Ellinge, 1845-1883, konfirmerede

Afskrift af kirkebog
Konfirmerede 1845-1883, Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1845, 1. Søndag e. Paaske 30 Marts, Hans Jørgensen, i Skovgaarden. Søn af sognefoged Jørgen Sørensen og Sophie Andersdatter, i Skovgaarden. Født 21.3.1831
1845, 1. Søndag e. Paaske 30 Marts, Lars Rasmussen, i Fiskekjærshuset. Søn af huusmand Rasmus Johansen og Anne Knudsdatter, i Fiskekjærshuset. Født 14.4.1831
1846, 1. Søndag e. Paaske 19 April, Anders Jørgensen, paa Ellinge Mark. Søn af huusmand Jørgen Eskildsen og Gjertrud Rasmusdatter, paa Ellinge Mark. Født 10.11.1831
1846, 1. Søndag e. Paaske 19 April, Rasmus Hansen, i Kilde Mølle. Søn af møller Hans Larsen og Birthe Pedersdatter, i Kilde Mølle. Født 14.4.1832
1846, 1. Søndag e. Paaske 19 April, Hans Nielsen, i Ellinge. Søn af huusmand Niels Hansen og Johanne Mortensdatter, i Ellinge. Født 6.4.1832
1846, Søndagen e. Mikkelsdag 4 October, Hans Nielsen, Ellinge. Søn af gaardmand Niels Hansen og Anne Rasmusdatter, i Ellinge. Født 30.6.1832
1847, 1. Søndag e. Paaske 11 April, Hans Christensen, i Ellinge. Søn af huusmand og væver Christen Stephansen og Margrethe Hansdatter, i Ellinge. Født 31.10.1832
1847, 1. Søndag e. Paaske 11 April, Rasmus Madsen, i Lyomskovgaarden. Søn af gaardmand Mads Stephansen og Karen Nielsdatter, i Lyomskovgaarden. Født 5.4.1833
1847, 1. Søndag e. Paaske 11 April, Niels Jørgensen, i Ellinge. Søn af gaardmand Jørgen Andersen og  Anne Knudsdatter, i Ellinge. Født 26.1.1833
1847, Søndag e. Mikkelsdag 3 October, Hans Christensen, i Paarup. Søn af gaardmand Christen Pedersen og afdøde Maren Hansdatter, i Paarup. Født 14.9.1833
1847, Søndag e. Mikkelsdag 3 October, Hans Christian Hansen, paa Paarup Mark. Søn af huusmand Hans Rasmussen og Dorthe Christiansdatter, paa Paarup Mark. Født 12.8.1833
1848, 1. Søndag e. Paaske 30 April, Peder Jørgensen, paa Ellinge Mark. Søn af huusmand Jørgen Eskildsen og Gjertrud Rasmusdatter, paa Ellinge Mark. Født 30.4.1834
1848, 1. Søndag e. Paaske 30 April, Søren Sørensen, paa Ellinge Mark. Søn af gaardmand Søren Hansen og Mette Kirstine Sørensdatter, i Mosegaarden paa Ellinge Mark. Født 13.3.1834
1849, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Hans Hansen, i Ellinge By. Søn af skolelærer og kirkesanger Lars Hansen og Mette Kirstine Jensen, i Ellinge. Født 10.7.1835
1849, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Christian Hansen, Kilde Mølle. Søn af møller Hans Larsen og Birthe Pedersdatter, Kilde Mølle. Født 1.4.1835
1849, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Niels Jørgensen, i Ellinge Bye. Søn af gaardmand Jørgen Andersen og Anne Knudsdatter, i Ellinge. Født 30.5.1835
1849, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Anders Rasmussen, i Ellinge Bye. Søn af gaardmand Rasmus Stephansen og Johanne Hintsesdatter, i Ellinge. Født 4.7.1835
1849, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Mads Nielsen, i Paarup. Søn af huusmand Niels Hansen og Maren Hansdatter, af Paarup. Født 15.5.1835
1849, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Jens Madsen, paa Ellinge Mark. Søn af gaardmand Mads Nielsen og Cathrine Nielsdatter, paa Ellinge Mark. Født 13.5.1834
1850, 1. Søndag e. Paaske 7 April, Christen Sørensen, i Paarup. Søn af boelsmand Søren Christensen og Johanne Jensdatter, i Paarup. Født 5.2.1836
1850, 1. Søndag e. Paaske 7 April, Jørgen Pedersen, Paarup Mark. Søn af huusmand Peder Sørensen og Anne Andersen, paa Rønninge Mark. Født 17.10.1835
1850, 1. Søndag e. Paaske 7 April, Niels Pedersen, Ellinge Mark. Søn af huusmand Peder Jensen og afdøde Amalia Hansdatter, Ellinge Mark. Født 9.10.1835
1850, 1. Søndag e. Paaske 7 April, Peder Simonsen, i Paarup. Søn af huusmand Simon Hansen og Anne Pedersdatter, i Paarup. Født 14.3.1836
1851, 1. Søndag e. Paaske 27 April, Stephan Madsen, i Ellinge. Søn af gaardmand Mads Stephansen og afgangne Karen Nielsdatter, i Ellinge. Født 24.1.1837
1851, 1. Søndag e. Paaske 27 April, Stephan Rasmussen, i Ellinge. Søn af gaardmand Rasmus Stephansen og Johanne Hintzesdatter, i Ellinge. Født 4.4.1837
1851, 1. Søndag e. Paaske 27 April, Hans Jørgensen, i Ellinge. Søn af huusmand Jørgen Hansen og Sophie Hedevig Rasmusdatter, i Ellinge. Født 14.4.1837
1852, 1. Søndag e. Paaske 18 April, Hans Hansen, i Bekstrup. Søn af gaardmand Hans Hansen og Anne Rasmusdatter, i Bekstrup. Født 7.10.1837
1852, 1. Søndag e. Paaske 18 April, Frederik Eskild Jørgensen, i Paarup. Søn af huusmand Jørgen Eskildsen og Gjertrud Rasmusdatter, i Ellinge. Født 14.6.1837
1852, 1. Søndag e. Paaske 18 April, Hans Sørensen, i Paarup. Søn af boelsmand Søren Christiansen og Johanne Jensdatter, i Paarup. Født 16.3.1838
1852, 1. Søndag e. Paaske 18 April, Søren Frederiksen, i Bekstrup. Søn af boelsmand Frederik Christensen og Anne Kirstine Hansdatter, i Bekstrup. Født 27.12.1837
1852, 1. Søndag e. Paaske 18 April, Rasmus Nielsen, i Bekstrup. Søn af huusmand Niels Hansen og Anne Kirstine Rasmusdatter, i Bekstrup. Født 1.6.1837
1853, 2. Paaskedag 28 Marts, Hans Madsen, Ellinge Mark. Søn af gaardmand Mads Nielsen og Cathrine Nielsdatter, paa Ellinge Mark. Født 17.7.1838
1853, 2. Paaskedag 28 Marts, Anders Nielsen, Ellinge Mark. Søn af huusmand Niels Pedersen og Lisbet Andersdatter, paa Ellinge Mark. Født 28.10.1838
1853, 2. Paaskedag 28 Marts, Anders Hansen, i Refsvindinge. Søn af huusmand Hans Rasmussen og Dorthe Christiansdatter, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født 21.3.1839
1853, 2. Paaskedag 28 Marts, Hans Pedersen, i Ore, Sønder Næraae Sogn. Søn af Kirsten Nielsdatter, og ungkarl og skrædder Peder Hansen. Født 28.2.1839
1853, 2. Paaskedag 28 Marts, Hans Simonsen, i Paarup. Søn af huusmand Simon Hansen og Anne Pedersdatter, i Paarup. Født 27.2.1839
1854, 1. Søndag e. Paaske 23 April, Rasmus Hansen, i Bekstrup. Søn af gaardmand Hans Hansen og Anne Rasmusdatter, i Bekstrup. Født 21.4.1840
1854, 1. Søndag e. Paaske 23 April, Povel Pedersen, i Ellinge. Søn af huusmand Peder Jensen og afgangne Amalia Hansdatter. Født 1.1.1840
1854, 1. Søndag e. Paaske 23 April, Jesper Hansen, i Ellinge. Søn af huusmand Hans Pedersen (som døde 2 dage før confirmationen) og Anne Margrethe Jespersdatter, i Ellinge. Født 17.1.1840
1855, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Rasmus Christensen, i Ellinge. Søn af huusmand og smed Christen Jespersen og Maren Rasmusdatter, i Ellinge. Født 29.12.1840
1855, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Hans Madsen, i Ellinge. Søn af gaardmand Mads Stephansen og afgangne Karen Nielsdatter, i Ellinge. Født 21.3.1841
1855, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Lars Sørensen, i Ellinge. Søn af huusmand Søren Pedersen og Maren Jespersdatter, i Ellinge. Født 23.2.1841
1855, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Rasmus Hansen, i Refsvindinge. Søn af indsidder Hans Rasmussen og Sidsel Gregersdatter, i Refsvindinge. Født 8.5.1841
1855, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Lars Sørensen, i Paarup. Søn af afgangne boelsmand Søren Christensen og Johanne Jensdatter, i Paarup. Født 7.3.1841
1855, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Hans Andersen, i Birkum. Søn af gaardmand Anders Nielsen og Sidsel Rasmusdatter, i Birkum, Fraugde Sogn. Født 10.6.1840
1855, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Christian Frisch, i Bekstrup, Ellinge Sogn. Søn af indsidder og klodsemager Niels Frisch og Anne Sophie Christensdatter, i Ellinge. Født 30.3.1839
1855, Søndag e. Mikkelsdag 17 s.e.Trint. 30 September, Hans Olsen, i Dalby paa Hindsholm. Søn af Birthe Marie Hansdatter og ungkarl Ole Andersen, i Dalby. Født 27.7.1841
1855, Søndag e. Mikkelsdag 17 s.e.Trint. 30 September, Rasmus Christian Povelsen, i Paarup. Søn af huusmand og væver Povel Andersen og Anne Marie Rasmusdatter, i Paarup. Født 17.7.1841
1855, Søndag e. Mikkelsdag 17 s.e.Trint. 30 September, Peder Nielsen, i Paarup. Søn af indsidder Niels Andersen og Johanne Pedersdatter, paa Bøgebjerg. Født 24.6.1841
1856, 1. Søndag e. Paaske, 30 Marts, Niels Pedersen, i Sønder Næraae. Søn af afgangne huusmand Peder Hansen og afgangne Kirsten Nielsdatter, i Sønder Næraae. Født 12.11.1841
1856, 1. Søndag e. Paaske, 30 Marts, Rasmus Jørgensen, i Ellinge. Søn af huusmand Jørgen Hansen og Sophie Hedevig Rasmusdatter, i Ellinge. Født 19.3.1842
1856, 1. Søndag e. Paaske, 30 Marts, Rasmus Nielsen, i Paarup. Søn af huusmand Niels Hansen og Maren Hansdatter, i Paarup. Født 7.7.1841
1856, Søndag e. Mikkelsdag 5 October, Knud Henriksen, i Ellinge. Søn af huusmand Hendrik Knudsen og Anne Katrine Pedersdatter, i Ellinge. Født 22.8.1842
1856, Søndag e. Mikkelsdag 5 October, Søren Madsen, i Ellinge. Søn af afgangne Mads Sørensen og afgangne Dorthe Hansdatter, i Ellinge. Født 2.6.1842
1857, 1. Søndag e. paaske, 19 April, Niels Hansen, i Skjellerup. Søn af ugift fruentimmer Margrethe Nielsdatter, i Ellinge og iglehandler Hans Rasmussen, fra Brenderup. Født 27.2.1843 i Skjellerup
1857, Søndag e. Mikkelsdag 4 October, Hans Andersen, i Ellinge. Søn af gaardmand Anders Olsen og Kirsten Hansdatter, i Ellinge. Født 6.9.1843
1858, Søndag e. Paaske 11 April, Søren Madsen, i Bekstrup. Søn af aftægtsmand Mads Nielsen og Cathrine Nielsdatter, i Ellinge. Født 18.12.1843
1858, Søndag e. Mikkelsdag 3 October, Niels Rasmussen, i Bekstrup. Søn af gaardmand Rasmus Nielsen og Karen Hansdatter, i Bekstrup. Født 9.7.1844
1858, Søndag e. Mikkelsdag 3 October, Jesper Sørensen, i Ellinge. Søn af huusmand Søren Pedersen og Maren Jespersdatter, paa Ellinge Mark. Født 31.8.1844
1858, Søndag e. Mikkelsdag 3 October, Anders Povelsen, i Paarup. Søn af huusmand og væver Povel Andersen og Anne Marie Rasmusdatter, i Paarup. Født 27.9.1844
1859, Palmesøndag 17 April, Mads Peder Christensen, i Bekstrup. Søn af boelsmand Christen Madsen og Margrethe Sørensdatter, i Bekstrup. Født 22.2.1845
1859, Palmesøndag 17 April, Peder Hansen, i Ellinge. Søn af afgangne smed Hans Pedersen og Anne Margrethe Jespersdatter (nu gift med huusmand muurmester Rasmus Carlsen), i Ellinge. Født 30.11.1844
1859, Palmesøndag 17 April, Rasmus Sørensen, i Paarup. Søn af afgangne boelsmand Søren Christensen og Johanne Jensdatter, i Paarup. Født 29.3.1845
1859, Palmesøndag 17 April, Niels Sørensen, i Saaderup, Skjellerup Sogn. Søn af afgangne Søren Nielsen, i Rynkeby og Abelone Jørgensdatter (nu gift med indsidder Ole Hansen), i Sjælland. Født 8.1.1845
1859, Palmesøndag 17 April, Hans Nielsen, i Bekstrup. Søn af Niels Hansen og Anne Kirstine Rasmusdatter, i Bekstrup. Født 10.3.1845
1859, Palmesøndag 17 April, Peder Sørensen, i Ellinge. Søn af afgangne gaardmand Søren Hansen og Mette Kirstine Sørensdatter (nu gift med gaardmand Søren Hansen), i Ellinge. Født 28.2.1845
1859, 15. Søndag e. Trinitatis 2 October, Niels Madsen, i Ellinge. Søn af gaardmand Mads Stephansen og afgangne Karen Nielsdatter, i Ellinge. Født 19.6.1845
1859, 15. Søndag e. Trinitatis 2 October, Hans Nielsen, i Paarup. Søn af huusmand og væver Niels Nielsen og Karen Rasmusdatter, i Paarup. Født 12.5.1845
1859, 15. Søndag e. Trinitatis 2 October, Peder Thomsen, i Herrested. Søn af huusmand Thomas Hansen og Marie Pedersdatter, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født 18.10.1845
1859, 15. Søndag e. Trinitatis 2 October, Peder Rasmussen, i Ellinge. Søn af gaardmand Rasmus Pedersen og afgangne Anne Sophie, i Ellinge. Født 8.10.1845
1860, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Peder Christian Knudsen, i Bekstrup. Søn af huusmand Knud Pedersen og Karen Olsdatter, i Paarup. Født 2.4.1846
1860, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Rasmus Christiansen, i Paarup. Søn af huusmand Christian Knudsen og Johanne Rasmusdatter, i Paarup. Født 9.12.1845
1860, 17. Søndag e. Trinitatis 30 September, Henrik Hansen, i Saaderup, Kullerup Sogn. Søn af huusmand Hans Hansen og Mette Kirstine Larsen, i Saaderup, Kullerup Sogn. Født 19.8.1846
1860, 17. Søndag e. Trinitatis 30 September, Mads Christensen, i Ellinge. Søn af huusmand og smed Christen Jespersen og Maren Rasmusdatter, i Ellinge. Født 20.6.1846
1860, 17. Søndag e. Trinitatis 30 September, Peder Hansen, i Birkum, Fraugde Sogn. Søn af huusmand og slagter Hans Pedersen og Dorothea Jørgensen, i Ellinge. Født 5.6.1846
1860, 17. Søndag e. Trinitatis 30 September, Ole Andersen, i Ellinge. Søn af gaardfæster Anders Olsen og Kirsten Hansdatter, i Ellinge. Født 26.5.1846
1861, 1. Søndag e. Paaske 7 April, Søren Christensen, i Bækstrup. Søn af boelsmand Christen Madsen og Margrethe Sørensdatter, i Bækstrup, Ellinge Sogn. Født 27.3.1847
1861, Søndag e. Mikkelsdag 6 October, Christen Hansen, i Ellinge. Søn af ugift fruentimmer Anne Christensdatter, i Ellinge og afgangne Hans Henningsen, paa Holkenhavn. Født 24.10.1847
1861, Søndag e. Mikkelsdag 6 October, Rasmus Andersen, i Bekstrup. Søn af indsidder Anders Winther Zachariesen og Caroline Christiane Margrethe Hansdatter, i Ellinge. Født 3.11.1847
1861, Søndag e. Mikkelsdag 6 October, Rasmus Nielsen, Ravndrup, Giislev Sogn. Søn af afgangne indsidder Niels Rasmussen, Ravndrup, Giislev Sogn og Maren Pedersdatter (nu gift med jordløs huusmand Niels Rasmussen), i Bekstrup. Født 24.6.1847
1862, 1. Søndag e. Paaske 27 April, Rasmus Nielsen, i Skovballe. Søn af huusmand Niels Rasmussen og afgangne Kirstine Marie Poulsdatter, i Bækstrup. Født 13.1.1848
1862, 1. Søndagen e. Paaske 27 April, Jørgen Hansen, i Ellinge. Søn af gaardmand Hans Rudolf Jakobsen og Anne Jørgensdatter, i Ellinge. Født 28.4.1848
1862, 1. Søndagen e. Paaske 27 April, Peter Christian Andersen, i Paarup. Søn af indsidder og væver Anders Rasmussen og Else Margrete Bjerring, i Ellinge. Født 17.2.1848
1862, 1. Søndag e. Paaske 27 April, Johan Peter Jørgensen, i Refsvindinge. Søn af ugift Laurine Hansdatter, i Odense og ungkarl Christian Jørgensen, dengang i Refsvindinge. Født 11.3.1848
1862, 16. Søndag e. Trinitatis 5 Oktober, Søren Hansen, i Saaderup, Skjellerup Sogn. Søn af boelsmand Hans Sørensen og Maren Larsdatter, i Saaderup. Født 19.6.1848
1862, 16. Søndag e. Trinitatis 5 Oktober, Hans Rasmussen, i Ellinge. Søn af gaardfæster Rasmus Pedersen og afgangne Anne Sophie Hansdatter, i Ellinge. Født 11.7.1848
1863, 1. Søndag e. Paaske 12 April, Peter Petersen, Haderslev i Sønder Jylland. Søn af afgangne sadelmager Andreas Georg Petersen og Marie Charlotte f. Schwensen, i Haderslev. Født 22.4.1848
1863, 1. Søndag e. Paaske 12 April, Ludvig Johan Enevold Christoffersen, i Ellinge. Søn af huusmand og væver Enevold Christoffersen og Martha Kirstine Brandrup, i Ellinge. Født 31.3.1849
1863, 18. Søndag e. Trinitatis 4 Oktober, Søren Christian Boserup, i Veggerslev By og Sogn ved Grenaa. Søn af ugift fruentimmer Johanne Lovise Nielsen og ungkarl og landmand Poul Henrik Boserup, paa Slemminggaard i Enslev Sogn ved Grenaa. Født 25.7.1849 i Rønninge
1863, 18. Søndag e. Trinitatis 4 Oktober, Andreas David Hjerming Andersen, i Paarup. Søn af indsidder og vvæer Anders Rasmussen og Else Margrete Bjerring, i Paarup. Født 21.10.1849
1863, 18. Søndag e. Trinitatis 4 Oktober, Hans Rasmussen, i Ellinge. Søn af boelsmand Rasmus Thomsen og Anne Kirstine Rasmusdatter, i Ellinge. Født 27.7.1849
1863, 18. Søndag e. Trinitatis 4 Oktober, Rasmus Johansen, i Skjellerup. Søn af indsidder Johan Rasmussen og Frederikke Pedersdatter, i Ellinge. Født 24.5.1849
1863, 18. Søndag e. Trinitatis 4 Oktober, Hans Jørgensen, i Ellinge. Søn af afgangne boelsmand Jørgen Rasmussen og Mette Katrine Hansdatter (nu gift med bolsmand Jørgen Pedersen), i Ellinge. Født 5.9.1849
1864, 2. Søndag e. Fasten 21 Februar, Jens Frederik Kipper, paa Bøgebjerg ved Paarup. Søn af husmand Frederik Christian Kipper og Anne Marie Christensdatter, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født 11.2.1850
1864, 2. Søndag e. Fasten 21 Februar, Hans Christian Henriksen, i Paarup, Ellinge Sogn. Søn af nuværende husmand Henrik Frederik Nielsen og Maren Hansdatter, i Kappedrup, Rolfsted Sogn. Født 29.4.1850
1864, 2. Søndag e. Fasten 21 Februar, Johannes Andersen, i Ellinge. Søn af gaardmand Anders Olsen og Kirsten Hansdatter, i Ellinge. Født 29.4.1850
1864, 19. Søndag e. Trinitatis 2 Oktober, Knud Rasmussen, i Ellinge. Søn af gaardmand Rasmus Pedersen og afgangne Anne Sofie Hansdatter, i Ellinge. Født 5.10.1850
1864, 19. Søndag e. Trinitatis 2 Oktober, Karl Sofus Hansen, paa Saaderup Mark, Skjellerup Sogn. Søn af almisselem Hans Madsen og Karen Karlsdatter, i Paarup. Født 26.8.1850
1865, 1. Søndag e. Paaske 23 April, Mads Hansen, i Bækstrup. Søn af gaardmand Hans Hansen og Anne Rasmusdatter, i Bækstrup. Født 14.1.1851
1865, 1. Søndag e. Paaske 23 April, Frederik Kristjan Klavsen, i Bækstrup. Søn af husmand Klavs Frederiksen og Laurine Kirstine Hansdatter, i Bækstrup. Født 19.2.1851
1865, 1. Søndag e. Paaske 23 April, Rasmus Jørgensen, i Ellinge. Søn af afdøde bolsmand Jørgen Rasmussen og Mette Katrine Hansdatter (nu gift med bolsmand Jørgen Pedersen), i Ellinge. Født 5.1.1851
1865, 1. Søndag e. Paaske 23 April, Rasmus Hansen, i Ellinge. Søn af husmand Hans Johansen og Frederikke Mortensdatter, i Ellinge. Født 30.4.1851
1865, 1. Søndag e. Paaske 23 April, Søren Hansen, i Ellinge. Søn af afdøde fattiglem Hans Nielsen og Lisbet Sørensdatter, i Ellinge. Født 5.4.1851
1865, 1. Søndag e. Mikkelsdag 1 Oktober, Anders Hansen, i Bækstrup. Søn af husmand Hans Rasmussen og Sidsel Andersdatter, i Bækstrup. Født 19.8.1851
1865, 1. Søndag e. Mikkelsdag 1 Oktober, Rasmus Johan Kjærulff, i Vindinge. Søn af husmand og smed Frederik Karl Kristjan Kjærulff og Marie Rasmussen, i Paarup. Født 15.8.1851
1866, 1. Søndag e. Paaske 8 April, Jørgen Karl Rasmussen, i Marslev. Søn af ugift fruentimmer Abelone Madsdatter, i Marslev og Rasmus Jørgensen. Født 5.12.1851
1866, 1. Søndag e. Paaske 8 April, Lars Kristjan Nielsen, i Ellinge. Søn af afdøde bolsmand Niels Larsen og Karen Knudsdatter, i Ellinge. Født 25.4.1852
1866, 1. Søndag e. Paaske 8 April, Jørgen Hansen, i Saaderup, Skellerup Sogn. Søn af indsidder Hans Madsen og Karen Karlsdatter, i Paarup. Født 13.1.1852
1866, 18. Søndag e. Trinitatis 30 Sept, Søren Vinther Andersen, i Bækstrup. Søn af indsidder Anders Zakariasen Vinther og Karoline Kristiane Margrete Hansdatter, i Ellinge. Født 13.5.1852
1866, 18. Søndag e. Trinitatis 30 Sept, Kristian Andreas Markussen, i Bækstrup. Søn af husmand og murmester Markus Rasmussen og Sofie Jakobsdatter, i Bækstrup. Født 15.7.1852
1867, 16. Søndag e. Trinitatis 6 Oktober, Kristian Povelsen Brandrup Kristoffersen, i Ellinge. Søn af husmand og væver Enevold Kristoffersen og Martha Kirstine Brandrup, i Ellinge. Født 11.7.1853
1867, 16. Søndag e. Trinitatis 6 Oktober, Mads Madsen, i Ellinge. Søn af afdøde gaardmand Mads Sørensen og Kirstine Rasmusdatter, i Ellinge. Født 2.8.1853
1867, 16. Søndag e. Trinitatis 6 Oktober, Jørgen Sørensen, i Ellinge. Søn af ugift fruentimmer Mette Katrine Olesdatter og kromand Søren Jørgensen, i Ellinge (forældrene senere viede). Født 10.10.1853
1867, 16. Søndag e. Trinitatis 6 Oktober, Niels Andersen, i Ellinge. Søn af gaardmand Anders Olsen og Kirsten Hansdatter, i Ellinge. Født 31.8.1853
1868, 1. Søndag e. Paaske 19 April, Niels Hansen, Oure. Søn af ugift fruentimmer Johanne Nielsdatter, i Oure og gaardmand Hans Nielsen, i Ellinge. Født 27.3.1854
1868, 1. Søndag e. Paaske 19 April, Hans Peder Larsen, i Paarup. Søn af husmand Lars Hansen og Lavrine Pedersdatter, i Paarup. Født 26.1.1854
1868, 1. Søndag e. Paaske 19 April, Lars Kristiansen, i Paarup. Søn af husmand Kristian Knudsen og Johanne Rasmusdatter, i Paarup. Født 19.4.1854
1868, 1. Søndag e. Paaske 19 April, Jens Andersen, i Søllinge. Søn af ugift fruentimmer Maren Larsdatter, i Tarup og Anders Kristian Jensen, i Søllinge, nu husmand paa Bøgebjerg ved Paarup. Født 26.3.1854
1868, 17. Søndag e. Trinitatis 4 Oktober, Niels Rasmussen, i Ellinge. Søn af gaardmand Rasmus Pedersen og Ane Sofie Hansdatter, i Ellinge. Født 5.7.1854
1868, 17. Søndag e. Trinitatis 4 Oktober, Hans Kristian Sørensen, i Rønninge. Søn af daglejer Søren Hansen, i Allerup og Marie Kristiansdatter, i Hundslev, Kølstrup Sogn. Født 9.6.1854
1869, 1. Søndag e. Paaske 4 April, Knud Johansen, paa Ellinge Mark. Søn af husmand og væver Johan Knudsen og Else Marie Knudsdatter, i Bækstrup. Født 24.3.1855
1869, 1. Søndag e. Paaske 4 April, Mads Rasmussen, i Ellinge. Søn af gaardmand Rasmus Hansen og Anne Margrete Madsdatter, i Ellinge. Født 12.3.1855
1869, 1. Søndag e. Paaske 4 April, Lars Klavsen, i Bækstrup. Søn af husmand og tømmermand Klavs Frederiksen og Lavrine Kirstine Hansdatter, i Bækstrup. Født 21.3.1855
1869, 1. Søndag e. Paaske 4 April, Rasmus Jakobsen, paa Bøgebjerg ved Paarup. Søn af ugift fruentimmer Anne Frederiksdatter, paa Bøgebjerg ved Paarup og væversvend Jakob Rasmussen, i Bækstrup. Født 10.4.1855
1869, 19. Søndag e. Trinitatis 3 Oktober, Jakob Sofus Sørensen, i Ellinge. Søn af gaardmand Søren Jørgensen og Mette Katrine Olsdatter, i Ellinge. Født 13.5.1855
1869, 19. Søndag e. Trinitatis 3 Oktober, Hans Bendiksen, i Skellerup. Søn af ugift fruentimmer Anne Bendiksdatter, i Biskoptaarup i Skellerup Sogn og soldat Niels Nielsen, i Rendsborg. Født 12.9.1855
1869, 19. Søndag e. Trinitatis 3 Oktober, Hans Hansen, i Bønderskov, Saaderup Mark, Skellerup Sogn. Søn af husmand Hans Madsen og Karen Karlsdatter, i Paarup. Født 28.7.1855
1870, 1. Søndag e. Paaske 24 April, Rasmus Rasmussen, i Ellinge. Søn af bolsmand Rasmus Thomsen og Anne Kirstine Rasmusdatter, i Ellinge. Født 1.2.1856
1870, 1. Søndag e. Paaske 24 April, Hans Jørgen Hansen, paa Hundtofte Mark, Stenstrup Sogn. Søn af husmand Hans Pedersen og Marie Ottosdatter, i Ellinge. Født 3.11.1855
1870, 1. Søndag e. Paaske 24 April, Lars Thomsen, paa Bøgebjerg ved Paarup. Søn af husmand Thomas Hansen og Marie Pedersdatter, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født 5.4.1856
1870, 1. Søndag e. Paaske 24 April, Kristen Findsen, i Paarup. Søn af husmand Find Povlsen og Karen Kristensdatter, i Paarup. Født 11.3.1856
1870, 1. Søndag e. Paaske 24 April, Rasmus Kristensen, paa Refsvindinge Mark. Søn af gaardmand Kristen Rasmussen og Mette Kirstine Danielsen, paa Refsvindinge Mark. Født 2.11.1855
1870, 16. Søndag e. Hellig Trefoldighed, Jørgen Jensen, i Ellinge. Søn af husmand Jens Steffensen og Karen Jørgensdatter, i Ellinge. Født 2.12.1855
1870, 16. Søndag e. Hellig Trefoldighed, Peder Pedersen, i Sentved, Ørbæk Sogn. Søn af ugift Ane Knudsen, i Sentved, Ørbæk Sogn og ungkarl Jens Pedersen, i Sentved. Født 13.8.1856
1870, 16. Søndag e. Hellig Trefoldighed, Thomas Kristian Karlsen, i Paarup. Søn af ugift Ane Ovesdatter, i Paarup og ungkarl Karl Borchenius, i Villumstrup (forældrene siden gift, nu boende i Skellerup). Født 7.5.1856
1870, 16. Søndag e. Hellig Trefoldighed, Knud Nielsen, i Ellinge. Søn af afdøde husmand Niels Larsen og Karen Knudsdatter, i Ellinge. Født 8.5.1856
1871, 1. Søndag e. Paaske 16 April, Rasmus Hansen, i Paarup. Søn af husmand Hans Rasmussen og Anne Kirstine Nielsdatter, i Ellinge. Født 26.11.1856
1871, 1. Søndag e. Paaske 16 April, Kristian Andersen, i Ellinge. Søn af afdøde husmand Anders Olsen og Kirsten Hansdatter, i Ellinge. Født 6.4.1857
1871, 1. Søndag e. Paaske 16 April, Ole Hansen, i Bønderskov, Saaderup Mark, Skellerup Sogn. Søn af husmand Hans Madsen og Karen Karlsdatter, i Paarup. Født 12.4.1857
1871, 17. Søndag e. Hellig Trefoldighedsfest, Hans Johansen, i Ellinge. Søn af husmand og væver Johan Knudsen og Else Marie Knudsdatter, i Bækstrup. Født 20.5.1857
1871, 17. Søndag e. Hellig Trefoldighedsfest, Hans Rasmussen (hedder iflg. kgl. bevilling Hans Rasmussen Kildegaard), i Ellinge. Søn af gaardmand Rasmus Hansen og Anne Margrete Madsdatter, i Ellinge. Født 16.5.1857
1871, 17. Søndag e. Hellig Trefoldighedsfest, Anders Andersen, i Skellerup. Søn af indsidder og væver Anders Rasmussen og Margrete Biering, i Paarup. Født 1.9.1857
1871, 17. Søndag e. Hellig Trefoldighedsfest, Hans Johansen, i Ellinge. Søn af husmand Johan Pedersen og Ane Sofie Hansdatter, i Ellinge. Født 25.10.1857
1872, 1. Søndag e. Paaske 7 April, Kristen Hansen, i Ellinge. Søn af husmand Hans Kristensen og Anne Rasmusdatter, i Ellinge. Født 4.3.1858
1872, 1. Søndag e. Paaske 7 April, Lars Rasmussen, i Bækstrup. Søn af afdøde husmand Rasmus Madsen og Mette Kirstine Larsdatter, i Bækstrup. Født 8.4.1858
1872, 19. Søndag e. Hellig Trofoldighedsfest, Hans Andreas Andreasen, i Paarup. Søn af gaardmand Hans Andreasen og afdøde Mette Marie Olsen, i Paarup, Mette Marie Olsen. Født 5.6.1858
1872, 19. Søndag e. Hellig Trofoldighedsfest, Jens Markussen, i Bækstrup. Søn af husmand og murmester Markus Rasmussen og Sofie Jakobsdatter, i Bækstrup. Født 7.7.1858
1872, 19. Søndag e. Hellig Trofoldighedsfest, Rasmus Madsen, i Ellinge. Søn af husmand Mads Rasmussen og Kristiane Knudsdatter, i Ellinge. Født 8.10.1858
1872, 19. Søndag e. Hellig Trofoldighedsfest, Mads Findsen, i Paarup. Søn af husmand Find Povlsen og Karen Kristiansdatter, i Paarup. Født 3.10.1858
1873, Søndag e. Paaske 20 April, Niels Kristian Nielsen, i Svendborg. Søn af karetmager Jørgen Nielsen og Sidsel Rasmussen, i Ellinge. Født 1.2.1859
1873, Søndag e. Hellig Trefoldigheds Fest, Niels Olsen, i Ellinge. Søn af husmand Ole Nielsen og Margrete Kristensdatter, i Bækstrup. Født 9.5.1859
1873, Søndag e. Hellig Trefoldigheds Fest, Frederik Nielsen, i Bækstrup. Søn af indsidder Niels Rasmussen og Maren Pedersdatter, i Bækstrup. Født 25.6.1859
1873, Søndag e. Hellig Trefoldigheds Fest, Anton Hansen, paa Bøgebjerg ved Paarup. Søn af husmand Hans Madsen og Karen Karlsdatter, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født 6.6.1859
1874, Søndagen e. Paaske 12 April, Rasmus Karl Vilhelm Rasmussen, i Lyomskov i Ellinge. Søn af gaardmand Hans Rasmussen og Maren Sørensen, i Lyomskov. Født 27.3.1860
1874, Søndagen e. Paaske 12 April, Anton Frederiksen, i Kragelund i Herrested. Søn af ugift Anne Frederiksdatter, i Ellinge og væver Jakob Rasmussen, i Refsvindinge. Født 19.3.1860
1874, Søndagen e. Paaske 12 April, Rasmus Peder Andreasen, i Paarup. Søn af gaardmand Hans Andreasen og afdøde Mette Marie Olsen, Paarup. Født 27.4.1860
1874, Søndagen e. Paaske 12 April, Rasmus Klavsen, i Bækstrup. Søn af husmand og tømmermand Klavs Frederiksen og Lavrine Kirstine Hansdatter, i Bækstrup. Født 24.4.1860
1874, Søndagen e. Paaske 12 April, Niels Hansen, i Ellinge. Søn af husmand Hans Rasmussen og Anne Kirstine Nielsdatter, i Ellinge. Født 17.5.1860
1874, Søndagen e. Paaske 12 April, Hans Peder Hansen, i Ellinge. Søn af ugift Anne Kirstine Andersen, i Ellinge og tjenestekarl Niels Hansen, paa Julsbjerg. Født 2.5.1860
1874, 8. Søndag e. Hellig Trefoldigheds Fest, Rasmus Hansen, i Bækstrup. Søn af husmand Hans Rasmussen og Sidsel Andersdatter, i Bækstrup. Født 27.8.1860
1874, 8. Søndag e. Hellig Trefoldigheds Fest, Frederik Konrad Kjærulf, i Paarup. Søn af husmand Karl Kristian Kjærulf og Marie Rasmussen, i Paarup. Født 18.8.1860
1874, 8. Søndag e. Hellig Trefoldigheds Fest, Hans Peder Hansen, i Ellinge. Søn af husmand Rasmus Hansen og Dorthea Pedersdatter, i Ellinge. Født 26.7.1860
1875, 1. Søndag e. Paaske 4 April, Sofus Peder Nielsen, i Svendborg. Søn af karetmager Jørgen Nielsen og Sidsel Rasmussen, i Ellinge. Født 9.2.1861
1875, 1. Søndag efter Paaske 4 April, Niels Peder Rasmussen, i Bækstrup. Søn af gaardmand Rasmus Peder Mogensen og Karen Kirstine Nielsdatter, i Bækstrup. Født 22.2.1861
1875, 1. Søndag efter Paaske 4 April, Rasmus Knudsen, paa Paarup Mark. Søn af ugift Anne Rasmusdatter, i Paarup og ungkarl Rasmus Knudsen, paa Rønninge Søgaard. Født 11.3.1861
1875, 1. Søndag efter Paaske 4 April, Hans Karl Knudsen, i Ellinge. Søn af husmand og væver Peder Knudsen og Mette Andersdatter, i Ellinge. Født 4.4.1861
1875, 1. Søndag efter Paaske 4 April, Jørgen Madsen, paa Ellinge Mark. Husmand Mads Povlsen og Johanne Sofie Jørgensdatter, paa Ellinge Mark. Født 8.4.1861
1875, 0310, Lars Peder Johansen, paa Ellinge Mark. Søn af husmand Anders Johansen og Maren Frandsdatter, paa Ellinge Mark. Født 26.1.1860
1875, 0310, Ole Madsen, i Lyomskov. Søn af indsidder Mads Olsen og Kirsten Rasmusdatter, i Bækstrup. Født 29.1.1861
1875, 0310, Kristen Peder Kristensen, i Paarup. Søn af gaardmand Hans Kristensen og Karen Rasmusdatter, i Paarup. Født 11.8.1861
1875, 0310, Karl Frands Johansen, paa Ellinge Mark. Søn af husmand Anders Johansen og Maren Frandsdatter, paa Ellinge Mark. Født 22.8.1861
1875, 0310, Rasmus Hansen, i Ellinge. Søn af gaardmand Hans Hansen og Karen Kristensdatter, i Ellinge. Født 2.9.1861
1876, 2304, Henrik Elias Kristian Jakobsen, i Odense. Søn af ugift Anne Kirstine Henriksen, i Odense og tjenestekarl Niels Kristian Jakobsen, i Odense. Født 15.2.1862
1876, 0110, Rasmus Johan Rasmussen, paa Ellinge Mark. Søn af gaardmand Rasmus Hansen og Anne Margrete Madsdatter, paa Ellinge Mark. Født 1.5.1862
1876, 0110, Julius Hansen Petersen, Tanderup, Snejbjerg Sogn i Jylland. Søn af gjæstgiver Jørgen Gottfredsen Pedersen og Abellone f. Jensen, i Ellinge. Født 16.5.1862
1876, 0110, Niels Peder Nielsen, i Bækstrup. Søn af indsidder Niels Rasmussen og Maren Pedersdatter, i Bækstrup. Født 8.8.1862
1877, 0804, Mads Rasmussen, i Bækstrup. Søn af husmand og væver Rasmus Madsen og Mette Kirstine Larsdatter, i Bækstrup. Født 27.4.1863
1877, 3009, Jørgen Karl Madsen, i Ellinge. Søn af gaardmand Steffen Madsen og Sidsel Jørgensen, i Ellinge. Født 19.6.1863
1877, 3009, Knud Madsen, i Ellinge. Søn af tidligere gaardmand og nu husmand Mads Rasmussen og Christiane Knudsdatter, i Ellinge. Født 28.6.1863
1877, 3009, Rasmus Kristensen, i Paarup. Søn af gaardmand Hans Kristensen og Karen Rasmusdatter, i Paarup. Født 29.8.1863
1877, 3009, Jens Frederik Larsen, i Paarup. Søn af husmand og tækkemand Lars Hansen og Laurine Pedersdatter, i Paarup. Født 23.9.1863
1877, 3009, Hans Kjærulf, i Paarup. Søn af husmand og smed Frederik Karl Kristian Kjærulf og Marie Rasmussen, i Paarup. Født 16.11.1863
1878, 1404, Knud Peder Knudsen, i Ellinge. Søn af husmand og væver Peder Knudsen og Mette Andersdatter, i Ellinge. Født 30.12.1863
1878, 1404, Anders Eriksen, i Bækstrup. Søn af husmand Erik Andersen og Marie Rasmusdatter, i Bækstrup. Født 11.2.1864
1878, 1404, Hans Henrik Jørgensen, i Revninge. Søn af husmand Anders Jørgensen og Anne Sofie Rasmusdatter, i Paarup. Født 7.3.1864
1878, 1404, Frederik Karl Kristian Sørensen, i Ellinge. Søn af møller Søren Jørgensen og Mette Katrine Olsdatter, i Ellinge. Født 10.5.1864
1878, 0610, Frits Vilhelm Petersen, paa Tanderupgaard. Søn af gjæstgiver og tidl. mejeriforpagter paa Tanderup i Snejbjerg Sogn-Hammerup Herred Jørgen Gottfredsen Petersen og Abellone f. Jensen. Født 15.3.1864
1878, 0610, Hans Laurids Hansen, i Ellinge. Søn af gaardmand Hans Nielsen og Laurine Hansen, i Ellinge. Født 13.8.1864
1878, 0610, Rasmus Hansen, i Ellinge. Søn af husmand Hans Christensen og Anne Rasmusdatter, i Ellinge. Født 15.10.1864
1879, 2004, Hans Julius Pedersen, i Saaderup. Søn af husmand og skrædder Christian Pedersen og Anne Marie Jensdatter, i Saaderup. Født 17.12.1864
1879, 2004, Lars Kristian Hansen, i Ellinge. Søn af husmand Rasmus Hansen og Anne Dorthea Pedersdatter, i Ellinge. Født 6.3.1865
1879, 0510, Hans Peder Madsen, paa Ellinge Mark. Søn af indsidder Mads Olsen og Kirsten Rasmusdatter, i Bækstrup. Født 6.11.1865
1880, 0404, Hans Thomas Karl Kristian Madsen, paa Ellinge Mark. Søn af husmand Mads Rasmussen og Kristiane Knudsdatter, paa Ellinge Mark. Født 17.3.1866
1880, 0404, Rasmus Rasmussen, i Østerlunde, Lunde Sogn, Odense Amt. Søn af husmand Hans Rasmussen og Trine Madsen, tidligere Østerlunde, nu i Paarup. Født 8.4.1866
1880, 0310, Niels Nielsen, i Ellinge. Søn af ugnkarl og nu indsidder Hans Nielsen, i Ellinge og ugift Anne Katrine Nielsen (senere ægteviede). Født 8.7.1866
1880, 0310, Peder Kristen Pedersen, paa Paarup Mark. Søn af husmand og væver Mads Pedersen og Gjertrud Kristensen, paa Paarup Mark. Født 6.10.1866
1880, 0310, Hans Peder Frederiksen, i Ellinge. Søn af Anne Frederiksdatter, i Ellinge Hospital. Født 28.11.1866
1881, 2404, Hans Christian Andersen, paa Bøgebjerg. Søn af husmand Anders Christian Jensen og Kirsten Pliniusdatter, paa Bøgebjerg. Født 17.1.1867
1881, 2404, Hans Christian Hansen, i Ellinge. Søn af gaardmand Hans Hansen og Karen Christensdatter, i Ellinge. Født 24.3.1867
1881, 0210, Hans Christian Christensen, i Ellinge. Søn af husmand og sognefoged Steffen Christensen og Johanne Marie Madsen, i Ellinge. Født 22.5.1867
1881, 0210, Hans Jørgen Mikkelsen, i Skjellerup. Søn af indsidder Mikkel Hansen og Karen Marie Jørgensen, i Skjellerup. Født 7.9.1867
1881, 0210, Jørgen Hansen Jørgensen, i Ellinge. Søn af gaardmand Hans Jørgensen og Else Marie Hansdatter, i Ellinge. Født 15.9.1867
1881, 0210, John Andreasen, i Paarup. Søn af gaardmand Hans Andreassen og Karen Kirstine Jensen, i Paarup 23.9.1867
1882, 1604, Hans Christian Larsen, i Rolfsted. Søn af husmand og snedker Niels Christian Larsen og Karen Jørgensen, i Rolfsted. Født 2.11.1867
1882, 1604, Morten Erik Mortensen, i Bækstrup. Søn af husmand Jens Mortensen og Anne Knudsen, i Bækstrup. Født 8.12.1867
1882, 1604, Jørgen Martinus Mortensen, paa Mullerup Mark. Søn af arbeidsmand Anders Mortensen, i Odense og Johanne Kirstine Hansen. Født 25.1.1868
1882, 1604, Mads Peder Andreas Madsen, i Lyomskovgaard. Søn af gaardmand Niels Madsen og Annesine Elise Pedersen, Lyomskovgaard paa Ellinge Mark. Født 27.1.1868
1882, 0110, Hans Hansen, i Ellinge. Søn af gaardmand Rasmus Hansen og Rebekka Rasmusdatter, i Ellinge. Født 20.7.1868
1882, 0110, Hans Peder Hansen, i Ellinge. Søn af husmand og tømrer Hans Rasmussen og Anne Kirstine Nielsdatter, i Ellinge. Født 21.7.1868
1882, 0110, Christen Christoffer Pedersen, i Paarup. Søn af husmand Mads Pedersen og Gjertrud Christensen, i Paarup. Født 12.8.1868
1882, 0110, Lars Frederik Sørensen, i Bækstrup. Søn af gaardmand Niels Sørensen og Marie Karoline Larsen, i Bækstrup. Født 15.9.1868
1882, 0110, Peder Anton Hansen, i Ellinge. Søn af gaardmand Hans Nielsen og Laurine Hansen, i Ellinge. Født 17.10.1868
1883, 0104, Hans Peder Marcus Sørensen, i Ellinge. Søn af husmand Lars Sørensen og Ane Kirstine Hansen Hvid, Ellinge. Født 10.12.1868
1883, 0104, Jørgen Peder Madsen, i Paarup. Søn af husmand og væver Mads Pedersen og Kirsten Jørgensen, i Paarup. Født 16.12.1868
1883, 0104, Søren Nikolaj Sørensen, i Vindinge. Søn af afdøde husmand og tidligere avlsbestyrer i Vindinge Lars Sørensen og Anne Margrete Nielsen, Ellinge. Født 21.1.1869
1883, 0104, Karl Emil Pedersen, i Ellinge. Søn af ugift Sofie Lovise Frisch, i Ellinge og ungkarl Peder Pedersen, Gudme i Eskildstrup. Født 17.2.1869
1883, 0104, Rasmus Mortensen, paa Mullerup Mark, Flødstrup Sogn. Søn af tidligere indsidder Anders Mortensen og Johanne Kirstine Hansen, Mullerup Mark. Født 18.2.1869
1845, Søndagen e. Paaske 30 Marts, Maren Nielsdatter, i Ellinge. Datter af gaardmand Niels Hansen og Anne Rasmusdatter, i Ellinge. Født 20.11.1830
1845, Søndagen e. Paaske 30 Marts, Maren Madsdatter, i Lyomskovgaarden. Datter af gaardmand Mads Stephansen og Karen Nielsdatter, i Lyomskovgaarden. Født 16.3.1831
1845, Søndagen e. Paaske 30 Marts, Karen Rasmusdatter, i Ellinge. Datter af gaardmand Rasmus Stephansen og Johanne Hintzesdatter, i Ellinge. Født 11.11.1830
1845, Søndagen e. Paaske 30 Marts, Anne Kirstine Christensdatter, i Paarup. Datter af gaardmand Christen Pedersen og afdøde Maren Hansdatter, i Paarup. Født 4.3.1831
1845, Søndagen e. Paaske 30 Marts, Maren Christensdatter, i Møllegaardshuset. Datter af aftægtsmand Christen Nielsen og Margrethe Christensdatter, i Møllegaardshuset. Født 29.3.1831
1845, Søndagen e. Mikkelsdag, Jensine Hansen, i Ellinge. Datter af skolelærer Hansen og Mette Kirstine Jensen, i Ellinge. Født 16.4.1831
1845, Søndagen e. Mikkelsdag, Anne Sophie Hansdatter, i Hestehaugegaarden. Datter af gaardmand Hans Rudolph Jacobsen og afdøde Anne Marie Andersdatter, i Hestehaugegaarden. Født 24.9.1831
1845, Søndagen e. Mikkelsdag, Anne Kirstine Nielsdatter, i Paarup. Datter af huusmand og væver Niels Nielsen og Karen Rasmusdatter, i Paarup. Født 5.5.1831
1845, Søndagen e. Mikkelsdag, Anne Sørensdatter, i Mosegaarden. Datter af gaardmand Søren Hansen og Mette Kirstine Sørensdatter, i Mosegaarden. Født 7.5.1831
1845, Søndagen e. Mikkelsdag, Gjertrud Pedersdatter, paa Paarup Mark. Datter af huusmand Peder Johansen og Mette Jacobsdatter, paa Paarup Mark. Født 15.5.1831
1845, Søndagen e. Mikkelsdag, Anne Cathrine Sophie Larsdatter, i Bøgebjershuset. Datter af huusmand og skrædder Lars Jacobsen og Sidsel Danielsdatter, i Bøgebjerghuset. Født 15.4.1831
1845, Søndagen e. Mikkelsdag, Caroline Dorothea Faber Petersen, i Møllevaadshuset. Datter af fruentimmer Sophie Rasmusdatter (nu er gift med huusmand Jørgen Hansen), i Møllevaadshuset og Niels Christian Petersen, tjener paa Ravnfeldt. Født 7.5.1831
1846, 1. Søndag e. Paaske 19 April, Sidsel Hansen, i Bekstrup, Datter af afdøde boelsmand Hans Jensen og afdøde Kirsten Nielsdatter, i Eiby. Født 13.10.1831
1846, 1. Søndag e. Paaske 19 April, Lisbeth Sophie Jørgensdatter, i Cathrinebjerggaarden. Datter af gaardmand Jørgen Hansen og Johanne Rasmusdatter, i Kathrinebjerggaarden. Født 25.4.1832
1847, 1. Søndag e. Paaske 11 April, Rebekke Rasmusdatter, i Ellinge. Datter af gaardmand Rasmus Stephansen og Johanne Hintzesdatter, i Ellinge. Født 3.3.1833
1847, 1. Søndag e. Paaske 11 April, Maren Knudsdatter, i Nøisomhedshuset. Datter af boelsmand og væver Knud Hansen og Christine Christensdatter, i Nøisomhedshuset. Født 18.3.1833
1847, 1. Søndag e. Paaske 11 April, Kirsten Rasmusdatter, i Paarup. Datter af fruentimmer Mette Kirstine Thomasdatter og afdøde ungkarl Rasmus Christensen, i Tvidevadsgaarden. Født 12.1.1833
1847, 1. Søndag e. Paaske 11 April, Gjertrud Christensdatter, i Allebrohusene, Datter af boelsmand Kristen Nielsen og Maren Justesdatter, i Allebrohusene. Født 6.11.1832
1847, 1. Søndag e. Paaske 11 April, Karen Nielsdatter, i Ellinge. Datter af fruentimmer Margrethe Nielsdatter og møllersvend Hans Hansen, i Elmelund Mølle. Født 4.4.1833
1847, 1. Søndag e. Paaske 11 April, Johanne Frisch, i Bekstrup. Datter af huusmand Niels Frisch og afdøde Dorthea Cathrine Sørensen, i Bekstrup. Født 27.11.1832
1847, Søndagen e. Mikkelsdag, Pauline Hansen, i Ellinge. Datter af skolelærer Hansen og Mette Kirstine Jensen, i Ellinge. Født 18.7.1833
1847, Søndagen e. Mikkelsdag, Maren Kirstine Hansdatter, i Kilde Mølle. Datter af møller Hans Larsen og Birthe Pedersdatter, i Kilde Mølle. Født 27.9.1833
1847, Søndagen e. Mikkelsdag, Maren Larsdatter, i Ellinge. Datter af Sidsel Olesdatter og ungkarl Lars Hansen, fra Veirup. Født 27.6.1833
1848, 1. Søndag e. Paaske 30 April, Anne Margrethe Hansdatter, paa Ellinge Mark. Datter af huusmand og tømmermand Hans Pedersen og Maren Pedersdatter, paa Ellinge Mark. Født 15.6.1834
1848, 1. Søndag e. Paaske 30 April, Dorthe Jensdatter, i Paarup. Datter af gaardmand Jens Rasmussen og Gjertrud Christophersdatter, i Paarup. Født 23.6.1834
1848, 1. Søndag e. Paaske 30 April, Anne Marie Larsdatter, Skjellerup Mark. Datter af huusmand Lars Jacobsen og Sidsel Davidsdatter, i Bøgebjerghuse. Født 28.11.1833
1849, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Anne Nielsdatter, i Ellinge. Datter af gaardmand Niels Hansen og Anna Rasmusdatter, i Ellinge. Født 17.10.1834
1849, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Anne Jørgensdatter, paa Ellinge Mark. Datter af gaardmand Jørgen Hansen og Johanne Rasmusdatter, paa Ellinge Mark. Født 16.9.1834
1849, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Else Marie Hansdatter, Ellinge Mark. Datter af gaardmand Hans Rudolf Jacobsen og Anne Marie Andersdatter, Ellinge Mark. Født 5.6.1834
1849, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Karen Frederiksdatter, paa Bekstrup Mark. Datter af boelsmand Frederik Kristensen og Anne Kirstine Hansdatter, paa Bekstrup Mark. Født 28.4.1835
1849, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Ane Kirstine Henriksdatter, Paarup Mark. Datter af huusmand Henrik Nielsen og Anne Olesdatter, paa Paarup Mark. Født 17.7.1835
1849, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Karen Marie Nielsen, paa Bekstrup Mark. Datter af huusmand Niels Hansen og Anne Kirstine Rasmusdatter, paa Bekstrup Mark. Født 28.1.1835
1849, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Maren Christensdatter, i Allebrohusene. Datter af huusmand Christen Nielsen og Maren Justesdatter, i Allebrohusene. Født 24.4.1835
1849, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Anne Rasmusdatter. Datter af huusmand Rasmus Johansen og Anne Knudsdatter, paa Bøgebjerg. Født 2.7.1835
1849, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Johanne Marie Nielsdatter, Ellinge. Datter af huusmand Niels Hansen og Johanne Mortensdatter, af Ellinge By. Født 26.3.1835
1849, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Anne Jensdatter, i Ellinge. Datter af huusmand og bødker Jens Christensen og Anne Kirstine Pedersdatter, Ellinge. Født 16.4.1835
1850, 1. Søndag e. Paaske 7 April, Karen Christensdatter, i Paarup. Datter af gaardmand Christen Pedersen og afdøde Maren Hansdatter, i Paarup. Født 3.1.1836
1850, 1. Søndag e. Paaske 7 April, Karen Frederiksdatter, paa Bekstrup Mark. Datter af gaardmand Frederik Frederiksen og Kirsten Madsdatter, paa Bekstrup Mark. Født 26.11.1835
1850, 1. Søndag e. Paaske 7 April, Anne Kirstine Andersen, i Ellinge. Datter af fruentimmer Dorthe Jørgensdatter og ungkarl Anders Madsen. Stedfader huusmand og slagter Hans Pedersen, i Ellinge. Født 11.2.1836
1850, 1. Søndag e. Paaske 7 April, Anne Marie Andersen, i Ellinge Datter af fruentimmer Dorthe Jørgensdatter og ungkarl Anders Madsen. Stedfader huusmand og slagter Hans Pedersen, i Ellinge. Født 11.2.1836
1851, 1. Søndag e. Paaske 27 April, Maren Kirstine Hansen, paa Bøgebjerg ved Paarup. Datter af huusmand Hans Rasmussen og Dorthe Christensdatter, paa Bøgebjerg. Født 21.8.1836
1851, 1. Søndag e. Paaske 27 April, Sidsel Pedersen, i Ellinge. Datter af huusmand Peder Jensen og afgangne Annalie Hansdatter, i Nyrodstedet ved Ellinge. Født 4.12.1836
1852, 1. Søndag e. Paaske 18 April, Sophie Hansen, i Ellinge. Datter af skolelærer og kirkesanger Lars Hansen og Mette Kirstine Jensen, i Ellinge. Født 30.8.1837
1852, 1. Søndag e. Paaske 18 April, Laurine Hansen, Kilde Mølle. Datter af møller Hans Larsen og Birthe Pedersdatter, i Kilde Mølle ved Bekstrup. Født 1.11.1837
1852, 1. Søndag e. Paaske 18 April, Johanne Jørgensen, i Ellinge. Datter af gaardmand Jørgen Hansen og Johanne Rasmusdatter, i Ellinge. Født 31.1.1838
1852, 1. Søndag e. Paaske 18 April, Elisabeth Nielsen, i Paarup. Datter af huusmand Niels Nielsen og Karen Rasmusdatter, i Paarup. Født 19.5.1837
1852, 1. Søndag e. Paaske 18 April, Anne Jørgensen, i Ellinge. Datter af gaardmand Jørgen Andersen og Anne Knudsdatter, i Ellinge. Født 19.11.1837
1852, 1. Søndag e. Paaske 18 April, Maren Hansen, i Ellinge. Datter af huusmand og tømmermand Hans Pedersen og Anne Jespersdatter, i Ellinge. Født 16.10.1837
1852, 1. Søndag e. Paaske 18 April, Elise Jensen, i Ellinge. Datter af huusmand og bødker Jens Christensen og Anne Katrine Pedersdatter, i Ellinge. Født 17.5.1837
1853, 2. Paaskedag 28 Marts, Anne Kirstine Henriksen, i Ellinge. Datter af huusmand Henrik Knudsen og Anne Cathrine Pedersdatter, i Ellinge. Født 1.5.1839
1853, 2. Paaskedag 28 Marts, Mette Marie Olsen, i Paarup. Datter af fruentimmer Birthe Marie Hansdatter og ungkarl Ole Andersen, af Dalby paa Hindsholm. Født 20.2.1839
1853, 2. Paaskedag 28 Marts, Pouline Povelsen, i Paarup. Datter af huusmand og væver Povel Andersen og Anne Marie Rasmusdatter, i Paarup. Født 7.11.1838
1853, 2. Paaskedag 28 Marts, Kirsten Frederiksen, i Bekstrup. Datter af huusmand Frederik Frederiksen og Kirsten Madsdatter, i Bekstrup. Født 7.5.1839
1854, 1. Søndag e. Paaske 23 April, Johanne Susanne Hansen, i Ellinge. Datter af kirkesanger og skolelærer Lars Hansen og Mette Kirstine Jensen, i Ellinge. Født 20.6.1839
1854, 1. Søndag e. Paaske 23 April, Anne Rasmussen, i Ellinge. Datter af gaardmand Rasmus Sørensen og Anne Marie Jørgensdatter, i Ellinge. Født 10.5.1839
1854, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Christense Nielsen, i Ellinge. Datter af afgangne huusmand Niels Hansen og Johanne Mortensdatter, i Ellinge. Født 5.5.1839
1854, 1. Søndag e. Paaske 23 April, Kirsten Rasmussen, i Bekstrup. Datter af gaardmand Rasmus Nielsen og Karen Hansdatter, i Bekstrup. Født 12.10.1839
1854, 1. Søndag e. Paaske 23 April, Johanne Jensen, i Paarup. Datter af gaardmand Jens Rasmussen og Gjertrud Christoffersdatter, i Paarup. Født 14.8.1839
1854, 1. Søndag e. Paaske 23 April, Karen Sørensdatter, i Ellinge. Datter af afgangne gaardmand Søren Hansen og Mette Kirstine Sørensdatter (nu gift med Søren Hansen) i Ellinge. Født 6.12.1839
1854, 1. Søndag e. Paaske 23 April, Anne Cathrine Nielsen, i Rønninge. Datter af Maren Dorthe Rasmusdatter (nu gift med jordløs huusmand Peder Andersen) i Ellinge og Niels Hansen, af Rynkeby. Født 18.4.1840
1855, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Johanne Catrine Jørgensen, i Ellinge. Datter af gaardmand Jørgen Andersen og Anne Knudsdatter, i Ellinge. Født 28.5.1840
1855, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Sidsel Jørgensen, i Ellinge. Datter af gaardmand Jørgen Hansen og Johanne Rasmusdatter, i Ellinge. Født 25.10.1840
1855, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Anne Hansen, i Lamdrup, Vindinge Sogn. Datter af huusmand og slagter Hans Pedersen og Dorthe Jørgensdatter, i Ellinge. Født 22.9.1840
1855, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Maren Madsen, i Ellinge. Datter af aftægtsgaardmand Mads Nielsen og Katrine Nielsdatter, i Ellinge. Født 15.1.1841
1855, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Marie Christensen, i Paarup. Datter af huusmand Christen Nielsen og Maren Justesdatter, i Paarup. Født 26.8.1840
1855, Søndagen e. Mikkelsdag 17. Søndag e. Trin., Laurine Kirstine Hansen, i Ellinge. Datter af skolelærer og kirkesanger Lars Hansen og Mette Kirstine Jensen, i Ellinge. Født 28.10.1841
1855, Søndagen e. Mikkelsdag 17. Søndag e. Trin., Anne Marie Rasmussen, i Bekstrup. Datter af gaardmand Rasmus Nielsen og Karen Hansdatter, i Bekstrup. Født 13.10.1841
1856, Søndag e. Paaske 30 Marts, Anne Catrine Hansen, paa Bøgebjerg ved Paarup. Datter af huusmand Hans Rasmussen og Dorthe Christiansdatter, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født 24.6.1842
1856, Søndag e. Paaske 30 Marts, Anne Dorthe Nielsen, paa Maareskov i Herrested Sogn. Datter af huusmand Niels Hansen og Anne Kirstine Rasmusdatter, i Bekstrup. Født 8.4.1842
1856, Søndagen e. Mikkelsdag 5 October, Karen Kirstine Simonsen, i Paarup, Ellinge Sogn. Datter af huusmand Simon Hansen og Anne Pedersdatter, i Paarup. Født 31.10.1842
1857, Første Søndag e. Paaske 19 April Anne Kirstine Rasmussen, i Ellinge. Datter af gaardmand Rasmus Pedersen og afgangne Anne Sophie Hansdatter, i Ellinge. Født 7.2.1843
1857, 1. Søndag e. Paaske 19 April, Maren Christensen, i Ellinge. Datter af huusmand og smed Christen Jespersen og Maren Rasmusdatter, i Ellinge. Født 16.2.1843
1857, Søndagen e. Mikkelsdag 4 October, Frederikke Hansen, i Ellinge. Datter af skolelærer og kirkesanger Lars Hansen og Mette Kirstine Jensen, i Ellinge. Født 15.6.1843
1857, Søndagen e. Mikkelsdag 4 October, Maren Hansen, Lamdrup, Vindinge Sogn. Datter af huusmand og slagter Hans Pedersen og Dorthea Jørgensdatter, i Ellinge. Født 26.7.1843
1857, Søndagen e. Mikkelsdag 4 October, Ane Marie Nielsen, i Paarup. Datter af huusmand Niels Hansen og Maren Hansdatter, i Paarup. Født 2.5.1843
1858, Søndagen e. Paaske 11 April, Johanne Marie Nielsen, i Ellinge. Datter af huusmand Niels Knudsen og Ane Catrine Larsdatter, i Ellinge. Født 10.2.1844
1858, Søndagen e. Paaske 11 April, Johanne Marie Jørgensen, i Ellinge. Datter af huusmand og skrædder Jørgen Eskildsen og Gjertrud Rasmusdatter, i Ellinge. Født 9.1.1844
1858, Søndagen e. Paaske 11 April, Marie Kirstine Eriksen, i Ullerslev. Datter af indsidder Erik Andersen og Kirsten Hansdatter, i Bekstrup. Født 8.4.1844
1858, 18. Søndag e. Trinitatis 3 October, Anne Marie Jørgensen, i Ellinge. Datter af huusmand Jørgen Hansen og Sophie Hedvig Rasmusdatter, i Ellinge. Født 14.10.1844
1858, 18. Søndag e. Trinitatis 3 October, Johanne Margrethe Knudsen, i Bekstrup. Datter af huusmand Knud Pedersen og Karen Olsdatter, i Paarup. Født 8.8.1844
1858, 18. Søndag e. Trinitatis 3 October, Dorthea Jensen, i Paarup. Datter af afgangne slagter Jens Fred. Snever og Birthe Marie Hansdatter, i Rønninge. Født 14.5.1844
1858, 18. Søndag e. Trinitatis 3 October, Johanne Marie Andersen, i Paarup. Datter af væver og indsidder Anders Rasmussen og Else Margrethe Bjerring, i Skjellerup. Født 23.5.1844
1858, 18. Søndag e. Trinitatis 3 October, Sophie Louise Frisch, i Bekstrup. Datter af indsidder Niels Frisch og Anne Sophie Christensdatter, i Ellinge. Født 15.6.1844
1859, Palmesøndag 17 April, Rasmine Kirstine Petersen, i Hammershuus i Tjustrup Sogn i Sjælland. Datter af forhen gartner Christen Pedersen, paa Rønningegaard og den senere med hende gifte Jensine Jensen, som nu boer i Skjellerup. Født 25.12.1844
1859, Palmesøndag 17 April, Anne Kirstine Clausen, i Rønninge. Datter af huusmand og tømmermand Claus Frederiksen og den senere med ham gifte Laurine Kirstine Hansdatter, i Bekstrup. Født 21.2.1845
1859, Palmesøndag 17 April, Grethe Hansen, i Refsvindinge. Datter af huusmand Hans Olsen og Johanne Marcusdatter, i Ellinge (Lyomskov). Født 7.4.1845
1859, 15. Søndag e. Trinitatis 2. October, Anne Kirstine Nielsen, paa Bøgebjerg ved Paarup. Datter af indsidder Niels Andersen og Johanne Pedersdatter, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født 29.6.1845
1860, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Anne Marie Madsen, i Paarup. Datter af indsidder Mads Olsen, paa Ellinge Mark og afdøde Maren Pedersdatter, i Paarup. Født 1.2.1846
1860, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Anne Kathrine Jørgensen, i Vindinge. Datter af afgangne huusmand Jørgen Stephansen og Anne Dinesdatter, paa Vindinge Mark. Født 14.41846
1860, 1. Søndag e. Paaske 15 April, Maren Andersen, i Paarup. Datter af indsidder og væver Anders Rasmussen og Else Margrethe Bjerring, i Ellinge. Født 20.11.1845
1860, 17. Søndag efter Trinitatis 30 September, Anne Marie Pedersen, i Skallerød, Birkende Sogn. Datter af indsidder Peder Andersen og Marie Dorthea Rasmussen, i Ellinge. Født 28.5.1846
1861, 1. Søndag e. Paaske 7 April, Karen Henriksen, i Ellinge. Datter af huusmand Henrik Knudsen og Anne Kathrine Pedersdatter, i Ellinge. Født 28.2.1847
1861, 1. Søndag e. Paaske 7 April, Anne Margrethe Eriksen, paa Rønningesøgaard. Datter af indsidder Erik Andersen og Kirsten Hansdatter, i Ellinge. Født 14.2.1847
1861, Søndagen efter Mikkelsdag 6 October, Margrethe Kipper, paa Bøgebjerg. Datter af huusmand Frederik Kipper og Anne Marie Christensdatter, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født 19.9.1847
1861, Søndagen e. Mikkelsdag 6 October, Jensine Jørgensen, i Ellinge. Datter af huusmand og skræder Jørgen Eskildsen og Gjertrud Rasmusdatter, i Ellinge. Født 24.5.1847
1861, Søndagen e. Mikkelsdag 6 October, Birthe Marie Pedersen, i Frue Sogn i Odense. Datter af huusmand Peder Rasmussen og Johanne Frederikke Andersdatter, i Saaderup, Skjellerup Sogn. Født 6.8.1847
1861, Søndagen e. Mikkelsdag 6 October, Maren Kathrine Madsen, i Paarup. Datter af indsidder Mads Olsen og Maren Pedersdatter, i Ellinge. Født 17.9.1847
1861, Søndagen e. Mikkelsdag 6 October, Karen Marie Nielsen, i Ellinge. Datter af huusmand Niels Larsen og Karen Knudsdatter, i Ellinge. Født 19.10.1847
1862, Søndag e. Paaske 27 April, Anne Jørgensen, i Rønninge. Datter af afgangne boelsmand Jørgen Rasmussen og Mette Kathrine Hansdatter (nu gift med boelsmand Jørgen Pedersen), i Ellinge. Født 13.12.1847
1862, Søndag e. Paaske 27 April, Karen Dorthea Madsen, i Ellinge. Datter af afgangne gaardmand Mads Sørensen og Kirstine Rasmusdatter, i Ellinge. Født 17.4.1848
1862, 16. Søndag e. Trinitatis 5 October, Anne Margrethe Thomsen, paa Bøgebjerg ved Paarup. Datter af huusmand Thomas Hansen og Marie Pedersdatter, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født 12.5.1848
1862, 16. Søndag e. Trinitatis 5 October, Johanne Hansen, i Hudevad. Datter af huusmand og væver Hans Poulsen og Laurine Dorthea Madsdatter, i Hudevad, Rolfsted Sogn. Født 29.8.1848
1862, 16. Søndag e. Trinitatis 5 October, Anne Margrethe Sørensen, i Ellinge. Datter af husmand Søren Pedersen og afgangne Maren Jespersdatter, i Ellinge. Født 27.9.1848
1863, Første Søndag efter Paaske 12 April, Anne Christensen, i Bækstrup. Datter af bolsmand Christen Madsen og Margrete Sørensdatter, i Bækstrup, Ellinge Sogn. Født 23.2.1849
1863, 18. Søndag e. Trinitatis 4 Oktober, Christiane Nielsen, i Bækstrup. Datter af husmand Niels Hansen og Anne Kirstine Rasmusdatter, i Bækstrup. Født 22.6.1849
1863, 18. Søndag e. Trinitatis 4 Oktober, Karen Kirstine Andersen, i Bækstrup. Datter af indsidder Anders Vinther Zakariasen og Caroline Christiane Margrete Hansdatter, i Ellinge. Født 17.6.1849
1863, 18. Søndag e. Trinitatis 4 Oktober, Anne Madsen, i Ellinge. Datter af gaardmand Mads Rasmussen og Christiane Knudsdatter, i Ellinge. Født 8.10.1849
1863, 18. Søndag e. Trinitatis 4 Oktober, Sidsel Marie Hansen, i Purreskov, Bovense Sogn. Datter af husmand Hans Larsen og Kirstine Pliniusdatter, paa Bøgebjerg. Født 30.9.1849
1863, 18. Søndag e. Trinitatis 4 Oktober, Anne Kirstine Hansen, i Ellinge. Datter af husmand Hans Johansen og Frederikke Mortensdatter, i Ellinge. Født 23.9.1849
1864, 2. Søndag i Fasten 21 Februar, Maren Hansen, i Hudvad By, Rolfsted Sogn. Datter af gaardmand Hans Henriksen og Sidsel Nielsdatter, i Hudvad Bye, Rolfsted Sogn. Født 15.4.1850
1864, 2. Søndag i Fasten 21 Februar, Karen Johansen, i Davinde By og Sogn. Datter af husmand Johan Jespersen og Dorthea Sørensdatter, Davinde By og Sogn. Født 24.11.1849
1864, 2. Søndag i Fasten 21 Februar, Maren Rasmussen, i Ellinge. Datter af husmand og væver Rasmus Madsen og Mette Kirstine Larsdatter, i Bækstrup. Født 15.11.1849
1864, 19. Søndag e. Trinitatis 2 Oktober, Karen Johansen, i Ellinge By og Sogn. Datter af indsidder Johan Svendsen og afdøde Kirstine Nielsdatter, i Ellinge. Født 6.10.1850
1864, 19. Søndag e. Trinitatis 2 Oktober, Anne Marie Hansen, i Hestehavegaarden i Ellinge. Datter af gaardmand Hans Rudolf Jakobsen, Hestehavegaarden i Ellinge. Født 10.8.1850
1864, 19 Søndag efter Trinitatis 2 Oktober, Maren Nielsen, i Paarup, Ellinge Sogn. Datter af ugift fruentimmer Anne Kristensdatter, i Paarup og tjenestekarl Niels Pedersen, i Skellerup Præstegaard. Født 23.10.1850
1864, 19. Søndag efter Trinitatis 2 Oktober, Inger Karoline Rasmussen, i Saaderup, Kullerup Sogn. Datter af ugift fruentimmer Maren Mafsdatter og ungkarl Rasmus Karlsen, i Saaderup, Kullerup Sogn (nu husmand i Ellinge). Født 8.9.1850
1864, 19. Søndag efter Trinitatis 2 Oktober, Anne Kirstine Rasmussen, i Ravndrup, Gislev Sogn. Datter af indsidder Niels Rasmussen og Maren Pedersdatter, i Bækstrup. Født 14.1.1850
1865, 1. Søndag e. Paaske 23 April, Oveline Kristine Jørgensen, i Ellinge. Datter af husmand Jørgen Hansen og afdøde Sofie Hedevig Rasmusdatter, i Ellinge. Født 10.2.1851
1865, 1. Søndag e. Paaske 23 April, Andrea Karoline Rasmussen, i Vindinge. Datter af ugift fruentimmer Marie Jørgensen, i Ellinge og ungkarl Rasmus Hansen, i Vindinge. Født 10.12.1850
1865, 1. Søndag e. Paaske 23 April, Anne Margrete Findsen, Bønderskov, Skellerup Sogn. Datter af husmand og væver Find Povlsen og Karen Kristensdatter, i Paarup. Født 17.4.1851
1865, 1. Søndag e. Paaske 23 April, Birte Marie Kristensen, i Bækstrup. Datter af bolsmand Kristen Madsen og Margrete Sørensdatter, i Bækstrup. Født 3.2.1851
1865, 1. Søndag e. Paaske 23 April, Karen Madsen, i Paarup. Datter af indsidder Mads Olsen og Maren Pedersdatter, i Ellinge. Født 22.12.1850
1865, 16. Søndag e. Trinitatis 1 Oktober, Karen Marie Larsen, paa Paarup Mark. Datter af husmand Lars Hansen og Laurine Pedersdatter, paa Paarup Mark. Født 1.6.1851
1865, 16. Søndag e. Trinitatis 1 Oktober, Klara Jensine Andersen, i Paarup. Datter af indsidder Anders Rasmussen og Else Margrete Bjerring, i Paarup. Født 12.8.1851
1866, 1. Søndag e. Paaske 8 April, Maren Kirstine Pedersen, i Røjrup, Rønninge Sogn. Datter af afdøde husmand Peder Andersen og Maren Dorthea Rasmussen, i Ellinge. Født 29.12.1851
1866, 1. Søndag e. Paaske 8 April, Anne Nielsen, paa Bøgebjerg ved Paarup. Datter af husmand Niels Hansen og Maren Rasmusdatter, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født 30.3.1852
1866, 1. Søndag e. Paaske 8 April, Johanne Kirstine Hansen, paa Bøgebjerg ved Paarup. Datter af afdøde husmand Hans Larsen og Kirsten Pliniusdatter, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født 16.4.1852
1866, 1. Søndag e. Paaske 8 April, Anne Kirstine Jensen, i Ellinge. Datter af husmand og væver Jens Mathiasen og afdøde Karoline Marie Nielsdatter, i Ellinge. Født 16.4.1852
1866, 1. Søndag e. Paaske 8 April, Anne Dorthea Johansen, i Saaderup, Kullerup Sogn. Datter af husmand Johan Larsen og Karen Sofie Mortensdatter, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født 31.12.1851
1866, 18. Søndag e. Trinitatis 30 September, Maren Madsen, i Ellinge. Datter af husmand Mads Rasmussen og Kristiane Knudsdatter, i Ellinge. Født 8.6.1852
1866, 18. Søndag e. Trinitatis 30 September, Kristiane Henriksen, i Ellinge. Datter af husmand og træskomand Henrik Knudsen og Anne Katrine Pedersdatter, i Ellinge. Født 4.9.1852
1866, 18. Søndag e. Trinitatis 30 September, Maren Kirstine Rasmussen, i Bekstrup. Datter af gaardmand Rasmus Peder Mogensen og Karen Kirstine Nielsdatter, i Bækstrup. Født 24.9.1852
1866, 18. Søndag e. Trinitatis 30 Sept, Nielsine Kirstine Rasmussen, i Ellinge. Datter af bolsmand Rasmus Thomsen og Anne Kirstine Rasmusdatter, i Ellinge. Født 21.7.1852
1866, 18. Søndag e. Trinitatis 30 September, Maren Dortea Madsen, i Ellinge. Datter af husmand Mads Povelsen og Johanne Jørgensdatter, i Ellinge. Født 24.9.1852
1866, 18. Søndag e. Trinitatis 30 September, Anne Sofie Pedersen, i Skellerup. Datter af afdøde ugift fruentimmer Erike Sofie Rasmusdatter, af Skellerup og soldat Peder Nielsen, i Rendsborg. Født 10.10.1852
1867, Palmesøndag 14 April, Mette Kirstine Olsen, i Paarup. Datter af husmand Ole Nielsen og Margrete Kristiansdatter, i Bækstrup. Født 16.1.1853
1867, 18. Søndag e. Trinitatis 30 September, Martine Kristiane Klavsen, i Bækstrup. Datter af husmand Klavs Frederiksen og Lavrine Kirstine Hansdatter, i Bækstrup. Født 19.2.1853
1867, 18. Søndag e. Trinitatis 30 September, Johanne Frederikke Hansen, i Ellinge. Datter af husmand Hans Johansen og Frederikke Mortensdatter, i Ellinge. Født 24.2.1853
1867, 18. søndag e. Trinitatis 30 September, Karen Marie Rasmussen, paa Kolbjerg Mark i Vissenbjerg Sogn. Datter af ugift fruentimmer Kirsten Rasmudatter, af Kolbjerg Mark, Vissenbjerg Sogn og husmand Niels Hansen Pedersen, af Sprattenborg i Vissenbjerg Sogn. Født 7.4.1853
1867, 16. Søndag e. Trinitatis 6 Oktober, Kristiane Johansen, i Ellinge. Datter af husmand Johan Knudsen, i Bækstrup og ugift fruentimmer Else Marie Knudsdatter (siden viede), i Ellinge. Født 15.5.1853
1867, 16. Søndag e. Trinitatis 6 Oktober, Karen Hansen, i Ellinge. Datter af husmand Hans Kristensen og Anne Rasmusdatter, i Ellinge. Født 24.9.1853
1867, 16. Søndag e. Trinitatis 6 Oktober, Marie Rasmussen, i Bækstrup. Datter af afdøde husmand og væver Rasmus Madsen og Mette Kirstine Larsdatter, i Bækstrup. Født 8.8.1853
1868, 1. Søndag e. Paaske 19 April, Kirsten Findsen, i Paarup. Datter af husmand Find Povlsen og Karen Kristensdatter, i Mørkekroghuset ved Paarup. Født 13.11.1853
1868, 1. Søndag e. Paaske 19 April, Maren Sofie Katrine Kjærulff, i Paarup. Datter af husmand og smed Karl Kristian Kjærulff og Marie Rasmusdatter, i Paarup. Født 14.4.1854
1868, 1. Søndag e. Paaske 19 April, Sidsel Thomsen, paa Bøgebjerg ved Paarup. Datter af husmand Thomas Hansen og Marie Pedersdatter, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født 6.12.1853
1868, 17. Søndag e. Trinitatis 4 Oktober, Else Marie Hansen, i Ellinge. Datter af afdøde indsidder Hans Nielsen og Lisbet Sørensdatter, paa Ellinge Mark. Født 25.5.1854
1869, 1. Søndag e. Paaske 4 April, Lisbet Sofie Hansen, i Bækstrup. Datter af afdøde gaardmand Hans Hansen og Anne Rasmusdatter, i Bækstrup. Født 29.1.1855
1869, 1. Søndag e. Paaske 4 April, Larsine Hansen, paa Bøgebjerg ved Paarup. Datter af afdøde husmand Hans Larsen og Kirsten Pliniusdatter, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født 1.12.1854
1869, 1. Søndag e. Paaske 4 April, Sara Margrete Madsen, i Ellinge. Datter af husmand Mads Povlsen og Johanne Sofie Jørgensdatter, i Ellinge. Født 27.12.1854
1869, 1. Søndag e. Paaske 4 April, Maren Dortea Nielsen, i Gislev. Datter af indsidder Niels Rasmussen og Maren Pedersdatter, i Bækstrup. Født 2.2.1855
1869, 1. Søndag e. Paaske 4 April, Karen Marie Jørgensen, i Kullerup. Datter af ugift fruentimmer Maren Jørgensen, i Kullerup og Lars Hansen, fra Rynkeby. Født 15.2.1855
1869, 19. Søndag e. Hellig Trefoldighed, Anne Kirstine Jeppesen, i Bækstrup. Datter af ugift fruentimmer Karen Frederiksdatter, i Ellinge og Jeppe Frandsen, i Aarslev. Født 16.10.1855
1869, 19. Søndag e. Hellig Trefoldighed, Sofie Elisabet Hansen, i Aabyskov, Skaarup Sogn. Datter af ugift fruentimmer Dorthea Pedersdatter, i Aabyskov, Skaarup Sogn og Rasmus Hansen, i Ørbæk. Født 21.6.1855
1869, 19. Søndag e. Hellig Trefoldighed, Anne Rasmussen, i Paarup. Datter af husmand Rasmus Kristensen og Andersine Andersen, i Paarup. Født 14.7.1855
1869, 19. Søndag e. Hellig Trefoldighed, Anne Sofie Markussen, i Bækstrup. Datter af husmand og murer Markus Rasmussen og Sofie Jakobsdatter, i Bækstrup. Født 21.9.1855
1870, 1. Søndag e. Paaske 24 April, Elise Karoline Kristensen, i Bækstrup. Datter af bolsmand Kristen Madsen og Margrete Sørensdatter, i Bækstrup. Født 10.12.1855
1870, 1. Søndag e. Paaske 24 April, Ane Katrine Kirstine Kipper, paa Bøgebjerg ved Paarup. Datter af husmand Frederik Kristian Kipper og Ane Marie Kristensdatter, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født 29.2.1856
1870, 1. Søndag e. Paaske 24 April, Mathilde Rasmussen, i Bækstrup. Datter af afdøde husmand og væver Rasmus Madsen og Mette Kirstine Larsdatter, i Bækstrup. Født 1.2.1856
1870, 1. Søndag e. Paaske 24 April, Maren Madsen, i Ellinge. Datter af indsidder Mads Olsen og Kirsten Rasmusdatter, i Ellinge. Født 10.12.1855
1870, 16. Søndag e. Hellig Trefoldighed, Anne Kirstine Larsen, i Paarup. Datter af husmand Lars Hansen og Lavrine Pedersdatter, i Paarup. Født 13.8.1856
1870, 16. Søndag e. Hellig Trefoldighed, Karen Kirstine Madsen, i Paarup. Datter af husmand Mads Pedersen og afdøde Mette Hansdatter, i Paarup. Født 11.7.1856
1871, 1. Søndag e. Paaske 16 April, Johanne Marie Nielsen, i Bækstrup. Datter af husmand Niels Rasmussen og Maren Pedersdatter, i Bækstrup. Født 23.1.1857
1871, 17. Søndag e. Hellig Trefoldighedsfest, Mariane Andersen, i Skellerup. Datter af indsidder og væver Anders Rasmussen og Else Margrete Biering, i Paarup. Født 1.9.1857
1871, 17. Søndag e. Hellig Trefoldighedsfest, Oline Sofie Sørensen, i Ellinge. Datter af bolsmand og møller Søren Jørgensen og Mette Katrine Olesdatter, i Ellinge. Født 7.9.1857
1871, 17. Søndag e. Hellig Trefoldighedsfest, Mette Marie Frederiksen, paa Bøgebjerg ved Paarup. Datter af ugift kvinde Anne Frederiksdatter, i Ellinge og Jakob Rasmussen, i Bækstrup. Født 16.7.1857
1871, 17. Søndag e. Hellig Trefoldighedsfest, Andersine Pedersen, i Ellinge. Datter af afdøde husmand Peder Andersen og Maren Dorthea Rasmusdatter, i Ellinge. Født 30.5.1857
1871, 17. Søndag e. Hellig Trefoldighedsfest, Kristiane Knudsen, i Ellinge. Datter af husmand Peder Knudsen og Mette Andersdatter, i Ellinge. Født 5.10.1857
1872, 1. Søndag e. Paaske 7 April, Agnete Karoline Sallling, i Refsvindinge. Datter af ugift Sidsel Hansdatter, i Refsvindinge og forvalter Frits Salling, af Frederits. Født 10.4.1858
1872, 19. Søndag e. Hellig Trefoldigheds Fest, Karen Marie Rasmussen, i Lyomskov. Datter af bolsmand Hans Rasmussen og Maren Sørensdatter, i Lyomskov. Født 3.5.1858
1872, 19. Søndag e. Hellig Trefoldigheds Fest, Johanne Marie Nielsen, i Ellinge. Datter af ugift Karen Nielsdatter, i Ellinge og Mads Klavsen, i Rudkjøbing. Født 27.5.1858
1872, 19. Søndag e. Hellig Trefoldigheds Fest, Maren Sofie Kristensen, i Ellinge. Datter af ugift Anne Kristensdatter, i Ellinge og Rasmus Hansen, i Holts Mølle. Født 28.10.1858
1872, 19. Søndag e. Hellig Trefoldigheds Fest, Rasmine Madsen, i Lyomskov. Datter af indsidder Mads Olsen og Kirsten Rasmusdatter, i Paarup. Født 10.10.1858
1872, 19. Søndag e. Hellig Trefoldigheds Fest, Petrine Hansen, i Sønder Højrup. Datter af ugift Maren Pedersen, paa Sønder Højrup Mark og tjenestekarl Hans Peder Frandsen, i Brangstrup i Ringe Sogn. Født 25.9.1858
1873, 1. Søndag e. Paaske 20 April, Anne Katrine Rasmussen, i Ellinge. Datter af gaardmand Rasmus Hansen og Anne Margrets Madsdatter, i Ellinge. Født 2.4.1859
1873, 1. Søndag e. Paaske 20 April, Kristine Thomsen, paa Bøgebjerg ved Paarup. Datter af husmand Thomas Hansen og Marie Pedersdatter, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født 7.2.1859
1873, 17. Søndag e. Hellig Trefoldigheds Fest, Kirsten Emilie Knudsen, i Ellinge. Datter af husmand Peder Knudsen og Mette Andersdatter, i Ellinge. Født 22.7.1859
1873, 17. Søndag e. Hellig Trefoldigheds Fest, Maren Kirstine Eriksen, paa Paarup Mark. Datter af husmand og væver Henrik Edvard Ferdinand Eriksen og Kirsten Hansdatter, paa Paarup Mark. Født 26.5.1859
1873, 17. Søndag e. Hellig Trefoldigheds Fest, Jørgine Sofie Rasmussen, i Ellinge. Datter af ugift Karen Jørgensdatter, af Ellinge og ungkarl Peder Rasmussen, i Nørre Lyndelse. Født 22.11.1859
1874, Søndagen e. Paaske 12 April, Maren Jørgensen, i Ellinge. Datter af bolsmand Hans Jørgensen og Else Marie Hansdatter, i Ellinge. Født 22.1.1860
1874, Søndagen e. Paaske 12 April, Anne Hansen, i Ellinge. Datter af gaardmand Hans Nielsen og Lavrine Hansen, i Ellinge. Datter af 25.3.1860
1874, 18. Søndag e. Hellig Trefoldigheds Fest, Marie Petrine Jørgensen, paa Rønninge Mark. Datter af ugift Sofie Rasmussen (datter af indsidder Rasmus Madsen) i Ellinge og ungkarl Jørgen Nielsen, af Næsby. Født 20.8.1860
1875, 1. Søndag e. Paaske 4 April, Jensine Madsen, i Ellinge. Datter af husmand Mads Rasmussen og Kristiane Knudsdatter, i Ellinge. Født 22.12.1860
1875, 1. Søndag e. Paaske 4 April, Maren Hansen, i Ellinge. Datter af husmand Hans Kristensen og Anne Rasmusdatter, paa Ellinge Mark. Født 2.1.1861
1875, 1. Søndag e. Paaske 4 April, Inger Hansen, paa Saaderup Mark. Datter af husmand Hans Madsen og Karen Karlsdatter, i Paarup. Født 15.3.1861
1875, 1. Søndag e. Paaske 4 April, Mette Marie Pedersen, paa Sønder Højrup Mark. Datter af indsidder Peder Klavsen og Maren Bendixdatter, i Ellinge. Født 10.4.1861
1875, 1. Søndag e. Paaske 4 April, Lavrine Hansen, paa Ellinge Mark. Datter af husmand Hans Johansen og Frederikke Mortensdatter, i Ellinge. Født 25.4.1861
1875, 1. Søndag e. Paaske 4 April, Mortensine Hansen, paa Ellinge Mark. Datter af husmand Hans Johansen og Frederikke Mortensdatter, i Ellinge. Født 25.4.1861
1875, 0310, Hansine Kirstine Gjertrudmine Pedersen, i Amnitsbøl i Ødsted Sogn. Datter af gæstgiver Jørgen Gottfredsen Pedersen og Abelone Jensen, i Ellinge. Født 30.10.1860
1875, 0310, Maren Kirstine Rasmussen, i Paarup. Datter af husmand Hans Rasmussen og Dorthea Nielsen, i Paarup. Født 17.5.1861
1875, 0310, Gjertrud Marie Markussen, i Bækstrup. Datter af husmand og murer Markus Rasmussen og Sofie Jakobsdatter, i Bækstrup. Født 25.7.1861
1876, 2304, Anne Sofie Karoline Jørgensen, i Ellinge. Datter af gaardmand Anders Jørgensen og Maren Sørensdatter, i Ellinge. Født 26.2.1862
1876, 2304, Nielsine Thomsen, Bøgebjerg ved Paarup. Datter af husmand Thomas Hansen og Marie Pedersdatter, paa Bøgebjerg ved Paarup. Født 2.4.1862
1876, 2304, Marie Findsen, paa Paarup Mark. Datter af husmand Find Povlsen og Karen Kristensdatter, paa Paarup Mark. Født 19.4.1862
1876, 0110, Anne Marie Jørgensen, i Revninge. Datter af Anders Jørgensen og Anne Sofie Rasmusdatter, i Paarup. Født 22.4.1862
1876, 0110, Birthe Marie Hansen, i Ellinge. Datter af gaardmand Hans Nielsen og Laurine Hansen, i Ellinge. Født 18.6.1862
1876, 0110, Anne Marie Johansen, paa Bøgebjerg. Datter af husmand Johan Pedersen og Anne Sofie Hansdatter, paa Bøgebjerg. Født 14.11.1862
1877, 0804, Karen Pedersen, i Bækstrup. Datter af husmand og skrædder Jens Pedersen og Anne Knudsen, Bækstrup. Født 20.11.1862
1877, 0804, Karen Marie Larsen, i Skallerød. Datter af ugift Anne Kirstine Eriksen, i Skallerød, Birkende Sogn og ungkarl Rasmus Larsen, paa Dræby Fed. Født 24.11.1862
1877, 0804, Anne Johansen, i Ellinge. Datter af indsidder Johan Rasmussen og Frederikke Pedersdatter, Ellinge. Født 1.12.1862
1877, 0804, Maren Olsen, i Bækstrup. Datter af husmand og murer Ole Nielsen og Margrete Kristensdatter, i Bækstrup. Født 4.12.1862
1877, 0804, Johanne Kirstine Hansen, i Refsvindinge. Datter af ugift Anne Margrete Hansen, i Refsvindinge og ungkarl Lars Hansen, i Refsvindinge. Født 11.2.1863
1877, 0804, Kristiane Hansen, paa Bøgebjerg. Datter af husmand Hans Larsen og Kirsten Pliniusdatter, paa Bøgebjerg. Født 1.3.1863
1877, 0804, Johanne Dorthea Nielsen, i Ellinge. Datter af husmand Anders Nielsen og Anna Hansdatter, i Ellinge. Født 13.3.1863
1877, 0804, Anne Marie Jørgensen, i Ellinge. Datter af boelsmand Hans Jørgensen (Skøt) og Else Marie Hansdatter, i Ellinge. Født 9.4.1863
1877, 0804, Julie Andrea Jørgensen, i Paarup. Datter af husmand og skrædder Anders Jørgensen og Povline Povlsen, i Paarup. Født 12.4.1863
1877, 0804, Maren Sofie Rasmussen, Lyomskov. Datter af boelsmand Hans Rasmussen og Maren Sørensen, i Lyomskov. Født 29.4.1863
1878, 1404, Elise Marie Kristine Nielsen, Frue Sogn i Svendborg. Datter af karetmager Jørgen Nielsen og Sidsel Rasmussen, i Ellinge. Født 7.1.1864
1878, 1404, Petra Hansine Marie Nielsen, i Ellinge. Datter af indsidder Hans Nielsen og ugift Anne Katrine Nielsen (nu gift), i Ellinge. Født 18.3.1864
1878, 1404, Marie Sidseline Larsen, i Refsvindinge. Datter af husmand David Larsen og Anne Nielsen, i Refsvindinge. Født 23.4.1864
1879, 2004, Karen Marie Kirstine Hansen, i Lyomskov. Datter af husmand og tømmermand Hans Rasmussen og Kirstine Nielsdatter, i Lyomskov, Ellinge Mark. Født 5.2.1865
1879, 0510, Maren Kirstine Rasmussen, i Ellinge. Datter af gaardmand Hans Rasmussen og Kirstine Sørensdatter, i Ellinge. Født 11.7.1865
1879, 0510, Karen Kirstine Sørensen, i Bækstrup. Datter af gaardmand Niels Sørensen og Karoline Marie Larsen, i Bækstrup. Født 4.8.1865
1879, 0510, Johanne Marie Hansen, i Herrested. Datter af ugift Karen Sofie Iversen, i Herrested og tjenestekarl Hans Peder Hansen, i Nyborg. Født 18.10.1865
1879, 0510, Johanne Rasmine Hansen, paa Ellinge Mark. Datter af husmand Hans Hansen Sørensen og Grete Hansen, paa Ellinge Mark. Født 25.10.1865
1880, 0404, Johanne Kirstine Rasmussen, paa Ellinge Mark. Datter af gaardmand Rasmus Hansen og Anne Margrete Madsdatter, paa Ellinge Mark. Født 10.11.1865
1880, 0404, Elise Jensine Pedersen, i Bækstrup. Datter af husmand og skrædder Jens Pedersen og Ane Knudsen, i Bækstrup. Født 20.11.1865
1880, 0404, Mette Marie Andreasen, i Paarup. Datter af gaardmand Hans Andreasen og Karen Kirstine Jensen (dengang ugift, men senere hans hustru), i Paarup. Født 1.2.1866
1880, 0310, Jensine Hansen, i Kaleushus i Ubberud Sogn. Datter af Margrete Jensdatter Hansen (nu gift med husmand Kristian Hansen) paa Bøgebjerg ved Paarup. Født 12.5.1866
1880, 0310, Anne Kristine Rasmussen, paa Ellinge Mark. Datter af gaardmand Hans Rasmussen og Maren Sørensdatter, paa Ellinge Mark. Født 16.5.1866
1880, 0310, Maren Hansen, i Ellinge. Datter af gaardmand Hans Nielsen og Laurine Hansen, i Ellinge. Født 11.6.1866
1880, 0310, Anne Elisabeth Hansen, i Holts Mølle. Datter af afdøde mølleforpagter Jens Hansen, i Holts Mølle og Edel Marie Hansen (nu gift med husmand Kristen Sørensen) i Paarup. Født 3.9.1866
1881, 2404, Nikoline Christine Jørgensen, i Kullerup Sogn. Datter af husmand og vejmand Hans Jørgensen og Mette Marie Larsen, Ellinge Mark. Født 5.12.1866
1881, 2404, Hansine Nielsen, i Ellinge. Datter af ugift Johanne Marie Nielsen og ungkarl Hans Nielsen, Ellinge. Født 1.4.1867
1881, 0210, Anne Kirstine Knudsen, i Refsvindinge. Datter af husmand Knud Pedersen og Dorthea Jensdatter, i Refsvindinge. Født 11.9.1867
1881, 0210, Maren Christine Sørensen, i Ellinge. Datter af husmand Lars Sørensen og Anne Kirstine Hansen Hvid, i Ellinge. Født 4.10.1867
1882, 1604, Johanne Rasmussen, i Ellinge. Datter af gaardmand Steffen Rasmussen og Karen Sørensen, i Ellinge. Født 21.3.1868
1882, 0110, Johanne Karoline Madsen, i Ellinge. Datter af gaardmand Steffen Madsen og Sidsel Jørgensen, i Ellinge. Født 4.6.1868
1882, 0110, Camilla Sofie Magdalena Sørensen, i Nyborg. Datter af afdøde tømmersvend Niels Sørensen, i Nyborg og Maren Madsen (nu gift med gaardmand Hans Rasmussen) i Ellinge. Født 10.6.1868
1882, 0110, Cornelia Marie Vaaben, i Fovsing, Hvejsel Sogn, Vejle Amt. Datter af skolelærer og kirkesanger Christen Jensen Vaaben og Chathrine Elisabeth Jonassen, i Ellinge. Født 3.7.1868
1882, 0110, Caroline Christine Hansen, i Kullerup Sogn. Datter af husmand og væver Hans Nielsen og Anne Margrete Hansen, i Ellinge. Født 3.8.1868
1882, 0110, Laura Camilla Sørensen, i Bækstrup. Datter af gaardmand Niels Sørensen og Marie Caroline Larsen, i Bækstrup. Født 15.9.1868
1883, 0104, Rasmine Jørgensen, i Ellinge. Datter af husmand Hans Jørgensen og Mette Marie Larsen, i Ellinge. Født 24.11.1868
1883, 0104, Anne Kirstine Andreasen, i Paarup. Datter af gaardmand Hans Andreasen og Karen Kirstine Jensen, i Paarup. Født 31.12.1868
1883, 0104, Maren Hansen, i Ellinge. Datter af gaardmand Hans Hansen og Karen Christensdatter, i Ellinge. Født 13.2.1869
1883, 0104, Helene Marie Jensine Madsen, i Lyomskovgaard. Datter af gaardmand Niels Madsen og Annesine Elise Pedersen, i Lyomskovgaard. Født 28.4.1869