Refsvindinge, 1888-1891, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1888-1891, Refsvindinge sogn, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1888, 2802, Frederik Iver Bergholdt, ungkarl, 23, Refsvindinge, født 1864 sammesteds og pige Marie Kristine Kristensen, 19, Refsvindinge, født 1868 sammesteds
1888, 2303, Hans Knudsen, ungkarl, 45, Refsvindinge, født 1842 samme sted og enke Karoline Hansen, 43, Refsvindinge, født 1855 i Vindinge Sogn
1888, 0304, Anders Jørgen Hansen, ungkarl, 30, Frørup, født 1857 i Ryslinge Sogn og pige Mette Marie Dorthea Nielsen, 21, Refsvindinge, født 1866 samme sted
1888, 2709, Peder Hansen, ungkarl, 29, født 1859 i Refsvindinge og pige Karen Rasmine Rasmussen, 16, Refsvindinge, født 1871 i Bovense
1888, 2810, Dines Rasmussen, ungkarl, 54, født 1834 i Refsvindinge pige Kirsten Pedersen, 24, Refsvindinge, født 1864 i Kullerup
1888, 2311, Just Jensen, ungkarl, 28, født 1860 i Maare, Herrested Sogn og pige Maren Kirstine Pedersen, 25, Refsvindinge, født 1863 i Kongshøj, Frørup Sogn
1889, 1005, Rasmus Larsen, ungkarl, 26 født 1860 i Giislev og pige Christine Christensen, 20, født 1869 i Refsvindinge
1889, 1506, Lars Andersen, ungkarl, 26, Refsvindinge, fød´t 1863 i Frørup og pige Karen Kirstine Knudsen, 27, født 1862 i Refsvindinge
1889, 1506, Jørgen Martin Johansen, ungkarl, 27, Ørbæk, født 186 samme sted og pige Agathe Sofie Andersen, 23, Refsvindinge, født 1866 samme sted
1889, 3108, Frederik Vilhelm Hansen, ungkarl og glarmester, 26, Svendborg og pige Rasmine Ottesen, 21, Refsvindinge
1890, 2004, Karl Peter Valdemar Nielsen, ungkarl, 24, Hillerslev, født 1866 i Svendborg og pige Maren Kristine Rasmussen, 24, Refsvindinge, født 1865 samme sted
1890, 2209, Martin Kristian Krum, ungkarl, 29, Svindinge, tjenende i Aas Mølle, født 1861 i Refsvindinge og pige Maren Kirstine Andersen, 28, Refsvindinge, født 1862 samme sted 1862
1890, 0910, Lars Knudsen, ungkarl og gaardejer, 51, Refsvindinge og pige Maren Kirstine Rasmussen, 39, Refsvindinge
1890, 3010, Rasmus Larsen, ungkarl, 36, Lindeskov, født 1853 og pige Kristiane Kristiansen, 23, Refsvindinge, født 1867 samme sted
1890, 0512, Frederik Pedersen, enkemand, 59, Verninge, født 1831 og enke Anne Rasmussen, 54, Refsvindinge, født 1836 i Nørre Søby
1891, 0611, Lars Peter Rasmussen, ungkarl, Refsvindinge, født 1858 i Ørbæk og pige Anne Marie Nielsen, Refsvindinge, født 1865
1891, 2011, Anders Peter Henriksen, ungkarl, Refsvindinge, født 1869 samme sted og pige Anne Marie Pedersen, Refsvindinge, født 1866 samme sted
1891, 2011, Peder Christopher Knudsen, ungkarl, løjtnant og lærer, Refsvindinge, født 1863 og pige Marie Kathinka Hansen, født 1872 i Marslev
1891, 0512, Mads Rasmus Carl Herman, ungkarl, Frørup, født 1866 og pige Maren Boline Christine Hansen, Refsvindinge, født 1860