Ellinge, 1814-1844, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1814-1844, Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 23 April, Viet, Peder Rasmussen [væver og indsidder], 30, ved Ellinge, Giertrue Nielsdatter [pige], 28, opholdende sig hos sin fader huusmand Niels Jensen ved Ellinge
1814, 2 Juli, Viet, Christen Jacobsen [ungkarl og huusmand], 30, i Ellinge, Maren Nielsdatter [pige], 26, opholdende sig hos sin moder hmd Niels Christensens enke i Ellinge
1814, 8 December, Viet, Mads Olsen [ungkarl], 26, tjenende paa Juulskov, Anne Elisabeth Larsdatter [pige], 26, opholdende sig hos sin stedfader skolelærer Møller i Ellinge
1814, 26 November 1814, Viet, Jørgen Baade [indsidder og ungkarl], 26, fra Holsteen tilhuse i Møllevadshuset, Lisbeth Hansdatter [pige], 27, opholdende sig i Ellinge hospital
1814, 27 November, Viet, Claus Nielsen [skomager og ungkarl], 27, fra Saaderup, Kirsten Nielsdatter [pige], 24, som var stuepige paa Fraugdegaard
1815, 18 Februar, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl], 37, tjenende paa Hindemae, Maren Hansdatter [besvangret], 32, opholdende sig hos sin fader huusmand Hans Madsen i Jochaushuset
1815, 25 Februar, Viet, Rasmus Johansen [ungkarl], 30, dagleier i Skiellerup, Anne Finndsdatter [pige], 21, opholdende sig hos sin fader hmd Knud Larsen-Landkiærshuset i Ellinge
1815, 22 Marts, Viet, Jens Jensen [ungkarl], 36, fra Sandgravgaarden i Ellinge Sogn, Anne Knudsdatter, 49, boende i Skovhuset ved Bekstruphauge
1815, 17 November 1815, Viet, Mads Henriksen [ungkarl], 22, huusmand i Saaderup, Maren Nielsdatter [pige], 22, fra Ellinge
1815, 8de December, Viet, Mads Christensen [ungkarl], 23, gaardmand i Lorup - Ryslinge Sogn, Karen Sørensdatter [pige], 19, opholdende sig hos sin broder gaardmand Jørgen Sørensen i Ellinge
1815, 15 December, Viet, Niels Pedersen [ungkarl], 32, gaardmand i Ullerslew, Maren Pedersdatter [pige], 22, opholdende sig hos sin fader gaardmand Peder Larsen i Saarup
1816, 11te Maii, Viet, Rasmus Rasmussen [huusmand], 23, i Danneborgshuset, Anne Madsdatter [pige], 36, sammestæds [Danneborghuset]
1816, 11 October, Viet, Johan Jørgensen [ungkarl], 21, gaardbrugende enkesøn i Frørup, Maren Nielsdatter [pige], 23, hjemme hos sin fader gaardmand Niels Jensen i Kildegaarden
1816, 18 October, Viet, Hans Christensen [ungkarl], 29, fra Ellinge, Johanne Kirstine Rasmusdatter [pige], 24, fra Ellinge
1816, 20 October 1816, Viet, Adam Rasmussen [ungkarl], 29, fra Hindemae, Zidsel Nielsdatter [pige], 22, fra Hindemae
1816, 9de November, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl], 39, tjenende i Ellinge, Anne Sørensdatter, 49, i Ellinge
1817, 24de October, Viet, Anders Madsen [gaardmand], 54, fra Saaderup, Sidsel Hansdatter [pige], 23, opholdende sig hos sin fader gaardmand Hans Jensen i Mosegaarden
1817, 8de November, Viet, Peder Eversen [huusmand og ungkarl], 36, i Paarup, Karen Rasmusdatter [pige], 34, i Paarup
1818, 19 September, Viet, Peder Jørgensen [ungkarl], 35, huusmand i Bekstrup, Maren Jensdatter, 27, fra Bekstrup
1819, 5 November, Viet, Knud Christensen [huusmand], 37, i Ellinge, Maren Amalie Gregersine Jacobsdatter [pige], 21, i i Hestehaugegaarden
1819, 26 November, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 32, i Ellinge, Maren Hansdatter [pige], 41, i Ellinge
1820, 3die November, Viet, Rasmus Christensen [ungkarl], 30, nu gaardmand i Ellinge, Johanne Kirstine Rasmusdatter, 28, i Ellinge
1820, 25 November, Viet, Hans Peter Petersen [ungkarl], 31, fra Willumstrup, Dorthe Sørensdatter, 35, afg huusmand Christen Larsens enke i Paarup
1821, 15 Julii, Viet, Hans Poulsen [møller], 60, i Rolsted Mølle, Maren Jensdatter [pige], 42, fra Bekstrup
1822, 5 Maj, Viet, Hans Berg [ungkarl og møller], 29, fra Morud Mølle i Wiggerslev Sogn, Karen Hansen [jomfrue], 25, fra Kilde Mølle
1822, 26de October, Viet, Søren Ottesen [ungkarl], 32, fra Taarup i Allerup Sogn, Anne Cathrine Andersdatter [pige], 31, fra Paarup
1822, 2den November, Viet, Henning Nielsen [ungkarl], 43, tjenende i Rolfsted Mølle, Maren Thomasdatter [pige], 22, fra Paarup
1823, 17 October, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl], 30, fra Refsvindinge, Johanne Rasmusdatter [pige], 22, fra Cathrinebjerg i Ellinge Sogn
1823, 15de November, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 28, fra Tvindinge - Rynkebye Sogn, Dorthea Hansdatter, 26, fra Paarup
1823, 12 December, Viet, Knud hsen [ungkarl og væver], 29, fra Ellinge, Christiane Christensdatter [pige], 36, fra Paarup
1823, 20 December, Viet, Simon Hansen [ungkarl], 28, fra Ellinge, Anne Kirstine Nielsdatter, 40, fra Paarup
1824, 15 April, Viet, Hans Jensen [ungkarl], 37, fra Biskopstaarup, Kirsten Nielsdatter [pige], 24, fra Bekstrup
1824, 11 Juni, Viet, Anders Sørensen [ungkarl], 28, i Ellinge, Karen Nielsdatter [pige], 27, i Ellinge
1824, 24 Juli, Viet, Jeppe Sørensen [ungkarl], 26, fra Wierne i Haarselv Sogn, Bodil Stephansdatter [pige], 26, fra Ellinge
1824, 18de September, Viet, Thomas Jacobsen [ungkarl], 32, fra Paarup, Sophie Rasmusdatter [pige], 34, fra Paarup
1824, 16 October, Viet, Mads Nielsen [ungkarl], 30, tjenende i Kildegaarden paa Ellinge Mark, Cathrine Nielsdatter [pige], 23, i Kildegaarden paa Ellinge Mark
1826, 21de September, Viet, Jens Jørgensen [ungkarl og huusmand], 23, fra Lamdrup, Anne Chatrine Nielsdatter [pige], 24, fra Bekstrup
1826, 4de November, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 32, i Willumstrup, Maren Rasmusdatter [pige], 21, i Aalykkestedet
1828, 12te Januar, Viet, Hans Pedersen [ungkarl], 34, gaardmand i Søndringe, Anne Christensdatter [pige], 30, i Paarup
1828, 8de Martii, Viet, Hans Hansen [ungkarl og væver], 32, i Allebrohusene, Anne Nielsdatter [pige], 26, i Bekstrup
1828, 30te Mai, Viet, Søren Christensen [ungkarl og boelsmand], 35, i Paarup, Johanne Jensdatter [pige], 27, i Paarup - født i Birkum Fraugde Sogn
1828, 18 October, Viet, Mads Stephansen [ungkarl og gaardmand], 27, i Lyomskovsgaarden, Karen Nielsdatter [pige], 17, sammesteds [i Lyomskovgaarden]
1828, 8de October, Viet, Søren Olsen [ungkarl], 31, i Ellinge, Maren Jacobsdatter [pige], 31, i Ellinge
1828, 15 November, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl og væver], 27, i Ellinge, Anne Hansdatter, 43, paa Bekstrup Mark
1829, 15de April, Viet, Hans Sørensen [ungkarl], 24, i Ellinge, Gjertrud Nielsdatter [pige], 38, i Ellinge
1829, 17de Maii, Viet, Jørgen Eskildsen [ungkarl og skræder], 25, fra Paarup, Gjertrud Rasmusdatter [pige], 23, fra Paarup
1829, 26 September, Viet, Peder Sørensen [ungkarl og gaardmand], 29, i Aunslev, Marie Jacobsdatter [pige], 21, i Hestehaugegaarden
1829, 14 November, Viet, Peder Madsen [ungkarl, væver og boelsmand], 31, paa Saaderup Mark, Karen Jespersen [pige], 29, fra Ellinge
1829, 21de November, Viet, Peder Johansen [ungkarl og huusmand], 37, paa Paarup Mark, Mette Jacobsdatter [pige], 29, i Biskopstaarup
1829, 5te December, Viet, Niels Hansen [gaardmand], 43, i Ellinge, Anne Rasmusdatter [pige], 33, i Ellinge
1829, 11te Juli, Viet, Christen Stephansen [ungkarl og væver], 32, i Ellinge, Margrethe Hansdatter [pige], 31, i Ellinge
1830, 24 Januar, Viet, Jørgen Pedersen [søemand og ungkarl], 32, fra Rudkjøbing, Bodild Rasmusdatter [pige], 29, fra Paarup
1830, 12te August, Viet, Niels Nielsen [ungkarl og væver], 29, i Paarup, Karen Rasmusdatter [pige], 27, i Paarup
1831, 18 September, Viet, Søren Christiansen [ungkarl og snedker], 28, i Langløkkegaarden i Ringe Sogn, Anne Pedersdatter [pige], 23, i Biskoptaarupgaarden
1831, 22de October, Viet, Hans Larsen [ungkarl og møller], 30, i Kilde Mølle, Birthe Pedersdatter, 36, sammesteds [Kilde Mølle]
1831, 29 October, Viet, Jacob Frederik Nielsen [ungkarl, skomagermester], 29, fra Odense, Marie Kirstine Hansdatter [pige], 25, i Ellinge
1831, 29 October, Viet, Ole Clausen [ungkarl og huusmand], 32, paa Biskoptaarup Mark, Jacobine Pedersdatter [pige], 29, i Paarup
1831, 12 November, Viet, Niels Hansen [huusmand], 50, i Ellinge, Johanne Mortensdatter [pige], 35, i Ellinge
1831, 19 November, Viet, Frederich Christensen [ungkarl og boelsmand], 25, paa Bekstrup Mark, Kirstine Hansdatter, 39, paa Bekstrup Mark
1831, 26 November, Viet, Hans Nielsen [ungkarl og tømmermand], 27, i Ellinge, Sidsel Sørensdatter [pige], 18, i Paarup
1832, 6te October, Viet, Peder Mortensen [boelsmand], 30, i Skjelvaadhuset, Sara Margrethe Jørgensdatter [pige], 20, i Toverodstedet
1832, 3die November, Viet, Jens Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 26, fra Rønningesøgaard, Dorthe Rasmusdatter [pige], 24, i Paarup
1832, 3die November, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl], 32, boelsmand paa Ullerslev Mark, Marie Kirstine Sørensdatter [pige], 24, i Paarup
1833, 23de November, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], 33, i Odense, Marie Rasmusdatter [pige], 37, i Paarup
1835, 16 Mai, Viet, Peder Sørensen [ungkarl og væver], 30, i Elvedhuset i Rønninge Sogn, Anne Kirstine Andersdatter [pige], 25, i Toverodstedet
1835, 11 October, Viet, Jens Sørensen [ungkarl og tjenestekarl], 40, i Ellinge, Bodild Rasmusdatter [pige], 50, i Ellinge
1835, 18 October, Viet, Niels Frisch [huusmand], 36, i Bekstrup, Anne Sophie Christensdatter [pige], 27, fra Bekstrup
1835, 24 October, Viet, Hans Johansen [ungkarl og tjenestekarl], 26, i Skovballe, Anne Kirstine Pedersdatter [pige], 29, i Nyrodstedet
1835, 7 November, Viet, Anders Nielsen [ungkarl og gaardmand], 31, i Byen Birkum, Sidsel Rasmusdatter [pige], 26, i Aalykkestedet
1836, 22de October, Viet, Jens Nielsen [ungkarl], 30, i Ullerslev, Marie Nielsdatter, 50, afgangne huusmand Peder Rasmussens enke i Søehøishuset
1836, 19 November, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 28, gaardbrugende enkes søn i Bekstrup, Anne Rasmusdatter [pige], 22, i Ellinge
1836, 10 December, Viet, Hans Pedersen [huusmand], 25, paa Ellinge Mark, Anne Margrethe Jespersdatter [pige], 32, i Ellinge
1837, 30 September, Viet, Mads Madsen [ungkarl og rugbrødsbager], 36, fra Odense, Else Cathrine Stephansdatter [pige], 33, i Ellinge
1837, 4 November, Viet, Morten Christian Lindegaard Pedersen [gaardmand og ungkarl], 22, fra Bullerup [Agedrup Sogn], Maren Sørensdatter [pige], 27, i Paarup
1838, 19 Mai, Viet, Peder Christian Nielsen [ungkarl], 27, fra Rønninge, Maren Pedersdatter [pige], 36, i Paarup
1838, 9 Juni, Viet, Rasmus Sørensen [gaardmand og ungkarl], 29, i Fælledsvaadgaarden, Anne Marie Jørgensdatter [pige], 22, i Fælledsvaadgaarden
1838, 27de October, Viet, Jens Rasmussen [boelsmand og ungkarl], 29, fr Bullerup [Agedrup Sogn], Karen Sophie Sørensdatter [pige], 23, fra Paarup
1838, 3die November, Viet, Christen Jespersen [ungkarl og smed], 29, i Ellinge, Maren Rasmussen [pige], 31, i Ellinge
1838, 24 November, Viet, Søren Pedersen [ungkarl], 31, i Bekstrup, Maren Jespersdatter [pige], 31, i Ellinge
1838, 1 December, Viet, Rasmus Nielsen [gaardmand og ungkarl], 26, i Bekstrup, Karen Hansdatter [pige], 33, i Bekstrup
1839, 9 November, Viet, Jacob Jørgensen [ungkarl og gaardmand], 35, i Saaderup, Kirsten Stephansdatter [pige], 23, i Langagerhuset
1839, 16 November, Viet, Rasmus Andersen [boelsmand og ungkarl], 35, paa Freltofte Mark i Nørre Lyndelse Sogn, Sidsel Nielsdatter [pige], 37, i Bekstrup
1840, 19 Juni, Viet, Hans Larsen [ungkarl], 45, avlskarl paa Rønningesøegaard, Sidsel Sørensdatter [pige], 29, Fiskerhuset
1840, 7 November, Viet, Hans Sørensen [gaardmand], 37, i Maareskov, Mette Kirstine Rasmusdatter [pige], 23, i Ellinge
1840, 21 November, Viet, Niels Knudsen [ungkarl], 35, fra Nyborg, Anne Cathrine Larsdatter [pige], 27, i Ellinge
1841, 15 Mai, Viet, Mikkel Pedersen [gaardmand og ungkarl], 35, fra Windinge, Sidsel Jørgensdatter [pige], 26, i Ellinge
1841, 7 November, Viet, Mads Thomsen [huusmand og ungkarl], 34, i Paarup, Gjertrud Marie Hansen [pige], 33, i Paarup
1841, 18 December, Viet, Mads Sørensen [ungkarl og gaardmand], 29, i Sandgravgaarden, Dorthe Hansdatter [pige], 25, i Sandgravgaarden
1842, 30 April, Viet, Hans Hansen [kudsk], 36, paa Liselund, Margrethe Christensdatter [pige], 23, i Møllegaardshuset
1842, 28 Mai, Viet, Anders Rasmussen [huusmand], 37, paa Fraugde Mark, Karen Andreasdatter [pige], 32, i Allebrohusene
1842, 16 October, Viet, Mads Andersen [ungkarl og arbeidsmand], 46, fra Nyborg, Inger Nielsdatter [pige], 33, i Søehøishuset
1842, 30 October, Viet, Rasmus Frederiksen [huusmand], 55, i Bekstrup, Karen Sørensdatter [pige], 54, i Bekstrup
1842, 5 November, Viet, Hans Johansen [huusmand], 32, i Nyrodshuset, Anne Kirstine Mathiasdatter [pige], 31, i Ellinge
1842, 12 November, Viet, Casper Povelsen [rugbrødsbager, ungkarl], 27, i Odense, Karen Stephansdatter [pige], 34, i Ellinge
1842, 12 November, Viet, Frederik Christian Kipper [huusmand og ungkarl], 26, i Møllegaardshuset, Anne Marie Christensdatter [pige], 25, i Møllegaardshuset
1843, 7 Januar, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl og gaardmand], 35, i Ellinge, Anne Sophie Hansdatter [pige], 30, i Ellinge
1843, 5 November, Viet, Knud Pedersen [huusmand og skræder], 32, paa Bekstrup Mark, Karen Olesdatter [pige], 38, paa Bekstrup Mark
1844, 10 Februar, Viet, Jens Frederik Christensen Snever [ungkarl og skipper], 30, paa Skjellerup Mari, Birthe Marie Hansdatter [pige], 26, i Paarup
1844, 16 November, Viet, Johan Jespersen [ungkarl og tømmermand], 27, i Davinde, Dorthe Sørensdatter [pige], 28, i Fælledsvaadgaarden
1844, 16 November, Viet, Find Povelsen [ungkarl og væver], 27, i Bønderskov, Karen Christensdatter [pige], 20, i Møllegaardshuset
1844, 24 November, Viet, Niels Andersen [ungkarl], 36, i Paarup, Johanne Pedersdatter [pige], 26, i Paarup