Herrested, 1879-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1879-1891, Herrested sogn, Vindinge herred,Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1879, 0505, 1005, Jens Peter Johansen, husmand og gift, 38, paa Maare Mark. Født i Rynkeby, Ringe Sogn
1879, 0605, 1305, Hans Hansen, gaardmand og gift, 78, i Herrested. Født i Refsvindinge
1879, 1506, 2006, Just Ovesen, gaardmand, 76, paa Maare Mark. Født sammesteds
1879, 2206, 2706, Niels Pedersen, husmand, 39, paa Maare Mark. Født i Tved
1879, 2308, 2808, Rasmus Christian Olsen, husmand, 53, i Maare. Født i Eskildstrup
1879, 2908, 0409, Ove Christian Petersen, gaardmand, 74, i Villumstrup. Født i Villumstrup
1879, 0310, 1010, Hans Jensen, klodsemager, 54, i Kragelund Familiehus. Født i Maare
1879, 0610, 1310, Lars Poulsen, husmand og træskomand, 69, i Maare. Født i Herrested
1879, 2710, 0111, Hans Hansen, 5, søn af arbejdsmand Rasmus Hansen, i Kragelund Familiehus. Født i Søllinge
1879, 2611, 0312, Rasmus Petersen, maskinarbejder, 30, paa Maare Mark. Født i Ærøskjøbing. Søn af snedker Jens Petersen
1880, 0201, 0901, Hans Rasmussen, husmand, 59, paa Maare Mark. Født i Søllinge
1880, 0102, 1002, Carl Rasmussen, gaardmand, 82, i Herrested. Født i Kragelund (her i sognet)
1880, 0404, 0904, Hans Henrik Hansen, husmand, 76, paa Maareskov. Født i Ryslinge
1880, 0905, 1105, Carl Christian Vilhelm Nielsen, discipel, 14 og 3 maaneder, i Odense Latinskole. Søn af gartner Nielsen. Født paa Ravnholt
1880, 0705, 1605, Axel Georg Johannes Larsen, 14 dage, søn af gaardmand Christian Larsen, Villumstrup
1880, 1208, 1608, Lars Jespersen, husmand og gift, 48, paa Maareskov. Født i Harrendrup Vends Herred
1880, 0809, 1309, Niels Peder Christensen, 4½ maaned, søn af husmand Jeppe Christensen, paa Herrested Mark
1880, 0210, 0810, Hans Jørgen Andersen, 10 maaneder, søn af gaardmand Christian Andersen (Lørup, i Villumstrup
1880, 2510, 0211, Christian Villadsen, husmand og skrædder, 54, i Herrested. Født sammesteds
1880, 3110, 0811, Hans Sørensen, husmand, 85, paa Maareskov i Dalshuus. Født i Gislev Holme
1880, 0612, 1412, Anders Christian Larsen, 5 uger, søn af gaardmand Christian Larsen, paa Ringholm
1880, 1212, 1912, Carl Christian Larsen, 9 dage, søn af Karen Marie Larsen, Kragelund Familiehus
1881, 0403, 1103, Christian Christiansen, husmand og hjulmand, 64, paa Maareskov. Født sammesteds
1881, 2303, 2703, Dødfødt dreng, søn af skovfoged Jens Clausen, Grønnehus
1881, 2603, 0404, Jens Hansen, ungkarl, 25. Søn af smed Hans Nielsen, Gudme. Plejesøn af boelsmand Hans Hansen, paa Maareskov
1881, 2703, 0204, Just Jakobsen, 10 maaneder, søn af gaardmand Peder Jacobsen, paa Maare Mark
1881, 0505, 0805, Niels Jørgen Andersen, 14 dage, søn af smed Hans Andersen (Ravnholt), paa Maare Mark
1881, 1606, 2206, Rasmus Nielsen, indsidder, 62, i Herrested. Født paa Maareskov. Søn af Niels Hansen
1881, 0107, 0807, Claus Jensen, enkemand og gaardmand, 89, i Herrested. Født sammesteds. Søn af Jens Steffensen
1881, 0607, 1007, Jens Madsen, 7 uger, søn af smed Rasm. Anders Madsen, Maare Mark
1881, 0809, 1509, Jeppe Christensen, boelsmand, 50, i Herrested. Født i Aarslev
1881, 2611, 0212, Niels Nielsen, husmand, 48, paa Villumstrup Mark. Født i Ørbæk
1881, 0312, 0812, Hans Jensen, 3 timer, søn af avlsbestyrer Rasmus Jensen, i Dalshuse
1881, 2012, 2612, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Christian Larsen, paa Ringholm
1882, 2701, 0302, Hans Christensen, boelsmand, 72, i Ruerne. Født i Herrested
1882, 0304, 1104, Rasmus Peder Hansen, gaardmand, 36, i Kragelund. Født sammesteds. Søn af gaardmand Hans Pedersen
1882, 0904, 1704, Jens Steensen, enkemand og almisselem, 72, hos datteren husmand Jens Hansens kone, i Kragelund. Af Refsvindinge
1882, 2705, 0306, Jens Hansen, arbejdsmand, 57, i Maare. Født i Herrested
1882, 2805, 0306, Carl Madsen, 5 dage, søn af smed Rasmus Anders Madsen, paa Maare Mark
1882, 2905, 0506, Christian Larsen, enkemand, aftægtsmand og bødker, 87, i Rødehus. Født paa Maareskov
1882, 2808, 0309, Dødfødt dreng, søn af Ane Andersen, i Villumstrup
1882, 3008, 0409, Christen Poulsen, ugift og gaardejer, 51, paa Maare Mark. Født sammesteds
1882, 0712, 1512, Otto Pedersen, gift og aftægtshusmand, 83, i Kragelund. Født i Maare
1882, 2912, 05011883, Jakob Jeppesen, enkemand og aftægtsmand, 68, i Herrested. Født i Aarslev
1883, 0801, 1401, Dødfødt dreng, søn af urmager Behrenstien, i Maare
1883, 1001, 1701, Rasmus Frederik Hansen, gift og væver, 69, i Kragelund Familiehus. Født her i sognet
1882, 0312, 11011883, Ove Sehested Juul, enkemand, kammerherre og stamhusbesidder, 52, til Ravnholt. Født i Kiøbenhavn
1883, 3101, 0702, Jens Rasmussen, gift og husmand, 74, i Maare. Født paa Maareskov
1883, 1503, 2103, Iver Johansen, enkemand og indsidder, 87, i Herrested Familiehus. Født i Kastel
1883, 0804, 1404, Jens Andersen, gift og husmand, 48, paa Maareskov. Født sammesteds
1883, 2305, 2905, Ole Jensen, enkemand og aftægtsmand, 72, i Maare. Født sammesteds
1883, 0706, 1206, Niels Peter Nielsen, landvæsenselev, 18, paa Ravnholt
1883, 0307, 0707, Anton Marius Clausen, 4 maaneder, søn af skovfoged Jens Clausen, Bjørnemose. Født sammesteds
1883, 2811, 0512, Henrik Pedersen, gift og møller, 48, i Maare. Født i Refsvindinge
1884, 2203, 2803, Carl Andersen, 12 dage, søn af gaardmand Christian Andersen (Lørup), i Villumstrup
1884, 0204, 0904, Hans Christian Marius Rasmussen, 1 og 4 maaneder, søn af husmand Mads Rasmussen, paa Maare Mark
1884, 1205, 1705, Christian Pedersen, husmand og enkemand, 76, paa Maareskov. Født sammesteds
1884, 2608, 3108, Christen Jensen, 13 dage, søn af husmand Rasmus Jensen, i Dalshuse
1885, 2401, 3101, Lars Rasmussen, gift og husmand, 78, i Herrested. Født i Kullerup (Ellested)
1885, 3103, 0704, Rasmus Pedersen, gift og gaardmand, 70, paa Maare Mark. Født sammesteds
1885, 1204, 2004, Peder Larsen, ugift, 32, i Herrested. Født sammesteds. Søn af gaardmand Lars Knudsen
1885, 1404, 2204, Hans Andersen, gift og husmand, 50, Kragelund. Født i Lamdrup i Vindinge Sogn
1885, 3005, 0506, Niels Rasmussen, gift og husmand, 72, paa Maareskov. Født i Svindinge Sogn
1885, 0406, 1006, Frederik Christian Nielsen, 10 maaneder, søn af husmand og teglværksejer Peder Nielsen, paa Ringholm
1885, 2106, 2606, Christian Hansen, 8, søn af arbejdsmand Jens Hansen, i Kragelund Familiehus. Født i Kattekilde, Hellerup Sogn
1885, 1307, 2007, Jørgen Hansen, gift og husmand, 67, i Kastel. Født i Lindeskov, Ellested Sogn
1885, 0409, 1109, Hans Frederiksen, enkemand og gaardmand, 74, paa Ringholm. Født sammesteds
1885, 3112, 07011886, Frederik Jørgen Fønss, kammerjunker, 91, opholdt sig en del af aaret paa Ravnholt
1886, 1502, 2202, Hans Martin Jakobsen, 1, søn af husmand Lars Jakobsen, i Duemose
1886, 2903, 0404, Valdemar Johannes Pedersen, 12 timer, søn af husmand Peder Chr. Pedersen, Maare Mark
1886, 2804, 0605, Hans Peter Hansen, 9 maaneder, søn af gaardmand Niels Hansen, i Villumstrup
1886, 1206, 2106, Lars Knudsen, gift og gaardmand, 75, i Herrested. Født i Refsvindinge
1886, 2207, 2807, Hans Sørensen, enkemand og gaardmand, 83, paa Maareskov. Født i Fravde Sogn,
1886, 2712, 04011887, Rasmus Jørgensen, gift og husmand, 44, i Kragelund. Født i Ellinge
1887, 2202, 0103, Johan Emil Marius Delfs, snedkersvend, 19, i Maare. Født her i Sognet. Søn af husmand Peder Delfs
1887, 0604, 1104, Dreng, 8 dage, søn af gaardmand Niels Hansen, i Villumstrup
1887, 2704, 0505, Jens Hansen, 29, i Maare. Søn af gaardmand Just Hansen
1887, 3007, 0508, Lars Nielsen, enkemand, husmand og smed, 80, paa Maareskov. Født i Rønninge
1887, 0708, 1108, Johannes Thorvald Jensen, ½, søn af husmand Rasmus Jensen, Maarreskov
1887, 3008, 0609, Anders Andersen, 25, Herrested. Søn af gaardmand Rasm. Andersen
1887, 1909, 2309, Jakob Larsen, enkemand og arbejdsmand, 56, paa Maareskov. Født her i Sognet
1887, 2212, 2912, Rasmus Rasmussen, gift og indsidder, 71, paa Maareskov. Født i Kullerup i Ellested Sogn
1888, 0102, 0502, Anders Caspar Nielsen, 8 uger, søn af arbejdsmand Anders Nielsen, paa Maareskov
1888, 0702, 1402, Peder Hansen, gift og gaardmand, 73, paa Maareskov. Født sammesteds
1888, 1904, 2504, Mads Jørgen Marius Madsen, 3, søn af arbejdsmand Henrik Madsen, Maareskov. Født i Sønder Høirup
1888, 1305, 1905, Hans Christian Pedersen, 7, søn af husmand Peder Christian Pedersen, Maare Mose. Født i Fravgde Sogn
1888, 2205, 2805, Jens Jensen, ugift og tjenestekarl, 32, i Villumstrup. Født i Refsvindinge
1888, 0506, 1006, Carl Peter Nielsen, 2 maaneder, søn af avlsbestyrer Anders Christian Nielsen, i Holme. Født i Havndrup
1888, 1906, 2506, Frederik Vilhelm Christiansen, 10 maaneder, søn af husmand Jens Christiansen, i Maare
1888, 2806, 0407, Morten Larsen, gaardfæster, 78, paa Maareskov. Født sammesteds
1888, 2207, 2807, Niels Christian Jørgensen, 12, søn af boelsmand Jens Jørgensen, i Kragelund
1888, 0209, 0609, Frederik Christian Nielsen, 4 dage, søn af teglværksejer Peder Nielsen, Ringholm
1888, 0110, 0810, Ole Jensen, gift og gaardmand, 39, i Herrested. Født sammesteds
1888, 0610, 1410, Hans Pedersen, 8 dage, søn af gaardmand Hans Pedersen, i Villumstrup [fejlskrivning, der stod ’datter af’]
1888, 2710, 0311, Christian Andersen, gift og husmand, 84, paa Maareskov. Født i Lindeskov, Ellested Sogn
1889, 0702, 1002, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Knud Jensen, i Kragelund
1889, 2707, 0208, Peder Steffensen, enkemand og aftægtsmand, 67, i Villumstrup. Født her i Sognet
1889, 2008, 2608, Peder Rasmussen, gift og gaardmand, 68, i Villumstrup. Født i Sognet
1889, 2308, 2908, Jørgen Knudsen, gift og husmand, 63, paa Maare Mark. Født i Ringe Sogn
1889, 1109, 1509, Ole Laurits Petersen, ½ dag, søn af gaardmand Jens Christian Petersen, i Maare
1889, 0612, 1412, Rasmus Larsen, gift og husmand, 51, i Herrested. Født her i Sognet
1889, 2412, 3112, Christian Thomsen, gift og gaardmand, 53, paa Maare Mark. Født her i sognet
1890, 0203, 1003, Claus Clausen Christoffersen, enkemand og arbejdsmand, 73, i Gislev Sølt Kragelund. Født i Vester Aaby
1890, 0903, 1503, Tyge Pedersen, gift og gaardmand, 73, paa Maare Mark. Født her i sognet
1890, 1603, 2103, Jens Olsen Gydslund, gift og husmand, 52, paa Maareskov. Født i Eskildstrup
1890, 1603, 2103, Peder Rasmus Pedersen, 7 maaneder, søn af gaardmand Niels Pedersen, i Villumstrup
1890, 0504, 1104, Christian Marius Stephansen, 2, søn af ugift Caroline Frederikkke Stephansen, Ringholm
1890, 0105, 0805, Niels Hansen, enkemand og husmand, 72, i Maare. Født her i sognet
1890, 2306, 2906, Jens Peder Hansen, 18 dage, søn af arbejdsmand Niels Hansen, Maareskov
1890, 2406, 2906, Hans Johannes Hansen, 3, søn af arbejdsmand Peder Hansen, Maareskov. Født i Gislev Holme
1890, 2707, 0208, Jens Petersen, enkemand og dyrlæge, 79. Født her i sognet
1891, 1401, 2001, Carl Julius Nielsen,5 uger, søn af ugift Karen Marie Hansen, i Villumstrup
1891, 0203, 0803, Carl Casper Nielsen, 2, søn af arbejdsmand Anders Nielsen, Maareskov
1891, 1503, 2203, Rasmus Peder Ludvig Andreassen, 1½, søn af arbejdsmand Rasmus Andreassen, Maareskov
1891, 2203, 2603, Theodor Claudius Andersen, ½, søn af husmand og skrædder Ove Andersen, Kragelund
1891, 2104, 2504, Niels Kristian Hansen, mejerist, 22, i Ørbæk. Født i Ferritslev
1891, 2304, 0205, Niels Andersen, enkemand, husmand og stenhugger, 62, i Maare. Født i Refsvindinge
1891, 2704, 0405, Peder Christian Carlsen, tjenestekarl, 19, i Sanderum. Født her i sognet
1891, 2105, 2805, Peder Larsen, gift og husmand, 41, paa Maare Mark. Født her i sognet
1891, 2005, 2805, Jens Henrik Christiansen, gift, boelsmand og snedker, 69, paa Maareskov. Født her i sognet
1891, 2305, 2905, Niels Jørgensen, gift og gaardmand, 59, i Kragelund. Født her i sognet
1891, 0106, 0606, Jens Rasmussen, ugift, 34, i Kragelund. Født her i sognet. Søn af gaardmand Rasmus Pedersen
1891, 0106, 0606, Niels Pedersen, gift og arbejdsmand, 29, paa Maareskov. Født i Langaa
1891, 3006, 0607, Ove Christiansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 70, i Kastel. Født her i sognet
1891, 0708, 1308, Carl Andreas Christiansen, 14 dage, søn af husmand Jens Christiansen, i Maare
1891, 1608, 2108, Peder Hansen, ugift og husmand, 76, paa Maare Mark. Født i Skjellerup Sogn
1891, 0510, 0810, Frederik Marius Petersen, 10, søn af forpagter Peter Petersen, i Kragelund. Født i Skjellerup Sogn
1891, 2210, 2810, Frantz Riebnitsky, gift og boelsmand, 60, paa Maare Mark. Født i Ungarn
1891, 2511, 0112, Jørgen Larsen, gift og arbejdsmand, 58, i Herrested Familiehus. Født i Ørbæk
1891, 2512, 3112, Peder Christian Pedersen, ½, søn af gaardmand Rasmus Pedersen, i Villumstrup
1879, 2901, 0502, Ane Kirstine Olsdatter, enke, 77, i Herrested Familiehus. Født i Frørup. Arbejdsmand Rasmus Christiansen
1879, 2503, 0204, Johanne Nielsine Hansen, 3½, datter af arbejdsmand Rasmus Hansen, i Kragelund Familiehus. Født i Søllinge
1879, 0304, 1204, Karen Madsdatter, enke, 76, i Herrested. Født sammesteds. Husmand Niels Clausen
1879, 2004, 2604, Sophie Hedevig Jensdatter, enke, 71, i Maare. Født i Maare. Gaardmand Christian Pedersen
1879, 3007, 0408, Christine Johanne Larsen, 2, datter af gaardmand Christian Larsen, Villumstrup
1879, 0708, 1408, Karen Justesen, 36, paa Ringholm. Født paa Maare Mark. Gaardmand Christian Larsen
1879, 0609, 1109, Johanne Rasmussen, 24, paa Kragelund Mark. Født sammesteds. Datter af afdøde gaardmand Rasmus Petersen
1879, 2712, 03011880, Mette Kirstine Rasmusdatter, 63, Maareskov. Født i Ellinge. Gaardmand Hans Sørensen
1880, 2201, 2901, Ane Christoffersdatter, enke, 67, Maare Mark. Født i Ellested Sogn. Gaardmand Just Ovesen
1880, 2002, 2602, Marie Hansdatter, ugift og hospitalslem, 76
1880, 2402, 0203, Ane Cathrine Pedersdatter, 74, Maareskov. Født her i sognet. Gaardmand Morten Larsen
1880, 1403, 1903, Sofie Hedevig Andersdatter, 68, Maareskov. Født her i sognet. Husmand Rasmus Mogensen
1880, 0604, 1404, Ane Margrethe Nielsdatter, enke, 68, i Maare. Født i Kragelund, Ellested Sogn. Lars Larsen
1880, 1604, 2204, Lovise Vilhelmine Wenzel, 2 og 3 maaneder, datter af Karen Marie Christine Emma Andersen, i Maare
1880, 3004, 0405, Alfrida Ludovica Henrica Sidsel Marie Hansen, 11, datter af Karen Kirstine Andersen. Født paa Maareskov
1880, 2705, 3005, Christiane Petra Larsen, 5 uger, datter af Marie Pedersen, i Villumstrup. Født paa Liselund, i Refsvindinge Sogn
1880, 2506, 0107, Ane Marie Nielsen, 30, i Kragelund Familiehus. Født i Ferritslev, Rolfsted Sogn. Stenhugger Christian Larsen
1880, 0408, 1008, Marie Frederikke Rasmussen, 16, datter af gaardmand Anders Rasmussen, Maare Mark. Født sammesteds
1880, 0910, 1710, Pige, ½ time, datter af husmand Peder Nielsen, paa Ringholm
1880, 2010, 2810, Karen Kirstine Knudsdatter, 53, i Kastel. Født i Eskildstrup. Gaardmand Ove Christiansen
1880, 0912, 1712, Johanne Marie Larsdatter, enke, 72, ophold hos svigersøn husmand Christoffer Christoffersen, i Maare. Født i Ravndrup. Husmand Peder Larsen
1881, 0302, 1102, Kirsten Rasmine Christensen, 31, paa Ringholm. Født i Pederstrup. Gaardmand Jens Andersen. Datter af gaardmand Christen Christoffersen
1881, 1102, 1902, Mette Marie Rasmusdatter, 61, Ringholm. Gaardmand Hans Frederiksen. Datter af gaardmand Rasmus Pedersen, Villumstrup
1881, 1102, 1802, Maren Nielsen, 7, datter af gaardmand Ole Nielsen, i Kragelund
1881, 2502, 0403, Hanne Kirstine Madsen, 9, datter af smed Rasmus Anders Madsen, paa Maare Mark. Født i Oure
1881, 0804, 1604, Abelone Pouline Andersen, 17, datter af gaardmand Rasmus Andersen, i Herrested
1881, 0505, 1205, Petrine Jørgensen, 2, datter af husmand Hans Jørgensen (Leerbek), i Kragelund
1881, 2710, 0211, Dødfødt pige, datter af Karen Andersen, paa Maare Skov
1882, 0601, 1401, Emilie Frederikke Marie Sehestedt Juul født baronesse Holsten (Carisius), 47, til Ravnholt. Født … Kammerherre Ove Sehestedt
1882, 2901, 0402, Ane Cathrine Larsdatter, enke, 75, paa Maareskov. Født paa Ringe Mark. Husmand Hans Sørensen. Datter af husmand Lars Glarmester
1882, 1203, 2003, Gjertrud Marie Nielsen, 39, i Kragelund. Født i Refsvindinge. Gaardmand Ole Nielsen
1882, 2705, 0206, Karen Rasmussen, 14, datter af gaardmand Anders Rasmussen, Maare Mark
1882, 0506, 1206, Maren Hansen, 45, i Kragelund. Født her i sognet. Husmand Johan Rasmussen
1882, 2507, 3107, Mette Kirstine Madsdatter, 37, i Maare. Født i Marvede (Sjælland). Politiassistent Mathias Matthiassen
1882, 2807, 0308, Karen Pedersen, 40, Maare Mark. Født i Avnslev. Boelsmand Anders Larsen
1882, 2210, 3010, Ane Dorthea Poulsen, 45, i Herrested. Født her i sognet. Gaardbestyrer Rasmus Larsen
1883, 0101, 0801, Kirsten Hansdatter, enke, 69, i Maare. Født her i sognet. Husmand Hans Rasmussen
1883, 0803, 1703, Maren Kirstine Marie Amalie Delfs, jordemoder, 56, i Villumstrup. Født i Odense. Stenhugger Henrik Salsevedels
1883, 0105, 0805, Karen Jørgensdatter, 61, i Blandtskov. Født i Gislev. Skovfoged Anders Andersen
1883, 0405, 1105, Maren Sofie Andersen, ugift, 24, i Villumstrup. Datter af afdøde husmand Anders Sørensen
1883, 3005, 0206, Ane Marie Ovesen, 5, datter af arbejdsmand Johan Ovesen, i Holme. Født i Harendrup
1883, 0206, 0806, Mette Hansine Lovise Rasmussen, 11½, datter af gaardmand Hans Rasmussen, paa Maare Mark
1883, 1706, 2206, Dorthe Andersdatter, enke og hospitalslem, 87, i Maare. Født i Herrested. Indsidder Frederik Hansen
1883, 1207, 1807, Emilie Ovesen, 1 og 3 maaneder, datter af gaardmand Jens Peter Ovesen, i Kastel. Født sammesteds
1883, 0708, 1208, Mathilde Mathiesen, 4 dage, datter af politiassistent M. Mathiesen, paa Maare Mark. Født sammesteds
1883, 1108, 1608, Dødfødt pige, datter af husmand Anders Nielsen Frydenlund, paa Maare Mark
1883, 1108, 1708, Maren Christensdatter, enke, 77, i Herrested. Født sammesteds. Gaardmand Hans Hansen
1883, 1308, 2008, Anne Cathrine Pedersen, enke, 67, i Avnslev. Født sammesteds. Gaardmand Lars Eriksen
1883, 0709, 1409, Christiane Rasmusdatter, enke, 75, i Gislev Holme. Født i Herrested. Husmand Christen Nielsen
1883, 1710, 2310, Sophie Hedevig Hansdatter, enke, 66, i Kraglund. Født i Maare. Gaardmand Anders Clausen
1883, 0711, 1211, Barbara Christine Christiansen, ½, datter af sadelmager Niels Christiansen, paa Maareskov
1884, 1801, 2601, Lisbeth Christensdatter, enke, 84, i Maare. Født i Maare. Gaardmand Thomas Pedersen
1884, 0803, 1503, Maren Nielsen, 46, Maare Mark. Født i Gislev Holme. Boelsmand Hans Christian Hansen
1884, 2003, 2703, Maren Pedersdatter, enke, 76, i Kastel. Født i Ørbæk. Boelsmand Christen Christensen
1884, 0704, 1304, Anna Kirstine Andersen, 4 maaneder, datter af smed Hans Andersen, paa Maare Mark
1884, 1904, 2704, Gjertrud Mettine Jensen, 3 maaneder, datter af husmand Hans Jensen, i Maare
1884, 2305, 2905, Mette Pedersdatter, enke, 68, i Maare. Født i Villumstrup. Husmand Lars Poulsen
1884, 1107, 1807, Birte Kirstine Jørgensdatter, 83, i Kragelund. Født i Lamdrup, Vindinge Sogn. Indsidder Anders Rasmussen
1884, 2107, 2607, Karen Nielsdatter, ugift og hospitalslem, 74. Født paa Maare Mark
1884, 1212, 1912, Karen Kirstine Nielsdatter, enke, 70, paa Ravndrup Mark (i Maare). Født i Kullerup i Ellested Sogn. Husmand Claus Rasmussen
1885, 0701, 1401, Maren Pedersdatter, 71, i Villumstrup. Født sammesteds. Væver og husmand Niels Nielsen
1885, 1503, 2103, Mette Christensdatter, enke, 84, i Maare. Født i Herrested. Gaardmand Niels Nielsen
1885, 0204, 1004, Ane Cathrine Vilhelmine Delfs, 56, i Maare. Født i Odense. Stenhugger Niels Andersen
1885, 2706, 0307, Charlotte Jørgensdatter, 61, i Maareskov. Født i Refsvindinge. Arbejdsmand Jakob Larsen
1885, 0807, 1307, Sidsel Lehrmann, enke, 74, paa Maareskov. Født i Provstiet ved Kiel Schønberg. Mads Larup
1885, 2309, 2709, Christine Pedersen, 5 dage, datter af husmand Christen Pedersen, paa Maare Mark
1885, 2509, 0210, Ida Hermine Jørgensen, 17, stedfader arbejdsmand Ole Andersen. Født i Odense
1885, 0111, 0611, Margrethe Andersdatter, 64, i Villumstrup. Født i Kastel. Gartner Erik Samuelsen
1886, 2001, 2801, Gjertrud Andersen, 31, Maare Mark. Født sammesteds. Husmand Hans Larsen
1886, 0402, 1102, Christiane Jakobsdatter, 48, i Kragelund. Født i Ryslinge Sogn. Husmand Martin Knudsen
1886, 2803, 0304, Eleonore Charlotte Hansdatter, enke, 88, i Maare. Født i Ørsted Sogn. Husmand Paul Jørgensen
1886, 2304, 3004, Christiane Nielsdatter, 77, paa Maareskov. Født sammesteds. Boelsmand Hans Hansen
1886, 1005, 1605, Olga Marie Larsen, 9 maaneder, datter af husmand Rasmus Larsen, i Maare
1886, 1205, 1805, Karen Jørgensdatter, hospitalslem og enke, 75. Født i Sanderum Sogn. Klodsemager Hans Jensen
1886, 2905, 0306, Mette Kirstine Larsen, 4½ maaned, datter af husmand Hans Larsen, paa Maare Mark
1886, 0406, 1106, Maren Kirstine Madsdatter, enke, 75, i Refsvindinge. Født i Refsvindinge. Husmand Niels Knudsen
1886, 0506, 1106, Christiane Oveline Albretsen, 11 timer, datter af husmand Peder Albretsen, paa Maareskov
1886, 1107, 1707, Johanne Rasmine Pedersen, 1, datter af husmand Knud Pedersen, Birkum Mose
1886, 1307, 1907, Camilla Marie Petersen, 1 og 9 maaneder, datter af gaardmand Jens Chr. Petersen, i Maare
1886, 1507, 2107, Maren Kirstine Frederiksen, enke, 71, Ravnholt. Kusk Mads Hansen
1886, 1309, 1809, Maren Larsdatter, ugift og tjenestepige, 60, i Birkum
1886, 1409, 1909, Udøbt pige, 1/6 time, datter af arbejdsmand Theodor Sørensen Stenholt, paa Maareskov
1886, 1610, 2310, Ane Larsdatter, 62, i Holme. Født i Heden. Avlsbestyrer Jeppe Nielsen
1886, 0312, 1012, Johanne Andersen, 50, Maare Mark. Født i Taarup i Frørup Sogn. Husmand Anders Hansen
1886, 0412, 1112, Rasmine Gjertrud Rasmussen, 13, datter af husmand Johan Rasmussen, i Kraglund
1886, 2612, 03011887, Maren Christensdatter, ugift, 74, i Herrested. Født her i sognet. Datter af gaardmand Christen Jespersen
1886, 3112, 08011887, Karen Sofie Christiansen, 38, i Herrested. Født her. Skomager H. Poulsen
1887, 2503, 0104, Karen Hansdatter, 81, paa Maareskov. Født i Øxendrup. Husmand og smed Lars Nielsen
1887, 1704, 2304, Johanne Stephansen, 25, i Villumstrup. Født her i sognet. Gaardmand Niels Hansen
1887, 2305, 2805, Marie Cathrine Pedersen, 2, datter af arbejdsmand Jens Vilh. Pedersen, paa Maareskov. Født i Odense
1887, 2605, 0106, Maren Christensdatter, enke, 87, i Holme. Født i Ore, Sønder Næraae
1887, 2808, 0209, Ane Marie Rasmusdatter, 62, paa Maareskov. Født i Espe. Husmand Ove Nielsen
1887, 0811, 1411, Anna Jørgensen, ½, datter af arbejdsmand Hans Jørgensen, paa Maareskov. Født i Gjestelev
1887, 1711, 2211, Sidsel Margrethe Hansdatter, hospitalslem og enke, 72, i Herrested. Født i Nyborg. Indsidder Poul Jensen
1887, 1911, 2611, Anne Marie Storm, 41, i Bjørnemose. Født i Rolfsted Sogn. Skovfoged Jens Clausen
1887, 1112, 1112, Ane Marie Pedersen, enke, 64, i Kragelund. Gaardmand Rasmus Pedersen
1887, 2812, 04011888, Clara Adolfine Adelheid Sehestedt-Juul, f. Platen Hallermund, enke, 66. Kammerherre Christian Sehestedt Juul
1888, 1101, 1501, Dødfødt pige, datter af husmand Mads Rasmussen, paa Maare Mark
1888, 1401, 2001, Ane Christensdatter, enke, 80, paa Maare Mark. Født i Brudager. Husmand Lars Poulsen, i Gislev
1888, 2601, 3101, Ane Jensine Nielsen, 4 uger, datter af husmand Christoffer Nielsen, paa Maareskov
1888, 3001, 0602, Karen Marie Josephine Jakobsen, 7 maaneder, datter af gaardmand Mads Peder Jakobsen, Maaremark
1888, 0404, 1104, Oveline Emilie Sophie Jørgensen, 5, datter af afdøde husmand Rasmus Jørgensen, i Kragelund
1888, 1006, 1606, Karen Nielsdatter, 65, i Herrested. Født i Søllinge. Boelsmand Jens Olsen
1888, 0107, 0507, Maren Andersdatter, 64, i Kragelund. Født her i sognet. Gaardmand Hans Pedersen
1888, 1708, 2308, Ane Marie Rasmussen, enke, 25, paa Maareskov. Født her i sognet. Arbejdsmand Hans Rasmussen
1888, 2608, 3108, Christiane Rasmusdatter, enke, 71, paa Maareskov. Født her i sognet. Arbejdsmand Hans Rasmussen
1888, 2609, 0210, Ane Nielsdatter, 67, paa Maare Mark. Født i Ørbæk. Husmand Jakob Madsen
1888, 2909, 0710, Anne Kirstine Christensen, 5 maaneder, datter af husmand Hans Christensen, paa Maare Mark
1888, 2112, 2812, Ane Margrethe Jørgensdatter, enke, 80, i Blandeskov??. Født i Hellerup Sogn. Boelsmand Erik Pedersen
1889, 1102, 1802, Ane Marie Clausdatter, enke, 76, i Herrested. Født i Gislev. Gaardmand Ole Rasmussen
1889, 1303, 1903, Kirsten Rasmussen, 22, Maare Mark. Født her i sognet. Datter af gaardmand Hans Rasmussen
1889, 2603, 0104, Maren Jakobsdatter, enke, 64, i Ryslinge. Smed Carl Christian Jørgensen
1889, 3105, 0506, Andrea Jensine Jensen, 2, datter af Karen Kirstine Jensen, i Herrested Familiehus
1889, 1506, 2106, Maren Andersen, ugift, 48, i Kragelund. Datter af gaardmand Anders Clausen
1889, 1409, 2109, Mette Dinesdatter, enke, 84, paa Maareskov. Født i Davinde Sogn. Husmand Hans Henrik Hansen
1889, 1210, 1710, Anna Rasmussen, 39, paa Maareskov. Født her i sognet. Sadelmager Niels Christiansen
1889, 1011, 1511, Mette Kirstine Hansen, 6, datter af gaardmand Niels Hansen, i Villumstrup. Født her i sognet
1890, 0901, 1601, Karen Steffensdatter, enke, 70, i Herrested. Født i Gislev. Gaardmand Rasmus Christensen
1890, 2502, 0303, Barbara Nielsdatter, enke, 91, paa Maareskov. Født i Slæbæk, Kirkebye Sogn. Husmand Christian Andersen
1890, 2702, 0503, Clara Nielsdatter, ugift, 71, paa Maare Mark. Datter af husmand Niels Rasmussen
1890, 0303, 1103, Johanne Marie Andreasdatter, 81, paa Ringholm. Født i Vindinge Sogn. Husmand Morten Hansen
1890, 0205, 0905, Maren Jeppesdatter, 60, i Villumstrup. Født i Aunslev Sogn. Gaardmand Peder Nielsen
1890, 1207, 1807, Mette Hansen, 6, datter af gaardmand Mouritz Hansen, i Kragelund
1890, 1607, 2207, Mette Kirstine Mortensdatter, enke, 83, i Kragelund. Født i Lindeskov. Boelsmand Hans Nielsen
1890, 1611, 2111, Karen Nielsdatter, ugift og almisselem, 74, i Herrested Hospital. Født i Søllinge
1891, 1203, 1803, Camilla Andrea Christensen, 10 maaneder, datter af husmand Hans Christensen, paa Maare Mark
1891, 1706, 2306, Anna Caroline Olsen, 15, datter af lærer Olsen, i Herrested. Født i Kogstrup Skole i Skelby Sogn paa Sjælland
1891, 1507, 2007, Ane Andersen, enke, 60, Herrested. Husmand og skrædder Chr. Villadsen
1891, 2708, 0209, Stine Marie Rasmusdatter, ugift, 62, til huse hos gaardmand Hans Hansen, i Maare. Født i Gislev Sogn
1891, 2409, 2909, Rasmine Jensen, 3 uger, datter af ugift Johanne Kirstine Jensen, paa Maareskov
1891, 2111, 2811, Sidsel Marie Andersen, 50, i Kragelund Familiehus. Født i Eskildstrup. Arbejdsmand Rasmus Jensen