Ellinge, 1846-1883, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1846-1883, Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1846, 1904, 2704, Christian Nielsen, 25 og 9 maaneder, hos sin broder huusmand Christen Nielsen, tjenende i Allebrohusene
1846, 1105, 1805, Rasmus Nielsen, gaardmand, 66½, i Ellinge
1846, 1207, 1907, Jens Frederik Kipper, 3 dage, søn af huusmand Frederik Christian Kipper, i Møllegaardshuset
1847, 2504, 0305, Jørgen Sørensen, sognefoged, 55½
1847, 1605, 2405, Christen Hansen, 2, søn af huusmand Hans Rasmussen, paa Bøgebjerg
1847, 0308, 0908, Jørgen Hansen, 5, søn af gaardmand Hans Rudolf Jacobsen, i Hestehaugegaarden
1847, 1208, 1708, Hans Andersen, aftægtsmand, 70, i Ellinge
1847, 2508, 0109, Søren Rasmussen, aftægtsmand, 73, i Fælledsvaadsgaarden
1847, 1309, 1909, Christen Henriksen, 2, søn af smed Henrik Frederiksen, i Paarup
1847, 3012, 07011848, Rasmus Lorentsen, 11 maaneder, i kost og pleie hos huusmand Rasmus Johansen, paa Skjellerup Mark
1848, 0901, 1601, Niels Hansen, 9 maaneder, søn af tømmermand Hans Pedersen, paa Ellinge Mark
1848, 2202, 0103, Rasmus Madsen, aftægtsgaardmand, 79, Cathrinebjerggaarden paa Ellinge Mark
1848, 0306, 0906, Hans Sørensen, gaardmand, 42, i Paarup
1848, 0811, 1411, Hans Iversen, avlsbestyrer, 32, paa Castrupgaarden
1848, 1112, 1912, Søren Hansen, gaardmand, 51, paa Ellinge Mark
1849, 0601, 1501, Christian Nielsen, 9, søn af huusmand Niels Hansen, i Bekstrup
1849, 0703, 1403, Frederik Nilausen, 1½, søn af huusmand Nilaus Johansen, paa Ellinge Mark
1849, 2503, 0104, Peder Hansen, almisselem, 74, i Rolfsted Sogn. Døde paa et besøg i Ellinge Fattighuus
1849, 1310, 2410, Dødfødt dreng, søn af huusmand Christian Knudsen, i Paarup
1849, 1610, 2410, Niels Hansen, huusmand, 71, i Ellinge
1849, 0107, 0807, Henrik Pedersen, mellem 60 og 70 aar, hjemmehørende paa fattiggaarden i Odense
1850, 2101, 2801, Henrik Borasky, huusmand og snedker, 78, i Fiskerhuset. Født i Curland
1850, 2001, 2901, Hans Pedersen, ungkarl, 25, paa Bekstrup Mark
1850, 2801, 0402, Mads Rasmussen, huusmand og tømmermand, 77, i Ellinge
1850, 3101, 0802, Lars Jacobsen, huusmand og skræder, 62, paa Bøgebjerg
1850, 0203, 1003, Ole Jørgensen, huusmand og væver, 65, i Mørkekrogshuset
1850, 2806, 0307, Knud Hansen, huusmand og væver, 56, i Nøisomhedshuset
1850, 0309, 1109, Knud Christensen, aftægts- og boelsmand, 68, paa Ellinge Mark
1850, 1911, 2611, Niels Hansen, gaardmand, 64½, i Ellinge
1851, 2812, 0501, Christian Povelsen Brandrup Christophersen, 4½, søn af bomuldsvæver Enevold Christophersen, i Danneborghuset
1851, 1503, 2203, Niels Olesen, 2 og 3 maaneder, søn af pige Margrethe Christensdatter, i Allebrohusene og ungkarl Ole Nielsen, i Kragelund. Pleiebarn hos huusmand Christen Nielsen, i Allebrohusene
1851, 1905, 2605, Thomas Madsen, aftægtshuusmand, 83, i Paarup
1851, 0810, 1510, Mogens Rasmussen, 16 uger, søn af gaardmand Rasmus Peder Mogensen, i Bekstrup
1851, 1510, 2210, Anton Frederik Poulsen, 2, søn af huusmand og væver Poul Andersen, Paarup Mark
1852, 1601, 2301, Lars Hansen, forhen gaardmand, 71, opholdt sig hos sin søn boelsmand Niels Larsen, i Ellinge. Af Ladby
1852, 2703, 0404, Christen Hansen, 4½, søn af huusmand Hans Rasmussen, paa Bøgebjerg
1852, 2004, 2804, Søren Frederiksen, 14 og 4 maaneder, søn af gaardmand Frederik Christensen, paa Bekstrup Mark
1852, 3005, 0106, Dødfødt dreng, søn af indsidder Johan Svendsen, i Ellinge Hospital
1852, 0506, 1306, Lars Thomsen, 1 og 3 maaneder, søn af huusmand Thomas Hansen, Bøgebjerg
1852, 1206, 2006, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Christian Knudsen, i Paarup
1852, 0207, 0807, Johan Frederik Hansen, 4 og 3 maaneder, søn af huusmand Hans Johansen, paa Ellinge Mark
1852, 3107, 0508, Jacob Hansen, 12, søn af gaardmand Hans Rudolph Jacobsen, paa Ellinge Mark
1852, 0211, 0911, Rasmus Hansen, ungkarl, 38½, opholdende sig hos sin fader skovfoged Hans Rasmussen, i Bekstrup
1852, 2112, 2912, Mads Sørensen, gaardmand, 39, paa Ellinge Mark
1853, 1603, 2503, Udøbt dreng, 1 dag, søn af huusmand Frederik Christian Kipper, paa Bøgebjerg ved Paarup
1853, 3105, 0506, Udøbt dreng, nogle timer, søn af gaardmand Rasmus Hansen og Anne Margrethe Madsdatter, paa Ellinge Mark
1853, 2707, 0108, Jens Christian Jensen, 5, søn af smaatjener Jens Jensen. Hos tømmerm. Hans Rasmussen, paa Ellinge Mark. Af Kjerteminde
1853, 1108, 1408, Peder Johansen, 1 og 3 maaneder, søn af indsidder Johan Rasmussen, paa Ellinge Mark
1853, 0110, 0910, Henrik Henriksen, 1 dag, søn af indsidder Henrik Frederik Nielsen, i Paarup
1853, 0411, 1111, Christian Frederik Kipper, 9 og 9 maaneder, søn af huusmand Frederik Christian Kipper, paa Bøgebjerg ved Paarup
1853, 1611, 2011, Peder Johansen, 7½, søn af arbejdsmand Johan Svendsen
1853, 2611, 0512, Rasmus Hansen, aftægtsboelsmand, 87, i Ellinge
1854, 1701, 2201, Hans Peder Olsen, 10 dage, søn af indsidder Ole Andersen, paa Bekstrup Mark
1854, 2104, 2704, Hans Pedersen, huusmand og tømmermand, 43, paa Ellinge Mark
1854, 2305, 2805, Jens Jensen, huusmand, 73, paa Bekstrup Mark
1854, 2306, 0207, Rasmus Jensen, ½ dag, søn af huusmand Jens Mathiasen, paa Ellinge Mark
1854, 3110, 0511, Jørgen Christensen, karl, 34, hos gaardmand Rasmus Peder Mogensen, i Bekstrup. Af Ellinge. Søn af huusmand Christen Jacobsen
1855, 0601, 1201, Andreas Christoffer Johansen, gaardmand, 48, i Paarup
1855, 2301, 3101, Povel Madsen, aftægtsmand, 76, i Mørkekrogshuset ved Paarup
1855, 1703, 2503, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Johansen, paa Ellinge Mark
1855, 2503, 0104, Christian Frederik Kipper, 9 maaneder, søn af huusmand Frederik Christian Kipper, paa Bøgebjerg ved Paarup
1855, 2903, 0404, Søren Christensen, boelsmand, 63, i Paarup
1855, 0710, 1310, Hans Christensen, ungkarl og væver, 23, i Ellinge. Søn af huusmand og væver Christen Stephansen
1856, 0401, 1001, Jens Rasmussen, aftægtsgaardmand, 80 og 3 maaneder, har tidligere boed ved Lammehave
1856, 2407, 2707, Dødfødt dreng, søn af huusmand og væver Enevold Christoffersen, paa Ellinge Mark
1856, 2807, 0208, Anders Madsen, 8 og 3 maaneder, søn af gaardmand Mads Stephansen, i Lyumskovgaarden
1856, 1409, 2109, Hans Winther Andersen, 18 dage, søn af indsidder Anders Winther Zacariasen, i Ellinge
1856, 0911, 1711, Rasmus Jørgensen, 29½, paa Ellinge Mark. Søn af gaardmand Jørgen Hansen
1857, 1301, 2101, Christen Jacobsen, huusmand og væver, 74, i Ellinge
1857, 1302, 2202, Rasmus Hansen Rasmussen, 13 dage, søn af ungkarl Hans Rasmussen, i Ferritslev og fruentimmer Anne Jensen, i Ellinge
1857, 2004, 2604, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Rasmussen, paa Ellinge Mark
1857, 2105, 2805, Rasmus Nielsen, aftægtshuusmand, 82, paa Ellinge Mark
1857, 0508, 1008, Jørgen Rasmussen, boelsmand, 46, paa Ellinge Mark
1857, 2109, 2609, Hans Rasmussen, huusmand, 51, paa Bøgebjerg ved Paarup
1858, 0505, 1105, Lars Hansen, kirkesanger og skolelærer, 57, i Ellinge
1858, 1205, 1905, Peder Pedersen, huusmand, 78, paa Paarup Mark
1858, 1605, 2205, Anders Jørgensen, gaardbestyrer, 43, i Ellinge
1858, 2406, 2806, Rasmus Sørensen, gaardmand, 50, paa Ellinge Mark
1858, 2711, 0512, Anders Nielsen, 3 maaneder, søn af indsidder Niels Andersen, paa Bøgebjerg ved Paarup
1858, 1212, 1812, Mogens Rasmussen, 1 og 3 maaneder, søn af gaardmand Rasmus P. Mogensen, i Bekstrup
1859, 2203, 3003, Hans Hansen, 5 uger, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Ellinge
1859, 1804, 2204, Dødfødt dreng, søn af lærer og kirkesanger F. W. Bonde, i Ellinge
1859, 1208, 1808, Jørgen Hansen Jørgensen, 1½, søn af boelsmand Hans Jørgensen, paa Ellinge Mark
1859, 0109, 0609, Thomas Jacobsen, huusmand, 67, i Ellinge
1860, 0103, 0703, Jens Christensen, huusmand, 72, i Ellinge
1860, 1803, 2503, Dødfødt dreng, søn af fruentimmer Johanne Frisch, i Ellinge og ungkarl Jens Peder Pedersen, i Kragelund
1860, 0910, 1510, Rasmus Christensen, aftægtsgaardmand, 70½, i Ellinge
1861, 0202, 1002, Dødfødt dreng, søn af fruentimmer Johanne Frisch, i Ellinge og ungkarl Jens Peder Pedersen, i Kragelund
1861, 0603, 1303, Carl Emil Frisch, 11 og 9 maaneder, søn af indsidder Niels Frisch, i Ellinge
1861, 0703, 1303, Niels Jensen, 2, søn af huusmand og væver Jens Mathiasen, paa Ellinge Mark
1861, 2908, 0109, Dødfødt dreng, søn af indsidder og murer Ole Nielsen, i Ellinge
1861, 2509, 0310, Knud Jørgensen, 38½, i Ellinge. Søn af gaardmand, forhen hjælpelærer Jørgen Andersen, i Svindinge
1862, 1401, 1901, Carl Jørgen Martin Madsen, 8 uger, søn af gaardmand Stephan Madsen, paa Ellinge Mark
1862, 0810, 1310, Rasmus Johansen, almisselem, 80 og 4 maaneder, paa Bøgebjerg, Skjellerup Sogn
1862, 1010, 1310, Hans Peder Nielsen, 11 maaneder, søn af ugift fruentimmer Anne Katrine Nielsen, i Ellinge
1862, 1211, 2011, Christen Jespersen, husmand og smed, 53½, i Ellinge
1863, 1501, 2501, Rasmus Rasmussen, 2 dage, søn af gaardmand Hans Rasmussen, i Ellinge
1863, 0903, 1503, Rasmus Hansen, 13 dage, søn af huusmand og snedker Niels Hansen, i Ellinge
1863, 0705, 1405, Hans Hansen, 8 dage, søn af husmand Hans Christian Hansen, paa Bøgebjerg ved Paarup
1863, 2905, 0406, Christian Eriksen, væversvend, 26, hos væver huusmand Rasmus Hansen, i Bækstrup
1863, 2608, 0509, Peder Andersen, husmand, 44½, i Ellinge
1863, 2710, 0311, Jakob Larsen, husmand og skrædder, 54 og 3 maaneder, i Ellinge
1863, 1212, 2112, Thomas Rasmussen, ungkarl og væver, 53½, opholdt sig hos sin broder gaardmand Mads Rasmussen, i Ellinge
1863, 1312, 2112, Jens Nielsen, husmand, 59, Paarup
1864, 1401, 2201, Christen Nielsen, aftægtshusmand, 68, i Paarup
1864, 1601, 2501, Jørgen Andersen, gaardmand, 74, i Ellinge
1864, 2301, 2801, Søren Rasmussen, 1 dag, søn af gaardmand Rasmus Hansen, paa Ellinge Mark
1864, 2902, 0603, Hans Nielsen, almisselem, 89, i Ellinge
1864, 0303, 1303, Niels Rasmussen, 1 dag, søn af husmand og p.t. soldat ved 1ste Regiment Hans Rasmussen, i Paarup
1864, 1003, 1303, Niels Hansen, 1, søn af almisselen og slagter Hans Madsen, paa Paarup Mark
1864, 0105, 0705, Karl Andreas Ditlev Bonde, 1 og 3 maaneder, søn af kirkesanger og skolelærer Bonde, i Ellinge
1864, 0505, 1205, Jens Nielsen, 1, søn af Anne Katrine Hansen, tjenende i ...dinge. Plejebarn af husmand Mads Pedersen, i Paarup
1864, 2407, 3107, Mathias Jensen, 14, søn af husmand Jens Mathiasen, i Ellinge
1864, 2807, 3107, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Rasmussen, i Ellinge
1864, 2908, 0409, Peder Hansen, ungkarl, 19 og 9 maaneder, i tjeneste hos gaardmand R. P. Mogensen, i Bækstrup
1864, 1509, 2109, Hans Larsen, husmand, 45, paa Bøgebjerg ved Paarup
1864, 0912, 1612, Anders Nielsen, 26, tjenende hos gaardmand Rasm. Hansen, paa Ellinge Mark. Søn af husmand Niels Pedersen
1865, 0901, 1401, Jørgen Johansen, 9 og 9 maaneder, søn af huslejer Johan Rasmussen, paa Ellinge Mark
1865, 0901, 1401, Hans Johansen, 5 og 9 maaneder, søn af huslejer Johan Rasmussen, paa Ellinge Mark
1865, 2504, 0105, Niels Nielsen, fæstehusmand, 64, i Paarup
1865, 1208, 1708, Hans Hansen, gaardmand, 57, i Bækstrup
1865, 1509, 2109, Hans Rasmussen, aftægtshusmand, 86, paa Bækstrup Mark
1865, 2010, 2810, Niels Larsen, husmand, 48, i Ellinge. Født i Ladby, Kjølstrup Sogn. Søn af afdøde gaardmand Lars Hansen
1865, 2610, 2910, Dødfødt dreng, søn af husmand Anders Nielsen, i Ellinge
1865, 0412, 0912, Jens Pedersen, husmand og skrædder, 41, paa Bækstrup Mark
1866, 3006, 0507, Jens Sørensen, enkemand og fattiglem, 71, i Ellinge Hospital
1866, 0208, 0708, Hans Nielsen, 6, søn af husmand Anders Nielsen, i Ellinge
1866, 0612, 1212, Jens Mathiasen, husmand, 49½, i Ellinge
1866, 1112, 1712, Hans Kristjan Hansen, 2 og 9 maaneder, søn af gaardmand Hans Hansen, i Ellinge
1866, 2312, 3112, Hans Nielsen, ungkarl, 34½, ophold hos sin broder husmand Anders Nielsen, i Ellinge. Hjemkommen vestindisk soldat
1866, 2912, 07011867, Anders Rasmussen, husmand og væver, 32½, i Ellinge
1867, 2801, 0402, Peder Kristian Knudsen, 20 og 10 maaneder, paa Paarup Mark. Søn af husmand Knud Pedersen
1867, 3001, 0602, Mads Nielsen, ungkarl og tjenende, 31 og 9 maaneder, opholdt sig hos sin svoger husmand Hans Rasmussen, i Paarup
1867, 1804, 2404, Peder Jørgensen, aftægtshusmand, 84, paa Bækstrup Mark
1867, 2105, 2905, Rasmus Madsen, væver og jordløs husmand, 52 og 9 maaneder, i Bækstrup
1867, 2806, 0407, Hans Nikolaj Sørensen, 1 og 4 maaneder, søn af husmand Lars Sørensen, paa Ellinge Mark
1867, 1109, 1609, Frederik Kristensen, aftægtsgaardmand, 61½, paa Bækstrup Mark
1867, 0412, 1112, Knud Pedersen, fæstehusmand, 56 og 9 maaneder, paa Paarup Mark
1867, 0412, 1212, Anders Larsen, aftægtshusmand, 79½, paa Paarup Mark
1867, 0912, 1512, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Hansen, paa Ellinge Mark
1868, 0401, 1201, Niels Olsen, ugift og fattiglem, 50 og 2 maaneder, i Ellinge
1868, 2901, 0502, Hans Jensen, indsidder, 39, i Bækstrup
1868, 1103, 1903, Hans Pedersen, husmand og slagter, i Ellinge. Født i Vindinge. Søn af afdøde gaardmand Peder Kristensen
1868, 1405, 2005, Mads Steffen Andreas Madsen, 2 og 7 maaneder, søn af gaardmand Steffen Madsen, paa Ellinge
1868, 1908, 2208, Rasmus Johan Kjærulff, 17, i Paarup, tjente paa Juelsbjerg i haven. Søn af smed Kr. Kjærulff
1869, 2503, 3103, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Hansen, i Ellinge
1869, 0205, 0605, Jens Peder Pedersen, 1 dag, søn af gaardmand Jens Pedersen, i Paarup
1869, 2010, 1010, Niels Pedersen, ½, søn af husmand Jørgen Pedersen, i Ellinge
1869, 2710, 3110, Mogens Møller Mogensen, 6 dage, søn af kroforpagter Rasmus Mogensen, i Ellinge
1869, 3011, 0512, Hans Lavrits Hansen, 6 uger, søn af ugift fruentimmer Kristiane Nielsen, i Bækstrup
1870, 2701, 0302, Niels Hansen, ungkarl og stenkløver, 34, hos husmand Rasmus Nielsen, i Bækstrup. Født i Eiby Odense
1870, 3001, 0502, Rasmus Hansen, husmand og væver, 69, i Bækstrup
1870, 3101, 0802, Hans Peder Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 79, i Paarup
1870, 1102, 2002, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jens Pedersen, i Paarup
1870, 1304, 1804, Jørgen Larsen, 9 uger, søn af indsidder Anders Larsen Espeløv i Ellinge
1870, 0706, 1306, Anders Rasmussen, ungkarl og tjenende, 34 og 11 maaneder. Søn af gaardmand Rasmus Steffensen, i Ellinge
1870, 2506, 0107, Lars Nielsen, ungkarl og tjenende, 28. Søn af husmand Niels Knudsen, i Ellinge
1870, 0407, 0807, Niels Frisch, sadelmager og indsidder, 60, i Ellinge
1870, 1109, 1709, Lars Nielsen, aftægtshusmand, 94, i Ellinge
1870, 0210, 0810, Jørgen Ulrik Andersen Skjøt, aftægtsgaardmand, 84½, i Ellinge
1870, 2010, 2410, Ole Hansen, husmand, 27, i Ellinge
1870, 3110, 0611, Knud Peder Hansen, 5 og 1/4 maaned, søn af husmand Rasmus Hansen, i Paarup
1871, 1501, 2301, Niels Pedersen, gift husmand, 72, i Ellinge
1871, 0203, 1003, Anders Olsen, gift husmand, 67, i Ellinge
1871, 2404, 3004, Rasmus Frederiksen, gift fattiglem, 84, paa Arbejdsanstalten paa Saaderup Mark
1871, 1305, 2005, Mads Nielsen, gift aftægtsgaardmand, 77, paa Ellinge Mark
1871, 2705, 0306, Hans Madsen, indsidder og gift, 53 og 9 maaneder, i Paarup
1871, 1706, 2206, Jens Madsen, ungkarl, 37, ophold hos sin svoger gaardmand Rasmus Hansen, paa Ellinge Mark
1872, 0907, 1507, Jørgen Hansen, aftægtsgaardmand og enkemand, 79, i Ellinge
1872, 2708, 3108, Jørgen Gotfred Petersen, 6 og 3 maaneder, søn af gæstgiver Jørgen G. Petersen, i Ellinge
1873, 2301, 3001, Konrad Vilhelm Pedersen, 7½, søn af indsidder Peder Klavsen, i Ellinge
1873, 0304, 1004, Jens Kristian Jensen, 1 og 361 dage, søn af ugift Anne Margrete Tomsen, paa Bøgebjerg ved Paarup
1873, 1604, 2304, Kristian Martin Rasmussen, ½, søn af huslejer Niels Rasmussen, i Ellinge
1873, 0105, 0805, Kristen Pedersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 76½, i Paarup
1873, 0305, 1005, Erik Larsen, aftægtshusmand og enkemand, 76 og 11 maaneder, hos sin søn husmand Henrik E. F. Eriksen, i Paarup
1873, 0505, 1005, Frederik Frederiksen, gift, indsidder og fattiglem, 74, i Bækstrup
1873, 1305, 1905, Rasmus Kristensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 88½, i Ellinge
1873, 0710, 1410, Kristen Steffensen, enkemand, aftægtshusmand og væver, 76 og 11 maaneder, i Ellinge
1874, 1401, 2101, Anders Rasmussen, ungkarl, 53, til huse hos sin broder bolsmand Hans Rasmussen, i Lyomskov, Ellinge Mark
1874, 2302, 0103, Dreng (tvilling), 15 minutter, søn af gaardejer Kristen Sørensen, i Paarup
1874, 2203, 3003, Henrik Rasmussen, enkemand og før indsidder, 80½, hos husmand Rasmus Karlsen, i Ellinge. Af Hesselager
1874, 2605, 3005, Rasmus Andreas Jeppesen, ½, søn af gaardmand Rasmus Jeppesen, i Ellinge
1874, 0106, 0606, Kristian Johannes Hansen, 1½, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Ellinge
1874, 0508, 0908, Povl Steffen Pedersen, 14 dage, søn af gaardmand Jens Pedersen, i Paarup
1874, 2108, 2508, Rasmus Johannes Sørensen, 1 og 3 maaneder, søn af husmand Lars Sørensen, paa Ellinge Mark
1874, 1911, 2611, Hans Hansen, 10 uger, søn af husmand Kristian Hansen, paa Ellinge Mark
1875, 1102, 1802, Peder Pedersen, tidligere tjenende, 35, paa Langkildegaarden. Søn af indsidder Hans Pedersen, i Bækstrup
1875, 1902, 2502, Hans Kristian Sørensen, 1, søn af husmand Kristian Sørensen, i Paarup
1875, 1703, 2303, Erik Hansen, aftægtsmand og før husmand, 73, i Paarup. Husmand i Birkende. Født i Seden
1875, 2903, 0504, Jens Rasmussen, aftægtsgaardmand, 72, i Paarup
1875, 2604, 0505, Jørgen Eskildsen, enkemand og aftægtshusmand, 71, hos sin søn skrædder Anders Jørgensen, i Pårup. Af Ellinge
1875, 2805, 0306, Peder Rasmussen, indsidder og møllebygger, 49, paa Ellinge Mark. Separeret fra hustruen
1875, 2707, 0208, Anders Olsen, indsidder og ungkarl, 60½, paa Bækstrup Mark.Født i Kragelund
1875, 0911, 1711, Hans Jørgen Hansen, tjenestekarl, 20, i Bækstrup. Søn af indsidder Hans Pedersen, sammesteds. Født paa Hundstrup Mark i Stenstrup Sogn
1875, 2212, 2912, Kristen Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 84, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født i Møllegaarden i Skellerup Sogn
1875, 2812, 04011876, Lars Andersen, 15½, søn af husmand Anders Kristian Jensen, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født i Sønder Næraa
1876, 2301, 3101, Hans Larsen, enkemand, aftægtsmand og tidligere møller, 73½, i Kilde Mølle. Født i Espe. Søn af Lars Larsen
1876, 0504, 1104, Mads Stephansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 75, paa Ellinge Mark, Lyomskovgaarden. Søn af Steffen Hansen
1876, 0906, 1706, Frederik Vilhelm Bonde, gift, skolelærer og kirkesanger, 47, i Ellinge. Søn af skolelærer Peder Madsen Bonde, i Haagerup
1876, 0507, 1007, Lars Sørensen, gift husmand, 35, paa Ellinge Mark. Født i Paarup. Søn af Søren Christensen
1876, 0609, 1309, Rasmus Jørgensen, gaardmand og gift, 47 og 9 maaneder, i Ellinge. Søn af Jørgen Sørensen
1876, 2511, 0112, Jørgen Vilhelm Jørgensen, 6 uger, søn af gaardmand Niels Jørgensen, i Ellinge
1877, 2701, 0302, Simon Hansen, enkemand og aftægtshusmand, 83, hos sin søn i Saaderup, Skjellerup Sogn. Af Paarup
1877, 0804, 1404, Mads Madsen, ugift gaardmand, 23 og 9 maaneder, paa Ellinge Mark. Søn af Mads Sørensen
1877, 2211, 2911, Rasmus Jørgensen, ugift, 61, tjenende hos husmand Jørgen Sørensen, Ellinge Mark
1878, 2502, 0503, Johan Rasmussen, gift husmand, 61, paa Ellinge Mark
1878, 1803, 2603, Niels Knudsen, gift husmand, 72, paa Ellinge Mark
1878, 2312, 3012, Hans Madsen, gift husmand, 69½, i Paarup. Søn af Mads Hansen, i Aalehusene ved Nyborg
1879, 0801, 1501, Niels Hansen, enkemand og aftægtsmand, 83, hos stenhugger Hans Rasmussen, i Paarup. Født i Trunde Revninge Sogn
1879, 1801, 2601, Hans Kristian Rasmussen, 3 uger, søn af gaardmand Knud Rasmussen, i Ellinge
1879, 0802, 1702, Hans Henriksen, enkemand og aftægtsgaardmand, 96, i Ellinge. Født 1783 i Paarup ved Kyndelmisse
1879, 1103, 1903, Dødfødt dreng, søn af husmand Kristen Sørensen, Paarup
1879, 1203, 1703, Hans Kristian Hansen, gift husmand, 46, i Paarup, Bøgebjerg. Søn af husmand Hans Rasmussen, i Frørup
1879, 2503, 3103, Niels Kristensen, ugift huslejer, 61, i Ellinge. Søn af husfæster Kristen Jakobsen
1879, 1605, 2205, Jano Filo, formentlig ugift, foldefabrikant og sælger, 30, i Ellinge Kro. Fra Ungarn
1879, 0707, 1107, Anders Madsen, gift indsidder, 61, i Rønninge Fattighus
1879, 0710, 1410, Knud Rasmussen, gift gaardmand, 29, i Ellinge. Søn af gaardmand Rasmus Pedersen
1880, 1501, 2201, Hans Sørensen, gaardmand, 74½, i Ellinge. Født 1805 i Kastel Herrested Sogn. Søn af husmand Søren Kristiansen
1880, 1503, 2203, Johannes Marius Hansen, 6 dage, søn af husmand Lars Hansen, Paarup Mark
1880, 2703, 0204, Anders Jørgensen, gaardmand og enkemand, 60 og 9 maaneder, i Ellinge. Født 1819 sammesteds. Søn af gaardmand Jørgen Sørensen
1880, 1204, 1904, Hans Hansen Sørensen, husmand og enkemand, 47, paa Ellinge Mark. Født 1833 i Frørup
1880, 2004, 2604, Hans Rasmussen, gaardmand og gift, 62 og 4 maaneder, i Lyomskov. Født 1817 sammesteds. Gaardmand Rasmus Hansen
1880, 2005, 2605, Niels Hansen, enkemand, 74½, boende hos sønnen husmand Rasmus Nielsen, i Bækstrup. Født 1805 i Kragelund
1880, 2705, 0206, Mads Rasmussen, gift aftægtsmand, 60, boende hos svigersønnen husmand Søren Hansen, paa Ellinge Mark. Født 1820 i Ellinge
1880, 2310, 2910, Anders Hansen, dagleier og hørsvinger, 27, til huse hos svogeren husmand Lars Hansen, paa Paarup Mark. Født 1853 i Bullerup, Agedrup Sogn
1881, 0103, 0803, Knud Nielsen, ungkarl, 24, til huse hos sin moder husmand Niels Larsens enke, Ellinge Mark. Født 1856 sammesteds
1881, 0403, 1203, Hans Johansen, aftægtshusmand, 72, paa Ellinge Mark. Født 1809 i Rynkeby
1881, 2506, 2906, Hans Rasmussen, gift, husmand og tækkemand, 69½, paa Bækstrup Mark. Født 1811 i Skjellerup
1881, 0710, 1410, Rasmus Pedersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 73, i Ellinge. Født 1807
1882, 0103, 0903, Rasmus Nielsen, enkemand og gaardmand, 69, i Bækstrup. Født 1813 sammesteds. Søn af gaardmand Niels Andersen
1882, 0311, 0911, Jørgen Jørgensen, 7, søn af vejmand Hans Jørgensen, Duneborg paa Ellinge Mark
1882, 2611, 0312, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Larsen, Ellinge
1882, 2811, 0612, Niels Rasmussen, gift skovfoged, 50, boende i Fiskerhuset paa Ellinge Mark
1882, 0512, 1112, Lars Jensen, ungkarl, 64, tjenende i Kilde Mølle i 43 aar. Født 1818 i Paarup
1883, 0504, 1304, Lars Christoffersen, enkemand, 85. Husmand Niels Hansens svigerfader, Ellinge Mark. Søn af Christoffer Madsen, i Birkende
1883, 0805, 1605, Ole Nielsen, gift, husmand og murer, 65, i Bækstrup
1883, 2606, 0107, Dødfødt søn, søn af gaardmand Knud Johansen, i Bækstrup
1845, 2004, 2604, Cathrine Hansdatter, almisselem, 75, i Ellinge Fattighuus
1847, 1102, 1802, Dorthe Hansdatter, 31, i Sandgravgaarden. Gaardmand Mads Sørensen
1847, 1503, 2203, Anne Rasmusdatter, enke, 74, i Ellinge. Huusmand Mathias Jensen
1847, 2503, 3103, Karen Jensdatter, 63, paa Ellinge Mark. Indsidder Rasmus Nielsen
1847, 1104, 1904, Anne Kirstine Mathiasdatter, 35½, paa Ellinge Mark i Nyrodshuset. Huusmand Hans Johansen
1847, 2604, 0205, Anne Christensen, 7½, datter af boelsmand Christen Madsen, i Skovhaugestedet
1847, 1006, 1606, Maren Knudsen, 8 og 9 maaneder, datter af huusfæster og skrædder Knud Pedersen, paa Paarup Mark
1847, 1712, 2312, Anne Sørensdatter, enke, 76, i Bekstrup. Gaardmand Niels Andersen
1847, 1612, 2212, Anne Madsdatter, 78, paa Ellinge Mark. Huusmand Rasmus Nielsen
1847, 2812, 07011848, Karen Sørensdatter, ugift, 28, tjenende hos broderen gaardmand Rasmus Sørensen, paa Ellinge Mark
1848, 1002, 1802, Anne Hansdatter, aftægtsenke, 72, paa Ellinge Mark. Huusmand Peder Nielsen
1848, 2412, 02011849, Anne Cathrine Ottesdatter, 62, i Ellinge. Kromand Anders Jensen
1849, 0804, 1404, Maren Hansdatter, 77, paa Ellinge Mark. Indsidder Hans Nielsen
1849, 2004, 2704, Karen Andersdatter, 74, i Lyomskov. Aftægtsboelsmand Rasmus Hansen
1849, 1705, 2505, Margrethe Hansdatter, enke og almisselem, 84, i Paarup. Huusmand Knud Larsen
1849, 3007, 0408, Karen Nielsdatter, 38, i Lyomskovgaarden. Gaardmand Mads Stephansen
1849, 0511, 1211, Anne Andersdatter, enke, 70, i Paarup. Gaardmand Søren Hansen
1850, 2702, 0503, Karen Andersdatter, enke, 86, i Ellinge. Gaardmand Stephan Hansen
1850, 1508, 2108, Margrethe Christensdatter, 60, fra Bøgebjerg. Aftægtshuusmand Christen Nielsen
1851, 2507, 3107, Anne Poulsen, 4 og 3 maaneder, datter af huusmand og væver Poul Andersen, paa Paarup Mark
1851, 0510, 1210, Kirsten Hansen, 2, datter af huusmand Hans Rasmussen, paa Bøgebjerg
1851, 1011, 1611, Christiane Clausen, 4½, datter af huusmand Claus Frederiksen, paa Bekstrup Mark
1851, 1911, 2311, Maren Clausen, 2½, datter af huusmand Claus Frederiksen, paa Bekstrup Mark
1852, 2804, 0305, Karen Frederiksdatter, 17, datter af gaardmand Frederik Christensen, i Bekstrup
1852, 0806, 1306, Kirsten Nielsdatter, 34, i Ellinge Hospital. Indsidder Johan Svendsen
1852, 2607, 3007, Anne Danielsen, 4 og 3 maaneder, datter af Karen Jørgensdatter, i Vindinge Præstegaard og tjenestekarl Daniel Pedersen. Født i Vindinge
1852, 1109, 1709, Maren Pedersdatter, 28 og 9 maaneder, i Paarup. Indsidder Mads Olsen
1852, 2410, 3110, Marie Henriksen, 7 uger, datter af huusmand Henrik Knudsen, i Ellinge
1853, 0411, 1011, Sidsel Danielsdatter, aftægtsenke, 64 og 9 maaneder, paa Bøgebjerg ved Paarup. Huusmand og skrædder Lars Jacobsen
1854, 1001, 1501, Sara Margrethe Madsen, 3 maaneder, datter af huusmand Mads Povelsen, paa Ellinge Mark
1854, 1807, 2307, Elisabeth Caroline Christensen, 1, datter af boelsmand Christen Madsen, paa Bekstrup Mark
1854, 0609, 1209, Anne Sophie Hansdatter, 42, i Ellinge. Gaardmand Rasmus Pedersen
1854, 2311, 3011, Anne Hansen, 13, steddatter af huusmand Rasmus Carlsen, paa Ellinge Mark
1855, 1401, 2201, Johanne Sophie Schjøts, aftægtsenke, 71½, paa Ellinge Mark. Henrik Beraschy
1855, 1703, 2503, Johanne Marie Pedersdatter, enke og almisselem, 94, i Ellinge Hospital. Huusmand Niels Nielsen, paa Skjellerup Mark
1855, 2603, 0204, Maren Larsdatter, enke og aftægtskone, 81, paa Ellinge Mark. Smed Jesper Olsen, i Ellinge
1855, 1604, 2304, Anne Knudsdatter, 64, paa Bøgebjerg ved Paarup. Huusmand Rasmus Johansen
1855, 1312, 2112, Karen Hansdatter, 63, paa Bekstrup. Huusmand og hjulmand Peder Jørgensen
1856, 2001, 2801, Lisbeth Sophie Hansdatter, gammel pige, 52, som opholdt sig hos sin broder gaardmand Hans Hansen, i Bekstrup. Datter af afgangne gaardmand Hans Christensen, i Bekstrup
1856, 0603, 1403, Maren Hansen, 10, datter af gaardmand Hans Hansen, i Bekstrup
1856, 1905, 2505, Bolline Eriksen, 3½, datter af indsidder Erik Andersen, paa Ellinge Mark
1856, 2006, 2606, Lisbeth Madsdatter, 79, i Ellinge. Gaardmand den ældre Rasmus Christensen
1856, 0110, 0810, Anne Thomasdatter, aftægtsenke, 73, i Ellinge. Gaardmand Rasmus Madsen
1857, 3101, 0802, Kirsten Hansen, 4, datter af huusmand Hans Rasmussen, paa Bøgebjerg ved Paarup
1857, 1505, 2205, Anne Margrethe Pedersdatter, 87, i Ellinge. Huusmand Lars Nielsen
1857, 2309, 2709, Dødfødt pige, datter af huusmand Mads Povelsen, paa Ellinge Mark
1857, 0310, 0910, Christiane Christensdatter, aftægtsenke, 69, paa Ellinge Mark. Huusmand og væver Knud Hansen
1857, 0111, 0511, Johanne Nielsen, tjenestepige, 27, hos gaardmand Rasmus Peder Mogensen, i Bekstrup
1857, 2911, 0412, Bodild Rasmusdatter, 71½, i Ellinge. Indsidder Jens Sørensen
1858, 2003, 2603, Gjertrud Rasmusdatter, 41, i Ellinge. Indsidder Anders Jørgensen
1858, 1110, 1710, Lisbeth Hansdatter, almisselem, 90½, i Ellinge Hospital
1858, 2712, 02011859, Sidsel Olsen, 14 og 4 maaneder, datter af afdøde huusmand Ole Jørgensen
1859, 1004, 1804, Johanne Dorthea Nielsen, 1½, datter af huusmand Anders Nielsen, i Ellinge
1859, 0207, 0807, Gjertrud Rasmusdatter, 53, paa Ellinge Mark. Huusmand Jørgen Eskildsen
1859, 3112, 09011860, Anne Cathrine Rasmussen, 5 og 10 maaneder, datter af gaardmand Rasmus P. Mogensen, i Bekstrup
1860, 0501, 1301, Anne Kirstine Rasmussen, 16 og 11 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Pedersen, i Ellinge
1860, 0901, 1501, Hansine Jensen, 13 dage, datter af ugift fruentimmer Karen Marie Nielsen, paa Bekstrup Mark og soldat Jens Jacobsen, i Nyborg
1860, 1201, 2001, Jensine Madsen, 3 og 11 maaneder, datter af gaardmand Mads Rasmussen, i Ellinge
1860, 2001, 2701, Sophie Jensdatter, aftægtsenke, 73, paa Ellinge Mark. Gaardmand Hans Rasmussen
1860, 2301, 3001, Sophie Hedvig Rasmusdatter, 50½, paa Ellinge Mark. Huusmand Jørgen Hansen
1860, 0702, 1202, Maren Hansen, 3½, datter af huusmand Hans Christensen, paa Ellinge Mark
1860, 1203, 1903, Dorthea Sørensdatter, 73 og 9 maaneder, i Paarup. Huusmand Hans Peder Pedersen
1860, 2804, 0605, Bine Marie Madsen, 1½, datter af huusmand Mads Poulsen, paa Ellinge Mark
1860, 0807, 1307, Johanne Jørgensen, 22½, paa Ellinge Mark. Datter af gaardmand Jørgen Hansen
1860, 0711, 1411, Mette Marie Olsen, 21 og 9 maaneder, i Paarup. Gaardbestyrer Hans Andreasen
1860, 1612, 2412, Caroline Marie Nielsdatter, 35½, paa Ellinge Mark. Huusmand og væver Jens Mathiasen
1861, 2202, 0103, Anne Margrethe Jespersdatter, 56, paa Ellinge Mark. Huusmand og murer Rasmus Carlsen
1861, 0903, 1703, Anne Jørgensdatter, aftægtsenke, 71, paa Bekstrup Mark. Gaardmand Jens Jensen
1861, 1803, 2403, Dødfødt pige, datter af huusmand og snedker Niels Hansen, paa Bekstrup Mark
1861, 0304, 0904, Sophie Andersdatter, aftægtsenke, 74, paa Ellinge Mark. Gaardmand Jørgen Sørensen
1861, 0304, 1104, Anne Knudsdatter, 67, i Ellinge. Gaardmand Jørgen Andersen
1861, 0410, 1310, Dødfødt pige, datter af ugift fruentimmer Johanne Pedersdatter, i Ellinge og ungkarl Anders Rasmussen, i Søllinge
1862, 0401, 1201, Anne Dorthea Pedersen, 4½, datter af ugift kvinde Johanne Friisch, i Ellinge
1862, 2305, 2905, Anne Marie Gjertrudsine Frederikke Jørgensen, 11 maaneder, datter af huusmand og skrædder Anders Jørgensen, paa Paarup Mark
1862, 2509, 0210, Maren Jespersdatter, 55½, paa Ellinge Mark. Husmand Søren Pedersen
1862, 2110, 2910, Johanne Andersdatter, enke, 89, i Paarup. Gaardmand Rasmus Christensen
1862, 0411, 1211, Karen Rasmusdatter, enke, 84½, i Paarup. Husmand Peder Ivarsen
1863, 1502, 2302, Anne Marie Andersen, 27, steddatter af husmand og slagter Hans Pedersen, i Ellinge
1863, 2104, 0105, Johanne Hansen, 14 dage, datter af husmand Hans Christensen, paa Ellinge Mark
1863, 1109, 2009, Dødfødt pige, datter af indsidder og møllersvend Peder Jørgensen, i Ellinge
1863, 1512, 2112, Rasmine Petrine Frederikke Pedersen, 1 og 2 maaneder, datter af indsidder og murer Hans Pedersen, i Ellinge
1864, 0502, 1402, Karen Nielsen, 6 og 9 maaneder, datter af husmand Niels Hansen, paa Bøgebjerg ved Paarup
1864, 1104, 1704, Anne Marie Hansen, 6, datter af ugift fruentimmer Gjertrud Marie Hansdatter. Plejedatter af husmand tømmermand Hans Rasmussen, paa Ellinge Mark
1864, 2904, 0705, Maren Kirstine Hansen, 1 og 1 maaneder, datter af husmand og tømmermand Hans Rasmussen, paa Ellinge Mark (Lyomskov)
1864, 3004, 0705, Anne Marie Christine Hansen, 5 og 2 maaneder, datter af husmand Hans Larsen, paa Bøgebjerg ved Paarup
1864, 0805, 1205, Anne Katrine Pedersdatter, 75, i Paarup. Aftægtshusmand Anders Larsen
1864, 2905, 0506, Karen Kirstine Rasmussen, 14 uger, datter af husmand Anders Rasmussen, paa Ellinge Mark
1864, 2108, 2708, Birthe Marie Pedersdatter, 70½, i Kilde Mølle. Møller Hans Larsen
1864, 0609, 1009, Maren Rasmusdatter, enke, 57, i Ellinge. Husmand og smed Kristen Jespersen
1864, 1409, 1809, Kirstine Kristensen, 2 og 9 maaneder, datter af ugift fruentimmer Elise Jensen, i Ellinge
1864, 2612, 3112, Johanne Mortensdatter, enke, 68, i Ellinge. Husmand Niels Hansen
1865, 0701, 1401, Karen Rasmusdatter, 62 og 2 maaneder, i Paarup. Husmand Niels Nielsen
1865, 2801, 0402, Dorthea Kristiansdatter, enke, 50 og 8 maaneder, paa Bøgebjerg ved Paarup. Husmand Hans Rasmussen
1865, 2601, 0402, Anne Nielsdatter, enke, 88½, hos sin søn husmand Niels Larsen, paa Ellinge Mark. Af Ladby. Gaardmand Lars Hansen
1865, 1402, 2202, Maren Hansdatter, enke, 86, i Bækstrup. Gaardmand Hans Kristensen
1865, 1503, 2203, Marie Nielsdatter, enke, 78 og 9 maaneder, i Paarup. Husmand Jens Nielsen
1865, 0704, 1304, Laurine Hansine Rasmussen, 2½, datter af ugift fruentimmer Anne Rasmussen, paa tiden tjenende paa Lindved. Pleiefader husmand og væver Mads Pedersen, i Paarup
1865, 1204, 1904, Anne Kirstine Hansdatter, enke, 72½, i Paarup. Gaardmand Andreas Johansen
1865, 2008, 2704, Maren Klavsen, 1 dag, datter af husmand og tømmermand Klavs Frederiksen
1865, 1410, 2010, Anne Kirstine Rasmusdatter, 57½, i Bækstrup ved Kilde Mølle. Husmand Niels Hansen
1865, 1711, 2311, Kirsten Hansdatter, enke, 81, paa Bækstrup Mark. Aftægtsmand Hans Rasmussen
1866, 0701, 1201, Margrethe Hansdatter, 68, i Ellinge. Husmand og væver Kristen Steffensen
1866, 0103, 0603, Mette Hansdatter, 47, i Paarup. Husmand og væver Mads Pedersen
1866, 0403, 1203, Karen Pedersdatter, enke, 75, paa Paarup Mark. Husmand Peder Pedersen
1866, 2208, 2708, Mette Kristensen, 28, paa Bøgebjerg ved Paarup. Husmand Hans Kristian Hansen
1866, 2409, 3009, Dødfødt pige, datter af gaardmand Han Kristensen, i Paarup
1866, 1811, 2611, Dorthea Kristoffersdatter, 41 og 4 maaneder, i Paarup. Husmand Mads Pedersen
1867, 1902, 2702, Johanne Katrine Rasmussen, 1 og 3 uger, datter af gaardmand R. P. Mogensen, i Bækstrup
1867, 1004, 1604, Maren Nielsdatter, enke, 78, i Ellinge. Husmand Kristen Jakobsen
1867, 2204, 2704, Grete Hansen, 22, paa Ellinge Mark. Indsidder Hans Hansen Sørensen
1867, 2507, 3107, Hansine Lavrine Nielsen, 7 maaneder, datter af husmand Anders Nielsen, i Ellinge
1867, 0108, 0908, Johanne Rasmusdatter, 66, paa Ellinge Mark. Aftægtsgaardmand Jørgen Hansen
1867, 2012, 2612, Karen Nielsdatter, 57½, i Ellinge Hospital. Indsidder Johan Svendsen
1868, 2202, 0103, Gertrud Marie Andersen, 10½, datter af husmand Anders Kristian Jensen, paa Bøgebjerg ved Paarup
1868, 2803, 0104, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Kristensen, i Paarup
1868, 0106, 0606, Johanne Kirstine Rasmusdatter, enke, 76, i Ellinge. Gaardmand Rasmus Kristensen
1868, 2007, 2407, Anne Margrete Findsen, 17 og 3 maaneder, datter af husmand Find Povelsen, i Paarup
1868, 0712, 1212, Marta Kristine f. Brandrup, 49, paa Ellinge Mark. Husmand og væver Enevold Kristoffersen
1869, 0601, 1301, Johanne Eskildsdatter, enke, 68 og 9 maaneder, hos sin broder husmand Jørgen Eskildsen, i Ellinge. Af Skellerup Mark. Husmand Frederik Hansen
1869, 2506, 0107, Mette Katrine Hansdatter, 43, i Ellinge. Husmand Jørgen Pedersen
1869, 1007, 1607, Anne Hansine Rasmussen, 11 maaneder, datter af husmand Hans Rasmussen, i Paarup
1869, 2907, 0208, Karen Rasmusdatter, 38 og 9 maaneder, i Paarup. Gaardmand Hans Kristensen
1869, 0910, 1710, Udøbt pige, 10 timer, datter af huusmand Rasmus Nielsen, i Bækstrup
1870, 2501, 0102, Maren Hansdatter, 66, i Paarup. Aftægtshusmand Niels Hansen
1870, 3103, 0804, Anne Sørensdatter, begravet i Vindinge
1870, 2105, 2805, Anne Sofie Jensen, 26, i Ellinge. Husmand Ole Hansen
1870, 1207, 1707, Udøbt pige, 14 dage, datter af ugift kvinde Karen Pedersen, i Ellinge og indsidder Peder Klavsen
1870, 1508, 1808, Karen Nielsdatter, gammel pige, 55½, tjente hos gaardmand Søren Hansen, i Ellinge
1870, 1510, 2310, Nielsine Sørensen (tvilling), 2 dage, datter af gaardmand Niels Sørensen, paa Bækstrup Mark
1870, 2810, 0611, Anne Marie Sørensen (tvilling), 15 dage, datter af gaardmand Niels Sørensen, paa Bækstrup Mark
1871, 1202, 1802, Jensine Jørgensen, ugift, 23 og 9 maaneder, tjente i Nyborg. Datter af aftægtsmand Jørgen Eskildsen, i Ellinge
1871, 1903, 2503, Marie Ottesdatter, 54½, paa Ellinge Mark. Husmand Hans Pedersen
1871, 3103, 0804, Johanne Margrete Knudsen, 26½, i Paarup. Husmand Rasmus Hansen
1871, 0505, 1405, Kirsten Knudsen, 3 dage, datter af husmand Rasmus Knudsen, paa Bøgebjerg ved Paarup
1871, 1905, 2605, Kirstine Sørensdatter, 42, i Ellinge. Gaardmand Hans Rasmussen
1871, 1310, 2010, Katrine Nielsdatter, enke, 70, i Ellinge. Aftægtsgaardmand Mads Nielsen
1871, 1711, 2411, Karen Kirstine Nielsdatter, 50½, i Bækstrup. Gaardmand Rasmus Peder Mogensen
1871, 0712, 1612, Marie Jørgensen, ½, datter af husmand Jens Jørgensen, i Paarup
1872, 1905, 2505, Johanne Jensdatter, enke, 71, i Paarup. Boelsmand Søren Kristensen
1873, 0601, 1201, Anne Marie Sørensen, 1 og 2 maaneder, datter af gaardmand Niels Sørensen, i Bækstrup
1873, 2502, 0503, Johanne Hansdatter, enke, 78½, til huse hos sin svigersøn husmand Anders Kristensen, paa Bøgebjerg ved Paarup. Af Bovense. Husmand Plinius Kristian Nielsen
1873, 1404, 2204, Anne Sofie Rasmusdatter, enke, 83½, i Ellinge. Husmand Thomas Jakobsen
1873, 1604, 2304, Karen Marie Rasmussen, 4 og 9 maaneder, datter af huslejer Niels Rasmussen, i Ellinge
1873, 0905, 1505, Hanne Sofie Rasmussen, 4½, datter af gaardmand Hans Rasmussen, i Ellinge
1873, 0508, 1108, Kirsten Findsen, 19 og 9 maaneder, i Paarup. Datter af husmand Find Povlsen
1873, 1709, 2109, Kirsten Knudsen (tvilling), 6 dage, datter af husmand Rasmus Knudsen, paa Bøgebjerg ved Paarup
1873, 2309, 2809, Anne Kirstine Knudsen (tvilling), 12 dage, datter af husmand Rasmus Knudsen, paa Bøgebjerg ved Paarup
1874, 0101, 0901, Anne Hansdatter, enke, 90, hos sin svigersøn gaardmand Jakob Jørgensen, i Saaderup Kullerup Sogn. Af Bækstrup. Husmand og væver Rasmus Hansen
1874, 1102, 1502, Dødfødt pige, datter af husmand og tmd. Hans Rasmussen, i Ellinge (Lyomskov)
1874, 2304, 3004, Sofie Amalie Larsen, 34, paa Bøgebjerg ved Paarup. Husmand Rasmus Knudsen
1874, 1205, 2005, Maren Jensdatter, enke, 83½, i Ellinge. Bolsmand Jørgen Ulrik Andersen Skjøt
1874, 2905, 0406, Karen Sørensdatter, enke og fattiglem, 85, paa Arbejdsanstalten paa Saaderup Mark. Fattiglem Rasmus Frederiksen
1874, 1407, 1907, Dødfødt pige, datter af sagfører Michael Thorup, i Fiskerhuse paa Ellinge Mark
1874, 0908, 1608, Kirsten Madsdatter, enke og fattiglem, 73, i Bækstrup. Fattiglem Frederik Frederiksen
1875, 1301, 2001, Else [Elsebet] Knudsdatter, 65 og 9 maaneder, i Ellinge. Aftægtsgaardmand Rasmus Pedersen
1875, 2602, 0303, Bine Andrea Jørgensen, 10½, datter af gaardmand Hans Jørgensen, i Ellinge
1875, 0604, 1304, Anne Kirstine Hansdatter, enke, 84, i Bækstrup. Aftægtsgaardmand Frederik Kristensen
1875, 1004, 1704, Gjertrud Nielsdatter, 84, i Ellinge. Gaardmand Hans Sørensen
1875, 2104, 2704, Maren Kristine Kristensen, 1½, datter af gaardmand Hans Kristensen, i Paarup
1875, 0305, 1105, Maren Justdatter, enke, 74, paa Paarup Mark. Født i Maare. Aftægtshusmand Kristen Nielsen
1875, 2405, 2805, Anne Pedersdatter, 75, i Paarup. Aftægtshusmand Simon Hansen
1875, 2707, 0108, Anne Marie Sørensen, 3 og 9 maaneder, datter af husmand Lars Sørensen, i Lyomskov paa Ellinge Mark
1875, 0710, 1010, Dødfødt pige, datter af huusmand Jens Mortensen, i Bækstrup
1875, 2710, 0311, Karen Sørensen, 35 og 9 maaneder, i Lyomskov paa Ellinge Mark. Gaardmand Steffen Rasmussen
1875, 2810, 0311, Birthe Marie Jensen, 9 og 3 maaneder, datter af afdøde indsidder Hans Jensen. Moderen boende i Ellinge Hospital
1875, 1011, 1811, Kirstine Rasmusdatter, enke, 51½, i Ellinge. Gaardmand Mads Sørensen
1876, 0501, 1301, Anne Marie Rasmusdatter, 66, i Paarup. Husman og væver Povl Andersen
1876, 0103, 0803, Johanne Vilhelmine Marie Madsen, 2 og 3 maaneder, datter af indsidder Niels Madsen, paa Rønninge Long
1876, 2903, 0504, Karen Buk, ½, datter af arbejdsmand Gustav Adolf Buk, i Nyborg. Hos pleiefaderen skrædder Anders Jørgensen. Født i Nyborg
1876, 2205, 2805, Emma Hansine Johanne Rasmussen, 11 maaneder, datter af ugift tjenestepige Marie Rasmussen, i Odense. Plejedatter af husmand Hans Rasmussen, i Paarup
1876, 1612, 2212, Johanne Marie Nielsen, 18 og 7 maaneder, datter af ugift fruentimmer Karen Nielsdatter. Født 1858 i Ellinge. Hos plejefaderen Anders Nielsen, i Ellinge
1877, 1603, 2303, Mette Marie Larsen. Vejmand og husmand Hans Jørgensen, Ellinge (Duneborg)
1877, 1105, 1605, Maren Hansen, 16, datter af husmand Hans Kristensen, paa Ellinge Mark
1877, 2803, 0404, Anne Hansen, ½, datter af gaardmand Jørgen Hansen, Ellinge Mark
1877, 3110, 0811, Anne Rasmusdatter, enke, 80, i Ellinge. Gaardmand Niels Hansen
1878, 2901, 0602, Mette Marie Povlsen, 32, Ellinge. Gaardmand Knud Knudsen
1878, 0503, 1303, Karen Kjøn Kristine Knudsen, 10, datter af husmand Rasmus Knudsen, Bøgebjerg
1878, 0807, 1507, Karen Olesdatter, enke paa aftægt, 73, paa Paarup Mark. Født i Kragelund. Huusmand Knud Pedersen
1878, 0810, 1210, Klare Helene Hansen, 4 maaneder, datter af gaardmand Hans Nielsen, i Ellinge
1878, 2111, 2811, Maren Sørensdatter, 57, i Ellinge. Født i Aarslev. Gaardmand Anders Jørgensen
1878, 0812, 1512, Frederikke Kristine Jensen, 6 maaneder, datter af ugift Martine Kristiane Klavsen og ungkarl og møllersvend Jørgen Peder Jensen. Født paa Bækstrup Mark
1878, 2212, 3012, Larsine Hansen, 24, paa Bøgebjerg ved Paarup. Datter af afdøde husmand Hans Larsen og Kirsten Rasmusdatter
1879, 0602, 1302, Gjertrud Petra Poulsen, 2 maaneder, datter af gaardmand Lars Povlsen, i Ellinge
1879, 0103, 0803, Kirstine Marie Mortensdatter, 63 og 3 maaneder, nu boende i Ellinge Skole. Født 1815 i Hjardrup ved Kolding. Husmand Jens Kristensen, forhen i Egtved Skov ved Kolding
1879, 0104, 0904, Gusta Sofie Jørgensen, 10 og 9 maaneder, datter af gaardmand Niels Jørgensen. Hos sine plejeforældrene, i Kilde Mølle. Af Ellinge
1879, 2811, 0512, Anne Sofie Rasmusdatter, 56, i Paarup. Født i Birkende. Husmand Anders Jørgensen
1880, 2501, 3001, Dorthea Jørgensdatter, enke, 73, til huse hos husmand Ole Nielsen, Bækstrup Skov. Født i Vindinge. Slagter Hans Pedersen
1880, 0703, 1303, Karen Marie Hansen, 24, Ellinge Mark. Datter af husmand og fæster Hans Johansen
1880, 2803, 0504, Johanne Rasmine Hansen, 14 og 5 maaneder, datter af husmand Hans Hansen Sørensen, Ellinge Mark
1880, 2705, 0206, Maren Kirstine Nielsen, 13 maaneder, datter af ugift kvinde Karen Marie Rasmussen. Til huse hos morfaderen Mads Olesen, i Bækstrup. Født sammesteds
1880, 0806, 1606, Gjertrudsine Frederikke Jørgensen, 14, datter af husmand og skrædder Anders Jørgensen, i Paarup
1880, 2108, 2508, Anne Kirstine Nielsen, 12 og 3 maaneder, datter af husmand Rasmus Nielsen, Bækstrup Mark
1880, 2708, 0109, Marie Andrea Hansen, 7 maaneder, datter af kjøbmand H. Hansen, Ellinge Kro
1880, 1710, 2510, Johanne Hansdatter, enke, 72, boede hos svigersønnen husmand Hans Sørensen, i Paarup. Af Birkende Mark. Husmand Erik Hansen
1880, 0109, 0409, Ane Katrine Kristine Kipper, 24, i Nyborg. Arbejdsmand Rasmus Hansen. Datter af husmand Frederik Kristian Kipper, paa Bøgebjerg ved Paarup
1880, 1611, 2311, Ane Katrine Pedersdatter, 64½, i Ellinge. Aftægtshusmand Henrik Knudsen
1881, 2901, 0502, Anne Jørgensdatter, 71, Ellinge Mark. Aftægtsgaardmand Hans Rudolf Jakobsen
1881, 1505, 2005, Karen Hansdatter, 76, i Bækstrup. Født 1805 sammesteds. Gaardmand Rasmus Nielsen
1881, 1007, 1507, Marie Pedersdatter, 62, Bøgebjerg ved Paarup. Født i Herrested. Husmand Thomas Hansen
1881, 2907, 0208, Mette Kirstine Nielsdatter, 70, Ellinge Hospital. Født 1811 i Ferridslev. Fattiglem Jens Dideriksen
1881, 1608, 2108, Johanne Emilie Petrea Christensen, 10 uger, datter af gaardmand Hans Christensen, i Paarup
1881, 1409, 1809, Lavrense Matilde Andersen, 5 maaneder, datter af gaardmand Peder Andersen, Skovgaard i Ellinge
1881, 2711, 0410, Maren Nielsdatter, ugift, 73, til huse og i pleje hos sin halvbroder væver Mads Pedersen, i Paarup. Født 1808 sammesteds. Datter af ugift Karen Rasmussen (senere gift med husmand Peder Iversen)
1881, 2412, 3012, Marie Rasmussen, 51 og 9 maaneder, i Paarup. Født 1830 i Rerslev. Husmand og smed Frederik Karl Christian Kjærulf
1882, 2402, 0303, Karen Knudsdatter, enke, 67, Ellinge Mark. Født 1814 i Ellinge. Husmand Niels Larsen
1882, 0506, 1206, Karen Pedersen, 31, Ellinge. Født i Saaderup. Gaardmand Lars Poulsen
1882, 2106, 2606, Mette Kirstine Sørensdatter, 80, Ellinge Mark. Gaardmand Søren Hansen
1882, 2907, 0508, Mette Andersdatter, 60, Ellinge. Født 1822 i Holme, Herrested Sogn. Husmand Peder Knudsen
1882, 1109, 1609, Sofie Jakobsdatter, 60, Bækstrup. Murer Markus Rasmussen
1882, 1911, 2711, Kirsten Hansdatter, enke, 70 og 9 maaneder, i Ellinge. Født 1812 i Saaderup. Forhen gaardmand Anders Olesen
1882, 2812, 03011883, Anne Rasmusdatter, aftægtsenke, 68 og 9 maaneder, i Bækstrup. Født 1814 i Ellinge. Gaardmand Hans Hansen
1883, 3103, 0604, Ane Marie Katrine Kiper, 13 maaneder, datter af husmand og teglbrænder Jens Frederik Kipper, Bøgebjerg ved Paarup
1883, 0405, 1105, Maren Amalie Gregersine Jakobsdatter, aftægtsenke, 85, Ellinge Mark. Huusmand Knud Christensen