Nyborg, 1730-1737, fødte

Afskrift af kirkebog
Fødte 1730-1737, Nyborg, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1730, 0601, Rasmus Jensen, søn af Jens Jensen, fra Hiulbye
1730, 1301, Peder Daniel Rasmusen, søn af skibsmand Rasmus Johansen
1730, 1301, Christian Johansen, søn af soldat Johan Pedersen
1730, 1501, Karen Hansdatter, datter af tømmermand Hans Sørensen
1730, 2001, Friderich Christian Jensen, søn af lieutenant Jens Gregorius Clausen
1730, 2101, Volrath August Schytz (Johansen), søn af sergeant Johan Friderich Schytz
1730, 2201, Mogens Mojesen (Ditlefsen), søn af Ditlef Mojesen, fra Hiulbye
1730, 2501, Anna Christina Lollerbach (Hansdatter), datter af soldat Hans Michel Lollerbach
1730, 2901, Jens Christiansen, søn af hattemager Christian Jensen
1730, 0302, Hans Hansen, søn af soldat Hans Hansen, af obrist Holsteins Compagnie
1730, 0802, Niels Poulsen, søn af skibsmand Poul Nielsen
1730, 0802, Johan Martin Ludvig Reseler (Johansen), søn af soldat Johan Ludvig Reseler
1730, 1102, Hans Schives (Christiansen), søn af corporal Christian Schives
1730, 1502, Rasmus Pedersen, søn af Peder Rasmusen, fra Hiulbye
1730, 2102, Appollonie Benedicta Rindbech, datter af byeskifter Rindbech
1730, 2202, Anne Cathrine Bøchman (Carlsdatter), datter af Carl Bøchman, af obrist Holsteins Compagnie
1730, 2402, Peder Jørgensen, søn af reebslager Jørgen Michelsen
1730, 0103, Johan Caspar Bilemberg (Andressen), søn af soldat Andres Bilemberg, af capit. Zÿlous Compagnie
1730, 0503, Jørgen Thomas Ronander (Svendsen), søn af forpagter Svend Ronander, paa Raskenberg
1730, 0803, Anne Thurmand (Juchumsdatter), datter af skipper Juchum Thurmand
1730, 1503, Christiane Lucie Kruse, datter af soldat Valentin Kruse, af capit. Walchendorphs Compagnie
1730, 1703, Povel Torstensen, søn af soldat Torsten Poulsen, af cap. Viregs Compagnie
1730, 1903, Anna Christiana Andschÿtzin Johannesdatter, datter af gefrieder Johannes Andschÿtz, af capit. Walchendorphs Compagnie
1730, 2503, Maria Elizabeth Gundersdatter, datter af Gunder Olufsen, fra Sprogøe
1730, 0204, Sophia Catarina Elizabeth Christiansdatter, datter af soldat Christian Michaels, af Walchendorph
1730, 0404, Jørgen Nielsen, søn af vognmand Niels Rasmusen
1730, 1204, Johan Diderich Küster, søn af Bartel Küster, af capit. Zÿlous Compagnie
1730, 1604, Friderica Christiana Jensdatter, datter af corporal Jens Nielsen
1730, 2604, Christian Petersen, søn af soldat Peter Møller, af capit. Walchendorphs Compagnie
1730, 0505, Jørgen Henning Caspar le Brunnet, søn af Philipe le Brunnet og Lucretia Pejus
1730, 1605, Jørgen Wilhelmsen, søn af s…and postmester Wilhelm Jørgensen
1730, 2105, Johanne Christiansdatter, datter af bødicker Christian Nielsen og Mette Thomasdatter
1730, 2105, Lauredtz Sørensen, søn af vægter Søren Larsen
1730, 2605, Herman Jørgen Løvien (Hermansen), søn af corporal Herman Jørgen
1730, 2406, Karen Madtzdatter, datter af Madtz Hansen, fra Hiulbye
1730, 1207, Kirstine Simonsdatter, datter af skoemager Simon Jacobsen
1730, 1207, Urban Krohas (Martinsen), søn af Martin Krohas
1730, 2607, Niels Klamp (Madtzen), søn af skibsmand Madtz Larsen Klamp
1730, 2308, Maria Friderica Støcken, datter af lieutnant Støcken
1730, 2308, Jens Holm Dyrehauge (Pedersen), søn af skibsmand Peder Nielsen Dyrehauge
1730, 2708, Cathrine Elizabeth Stoump (Jacobsdatter), datter af soldat Jacob Stoump, af capit. Walchendorphs Compagnie
1730, 2708, Ellen Cathrine Klamp (Johansdatter), datter af skibsmand Johan Klamp
1730, 2708, Peder Bornholm (Rasmusen), søn af skibsmand Rasmus Andersen Bornholm
1730, 1509, Anne Birgitte Hansdatter, datter af … Hans Erich Johansen, i Frisens …
1730, 2309, Gotfrid Abrahamsen, søn af postmester Abraham Jantzen
1730, 2409, Niels Anthoniusen, søn af Anthonius Nielsen, tilforn tient paa Raskenborg hos cancellieraad Masis frue og Kirsten Nielsdatter
1730, 0610, Giertrud Nielsdatter, datter af vognmand Niels Christensen og Anna Cathrine Povelsdatter
1730, 1010, Maren Sørensdatter, datter af bager Søren Christensen
1730, 1310, Niels Nielsen, søn af møllersvend Niels Jensen, i Nyborg Mølle og Mette Hansdatter
1730, 2210, Anders Rasmusen, søn af muremester unge Rasmus Rasmusen
1730, 2210, Jacob Rasmusen, søn af murermester Rasmus Pedersen
1730, 2210, Jørgen Florig (Johansen), søn af soldat Johan Florig
1730, 2510, Marie Kirstine Nielsdatter, datter af soldat Niels Clausen, af capit. Walchendorphs Compagnie
1730, 0511, Jens Pedersen, søn af soldat Peder Nielsen, af major Zÿlous Compagnie
1730, 1211, Daniel Christopher Libranus (Thomasen), søn af kamissbager Thomas Friderich Libranus
1730, 1911, Anne Margrete Andersdatter, datter af vognmand Anders Michelsen
1730, 2111, Anne Marie Pommer (Johansdatter), datter af soldat Johan Peter Pommer, af capit. Wiregs Compagnie
1730, 2211, Friderich Mülhaus (Gothfridsen), søn af skarpretter Gothfrid Mülhaus
1730, 0112, Christen Christensen, søn af natmand Christen Christensen
1730, 0212, Anders Samsing Fibigers (Mathisen), søn af raadmand Mathis Fibigers
1730, 0312, Wilhelm Wilhelmsen, søn af constabel Wilhelm Henrichsen og Hylleborg Olufsdatter
1730, 0912, Hans Pedersen, søn af skipper Peder Iversen
1730, 1012, Anne Holm (Jørgensdatter), datter af Jørgen Nielsen Holm, fra Hiulbye
1730, 1312, Kirsten Hansdatter, datter af soldat Hans Hansen, af capit. Walchendorphs Compagnie
1730, 1512, Søren Bojesen, søn af Boe Bojesen
1730, 1512, Anne Marie Ree (Hansdatter), datter af soldat Hans Jørgen, af capit. Walchendorphs Compagnie
1730, 1712, Barbara Erichsdatter, datter af skibsmand Erich Jørgensen
1730, 2112, Nicolai Hindrich Teisen, søn af farver Engelbret Teisen
1730, 2712, Philip Thomasen, søn af skoefliker Thomas Pedersen
1730, 2712, Povel Lemche (Mathiasen), søn af granadier Mathias Lemche, af obrist hr. von Holsteins Compagnie
1730, 2812, Peder Rasch (Johansen), søn af Johan Caspar Rasch
1730, 3112, Johan Nicolaus Juhl (Jørgensen), søn af soldat Jørgen Christensen Juhl, af major Zÿlous Compagnie
1731, 0101, Inger Jørgensdatter, datter af skrædder Jørgen Daniel Michelsen
1731, 0601, Anne Hansdatter, datter af soldat Hans Petersen, af capit. Walchendorphs Compagnie
1731, 0701, Niels Haugaard (Corneliusen), søn af underconstabel Cornelius Haugaard
1731, 1401, Anders Holm (Nielsen), søn af skrædder Niels Andersen Holm
1731, 1401, Michel Friderich Rosentreter (Michelsen), søn af soldat Michel Rosentreter, af obrist von Holsteins Compagnie
1731, 1401, Anne Margrete Fæster (Christophersdatter), datter af soldat Christopher Fæster, af Wiregs Compagnie
1731, 2001, Lars Andersen, søn af raadmand Anders Larsen
1731, 2001, Peder Rasch (Johansen), søn af Johan Caspar Rasch
1731, 2401, Johan Hinrich Mÿnich (Christophersen), søn af consumption betient Christopher
1731, 0102, Anna Sophia Horneman (Danielsdatter), datter af byeskriver Daniel Horneman
1731, 0402, Jacob Mathias Turrøe (Jørgensen), søn af skibsmand Jørgen Turrøe
1731, 1802, Hans Nielsen, søn af Niels Rasmusen
1731, 2102, Mette Margrete Jørgensdatter, datter af Jørgen Nielsen, fra Dyrehaugen
1731, 2502, Abraham Olufsen, søn af skoemager Oluf Nielsen
1731, 2502, Lauretz Rasmusen, søn af Rasmus Jensen, fra Hiulbye
1731, 2802, Berte Knudsen, søn af skipper Knud Rasmusen
1731, 1403, Johan Friderich Spratus (Poulsen), søn af sergeant Poul Jensen Spratus
1731, 1803, Peder Christophersen, søn af skibsmand Christopher Pedersen
1731, 2203, Anne Kirstine Christensdatter, datter af skrædder Christen Mortensen
1731, 2403, Gye Bojesen (Nielsdatter), datter af møller Niels Bojesen
1731, 2403, Johanne Elizabeth Margrete Mosack (Johansdatter), datter af sergeant Johan Mosack
1731, 0104, Christen Frandtzen, søn af Frandtz Christensen
1731, 2204, Hans Mojesen (Ditlefsen), søn af Ditlef Mojesen
1731, 0905, Alhed Marie Flinte Petersdatter, datter af Peter Flinte
1731, 1705, Oluf Willumsen, søn af skibskarl Willum Olufsen, fra Bergen i Norge og Kirsten Hendrichsdatter
1731, 2505, Christen Rasmusen, søn af Rasmus Christensen
1731, 2705, Else Naur (Nicolaisdatter), datter af soldat Nicolai Naur
1731, 3105, Oluf Pedersen, søn af dagleier Peder Christensen
1731, 3105, Daniel Schnetter Villumsen, søn af s…postmester Villum Jørgensen
1731, 1706, Karen Wiisbye (Sørensdatter), datter af Søren Wiisbye
1731, 1706, Maren Thomasdatter, datter af dagleier Thomas Hansen
1731, 1906, Johan Theodorus Holm (Thomasen), søn af fretskær Thomas Nicolai Holm
1731, 1107, Karen Reinholdtsdatter, søn af skibsmand Reinholt Torbensen og Maren Jensdatter
1731, 1507, Gye Hansdatter, datter af muremester Hans Oluf Petersen
1731, 1507, Anne Marie Erhardt (Johansdatter), datter af soldat Johan Erhardt
1731, 1707, Anne Margrete Schvalbe (Johannesdatter), datter af soldat Johannes Schvalbe
1731, 1807, Jesper Hansen, søn af felbereder Hans Jespersen
1731, 2907, Anne Sophie Elizabeth Kruse (Petersdatter), datter af soldat Peter Kruse
1731, 0108, Niels Iversen Corneliusen, søn af Cornelius Iversen
1731, 0508, Cathrine Margrete Reusler (Johansdatter), datter af Johan Ludvig Reusler
1731, 0509, Peter Wilhelm Truse, søn af assessor Truse
1731, 0709, Johan Georg Frich (Juchumsen), søn af soldat Juchum Ludvig Frich
1731, 1909, Johan Andres Theter (Johannessen), søn af soldat Johannes Theter
1731, 2109, Anne Nielsdatter, datter af granadier Niels Erichsen
1731, 2309, Mette Cathrine Bild (Madsdatter), datter af skibsmand Mads Rasmusen Bild
1731, 2309, Johanne Lauredtzdatter, datter af Lauredtz Jensen, fra Hiulbye
1731, 2609, Cathrine Helvig Valentinsdatter, datter af constabel Valentin Mathisen
1731, 0510, Friderich Bech (Mogensen), søn af Mogens Olsen Bech
1731, 1410, Friderich Lø… (Jensen), søn af snedicker Jens Lø…
1731, 1410, Anne Povelsdatter, datter af skipper Povel Nielsen
1731, 1710, Clara Anna Schÿtz, datter af sergeant Schÿtz
1731, 2110, Johan Diderich Lüster, søn af granadier Barthel Lüster
1731, 2110, Christen Andersen, søn af granadier Even Andersen
1731, 2610, Hans Bendtzen, søn af Bendt Hansen
1731, 2610, Rasmus Holm (Knudsen), søn af Knud Nielsen Holm, som tiene Gregers Larsen i Skalkendrup og Anne Rasmusdatter, fra Hiulbye
1731, 0411, Catrine Elizabeth Hansdatter, datter af … Hans Erich Johansen
1731, 0611, Margrete Jespersdatter, datter af skibsmand Jesper Hansen
1731, 0911, Herman Jørgen Lövien (Hermansen), søn af corporal Herman Jørgen Lövien
1731, 1111, Rasmus Hansen, søn af glarmester Hans Hansen
1731, 2111, Carl Gustav Peper (Christiansen), søn af soldat Christian Friderich Peper
1731, 2311, Anne Marie Rasmusdatter, datter af skipper Rasmus Larsen
1731, 2811, Mads Nielsen, søn af skipper Niels Hansen
1731, 0212, Anne Eliasdatter, datter af skibsmand Elias Stephansen
1731, 1312, Christina Rebecca Martine (Berendtsdatter), datter af sergeant Berendt Anthon Martine
1731, 2112, Anne Birgitte Jørgensdatter, datter af handskemagersvend Jørgen Christian Kieldsen, arbeidet i Odense men for nogen tid siden skal være urist til Hamborg og Karen Pedersdatter
1732, 0901, Anna Maria Heine (Johansdatter), datter af soldat Johan Nicolaus Heine, af Zÿlous Compagnie
1732, 2101, Cathrine Marie Stephanusdatter, datter af skoemager Stephanus Asmusen
1732, 2501, Clemmen Olufsen, søn af skibsmand Oluf Thovaldsen
1732, 2002, Christian (Clausen), søn af wachtmester og lieutenant Clausen
1732, 2302, Berte Fabritiusdatter, datter af artillerie lieutenant Fabritius
1732, 2402, Friderich Christian Krohass (Martinsen), søn af Martin Krohass
1732, 2702, Karen Hansdatter, datter af soldat Hans Hansen, af oberst Holstes Compagnie
1732, 2902, Johan Bejer Bejer (Erhardtsen), søn af Erhardt Bejer
1732, 0203, Peter Jacobsen, søn af granadier Jacob Jensen, af oberst Holstes Compagnie
1732, 0903, Johan Peter Hansen, søn af timmermand Hans Petersen, af oberst lieutn. Holstes Compagnie
1732, 1103, Barbara Schive (Christiansdatter), datter af corporal Christian Schive, af capit. Viregs Compagnie
1732, 1603, Martin Losh (Samuelsen), søn af granadier Samuel Losh
1732, 1903, Peder Bü.. (Sørensen), søn af vægter Søren Larsen Bü..
1732, 2303, Peder Olufsen, søn af skibsmand Oluf Mathisen
1732, 2303, Anne Elizebeth Krusenich (Friderichsdatter), datter af Friderich Krusenich
1732, 1204, Carl Wilhelm von Holstein (Mouretzen), søn af oberst Mouretz Georg von Holstein
1732, 1704, Christiana Magdalena Mule (Hansdatter), datter af Hans Clausen Mule
1732, 2004, Hans Pedersen, søn af daglejer Peder Hansen
1732, 2004, Philippine Magdalene Schouman (Jørgensdatter), datter af granadier Jørgen Otte Schouman, af oberst von Holsteins Compagnie
1732, 1705, Friderica Amalia Rasch (Johansdatter), datter af Johan Caspar Rasch
1732, 2005, Regine Bojesen, datter af Boe Bojesen
1732, 2705, Johannes Laurenberg Wilhelmsen, søn af Wilhelm Jørgensen
1732, 2805, Berte Kirstine Bojesen (Nielsdatter), datter af møller Niels Bojesen
1732, 0206, Dorothea Maria Hornemann (Danielsdatter), datter af byeskriver Daniel Hornemann
1732, 0306, Dorothea Cathrine Rauch (Johansdatter), datter af murermester Johan Rauch
1732, 0306, Adam Jensen, søn af soldat Jens Christensen, af Viregs Compagnie
1732, 0306, Giertrud Elizabeth Møller (Ibsdatter), datter af guldsmed Ib Møller
1732, 0406, Ellen Cathrine Klamp (Johansdatter), datter af skibsmand Johan Klamp
1732, 1106, Keÿ Anthoni Teisen (Engelbretsen), søn af farver Engelbret Teisen
1732, 1106, Jørgen Christopher Schouman (Johansen), søn af skomager Johan Christian Schouman
1732, 1506, Volrath August Winrich Eiler (Baltzersen), søn af Baltzer Christopher Eiler, af capit. Viregs Compagnie
1732, 1806, Anne Elizabeth Sophie Heder (Henrichsdatter), datter af Henrich Heder, af capit. Viregs Compagnie
1732, 2406, Aplone Madtzdatter, datter af Madtz Hansen, af Hiulbye
1732, 0307, Martinus Nobar, søn af soldat Nicolaus Nobar
1732, 1907, Anna Elizabeth Flint (Petersdatter), datter af skrædder Peter Flint
1732, 2307, Mette Cathrine Lÿtzenboth (Petersdatter), datter af soldat Peter Lÿtzenboth
1732, 3007, Margarethe Elizabeth Brohm (Wilhelmsdatter), datter af sergeant Wilhelm Brohm
1732, 0108, Jacob Severin Lemming (Hansen), søn af hr. medtienner Hans Lemming, her til meenigheden
1732, 0108, Heile Heillesen (Madsen), søn af soldat Mads Heillesen
1732, 0108, Hans Juchum Johansen, søn af soldat Johan Peter, af capit. Viregs Compagnie
1732, 0108, Engel Libranus (Thomasdatter), datter af bager Thomas Friderich Libranus, paa Proviantgaarden
1732, 0308, Jens Christensen, søn af natmand Christen Christensen
1732, 0608, Jørgen Rasmussen, søn af muurmester Rasmus Pedersen
1732, 0808, Karen (uægte), datter af soldat Peter Willadsen, ved hr. capit. Rantzaus Compagnie og Kirstine Jensdatter
1732, 1008, Anne Marie Christiansdatter, datter af bødicker Christian Nielsen og Mette Thomasdatter
1732, 1408, Christen Jensen, søn af skibsmand Jens Christensen
1732, 1508, Mette Marie Andresdatter, datter af skoefliker Andres Simonsen
1732, 1908, Herman Anthon Mÿnchoff, søn af corporal Mÿnchoff
1732, 1908, Marie Kirstine Juchumsdatter, datter af soldat Juchum Pedersen
1732, 2408, Johanne Cathrine, datter af salige Johan Christopher Sathrøver og enke Kirsten Rasmusdatter
1732, 3108, Berte Marie Jørgensdatter, datter af reebslager Jørgen Michelsen
1732, 1409, Ellen Jørgensdatter, datter af Jørgen Nielsen, Dyrehaugen
1732, 1709, Hans Lund (Hansen), søn af skibsmand Hans Hansen Lund
1732, 0110, Rasmus Knudsen, søn af skipper Knud Rasmussen
1732, 0110, Peder Daniel (Jørgensen), søn af skrædder Jørgen Daniel
1732, 0110, Anne Margrete (uægte), datter af Johan Friderich, som og iblandt være ... Complot er arrestered og Kirstine Pedersdatter, , som iblandt en Tartar Complot sidder under Raadhuuset arrestered
1732, 0310, Hans Skiøtt (Mortensen), søn af Morten Hansen Skiøtt
1732, 0310, Hans Henrich Smidt (Jørgensen), søn af soldat Jørgen Smidt, af Viregs Compagnie
1732, 0810, Anne Cathrine Erichsdatter, datter af skibsmand Erich Jørgensen
1732, 1110, Else Margareta Burennæa Frich (Hansdatter), datter af prousten og velværdig hr. Hans Frich
1732, 1210, Johan Jacob Pommer (Johansen), søn af soldat Johan Peter Pommer
1732, 1210, Ellen Kirstine Koch (Friderichsdatter), datter af soldat Friderich Koch
1732, 1910, Maren Klinch (Arentsdatter), datter af skibsmand Arent Klinch
1732, 2210, Marie Kirstine Hansdatter, datter af Hans Nielsen, i Skaboeshuuse
1732, 2210, Maren (uægte), datter af soldat Peder Andersen, ved capitain Viregs Compagnie og Anne Jörgensdatter
1732, 2310, Gregoriana Strigel (Clemensdatter), datter af Clemens Jacob Strigel og Barbara Kirstine Gregorÿdatter Schalcham
1732, 0211, Anne Thomasdatter, datter af Thomas Pedersen
1732, 1411, Anna Maria Hansdatter, datter af constabel Hans Povelsen
1732, 1411, Marie Cathrine Rasmusdatter, datter af muurmester unge Rasmus Rasmusen
1732, 1611, Hans Hansen, søn af tærsker Hans Hansen
1732, 2311, Johanne Jensdatter, datter af Jens Larsen, i Hiulbye
1732, 2411, Christine (uægte), datter af Christian Friderich (tartar), ihjelslagen paa Obye Skov ved Klingstrup og Anne Blandine, som iblandt en Tartar Complot er arrestered under Raadhuuset
1732, 2811, Hans Christophersen, søn af skibsmand Christopher Pedersen
1732, 2811, Anders Hansen, søn af felbereder Hans Jespersen
1732, 3011, Isaach Isaachsen (Sørensen), søn af skibsmand Søren Isaachsen
1732, 1412, Hans Henrich Bolhmand (Mickellsen), søn af soldat Mickell Bolhmand
1732, 1612, Georgiana Margrethe Brun (Thomasdatter), datter af organist Thomas Brun
1732, 2112, Bodel Jonasdatter, datter af Jonas Nielsen, fra Hiulbye
1732, 2112, Øhlegaard Löw (Jensdatter), datter af snedicker Jens Löw
1732, 2112, Friderich Christian, søn af soldat Jacob Kættel
1732, 2712, Lauredtz Holm (Lorensen), søn af Lorens Nielsen Holm
1733, 0101, Cathrine Elisabeth Hansdatter, datter af Hans Erich Johansen
1733, 0401, Anne Margrete Johannesdatter, datter af Johannes Rasmusen, af Hiulbye
1733, 0601, Hans Pedersen Winckler (Johansen), søn af Johan Gotlieb Winckler
1733, 0701, Catharina Magdalena Jantzen, datter af postmester Jantzen
1733, 0901, Simon Andersen, søn af vognmand Anders Mickelsen
1733, 1601, Marie Kirstine Benjaminsen, datter af Linnert Benjaminsen
1733, 2601, Jacob (uægte), søn af brændeviinsmand Peter Jacobsen, hørende i Regne Gaden udi Kiøbenhafn og Barbara Bech
1733, 2701, Mouretz Georg Mosach, søn af sergeant Mosach
1733, 0502, Christen Hansen, søn af Hans Mickelsen og Anne Marie Christiansdatter
1733, 1502, Christian Christiansen, søn af hattemager Christian Jensen
1733, 1502, Maria Elizabeth Schÿtz, datter af sergeant Schÿtz, af capit. Viregs Compagnie
1733, 2002, Ellen Klamp (Madsdatter), datter af skibsmand Mads Larsen Klamp
1733, 2202, Hans Peter Bang (Martinsen) (tvilling), søn af vægter Martin Bang
1733, 2202, Johanne Marie Bang (Martinsdatter) (tvilling), datter af vægter Martin Bang
1733, 2502, Ernst Mölhausen (Gothfriedsen), søn af sko… Gothfried Mölhausen
1733, 2702, Christian Mönich (Christophersen), søn af raadstuetienner Christopher Mönich
1733, 0403, Berte - Cathrine Marie Olufsdatter, datter af skibsmand Oluf Thovaldsen
1733, 0603, Helene Margrete Kröger (Christophersdatter), datter af soldat Christopher Kröger
1733, 0903, Anna Sophia (uægte), datter af Hans Henrich og Anna Sophie Christiansdatter
1733, 1503, Regine Cathrine Johansdatter, datter af handskemager Johan Jørgen Nielsen
1733, 2203, Morten Frandtzen, søn af Frandtz Christensen, fra Hiulbye
1733, 2203, Elizabeth Dorothea Lange (Christensdatter), datter af skrædder Christen Mortensen Lange
1733, 2203, Margrete Arnesdatter, datter af skipper Arne Jacobsen
1733, 2503, Jens Thomasen, søn af soldat Thomas Jensen, af capit. Viregs Compagnie
1733, 2903, Hans Holm (Carlsen), søn af rytter Carl Nielsen Holm
1733, 0204, Carl Christian Rosentrete (Michelsen), søn af soldat Michel Rosentrete, af oberst Holstes Compagnie
1733, 0501, Hans Winckler (Johansen), søn af Johan Winckler
1733, 2302, Christian Mÿnnich (Christophersen), søn af Christopher Mÿnnich
1733, 0906, Anna Elisabeth Christiansdatter, datter af Christian Hattemager
1733, 0802, Regina Cathrina Johansdatter, datter af Johan Jørgen Nielsen
1733, 0302, Anna Dorothea Hansdatter, datter af felbereder Hans Jespersen
1733, 1104, Anna Maria Elisabeth, datter af hatte… Andreæs Olufsen og Anne Maria (Hans Henricks datter), som iblandt en Tartar Complot er under Raadhuuset arrestered
1734, 0101, Mette Cathrina Krusnich (Friderichsdatter), datter af Friderich Krusnich
1734, 1705, Juchum Christian Møller (Ibsen), søn af guldsmed Ib Møller
1734, 2805, Kirsten Nielsdatter, datter af Niels Christesen
1734, 2406, Joachim Christian Friderich Schulsen (Friderichsen), søn af corporal Friderich Hartved Schulsen
1734, 2206, Edel Johansdatter, datter af Johan Jørgen Christensen
1734, - December, Peiter Holm (Nielsen), søn af Niels Holm
1734, 1005, Bodel Helene Frich, datter af hr. proust Frich
1734, 1907, Laurids Wandal (Jacobsen), søn af stads- og amts musicant Jacob Wandal og Anna Charlotte Topp
1735, 0101, Anna Maria Dorthe Bartel (Johansdatter), datter af Johan Carl Bartel
1735, 0801, Anna Margrete Stephanusdatter, datter af skomager Stephanus Asmusen
1735, 1201, Catrina Maria Kl...k (Rasmusdatter), datter af skibsmand Rasmus Kl...k
1735, 2101, Christian Mortensen, søn af skiøtte Morten Hansen
1735, 2101, Ellen Johannisdatter, datter af Johannis Rasmusen, af Hiulbye
1735, 0602, Maria Nielsdatter, datter af w..gter Niels Rasmusen
1735, 0802, Anna Maria Holm (Thomasdatter), datter af fæltskiær Thomas Nicolaj Holm og Cathrine Lucie v. Lengeriken
1735, 1102, Knud Jensen, søn af skibsmand Jens Christesen
1735, 1802, Niels Holm (Lorentzen), søn af Lorentz Nielsen Holm
1735, 2002, Anna Christina Christensdatter, datter af Christen Ibsen
1735, 2502, Daniel Christopher Librands (Thomasen), søn af bager Thomas Friderich Librands
1735, 2602, Anna Dorothea (uægte), datter af rytter Søren Brun, ved ritmester Lyttzous Compagnie af general Brockenhuuseks Regiment og Abel Cathrina Jørgensdatter Bech, fra Rynchebye
1735, 2702, Anna Margrette Mÿnnich (Christophersdatter), datter af Christopher Mÿnnich
1735, 1103, Peder (uægte), søn af corporal Peder Pedersen, ved Stevens Regiment og Johanne Lauritzdatter
1735, 1206, Niels Christiansen, søn af Christian Nielsen og Mette Thomasdatter
1735, 2810, Juchum Hoÿ (Olufsen), søn af bogbinder Oluf Hoÿ
1735, 1811, Abraham Andersen, søn af Anders Sørensen
1735, 0810, Else Maria Svane (Hansen), datter af magister og rector Scholæ Hans Svane
1735, 0910, Anders Hansen, søn af Hans Juchumsen, af Flaskholm
1735, 2610, Hans Juchum Christian Schött (Matthiasen), søn af musqvet. Matthias Schött
1735, -, Catarina Maria Nielsdatter, datter af kiøbmand Niels Knudsen og madame Kirstine Lerches
1736, 0501, Morten Danielsen, søn af skrædder Daniel Michelsen
1736, 3004, Regina Cathrina Johansdatter, datter af Johan Jørgen Nielsen
1736, 2604, Maren Nielsdatter, datter af Niels Christensen
1736, 2508, Ursula Cortkampf Fabritius, datter af lieutenant Fabritius
1736, 1710, Elisabeth Holm, datter af skrædder Holm
1736, 1512, Anna Lucia Valentinsdatter, datter af constabel Valentin Matthisen
1736, 0408, Hans Hendrich Stöchen, søn af lieutenant Stöchen
1736, 0408, Friderich Christian Kritzer (Henrichsen), søn af Henrich Kritzer
1736, 2505, Peder Topp Wandel (Jacobsen), søn af stads- og amts musicant Jacob Wandel og Anna Charlotte Topp
1736, 2910, Benedicta Dorothea Lemming (Hansdatter), datter af … velærværdige og vel… hr. capellan Hans Sørensen Lemming, her ved menigheden og Anna Barbra Scheel
1737, 1001, Anna Christina Raug (Johansdatter), datter af timmermester Johan Raug
1737, 1202, Niels Nielsen, søn af Niels Rasmusen
1737, 1502, Johanne Maria Krusnich (Friderichsdatter), datter af Friderich Krusnich
1737, 2211, Jens Iver Møller (Ipsen), søn af guldsmed Ip Møller
1737, 0603, Edel Dorothea Münnich (Christophersdatter), datter af stadsvagtmester og raadstuetienner Christopher Münnich og Maria Lisa …
1737, 0310, Johanne Catrine Dyrehauge (Nielsdatter), datter af skipper Niels Larsen Dyrehauge og Aplona Rasmusdatter Faber,
1737, Hellig Tre Kongersdag (6 Januar), Jørgen Pedersen, søn af gaardmand Peder Christensen, i Hiulbye
1737, 2612, Peder Topp Wandel (Jacobsen), søn af stads- og amtsmusicant Jacob Wandal og Anna Charlotte Wandal