Ellinge, 1892-1924, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1892-1923, Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

År/dato,måned/begr. dato, måned/navn/alder/erhverv/sted/forældre/efterlevende

1892, 3003, 0504, Rasmus Hansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 74, paa Ellinge Mark. Født i Ellinge By. Søn af gaardfæster Hans Christensen og Johanne Kirstine Rasmusdatter. Anne Margrete Madsdatter
1892, 3008, 0309, Mads Thomsen, enkemand og aftægtshusmand, 85, i Paarup. Søn af husmand Thomas Madsen og Maren Hansdatter. Gjertrud Marie Hansen
1892, 2011, 2711, Karl Thorvald Kipper, 7 maaneder, søn af husmand og teglværksejer Jens Frederik Kipper og Sofie Larsen, Bøgebjerg ved Paarup. Født sammesteds
1892, 2912, 06011893, Julius Kristensen, 19 dage, søn af gaardmand Lars Kristensen og Anne Kirstine Hansen, Ellinge. Født sammesteds
1893, 0503, 1103, Niels Hansen, husmand og træskomand, 69, Bøgebjerg ved Paarup. Født i Ellinge By. Søn af tjenestekarl og ungkarl Hans Nielsen i Biskopstaarup og pige Karen Frederiksdatter i Ellinge
1893, 2904, 0705, Knud Nielsen, 2 dage, søn af husmand Lars Kristian Nielsen og Anne Jørgensen Lund, Ellinge. Født sammesteds
1893, 1509, 2409, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Søren Kristensen og Maren Kirstine Hansen, Bækstrup. Født sammesteds
1893, 2210, 3010, Mads Poulsen, enkemand, aftægtsmand og tidligere skovvogter under Rønninge Søgaard, 79, boende hos sønnen Jørgen Madsen, paa Ellinge Mark. Født i Emtekjær i Tanderup Sogn (ved Assens). Johanne Sofie Jørgensdatter
1894, 1902, 2502, Dødfødt dreng, søn af skomager Niels Hansen Hvid og Maren Dorthea Nielsen, af Ellinge. Født sammesteds
1894, 0704, 1304, Thomas Hansen, enkemand og husmand, 80, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født i Lindeskov, Ellested Sogn. Marie Pedersen
1894, 2505, 0106, Henrik Knudsen, enkemand og aftægtshusmand, 83, i Ellinge By og Sogn. Født sammesteds. Søn af gaardmand og smed Knud Henriksen og Anne Kirstine (Jensdatter?). Anne Kathrine Pedersdatter
1894, 0209, 0609, Jens Kristian Steffensen, gaardmand og sognefoged, 42, i Ellinge. Født i Tvinge, Rynkeby Sogn. Søn af gaardmand Steffen Ebbesen og Anne Kirstine Larsdatter. Anne Kirstine født Nielsen
1894, 2109, 2609, Peder Jørgen Hansen, 12, søn af gaardmand Jørgen Hansen og Kirsten Nielsen, i Ellinge. Født sammesteds
1894, 2012, 2812, Peder Hansen, husmand, 69, i Bækstrup. Født i Refsvindinge. Søn af indsidder Hans Frederiksen og Kristiane Rasmusdatter. Mette Kirstine Larsen
1895, 1103, 1703, Niels Marius Pedersen, 2 maaneder, søn af Anne Marie Klavsen, i Ellinge By og ungkarl Kristen Pedersen, Ørbæklunde, Ørbæk Sogn
1895, 1906, 2406, Alfred Helms Rasmussen Bæklund, 7 maaneder, søn af gaardmand Niels Rasmussen og Nanny Katrine Sofie Helms, i Bækstrup. Født sammesteds
1895, 0707, 1207, Hans Andreassen, gaardmand, 57, i Paarup. Født i Birkende, Bjerge Herred. Søn af Mette Hansdatter, tjenende paa Hannesborg og ungkarl, gaardmand Andreas Johansen. 2) Karen Kirstine Jensen
1895, 2109, 2909, Magnus Emil Jørgensen Skøt, 15 dage, søn af gaardmand Jørgen Hansen Jørgensen og Nikoline Kristine Pedersen, Ellinge. Født sammesteds
1896, 2802, 0603, Hans Vinther Andersen, fattiglem, 37, boende paa Fattiggaarden i Skovballe, Skjellerup Sogn - født i Ellinge Hospital, søn af Anders Vinther Zakariassen og Karoline Kristiane Margrete Hansdatter
1896, 0803, 1603, Hans Knud Hansen, indsidder, 52, i Paarup i 'Mørkekrogshuset’ ved Hundemarskoven. Født i Dræby, Munkebo Sogn. Søn af husmand Hans Hansen og Johanne Hansen. Maren Christiansen
1896, 0104, 0704, Hans Madsen, enkemand og husmand, 51, i Ellinge. Født i Nyborg. Søn af daglejer Mads Hansen og Johanne Hansdatter. Maren Kirstine Jakobsen
1896, 2604, 0405, Poul Andersen, husmand og damaskvæver, 82, i Paarup. Født i Paarup. Søn af husmand Anders Larsen og Ane Katrine Pedersen. 2) Johanne Jensen
1896, 0605, 1305, Lars Kristensen, gaardmand, 51, i Ellinge. Født i Thorup, Skamby Sogn. Søn af gaardmand Kristen Jakobsen og Anne Kirstine Jørgensdatter. Anne Kirstine Hansen
1897, 2504, 105, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Andersen og Sofia Lovisa Carlsson, Ellinge
1897, 2607, 3107, Jørgen Madsen, skovvogter under Rønninge Søgaard, 36, i Ellinge. Født sammesteds. Søn af skovbetjent Mads Poulsen og Johanne Sofie Jørgensen. Ane Marie Rasmussen
1897, 1308, 1808, Karl Adolf Borchsenius, enkemand og fhv. husmand, 68, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født i Kjerteminde. Søn af Gjertrud Marie Hansen (gift med husmand Mads Thomsen) og ... Borchsenius, i Kjerteminde. Anne Ovesen
1898, 0701, 1501, Frederik Kristian Kipper, aftægtshusmand, 81, hos sønnen Jens Frederik Kipper, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født i Vester Skjerninge Skole. Søn af skolelærer Niels Kristian Nikolajsen Kipper og Ane Katrine Jensdatter. Ane Marie Kristensdatter
1898, 3004, 0705, Anders Johansen, husmand, 73, paa Ellinge Mark. Født i Odense. Søn af arbejdsmand Johannes Andersen og Maren Knudsdatter. Maren Frandsdatter
1898, 0108, 0708, Anton Klaus Karlsen, 4 dage, søn af husmand og murer Rasmus Karlsen og Petrine Pedersen, Ellinge. Født sammesteds
1898, 2110, 2810, Rasmus Rasmussen, husmand, 42, i Ellinge. Født samme steds. Søn af bolsmand, fæster under Rønninge Søgaard Rasmus Thomsen og Anne Kirstine Rasmusdatter. Katrine Marie Jørgensen
1899, 0703, 1503, Frands Valdemar Andersen, 3 maaneder, søn af gaardmand Anders Thomas Andersen og Martine Martine Vilhelmine Pedersen, i Ellinge. Født sammesteds
1899, 2603, 0104, Anders Zacharias Zachariassen, fattiglem, 82, boende i Ellinge Hospital. Født i Egebjerg, Hansted Sogn, Vor Herred. Søn af Mette Kirstine Sørensdatter, af Egebjerg ved Horsens og gift gaardmand Zacharias Andersen, i Ørbek, Søvind Sogn. Caroline Christiane Margrethe Hansdatter
1899, 2006, 2606, Lars Hansen, husmand, 50, paa Paarup Mark. Født i Byllerup, Nørre Aaby Sogn. Søn af bolsmand Hans Madsen Larsen og Anne Hansdatter
1899, 2807, 0308, Rasmus Peder Mogensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 79, i Bækstrup. Født i Albjerg, Oure Sogn. Søn af gaardmand Mogens Jensen og Anne Katrine Hansdatter. Karen Kirstine Nielsdatter
1899, 2709, 0310, Johan Svendsen, enkemand og fattiglem, 86, paa Fattiggaarden i Skovballe, Skjellerup Sogn. Født i Kullerup. Søn af husmand og tømrer Svend Pedersen og Maren ... 2) Karen Nielsdatter
1900, 2701, 0402, Marius Rasmussen Kildegaard, 1 dag, søn af gaardmand Hans Rasmussen og Maren Kirstine Rasmussen, Kildegaard, Ellinge Sogn
1900, 1805, 2505, Hans Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 74, paa Ellinge Mark. Søn af bolsmand Jørgen Ulrik Andersen Skøt og Maren Jensdatter. Else Marie Hansdatter
1900, 2905, 0506, Rasmus Karlsen, husmand og murer, 74, paa Ellinge Mark. Født i Kullerup. Søn af husmand og væver Karl Rasmussen og jordemoder Inger Jørgensdatter. 1) Anne Madsdatter, 2) Petrine Pedersen
1900, 3105, 0606, Kristen Pedersen, husmand og fragtmand, 70, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født i Heden Sogn. Søn af husmand Peder Kristensen og Pernille Larsdatter. 1) Anne Marie Rasmusdatter 2) Maren Pedersen
1900, 2607, 0108, Rasmus Andersen, husejer, 64, i Ellinge By. Født i Røjerup, Rønninge Sogn. Søn af bolsmand Anders Rasmussen og Maren Hindsesdatter. Kristiane Karlsen
1900, 1908, 2408, Mads Johansen, fattiglem fra Flødstrup, Ullerslev Kommune, 81, hos sønnen husmand Anders Madsen, Paarup. Født i Martofte (Hindsholm). Søn af husmand og kurvemager Johan Rasmussen og Marie Poulsdatter. Marie Dorthea Lundberg Pedersen
1900, 0310, 1010, Jens Kristian Korneliussen, tjenende, 21, i Ørbæk. Født i Davinde. Søn af husmand Anders Korneliussen og Kristiane Marie Hansen
1900, 1910, 2810, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Søren Kristensen og Maren Kirstine Hansen, Bækstrup. Født sammesteds
1901, 1704, 2304, Jens Mortensen, enkemand og aftægtshusmand, 71, i Bækstrup. Født i Skjellerup. Søn af husmand Morten Eriksen og Karen Jensdatter. Anne Knudsen
1901, 1005, 1705, Lars Frederik Sørensen, tjenende, 32, i hjemmet i Bækstrup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Niels Sørensen og Marie Karoline Larsen
1901, 2407, 2807, Jens Kristian Anton Mortensen, 5, søn af husmand og murer Morten Erik Mortensen og Kirsten Jensen, Bækstrup. Født sammesteds
1901, 0109, 0809, Svend Anker Jørgensen Skøt, 4 uger, søn af gaardmand Jørgen Hansen Jørgensen (Skøt) og Nikoline Kristine Pedersen, Ellinge. Født sammesteds
1901, 2009, 2609, Anders Nielsen, aftægtshusmand, 77, hos svigersønnen gaardmand Rasmus Jørgen Sørensen (Ellegaard), Ellinge By. Født i Ellinge. Søn af husmand Niels Hansen og Johanne ... (stifmoder Johanne Larsdatter). Anne Hansdatter
1901, 1311, 2011, Søren Hansen, enkemand og husmand, 81, i Ellinge By og Sogn. Født i Bækstrup. Søn af gaardmand Hans Kristensen og Maren Hansdatter. Mette Kirstine Sørensdatter
1902, 0801, 1401, Johannes Marius Jensen, 2 maaneder, søn af indsidder og arbejdsmand Jens Jørgen Jensen og Kristiane Jørgensen, Ellinge Sogn. Født sammesteds
1902, 0503, 1103, Hans Kristian Eriksen, murer og indsidder, 44, i Ellinge Sogn. Født i Kjølstrup Sogn. Søn af Kristiane Marie Hansdatter. Vilhelmine Marie Nielsen
1902, 2304, 3004, Jens Steffensen, enkemand og aftægtshusmand, 83, i Ellinge Sogn. Født i Villumstrup. Søn af gaardmand Steffen Bendiksen og Kirsten Pedersdatter. Karen Jørgensen
1902, 0708, 1208, Hans Kristian Andersen, husmand og slagter, 35, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født sammesteds. Søn af husmand Anders Kristian Jensen og Kirsten Pliniusdatter. Kirsten Rasmussen
1902, 2108, 2808, Karl Frands Johansen, husbestyrer, 40. Søn af Anders Johansen og Maren Frandsdatter, Ellinge. Født sammesteds
1902, 2109, 2909, Anders Jensen, enkemand, arbejdsmand og husfæster (indsidder), 83, i Paarup. Født i Vindinge. Søn af Mette Jakobsdatter og ungkarl Jens Hintzen, i Vindinge. Karen Pedersdatter
1902, 2611, 0412, Mads Pedersen, aftægtshusmand, 72, i Paarup. Født i Kullerup. Søn af husmand Peder Madsen og Karen Jespersdatter. Gertrud Kristensdatter
1903, 1201, 2001, Lars Peder Johansen, bogbinder, 42. Søn af husmand Anders Johansen og Maren Frandsdatter, Ellinge Sogn. Født sammesteds
1903, 0202, 1002, Jakob Pedersen, tidligere husmand i Skovballe, 74, hos stifsønnen blikkenslager Hans Jørgen Mikkelsen, Ellinge. Født i Haarby Sogn. Søn af indsidder Peder Larsen og Karen Jensdatter. Karen Marie Jørgensen
1903, 2602, 0103, Dødfødt dreng, søn af Kirstine Abellone Hansen, hos husmand Kristen Hansen, Ellinge
1903, 2003, 2703, Hans Rasmussen, gaardejer, 81, 'Kirkeballe' i Ellinge By. Født sammesteds. Søn af gaardmand Rasmus Kristensen og Johanne Kirstine (Rasmussen ?). 1) Kirstine Sørensdatter, 2) Maren Madsen
1903, 0805, 1505, Klaus Frederiksen, enkemand og aftægtshusmand, 88, i Bækstrup. Født i Rønninge. Søn af husmand Frederik Vilhelm Klausen ('Dug', Tach?) og Ane Kirstine Nielsdatter. Hansine Kirstine Hansdatter
1903, 1605, 2005, Niels Larsen, indsidder og tidligere gaardmand i Ellinge, 58, i Bækstrup. Født i Maare. Søn af gaardmand Lars Jensen og Kirsten Sivertsdatter. Karen Dorthea Madsen
1903, 3105, 0506, Knud Andersen, ½ time, søn af gaardmand Jørgen Knud Andersen og Anne Kirstine Nielsen, (Espe) Skovgaard, Ellinge Sogn
1904, 0404, 0904, Jørgen Sørensen, arbejdsmand, 82, i Hospitalet i Ellinge. Født i Bækstrup. Søn af gaardmand Søren Hansen og Stine Hansdatter. Ane Kirstine Thomsen
1904, 2405, 3005, Jens Peder Henningsen, arbejdsmand paa Rønninge Søgaard, 42, boende i det Godset tilhørende hus 'Søhus'. Født i Hjallese, Dalum Sogn. Søn af Frederikke Hansen. Ane Kirstine Johansen
1904, 0407, 1507, Kristian Hansen, gaardmand, 60, i Ellinge Sogn. Født i Bækstrup. Søn af gaardmand Hans Hansen og Anne Rasmusdatter. Maren Hansen
1904, 0608, 1208, Rasmus Hansen, enkemand og aftægtsmand, hos svigersønnen husmand Kristen Kristiansen, 78, Storehaven, Refsvindinge Sogn. Født i Refsvindinge. Søn af Karen Rasmusdatter. Dorthea Pedersdatter
1904, 0511, 0911, Svend Aage Hansen, 4, søn af Marie Kirstine Hansen, Ellinge og handelskommis Laurids Kristian Pedersen, Kjøbenhavn. I pleje hos træskomand Rasmus Hansen (dets bedstefader), i Ellinge. Født sammesteds
1904, 2311, 2911, Knud Andreas Andersen, 23, boede sammen med moderen hos bedstefaderen Kristian Kjærulf i Paarup. Søn af Maren Sofie Katrine Kjærulf, Paarup og ungkarl Knud Andersen, Nyborg. Født i Nyborg
1905, 1201, 1701, Niels Thomas Mathias Eriksen, smedesvend, 21, i Ellinge. Født sammesteds. Søn af indsidder, murer Hans Kristian Eriksen og Vilhelmine Marie født Nielsen
1905, 1604, 2204, Jørgen Nielsen, karetmager, 84, i Ellinge By og Sogn. Født i Vissenbjerg Sogn paa Gaarden Haugelund. Søn af gaardmand Niels Nielsen og Marie Kirstine ... . Sidsel Nielsen født Rasmussen
1905, 1708, 2208, Anders Kristian Jensen, aftægtshusmand, 78, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født i Søllinge Sogn. Søn af arbejdsmand Jens ... og Karen ... 1) Maren Larsdatter, 2) Kirsten Pliniusdatter
1905, 2210, 2810, Jørgen Madsen, enkemand og aftægtsmand (arbejdsmand), 68, Kragelund, Herrested Sogn. Født i Vibebækshuset i Skjellerup Sogn. Søn af husmand Mads Larsen og Maren Olesdatter. Mette Hansen
1906, 1003, 1703, Frederik Karl Kristian Kjærulf, enkemand og husmand, tidligere smed, 83, i Paarup. Født i Kjerteminde. Søn af sagfører Johan Kjærulf og Mette Katrine Hansdatter. Marie Rasmussen
1906, 1903, 2303, Hans Andersen, enkemand og husmand, 62, i Ellinge. Født i Ellinge. Søn af gaardmand Anders Olesen og Kirsten Hansdatter. Sofia Lovisa Carlson
1906, 0411, 0911, Hans Rasmussen, husmand og tømrer, 79, Ellinge. Født i Aalykkestedet (Lyomskov), Ellinge. Søn af gaardmand Rasmus Hansen og Maren Rasmussen. Anne Kirstine født Nielsen
1907, 0502, 1002, Peder Dinesen, 3 uger, søn af husmand Niels Dinesen og Kirsten født Madsen, Ellinge
1907, 1602, 2302, Erik Andersen, husmand, 78, Bækstrup. Født i Ørbæk. Søn af gaardmand Anders Eriksen og Aplone Rasmusdatter. Marie Rasmusdatter
1907, 0411, 0911, Niels Peder Dinesen, husmand, 38, Ellinge. Født i Skjellerup Sogn. Søn af gaardmand Peder Dinesen og Ane Kirstine Nielsen. Kirsten født Madsen
1908, 1602, 2402, Hans Hansen, enkemand og aftægtsmand, 78, boede hos svigersønnen gaardmand Hans Nielsen Holmegaard, Holmegaard, Ellinge Sogn. Født i Saaderup. Søn af gaardmand Hans Klausen og Kirsten. Ane Marie Nielsine …
1908, 1303, 2003, Niels Sørensen, aftægtsmand, 82, boende hos svigersønnen gaardmand Hans Nielsen, Bækstrup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Søren Hansen og Ane Kirstine Hansdatter. Karoline Marie født Larsen
1908, 2403, 2903, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Kristian Hansen og Ane Marie Katrine født Nielsen, i Ellinge
1908, 2804, 0405, Kristian Lorentsen Sørensen, husmand og væver, 58, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født i Grelsbøl, Humptrup Sogn ved Tønder. Søn af husmand Jens Sørensen og Kristine … Karen Marie Sørensen
1908, 0606, 1106, Niels Rasmussen, gaardmand, 63, i Bækstrup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Rasmus Nielsen og Karen Hansdatter. Nanny Katrine Sofie født Helms
1908, 1906, 2606, Anders Jørgensen, husmand og skrædder, 76, i Paarup. Født i Skjellerup Sogn. Søn af indsidder og skrædder Jørgen Eskildsen og Gjertrud Rasmusdatter. Pouline Andersen
1909, 2402, 0203, Emil Ankersen Grøn, 19, søn af husmand og murer Thomas Ankersen Grøn og Kristiane født Johansen, i Bækstrup. Født sammesteds
1909, 2106, 2606, Niels Madsen, husmand, 62, i Ellinge (Lyomskov). Født i Langaa. Søn af gaardmand Mads Knudsen og Johanne Nielsdatter. Karen Madsen født Nielsen
1909, 1007, 1607, Anders Madsen, husmand, 63, i Ellinge By og Sogn. Født i Flødstrup. Søn af husmand Mads Johansen og Marie Dorthea Lundberg. Kirsten Madsen
1909, 2809, 0310, Viggo Danielsen, 11 dage, søn af karetmager Lars Peder Danielsen og Anna Hansine Kristine født Hansen, Ellinge By
1909, 0211, 0711, Udøbt dreng, 2 dage, søn af husmand Anders Kristian Nielsen og Karen Cecilie født Hansen, i Ellinge
1910, 1804, 2504, Hans Olsen, gaardmand, 65, i Ellinge By. Født i Herrested. Søn af gaardmand Ole Rasmussen og Ane Marie Clausdatter. Karen Nielsen
1910, 2007, 2507, Niels Hansen (Lunding), husmand, tidligere tillige tømrer og snedker, 80, i Ellinge By og Sogn. Født i Frørup. Søn af gaardmand Hans Nielsen og Kirsten Clausdatter. Johanne født Eriksen
1910, 0411, 1011, Johan Knudsen, aftægtsmand og enkemand, 82, i Bækstrup. Født i Ellinge By. Søn af husmand og væver Knud Hansen og Christiane Christensdatter. Else Marie Knudsdatter
1911, 2003, 2603, Anders Karl Andersen, 8 dage, søn af arbejdsmand Hans Anders Martin Andersen og Anna Kamille født Kristiansen, i Paarup, Ellinge Sogn
1911, 0107, 0607, Stephan Madsen, enkemand og gaardmand, 74, i Ellinge Sogn. Født paa Lyomskovgaard, i Ellinge Sogn. Søn af gaardmand Mads Stephansen og Karen født Nielsdatter. Sidsel Jørgensen
1912, 0901, 1601, Anders Rasmussen, enkemand og husmand, 71, i Paarup By. Født i Biernelong, Rønninge Sogn. Søn af husmand Rasmus Hansen og Maren Rasmusdatter. Elisabeth Marie Larsen Holmsted
1912, 0405, 1205, Arne Bæk, 3 uger, søn af maskinbygger Karl Andersen Bæk og Kirstine Olsen, i Ellinge
1912, 0409, 1009, Kristian Thorvald Hansen, 5, søn af husmand Jens Marius Hansen og Mette Katrine født Pedersen, i Paarup
1912, 1609, 2109, Hans Kristian Pedersen, 33, søn af gaardmand Jens Pedersen og Johanne Jensen, i Paarup
1912, 1111, 1611, Niels Hansen, enkemand og aftægtsmand, 86, paa Ellinge Mark. Født i Bullerup, Agedrup Sogn. Søn af husmand Hans Andersen. Johanne Madsdatter
1912, 1712, 2312, Hans Jørgensen, husmand, 82, paa Ellinge Mark. Født i Øxendrup Sogn. Søn af husmand Jørgen Rasmussen og Ane Kirstine Hansdatter. Anne Jensen
1913, 0901, 1601, Niels Hansen (Langbjerg), enkemand og aftægtsmand, 82, i Ellinge Sogn. Født i Store Viby. Søn af ungkarl Hans Nielsen. Maren Kirstine Larsen
1913, 2201, 2601, Hans Emil Pedersen, 2, søn af husmand og vejmand Lars Peder Pedersen og Jørgine Katrine født Jørgensen, Ellinge Mark. Født samme sted
1913, 1506, 2106, Henrik Edvard Ferdinand Eriksen, enkemand og aftægtsmand, 84, i Paarup. Født i Kissendrup, Flødstrup Sogn. Søn af husmand Erik Larsen og Maren Pedersdatter. Kirsten Hansdatter
1913, 2407, 3007, Hans Rasmussen, enkemand og fhv. husmand af Nyborg, 76, i Paarup. Født i Munkebo. Søn af gaardmand Rasmus Hansen og Kirstine Rasmusdatter. (2) Gertrud Petrea Jespersen
1913, 0411, 1011, Mads Peter Christensen, husmand og væver, 68, i Bækstrup. Født i Skovhauge Stedet. Søn af boelsmand Christen Madsen og Margrethe Sørensdatter. Maren Kirstine Rasmussen
1914, 0902, 1602, Rasmus Danielsen, enkemand og aftægtsmand, 92, i Paarup. Født i Skalkendrup. Søn af Ane Larsdatter. Ane Andersdatter
1914, 1402, 2002, Mads Hansen, sognefoged, 63, i Ellinge. Født i Bækstrup. Søn af gaardmand Hans Hansen og Ane Rasmusdatter. Nielsine Kirstine Rasmussen
Ret herfra
1914, 2303, 3003, Hans Hansen, aftægtsmand, 76, i Ellinge. Født i Bækstrup. Søn af gaardmand Hans Hansen og Ane Rasmusdatter. Karen Christensdatter
1914, 0204, 0704, Helge Johannes Langkjær Kristensen, 3 maaneder, søn af husmand Niels Laurits Kristensen og Ane Kirstine født Jørgensen, i Paarup. Født samme sted
1914, 1006, 1606, Hans Christensen, gaardmand, 80, i Paarup. Født samme sted. Søn af gaardmand Christen Pedersen og Maren Hansdatter. Ane Marie født Hansen
1914, 1607, 2207, Hans Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 82, i Ellinge. Født i Ellinge. Søn af gaardmand Niels Hansen og Anne Rasmusdatter. Laurine Hansen
1914, 1912, 2312, Anders Hansen, enkemand og skomager, 82, i Bækstrup. Født i Kogsbølle. Søn af indsidder Hans Madsen og Dorthea Andersdatter. Gunborg Hansen
1915, 1905, 2405, Tage Verner Langkjær Kristensen, 4 maaneder, søn af husmand Niels Laurits Kristensen og Ane Kirstine født Jørgensen, i Paarup
1915, 2910, 0111, Aage Albertsen, 3 dage, søn af mejeribestyrer Henrik Albertsen og Severine Mathea født Andersen, Ellinge Mejeri
1915, 2312, 2912, Christian Martinus Nielsen, tjenestekarl, 32, fra Refsvindinge. Født paa den kgl. Fødselsstiftelse i Kjøbenhavn. Søn af Laura Magdalene Christine Larsen
1916, 0306, 0906, Johan Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 85, i Ellinge. Født i Skjellerup. Søn af husmand Peder Hansen og Else Knudsdatter. Anne Sophie Hansdatter
1916, 1206, 1606, Hans Nielsen, enkemand og væver, 71, paa Ellinge Mark. Født i Paarup. Søn af husmand Niels Nielsen og Karen Rasmusdatter. Anna Margrethe født Hansen
1916, 1812, 2312, Kristian Pedersen, skrædder, 52, i Bækstrup. Født i Refsvindinge. Søn af gaardmand Peder Hansen og Ane Pedersen. Marie født Rasmussen
1917, 0201, 0901, Peder Eriksen, aftægtsmand, 76, paa Bækstrup Mark. Født i Hundslev, Kølstrup Sogn. Søn af Erik Andersen og Gertrud Marie Pedersdatter. Johanne Eriksen født Hansen
1917, 1001, 1701, Jakob Valdemar Mikkelsen, tjenestekarl, 20, i Skjellerup Sogn. Søn af blikkenslager Hans Jørgen Mikkelsen og Maren Christine født Frederiksen
1917, 1301, 1901, Hans Jørgensen Skovgaards, husmand, 85, i Ellinge. Født paa Ellinge Skovgaard. Søn af sognefoged Jørgen Sørensen og Sofie Andersdatter. Maren Kathrine Jørgensen født Knudsen
1917, 2701, 0102, Kristian Hansen Snitka, aftægtsmand, 73, Ellinge Mark og Sogn. Født i Ejlby. Søn af husejer Hans Hansen Ejlby og Kirsten Hansen født Skov. Dorthea Hansen
1917, 2707, 0208, Lars Jacobsen, skrædder, 76, i Ellinge. Født i Rønninge. Søn af skrædder Jacob Larsen og Maren Dinesdatter. Sofie født Paulsen
1917, 2008, 2308, Ejner Eriksen, 5 maaneder, søn af gaardejer Hans Peder Eriksen og Johanne Elisabeth født Hansen, i Bækstrup. Født samme sted
1917, 0809, 1409, Anders Peder Nielsen, kromand, 76, i Ellinge. Født i Sanderum. Søn af gaardmand Niels Rasmussen og Karen. Maren Kirstine født Frandsen
1918, 1808, 2208, Rasmus Hansen, husmand, 53, i Bønderskov. Født i Ellinge. Søn af husmand Hans Kristensen og Ane Rasmusdatter. Karen Marie Christine Hansen
1918, 1111, 1411, Ejnar Petersen, 2 maaneder, søn af husmand Rasmus Petersen og Maren Kirstine Nielsen, i Ellinge
1918, 2111, 2811, Christen Sørensen, enkemand og aftægtsmand, 82, i Paarup. Født samme sted. Søn af boelsmand Søren Christensen og Johanne Jensdatter. Edel Marie Hansen
1918, 2711, 0412, Rasmus Hansen, enkemand og aftægtsmand, 78, i Ellinge. Født i Bækstrup. Søn af gaardmand Hans Hansen og Ane Rasmusdatter. Rebekka Rasmusdatter
1918, 1212, 1812, Alfred Jørgensen Skøt, mejerielev, 19, i Ferritslev. Født i Ellinge. Søn af gaardmand Jørgen Hansen Skøt og Nikoline Christine Pedersen
1918, 2012, 2..12, Hans Peder Rasmussen, tjenestekarl, 20. Født i Ellinge. Søn af gaardmand Rasmus Karl Vilhelm Rasmussen og Anne Cecilie Pedersen, Lyomskov, Ellinge
1919, 1002, 1602, Niels Sørensen, husmand, 74, i Ellinge. Født i Saaderup, Skellerup Sogn. Søn af Abelone Jørgensdatter, af Kullerup og Søren Nielsen, af Rynkeby. Anne Kirstine Hansen
1919, 1702, 2302, Niels Marius Hansen, 6 uger, søn af indsidder Aksel Hansen og Karen Marie Olsen, i Paarup
1919, 3103, 0504, Morten Petersen, enkemand og aftægtsmand, 76, i Ellinge. Født i Skellerup Sogn. Søn af boelsmand Peder Mortensen og Sara Margrethe Jørgensdatter. Kirsten Madsdatter
1919, 0105, 0605, Rasmus Hansen, træskomand, 80, i Ellinge. Født i Kogsbølle, Vindinge Sogn. Søn af gaardmand Hans Nielsen og Anne Marie Knudsdatter. Johanne Madsen
1919, 0305, 0805, Peder Jørgensen, enkemand, husmand og fhv. møllersvend, 85, i Ellinge. Født samme sted. Søn af husmand Jørgen Eskildsen og Gertrud Rasmusdatter. Hansine Vilhelmine Andersen
1920, 2304, 2904, Jørgen Hansen, gaardmand, 71, paa Ellinge Mark. Født samme sted. Søn af gaardmand Hans Rudolf Jakobsen og Anne Jørgensdatter. Kirsten Nielsdatter
1920, 2605, 3105, Hans Andreas Jørgensen, tjenestekarl, 15, Paarup. Født sammesteds. Søn af Elna Fernanda Andreasen og Laurits Vilhelm Jørgensen, i Amerika
1921, 1703, 2403, Kaj Otto Jensen, 3 maaneder, søn af husmand Johan Frederik Jensen og Anna Margrethe Rasmussen, i Bønderskov
1921, 2003, 2403, Egon Verner Andersen, 2 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Alfred Andersen og Hansine Antoinette Jørgine Augusta Hansen, i Søhuset
1921, 2503, 3003, Jens Hansen, enkemand og teglbrænder, 70, paa Ellinge Mark. Født i Skellerup. Søn af husmand Hans Johansen og Anne Kirstine Jensdatter. Cecilie Marie Sørensen
1921, 1504, 2104, Hans Sigurd Bækkelund Hansen, forpagter, 31, Ellinge. Født i Rolfsted. Søn af gaardejer Jørgen Hansen Bækkelund og Sidsel Hansen. Jensine Kristensen
1921, 1505, 2005, Jens Eriksen, enkemand og aftægtsmand, 80, i Ellinge. Født i Refsvindinge. Søn af husmand Erik Hansen og Sidsel Pedersdatter. Johanne Rasmussen Albæk
1921, 0407, 0707, Dødfødt dreng, søn af Marie Augusta Mogensen, Bækstrup og ungkarl Poul Andersen, i Ferritslev
1921, 2905, 0306, Jens Andersen, gaardejer, 40, i Bækstrup. Født i Eldrup, Tolstrup Sogn. Søn af indsidder Anders Andersen og Thomasine Andrea Petersen. Karen Sofie Rasmussen Bæklund
1921, 1009, 1609, Jens Pedersen, enkemand og gaardejer, 93, i Paarup. Født i Regstrup, Aunslev Sogn. Søn af gaardmand Peder Poulsen og Mette Kirstine Jensdatter. Johanne Jensen
1922, 1302, 2102, Rasmus Jørgen Sørensen Ellegaard, enkemand og gaardejer, 62, i Ellinge. Født i Refsvindinge. Søn af husmand Jørgen Ellegaard Sørensen og Maren Rasmussen. Johanne Dorthea Nielsen
1922, 3103, 0704, Niels Olsen, husmand og murer, 62, af Paarup. Født i Ellinge. Søn af indsidder Ole Nielsen og Margrethe Kristensdatter. Maren Kirstine Eriksen
1922, 1005, 1705, Thorvald Andreas Hansen, smedelærling, 18. Søn af husmand og møllebygger Andreas Hansen og Rasmine Antonia Rasmussen, af Ellinge Mark. Født i Kullerup
1922, 3006, 0607, Niels Madsen, fhv. gaardmand, 77, i Lyumskov. Født samme sted. Søn af gaardmand Mads Stephansen og Karen Nielsdatter. Ane Sine Elise født Petersen
1922, 2010, 2510, Rasmus Jeppesen, enkemand og fhv. gaardejer, 78, paa Ellinge Mark. Født i Biskoptaarup, Skellerup Sogn. Søn af gaardmand Jeppe Nielsen og Marie Kirstine Knudsdatter. Anne Rasmussen
1923, 0807, 1307, Knud Knudsen, gaardejer, 76, i Ellinge. Født i Refsvindinge. Søn af gaardmand Knud Pedersen og Marie Pedersdatter. Marie Olesen
1924, 2102, 2802, Stephan Rasmussen, enkemand og fhv. gaardejer, 86, i Sentved, Ørbæk Sogn. Født i Ellinge Sogn. Søn af annexbonde Rasmus Stephansen og Johanne Hintzesdatter. Karen Sørensen
1924, 2803, 0404, Kristian Hansen, enkemand og aftægtsmand, 82, i Paarup. Født i Veflinge. Søn af husmand Hans Kristiansen og Else Marie Nielsdatter. Margrethe Hansine Jensdatter
1924, 2204, 2804, Hans Peter Larsen, fhv. smed, 70, i Paarup. Født samme steds. Søn af husmand Lars Hansen og Laurine Pedersdatter. Maren Kirstine Larsen født Rasmussen
1924, 0406, 0906, Viggo Langkjær Kristensen, 1½ maaned, søn af husmand Niels Laurits Kristensen og Anne Kirstine Jørgensen, i Paarup. Født samme sted
1892, 0802, 1502, Johanne Marie Jørgensen, 19, ophold hos forældrene i Paarup. Født samme sted. Datter af husmand og skrædder Anders Jørgensen og Pouline Poulsen
1892, 0103, 0603, Olufine Alfrida Pedersen, 3 maaneder, datter af indsidder Jørgen Jensen Pedersen og Karen Nielsen, Ellinge
1892, 2403, 3003, Marie Jørgine Jørgensen, 7 uger, datter af vejmand Hans Jørgensen og Ane Jensen, Ellinge
1892, 2605, 2905, Lavra Dorthea Rasmine Hansen, 3½, datter af husmand Hans Peder Hansen og Martine Kristiane Klausen, Bækstrup
1892, 1206, 2706, Anne Katrine Hansen, 20½, datter af husmand Kristian Hansen og Margrethe Jensen Hansen, i Paarup. Født samme sted
1892, 3107, 0508, Hansine Jørgensen, 14, datter af husmand Hans Jørgensen (Slevgaard) og Maren Katrine Knudsen, Ellinge. Født sammesteds
1892, 1112, 1612, Maren Pedersdatter, enke, 75, boende hos svigersønnen skomager Niels Hansen Hvid, Lyomskov. Født i Ørbæk. Datter af røgter Peder Pedersen. Husmand Niels Rasmussen
1893, 2102, 2702, Anne Kristensdatter, 70, boende hos sønnen sadelmager Kristen Hansen, i Ellinge. Født sammesteds. Datter af husmand Kristen Jakobsen og Maren Nielsdatter
1893, 0503, 1403, Karen Madsdatter, enke, 81, opholdt sig hos svigersønnen gaardmand Niels Sørensen, Bækstrup. Født i Seden. Datter af gaardmand Mads Pedersen. Fhv. kanalfoged Lars Pedersen
1893, 1507, 1907, Nielsine Kristine Nielsen, 20, datter af husmand Rasmus Nielsen og Karen Kristensen, i Odense. Født i Bækstrup
1893, 0810, 1310, Cicilie Frederikke Henriette Lange, enke, 67, boende hos sin datter lærerinde Ida Tiedemann, i Ellinge Skole. Født i Sønderborg. Datter af bogbinder Frederik Vilhelm Lange og Anne Marie Nielsen. Kæmner Karl Herman Eli Tiedemann
1893, 1811, 2411, Karen Jensdatter, enke, 69, Ellinge. Datter af husmand Jens Hansen og Marie Madsdatter, i Ullerslev. Tømrer Hans Rasmussen
1893, 2811, 0412, Anne Ovesdatter, 72, Bøgebjerg. Født i Kastel, Herrested Sogn. Datter af arbejdsmand Ove Andersen og Maren Andersdatter. Husmand Karl Borchsenius
1893, 2212, 2912, Anne Knudsen, 59, Bækstrup. Født i Ørbæk Sogn. Datter af husmand Knud Sørensen (Ladefoged) og Elise Andersdatter. Husmand og hørsvinger Jens Mortensen
1894, 0702, 1602, Laura Kamilla Sørensen, 25. Datter af gaardmand Niels Sørensen og Karoline Marie Larsen, Bækstrup. Født samme steds
1894, 1502, 1802, Marie Hansine Nielsen Aagaard, 16 dage, datter af gaardbestyrer Karl Anton Nielsen og Kamilla Sofie Magdalene Sørensen, Ellinge. Født sammesteds
1894, 0410, 1010, Johanne Karoline Kristiane Andrea Andersen, 8 maaneder, datter af husmand Hans Andersen og Sofia Lovisa Karlson, Ellinge. Født sammesteds
1895, 1301, 2001, Helga Abellone Margrethe Jørgensen, 1 maaned, datter af skrædder Kristen Jørgensen og Anne Kirstine Andersen, Ellinge
1895, 2001, 2801, Anne Marie Jørgensdatter, enke, 78, boede hos sin datter og svigersøn gaardmand Rasmus Jeppesen, Ellinge. Født i Saaderup. Datter af Jørgen Markussen. Gaardmand Rasmus Sørensen
1895, 0702, 1402, Johanne Kirstine Rasmussen, 29, Bækstrup. Født i Ellinge. Datter af gaardmand Rasmus Hansen og Anne Margrethe Madsdatter. Gaardmand Niels Peder Mogensen
1895, 1102, 1702, Johanne Sofie Dinesen, 9 maaneder, plejebarn hos husmand Knud Peder Jakobsen, i Ellinge Sogn. Født paa den kongelige Fødselsstiftelse
1895, 2803, 0204, Anne Rasmusdatter, enke, 73, Ellinge. Datter af gaardmand Rasmus Hansen og Karen Larsdatter, Haundrup Nørremark, Hellerup Sogn. Husmand Hans Kristensen
1895, 2004, 2604, Dorthea Pedersdatter, 65½, Ellinge. Født i Skaarupør, Skaarup Sogn. Datter af husmand Peder Lauridsen og Elisebeth … Husmand Rasmus Hansen
1895, 1305, 1805, Margrethe Kristensdatter, enke, 72, i Bækstrup. Født i Paarup. Datter af husmand Kristen Nielsen og Maren … Husmand og murer Ole Nielsen
1895, 1409, 2009, Elisabet Nielsen, 58, i Paarup. Født i Paarup. Datter af husmand og væver Niels Nielsen og Karen Rasmusdatter. Husmand Anders Rasmussen
1896, 0501, 1101, Maren Kirstine Jakobsen, 55, i Ellinge. Født i Søllinge. Datter af Anne Hansdatter og Jakob Pedersen. Husmand Hans Madsen
1896, 0801, 1201, Birta Kristine Madsen, 11 uger, datter af uddeler i Ellinge Forbrugsforening Knud Madsen og Dorthea Justesen. Født sammesteds
1896, 2004, 2704, Anne Madsdatter, 78, Ellinge. Født i Kappendrup, Rolfsted Sogn. Datter af husmand og tømrer Mads … og Anne Kirstine … . Husmand og murer Rasmus Karlsen
1896, 1809, 2509, Johanne Marie Nielsen, 52, Ellinge. Født i Ellinge. Datter af husmand Niels Knudsen og Ane Katrine Larsdatter. 1) gaardmand Rasmus Jørgensen, 2) husmand Knud Peder Jakobsen
1897, 0601, 1201, Bodild Marie Hansdatter, husmandsenke, 72, i Paarup. Født paa Vikkelsø under Østrup Sogn, Lunde Herred. Datter af indsidder og hjulmand Hans Andersen og Anne Marie Johansdatter. Husmand Morten Pedersen
1897, 2504, 0105, Sofia Lovisa Carlsson, 42, Ellinge. Født i Ottarps Førsamling, Qvistofta (Sogn), Malmøhus Län. Datter af pige Johanne Rasmusdatter og fanejunker Johan Fredric Carlsson. Husmand Hans Andersen
1897, 2605, 0206, Anne Sofie Aleksander Pedersen, 13, datter af husmand Anders Pedersen og Johanne Frederikke Hansen, Ellinge. Født sammesteds
1897, 2710, 3010, Anna Kirstine Kristensen, 1, datter af tjenestepige Ane Mathilde Nielsine Sofie Hansen, af Skjellerup Sogn og ungkarl Niels Ole Kristensen, af Kjøng Sogn. I pleje i huset hos vejmand og husmand Hans Jørgensen, Ellinge Mark. Født paa Skovballe Fattiggaard
1898, 0805, 1305, Anne Johanne Sofie Jørgensen, husmandskone, 27, i Paarup. Født i Sørup, Lunde Herred. Datter af Marie Johansen. Husmand og arbejdsmand Karl Emil Hansen
1898, 2007, 2607, Laurine Hansen, 59, i Ellinge By og Sogn. Født i Kilde Mølle. Datter af møller Hans Larsen og Birte Pedersdatter. Gaardmand Hans Nielsen
1898, 2410, 3010, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Rasmussen og Maren Kirstine Rasmussen, Ellinge. Født sammesteds
1898, 2709, 0210, Margrete Hansine Kristensen, 5 maaneder, datter af gaardmand Søren Kristensen og Maren Kirstine Hansen, i Bækstrup. Født sammesteds
1898, 2012, 2612, Karen Kirstine Nielsen, 16 dage, datter af husmand Lars Kristian Nielsen og Anne Jørgensen Lund, Ellinge. Født sammesteds
1899, 3001, 0602, Marie Hansine Nielsen Aagaard, 2, datter af gaardbestyrer Karl Anton Nielsen og Kamilla Sofie Magdalene Sørensen, Ellinge. Født sammesteds
1899, 0102, 0602, Julie Katrine Nielsen Aagaard, 1 maaned, datter af gaardbestyrer Karl Anton Nielsen og Kamilla Sofie Magdalene Sørensen, Ellinge. Født sammesteds
1899, 1212, 1712, Hansine Karoline Nielsen, datter af Helene Marie Nielsine Sørensen, i Bækstrup og ungkarl Hans Nielsen, i Ellinge. Født i Bækstrup
1899, 1212, 1712, Dødfødt pige, datter af Helene Marie Nielsine Sørensen, i Bækstrup og ungkarl Hans Nielsen, i Ellinge. Født i Bækstrup
1900, 0205, 0805, Caroline Christiane Margrethe Hansen, enke og fattiglem, 82, paa Fattiggaarden i Skovballe, Skjellerup Sogn. Født i Nyborg. Datter af Karen Hansdatter. Fattiglem Anders Zacharias Zachariassen
1900, 1612, 2212, Anne Kathrine Larsdatter, enke, 87, i Ellinge. Født i Rønninge Sogn. Datter af indsidder og kusk Lars Nielsen og Anna Margrethe Pedersdatter. Husmand Niels Knudsen
1901, 0301, 0901, Marie Kirstine Hansine Kristoffersen, 31, i Bækstrup. Født i Kragelund, Herrested Sogn. Datter af husmand Mads Kristoffersen og Karen Hansen. Husmand og maler Niels Jørgen Jensen
1901, 1002, 1602, Laurine Pedersdatter, enke, 76, boende hos sønnen smed Hans Peder Larsen, i Paarup. Datter af husmand Peder Johansen og Karen Hansdatter, i Grøfte Mølle Skovhus, Skjellerup Sogn. Husmand og tækkemand Lars Hansen
1901, 1005, 1505, Sidsel Andersdatter, enke, 81, Bækstrup. Født i Saaderup, Kullerup Sogn. Datter af gaardmand Anders Madsen og Ane Marie Jensdatter. Husmand Hans Rasmussen
1901, 2408, 2908, Katrine Marie Jørgensen, enke, 36, i Ellinge. Født i Kappendrup, Rolfsted Sogn. Datter af husmand Jørgen Andersen og Ane Sofie Frederiksdatter. Husmand Rasmus Rasmussen
1902, 0501, 1001, Johanne Marie Sichelckoh, enke, 86, boende hos svigersønnen husmand Hans Jørgensen (Skovgaard), Ellinge By og Sogn. Datter af Hindrich Sichelckoh og Johanna Christine Kretzen, i Odense. Skovfoged Hans Knudsen
1902, 0501, 1401, Elisabeth Marie Larsen Holmsted, 53, Paarup. Født i Hellerup Sogn. Datter af husmand Lars Kristensen og Anne Rasmusdatter. 1) skovvogter Anders Andersen, Nørskov, 2) husmand Anders Rasmussen
1902, 0606, 1206, Maren Dinesdatter, enke, 91, boede hos sønnen skrædder Lars Jakobsen, i Ellinge. Født i Rønninge. Datter af husmand Dines Danielsen og Maren … . Skrædder Jakob Larsen
1902, 3107, 0808, Hansine Vilhelmine Andersen, 75, Ellinge Sogn. Født i St. Hans Sogn, Odense. Datter af mursvend … Andersen og Margrete Rasmussen. Husmand Peder Jørgensen
1902, 0610, 1010, Johanne Marie Madsdatter, enke, 71, i Ellinge. Født i Rønninge. Datter af husmand Mads Larsen og Anne Marie Mortensdatter. Væver Steffen Kristensen
1903, 1502, 2002, Mette Kirstine Larsdatter, enke, 77, i Bækstrup. Datter af gaardmand Lars Hansen og …, i Havndrup, Hellerup Sogn. 1) husmand Rasmus Madsen, 2) husmand Peder Hansen
1903, 0403, 0803, Karla Antonie Andreassen Pedersen, ½, datter af Maren Johanne Hansine Dorthea Sofie Pedersen, i Odense. I pleje hos husmand Niels Sørensen, Ellinge
1903, 0405, 0905, Gunborg Hansen, 66, Ellinge By og Sogn. Født i Skjellerup. Datter af væver Hans Pedersen og Abellone Olesdatter. Husmand og skomager Anders Hansen
1903, 1505, 2105, Katrine Aagaard Nielsen (få timer), datter af gaardbestyrer Karl Anton Nielsen og Kamilla Sofie Magdalene Sørensen, Ellinge
1903, 2407, 2607, Ellen Marie Andreassen, 1 dag, datter af husmand Niels Peder Andreassen og Marie Andersen, Bækstrup. Født paa Nyborg civile Sygehus
1903, 2708, 0209, Edel Marie Hansen, 66, Paarup. Født i Fraugde. Datter af husmand Hans Rasmussen og Johanne Lisbeth Ferdinandsdatter. Husmand Christen Sørensen
1903, 1312, 1812, Anna Hansine Rasmussen, 27, Paarup. Født i Paarup. Datter af husmand og stenhugger Hans Rasmussen og Dorthea Nielsen. Husbestyrer Mads Andreas Madsen
1904, 0304, 0804, Maren Hansen født Jørgensen, enke og ejerinde af Kilde Mølle, i Ellinge Sogn, 76, boet Strandvej 12 stuen, i Nyborg. Født i Ellinge. Datter af gaardmand Jørgen Andersen og Anne Knudsdatter. Møller Rasmus Hansen
1904, 2801, 0402, Kirsten Hansdatter, 73, Paarup. Født i Korkendrup, Aunslev Sogn. Datter af husmand Hans Poulsen og Kirsten Rasmusdatter. Husmand Henrik Edvard Ferdinand Eriksen
1904, 1806, 2406, Karen Karlsdatter, enke, 81, i Paarup. Datter af husmand Karl Væver og jordemoder Inger … Husmand Hans Madsen
1904, 0412, 1212, Ane Kirstine Nielsdatter, aftægtskvinde, 86, hos svigersønnen væver og husmand Mads Kristensen, i Bækstrup. Født i Frørup. Datter af gaardfæster Niels Nielsen og Kirsten Hansdatter
1904, 1712, 2312, Klara Karoline Vilhelmine Eriksen, 9, datter af murer Hans Kristian Eriksen og Vilhelmine Marie Eriksen født Nielsen, Ellinge. Født sammesteds
1905, 2202, 2802, Anne Sofie Hansdatter, 73, Bøgebjerg ved Paarup. Født i Ellinge. Datter af gaardmand Hans Rudolf Jakobsen og Anne Marie Andersdatter. Husmand Johan Pedersen
1905, 2702, 0703, Ane Hansdatter, enke, 79, Ellinge By og Sogn. Født i Fauerskov, Kjerte Sogn. Datter af husmand Hans Hansen og Dorthea Larsdatter. Husmand og tidligere fragtmand Anders Nielsen
1905, 2403, 3003, Johanne Rasmine Aagaard Nielsen, 9 maaneder, datter af gaardbestyrer Karl Anton Nielsen og Kamilla Sofie Magdalene Nielsen født Sørensen, i Ellinge. Født sammesteds
1905, 1606, 2206, Anne Margrete Nielsen født Hansen, 66, i Ellinge By og Sogn. Født i Refsvindinge. Datter af gaardmand Hans Jørgensen og Anne Dorthea Ovesdatter. Husmand og væver Hans Nielsen
1905, 0510, 1010, Maren Kirstine Larsen f. Rasmussen, 44, i Paarup. Født sammesteds. Datter af husmand og stenhugger Hans Rasmussen og Dorthea Nielsdatter. Husmand og smed Hans Peder Larsen
1906, 2901, 0502, Maren Kirstine Hansen f. Larsdatter, 79, i Ellinge By og Sogn. Født i Birkende Sogn. Datter af husmand Lars Kristoffersen og Maren … Niels Hansen (Langbjerg)
1906, 0409, 1009, Vilhelmine Marie f. Nielsen, enke, 50, i Ellinge. Født i Kjerteminde. Datter af møllerkusk Mathias Nielsen og Anne Sofie … Indsidder og murer Hans Kristian Eriksen
1907, 1802, 2502, Ane Marie Kristensdatter, enke, 90, Bøgebjerg ved Paarup. Født sammesteds. Datter af husmand Kristen Nielsen og Margrete … Husmand Frederik Kristian Kipper
1907, 1303, 1903, Karen Kirstine Hansen f. Jespersen, 67, i Paarup. Født i Tving (Birkum), Fraugde Sogn. Datter af bødker Jesper Nielsen og Karen Hansdatter. Husmand Rasmus Hansen
1907, 2103, 2703, Ane Frederiksen, fattiglem, 75, paa Arbejdsanstalten i Skovballe, Skjellerup Sogn. Født i Villumstrup, Herrested Sogn. Datter af indsidder Frederik Petersen og Maren Larsdatter
1907, 0404, 1004, Sidsel Rasmussen, enke, 85, i Ellinge By og Sogn. Født i Bækstrup. Datter af Elisabet Hansdatter og ungkarl Rasmus Pedersen, i Biskopstaarupgaard. Karetmager Jørgen Nielsen
1907, 2311, 2911, Karen Marie Jørgensen, enke, 80, boede nu hos sønnen blikkenslager Hans Jørgen Mikkelsen, Ellinge. Født i Røjerup Sogn. Husmand Jakob Pedersen
1908, 2101, 2601, Nielsine Dinesen, 1 dag, datter af husmand Niels Peder Dinesen og Kirsten f. Madsen, i Ellinge By og Sogn. Født sammesteds
1908, 1302, 2002, Karen Marie Neuhaus f. Nielsen, 71, i Ellinge (under Rønninge Søgaard). Født i Laarup, Gjørding Sogn, Gjørding Herred. Datter af husmand Niels Madsen og Gunder Nielsdatter. Skovfoged Jørgen Hansen Neuhaus
1908, 1602, 2402, Ane Danielsen f. Andersdatter, 84, Bøgebjerg. Født i Aunslev Sogn. Datter af husmand Anders Pedersen og Kirsten … Aftægtsmand Rasmus Danielsen
1908, 0404, 1104, Ane Marie Kathrine f. Nielsen, 28, Ellinge. Født i Davinde Sogn. Datter af husmand og gartner Jens Nielsen og Birte Marie f. Rasmussen. Gaardmand Hans Kristian Hansen
1908, 2304, 2904, Edith Mathilde Andreassen, 8 maaneder, datter af husmand Niels Peder Andreassen og Marie Dorthea f. Andersen, i Bækstrup. Født sammesteds
1908, 3005, 0506, Johanne Madsen, 77, boede i Ellinge Hospital. Født i Nyløkke, Brahetrolleborg Sogn. Datter af indsidder Mads Rasmussen Kragegaard og Karen Rasmusdatter
1908, 0111, 0611, Maren Hansen f. Christensen, enke, 60, i Paarup. Født i Ellerup, Gudbjerg Sogn. Datter af Sofie Pedersen. Hans Knud Hansen
1908, 2511, 0212, Anne Katrine Nielsen, 68, i Bækstrup. Født i Rønninge. Datter af Maren Dorthea Rasmusdatter og ungkarl Niels Hansen, af Rynkeby. Husmand Hans Nielsen
1909, 2801, 0402, Maren Frandsdatter, enke, 82, boede hos gaardmand Søren Kristensen, Bækstrup. Født i Havndrup. Datter af gaardmand Frands Andersen og Karen Larsdatter. Husmand Anders Johansen
1909, 1704, 2204, Martha Marie Andersen, ½, datter af arbejdsmand Hans Peder Andersen og Karen Marie Kirstine Elisabet Jørgensen, Søhus under Rønninge Søgaard, Ellinge Sogn
1909, 2205, 2805, Anne Rasmussen, 70, ’Fællesvadgaard’, Ellinge Sogn. Født sammesteds. Datter af gaardmand Rasmus Sørensen og Ane Marie Jørgensdatter. Gaardmand Rasmus Jeppesen
1909, 2806, 0207, Karoline Johanne Madsen, 41, ’Katrinebjerg’, Ellinge Sogn. Født samme sted. Datter at gaardmand Steffen Madsen og Sidsel født Jørgensen
1909, 1809, 2609, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jørgen Hansen Skøt og Kristine Nikoline f. Pedersen, Ellinge By og Sogn
1909, 2812, 04011910, Kristiane Knudsdatter, enke, 83, Ellinge By og Sogn. Datter af husmand Knud Kristensen og Maren Amalie Gredine Jacobsdatter. Husmand Mads Rasmussen
1910, 0304, 0904, Hanne Bendine Elisa Poulsen, 35. Født i Sulkendrup, Vindinge Sogn. Datter af husmand Niels Poulsen og Kristiane Bendiktsen
1910, 2006, 2406, Frederikke Mortensdatter, enke, 89, Ellinge By og Sogn. Datter af Appolonia Rasmusdatter, i Skovballe, Skjellerup Sogn og avlskarl paa Hindemae Morten Eriksen. Fæstehusmand Hans Johansen
1910, 1008, 1508, Gertrud Petrea Jespersen, 70, Paarup. Født i Munkebo. Datter af skipper og husmand Jesper Andersen. 2) med husmand Hans Rasmussen
1910, 1908, 2108, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Karlsens enke Petrine Pedersen, Ellinge Sogn
1910, 2412, 3012, Maren Madsen, enke, 69, Ellinge By og Sogn. Født i Kildegaard, Ellinge Mark. Datter af gaardmand Hans Nielsen og Catrine Nielsdatter. Gaardejer Hans Rasmussen
1911, 2301, 3001, Gjertrud Kristensdatter, enke, 78, Paarup. Født i Paarup. Datter af husmand Kristen Nielsen og Maren Justesdatter. Husmand Mads Pedersen
1911, 0204, 0804, Karen Johanne Hansen, 57, i Paarup. Født i Ringe Sogn. Datter af husmand Hans Hansen og Ane Dorthea Hansen. Husmand og murer Hans Kristian Henriksen
1912, 1802, 2602, Marie Rasmusdatter, enke, 82, Bækstrup. Født i Ørbæk Sogn. Datter af gaardmand Rasmus Knudsen og Johanne Hansen. Husmand Erik Andersen
1912, 2802, 0303, Dødfødt pige, datter af forpagter Rasmus Johannes Hansen og Marie Jensen, Ellinge By og Sogn
1912, 0303, 1103, Johanne Dorthea Nielsen, 48, ’Sandgravgaarden’, Ellinge Sogn. Født i Ellinge Sogn. Datter af husmand Anders Nielsen og Ane Hansdatter. Gaardejer og slagter Rasmus Jørgen Sørensen Ellegaard
1912, 0105, 0705, Johanne Jensen, 72, i Paarup. Født samme sted. Datter af gaardmand Jens Rasmussen og Gjertrud Christophersdatter. Gaardmand Jens Pedersen
1912, 1308, 1908, Johanne Jensen, 75, i Paarup. Født i Kissendrup, Flødstrup Sogn. Datter af husmand Jens Hansen og Else Sørensdatter. Væver Poul Andersen
1913, 0102, 0802, Marie Christine Kristiansen, 7, datter af Anna Kamilla Kristiansen og Hans Anders Martin Andersen. Født i Frørup
1913, 0302, 0802, Laura Andersen, 10 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Anders Martin Andersen og Anna Kamilla f. Kristiansen, i Paarup
1913, 0503, 0903, Ingeborg Marie Danielsen, 8 dage, datter af karetmager Lars Peder Danielsen og Anna Hansine Kristine født Hansen, i Ellinge
1913, 1506, 2006, Anna Marie Larsen, 71, i Ellinge. Født i Revninge Sogn. Datter af skovfoged Lars Jensen og Abelone Olesen. Bager Morten Jensen
1913, 0507, 1107, Maren Sørensdatter, aftægtskone og enke, 80, i Lyomskov, Ellinge Sogn. Født i Aunslev Sogn. Datter af gaardmand Søren Nielsen og Maren Nielsdatter. Gaardmand Hans Rasmussen
1914, 2804, 0505, Karen Kirstine Jensen, enke og aftægtskone, 68, i Paarup. Født paa Rønninge Mark. Datter af slagter Jens Frederik Christian Snever og Birthe Marie Hansdatter. Gaardmand Hans Andreas Andreasen
1914, 2110, 2710, Marie Sofie Jensen f. Hansen, 28, i Odense. Født i Paarup. Datter af husmand Rasmus Jørgen Hansen og Maren Kirstine Sørensen. Bryggeriarbejder Jens Kristian Jensen
1915, 2001, 2401, Johanne Hansen (Lunding) f. Eriksen, enke, 65, opholdende sig i Odense, V. Stationsvej 66, 2. Født i Frørup Sogn. Datter af væver Erik Pedersen og Maren Jensdatter. Snedker Niels Hansen (Lunding)
1915, 1102, 1702, Thomassine Andrea Petersen, 64, i Bækstrup. Født paa Gjedved Mark. Datter af husmand Peder Nutzhorn og Karen Marie Petersen. Aftægtsmand Anders Andersen
1915, 0103, 0603, Ingeborg Kristine Jonasson, 11 maaneder, datter af husmand Karl Gustav Jonasson og Anna Marie Hansen, paa Ellinge Mark
1915, 0305, 0905, Agnes Hansen, 5 minutter, datter af arbejdsmand Mads Jørgen Anton Hansen og Oline Marie Madsen, i Paarup
1915, 1308, 1608, Dødfødt pige, datter af møller Hans Hansen og Anna Margrethe født Hansen, i Ellinge Mølle
1915, 2712, 03011916, Dødfødt pige, datter af maskinbygger Karl Andersen Bæk og Olivia Kirstine født Olsen, i Ellinge
1916, 2303, 3003, Birthe Jensen f. Andersdatter, enke, 91, i Ellinge. Født i Aunslev. Datter af boelsmand Anders Nielsen og Karen Nielsen. Husmand Just Jensen
1915, 2712, 03011916, Olivia Kirstine Bæk f. Olsen, 30, i Ellinge. Født i Paarup. Datter af murer Niels Olsen og Maren Kirstine Eriksen. Maskinbygger Karl Andersen Bæk
1916, 0506, 1006, Karen Pedersen f. Henriksen, 69, i Ellinge. Født samme sted. Datter af husmand Henrik Knudsen og Anne Cathrine Pedersdatter. Smed og husejer Anders Pedersen
1916, 1911, 2511, Ane Marie Christensen f. Hansen, enke, 66, i Paarup. Født i Ellinge. Datter af gaardmand Hans Rudolf Jakobsen og Anna f. Jørgensdatter. Gaardmand Hans Christensen
1917, 2501, 3101, Maren Sophie Katrine Kjærulff, husejerske, 62, i Paarup. Født samme sted. Datter af smed Carl Christian Kjærulff og Marie Rasmussen
1917, 0502, 1002, Anne Kirstine Nielsdatter, enke, 85, i Ellinge. Født i Paarup. Datter af husmand og væver Niels Nielsen og Karen Rasmusdatter. Husmand og tømrer Hans Rasmussen
1917, 0107, 0407, Laura Johanne Larsen, 18 dage, datter af arbejdsmand Peter Albert Larsen og Anne Marie Mikkelsen, Ellinge Mark. Født paa Nyborg Sygehus
1917, 0607, 1007, Dorthea Hansen Snitkjær f. Hansen, enke, 60, paa Ellinge Mark. Født i Vigerslev. Datter af skrædder Frederik Adolf Kingo Hansen og Anna Larsmine Andersdatter. Aftægtsmand Kristian Hansen Snitkjær
1917, 1807, 2407, Rebekka Hansen f. Rasmusdatter, 84, i Ellinge. Født samme sted. Datter af gaardmand Rasmus Stephansen og Johanne Hintzesdatter. Aftægtsmand Rasmus Hansen
1917, 1911, 2411, Johanne Kirstine Mortensen f. Hansen, fraskilt, 69, Paarup. Født i Kølstrup Sogn. Datter af Bodil Marie Hansdatter og ungkarl Hans Kristian Pedersen. Arbejdsmand Anders Mortensen
1918, 0801, 1301, Kristiane Grøn f. Johansen, 64, i Bækstrup. Født paa Ellinge Mark. Datter af Else Marie Knudsdatter og ungkarl Johan Knudsen. Murer Thomas Ankersen Grøn
1918, 1801, 2101, Cecilie Marie Hansen f. Pedersdatter, 73, Ellinge Mark. Født i Vindinge Sogn. Datter af Maren Pedersdatter og Jens Andersen. Teglværksejer Jens Hansen
1918, 2.., 2901, Dødfødt pige, datter af gaardmand Karl Henrik Hansen og Methe Kristine Hansen, i Ellinge
1918, 1103, 1603, Kirsten Hansen, fhv. husholderske, 72, i Ellinge. Født i Kogsbølle. Datter af gaardmand Hans Nielsen og Marie Knudsen
1918, 0405, 1005, Karen Kristensensdatter, enke, 82, af Ellinge. Født i Ellinge Sogn. Datter af gaardmand Kristen Pedersen og Maren Hansdatter. Gaardmand Hans Hansen
1918, 1008, 1608, Johanne Christensen f. Hansen, 67, Ellinge. Født i Frørup. Datter af gaardmand Hans Hansen og Kirsten Larsdatter. Gaardmand Jens Christensen
1918, 0612, 1212, Karen Kirstine Cecilie Hansen, tjenestepige, 24. Født i Ellinge, Paarup By. Datter af husmand Karl Sofus Hansen og Johanne Kirstine Jørgensen
1918, 1312, 1912, Maren Kirstine Rasmussen, tjenestepige, 23, paa Ullerslev Mark. Født i Lyomskov. Datter af gaardmand Rasmus Karl Vilhelm Rasmussen og Anne Cecilie Pedersen
1919, 2302, 2702, Christiane Nielsen, 79, i pleje hos gaardmand Rasmus Sørensen Ellegaard, i Ellinge. Født i Ellinge. Datter af husmand Niels Hansen og Johanne Mortensdatter
1919, 2803, 0404, Anne Kirstine Hansen Hvid, 79, Lyomskov. Født i Munkebo Sogn. Datter af husmand Hans Nielsen Hvid og Kristiane Tagesdatter. Husmand Lars Sørensen
1919, 2005, 2405, Nanny Theodora Helms Rasmussen Bæklund, 23, i Ferritslev. Født i Bækstrup. Datter af gaardmand Niels Rasmussen og Nanny Katrine Sofie født Helms. Gaardejer Jens Pedersen
1919, 2808, 3108, Ellen Margrethe Hansen, 14 dage, datter af gaardmand Hans Kristian Hansen og Ane Marie Johansen, Ellinge Mark
1920, 1402, 2002, Maren Petersen, enke, 79, i Paarup (Bøgebjerg). Født i Flødstrup Sogn. Datter af husmand Peder Jensen og Cecilie Olsdatter. Husmand Kristen Petersen
1920, 2003, 2603, Anne Kirstine Andersen f. Nielsen, 62, i Ellinge Skovgaard. Født i Urup, Rynkeby Sogn. Datter af gaardmand Niels Hansen og Karen Hansen. Gaardejer Jørgen Knud Andersen
1920, 2003, 2503, Kirstine Marie Hansen f. Hansen, 69, i Ellinge. Født i Marslev. Datter af husmand Hans Andersen og Kirsten Rasmussen. Smed Niels Hansen
1920, 1504, 2104, Dorothea Rasmussen f. Nielsen, enke, 81, i Paarup. Født samme sted. Datter af husmand Niels Hansen og Maren Hansdatter. Husmand Hans Rasmussen
1920, 1406, 1906, Margrethe Hansen f. Jensdatter, 79, i Paarup. Født i Horne Sogn. Datter af husmand Jens Hansen og Kathrine Vikelsø. Aftægtsmand Christian Hansen
1920, 2807, 0308, Caroline Marie Sørensen f. Larsen, enke, 80, Ellinge. Født i Seden. Datter af havnefoged Lars Pedersen og Karen Madsdatter. Gaardmand Niels Sørensen
1920, 1208, 1608, Hansine Andrea Kristine Rasmussen f. Caspersen, 61, Ellinge Mark. Født i Kauslunde. Datter af gaardejer Peder Bernhard Caspersen og Ane Rasmussen. Slagter Jørgen Rasmussen
1920, 1511, 1911, Rebekka Knudsen f. Larsen, 77, Bøgebjerg. Født i Rønninge. Datter af husmand Lars Nielsen og Kjøn Pedersdatter. Husmand Rasmus Knudsen
1921, 2103, 2403, Asta Dorthea Jensen, 3 maaneder, datter af husmand Johan Frederik Jensen og Anna Margrethe Rasmussen, i Bønderskov
1921, 1710, 2210, Anne Bonde f. Simonsdatter, enke, 95, i Ellinge. Født i Refsvindinge. Datter af gaardmand Simon Hansen og Anna Hansen. Lærer og kirkesanger Frederik Vilhelm Bonde
1921, 1011, 1711, Signe Kristensen Sønderholm, 46, Bækstrup Mark. Født i Ellerup, Gudbjerg Sogn. Datter af friskolelærer Niels Kristensen og Marie Andersen. Maler Niels Jørgen Jensen
1921, 3112, 07011922, Bolette Johanne Bæklund f. Jørgensen, 28, Bækstrup. Født i Hundslund. Datter af pensioneret landpost Jens Andreas Jørgensen og Nielsine Elisabeth Rasmussen. Gaardejer Karl Helms Rasmussen Bæklund
1922, 0303, 1003, Maren Madsen f. Rasmussen, 70, Ellinge Mark. Født i Flødstrup. Datter af Kirstine Jensdatter og tjenestekarl Rasmus Knudsen. Husmand Rasmus Madsen
1922, 1508, 2108, Jensine Christiane Jørgensen Skovgaards f. Rasmussen, 49, Ellinge Mark. Født i Kullerup Sogn. Datter af indsidder Abel Rasmussen og Anne Kirstine Olsen. Husmand Hans Kristian Jørgensen Skovgaards
1922, 1209, 1909, Kristiane Nielsen f. Knudsen, 64, i Ellinge. Født samme sted. Datter af husmand og væver Peder Knudsen og Mette Andersdatter. Gaardmand Rasmus Nielsen
1922, 0110, 0910, Cæcilie Hansen, husejerske, 48, paa Ellinge Mark. Født i Paarup. Datter af husmand Hans Kristian Hansen og Maren Pedersen
1922, 1512, 2112, Johanne Eriksen f. Hansen, aftægtskone og enke, 75, i Bækstrup. Født i Sønder Næraa. Datter af gaardmand Hans Madsen og Ane Kirstine Andersdatter. Aftægtsmand P. Eriksen
1923, 0301, 0901, Maren Kathrine Jørgensen Skovgaards f. Knudsen, aftægtskone og enke, 76, i Ellinge. Født i Haabsminde paa Christiandals Mark. Datter af skovfoged Hans Knudsen og Johanne Marie Ziegelshah. Husmand Hans Jørgensen Skovgaards
1923, 0703, 1303, Anne Sine Elise Madsen f. Petersen, enke, 77, i Lyomskov. Født i Kragelund. Datter af dyrlæge Jens Pedersen og Helene Pedersen. Gaardmand Niels Madsen
1923, 0604, 1204, Ane Margrethe Hansine Jørgensen, 57. Datter af indsidder og møllersvend Peder Jørgensen og Hansine Vilhelmine Andersen, paa Skovballe Asyl. Født i Ellinge Sogn
1923, 1104, 1604, Johanne Kirstine Marie Larsen f. Hansen, 38, i Paarup. Født samme sted. Datter af husmand Lars Hansen og Sofie Frederikke Hansen. Husmand Hans Henrik Larsen
1923, 0409, 1109, Udøbt pige, 1 timer, datter af pige Anna Olivia Kristoffersen, Ellinge Mark. Født samme sted
1923, 2212, 2912, Anne Jørgensen f. Jensen, enke, 75. Født i Ferritslev. Datter af indsidder Jens Hansen og Anne Rasmusdatter. Husmand Hans Jørgensen