Ellinge, 1814-1844, fødte

Afskrift af kirkebog
Fødte 1814-1844, Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 0303, 03031814, Rasmus, søn af gaardmand Hans Rasmusen og Sophie Jensdatter, i Sandgravgaarden
1814, 2605, 26051814, Rasmus, søn af Hans Rasmusen Skrædder og hustru, i Bekstrup
1814, 1106, 12061814, Niels, søn af huusmand Jens Hansen og Anne Margrethe Nielsdatter, i Paarup
1814, 1007, 11071814, Rasmus, søn af huusmand og væver Matthias Jensen og Anne Rasmusdatter, i Ellinge
1814, 2907, 31071814, Christen, søn af tienestekarl Hans Christensen, Farstrup i Vigerslev Sogn og Anne Larsdatter, som fødte barnet i Paarup hos sin broder huusmand Christen Larsen
1814, 2608, 27081814, Rasmus, søn af huusmand Mads Rasmusen og Maren Eliasdatter, i Ellinge
1814, 2211, 23111814, Jens, søn af huusmand Thomas Madsen og Maren Hansdatter, i Paarup
1815, 2005, 21031815, Lars, søn af gaardmand Hans Christensen og Maren Hansdatter, i Bekstrup
1815, 0505, 05051815, Hans, søn af huusmand Christen Jacobsen og Maren Nielsdatter, i Ellinge
1815, 1405, 15051815, Niels, søn af muurmester Erich Nielsen og Anne Larsdatter, i Nyevaadhuset
1815, 0707, 06081815, Søren, søn af gaardmand Jørgen Sørensen og Sophie Andersdatter, ved Ellinge
1815, 0408, 10091815, Hans, søn af gaardmand Søren Hansen og Anne Kirstine Hansdatter, ved Bekstrup
1815, 0308, 04081815, Andreas, søn af huusmand Jørgen Skiødt og Maren Jensdatter, i Turup Sted ved Ellinge
1815, 1708, 17081815, Rasmus, søn af huusmand Peder Rasmusen og Maren Hansdatter, i Søehoyshuset
1815, 1410, 15101815, Hans, søn af gaardmand og sognefoged Niels Andersen og Anne Sørensdatter, i Bekstrup
1816, 1402, 15021816, Jacob, søn af huusmand Knud Larsen og Margrethe Hansdatter, i Landkjærhuset ved Paarup
1816, 2606, 27061816, Niels, søn af indsidder Rasmus Frederiksen og Maren Nielsdatter, i Paarup
1816, 2907, 29071816, Rasmus, søn af ungkarl Jørgen Rasmusen, tjenende i Ullerslev og besvangret Bodild Rasmusdatter, i Paarup
1816, 2712, 29121816, Niels, søn af huusmand Christen Jacobsen og Maren Nielsdatter, i Ellinge
1817, 2302, 23021817, Anders Jørgensen, søn af gaardmand Jørgen Andersen og Anne Knudsdatter, i Ellinge
1817, 0803, 16021817, Rasmus, søn af huusmand Christen Larsen og Dorthe Sørensdatter, i Paarup
1817, 0803, 09031817, Christen, søn af ungkarl Mads Hansen, tjenende i Lille Mølle Refsvinninge Sogn og Christiane Christensdatter, i Paarup
1817, 1306, 27071817, Niels, søn af huusmand og skrædder Lars Jacobsen og Sidsel Danielsdatter, i Bisseberghuset
1817, 2406, 27071817, Jens, søn af huusmand og væver Matthias Jensen og Anne Rasmusdatter, i Ellinge
1817, 0109, 19101817, Henrik, søn af huusmand Peder Rasmusen og Anne Henriksdatter, i Allebroehusene
1817, 1510, 23111817, Christian, søn af muurmester Erik Nielsen og Anne Larsdatter, i Nyeraadstædet
1817, 1510, 30111817, Jens, søn af huusmand Jørgen Skiøtz og Maren Jensdatter
1817, 1011, 21121817, Anders, søn af Niels Jensen og Maren Jensdatter, i T...raad Stædet
1817, 1912, 01021818, Hans, søn af gaardmand Rasmus Hansen og Karen Andersdatter, i Aalykkestædet
1818, 1301, 22021818, Rasmus, søn af gaardfæster Hans Christensen og Johanne Kirstine Rasmusdatter, i Ellinge
1818, 0302, 01031818, Søren, søn af huusmand Peder Rasmusen og Maren Hansdatter, i Søchoushuset
1818, 0702, 23031818, Rasmus, søn af indsidder Niels Rasmusen og Dorthea Jørgensdatter, i Paarup
1818, 1903, 26041818, Niels, søn af huusmand og væver Christen Jacobsen og Maren Nielsdatter, i Ellinge
1818, 1907, 13091818, Anders Thomsen, søn af huusmand Thomas Madsen og Maren Hansdatter, i Paarup
1818, 0709, 25101818, Jens Hansen, søn af gaardmand Hans Rasmusen og Sophie Jensdatter, i Sandgravgaarden
1819, 2305, 27061819, Anders Sørensen, søn af gaardmand Søren Hansen og Anne Andersdatter, i Paarup
FIL 13
1819, 2206, 01081819, Anders Jørgensen, søn af gaardmand Jørgen Sørensen og Sophie Andersdatter, i Skougaarden
1819, 0507, 22081819, Rasmus Sørensen, søn af gaardmand Søren Hansen og Anne Kirstine Hansdatter, i Bekstrup
1819, 2408, 10101819, Rasmus Jespersen, søn af smed Jesper Olsen og Maren Larsdatter, i Ellinge
1819, 2612, 20021820, Hans Larsen, søn af huusmand og skrædder Lars Jacobsen og Sidsel Danielsdatter
1819, 2412, 27021820, Søren Pedersen, søn af huusmand Peder Rasmusen og Anne Henriksdatter, i Allebrohuset
1820, 1703, 28041820, Rasmus Thomesen, søn af ungkarl Thomes Rasmusen, fra Skouballe og besvangrede Giertrud Nielsdatter, som opholder sig hos sin stedfader gaardmand Hans Henriksen, i Ellinge
1820, 0804, 11051820, Knud Rasmusen, søn af huusmand Rasmus Johansen og Anne Knudsdatter, i Landkiærshuset
1820, 0404, 22051820, Mads Rasmusen, søn af gaardmand Rasmus Madsen og Anne Thomasdatter, i Ellinge
1820, 2504, 28051820, Lars Jensen, søn af huusmand Jens Hansen og Anne Kirstine Nielsdatter, i Paarup
1820, 0407, 30071820, Søren Hansen, søn af gaardmand Hans Christensen og Maren Hansdatter, i Bekstrup
1820, 1508, 24091820, Hans Eriksen, søn af muurmester Erik Nielsen og Anne Larsdatter, i Nyeraadshuset
1820, 1108, 24091820, Christian Nielsen, søn af huusmand Niels Jensen og Maren Jensdatter, Allebroehusene
1820, 2407, 01101820, Lars Pedersen, søn af huusmand Peder Rasmusen og Maren Hansdatter, i Søehøeshuset
1820, 0309, 15101820, Rasmus Rasmusen, søn af gaardmand Rasmus Christesen og Johanne Andersdatter, i Paarup
1820, 2709, 29101820, Jørgen Christensen, søn af huusmand Christen Jacobsen og Maren Nielsdatter, i Ellinge
1820, 2012, 14011821, Søren Andersen, søn af huusmand Anders Sørensen og Rebekke Jørgensdatter, i Bekstrup
1820, 2711, 21011821, Mads Pedersen, søn af huusmand Peder Eversen og Karen Rasmusdatter, i Paarup
1821, 0901, 25021821, Anders Rasmusen, søn af gaardmand Rasmus Hansen og Karen Andersdatter, i Aalykkestædet
1821, 2401, 04031821, Hans Jensen, søn af huusmand Jens Petersen og Dorthe Hansdatter, i Paarup
1821, 2804, 27051821, Jørgen Sørensen, søn af gaardmand Søren Hansen og Stine Hansdatter, ved Bekstrup
1821, 0406, 29071821, Mads Hansen, søn af gaardmand Hans Rasmusen og Sophie Jensdatter, i Sandgravgaarden
1821, 0910, 28101821, Hans Larsen, søn af Lars Jensen, tjener hos hr. oberst og vagtmester v. Heyde, paa Lavindsgaard og besvangrede Karen Hansdatter, som giorde barsel hos sin fader væver Hans Rasmusen, i Ellinge
1821, 1210, 11111821, Peter Andersen, søn af kroemand og smed Anders Jensen og Trine Ottesdatter, i Ellinge
1821, 3009, 18111821, Mads Sørensen, søn af gaardmand Søren Hansen og Anne Andersdatter, i Paarup
1821, 0112, 13011822, Hans Rasmusen, søn af gaardmand den yngre Rasmus Christensen og Johanne Kirstine Rasmusdatter, i Ellinge
1822, 0701, 10031822, Peder Johansen, søn af ungkarl Johan Pedersen, tienende paa Strandskougaarden og enke Maren Jørgensdatter, i Ellinge
1822, 0502, 14031822, Søren Jørgensen, søn af gaardmand Jørgen Sørensen og Sophia Andersdatter, i Skougaarden
1822, 1904, 16051822, Jens Andersen, søn af indsidder Anders Christensen og Kirsten Jensdatter, i Ellinge
1822, 2407, 25081822, Niels Pedersen, søn af huusmand Peder Rasmusen og Maren Nielsdatter, Allebrohusene ved Ellinge
1822, 2608, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Søren Rasmusen og Anne Jensdatter, i Sandgravgaarden
1822, 1407, 29091822, Peder Jensen, søn af huusmand Jens Petersen og Dorothea Hansdatter, i Paarup
1823, 1303, 20041823, Kristen Jensen, søn af huusmand Jens Christensen og Anne Pedersdatter, i Ellinge
1823, 2204, 25051823, Niels Sørensen, søn af huusmand Søren Ottesen og Anne Kathrine Andersdatter, i Paarup
1823, 0304, 01061823, Knud Jørgensen, søn af gaardmand Jørgen Andersen og Anne Knudsdatter, i Ellinge
1823, 1905, 29061823, Lars Sørensen, søn af boelsmand Søren Hansen og Anne Kirstine Hansdatter, ved Bekstrup
1823, 0209, 26101823, Otte Andersen, søn af kromand Anders Jensen og Cathrine Ottesdatter, i Ellinge
1823, 2610, 07121823, Jens Rasmusen, søn af gaardmand Rasmus Madsen og Ane Thomasdatter, i Ellinge
1823, 2412, 08021824, Henrich Johansen, søn af ungkarl Johan Pedersen, tjenende i Nyborg og enke Maren Jørgensdatter, i Paarup
1824, 0302, 070318234, Niels Hansen, søn af ungkarl og tjenestekarl Hans Nielsen, i Biskoptaarup og besvangred Karen Frederichsdatter, som gjorde barsel hos sin moder Frederik Johansens enke, i Ellinge
1824, 2103, 25071824, Søren Jeppesen, søn af ungkarl Jeppe Sørensen, dragon ved 2den Eschadron Fynske Regiment lette Dragonie i Odense og besvangred Bodild Stephansdatter, i Ellinge
1824, 2504, 07061824, Peder Knudsen, søn af huusmand Knud Hansen og Christiane Christensdatter, i Paarup
1824, 0305, 18071824, Hans Sørensen, søn af gaardmand Søren Hansen og Kirsten Sørensdatter, paa Ellinge Mark
1824, 0506, 18071824, Niels Sørensen, søn af huusmand Søren Ottesen og Anne Chatrine Andersdatter, i Paarup
1824, 0507, 17101824, Niels Madsen, søn af tjenestekarl Mads Nielsen, i Kildegaarden paa Ellinge Mark og besvanred pige Cathrine Nielsdatter, i Kildegaarden paa Ellinge Mark
1824, 1908, 24101824, Anders Nielsen, søn af huusmand Niels Hansen og Johanne Andersdatter, i Ellinge
1824, 2610, 05121824, Peder Jensen, søn af huusmand og bødker Jens Kristensen og Anne Pedersdatter, i Ellinge
1824, 2611, 02011825, Daniel Larsen, søn af huusmand og skrædder Lars Jacobsen og Sidsel Danielsdatter, Paarup Mark
1825, 1601, Dødfødt dreng, søn af huusmand og væver Kristen Jacobsen og Maren Nielsdatter, i Ellinge
1824, 2712, 20021825, Hans Pedersen, søn af huusmand og hjulmand Peder Jørgensen og Karen Hansdatter, paa Bekstrup Mark
1825, 1504, 12061825, Hans Henrich Jeppesen, søn af ungkarl Jeppe Henriksen, soldat ved 4 Batallion Frederiks Regiment i Nyborg og besvangred pige Maren Kristensdatter, i Ellinge
1825, 0304, 19061825, Peder Pedersen, søn af huusmand Peder Rasmussen og Maren Nielsdatter, i Allebrohusene
1825, 0605, 19061825, Niels Sørensen, søn af boelsmand Søren Hansen og Kirstine Hansdatter, paa Bekstrup Mark
1825, 2407, 25091825, Jacob Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Johansen og Anne Knudsdatter, i Landkjershuset
1825, 1608, 16101825, Rasmus Jørgensen, søn af gaardmand Jørgen Andersen og Anne Knudsdatter, i Ellinge
1825, 0711, 18121825, Hans Knudsen, søn af boelsmand Knud Hansen og Christiane Christensdatter, paa Ellinge Mark
1826, 0703, 16041826, Jacob Christensen, søn af huusmand og væver Christen Jacobsen og Maren Nielsdatter, i Ellinge
1826, 1802, 07051826, Christen Hansen, søn af huusmand Hans Peter Petersen og Dorthea Sørensdatter, i Paarup
1826, 0203, 04051826, Hans Jørgensen, søn af boelsmand Jørgen Schøts og Maren Jensdatter, i Toverodstedet
1826, 0503, 26031926, Hans Nielsen, søn af huusmand Niels Hansen og Johanne Andersdatter, i Ellinge
1826, 1804, 04061826, Peder Rasmussen, søn af møller Rasmus Hansen og Birthe Pedersdatter, i Kilde Mølle
1826, 0905, 11061826, Niels Hansen, søn af huusmand og skrædder Hans Rasmussen og Kirsten Hansdatter, ved Bekstrup
1826, 0710, 12111826, Hans Nielsen, søn af huusmand Niels Hansen og Maren Hansdatter, i Paarup
1826, 1511, 07011827, Hans Rasmussen, søn af indsidder Rasmus Hansen og Maren Rasmusdatter, i Aalykkestedet
1827, 2804, 10061827, Rasmus Jørgensen, søn af indsidder Jørgen Hansen og Johanne Rasmusdatter, paa Chathrinebjerg
1827, 0207, 12081827, Jørgen Larsen, søn af huusmand og skrædder Lars Jacobsen og Sidsel Danielsdatter, i Bøgebjerghuset
1827, 1307, 23091827, Niels Christian Andersen, søn af kromand Anders Jensen og Anne Cathrine Ottesdatter, i Ellinge
1827, 3008, 21101827, Christen Sørensen, søn af boelsmand Søren Hansen og Anne Kirstine Hansdatter, paa Bekstrup Mark
1828, 1311, 06011828, Rasmus Jørgensen, søn af sognefoged Jørgen Sørensen og Sophie Andersdatter, paa Ellinge Mak
1828, 0101, 17021828, Hans Stephansen, søn af huusmand Stephan Pedersen og Anne Hansdatter, paa Bekstrup Mark
1828, 2101, 02031828, Christian Hansen, søn af ungkarl og underofficer Hans Rasmussen, ved 2det Livregiment i Kjøbenhavn og besvangred pige Maren Rasmusdatter, som gjorde barsel hos sin fader gaardmand Rasmus Christensen, i Paarup
1828, 2401, 16031828, Rasmus Pedersen, søn af ungkarl Peder Rasmussen, i Skjellerup og besvangred pige Marie Kirstine Sørensdatter, i Paarup
1828, 0102, 30031828, Johan Knudsen, søn af huusmand og væver Knud Hansen og Christiane Christensdatter, i Nøisomhedstedet
1828, 1305, 15051828, Johan Larsen, søn af tjenestekarl Lars Johansen, i Lille Mølle og besvangred Anne Pedersdatter, i Paarup
1828, 2305, 06071828, Otto Sørensen, søn af huusmand Søren Ottesen og Anne Cathrine Andersdatter, i Paarup
1828, 1507, 31081828, Peder Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Johansen og Anne Knudsdatter, Longkjærshuset i Paarup
1828, 0410, 16111828, Frederich Andersen, søn af kromand Anders Jensen og Anne Cathrine Ottesdatter, i Ellinge
1828, 2010, 30111828, Rasmus Nielsen, søn af huusmand Niels Hansen og Maren Hansdatter, i Paarup
1829, 1401, 01031829, Hans Jensen, søn af huusmand og bødker Jens Christensen og Anne Pedersdatter, i Ellinge
1829, 1701, 17011829, Ole Sørensen, søn af indsidder Søren Olsen og Maren Jacobsdatter, i Ellinge
1829, 2203, 25031829, Erik Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Frederiksen og Maren Nielsdatter, i Bekstrup
1829, 0402, 29031829, Rasmus Sørensen, søn af gaardmand Søren Hansen og Mette Kirstine Sørensdatter, i Mosegaarden
1829, 2403, 29031829, Niels Frederiksen, søn af huusmand Frederik Frederiksen og Kirsten Madsdatter, paa Bekstrup Mark
1829, 1004, 16041829, Holger Olivarius Hansen, søn af kirkesanger og skolelærer Lars Hansen og Mette Kirstine Jensen, i Ellinge
1829, 1806, 21061829, Niels Hansen, søn af indsidder Hans Sørensen og Gjertrud Nielsdatter, i Ellinge
1829, 2606, 05071829, Anders Ovesen, søn af soldat og ungkarl Ove Andersen, tjenende for tiden i Holme, Herrested Sogn og besvangred Maren Pedersdatter, som gjorde barsel hos sin fader huusmand Peder Christensen, i Paarup
1829, 3107, 02081829, Hans Hansen, søn af gaardmand Hans Rasmussen og Sophie Jensdatter, i Sandgravgaarden
1829, 0309, 18101829, Peder Christensen, søn af gaardmand Christen Pedersen og Maren Hansdatter, i Paarup
1829, 0410, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Mads Stephansen og Karen Nielsdatter, i Lyomskovsgaard
1829, 2811, 17011830, Jens Pedersen, søn af huusmand Peder Jensen og Amalia Hansdatter, i Nyvaadstedet
1829, 2910, 20121829, Jacob Christensen, søn af huusmand og væver Christen Jacobsen og Maren Nielsdatter, i Ellinge
1830, 1504, 31051830, Stephan Christensen, søn af huusmand og væver Christen Stephansen og Margrethe Hansdatter, i Ellinge
1830, 3011, 12121830, Jens Johannesen, søn af boelsmand og væver Johannes Jensen og Anne Rasmusdatter, i Allebrohusene
1831, 2101, 27031831, Jens Sørensen, søn af boelsmand Søren Christensen og Johanne Jensdatter, i Paarup
1831, 1404, 05061831, Lars Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Johansen og Anne Knudsdatter, i Langkjærshuset
1831, 2103, 15051831, Hans Jørgensen, søn af sognefoged og gaardmand Jørgen Sørensen og Sophie Andersdatter, i Skovgaarden. Navneændring af 8.3.1916 til Hans Jørgensen Skovgaards
1831, 1412, 12021832, Knud Jensen, søn af huusmand og bødker Jens Christensen og Anne Pedersdatter, i Ellinge
1832, 0604, 11061832, Hans Nielsen, søn af huusmand Niels Hansen og Johanne Mortensdatter, i Ellinge
1832, 1404, 27051832, Rasmus Hansen, søn af møller Hans Larsen og Birthe Pedersdatter, i Kilde Mølle
1832, 3006, 05081832, Hans Nielsen, søn af gaardmand Niels Hansen og Anne Rasmusdatter, i Ellinge
1832, 2108, 26081832, Jørgen Pedersen, søn af huusmand og hjulmand Peder Jørgensen og Karen Hansdatter, paa Bekstrup Mark
1832, 3110, 02121832, Hans Christensen, søn af huusmand og væver Christen Stephansen og Margrethe Hansdatter, i Ellinge
1832, 1411, 16121832, Jens Jensen, søn af tjenestekarl Jens Hansen, paa Rønningesøegaard og Dorthe Rasmusdatter, i Aarup
1833, 2601, 03021833, Hans Jørgensen, søn af gaardmand Jørgen Andersen og Anne Knudsdatter, i Ellinge
1833, 0601, 06011833, Rasmus Nielsen, søn af huusmand Niels Hansen og Maren Hansdatter, i Paarup
1833, 0303, 08041833, Lars Pedersen, søn af huusmand Peder Jensen og Amalia Hansdatter, i Nyraadhuset
1833, 0604, 16051833, Rasmus Madsen, søn af gaardmand Mads Stephansen og Karen Nielsdatter, i Lyomskovgaarden
1833, 1406, 07071833, Jens Sørensen, søn af boelsmand Søren Christensen og Johanne Jensdatter, i Paarup
1833, 1409, 20121833, Hans Christensen, søn af gaardmand Christen Pedersen og Maren Hansdatter, i Paarup
1833, 1510, 01121833, Søren Hansen, søn af indsidder og tømmermand Hans Nielsen og Sidsel Sørensdatter, i Paarup
1834, 1303, 25041834, Søren Sørensen, søn af gaardmand Søren Hansen og Mette Kirstine Sørensdatter, i Mosegaarden
1834, 3004, 04051834, Peder Jørgensen, søn af indsidder Jørgen Eskildsen og Gjertrud Rasmusdatter, paa Ellinge Mark
1834, 1305, 29061834, Jens Madsen, søn af gaardmand Mads Nielsen og Cathrine Nielsdatter, i Kildegaarden
1834, 0811, Dødfødt dreng, søn af huusmand Frederik Frederiksen og Kirsten Madsdatter, i Bekstrup
1835, 2003, 29031835, Christian Jacobsen, søn af hr. Jacob Utke, paa herregaarden Brolykke paa Hintzholm og besvangred Sidsel Larsdatter, gjorde barsel hos sin fader hmd/skræder Lars Jacobsen i Bøgebjerghuset
1835, 1505, 26051835, Mads Nielsen, søn af huusmand Niels Hansen og Maren Hansdatter, i Paarup
1835, 0104, 31051835, Christian Hansen, søn af møller Hans Larsen og Birthe Pedersdatter, i Kilde Mølle
1835, 3005, 08061835, Niels Jørgensen, søn af gaardmand Jørgen Andersen og Anne Knudsdatter, i Ellinge
1835, 1505, 05071835, Mads Nielsen, søn af huusmand Niels Hansen og Maren Hansdatter, i Paarup
1835, 1007, 19071835, Hans Hansen, søn af kirkesanger og skolelærer Lars Hansen og Mette Kirstine Jensen, i Ellinge
1835, 0407, 09081835, Anders Rasmussen, søn af annexbonde Rasmus Stephansen og Johanne Hintzesdatter, i Ellinge
1835, 0910, 08111835, Niels Pedersen, søn af huusmand Peder Jensen og Amalia Hansdatter, i Nyraadshuset
1835, 2308, Dreng (døde før daab), søn af gaardmand Mads Stephansen og Karen Nielsdatter, i Lyomskovgaarden
1835, 1410, 15111835, Rasmus Knudsen, søn af tjenestekarl Mathias Hintzesen, paa Rønninge Mark og besvangred Maren Knudsdatter, gjorde barsel hos sin moder enke Margrethe Hansdatter i Langkjærshuset
1836, 2601, 27021836, Niels Sørensen, søn af gaardmand Søren Hansen og Mette Kirstine Sørensdatter, i Mosegaarden
1836, 0502, 14021836, Christen Sørensen, søn af boelsmand Søren Christensen og Johanne Jensdatter, i Paarup
1836, 1002, 27031836, Hans Madsen, søn af gaardmand Mads Nielsen og Anne Cathrine Nielsdatter, i Kildegaarden
1836, 1403, 01051836, Peder Simonsen, søn af huusmand Simon Hansen og Anne Pedersdatter, i Paarup
1837, 3101, 12031837, Hans Jørgensen, søn af gaardmand Jørgen Hansen og Johanne Rasmusdatter, i Kathrinebjerggaarden
1837, 1702, 23031837, Niels Sørensen, søn af gaardmand Søren Hansen og Mette Kirstine Sørensdatter, i Mosegaarden
1837, 2401, 26021837, Stephan Madsen, søn af gaardmand Mads Stephansen og Karen Nielsdatter, i Lyomskovgaarden
1837, 0404, 04051837, Stephan Rasmussen, søn af annexbonde Rasmus Stephansen og Johanne Hintzesdatter, i Ellinge
1837, 0205, 18061837, Christian Peter Eggers, søn af forvalter W. Eggers, paa Rønningesøegaard og besvangred Sophie Pedersdatter, gjorde barsel hos sin fader huusmand Peder Kristensen i Paarup
1837, 1404, 21051837, Hans Jørgensen, søn af huusmand Jørgen Hansen og Sophie Hedevig Rasmusdatter, i Møllevaadshuset
1837, 1406, 16071837, Frederik Eskild Jørgensen, søn af huusmand og skrædder Jørgen Eskildsen og Gjertrud Rasmusdatter, paa Ellinge Mark
1837, 0710, 19111837, Hans Hansen, søn af gaardmand Hans Hansen og Anne Rasmusdatter, i Bekstrup
1837, 2012, 21011838, Rasmus Nielsen, søn af ungkarl Niels Rasmussen, i Skjellerup og besvangred pige Marie Kirstine Henriksdatter, gjorde barsel hos sin moder Maren Jørgensdatter, i Ellinge
1838, 1603, 25031838, Hans Sørensen, søn af boelsmand Søren Christensen og Johanne Jensdatter, i Paarup
1838, 1904, 21041838, Niels Christensen, søn af huusmand og væver Christen Nielsen og Maren Justesdatter, i Allebrohusene
1837, 2712, 31121837, Søren Frederiksen, søn af boelsmand Frederik Christensen og Anne Kirstine Hansdatter, paa Bekstrup Mark
1838, 1707, 19081838, Hans Madsen, søn af gaardmand Mads Nielsen og Cathrine Nielsdatter, i Kildegaarden
1839, 2810, 13011839, Anders Nielsen, søn af huusmand Niels Pedersen og Lisbeth Andersdatter, paa Ellinge Mark
1839, 0611, Dødfødt dreng, søn af ungkarl og tjenestekarl Hans Larsen, tjenende paa Weirup og besvangred Karen Andreasdatter, gjorde barsel hos huusmand Ole Jørgensen, i Mørkekrogshuset
1839, 2702, 14041839, Hans Simonsen, søn af huusmand Simon Hansen og Anne Pedersdatter, i Paarup
1839, 3003, 11081839, Christian Frisch, søn af huusmand Niels Frisch og Anne Sophie Christensdatter, i Bekstrup
1839, 2306, 28071839, Niels Madsen, søn af gaardmand Mads Stephansen og Karen Nielsdatter, i Lyumskovgaarden
1839, 1411, Dødfødt dreng, søn af huusmand og smed Christen Jespersen og Maren Rasmusdatter, i Ellinge
1839, 1511, 20111839, Rasmus Christian Povelsen, søn af huusmand og væver Povel Andersen og Anne Marie Rasmusdatter, i Langkjærshuset
1840, 0101, 16021840, Povel Pedersen, søn af huusmand Peder Jensen og Amalia Hansdatter, paa Ellinge Mark
1840, 1701, 15031840, Jesper Hansen, søn af huusmand og tømmermand Hans Pedersen og Anne Margrethe Jespersdatter, paa Ellinge Mark
1840, 3001-, Dødfødt dreng, søn af huusmand Ole Jørgensen og Apollone Peitersdatter, i Mørkekrogshuset
1840, 1402, 29031840, Henrik Hansen, søn af avlskarl Hans Larsen, paa Rønningsøegaard og Sidsel Sørensdatter, gjorde barsel hos snedker H. Borassky, i Fiskerhuset
1840, 2104, 03051840, Rasmus Hansen, søn af gaardmand Hans Hansen og Anne Rasmusdatter, i Bekstrup
1840, 1204, 15051840, Rasmus Nielsen, søn af gaardmand Niels Hansen og Anne Rasmusdatter, i Ellinge
1840, 2307, 26071840, Jacob Hansen, søn af gaardmand Hans Rudolph Jacobsen og Anne Jørgensdatter, i Hestehaugegaarden
1840, 2912, 14021841, Rasmus Christensen, søn af huusmand og smed Christen Jespersen og Maren Rasmusdatter, i Ellinge
1841, 2302, 04041841, Lars Sørensen, søn af huusmand Søren Pedersen og Maren Jespersdatter, i Lyumskovhuset
1841, 1703, 14031841, Lars Sørensen, søn af boelsmand Søren Christensen og Johanne Jensdatter, i Paarup
1841, 2503, 23051841, Hans Madsen, søn af gaardmand Mads Stephansen og Karen Nielsdatter, i Lyumskovgaarden
1841, 2406, 11071841, Peder Nielsen, søn af ungkarl Niels Andersen, tjenende i Hudevad og besvangred Johanne Pedersdatter, gjorde barsel hos sin moder Peder Edvardsens enke, i Paarup
1841, 0707, 22081841, Rasmus Nielsen, søn af huusmand Niels Hansen og Maren Hansdatter, i Paarup
1841, 1707, 17101841, Rasmus Christian Povelsen, søn af huusmand og væver Povel Andersen og Anne Marie Rasmusdatter, i Langkjærshuset
1841, 2807, 29081841, Lars Hansen, søn af huusmand Hans Andersen og Sidsel Larsdatter, i det lille Bøgebjerghuus
1842, 1402, 24041842, Christian Knudsen, søn af huusmand Knud Pedersen og Maren Olesdatter, i Skovhaugehuset
1842, 1903, 08051842, Rasmus Jørgensen, søn af huusmand Jørgen Hansen og Sophie Hedevig Rasmusdatter, i Møllewaadshuset
1842, 1705, 22051842, Jørgen Sørensen, søn af gaardmand Søren Hansen og Mette Kirstine Sørensdatter, i Mosegaarden
1842, 0206, 03071842, Lars Nielsen, søn af indsidder Niels Knudsen og Anne Cathrine Larsdatter, i Ellinge
1842, 0407, 21081842, Jørgen Hansen, søn af gaardmand Hans Rudolph Jacobsen og Anne Jørgensdatter, i Hestehaugegaarden
1842, 1608, 23101842, Jørgen William Andersen, søn af huusmand og væver Anders Rasmussen og Else Margrethe Bjerring, i Paarup
1842, 2208, 09101842, Knud Henriksen, søn af huusmand Henrik Knudsen og Anne Cathrine Pedersdatter, i Ellinge
1842, 2108, 16101842, Mads Christensen, søn af boelsmand Christen Madsen og Margrethe Sørensdatter, i Skovhaugestedet
1842, 0109, 16101842, Søren Madsen, søn af gaardmand Mads Sørensen og Dorthe Hansdatter, i Sandgravgaarden
1842, 1712, 17121842, Lars Jensen, søn af huusmand Jens Larsen og Kirsten Rasmusdatter, i Dunneberghuset
1843, 0409, 22101843, Knud Jensen, søn af huusmand og bødker Jens Christensen og Anne Pedersdatter, i Ellinge
1843, 0609, 29101843, Hans Andersen, søn af gaardmand Anders Olesen og Kirsten Hansdatter, i Ellinge
1843, 1812, 25021844, Christian Hansen, søn af gaardmand Hans Hansen og Anne Rasmusdatter, i Bekstrup
1844, 1201, 03031844, Søren Madsen, søn af gaardmand Mads Nielsen og Cathrine Nielsdatter, i Kildegaarden
1844, 1401, 21041844, Christian Frederik Kipper, søn af huusmand Frederik Christian Kipper og Anne Marie Christensdatter, i Møllegaardshuset
1844, 0907, 18081844, Niels Rasmussen, søn af gaardmand Rasmus Nielsen og Karen Hansdatter, i Bekstrup
1844, 1808, 13101844, Peder Madsen, søn af sergeant og foureer Mads Thomsen Madsen, ved 3die Jægercorps i Nyborg og besvangred pige Kirstine Marie Pedersdatter, gjorde barsel hos huusmand Rasmus Johansen, i Fiskerkjershuset
1844, 3108, 27101844, Jesper Sørensen, søn af huusmand Søren Pedersen og Maren Jespersdatter, i Lyumskovhuset
1844, 2709, 08121844, Anders Povelsen, søn af væver Povel Andersen og Anne Marie Rasmusdatter, i Langkjærshuset
1845, 3011, 16021845, Peder Hansen, søn af tømmermand Hans Pedersen og Anne Margrethe Jespersdatter, paa Ellinge Mark
1814, 2301, 23011814, Christine Tornøe, datter af tømmersvend Christian Tornøe, i Odense og pige Chathrine Hansdatter, i Paarup
1814, 0404, 05041814, Anne, datter af gaardmand Rasmus Christensen og Lisbeth Madsdatter, i Ellinge
1814, 0108, 01081814, Karen, datter af tjenestekarl Knud Christensen, hos udflytter gaardmand Jacob Andersen, ved Ellinge og Karen Hintzesdatter, opholdende sig hos sin stedfader Jacob Andersen
1814, 0608, 07081814, Sidsel, datter af selveiergaardmand Jørgen Andersen og Anne Knudsdatter, i Ellinge
1814, 0610, 08121814, Dorthea, datter af indsidder Niels Poulsen og Ane Hansdatter, i Ellinge
1814, 0710, 09121814, Johanne Marie, datter af gaardmand Rasmus Christensen og Johanne Andersdatter, fra Paarup
1814, 2710, 30101814, Anne Maria, datter af indsidder Peder Rasmussen og Giertrud Nielsdatter, i Ellinge
1814, 2911, 30111814, Karen, datter af huusmand Niels Jensen og Maren Jensdatter, fra Paarup
1815, 2201, 24011815, Charlotte Sophie, datter af tømmermand Anders Hansen, ved Holmen i Kiøbenhavn og besvangred Karen Knudsdatter, i Landkjærshuset
1815, 0905, 12031815, Karen, datter af gaardmand Rasmus Hansen og Karen Andersdatter, i Aalykkestædet
1815, 0704, 08041815, Sidsel, datter af huusmand Lars Jacobsen og Sidsel Danielsdatter, i Bøgebierghuset
1815, 2204, 23041815, Anne Dorthea, datter af huusmand Jens Peter og Karen Hansdatter, i Paarup
1815, 0706, 08061815, Karen Sophie, datter af gaardmand Søren Hansen og Anne Andersdatter, i Paarup
1815, 0706, 07061815, Giertrud Marie, datter af tjenestekarl Rasmus Johansen, hos præsten i Skjellerup og Anne Knudsdatter, tjente hos sin fader huusmand Knud Larsen, ved Paarup
1815, 1008, 12081815, Dorothea, datter af smed Jesper Olsen og Maren Larsdatter, i Ellinge
1815, 0209, 03091815, Anne, datter af huusmand Christen Larsen og Dorthea Sørensdatter, i Paarup
1815, 1410, 15101815, Sidsel, datter af soldat Niels Rasmussen, fra Sjælland, tjenende hos gaardmand Johan Christensen, i Skiellerup og besvangred Dorothea Jørgensdatter, hos sin fader huusmand Jørgen Thomsen, i Mørkekroghuset
1816, 1601, 17011816, Anna Kirstine, datter af gaardmand Rasmus Madsen og Anne Thomasdatter, i Ellinge
1816, 2301, 24011816, Dorthe, datter af gaardmand Søren Rasmussen og Anne Jensdatter, i Sandgravgaarden
1816, 1205, 13051816, Dorthe, datter af gaardmand Hans Rasmussen og Sophie Jensdatter, i Sandgravgaarden
1816, 2706, 29061816, Giertrud, datter af huusmand Peder Rasmussen og Anne Hendriksdatter, i Allebroehusene
1816, 0808, 09081816, Cathrine Marie, datter af gaardmand Hans Andersen og Anne Jensdatter, i Ellinge
1817, 2004, 20041817, Karen, datter af gaardmand Jørgen Sørensen og Sophie Andersdatter, i Skougaarden
1817, 0105, 04051817, Anne, datter af gaardmand Søren Hansen og Anne Andersdatter, i Paarup
1817, 0505, 06051817, Giertrud (tvilling), datter af gaardmand Rasmus Christensen og Lisbeth Madsdatter, i Ellinge
1817, 0505, 06051817, Mette Kirstine (tvilling), datter af gaardmand Rasmus Christensen og Lisbeth Madsdatter, i Ellinge
1817, 2006, 03081817, Johanne Susanne Pauline, datter af kromand og smed Anders Jensen og Anne Cathrine Ottesdatter, i Ellinge
1817, 2907, 21091817, Elisabeth Sophie, datter af gaardmand Søren Hansen og Kirstine Hansdatter, i Bekstrup
1817, 1308, 28091817, Maren, datter af huusmand Rasmus Johansen og Anne Knudsdatter, i Bandkiærhuset
1817, 0211, 03111817, Karen, datter af huusmand Jens Pedersen og Dorthea Hansdatter, i Paarup
1818, 2605, 28061818, Anne Kirstine Andersdatter, datter af huusmand Anders Sørensen og Rebekke Jørgensdatter, i Bekstrup
1818, 1005, 21061818, Johanne Pedersdatter, datter af huusmand Peder Evertsen og Karen Rasmusdatter, i Paarup
1818, 2906, 05071818, Christiane Madsdatter, datter af huusmand Mads Rasmussen og Maren Eliasdatter, i Ellinge
1818, 1607, 16081818, Else Catrine Jensdatter, datter af afdød huusmand Jens Pedersen og Maren Jensdatter, i Bekstrup
1818, 0308, 06091818, Else Marie Knudsdatter, datter af huusmand Knud Christensen og Karen Hintzesdatter, i Ellinge
1818, 2310, 06121818, Nielsine Andersdatter (tvilling), datter af kroemand og smed Anders Jensen og Cathrine Ottesdatter, i Ellinge
1818, 2310, 06121818, Karen Andersdatter (tvilling), datter af kroemand og smed Anders Jensen og Cathrine Ottesdatter, i Ellinge
1818, 1411, 16111818, Friderike Rasmusdatter, datter af indsidder Rasmus Frederiksen og Maren Nielsdatter, i Bekstrup
1819, 1002, 21031819, Mette Hansdatter, datter af huusfæster og skrædder Hans Rasmussen og Kirsten Hansdatter, i Bekstrup
1819, 3103, 23051819, Karen Jørgensdatter, datter af gaardmand Jørgen Andersen og Anne Knudsdatter, i Ellinge
1819, 2305, 29081819, Kirstine Jensdatter, datter af huusmand Jens Petersen og Dorthea Hansdatter, i Paarup
1819, 0609, 26091819, Kirstine Marie Pedersdatter, datter af ungkarl Peder Knudsen, fra Davinde og besvangred Else Knudsdatter, fødte hos sin svoger Rasmus Johansen, i Landkjershuset ved Paarup
1819, 2009, 31101819, Karen Sørensdatter (tvilling), datter af gaardmand Søren Rasmussen og Anne Jensdatter, Sandgravgaarden
1819, 2009, 31101819, Anne Sørensdatter (tvilling), datter af gaardmand Søren Rasmussen og Anne Jensdatter, Sandgravgaarden
1819, 2612, 06021820, Christiane Rasmusdatter, datter af gaardmand Rasmus Christensen og Lisbeth Madsdatter, i Ellinge
1820, 0901, 26031820, Frederica Rasmusdatter, søn af indsidder Rasmus Frideriksen og Maren Nielsdatter, i Bekstrup
1820, 2603, 14051820, Jensine Andersdatter, datter af smed og kroemand Anders Jensen og Catrine Ottesdatter, i Ellinge
1821, 2211, 07011821, Anne Pedersdatter, datter af huusmand Peder Jørgensen og Maren Jensdatter, i Bekstrup
1821, 1605, 24061821, Sophie Jørgensdatter, datter af gaardmand Jørgen Andersen og Anne Knudsdatter, i Ellinge
1821, 1805, 01071821, Johanne Jørgensdatter, datter af boelsmand Jørgen Schjøtz og Maren Jensdatter, i Toveraadsstædet
1821, 2008, 14101821, Anne Kirstine Hansdatter, datter af huusmand Hans Peter Petersen og Dorthe Sørensdatter, i Paarup
1821, 0610, 25111821, Sidsel Rasmusdatter, datter af ungkarl Rasmus Petersen, i Biskoptaarup og besvangred Lisbeth Sophia Hansdatter, gjorde barsel hos sin fader gaardmand Hans Christensen, i Bechstrup
1821, 3112, 03021822, Anne Pedersdatter, datter af ungkarl Peder Johansen, tjenende i Biskovstaarup og besvangred Grethe Knudsdatter, opholdende sig hos sin fader aftægtsmand Knud Larsen, i Langkiershuset
1822, 0403, 28041822, Stine Larsdatter, datter af huusmand og skrædder Lars Jacobsen og Sidsel Danielsdatter, i Bøgeberghuset
1822, 1604, 19051822, Maren Henningsdatter, datter af ungkarl Henning Nielsen, tienende i Rolfsted Mølle og besvangred Maren Thomasdatter, gjorde barsel hos sin fader husmand Thomas Madsen, i Paarup
1822, 0811, 08111822, Kirsten Rasmusdatter, datter af gaardmand Rasmus Christensen og Lisbeth Madsdatter, i Ellinge
1823, 0401, 02031823, Kjøn Andersdatter, datter af selveierboelsmand Anders Sørensen og Rebekka Jørgensdatter, i Bekstrup
1823, 0502, 23031823, Anne Kristensdatter, datter af huusmand Kristen Jacobsen og Maren Nielsdatter, i Ellinge
1823, 0602, 31031823, Else Kirstine Rasmusdatter, datter af huusmand Rasmus Johansen og Anne Knudsdatter, i Langkjærshuset
1823, 0203, 13041823, Margrethe Kristensdatter, datter af boelsmand Christen Nielsen og Maren Justesdatter, i Allebrohusene
1823, 1503, 25041823, Maren Pedersdatter, datter af huusmand Peder Jørgensen og Karen Hansdatter, paa Bekstrup Mark
1823, 2703, 08061823, Maren Hansdatter, datter af huusmand Hans Peter Petersen og Dorthe Sørensdatter, i Paarup
1823, 2706, 03081823, Anne Rasmusdatter, datter af indsidder Rasmus Frederiksen og Maren Nielsdatter
1824, 0101, 29021824, Maren Jørgensdatter, datter af boelsmand Jørgen Schjøtz og Maren Jensdatter, i Toveraadstrædet
1824, 2701, 28031824, Maren Pedersdatter, datter af huusmand Peder Rasmussen og Marie Nielsdatter, i Søehøishuset
1824, 0204, 09051824, Johanne Pedersdatter, datter af tjenestekarl Peder Rasmussen, paa Slibshavn og besvangred Margrethe Knudsdatter, gjorde barsel hos sin svoger huusmand Rasmus Johansen, i Landkjærshuset
1824, 2805, 04071824, Kirsten Rasmusdatter, datter af gaardmand, den yngre Rasmus Christensen og Johanne Kirstine Rasmusdatter, i Ellinge
1824, 1907, 05091824, Nicoline Pedersdatter, datter af tjenestekarl Peder Knudsen, paa Rønningesøegaard og besvangred pige Else Knudsdatter, i Paarup
1824, 0609, 24101824, Anne Marie Rasmusdatter, datter af møller Rasmus Hansen og Birthe Pedersdatter, i Kilde Mølle
1824, 2210, 21111824, Karen Jørgensdatter, datter af gaardmand Jørgen Hansen og Johanne Rasmusdatter, paa Ellinge Mark
1825, 0102, 27031825, Anne Kristensdatter, datter af huusmand og væver Kristen Nielsen og Maren Justsdatter, i Allebrohusene
1825, 1302, 01041825, Anne Nielsdatter, datter af huusmand Niels Hansen og Maren Hansdatter, i Paarup
1825, 1703, 23051825, Karen Jørgensdatter, datter af gaardmand Jørgen Sørensen og Sophie Andersdatter, paa Ellinge Mark
1825, 1104, 12061825, Anne Elisabeth Hansdatter, datter af gaardmand Hans Rasmussen og Sophie Jensdatter, i Sandgravgaarden
1825, 2505, 31071825, Anne Kirstine Thomasdatter, datter af huusmand Thomas Jacobsen og Sophie Rasmusdatter, i Ellinge
1825, 0708, 23101825, Amalia Andersdatter, datter af kromand og smed Anders Jensen og Anne Chathrine Ottosdatter, i Ellinge
1825, 0110, 13111825, Sidsel Sørensdatter, datter af gaardmands søn Søren Hansen og Mette Kirstine Sørensdatter, i Mosegaarden
1826, 1503, 21041826, Christiane Knudsdatter, datter af boelsmand Knud Christensen og Maren Jacobsdatter, paa Ellinge Mark
1826, 0305, 04061826, Mette Rasmusdatter, datter af huusmand Rasmus Frederiksen og Maren Nielsdatter, i Bekstrup
1826, 2006, 30071826, Anne Pedersdatter, datter af huusmand Peder Jensen og Amalie Hansdatter, i Nyrodshuset
1826, 2408, 01101826, Sidsel Madsdatter, datter af gaardmand Mads Nielsen og Cathrine Nielsdatter, i Kildegaarden
1826, 2908, 15101826, Karen Marie Hansen, datter af kirkesanger og skolelærer Lars Hansen og Mette Kirstine Jensen, i Ellinge Mark
1826, 2112, 04021827, Anne Jensdatter, datter af huusmand og bødker Jens Christensen g Anne Pedersdatter, i Ellinge
1827, 2808, 04021827, Mette Pedersdatter, datter af huusmand og hjulmand Peder Jørgensen og Karen Hansdatter, paa Bechstrup Mark
1827, 1008, 21101827, Anne Marie Pedersdatter, datter af huusmand Peder Rasmussen og Marie Nielsdatter, i Søehøihuset
1827, 1809, 28101827, Anne Marie Sørensdatter, datter af gamelmands søn Søren Hansen og Mette Kirstine Sørensdatter, i Mosegaarden
1827, 2111, 23121827, Maren Cathrine Hansen, datter af kirkesanger og skolelærer Lars Hansen og Mette Kirstine Jensen, i Ellinge
1827, 2910, 30121827, Maren Magdalene Rasmusdatter, datter af møller Rasmus Hansen og Birthe Pedersdatter, i Kilde Mølle
1827, 3012, 24021828, Maren Jørgensdatter, datter af gaardmand Jørgen Andersen og Anne Knudsdatter, i Ellinge
1828, 0102, 07041828, Anne Kirstine Nielsdatter, datter af huusmand Niels Hansen og Johanne Andersdatter, i Ellinge
1828, 0303, 20041828, Sidsel Madsdatter, datter af gaardmand Mads Nielsen og Anne Cathrine Nielsdatter, i Kildegaarden
1828, 3008, 31081828, Maren Christensdatter, datter af boelsmand Christen Nielsen og Margrethe Christensdatter, i Møllegaardsstedet
1829, 1902, 22021829, Kirstine Sørensdatter, datter af boelsmand Søren Christensen og Johanne Jensdatter, i Paarup
1829, 3005, 08061829, Inger Kirstine Christensdatter, datter af boelsmand Christen Nielsen og Maren Justesdatter, i Allebrostedet
1829, 2309, 23091829, Marie Dorothea Johannesdatter, datter af boelsmand og væver Johannes Jensen og Anne Rasmusdatter, i Allebrohusene
1829, 2509, 27091829, Anne Pedersdatter, datter af gaardmand Peder Sørensen, i Aunslev og Marie Jacobsdatter, gjorde barsel hos sin fader gaardmand Jacob Andersen, i Hestehaugegaarden
1829, 1110, 22111829, Jørgenbine Jørgensdatter, datter af boelsmand Jørgen Schjøtz og Maren Jensdatter, i Toverodstedet
1829, 1612, 31011830, Maren Jørgensdatter, datter af indsidder Jørgen Hansen og Johanne Rasmusdatter, paa Cathrinebjerg
1830, 1902, 03031830, Karen Pedersdatter, datter af huusmand og hjulmand Peder Jørgensen og Karen Hansdatter, paa Bekstrup Mark
1830, 0705, 09051830, Anne Margrethe Andersdatter, datter af kromand Anders Jensen og Anne Cathrine Ottosdatter, i Ellinge
1830, 1405, 11071830, Anne Knudsdatter, datter af huusmand og væver Knud Hansen og Christiane Christensdatter, i Nøisomhed
1830, 0606, 13061830, Karen Andersdatter, datter af ungkarl Anders Pedersen, tjenende paa Hindemae og besvangred Anne Thomasdatter, tjener paa Hindemae, gjorde barsel hos sin fader huusmand Thomas Madsen
1830, 0906, 13061830, Anne Marie Jørgensdatter, datter af gaardmand Jørgen Andersen og Anne Knudsdatter, i Ellinge
1830, 2607, 02081830, Anne Margrethe Madsdatter, datter af gaardmand Mads Nielsen og Cathrine Nielsdatter, i Kildegaarden
1830, 0610, Dødfødt pige, datter af huusmand Niels Hansen og Maren Hansdatter, i Paarup
1830, 2510, 25101830, Dorothea Jensdatter, datter af gaardmand Jens Rasmussen og Gjertrud Christoffersdatter, i Paarup
1830, 2011, 21111830, Maren Nielsdatter, datter af gaardmand Niels Hansen og Anne Rasmusdatter, i Ellinge
1830, 1411, 19121830, Karen Rasmusdatter, datter af annexbonde Rasmus Stephansen og Johanne Hinzesdatter, i Ellinge
1831, 0403, 24041831, Anne Kirstine Christensdatter, datter af gaardmand Christen Pedersen og Maren Hansdatter, i Paarup
1831, 1603, 17041831, Maren Madsdatter, datter af gaardmand Mads Stephansen og Karen Nielsdatter, i Lyumskovsgaarden
1831, 1504, 29051831, Anne Cathrine Sophie Larsdatter, datter af skrædder Lars Jacobsen og Sidsel Danielsdatter, i Bøgebjerghuset
1831, 1604, 24041831, Jensine Hansen, datter af kirkesanger og skolelærer Lars Hansen og Mette Kirstine Jensen, i Ellinge
1831, 0705, 08051831, Anne Sørensdatter, datter af gaardmand Søren Hansen og Mette Kirstine Sørensdatter, i Mosegaarden
1831, 1105, 12051831, Sidsel Sørensdatter, datter af afdøde boelsmand Søren Hansen og Stine Hansdatter, i Bekstrup
1831, 0505, 26071831, Anne Kirstine Nielsdatter, datter af huusmand og væver Niels Nielsen og Karen Rasmusdatter, i Paarup
1831, 2903, 15051831, Maren Christensdatter, datter af boelsmand Christen Nielsen og Margrethe Christensdatter, i Møllegaardsstedet
1831, 1505, 12061831, Gjertrud Pedersdatter, datter af huusmand Peder Johansen og Mette Jacobsdatter, paa Paarup Mark
1831, 2108, 09101831, Johanne Pedersdatter, datter af huusmand Peder Jensen og Amalia Hansdatter, i Nyraadshuset
1831, 0409, 06101831, Anne Sophie Hansdatter, datter af afdød Hans Rudolf Jacobsen og gaardbrugende enke, Anne Marie Andersdatter, i Hestehaugegaarden
1832, 3003, 30031832, Kirsten Hansdatter, datter af tømmermand Hans Nielsen, i Ellinge og Sidsel Sørensdatter, som gjorde barsel hos sin moder Søren Hansens enke, i Paarup
1832, 1602, 01041832, Karen Frederiksdatter, datter af indsidder Frederik Frederiksen og Kirsten Madsdatter, paa Bekstrup Mark
1832, 2504, 03061832, Lisbeth Sophie Jørgensdatter, datter af gaardmand Jørgen Hansen og Johanne Rasmusdatter, paa Cathrinebjerg
1832, 0810, 09121832, Jensine Madsdatter, datter af gaardmand Mads Nielsen og Thrine Nielsdatter, i Kildegaarden
1832, 0611, 23121832, Gjertrud Christensdatter, datter af boelsmand Christen Nielsen og Maren Justesdatter, i Allebrohusene
1833, 1201, 20011833, Kirsten Rasmusdatter, datter af ungkarl Rasmus Christensen, i Tvivaadgaarden, Rolfsted Sogn og besvangred Mette Kirstine Thomasdater, gjorde barsel hos sin fader huusmand Thomas Madsen, i Paarup
1833, 0303, 05041833, Rebekke Rasmusdatter, datter af gaardmand Rasmus Stephansen og Johanne Hintzesdatter, i Ellinge
1833, 0404, 08041833, Karen Nielsdatter, datter af møllersvend Hans Hansen, i Elmelund Mølle og besvangred Margrethe Nielsdatter, gjorde barsel hos huusmand Simon Hansen, i Paarup
1833, 1803, 03051833, Maren Knudsdatter, datter af boelsmand og væver Knud Hansen og Christiane Christensdatter, i Nøisomhed
1833, 2706, 07071833, Maren Larsdatter, datter af ungkarl Lars Hansen, tjenende paa Veirupgaard og besvangred pige Sidsel Olesdatter, gjorde barsel hos sin fader gaardmand Ole Sørensen, i Ellinge
1833, 1407, 15091833, Maren Frederiksdatter, datter af boelsmand Frederik Christensen og Anne Kirstine Hansdatter, i Skovstedet paa Bekstrup Mark
1833, 1807, 21071833, Pauline Hansen, datter af kirkesanger og skolelærer Lars Hansen og Mette Kirstine Jensen, i Ellinge
1833, 2709, 17111833, Maren Kirstine Hansdatter, datter af møller Hans Larsen og Birthe Pedersdatter, i Kilde Mølle
1833, 2711, 05011834, Lisbeth Nielsdatter, datter af huusmand og væver Niels Nielsen og Karen Rasmusdatter, i Paarup
1833, 2811, 12011834, Anne Marie Larsdatter, datter af huusmand Lars Jacobsen og Sidsel Danielsdatter, i Bøgebjerghuset
1834, 1301, 26011834, Dorothea Jensdatter, datter af gaardmand Jens Rasmussen og Gjertrud Christophersdatter, i Paarup
1834, 2602, 31031834, Sidsel Pedersdatter, datter af huusmand Peder Jensen og Amalia Hansdatter, i Nyvaadshuset
1834, 0506, 13071834, Else Marie Hansdatter, datter af gaardmand Hans Rudolf Jacobsen og Anne Marie Andersdatter, i Hestehaugegaarden
1834, 1306, 27071834, Anne Margrethe Hansdatter, datter af indsidder og tømmermand Hans Pedersen og Maren Pedersdatter, i Nyrodstedet
1834, 1609, 02111834, Anne Jørgensdatter, datter af gaardmand Jørgen Hansen og Johanne Rasmusdatter, i Cathrinebjerggaarden
1834, 1710, 26101834, Anne Nielsdatter, datter af gaardmand Niels Hansen og Anne Rasmusdatter, i Ellinge
1835, 2603, 24051835, Johanne Marie Nielsdatter, datter af huusmand Niels Hansen og Johanne Mortensdatter, i Ellinge
1835, 2304, 08061835, Karen Frederiksdatter, datter af boelsmand Frederik Karstensen og Anne Kirstine Hansdatter, i Skovstedet paa Bekstrup Mark
1835, 1604, 16061835, Anne Jensdatter, datter af huusmand og bødker Jens Kristensen og Anne Kirstine Pedersdatter, i Ellinge
1835, 2404, 21061835, Maren Christensdatter, datter af huusmand Kristen Nielsen og Maren Justesdatter, i Allebrohusene
1835, 0207, 05071835, Anne Rasmusdatter, datter af huusmand Rasmus Johansen og Anne Knudsdatter, i Langkjærshuset
1835, 2611, 29111835, Karen Frederiksdatter, datter af huusmand Frederik Frederiksen og Kirsten Madsdatter, i Kaalskovhuset paa Bekstrup Mark
1836, 0301, 10011836, Karen Christensdatter, datter af gaardmand Christen Pedersen og Maren Hansdatter, i Paarup
1836, 2702, 13031836, Marie Kirstine Povelsdatter, datter af tjenestekarl Povel Nielsen, i Mellem Mølle og besvangred pige Maren Sørensdatter, gjorde barsel hos sin moder Søren Hansens enke, i Paarup
1836, 1903, 23051836, Dorothea Frisch, datter af huusmand Niels Frisch og Anne Sophie Christensdatter, i Bekstrup
1836, 1309, 09101836, Anne Kirstine Larsdatter, datter af ungkarl og tjenestekarl Lars Hansen, paa Weirup og besvangred Sidsel Olesdatter, gjorde barsel hos sin fader gaardmand Ole Sørensen, i Ellinge
1836, 3008, 23101836, Maren Larsdatter, datter af indsidder Lars Mortensen og Kirsten Rasmusdatter, paa Bekstrup Mark
1836, 0412, 15011837, Sidsel Pedersen, datter af huusmand Peder Jensen og Amalia Hansdatter, i Nyrodshuset
1836, 2411, 08011837, Karen Christensen, datter af huusmand og væver Stephansen og Margrethe Hansdatter, i Ellinge
1837, 0601, 12021837, Anne Hansen, datter af ungkarl og tjenestekarl Hans Madsen, i Kappedrup og besvangred Anne Jensdatter, gjorde barsel hos sin stedfader huusmand Jens Jensen, paa Bekstrup Mark
1837, 1905, 16071837, Elisabeth Nielsen, datter af huusmand og væver Niels Nielsen og Karen Rasmusdatter, i Paarup
1837, 1705, 02071837, Elisa Jensen, datter af huusmand og bødker Jens Christensen og Anne Pedersdatter, i Ellinge
1837, 2307, 20081837, Maren Christensen, datter af ungkarl Christen Rasmussen, for tiden tjenende paa Dyrehaugegaarden ved Nyborg og besvangred pige Kirsten Hansdatter, gjorde barsel hos sin fader indsidder Hans Nielsen, i Nyrodstedet
1837, 1206, 20081837, Anne Dorothea Amalia Povelsen, datter af huusmand og væver Povel Andersen og Anne Marie Rasmusdatter, i Langkjærshuset
1837, 3008, 10101837, Sophie Hansen, datter af kirkesanger og skolelærer Lars Hansen og Mette Kirstine Jensen, i Ellinge
1837, 1610, 03121837, Maren Hansen, datter af huusmand og tømmermand Hans Pedersen og Anne Margrethe Jespersdatter, paa Ellinge Mark
1837, 1911, 26111837, Anne Jørgensen, datter af gaardmand Jørgen Andersen og Anne Knudsdatter, i Ellinge
1837, 0111, 17121837, Laurine Hansen, datter af møller Hans Larsen og Birthe Pedersdatter, i Kilde Mølle
1838, 3101, 01041838, Johanne Jørgensen, datter af gaardmand Jørgen Hansen og Johanne Rasmusdatter, i Cathrinebjerggaarden
1838, 2004, 10061838, Dorothea Nielsen, datter af huusmand Niels Hansen og Maren Hansdatter, i Paarup
1838, 0711, 16121838, Pauline Povelsen, datter af huusmand og væver Povel Andersen og Anne Marie Rasmusdatter, i Langbjerghuset
1838, 0912, 09121838, Anne Hansen (tvilling), datter af huusmand og snedker Hans Pedersen og Anne Margrethe Jespersdatter, paa Ellinge Mark
1838, 0912, 09121838, Dorothea Hansen (tvilling), datter af huusmand og snedker Hans Pedersen og Anne Margrethe Jespersdatter, paa Ellinge Mark
1839, 0703, 12051839, Kirsten Frederichsen, datter af huusmand Frederik Frederiksen og Kirsten Madsdatter, i Bekstrup
1839, 1005, 30061839, Anne Rasmussen, datter af gaardmand Rasmus Sørensen og Anne Marie Jørgensdatter, i Fælledsvaadgaarden
1839, 2006, 30061839, Johanne Susanne Hansen, datter af kirkesanger og skolelærer Lars Hansen og Mette Kirstine Jensen, i Ellinge
1839, 1408, 22091839, Johanne Jensen, datter af gaardmand Jens Rasmussen og Gjertrud Christophersdatter, i Paarup
1839, 1210, 17111839, Kirsten Rasmussen, datter af Rasmus Nielsen (gaardbrugende enkes søn), i Bekstrup og Karen Hansdatter
1839, 0612, 02021840, Karen Sørensen (tvilling), datter af gaardmand Søren Hansen og Mette Kirstine Sørensdatter, i Mosegaarden
1839, 0612, 02021840, Kirstine Sørensen (tvilling), datter af gaardmand Søren Hansen og Mette Kirstine Sørensdatter, i Mosegaarden
1840, 1701, 26011840, Anne Sophie Rasmussen, datter af annexbonde Rasmus Stephansen og Johanne Hintzesdatter, i Ellinge
1839, 0512, 20041840, Christense Nielsen, datter af huusmand Niels Hansen og Johanne Mortensdatter, i Ellinge
1840, 2805, 08061840, Johanne Cathrine Jørgensen, datter af gaardmand Jørgen Andersen og Anne Knudsdatter, i Ellinge
1840, 2608, 25101840, Marie Christensen, datter af bo9elsmand Christen Nielsen og Maren Justesdatter, i Allebrohusene
1840, 2510, 06121840, Sidsel Jørgensen, datter af gaardmand Jørgen Hansen og Johanne Rasmusdatter, i Cathrinebjerggaarden
1840, 1611, 29111840, Anne Cathrine Jørgensen, datter af huusmand og skrædder Jørgen Eskildsen og Gjertrud Rasmusdatter, paa Ellinge Mark
1841, 1501, 07031841, Maren Madsen, datter af gaardmand Mads Nielsen og Cathrine Nielsdatter, i Kildegaarden
1841, 0905, 27061841, Anne Dorothea Olesen, datter af huusmand og væver Ole Jørgensen og Apollone Peitersdatter, i Mørkekrogshuset
1841, 1310, 21111841, Anne Marie Rasmussen, datter af gaardmand Rasmus Nielsen og Karen Hansdatter, i Bekstrup
1841, 2810, 28111841, Laurine Kirstine Hansen, datter af kirkesanger og skolelærer Lars Hansen og Mette Kirstine Jensen, i Ellinge
1842, 2401, 24031842, Anne Cathrine Hansen, datter af huusmand Hans Rasmussen og Dorthe Christiansdatter, paa Bøgebjerg
1841, 1712, 20021842, Anne Hansen, datter af huusmand og tømmermand Hans Pedersen og Anne Margrethe Jespersdatter, paa Ellinge Mark
1842, 2402, 01051842, Susanne Kipper, datter af gartner Frederik Christian Kipper, paa Hindemae og besvangred Anne Marie Christensdatter, barsel hos sin fader boelsmand Christen Nielsen, i Møllegaardshuset
1842, 3110, 27111842, Karen Kirstine Simonsen, datter af huusmand Simon Hansen og Anne Pedersdatter, i Paarup
1843, 0702, 02041843, Anne Kirstine Rasmussen, datter af gaardmand Rasmus Pedersen og Anne Sophie Hansdatter, i Ellinge
1843, 1602, 09041843, Maren Christensen, datter af huusmand og smed Christen Jespersen og Maren Rasmusdatter, i Ellinge
1843, 0205, 11061843, Anne Marie Nielsen, datter af huusmand Niels Hansen og Maren Hansdatter, i Paarup
1843, 1506, 25061843, Frederikke Hansen, datter af kirkesanger og skolelærer Lars Hansen og Mette Kirstine Jensen, i Ellinge
1843, 2509, 05111843, Caroline Nielsine Madsen, datter af gaardmand Mads Stephansen og Karen Nielsdatter, i Lyumskovgaarden
1844, 0901, 21041844, Johanne Marie Jørgensen, datter af huusmand Jørgen Eskildsen og Gjertrud Rasmusdatter, paa Ellinge Mark
1844, 1002, 24031844, Johanne Marie Nielsen, datter af indsidder Niels Knudsen og Anne Cathrine Larsdatter, i Ellinge
1844, 1503, 12051844, Sidsel Hansen, datter af huusmand Hans Andersen og Sidsel Larsdatter, i Bøgebjerg
1844, 1405, 02061844, Dorothea Jensen, datter af slagter Jens Frederik Snever og Birthe Marie Hansdatter, i Paarup
1844, 2305, 30061844, Johanne Marie Andersen, datter af huusmand og væver Anders Rasmussen og Else Margrethe Bjerring, i Paarup
1844, 1506, 04081844, Sophie Lovise Frisch, datter af huusmand Niels Frisch og Anne Sophie Christensdatter, i Bekstrup
1844, 0808, 13101844, Johanne Margrethe Knudsen, datter af huusmand og skrædder Knud Pedersen og Karen Olesdatter, paa Bekstrup Mark
1844, 2908, 03111844, Sidsel Olsen, datter af huusmand Ole Jørgensen og Apollone Peitersdatter, i Mørkekrogshuset
1844, 1808, 13101844, Sara Kirstine Madsen (tvilling), datter af sergeant og fourer Mads Thomsen Madsen, ved 3die Jægercorps i Nyborg og besvangred pige Kirstine Marie Pedersdatter, gjorde barsel hos huusmand Rasmus Johansen, i Fiskekjærshuset
1844, 1410, 10111844, Anne Marie Jørgensen, datter af huusmand Jørgen Hansen og Sophie Hedevig Rasmusdatter, i Møllevaadshuset