Nyborg, 1862-1869, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1862-1869, Nyborg, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1862, 16 Februar, Viet, Jørgen Christensen [ungkarl, tjenestekarl], , Nyborg - født i Aunslev 1822, Ane Madsdatter [pige], , Dyrehaugen - født i Kullerup 1822
1862, 13 April, Viet, Poul Frederiksen [fæstehuusmand, enkemand], 65, i Dyrehaven, Ane Kirstine Madsdatter [pige], , af Hjulbye - født i Vindinge 1829
1862, 6 April, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl, tjenestekarl], , Nyborg - født 1827 - confirmeret i Tommerup, Else Marie Hansdatter [pige], , Nyborg - født 1827 - confirmeret i Herrested
1862, 18 Marts, Viet, Jørgen Peter Hansen [ungkarl, forvalter], , Adlersborg - født i Falsled i Svanninge Sogn, Elise Sophie Frank [jomfru], , Nyborg - født i Kjøbenhavn 1834 - confirmeret i Nyborg
1862, 28 Marts, Viet, Johan Jacob Michael Petersen [ungkarl, sergeant], , ved 19 Bat: 4 Comp. i Nyborg - født i Fredericia 1835, Ane Marie Frederikke Eggerdine Buus [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1835
1862, 4 Mai, Viet, Hans Hansen [ungkarl, tjenestekarl], , i Nyborg - født i Nyborg 1834, Sophie Nielsdatter [pige], , Nyborg - født i Maare i Herrested Sogn 1831
1862, 24 April, Viet, Waldemar Petersen [ungkarl, bagermester], , i Nyborg - født i Nyborg 1836, Martha Hansine Maria Jacobsen [jomfru], , af Nyborg - født paa Kjergaard
1862, 25 April, Viet, Andreas Peter Andersen [ungkarl, snedkermester], , Nyborg - født i Nyborg 1835, Anna Cathrine Hansen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1838
1862, 13 April, Viet, Niels Christian Bøgsted [ungkarl, slagter], , Nyborg - født i Aalborg 1838, Caroline Uldrikke Nielsen, , Nyborg - født i Dyrehaven 1828
1862, 20 April, Viet, Christian Jacob Hohlweg Christiansen [ungkarl, kjøbmand], , født i Eyby 1833, Mathilde Beck [jomfru], , kjøbmand Jens Arndt Becks datter - født i Nyborg 1840
1862, 4 Mai, Viet, Hans Sørensen Bergsvendsen [enkemand, fyrbøder], , paa Damskibet 'Gerda' - født i Korsøer 1830, Anne Kirstine Thomsen [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1826
1862, 4 Mai, Viet, Niels Ivarsen [vævermester], , Nyborg - født i Nyborg 1833, Andrea Vilhelmine Pedersen [pige], , Nyborg - født i Svendborg 1838
1862, 4 Mai, Viet, Anders Hansen [ungkarl, tjenestekarl], , Nyborg - født i Ullerslev 1826, Ane Cathrine Sophie Larsdatter [pige], , Nyborg - født 1831 i Skjellerup
1862, 11 April, Viet, Poul Nielsen [ungkarl, skomager], , født i Hjortkjær 1830, Madsine Hansen [pige], , Nyborg - født i Kjerteminde 1834
1862, 3 Juni, Viet, Jesper Carl Brinck [ungkarl, kjøbmand], , Nyborg - født i Odense 1829, Christiane Christiansen [jomfru], , Nyborg - født 1837
1862, 27 Juli, Viet, Hans Hansen [ungkarl, tjenestekarl], , af Nyborg, Oline Cathrine Johansen [pige], , af Nyborg
1862, 5 October, Viet, Christian Køhler [møllersvend, ungkarl], , Nyborg - af Kogsbølle født 1838, Marie Jacobsen [pige], , Nyborg - af Sanderum Sogn født 1832
1862, 21 September, Viet, Christian Heinrich Friederich Kruse [ungkarl, steenhugger], , Nyborg - født 1832, Else Kirstine Frederikke Nielsen [enke], , Nyborg - enke efter Rasmus Rasmussen Frigaard - født 1822
1862, 12 September, Viet, Hans Preben Marius Wognsen [ungkarl, forpagter], , af Fjeldebro - født 1832, Rasmine Jensine Winckler [frøken], , Fjeldebro - født 1843 i Nyborg
1862, 17 October, Viet, Niels Georg Hansen [ungkarl, smedemester], , Nyborg - født i Nyborg 1834, Betty Stephansen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1836
1862, 1 November, Viet, Jens Lindqvist [enkemand, huusmand], , Broholm - født 1812, Johanne Marie Hansdatter [pige], , Nyborg - født 1825 i Bovense
1862, 31 October, Viet, Hans Hansen [ungkarl, postcontrasent], , Nyborg - født i Nyborg 1836, Laura Hansine Lund [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1836
1862, 26 October, Viet, Anders Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl], , Nyborg - født i Skjellerup 1835, Lydia Lovise Petersen [pige], , Nyborg - født i Svendborg 1834
1862, 29 October, Viet, Hieronumus Friderich Leckband [ungkarl, kurvemager], , født 1826, Ida Amalia Hvalsøe [født Andersen, enke], , enke efter maler Carl Hvalsøe i Odense - født 1833
1862, - [ingen dato], Viet, Hans Christian Andersen [ungkarl, skomagersvend], , Nyborg - født i Pedersberg 1839, Jacobine Karen Marie Mathilde Hansen [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1843
1862, 30 November, Viet, Georg Christian Anton Petersen [ungkarl, photograph], , født i Nyborg 1838, Marie Christiane Rademacher [jomfru], , født i Nyborg 1842
1863, 18 Januar, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl, arbeidsmand], , født i Scheby Sogn 1835 - arbeider paa Jernbanen, Ane Cathrine Nielsen [pige], , af Nyborg - født i Allerup 1835
1863, 16 Januar, Viet, Albrecht Schmidt [ungkarl, snedkermester], , Nyborg - født 1836, Ane Kirstine Svendsen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1837
1862, 30 December, Viet, Chrisen Jensen Vestergaard [ungkarl, dreiersvend], , Nyborg - født i Faberg ved Lemvig i 1835, Magret Nielsen Bengt [enke], , enke efter Fors Per Erisen - født i Mora Pastorat i Sverrig 1837
1863, 6 Februar, Viet, Frederik Julius Knudsen [ungkarl, kjøbmand], 26, Nyborg - født i Odense, Anne Kirstine Knudsen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1839
1863, 22 Februar, Viet, Jørgen Larsen [ungkarl, tjenestekarl], , Nyborg - født i Hjulby 1835, Karen Larsen [pige], , Hjulby - født i Bovense Sogn 1836
1863, 3 Mai, Viet, Jens Christian Jensen [ungkarl], , Nyborg - født i Ragaard i Thorslev Sogn 1832, Anne Magrethe Sophie Dietz [pige], , Nyborg - født i Hesselager 1837
1863, 3 Mai, Viet, Henrik Wohlers [ungkarl, møllersvend], , Røde Mølle i Svindinge Sogn - født i Frørup 1830, Anne Magrethe Pedersen [pige], , Nyborg - født i Ørbæk Sogn 1832
1863, 10 Mai, Viet, Hans Mortensen [skomagermester], , Nyborg - født i Ullerslev 1834, Marie Kirstine Hansen [pige], , Nyborg - født i Troense i Bregninge Sogn
1863, 3 Mai, Viet, Knud Thomassen [snedkersvend, ungkarl], , Nyborg - født i Aunslev 1837, Marie Caroline Clausen [jomfrue], , Nyborg - født i Nyborg 1838
1863, 10 Mai, Viet, Carl Bartholin Hansen [ungkarl, skomagermester], , født i Nyborg 1835, Anne Marie Pedersen [pige], , født paa Halleridskov ved Svendborg
1863, 30 Mai, Viet, Søren Andreas Rasmussen [ungkarl, malermester], , i Nyborg - født i Nyborg 1833, Frederikke Hansine Bjelke [jomfru], , afdøde handskemager Bjelkes datter - født i Nyborg 1837
1863, 31 Mai, Viet, Carl Friederich Bartholdy [ungkarl og gartner], , i Nyborg - født i Frederiksort 1833, Ane Marie Larsen [pige], , født i Bovense 1833-havde sidst tjeneste hos smed Christensen i Nyborg
1863, 25 Mai, Viet, August Friederich Jacobsen [kurvemagermester, ungkarl], , Nyborg - født i Schwabstedt i Husum Amt, Kirstine Marie Høgsted [fraskilt], , født i Hjørring - C. P. H. Bocks fraskilte hustrue
1863, 7 Juni, Viet, Christen Søndahl Jørgensen [ungkarl, sømand], , født 1837 i Nyborg, Karen Kirstine Svendsen [jomfru], , af Nyborg - født 1836 i Nyborg
1863, 28 Juni, Viet, Jørgen Jørgensen [enkemand, litsenbroder], , født 1800 i Nyborg, Johanne Pedersen [pige], , født 1837 i Svendborg - for tiden tjenende i Nyborg
1863, 19 Juni, Viet, Carl Adolph Bøge [ungkarl, overspillemand], , ved 19 Inf. Bat. i Nyborg - født i Bramstedt 1836, Anna Steffen [jomfru], , Nyborg - født i Rendsborg 1837
1863, 23 August, Viet, Lars Hansen [ungkarl, arbeidsmand], , Nyborg - født i Hemmershøi Sogn 1839, Anne Sophie Mortensen [pige], , Nyborg - født 1838
1863, 6 August, Viet, Jens Andreas Østerby [enkemand, bagermester], , i Nyborg - født i Nyborg 1824, Anne Marie Kirstine Høeg [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1840
1863, 27 September, Viet, Lars Pedersen [ungkarl, tjenestekarl], , i Hjulby - født i Rosilde 1826, Maren Madsdatter [pige], , Hjulby - født i Hjulby 1831
1863, 3 September, Viet, Carl Adolph Wolff [ungkarl, kjøbmand], , i Nyborg - født 1828 i Nyborg, Anne Camille Larsen [frøken], , Nyborg-skibstømrer Rasmus J. Bonnesen adoptivdatter - født 1846 i Kbh
1863, 4 October, Viet, Julius Jørgensen [enkemand, krydstoldbetjent], , født 1816, Christiane Amalie Bencke [jomfru], , Nyborg - født 1824
1864, 8 Januar, Viet, Ditlev Nielsen [ungkarl, sømand], , af Nyborg - født 1838, Martine Mathilde Larsen [pige], , tjenende politibetjent Olsen i Nyborg - født 1839
1863, 23 October, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl, snedkermester], , i Nyborg - født 1832 i Nyborg, Petræa Marie Nielsine Nissen [jomfru], , af Nyborg - født 1840
1863, 5 November, Viet, Andreas Søren Thorsen [ungkarl, detailhandler], , Nyborg - født 1831, Henriette Dorthea Cathrine Jørgensen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1847
1863, 8 November, Viet, Hans Mortensen Jensen [ungkarl, sergeant], , Husum - født i Tryggelev 1831, Sophie Frederikke Vilhelmine Kreutzer [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1839
1863, - [ingen dato indført], Viet, Niels Nielsen [ungkarl], , arbeider paa Jernbanen - født 1842 i Frølunde Taarnborg Sogn, Maren Dorthea Hansen [pige], , tjente paa Juelberg som malkepige - født 1836 i Viby
1863, 1 December, Viet, Carl Christian Buus [ungkarl], , Nyborg - født i Nyborg 1834, Bolette Christine Poulsen [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1836
1863, 6 December, Viet, Niels Peter Petersen [ungkarl], , Nyborg - født i Odense 1840, Ane Augusta Hansen [pige], , Nyborg - født i Ærøeskjøbing 1840
1863, 6 December, Viet, Just Jeppesen [ungkarl], , Nyborg - kornloftforvalter hos consul Suhr - født i Reistrup 1811, Anne Marie [født Gulbek, enke], , efter overcommandeursergeant C. A. Kock - født 1818
1864, 31 Januar, Viet, Anders Nielsen [ungkarl], , født i Vindinge 1829, Marie Sophie Hansen [pige], , født 1832
1863, 27 December, Viet, Jørgen Christian Schmidt [ungkarl, sømand], , Nyborg - født i Nyborg 1822, Ane Kirstine Nielsen [pige], , Nyborg - født i Vindinge 1840
1863, 21 December, Viet, Christian Jensen (Gudbjerg) [smedesvend, enkemand], , Nyborg - født i Svendborg 1830, Ane Rasmussen [pige], , Nyborg - født 1831
1864, - [dato ikke indført], Viet, Peder Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], , Ørbeklunde - født 1834 i Aaby Holbek Amt, Anne Kirstine Larsen [pige], , Nyborg - født i Aunslev Sogn 1837
1864, 21 Februar, Viet, Peter Laurits Westring [ungkarl], , practiserende dyrlæge i Nyborg - født i Kjøbenhavn 1831, Petra Kirstine Oline Petersen [jomfru], , født i Nyborg 1838
1864, 6 Mai, Viet, Hans Conrad Neitge [kobbersmed, ungkarl], , Nyborg - født i Odense 1830, Anne Dorthea Østerby [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1841
1864, 10 September, Viet, Carl Christian Conrad Neumann [enkemand, sergeant], , ved Artilleride..sumentet i Nyborg - født i Kjøbenhavn 1826, Agnese Dorothea Cathrine Hellesen [pige], , Nyborg - født 1846
1864, 24 Juli, Viet, Lauritz Jessen [enkemand, dagleier], , Nyborg - født 1813, Frederikke Hansdatter Vesterberg [pige], , Nyborg - født 1823
1864, 7 August, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl], , Nyborg - født i Nyborg 1825, Marine Laurentia Thorsen [jomfru], , Nyborg - født i Rønne 1833
1864, 2 September, Viet, Georg Christian Thierne [fotograf], , Laholm i Sverrig - født i Odense 1832, Nathalia Augusta Rademacher [jomfru], , Nyborg - født 1846
1864, 22 August, Viet, Salomon Andersen [ungkarl, hjempermitteret soldat], , fra 16 Regiment - født i Gislev 1836, Marie Kirstine Clausen [pige], , født 1830 i Gislev
1864, 22 September, Viet, Johan Andreas Brun Pallesen [ungkarl], , født 1838 i Kjøbenhavn, Martine Helene Elisabeth Andersen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1837
1864, 29 September, Viet, Peder Dinesen [enkemand, dagleier], , Nyborg - født i Gudme 1809, Ane Magrethe Rasmusdatter [pige], , Nyborg - født 1812 i Frørup Sogn
1864, 13 November, Viet, Lars Jensen [ungkarl], , Nyborg - født i Kogsbølle 1833, Anne Marie Hendriksdatter [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1834
1864, 2 November, Viet, Peder Knudsen [ungkarl, menig], , ved 6 Dragon Reg: - Langkildegaard - født 1830, Johanne Danielsen [pige], , Holmen - født 1832
1864, 11 December, Viet, Andreas Nielsen [enkemand, dagleier], , i Nyborg - født 1825, Karen Sørensdatter [enke], , efter Jens Nielsen - Nyborg - født 1818
1864, 27 November, Viet, Poul Nielsen [ungkarl, sergeant, vaabenmester], , ved 6 Comp. af 19 Regim: - Nyborg - født 1829, Anne Magrethe Caspersen [pige], , Nyborg - født i Albjerg 1834
1864, 4 December, Viet, Søren Petersen [ungkarl, skomagersvend], , Nyborg - født paa Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn 1835, Caroline Madsen [pige], , Nyborg - født i Troense 1840
1864, 4 December, Viet, Ahrendt Vahrmann Schønau Vorck [sømand, ungkarl], , ved 19 Infanteri Regim: 2 Comp.- født 1837 i Kolding, Kararie Pedersen [jomfru], , af Nyborg - født 1833 i Brødsted pr. Veile
1864, 25 December, Viet, Jacob Christian Bendsen [enkemand, .... og sygesergeant, afskediget], , Nyborg - født i Kjøbenhavn 1798, Christiane Mohr [jomfru], , Nyborg - født 1823
1865, 4 Januar, Viet, Johannes Nielsen [ungkarl, baadfører], , Dyrehaugen - født paa Agersø 1840, Elisabeth Andersen [pige], , Dyrehaugen - født i Vindinge 1846
1865, 15 Januar, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl, foureer], , af 19 Inf. Regim. - Nyborg - født 1834 i Gummerup Kjøng Sogn pr Assens, Caroline Hansen [pige], , Nyborg - født 1832
1865, 5 Marts, Viet, Andreas Johansen [ungkarl, kudsk], , paa Risinge pr. Kjerteminde - født i Flødstrup 1830, Ane Marie Ulriksen [enke], , efter Christian Hansen - født 1833 i Aunslev
1865, 31 Marts, Viet, Hans Milius Hansen [ungkarl, gartner], , Nyborg - født i Nyborg 1834, Oline Marie Larsine Vilhelmine Knudsen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1835
1865, 23 April, Viet, Hans Hansen [ungkarl, sergeant], , ved 19 Bat. 2 Comp - født i Steenshuse, Margrethe Kirstine Nielsdatter [pige], , født i Nyborg 1844
1865, 7 Mai, Viet, Jens Frederik Jensen [ungkarl, kjøbmand], , født i Svendborg 1835, Nathalia Kopper [jomfru], , født 1836 i Nyborg
1865, 7 Mai, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl, forhen sergeant], , ved 19 Reg: - Nyborg - født i Kosterløv paa Fyen 1829, Dorthea Nicoline Andersen [pige], , født paa Holmen ved Nyborg 1840
1865, 5 Mai, Viet, Mads Jørgensen [ungkarl, bødkermester], , født i Mesinge 1833, Anne Marie Nielsen [pige], , født i Blæsenborg i Viby Sogn 1842
1865, 5 Mai, Viet, Knud Valdemar Nielsen [ungkarl, kobbersmedmester], , i Nyborg - født 1834, Kirstine Ulrikke Knudsen [jomfru], , af Nyborg - født 1843 i Nyborg
1865, 7 Mai, Viet, Anders Pedersen [ungkarl, tømmersvend], , Nyborg - født i Hjulby 1834, Birthe Kirstine Bertelsen [pige], , Nyborg - født i Hjortespring [Herlev] 1841
1865, 2 Mai, Viet, Gustav Adolph Frantz Bøving [ungkarl, styrmand], , Nyborg - født i Hanneslund Svanninge Sogn 1836, Trine Hansen [pige], , Nyborg - født i Reistrup 1842
1865, 28 Mai, Viet, Poul Rasmussen [ungkarl, arbeidsmand], , af Nyborg - født i Aunslev 1823, Kirsten Johansen [pige], , født i Kalundhuus i Ubberud Sogn
1865, 24 Juni, Viet, Morten Jørgensen Busch [dagleier, ungkarl], , Nyborg - født i Haarslev Sogn 1837, Maren Jacobsen [pige], , Nyborg - født 1834 i Aunslev Sogn
1865, 10 Juni, Viet, Frederik Henrik Herluf Christensen [ungkarl, malersvend], , af Nyborg - født i Svendborg 1837, Emma Amalie Bjelke [jomfru], , født i Nyborg 1842
1865, 4 Juni, Viet, Hans Christian Ludvig Larsen [ungkarl, styrmand], , født i Nyborg 1837, Maren Kirstine Rasmussen [jomfru], , af Nyborg - født i Nyborg 1842
1865, 16 Juli, Viet, Lars Rasmussen [ungkarl], , Nyborg - født i Qverndrup 1835, Maren Nielsen [pige], , Nyborg - født i Refsvindinge 1835
1865, 1ste October, Viet, Iver Jensen [ungkarl, banevogter], , ved den Fynske Bane i Rønninge Sogn - født 1836 i Thaarup, Ane Magrethe Albrectsen [pige], , født i Ryslinge 1835
1865, 1 December, Viet, Peder Christian Pedersen [ungkarl], , Nyborg - født i Kogsbølle 1831, Maren Clausen [pige], , født 1836 i Giislev Sogn
1865, 14 October, Viet, Theodor Lauritz Emanuel Bache [ungkarl, skomagermester], , Nyborg - født 1835 i St. Fuglede, Frederikke Henriette [født Soelberg, enke], , efter glarmester Norup - født i Nyborg 1838
1865, 15 October, Viet, Adolph Emil Abel [ungkarl, skibbygger], , Nyborg - født paa Holmsland 1839, Karen Ingeborg Margrethe Kolbye [jomfru], , Nyborg - født i Odense 1838
1865, 25 October, Viet, Hans Christian Johansen Schnor [ungkarl, skomagermester], , Nyborg - født 1831 i Odense, Thora Nathalie Hansen [jomfru], , Nyborg - født i Roeskilde 1840
1865, 5 November, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl, huuseier], , Vindinge - født i Vindinge 1825, Petrosine Marie Christensdatter [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1843
1865, 12 November, Viet, Lars Peder Hansen (Brandt) [ungkarl, grovsmedsvend], , Nyborg - født 1833, Marie Andersen [pige], , af Dyrehaugen - Nyborg - født i Vindinge Sogn 1834
1865, 10 October, Viet, Anton Christian Jessen [ungkarl, skomagersvend, rekrut], , ved 7 Inf. Bat. - Nyborg - født i Vordingborg Nyraad Sogn 1839, Else Marie Thomsen [pige], , boede hos arbeidsmd. Søren Christensen i Nyborg-født 1838 i Fredericia
1865, 8 November, Viet, Marx Erich [ungkarl, steenhugger], , Nyborg - født 1830 døbt i Kaltenkirchen i Segeberg Amt, Vilhelmine Hansen [pige], , Nyborg - født i Skaboeshuse [Aunslev]
1865, 9 November, Viet, Rasmus Hansen [enkemand, litsenbroder], , Nyborg - født 1827, Maren Hansen [pige], , Nyborg - født i Skaboeshuse [Aunslev] 1829
1865, 29 October, Viet, Johan Hansen [fisker, enkemand], , Skaboeshuse [Aunslev] - født i Lysemose 1808, Karen Andreasdatter [pige], , af nyborg - født i Refsvindinge 1821
1865, 29 October, Viet, Peder Andersen [ungkarl, gjæstgiver], , i Rudkjøbing - født i Horslunde 1835, Rasine Vilhelmine Mathilde Petersen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1839
1865, 26 November, Viet, Peder Jensen [ungkarl og skibstømrer], , af Nyborg - født 1837 i Nyborg, Mette Marie Madsen [pige], , tjenende hos consul Suhr i Nyborg - født i Aunslev 1837
1865, 11 November, Viet, Peder Rudolph Wolff [ungkarl, cand. theol.], , af Kjøbenhavn - født i Naur 1838, Cathrine Groot Colding [frøken], , Nyborg - født i Svendborg 1835
1865, 5 November, Viet, Peter Iversen Frost [ungkarl, kleinsmedmester], , født i Fredericia 1837, Ane Marie (Bassel) Clausen [jomfru], , født i Nyborg 1842
1865, 12 November, Viet, Jens Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], , Nyborg - født i Rolfsted 1814, Karen Andersdatter [pige], , Nyborg - født 1819 i Bønkels Aa Vindinge Sogn
1866, 2 Januar, Viet, Carl Christian Flint [ungkarl, sømand], , Nyborg - født i Bogense Kjøbstad 1832, Frederikke Zippel [pige], , Nyborg - født i Kjerteminde 1826
1865, 26 November, Viet, Jørgen Marcus Sørensen [ungkarl, arbeider], , ved Jernbanen - Nyborg - født i Skjellerup By 1836, Sidsel Marie Hansen [pige], , Nyborg - født i Vindinge 1837
1865, 23 December, Viet, Christen Sørensen [fisker, enkemand], , ved Hjulbysø - født i Skaboeshuse [Aunslev] 1816, Maren Christensdatter [pige], , ved Hjulbysø - født i Ellinge Sogn 1835
1865, 17 December, Viet, Carl Vilhelm Olsen [ungkarl, foureer], , ved 19 Inf. Bat. i Nyborg - født i Nyborg 1838, Mette Marie Rasmussen [pige], , Nyborg - født 1833
1865, 26 December, Viet, Johan Peter Christian Vedel [ungkarl, kjøbmand], , i Middelfart - født 1838, Gotfrida Julie Beck [frøken], , Nyborg - født i Nyborg 1843
1866, 17 Januar, Viet, Anders Eriksen Husum [enkemand, smedemester], 46, i Svendborg, Zacharine Marie Zachariassen [jomfru], , født i Nyborg 1835
1866, - [dato ikke indført], Viet, Hans Gydesen [ungkarl, tjenestekarl], , Nyborg - født 1839, Anne Hansen [pige], , Nyborg - født 1830
1866, 28 Januar, Viet, Poul Johansen [skomagermester - kaldet Hansen, enkemand], , født i Nyborg 1835, Ane Marie Cathrine Olsen [pige], , Nyborg - født i Kjerteminde 1839
1866, 9 Februar, Viet, Lars Peter Ludvig Jørgensen Baagøe [proprietær], , til Frisengaard ved Nyborg - født 1825, Ane Kirstine Jensine Petrea Christiane Jensen [jomfru], , født i Nyborg 1842
1866, 25 Februar, Viet, Anders Hansen [avlskarl, ungkarl], , hos consul Suhr - født 1834, Mette Marie Hansdatter [enke], , efter kornmaaler Hans Andersen - født 1825
1866, 20 April, Viet, Jens Nielsen [ungkarl, porteur], , ved Jernbanen - født 1835, Marie Kirstine Jacobsen [pige], , født 1835
1866, 18 Marts, Viet, Niels Nielsen [ungkarl, skrædder], , af Skalkendrup - født i Bovense 1829, Anne Dorthea Olsen [pige], , Nyborg - født i Ullerslev 1837
1866, 28 Marts, Viet, Niels Mortensen [ungkarl, tjenestekarl], , Nyborg - født i Ullerslev 1832, Johanne Hansdatter [pige], , Nyborg Landsogn - født i Hjulby 1833
1866, 13 Mai, Viet, Hans Alfred Marius Lefevre [ungkarl, tjenestekarl], , Nyborg - født i Odense Frue Sogn 1840, Maren Christiansen [pige], , Nyborg - født i Flødstrup 1839
1866, 5 Mai, Viet, Peder Christian Hansen [enkemand, tjenestekarl], , Broholm - født i Vesternebel Sogn 1828, Karen Marie Johansen [pige], , Nyborg - født 1835
1866, 29 April, Viet, Niels Peter Henriksen [ungkarl, garvermester], , i Svendborg - født i Svendborg 1835, Hansine Pouline Zachariassen [jomfru], , Slipshavn - født i Nyborg 1842
1866, 6 Mai, Viet, Frederik Christian Strøh [ungkarl, skomagermester], , Nyborg - født i Kjerteminde 1840, Sophie Frederikke Schmidt [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1842
1866, 6 Mai, Viet, Peder Sørensen [ungkarl, tjenestekarl], , Nyborg - født 1835 i V....d Sogn [conf. i Windeløv kirke], Ane Marie Rasmussen [pige], , Dyrhaugegaard - født i Dyrhaugen 1846
1866, 6 Mai, Viet, Lars Rasmussen Piil [ungkarl, smedemester], , Nyborg - født i Nyborg 1834, Johanne Margrethe Rasmussen [pige], , Nyborg - født i Grundfør 1839
1866, 4 Mai, Viet, Poul Frederiksen [ungkarl, gaardskarl], , Nyborg - født 1830, Anne Margrethe Andersen [pige], , Nyborg - født i Hundsløv 1831
1866, 29 April, Viet, Jørgen Emilius Larsen [ungkarl, reebslager], , Nyborg - født i Nyborg 1835, Catharine Wilhelmine Hilke [pige], , Nyborg - født i Hofgeismar i Kurhessen 1839
1866, 12 Mai, Viet, Bernhard August Friederich Døbler [ungkarl, nagelsmedmester], , Nyborg - født i Pretwalle i Preussen 1828, Margrethe Dorthea [født Pape], , Nyborg - enke efter nagelsmed Hintze - født i Flensborg 1821
1866, 3 Juni, Viet, Frederik Petersen [enkemand, dagleier], , Nyborg - født i Ammendrup 1821, Ane Dorthea Andersen [pige], , Nyborg - født 1834 i Bovense
1866, 4 Mai, Viet, Gerhard Frederik Axt [garversvend, ungkarl], , Nyborg - født 1823 i Hirschholm, Karen Asp [født Pedersdatter], 51, Nyborg - skom. Hans Heinrich Asps fraskilte hustrue
1866, 21 Mai, Viet, Lauritz Christensen [ungkarl, arbeidsmand], , Nyborg - født 1837 i Balle Sogn, Bodil Andersen [pige], , Nyborg - født 1835 i Skalkendrup
1866, 24 Juni, Viet, Jørgen Christen Nielsen [ungkarl, hørsvinger og indsidder], , Hjulby - født paa Ullerslev Mark 1826, Karen Helene Ernstdatter [pige], , Hjulby - født i Hjulby 1824
1866, 7 Juni, Viet, Emanuel Ferdinand Nandsen [ungkarl, skomagermester], , Nyborg - født i Horsens 1837, Ane Kirstine Hansen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1844
1866, 15 Juni, Viet, Christian Pedersen [ungkarl, kjøbmand], , i Ryslinge - født i St. Knuds Sogn i Odense 1843, Thalia Christiane Gulbek [jomfru], , født i Hellerup Teglværk 1846
1866, 29 Juli, Viet, Niels Hansen Mikkelsen [ungkarl, corporal], , ved 19 Inf. Bat. 3 Comp. i Nyborg - født i Nørre Longelse 1836, Rasmine Margrethe Andersen [pige], , født i Nyborg 1841
1866, 6 September, Viet, Peder Nielsen [enkemand, arbeidsmand], , Nyborg - født 1809, Maren Hansdatter [enke], , født 1804
1866, 14 August, Viet, Jens Christian Beck [ungkarl, kjøbmand], , Nyborg - født i Nyborg 1821, Lucie Elise Holst [jomfru], , født 1841 i Bogense
1866, 24 October, Viet, Carl Vilhelm Henrik Jørgensen [ungkarl, musiklærer], , i Odense - født i Fredericia 1840, Teila Amalia Marie Larsen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1844
1866, 14 October, Viet, Peder Nielsen [enkemand], 56, ved Aldershvile, Karen Larsdatter [enke], , ved Jernbanen - født 1813
1866, 14 October, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, arbeidsmand], , Ørbeklunde - født i Fieby 1842, Anne Hansdatter [pige], , Nyborg - født i Brylle 1829
1866, 21 October, Viet, Peder Christian Bagger [ungkarl, muursvend], , Nyborg - født i Flensborg 1839, Charlotte Østerby [jomfru], , Nyborg - født 1833 i Sørby Christianstadts len i Sverrig
1866, 26 October, Viet, Hans Nielsen [ungkarl, sømand], , i Skabohuse - født Skabohuse 1840, Anne Marie Jørgensen [pige], , født i Nyborg 1823
1866, 2 November, Viet, Rasmus Jørgensen [enkemand], , Nyborg - født 1825, Ane Marie Johansdatter [tjenestepige], , Nyborg - født 1833
1866, 28 October, Viet, Frederik Andersen [ungkarl, skrædder], , Ferritslev Rolfsted Sogn - født i Ellinge 1828, Maren Hansdatter [pige], , Nyborg - født i Refsvindinge 1840
1866, 28 October, Viet, Jens Peter Ranthe [ungkarl, handskemager], , Nyborg - født 1840, Hanne Uldrikke Drevsen [pige], , Nyborg - født i Kongsted Sogn 1838
1866, 2 December, Viet, Frantz Caspar Heinrich Klemme [ungkarl, skomagermester], , Nyborg - født i Nyborg 1838, Kirstine Christensdatter [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1835
1866, 16 November, Viet, Jens Hansen [ungkarl, tømrer], , Nyborg - født 1839, Anne Lisbeth Christence Madsen [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1836
1866, 15 December, Viet, Martinus Pedersen [gaardmand, ungkarl], , Aunslev - født i Aunslev 1830, Sidsel Marie Dinesen [pige], , Hjulbye - født i Hjulbye 1841
1867, 3 Februar, Viet, Friederich Christian Duus [ungkarl, cigarmager], , Nyborg - født i Flensborg 1840, Anne Marie Hansen [pige], , Nyborg - født i Øxendrup 1835
1866, 20 December, Viet, Frederik Georg Poulsen [ungkarl, postexpidient], , i Kjøbenhavn - født i Kjøbenhavn 1834, Henriette Louise Fleischer [jomfru], , født i Hillerød 1843
1867, 4 Januar, Viet, Johan Henrik Jensen (ogsaa Petersen) [enkemand, baadfører], , paa Holmen ved Nyborg - født 1822, Dorthea Elisabeth Jensen [pige], , datter af baadfører Johannes Jensen - født i Nyborg 1835
1866, 29 December, Viet, Jacob Christian Wang [ungkarl, cand. phil., skolebestyrer], , i Randers - født i Holstebro 1834, Petra Nathalia Hansen [frøken], , født i Nyborg 1838
1866, 23 December, Viet, Jacob Johansen [ungkarl, snedkersvend], , Nyborg - født i Nyborg 1842, Dorothea Larsen [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1842
1866, 30 December, Viet, Hans Michaelsen [arbeidsmand, ungkarl], , Nyborg - født i Søllested 1837, Ane Sophie Pedersen [pige], , født 1846 Kastel i Herrested Sogn
1867, 20 Januar, Viet, Niels Peter Olsen [ungkarl, sergeant], , ved 19 Inf. Regiment 3 Comp. - født 1837 i Kjøbenhavns Fødselsstift., Christine Marie Mikkelsen [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1846
1867, 7 Februar, Viet, Frederik Conrad Vilhelm Krøitzer [ungkarl, skibstømrer], , Kjøbenhavn - født i Nyborg 1843, Helene Dorothea Nielsen [pige], , af Nyborg - født Nyborg 1845
1867, 8 April, Viet, Johan Frederik Lohse [ungkarl, pakmester], , ved den Fynske Jernbane - Nyborg - født i Kjøbenhavn 1840, Karen Marie Pedersen [pige], , Nyborg - født 1834
1867, 1 Juni, Viet, Mads Dinesen [ungkarl], , Hjulby - søn af gmd Dines Madsen - født i Hjulby 1838, Ane Marie Hendriksen [pige], , Hjulby - født i Hjulby 1835
1867, 20 April, Viet, Martin Clausen [ungkarl, skomagersvend], , Nyborg - født 1839, Jensine Petrine Elisabeth Petersen [pige], , født i Kjerteminde 1842
1867, 15 Mai, Viet, Andreas Bernhard Hybel [ungkarl, seilmagermester], , i Korsør - født i Svendborg 1840, Marie Ane Kirstine Willumsen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1838
1867, 1 Mai, Viet, Hans Rasmussen [enkemand, muurmester], , af Nyborg - født i Nyborg 1825, Dorthea Marie Frederiksen [pige], , Nyborg - født i Bovense 1827
1867, 5 Mai, Viet, Jens Christoffersen [ungkarl], , Nyborg - født i Giislev Sogn 1823, Marie Christensen [pige], , Nyborg - født i Ellinge Sogn 1840
1867, 10 Mai, Viet, Jens Christian Surland [ungkarl, kobbersmedmester], , af Nyborg - født i Randers 1840, Cathinca Antoinette Petersen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1840
1867, 10 Juni, Viet, Carl Frederich Achsen [ungkarl, skræddersvend], , Nyborg - født 1840 i Adelborg ved Flensborg, Ane Marie Kirstine Larsen [pige], , Nyborg - født i Ellerup 1842
1867, 5 Mai, Viet, Claus Rasmussen [ungkarl], , af Myllerup i Barløse Sogn - født 1835, Jensine Andersen [pige], , af Nyborg - født i Barløse 1843
1867, 14 Juli, Viet, Hans Martinussen [ungkarl], , Hjulby - søn af hmd Martinus Christoffersen i Hjulby - født 1826, Gjertrud Hansen [pige], , Hjulby - datter af hmd Hans Madsen i Skalkendrup - født 1827
1867, 22 Juni, Viet, Anders Pedersen [ungkarl, huuseier], , Nyborg - født i Vindinge Sogn 1828, Maren Madsdatter [pige], , Nyborg - født 1830 i Saaderup Kiellerup Sogn
1867, 7 Juni, Viet, Hans Johansen [ungkarl, corporal], , af Grændsetoldpoliticorpset - født i Hammel Præstø Amt 1833, Caroline Henriette Bernbom [jomfru], , Nyborg - født 1846
1867, 25 Mai, Viet, Jens Cilius Hansen [ungkarl, kjøbmand], , Nyborg - født i Faaborg 1833, Sophie Jacobine Andrea [født Beck], , Nyborg-enke efter major kjøbmand Jens H. Hemmeløff-født i Nyborg 1825
1867, 21 Juni, Viet, Peter Jacob Ernst [enkemand, arbeidsmand], , Nyborg - født 1822, Ane Margrethe Jensdatter, , Nyborg - enke efter arbeidsmand Jacob Andersen - født 1810
1867, 6 September, Viet, Peter Christian Nielsen [kjøbmand], , i Maare Herrested Sogn - født i Nyborg 1841, Henriette Theodora Amalia Pheffermann [jomfru], , født i Nyborg 1844
1867, 22 September, Viet, Julius Petersen Krätz [ungkarl, muursvend], , Nyborg - født i Odense 1838, Marie Kirstine Christensen, , Nyborg - skomager Jeppe Hansens fraskilte hustru - født i Bogense 1828
1867, 12 September, Viet, Jacob Nicolai Christian Larsen [ungkarl, forpagter], , af Gunderstedgaard - født i Vreslev Sogn [Aalborg] 1838, Woldermardine Marie Brandt [jomfru], , født i Nyborg 1843
1867, 20 September, Viet, Hans Rasmussen [enkemand, gaardmand], 70, af Hjulby, Ane Marie Larsdatter [pige], , Hjulby - født 1828
1867, 8 November, Viet, Jens Peter Østerby [ungkarl, sadelmagermester], , Nyborg - født i Nyborg 1835, Susanne Christine Andrea Mørk [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1840
1867, 21 September, Viet, Hakon Boyesen [skibscapitain, ungkarl], , født i Kjøbenhavn 1838, Lovise Helene Vilhelmine Prom [frøken], , Nyborg - født i Nyborg 1844
1867, 5 October, Viet, Ole Frantz Vilhelm Fahrenholtz [enkemand, farver], 48, i Nyborg, Susanne Rasmussen [jomfru], , Nyborg - født 1818 i Ringe
1867, 20 October, Viet, Hans Peter Rasmussen [ungkarl, malersvend], , Nyborg - født i Nyborg 1838, Johanne Margrethe Rasmussen [pige], , Nyborg - født i Lundby 1835
1867, 2 November, Viet, Morten Qvistgaard Fischer [ungkarl], , ansat ved Jernbanen - født i Sleminge Gjørslev Sogn 1837, Jacobine Johnsen [pige], , Nyborg - født i Kjerteminde 1826
1867, 2 November, Viet, Jens Peter Christensen [ungkarl, tobaksspinder], , Nyborg - født i Randers 1839, Jacobine Kirstine Ranthe [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1843
1867, 25 October, Viet, Hans Jacob Høiby [ungkarl, antstuefuldmægtig], , i Odense - født i Nyborg 1840, Caroline Marie Madsen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1840
1867, 2 November, Viet, Bartholin Poulsen Sophus Ærøesberg [ungkarl, kjøbmand], , i Nyborg - født i Nyborg 1840, Alexandrine Christine Margrethe Wilde [frøken], , født i Nyborg 1845
1867, 10 November, Viet, Poul Hansen [ungkarl], , Aunslev Sogn - født i 1833 i Korkendrup Aunslev Sogn, Anne Kirstine Pedersen [pige], , Hjulby - født 1840 i Rynkeby Sogn
1867, 3 November, Viet, August Emil Ferdinand Petersen [ungkarl, hornblæser], , ved 7 Bat. 3 Comp. - født 1841, Anne Marie Sofie Nielsen [pige], , Nyborg - født 1842 i Sønderborg
1867, - [dato ikke indført], Viet, Christoffer Hinrich Hameister, , confirmeret i Lützenbrode 1851, Anna Christine Elisabeth Christensen, , Nyborg - født 1826
1867, 3 November, Viet, Rasmus Jesper Mogens Bassel [ungkarl, tjenestekarl], , Skalkendrup - født i Nyborg 1840, Elisabeth Thomsen [pige], , Nyborg - født i Aunslev 1840
1867, 27 October, Viet, Hans Hansen [ungkarl], , Nyborg - født i Nyborg 1843, Karen Marie Ditløvsen [pige], , Dyrehaugegaard - født i Søby paa Thorsing 1835
1868, 1ste Juni, Viet, Niels Olsen [ungkarl, arbeidsmand], , Nyborg - født i Høsterkjøb Birkerød Sogn 1838, Cathrine Christine Vilhelmine Laura Hansen [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1846
1867, 15 November, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl, farver], , Nyborg - født 1840, Christine Victoria Hansen [pige], , Nyborg - født i Hemmølev Særslev Sogn 1848
1867, 17 November, Viet, Peter Andreas Christensen [ungkarl, tømmersvend], , Nyborg - født i Nyborg 1847, Marie Poulsen [pige], , Nyborg - født i Flødstrup 1841
1867, 2 November, Viet, Martin Bjelke [ungkarl, muurmester], , Nyborg - født i Nyborg 1835, Johanne Rasmussen [pige], , Ørbeklunde - født i Langaa 1837
1867, 17 November, Viet, Johannes Jensen Kondrup [ungkarl, kobbersmed], , Nyborg Jernbane - født i Randers 1844, Marie Nielsen [pige], , Nyborg - født i Ørum 1843
1867, 13 December, Viet, Julius Vilhelm Hansen [ungkarl, konstdreier], , i Odense - født i Odense 1829, Marie Emilie Mathilde Beck [jomfru], , født i Nyborg 1838
1867, 1 December, Viet, Christian Velding Kruse Johansen [ungkarl, snedkermester], , i Kjerteminde - født i Pedersborg ved Sorø 1837, Oline Andersen [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1845
1867, 26 December, Viet, Jens Christian Bagger [ungkarl, skomagersvend], , Nyborg - født i Flensborg 1843, Anne Bertholine Pedersen [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1846
1867, 6 December, Viet, Hans Henrik Nielsen [ungkarl, hornblæser], , af 19 Bat. i Nyborg - født i Nyborg 1839, Marie Dorthea Hansen [jomfru], , født i Nyborg 1849
1868, 5 Februar, Viet, Georg Johan Riise [ungkarl, styrmand], , Nyborg - født i Vindebyør 1832, Andrea Nielsine Andersen [jomfru], , Slipshavn - født i Kjerteminde 1843
1867, 10 December, Viet, Christen Sømdahl Jørgensen [litsenbroder, enkemand], , født 1837, Maren Kirstine Pedersen [pige], , Nyborg - født i Brændeskov 1840
1867, 8 December, Viet, Hans Hansen [ungkarl, dagleier], , Nyborg - født i Flødstrup 1822, Johanne Marie Jørgensdatter [pige], , Nyborg - født i Østerhæsinge 1826
1867, 14 December, Viet, Hans Frederiksen [ungkarl, sergeant], , ved 25 Bat. - født 1835, Vilhelmine Petrine Hansen [pige], , født 1848
1868, 20 Februar, Viet, Edvard Gerhard Clemmensen [ungkarl, sergeant], , ved 7 Bat. i Nyborg - født 1841, Anna Lovisa Augusta Nissen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1843
1868, 1 Marts, Viet, Helge Larsen [ungkarl, møllersvend], , Dyrehave Mølle - født paa Skaarup Mark 1842, Andrea Kirstine Pedersen [pige], , Dyrehavegaard - født 1844
1868, 1ste Marts, Viet, Johan Jørgen Rasmussen [ungkarl, sergeant, gymnastiklærer], , af 19de Bat. 2 Comp - Nyborg - født i Vesterskjerninge 1837, Stine Nielsen [pige], , Nyborg - født i Aunslev 1835
1868, 1 Marts, Viet, Carl Christian Nielsen [ungkarl, sergent], , født i Bødstrup Sogn paa Langeland 1836, Sophie Amalie Jeppesen [jomfru], , Nyborg - født 1841 i Tranekjær Sogn
1868, 9 Februar, Viet, Poul Hansen [ungkarl, undercorporal], , ved 19 Bat. i Nyborg - søn af gmd Hans Pedersen i Aunslev - født 1841, Johanne Larsen [pige], , datter af Kirsten Hansdatter af Hesselager - født i Hesselager 1844
1868, 18 April, Viet, Peder Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], , Nyborg - født i Refsvindinge 1836, Karen Jørgensen [pige], , Nyborg - født Ferritslev Mark 1830
1868, 2 Mai, Viet, Niels Larsen [ungkarl, boelsmand], 45, Nyborg - født i Hjulby, Karen Marie Pedersdatter [pige], , Hjulby - født 1823
1868, 25 April, Viet, Frands Møller [ungkarl, sergent og bataillonsfører], , ved 19 Bat. - født i Odense 1835, Betty Mariane Petrea Pauline Petersen [jomfru], , Nyborg - født i Hvidøre 1841
1868, 26 April, Viet, Hans Andersen [ungkarl], , Nyborg - søn af gmd A. Pedersen i Flødstrup - født 1838, Marie Kirstine Larsen [pige], , Nyborg - datter af huuseier Lars Povlsen i Bovense - født 1849
1868, 3 Mai, Viet, Anders Christensen [ungkarl], , Nyborg - søn af væver Chr. Andersen i Kullerup - født 1833, Jacobine Cathrine Pedersen [pige], , Nyborg-datter af pige Anne Marie Holgersdatter i Kjerteminde-født 1836
1868, 6 Mai, Viet, Niels Christian Nielsen [ungkarl, sømand], , Nyborg - født 1843 i Aalshuset, Dorthea Hansen [pige], , Nyborg - født i Skaboeshuse 1840
1868, 16 Mai, Viet, Jens Peder Jensen [ungkarl, smedesvend], , Nyborg Jernstøberi - født paa Antvorskov 1841, Kirsten Andersen [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1843
1868, 28 April, Viet, Hans Frederik Jensen [ungkarl, postexpedient], , Nyborg-chef for det Fynske Postexpedition - født 1832 paa Vesterbro, Ida Cathrine Fleischer [frøken], , Nyborg - født 1849 i Hillerød
1868, 16 Mai, Viet, Anton Julius Viggo Carstensen [ungkarl, sergent og gymnastiklærer], , ved 7 Bat. i Nyborg - født i Helsingør 1840, Caroline Frederikke Pelck [jomfru], , Nyborg - født 1850 i Nyborg
1868, 10 Mai, Viet, Rasmus Hansen [enkemand], , Nyborg - confirmeret i Hesselager, Maren Kirstine Larsen [pige], , Nyborg - født i Kogsbølle 1840
1868, 3 Mai, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl, tømmersvend], , Nyborg - født i Humble 1838, Frederikke Jensine Jensen [pige], , Nyborg - født i Nyborg 1837
1868, 24 Mai, Viet, Hans Sørensen [ungkarl], , Auernakke - født i Skjellerup 1841, Anne Pedersdatter [pige], , Auernakke - født i Adamshuset 1842
1868, 31 Mai, Viet, Ludvig Christian Ægidius Schultz [ungkarl, farver], , Nyborg - født i Stubbekjøbing 1837, Anne Marie Jørgensen [jomfru], , Nyborg - født i Svendborg 1838
1868, - [dato ikke indført], Viet, Johan Frederik Christoffer Uhde [ungkarl], , Nyborg - født i Hermind 1832, Marie Houch [født Petersen, enke], , født i Aunslev 1812
1868, 24 Mai, Viet, Ole Christian Jochumsen [ungkarl], , Dyrehaugegaard - født i Slotsbjergby 1840, Ane Marie Christensen [pige], , Dyrehaven - født 1843 i Frørup
1868, - [dato ikke indført], Viet, Niels Larsen [ungkarl, boelsmand], , Maare By Herrested Sogn - født i Maare 1844, Karen Dorthea Madsen [pige], , Ellinge-datter af afd. gmd Mads Sørensen i Ellinge-født i Ellinge 1848
1868, 29 Mai, Viet, Niels Sørensen [tømmersvend], , Nyborg - født i Strø Sogn 1832, Maren Madsen [pige], , Nyborg - datter af gmd Mads Nielsen paa Ellinge Mark - født 1841
1868, 5 Juli, Viet, Christoffer Martinussen [ungkarl, arbeidsmand], , Kjøbenhavn - født i Hjulbye 1838, Sophie Aagesen [pige], , Nyborg - født i Herrested 1840
1868, 12 Juli, Viet, Christen Christensen [smedesvend], , Nyborg - født i Nyborg 1845, Christiane Frederikke Larsen [pige], , Nyborg - født i Kjølstrup 1829
1868, 12 Juli, Viet, Otto Julius Michelsen [ungkarl, maskinarbeider], , paa Jernbanen i Nyborg - født i Randers 1844, Karen Rasmussen [pige], , Nyborg - født i Øxebjerg 1847
1868, 11 August, Viet, Christian Madsen Hammerich [ungkarl, sergent og vaabenmester], , ved 19 Inf. Bat. i 3die Comp Nyborg - født 1837, Petrine Louise Alvilda Petersen [jomfru], , Nyborg - født 1843
1868, 24 September, Viet, Fritz Carl Reitzel [kjøbmand, ungkarl], , i Odense - født 1841 i Kjøbenhavn, Anna Marie Kirstine Friis [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1845
1868, 4 October, Viet, Johan Henrik Hein [ungkarl, snedkersvend], , Nyborg - født 1836, Christiane [født Madsen, enke], , efter corporal Hans Anton Topp - født 1838
1868, 16 October, Viet, Jens Frederik Hansen [tømrer, ungkarl], , Rønninge - født paa Rønninge Mark 1832, Anne Marie Jørgensen [pige], , Nyborg - født i Veilby Skov 1834
1869, 29 August, Viet, Niels Petersen [ungkarl, arbeidsmand], , Nyborg - født i Drigstrup Sogn 1846, Karen Marie Jørgensen [pige], , Nyborg - født 1843 i Otterup Sogn
1868, 25 October, Viet, Johan Christian Madsen [ungkarl, skomagermester], , i Nyborg - født i Fredericia 1837, Lauritsine Nathalie Wilhelmsen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1843
1868, 23 October, Viet, Adolph Christian Wilhelm Rasmussen [ungkarl, kjøbmand], , Nyborg - født i Viby 1841, Emilie Mathilde Wilhelmsen [jomfru], , Nyborg - født i Nyborg 1845
1868, 19 October, Viet, Niels Hansen [ungkarl], , tjenende i Nyborg - født i Nyenlund i Bovense Sogn 1843, Ane Margrethe Larsen [pige], , tjenende i Nyborg - født i Magleby (Sjælland) 1847
1868, 31 October, Viet, Christian Madsen [sergent, enkemand], , ved 25 Bat. - født 1833 i Fredericia, Ane Cathrine Hansen [jomfru], , født 1827
1868, 21 November, Viet, Rasmus Madsen [ungkarl], , Nyborg - født i Veile Sogn 1841, Gjertrud Hansen [pige], , Nyborg - født i Rosilde 1841
1868, 8 November, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl, snedkersvend], , Nyborg - født i Nyborg 1839, Karen Marie Vilhelmine Ipsen [pige], , Nyborg - født i Odense 1841
1869, 10 Januar, Viet, Christoffer Hinrich Hameister [ungkarl, bryggerkarl], , Nyborg - født i Lützenbrode 1835, Ane Kirstine Elisabeth Christensen [pige], , Nyborg - født i Marstal 1826
1868, 7 November, Viet, Jørgen Johansen [ungkarl, muursvend], , Nyborg - født i Nyborg 1841, Josephine Hjort [pige], , Nyborg - født i Ullerslev 1838
1868, 22 November, Viet, Peter Hansen Lundtofte [ungkarl, tømmermand], , Nyborg - født i Frørup 1835, Anne Marie Hansen [pige], , Nyborg - født i Egebjerg Kirkeby Sogn 1836
1868, 15 November, Viet, Peder Carl Düpont [ungkarl, sergent], , ved 7 Bat. - født i Veile 1829, Ane Margrethe Thomasdatter [pige], , Nyborg - født i Asa Dronninglund sogn 1833
1868, 27 December, Viet, Andreas Heinrich Hammer [skomagermester], , Nyborg - født i Marketshosen i Würtenberg [1830/31], Johanne Oline [født Bay, enke], , efter skomager Simon Olsen - født i Nyborg 1836
1869, 14 Januar , Viet, Valdemar Petersen [ungkarl, slagter], , født 1841 i Odense, Thora Emilie Bernhardine Hansen [pige], , Nyborg - født 1843 paa Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn (no 381)