Avnslev, 1881-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1881-1891, Avnslev sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1881, 1001, 2401, Hans Peder Hansen, 13 uger, søn af ugift Ane Kirstine Hansen, af Krageberg, Skalkendrup Mark. Født i Kjerteminde
1881, 1802, 2502, Rasmus Danielsen, gaardeier og gift, 31 og 3 maaneder, af Danielsminde, Korkendrup Mark
1881, 2002, 2602, Hans Hansen, 4 og 3 maaneder, søn af gaardeier Hans Hansen, i Aunslev
1881, 2702, 0903, Hans Poulsen, fattiglem, 73 og 9 maaneder, opholdt paa Fattiggaarden, paa Saaderup Mark, Skjellerup Arbeidsanstalt
1881, 2003, 2503, Hans Hansen, huusmand, fisker og gift, 28, i Nordenhuse. Født i Kjerteminde
1881, 0204, 0804, Hans Frandsen, gift, fisker og huseier, 76, i Nordenhuse. Født samme sted. Søn af huusmand Frands Mortensen
1881, 1604, 2204, Hans Henrik Larsen, 1 og 2 maaneder, søn af indsidder Rasmus Larsen, i Aunslev
1881, 2604, 0405, Jørgen Rasmussen, gaardeier og gift, 60 og 3 maaneder, i Reistrup. Født samme sted. Søn af gaardmand Rasmus Jørgensen
1881, -, 1505, Dødfødt dreng, søn af gaardeier Jens Larsen, i Aaskov
1881, 0206, 0806, Vilhelm Torup, fhv. kjøbmand og ungkarl, 65 og 9 maaneder, i Nyborg. Kjøbmand i Aunslev. Født samme sted. Søn af skolelærer og kirkesanger Torup
1881, 0606, 1006, Jørgen Laurits Jørgensen, 7 dage, søn af husmand Ole Jørgensen, i Skalkendrup
1881, 1207, 1507, Jørgen Hansen Lauritzen, snedker og gift, 43, i Skalkendrup. Jordemoderen
1881, 0209, 0809, Frederik Olesen, aftægtsgaardmand og gift, 79½, i Skalkendrup
1881, 0409, 1209, Lars Eriksen, aftægtsgaardmand og gift, 81 og 9 maaneder, i Aunslev. Søn af gaardmand Erik Hansen
1881, 2209, 2709, Niels Sofus Emil Marius Jensen, 4, søn af indsidder Jens Jensen, i Skalkendrup
1881, 2309, 2909, Niels Krabbe v. Krogh, kammerherre, afskediget postmester og enkemand, 84, i Nyborg
1881, 1510, 2410, Lauritz Peter Jacobsen, sømand, 18½, hos faderen paa Skalkendrup Mark. Søn af husmand Jacob Hansen
1881, 1611, 2511, Lars Rasmussen, enkemand, aftægtsgaardmand og fhv. sognefoged, 94 og 9 maaneder, i Korkendrup. Født i Aunslev. Søn af bysmed Rasmus Knudsen
1881, 1312, 1812, Peder Hansen, ugift og skrædersvend, 23 og 8 maaneder, ved Nordenhuse. Søn af afdøde fisker Hans Sørensen
1882, 0702, 1302, Lauritz Martin Gjerhard Hansen, 4, søn af ugift indsidderske Gjertrud Hansen, i Skalkendrup
1882, 1802, 2402, Niels Rasmussen, huseier og gift, 62½, Lille Aalykke
1882, 0303, 0803, Martin Georg Rasmussen, 4, søn af snedker Anders Gotfred Rasmussen, i Aunslev
1882, 1903, 2703, Rasmus Jørgensen, aftægtsboelsmand og enkemand, 86 og 4 maaneder, af Holme. Født i Rønninge. Søn af Jørgen Andersen,
1882, 2703, 0204, Udøbt dreng, 24 dage, søn af ugift Hansine Conradsen, i Aunslev
1882, 1104, 1804, Udøbt dreng, 3 timer, søn af gaardeier Hans Nilsen, i Aunslev
1882, 1304, 1804, Niels Conrad Nielsen, 11½, søn af indsidder og fisker Peder Nielsen, i Nordenhuse
1882, 2905, 0506, Niels Hansen, almisselem og enkemand, 88½, i Familiehuset i Borreskov ved Lindenborg
1882, 1110, 1810, Rasmus Pedersen, aftægtsgaard og enkemand, 78 og 3 maaneder, af Reistrup. Født samme sted. Søn af fhv. gaardmand Peder Larsen
1882, 1711, 2111, Hans Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 26 og 9 maaneder, af Aunslev i Skalkendrup. Født 1855 i Nordenhuse
1882, 2511, 0112, Søren Kristensen, gift og husmand, 59½, af Skalkendrup
1883, 0202, 0602, Anders Thomassen, indsidder, enkemand og almisselem, 76½, i Aunslev
1883, 2802, 0803, Jørgen Hansen, gaardfæster og gift, 74½, af Rejstrup. Født samme sted. Søn af gaardfæster Hans Jørgensen
1883, 1003, 1503, Frederik Pedersen, husmand og gift, 65, paa Aunslev Mark. Født i Bovense
1883, 2804, 0305, Niels Peter Gregersen, 2½, søn af fisker Hans Peter Gregersen, i Nordenhuse
1883, 2407, 2907, Hans Marius Olsen, ½, søn af ugift Rasmine Dorthea Hindesen, i Kissendrup. Født i Kissendrup
1883, 1508, 1908, Anders Jacobsen, indsidder, almisselem og gift, 61½, i Aunslev
1883, 2908, 0209, Martin Rasmussen, ½, søn af tømrer Anders Gotfred Rasmussen, i Aunslev
1883, 0312, 0912, Jørgen Christensen Jørgensen, 3 maaneder, søn af huseier Rasmus Jørgensen, i Kinnemose
1883, 0412, 1012, Anders Jensen, ungkarl, 77, opholdt sig hos sin søstersøn gaardeier Poul Pedersen, i Reistrup
1883, 2612, 03011884, Poul Sørensen, aftægtsgaardmand og enkemand, 74½, i Aunslev
1884, 2401, 3101, Christian Peder Larsen, ungkarl, 37 og 4 maaneder, i Aunslev. Søn af aftægtsgaardmand Lars Jensen
1884, 2001, 2601, Søren Peter Frederik Classen, 3, søn af banevogter Classen, i Vogterhus 1
1884, 2401, 3001, Jens Petersen, 1 og 3 maaneder, søn af arbeidsmand Anders Pedersen, i Skyttehuset
1884, 1602, 2202, Jens Peder Jakobsen, huseier og fisker, gift, 31½, i Nordenhuse
1884, 0503, 1203, Berthel Johansen, rorsbetjent og gift, 65, paa Slipshavn
1884, 1805, 2305, Mads Jensen, husfæster og murer, gift, 48 og 4 maaneder, i Aunslev
1884, 2003, 2603, Rasmus Sørensen, indsidder og almisselem, gift, 54, i Silkeborghus ved Nyborg
1884, 0302, 0706, Udøbt drengebarn, ¼ time, søn af ugift mejerielev Ane Sophie Jørgensen, paa Juelsberg
1884, 2908, 0609, Søren Sofus Jespersen, fyrinspektør, 62, fra Knudshoved
1884, 1911, 2611, Anders Vilhelm Hansen, 3 og 8 maaneder, søm ag banevogter Rasmus Hansen, i Vogterhus 5 B
1884, -, 3011, Dødfødt dreng, søn af husmand Knud Andersen, paa Aunslev Mark
1884, 0612, 1212, Peder Hansen, fisker og husfæster, gift, 56, ved Nordenhuse
1884, 2312, 3012, Hans Hansen, gift, fisker og husfæster, 64 og 3 maaneder, i Nordenhuse
1885, 2904, 0405, Christian Faber Christophersen, forpagter og gift, 67, paa Slipshavn
1885, 0306, 0906, Rasmus Nielsen, forhen gaardejer og enkemand, 51, i Korkendrup. Levede af sine penge i Odense. Søn af gaardmand Niels Rasmussen, i Hjulbye
1885, 2406, 2906, Hans Peder Larsen, ungkarl og røgter, 33, i Reistrup. Søn af husmand Lars Pedersen, i Skjellerup
1885, 2407, 2907, August Herman Martin Hellesen, afskediget corporal og gift, 70, i Artilleriet paa Slipshavn
1885, 2308, 3008, Niels Peter Marius Hansen, 5 maaneder, søn af tjenestekarl Anders Hansen, i Nordenhuse og ugift Anna Sophie Gregersen, paa Sprogø
1885, 0409, 1009, Lars Jensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 79 og 3 maaneder, i Aaskov. Søn af gaardmand Jens Rasmussen
1885, 1809, 2509, Mads Larsen, aftægtsgaardmand og enkemand, 76 og 9 maaneder, i Skalkendrup. Født samme sted
1885, 1310, 1910, Jørgen Madsen, røgter og gift, 76, i Skalkendrup. Født i Kogsbølle
1885, 1810, 2610, Jakob Hansen, husfæster og gift, 65 og 3 maaneder, paa Skalkendrup Mark. Født i Skalkendrup
1885, 1112, 1712, Peder Jørgensen, aftægtshusmand og enkemand, 92, i Aalykke
1886, 1501, 2201, Niels Peter Simonsen, ½, søn af indsidder Hans Jørgen Simonsen, i Aunslev
1886, -, 2401, Dødfødt dreng, søn af husejer Anders Hansen, paa Korkendrup Mark
1886, 2502, 2802, Ebbe Monrad Galthen, 4 maaneder, søn af gartner Eggert Ludvig Andreas Sigurd Galthen, paa Juelsberg
1886, 0203, 0803, Peder Christensen, huseier og arbeidsmand, gift, 61 og 9 maaneder, i Aunslev
1886, 2404, 2804, Poul Hansen, husejer og arbejdsmand, gift, 52 og 9 maaneder, i Aunslev
1886, 1705, 2405, Lars Christiansen, gift, arbeidsmand og vægter, 61, Hjulbye Mark. Nu Juelsberg Mark. Født i Bovense. Søn af Christian Christiansen
1886, 1006, 1406, Hans Larsen, under 1 time, søn af indsidder Søren Larsen, i Aunslev
1886, 2706, 0207, Hans Pedersen, aftægtsgaardmand og enkemand, 80½, i Aunslev. Født samme sted. Søn af gaardeier Peder Hansen
1886, 2307, 2907, Niels Peder Nielsen, 12 og 3 maaneder, søn af gaardejer Peder Nielsen, i Skalkendrup
1886, 1809, 2309, Rasmus Andersen, arbeidsmand og enkemand, 73, i Skyttehuset Aunslev Sogn
1886, 2610, 3110, Niels Daniel Hansen, 6 uger, søn af gaardbestyrer Rasmus Hansen, af Auernak
1886, 1111, 1811, Anders Olaf Ellegaard Gothard Sørensen, ½, søn af væver og indsidder Jørgen Frederik Sørensen
1887, 0401, 1001, Knud Andreassen, husmand, enkemand og hørbereder, 52, i Skalkendrup
1886, 3112, 08011887, Niels Jørgensen, skovfoged og gift, 72, paa Slipshavn
1887, 2702, 0703, Peder Martinussen, aftægtsmand og gift, 86, i Rejstrup. Født i Rejstrup
1887, 1004, 1404, Hans Poulsen, sadelmager, aftægtshusmand og enkemand, 87 og 5 maaneder, i Korkendrup
1887, 1705, 2305, Peder Jensen, tjenestekarl, 25, ophold hos husmand Peder Johansens enke, i Aunslev
1887, 1307, 1807, Christian Hyllegaard Lauritsen, gift, arbeidsmand og indsidder, 32 og 9 maaneder, i Familiehuset ved Borgeskov
1887, 1707, 2207, Anders Pedersen, gift, vejmand og husejer, 68, paa Skalkendrup Mark
1887, 0708, 1408, Laurits Christian Andersen, 3 maaneder, søn af indsidder Lars Andersen, ved Nordenhuse
1887, 0109, 0509, Udøbt dreng, ½ dag, søn af ugift Abelone Christiansen, i Nydamshuset
1887, 0812, 1112, Bernhard Rasmussen, 2 maaneder, søn af væver og husejer Lars Rasmussen, i Aalykke
1888, 1101, 1901, Niels Nielsen, gaardfæster og gift, 70, paa Skalkendrup Mark
1888, 2701, 0202, Jørgen Hansen, aftægtshusmand og gift, 73, i Snedkerhuset
1888, 0102, 0602, Niels Madsen, væver og gift, 80, i Aalehuset Aunslev Sogn
1888, 0204, 0904, Niels Madsen, indsidder, gift og fhv. vægter, 77, i Rejstrup. Vægter paa Juelsberg
1888, 0105, 0705, Carl Adolph Denis Brandt, gift og fhv. ejer, 73, af Aunslev Mølle. Født paa Hindema Mølle
1888, 0905, 1305, Ernst Emil Peder Junge, ungkarl og tjenestekarl, 17 og 9 maaneder, i Skalkendrup. Søn af drejermester Ernst Heinrich Friedrich Junge, i Kjøbenhavn
1888, 0905, 1205, Carl Sander Løwe, 5 maaneder, søn af stationsforst. C. H. S. Løwe, paa Knudshoved
1888, 3107, 0208, Carl Peter Didrik Madsen, 9 dage, søn af tømrer August Andreas Madsen, paa Nyborg Dømning Aunslev Sogn
1888, 2208, 2808, Niels Nielsen, lodsoldermand og gift, 69, Slipshavn Aunslev Sogn
1888, 1810, 2510, Jørgen Hansen, gaardfæster og enkemand, 83, i Aunslev
1888, 2810, 0211, Jacob Baar Jacobsen, 6½, søn af slagter og husejer Carl Peter Jacobsen, i Aunslev
1888, 0112, 0712, Christian Torup, pensioneret skolelærer og kirkesanger, gift, 75½, i Aunslev
1889, 0302, 1202, Conrad Frederik Kisbye, sognepræst, enkemand, ridder af Dannebrog, 77½, til Aunslev og Bovense Menigheder, i Skalkendrup Præstegaard
1889, 3101, 0402, Dødfødt dreng, søn af banearbejder Hans Jørgen Simonsen, Skyttehuset
1889, 0402, 0902, Lauritz Pedersen, 14 dage, søn af arbejdsmand Anders Pedersen, Skyttehuset
1889, 1903, 2703, Niels Peder Olsen, 9, søn af murer og husmand Hans Olsen, i Korkendrup
1889, 3003, 0704, Søren Jensen, røgter og enkemand, 59½, i Aunslev. Født i Ullerslev
1889, 2205, 2705, Niels Rasmussen, indsidder og gift, 60, i Skalkendrup
1889, 2504, 0205, Niels Andersen, enkemand og fhv. tømrer, 98, i Pilshuset Aunslev Sogn
1889, 2907, 0208, Rasmus Pedersen, gartner og indsidder, gift, 59, i Skalkendrup
1889, 2510, 3110, Andreas Hansen, aftægtsgaardmand og enkemand, 84 og 3 maaneder, hos sin søn gaardmand Niels Chr. Andreasen, i Allerup. Født i Urup Rynkeby Sogn. Tidligere boet i Ejlekjær
1889, 0111, 0811, Linhard Andersen, fattiglem og forhen husmand, gift, 81½, i Aunslev. Husmand i Skalkendrup
1889, 2311, 2911, Niels Larsen, aftægtshusmand og enkemand, 85½, i Aunslev. Født i Aunslev
1889, 1912, 2212, Udøbt dreng, 5 uger, søn af snedker og husfæster Niels Hansen, i Aunslev
1889, 2512, 3012, Frederik Thomassen, husejer og gift, 60, i Aunslev. Født i Aunslev Nederby
1889, 1610, 2210, Peder Sørensen, husmand og gift, 77, paa Aunslev Mark
1890, 1002, 1402, Christian Frederik Pedersen, tjenestekarl og ugift, 26, i Aunslev. Søn af afgangne indsidder Peder Frandsen
1890, 1502, 2002, Lauritz Marius Jeppesen, 8 dage, søn af husmand og væver Niels Jeppesen, i Aunslev
1890, 0503, 1103, Gregers Jørgensen, husejer og fisker, gift, 66, i Nordenhuse. Født i Bovense
1890, 0105, 0405, Dødfødt dreng, søn af kusk Anders Andersen, paa Juelsberg
1890, 0206, 0806, Dødfødt dreng, søn af husejer Knud Andersen, paa Aunslev Mark
1890, 1907, 2307, Niels Lauritz Christophersen, 3½, søn af husejer og fisker Hans Christophersen, Rejstrup Mark, Skaboeshuse
1890, 0709, 1109, Peder Jensen, husejer og tømrer, gift, 36, i Skalkendrup. Født i Refsvindinge
1890, 2809, 0410, Bernhard Thomas Hansen, 4 maaneder, søn af ugift Karen Andersen, i Nyborg. Født i Aunslev
1890, 0212, 0512, Carl Henrik Hansen, 1 og 9 maaneder, søn af husejer og fisker Niels Peder Hansen, i Nordenhuse
1890, 1812, 2412, Ulrik Nielsen, aftægtsmand og enkemand, 86, hos svigersønnen tømrer Lars Clausen, i Aunslev. Født i Rynkeby ved Kjerteminde
1891, 0101, 0701, Hans Christian Pedersen, høker og gift, 52, i Odense. Født i Nordenhuse
1891, 2001, 2501, Knud Peder Nielsen (tvilling), 2 dage, søn af husmand og landpost Hans Peder Nielsen, i Korkendrup
1891, 2302, 2702, Lauritz Danielsen, 1½, søn af gaardejer Lars Danielsen, i Korkendrup
1891, 1003, 1703, Christian Eliasen, husmand og sognefoged, gift, Dannebrogsmand, 82, i Aunslev. Født i Aunslev
1891, 1604, 2204, Søren Larsen, 1 og 3 maaneder, søn af indsidder Søren Larsen, i Rejstrup Familiehuset. Født samme sted
1891, 1804, 2404, Georg Emil Nielsen, 1 og 9 maaneder, søn af husmand Christian Nielsen, i Aunslev. Født samme sted
1891, 1205, 1505, Otto Blom Mackeprang, 4½, søn af forpagter Bernhard Mackeprang, paa Juelsberg. Født paa Klarskov
1891, 1605, 1905, Dødfødt dreng, søn af indsidder og skrædder Hans Jacob Peder Jacobsen, i Aunslev
1891, 2305, 0106, Hans Marius Pedersen, 2 maaneder, søn af gaardejer Jens Pedersen, i Korkendrup. Født samme sted
1891, 0707, 1107, Charles Theodor Hansen, 3 maaneder, søn af mursvend Hanibal Hansen og ugift Rasmine Nikoline Petersen, i Nyborg
1891, 0210, 0810, Rasmus Jørgensen, gaardfæster og ugift, ungkarl, 42½, i Rejstrup. Født i Rejstrup
1891, 2810, 0411, Lauritz Peder Linhardsen, 1 dag, søn af ugift Abelone Linhardsen, opholdende sig hos sin fader skræder Lindhardsen, i Skrøbeshave
1891, 1111, 1811, Lauritz Christian Jensen, ugift, 31, i Nordenhuse. Søn af gaardejer Christen Jensen
1891, 0912, 1612, Lars Andersen, aftægtsmand og enkemand, 76, i Skrøbeshave. Født i Skalkendrup
1891, 2512, 3012, Lars Madsen, enkemand og fattiglem, 79, i Aunslev. Født i Vindinge
1891, 2309, 2609, Hans Julius Jacobsen (en ukendt mandsperson - rimeligvis fisker Hans Julius Jacobsen, gift), 42, af Korsør By. Gift i Korsør
1881, 1001, 1401, Petra Marie Pedersen, 3½, datter af husmand Jens Pedersen, i Korkendrup
1881, 2801, 0402, Johanne Christensen, pige, 30 og 3 maaneder, af Skalkendrup. Datter af afgangne gaardmand Christen Andersen
1881, 0702, 1502, Maren Nielsen, 4½, datter af indsidder Mads Nielsen, i Korkendrup
1881, 0902, 1502, Ane Dorthea Nielsen, 7 og 5 maaneder, i Korkendrup. Indsidder Mads Nielsen
1881, 0203, 0703, Inger Jørgine Jørgensen, 14 og 9 maaneder, tjente i Korkendrup. Datter af huseier Niels Jørgensen, paa Hjulbye Mark
1881, 0306, 0706, Mette Ottosdatter, enke, 73 og 3 maaneder, i Skalkendrup. Husmand Hans Larsen
1881, 0406, 1006, Karen Dinesdatter, enke, 81, i Korkendrup. Gaardmand Poul Hansen
1881, 1608, 2208, Sidsel Andersen, 26½, i Nyborg. Avlskarl Peder Nielsen. Datter af veimand Anders Pedersen, paa Skalkendrup Mark
1881, 2909, 0410, Marie Camilla Rasmussen, 2 og 3 maaneder, datter af gaardejer Lars Rasmussen, i Rejstrup
1882, 2702, 0802, Ida Emilie Jacobsen, 11 og 9 maaneder, datter af indsidder Anders Jacobsen, i Aunslev
1882, 0703, 1303, Kirsten Iversen, 44 og 3 maaneder, af Nordenhuse. Fisker og huseier Hans Christian Pedersen
1882, 0803, 1403, Kirsten Poulsen, 31½, i Reistrup. Husleier Peder Pedersen
1882, 0404, 1104, Kamille Hansine Rasmussen, 5½, datter af gaardeier Peder Rasmussen, i Aunslev
1882, 1404, 1904, Mette Marie Jakobsen, 38 og 3 maaneder, i Familiehuset ved Lindenborg. Indsidder Lars Nielsen
1882, 0105, 0805, Karen Marie Hansen, 3 og 11 maaneder, datter af indsidder og tømrer Jørgen Hansen, i Aunslev
1882, 3105, 0506, Anna Rasmine Rasmussen, 3 og 9 maaneder, datter af gaardeier Peder Rasmussen, i Aunslev
1882, -, 1106, Dødfødt pige, datter af huseier Ole Jørgensen, i Skalkendrup
1882, 1207, 1607, Christiane Kirstine Jacobsen, 3 maaneder, datter af fisker og huseier Jens Peter Jacobsen, i Nordenhuse
1882, 1307, 1607, Udøbt pige, døde strax, datter af husmand og smed Jacob Pedersen, Korkendrup
1882, 1507, 2107, Laura Marie Nielsen, 13 og 3 maaneder, datter af gaardfæster Peder Nielsen, i Skalkendrup
1882, 2509, 0210, Sidsel Marie Rasmussen, 33, Auernak. Steddater af gaardmand Niels Hansen
1882, 1710, 2310, Anne Dorthea Pedersen, 37½, i Aunslev. Gaareier Hans Nielsen
1882, 2011, 2711, Bodild Olesdatter, enke, 85, hos stedsønnen gaardeier Jørgen Poulsen, i Korkendrup. Gaardeier Poul Jørgensen, i Aaskov
1882, 1612, 2212, Karen Nielsen, 4 og 9 maaneder, datter af gaardmand Hans Nielsen, i Aunslev
1883, 2901, 0602, Karen Hinzesdatter, aftægtsenke, 91, i Skalkendrup. Husfæster Peder Larsen
1883, 2203, 2803, Maren Pedersdatter, 77, i Eilekjærgaarden. Aftægtsgaardmand Andreas Hansen
1883, 2503, 3103, Karen Berteline Marie Pedersen, 3 maaneder, datter af snedker Henrik Christian Poulsen, af Bovense og ugift Ane Pedersen, af Nordenhuse
1883, 2803, 0404, Marie Dorthea Kisbye Moritz, 63½, i Skalkendrup Præstegaard. Sognepræst C. F. Kisbye
1883, 1308, 2008, Ane Cathrine Pedersen, enke, 67, hos gaardeier Anders Larsen, paa Maare Mark. Født i Aunslev. Gaardeier Lars Eriksen, i Aunslev
1883, 2010, 2610, Karen Jensdatter, 67, i Dyrehaven Aunslev Sogn. Husmand Mads Knudsen
1883, 0211, 1011, Karen Pedersdatter, 51, i Auernakke. Gaardmand Niels Hansen
1883, 0611, 1211, Ane Marie Christensdatter, enke, 80, af Skalkendrup. Aftægtsgaardmand Frederik Olesen
1883, 1012, 1712, Birthe Nielsen, pige, 55, i Skalkendrup. Datter af afdøde gaardmand Niels Jensen
1883, 2812, 04011884, Maren Madsen, enke, 72, hos svigersønnen husmand Hans Pedersen, i Aunslev. Husmand Daniel Christophersen, af Davinde
1884, 1501, 2101, Maren Andersdatter, 68, i Aunslev. Husmand Peder Christensen
1884, 0603, 1203, Karen Marie Jakobsen, 5 dage, datter af husmand Niels Jakobsen, Pilevadhuset paa Aunslev Mark
1884, 1604, 2304, Dorthea Jensdatter, 68½, i Hornskrog. Husier Peder Jensen
1884, 1705, 2305, Bodild Andersdatter, fraskilt hustru, 48, i Skalkendrup. Arbejdsmand Lauritz Christensen
1884, 2306, 2706, Maren Pedersen, 44 og 8 maaneder, i Odense. Snedker Anders Gotfred Rasmussen
1884, 2606, 0207, Gjertrud Jørgensdatter, enke, 86, hos sønnen gaardmand Lars Larsen, ophold i Aunslev. Gaardeier Lars Larsen, i Tvinde Rynkeby Sogn
1884, 2107, 2507, Dorthe Marie Jakobsdatter, enke, 90, hos sønnen husmand Jens Pedersen, Aunslev Mark. Tømrer Peder Kristensen, i Vindinge
1884, 1410, 1810, Karen Marie Pedersen, 2 maaneder, datter af korporal Peder Pedersen i Nyborg og ugift Emilie Hedevig Sørensen, i Aalykke
1884, 0512, 1012, Johanne Margrete Hansen, almisselem og ugift, 61, paa Aunslev Mark
1884, 2512, 3112, Jensine Pedersen, ugift pige, 20 og 3 maaneder, af Nordenhuse. Datter af husmand og gartner Peder Jensen
1884, 0512, 1212, Johanne Sørensdatter, aftægtsenke, 92, i Aunslev. Gaardmand Niels Rasmussen, i Hjulbye
1884, 1012, 1512, Kirstine Hansdatter, 64, i Skyttehuset Aunslev Sogn. Arbeidsmand Rasmus Andersen
1884, 2312, 2912, Sophie Pedersdatter, aftægtsenke, 85, ophold hos gaardmand Peder Andersen, i Aaskov. Gaardeier Anders Pedersen, i Ullerslev
1885, 0603, 1303, Dorthea Rasmussen, enke, 70, i Rejstrup. Gaardfæster Anders Larsen
1885, 0105, 0705, Ane Cathrine Eriksen, 77 og 3 maaneder, i Aunslev. Skomager Christian Drabe
1885, 1705, 2205, Birteline Dorthea Pedersen, 19, i Nordenhuse. Datter af husmand og fisker Hans Christian Pedersen
1885, 0206, 0806, Kirsten Kristensen, ugift pige, 48 og 3 maaneder, i Skalkendrup. Datter af afdøde gaardfæster Kristen Andersen
1885, 0208, 0608, Maren Larsen født Poulsen, enke, 79, boede paa Slipshavn i Aunslev Sogn. Høker Larsen, i Kjøbenhavn
1885, 2509, 0110, Hansine Henriette Hansen, ugift, 21½, ved Nordenhuse. Datter af indsidder Niels Hansen
1885, 0910, 1610, Karen Marie Pedersen, 72 og 9 maaneder, i Aunslev. Gaardfæster Jørgen Hansen. Datter af gaardfæster Peder Pedersen, i Lille Vibye, Kjerteminde Landsogn
1885, 3010, 0511, Karen Elise Mortensen, 8½, datter af hørbereder Søren Mortensen, i Aalykke
1885, 1712, 2312, Karen Marie Andreasdatter, 59½, af Skalkendrup. Indsidder Jørgen Jensen
1886, 1201, 1801, Karen Jensen, 41, i Aunslev. Husmand og væver Niels Jeppesen
1886, 2401, 2901, Abelone Pedersen, ugift, 28, i Aunslev. Datter af indsidderenke Sidsel Madsdatter
1886, 2401, 2901, Nielsine Kirstine Nielsen, 6½, datter af indsidder Niels Rasmussen, i Skalkendrup
1886, 1002, 1702, Karen Marie Rasmussen, 1, datter af indsidder og tømrer Lars Peder Rasmussen, paa Borgeskov
1886, 0503, 1003, Bergitte Rasmusdatter, enke og almisselem, 75, af Aunslev. Husmand Jakob Clausen. Datter af afgangne husmand Rasm. Johansen, i Aunslev
1886, 0704, 1604, Johanne Marie Rasmusdatter, enke, 89½, i Aunslev. Gaardmand Jens Jakobsen
1886, 0404, 1004, Kirstine Hansdatter, enke, 77, Nydamshuset i Aunslev Sogn. Husmand Poul Larsen
1886, 2504, 2904, Kirsten Hansen, 52, i Skalkendrup. Husfæster Knud Andreassen
1886, 0205, 0605, Ane Nielsen, aftægtsenke, 76, i Skalkendrup. Husfæster Andreas Knudsen
1886, 0205, 0705, Anne Marie Pedersen, 12½, datter af gaardeier Hans Pedersen, i Korkendrup
1886, 0706, 1106, Petra Marie Christine Jensen, 2 og 9 maaneder, datter af tømrer Peder Jensen, i Skalkendrup
1886, 3007, 0508, Maren Hansdatter, enke, 77 og 3 maaneder, i Aunslev. Gaardmand Niels Dinessen
1886, -, 1108, Dødfødt pige, datter af husfæster Peder Hansen, i Aunslev
1886, 1011, 1911, Hansine Hansen, 20 og 3 maaneder, i Nordenhuse. Datter af husmand og fisker Niels Hansen
1887, 0402, 1002, Lehne Hansdatter, aftægtsenke, 76½, i Skalkendrup. Husfæster Peder Andersen
1887, 0604, 1304, Ane Margrethe Eriksdatter, 80, i Lille Juelsberg. Aftægtsmand Rasmus Nielsen
1887, 1704, 2204, Karen Dinesdatter, enke og lem, 87 og 5 maaneder, i Aunslev Hospital. Indsidder og væver Jens Nielsen, i Bovense
1887, 1302, 2102, Kirsten Pedersdatter, enke, 69, opholdt sig i Nordenhuse. Husfæster Anders Hansen, paa Flødstrup Mark
1887, 2305, 2805, Ane Vilhelmine Knudsen, enke, 72, i Steensgaard Aunslev Sogn. Gaardfæster L. Steen
1887, 2306, 3006, Andrea Sine Hansen, enke, 78, opholdt sig hos gaardmand Christen Frederiksen, i Skalkendrup. Gaardmand Peder Hansen, af Brylle
1887, -, 1408, Dødfødt pige, datter af huseier Ole Jørgensen, i Skalkendrup
1887, 0810, 1410, Camilla Christine Larsen, 1, datter af husejer Rasmus Larsen, i Aunslev
1888, 1101, 1601, Vilhelmine Cathrine Jørgensen, 10, datter af skibsfører Jørgensen, paa Slipshavn, Aunslev Sogn
1888, 0602, 1002, Elisabeth Sørensdatter, enke, 85, i Reistrup. Husmand Peter Martinussen
1888, 2602, 0403, Petra Marie Abelone Pedersen, 1, datter af fisker og ungkarl Rasmus Pedersen i Nordenhuse og ugift Hansine Gregersen, i Nordenhuse
1888, 1104, 1904, Bertha Camilla Nielsen, 1, datter af indsidder Peder Nielsen, i Nordenhuse
1888, 2407, 2807, Karen Jørgensen født Hansen, 37, af Pilshuse. Tømrer Johan Peder Jørgensen
1888, 0509, 0909, Karen Dorthea Christophersen, ugift tjenestepige, 38, i Skalkendrup
1888, 2909, 0510, Sidsel Olsdatter, enke, 80, i Korkendrup. Husmand Peder Jensen, paa Flødstrup Mark
1888, -, 2810, Dødfødt pige, datter af indsidder Carl Vilhelm Sørensen, i Rejstrup
1888, 2912, 04011889, Marie Kirstine Rasmussen, 7, datter af indsidder Hans Rasmussen, Familiehuset ved Borgeskov
1889, 1201, 1801, Ane Marie Hansdatter, 69, Mileholm i Aunslev. Husmand Jens Pedersen
1889, 2807, 0108, Ane Kirstine Jørgensen, ugift, 42, i Aunslev, Datter af afgangne Maren Andersdatter (var gift med afgangne husejer Peder Christensen, i Aunslev
1889, 2907, 0308, Maren Hansdatter, enke, 84, i Skyttehuset Aunslev Sogn. Husmand Peder Nielsen
1889, 0108, 0608, Maren Sørensen født Christensen, 53, ved Hjulby Sø, Aunslev Sogn. Fisker Christen Sørensen
1889, 0708, 1208, Ane Margrethe Hansen, 56½, paa Skalkendrup Mark. Født i Lamdrup. Husmand og tømrer Mads Larsen
1889, 0609, 1009, Petra Camilla Rasmussen, 5½, datter af væver Lars Rasmussen, i Aalykke
1889, 1910, 2510, Ane Birgitte Pedersen, enke, 59½, i Aunslev. Født i Sønderborg paa Als. Indsidder Anders Jacobsen
1889, 0312, 0712, Clausine Juliane Poulsen født Dahl, sandsynlig enke, 74½, har tjent den Juelske familie i 40 aar. Født i Kjøbenhavn. Melhandler Hans Peder Poulsen
1890, 0304, 0704, Amanda Rasmine Frederikke Hansen, 3 maaneder, datter af ugift Hanne Hansen, i Kragebjerg
1890, 0704, 2304, Maren Hansine Jacobsen, 10½, datter af husejer Hans Jacobsen, paa Aunslev Mark
1890, 1604, 2104, Stine Hansen, 33, Korkendrup Mark Aunslev Sogn. Født i Sulkendrup. Bolsmand Anders Hansen
1890, 0705, 1105, Dødfødt pige, datter af indsidder Niels Peder Rasmussen, i Rejstrup
1890, 1206, 1906, Johanne Marie Nielsen, 87, i Aunslev. Født i Gislev Holme, Gislev Sogn. Aftægtsmand Ulrik Nielsen
1890, 1407, 2707, Marie Gregersine Juel, ugift, 56, født i Kjøbenhavn. Datter af afdøde kammerherre og major Hans Juel, til Juelsberg
1890, 1907, 2507, Sophie Kirstine Hansen, 7½, datter af husejer og fisker Rasmus Hansen, i Nordenhuse
1890, 2207, 2507, Laura Martine Pedersen, 3 og 9 maaneder, datter af husejer og fisker Niels Peder Pedersen, i Nordenhuse
1889, 2812, 28071890, Gjertrud Christensdatter, enke, i Strandtved. Husmand Jens Larsen
1890, 0309, 0809, Karen Poulsdatter, enke, 86 og 9 maaneder, hos sønnen gaardmand Hans Nielsen, i Aunslev. Født i Hjulby. Afdøde gaardmand Niels Hansen
1890, 0309, 1009, Bonea Caroline Hansine Nielsen, 29 og 9 maaneder, i Kjøbenhavn. Født paa Juelsberg 1860. Kusk Hans Nielsen, paa Juelsberg
1890, 2609, 3009, Petra Nielsine Gregersen, 3 og 9 maaneder, datter af indsidder og fisker Hans Peder Gregersen, i Nordenhuse. Født dér
1890, 2811, 0412, Julie Eleonora Munnecke, husjomfru og ugift, 44, paa Juelsberg. Født i Nestved. Datter af politibetjent Munnecke, i Nestved
1890, 1712, 2312, Caroline Kryger, 71, i Skovfogedboligen i Præsteskoven. Født i Rørup Rønninge Sogn. Skovfoged Mads Poulsen
1890, 2312, 2912, Ane Marie Olsdatter, enke, 80, i Skalkendrup. Født i Skalkendrup. Husmand Jørgen Dines Madsen
1890, 2512, 3012, Johanne Marie Madsen, enke, 63 og 9 maaneder, i Aunslev. Født i Flødstrup. Husmand og væver Lars Eliassen
1891, 2001, 2501, Maren Kirstine Nielsen, 2 dage, datter af landpost Hans Peder Nielsen, i Korkendrup
1891, 2202, 2502, Laura Martine Pedersen, 3 uger, datter af husejer og fisker Niels Peder Pedersen, i Nordenhuse. Født dér
1891, 2002, 2402, Cathrine Jacobsdatter, enke og fattiglem, 90½, af Aunslev Hospital. Født i Flødstrup. Husfæster Hans Jensen, i Bovense
1891, 0103, 0503, Laurine Hansine Pedersen, 4, datter af arbejdsmand og indsidder Hans Gotfred Pedersen, i Familiehuset i Rejstrup. Født i Tommerup
1891, 1303, 1903, Rasine Rasmussen, fattiglem, 71½, i Skalkendrup. Født i Nyborg. Indsidder Lars Hansen
1891, 1503, 1903, Dorthea Rasmussen, 57½, i Rejstrup. Født i Ullerslev. Indsidder og vægter Dines Jensen
1891, 1204, 1604, Kirstine Abelone Sørensen, 2, datter af indsidder Lars Peder Sørensen, i Nordenhuse
1891, 2404, 2904, Sidsel Madsdatter, enke og fattiglem, 63, i Aunslev Hospital. Født i Vindinge. Indsidder Peder Frandsen
1891, 0105, 0605, Ane Christensdatter, enke, 89, hos sønnen gaardmand Christen Jensen, i Nordenhuse. Født i Skalkendrup. Gaardejer Jens Nielsen
1891, 1305, 1905, Margrethe Hansdatter, enke, 76, i Rabenlyst. Født i Rejstrup. Gaardfæster Peder Dinesen
1891, 2605, 0106, Dorthea Kirstine Pedersen, 2 maaneder, datter af gaardejer Jens Pedersen, i Korkendrup. Født dér
1891, 1509, 1809, Hedvig Julie Caroline Mackeprang, 4, datter af forpagter Eggert Bernhard Mackeprang, paa Juelsberg
1891, 0111, 0811, Maren Bothilde Andersen, ½ dag, datter af hjulmand Lars Peder Andersen, i Skalkendrup
1891, 1411, 1911, Dorthe Olsdatter, enke, 90, hos husmand Christen Hansen, paa Ellinge Mark. Træskomand Peder Christiansen, i Nordenhuse
1891, 2911, 0512, Maren Jacobsdatter, 81, Knurrenberghuset Skaboeshuse. Husfæster Anders Frandsen
1891, 0112, 0912, Maren Christensdatter, 78, i Skrøbeshave. Født i Taarup Frørup Sogn. Aftægtsmand Lars Andersen
1891, 2911, 0512, Elise Olsen, 46, Korkendrup Hed. Ledvogter Rasmus Hansen