Ørbeck
1682, 1 Mart, Viet, Hans Hansen og Anne Nielsdatter Bagers, i Ellerup
1682, 5 April, Viet, Jens Madtsen og Maren Hansdatter, til Hans Lauridtsens i Ørbeck
1682, Dom Vll p. Trin. [30 Jul], Viet, Jens Hansen Skrædder og Maren Madtsdatter, i Ørbeck
1683, Dom Judica Fer. Annunc Mariæ, Viet, Rasmus Rasmusen Möller, i Aasmölle og Dorthe Hansdatter
1683, Domin XXlll p. Trin. [11 Nov], Trolovet, Jesper Nielsen og Kirsten Jörgensdatter
1683, 18 December, Viet, Jesper Nielsen og Kirsten Jörgensdatter, fra Ørbecklunde
1684, Dom Missericord Domini [13 April], Viet, Jörgen Ipsen og Maren Rasmusdatter, fra Ørbecklunde
1684, 20 October, Viet, Jep Nielsen, i Sendtved og Karen Andersdatter Lang, Anders Langs datter i Eble
1684, Dom XXlll p. Trin. [2 Nov], Viet, Rasmus Pedersen, i Eble og Dorthe Jensdatter
1686, Dom l p. Trin. [6 Jun], Trolovet, Niels Lang og Maren Nielsdatter, i Sentved
1686, 4 October, Viet, Niels Lang og Maren Nielsdatter, boe udi i Eble
1687, Dom Misericordias Dei [10 April], Trolovet, Hans Jörgensen og Inger Christensdatter, til Niels Jensens i Sendtved
1687, 29 Jun [en Onsdag], Viet, Hans Jörgensen, i Frörup og Inger Christensdatter, hun var Christen Hansens datter i Sentved, døbt 1656
1688, 27 November, Viet, hr. Christian Michel Luja og Maren …, salige hr. Niels Mortensens
1690, 10 Junii [3die Pindtzedag], Viet, Hans Andersen og Maren Andersdatter, holdt her i byen til Jens Madtsen
1690, Dom l p. Trin. [22 Jun], Trolovet, Lauridts Bager og Applone Nielsdatter, her i byen
1690, 13 Julii, Viet, Hans Justsen og Anne Andersdatter
1690, 3 August, Trolovet, Eric Mognsen, af Windinge og Giertrud Nielsdatter, til Niels Andersens her i byen
1690, 28 September, Viet, Lauridts Nielsen Bager, boede i dend gaard no 6 og Applone Nielsdatter
1690, 19 October, Viet, Eric Mognsen og Giertrud Nielsdatter
1690, 23 November, Trolovet, Rasmus Pedersen og Maren Jörgensdatter, i byen, hun var Anders Rasmusens enke og Jörgens Madsens datter
1691, 11 Januar, Viet, Rasmus Pedersen og Maren Jörgensdatter
1691, 9 April, Trolovet, Niles Hansen Bager og Karen Christensdatter, til Claus Jörgensens her i byen, hun var Christen Dinesens
1691, 4 Jul., Trolovet, Niels Rasmusen, i mit huus og Dorthe Jensdatter
1691, 27 September, Viet, Niels Hansen Bager og Karen Christensdatter
1691, 4 October, Viet, Niels Rasmusen og Dorthe Jensdatter, bröllupet holdet i Langaae
1691, 1 November, Trolovet, Sören Hansen og Kirsten Hansdatter, her i byen
1692, 19 Junii, Viet, Sören Hansen, fra Hindtsholm og Kirsten Hansdatter, boende i no 23 i Ørbeck
1692, 24 Jul., Trolovet, Jep Jörgensen og Maren Hansdatter, her i byen
1692, 30 October, Viet, Jep Jörgensen og Maren Hansdatter, Hans Jensens datter i Ørbeck
1692, 6 November, Trolovet, Lauridts Hansen, af Refsvindinge og Karen Jespersdatter. til Søren Hansens
1692, 7 December, Trolovet, Niels Mortensen og Maren Jensdatter, til Jens Andersens i Sendtved
1693, 5 April, Trolovet, Dinis Hansen og Anne Pedersdatter, til Rasmus Hansens i Sendtved
1693, 11 Jun., Viet, Dinis Hansen og Anne Pedersdatter, bröllupet holdt udi Langaae hos pigens fader
1693, 12 November, Trolovet, Niels Graa [unge] og Maren Christensdatter
1693, 17 December, Trolovet, Rasmus Rasmusen, af Gislef Lamdrup og Anne Nielsdatter Niels Andersens datter her i byen
1694, 4 Febr., Viet, Rasmus Rasmusen og Anne Nielsdatter
1694, 18 April, Viet, Lauridts Hansen, af Refsvindinge og Karen Jespersdatter
1694, 14 Maj, Trolovet, Povel Povelsen og Ellen Marcusdatter
1694, 10 Jun., Viet, Niels Graa [unge] og Maren Christensdatter
1694, 5 Junii, Viet, Povel Povelsen, født i Frörup og Ellen Marcusdatter, tiente paa Ørbecklunde, boede i det huus no 8
1695, 23 Jun., Viet, Rasmus Pedersen, gaarden fra Gislef og Dorthe Knudsdatter, Knud Rasmusens datter, de boede først i dend gaard no 1
1695, 4 Aug., Viet, Hans Jensen og Maren Jörgensdatter
1695, 3 November, Viet, Christen Ladefoged og Anne Pedersdatter
1696, 1 April, Trolovet, Povel Hansen og Kirsten Olufsdatter
1696, 3 Jun., Viet, Povel Hansen og Kirsten Olufsdatter
1696, 15 Jun., Trolovet, Philip Philipsen og Dorthe Dinisdatter
1696, 16 Jun., Trolovet, Povel Madtsen Degn og Giertrud Madtsdatter
1696, 2 Aug., Viet, Philip Philipsen, fra Sælland, boede i det huus no 6 og Dorthe Dinisdatter
1696, 10 Aug., Viet, Povel Madtsen Degn og Giertrud Madtsdatter, salige Jens Degns
1696, 11 Aug., Trolovet, Gregers Zohnesen og Mette Didricksdatter
1696, 20 September, Trolovet, Madts Christensen og Karen Nielsdatter
1696, 27 September, Viet, Gregers Zohnesen og Mette Didrichsdatter
1696, 20 November, Trolovet, Madts Hansen, af Taarup og Anne Marie Povelsdatter, til Rasmus Hansens i Sendtved
1696, 29 November, Viet, Madts Christensen og Karen Nielsdatter
1697, 31 Januarii, Viet, Madts Hansen, af Torup og Anne Marie Povelsdatter
1697, 4 Oct., Trolovet, Jörgen Pedersen, af Frörup og Anne Jensdatter, Jens Andersens datter i Sendtved
1697, 7 November, Viet, Jörgen Pedersen og Anne Jensdatter
1698, 5 April, Trolovet, Madts Madtsen og Margrete Hansdatter
1698, 13 Junii, Viet, Madts Madtsen og Margrete Hansdatter
1699, 15 Martii, Trolovet, Christen Jörgensen, herridtfoget, i Höÿe og Dorthe Eggersdatter, salige Niels Nielsens paa Ørbecklunde
1699, 6 April, Trolovet, Rasmus Hansen og Karen Olufsdatter
1699, 24 April, Viet, Christen Jörgensen og Dorthe Eggersdatter
1699, 29 Maj, Viet, Rasmus Hansen, huusmand, i no 7 og Karen Olufsdatter, bröllupet til Povel Hansen
1699, 1 Maj, Trolovet, Rasmus Hansen og Maren Rasmusdatter
1699, 7 Jun., Trolovet, Povel Rasmusen og Kirsten Lauridtsdatter
1699, 20 Sept., Viet, Rasmus Hansen, i Sendtved no 1, som var Hans Lauridtsens søn af Eble og Maren Rasmusdatter, som var Rasmus Jensen Evertsens datter
1699, 15 Octobr., Trolovet, Hans Knudsen og Margrete Lauridtsdatter
1699, 6 November, Trolovet, Niels Zohnesen og Mette Knudsdatter
1699, 19 November, Trolovet, Claus Hansen og Kirsten Lauridtsdatter
1699, 3 Dec., Viet, Hans Knudsen og Margrete Lauridtsdatter
1699, 17 Dec., Viet, Niels Zohnesen og Mette Knudsdatter
1699, 27 Dec., Viet, Claus Hansen og Kirsten Lauridtsdatter
1700, 27 Junii, Trolovet, Henric Arntsen og Karen Hansdatter
1700, 13 October, Viet, Henric Arntsen og Karen Hansdatter, Hans Peitersens datter
1700, 27 October, Trolovet, Hans Findtsen og Anne Zohnesdatter
1700, 30 December, Viet, Hans Findtsen og Anne Zohnesdatter
1701, 28 Febr., Trolovet, Lauridts Rasmusen og Dorthe Knudsdatter
1701, 29 Mart., Trolovet, Oluf Hansen og Applone Rasmusdatter
1701, 17 April, Viet, Lauridts Rasmusen og Dorthe Knudsdatter
1701, 29 April, Trolovet, Niels Hansen og Maren Hansdatter
1701, 10 Jul., Viet, Oluf Hansen, huusmand, i Eble og Applone Rasmusdatter, som var Rasmus Jensens Evertsens datter
1701, 4 Nov., Viet, Niels Hansen og Maren Hansdatter
1702, 30 April, Trolovet, Hans Povelsen og Kirsten Nielsdatter
1702, 25 Jun., Viet, Hans Povelsen og Kirsten Nielsdatter, bröllupet til Rasmus Pedersens i Eble
1702, 13 Nov., Trolovet, Rasmus Hansen og Johanne Povelsdatter
1703, 16 April, Viet, Rasmus Hansen, som boede i Grou i Hans Peitersens huus, født i Frörup Sogn og Johanne Povelsdatter
1703, 16 April, Trolovet, Thomas Michelsen og Kirsten Rasmusdatter, til Rasmus Smidt
1703, 13 Maj, Viet, Thomas Michelsen og Kirsten Rasmusdatter
1703, 26 Aug., Trolovet, Niels Ipsen og Maren Andersdatter
1703, 29 Sept., Trolovet, Jacob Knudsen og Kirsten Clausdatter, til Claus Jörgensen
1703, 16 Nov., Viet, Niels Ipsen og Maren Andersdatter
1703, 18 Nov., Viet, Jacob Knudsen og Kirsten Clausdatter
1704, 27 Januar, Trolovet, Hans Senecsen og Kirsten Marcusdatter
1704, 13 Maj, Viet, Hans Senecsen og Kirsten Marcusdatter, Hans Lauridtsens enke
1705, 9 Jun., Trolovet, Povel Madtsen og Applone Lauridtsdatter
1705, 23 Jun., Trolovet, Madts Frandtsen Bødker, Ørbeck og Applone Rasmusdatter
1705, 3 August, Viet, Povel Madtsen Degn og Applone Lauridtsdatter, salige Knud Möllers
1705, 9 Aug., Viet, Madts Frandtzen Bødker, Ørbeck og Applone Rasmusdatter
1705, 17 Sept., Trolovet, Peder Rasmusen og Anne Lauridtsdatter
1705, 22 Sept., Viet, Cort Ramshart, hr. sognepræst, Kullerup og Helene Johansdatter Runckel
1705, 1 Nov., Trolovet, Ditlef Ditlefsen og Abigail Christensdatter
1705, 22 Nov., Trolovet, Claus Pedersen og Karen Nielsdatter
1705, 6 Dec., Viet, Peder Rasmusen, boende paa sin side …, og enke Anne Lauridtsdatter, som var salige Lauridts Hansens enke
1705, 13 Dec., Trolovet, Anders Jensen og Anne Rasmusdatter
1706, 10 Januar, Viet, Ditlef Ditlefsen og Abigail Christensdatter
1706, 17 Jan., Viet, Anders Jensen, Jens Andersens søn i Sendtved, boende i sin faders gaard og Anne Rasmusdatter, Rasmus Smidts datter
1706, 2 Februar, Viet, Claus Pedersen, som boede i Ørbeck i Niels Andersens gaard og Karen Nielsdatter, som var Niels Andersens datter
1706, 17 Feb., Trolovet, Jens Pedersen og Dorthe Jensdatter
1706, 26 Marts, Trolovet, Hans Christensen og Maren Nielsdatter
1706, 6 April, Viet, Jens Pedersen, i Eble i Rasmus Pedersens gaard og Dorte Jensdatter fornævntes Rasmus Pedersens enke
1706, 16 Jun., Viet, Hans Christensen og Maren Nielsdatter
1706, 7 Novembr., Viet, Hans Rasmusen og Kirsten Hansdatter
1708, 29 Jul., Trolovet, Christen Olufsen og Maren Rasmusdatter
1708, 9 September, Viet, Christen Olufsen, Oluf Hansens søn i Ørbeck og Maren Rasmusdatter, Rasmus Smidts datter i Ørbeck
1708, 14 Octobr., Trolovet, Niels Johansen og Dorthe Jensdatter Skræders
1708, 22 Octobr., Trolovet, Eric Rasmusen og Giertrud Lauridtsdatter
1708, 30 Octobr., Trolovet, Michel Madtsen og Dorthe Jensdatter
1708, 2 December, Viet, Niels Johansen og Dorthe Jensdatter, Jens Hansen Skræders datter
1708, 16 December, Viet, Eric Rasmusen Smid og Giertrud Lauridtsdatter, salige Lauridtz Povelsens datter i Ørbeck
1709, 16 Jan., Trolovet, Lauridts Lauridtsen, salige Lauridts Povelsens søn og Kirsten Knudsdatter
1709, 1 April, Viet, Lauridts Lauridtsen, Lauridts Povelsens søn, de boede i dend gaard no 3, Kirsten Knudsdatter og Knud Rasmusens datter
1709, 10 Maj, Trolovet, Hans Hansen og Anne Clausdatter
1709, 12 Maj, Trolovet, Knud Hansen og Karen Hansdatter
1709, 13 Jul., Viet, Michel Madsen, rÿtter, Eble og Dorthe Jensdatter, Jens Hindtsens datter
1709, 27 Octobr., Viet, Hans Hansen, Hans Povelsens søn og Anne Clausdatter, Claus Jörgensens datter
1709, 1 Dec., Viet, Knud Hansen, huusmand, i Ørbeck, dend huus i no 13 og Karen Hansdatter, Hans Lauridtsens datter
1709, 11 Dec., Trolovet, Christen Jensen og Dorthe Hindtsdatter
1710, 17 Febr., Viet, Christen Jensen, i Eble, som kom i Anders Andersens gaard og var født uden Sognet og enke Dorthe Hindtsdatter, salige Anders Andersens enke
1710, 18 Febr., Trolovet, Lauridts Lauridtsen, Viduus og Ellen Pellisdatter
1710, 30 Mart., Viet, Lauridts Lauridtsen, gaardmand, i no 39 og Ellen Pellisdatter, født i Frörup Sogn
1710, 22 April, Trolovet, Hans Rasmusen, Øster Skierninge og Maren Rasmusdatter, Christen Olufsens enke
1710, 22 Jun., Viet, Hans Rasmusen, Skierninge og Maren Rasmusdatter, Christen Olufsens enke
1711, 25 Febr., Trolovet, Jens Christensen Skræder, barnefød i Taarup og Applone Rasmusdatter, Madts Frandtzen Bödkers enke
1711, 12 April, Viet, Jens Christensen og Applone Rasmusdatter
1711, 26 April, Trolovet, Hans Pedersen, Langaa Sogn, som kom i salige Hans Hansens gaard i Ørbeck og Anne Clausdatter, Hans Hansens enke
1711, 26 Maj Fer. lll Penter, Viet, Rasmus Jacobsen, Frörup og Karen Olufsdatter, Eble Mölle - möllerens Thomas Knudsens slægt
1711, 29 Maj, Viet, Jens Tröstrup, velbÿrdige commerce, Hollufgaard og jomfru Margrete Elisabeth Rosenvinge, Ørbecklunde
1711, 3 Junii, Viet, Winther, min fader hr. Peder Winther og enke Anne Marie Jörgensdatter, salige hr. Christian Michel Lujas enke
1711, 7 Aug., Trolovet, Niels Rasmusen, en mand af Frörup Sogn og tjenesteige Maren Christophersdatter, Jacob Knudsens tienestepige
1711, 8 Octobr., Trolovet, Peder Hansen, fød i Gislef Sogn, som kom i salige Hans Pellesens gaard og enke Maren Christophersdatter, benafnte Hans Pellesens enke
1711, 1 Nov. Festo Omium Sanctorum, Viet, Hans Pedersen og Anne Clausdatter
1711, 6 Decembr. dom ll Advent, Viet, Niels Rasmusen og Maren Christophersdatter
1711, 18 Decembr., Viet, Peder Hansen og Maren Christophersdatter
1712, 9 Febr., Trolovet, Peder Rasmusen, barnfød i Øster Skierning Sogn, som boede i Lauridts Bagers gaard og Dorthe Jensdatter, som var Jens Madtsens datter i Ørbeck
1712, 24 April Dominic Cantate, Trolovet, Lauridts Knudsen, som icke var födt her og Berthe Hansdatter
1712, 19 Jun. dom lV p. Trin., Viet, Lauridts Knudsen og Dorthe Hansdatter, de kom til Frörup at boe
1712, 3 Jul. dom Vl p. Trinit., Viet, Peder Rasmusen og Dorthe Jensdatter, de boede i Ørbeck i no 6
1713, 3 Febr., Trolovet, Christen Jörgensen og Else Henricksdatter, som var fød i Ramdrup og nu tiente i Præstegaarden
1713, 19 Mart. dom Oculi, Trolovet, Knud Hansen, huusmand, i Ørbeck og Kirsten Olufsdatter, Oluf Andersens datter
1713, 26 Maj, Viet, David Jensen Foss, fuldmægtig, Ørbecklunde, tilforn nu forpagter paa Holckenhafn og fruens pige Ellen Michelsdatter Holst
1713, 18 Jun. dom l p. Trinit., Viet, Christen Jörgensen og Else Henricsdatter, de blef boende i Gislef Holme
1713, 25 Juni dom ll p. Trinit., Viet, Knud Hansen og Kirsten Olufsdatter
1714, 22 April dom Jubilate, Trolovet, Jens Christensen Skrædder, huusmand, i no 10 og Mette Christophersdatter, , som var fød uden for sognet, var Philip Philipsens stifdatter i Ørbeck
1714, 17 Jun. dom lll p. Trin., Viet, Jens Christensen og Mette Christophersdatter
1714, 29 Octobr., Trolovet, Hans Povelsen, gamle, Povel Hansens fader i Ørbeck og Maren Nielsdatter
1714, 8 November, Trolovet, Jacob Jensen, rÿtter, i Eble og Marie Ericsdatter
1714, 28 November, Viet, Jacob Jensen og Marie Ericsdatter
1715, 11 Januar, Viet, Hans Povelsen, gamle og Maren Nielsdatter
1715, 24 April, Trolovet, Niels Hansen, Windinge og Karen Lauridtsdatter, som tiente paa Ørbecklunde, dog var fra Windinge
1715, 30 April, Trolovet, Oluf Andersen, gamle, Ørbeck og Bodild Ericsdatter, som var kommet ude fra
1715, 5 Jun., Viet, Niels Hansen, Windinge og Karen Lauridtsdatter
1715, 30 Junii dom ll post Trinit., Viet, Oluf Andersen og Bodild Ericsdatter
1715, 9 Augusti, Trolovet, Peder Hansen, gaardmand, Ørbeck no 1 og Applone Sörensdatter, Sören Clausens datter, Ørbeck
1715, 13 Octobr., Viet, Peder Hansen og Applone Sörensdatter
1715, 25 Octobr., Viet, Daniel Pedersen, fød i Frörup Sogn og Maren Jensdatter, salige Thomas Knudsens i Eble Mölle
1716, 18 Octobr. dom XlX p. Trinit., Trolovet, Marcus Andersen, som var fød uden for Sognet og enke Edel Helvig Mortensdatter, som var salige Lauridts Nielsens enke, Ørbeck
1716, 22 Nov. dom XXlV post Trinit., Viet, Hans Hansen, musqveterer, som var Sören Clausens söstersön her i Ørbeck og Bodild Nielsdatter
1716, 27 December Fer. lll Nativitat Christi, Viet, Marcus Andersen og Edel Helvig Mortensdatter
1717, 21 Jun., Trolovet, Jörgen Rasmusen, boende i Taarup, Frörup Sogn og Magdalena Anthonsdatter
1717, 1 Aug. dom X post Trinit., Viet, Jörgen Rasmusen, Taarup og Magdalena Anthonsdatter
1717, 14 Octobr., Trolovet, Hans Hansen, hidkommen fra Gislef Sogn og Maren Hansdatter, , ... hun findes døbt 9 May 1698
1717, 21 Nov. dom XXVl p. Trinit., Viet, Hans Hansen og Maren Hansdatter, de boer i hendis faders Hans Madtsens gaard
1717, 17 Dec., Trolovet, Christen Rasmusen, Saaderup, Skiellerup Sogn og Anne Jensdatter
1718, 1 Maj dom Misericord Domini, Trolovet, Hans Jensen og Anne Rasmusdatter, som har hidkommen ude fra
1718, 4 Maj, Trolovet, Otto Knudsen Ladefoged, Ørbecklunde og kockepige Karen Jensdatter, sammesteds paa Ørbecklunde, de boer i Höÿe
1718, 10 Jun., Viet, Otto Knudsen og Karen Jensdatter
1718, 19 Jun. dom l p. Trinit., Viet, Christen Rasmusen og Anne Jensdatter, de boer i Saaderup
1718, 16 Oct. Domin XVlll p. Trinitat., Trolovet, Hans Knudsen og enke Dorthe Jensdatter, salige Niels Johansens enke
1718, 23 Octobr. Domin XlX p. Trinitat., Viet, Hans Jensen og Anne Rasmusdatter, de kom til Gislef
1718, 2 November, Trolovet, Hans Sörensen og Maren Povelsdatter
1718, 11 Dec. dom lll Adv., Viet, Hans Knudsen og Dorthe Jensdatter, de boer i salige Niels Johansens huus
1719, 8 Januar dom l post Epiphan, Viet, Hans Sörensen og Maren Povelsdatter, de boer i Ørbeck i Sören Clausens gaard
1719, 14 April, Trolovet, Hans Rasmusen, Swindinge og Margrete Nielsdatter, Eble
1719, 7 Maj, Trolovet, Hans Andersen og Maren Povelsdatter, som var hidkommen ude fra
1719, 11 Jun. dom l p. Trin., Viet, Hans Rasmusen og Margrete Nielsdatter
1719, 9 Jul. dom V p. Trinit., Viet, Hans Andersen og Maren Povelsdatter, de kom at boe i Lauridts Lauridtsen Povelsens gaard, Ørbeck
1719, 27 Sept., Trolovet, Peder Pedersen, som var hidkommen fra Gislev Sogn og Marie Povelsdatter, degnens datter
1719, 30 Octobr., Viet, Peder Pedersen og Marie Povelsdatter, hvilke siden kom til Gislef Sogn
1719, 3 Dec., Trolovet, Hans Senecsen, gaardmand, Ørbeck, hidkommen ude fra og Anne Andersdatter
1720, 9 Jan., Trolovet, Thomas Pedersen, som var hidkommen ude fra og Ellen Bentsdatter, som ogsaa ude fra var hidkommen og de tiente begge i Eble Mölle
1720, 4 Febr. dom. Sexag, Viet, Thomas Pedersen og Ellen Bentsdatter, begge saa tid hen blef ved at tiene, og nu boer i Frörup
1720, 25 Febr. dom- Reminiscere, Viet, Hans Senecsen, gaardmand, Ørbeck og Anne Andersdatter
1720, 21 April, Trolovet, Jens Lauridtsen og Ingeborg Povelsdatter
1720, 13 Oct. dom XX p. Trin., Viet, Jens Lauridtsen og Ingeborg Povelsdatter, de boer i hans faders gaard i Ørbeck
1721, 27 Junii, Trolovet, Niels Christensen, Nyborg og Anne Cathrine Povelsdatter, Povel Degns datter
1721, 6 Aug., Viet, Niels Christensen og Anne Cathrine Povelsdatter, de kom i Nÿborg at boe
1721, 17 Octobr., Trolovet, Hans Rasmusen, Svindinge og meÿerske Karen Pedersdatter, Ørbecklunde, Peder Hansens datter, Langeble, Frörup Sogn
1721, 19 Octobr. dom XlX p. Trinitat., Viet, Rasmus Knudsen Grouf, hans fader Knud Nielsen Grou, nu var boende i Ørbeck og Mette Rasmusdatter
1722, 4 Januar Domin p. Festum Circumsionis, Viet, Hans Rasmusen, Swindinge og Karen Pedersdatter
1722, 6 April Fer. ll Paschatos, Viet, Rasmus Nielsen Lang og Giertrud Hansdatter hidkommen fra Langaa, de boer nu i Windinge Lamdrup
1722, 17 Jul., Trolovet, Niels Nielsen, Eble og Karen Jensdatter
1722, 8 Octobr., Trolovet, Hans Pedersen, Ramdrup og Kirstine Jensdatter, hendes forældre Jens Rasmussen Skræder og hustru er nu boende her
1722, 11 Octobr., Trolovet, Marcus Hansen, Ørbeck og Karen Jensdatter
1722, 8 Nov. dom XXlll post Trin., Viet, Niels Nielsen, Eble og Karen Jensdatter, de boer i hans fædrende gaard hvor hans fader og farsfader har boet
1722, 22 Nov. dom XXV p. Trinit., Viet, Marcus Hansen, Ørbeck og Karen Jensdatter, de boer i Hans Senecsens gaard ... no 5
1722, 18 Dec., Viet, Hans Pedersen, Ramdrup og Kirstine Jensdatter, boer i Ramdrup, Gislef Sogn
1723, 4 Mart., Trolovet, Anders Jespersen, More og Johanne Povelsdatter, da værende til sin svogers Niels Lauridtsens, Karstel
1723, 30 Mart. Fer. lll Pavechat, Trolovet, Clemen Pedersen, som kom til salige Oluf Hansens gaard i Sendtved og enke Maren Sörensdatter
1723, 30 Maj dom l p. Trinit., Viet, Anders Jespersen og Johanne Povelsdatter
1723, 8 Aug. dom Xl p. Trinit., Viet, Clemen Pedersen, gaardmand, Sendtved og [enke] Maren Sörensdatter, salige Oluf Hansens
1723, 15 Aug. dom Xll p. Trinit., Viet, Anders Pedersen, gaardmand, Sendtved, i Rasmus Hansens gaard og enke Maren Rasmusdatter, salige Rasmus Hansens, Sendtved
1724, 30 April dom. Misericordias Domini, Viet, Hans Lauridtsen, Gislef og Inger Sörensdatter, de nu boer i Gislef
1724, 21 Maj dom. Rogate, Viet, Rasmus Nielsen, en gammel ugift karl og enke Anne Andersdatter, salige Hans Justesens
1724, 26 Jun., Viet, Niels Hansen, Windinge og Anne Rasmusdatter, som hafde tient paa Ørbecklunde i ti aar, de boer i Windinge
1724, 27 Octobr., Trolovet, Eric Jensen, , Jens Rasmusens Skræders søn, som var icke her født og Johanne Rasmusdatter, eÿ heller her döbt
1724, 9 November, Viet, Christian Erlund, velbaaren justitsraad og fröken Mette Sophie Rosenvinge, Ørbecklunde
1724, 26 Nov dom. XXlV post Trin., Viet, Hans Nielsen Bager og Bodild Ericsdatter, som icke var her døbt, boer i det huus af hvilket Oluf Andersen døde
1724, 4 Decembr., Viet, Eric Jensen og Johanne Rasmusdatter
1725, 15 Januar, Trolovet, Jacob Madtsen, gaardmand, Frörup og Maren Sörensdatter, salige Sören Clausens datter
1725, 25 Febr. Domin. Reminiscere, Viet, Jacob Madtsen og Maren Sörensdatter, de boer i Frörup
1725, 23 Mart., Trolovet, Christian Andersen, ungkarl, Windinge og Johanne Povelsdatter, Povel Hansens datter, Ørbeck
1725, 18 April, Trolovet, Hans Sörensen, Sören Hansens søn, Ørbeck og Dorthe Rasmusdatter, Rasmus Pedersens datter, Ørbeck
1725, 20 April, Trolovet, Knud Sörensen og Sören Hansens søn, Ørbeck og Anne Jacobsdatter, Jacob Knudsens datter, Ørbeck
1725, 2 Maj, Trolovet, Peder Jensen, gaardmand, Refsvindinge og Margrete Jensdatter, Jens Jörgensens datter, Ørbeck
1725, 3 Jun. dom l post Trinit., Viet, Peder Jensen og Margrete Jensdatter, de boer i Refsvindinge
1725, 10 Jun. dom ll post Trinit., Viet, Christian Andersen og Johanne Povelsdatter, de boer i Kallehauge, Refsvindinge
1725, 1 Jul. dom V p. Trin., Viet, Knud Sörensen og Anne Jacobsdatter, de boer i Ørbeck i hans faders Sören Hansens gaard
1725, 5 Julii, Viet, Otto Thomasen Mönster, fød i Bösöer, Hesselager Sogn og Maren Jensdatter, i Eble Mölle, salige Thomas Knudsens og salige Daniel Möllers
1725, 15 Jul. dom Vll p. Trin., Viet, Hans Sörensen og Dorthe Rasmusdatter, de boer i Gregers Zohnesens huus i Ørbeck
1725, 3 August, Trolovet, Jacob Sörensen Smid, Taarup, Frörup Sogn og Dorthe Madtsdatter, , salige Madts Hansens datter, Ørbeck
1725, 14 Octobr. dom XX post Trinitat., Viet, Jacob Sörensen og Dorthe Madtsdatter, de boer i Taarup
1727, 4 April, Trolovet, Rasmus Pedersen, Frörup og Maren Olufsdatter, salige Oluf Hansens datter, Sendtved
1727, 6 Jul. dom lV post Trin., Viet, Rasmus Pedersen og Maren Olufsdatter, de boer i Frörup
1727, 13 Aug., Trolovet, Christen Möller, son hafde boet i Aasmölle og Johanne Povelsdatter
1727, 17 Augusti, Trolovet, Morten Andersen, unge og Maren Clausdatter, ingen af dem var her født
1727, 26 Octobr. dom XX post Trinit., Viet, Morten Andersen og Maren Clausdatter, de boer i Ørbeck i Madts Christensens gaard 14
1727, 7 November, Viet, Christen Jørgensen og Johanne Pedersdatter, de boer i Grou i Ørbeck, de tog over i dend gaard 18
1727, 1 December, Trolovet, Claus Jensen og Kirsten Rasmusdatter, Rasmus Pedersen Hiulmands datter, Ørbeck
1728, 30 Januar, Viet, Claus Jensen og Kirsten Rasmusdatter, de boer i Gislef Holme
1728, 21 Junii, Trolovet, Jörgen Pedersen, født i Fislef Sogn og Birthe Madtsdatter, født i Giæstelef
1728, 1 August, Viet, Jörgen Pedersen og Birthe Madsdatter, de boede i Ørbeck i det huus 2
1728, 25 November, Trolovet, Niels Madtsen, gaardmand, i no 10, Madts Madtsens søn og Karen Povelsdatter, Povel Skomagers datter, i det huus no 8
1728, 29 December, Viet, Peter Ramshart, cancelliraad, borgemester og siden blevet justitzraad, Kiöbenhafn og fröcken Dorothea Rosenvinge, Ørbecklunde, boer i Kiöbenhafn
1729, 13 Februar, Viet, Niels Madtsen og Karen Povelsdatter, de boer i Ørbeck i dend gaard 10
1729, 17 Martii, Trolovet, Peder Rasmusen og enke Kirsten Olufsdatter, (efter Knud Hansen huusmand), i det huus no 13
1729, 8 Julii, Trolovet, Rasmus Lauridtsen, boende i Nÿ Mölle hvor hand var födt og Maren Rasmusdatter, Rasmus Hansens datter i Sendtved i no 1
1729, 10 Julii, Viet, Peder Rasmusen og Kirsten Olufsdatter, de boer i det huus 13
1729, 7 Augusti, Viet, Rasmus Lauritdtsen og Maren Rasmusdatter, de boede i Nÿ Mölle