Nyborg, 1869-1874, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1869-1874, Nyborg, Vindinge herred, Svendborg amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1869, 7 Februar, Viet, Peder Julius Pedersen [ungkarl, bogbindersvend], , Nyborg - født i Kjøbenhavn 1844, Simonette Lüdersen [pige, kunstnerinde], , Nyborg - født i Horsens 1821
1869, 9 Mai, Viet, Søren Jørgensen [ungkarl, tjenestekarl], , Hjulby - født i Nordenhuse 1841, Karen Larsen [pige], , Hjulby - født i Hjulby 1840
1869, 15 Marts, Viet, Henrik Groot Colding [ungkarl, skovrider], , i Sverrig - født 1844 i Svendborg, Caroline Jensen [frøken], , Nyborg - tømmermester Jens Madsens datter - født i Nyborg 1848
1869, 21 April, Viet, Carl Theodor Herschind [ungkarl, proprietair], , til Edelsborg - født 1842 paa Herschindsgave, Erica Amalie Henriette Fløystrup [frøken], , født i Nyborg 1841
1869, 1 Mai, Viet, Jørgen Frederik Jørgensen [ungkarl, vævermester], , Nyborg - født i Nyborg 1836, Ane Marie Pedersen [pige], , Nyborg - født i Nordenhuse 1844
1869, 30 April, Viet, Ole Nielsen [ungkarl, hattemagermester], , i Nyborg - født 1840 i Norup, Vilhelmine Christensen [jomfru], , født i Nyborg 1839
1869, 9 April, Viet, Jørgen Peter Djørup [ungkarl, bogholder], , Nyborg - født i Korsør 1845, Henriette Dorthea Cathrine født Jørgensen [enke], , Nyborg - født i Nyborg 1847 - enke efter detaillist A. S. Thorsen
1869, 1 Mai, Viet, Christian Jensen Holme [ungkarl, fuldmægtig], , ved Hosens Straffeanstalt - født i Horsens 1841, Georgine Christiane Block [jomfru], , Nyborg - født i Kjøbenhavn 1840
1869, 5 Mai, Viet, Carl Frederik Sørensen [ungkarl, kjøbmand], , i Nyborg - født i Nyborg 1838, Christiane Margrethe Lund [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1849
1869, 9 Mai, Viet, Hans Frandsen [ungkarl, smedesvend], , i Brændeskov Gudbjerg Sogn - født i Kjerteminde 1836, Karen Kirstine Hansen [pige], , Nyborg - født i Ellested Sogn 1835
1869, 4 Mai, Viet, Christian Nielsen [enkemand, styrmand], , af Troense - født i Troense 1834, Nicoline Nielsine Petersen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1847
1869, 17 Mai, Viet, Hans Peder Emmerbølle [ungkarl, tjenestekarl], , Nyborg - født i Emmerbølle Bødstrup Sogn paa Langeland, Maren Larsdatter [pige], , Nyborg - født i Ellinge 1833
1869, 29 Mai, Viet, Christoffer Rasmussen [ungkarl, slagtersvend], , af Odense - født i Sønder Dollig ved Veile, Bartholine Kirstine Hansen [pige], , Nyborg - født i Skaboeshuse 1839
1869, 17 Mai, Viet, Peter Nørtranders [skræddersvend], , Nyborg - født i Stege 1934 - skilt fra Thora Nørtranders f. Lysen 1867, Frederikke Amalie Utke [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1846
1869, 1 Juni, Viet, Peder Pedersen [ungkarl, fyrbøder], , Nyborg paa Jernbanen - født i Kirkestillinge 1841, Karen Kirstine Jensen [pige], , Nyborg - født i Flødstrup Sogn 1844
1869, 11 Juni, Viet, Jørgen Rasmussen Piil [ungkarl, politibetjent], , Nyborg - født 1832, Kirstine Hansen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1821
1869, 15 Mai, Viet, Valdemar Julius Nielsen [ungkarl, skovfoged], , i Troende Bregninge Sogn paa Troense - født i Veile 1844, Johanne Cathrine Carlsen [jomfru], , paa Egeskov - født i Ormsløv Vemmeløv Sogn i Sorø Amt 1837
1869, 26 Juni, Viet, Rudolph Theodor Hansen [ungkarl, sectionsinspecteur], , ved den Jydsk Fyenske Jernbane - Fredericia - født i Kjøbenhavn 1841, Ida Caroline Augusta Jensen [frøken], , Nyborg - født i Helsingør 1845
1869, 29 August, Viet, Niels Petersen Nyberg [arbeidsmand], , i Nyborg, Karen Marie Jørgensen [pige], , af Nyborg
1864, 23 Juni, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl, forhenværende avlsbestyrer], , Langæble i Frørup Sogn - Conradsminde - født 1812 i Taarup, Anne Kirstine Hansen [pige], , Kogsbølle Mark - født i Kogsbølle 1827
1869, 6 August, Viet, Rasmus Poulsen [ungkarl, sadelmagermester], , Nyborg - født i Nyborg 1839, Kirstine Christoffersen, , Nyborg - født i Ribe 1847
1869, 29 August, Viet, Rasmus Henrik Emil Andersen [ungkarl, landmand], , Nyborg - født i Spanget i Brahetrolleborg Sogn 1845, Christine Jensine Nicoline West [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1838
1869, 30 September, Viet, Rasmus Hansen [enkemand, marschandiser, dannebrogsmand], , i Nyborg - født i Odense 1821, Ane Kirstine Møller [enke], , Nyborg - født i Lyngby 1833 - enke efter handskemager Frants A. Waldt
1869, 1 October, Viet, Poul Hansen [ungkarl, muursvend], , Nyborg - født i Nyborg 1846, Maren Kirstine Jacobsen [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1840
1869, 17 November, Viet, Peter Larsen [ungkarl, sømand], , Nyborg - født i Nordenhuse Aunslev Sogn 1841, Johanne Frederikke Johansen [pige], , født i Aunslev Sogn 1838
1869, 12 November, Viet, Niels Pedersen [ungkarl, sandgraver], , i Nyborg - født 1841 i Svindinge, Abelone Rasmussen [pige], , født i Vindinge 1838
1869, 5 November, Viet, Mikkel Justesen [ungkarl, snedkersvend], , i Odense - født i Besser 1840, Maren Mette Kirstine Rasmusdatter [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1845
1869, 24 October, Viet, Christen Pedersen [ungkarl, væversvend], , Nyborg - født paa Ørsted Mark i Randers Amt 1836, Simonine Ane Cathrine Jensen [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1849
1869, 31 October, Viet, Hans Peder Sandersen [ungkarl, arbeidsmand], , Nyborg - født i Lind Damsholte Sogn 1842a, Anne Kirstine Larsen [pige], , Nyborg - født i Nordenhuse 1837
1869, 29 October, Viet, Jens Pedersen [ungkarl, skrædder], , af Langaae - født ibid. [Langaae] 1840, Karen Hansen [pige], , Nyborg - født i Kjerte Sogn 1838
1869, 12 November, Viet, Anders Peter Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl], , Nyborg - født i Lennemark paa Møen 1840, Johanne Kirstine Jørgensen [pige], , Nyborg - født i Lysemose i Bogense Sogn 1847
1869, 14 November, Viet, Niels Hansen [styrmand, ungkarl], , Bovense Sogn - født i Sølund Bovense Sogn 1841, Maren Kirstine Madsen [pige], , Nyborg - født 1845 i Nyborg
1869, 26 November, Viet, Hans Christian Nansen [ungkarl, kleinsmedmester], , Nyborg - født i Horsens 1840, Ane Marie Hansen [pige], , Nyborg - født i Ullerslev 1848
1869, 3 November, Viet, Axel Ferdinand Voss [ungkarl, maskinarbeider], , ved Jernbanen i Nyborg - født i Fredericia 1848, Camilla Rosalie Kjøpping [jomfru], , Nyborg - født i Kjøbenhavn 1848 [døbt Frue Kirke]
1869, 29 November, Viet, Lars Jørgensen [ungkarl, sømand], , Nyborg - født i Nyborg 1846, Ane Pedersen [fraskilt hustru], , Nyborg - født i Holmstrup 1823 - fraskilt fra arbeidsm. Simon Nielsen
1869, 5 December, Viet, Markus Mathiesen [ungkarl, arbeidsmand], , Nyborg - født i Vindinge Sogn 1831, Birthe Kirstine Larsen [pige], , Nyborg - født i Strandby i Haarby Sogn 1843
1869, 28 November, Viet, Rasmus Christian Pedersen [ungkarl, cigarmager], , i Kjøbenhavn - født i Birkende 1842, Marie Sophie Andersen [jomfru], , født i Nyborg 1851
1870, 2den Januar, Viet, Mads Olesen [ungkarl, tjenestekarl], , Juelsberg - født i Versum Sogn i Ringkjøbing Amt 1839, Laurine Mette Kirstine Larsen [pige], , Nyborg - født i Brahetrolleborg Sogn 1847
1869, 26 December, Viet, Emil Christian Bonnesen [ungkarl, handskemagersvend], , Nyborg - født i Kjøbenhavn 1846, Johanne Caroline Christine Lassen [pige], , Nyborg - født i Flensborg 1846
1870, 11 Februar, Viet, Valdemar Simonsen Andersen [ungkarl, gartner], , Nyborg - født 1843 - db. i St. Knuds Kirke i Odense, Ane Dorthea Nielsen [pige], , Nyborg - født 1831 i Aunslev
1870, 15 Februar, Viet, Henrik Bernhardt Johansen [ungkarl, seilmager], , Nyborg - født i Nyborg 1838, Johanne Pedersen [enke], , Nyborg - født i Svendborg 1847 - enke efter litsenbr. Jørgen Jørgensen
1870, 3 Marts, Viet, Hans Jespersen [ungkarl, pakmester], , Fredericia-ved det jydske Postbereau-født i Hjelmerup i Verninge 1843, Hansine Valdborg Nielsen [jomfru], , Nyborg - født i Kjøbenhavn 1844
1870, 4 Marts, Viet, Zacharias Zachariassen [ungkarl, styrmand], , Nyborg - født 1839 i Nyborg, Vibekka Dorthea Lund [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1842
1870, 29 Mai, Viet, Jens Rasmussen Grønberg [ungkarl, arbeidsmand], , Nyborg - fød 1847 i Rachlev Sogn i Holbek Amt, Sidsel Pedersen [pige], , Nyborg - født 1842 i Søndersø
1870, 16 April, Viet, Marius Christian Heinrich Dumili [ungkarl, bogholder], , ved den Sydsjællandske Jernbane (Vordingborg) - født i Kiel 1839 , Petra Cecilia Jensen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1843
1870, 4 Mai, Viet, Anders Andersen [ungkarl, patroulliebetjent], , ved politiet i Odense - født i Assens 1839, Dorthea Hansen [pige], , Nyborg - født i Kogsbølle 1843
1870, 1 Mai, Viet, Hans Jørgen Christensen [ungkarl, snedkersvend], , Nyborg - født i Nyborg 1842, Vilhelmine Clausine Nielsen [pige], , Nyborg - født i Odense 1841 (db. St. Hans Kirke)
1870, 1 Mai, Viet, Søren Andreas Rasmussen [enkemand, maler], , født i Nyborg 1833, Anne Cathrine Nielsen [pige], , Nyborg - født 1841 i Simmerbølle
1870, 8 Mai, Viet, Jacob Vilhelm Gamrath Nielsen [ungkarl, skræddersvend], , Nyborg - født i Korsør 1847, Mathilde Nicoline Nielsen [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1849
1870, 25 Mai, Viet, Frederik Christian Myhre Wittenkamp [ungkarl, tømrer], , Nyborg - født i Tranekjær 1846, Jensine Vilhelmine Jensen [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1840
1870, 7 Juni, Viet, Peter Petersen [enkemand, materialskriver, krigsassessor], , Kjøbenhavn - født i Flensborg 1814, Henriette Caroline Cecilie Hansen [jomfru], , Nyborg - datter af krydsassist Andreas Hansen-født i Nykjøbing F. 1840
1870, 29 Mai, Viet, Anders Nielsen [ungkarl, gartner], , Østergaard i Munkebo Sogn - født i Steenløse 1846, Elvira Sabine Dorthea Scheuer [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1845
1870, 26 Juni, Viet, Johannes Hansen [ungkarl, arbeidsmand], , Nyborg - født i Eeghavn i Skeby Sogn 1843, Cathrine Jensen [pige], , Nyborg - født 1836 (døbt i Bregninge Kirke)
1870, 18 Juni, Viet, Morten Bülmann [ungkarl, tobaksspinder], , Nyborg - født i Oure 1840, Anna Margrethe Johansen [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1845
1870, 3 Juli, Viet, Jørgen Rasmussen [ungkarl], , tjener hos gæstgiver Rasmussen i Ullerslev - født i Høiby 1841, Maren Knudsen [pige], 22, Nyborg - født i Ullerslev
1870, 7 August, Viet, Peder Andersen [ungkarl, forpagter], , af gaarden i Hotel Nyborg - født i Lellinge 1843, Anne Kirstine Jørgine Schmidt [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1844
1870, 23 August, Viet, Martin Karsten Møller [ungkarl, bager], , i Dunkjær paa Ærø - født i Bjergsted i Sjælland 1843, Anne Marie Larsdatter [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1845
1870, 26 August, Viet, Peder Jacobsen Christensen [enkemand, skræddermester], , i Nyborg - født i Bødstrup (Langeland) 1827, Vilhelmine Bjelke født Semberg [fraskilt hustru], , Nyborg - født i Nyborg 1828 - fraskilt fra skræddermester Bjelke
1870, 21 August, Viet, Ole Sørensen [menig], , af 19 Bat. 2 Comp.- født i Gammelby 1839, Hansine Elise Christiane Hansen [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1848
1870, 21 August, Viet, Hans Christian Ludvig Larsen [enkemand, skipper], , , Laurine Lund født Winckler [enkemadam], ,
1870, 2 September, Viet, Henrik Roe [ungkarl, tobaksspindersvend], , Odense - født 1835 i Faaborg, Petronelle Svendsdatter [pige], , Nyborg - født i Ansaas i Sverrig 1834
1870, 13 August, Viet, Jørgen Jørgensen Piilmand [ungkarl, soldat], , ved 25 Bat. - født 1843 i Tændslet paa Als, Sidsel Marie Rasmussen [pige], , født i Refsøre Hesselager Sogn 1838
1870, 20 October, Viet, Jørgen Peder Nielsen [ungkarl, menig], , ved 7 Bat. 2. Comp. - født i Trolleborg Sogn 1850, Maren Hansen [pige], , Nyborg - født i Rynkeby i Ringe Sogn 1843
1870, 11 September, Viet, Hans Heinrich Joachim Dröger [enkemand, dreier], , ved den Fynske Jernbane i Nyborg - født 1830 i Schwartau i Vestphalen, Bodil Kirstine Larsdatter [pige], , Nyborg - født i Harløse 1838
1870, 5 October, Viet, Jørgen Johansen [ungkarl, sergent], , af 19 Bat. 4 Comp. - født i Søsted i Nørre Lyndelse 1844, Olava Andersen [jomfru], , Nyborg - født i Aasgaardstrand i Borre Sogn i Norge 1838
1870, 4 October, Viet, Søren Jensen [ungkarl, tjenestekarl], , Brylle - født i Agedrup Sogn 1841, Ane Kirstine Pedersen [enke], , Hjulby - født i Rønninge Sogn 1832 - efter hmd. Hans M. Rasmussen
1870, 5 November, Viet, Thomas Thygesen [enkemand, tømmermand], , født i Fredericia 1828, Larsine Andersen [pige], , Nyborg - født i Refsvindinge 1843
1870, 6 November, Viet, Frederik Felix Julius Gøtterup [ungkarl, maskinarbeider], , ved Jernbanen i Nyborg - født i Kjøbenhavn 1848, Ulrikka Mathea Hedevig Klug [jomfru], , Nyborg - født i Odense 1845
1870, 25 November, Viet, Hans Hansen [ungkarl, fisker], , i Skaboeshuse - født 1838, Bodil Hansen [pige], , i Skaboeshuse - født sammesteds 1847
1870, 3 November, Viet, Martin Vilhelm Jensen [ungkarl, kjøbmand], , i Nyborg - født 1837, Agnes Eufrozine Liberta Groot Colding [frøken], , i Nyborg - født i Svendborg 1848
1870, 27 October, Viet, Peder Pedersen [ungkarl, politibetjent], , Nyborg - født ved Boltinggaard i Ringe Sogn 1838, Anne Cathrine Christensen, , Nyborg - født i Rynkeby 1833
1870, 24 November, Viet, Hans Hansen [ungkarl, møllersvend], , Nyborg - født i Hesselager 1835, Kirsten Rasmusdatter [pige], , Nyborg - født i Hjulby 1840
1870, - [dato ikke indført], Viet, Christian Jørgensen [ungkarl, arbeidsmand], , Nyborg - født i Kogsbølle 1843, Anne Dorthea Jensen [pige], , Nyborg - født i Vindinge Sogn 1846
1870, 27 November, Viet, Niels Christensen [ungkarl, tjenende], , hos kronprindsen - Kjøbenhavn - født i Stenstrup (Vibensted Sogn) 1840, Sophie Magdalene Friis [jomfru], , Nyborg - født i Kallundborg 1840
1870, 26 Februar, Viet, Carl Christian Bundgartz [ungkarl, malersvend, undercorporal], , ved 7 Bat. Nyborg - født i Svendborg 1845, Jocumine Lerche [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1849
1870, 25 November, Viet, Lars Sørensen [ungkarl], , Giislev - født i Giislev 1831, Maren Larsen [pige], , Giislev - født i Giislev 1837
1870, 16 December, Viet, Henrik Andersen [ungkarl, muursvend], , Nyborg - født i Ullerslev 1844, Ane Kirstine Henriksen [pige], , Nyborg - født i Giislev Sogn 1840
1870, 31 December, Viet, Niels Nielsen [ungkarl, tømmermand], , Nyborg - født i Refsvindinge 1843, Clara Concordia Hansen [pige], , Nyborg - født i Bødstrup Sogn 1842
1871, 26 Januar, Viet, Marx Erich [enkemand, brolægger], , Nyborg - født i Hanstedt i Holstein 1830, Metthea Marie Thora Thalia Hansen [jomfru], , Nyborg - født paa Harritslevgaard i Skovby Sogn 1845
1870, 23 December, Viet, Peder Henriksen [ungkarl], , Vindinge Mark - født paa Vindinge Mark 1837, Karen Frederiksen [pige], , Frørup - født i Blæsenborg 1851
1871, 12 Februar, Viet, Knud Petersen [ungkarl], , paa Strandskov i Bovense Sogn - født 184 i Fraugde Sogn, Sidsel Hansen [pige], , i Hjulby - født i Hjulby 1845
1871, 25 Marts, Viet, Peder Madsen [ungkarl], , af Ullerslev - født 1845, Karen Poulsdatter [pige], , af Avernakke - født 1846
1871, 11 April, Viet, Rasmus Enevoldsen [ungkarl, skrædder], , ophold i Nyborg - født 1841 paa Hvolgaards Mark i Uldum Sogn, Anna Jørgensen [pige], , Nyborg - født 1844 i Mesinge
1871, 2 Mai, Viet, Simon Pedersen [ungkarl], , født i Ørridslev i Otterup Sogn 1837, Anne Kirstine Pedersen [pige], , Nyborg - født i Varberg i Brenderup Sogn 1843
1871, 30 April, Viet, Ole Johan Andreas Schlippe [ungkarl, fyrbøder], , ved Jernbanen i Nyborg - født i Kjøbenhavn 1844, Sophie Kirstine Caroline Jensen [pige], , Nyborg - født i Svendborg 1849
1871, 8 April, Viet, Christian Frederik Schalburg [wiinhandler], , ophold i Nyborg - født i Nyborg 1841, Augusta Jørgensen [frøken], , ophold Dyrehaugegaard - født paa Dyrehaugegaard 1848
1871, 5 April, Viet, Niels Jørgensen [enkemand], , i Nyborg - født i Flødstrup 1838, Jacobine Catrine Christensen født Petersen [enke], , Nyborg - født i Nyborg 1836
1871, 5 April, Viet, Hendrik Møller Iversen [enkemand, former], , i Nyborg - født 1828, Ane Catrine Rohde født Lund [enke], , Nyborg - født 1844
1871, 20 April, Viet, Hans Henning Jørgensen [forpagter og ungkarl], , Astrup Sogn - født i Aalund 1834, Christiane Frederikke Laurine Iversen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1851
1871, 27 April, Viet, Lorentz Christian Winckler [ungkarl og kjøbmand], , Odense - født i Nyborg 1846, Frederikke Petrine Augusta Knachsbredt [jomfru], , Nyborg - født paa Raunholt 1847
1871, 4 Mai, Viet, Jens Larsen [ungkarl], , født i Kullerup 1839, Mette Marie Axelsen [pige], , født i Pallehave 1843
1871, 7 Mai, Viet, Hans Peter Vilhelm Johannes Bang [ungkarl], , født i Tranekjær 1842, Karen Caspersen [tjenestepige], , født i Birkum 1847
1871, 3 Juni, Viet, Jens Hansen [ungkarl, gaardmand], , i Vindinge - født 1830 i Vindinge, Maren Pedersdatter [pige], , ophold i Hjulby - født i Hjulby 1846
1871, 11 September, Viet, Frits Carl Ferdinand Marquardsen [ungkarl], , født paa Sæbygaard i Sæby Sogn i Sjælland, Dorthea Kirstine Jensen [pige], , ophold i Nyborg - født i Horslunde paa Lolland 1845
1871, 4 Juli, Viet, Peder Jacob Ernst [enkemand, arbeidsmand], , i Nyborg - født 1822, Maren Christensdatter [pige, tjenestepige], , i Nyborg - født 1830 i Kullerup
1871, 8 Juli, Viet, Anders Hansen [ungkarl, gaardmand], , fra Ullerslev - født 1842 i Rynkeby, Maren Frederiksen [pige], , fra Hjulby - født i Hjulby 1843
1871, 11 Juli, Viet, Henrik Thorbjørnsen Rasmussen [ungkarl, snedker], , i Nyborg - født 1832 i Nyborg, Frederikke Ludvigdine Johansen [pige, tjenestepige], , i Nyborg - født 1846 i Odense
1871, 23 Juli, Viet, Christen Olesen [ungkarl, muursvend], , i Nyborg - født i Nørrefelding 1826, Nicoline Elisabeth Jørgensen født Larsen [enke], , ophold i Nyborg - født i Nyborg 1829
1871, 2 August, Viet, Adolf Johan Carl Hellesen [ungkarl, sømand], , fra Slipshavn - født 1850, Charlotte Kirstine Knap [pige], , ophold i Nyborg - født i Assens 1850
1871, 13 August, Viet, Hans Christian Johansen [ungkarl, dagleier], , i Nyborg - født 1846, Birthe Jensen [pige], , ophold i Nyborg - født 1842
1871, 16 September, Viet, August Fridrich Boldt [ungkarl og toldkontrollør], , i Helsingør - født i Munkbrarup 1833, Johanne Jacobine Dorthea Pøckel [pige], , født i Nyborg 1845
1871, 4 October, Viet, Jens Anton Gotlob Petersen [ungkarl, kjøbmand], , i Ørslev i Sjælland - født i Kjøbenhavn 1849, Theresia Petra Albina Christensen [pige], , ophold i Nyborg - født i Nyborg 1850
1871, 1 October, Viet, Anders Hansen [ungkarl, gartner], , paa Dyrehaugegaard - født i Ørbek Sogn 1839, Ane Marie Olsen [pige], , i Nyborg - født i Munkebo 1848
1871, 3 November, Viet, Hans Peter Sofus Rasmussen [ungkarl, sømand], , i Nyborg - født i Kjerteminde 1847, Gjertrud Marie Henriksen [pige, tjenestepige], , i Nyborg - født i Aunslev 1848
1871, 13 October, Viet, Henrik Sørensen [smed], , i Vindinge - født i Vindinge 1826, Johanne Marie Jørgensdatter [pige, tjenestepige], , i Hjulby - født i Hjulby 1842
1871, 3 November, Viet, Hans Larsen [ungkarl, jernbanearbeider], , i Nyborg - født i Kullerup 1845, Ane Andersdatter [pige, tjenestepige], , i Hjulby - født i Hjulby 1845
1871, 21 October, Viet, Ferdinand Knudsen [ungkarl, jernbanearbeider], , i Nyborg - født i Nykjøbing paa Falster 1845, Laura Cecilia Hansen [pige, tjenestepige], , i Nyborg - født i Stubbekjøbing 1845
1871, 10 November, Viet, Søren Peter Hansen [ungkarl, arbeidsmand], , i Nyborg - født i Sødinge 1839, Johanne Christiansen [pige], , født i Øster Skjerninge i Ballum By 1849
1871, 26 November, Viet, Hans Frederiksen [ungkarl, arbeidsmand], , født i Kogsbølle 1847, Ane Kirstine Jørgensen [pige], , ophold i Nyborg - født i Hesselager 1843
1871, 5 November, Viet, Christian Hansen Høyby [ungkarl, vognmand], , ophold i Nyborg - født i Nyborg 1844, Karen Jensen [pige], , ophold i Nyborg - født i Vindinge 1841
1871, 5 November, Viet, Niels Andersen [ungkarl], , ophold i Nyborg - født i Ørbek 1835, Ane Marie Lisbeth Henningsdatter [pige], , ophold i Nyborg - født i Kullerup 1831
1871, 4 November, Viet, Anders Jacob Andersen [ungkarl], , i Nyborg - født 1844 i Nyborg, Karen Jensen [pige], , født i Skalkendrup 1844
1871, 2 December, Viet, Edvard Julius Andreasen [ungkarl, postexpedient], , ved Jydske Jernbane ophold i Fredericia - født i Nyborg 1842, Anne Dorothea Andresen [pige], , ophold i Nyborg - født i Aabenraa 1851
1871, 19 November, Viet, Jens Christian Bang, , i Nyborg - født 1845 i Hellerup Sogn, Kirsten Rasmussen [pige], , i Nyborg - født i Andekjær 1841
1871, 1 December, Viet, Jens Gregersen [enkemand], , i Nyborg, Sidsel Madsdatter [pige], , ophold i Nyborg - født i Aunslev 1821
1871, 18 December, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl, sergent], , i Nyborg - født i Flødstrup 1845, Ane Marie Hansen [pige], , ophold i Nyborg - født i Nørrelyndelse 1845
1871, 29 December, Viet, Jørgen Larsen Bredlund [ungkarl], , i Nyborg - født i Vissenberg 1846, Hansine Jørgensen [pige], , i Nyborg - født i Flødstrup 1836
1871, 31 December, Viet, Lars Christian Madsen [ungkarl], , opholdsted i Nyborg - født 1842 i Snøde, Kirsten Hansen født Jørgensen [enke], , i Nyborg - enke efter sandgraver [Hansen]
1872, 10 Februar, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl], , i Hjulby - født i Hjulby 1824, Ane Hansen [pige], , fra Hjulby - født i Saaderup 1838
1872, 2 Februar, Viet, Christopher Christiansen [ungkarl], , født i Aunslev Sogn 1833, Karen Rasmussen [pige], , i Nyborg - født i Flødstrup 1843
1872, 3 Februar, Viet, Jørgen Larsen, , i Aunslev - født i Magleby Sogn 1841, Karen Rasmussen [pige], , i Nyborg - født i Gislev 1843
1872, 3 Mai, Viet, Hans Christian Petersen [ungkarl], , født 1835 i Skalkendrup, Maren Dorthe Iversen [pige], , født 1837 i Fjellerup
1872, 12 Mai, Viet, Jens Nielsen [ungkarl, sømand], , af Nyborg - født i Vindeby 1849, Marie Mathilde Gotfredsen [pige], , født i Nyborg 1851
1872, 24 Mai, Viet, Martin Peter Sørensen [ungkarl, lieutnant], , i Forstærkningen i Nyborg - født i Thisted 1838, Maria Frederikke Jacobine Kirstine Prom [jomfru], , i Nyborg - født i Odense 1842
1872, 9 Juli, Viet, Jørgen Sørensen [ungkarl, postbud], , i Kjøbenhavn - født i Hedensted 1844, Caroline Matthea Madsen [pige], , i Nyborg - født i Nyborg 1851
1872, 4 August, Viet, Christian Rasmussen [ungkarl, fragtmand], , i Nyborg - født i Kogsbølle 1836, Cæcilie Rasmussen [pige], , ophold i Nyborg - født i Strandtved i Bovense Sogn 1843
1872, 17 August, Viet, Andreas Peter Jørgen Hansen [ungkarl, sergent], , i Nyborg - født i Nyborg 1847, Maria Christina Amalia Nielsen [pige], , født i Sønderborg 1853
1872, 26 August, Viet, Rasmus Carl Hansen [ungkarl], , i Dyrehaugen Nyborg Landsogn - født 1821 i Dyrehaugen, Johanne Marie Olsen [pige], , i Dyrehaugen - født i Gudbjerg 1834
1872, 19 October, Viet, Jens Christian Hjetting Loftager [ungkarl, kjøbmand], , i Nyborg - født i Tirstrup 1840, Ida Flora Camilla Wilde [jomfru], , i Nyborg - født i Helsingør 1850
1872, 19 October, Viet, Martinus Rasmussen [ungkarl, forvalter], , paa Dronninggaard i Vensyssel - født i Aalborg 1842, Kirstine Hansen [jomfru], , født i Nyborg 1840
1872, 25 October, Viet, Johan Frederik Rasmussen [skomagersvend, ungkarl], , i Nyborg - født i Gudme 1849, Ane Kirstine Jensen [pige], , i Nyborg - født i Vindinge Dyrehave 1850
1872, 27 October, Viet, Peder Ludvigsen [ungkarl], , i Nyborg - født i Hjelm 1844, Marie Magdalene Elisabeth Christensen [pige], , i Nyborg - født i Marstal 1847
1872, 27 October, Viet, Hans Christian Hansen [ungkarl, sergent], , i Nyborg - født i Nørre Lyndelse 1847, Ane Marie Knuddine Madsen [pige], , i Nyborg - født 1847 i Nyborg
1872, 2 November, Viet, Hans Hansen [ungkarl og fisker], , i Skaboeshuse - født 1846 i Skaboeshuse, Rasmine Nielsen [pige], , i Nyborg - født i Hillested 1848
1872, 15 November, Viet, Anders Sørensen Aalbek [ungkarl og skrædder], , i Nyborg - født i Skjelskjør 1826, Ane Nielsdatter [pige], , født i Assens 1819
1872, 22 November, Viet, Anders Sørensen [ungkarl], , født i Egerup 1815, Nicoline Pedersdatter [pige], , i Nyborg - født 1819
1872, 24 November, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], , i Nyborg - født i Nydamshuset 1848, Johanne Christine Jønsdatter [pige], , født i Sverrig 1846
1872, - [dato ikke indført], Viet, Anders Sandersen [ungkarl, smedesvend], , i Kjøbenhavn - født i Ebbelnæs i Damsholte Sogn paa Møen 1846, Anna Marie Johansdatter [pige], , Nyborg-f. i Øster Kulhult Gøtheryds Førs i Kroneberg Læn Sverrig 1844
1872, 7 December, Viet, Jørgen Nielsen [ungkarl], , fra Juelsberg - født 1840 i Ubberud Sogn, Birthe Marie Christiansen [pige], , af Nyborg - født 1831 i Hillerslev Sogn
1872, 13 December, Viet, Hans Pedersen [enkemand], , i Præstevænget - født 1839 i Saaderup, Karen Madsdatter [pige], , i Hjulby - født 1826 i Hjulby
1873, 5 Januar, Viet, Hans Christian Madsen [ungkarl], , Hjulby - født i Hjulby 1833, Maren Kirstine Andersen [pige], , i Hjulby - født i Revninge 1837
1873, 10 Januar, Viet, Ole Peter Trondhjem [ungkarl, sømand], , i Nyborg - født i Nyborg 1844, Bodil Christoffersen [pige], , af Skaboeshuse - født i Skaboeshuse 1848
1873, 19 Januar, Viet, Just Eriksen [ungkarl, arbeidsmand], , i Nyborg - født i Ørbæk 1850, Maren Kirstine Nielsen [pige], , i Nyborg - født i Svenstrup 1847
1873, 11 Februar, Viet, Jens Kraft Peter Ludvig Pontoppidan [ungkarl og premierlieutenant], , i Kjøbenhavn - født 1841 i Nebel, Frederikke Henriette Suhr [jomfru], , ophold i Nyborg - født i Nyborg 1852
1873, 11 Februar, Viet, Hans Andersen [ungkarl, skibstømrer], , i Nyborg Landsogn - født 1847, Caroline Andrea Margrethe Andersen [pige], , ophold i Nyborg Landsogn - født i Nyborg 1850
1873, 16 Februar, Viet, Hans Christian Hansen [ungkarl og skomagersvend], , i Nyborg - født 1848 i Bogense, Ellen Pedersdatter, , ophold i Nyborg - født 1839 [døbt i Helsinge]
1873, 25 Februar, Viet, Carl Frederik Thomsen [ungkarl og portør], , i Nyborg - født i Randers 1845, Rasmine Augusta Bernbom [pige], , opholdssted i Nyborg - født i Nyborg 1852
1873, 26 Februar, Viet, Niels Carl Christen Nielsen [ungkarl og cigarmager], , i Kjøbenhavn - født i Fredericia 1844, Eline Christine Marie Hansen [pige], , opholdssted i Nyborg - født i Nyborg 1852
1873, 7 Marts, Viet, Johannes Gustaf Svensson [ungkarl], , i Nyborg - født i Berga Kronobergstan (Sverrig) 1841, Maren Pedersen [pige], , opholdssted i Nyborg - født i Ullerslev Mark 1847
1873, 3 April, Viet, Frants Mogens Roger Ohmeyer [ungkarl], , i Nyborg - født i Slagelse 1844, Petrine Emilie Hansen, , datter af bager i Nyborg C. Hansen - født 1845
1873, 2 April, Viet, Erik Christian Fløystrup [ungkarl, fuldmægtig], , ophold i Nyborg - født 1845, Thyra Groot Colding, , ophold i Nyborg-datter af distr.læge Colding i Nyborg- f. i Ærøeskiøb.
1873, 26 April, Viet, Ole Peter Hansen [ungkarl, smed], , i Nyborg - født i Nyborg 1841, Jensine Marie Poulsen [pige], , født i Horsens 1847
1873, 18 April, Viet, August Theodor Emil Kolding [ungkarl, tømmermester], , i Nyborg - født i Kjøbenhavn 1844, Karen Dorothea Rasmussen [pige], , opholdssted i Nyborg født i Nyborg 1841
1873, 26 April, Viet, Jørgen Jørgensen [enkemand, forpagter], , paa Dyrehavegaard - født 1823 i Vesterskjerninge, Anna Schumacher [pige], , født 1841 i pastorat Schwansen
1873, 2 Mai, Viet, Claus Rasmussen [ungkarl], , af Nyborg - født i Taarup 1837, Caroline Abelone Rasmussen [pige], , opholdssted i Nyborg - født i Nyborg 1845
1873, 4 Mai, Viet, Iver Pedersen [ungkarl], , af Nyborg Landsogn - født i Egense Sogn 1846, Karen Jensen [pige], , opholdssted i Nyborg - født i Kogsbølle 1853
1873, 18 Mai, Viet, Anders Hansen [ungkarl], , i Davinde - født i Rynkeby 1842, Ane Cathrine Larsen [pige], , opholdssted i Nyborg - født i Dalby Sogn 1849
1873, 28 Mai, Viet, Hans Peter Rasmussen [ungkarl], , i Herning - født i Nyborg 1847, Dorthea Hansen [pige], , opholdssted i Nyborg - født i Nørrebroby 1845
1873, 6 Juni, Viet, Rasmus Mortensen [ungkarl, skrædder], , i Saaderup - født 1844 i Kullerup, Kirsten Madsen [pige], , født i Flødstrup 1842
1873, 12 Juni, Viet, Niels Nielsen [ungkarl, lods], , paa Slipshavn - født paa Taasinge 1844, Mariane Jensine Lohse [pige], , opholdssted i Nyborg Landsogn - født i Svendborg 1843
1873, 29 Juni, Viet, Søren Christian Jensen [ungkarl, dagleier], , i Nyborg - født i Saaderup 1843, Elise Christine Marie Henriksen [pige], , ophold i Nyborg - født 1850 [conf. i Veile]
1873, 9 August, Viet, Johannes Vilhelm Prætorius [ungkarl], , i Tubæk Mølle ved Præstø -født i Bredegades Mølle ved Slagelse 1843, Frederikke Laurentze Schjøttz [jomfru], , i Nyborg - født i Frederiksberg 1852
1873, 3 September, Viet, Rasmus Jørgen Bruun [ungkarl, kjøbmand], , i Nyborg - født i Assens 1842, Josepha Arengott Beck [jomfru], , ophold i Nyborg - født i Nyborg 1847
1873, 6 September, Viet, Poul Madsen [ungkarl], , i Hjulby - født 1837 i Hjulby, Maren Madsen [pige], , født 1836 i Nyborg
1873, 14 October, Viet, Harald Emil Hansen [ungkarl, oversergent], , ved 7 Bat. i Nyborg - født i Lyngby (Sjælland) 1839, Vilhelmine Henriette Anine Christiansen [jomfru], , ophold i Nyborg - født i Fredericia 1853
1873, 12 October, Viet, Lars Pedersen [ungkarl], , i Nyborg - født i St. Knuds Sogn i Odense 1847, Ane Marie Mogensen [pige], , født i Svanninge Sogn 1849
1873, 2 November, Viet, Niels Jensen [ungkarl], , paa Sophienberg - født i Saaderup i Kullerup Sogn 1838, Karen Marie Nielsen [pige], , ophold i Nyborg - født i Kragelund Herrested Sogn 1835
1873, 12 November, Viet, Niels Hansen Møller [ungkarl, styrmand], , født i Rudkjøbing 1836, Hansine Christine Caroline Poulsen [pige], , ophold i Nyborg - født i Nyborg 1849
1873, 15 November, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl, postbud], , i Nyborg - født i Klippinge Sogn 1843, Frederikke Hansen [pige], , ophold i Nyborg - født i Nyborg 1843
1873, 16 November, Viet, Peter August Martin Hellesen [ungkarl og sømand], , paa Slipshavn - født i Nyborg 1844, Hanne Kirstine Petersen [pige], , ophold i Slipshavn - født 1851 i St. Jørgen i Roeskilde
1873, 18 November, Viet, Jens Ditlev Theodor Holck Jørgensen [ungkarl, fyrbøder], , i Nyborg - født i Vindinge Sogn 1850, Caroline Emilie Georgine Sibbernsen [pige], , ophold i Nyborg - født i Nyborg 1854
1873, 23 November, Viet, Christen Hansen [enkemand], , Lauendrup i Vindinge Sogn - født i Kullerup Sogn 1834, Ane Hansdatter [pige], , ophold i Hjulby - født i Hjulby 1842
1873, 12 December, Viet, Erik Kehlet Høeg [ungkarl, telegrapfist], , i Nyborg - født 1845 i Nyborg, Anna Christine Haugaard [jomfru], , født i Nyborg 1853
1874, 13 Januar, Viet, Carl August Braunscher [ungkarl og maskinarbeider], , i Nyborg - født i Haderslev Frue Sogn 1835, Marie Rudolphine Olsen [pige], , ophold i Nyborg - født i Nyborg 1855
1874, 23 Januar, Viet, Niels Peter Trondhjem [ungkarl og styrmand], , i Nyborg - født 1846, Julia Pelch [jomfru], , ophold i Nyborg - født 1851
1874, 13 Februar, Viet, Niels Henrik Jørgensen [ungkarl og skræder], , i Svendborg - født i Vester Skjerninge 1848, Karen Christiansdatter [pige], , ophold i Nyborg - født i Hjulby 1852
1874, 19 Februar, Viet, Frederik Andersen [ungkarl og arbeidsmand], , i Nyborg - født i Refsvindinge 1836, Marne Hansen [pige], , ophold i Nyborg - født i Refsvindinge 1845
1874, 1 Marts, Viet, Knud Christian Hansen [ungkarl], , i Vindinge - født 1833, Sophie Jacobsen [pige], , ophold i Nyborg - født 1841 i Frørup
1874, 1 Marts, Viet, Peder Christian Pedersen [ungkarl], , i Nyborg - født i Odense 1852, Marie Hansen [pige], , ophold i Nyborg - født 1848 i Nyborg
1874, 3 April, Viet, Søren Larsen [ungkarl], , i Nyborg - født i Brudager 1848, Karen Sophie Jacobsen [pige], , ophold i Nyborg - født i Skjellerup 1854
1874, 24 April, Viet, Hans Hansen [ungkarl og gaardskarl], , i Nyborg - født 1837 [conf. Korup], Maren Kirstine Jørgensdatter (Sørensen) [pige], , ophold i Nyborg - født i Nyborg 1847
1874, 26 April, Viet, Hans Gormsen [ungkarl og gartner], , paa Erholm - født 1840 i Norup, Emma Vilhelmine Nissen [jomfru], , ophold i Nyborg - født i Nyborg 1842
1874, 1 Mai, Viet, Johan Carl Rasmussen [ungkarl og sømand], , i Nyborg - født i Svendborg 1850, Ane Kirstine Hansen [pige], , ophold i Nyborg - født 1852 i Nyborg
1874, 2 Mai, Viet, Peter Lund [ungkarl og bager], , i Nyborg - født i Nyborg 1846, Charlotte Sørensen [jomfru], , født i Vindinge 1849
1874, 2 Mai, Viet, Jens Sørensen [ungkarl og jernbanebetjent], , i Fredericia - født i Kongsted 1846, Ane Sophie Magdalena Elisabeth Seiersen [jomfru], , født i Nykjøbing paa Mors 1845
1874, 3 Mai, Viet, Bertel Johansen [enkemand, sømand], , af Slipshavn - født i Ærøeskiøbing 1819, Ane Kirstine Kathrine Sofie Petersen [pige], , ophold i Nyborg - født i Mullerup 1834
1874, 24 Juli, Viet, Jens Christian Søren Jensen [ungkarl, cigararbeider], , i Svendborg - født i Sønderborg 1849, Maren Hansen [pige], , ophold i Nyborg - født i Lamdrup i Vindinge Sogn 1843
1874, 2 Juni, Viet, Peter Hansen [ungkarl, bager], , i Nyborg - født i Hjærby i Skovby Sogn 1846, Madsine Jørgensen [pige], , ophold i Nyborg - født i Sanderum 1848
1874, 15 Mai, Viet, Lars Petersen [ungkarl, kjøbmand], , født i Helsingør 1844, Jacobine Vilhelmine Dyveke Fiebig [jomfru], , ophold i Nyborg - født i Kjøbenhavn 1848
1874, 27 Mai, Viet, Hans Knudsen [ungkarl, gaardmand], , i Ullerslev - født i Ullerslev 1846, Karen Petersdatter [pige], , født i Hjulbye 1843
1874, 10 Juli, Viet, Hans Peder Nielsen [ungkarl], , i Nyborg - født i Bogense 1840, Ane Marie Pedersen [pige], , ophold i Nyborg - født i Bogense 1836
1874, 7 Juli, Viet, Axel Victor Bøwing [ungkarl, gartner], , paa Holckenhavn - født i Svanninge Sogn 1838, Marie Andersen [pige], , ophold i Nyborg - født i Nyborg 1852
1874, 24 Juni, Viet, Erik Hansen Fisher [ungkarl, skibscapt.], , født paa Thurø 1848, Rasmine Petrea Rasmussen [jomfru], , ophold paa Thurø - født paa Thurø 1854
1874, 12 Juli, Viet, Hans Jacobsen [ungkarl, postbud], , i Nyborg - født 1844 i Østersnede, Rasmine Petersen [pige], , ophold i Nyborg - født i Aunslev 1853
1874, 24 Juli, Viet, Hans Peter Vilder [ungkarl, sømand], , i Nyborg - født i Nordby paa Samsø 1846, Ane Hedevig Bagger [pige], , ophold i Nyborg - født i Nyborg 1845
1874, 3 September, Viet, Emil Edvard Hansen [ungkarl, forpagter], , paa Anhof - født i Haarby Sogn 1849, Laurine Marie Suhr, , ophold i Nyborg-datter af afdøde kjøbmand R. Suhr i Nyborg - født 1854
1874, 4 October, Viet, Christian Jensen [ungkarl og arbeidsmand], , født 1851 i Reistrup By i Nørrejernløse Sogn, Jensine Jensen [pige], , ophold i Nyborg - født i Herringe 1846
1874, 2 November, Viet, Georg Nicolai Fjelrad [ungkarl og skræddersvend], , i Nyborg - født i Stege 1848, Gjertrud Cathrine Rasmussen [pige], , ophold i Nyborg - født i Kjølstrup Sogn 1850
1874, 5 November, Viet, Frederik Ferdinand Bagger [ungkarl og sømand], , i Nyborg - født i Nyborg 1846, Augusta Jensen [pige], , ophold i Nyborg - født i Tved 1844
1874, 7 November, Viet, Mads Eriksen Skov [ungkarl og jernbanearbeider], , født i Østerhæsinge 1849, Clementine Oline Henriette Hansen [pige], , ophold i Nyborg - født i Nyborg 1849
1874, 7 November, Viet, Hans Petersen [ungkarl og skibstømrer], , i Nyborg - født i Nordenhuse 1847, Karen Hansen [pige], , ophold i Nyborg - født i Kogsbølle 1847
1874, 11 November, Viet, Knud Petersen [ungkarl og vognmandskarl], , i Nyborg - født i Aunslev Sogn 1826, Karen Madsdatter [pige], , ophold i Nyborg - født i Frørup 1829
1874, 22 November, Viet, Hans Andersen [ungkarl og arbeidsmand], , af Nyborg - født i St. Knuds Sogn i Odense 1846, Sara Kristine Caroline Aagaard [pige], , ophold i Nyborg - født i Nyborg 1854
1874, 27 November, Viet, Carl Christian Madsen [ungkarl og sømand], , i Nordenhuse - født 1854 i Aunslev i Bovense Sogn, Marensine Nielsen [pige], , ophold i Nyborg Landsogn - født i Skaboeshuse 1849
1874, 28 November, Viet, Frederik Johan Nicolai Jacobsen [ungkarl og smedearbeider], , i Nyborg - født i Kullerup 1848, Adamine Nielsen [pige], , ophold i Nyborg - født i Rønninge 1846
1874, 29 November, Viet, Valdemar Simonsen Andersen [enkemand og arbeidsmand], , i Nyborg - født 1843 i Odense, Johanne Petersen [pige], , ophold i Nyborg - født i Davinde 1845
1874, 6 December, Viet, Anders Hansen [ungkarl og arbeidsmand], , i Hjulby - født i Aunslev 1850, Ane Margrethe Rasmusdatter [pige], , ophold i Nyborg Landsogn - født i Hjulby 1848
1874, 26 December, Viet, Niels Peter Johansson [ungkarl og jernbanearbeider], , i Odense - født 1840 i Vederløfs Førsamling i Sverig - Kronabergs Län, Ane Kirstine Hansen [pige], , ophold i Nyborg - født i Nyborg Dyrehave 1857
1874, 27 December, Viet, Johan Hansen [ungkarl og arbeidsmand], , i Nyborg - født i Rynkeby 1848, Rasmine Juliane Hansen [pige], , ophold i Nyborg - født i Tranekjær Sogn 1844
1874, 29 December, Viet, Niels Petersen [ungkarl og sømand], , af Aunslev Sogn - født i Aunslev sogn 1846, Mette Marie Rasmusdatter [pige], , ophold i Nyborg Landsogn - født i Skaboeshuse 1841