Ellinge, 1814-1844, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1814-1844, Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 2304, Peder Rasmussen, væver og indsidder, 30, ved Ellinge og pige Giertrue Nielsdatter, 28, opholdende sig hos sin fader huusmand Niels Jensen ved Ellinge
1814, 0207, Christen Jacobsen, ungkarl og huusmand, 30, i Ellinge og pige Maren Nielsdatter, 26, opholdende sig hos sin moder huusmand Niels Christensens enke i Ellinge
1814, 0812, Mads Olsen, ungkarl, 26, tjenende paa Juulskov og pige Anne Elisabeth Larsdatter, 26, opholdende sig hos sin stedfader skolelærer Møller i Ellinge
1814, 2611, Jørgen Baade, ungkarl og indsidder, 26, fra Holsteen, tilhuse i Møllevadshuset og pige Lisbeth Hansdatter, 27, opholdende sig i Ellinge Hospital
1814, 2711, Claus Nielsen, ungkarl og skomager, 27, fra Saaderup og pige Kirsten Nielsdatter, 24, som var stuepige paa Fraugdegaard
1815, 1802, Peder Rasmussen, ungkarl, 37, tjenende paa Hindemae og besvangret Maren Hansdatter, 32, opholdende sig hos sin fader huusmand Hans Madsen i Jochaushuset
1815, 2502, Rasmus Johansen, ungkarl og dagleier, 30, i Skiellerup og pige Anne Finndsdatter, 21, opholdende sig hos sin fader huusmand Knud Larsen, Landkiærshuset i Ellinge
1815, 2203, Jens Jensen, ungkarl, 36, fra Sandgravgaarden, Ellinge Sogn og Anne Knudsdatter, 49, boende i Skovhuset ved Bekstruphauge
1815, 1711, Mads Henriksen, ungkarl og huusmand, 22, i Saaderup og pige Maren Nielsdatter, 22, fra Ellinge
1815, 0812, Mads Christensen, ungkarl og gaardmand, 23, i Lorup, Ryslinge Sogn og pige Karen Sørensdatter, 19, opholdende sig hos sin broder gaardmand Jørgen Sørensen i Ellinge
1815, 1512, Niels Pedersen, ungkarl og gaardmand, 32, i Ullerslew og pige Maren Pedersdatter, 22, opholdende sig hos sin fader gaardmand Peder Larsen i Saarup
1816, 1105, Rasmus Rasmussen, huusmand, 23, i Danneborgshuset og pige Anne Madsdatter, 36, Danneborghuset
1816, 1110, Johan Jørgensen, ungkarl og gaardbrugende enkesøn, 21, i Frørup og pige Maren Nielsdatter, 23, hjemme hos sin fader gaardmand Niels Jensen i Kildegaarden
1816, 1810, Hans Christensen, ungkarl, 29, fra Ellinge og pige Johanne Kirstine Rasmusdatter, 24, fra Ellinge
1816, 2010, Adam Rasmussen, ungkarl, 29, fra Hindemae og pige Zidsel Nielsdatter, 22, fra Hindemae
1816, 0911, Jens Rasmussen, ungkarl, 39, tjenende i Ellinge og Anne Sørensdatter, 49, i Ellinge
1817, 2410, Anders Madsen, gaardmand, 54, fra Saaderup og pige Sidsel Hansdatter, 23, opholdende sig hos sin fader gaardmand Hans Jensen i Mosegaarden
1817, 0811, Peder Eversen, ungkarl og huusmand, 36, i Paarup og pige Karen Rasmusdatter, 34, i Paarup
1818, 1909, Peder Jørgensen, ungkarl og huusmand, 35, i Bekstrup og Maren Jensdatter, 27, fra Bekstrup
1819, 0511, Knud Christensen, huusmand, 37, i Ellinge og pige Maren Amalie Gregersine Jacobsdatter, 21, i Hestehaugegaarden
1819, 2611, Niels Hansen, ungkarl, 32, i Ellinge og pige Maren Hansdatter, 41, i Ellinge
1820, 0311, Rasmus Christensen, ungkarl og gaardmand, 30, i Ellinge og Johanne Kirstine Rasmusdatter, 28, i Ellinge
1820, 2511, Hans Peter Petersen, ungkarl, 31, fra Willumstrup og enke Dorthe Sørensdatter, 35, (efter huusmand Christen Larsen), i Paarup
1821, 1507, Hans Poulsen, møller, 60, i Rolsted Mølle og pige Maren Jensdatter, 42, fra Bekstrup
1822, 0505, Hans Berg, ungkarl og møller, 29, fra Morud Mølle, Wiggerslev Sogn og jomfrue Karen Hansen, 25, fra Kilde Mølle
1822, 2610, Søren Ottesen, ungkarl, 32, fra Taarup, Allerup Sogn og pige Anne Cathrine Andersdatter, 31, fra Paarup
1822, 0211, Henning Nielsen, ungkarl, 43, tjenende i Rolfsted Mølle og pige Maren Thomasdatter, 22, fra Paarup
1823, 1710, Jørgen Hansen, ungkarl, 30, fra Refsvindinge og pige Johanne Rasmusdatter, 22, fra Cathrinebjerg, Ellinge Sogn
1823, 1511, Niels Hansen, ungkarl, 28, fra Tvindinge, Rynkebye Sogn og Dorthea Hansdatter, 26, fra Paarup
1823, 1212, Knud Hansen, ungkarl og væver, 29, fra Ellinge og pige Christiane Christensdatter, 36, fra Paarup
1823, 2012, Simon Hansen, ungkarl, 28, fra Ellinge og Anne Kirstine Nielsdatter, 40, fra Paarup
1824, 1504, Hans Jensen, ungkarl, 37, fra Biskopstaarup og pige Kirsten Nielsdatter, 24, fra Bekstrup
1824, 1106, Anders Sørensen, ungkarl, 28, i Ellinge og pige Karen Nielsdatter, 27, i Ellinge
1824, 2407, Jeppe Sørensen, ungkarl, 26, fra Wierne, Haarselv Sogn og pige Bodil Stephansdatter, 26, fra Ellinge
1824, 1809, Thomas Jacobsen, ungkarl, 32, fra Paarup og pige Sophie Rasmusdatter, 34, fra Paarup
1824, 1610, Mads Nielsen, ungkarl, 30, tjenende i Kildegaarden, Ellinge Mark og pige Cathrine Nielsdatter, 23, i Kildegaarden, Ellinge Mark
1826, 2109, Jens Jørgensen, ungkarl og huusmand, 23, fra Lamdrup og pige Anne Chatrine Nielsdatter, 24, fra Bekstrup
1826, 0411, Rasmus Hansen, ungkarl, 32, i Willumstrup og pige Maren Rasmusdatter, 21, i Aalykkestedet
1828, 1201, Hans Pedersen, ungkarl og gaardmand, 34, i Søndringe og pige Anne Christensdatter, 30, i Paarup
1828, 0803, Hans Hansen, ungkarl og væver, 32, i Allebrohusene og pige Anne Nielsdatter, 26, i Bekstrup
1828, 3005, Søren Christensen, ungkarl og boelsmand, 35, i Paarup og pige Johanne Jensdatter, 27, i Paarup, født i Birkum, Fraugde Sogn
1828, 1810, Mads Stephansen, ungkarl og gaardmand, 27, i Lyomskovsgaarden og pige Karen Nielsdatter, 17, i Lyomskovgaarden
1828, 0810, Søren Olsen, ungkarl, 31, i Ellinge og pige Maren Jacobsdatter, 31, i Ellinge
1828, 1511, Rasmus Hansen, ungkarl og væver, 27, i Ellinge og Anne Hansdatter, 43, paa Bekstrup Mark
1829, 1504, Hans Sørensen, ungkarl, 24, i Ellinge og pige Gjertrud Nielsdatter, 38, i Ellinge
1829, 1705, Jørgen Eskildsen, ungkarl og skræder, 25, fra Paarup og pige Gjertrud Rasmusdatter, 23, fra Paarup
1829, 2609, Peder Sørensen, ungkarl og gaardmand, 29, i Aunslev og pige Marie Jacobsdatter, 21, i Hestehaugegaarden
1829, 1411, Peder Madsen, ungkarl, væver og boelsmand, 31, paa Saaderup Mark og pige Karen Jespersen, 29, fra Ellinge
1829, 2111, Peder Johansen, ungkarl og huusmand, 37, paa Paarup Mark og pige Mette Jacobsdatter, 29, i Biskopstaarup
1829, 0512, Niels Hansen, gaardmand, 43, i Ellinge og pige Anne Rasmusdatter, 33, i Ellinge
1829, 1107, Christen Stephansen, ungkarl og væver, 32, i Ellinge og pige Margrethe Hansdatter, 31, i Ellinge
1830, 2401, Jørgen Pedersen, ungkarl og søemand, 32, fra Rudkjøbing og pige Bodild Rasmusdatter, 29, fra Paarup
1830, 1208, Niels Nielsen, ungkarl og væver, 29, i Paarup og pige Karen Rasmusdatter, 27, i Paarup
1831, 1809, Søren Christiansen, ungkarl og snedker, 28, i Langløkkegaarden, Ringe Sogn og pige Anne Pedersdatter, 23, i Biskoptaarupgaarden
1831, 2210, Hans Larsen, ungkarl og møller, 30, i Kilde Mølle og Birthe Pedersdatter, 36, Kilde Mølle
1831, 2910, Jacob Frederik Nielsen, ungkarl og skomagermester, 29, fra Odense og pige Marie Kirstine Hansdatter, 25, i Ellinge
1831, 2910, Ole Clausen, ungkarl og huusmand, 32, paa Biskoptaarup Mark og pige Jacobine Pedersdatter, 29, i Paarup
1831, 1211, Niels Hansen, huusmand, 50, i Ellinge og pige Johanne Mortensdatter, 35, i Ellinge
1831, 1911, Frederich Christensen, ungkarl og boelsmand, 25, paa Bekstrup Mark og Kirstine Hansdatter, 39, paa Bekstrup Mark
1831, 2611, Hans Nielsen, ungkarl og tømmermand, 27, i Ellinge og pige Sidsel Sørensdatter, 18, i Paarup
1832, 0610, Peder Mortensen, boelsmand, 30, i Skjelvaadhuset og pige Sara Margrethe Jørgensdatter, 20, i Toverodstedet
1832, 0311, Jens Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 26, fra Rønningesøgaard og pige Dorthe Rasmusdatter, 24, i Paarup
1832, 0311, Peder Rasmussen, ungkarl og boelsmand], 32, paa Ullerslev Mark og pige Marie Kirstine Sørensdatter, 24, i Paarup
1833, 2311, Hans Jørgensen, ungkarl, 33, i Odense og pige Marie Rasmusdatter, 37, i Paarup
1835, 1605, Peder Sørensen, ungkarl og væver, 30, i Elvedhuset, Rønninge Sogn og pige Anne Kirstine Andersdatter, 25, i Toverodstedet
1835, 1110, Jens Sørensen, ungkarl og tjenestekarl, 40, i Ellinge og pige Bodild Rasmusdatter, 50, i Ellinge
1835, 1810, Niels Frisch, huusmand, 36, i Bekstrup og pige Anne Sophie Christensdatter, 27, fra Bekstrup
1835, 2410, Hans Johansen, ungkarl og tjenestekarl, 26, i Skovballe og pige Anne Kirstine Pedersdatter, 29, i Nyrodstedet
1835, 0711, Anders Nielsen, ungkarl og gaardmand, 31, i Byen Birkum og pige Sidsel Rasmusdatter, 26, i Aalykkestedet
1836, 2210, Jens Nielsen, ungkarl, 30, i Ullerslev og enke Marie Nielsdatter, 50, (efter huusmand Peder Rasmussen), i Søehøishuset
1836, 1911, Hans Hansen, ungkarl og gaarbrugende enkes søn, 28, i Bekstrup og pige Anne Rasmusdatter, 22, i Ellinge
1836, 1012, Hans Pedersen, huusmand, 25, paa Ellinge Mark og pige Anne Margrethe Jespersdatter, 32, i Ellinge
1837, 3009, Mads Madsen, ungkarl og rugbrødsbager, 36, fra Odense og pige Else Cathrine Stephansdatter, 33, i Ellinge
1837, 0411, Morten Christian Lindegaard Pedersen, ungkarl og gaardmand, 22, fra Bullerup [Agedrup Sogn] og pige Maren Sørensdatter, 27, i Paarup
1838, 1905, Peder Christian Nielsen, ungkarl, 27, fra Rønninge og pige Maren Pedersdatter, 36, i Paarup
1838, 0906, Rasmus Sørensen, ungkarl og gaardmand, 29, i Fælledsvaadgaarden og pige Anne Marie Jørgensdatter, 22, i Fælledsvaadgaarden
1838, 2710, Jens Rasmussen, ungkarl og boelsmand, 29, fr Bullerup [Agedrup Sogn] og pige Karen Sophie Sørensdatter, 23, fra Paarup
1838, 0311, Christen Jespersen, ungkarl og smed, 29, i Ellinge og pige Maren Rasmussen, 31, i Ellinge
1838, 2411, Søren Pedersen, ungkarl, 31, i Bekstrup og pige Maren Jespersdatter, 31, i Ellinge
1838, 0112, Rasmus Nielsen, ungkarl og gaardmand, 26, i Bekstrup og pige Karen Hansdatter, 33, i Bekstrup
1839, 0911, Jacob Jørgensen, ungkarl og gaardmand, 35, i Saaderup og pige Kirsten Stephansdatter, 23, i Langagerhuset
1839, 1611, Rasmus Andersen, ungkarl og boelsmand, 35, paa Freltofte Mark, Nørre Lyndelse Sogn og pige Sidsel Nielsdatter, 37, i Bekstrup
1840, 1906, Hans Larsen, ungkarl og avlskarl, 45, paa Rønningesøegaard og pige Sidsel Sørensdatter, 29, Fiskerhuset
1840, 0711, Hans Sørensen, gaardmand, 37, i Maareskov og pige Mette Kirstine Rasmusdatter, 23, i Ellinge
1840, 2111, Niels Knudsen, ungkarl, 35, fra Nyborg og pige Anne Cathrine Larsdatter, 27, i Ellinge
1841, 1505, Mikkel Pedersen, ungkarl og gaardmand, 35, fra Windinge og pige Sidsel Jørgensdatter, 26, i Ellinge
1841, 0711, Mads Thomsen, ungkarl og huusmand, 34, i Paarup og pige Gjertrud Marie Hansen, 33, i Paarup
1841, 1812, Mads Sørensen, ungkarl og gaardmand, 29, i Sandgravgaarden og pige Dorthe Hansdatter, 25, i Sandgravgaarden
1842, 3004, Hans Hansen, kudsk, 36, paa Liselund og pige Margrethe Christensdatter, 23, i Møllegaardshuset
1842, 2805, Anders Rasmussen, huusmand, 37, paa Fraugde Mark og pige Karen Andreasdatter, 32, i Allebrohusene
1842, 1610, Mads Andersen, ungkarl og arbeidsmand, 46, fra Nyborg og pige Inger Nielsdatter, 33, i Søehøishuset
1842, 3010, Rasmus Frederiksen, huusmand, 55, i Bekstrup og pige Karen Sørensdatter, 54, i Bekstrup
1842, 0511, Hans Johansen, huusmand, 32, i Nyrodshuset og pige Anne Kirstine Mathiasdatter, 31, i Ellinge
1842, 1211, Casper Povelsen, ungkarl og rugbrødsbager, 27, i Odense og pige Karen Stephansdatter, 34, i Ellinge
1842, 1211, Frederik Christian Kipper, ungkarl og huusmand, 26, i Møllegaardshuset og pige Anne Marie Christensdatter, 25, i Møllegaardshuset
1843, 0701, Rasmus Pedersen, ungkarl og gaardmand, 35, i Ellinge og pige Anne Sophie Hansdatter, 30, i Ellinge
1843, 0511, Knud Pedersen, huusmand og skræder, 32, paa Bekstrup Mark og pige Karen Olesdatter, 38, paa Bekstrup Mark
1844, 1002, Jens Frederik Christensen Snever, ungkarl og skipper, 30, paa Skjellerup Mark og pige Birthe Marie Hansdatter, 26, i Paarup
1844, 1611, Johan Jespersen, ungkarl og tømmermand, 27, i Davinde og pige Dorthe Sørensdatter, 28, i Fælledsvaadgaarden
1844, 1611, Find Povelsen, ungkarl og væver, 27, i Bønderskov og pige Karen Christensdatter, 20, i Møllegaardshuset
1844, 2411, Niels Andersen, ungkarl, 36, i Paarup og pige Johanne Pedersdatter, 26, i Paarup