Ellinge, 1883-1891, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1883-1891, Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1883, 0510, Rasmus Hansen, husmand, 50, i Paarup, født i Flødstrup 6.9.1833 og pige og husholderske Karen Kirstine Jespersen, 44, Paarup, født i Tving, Fraugde Sogn 12.7.1839
1883, 2510, Hans Johansen, ungkarl og skomager, af Ellinge, født sammesteds 25.10.1857 og pige Karen Marie Rasmussen, af Lyomskov, født sammesteds 3.5.1858
1884, 2803, Anders Jensen, ungkarl, af Odense, født 7.2.1853 i Davinde og pige Maren Dorthea Madsen, af Ellinge, født 24.9.1852 sammesteds
1884, 0307, Christen Pedersen, fragtmand og husfæster, fra Brobyværk, Sønder Braaby Sogn, født 10.4.1830 i Hillerslev Sogn og Maren Pedersen, Bøgebjerg ved Paarup, født 20.1.1841 i Flødstrup
1884, 0811, Rasmus Andersen, ungkarl og skrædder, af Skjellerup, født 18.10.1858 sammesteds og pige Anne Marie Johansen, Bøgebjerg ved Paarup, født 14.11.1862 sammesteds
1884, 0411, Jens Andersen, ungkarl og tømrer, af Aunslev, født i Søllinge 26.03.1854 og pige Johanne Marie Jensen, af Bøgebjerg ved Paarup, født Aunslev 9.02.1860
1884, 1812, Jørgen Christian Frandsen, ungkarl, tjenende paa Julskov, født i Koelberg, Vindinge Sogn 25.02.1851 og pige Karen Christiansen, af Ellinge, født i Hundslev 5.01.1858
1885, 0201, Jens Frederik Sofus Hemmingsen, ungkarl og forpagter, fra Thorslunde paa Laaland, født i Magleby Sogn, Møn 6.02.1862 og pige Anne Hansen, af Ellinge, født sammesteds 25.3.1860
1885, 2702, Jacob Fløystrup, ungkarl og forstassistent, Kolleskovgaard, Sørup Sogn, født sammesteds 20.3.1856 og pige Ane Kirstine Larsen, af Paarup, født sammesteds 13.08.1856
1885, 1909, Niels Olesen, ungkarl og murer, af Bækstrup, født 9.05.1859 i Ellinge og pige Maren Kirstine Eriksen, af Ellinge, Paarup, født sammesteds 26.05.1859
1885, 3010, Hans Pedersen, ungkarl, født i Villumstrup 2.3.1852 og pige Erikka Hansen, af Bækstrup, født Hundtofte, Stenstrup Sogn 8.09.1858
1885, 2711, Lars Rasmussen, ungkarl, husejer og tømrer, i Kragelund, Herrested Sogn, født i Sønder Højrup 10.11.1844 og pige Johanne Kirstine Hansen, af Ellinge, født i Refsvindinge 11.02.1863
1886, 0201, Christian Pedersen, ungkarl, fra Brahetrolleborg Sogn, født i Nørre Lyndelse 23.04.1854 og pige Sidsel Thomsen, af Paarup, født sammesteds 6.12.1853
1886, 1904, Christen Findsen, ungkarl, af Paarup, født sammesteds 11.03.1856 og pige Nielsine Madsen, af Paarup, født i Brylle 1.04.1861
1886, 0605, Rasmus Hansen, ungkarl, i Aunslev, født i Vindinge 14.09.1853 og pige Maren Madsen, af Bækstrup, født i Ellinge, Lyomskov 10.12.1855
1886, 2805, Niels Christian Nielsen, ungkarl og reservelieutnant i Flaaden, opholdssted Kjøbenhavn, født 17.2.1859 i Svendborg og pige Birthe Marie Hansen, af Ellinge, født sammesteds 18.06.1862
1886, 0611, Lars Johannes Rasmussen, ungkarl, tjenende paa Rønninge Søgaard, født 24.06.1860 Førslev Sogn og pige Anne Johansen, Ellinge, født sammesteds 1.12.1862
1886, 0511, Nikolaj Hansen, ungkarl, husmand og træskomand, i Ellinge, født i Kragelund 1.02.1856 og Maren Sofie Rasmussen, i Lyomskov, født sammesteds 29.04.1863
1887, 0104, Hans Hansen, ungkarl, tjenende i Sulkendrup, født i Holme, Gislev Sogn 29.10.1858 og pige Marie Petrine Jørgensen, af Paarup, født paa Rønninge Mark 20.08.1860
1887, 1609, Niels Peder Rasmussen, ungkarl og gaardejer, af Bækstrup, født sammesteds 22.02.1861 og pige Johanne Kirstine Rasmussen, af Ellinge, født sammesteds 10.11.1865
1887, 0809, Rasmus Jørgen Sørensen (Ellegaard), ungkarl, af Ellinge, født i Refsvindinge 1.06.1859 og pige Johanne Dorthea Nielsen, af Ellinge, født sammesteds 13.03.1863
1887, 0411, Hans Peder Hansen, ungkarl, tjenende i Kilde Mølle, født i Ellinge 26.07.1860 og pige Martine Christiane Klavsen, af Bækstrup, født sammesteds 19.02.1853
1888, 2402, Hans Rasmussen, ungkarl, i Ellinge, født sammesteds 16.05.1857 og pige Maren Kirstine Rasmussen, af Ellinge, født sammesteds 11.07.1865. Navneændring ved bevilling af 30.10.1902 til Hans Rasmussen Kildegaard
1888, 2604, Hans Christian Nielsen, ungkarl og møllersvend, Holts Mølle, Rønninge Sogn, født i Nordborg paa Als 21.5.1860 og pige Sara Margrethe Madsen, Ellinge, født sammesteds 27.12.1854
1888, 1705, Anders Madsen Hauge, ungkarl, af Kaslund, Barløse Sogn, født i Hvejsel Sogn ved Vejle 27.03.1858 og pige Kornelia Marie Vaaben, af Ellinge, født Tovsing, Hvejsel Sogn ved Vejle 3.07.1868
1888, 2710, Rasmus Nielsen, ungkarl, af Øxendrup, født sammesteds 15.10.1863 og pige Christiane Knudsen, af Ellinge, født sammesteds 5.10.1857
1888, 0211, Lars Christian Hansen, gaardmand, i Kullerup, født i Frørup 14.01.1839 og pige Caroline Christine Hansen, i Ellinge, født i Kullerup 3.08.1868
1888, 1412, Rasmus Madsen, ungkarl og husfæster, i Ellinge, født sammesteds 8.10.1858 og pige Maren Rasmussen, i Ellinge, født i Flødstrup Sogn 24.11.1851
1889, 2604, Frands Peder Rasmussen, ungkarl og forpagter, af Flødstrup Sogn, født sammesteds 7.09.1866 og pige Mette Marie Andreassen, af Paarup, født sammesteds 1.02.1866
1889, 3011, Hans Peder Larsen, ungkarl og smed, af Paarup, født sammesteds 26.01.1854 og pige Maren Kirstine Rasmussen, af Paarup, født sammesteds 17.05.1861
1890, 0706, Jens Christensen, ungkarl og gaardmand, i Ellinge, født i Skjellerup 20.08.1863 og pige Johanne Hansen, født paa Frørup Mark 10.07.1851
1891, 1001, Søren Hansen Bæk, husmand, af Skjellerup, født sammesteds 9.04.1847 og pige Mette Marie Jensen, af Ellinge, født i Saaderup, Kullerup Sogn 29.05.1850
1891, 0503, Hans Andreas Andreassen, ungkarl, fra Odense, født i Paarup 5.06.1858 og pige Helene Marie Jensine Madsen, af Ellinge, født sammesteds 28.04.1869
1891, 1707, Rasmus Rasmussen, ungkarl, i Ellinge, født i Ellinge 1.02.1856 og pige Katrine Marie Jørgensen, af Ellinge, født i Kappendrup, Rolfsted Sogn 13.02.1865
1891, 2810, Dines Peder Dinesen, fisker, af Nordenhuse, Aunslev Sogn, født sammesteds 14.07.1861 og pige Maren Sofie Christensen, af Ellinge, født sammesteds 28.10.1858
1891, 2910, Peder Christen Pedersen, ungkarl og slagter, af Paarup, født sammesteds 6.10.1866 og pige Gertrud Pedersen, tjenende i Æble, Ørbæk Sogn, født i Aarslev 5.09.1862
1891, 1711, Karl Christian Jakobsen, ungkarl, af Refsvindinge, født 17.11.1869 sammesteds og pige Johanne Rasmussen, af Ellinge, født 21.3.1868 sammesteds