Ørbæk, 1814-1839, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1814-1839, Ørbæk sogn, Vindinge herred, Svendborg amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 29 Januar, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl, gaardmand], 31, i Ørbech, Maria Christiansdatter [tjenestepige], 23, hos gaardmand Jørgen Sørensen i Ørbech hos hvem hun er opfødt
1814, 3 April, Viet, Niels Hansen Marebæk [ungkarl, artiellerie kudsk], 27, ved Train Stalden som hos for tiden cantonerer i Ørbeck Sogn, Maren Larsdatter [meierske}, 27, paa Ørbechlunde
1814, 30 October, Viet, Christian Nielsen [ungkarl, indsidder], 35, i Ørbech, Anne Hansdatter, 35,
1814, 5 November, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl, fæstegaardmand], 35, i Ørbech ved Risene, Ellen Hansdatter, 51, af forrige afdøde gaardmand Markus Knudsen i Ørbech
1815, 29 April, Viet, Hans Andersen [ungkarl, indsidder], 30, i Ørbech, Kirsten Erichsdatter, 27, hun er væverske i Ørbech
1815, 7de October, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl, huusfæster], 33, i Ørbech, Karen Kirstine Hansdatter [pige og væverske], 31, af Ørbech
1815, 21 October, Viet, Rasmus Andersen [ungkarl, gaardfæster], 26, i Ørbech, Maren Larsdatter, 22, af gaardfæster Markus Jensen i Ørbech
1815, 3die December, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl], 30, af Fødstofte Sogn i Sielland hvor hans opholdsted er, Anne Kirstine Henrichsdatter [tienestepige], 28, af Maare - hos gaardmand Hans Rasmussen i Ørbech
1816, 1ste December, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl, indsidder], 51, i Ørbech - men er i tieneste hos præsten ibidem [Ørbech], Kirsten Knudsdatter [indsidderske], 37, i Ørbech
1816, 15 December, Viet, Christopher Frederichsen [ungkarl, skrædermester], 39, i Ørbech, Anne Kirstine Husum, 28, sidste tieneste som stuepige her i præstegaarden i Ørbech
1817, 9de November, Viet, Knud Nielsen [ungkarl, indsidder], 30, i Ørbech, Kirsten Rasmusdatter [tienestepige], 28, hos gaardmand Rasmus Andersen i Ørbech
1818, 2den Maii, Viet, Claus Jørgensen [ungkarl, huusfæster], 31, i Ørbech, Birthe Fredericksdatter, 30, af Ørbech
1818, 17de October, Viet, Henrik Pedersen [ungkarl, indsidder], 24, i Ørbech, Johanne Hansdatter [væverske], 26,
1818, 7de November, Viet, Jacob Knudsen [huusfæster], 55, af Frørup Sogn Taarup Bye - huusfæster i Taarup, Karen Knudsdatter [tienestepige], 28,
1818, 7de November, Viet, Clemmen Danielsen [ungkarl, huusfæster], 28, i Ørbech, Maren Rasmusdatter [tienestepige, væverske], 23, i Ørbech
1818, 15de November, Viet, Peder Eggertsen [ungkarl, huusfæster], 42, i Ørbech, Maren Jørgensdatter [huusmandsenke], 47, i Ørbech
1819, 13de Marts, Viet, Christen Eriksen [ungkarl, gaardfæster], 29, i Sentved, Aplone Christensdatter [tienestepige], 23, af Eble - tiener for tiden som stuepige paa Ørbechlunde
1819, 6te November, Viet, Søren Christiansen [huusfæster], 50, i Kastel, Anne Rasmusdatter [tienestepige], 33, af Ørbech
1819, 6te November, Viet, Niels Knudsen [ungkarl, selveier huusmand], 25, i Kullerup ved Vindinge, Maren Pedersdatter [tienestepige], 25, af Sentved
1819, 20de November, Viet, Lars Christensen [ungkarl, nu indsidder], 28, i Ørbech, Giertrud Eriksdatter [pige og væverske], 26, af Ørbech
1820, 19de Februar, Viet, Peder Eriksen [ungkarl, tiener], 26, nu indsidder i Eble, Maren Hansdatter [tienestepige], 25, af Eble
1820, 21de October, Viet, Knud Sørensen [ungkarl og ladefoged], 48, paa Ørbechlunde - huusmand paa Eble Mark, Anne Pedersdatter [pige, kokkepige], 37, paa Ørbechlunde
1820, 28de October, Viet, Niels Andersen [ungkarl, gaardfæster], 36, i Ørbech, Mette Jørgensdatter [pige], 28, af Ørbech
1820, 25 November, Viet, Anders Christensen [tømmermand], 41, huusfæster i Ørbech, Anne Knudsdatter, 46, sidst tiente paa Ørbechlunde som bryggerpige
1821, 6 Januarii, Viet, Peder Pedersen [ungkarl], 33, indsidder i Kastel, Johanne Eriksdatter, 24,
1821, 7 October, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl], 41, tienestekarl i Ørbechlunde Mølle, Edel Magrethe Nielsdatter [tienestepige], 36,
1821, 10 October, Viet, Knud Larsen [ungkarl], 33, af Ørbech, Maren Jørgensdatter [syepige], 26, af Ørbech
1821, 17de November, Viet, Clemmen Nielsen [tienestekarl], 42, af Kongenssøe, Dorthe Hansdatter [pige], 25,
1821, 24de November, Viet, Christen Andersen [ungkarl], 24, af Ørbech, Frederiche Lovise Andersdatter [pige], 20, af Sentved
1822, 2den Marts, Viet, Hans Larsen [ungkarl], 29, gaardmand i Ørbech, Anne Jørgensdatter, 44, i Ørbech
1822, 14 Julii, Viet, Hans Jensen [ungkarl], 31, indsidder i Ørbech, Anne Katrine Hansdatter [tienestepige], 36, i Ørbech
1822, 2d November, Viet, Hans Christensen [ungkarl], 28, blev indsidder i Eble, Johanne Marie Poulsdatter [pige], 28, i Eble
1822, 21de December, Viet, Hans Andersen [ungkarl, tienestekarl], 29, blev indsidder i Sentved, Anne Magrethe Eriksdatter [tienestepige], 25, i Sentved
1823, 22d Februar, Viet, Jørgen Grægersen [ungkarl], 28, af Brenderup, Ellen Kirstine Hansdatter [tienestepige], 26, i Ørbech
1823, 28d Junii, Viet, Morten Andersen [gaardmand], 52, af Taarup, Karen Andersdatter [pige], 24, af Sentved
1823, 8d November, Viet, Hans Jensen [indsidder], 59, af Ørbech, Johanne Pedersdatter [pige, væverske], 31, i Ørbech
1824, 30t October, Viet, Anders Hansen [ungkarl], 28, af Ørbech, Kirsten Christensdatter [pige], 22, af Eble
1824, 27d November, Viet, Rasmus Sørensen [ungkarl], 44, af Ørbech - gaardmand efter afdøde Johan Larsen af Ørbech, Anne Nielsdatter, 43, af Ørbech
1825, 16de Januarii, Viet, Hans Andersen, 40, af Frørup, Anne Hansdatter, 46, af Ørbech
1825, 29d October, Viet, Christian Sørensen [ungkarl], 27, af Ørbech, Karen Hansdatter [pige, syerske], 31, i Ørbech
1825, 5te November, Viet, Hans Clausen [gaardmand], 45, i Ørbech, Kirsten Rasmusdatter [pige], 25, af Ørbech
1825, 12d November, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl], 32, tienestekarl af Eble Mølle, Dorthe Rasmusdatter [tienestepige], 30, af Eble Mølle
1825, 26d November, Viet, Niels Sørensen [tienestekarl], 32, hos hr leiutnant Lange paa Ørbechlunde, Karen Madsdatter [pige], 19, i Ørbech
1825, 18d December, Viet, Mads Steensen?? [ungkarl], 24, af Ørbech, Anne Katrine Frederiksdatter [pige], 28,
1826, 18d Martii, Viet, Rasmus Sørensen [enkegaardmand], 38, af Svindinge, Johanne Knudsdatter [pige], 32, af Ørbech
1826, 21d April, Viet, Bugislas Mathisen [velærværdige hr pastor], 54, sognepræst til Gudme og Brudager Menigheder, Anne Sophie Brunn [velædle jomfrue], 34, af Ørbech Præstegaard
1826, 23d April, Viet, Jørgen Jostesen [ungkarl], 56, kudsk paa Ørbechlunde, Johanne Pedersdatter [pige], 42, meierske paa Ørbechlunde
1826, 4 November, Viet, Peder Andersen [ungkarl], 29, af Sentved, Maren Rasmusdatter [pige], 19, af Ørbech
1826, 9d December, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl], 36, af Allerup, Karen Eriksdatter, 38, i Eble Mølle
1827, 25d November, Viet, Dines Pedersen [ungkarl], 26, af Ørbech, Magrethe Andersdatter [pige], 41, af Sentved
1827, 1ste December, Viet, Lars Andersen [ungkarl], 32, af Ørbech, Anne Knudsdatter [pige], 30, af Ørbech
1827, 1ste December, Viet, Lars Hansen [ungkarl], 32, af Svindinge, Maren Andersdatter [pige], 24, af Sentved
1828, 3die Maii, Viet, Jens Andersen [ungkarl], 29, af Slude [Frørup Sogn], Giærtrud Markusdatter [pige], 18, af Ørbech
1828, 21 Junii, Viet, Anders Eriksen [ungkarl], 32, af Ørbech, Aplone Rasmusdatter [pige], 25, af Ørbech
1828, 12de Julii, Viet, Bendix Nielsen, 36, af Refsvindinge, Maren Christensdatter [pige], 28, af Eble
1828, 25d October, Viet, Christen Larsen [ungkarl], 23, af Frørup, Inger Hansdatter [pige], 21, af Ørbech
1828, 22d November, Viet, Poul Jørgensen [ungkarl], 41, af Eble - født i Røslinge, Sisel Eriksdatter [pige], 39, af Sentved
1828, 29d November, Viet, Mogens Holger Frederik Jensen [ungkarl], 29, af Sentved - født i Rodsilde [Rosilde, Vindinge Sogn], Sisel Hansdatter [pige], 21, af Ørbech
1829, 12t December, Viet, Niels Larsen [ungkarl], 26, af Ørbech, Maren Pedersdatter [pige], 27, af Ørbech
1830, 30te October, Viet, Anders Larsen [ungkarl], 25, væver af Ørbech, Elisabeth Christensdatter [pige], 23, paa Ørbechlunde
1830, 31t October, Viet, Knud Hansen [ungkarl og snedker], 30, af Frørup, Karen Hansdatter [pige], 24, paa Ørbechlunde
1830, 18d December, Viet, Hans Christian Nielsen [ungkarl], 28, af Frørup, Anne Kirstine Christensdatter [pige], 25, af Eble
1831, 15d October, Viet, Jacob Nielsen [ungkarl], 25, af Frørup, Maren Hansdatter [pige], 32, af Ørbech
1831, 15d October, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl], 35, Ørbech - fæstegaard her i Ørbech, Johanne Hansdatter [pige], 24, af Ørbech
1831, 29d October, Viet, Mads Jacobsen [ungkarl], 35, af Ørbech, Anne Rasmusdatter [pige], 33, af Ørbech
1831, 5te November, Viet, Knud Sørensen [ladefoged], 59, ved Ørbechlunde, Willadine Elise Sophie Andersdatter [pige], 25, af Ørbech
1832, 7de Januarii, Viet, Jørgen Hansen [huusmand], 41, i Roldsted, Maren Pedersdatter [pige], 25, af Ørbech
1832, 20de Junii, Viet, Bertel Mossin [premier liutnant], 33, af den kongelige artillerirkorps i Kiøbenhavn, Frederikke Sophie Lange [frøken], 21, datter af justitsraad Lange til Ørbechlunde
1832, 6te October, Viet, Lars Andersen [huusmand], 49, af Kogsbølle, Maren Rasmusdatter [pige], 21, af Sentved
1832, 3die November, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl], 34, smedesvend af Ørbech, Johanne Henrikke Rasmusdatter [pige], , kokkepige i Ørbech Præstegaard
1832, 10de November, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], 33, tiener gaardmand Anders Pedersen i Sentved, Mette Andersdatter [pige], 27, af Sentved
1832, 18de November, Viet, Hans Pedersen [huusmand], , af Wormark, Mette Marie Eilersdatter [pige], , sidst [tjent?] som meierske paa Ørbechlunde
1833, 20d Julii, Viet, Hans Johansen [huusmand], 36, af Skiellerup, Johanne Rasmusdatter [pige], 32, af Ørbech
1833, 29d September, Viet, Christen Mikkelsen [ungkarl], 41, avlskarl i Præstegaarden her i Ørbech, Kirsten Jespersdatter [pige], 25, stuepige i Ørbech Præstegaard
1833, 9de November, Viet, Knud Pedersen [ungkarl], 22, af Refsvindinge, Maren Pedersdatter [pige], 23, af Ørbech
1833, 16d November, Viet, Hans Jørgensen [huusfæster], 52, af Ørbech, Anne Jensdatter [pige], 32, bryggerpige paa Ørbechlunde
1833, 23de November, Viet, Christian Hansen [ungkarl], 27, af Erlund ved Ryslinge, Anne Marie Christensdatter [pige], 20, af Eble
1833, 24de November, Viet, Mads Nielsen [ungkarl], 35, af Ørbech, Mette Nielsdatter [pige], 34, tiener gaardmand Anders Eriksen i Ørbech
1834, 8de November, Viet, Christen Pedersen [ungkarl], 29, af Kastel, Anne Kirstine Larsdatter [pige], 27, bryggerpige i Ørbech Præstegaard
1834, 6te December, Viet, Hans Hansen [ungkarl, gaardfæster], 30, af Ørbech, Karen Ulriksdatter [pige], 21, født i Brænderup men tjener i Ørbech
1835, 30 Maii, Viet, Peder Poulsen [ungkarl], 35, i Ørbech, Maria Thomasdatter [pige], 28, i Ørbec
1835, 13 Junii, Viet, Peder Christiansen [ungkarl], 34, af Gierslev Sogn, Inger Jensdatter [pige], 26, af Ørbech
1835, 10de October, Viet, Anders Pedersen [ungkarl], 32, af Ørbech, Ane Nielsdatter [pige], 24, i Ørbech
1835, 17de October, Viet, Hans Andersen [ungkarl], 26, af Ørbech, Ane Knudsdatter [pige], 19, af Ørbech
1835, 25de October, Viet, Hans Andersen [ungkarl, væver], 34, huusfæster i Ørbech, Ane Isaksdatter [pige], 34, i Ørbech
1835, 14de November, Viet, Knud Nielsen [ungkarl], 32, af Kullerup, Margrethe Pedersdatter [pige], 26, af Sentved
1835, 21de November, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 31, gaardfæster i Eble, Ane Christiansdatter, 48, i Eble
1835, 5te December, Viet, Christian Christensen [ungkarl], 28, gaardfæster i Eble, Barbara Nielsdatter [pige], 29, af Tvede - tiener i Eble
1836, 22de October, Viet, Peder Jensen [gaardmand], 30, af Kullerup, Maren Jensdatter [pige], 20, af Eble Mølle
1836, 5te November, Viet, Mads Ottesen [ungkarl], 28, i Ørbech, Kirsten Findsdatter [pige], 43, i Ørbech
1836, 26de November, Viet, Alexander Pedersen [huusmand], 78, i Ørbek, Maren Jørgensdatter, 53, i Kastel
1837, 27de Maii, Viet, Rasmus Larsen [skolelærer], 40, i Refsvindinge, Ane Rasmusdatter [pige], 21, datter af sognefoged Rasmus Andersen i Ørbek
1837, 1ste Juli, Viet, Jacob Jørgensen [ungkarl], 26, af Ørbech, Maren Kirstine Jørgensdatter [pige], 29, af Ørbech
1837, 19de November, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl, husfæster], 36, af Hunderup, Maren Jensdatter [pige], 26, af Ørbech
1838, 10de Februar, Viet, Jacob Ottesen [ungkarl], 27, af Slude, Elisabeth Mogensdatter [pige], 26, af Eble
1838, 6te Maii, Viet, Peder Larsen [ungkarl], 31, tiener paa Sludegaard i Frørup Sogn - men fød i Ellested Sogn, Ane Elisabeth Hansdatter [pige], 40, tiener her i Ørbech
1838, 7de Julii, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl], 35, af Høierup, Ane Marie Rasmusdatter [pige], 25, af Sentved
1838, 4 November, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 36, af Ørbeck, Mette Kirstine Andersdatter [pige], 27, af Ørbæk
1839, 15 Juni, Viet, Anders Nielsen [ungkarl], 42, ladefoged paa Lykkesholm, Ane Pedersdatter [pige], 38, i Ørbek Præstegaard
1839, 26 October, Viet, Lars Nielsen [ungkarl], 38, af Giislev, Maria Rasmusdatter [pige], 25, af Ørbek
1839, 19 October, Viet, Hans Knudsen [ungkarl, gaardfæster], 31, af Ørbek, Johanne Andersdatter [pige], 24, af Ørbek
1839, 19 October, Viet, Rasmus Larsen [skolelærer], 43, af Refsvindinge, Ingeborg Marcusdatter [pige], 27, af Ørbek
1839, 19 October, Viet, Ove Andersen [ungkarl], 35, paa Raunholt, Maren Mogensdatter [pige], 20, af Eble
1839, 16 November, Viet, Claus Pedersen [ungkarl], 28, af Ørbek, Dorthea Andersdatter [pige], 36, af Ørbek
1839, 10 November, Viet, Rasmus Christiansen [ungkarl], 36, af Frørup, Grethe Salomonsdatter [pige], 25, tiener i Ørbek Præstegaard