Nyborg, 1856-1862, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1856-1862, Nyborg, Vindinge herred, Svendborg amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvis www.virgo-fyn.dk

1856, 25 Januar, Viet, Lars Hansen [muursvend], , født i Kjærbye 1826, Christiane Guldbrandsen, , datter af matros Guldbrandsen - født i Nyborg - født 1829
1856, 9 Mai, Viet, Peder Christian Sprogøe [matros], , født i Nyborg 1830, Hanne Margrethe Andersdatter, , datter af kornmaaler Anders Rasmussen - født i Nyborg 1827
1856, 1ste Mai, Viet, Hans Christian Pedersen [tømmermand], , født i Gjelsted Sogn 1817, Johanne Nielsdatter, , datter af huusmand Niels Sørensen - født i Bellinge 1815
1856, 10 Mai, Viet, Niels Nielsen [skibstømmermand], , født i Østrup 1822, Amalia Sophie Friis, , datter af reebslagersv. Holger Jacobsen Friis -født i Kjerteminde 1823
1856, 1 Mai, Viet, Peder Jacobsen Christensen [skræddermester], , født i Bøstrup Sogn 1827, Caroline Kirstine Holm, , datter af skomagersv. Henrik Holm - født i Kjerteminde 1816
1856, 4 Mai, Viet, Jens Larsen [tjenestekarl], , født i Tanderup sogn 1828, Caroline Hansdatter, , uægte født i Nyborg 1832
1856, 4 Mai, Viet, Johannes Hinzesen [skibstømmermand], , født i Nyborg 1830, Ane Marie Rasmussen, , datter af sømand Christian Rasmussen - født i Nyborg 1829
1856, 3 Mai, Viet, Christian Johansen [muursvend], , født i Nyborg 1830, Ane Marie Olsen, , datter af hjulmand Mads Olsen - født i Nyborg 1830
1856, 10 Mai, Viet, Hans Peter Michael Hansen [malermester], , født i Skjelskjør 1829, Sophie Charlotte Willumsen, , datter af seilmager H. Willumsen - født i Nyborg 1826
1856, 1 Juni, Viet, Anthon Frederik Kÿhn [væversvend], , født i Fredericia 1828, Anne Cathrine Albertine Jensen, , uægtefødt i Nyborg 1834
1856, 4 Mai, Viet, Christian Jensen [arbeidskarl], , født i Bovense 1832, Karen Pedersdatter, , tømmermand Schüttes enke - født i Bovense 1812
1856, 4 Mai, Viet, Johan Carl Christian Knoop [steenhugger], , født i Gleschendorffs Sogn 1820, Karen Andersdatter, , datter af huusmand Anders Marcussen - født i Skjellerup 1821
1856, 12 Mai, Viet, Poul Christian Hein [procurator og amtsfuldmægtig], , født i Egense 1821, Cecilie Dorothea Jørgensen, , datter af procurator Jørgensen paa Dyrehaugegaard - født 1834
1856, 18 Mai, Viet, Søren Christian Mortensen [matros], , født 1829 i Nyborg, Marie Kirstine Andersen, , datter af skrædder Niels Andersen - født 1826 i Nyborg
1856, 24 Mai, Viet, Søren Hansen [muurmester], , født i Nyborg 1830, Mette Kirstine Hansdatter, , datter af fisker Hans Hansen - født i Nyborg 1831
1856, 25 Juni, Viet, Peter Petersen [muurmester], , født i Nyborg 1815, Julie Annette Hillerung, , datter af skibsbygger Hans Julius Hillerung - født Christianshavn 1829
1856, 24 Mai, Viet, Johan Peter Wilhelm Kromeyer [apotheker], , født i Kjøbenhavn 1825, Flora Cari... Sophie Charlotte Holst, , datter af doctor salige C. Holst - født i Nyborg 1834
1856, 21 Juni, Viet, Rasmus Knudsen [sømand], , født i Faaborg 1822, Nielsine Ibine Larsen, , datter af Ib Larsen - født i Odense 1828
1856, 30 Juni, Viet, Carl Christian Frydendahl Holm Poulsen [kjøbmand], , født i Middelfart 1826, Aurora Helene Stephansen, , datter af skolelærer Stephansen - født i Nyborg 1832
1856, 6 Juli, Viet, Claus Knudsen [dagleier], , født i Allerup 1813, Anne Kirstine Nielsen, , uægte født i Wissenberg Sogn 1815
1856, 3 August, Viet, Jens Sørensen [tjenestekarl], , født i Revninge 1826, Maren Hansdatter, , datter af huusmand Hans Pedersen - født i Flødstrup 1829
1856, 28 September, Viet, Lars Henningsen [tjenestekarl], , født i Søllested 1829, Maren Knudsdatter, , datter af huusmand Knud Larsen - født i Sødinge 1828
1856, 9 August, Viet, Jens Hendriksen [fæstegaardmand], , i Rosilde - født 1815, Karen Hendriksdatter, , datter af gaardmand Hendrik Rasmussen - født i Windinge 1821
1856, 20 September, Viet, Christian Hansen [sergeant], , ved 3 Jægercorps - født i Nørre Aaby 1822, Ingeborg Thorsen, , datter af slagter Thorsen - født i Christianssand 1824
1856, 21 September, Viet, Søren Peter Hansen [sergeant], , 3die Jægercorps - født i Odense 1827, Hartwigsine Wilhelmine Kirstine Hartwigsen, , uægtefødt i Odense 1828
1856, 11 October, Viet, Peder Jensen [tømmerkarl], , født i Herrested 1831, Maren Hansen, , uægtefødt i Aunslev 1834
1856, 5 October, Viet, Rasmus Hansen [klodsemager], , født i Skovbye 1830, Hulda Cecilie Nielsen, , datter af spekhøker Nielsen - født i Kjøbenhavn 1835
1856, 17 October, Viet, Christian Larsen [snedker], , født i Høibye 1829, Anne Marie Pedersdatter, , datter af huusmand Peder Andersen - født i Aunslev 1814
1856, 2 November, Viet, Hans Christian Schou [snedesvend], , født i Rønne, Kirstine Georgine Petersine Bay, , datter af skomagermester Bay - født i Nyborg 1833
1856, 17 October, Viet, Peder Hansen [jernstøberiformer], , født i Nørrebrobye 1833, Marie Elisabeth Carlsen, , datter af hattemagersvend Carlsen - født i Odense 1832
1856, 30 November, Viet, Frederik Nielsen [arbeidsmand], , født i Windinge 1824, Maren Rasmusdatter, , datter af boelsmand Rasmus Nielsen - født i Hesselager 1827
1856, 2 November, Viet, Jørgen Jens Peter Petersen [muursvend], , født i Nyborg 1828, Andriette Hansen, , datter af afgangne dyrlæge Lars Hansen - født i Tranekjær 1828
1856, 9 November, Viet, Ole Rasmussen [muursvend], , født i Seden 1829, Marie Elisabeth Nielsdatter, , datter af vægter Høibye - født i Nyborg 1825
1856, 16 November, Viet, Peder Christian Pedersen [skibstømmermand], , født i Windinge Sogn 1826, Anne Marie Sidsel Sophie Pelck, , datter af blikkenslager Pelck - født i Nyborg 1824
1856, 23 November, Viet, Sophus Wilhelm Christian Petersen [kjøbmand], , født i Herringe 1831, Caroline Mathilde Andersen, , datter af farver Andersen - født i Nyborg 1833
1856, 23 November, Viet, Lauritz Christian Nicolai Lund [styrmand], , født i Nyborg 1825, Laurine Winckler, , datter af lods Søren Winckler - født i Nyborg 1827
1857, 18 Januar, Viet, Rasmus Hansen [tjenestekarl], , født i Barløse 1828, Maren Jensdatter, , datter af huusmand Jens Poulsen - født i Flødstrup 1831
1856, 16 December, Viet, Peter Christensen [karethmagermester], , født i Lyngbye 1831, Margrethe Eisenhardt, , hjulmand Olsens enke - født i Aalborg 1819
1857, 28 Januar, Viet, Niels Andersen Kildemand [styrmand], , født i Bjerrebye Sogn 1819, Jensine Bartholine Jensen, , datter af baadfører Johannes Jensen - født i Nyborg 1826
1857, 18 Januar, Viet, Peder Christian Olsen [styrmand], , født i Nyborg 1822, Anne Kirstine Winckler, , datter af skipper Søren Winckler - født i Nyborg 1816
1857, 21 Marts, Viet, Christen Larsen [gaardmand], , født i Hjulbye 1822, Karen Hendriksdatter, , datter af gaardmand Hendrik Pedersen - født i Hjulbye 1827
1857, 1 Februar, Viet, Niels Olsen [styrmand], , født i Nyborg 1826, Edvardine Marie Lund, , datter af sømand Lars Lund - født i Nyborg 1828
1857, 15 Februar, Viet, Niels Rasmussen [tømmersvend], , født i Allesø 1828, Juliane Knudsen, , enke efter Carl Enoch Nielsen - født i Kjerteminde 1826
1857, 19 Februar, Viet, Peder August Meltz [skibsfører], , født i Nyborg 1825, Edel Sophie Hansen, , datter af gjæstgiver R. Hansen - født i Nyborg 1832
1857, 13 Marts, Viet, Jens Gedde Schütz [skorsteensfeier], , født i Kjøbenhavn 1797, Dorothea Juliane Marie Larsen, , datter af tambour Nommesen - født i Odense 1833
1857, 31 Marts, Viet, Niels Nielsen [tømmermester], , født i Kjøbenhavn 1818, Wilhelmine Steendine Theilgaard, , datter af afd. guldsmed Theilgaard - født i Nyborg 1833
1857, 2 Mai, Viet, Lars Jensen [tjenestekarl], , født i Hjulbye 1827, Anne Marie Dorthea Nielsdatter, , datter af skrædder Niels Larsen - født i Bovense 1818
1857, 10 Mai, Viet, Hans Jørgensen [sømand], , født i Middelfart 1828, Karen Madsdatter, , datter af parcellist Mads Hendriksen - født i Sanderup 1827
1857, 3 Mai, Viet, Niels Nielsen [tjenestekarl], , født i Sall.. 1824, Dorthea Nielsdatter, , datter af huusmand Niels Hansen - født i Stubberup Sogn 1821
1857, 3 Mai, Viet, Peder Christensen [tjenestekarl], , født i Hesselager 1828, Gjertrud Nielsen, , datter af huusmand Niels Knudsen - født i Windinge 1825
1857, 8 Mai, Viet, Hans Peter Lauritz Hansen [skomagermester], , født i Nyborg 1831, Ane Marie Sørensen, , datter af kornmaaler Søren Hansen - født i Korsøer 1829
1857, 7 Juni, Viet, Lars Larsen [arbeidsmand], , født i Dalby 1819, Karen Jeppesdatter, , datter af indsidder Jeppe Hansen - født 1827 i Kogsbølle
1857, 10 Mai, Viet, Jørgen Basse Lund [sømand og enkemand], , født i Kjerteminde 1815, Kirsten Hansen, , datter af huusmand Hans Petersen - født i Kjerte 1831
1857, 2 August, Viet, Peter Jørgensen [arbeidsmand], , født i Bovense Sogn 1823, Karen Petersdatter [enke], , født i Hjulby 1804 - efter huusmand Martinus Christoffersen
1857, 14 Juni, Viet, Jeppe Johannes Prætorius Bischoff [cand.pharm., kjøbmand], , født 1827 i Qvislemark, Edel Barthollette Georgine Høst, , datter af dr. Høst - født i Kjerteminde 1831
1857, 6 August, Viet, Thomas Thygesen [tømmersvend], , født i Frederitz 1828, Nena Marie Petersen [fraskilt], , født i Nyborg 1828 - efter bagersvend Neys
1857, 23 August, Viet, Hans Martin Bigand Kirckner [bagermester], , født i Helsingør 1828, Severine Bondine Catharine Kirstine Pelck, , vaabenmester Jensens enke - født 1819 i Nyborg
1857, 23 August, Viet, Hans Christoffersen [styrmand], , født i Skaboeshuse 1833, Anna Marie Hauan, , datter af sømand Hauan - født i Trondhjem 1833
1857, 13 September, Viet, Rasmus Frantz Christian Gulløv [skomagermester], 28, født i Assens, Marie Olette Olsen [tyende], 37, født i Krageø
1857, 4 October, Viet, Anders Iversen [sømand], , født paa Slipshavn 1822, Johanne Frederikke Rasmussen, , uægte født i Nyborg 1834
1858, 4 April, Viet, Ole Peter Hansen [skibstømrer], , født i Gyrstinge 1824, Ane Birgitte Hansen, , datter af fisker P. Hansen - født i Nyborg 1828
1857, 13 September, Viet, Ole Sørensen [ungkarl], , født i Skibet Sogn 1832, Caroline Chrestensdatter [enke], , født 1810 - efter vertshuusholder Vinckler
1857, 23 October, Viet, Frederik Ludvig Schmidt [premierliutnant], , i Søetaten - født i Kjøbenhavn 1823, Susanne Henriette Suhr, , datter af agent O. B. Suhr i Nyborg - født i Nyborg 1831
1857, 25 October, Viet, Rasmus Rasmussen [tømrer], , født i Vindinge 1824, Lisbette Nicoline Petersdatter, , datter af skolelærer Peter Andersen - født i Nyborg 1822
1857, 29 November, Viet, Christen Olsen [arbeidsmand], , født i Sallinge 1829, Maren Kirstine Christoffersdatter, , datter af Christoffer Hansen - født i Hole i Norge 1830
1857, 27 September, Viet, Christian Emil Klingenberg [møllebestyrer], , født i Kjerteminde 1832, Emma Georgine Guldbrandsen, , datter af sømand L. Guldbrandsen - født i Nyborg 1831
1857, 6 November, Viet, Rasmus Johansen [sømand], , født i Schaboeshuse 1821, Ane Jensdatter, , uægte født i Ullerslev 1818
1857, 6 November, Viet, Martin Christensen Sprogø [sømand], , født i Nyborg 1831, Juliane Marie Nielsen, , datter af baadfører N. Nielsen - født i Kjerteminde 1834
1857, 31 October, Viet, William Bendix Bjerregaard [kjøbmand], , født i Kjøbenhavn 1827, Johanne Kirstine Nielsine Nielsen, , datter af gartner Nielsen i Nyborg - født 1840
1857, 22 November, Viet, Peder Pedersen [arbeidsmand, enkemand], , født i Windinge 1810, Inger Nielsdatter, , dagleier Mads Andersens enke - født i Ellinge 1809
1857, 3 November, Viet, Niels Rasmussen [tømrer], , født i Kjerte Sogn 1828, Ane Kirstine Conradsdatter, , datter af gaardmand Conrad Hansen - født i Aunslev døbt i 1824
1857, 30 October, Viet, Carl Christian Pedersen Bærthelsen [skolelærer], , født i Svendborg 1818, Ingeborg Antoinie Maria Stephansen, , født i Nyborg 1820 - datter af skolelærer Stephansen
1857, 15 November, Viet, Johan Peter Christensen [foureer], , ved 3die Jægercorps - født 1828 i Frederitz, Anna Dorthea Jensen, , datter af Christen Jensen - født paa Nordborg 1827
1858, 17 Januar, Viet, Ivar Knud Eggertsen [matros], , født i Dragøe 1831, Rasmine Rasmussen, , datter af dageleier N. Rasmussen - født i Kjerteminde 1834
1858, 21 Februar, Viet, Johan Carl Christian Hansen [skomagermester], , født i Slagelse 1826, Laurine Albertine Andresen [enke], , født 1825 i Rudkjøbing
1858, 26 Marts, Viet, Lars Larsen [sømand], , født 1835 i Høgby, Frantzine Wilhelmine West, , datter af matros Fr. West - født i Nyborg 1839
1858, 14 Marts, Viet, Lars Christian Kildberg [skrædermester], , født i Kullerup 1833, Hansine Frederikke Mogensen, , datter af daglejer P. K. Mogensen - født i Korsøer 1830
1858, 23 April, Viet, Gustaf Johansson [steenhugger], , født i Marbaiks Sogn i Sverrig 1826, Johanne Marie Madsdatter, , datter af daglejer Mads Knudsen - født i Dyrehaven 1841
1858, 25 April, Viet, Anthon Julius Lund [maler], , i Frørup - født 1829 i Kjøbenhavn, Hansine Jacobine Rasmussen, , datter af skomager J. Rasmussen - født 1836 i Nyborg
1858, 9 Mai, Viet, Anders Thygesen [tjenestekarl], , født 1821 i Revninge, Anne Kirstine Jørgensen, , datter af indsidder Jørgen Madsen - født 1837 i Skalkendrup
1858, 16 Mai, Viet, Hans Nielsen [tjenestekarl], , født 1826 i Refsvindinge, Johanne Andersdatter, , datter af ladefoged Anders Hansson - født 1834 i Ottarp i Sverrig
1858, 16 Mai, Viet, Hans Christian Pedersen [tjenestekarl], , født i Kogsbølle 1823, Lise Jensdatter, , født i Revninge 1811
1858, 18 Mai, Viet, Anders Rasmussen [huusmand], , i Vindinge - født 1805 i Bovense, Ane Marie Conradsen, , datter af gaardmand Conrad Hansen - født 1813 i Aunslev
1858, 19 Mai, Viet, Christen Andersen Luxhøi [premierlieuten.], , ved 3 Jægercors - født 1818 i Ydbye, Petrea Wilhelmine Cecilia Petersen, , datter af uhrmager H. Petersen - født 1822 i Nyborg
1858, 22 Mai, Viet, Anders Christensen [muursvend], , født 1833 i Vindinge, Anne Sophie Frederikke Ranthe, , datter af sømand Iver Ranthe - født 1835 i Nyborg
1858, 5 Juni, Viet, Mads Madsen Trunderup [commandderserg.], , ved 3 Jægercorps - født 1828 i Jordløse, Marie Kirstine Winckler, , datter af skibsmand C. H. Winckler - født i Nyborg 1828
1858, 30 Juli, Viet, Jens Caspar Rasmussen [snedkermester], , født i Nyborg 1829, Rasmine Hansen, , datter af signalist Hansen - født i Nyborg 1833
1858, 4 Juli, Viet, Hans Peter Nielsen [muursvend], , født i Nyborg 1828, Hansine Rasmine Petrea Nielsen, , datter af dagleier N. Nielsen - født i Nyborg 1830
1858, 11 Juli, Viet, Hans Rasmussen [tjenestekarl], , født i Verninge 1830, Nicoline Madsdatter, , datter af indsidder Mads Hansen - født i Ullerslev 1834
1858, 31 Juli, Viet, Johan Bernhard Pelck [malermester], , født i Nyborg 1830, Frederikke Caroline Christiane Michelsen, , datter af møller Michelsen - født i Fredericia 1835
1858, 18 September, Viet, Frantz Ludvig Winsløw [premierlieutnant], , i 3 Jægercorps - født 1831, Sophie Henriette Schalburg, , datter af cammerraad Schalburg - født i Nyborg 1834
1858, 23 October, Viet, Lars Rasmussen [boelsmand], , født i Revninge 1831, Anne Hansdatter, , datter af Maren Sørensdatter - født i Nyborg Durehaugen 1827
1858, - [dato ikke indført], Viet, Christian Anders Eilertsen [malersvend], , født i Lumby 1834, Edel Caroline Rasmussen, , datter af brændeviinsbrænder Rasmussen - født i Nyborg 1838
1858, 30 October, Viet, Christian Christensen [smedemester], , født i Nyborg 1832, Johanne Frederikke Andrea Hartvigsen, , datter af lysestøber Hartvigsen - født i Frederiksberg 1841
1858, 26 October, Viet, Søren John Jørgensen [skrædermester], , født i Amsterdam 1833, Anne Marie Pedersen, , datter af smaakjører Rasmus Pedersen - født i Nyborg 1832
1858, 14 November, Viet, Niels Larsen [snedkersvend], , født 1829 i Nyborg, Anne Margrethe Hansdatter, , datter af huusmand Hans Hansen - født 1836 i Dyrehaugen
1858, 7 November, Viet, Rasmus Johansen [skomagersvend], , født i Bovense 1826, Clausine Hansen, , født i Rynkebye 1830
1858, 4 December, Viet, Johan Edvard Heinrich Antonius Breckwoldt [maskinmester], , født i Altone 1832, Nicoline Jensine Eibye, , datter af smed Eibye - født i Nyborg 1839
1858, 19 December, Viet, Johan Henrich Hansen [fisker], , født i Humble 1832, Johanne Andrine Madsdatter, , datter af Sidsel Madsdatter - født i Nyborg 1838
1858, 12 December, Viet, Niels Erichsen [foureer], , ved 3 Jægercorps - født i Harrendrup 1825, Marie Elisabeth Johansen, , datter af berider R. Johansen - født i Odense 1837
1859, 8 Januar, Viet, Rasmus Sørensen [skrædermester], , født 1833, Malthatine Frederikke Tronhjem, , datter af sømand J. P. Tronhjem - født 137 i Nyborg
1858, 26 December, Viet, Hans Hansen [styrmand], , født i Bøstrup Sogn 1828, Caroline Petresine Rasmussen, , datter af tømmermand Mads Rasmussen - født 1835 i Nyborg
1859, 19 Marts, Viet, Christopher Madsen [tømrer], , født i Ullerslev 1829, Karen Nielsdatter, , datter af sognefoged Niels Rasmussen - født 1822 i Hjulbye
1858, 30 Juli, Viet, Edvard August Eggebrecht [kleinsmedsvend og sergeant], 30, ved 3die Jægercorps, Anne Marie Gommesen [modehandlerinde], 33,
1859, 4 Februar, Viet, Frederik Jørgensen [snedkersvend], , født 1810 i Nyborg, Hanne Dorthea Rasmussen, , pleiedatter af bødker Ahrentzen - født 1829 i Nyborg
1859, 6 Marts, Viet, Peder Rasmussen [tømmersvend], , født i Nyborg 1834, Kirsten Jensen, , datter af boelsmand Jens Nielsen - født 1837 i Nordenhuse i Aunslev
1859, 26 Marts, Viet, Christian Michael Gandrup [kjøbmand], , født i Aarbye 1834, Clara Emilie Hansen, , datter af kjøbmand H. Hansen - født i Nyborg 1836
1859, 21 April, Viet, Jens Jensen [smedesvend], , født i Svendborg 1830, Bolette Christiane Sterregaard, , datter af meelhandler Sterregaard - født i Slagelse 1831
1859, 23 April, Viet, Anders Christian Andersen [vaabenmester, dannebrogsmand], , ved 3 Jægercorps - født i Skydebjerg 1821, Emilie Christine Lund, , datter af skrædermester J. F. Lund - født i Kjøbenhavn 1832
1859, 23 April, Viet, Hendrik Wilhelm Willumsen [seilmagermester], , i Nyborg - født i Nyborg 1822, Lovise Frederikke Henriksen, , datter af sergeant Henriksen - født i Odense 1837
1859, 3 Juni, Viet, Carl Hendrik Buncke [styrmand], , født i Nyborg 1829, Abelone Henriette Hendriksen, , datter af dagleier Hendrik Svendsen - født i Nyborg 1833
1859, 7 Mai, Viet, Frederik Ludvig Hermansen [secondlieutnant], , ved 3 Jægercorps - født 1830, Christiane Elisabeth Birch, , datter af pensioneret toldbetjent Birch - født i Nyborg 1828
1859, 11 Juni, Viet, Hans Hansen [dagleier], , født i Veflinge 1817, Karen Pedersdatter, , datter af Bodil Olsdatter - født i Refsvindinge 1818
1859, 8 Mai, Viet, Hans Peter Petersen [sømand, enkemand], , født i Nyborg 1824, Gjertrud Marie Laurine Larsen, , datter af vægter Larsen - født i Nyborg 1816
1859, 6 Mai, Viet, Hans Christian Jespersen [kammerassesser, procurator], , i Odense - født 1819, Johanne Thomine Aagaard, , datter af justitsraad Aagaard - født 1825
1859, 15 Mai, Viet, Hans Povlsen [træskomand], , født i Sigersted 1824, Gjertrud Pedersen, , datter af Maren Iversen - født i Sulkendrup 1838
1859, 5 Juni, Viet, Frantz Emilius Hansen [snekkersvend], , født 1831 i Kjøbenhavn, Sophie Lisette Ehlers, , født i Westensee 1834
1859, 21 August, Viet, Hans Pedersen [tømrer], , født i Kogsbølle 1826, Sidsel Olsdatter [enke], , efter smaakjører Mikkel Jensen - født i Ellinge 1808
1859, 5 Juni, Viet, Christian Nielsen [skibstømmermand], , født i Tved 1827, Martha Christine Godfredsen, , født 1831
1859, 13 Juni, Viet, Peder Hansen [tjenestekarl], , født i Odense 1822, Emma Amalia Lovise Augusta Grønbech, , født i Kjøbenhavn 1826
1859, 1 Juli, Viet, Poul Larsen [styrmand], , født i Nyborg 1829, Anna Birgitte Schulin, , skomagermester N. L. Schulins datter - født i Flensborg 1835
1859, 10 Juli, Viet, Jens Christian Larsen Høisgaard [arbeidsmand], , født 1817 i Haderup, Maren Anne Margrethe Jørgensdatter, , datter af huusmand Jørgen Christiansen - født 1811 i Ryslinge
1859, 3 Juli, Viet, Lars Norop [snedkersvend], , født i Rødbye 1836, Frederikke Henriette Soelberg, , datter af skomagermester Soelberg - født i Nyborg 1838
1859, 24 Juli, Viet, Lars Nielsen Larsen [ungkarl, skomagersvend], , født i Nyborg 1835, Hanne Nielsen [pige], , af Nyborg - født i Bøstrup 1829
1859, 21 August, Viet, Olof Bentzon [dagleier], , født i Ellestorp i Halland 1810, Sidsel Madsdatter [pige], , født i Skaboeshuse 1812
1859, 31 Juli, Viet, Heinrich Tagge [skibstømmermand, enkemand], , født i Svendborg 1817, Kirsten Hansdatter, , datter af indsidder Hans Hansen - født i Reistrup 1825
1859, 18 September, Viet, Peder Hansen [ungkarl, tjenestekarl], , født 1829 i Bovense, Anne Margrethe Madsen [pige], , født i Kleven i Mandals Præstegaard 1831
1859, 12 November, Viet, Morten Larsen [ungkarl, indsidder], , i Hjulbye - født 1826 i Refsvindinge, Maren Jensdatter [pige], , født 1829 i Hjulbye
1859, 3 September, Viet, Chr. Gottlieb Aug. Koch [overcommandeersergeant], , af Nyborg, Anne Marie Guldbek [jomfru], , af Raunholdt
1859, 26 December, Viet, Peder Jacob Ernst [dagleier, enkemand], , født 1822, Ane Marie Christensen [pige], , født i Middelfart 1820
1859, 14 October, Viet, Johann Carl Eduard Fielitz [barbeer], , Nyborg - født i Bøitzenburg 1831, Else Margrethe Elise Larsen [jomfru], , Nyborg - født i Svendborg 1827
1859, 21 October, Viet, Jørgen Jensen [ungkarl, amtstuefuldmægtig], , Nyborg - født i Dorum 1832, Sophie Dorthea Zachariassen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1834
1859, 23 October, Viet, Niels Christoffersen [ungkarl, klodsemager], , Nyborg - født i Giislev Sogn 1818, Ane Cathrine Pedersdatter [enke], , efter hørsvinger Peder Hansen - født i Sentved 1826
1859, 19 November, Viet, Hans Andersen [ungkarl, tjenestekarl], 48, i Nyborg, Karen Larsdatter [pige], , Nyborg - født i Ullerslev 1813
1859, 6 November, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl, muursvend], , Nyborg - født i Allesøe 1822, Anne Kirstine Pedersdatter [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1831
1859, 22 October, Viet, Ole Edvardsen [enkemand, beslagsmed], , ved 6 Dragonregiment i Wandsbek - født i Nyborg 1819, Marie Larsen [jomfru], , født i Nyborg 1821
1859, 4 December, Viet, Poul Hansen Johansen [ungkarl, skomagermester], , Nyborg - født i Nyborg 1835, Jensine Cathrine Olsen [pige], , Nyborg - født i Kjerteminde 1834
1859, 13 November, Viet, Hendrik Hansen [enkemand, dagleier], , Nyborg - født 1815, Dorthe Hansdatter Holm [pige], , Nyborg - født 1829
1859, 27 November, Viet, Otto Emil Hammerich [ungkarl, snedkersvend], , Nyborg - født 1837 i Kjøbenhavn, Elna Catharina Nilsdatter [pige], , Nyborg - født 1834 i Malmø
1859, 11 December, Viet, Peder Nielsen [ungkarl, sømand], , Skaboeshuse - født 1834 i Skaboeshuse, Ane Cathrine Jensen [pige], , Skaboeshuse - født i Nordenhuse 1834
1859, 21 December, Viet, Jens Christian Hansen [handelsmand], , Horringe - født 1824, Inger Kirstine Nielsine Jensdatter [jomfru], , Nyborg - født i Ringe Sogn 1826
1859, 16 December, Viet, Poul Poulsen [ungkarl, forpagter], , af Dyrehavestedet - født 1833 paa Dræby ved Munkebo Sogn, Augusta Frederikke Hammerich [jomfru], , Nyborg - født i Kjøbenhavn 1833
1860, 20 Januar, Viet, Hans Carl Hansen [malersvend, ungkarl], , Nyborg - født 1837 i Kjøbenhavn, Elisabeth Nielsen [pige], , Nyborg - født i Svendborg 1840
1859, 16 November, Viet, Anders Jespersen [ungkarl], , Nyborg - født i Davinde 1829, Ane Marie Petersen, , Nyborg - født i Hesselager 1836
1860, 29 Januar, Viet, Christian Frederik Heinrich Køpke [skrædder, ungkarl], , Vindinge Bye - født 1835 i Nienhoff, Johanne Jørgensen [pige], , Nyborg - født 1828 i Vindinge
1860, 22 Januar, Viet, Carl Peter Esland [ungkarl, tjenestekarl], , Nyborg - født i Vindinge 1828, Ane Marie Magdalene Christensen, , Nyborg - født i Marstal 1822
1860, 31 Marts, Viet, Dines Hendriksen [gaardfæster], , i Hjulby - født 1824, Anne Larsdatter [pige], , Hjulby - født i Hjulby 1826
1860, 19 Februar, Viet, Peder Jørgensen [enkemand, dagleier], , Nyborg - født 1815, Anne Hansen [enke], , Nyborg - efter dagleier Hans Hansen - født 1826 i Dyrehaugen
1860, 12 Februar, Viet, Niels Hansen [ungkarl, signetstikker], , Nyborg - født i Slangerup 1817, Anne Hansdatter, , Nyborg - født i Schaboeshuse 1817
1860, 29 April, Viet, Erik Pedersen [ungkarl, officeeroppasser], , ved 19 Bat. Nyborg - født 1829 i Windelev, Pouline Madsdatter [pige], , født 1828
1860, 13 Mai, Viet, Jens Larsen [ungkarl, tjenestekarl], , i Nyborg - født i Westerskjerninge 1829, Margrethe Rasmussen [tjenestepige], , født i Svinninge 1831
1860, 28 September, Viet, Peter Bertram Gøtz [ungkarl, skomagermester], , af Nyborg - født i Kjøbenhavn 1830, Marie Rasmusdatter Andersen [pige], , født 1839 i Nyborg
1860, 24 August, Viet, Christen Nielsen [ungkarl, værtshuusholder], , af Give Sogn i Veile Amt - født 1836, Ane Cathrine Madsen [pige], , af Nyborg - født 1841
1860, 24 Juli, Viet, Peter Christian Jørgensen [sømand, ungkarl], , af Nyborg - født i Nyborg 1840, Mette Kirstine Madsen, , af Nyborg - hidkommen fra Viborg - født 1839 i Fredericia
1860, - [dato ikke indført], Viet, Christen Olsen [ungkarl, strømpehandler], , af Aulum i Jylland - født 1826, Ane Rasmussen [enke], , efter værtshuusholder Søren Rasmussen i Nyborg - født 1813
1860, 8 September, Viet, Niels Carl Peter Rasmussen [ungkarl, skomagermester], , født i Nyborg 1833, Rasmine Jørgine Larsen [ugift], , født i Nyborg 1834
1860, 2 September, Viet, Erik Østerberg [ungkarl, skomagersvend], , Nyborg - født 1832 i Søby ved Christiansstad, Cathrine Marie Bagger [pige], , Nyborg - født i Flensborg 1837
1860, 9 September, Viet, Christian Madsen [ungkarl, dagleier], , paa Holmen - født 1834, Karen Rasmusdatter [pige], , paa Holmen - født 1823
1860, 9 September, Viet, Johan Carl Jørgen Olsen [ungkarl, sømand], , Nyborg - født i Nyborg 1824, Anne Marie Sørensen [pige], , Nyborg - født i Svendborg 1838
1860, 14 October, Viet, Ivar Pedersen [tjenestekarl], , Nyborg - født 1824, Sophie Nielsdatter [pige], , født 1832
1860, 8 September, Viet, Mads Hansen Madsen [ungkarl, skibsfører], , af Nyborg - født 1830 i Seden ved Odense, Janetta Hansine Hansen [pige], , født i Trondhjem 1826
1860, 29 September, Viet, Lars Holst Larsen [ungkarl], , af Nyborg - født 1836 i Nyborg, Dorthea Elisabeth Flindt [jomfru], , født 1834 i Bogense
1860, 11 November, Viet, Friederich Ludvig Nicolaus Dircks [ungkarl, brolægger], , født 1836, Sabine Birgitte Rasmussen [enke], , efter værtshuusholder Carl Nielsen - født 1830
1860, 28 October, Viet, Rasmus Minor Nielsen [ungkarl], , tjener skipper Smørholm i Nyborg - af Marstal - født 1826 i Marstal, Karen Nielsdatter [pige], , tjener skipper Smørholm i Nyborg - født i Kullerup 1834
1860, 17 November, Viet, Niels Larsen [ungkarl, gaardmand], , af Høybye Mark ved Odense - født 1824 sammesteds, Gjertrud Marie Frantzen [pige], , af Dyrehaugegaard ved Nyborg - født i Aarslev 1837
1860, 18 November, Viet, Christian Hansen, , Nyborg - født 1820, Sophie Christiansdatter [pige], , Sølyst - født 1830
1860, 28 October, Viet, Christian Nicolai Bager [ungkarl, skorsteensfeiermester], , Nyborg - født i Nyborg 1836, Oline Jensine Nielsen (kaldet Petersen) [pige], , Nyborg - født i Vindinge 1833
1860, 26 December, Viet, Simon Christian Olsen [skomagermester, enkemand], , Nyborg - født 1827, Johanne Oline Bay [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1836
1860, 10 October, Viet, Hans Jacobsen [ungkarl], , tjenende kammerherre Cederfeld i Nyborg - født 1823 i Steenstrup Sogn, Gjertrud Marie Pedersen [pige], , tjener hos lieutenant Harboe i Nyborg - født 1837 i Nyborg (Auernakke)
1860, 26 October, Viet, Peder Nicolai Petersen [enkemand, skomagermester], , af Odense - født 1828 i Odense, Marie Jensen [jomfru], , af Nyborg - født i Nyborg 1836
1861, 3 Marts, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl, arbeidsmand], , af Nyborg - født 1813 i Skjellerup Sogn, Anne Marie Larsen [pige], , af Kassebølle i Simmerbølle Sogn paa Langeland - født 1833
1860, 26 November, Viet, Hans Christian Theodor Christiansen [ungkarl, handelsbetjent], , Nyborg - født 1837, Anna Christine Hansen [jomfru], , Nyborg - født 1842
1860, 23 December, Viet, Hans Friis [enkemand, mægler], 38, , Ida Beck [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1839
1861, 24 Februar, Viet, Mads Johansen [ungkarl, skræder], , boende i Frørup - født 1833, Ane Marie Martinsdatter [pige], , af Hjulby - født 1830
1861, 10 Februar, Viet, Christian Jensen [ungkarl, huusfæster], , i Bovense - født i Hjulby 1833, Ane Dorthea Christensen [pige], , Nyborg - født i Bovense 1832
1861, 3 Marts, Viet, Georg Luis Heinrich Wandschneider [ungkarl, bagersvend], , Nyborg - født i Kiel 1837, Vilhelmine Meier [pige], , Nyborg - født i Odense 1839
1861, 28 Februar, Viet, Mads Madsen [ungkarl], , Tullebølle Sogn - født i Tullebølle paa Langeland 1827, Johanne Marie Jørgensen [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1825
1861, 24 Februar, Viet, Rasmus Andersen [veimand, ungkarl], , Piilshuse ved Nyborg - født 1833 i Piilshuse ved Nyborg, Mette Kirstine Jensen [pige], , Nyborg - født 1832
1861, - [dato ikke indført], Viet, Jens Andersen [skræddersvend], , Nyborg - født Bostrup 1828, Ane Cathrine Christensen [pige], , Nyborg - født i Marstal 1824
1861, 22 Marts, Viet, Hans Peter Eibye [ungkarl, garver], , Nyborg - født 1827, Karen Frederiksen [jomfru], , Nyborg - født 1824
1861, 5 Mai, Viet, Rasmus Rasmussen [tømmerkarl], , Nyborg - født 1817, Pouline Poulsen [enke], , efter dagleier Johannes Thomsen - født 1829
1861, 12 Mai, Viet, Hendrik Svendsen [ungkarl, snedkersvend], , Nyborg - født 1833 i Veile, Marie Cathrine Brach [pige], , Nyborg - født i Norgborg 1826
1861, 17 Mai, Viet, Jørgen Gormsen [ungkarl, muursvend], , Nyborg - født 1826 i Villestofte Paarup Sogn, Rasmine Rasmussen [pige], , ophold i Nyborg - af Fuglevig Mølle i Vissenberg Sogn - født 1829
1861, 12 Mai, Viet, Lars Nielsen [ungkarl, muursvend], , Nyborg - født 1832 i Refsvindinge, Marie Christiane Hansen [pige], , Nyborg - født i Dyrehaugen ved Nyborg 1835
1861, 16 Juni, Viet, Henning Jørgensen [ungkarl, tjenestekarl], , hos kjøbmand Winckler i Nyborg - født i Bovense Sogn 1817, Ane Marie Pedersen (kaldet Dideriksdater) [pige], , af Piilshuse ved Nyborg - født 1834
1861, 19 Mai, Viet, Christian Peder Larsen [smedemester, enkemand], , Nyborg - født 1815, Karen Marie Pedersen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1818
1861, 26 Mai, Viet, Anders Hemmingsen [ungkarl, muursvend], , Nyborg - født i Kullerup 1834, Oline Christine Mogensen [pige], , Nyborg - født 1831
1861, 11 Juni, Viet, Jacob Christian Bentzon [enkemand, dagleier og sygesergeant], , Nyborg - født i Kjøbenhavn 1798, Ane Hedevig Bech [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1812
1861, 21 Juli, Viet, Dines Conradsen [ungkarl, boelsmand], , Nyborg - født i Aunslev 1822, Ane Margrethe Hansen [pige], , Nyborg - født i Sanderum 1830
1861, 28 Juli, Viet, Christian Friedrich Wolff [ungkarl, snedkersvend], , Nyborg - født i Husum 1836, Karen Marie Jensen [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1833
1861, 1 September, Viet, Morten Larsen [ungkarl, avlskarl, dannebrogsmand], , i Skjellerup Sogn - født i Ullerslev 1825, Karen Marie Buch [pige], , Nyborg - født i Gjerup 1830
1861, 11 September, Viet, Carl Emil Kirketerp [sognepræst], , til Uldum og Langeskov Menigheder i Ribe Stift - født 1821, Hedevig Antoinette Vilhelmine de Crigny [frøken], , født 1822
1861, 27 September, Viet, Lars Petersen [tømmermester], , i Nyborg - født 1835, Andrea Frederikke Christence Knudsen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1841
1861, 26 September, Viet, Ludvig Idor Sørensen [ungkarl, kjøbmand], , i Nyborg - født 1832 paa Christianshavn, Hansine Caroline Hansen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1840
1861, 20 October, Viet, Eduard Jacob Hans Hansen [ungkarl, typograph], , Nyborg - født i Kjøbenhavn 1830, Jensine Kirstine Fraun [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1840
1861, 10 November, Viet, Niels Hansen [ungkarl], , Nyborg - født 1831, Anne Christiansen [pige], , Holmen ved Nyborg - født 1845
1861, 27 Juli, Viet, Hans Hansen [ungkarl, tjenestekarl], , Nyborg - født 1837, Oline Cathrine Johansen [pige], , Nyborg - født 1833
1861, 1 November, Viet, Mathias Thomsen Stenderup [ungkarl, tobakshandler], , Nyborg - født i Fredericia 1834, Marie Christiane Schmidt [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1838
1861, 3 November, Viet, Johan Peter Hansen [ungkarl, fisker], , Holmen ved Nyborg - født 1829, Lise Dorthea Andersen [pige], , Nyborg - født 1836
1862, 18 Januar, Viet, Jens Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], , Aunslev By - født 1834, Mette Margrethe Nielsdatter [pige], , Hjulby - født i Hjulbye 1832
1861, 15 December, Viet, Peter Emil Severin Lindhard [ungkarl, kleinsmedsvend], , Kongshøi Hammerværk - født i Slagelse 1830, Anne Cathrine Olsen [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1827
1862, 12 Januar, Viet, Gustav Adolf Buk [ungkarl, skrædder, arbeidsmand], , Nyborg - født 1835, Anne Kirstine Jensdatter [pige], , Nyborg - født i Ullerslev 1828
1862, 10 Januar, Viet, Carl Christoffer Leisner [ungkarl, krydsbetjent], , Nyborg - født i Assens 1833, Erasmine Bolettine Julie Rasmussen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1835
1862, 2 Februar, Viet, Hans Hansen [ungkarl, tjenestekarl], , Nyborg - født i Bogense 1824, Hanne Marie Hansen [pige], , Nyborg - født i Rudkjøbing 1839
1862, 17 Januar, Viet, Anders Hansen [enkemand, karethmager], , i Odense - født 1824, Johanne Rasmine Winchler [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1833