Ellinge, 1814-1844, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1814-1844, Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 1901, 2301, Henrik Rasmusen, gammel ungkarl, 65, opholdende sig hos mølleren i Kilde Mølle
1814, 0103, 0703, Hans Christensen, aftægtsmand, 73, i Ellinge
1814, 1505, 1905, Niels Rasmusen, 3½, datter af huusmand Rasmus Nielsen, i Nyeraadstædet
1814, 0207, 0707, Jens Andersen, huusmand, 52, i Bekstrup
1815, 0704, 1204, Hans Jacobsen, tjenestekarl, 25, i Ellinge
1815, 2706, 0207, Niels Eriksen, aftægtsmand, 73, i Nyeraadstædet
1815, 2806, 0207, Jacob Christensen, aftægtsmand, 71, i Bøgebjerghuset
1815, 1808, 2008, Hans Nielsen 6, pleiesøn hos huusmand Hans Rasmussen, i Ellinge
1815, 0909, 1309, Eiler Jensen, aftægtsmand, 83, hos gaardmand Rasmus Hansen, i Ellinge
1816, 0201, 0801, Anders Jacobsen, aftægtsmand, 93, hos gaardmand Jacob Andersen, i Hestehaugegaarden
1816, 0601, 1101, Friderik Johansen, indsidder, 56, i Ellinge Hospital
1816, 2006, 2506, Rasmus Hansen, gaardmand, 60, i Ellinge
1816, 3108, 0609, Christian Jensen, huusmand, 53, i Ellinge
1816, 1909, 2209, Hans Jensen, 7 uger, søn af huusmand Jens Pedersen, i Paarup
1816, 1712, 2212, Jacob Knudsen, 10 maaneder, søn af Knud Larsen, i Landkiærhuset
1817, 1303, 2103, Ole Rasmussen, aftægtsmand, 68, hos gaardmand Hans Rasmussen, i Sandgravgaarden
1817, 1503, 2303, Rasmus Jensen, huusmand, 71, i Paarup
1817, 2705, 0106, Niels Christensen, ½, søn af huusmand Christen Jacobsen, i Ellinge
1817, 0908, 1708, Niels Rasmusen, almisselem, 74, opholdt sig i Nyeraadstædet
1817, 2010, 2410, Niels Pedersen, 15, søn af huusmand Peder Nielsen, opholdende sig hos sin fader i Nyraadstædet
1818, 3101, 0602, Jens Pedersen, huusmand, 51, i Bekstrup
1818, 1602, 2002, Rasmus Hansen, indsidder, 71, i Ellinge Hospital
1818, 2202, 0103, Hans Madsen, indsidder og almisselem, 72, i Søehoishuset
1818, 2307, 2707, Christen Hansen, boelsmand, 70, i Paarup
1820, 0505, 0905, Hans Christensen, gaardmand, 33, i Ellinge
1820, 1209, 1609, Christen Larsen, huusmand, 45, i Paarup
1820, 1311, 1811, Hans Knudsen, aftægtsmand, 84, i Ellinge
1821, 0702, 0902, Henrik Pedersen, 4, søn af huusmand Peder Rasmussen, i Allebrohusene
1821, 1102, 1602, Søren Jørgensen, 5½, søn af gaardmand Jørgen Sørensen, i Skougaarden
1821, 2010, 2610, Hans Frandsen, forrige fæster, 85, af Ellinge Kroe
1822, 0506, 1006, Christen Madsen, aftægtsmand, 75, i Ellinge
1822, 2608, 0109, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Søren Rasmusen, i Sandgravgaarden
1823, 2701, 0402, Hans Jensen, gaardmand, 51, i Bekstrup
1823, 1103, 1903, Jens Hansen, huusmand, 46, i Paarup
1823, 1104, 1504, Niels Andersen, aftægtsmand, 63, i Paarup
1823, 2905, 0106, Peder Jensen, 1, søn af huusmand Jens Pedersen, i Paarup
1823, 0607, 1107, Jens Pedersen, huusmand, 50, i Paarup
1823, 2409, 2809, Niels Sørensen, 5 maaneder, søn af huusmand Søren Ottesen, i Paarup
1824, 2802, 0303, Knud Larsen, aftægtsmand, 88, i Landkjærhuset
1824, 1803, 2603, Hans Rasmussen, aftægtsmand, 81, i Ellinge
1824, 2203, 2803, Jørgen Thomsen, almisselem, 90, i Mørkekroghuset
1824, 2603, 3103, Niels Jensen, gaardmand, 57, i Kildegaarden
1824, 0405, 0905, Dødfødt dreng, søn af indsidder Henning Nielsen, i Paarup
1824, 3009, 0610, Mads Sørensen, 3, søn af gaardmand Søren Hansen, i Paarup
1825, 3112, 0501, Hans Nielsen, 2 og 9 maaneder, søn af huusmand Niels Hansen, i Ellinge
1825, 1601, 2301, Dødfødt dreng, søn af huusmand Christen Jacobsen, i Ellinge
1825, 2505, 0106, Stephan Møller, kirkesanger og skolelærer, 55½, i Ellinge
1825, 0706, 1206, Hans Clausen, indsidder, 78, i Ellinge
1826, 1405, 2105, Hans Nielsen, 7 uger, søn af huusmand Niels Hansen, i Ellinge
1826, 2406, 2806, Niels Pedersen, 4, søn af huusmand Peder Rasmussen, i Allebrohusene
1826, 1912, 2712, Thomas Olsen, aftægtsmand, 84, i Ellinge
1827, 0502, 1102, Dødfødt drengebarn, søn af huusmand Søren Ottesen, i Paarup
1827, 0212, 0812, Rasmus Sørensen, aftægtsmand, 52, i Lyumskovgaarden
1828, 1604, 2004, Hans Stephansen, 15 uger, søn af huusmand Stephan Pederse, paa Bekstrup Mark
1828, 0905, 1605, Stephan Pedersen, huusmand, 46 og 9 maaneder, paa Bekstrup Mark
1828, 0406, 1006, Søren Hansen, gaardmand, 46, i Paarup
1828, 1706, 2206, Johan Larsen, 5 uger, søn af besvangred Anne Pedersdatter, i Paarup
1828, 0307, 0607, Peder Johansen, 6½, søn af tjenestekarl Johan Pedersen og enke Maren Jørgensdatter
1828, 2511, 212, Jacob Kristensen, 2½, søn af huusmand Christen Jacobsen, i Ellinge
1829, 1801, 2501, Ole Sørensen, 1 dag, søn af indsidder Søren Olsen, i Ellinge
1829, 1801, 2601, Rasmus Christensen, gaardmand, 61½, i Paarup
1829, 1606, 2106i, Rasmus Nielsen, 9 maaneder, søn af huusmand Niels Hansen, i Paarup
1829, 0410, 1110, Dødfødt drengebarn, søn af gaardmand Mads Stephansen, i Lyumskovgaarden
1829, 3112, 08011830, Jens Sørensen, aftægtsmand, 82, hos gaardmand Søren Rasmussen, i Sanggravgaarden
1830, 0507, 907, Rasmus Larsen, aftægtsmand, 81, hos smeden Jesper Olsen, i Ellinge
1831, 0201, 1001, Hans Christensen, gaardmand, 54½, i Bekstrup
1831, 1502, 2402, Rasmus Hansen, møller, 75, i Kilde Mølle
1831, 0704, 1404, Jacob Andersen, aftægtsmand, 66, i Hestehaugegaarden
1831, 1804, 2504, Søren Hansen, boelsmand, 42, paa Bekstrup Mark
1831, 2108, 2608, Niels Jensen, aftægtsmand, 75, i Allebrohusene
1832, 1207, 1707, Jens Sørensen, 1½, søn af boelsmand Søren Kristensen, i Paarup
1833, 1702, 2402, Rasmus Nielsen, 0, søn af husmand Niels Hansen, i Paarup
1833, 2602, 0403, Hans Rasmussen, gaardmand, 68, i Sandgravgaarden
1833, 2904, 0305, Jens Jensen, 21 uger, søn af indsidder Jens Hansen, i Paarup
1833, 2505, 3005, Niels Hansen, 4, søn af indsidder Hans Sørensen, i Ellinge
1833, 3105, 0406, Niels Valerius Frøssel, saddelmager, 60 og 2 maaneder, i Bekstrup. Født i den frandske Provinds Nerike
1833, 2910, 0311, Jørgen Pedersen, 1 og 2 maaneder, søn af hjulmand og huusmand Peder Jørgensen, paa Bekstrup Mark
1834, 2403, 2803, Knud Jensen, 2 og 3 maaneder, søn af huusmand og bødker Jens Christensen, i Ellinge
1834, 1608, 2008, Hans Iversen, tjenestekarl, 28½, opholdende sig hos indsidder Mads Jørgensen, paa Bekstrup Mark
1834, 1909, 2609, Jesper Olsen, boelsmand og smed, 77 1/4, i Ellinge
1834, 0811, 1611, Dødfødt dreng, søn af huusmand Frederik Frederiksen, i Bekstrup
1835, 1604, 2104, Peder Rasmussen, huusmand, 58, i Søehøishuset
1835, 1404, 2204, Niels Andersen, gaardmand, 66, i Bekstrup
1835, 1604, 2404, Hans Jensen, aftægtsgaardmand, 77, i Mosegaarden
1835, 1906, 2406, Hans Knudsen, 9½, søn af huusmand Knud Hansen, i Nøisomhedsstedet
1835, 0808, 1408, Christen Madsen, 18½, stedsøn af huusmand Knud Hansen, Nøisomhedsstedet
1835, 2308, 2808, Hans Rasmussen, aftægtsmand, forhenværende huusmand og væver, 75, i Ellinge
1835, 2508, 3008, Udøbt dreng, 1½ dag, søn af gaardmand Mads Stephansen, i Lyumskovgaarden
1836, 2606, 3106, Niels Sørensen, 3 timer, søn af gaardmand Søren Hansen, i Mosegaarden
1836, 2102, 0203, Jens Sørensen, 2½, søn af boelsmand Søren Christensen, i Paarup
1836, 0509, 1109, Christen Rasmussen, aftægtsmand, 94, fra Biskophuus opholdt sig og døde i Møllegaardsstedet
1837, 1701, 2501, Peder Evardsen, huusmand, 57, i Paarup
1837, 2802, 0803, Hans Jørgensen, huusmand, 74, i Møllevaadsshuset
1837, 3003, 0604, Hans Madsen, 1, søn af gaardmand Mads Nielsen, i Kildegaarden
1837, 0204, 0904, Hans Jørgensen, søn af gaardmand Jørgen Hansen, i Cathrinebjerggaarden
1838, 2201, 2901, Mathias Jensen, huusmand og væver, 63, i Ellinge
1838, 1402, 2002, Peder Nielsen, huusmand, 60 og 3 maaneder, i Nyrodshusene
1838, 1205, 1805, Rasmus Mathiasen, ungkarl, 24, i Ellinge
1838, 1305, 2405, Niels Christensen, søn af boelsmand Kristen Nielsen, i Lillebrohusene
1838, 0406, 1006, Rasmus Nielsen, søn af besvangred Marie Kirstine Henriksdatter, i Ellinge
1838, 0710, 1410, Udøbt dreng, 4 dage, søn af fruentimmer Kirsten Jørgensdatter. Udlagt barnefader Hans Rasmussen Høite, f.t. i Tvangshuset i Odense
1838, 0611, 1111, Dødfødt dreng, søn af besvangrede pige Karen Andreasdatter, i Mørkekrogshuset
1838, 1411, 1811, Jørgen Madsen, et fattig ugift mandfolk, 50, i Ellinge
1839, 1411, 1711, Dødfødt dreng, søn af huusmand og svend Christen Jespersen, i Ellinge
1839, 2011, 2411, Rasmus Christian Povelsen, 0, søn af huusmand og væver Povel Andersen, i Langkjærshuset
1840, 3001, 0202, Dødfødt dreng, søn af huusmand Ole Jørgensen, i Mørkekrogshuset
1840, 2103, 2703, Hans Rasmussen, ungkarl, 30½, opholdt sig hos sin stedfader gl. Rasmus Kristensen, i Ellinge
1840, 0506, 1106, Rasmus Nielsen, søn af gaardmand Niels Hansen, i Ellinge
1840, 0312, 0912, Anders Hansen, 2, søn af huusmand Hans Andersen, i Bøgebjerg
1842, 1207, 1807, Niels Madsen, 3, søn af gaardmand Mads Stephansen, i Lyumskovgaarden
1842, 2609, 0310, Peder Kristensen, huusmand, 74, i Paarup
1842, 1712, 2612, Lars Jensen, søn af huusmand Jens Larsen, i Dunneborghuset
1843, 2503, 3103, Ole Sørensen, aftægtsmand, 73, i Ellinge
1843, 1904, 2404, Mads Kristensen, 7 maaneder, søn af boelsmand Kristen Madsen, i Skovhaugestedet
1843, 2508, 0109, Jens Larsen, huusmand, 75, i Duneborghuset
1843, 0509, 1109, Peder Larsen, aftægtsmand, 93, i Paarup
1844, 0511, 1011, Peder Madsen (tvilling), søn af fruentimmer Kirstine Marie Pedersdatter, i Paarup
1844, 1501, 2101, Christian Knudsen, 2, søn af huusmand Knud Pedersen, i Skovhaugehuset
1814, 0601, ..Januarii, Giertrud Madsdatter, almisselem, 74, i Paarup [ingen begravelsesdato]
1814, 0903, 1303, Dorthe Hansdatter, 36. Huusmand Jens Pedersen, i Paarup
1814, 0903, 1303, Anne Sophie Jensdatter, 2½, datter af huusmand Jens Pedersen, i Paarup
1814, 0404, 0704, Christine Tornøe, 2 maaneder, i Paarup, datter af tømmersvend Christian Tornøe, i Odense
1815, 1603, 1903, Karen Jensdatter, 6, datter af huusmand Jens Pedersen, i Paarup
1815, 0704, 1204, Mette Johans, almisselem, 76, i Ellinge
1815, 0905, 1505, Anne Larsdatter, 2½, datter af huusmand Lars Jacobsen og Sidsel Danielsdatter, i Bøgebjerghuset
1815, 1405, 1905, Karen Hansdatter Møller, 57½, i Ellinge. Skolelærer Møller
1815, 0207, 0607, Maren Nielsdatter, almisselem, 72, i Ellinge
1815, 2406, 2906, Giertrue Nielsdatter, 32, i Ellinge. Huusmand Peder Rasmussen
1815, 1807, 2107, Kirsten Hansdatter, 18½, i Ellinge. Datter af huusmand Hans Rasmussen
1815, 1912, 2412, Dødfødte pige, datter af gaardmand Rasmus Christensen og Elisabeth Madsdatter, i Ellinge
1816, 2401, 2801, Anna Christensdatter, 5 maaneder, datter af huusmand Christen Larsen, i Paarup
1816, 2701, 0402, Anne Dorthea Jensdatter, 9 maaneder, datter af huusmand Jens Pedersen, i Paarup
1816, 2902, 0603, Dorthe Jensdatter, aftægtskone, 56, opholdende sig hos sin svigersøn gaardmand Søren Rasmussen
1816, 2904, 0103, Maren Hansdatter, 59, i Ellinge. Kroemand Hans Frandsen
1816, 1205, 1905, Anne Margrethe Nielsdatter, 29, i Paarup, Huusmand Jens Hansen
1816, 1106, 1606, Karen Gregers, almisselem, 73, i Paarup
1816, 0712, 1512, Karen Nielsdatter, almisselem, 51, i Ellinge
1816, 1212, 1512, Dorothea Jespersdatter, 1 og 3 maaneder, datter af smed Jesper Olsen, i Ellinge
1817, 0103, 0903, Karen Hansdatter, 25, i Paarup. Huusmand Jens Pedersen
1817, 0905, 1605, Maren Jensdatter, 49. Niels Møller
1817, 2805, 0106, Giertrud Pedersdatter, 1, datter af huusmand Peder Rasmussen, i Allebroehuset
1817, 2606, 0207, Kirsten Andersdatter, 65, i Bekstrup. Huusmand Jens Pedersen
1817, 0910, 1310, Else Rasmusdatter, 69, i Paarup. Huusmand Niels Andersen
1818, 0201, 0801, Anne Larsdatter, 72, i Paarup. Afgangne huusmand Rasmus Hansen
1818, 1407, 1807, Karen Jørgensdatter, 1 og 3 maaneder, datter af gaardmand Jørgen Sørensen, paa Ellinge Mark
1818, 2111, 2911, Friderike Rasmusdatter, 7 dage, datter af indsidder, Rasmus Frederiksen, i Bekstrup
1819, 2401, 3101, Nielsine Andersdatter, 3 maaneder, datter af smed Anders Jensen, i Ellinge
1819, 0103, 0603, Karen Hintzesdatter, 27, i Ellinge. Huusmand Knud Christensen
1819, 2410, 2710, Karen Erichsdatter, 61, i Allebroehusene. Væver Johannes Jensens svigermoder
1820, 2307, 2707, Anne Nielsdatter, 68, i Ellinge. Bødker Christen Madsen
1820, 2212, 2912, Kirsten Sørensdatter, enke, 80, i Ellinge. Tømmermand Rasmus Jespersen
1821, 0402, 0902, Maren Jensdatter, 39, i Allebroehusene. Huusmand Niels Jensen
1821, 0203, 0703, Anne Sørensdatter, 1½, datter af gaardmand Søren Rasmussen, i Sandgravgaarden
1821, 2308, 2608, Anne Henriksdatter, 37, i Alleborehusene. Huusmand Peder Rasmussen
1822, 1501, 2101, Karen Knudsdatter, aftægtsenke, 82, hos gaardmand Rasmus Christensen den ældre, i Ellinge
1822, 1504, 2004, Maren Jensdatte, 31, ved Bechstrup. Huusmand Peder Jørgensen
1822, 2404, 2904, Magrethe Justsdatter, 33, i Allebrodshusene. Huusmand Christen Nielsen
1822, 1205, 1905, Maren Hansdatter, aftægtskone, 81, i Nyraadshuset
1822, 0206, 0506, Kirstine Jensdatter, 3, datter af huusmand Jens Petersen, i Paarup
1822, 1306, 2006, Marie Nielsdatter, 86. Aftægtsmand Hans Andersen, fra Rynkebye
1822, 2109, 2609, Maren Hansdatter, 43, i Søehøeshuset. Huusmand Peder Rasmussen
1822, 1210, 1810, Dorthe Hansdatter, gaardmandsenke, opholdende sig hos sin søn gaardmand Hans Rasmussen, i Sandgravgaarden
1822, 1811, 2411, Kirsten Rasmussen, 10 dage, datter af gaardmand Rasmus Kristensen, i Ellinge
1822, 0902, 1402, Maren Nielsdatter, enke, 84, i Ellinge. Aftægtsmand Hans Knudsen
1822, 2907, 0408, Anne Kirstine Hansdatter, 73, i Ellinge. Aftægtsmand Thomas Olsen
1824, 0902, 1602, Anne Margrethe Pedersdatter, aftægtsenke, 91, hos boelsmand Jens Rasmussen, i Ellinge
1824, 0303, 1003, Dorothea Hansdatter, 27, i Paarup. Huusmand Niels Hansen
1824, 2804, 0405, Dorothea Marie Møller, degneenke, 76, fra Herrested
1824, 1105, 1605, Gjertrud Marie Rasmusdatter, 9, datter af huusmand Rasmus Johansen, i Sandkjærhuset
1824, 1207, 1607, Christense Hansdatter, enke, 72, i Ellinge. Aftægtsmand Hans Rasmussen
1824, 2606, 3006, Anne Magrethe Nielsdatter, almisselem, 44, i Ellinge
1825, 2001, 2601, Karen Nielsdatter, aftægtsenke, 82, i Ellinge Bye. Gaardmand Jørgen Jensen
1826, 1102, 1902, Anne Dorthe Pedersdatter, almisselem, 92, i Ellinge
1826, 1712, 2412, Sidsel Madsdatter, 16 uger, datter af gaardmand Mads Nielsen, i Kildegaarden
1828, 0801, 1301, Maren Christensdatter, almisselem, 72, i Rønningesøegaards Hospital
1828, 1002, 1702, Anne Marie Sørensdatter, 4 maaneder, datter af Søren Hansen, i Mosegaarden
1828, 1904, 2704, Anne Marie Pedersdatter, ½, datter af huusmand Peder Rasmussen, i Søehøishuset
1828, 2204, 2704, Anne Jensdatter, 1½, datter af huusmand Jens Christensen, i Ellinge
1828, 1406, 2006, Maren Eliasdatter, 53, i Ellinge. Huusmand Mads Rasmussen
1828, 0807, 1207, Anne Thomasdatter, enke, 78, i Ellinge. Huusmand Niels Christensen
1828, 3108, 0509, Marie Dorothea Hansdatter, 41, i Allebrohusene. Væver Johannes Jensen
1828, 0712, 1412, Walborg Abelkrone, almisselem, 89, i Ellinge
1829, 2205, 2805, Maren Christensdatter, 9 maaneder, datter af huusmand Christen Nielsen, i Møllegaardshuset
1829, 0210, 0910, Maren Hansdatter, 51, i Ellinge. Gaardmand Niels Hansen
1829, 2910, 0111, Marie Dorothea Johannesdatter, 5 uger, datter af huusmand og væver Johannes Jensen, i Allebrohusene
1829, 1911, 2111, Lise Pedersdatter, tjenestepige, 15, hos boelsmand Søren Christensen, i Paarup
1829, 2611, 0212, Sidsel Thomasdatter, almisselem, 79, i Mørkekrogshuset
1829, 2911, 0712, Kirstine Sørensdatter, enke, 76, i Paarup. Boelsmand Christen Hansen
1830, 0102, 1002, Anne Kirstine Knudsdatter, almisselem og enke, 82, i Ellinge. Christen Hjulmand
1830, 0403, 1003, Anne Kirstine Hansdatter, 8½, datter af huusmand Hans Peter Petersen, i Paarup
1830, 2106, 2506, Karen Rasmusdatter, 68, paa Cathrinebjerg. Gaardmand Rasmus Madsen
1830, 2607, 0208, Sidsel Frederiksdatter, aftægtsenke, 66, i Kildegaarden
1830, 0610, 1010, Dødfødt pige, datter af huusmand Niels Hansen, i Paarup
1830, 3110, 0711, Dorothea Jensdatter, 6 dage, datter af huusmand Jens Rasmussen, i Paarup
1831, 0202, 0902, Maren Rasmusdatter, aftægtsenke, 48, i Lyumskovsgaarden
1831, 1302, 2102, Johanne Andersdatter, i Ellinge. Huusmand Niels Hansen
1831, 2207, 2607, Sidsel Sørensdatter, 10 uger og 3 dage, datter af afdøde boelsmand Søren Hansen, i Bekstrup
1832, 1104, 1504, Kirsten Hansdatter, 1 uge og 5 dage, tømmermand Hans Nielsen, i Ellinge
1832, 2710, 0111, Maren Andersdatter, 62, i Ellinge. Gaardmand Ole Sørensen
1833, 1302, 1502, Anne Jensdatter, 50, i Fælledsvaadgaarden. Gaardmand Søren Rasmussen
1833, 0811, 1311, Karen Frederichsdatter, 1 og 9 maaneder, datter af huusmand Frederik Frederiksen, i Bekstrup
1833, 0712, 1412, Bodild Jensdatter, aftægtskone, 82, i Lyumskougaarden
1834, 1504, 2004, Jensine Madsdatter, 1½, datter af gaardmand Mads Nielsen, i Kildegaarden
1834, 1306, 1806, Marie Kirstine Madsdatter, 22 og 7 maaneder, hjemme hos faderen i Ellinge. Datter af tømmermand Mads Rasmussen
1834, 1906, 2406, Kirsten Christensdatter, 24, i Paarup. Steddatter af huusmand Hans Peiter Peitersen
1834, 0112, 0712, Sidsel Pedersdatter, 9 maaneder, datter af huusmand Peder Jensen, i Nyrodshuset
1834, 0812, 1112, Maren Pedersdatter, 31, i Nyvadsstedet. Huusmand og tømmermand Hans Pedersen
1834, 1912, 2212, Anne Marie Andersdatter, 29, i Hestehaugegaarden. Gaardmand Hans Rudolf Jacobsen
1834, 2112, 2912, Anne Kirstine Nielsdatter, 51, i Paarup. Huusmand Simon Hansen
1835, 2802, 0403, Edel Povelsdatter, enke og almisselem, 72, i Ellinge
1835, 2703, 0104, Maren Frederiksdatter, 1½, datter af boelsmand Frederik Christensen, i Skovstedet ved Bekstrup
1835, 2404, 3004, Frederikke Rasmusdatter, 15 og 3 maaneder, datter af huusmand Rasmus Frederiksen, i Bekstrup
1836, 0605, 1305, Lisbeth Nielsdatter, 2½, datter af huusmand og væver Niels Nielsen, i Paarup
1836, 0511, 1211, Kirsten Jørgensdatter, 53, i Allebrohusene. Boelsmand Peder Pedersen
1836, 1411, 2211, Else Pedersdatter, aftægtsenke, 69, i Hestehaugegaard
1837, 0504, 1104, Anne Rasmusdatter, almisselem, 88, i Ellinge
1837, 2806, 0307, Jørgenbine Jørgensdatter, 7 og 9 maaneder, datter af boelsmand Jørgen Skjøtt, i T...odstedet
1837, 3006, 0607, Edel Christensdatter, enke, 71, i Ellinge. Væver Hans Rasmussen
1837, 3007, 0408, Kirsten Rasmusdatter, 77, i Ellinge. Gaardmand Hans Henriksen
1837, 1511, 2011, Kirsten Nielsdatter, skolelærerenke, 74, i Ellinge
1837, 1112, 1912, Anne Knudsdatter, 69, paa Bekstrup Mark. Huusmand Jens Jensen
1838, 1904, 2604, Anne Mortensdatter, almisselem, 76½, i Kirkehospitalet
1838, 2905, 0206, Maren Jørgensdatter, indsidder, 52, i Ellinge
1838, 2707, 0208, Maren Hansdatter, 64, i Paarup. Huusmand Thomas Madsen
1838, 2308, 2908, Kirsten Olesdatter, 40, i Ellinge. Gaardmand Ole Sørensen
1838, 0211, 0811, Lisbeth Sophie Jørgensdatter, enke, 85, i Bekstrup. Gaardmand Hans Sørensen
1838, 0912, 1612, Anne Hansen (tvilling), datter af huusmand og snedker Hans Pedersen, paa Ellinge Mark
1838, 0912, 1612, Dorothea Hansen (tvilling), datter af huusmand og snedker Hans Pedersen, paa Ellinge Mark
1839, 2603, 0404, Karen Andersdatter, 60, i Mørkekrogshuset. Huusmand og væver Ole Jørgensen
1839, 0807, 1507, Maren Hansdatter, 30, i Paarup. Gaardmand Christen Pedersen
1839, 0311, 0811, Anne Hansdatter, 90, i Paarup. Aftægtsmand Peder Larsen
1840, 2203, 2903, Anne Sophie Rasmussen, i Ellinge. Annexbonde Rasmus Stephansen
1840, 2108, 2808, Anne Jensdatter, 62, i Ellinge. Gaardmand Hans Andersen
1840, 2510, 3010, Sara Jacobsdatter, 70, i Paarup. Huusmand Peder Kristensen
1841, 3001, 0802, Karen Hansdatter, almisselem, 79, i Ellinge
1841, 2502, 0303, Maren Nielsdatter, 25, opholdt sig hos sin morbroder gaardmand Kristen Pedersen, i Paarup
1841, 2406, 0107, Karen Sørensdatter, aftægts- og gaardmandsenke, 91, i Mosegaarden
1841, 1110, 1710, Sidsel Madsdatter, 92, i Danneborgshuset. Huusmand Jens Larsen
1842, 3003, 0504, Maren Nielsdatter, 54½, i Bekstrup. Huusmand Rasmus Frederiksen
1842, 2407, 3007, Kirstine Nielsdatter, aftægts og gaardmandsenke, 82, i Ellinge
1842, 2607, 0208, Anne Kirstine Pedersdatter, 33, i Nyrodstedet. Huusmand Hans Johansen
1843, 2001, -, Maren Hansdatter, enke, 85. Hans Clausen
1843, 0202, 0902, Maren Olesdatter, 31½, i Skovhaugehuset. Huusmand og skræder Knud Pedersen
1843, 0204, 0704, Anne Nielsdatter, 18, i Paarup. Datter af huusmand Niels Hansen
1843, 2706, 0307, Christiane Rasmusdatter, 23, i Ellinge. Datter af gaardmand Rasmus Christensen
1844, 0303, 1103, Anne Hansdatter, aftægtsenke, 79, i Mølleraadshuset
1844, 0905, 1605, Anne Madsdatter, 12½, i Bekstrup. Steddatter af huusmand Rasmus Frederiksen
1844, 1306, 1906, Caroline Nielsine Madsen, 3/4, datter af gaardmand Mads Stephansen, i Lyumskovsgaarden