Nyborg, 1862-1868, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1862-1868, Nyborg, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1862, 0101, 0601, Poul Larsen, gift, arbeidsmand og fattiglem, 77, Fattiggaarden
1862, 0201, 0701, Johan Jacob Østerbye, gift og forhen bager, 66, i Nyborg
1862, 2701, 0102, Carl Sivertsen Adeler, ½ søn af premierlieutenant og baron Chr. H. v. Adeler
1862, 0602, 1102, Udøbt dreng, ½ time, søn af tømmersvend Niels Rasmussen
1862, 0802, 1302, Niels Jensen, matros, 26, af Viby ved Kjerteminde
1862, 1102, 1702, Johan Peter Martin Hansen, ugift, 28, i Nyborg. Søn af gjæstgiver Søren Hansen
1862, 0803, 1602, Anders Pedersen, ugift, 26. Født i Kogsbølle. Søn af indsidder Peder Nielsen
1862, 0503, 1002, Jørgen Christian Jørgensen, 4 og 9 maaneder, søn af seilmager Thøger Jørgensen, i Nyborg
1862, 2503, 2903, Andreas Frantz Albert Ivano Nielsen, 2 maaneder, søn af tjenestepige Amalia Marie Nielsen, i Nyborg
1862, 2503, 3103, Fritz Schjellerup Hansen, 5 maaneder, søn af Laurine Petrosine Kirstine Hansen, i Nyborg
1862, 2603, 0104, Ole Jensen, gift arbeidsmand, 52, i Nyborg
1862, 3003, 0304, Hans Christian Larsen, 2 maneder, søn af værtshuusholder Peder Larsen, i Nyborg
1862, 0104, 0504, Hans Hansen, 9 maaneder, søn af tjenestepige Stine Hansen, i Nyborg
1862, 0504, 1104, Andreas Christian Svendsen, gift rebslagermester, 55, i Nyborg
1862, 2404, 2704, Jens Nielsen, gift og indsidder, 48, i Hjulby Dyrehave
1862, 2304, 3004, Anders Henningsen, ugift og menig, 26, Søndersøe. Af 19 Inf. bat. 4 Comp: 128 af Odense Amt
1862, 0205, 0905, Rasmus Andersen, smed, 54, af Vindinge
1862, 1105, 1505, Hans Peter Gerhard Rasmussen, 1 og 9 maaneder, søn af muursvend Jens Rasmussen, i Nyborg
1862, 0806, 1606, Maximilian Vilhelm baron v. Haathausen, pensioneret oberst, 79, af Infanteriet i Nyborg
1862, 3006, 0307, Christian Peter Olsen, 8, søn af slagtermester Olsen
1862, 0107, 0307, Ernst Danielsen, indsidder, 71, i Hjulby
1862, 1607, 2107, Niels Ahrentzen, enkemand og bødkermester, 74, i Nyborg
1862, 2107, 2507, Hans Nielsen, ugift menig, 24, af 19 Inf. bat. 4 Comp. no 204, Odense Amt
1862, 0508, 0908, Hans Nielsen, ugift sømand, 19, af Svendborg Amts 91 lægd, Nyborg
1862, 2008, 2508, Emil Jacobi Frisch, enkemand og practiserende læge, 73, i Nyborg
1862, 2608, 2908, Hans Hansen, 2½, søn af signetstikker Niels Hansen, i Nyborg
1862, 1209, 1809, Johan Friederich Schalburg, gift kammerraad og wiinhandler, 61, i Nyborg
1862, 1409, 1909, Peter Christian Emil Kutschenreuter, ugift sadelmagersvend, 21, i Nyborg
1862, 1509, 2009, Poul Rasmussen, enkemand og skipper, 77, i Nyborg
1862, 0310, 0810, Mogens Hansen, gift skræddermester, 45, i Nyborg
1862, 0310, 0810, Christen Hansen Winther, pens. matros, 83, under Gm. Post. dir i Nyborg
1862, 0710, 1110, Ferdinand Nicolai Larsen, 5 dage, søn af Frederikke Christine Egert, i Nyborg
1862, 0810, 1310, Johan Peter Jørgensen, gift skipper, 56, i Nyborg
1862, 2210, 2910, Hans Christian Niels Andersen, 10 dage, søn af veibetjent Andersen, i Dyrehaugen
1862, 2610, 0111, Poul Olsen, enkemand og forhen guldsmed, 65, i Nyborg
1862, 2710, 0311, Anders Christian Ørtel Maale, sømand, 65, i Nyborg
1862, 0911, 1511, Ludvig Andreas Larsen, 9 maaneder, søn af styrmand Poul Larsen, af Nyborg
1862, 1611, 2111, Hakon Hjalmar Emil Alexis Funck, 7, søn af postconducteur Funck
1862, 1811, 2411, Mathias Vilhelm Lund, gift farver, 48, i Nyborg
1862, 3011, -, Jørgen Christensen Winther, ugift soldat, 23, af Skanderborg. Soldat af 19 bat. 1 Comp.
1862, 3011 - 0112, 0812, Niels Petersen, gift kobbersmedmester, 52, i Nyborg
1862, 0712, 1312, Poul Rasmussen, ugift dagleier, 67, i Nyborg Fattighuus
1862, 1112, 1512, Waldemar Bache, 9 maaneder, søn af kjøbmand Bache, i Nyborg
1862, 2912, 03011863, Hans Anton Topp, gift garversvend og forhen corporal, 27, i Nyborg. Født 1835 i Kjøbenhavn
1862, 3012, 04011863, Rasmus Nielsen, gift indsidder, 51, i Hjulby
1862, 2912, 03011863, Henrich Christoffer H..meister, pleiebarn, 7 maaneder, Holmen
1863, 0201, 0601, Christen Nielsen, 15 maaneder, søn af arbeidsmand Lars Nielsen, i Nyborg
1863, 1501, 1901, Anton Julius Sørensen Aagaard, 1, søn af arbeidsmand Lauritz S. Aagaard, i Nyborg
1863, 1501, 2101, Johan Carl Jørgen Olsen, gift matros, 38, paa Dampskibet Niord i Nyborg
1863, 2301, 3001, Philip Hansen, ugift tjenestekarl, 58, i Dyrehaugen
1863, 0202, 0602, Peter Lauritsen Jørgensen, 3, søn af fisker Christoffer Jørgensen, i Slipshavn
1863, 1602, 2102, Niels Gotlieb Petersen, 1, søn af skibsbygger Petersen, i Nyborg
1863, 2202, 2702, Udøbt dreng, 10 uger, søn af premierlieutenant og baron Adeler
1863, 2202, 2702, Carl Hansen (Abrahams), sømand og fisker, 61, i Nyborg
1863, 2602, 2802, Hans Christian Jensen, 3 maaneder, søn af pige Pauline Marie Andersen
1863, 1203, 1703, Hans Justesen, ungkarl, 87, under Hjulby Fattigvæsen
1863, 1903, 2503, Christian Andersen, 16, søn af arbeidsmand Anders Thomsen, paa Holmen
1863, 2303, 2803, Frantz Valdemar Møller, 3 maaneder, søn af Petra Hansen, i Nyborg
1863, 2603, 3003, Jens Peter Jensen, 7 uger, søn af sømand Jens Jørgen Jensen, Holmen
1863, 0704, 1104, Frantz Ludvig Poulsen, 3½, søn af sømand Chr. Poulsen, i Nyborg
1863, 2604, 3004, Johannes Nielsen, ugift muursvend, 34, i Fattiggaarden i Nyborg
1863, 0105, 0505, Lorentz Angel Georg Tersling, 3, søn af oberstlieutn. Tersling, fra Odense
1863, 2904, 0405, Hans Peter Jensen, 2, søn af muursvend Jens P. Jensen, i Nyborg
1863, 3004, 0505, Christian Hansen Smørholm, enkemand og høker, 75, i Nyborg
1863, 0505, 0805, Axel Johan Winsløw, 3, søn af premierlieutenant i Nyborg
1863, 0405, 0805, Lars Nielsen Kjølstrup, enkemand, muursvend og slagter, 78½, i Nyborg
1863, 0905, 1305, Hedvig Sophie Birgitte Østerberg, 1 og 3 maaneder, datter af skomagersvend Østerberg, i Nyborg
1863, 0905, 1505, Mathias Vilhelm Lund, 9 og 3 maaneder, søn af farverenke Lund, i Nyborg
1863, 1805, 2105, Hans Henrik Edv. Svendsen, 2, søn af skomager Svendsen, i Nyborg
1863, 2205, 2605, Rasmus Hansen, gift skræddermester, 57, i Nyborg
1863, 2305, 2605, Rudolph Lund, 5 uger, søn af telegraphbestyrer Lund, i Nyborg
1863, 0106, 0406, Niels Carl Christian Olsen, 3, søn af skomagermester Olsen, i Nyborg
1863, 1606, 2006, Gotthard Ingenius Petersen, 1 og 3 maaneder, søn af skræddermester W. Petersen, i Nyborg
1863, 1107, 1307, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand H. Jørgensen, i Nyborg
1863, 1207, 1607, Niels Eduard Theigelkampff Hansen, 1 og 9 maaneder, søn af skomager P. Hansen, i Nyborg
1863, 1508, 1708, Dødfødt dreng, søn af brolægger Fritz Ludvig Nic. Dierck, i Nyborg
1863, 1308, 1808, Frederik Carl Emil Meyer, enkemand, oberst, commandent, ridder og dannebrogsmand, 75, i Nyborg
1863, 0709, 1009, Anders Christian Christoffersen, 6 dage, søn af arbeidsmand Christoffersen
1863, 2309, 2809, Rasmus Larsen Maegaard, enkemand og forhen kjøbmand, 78, i Nyborg
1863, 0310, 0810, Hans Andersen, dagleier og kornmaaler, 39, i Nyborg
1863, 0910, 1310, Carl Ludvig Gängler, ugift snedkersvend, 29, fra Kjøbenhavn
1863, 1310, 1910, Jens Peter Larsen, 8 dage, søn af skovbestyrer H. Larsen, i Hyrdehuset
1863, 1610, 2210, Johan Christian Rosberg, wiinkyper, 23
1863, 1810, 2610, Peder Pedersen, gift gaardmand, 77, i Hjulbye
1863, 3010, 0411, Rasmus, 11, søn af afdøde sømand Jens Andersen
1863, 2211, 2811, Niels Andersen, fhv. skræddermester, 73, i Nyborg
1863, 1112, 1712, Hans Hansen, fhv. arbeidsmand, 76, i Nyborg
1863, 1312, 1812, Frants Hansen, fhv. sømand, 58, i Nyborg
1863, 1612, 2212, Niels Christian Hansen, 9 maaneder, søn af tjenestekarl H. Hansen, i Nyborg
1863, 2312, 2812, Morten Christian Jensen, 2 og 3 maaneder, søn af smedesvend Jensen, i Nyborg
1863, 2312, 2912, Clemmen Petersen, enkemand og garversvend, 35, i Nyborg
1864, 0201, 0701, Peter Jensen, enkemand og handelsfuldmægtig, 56, i Nyborg
1864, 1701, 2301, Hans Marius Hansen, 9 maaneder, søn af arbeidsmand Peder Hansen, i Nyborg
1864, 1801, 2301, Hans Jensen, enkemand og smedemester, 65, i Nyborg
1864, 1801, 2501, Morten Beck, gift og forhen møller, 74½, i Nyborg
1864, 3001, 0402, Axel Frederik Hjalmar, 1½, søn af snedkermester Rasmussen, i Nyborg
1864, 0602, 1202, Christian Emil Jensen, 10, søn af rebslager Chr. Jensens enke, i Nyborg
1864, 2002, 2602, Søren Andersen, gift litsenbroder, 72, i Nyborg
1864, 1503, 2103, Laurits Martin Pedersen, 1, søn af arbeidsmand Søren Pedersen, paa Holmen
1864, 1703, 2103, Christen Rasmussen Pelle, dagleier, 59, i Nyborg
1864, 1603, 2203, Jacob Sophus Hansen, ugift handelsbetjent, 24½, i Nyborg
1864, 1803, 2403, Jens Nielsen, gift muursvend, 63½, i Nyborg
1864, 2003, 2303, Spang Jens Julius Friis, 1, søn af modehandlerinde Koch, i Nyborg
1864, 2103, 2603, Peter Michael Petersen, 10 dage, søn af pige Mathilde Petersen, i Nyborg
1864, 2103, 2603, Hans Madsen Vettersløv, gift rekrut og værnepligtig, 27, af Sorø Amts 3 lægd
1864, 2203, 2603, Thomas Christen Poulsen, ugift menig, 24, af 11te Inf. Reg. 2 Comp. Fra Oxenhede pr. Sæby Hjørring Amt
1864, 1703, 2603, Frantz Ludvig Winsløw, gift premierlieutenant, 33, Nyborg. Faldt i fægtningen ved Dybbøl
1864, 2203, 2903, Hans Christian Larsen, 11 maneder, søn af værtshuusholder P. Larsen, i Nyborg
1864, 2903, 0104, Frants Vilhelm Andersen, 2, søn af tjenestepige Nielsine Andersen, i Nyborg
1864, 2903, 0204, Dødfødt dreng, søn af tjenestekarl Niels Christiansen, i Nyborg
1864, 0904, 1304, Hannibal Søren Frederik Arnold Rasmussen, 3 maaneder, søn af Johanne N. K. Sørensen, i Nyborg
1864, 0604, 1404, August Jensen, fuldmægtig og reservelieuten., 26, ved 5te Inf. Reg. Falden ved Dybbøl
1864, 1304, 1604, Carl Josva August Rasmussen, 4 maaneder, søn af Christine Rasmussen, i Nyborg
1864, 1404, 1804, Lauritz Joachhim Thygesen, 2½, søn af dagleier Thyses, i Nyborg
1864, 1904, 2504, Georg Sophus Theodor Aarsleff, 3, søn af dreiermester Aarsleff, i Nyborg
1864, 2104, 2604, Hans Peder Petersen, menig, af 20 Inf. Reg. 8 Comp.
1864, 2704, 3004, Søren Peter Nielsen, menig af 11 Inf. Reg. 3 Comp, Nyborg Feltlazaret. Født i Blegind ved Aalborg
1864, 2704, 0305, Andreas Simonsen Hansen, 14 dage, søn af Laurine P. Hansen, i Nyborg
1864, 1405, 1805, Peder Andersen, ugift dagleier, 34, i Nyborg
1864, 1805, 2305, Christian Theobald Hansen, 11 maaneder, søn af malermester Hansen, i Nyborg
1864, 1305, 2105, Magnus Peter Bülow, major og ridder af dannebrog, 50, ved 5 Inf. Reg.
1864, 0106, 0606, Allexander Wilhelm Hansen, menig, 29, ved Rekrutskolen i Nyborg. Fra Gisselfeldt
1864, 0306, 0706, Udøbt dreng,1 ¾ time, søn af dagleier Anders Jespersen, i Nyborg
1864, 0306, 0706, Hans Christian Martin Olsen, 2 og 9 maaneder, søn af afdøde matros Jørgen Olsens enke
1864, 0306, 0806, Jens Sørensen, ugift menig, af 7 Inf. Reg. 4 Comp., Feltlazarettet
1864, 0406, 0806, Jens Frederik Andersen, ugift undercorporal, af 1ste Art. Reg. 8 Bat., Feltlazarettet
1864, 0306, 0906, Carl Conrad Christian Nyborg, 17, søn af malermester i Nyborg
1864, 0906, 1306, Simon Christian Olsen, gift skomagermester, 37, i Nyborg
1864, 1006, 1306, Christen Jacobsen, ugift menig, 23, af 8 Inf. Reg. 7 Comp., Feltlazarettet i Nyborg
1864, 1406, 1706, Carl Emil Andresen, 3 maaneder, søn af afdøde Marie Dorthea Jensen, i Nyborg
1864, 1606, 2206, Jesper Clausen Bossel, fragtmand, 62½, i Nyborg
1864, 1906, 2306, Hans Ludvig Sørensen, 1 og 10 maaneder, søn af kjøbmand Ludvig Sørensen
1864, 2406, 2806, Hans Diderik Jørgensen, menig soldat, ca. 30, af 13 Arbeits Bat.
1864, 0107, 0407, Mads Ebbe Steengaard, muursvend, 43, af Nyborg
1864, 1307, 1607, Johan Henrik Schnorr, menig, af 8 Inf. Reg. 3 Comp., Lazarettet i Nyborg
1864, 2107, 2407, Jens Peter Juhl, 2 maaneder, søn af gjæstgiver Juhl, i Nyborg
1864, 2007, 2507, Hans Hansen, gift fisker, 52, paa Holmen
1864, 2307, 0308, Hans Skov, kornmaaler og dannebrogsmand, 44, i Nyborg
1864, 0308, 0608, Mads Peter Møller, 12 dage, søn af pige Trine Marie Larsen
1864, 0308, 0808, Carl Alfred Fielitz, 9 maaneder, søn af barbeer Fielitz, i Nyborg
1864, -, 1408, Christen Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 50, i Nyborg
1864, 2108, 2408, Jens Jørgensen Nielsen, menig, 23, af 19 Reg. Af Rødinge
1864, 2308, 2708, Jens Jørgen Madsen, feltconstabel, af 2 Art. Reg. Af Framsløe, Horne Sogn pr. Varde, Ribe Amt
1864, 2708, 3008, Jørgen Jørgensen, menig, af 6 Inf. Reg. 5 Comp. Nyborg Feltlazareth
1864, 0109, 0509, Lars Larsen, gift trainkudsk, Feltlazarethet i Nyborg. Født i Trankerup i Holbek Amt
1864, 0409, 0709, Jens Olsen, gift trainkudsk, af 2det Trainkudskedepot. Feltlazarethet i Nyborg
1864, - uvis dato, 1609, Peder Frandsen, permitteret militairarbeider, fra Nykjøbing paa Mors
1864, 1609, 2109, Anders Carl Adolf Madsen, 12, søn af afdøde commandeersergeant Madsen
1864, 1409, 2109, Anders Rasmussen, ungkarl, 17, i Hjulbye
1864, 0709, 1509, Jens Peter Laurits, 1, søn af muursvend Christensen, i Nyborg
1864, 2609, 0110, Jeppe Christian Beck, enkemand og handskemager, 82, i Nyborg
1864, 0310, 0710, P. H. Birch, enkemand, forhen kjøbmand og pensioneret toldbetjent, 72, i Nyborg
1864, 0410, 0810, Jens Christiansen, ugift tjenestekarl, 42, af Ørbek pr. Nyborg
1864, 0810, 1110, Anders Kjellerup, enkemand og vand- og rendemester, 76, i Nyborg
1864, 1210, 1710, August Heinrich Ludvig Hentze, gift nagelsvend, 50, i Nyborg
1864, 1810, 2210, Cosmus Cordt Sivertsen Adeler, 9 maaneder, søn af capitain og baron Adeler, i Nyborg
1864, 2310, 2610, Lorentz Johan Christiansen, menig soldat, ca. 40, af 21 Regim.
1864, 2410, -, Alfred Janus Thorvald Ørbæk, ugift malersvend, 22, af Kjøbenhavn
1864, 2410, 0111, Ulrik Frederik Christian Aagaard, enkemand, justitsraad og amtsforvalter, 74, i Nyborg
1864, 2510, 3110, Jeppe Beck, enkemand, forhen kjøbmand og færgelaugscasserer, 89, i Nyborg
1864, 2810, 0311, Peter Sophus Madsen, 9½, søn af fisker N. Madsen, i Aalehuset
1864, 3110, 0411, Niels Christensen, gift dagleier, 61½, i Nyborg
1864, 0711, 1111, Anders Jørgensen, 12, søn af arbeidsmand Jørgen Nielsen, i Nydamshuse
1864, 0911, 1411, Udøbt dreng, 3 dage, søn af Elise Jensen, af Ellinge Sogn
1864, 0911, 1511, Peder Christian Jørgensen, gift sømand, 24, af Nyborg
1864, 1811, 2311, Henrik Wolff, ugift garversvend, 80, i Nyborg
1864, 2111, 2711, Lars Thomsen, gift dagleier, 39, i Nyborg
1864, 0712, 1112, Jørgen Hans Jørgensen, 12 dage, søn af tjenestekarl Hans Jørgensen
1864, 1812, 2312, Dødfødt dreng, søn af gartner C. F. Bartholdy, i Nyborg
1864, 1812, 2412, Niels Christen Thomsen, trainkudsk, 23, fra Reservemagasinet
1864, 2012, -, Niels Andreassen, enkemand og forhen gjæstgiver, 83 og 9 maaneder, i Kjøge
1864, 2612, 3012, Morten Nielsen, gift dagleier, 60, Nyborg
1865, 0501, 1001, Christen Jeppesen Sønderby, gift og pensioneret arrestforsvarer, 80, i Nyborg
1865, 0501, 1001, Jens Hansen Hemmeløff, gift, kjøbmand og chef, 47, for Borgervæbningen i Nyborg
1865, 1001, 1301, Ove Olsen, gift dagleier, 56, i Nyborg
1865, 2101, 2601, Johan Jacob Christiansen, ugift tjenestekarl, 27, i Nyborg
1865, 2601, 0102, Lars Sørensen, ugift, hornist og corporal, 18, ved 19 Inf. Reg.
1865, 0602, 1102, Andreas Søren Thorsen, gift detaillist, 33
1865, 0902, 1502, Niels Peter Andersen, 27. Søn af Anders Thomsen
1865, 1402, 2002, Carl Christian Jensen, 10, søn af skomagersvend N. Jensen
1865, 1702, 2102, Johan Martin Petersen, 11 maaneder, søn af tjenestepige Mathilde Petersen, i Nyborg
1865, 1802, 2302, Niels Larsen, ugift fattiglem, 56
1865, 2802, 0403, Peter L. Vestring, gift dyrlæge, 33, i Nyborg
1865, 1203, 2003, Bertel Friis Thorbjørn Riber, enkemand, distriktslæge og kammerraad, 72, i Nyborg
1865, 1203, 2003, Hans Pedersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 92, i Hjulby
1865, 1403, 2003, Axel Frederik Hjalmar Rasmussen, ½, søn af snedker J. C. Rasmussen
1865, 2903, 3103, Rasmus Hansen, 2 og 9 maaneder, søn af arbeidsmand Hans Rasmussen, i Nyborg
1865, 0304, 1004, Christen Jensen Skov, gift, menig og dragon, 29, af Seest
1865, 0504, 1204, Christian Hansen Schultz Klingenberg, enkemand, partikulier og fhv. møller, 67
1865, 0604, 1204, Johann Hansen, gift arbeidsmand, 71
1865, 1404, 1804, Frederik Nielsen, 2 dage, søn af gartner Nielsen, i Eenrum ved Nyborg
1865, 1504, 1904, Hans Peter Larsen, 4 maaneder, søn af værtshuusholder P. Larsen, i Nyborg
1865, 1804, 2104, Hans Theodor Sophus Pflügger, 2 maaneder, søn af skomagersvend Pflügger, i Nyborg
1865, 0305, 0905, Carl Svendsen, ungkarl og toldfuldmægtig, 20, i Nakskov. Nyborg
1865, 0605, 1305, Niels Nielsen, 9, søn af dagleier Niels Nielsen, i Nyborg
1865, 1205, 1605, 2 udøbte drenge (tvillinger), sønner af cigarhandler Fogt, nogle timer, i Nyborg
1865, 0206, 0906, Niels Hansen, dagleier
1865, 0706, 1006, Carl Petersen, 1 og 9 maaneder, søn af Maren Hansine Carol. Chr. Petersen
1865, 2806, 0307, Carl Andreas Egholm, 5 maaneder, søn af styrmand H. Egholm
1865, 2906, 0307, Anders Hansen, 4 maaneder, søn af pige Karen Hansen
1865, 0307, 0607, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Hans Pedersen
1865, 0507, 0807, Rasmus Peter Rasmussen, 1, søn af malermester Søren Andreas Rasmussen
1865, 2207, 2707, Martinus Rasmussen, fhv. kjøbmand, 66, i Nyborg
1865, 1108, 1508, Ole Henrik Sylvius Knudsen, gift kleinsmedmester, 67, i Nyborg
1865, 0109, 0309, Dødfødt dreng, søn af tømrer Hans Christian Hansen, i Dyrhaugen
1865, 2009, 2309, Johan Rasmussen, gift skomagermester, 64, i Nyborg
1865, 2809, 0210, Carl Christian, 8 dage, søn af vaabenmester Poul Nielsen, i Nyborg
1865, 0110, 0510, Lars Nielsen, gift brolægger, 47, i Nyborg
1865, 1110, 1410, Anders Albert Christian, 4 dage,  af depotsergeant Andersen, i Nyborg
1865, 2510, 2810, Johannes Peter Holm, ugift gartner, 37, i Nyborg
1865, 2710, 3010, Peder Pedersen, ugift skrædersvend, 54, Nyborg Fattiggaard
1865, 2710, 3010, Holger Marius Sindahl, 3 maaneder, søn af marqeur Sindal, i Nyborg
1865, 3110, 0311, Johan Henrik Neergaard, 3, søn af oberst Neergaard
1865, 0111, 0711, Jørgen Jørgensen, forhen skipper, 87 og 9 maaneder, i Nyborg - Holmen
1865, 0911, 1311, Frants Christian Ludvig Wasmann, muurmester, 46
1865, 2311, 0112, Hans Andersen, gift, dagleier og huuseier, 54, paa Nyborg Mark
1865, 1512, 2112, Jacob Andersen, gift dagleier, 41, i Nyborg
1865, 1712, 2212, Lauritz Christian Nicolai Lund, gift skibsfører, 40, af Nyborg
1866, 2912, 0301, Lauritz Christensen, menig, 23, af 7 Inf. Bat. 4 Comp. Aars (Binderup) af forrige Haderslev Amt
1866, 0701, 1201, Ole Dyrhauge Piil, gift brændeviinsbrænder, 35, i Nyborg
1866, 1701, 2201, Hans Christian Hansen, gift huustømmermand, 33, i Dyrehaugen
1866, 2701, 0102, Hans Jacobsen, ugift skrædder og fattiglem, 63, i Nyborg
1866, 2701, 0102, Niels Danielsen, 3½ søn af gaardmand Daniel Larsen, i Hjulby
1866, 0502, 1002, Christian Nielsen, gift skibstømrer, 37, i Nyborg
1866, 0802, 1202, Anton Holsøe, 9 maaneder, søn af lieuten. Holsøe, ved 7 Bat.
1866, 2102, 2402, Udøbt dreng, 1 maaned, søn af sømand Carl Jantzen
1866, 2103, 2703, Knud Clausen, gift postbud, 46, i Nyborg. Invalid fra 1848
1866, 2303, 2803, Ernst Wichmann Øland, gift, particulier og forhen slagter, 76
1866, 2603, 2803, Carl Holger Kierberg, 4, søn af skrædder Kielberg, i Nyborg
1866, 3003, 0304, Martin Johansen, 4, søn af Elisabeth Johansen, i Nyborg
1866, 0404, 0904, Rasmus Suhr, gift, consul og kjøbmand, 49, i Nyborg
1866, 0704, 1204, Lars Larsen, gift tømmermand, 54, Udenfor Nyborg Landport
1866, 1404, 1704, Carl Valdemar Peter Emil Julius Hammerich, 8 dage, søn af snedkersvend Hammerich, i Nyborg
1866, 2804, 0205, Niels Nielsen, gift arbeidsmand, 40, i Nyborg
1866, 0505, 0905, Sophus Julius Sindahl, 5½, søn af leietjener Sindahl, i Nyborg
1866, 1505, 1705, Carl Valdemar Krøyer, 3 maaneder, søn af premierlieutenant Krøyer, i Nyborg
1866, 1605, 1905, Dødfødt dreng, søn af sergeant O. A. Petersen, ved 7 Bat. i Nyborg
1866, 0406, 0906, Lars Christiansen, 1 og 3 maaneder, søn af Ane Larsen, i Hjulby
1866, 1006, 1406, Johan Ludvig Hammerich, gift toldassistent, 65, i Nyborg
1866, 2106, 2506, Lars Nielsen, ungkarl og arbeidsmand, 48, i Nyborg. Født i Kirke Søby i Baag Herred, Odense Amt
1866, 2306, 2806, Niels Hansen Holm, ugift tjenestekarl paa Juelberg, 31, i Nyborg Fattiggaard
1866, 0207, 0607, Jørgen Poulsen, enkemand og fattiglem, 81, i Nyborg Fattiggaard
1866, 0607, -, Hans Christian Mikkelsen, ugift soldat, 24, ved 7 Bat. 3 Comp. Veile Amt
1866, 1107, 1607, Peter Jensen, gift telegrafbud, 69, Nyborg Holmen
1866, 1607, 1907, Niels Lausen (Kalkring), menig, 24, af 7 Bat. 2 Comp. Af Vejle Amt
1866, 2307, 2707, Peder Jochumsen, gift dagleier, 50, i Dyrehaugen
1866, 2907, 0108, Morten Adam Falck, ugift bagerlærling, 17, i Nyborg
1866, 0808, 1608, Knud Rasmussen (Reistrup), gift dagleier, 70½, i Nyborg
1866, 1508, 2008, Claus Olaf Thygesen, 2 maaneder, søn af tømrer Thygesen, i Nyborg
1866, 2208, 2508, Hans Christian Poulsen, enkemand og fattiglem, 65, i Hjulby
1866, 0309, 0709, Rasmus Pedersen, 3 uger, søn af arbeidsmand Poul Pedersen, Holmen
1866, 1209, 1709, Christen Larsen, enkemand og tømmermand, 74, i Nyborg
1866, 0510, 1010, Erik Lorentz Hansen, enkemand og telegrapfassistent, 73, i Nyborg
1866, 1310, 1710, Udøbt dreng, 6 uger, søn af tjenestepige Martine Larsen
1866, 1310, 1310, Dødfødt dreng, søn af smaakjører og avlsbruger Christen Madsen
1866, 1510, 2210, Niels Møller Madsen, gift muursvend, 58, i Nyborg
1866, 2110, 2510, Frederik Vilhelm Marius Nielsen, 5 maaneder, søn af tjenestepige Marie Nielsen, i Nyborg
1866, 1111, 1511, Peter Frederiksen, gift høker, 42, Holmen
1866, 1711, 2111, Carl Peter Larsen Høysgaard, ugift smedelærling, 17, Nyborg – Holmen
1866, 1911, 2311, Frederik Larsen, gift, skomager og trommeslager, 62, i Nyborg
1866, 2511, 2911, Johan Christoffer Holm, klodsemager, 62, Fattighusets Sygestue
1866, 0712, 1412, Rasmus Lindhardtsen, gift gaardmand, 84, af Hjulby
1866, 1312, 1712, Peder Pedersen, ugift tjenestekarl, 27, af Kullerup. Fattiggaardens Sygestue
1866, 1512, 1912, Axel Idor Sander, 7 maaneder, søn af boghandler Blumensaadt, i Nyborg
1866, 1612, 1912, Carl Christian Thomas, 3 uger, søn af overspillemand Mollerup, i Nyborg
1866, 1412, 2112, Niels Jørgensen, 3, søn af huusmand Jørgen Larsen, i Hjulby
1866, 2412, 2812, Carl Christoffer Heitmand, gift købmand, 40, Nyborg
1866, 2912, 04011867, Hans Christian Martinus Vilhelm Jensen, 4, søn af foureer Jensen, ved 19 Bat.
1867, 0101, 0701, Peter Hansen, gift og fhv. leietrjener, 71, i Nyborg
1867, 3001, 0202, Dødfødt dreng, søn af brolægger Dircks, i Nyborg
1867, 0402, 0702, Marquard Molzen, 1 maaned, søn af dagleier Moltzen, i Nyborg
1867, 0302, 0902, Brinckmann Sørensen, gift garver, 81, i Nyborg
1867, 1002, 1502, Andreas Sørensen, gift og fhv. smaakjører, 68, i Nyborg
1867, 2302, 2702, Vilhelm August Nielsen, ugift smedesvend, 37, Fattiggaarden
1867, 0603, 1103, Niels Hansen, enkemand og vognmand, 67, i Nyborg
1867, 1803, 2203, Hans Peter Worm, gift slagter, 43, i Nyborg
1867, 2003, 2503, Dines Hansen, 4 dage, søn af gaardmand Hans Dinesen, i Hjulby
1867, 2803, 0404, Christian Nielsen, enkemand og pensioneret controlleur, 70, i Nyborg
1867, 0504, 0904, Claus Knudsen, gift dagleier, 53, i Nyborg
1867, 1204, 1704, Hans Jørgensen, gift landmand, 58, Udenfor Landporten
1867, 1904, 2304, Carl Julius Svendsen, 4 maaneder, søn af skomager Svendsen, i Nyborg
1867, 1504, 2304, Niels Jørgensen, gift huusmand, 36, i Hjulby
1867, 1904, 2404, Mads Jørgen Henriksen, ugift fattiglem, 56
1867, 1805, 2405, Peter Juul (Jensen), gift og fhv. contorist, 52, i Nyborg
1867, 2105, 2705, Peter Julius Otto Mortensen, ½, søn af kjøbmand Otto Mortensen, i Nyborg
1867, 2305, 3005, Anton Henrik Moltke, ugift oberstlieutenant, 76, i Nyborg
1867, 2705, 3105, Jens Christian Tronhjem, ugift smedesvend, 36, Nyborg Fattiggaard
1867, 1206, 1506, Udøbt dreng, 16 dage, søn af pige Julie Marie Carlsen, i Nyborg
1867, 1406, 1806, Julius Frederik Carl Christian, 10, søn af muurmester P. Petersen, i Nyborg
1867, 3006, 0407, Johan Conrad Bierlich, enkemand og forhen sadelmager, 70, i Nyborg
1867, 2906, 0307, Peter Frits Fahlenkamp Rasmussen, 8 maaneder, søn af skomagersvend P. C. Rasmussen, i Dyrehaugen
1867, 0107, 0607, Christian Peter Olsen, gift slagtermester, 43, i Nyborg
1867, 0907, 1307, Harald Georg Jørgensen, 3 uger, søn af malersvend og pensionist C. F. Jørgensen, i Nyborg
1867, 1107, 1507, Udøbt dreng, 24 timer, søn af Niels Madsen, i Hjulby
1867, 1807, 2307, Niels Hansen Høiby, gift vægter, 69, i Nyborg
1867, 2107, 2607, Claus Christian Knudsen, gift, muurmester og brandcapitain, 45, i Nyborg
1867, 2807, 0108, Johannes Thomas Asmus Nielsen, 1 og 2 maaneder, søn af hjulmand Claus Nielsen, i Nyborg
1867, 1108, 1508, Udøbt dreng, 5 dage, søn af Henriette Sophie Marie Christensen, i Nyborg
1867, 1508, 2008, Peter Andersen, ugift, 27, Holmen. Søn af Anders Thomsen
1867, 1908, 2308, Christen Madsen Nielsen, enkemand og tømmermand, 81, Skyttehuset
1867, 2808, 3108, Peter Petersen, 13 maaneder, søn af muurmester J. P. C. Petersen, i Nyborg
1867, 0709, 0909, Carl Johan Marius Larsen, 10 uger, søn af styrmand H. C. L. Larsen, Holmen
1867, 1909, 2309, Andreas Peter Petersen Gjerding, ungkarl og sømand, 52, i Nyborg
1867, 2209, 2509, Søren Valdemar Horatius, 4 maaneder, søn af tommermester P. Rasmussen, i Nyborg
1867, 2809, 0210, Theodor Johan Nicolai, ½, søn af kjøbmand W. Petersen, i Nyborg
1867, 0710, 1210, Poul Christian Søltoft Harboe, capitain, 41, af 7 Bat. i Nyborg
1867, 1610, 2110, Frederik Hansen, gift handskemagersvend, 51, i Nyborg
1867, 3010, 0211, Henrik Frederik Mathias, 10 uger, søn af fotograf Jens Jacobsen, i Nyborg
1867, 1811, 2111, Peder Christian, ½ maaned, søn af fisker N. Christoffersen, i Skaboeshuse
1867, 0412, 0912, Hans Henrik Edvard, 4, søn af skomager C. Svendsen, i Nyborg
1867, 1612, 1912, Udøbt dreng, 3 uger, søn af malermester Fritz Christiensen, i Nyborg
1867, 1612, 2112, Christen Christensen, gift, vertshuusholder og tømrer, 48, i Nyborg
1867, 2612, 02011868, Jørgen Jørgensen, enkemand og skrædder, 85, Vægterstrædet i Nyborg
1868, 0901, 1401, Hans Rasmussen, gift og fhv. skovfoged, 71, Hyrdehuset i Nyborg
1868, 1001, 1601, Peter Christensen, fhv. vægter, 73, i Nyborg
1868, 1101, 1401, Peder Christian Christensen, 4 uger, søn af Simonline Jensen, i Nyborg
1868, 2401, 2801, Dødfødt dreng, søn af gjæstgiver og guldsmed Mortensen, i Nyborg
1868, 0502, 1002, Carl Ludvig Magnus Hansen, 6, søn af styrmand H. Hansen, i Nyborg
1868, 0602, 1102, Rasmus Nielsen, enkemand, indsidder og fhv. skovfoged, Skaboeshuse
1868, 2102, 2602, Christian Frederik Vilhelm Esland, 6, søn af arbeidsmand Esland, i Nyborg
1868, 1902, 2402, Carl Theodor Larsen, 2, søn af snedker Larsen, i Nyborg
1868, 1903, 2503, Marius Christian Peder Jørgensen, 3½, søn af sømand Jørgen Jørgensen, i Nyborg
1868, 1605, 2503, Carl Vilhelm Andreas Christensen, rekrut ved 7 Bat. 3 Comp., 22, i Nyborg
1868, 2205, 2805, Frederik Rasmussen, gift, gaardmand og udflytter, 60, Hjulby
1868, 3105, 0306, Sophus Valdemar Michael, 3 maaneder, søn af skomager Rasmussen, i Nyborg
1868, 2805, 0606, Hans Peder Hansen, rekrut af 7 Bat., 23. Født 1844 i Idestrup paa Falster
1868, 1506, 2006, Peder Hansen, gift sandgraver, 38, i Nyborg
1868, 2906, 0407, Andreas Christian Christensen, gift malermester, 54, i Nyborg
1868, 0107, 0607, Ole Nielsen Maale, gift, sømand og litsenbroder, 40, i Nyborg
1868, 1807, 2207, Niels Peder Christensen, skibstømmerlærling, 18, i Nyborg
1868, 1808, 2008, Peder Hans Rasmussen, 5 maaneder, søn af Abelone Kirstine Rasmussen, i Nyborg
1868, 1908, 2408, Steffen Steffensen Skov, enkemand og dagleier, i Nyborg
1868, 2708, 0209, Hans Peder Pedersen, ½, søn af Maren Larsen
1868, 3108, 0309, Adolf Petersen, 3 maaneder, søn af sadelmager Chr. Petersen, i Nyborg
1868, 3108, 0309, Christen Larsen Madsen, 3 uger, søn af tjenestekarl Lars Madsen
1868, 3008, 0309, Rasmus Sørensen, ungkarl og postexpedient, 30, i Nyborg
1868, 2209, -, Hans Jacob Gommesen, enkemand og sømand, 87, i Nyborg
1868, 1210, 1510, Søren Thorvald Weber, ugift, 23, i Nyborg
1868, 2510, 2810, Anders Poulsen, gift reebslagersvend, 30, fra Frederiksværk. I Nyborg Arrest
1868, 0111, 0611, Hans Hansen, 10 maaneder, søn af sandgraver H. Hansen, i Nyborg
1868, 0311, 0611, Søren Gotfred Ulrik Hansen, 6, søn af tømrer Hans Hansen, i Nyborg
1868, 0311, 1011, Christian Frederik Jensen, ugift muurmester, 67, i Nyborg
1868, -, 1111, Niels Rasmussen, gift sømand, 52, paa Holmen
1868, 1111, 1911, Jacob Christian Rasmussen, sømand, 22, af Norge
1868, 2311, 0112, Anders Rasmussen, enkemand og kornmaaler, 83, i Nyborg
1868, 2711, 0312, Jørgen Jørgensen, gift litsenbroder, 69, i Nyborg
1868, 1412, 2112, Peder Larsen, gift bryggerkarl, 45, hos kjøbmand Wolff, i Nyborg
1868, 1412, 2312, Peder Rasmussen, gift sømand, 52, ombord i skib i havnen
1862, 1601, 2001, Udøbt pige, 8 dage, datter af arbeidsmand Rasmus Petersen, i Nyborg
1862, 1901, 2701, Charlotte Amalie f. Wimmer, 37, i Nyborg. Uhrmager Maale
1862, 2801, 0302, Anna Elisabeth Jørgensen, enke, 84, i Nyborg. Snedker Jørgensen
1862, 0202, 0602, Karen Hansen, ugift tjenestepige, 42, i Nyborg
1862, 1502, 1902, Edel Sophie Larsen, 1½, datter af brygger Carl Larsen, i Nyborg
1862, 0103, 0703, Karen Schjøth f. Petersen, enke, 41½, i Nyborg. Tømmermester Schjøth
1862, 0403, 1103, Juliane Vilhelmine Marie Jensen, 2 maaneder, datter af sømand Jens Jørgen Jensen, i Nyborg
1862, 1803, 2203, Frederikke Larsen, enke, 74, i Nyborg. Dagleier Rasmus Jørgensen
1862, 2303, 2903, Ane Cathrine Christensen Sprogøe, enke, 75, i Nyborg. Styrmand Gullak Jacobsen
1862, 2503, 2903, Nielsine Kirstine Larsen, 1 og 3 maaneder, pleiebarn af Peder Larsen, i Nyborg
1862, 0304, 0804, Maren Pedersdatter, 42, i Nyborg. Dagleier Mads Pedersen
1862, 1004, 1404, Hedevig Mashy Marie Axelsen, 9 maaneder, datter af tjenestepige Frederikke Frandsen, i Nyborg
1862, 1104, 1904, Regine Marie Olivarius f. Bendtz, enke, 76. Præst Olivarius i Skjellerup
1862, 1404, 2204, Ane Cathrine Rande f. Hansen, 52, i Nyborg. Sømand Iver Rande
1862, 2904, 0505, Udøbt pige, 3 uger, datter af Ane Marie Clausen, i Nyborg
1862, 0405, 0705, Bernhardine Severine Mortensen, 9 maaneder, datter af guldsmed Mortensen, i Nyborg
1862, 2904, 0505, Valborg Dorthea Wassmann f. Maalø, 66. Muurmester Wassmann
1862, 1005, 1505, Betty Jørgenia Marie, 4, datter af bødker Jørgen Hansen, i Nyborg
1862, 0806, 1306, Karen Hansdatter, enke, 70, i Nyborg. Muurmester Knud Knudsen
1862, 1406, 1906, Anna Gunilda f. Fabricius, 35, i Nyborg. Resid. capellan Tolstrup
1862, 2706, 0307, Sara Jacobine Jensen, 78, i Hjulby. Indsidder Ernst Danielsen
1862, 2906, 0507, Marie Antoinette Rasmussen f. Carlsen, 68. Kornmaaler Anders Rasmussen
1862, 0507, 1007, Udøbt pige, 15 dage, datter af skomagersvend Pflügger
1862, 0607, 1007, Karen Jensen, enke, 62½. Dagleier Hans Rasmussen
1862, 1308, 1808, Dorothea Christine f. Brandt, 37, i Nyborg. Bager Østerbye
1862, 1908, 2308, Susanne Johanne Christiane Hansen, 14, datter af vognmand Niels Hansen, i Nyborg
1862, 1208, 1808, Dødfødt pige, datter af bager J. A. Østerbye, i Nyborg
1862, 3008, 0409, Margrethe Marie f. Jacobsen, enke, 68, i Nyborg. Proprietair Juul
1862, 1009, 1309, Anne Kirstine Nielsdatter, tjenestepige, 34, i Nyborg
1862, 1609, 2209, Anne Rasmusdatter, ugift, 40, Lindenborg, Hjulby Mark
1862, 0410, 0810, Emilie Martine Hansen, 4 maaneder, datter af Mathilde Hansen, i Nyborg
1862, 0510, 1010, Anna Gunilda Jendina Madsen, 1, datter af sadelmager Madsen, i Nyborg
1862, 0810, 1410, Larsine Ane Kirstine Dorthea Jespersen, 2, datter af dagleier Anders Jespersen, i Nyborg
1862, 1710, 2410, Marie Jørgensen f. Grønholdt, 47, i Nyborg. Krydsskipper Jørgensen
1862, 0211, 0711, Jeanette Neumann f. Kluckner, enke, 62, i Nyborg. Malermester Neumann af Slesvig
1862, 0611, 1011, Dorthea Larsen, enke, 78, i Nyborg. Tømmermester Rasmus Larsen
1862, 1011, 1511, Maren Jensdatter, 32. Dagleier Rasmus Hansen
1862, 1411, 2011, Caroline Henriette Jessen f. Jacobsen, fraskilt hustru, 53½. Dagleier Jessen
1862, 2911, 0612, Augusta Conradine Christine Borring, 18½. Datter af glarmester Borring
1862, 0312, 1012, Gjertrud Nielsen, enke, 74, i Skyttehuset. Brolægger Larsen
1862, 0312, 1212, Karen Klingenberg f. Hansen, 69, i Nyborg. Forhen møller Klingenberg
1862, 0912, 1512, Lovise Lynegaard, enke, 55, i Nyborg. Rebslager Svendsen
1862, 1412, 1812, Hanne Nielsen, 4, datter af Dorthea Rasmussen, paa Holmen
1862, 2612, 2912, Nielsine Johanne Magdalene Petersen, 2 uger, datter af sergeant ved 19 Bat. J. M. Petersen
1862, 2712, 3112, Udøbt pige, 5 uger, datter af sømand Peder Jørgensen, i Nyborg
1862, 3012, 05011863, Bodil Rasmussen, enke, 75. Lieutenant Hellsack
1862, 2912, 03011863, Anne Marie Hansen, 9, datter af sandgraver P. Hansen, i Nyborg
1863, 1901, 2201, Cathinca Elise Marie Jørgine Hansen, 7 uger, datter af tjenestepige Marie Sophie Andersen, i Nyborg
1863, 1901, 2601, Elisabeth Henriette Friedericha, 40, i Nyborg. Sergeant C. C. C. Neümann
1863, 2001, 2401, Gjertrud Hansen, enke, 87½, Baggers Hospital. Arbeidsmand Niels Hansen
1863, 2501, 3001, Andrea Rasmussen, tjenestepige, 15, i Nyborg
1863, 2701, 3101, Caroline Andersen, datter af litsenbroder Anders Simonsen, i Nyborg
1863, 0202, 0501, Caroline Frederikke Rasmussen, ½, datter af skomager N. P. Chr. Rasmussen
1863, 1202, 1902, Martha Cathrine f. Larsen, 80, i Nyborg. Handskemager J. A. Bech
1863, 1302, 1802, Ane Päetz f. Larsen, enke, 85, i Nyborg. Kongelig steenhugger i Veicorpset Päetz
1863, 2502, 2802, Catarina Elvira Østerby, 1 og 9 maaneder, datter af bagermester Østerbye
1863, 0103, 0903, Sophie Frederikke Schønemann, ugift, 65, i Nyborg
1863, 0503, 0903, Ane Magrethe Knudsen, enke, 77, i Nyborg. Sømand Peter Sprogøe
1863, 1203, 1603, Udøbt pige, 14 dage, datter af Maren Christine Larsen, i Nyborg
1863, 0803, 1303, Sara Kirstine Augusta Nielsen, 1 og 3 maaneder, datter af skomager J. Nielsen, i Nyborg
1863, 1203, 1703, Ane Elisabeth Nielsen, enke, 83, i Nyborg. Kirkesanger Søren Knudsen
1863, 1403, 1703, Anna Elina Petra Jepmonn, ½, datter af skibstømrer Jepmonn, i Nyborg
1863, 2703, 3003, Anine Marie Vilhelmine Petersen, 1½, datter af kjøbmand Petersen, i Nyborg
1863, 0104, 0404, Udøbt pige, 3 maaneder, datter af Ane Elisabeth Dreyer, i Nyborg
1863, 0304, 0704, Anne Hansdatter, enke, Nyborg
1863, 0104, 0804, Laura Olivia Adolphine, 3, datter af artillisergeant Neumann, i Nyborg
1863, 0904, 1304, Anna Marie Franck, 11 maaneder, datter af bødker Franck, i Nyborg
1863, 1004, 1504, Marie Aarslev f. Langeland, enke, 80, i Nyborg. Skipper Peter Aarslev
1863, 1304, 1804, Kirstine Petrine Emilie Krøitzer, ugift, 20, i Nyborg
1863, 1105, 1605, Anna Christine Charlotte Tesch, 1 og 9 maaneder, pleiedatter af skibstømrer Frederik Andersen, paa Holmen
1863, 1205, 1605, Georgine Kirst. Marie Hansine Hansen, 1 og 9 maaneder, pleiedatter af smedesvend Poul Rasmussen, i Nyborg
1863, 1405, 1805, Caroline Andersen, ½, datter af skrædder Peter Chr. Andersen
1863, 2805, 0306, Caroline født Petersen, 42, i Nyborg. Farversvend J. P. Jensen
1863, 0907, 1107, Anna Kirstine Frederikke Mencke, 2, datter af garver Mencke, i Nyborg
1863, 0508, 1008, Karen Nielsdatter, 37, ved Hjulby Sø. Fisker Christen Sørensen
1863, 1308, 1708, Rasmine Jensen, 2 maaneder, datter af Marie Fraun, i Nyborg
1863, 0909, 1209, Emilie Grethe Marie Andersen, 6, datter af arbeidsmand Andersen
1863, 1009, 1509, Bolette Christine Jensen f. Sterregaard, 32½, Jernstøberiet. Jensen
1863, 1609, 1909, Emma Martine Hansine Jørgensen, 3 maaneder, datter af arbeidsmand Jørgensen
1863, 1909, 2209, Henriette Johanne Hübbe, 5 maaneder, datter af bogbindersvend Hansen
1863, 2010, 2210, Johanne Sophie Petersen, ugift, 40
1863, 2010, 2410, Ane Christine Steengaard, 35, i Nyborg. Mursvend Rasmussen
1863, 2110, 2810, Ane Sophie Zacho, 76, i Nyborg. Amtsforvalter og justitsraad Aagaard
1863, 0711, 1311, Margrethe Elisabeth Sitzmann, enke, 74, i Nyborg. Muurmester Hans Knudsen
1863, 1811, 2111, Dødfødt pige, datter af skomagermester Poul Hansen, i Nyborg
1863, 2411, 0112, Kirsten Rasmussen, 44, i Nyborg. Dagleier Peder Dinesen
1863, 1312, 1712, Karen Marie Andersen, 1 og 4 maaneder, datter af arbeidsmand Andersen, i Nyborg
1863, 2312, 2812, Elise Kirstine Hansen, ½ maaned, datter af Marie Christensen, i Nyborg
1863, 2512, 3012, Mette Nielsdatter, enke, 80, i Skaboeshuse. Ole Christensen
1863, 2912, 04011864, Maren Frisch f. Nielsen, enke, 89, i Nyborg. Skrædder Frisch
1864, 0101, 0501, Dødfødt pige, datter af Anders Jørgensen, i Nyborg
1864, 0401, 0901, Johanne Nielsine Christine Sørensen, tjenestepige, 25, i Nyborg
1864, 2701, 0202, Anna Magrethe f. Larsen, enke, 80, i Nyborg. Bødkermester Zehngraff
1864, 3101, 0402, Anne Pouline Josephine Rasmussen, 15, datter af arbeidsmand Pellesen, i Nyborg
1864, 3101, 0402, Josephine Jocumine Andersen, 3½, datter af skræddermester P. Andersen, i Nyborg
1864, 0202, 0802, Elfrieda Therese Hansen, 17, datter af gartner H. Hansen, i Nyborg
1864, 0602, 0902, Rasmine Knudsen, 9 dage, datter af Johanne Danielsen, i Nyborg
1864, 1502, 2202, Sophie Caroline Sprogø, 5, datter af sømand P. C. Sprogø, i Nyborg
1864, 1802, -, Anne Henrikke Harreskov f. Theilgaard, enke, 39, i Korsøer. Malermester Harreskov
1864, 2702, 0503, Ane Marie Hansdatter, 30, i Nyborg. Dagleier Andreas Nielsen
1864, 0403, 1003, Julie Emilie Caroline Marie Petersen, 2 dage, datter af kjøbmand Vilhelm Petersen
1864, 0603, 1003, Petra Mathilde Mortensen, 1 og 3 maaneder, datter af kjøbmand Otto Mortensen, i Nyborg
1864, 1603, 2103, Laura Christine Nicoline Petersen, ½, datter af linieskriver Petersen, i Nyborg
1864, 3003, 0404, Karen Marie Magrethe Skov, 1½, datter af kornmaaler Skov, i Nyborg
1864, 0104, 0804, Emilie Augusta Frederikke Andersen, ½, datter af afdøde dagleier Hans Andersen, i Nyborg
1864, 0404, 0904, Ane Cathrine Lind f. Jørgensen, enke, 79, i Nyborg. Styrmand Lind
1864, 1204, 1604, Christiane Frederikke, 78, i Nyborg. Dagleier Rasmus Hansen
1864, 1704, 2304, Dorthea Kjellerup f. Andersen, 67, i Nyborg. Rendemester Kjellerup
1864, 1904, 2504, Dorthea Elisabeth Berlitz, 9, datter af postconducteur Berlitz, i Nyborg
1864, 2004, 2404, Karen Fr. Joh. Chr. Alexandra Andersen, 3 maaneder, datter af vaabenmester ved 19 Reg. Andersen, i Nyborg
1864, 2604, 3004, Karen Larsen f. Hansdatter, 80, i Nyborg. Tømrer Christen Larsen
1864, 0505, 1005, Marie Dorthea Jensen, 20. Datter af farversvend Jens Pet. Jensen
1864, 1005, 1305, Johanne Hansen, 1½, datter af sømand Johan Peter Hansen
1864, 1005, 1305, Dora Christine Jørgensen, ½, datter af sømand Peter Jørgensen
1864, 0906, 1406, Christine Dorthea Gotfredsen, 8 og 3 maaneder, datter af dagleier Gotfred Mortensen, i Nyborg
1864, 1507, 1807, Johanne Nielsdatter, 15, datter af huusmand Niels Larsen, i Hjulbye
1864, 2008, 2208, Sophie Larsen, 12 dage, datter af ølbrygger Larsen
1864, 2308, 2708, Ane Christine f. Jensen, 36, i Nyborg. Arbeidsmand Gustav Adolf Buch
1864, 2808, 3108, Dødfødt pige, datter af commandeursergeant af 19 Inf. Reg. Dreyer, i Nyborg
1864, 0310, 0810, Cecilie Marie Madsen, 8, sadelmager Ludvig Madsen
1864, 2610, 3110, Maren Jensdatter, 46. Litsenbroder Anders Simonsen
1864, 0611, 1111, Nielsine Martine Jørgensen, 3½, datter af arbeidsmand Anders Jørgensen, i Nyborg
1864, 2511, 3011, Nielsine Petrine Nielsen, 3, datter af Petrea Petersen, i Nyborg
1864, 2811, 0212, Karen Pedersdatter, 44, i Nyborg. Dagleier Hans Hansen
1864, 0112, 0612, Ane Sophie Magdalene Rasmussen f. Møller, enke, 82, paa Fattiggaarden. Opsynsmand og forhen skolelærer Rasmussen
1864, 0312, 0812, Cecilie Marie Maltaline Sørensen, 2, datter af skræddermester Sørensen
1864, 1912, 2312, Maren Møller, enke, 50, i Nyborg. Skomagermester J. P. Møller
1865, 0301, 0701, Maren Kirstine, 10 dage, søn af tømrer Rasmus Rasmussen, i Nyborg
1865, 0901, 1401, Abelone f. Møller, enke, 74, i Øxendrup. 1. forhen godsforv. Sørensen i Nyborg, 2. skolelærer Guntelmann
1865, 1001, 1601, Udøbt pige, 1 maaned, datter af Emilie V. Chr. Hellemann, af Kjøbenhavn
1865, 3001, 0302, Rosa Emilie Mathilde, 2½, datter af arbeidsmand P. Hansen, i Nyborg
1865, 2801, 0302, Jensine Catharine f. Olsen, 30, i Nyborg. Skomagermester Poul Hansen
1865, 0402, 1002, Marie Christensen, fraskilt hustru, 36. Ivar Petersen
1865, 1502, 2002, Caroline Frederikke Emilie Catharine, 1, datter af snedkersvend O. E. Hammerich, i Nyborg
1865, 1602, 2202, Gjertrud Marie Henningsen, ugift, 70, i Nyborg. Lods Lars Henningsen
1865, 1902, 2302, Nielsine Jensen Starup, 2½, datter af smedesvend Jens Nielsen Pihl, i Nyborg
1865, 2802, 0403, Johanne Kirstine Jørgensen, 1½, datter af Maren Kirst. Hansen
1865, 0503, 0903, Anine Marie Vilhelmine Mathilde, 1, datter af kjøbmand W. Petersen, i Nyborg
1865, 0803, 1403, Ane Kirst. Sophie Pedersen, 14 og 9 maaneder, datter af arbeidsmand Peder Nielsen, i Nyborg
1865, 1103, 1703, Ane f. Hansdatter, enke, 77, i Nyborg. Proprietair Jørgen Jacobsen Baagø
1865, 2203, 2403, Anna Mathilde Poulsen, 14 dage, datter af tobaksfabrikeur Poulsen
1865, 2503, 2803, Kirstine Larsen, enke, 86, i Nyborg. Slavesergeant Lars Johansen
1865, 2103, 2803, Anne Kirstine Hansen, 10 maaneder, datter af fisker Hans Rasmussen, i Skaboeshuse
1865, 1404, 1804, Mathilde Charlotte Mogensen, 2½, datter af fhv. foureer N. Mogensen, i Nyborg
1865, 1904, 2404, Ane Johansdatter (kaldet Sjællænder), ugift, 85, i Nyborg Fattiggaard
1865, 0405, 0905, Kirstine Maegaard, 54, i Nyborg. Kjøbmand J. P. Winckler
1865, 1705, 2305, Ane Rasmussen, enke, 51, i Nyborg. Værtshuusholder Søren Rasmussen
1865, 2106, 2706, Ane Elisabeth Andersen f. Verner, enke, 66, i Nyborg. Litsenbroder Søren Andersen
1865, 0107, 0607, Ellen Christine Jensen, 4 maaneder, datter af Ane Christine Kruse
1865, 0307, 0707, Caroline Augusta Lind f. Neumann, 44. Malermester P. Lind
1865, 1107, 1407, Thrine Kastrup, ugift og forhen tjenestepige, ca. 65
1865, 1408, 1808, Marine Laurentia f. Thorsen, 31, i Nyborg. Sømand Rasmus Jørgensen
1865, 1709, 2209, Grethe Jensen, 51, i Nyborg. Gjæstgiver Søren Hansen
1865, 2408, 2808, Ane Dorthea Jensen, 47, paa Holmen. Baadfører Hendrik Jensen
1865, 2408, 2908, Else Kirstine Hansen, 23, Skaboeshuse
1865, 2708, 3108, Ane Cecilia Magdalene Marie Jensen, 7 og 9 maaneder, datter af skibsfører C. Jensen, i Nyborg
1865, 2709, 0310, Marie Cathrine Banke, enke, 79, i Nyborg. Sømand Banke
1865, 0410, 0710, Elisabeth Kirstine Jensen f. Snever, 52, i Nyborg. Arbeidsmand Frederik Petersen
1865, 0610, 0910, Johanne Rasmussen, 2 dage, datter af kornmaaler Frederik Nielsen, i Nyborg
1865, 0810, 1210, Andrea Elise Møller, 52, i Nyborg. Farver Fahrenholtz
1865, 1010, 1610, Johanne Cathrine Hartvigsen f. Hansen, enke, 64, i Kjøbenhavn. Smedemester Hartvigsen
1865, 2710, 3010, Sophie Bjerregaard, 2 dage, datter af kjøbmand Bjerregaard, i Nyborg
1865, 2910, 0311, Ane Cathrine Jørgensdatter, enke, 91, i Nyborg. Skrædder Schmidt
1865, 1611, 1811, Oline Ida Marie Nielsine Haslund, 1½, datter af tjenestepige Sine Rasmussen, i Nyborg
1865, 2312, 2812, Mette Magrethe Hendriksen, 45. Gaardmand Poul Thomsen
1866, 0601, 0701, Sophie Hansen, datter af afdøde Jørgen Hansen, i Skaboeshuse
1866, 0901, 1501, Hanne Marie f. Frederiksen, 44. Skomager S. Pelck
1866, 1801, 2201, Jacobine Vilhelmine Rasmussen, 36. Foureer N. Mogensen
1866, 1901, 2601, Karen Borring, enke, 82. Glarmester Borring
1866, 2401, 2901, Caroline Laurine Larsen, 6, datter af snedker Larsen
1866, 1102, 1702, Maren Jørgensdatter, enke, 73, fra Ullerslev. Boelsmand Jens Larsen fra Ullerslev
1866, 2602, 0203, Ane Marie Kirstine f. Høeg, 26, i Nyborg. Bagermester J. A. Østerbye
1866, 0403, 0803, Juliane Marie f. Lundberg, 55, Aldershvile. Dagleier Peter Nielsen
1866, 1003, 1303, Ane Marie Eleonore Nielsen, 1, datter af handskemagersvend Joh. Nielsen
1866, 1003, 1503, Ane Larsen f. Hansen, enke, 85. Spisevært Hans Larsen
1866, 1703, 2103, Anna Kirstine Jacobsen, 8, steddatter af skomager V. Nielsen, i Nyborg
1866, 2703, 3103, Anna Jørgensen, 8, datter af arbeidsmand Henning Jørgensen, Aldershvile
1866, 2703, 3103, Thyra Alexandra Thomsen, 20 dage, datter af cigarmager Thomsen, i Nyborg
1866, 2803, 3103, Anna Sophie Frederikke Lauritzen, 3 maaneder, datter af murer Jørgen Lauritzen, i Nyborg
1866, 2005, 2605, Caroline Marie Dorthea Eriksen f. Malling, 46, i Nyborg. Fyrbøder ved Jernbanen E. Eriksen
1866, 0106, 0606, Sara Hommel f. Langhoff, enke, 88, i Nyborg. Oberstlieutenant Hommel
1866, 0806, 1106, Lovise Sophie Christine, 2, datter af litsenbroder C. S. Jørgensen, i Nyborg
1866, 1006, 1606, Margrethe Hansdatter, enke, 71, i Nyborg. Sømand Hans Jørgen Jepmonn
1866, 1908, 2308, Dødfødt pige, datter af slagter Bøgsted, i Nyborg
1866, 2208, 2708, Johanne Sørensdatter, enke, 68, i Nyborg. Arbeidsmand Jens Hintze
1866, 0609, 0809, Dødfødt pige, datter af ugift fruentimmer Dorthea Hansen, Skaboeshuse
1866, 0610, 1010, Juliane Gormsen, 4, datter af ølbrygger Gormsen, i Nyborg
1866, 1610, 2010, Anna Marie Nielsen, 10 maaneder, datter af sømand Johannes Nielsen, i Dyrehaugen
1866, 2410, 2910, Ane Marie Christensen, 45, i Nyborg. Arbeidsmand Peder Jacobsen Ernst
1866, 1711, 2211, Thrine Rosalia Husted, enkefru, 74, i Nyborg
1866, 1712, 2112, Christine Augusta Georgine Emilie Torstensen, 35, i Nyborg. Overspillemand Simon ved 5 Brigade
1866, 2612, 3112, Anne Margrethe, enke, 80, i Nyborg. Lods A. Jensen
1866, 2412, 3112, Johanne Regine Hansen f. Jørgensen, enke, 56, i Nyborg. Skibscapitain P. Hansen
1867, 0701, 1101, Mathilda Lovise Franciska, 7 maaneder, datter af muursvend Holst, i Nyborg
1867, 0801, 1601, Amalie Maren Doris Lindemann, 1 og 3 maaneder, datter af sadelmager J. P. Petersen, i Nyborg
1867, 1901, 2601, Johanne Vilhelmine Petrine f. Krøyer, 31, i Nyborg. Skomager H. C. Hansen
1867, 2801, 0202, Karen Jørgensen, 85, i Nyborg. Skomager With
1867, 3101, 0602, Laura Nielsine Christine, 3, datter af afdøde glarmester Norup, i Nyborg
1867, 0402, 0702, Ane Marie Jensine, 2 maaneder, datter af smaakjører Andersen, i Nyborg
1867, 1002, 1302, Kirstine Marie, ½ maaned, datter af branddirecteur Jensen, i Nyborg
1867, 0802, 1302, Karen Marie Petersen, gift, 29, i Nyborg. Foureer Worck, af 19 Inf. Regiment
1867, 1302, 1502, Olivia Christiane Marie, ½ maaned, datter af smedemester Lars R. Piil, i Nyborg
1867, 2402, 0103, Ane Cathrine Fraun f. Petersen, 35, Fattiggaarden. Arbeidsmand Fraun
1867, 2302, 0103, Dorthea Olsen, 16, datter af afdøde Ove Olsen, i Nyborg
1867, 1803, 2503, Camilla Brinck, 1, datter af bogholder Brinck, i Nyborg
1867, 0304, 0604, Kirstine Marie Holm, 1, datter af uldspinder Holm, i Nyborg
1867, 1104, 1604, Marie Nielsen f. Pedersen, enke, 73, i Nyborg. Værtshuusholder Lars Nielsen
1867, 2004, 2604, Marie Kirstine Hansen, enke, 72, i Nyborg. Arbeidsmand Hans Jensen
1867, 2904, 0305, Ane Magdalene f. Luun, enke, 74, i Nyborg. Møller M. Beck
1867, 3004, 0405, Marie Sophie f. Hansen, enke, 63, i Nyborg. Handskemager Bjelke
1867, 1705, 2305, Karen Kirstine Jørgensen f. Svendsen, 30, i Nyborg. Sømand Christen Søndahl Jørgensen
1867, 1905, 2405, Petrine Knutzen f. Jensen, enke, 68, i Nyborg. Smedemester Sylvius Knutzen
1867, 2805, 0306, Karen Marie Schow, ugift præstedatter, 78, i Nyborg
1867, 3105, 0406, Karen Martinussen, 1 og 4 maaneder, datter af huusmand Martinus Jensen, i Hjulby
1867, 0106, 0406, Karen Soelberg f. Larsen, enke, 63, i Nyborg. Skomager Soelberg
1867, 0806, 1306, Ane Kirstine Hansen, 1, datter af sømand Hans Rasmussen, i Skaboeshuse
1867, 2106, 2406, Marie Johanne Knutzen, 1 maaned, datter af smedemester Knudzen
1867, 0307, 0607, Cathrine Friboline Ranthe, 6 uger, datter af handskemager Ranthe, i Nyborg
1867, 1007, 1307, Frederikke Oline Mathilde Maale, 4 maaneder, datter af sømand Ole Maale, i Nyborg
1867, 1307, 1907, Maren Rasmusdatter, aftægtskone, 72, i Lindenborg. Rasmus Lindhartsen
1867, 2807, 0308, Marthe Guldbrandsen, sømandsenke, 73, i Nyborg
1867, 0608, 1008, Anna Christine Lund, 8, datter af Anne Margrethe Weber, i Nyborg
1867, 1308, 1908, Marie Jespersen, ugift, 57, hos J. A. Beck, i Nyborg
1867, 2508, 3008, Margrethe Møller, frøken, 25, hos enkefru Suhr, i Nyborg
1867, 0709, 1209, Anne Marie Jensen, 10, datter af dagleier Jens Gregersen, paa Holmen
1867, 3009, 0710, Marie Julie Winckler, ugift, 28, i Nyborg. Datter af kjøbmand Winckler
1867, 0210, 0710, Ida Charlotte Sophie Petersen, 5 maaneder, datter af skibsbygger P. Petersen, i Nyborg
1867, 1610, 2110, Ane Kirstine, enke, 60, i Nyborg. Henning Larsen
1867, 2210, 2510, Caroline Amalie, 4, datter af skræddermester Kielberg, i Nyborg
1867, 2810, 0111, Jørgine Augusta Elisabeth, 1, datter af bryggerkarl P. Larsen, i Nyborg
1867, 2610, 0111, Frederikke Hansine Rasmussen f. Bjelke, 29, i Nyborg. Malermester S. A. Rasmussen
1867, 0511, 1111, Catharine Dorthea Møller, 29, i Nyborg. Sergeant Chr. Madsen
1867, 0911, 1311, Kirsten Nielsen, 12 dage, datter af arbeidsmand Lars Nielsen, i Nyborg
1867, 2011, 2611, Johanne Margrethe Rosenberg, enke, 73, i Nyborg. Arbeidsmand Mads Hansen
1867, 3011, 0512, Elise Petersen f. Montløv, enke, 80, i Nyborg. Uhrmager Henning Petersen
1867, 0712, 1012, Udøbt pige, 16 dage, datter af hornblæser Gert, ved 7 Bat. i Nyborg
1868, 0801, 1401, Caroline Petronella Nielsen, ½ maaned, datter af tjenestepige Karen Rasmussen, i Hjulby
1868, 0401, 0901, Vilhelmine Hansen, 1 og 9 maaneder, datter af skomager S. Olsens enke
1868, 1101, 1701, Karen Hansdatter, huusholderske, 70, hos Eiler Jensens sønner, i Nyborg
1868, 2401, 3001, Udøbt pige, 3 maaneder, datter af skomagersvend Pflügger, i Nyborg
1868, 0102, 0602, Maren Hansdatter, enke, 77, Fattiggaarden. Arbeidsmand Hans Andersen
1868, 0202, 0802, Frederikke Caroline Christiane Schøller f. baronesse Güldencrone, 21, i Nyborg. Capitain Schøller
1868, 2202, 2902, Petrea Matthea Steffensen, 55, i Nyborg. Arbeidsmand Steffen Steffensen Skov
1868, 2802, 0403, Udøbt pige, 3 uger, datter af ugift fruentimmer Ane Kirstine Larsen, i Nyborg
1868, 0603, 0903, Karen Johanne Christensen, 4 maaneder, datter af muursvend A. Christensen, i Nyborg
1868, 0603, 1003, Ane Cathrine Hansen, ugift fruentimmer, 69, paa Baggers Hospital
1868, 0903, 1303, Ane Kirstine Christensen, enke, 63, i Nyborg. Arbeidsmand Anders Christensen
1868, 2103, 2703, Anna Marie f. Rasmussen, enke, 76, i Nyborg. Vægter P. Christensen
1868, 2803, 0104, Caroline Emilie Eriksen, 4½ maaned, datter af Jensine Vilhelmine Nielsen, i Nyborg
1868, 3003, 0304, Josephine Thygesen, 1, datter af arbeidsmand L. Thygesen
1868, 0604, 1104, Petra Hansen, ugift, 67, Baggers Hospital i Nyborg
1868, 1404, 1804, Christine Georgine Dorothea Larsen, 10, datter af smedemester C. Larsen, i Nyborg
1868, 2404, 2704, Anna Just, ugift, 75, paa Baggers Hospital i Nyborg
1868, 1704, 2804, Edel Marie Jensdatter, enke, 70, paa Baggers Hospital i Nyborg. Anders Christensen
1868, 0205, 0705, Sidsel Kirstine f. Petersen, 50, i Nyborg. Krydstoldassistent Høxbroe
1868, 0505, 0905, Udøbt pige, 2 maaneder, datter af klubvært Sindahl, i Nyborg
1868, 1005, 1305, Camilla Christiane, 1½, maaned, datter af smed Simon Petersen, i Nyborg
1868, 1205, 1605, Caroline Mathilde, 7 dage, datter af arbeidsmand Peder Christensen, i Nyborg
1868, 0405, 0905, Dorthea Elisabeth f. Larsen, 32, i Nyborg. Sømand Lars Holst Larsen
1868, 1505, 1905, Ane Magrethe Svendsen, ugift tjenestepige, 29, i Nyborg
1868, 2205, 2505, Anna Hansine Hostrup, 5 uger, datter af Andrea Jensen, i Nyborg
1868, 0906, 1506, Ellen Frederikke Christiane f. Larsen, enke, 79, i Nyborg. Garver Brinckmann Sørensen
1868, 2306, 2706, Marie f. Jensen, 41, Slipshavn. Fisker Christoffer Jørgensen
1868, 2506, 2906, Caroline Sophie Frederikke Olsen, 14, datter af politiassistent J. N. Olsen, i Nyborg
1868, 2806, 0307, Dorthe Poulsdatter, aftægtsenke, 89, i Hjulbye. Huusmand Niels Jensen
1868, 2806, 0307, Mette Marie født Rasmussen, 34, i Nyborg. Oversergeant C. W. Olsen
1868, 1007, 1407, Caroline Amalie Mollerup f. Sørensen, 30, i Nyborg. Overspillemand Mollerup
1868, 1707, 2107, Betzy Thora Rasmine Christiansen, 1 og 3 maaneder, datter af dagleier Christian Skarbek, paa Holmen
1868, 2307, 0108, Maren Kirstine f. Hansen, 26, paa Holmen. Styrmand H. Larsen
1868, 2907, 0108, Jenny Hanne Oline, 8 uger, datter af kobbersmed Suurland
1868, 0208, 0508, Caroline Nielsen, ugift, 26, Skaboeshuse
1868, 0508, 0808, Udøbt pige, 3 maaneder, datter af snedkermester A. Schmidt, i Nyborg
1868, 1108, 1408, Marie Vilhelmine Olsen, 7 uger, datter af oversergeant Olsen, ved 19 Bat.
1868, 1708, 2208, Constance Marie Salicath f. Frisch, 36, i Faaborg. Overlæge og districtslæge Salicath
1868, 2008, 2408, Christiane Thygesen, 3 maaneder, datter af tømrer T. Thygesen, paa Holmen
1868, 2408, 2808, Elise Marie Frederikke f. Fugleberg, 48. Restaurateur Fleischer
1868, 2508, 0109, Kirstine Marie f. Hansen, enke, 74, i Nyborg. Kjøbmand Egholm
1868, 0409, 0809, Maren Dreyer f. Nørregaard, enke, 62, i Nyborg. Sømand P. Dreyer
1868, 1909, 2409, Claudine Vilhelmine f. Clemmensen, 51, i Nyborg. Materialskriver Petersen
1868, 2209, 2609, Julie Caroline Bonnea, 4 maaneder, datter af skomager C. Svendsen, i Nyborg
1868, 2309, 2809, Johanne Marie Hansen f. Rasmussen, 40, i Nyborg. Marschandiser R. Hansen
1868, 2110, 2610, Maren Nielsen, enke, 82, i Nyborg. Sergent Chr. F. Vogt
1868, 1411, 1811, Udøbt pige, 5 uger, datter af sergent F. Rasmussen, ved 7 Bat.
1868, 2111, 2711, Marie Christoffersen, 15, datter af forpagter Christophersen, paa Slipshavn
1868, 2311, 2911, Marie Kirstine f. Bech, 45, i Nyborg. Skoleinspecteur E. Hommel
1868, 2511, 0112, Johanne Marie Jochumsen, enke, 93, Baggers Hospital. Martinus Wægter
1868, 0612, 1012, Ida Nielsine Olsen, 3, datter af oversergent Carl Olsen
1868, 2012, 2412, Frederikke Lovise f. Hansen, 65, i Nyborg. Væver Lars Jørgensen
1868, 2512, -, Dødfødt pige, datter af sergent Mikkelsen, ved 19. Bat. i Nyborg