Ellinge, 1845-1883, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1845-1883, Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1845, 2709, Christian Kryger, væver, 31, Rønningesøgaard og Kirsten Rasmusdatter, 33, Donneborghuset
1845, 2211, Christian Hansen, boelsmand, 38, Hulevad og pige Karen Knudsdatter, 41, Ellinge
1846, 1402, Christian Knudsen, ungkarl og huusmand, 27, Paarup og pige Johanne Rasmusdatter, 30, Paarup
1846, 2410, Hans Rasmussen, ungkarl og huusmand, 33, Ellinge Mark og pige Karen Jensdatter, 22, Ellinge
1846, 0512, Rasmus Ovesen, huusmand, 44, Refsvindinge Mark og pige Karen Rasmusdatter, 31, Aalykkestedet
1846, 0512, Mads Olsen, ungkarl og arbeidskarl, 28, Hindemae og Maren Pedersdatter, 23, Søhøishuset
1847, 2905, Mads Sørensen, gaardmand, 36, Sandgravgaarden og pige Kirstine Rasmussen, 23, Ellinge
1847, 1409, Christen Pedersen, ungkarl og gartner, 38, Rønningesøgaard og pige Jensine Jensen, 27, Ellinge
1847, 0512, Niels Hansen, ungkarl og hjulmand, 24, tjenende paa Nislevgaard og pige Johanne Marie Rasmusdatter, 33, Paarup
1848, 1111, Peder Rasmussen, ungkarl og gaardmand, 27, Villumstrup, Herrested Sogn og pige Anne Marie Rasmusdatter, 24, Kilde Mølle
1848, [ml 11 Nov - 16 Dec, ingen dato angivet], Niels Conradsen, ungkarl, 45, tjenende hos gaardmand Jens Rasmussen, Paarup og enke Johanne Rasmusdatter, 48, (efter huusmand Hans Olsen), Skjellerup Mark
1848, 1612, Rasmus Thomsen, ungkarl, 28, Ellinge og pige Anne Kirstine Rasmusdatter, 32, Ellinge
1849, 1301, Mads Rasmussen, ungkarl og gaardmand, 28, Ellinge og pige Christiane Knudsdatter, 22, Ellinge Mark
1849, 0903, Andreas Christopher Johansen, ungkarl, 42, Paarup og enke Anne Kirstine Hansen, 54, (efter gaardmand Hans Sørensen), Paarup
1849, 2402, Anders Jørgensen, ungkarl, 33, Ellinge og pige Gjertrud Rasmusdatter, 31, datter af gaardmand Rasmus Christensen den ældre, Ellinge
1849, 0311, Niels Larsen, ungkarl, 33, Ladbye, Kjølstrup Sogn og pige Karen Knudsdatter, 35, datter af boelsmand Knud Kristensen, Ellinge Mark
1849, 1711, Rasmus Madsen, ungkarl, 35, Ellinge og pige Mette Kirstine Larsdatter, 24, for tiden opholdende sig i Ellinge
1849, 2711, Niels Hansen, ungkarl, 25, Rønninge og pige Maren Rasmusdatter, 32, datter af huusmand Rasmus Johansen, Paarup Mark, opholdende sig sammesteds
1849, 1612, Hans Nielsen, aftægtsmand, 74, Ellinge Mark og pige Lisbeth Sørensdatter, 33, Ellinge
1850, 0505, Johan Christian Ernst Hansen, ungkarl og huusmand, 30, Høiby Mark og pige Maren Frederiksdatter, ??, huusmand Frederik Frederiksens datter, Bekstrup Mark
1851, 1106, Hans Nielsen, ungkarl og gaardfæster, 34, Rosilde og pige Sidsel Sørensdatter, 25, Mosegaarden, Ellinge Mark
1851, 1406, Rasmus Hansen, ungkarl, 33, Ellinge, faderen afgangne gaardmand Hans Christensen, Ellinge og pige Anne Margrethe Madsdatter, 21, Ellinge, faderen gaardmand Mads Nielsen, Ellinge
1851, 0507, Jacob Pedersen, ungkarl, 22, Paarup, født i Nellemose og pige Anne Kirstine Larsdatter, 37, Paarup, født i Saaderup
1851, 0410, Mads Poulsen, ungkarl, 35, Ellinge, født i Emtekjær, Saaderup Sogn og pige Johanne Jørgensdatter, 30, Ellinge, født i Ellinge
1851, 1810, Lars Hansen, ungkarl og gaardmand, 35, Langæble, Frørup Sogn, født i Langæble og pige Maren Nielsdatter, 21, Ellinge, født i Ellinge
1851, 2211, Anders Jensen, ungkarl, 33, Paarup, født i Windinge og fruentimmer Karen Pedersdatter, 41, Paarup
1852, 0304, Søren Hansen, ungkarl, 31, Bekstrup, født sammesteds og enke Mette Kirstine Sørensdatter, 49, (efter gaardmand Søren Hansen), Ellinge, født i Skovballe
1852, 2404, Hans Rasmussen, ungkarl, 27, Skjørringe, Laaland, født i Askø, Lundet Sogn, Laaland og pige Sidsel Madsdatter, 24, Ellinge, født sammesteds
1852, 3107, Hans Mortensen, ungkarl og gaardmand, 29, Over Holluf, Fraugde Sogn, født sammesteds og pige Maren Jørgensdatter, 22, Ellinge, født sammesteds
1852, 2011, Morten Jensen, selveiergaardmand, 33, Skaarup, født sammesteds og pige Sophie Jørgensdatter, 31, Ellinge, født sammesteds
1852, 2711, Ole Nielsen, ungkarl, 34, Kragelund, Herrested Sogn, født sammesteds og pige Margrethe Christensdatter, 29, Ellinge Sogn, født sammesteds
1853, 2210, Ole Andersen, ungkarl, 30, i Kappendrup, Rolfsted Sogn, født sammesteds og fruentimmer Maren Pedersdatter, 30, Bekstrup Mark, født sammesteds
1853, 1211, Johan Knudsen, ungkarl, 25, Ellinge Mark, født sammesteds og fruentimmer Else Marie Knudsdatter, 35, Ellinge Mark, født sammesteds
1853, 2211, Søren Jørgensen, ungkarl og kroemand, 32, Ellinge, født i Ellinge og fruentimmer Mette Cathrine Olsdatter, 27, Ellinge, født i Langtved, Flødstrup Sogn
1853, 2611, Knud Rasmussen, ungkarl, 32, Langeskovs Kroe, Rønninge Sogn, født i Odense, Frue Sogn og fruentimmer Anne Sørensdatter, 22, Ellinge Mark
1853, 0312, Hans Frederiksen, ungkarl, 33, Skjellerup, født i Vindinge og pige Kirsten Jacobine Hansen, 25, Bekstrup, Ellinge Sogn, født i Nyborg
1853, 1412, Christian Pedersen, ungkarl, 36, Kragelund, født i Kragelund og pige Anne Sørensdatter, 36, Paarup
1854, 0404, Mads Olsen, indsidder, 35, Paarup, født paa Ladegaard Mark, Orte Sogn og fruentimmer Kirsten Rasmusdatter, 28, Paarup, født i Høved, Veflinge Sogn
1854, 1806, Rasmus Christensen, ungkarl, 37, Paarup, født i Paarup og fruentimmer Andersine Andersen, 29, Paarup, født i Eiby ved Odense
1854, 2409, Rasmus Carlsen, ungkarl, 28, Saaderup, Kullerup Sogn, født i Saaderup og Anne Margrethe Jespersdatter, 49, Ellinge Mark, født i Ellinge
1854, 2110, Daniel Pedersen, ungkarl, 37, Vindinge, født i Vindinge og besvangrede Karen Jørgensen, 35, hos brudgommen, født i Ellinge
1854, 1009, Niels Hansen, huusmand og skræder, 32, Gjæstelev, født i Trunderup, Qværndrup Sogn Anne Margrethe Hansen, 29, Bekstrup, født i Eiby
1854, 0710, Jens Stephansen, ungkarl, 36, Villumstrup, født sammesteds og pige Karen Jørgensen, 29, Ellinge Mark, født sammesteds
1854, 1410, Hans Frederiksen, ungkarl og gaardmand, 37, Fraugde, født i Fraugde og pige Lisbeth Sophie Jørgensen, 22, Ellinge Mark, født i Ellinge
1854, 2810, Ove Christen Peitersen, gaardmand, 50, Villumstrup, Herrested Sogn, født i Villumstrup og pige Maren Magdalene Rasmusdatter, 27, Kilde Mølle, Ellinge Sogn, født i Kilde Mølle
1855, 0302, Rasmus Pedersen, gaardmand, 47, Ellinge, født i Rolfsted og pige Else Knudsdatter, 45, i Ellinge, født i Ellinge
1855, 2010, Hans Hansen, ungkarl og gaardmand, 44, Kragelund, Herrested Sogn, født i Villumstrup, Herrested Sogn og pige Anne Kirstine Christensdatter, 24, Paarup, Ellinge Sogn, født i Paarup
1855, 2610, Lars Andersen, ungkarl og gaardmand, 31, Birkum, Fraugde Sogn, født i Birkum og pige Sophie Rasmusdatter, 43, Ellinge Mark, født sammesteds
1855, 1711, Mads Pedersen, ungkarl og huusmand, 34, Paarup, Ellinge Sogn, født i Paarup og pige Mette Hansdatter, 36, Bekstrup, Ellinge Sogn, født i Bekstrup
1856, 2305, Jørgen Nielsen, ungkarl og karetmager, 35, Svendborg, født i Magtensbølle, Haugelund, Vissenberg Sogn og pige Sidsel Rasmusdatter, 34, Bekstrup, Ellinge Sogn
1856, 1810, Hans Jørgensen, ungkarl, 30, Ellinge, født i Ellinge og pige Else Marie Hansdatter, 22, i Ellinge, født i Ellinge
1856, 1110, Hans Rasmussen, ungkarl, 29, Skjellerup, født paa Ellinge Mark og pige Anne Kirstine Nielsdatter, 25, Ellinge, født i Paarup, Ellinge Sogn
1856, 2010, Morten Rasmussen, ungkarl og uhrmager, 29, Ferritslev, Rolfsted Sogn, født i Skallebjerg, Haarbye Sogn og pige Anne Knudsdatter, 26, Ellinge, født i Ellinge
1857, 2203, Johan Svendsen, indsidder, 42, Ellinge og fraskilt Karen Nielsdatter, 46, Ellinge, (efter afgangne Gustav Adolf Langgreen)
1857, 0404, Peder Christensen, ungkarl, 28, Paarup, født 3.09.1829 og pige Anne Nielsen, 22, Ellinge, født 17.10.1834
1857, 0606, Niels Nielsen, ungkarl, 38, Juulskov, født 26.5.1819 i Huusby og fruentimmer Anne Christensen, 32, Paarup, født 1.2.1825 sammesteds
1857, 2205, Johan Pedersen, ungkarl, 26, Ellinge, født 24.4.1831 i Skjellerup og fruentimmer Anne Sophie Hansen, 25, Ellinge, født 24.9.1831 i Ellinge
1857, 1306, Peder Stephansen, ungkarl og gaardmand, 36, Villumstrup, født 24.8.1821 sammesteds og pige Anne Jørgensen, 22, Ellinge, født 16.9.1834 i Ellinge
1857, 2609, Carl Christian Emilius Jacobsen, ungkarl og andenlærer, 21, Nørre Broby, født 22.10.1836 i Sandholtslyndelse og ugift fruentimmer Anne Marie Jørgensen, 27, Ellinge, født 9.6.1830 i Ellinge
1857, 1010, Jacob Christensen, ungkarl, 28, Ellinge, født 29.10.1829 i Ellinge og pige Maren Jørgensen, 34, Ellinge, født 1.1.1824 i Ellinge
1857, 2811, Jørgen Pedersen, ungkarl, 36, Vindinge, født 13.5.1821 i Vindinge og Mette Cathrine Hansdatter, 31, Ellinge, født 24.4.1826 i Rønninge
1858, 2703, Hans Andreasen, ungkarl, 20, Paarup, født 11.10.1837 i Birkende og ugift fruentimmer Mette Marie Olsen, 18, Paarup, født 20.2.1839 i Dalby
1858, 1505, Hans Andersen, gaardmand, 47, Refsvindinge, født 15.4.1811 i Lindeskov, Ellested Sogn og ugift fruentimmer Lisbeth Sophie Sørensdatter, 41, døbt 29.7.1817 i Ellinge Kirke
1858, 0506, Lars Knudsen, ungkarl, 33, født 17.4.1825 i Rønninge Mark og pige Maren Madsdatter, 27, født 16.3.1831 i Ellinge Mark
1858, 3010, Hans Nielsen, ungkarl, 26, født 30.6.1832 i Ellinge og pige Laurine Hansen, 21, født 1.11.1837 i Kilde Mølle
1859, 0307, Rasmus Hansen, ungkarl og huusmand, 33, Ellinge, født 9.11.1826 i Refsvindinge og ugift fruentimmer Anne Dorthea Pedersdatter, 29, Ellinge, født 22.8.1829 i Skaarupøer
1859, 0307, Henning Christensen, indsidder, 54, Ellinge, født 13.3.1805 i Sanderum Sogn og ugift fruentimmer Maren Hansdatter, 41, født 11.6.1818 i Refsøre, Hesselager Sogn
1859, 2210, Jørgen Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 27, Rønningesøgaard, født 27.11.1832 paa Skjellerup Mark og pige Anne Marie Larsdatter, 26, Ellinge, født 18.11.1833 paa Skjellerup Mark
1859, 1211, Jørgen Sørensen, ungkarl, 38, Bekstrup, født 28.4.1821 paa Bekstrup Mark og pige Anne Kirstine Thomasdatter, 34, Ellinge, født 25.5.1825 i Ellinge
1860, 2809, Anders Jørgensen, ungkarl og skrædder, 28, født 10.11.1831 paa Skjellerup Mark og pige Pouline Poulsen, 21, Paarup Mark, født 7.11.1838 paa Paarup Mark
1860, 2010, Hans Christensen, ungkarl, 27, Paarup, født 14.9.1833 i Paarup og pige Karen Rasmussen, 30, Ellinge, født 14.11.1830 i Ellinge
1860, 0311, Hans Hansen, ungkarl og gaardmand, 23, Ellinge, født 7.10.1837 i Bekstrup og pige Karen Christensdatter, 25, Paarup, født 3.1.1836 i Paarup1845, 2501, Henrik Frederik Nielsen, ungkarl, 32, Hindemae og pige Maren Hansdatter, 22, Paarup
1861, 2004, Stephan Madsen, ungkarl, 24, Ellinge, født 24.1.1837 paa Ellinge Mark og pige Sidsel Jørgensen, 20, Ellinge, født 25.10.1840 paa Ellinge Mark
1861, 0806, Rasmus Carlsen, huusmand, 35, Ellinge Mark, født 4.4.1826 i Saaderup og pige Anne Madsdatter, 43, Ellinge Mark, født 29.9.1817 paa Kappendrup Mark
1861, 0211, Hans Rasmussen, ungkarl, 31, Ferritslev, født 7.10.1830 i Ferritslev og ugift fruentimmer Dorthea Nielsen, 23, Paarup, født 20.4.1838 i Paarup
1862, 2405, Jens Hansen, ungkarl og gaardmand, 23, Ferritslev, født 15.12.1838 i Ferritslev og pige Anne Jørgensen, 24, Ellinge, født 19.11.1837 i Ellinge
1862, 1810, Mads Pedersen, ungkarl og væver, 32, Saaderup, født 3.4.1830 i Saaderup, Kullerup Sogn og pige Gjertrud Christensdatter, 30, Paarup, født 6.11.1832 i Paarup, Ellinge Sogn
1862, 2510, Rasmus Hansen, ungkarl og gaardmand, 30, Tarup, født 8.12.1832 i Tarup, Sønder Næraa Sogn og pige Kirsten Rasmussen, 23, Bækstrup, født 12.10.1839 i Bækstrup, Ellinge Sogn
1862, 2911, Søren Olsen, ungkarl, 33, tjenende i Ferredslev, født 29.8.1829 i Daugstrup, Vildsager Sogn og ugift Johanne Kirstine Hansen, 24, Ellinge, født 30.5.1838 i Skjellerup
1862, 2012, Anders Rasmussen, ungkarl og væver, 29, Ellinge, født 30.1.1833 i Flødstrup og ugift fruentimmer Ane Kathrine Nielsen, 22, Ellinge, født 19.7.1840 i Refsvindinge
1863, 2504, Rasmus Hansen, ungkarl, 21, Herrested, født 31.8.1841 i Saaderup, Kullerup Sogn og ugift fruentimmer Karen Nielsdatter, 30, Ellinge, født 4.4.1833 i Paarup, Ellinge Sogn
1864, 0201, Hans Hansen Sørensen, ungkarl, 30, Ørbæk, født 24.4.1833 i Frørup og pige Grethe Hansen, 18, Ellinge, født 7.4.1845 i Refsvindinge
1864, 2210, Kristian Nielsen, ungkarl og møller, 38, Lille Mølle, født 9.3.1826 i Lille Mølle, Refsvindinge Sogn og pige Maren Kirstine Hansen, 31, Kilde Mølle, født 27.9.1833 i Kilde Mølle
1864, 0511, Anders Karlsen, ungkarl, 30, Herrested Holme, født 3.4.1834 i Herrested Holme og ugift fruentimmer Maren Knudsdatter, 31, Ellinge, født 18.3.1833 i Ellinge
1864, 1211, Rasmus Hansen, ungkarl, 32, Kilde Mølle, født 14.4.1832 i Kilde Mølle og pige Maren Jørgensdatter, 36, Ellinge, født 30.12.1827 i Ellinge
1865, 0710, Kristjan Nielsen, ungkarl, husmand og væver, 27, Refsvindinge og pige Kirstine Sørensen, 25, opholdende sig hos sin stedfader gaardmand Søren Hansen, Ellinge
1865, 0710, Peder Andersen, ungkarl, 27, tjenende i Rolfsted og pige Anne Marie Nielsen, 22, opholdende sig hos husmand Hans Rasmussen, Paarup
1865, 2710, Anders Rasmussen, ungkarl, 25, Rønninge og pige Elisabet Nielsen, 28, Paarup
1865, 1811, Hans Rasmussen, ungkarl, husejer og arbejdsmand, 32, Nyborg, født 5.1.1833 Saaderup Mark, Skellerup Sogn og pige Anne Hansen, 25, Ellinge, født 22.9.1840 i Lamdrup, Vindinge Sogn
1866, 2402, Anders Kristjan Jensen, husmand, 38, Sønder Næraa, født 28.11.1828 i Søllinge og Kirsten Pliniusdatter, 44, Bøgebjerg ved Paarup, født 14.1.1822 i Bovense
1866, 0206, Hans Jensen, ungkarl og indsidder, 37, Ellinge, født 14.1.1829 i Ellinge og pige Karen Sofie Hansen, 23, Ellinge, født 3.1.1843 i Sønder Næraa Sogn
1866, 2306, Peder Simonsen, ungkarl og husmand, 30, Paarup, født 14.3.1836 i Paarup og ugift fruentimmer Petrine Nielsen, 30, Paarup, født 3.3.1836 i Nyhavn, Davinde Mark
1866, 2007, Ove Jørgensen, ungkarl og gaardmand, 27, Ferritslev, født 28.2.1839 i Ferritslev og pige Anne Marie Rasmussen, 24, Bækstrup, født 13.10.1841 i Bækstrup
1866, 0909, Hans Nielsen, ungkarl, 27, Ellinge, født 30.3.1839 i Højbjerg, Ubberud Sogn og ugift fruentimmer Anne Katrine Nielsen, 26, Ellinge, født 18.4.1840 i Rønninge
1866, 1910, Jens Mortensen, ungkarl, 36, Skjellerup, født 4.2.1830 i Skjellerup og Anne Knudsen, 32, Bækstrup, født i Ørbæk
1866, 2010, Rasmus Nielsen, ungkarl, 29, Bækstrup, født 1.6.1837 i Herrested Sogn og pige Karen Kristensen, 29, Ellinge, født 24.11.1836 i Ellinge
1866, 2010, Nikolaj Ovesen, ungkarl, 24, Søllinge, født 11.3.1842 i Søllinge og pige Anne Katrine Jørgensen, 25, Ellinge, født 16.11.1840 i Ellinge
1867, 0704, Steffen Kristensen, ungkarl, 37, Ellinge, født 15.4.1830 i Ellinge og pige Johanne Marie Madsen, 36, Rønninge, født 6.11.1830 i Rønninge
1867, 2505, Steffen Rasmussen, ungkarl, 30, Ellinge, født 4.4.1837 i Ellinge og pige Karen Sørensen, 27, Ellinge, født 6.12.1839 i Ellinge
1867, 2209, Hans Andreasen, gaardmand, 29, Paarup, født 11.10.1837 i Birkende og ugift fruentimmer Karen Kirstine Jensen, 21, Paarup, født 4.4.1846 paa Rønninge Mark
1867, 1210, Rasmus Hansen, ungkarl, 27, Bækstrup, født 21.4.1840 i Bækstrup og pige Rebekka Rasmusdatter, 34, Ellinge, født 3.3.1833 i Ellinge
1868, 2102, Rasmus Hansen, ungkarl, 34, Paarup, født 6.9.1833 i Flødstrup Sogn og pige Johanne Margrete Knudsen, 23, Paarup, født 8.8.1844 i Bækstrup
1868, 1303, Peder Hansen, ungkarl, 42, Maare, Herrested Sogn, født 1.6.1825 i Refsvindinge og pige Mette Kirstine Larsdatter, 42, Bækstrup, født 13.9.1825 i Havndrup
1868, 1209, Aleksander Pedersen, husmand, 34, Refsvindinge, født 24.4.1834 i Kastel, Herrested Sogn og pige Maren Kristensen, 25, Ellinge, født 16.2.1843 i Ellinge
1868, 2609, Povl Pedersen, ungkarl og gaardmand, 36, Rejstrup, Fønslev Sogn, født 12.10.1831 i Rejstrup og pige Dorthea Jensdatter, 34, Paarup, født 23.1.1834 i Paarup
1868, 2609, Jens Pedersen, ungkarl, 40, Rejstrup, Avnslev Sogn, født 2.6.1828 i Rejstrup og pige Johanne Jensen, 29, Paarup, født 14.8.1839 i Paarup, Ellinge Sogn
1868, 2505, Niels Larsen, ungkarl og bolsmand, 23, Maare, Herrested Sogn, født 27.8.1844 i Maare og pige Karen Dortea Madsen, 20, opholdende sig hos moderen, Ellinge, født 17.4.1848
1869, 1302, Hans Nielsen, ungkarl, 34, Slude, Frørup Sogn, født 6.8.1834 i Refsøre, Hesselager Sogn og Anne Katrine Nielsen, 28, Ellinge, født 19.7.1841 i Refsvindinge
1869, 1806, Niels Rasmussen, ungkarl og huslejer, 36, Ellinge, født 26.7.1832 i Grøfte Mølle, Skellerup Sogn og ugift kvinde Rasmine Kirstine Petersen, 24, Ellinge, født 25.12.1844 i Tjustrup, Sjælland
1870, 1904, Lorents Theodor Jørgensen, ungkarl og bagersvend, 28, Ellinge, født 1.12.1841 i Sønderborg ugift kvinde Kristiane Nielsen, 20, født 22.6.1849 i Bækstrup
1870, 2005, Kristen Sørensen, ungkarl, 34, Paarup, født 5.2.1836 i Paarup og Edel Marie Hansen, 33, Paarup, født 6.4.1837 i Fravde
1870, 1609, Lars Sørensen, husmand, 29, Ellinge, født 7.3.1841 Paarup ugift kvinde Kirsten Hansen, 32, Ellinge, født 26.4.1838 i Kogsbølle
1870, 1709, Jørgen Rasmussen, ungkarl, 32, Ferritslev, født 1.1.1838 i Ferritslev ugift kvinde Anne Knudsen, 25, tjenende i Bækstrup, født 18.11.1844 i Rønninge
1871, 1202, Rasmus Jørgensen, gaardmand, 43, Ellinge, født 13.4.1827 i Ellinge ugift kvinde Johanne Marie Nielsen, 27, Ellinge, født 10.2.1844 i Ellinge
1871, 0306, Lars Mogensen, ungkarl og skibstømrer, 27, Ellinge, født 3.3.1844 i Skaarup og pige Maren Dorthea Madsen, 26, Ellinge, født 4.4.1845 i Svenstrup, Kavslunde Sogn
1872, 0504, Hans Nielsen, ungkarl og væver, 25, Paarup, født 12.5.1845 i Paarup og ugift Anne Margrete Hansen, 33, Paarup, født 23.11.1838 i Refsvindinge
1872, 2704, Hans Kristensen, gaardmand, 38, Paarup, født 14.9.1833 i Paarup og pige Anne Marie Hansen, 21, Ellinge, født 10.8.1850 i Ellinge
1872, 1104, Peder Hansen, ungkarl, 38, Paarup, født 15.8.1834 i Skellerup og pige Anne Lisbet Knudsen, 30, Ellinge, født 14.6.1842 i Revsvindinge
1872, 1910, Rasmus Jeppesen, ungkarl, 28, Ellinge, født 29.3.1844 i Biskopstaarup og pige Anne Rasmussen, 33, Ellinge, født 10.5.1839 i Ellinge
1873, 1605, Rasmus Jørgensen, ungkarl og snedker, 30, Bildsø, Stillinge Sogn, Sjælland, født 7.11.1842 i Frørup og ugift Anne Madsen, 23, Ellinge, født 8.10.1849 i Ellinge
1873, 0111, Kristjan Hansen, ungkarl, 29, Bækstrup, født 18.12.1843 i Bækstrup og pige Maren Hansen, 23, Ellinge, født 15.4.1850 i Hudevad By, Rolfsted Sogn
1874, 1111, Rasmus Knudsen, husmand, 31, Bøgebjerg ved Paarup, født 26.3.1843 i Radby, Fravgde Sogn og pige Rebekka Larsen, 31, Bøgebjerg ved Paarup, født 17.4.1843 Rønninge
1874, 2011, Niels Madsen, ungkarl, 24, for tiden tjenende paa Rønninge Søgaard, født 26.9.1850 i Flødstrup og pige Karen Pedersen, 25, Ellinge, født 14.9.1849 i Skellerup
1875, 1707, Lars Sørensen, ungkarl, 33, Englerup, Sonnerup Sogn, Voldborg Herred, Købhavns Amt, født i Ordrup og ugift Karen Johansen, 24, Ellinge, født 6.10.1850 i Ellinge
1876, 0602, Kristian Lorentzen Sørensen, ungkarl og væversvend, 26, Ellinge, født 30.10.1849 i Grelsbyll, Humstrup Sogn, Slesvig og pige Karen Marie Jørgensen, 20, Ellinge, født 15.2.1855 i Kullerup
1876, 0303, Rasmus Hansen, ungkarl, 25, Skalkendrup, født 5.4.1850 i Ullerslev og ugift Anne Katrine Kirstine Kipper, 20, Bøgebjerg ved Paarup, født 29.2.1856 sammesteds
1876, 2804, Poul Andersen, enkemand, husmand og væver, Paarup, født ..11.1813 i Bækstrup og pige Johanne Jensen, Paarup, født 4.6.1837 i Kissendrup, Flødstrup Sogn
1876, 1011, Niels Sørensen, ungkarl, Ellinge, født 8.1.1845 i Saaderup, Skjellerup Sogn og pige Anne Kirstine Hansen, Ellinge, født 23.9.1849 i Ellinge
1876, 2212, Hans Hendrik Hansen, ungkarl og hørsvinger, Paarup, født 9.6.1849 paa Sanderumgaards Mark, Davinde Sogn og pige Ane Sophie Pedersen, Ellinge Mark, født 10.10.1852 i Skjellerup
1876, 0112, Niels Rasmussen, ungkarl og reserveportør, Odense, født 9.3.1849 i Frørup og pige Anna Margarethe Thomsen, Bøgebjerg ved Paarup, født 12.5.1848 sammesteds
1877, 0405, Søren Hansen, ungkarl og husejer, Ellinge, født 13.4.1852 i Skjellerup og pige Maren Madsen, Ellinge, født 8.6.1852 sammesteds
1877, 1412, Niels Hansen Hvid, ungkarl og skomagermester, Lyomskov, født 1.7.1842 paa Munkebo Mark og pige Maren Dorthea Nielsen, Bækstrup, født 2.2.1855 i Gislev
1878, 1907, Hans Jørgensen, husmand, boende paa Ellinge Mark, født 25.1.1830 i Øxendrup og pige Anne Jensen, Ellinge Mark, født 22.3.1848 i Ferritslev
1878, 2011, Hans Peder Hansen, ungkarl, Rønninge Søgaard, født 12.4.1848 i Brylle og pige Margrete Kipper, Bøgebjerg ved Paarup, født 19.9.1847 sammesteds
1878, 2012, Mads Peder Kristensen, ungkarl og væver, Bækstrup, født 22.2.1845 sammesteds og pige Maren Kirstine Rasmussen, Lyomskov, født 25.10.1849 i Frørup
1879, 2203, Peder Christian Mortensen, ungkarl, Rønninge, født 24.7.1856 sammesteds og pige Andersine Pedersen, Ellinge, født 30.5.1857 sammesteds
1879, 2803, Niels Jensen, ungkarl, Kallehavegaard, Ferridslev, født 1.7.1852 og pige Maren Kirstine Rasmussen, Bækstrup, født 24.9.1852
1879, 1804, Peder Hansen, ungkarl, Odense, født 20.2.1853 i Møllegyden, Ullerslev Sogn og pige Elise Karoline Kristensen, Bækstrup, født 10.12.1855 sammesteds
1879, 1306, Knud Knudsen, gaardmand, Ellinge, født 12.6.1847 i Refsvindinge og pige Marie Olsen, Ellinge, født 4.9.1851 paa Saaderup Mark, Kullerup Sogn
1879, 2510, Jens Kristian Pedersen, gaardmand, Maare, født 9.2.1845 sammesteds og pige Anne Katrine Rasmussen, Ellinge, født 2.4.1859 sammesteds
1879, 0312, Rasmus Hansen, ungkarl, Sønderby ved Assens, født 30.4.1851 i Ellinge og pige Birte Marie Kristensen, Bækstrup, født 3.2.1851
1879, 2911, Knud Peder Jakobsen, ungkarl, Ellinge, født 11.10.1851 i Avnslev og Johanne Marie Nielsen, Ellinge, født 10.2.1844
1880, 2102, Anders Madsen, ungkarl, Hjulby, født 1.1.1846 i Flødstrup og Kirsten Hansen, Ellinge Mark, født 26.4.1838 i Kogsbølle
1880, 2205, Rasmus Jørgen Hansen, ungkarl, Paarup, født 16.3.1850 i Revninge og pige Maren Kirstine Sørensen, Paarup, født 8.2.1857 i Skjellerup
1880, 0705, Anders Pedersen, husmand og smed, Havndrup, født 7.9.1842 i Sødinge og pige Karen Henriksen, Ellinge, født 28.2.1847 sammesteds
1880, 2606, Hans Jørgensen, ungkarl, tjenende paa Sanderumgaard, født 4.5.1835 i Sønder Højrup og Frederikke Pedersen, Ellinge, født 28.8.1825 i Skjellerup
1880, 1007, Jens Pedersen, ungkarl, Rynkeby, født 16.11.1848 i Davinde og pige Anne Nielsen, Bøgebjerg ved Paarup, født 30.3.1852 sammesteds
1880, 2210, Lars Kristensen, ungkarl, Thorup, Skamby Sogn, født 1.4.1845 sammesteds og Anne Kirstine Hansen, Ellinge, født 10.2.1852 paa Vindinge Mark
1880, 1809, Anders Pedersen, ungkarl, Ellinge, født 12.6.1851 i Kastel, Herrested Sogn og pige Johanne Frederikke Hansen, Ellinge, født 24.2.1853 sammesteds
1880, 0310, Peder Andersen, ungkarl, Ørbæk, født 20.10.1858 sammesteds og pige Anne Sofie Karoline Jørgensen, Ellinge, født 26.2.1862 sammesteds
1881, 2105, Christen Rasmussen, ungkarl, Rønninge, født 17.2.1757 sammesteds og pige Jørgine Sofie Rasmussen, Ellinge, født 22.11.1859 sammesteds
1881, 2210, Mads Hansen, ungkarl, Bækstrup, født 14.1.1851 sammesteds og pige Nielsine Kirstine Rasmussen, Ellinge, født 21.7.1852 sammesteds
1881, 0810, Knud Johansen, ungkarl, Bækstrup, født 24.3.1855 paa Ellinge Mark og pige Lisbet Sofie Hansen, Bækstrup, født 29.1.1855 sammesteds
1881, 1810, Andreas Mommsen, ungkarl, Skjellerup, født 20.3.1853 sammesteds og pige Maren Jørgensen, Ellinge, født 22.1.1860 sammesteds
1881, 1211, Johannes Andersen, ungkarl og træskomand, Ellinge, født 29.4.1850 sammesteds og pige Petrine Hansen, Ellinge, født 25.9.1858 Sønder Højrup
1881, 0411, Jørgen Andersen, ungkarl, Ørbæk, født 12.6.1853 sammesteds og pige Karen Kirstine Madsen, Paarup, født 11.6.1856 sammesteds
1881, 1211, Niels Hansen, ungkarl og kjøbmand, Sønder Højrup, født 14.2.1849 i Tommerup og pige Kristiane Henriksen, Ellinge, 4.12.1852 født sammesteds. Navneændring til Niels Brethvad iflg. kgl. bevilling ag 27.11.1907
1882, 1404, Jens Larsen, ungkarl, Maare, født 6.4.1848 sammesteds og pige Mette Marie Hansen, Ellinge, født 14.4.1864 paa Ellinge Mark
1882, 0911, Ove Christian Clausen, ungkarl, Herrested, født 1.10.1837 sammesteds og pige Mette Kirstine Olesen, Bækstrup, født 16.1.1853 i Paarup
1882, 2112, Thomas Ankersen Grøn, ungkarl, Bækstrup, født 3.12.1854 Bjært Sogn og pige Christiane Johansen, Bækstrup, født 15.5.1853 sammesteds
1883, 3003, Hans Christian Eriksen, ungkarl, Kilde Mølle, Bækstrup, født 25.12.1857 paa Hundslev Mark og pige Vilhelmine Marie Nielsen, Ellinge, født 14.11.1855 i Kjerteminde