Skaarup, 1871-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1871-1891, Skaarup sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1871, 1402, 2102, Lars Christensen, boelsmand, 31, paa Skaarup Nørremark. Født Sønder Aaby Mark. Søn af gaardmand Christen Cordtsen. Stiffader Morten Jensen
1871, 2602, 0503, Udøbt dreng, 8 dage, søn af sømand Rasmus Peter Andersen, i Skaarupør
1871, 1403, 1803, Hans Jensen, ugift fattiglem, 54, af Skaarup. Født i Tved. Søn af afgangne Lisbeth Nielsen
1871, 0804, 1404, Holger Hansen, huusmand, 77, paa Øster Aaby Mark. Født paa Aaby Mark. Søn af gaardmand Hans Holgersen
1871, 1404 ,1804, Hans Andersen Nielsen, fattiglem og forhen baadfører, 83, i Skaarupør. Født sammesteds
1871, 1405, 2205, Mads Christensen, boelsmand, 66, paa Skaarup Mark. Født i Tved. Søn af gaardmand Christen Madsen
1871, 0106, -, Niels Hansen, smed, 68, i Helager, Tved Sogn
1872, 0701, 1401, Rasmus Rasmussen Gregersen, 4 maaneder, søn af arbeidsmand Christen Rasmussen Gregersen, af Øster Aaby Mark
1872, 1901, 2601, Hans Pedersen, huusmand, 79, paa Aabyskov. Født i Egense
1872, 0904, 1604, Hans Larsen, skipper og huusmand, 63, i Skaarupør. Født paa
Aabyskov. Søn af Lars Petersen
1872, 1504, 2304, Rasmus Henningsen, ungkarl, 22, i Skaarup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Henning Rasmussen
1872, 2304, 0205, Christen Martin Johnsen, 3, søn af uhrmager Jens Jensen, af Skaarup. Født Aaby Mark
1872, 1805, 2305, Christen Jørgensen, 8 dage, søn af arbeidsmand Jørg. Hansen Langelænder, af Grusgravhuset
1872, 0307, 0707, Jens Peter Jensen, 3, søn af Peder Hansen Jensen, af Egs Maa, Skaarup Mark
1872, 1207, 1707, Jens Knudsen, 9 maaneder, søn af skrædder Morten Knudsen, af Skaarup Mark
1872, 1607, 2107, Andreas Pedersen, 6 uger, søn af skomager Mathias Pedersen, af Aabyskov
1872, 3007, 0708, Christian Larsen, ugift og ejer af Skovmøllen, 51, Skaarup Mark. Født sammesteds. Søn af møller Lars Nielsen
1872, 0409, 1009, Lars Christian Hansen, 2, stifsøn af slagter Peder Poulsen, af Skaarup. Født paa Oure Mark
1872, 1909, 2409, Martin Hansen, ½, søn af huusmand Niels Hansen, af Øster aaby Mark. Født sammesteds
1872, 1712, 2312, Peder Lidske Jensen, huusmand, 63, i Holmdruphuus. Født sammesteds. Søn af Jens Larsen og ugift Anne Marie Nielsen, sammesteds
1872, 1812, 2312, Henrik Theodor Hansen, elev, 18, paa Skaarup Seminarie. Født i Hyrup i Angel. Søn af And. Jørg. Hansen forhen gaardmand nu bestyrer af Fattiggaarden i Vissenberg
1872, 2012, 2812, Hans Jørgen Aanensen, boelsmand, 45, paa Skaarup Mark. Født sammesteds. Søn af boelsmand Aanen Aanensen
1873, 2301, 2901, Hans Jørgensen, aftægtsmand, forhen boelsmand og smed, 80, paa Skaarup Nørremark. Født i Gudbjerg
1873, 1402, 2302, Jens Peter Olsen, 3 maaneder, søn af huusmand og murer Christian Olsen, af Øster Aaby Mark
1873, 2503, 0104, Peder Hansen, huusmand, 48, paa Øster Aaby Mark. Født i Vejstrup. Søn af huusmand Hans Nielsen
1873, 3103, 0504, Albert Emil Jensen, 3, søn af gaardmand Hans Jensen jun., af Øster Aaby Mark
1873, 2704, 0205, Lars Jørgensen, fattiglem og arbeidsmand, 66, i Skaarup. Født i Ørbæk. Søn af gaardmand …
1873, 1005, 1305, Carl Iver Jochumsen, tjenestekarl, 19, paa Aaby Mark. Født i Heldager, Tved Sogn. Søn af Andreas Jochumsen
1873, 2905, 0406, Peder Larsen, ungkarl og photograf, 21, af Skaarup Mark. Søn af afdøde gaardmand Lars Jørgensen sammesteds
1873, 0507, 1207, Jens Hansen, husmand og tømrer, 69, ag Skaarupør. Født i Svindinge. Søn af husmand Hans Knudsen
1873, 1307, 1807, Thomas Hansen, aftægtshusmand og snedker, 82, i Skaarup. Født sammesteds. Søn af husmand Hans Thomsen
1873, 0609, 1109, Hans Pedersen, 1 og 9 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Pedersen, af Skaarup Mark
1873, 1809, 2109, Udøbt dreng, søn af ugift Johanne Pedersen, af Klingstrup Havehuus
1873, 2409, 2909, Frederik Jensen Antonsen, fattiglem og forhen sømand, 60, af Aaby Mark. Født i Skaarupør. Søn af baadfører Anton Larsen
1873, 1711, 2111, Niels Peter Rasmussen, 1, søn af ugift Christine Rasmussen, i Skaarup
1874, 1301, 2001, Johan Frederik Anthonsen, skibsrheder, 51, i Skaarupør. Født i Troense. Søn af Anton Johansen
1874, 2502, 0403, Niels Hansen Valdemar Sjøberg, kontorist, 18, i Svendborg. Født her. Søn af arbeidsmand Andreas Pet. Sjøberg i Svendborg
1874, 0503, 1203, Frederik Jørgen Rasmussen, skovfoged, 51, i Dyrehaven v. Nørremarken. Født Oure Mark. Søn af husmand Rasmus Jørgensen
1874, 2004, 2704, Hans Christian Larsen, seminarieelev, 18, i Skaarup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Lars Marqvardsen
1874, 1805, 2305, Peder Bertelsen, gaardejer, 37, i Holmdrup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Bertel Pedersen
1874, 0406, 0906, Lars Larsen, huusmand, 54, i Holmdrup Mose. Født paa Hesselager Mark. Søn af boelsmand Lars Jensen
1874, 1306, 1706, Peder Bernhardt Frederiksen, 2 dage, søn af husmand Frederik Christian Nielsen, af Skaarup
1874, 2106, 2606, Niels Christoffersen, husmand, 39, paa Øster Aaby Mark. Født i Oure
1874, 0207, 0707, Herluf Holm, 2, søn af Theodor Holm, i Skaarup. Født sammesteds
1874, 0907, 1407, Emil Uglebjerg, 3, søn af skipper Uglebjergs enke, ved Øster Aaby
1874, 1007, 1507, Niels Pedersen, husmand, 64, paa Skaarup Mark. Født sammesteds. Søn af ugift Gjertrud Nielsen
1874, 1707, 2107, Jørgen Nielsen, 6, søn af ugift Johanne Marie Nielsen, af Svendborg. Født i Tved
1874, 3007, 0608, Hans Christiansen Pedersen, 3, søn af ugift Hansine Pedersen, i Øster Aaby. Født sammesteds
1874, 0108, 0608, Carl Peder Jacobsen, 10 maaneder, søn af ugift Mette Kirstine Carlsen, af Hvidkilde. Plejebarn af husmand Sune Nielsen, Skaarup Mark. Født her
1874, 0909, 1509, Rasmus Nielsen, enkemand, fattiglem og forhen arbejdsmand, 75, af Skaarup Nørmark. Født i Tved. Søn af arbejdsmand Niels Rasmussen
1874, 1709, 2209, Niels Møller Christiansen, 4 uger, søn af gaardmand Peder Christensen, af Skaarup Mark
1874, 2809, 0310, Peder Andersen, husmand og tømrer, 34, i Klingstrup Løkke. Født paa Øster Aaby Mark
1874, 2810, 0511, Lars Cordtsen, husmand og gjørtler, 67, ved Skaarup. Søn af gaardmand Cordt Hansen, Aaby Mark
1874, 3012, 07011875, Rasmus Hansen (Kusk), enkemand og gaardmand, 81, af Øster Aaby Mark
1875, 1801, 2301, Hans Nielsen, arbejdsmand og husmand, 63, i Skaarup. Født i Røskebølle, Sørup Sogn. Søn af ugift Maren Larsen
1875, 2102, 2802, Peter Vilhelm Larsen, 8 dage, søn af smed Richard Larsen, af Skaarup
1875, 2402, 0203, Mads Andersen, murer og fattiglem, 45, af Skaarup Nørremark. Født i Gislev. Søn af afdøde husmand And. Madsen
1875, 0103, 0803, Jens Thomas Jensen, jordemodermand, 42, af Skaarup. Født Skaarup Mark. Søn af indsidder Jens Jørgensen
1875, 0403, 1103, Christian Valdemar Jensen, ½, søn af husmand Find Jensen, ved Skaarup
1875, 2903, 0504, Mads Madsen, husejer og forhen skovfoged paa Mullerup, 63, i Skaarup. Født i Skjellerup. Søn af husmand Mads Madsen
1875, 1707, 2307, Hans Olsen, husmand, 71, af Holmdruphuse. Søn af gaardmand Ole Hansen i Egense
1875, 2607, 3007, Jørgen Hansen Holgersen, skomagermester, 42, i Skaarup. Født Øster Aaby Mark. Søn af afgangne husmand Holger Hansen
1875, 2608, 0209, Mads Gormsen, skovfoged, 68, i Klingstrup Skov. Født i Gudme, Søn af husmand Gorm Jørgensen
1875, 0411, 1211, Niels Nielsen, ugift væver, 63, boende i Aaby. Født sammesteds. Søn af soldat Niels Hansen
1875, 2811, 0512, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Pedersen, af Øster Aaby
1875, 1512, 2212, Frederik Pedersen, tømrer og husmand, 36, af Skaarup. Født Tved Mark. Søn af boelsmand Peder Jørgensen
1875, 2612, 3112, Laurits Frederik Rasmussen, 7, søn af arbejdsmand Anders Jørgen Rasmussen, af Skaarup. Født sammesteds
1876, 0401, 1001, Carl Christian Andersen, 2, søn af husmand Peder Andersens enke, af Klingstrup Løkke
1876, 1301, 1901, Ole Iver Hansen, aftægtshusmand og nu tillige fattiglem, 84, i Holmdruphuse. Født i Heldager. Søn af gaardmand Hans Pedersen
1876, 2001, 2701, Peder Pedersen, gaardmand, 73, Holmdrup. Født i Heldager
1876, 3101, 0402, Carl Marius Larsen, 3, søn af smed Carl Richard Larsen, p.t. paa Skovlyst
1876, 0302, 0902, Hans Victor Martin Hansen, 3, søn af ugift Hansine Hansen. Forsørges af Oure, Vejstrup Commune
1876, 1902, 2502, Hans Nielsen, 4, søn af sømand Lars Nielsen, af Skaarup Mark. Født paa Taasing, Landet
1876, 1105, 1705, Christen Pedersen, gaardmand, 51, af Skaarup Mark. Født i Vejstrup. Søn af gaardmand Peder Andersen
1876, 2906, 0507, Peder Laurits Mayntz, ejer, 68, af Ny Klingstrup. Født i Lunde Sogn
1876, 0107, 0607, Søren Pedersen (Rytter), arbejdsmand, 59, af Øster Aaby. Født i Aaby. Søn af ugift Anne Hansdatter
1876, 2407, 2907, Hans Jensen Hansen, ugift skomagersvend, 24, af Skaarup. Søn af tømrer og husmand Hans Nielsen sammesteds
1876, 2807, 3007, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Peder Christiansen, af Skaarup Mark
1876, 1008, 1608, Dødfødt dreng, søn af sømand Jens Andresen, af Skaarupør
1876, 1609, 2209, Anders Rasmussen Mortensen, skipper og husmand, 75, af Aabyskov. Søn af skipper Rasmus Mortensen sammesteds
1876, 1811, 2411, Niels Poulsen, boelsmand, 75, paa Skaarup Mark
1876, 2311, 2811, Hans Christian Thorvald Nielsen, 10 maaneder, søn af murmester Fred. Christian Nielsen, i Aaby
1876, 0912, 1512, Rasmus Pedersen (Hougaard), ugift fattiglem, 71, af Skaarup. Født Holmdrup. Søn af husmand Peder Jensen
1876, 1112, 1712, Christen Marius Pedersen, 6, stifsøn af postbud Christian Pedersen, i Øster Aaby. Født i Ollerup
1876, 1112, 1712, Gregers Christian Frederik Hansen, 7, søn af afgangne styrmand Gregers Fred. Hansen. Stifsøn af skibstømrer Christian Pedersen
1876, 2812, 04011877, Hans Jensen, gaardejer, 68, paa Øster Aaby Mark. Født sammesteds. Søn af gaardmand Jens Rasmussen
1877, 2001, 2701, Hans Jensen, aftægtsmand og forhen skipper, 79, af Aabyskov. Søn af skipper Jens Pedersen sammesteds
1877, 2201, 2801, Christian Rasmussen Christiansen, 4, søn af husmand Anders Christiansen Mandrup, af Skaarupør
1877, 3001, 0602, Peder Hansen (Ellekjær), husmand, 67, paa Skaarup Mark. Født i Hundstrup
1877, 0902, 1602, Jens Nielsen, hørsvinger, 72, af Asbæksdam. Født i Øster aaby
1877, 2105, 2905, Jens Madsen, væver og spillemand, 64, af Skaarup. Født i Boberg, Lunde Sogn. Søn af gaardmand Mads Jensen
1877, 2405, -, Johannes Nielsen, 4, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Aaby. Født sammesteds
1877, 0506, 0906, Christen Rejnholtsen, enkemand og arbejdsmand, 65, af Skaarup. Født i Vejstrup. Søn af Rejnholt Rasmussen
1877, 0407, 1007, Hans Jørgensen, ungkarl, 26, Skaarup Mark. Født sammesteds. Søn af husmand Jørgen Hansen Krog
1877, 0807, 1407, Peder Johan Hansen, ugift væver, 26, af Nørremarken. Søn af Rasmus Hansen Eskemands enke
1877, 2209, 2709, Morten Pedersen, husmand, 63, paa Aaby Mark. Født Albjerg Mark, Oure
Sogn. Søn af Peder Larsen
1877, 1110, 1710, Hans Rasmussen, sømand, 42, af Aabyskov. Født sammesteds. Søn af skrædder Rasmus Rasmussen
1877, 1910, 2510, Theodor Olsen, murer, 39, af Aaby Mark. Født i Brohave. Søn af skipper Hans Albr. Olsen
1877, 1211, 1711, Andreas Rasmussen Gregersen, 10, søn af husmand Christian Rasmussen Gregersen, af Øster Aaby Mark
1877, 1511, 2311, Niels Eriksen, enkemand og husmand, 77, i Holmdrup. Født sammesteds. Søn af Erik Jensen
1877, 2811, 0212, Dødfødt dreng, søn af sømand Rasmus Andersen, af Skaarupør
1877, 0212, 0512, Erik Nielsen, arbejdsmand, rygter og almisselem under Tullebølle, 57, paa Maegaard. Født paa Langeland. Søn af Niels …
1878, 2901, 0602, Niels Pedersen Christensen, husmand, 68, i Holmdruphuse. Født i Gudme. Søn af husmand Christen Nielsen
1878, 1902, 2602, Henrik Pedersen Lang, fæstehusmand, 64, i Klingstrup Havehus. Født i Gudme. Søn af sognefoged og gaardmand Peder Lang
1878, 1903, 2703, Niels Jørgensen, aftægtsgaardmand, 77, af Skaarup Mark. Født i Røskebølle. Søn af gaardmand Jørg. Nielsen, Skaarup Mark
1878, 0605, 1305, Peder Jørgen Larsen, 6, søn af boelsmand Erik Larsen, af Holmdrup. Født sammesteds
1878, 1107, 1507, Jens Rasmussen, gaardmand, 63, paa Skaarup Mark. Født sammesteds. Søn af gaardmand Rasmus Jensen
1878, 1807, 2107, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Andersen Bæk, af Holmdrup
1878, 0109, 0509, Udøbt dreng, 1 time, søn af smed Hans Andersen, af Skaarup Mark
1878, 1109, 1509, Laurits Poulsen, 4 maaneder, søn af slagter Peder Poulsen, af Skaarup
1878, 1809, 2509, Jacob Eriksen Jørgensen, enkemand og aftægtshusmand, 76, af Skaarup Mark. Født sammesteds. Søn af Jørgen Jacobsen
1878, 0510, 0910, Rasmus Nielsen, husmand, 70, i Holmdruphuse. Født i Svendborg. Søn af Niels Rasmussen
1878, 2810, 0511, Thorvald Johan Poulsen, ½, søn af slagter Peder Poulsen, i Skaarup
1878, 1211, 1911, Lars Christiansen, gaardmand, 72, paa Aaby Mark. Født i Langaa
1878, 1711, 2311, Mads Albertsen, fæstehusmand, 78, I Klingstrup Løkke. Født i Oure. Søn af husmand Albert Madsen
1878, 2311, 3011, Frands Pedersen, enkemand og boelsmand, 68, i Holmdruphuse. Født i Tved. Søn af Peder Frandsen
1878, 0512, 1212, Jacob Mogensen Halvorsen, ungkarl og hjulmand, 29, Skaarup Mark. Søn af Christian Halvorsen
1878, 1312, 1812, Carl Thorvald Madsen, 1, søn af træskomand Jens Madsen, paa Aaby Mark
1878, 2812, 04011879, Niels Hansen, invalid husmand, 58, paa Skaarup Mark. Født i Skaarup Mark. Søn af Hans Andr. Mikkelsen
1879, 0601, 1101, Jens Nielsen, gaardmand, 51, i Skaarup. Født i Alberg, Oure Sogn. Søn af gaardmand N. Madsen
1879, 0801, 1301, Jens Christian Hansen, 9 maaneder, søn af ugift Anne Kirstine Jensen, af Skaarup Mark
1879, 1701, 2401, Peder Nielsen, fattiglem og tømrer, 59, i Skaarup. Født sammesteds. Søn af husmand Niels Nielsen
1879, 1002, 1702, Hans Mogensen, ungkarl og gaardbestyrer, 37, hos Chr. Pedersens enke, Skaarup Mark. Født i Brudager. Søn af afgangne gaardmand Mogens Rasmussen
1879, 1502, 2202, Anders Madsen, forhen smed og nu husejer, 63, ved Skaarup. Født i Øster Aaby. Søn af smed Mads Andersen Bek
1879, 1802, 2502, Hans Rasmussen (Langelænder), aftægtsboelsmand, 85, af Skaarup Mark. Født i Bødstrup paa Langeland
1879, 0804, 1104, Claus Felthusen, 1 dag, søn af gaardejer Christian Marius Felthusen, paa Aaby Mark
1879, 1404, 1904, Poul Abrahamsen Rasmussen, tidligere ejer af Bøgeskovsgaard, 86, nu boende i Svendborg
1879, 1705, 2305, Lars Rasmussen, arbejdsmand og husmand, Øster Aaby Mark
1879, 1806, 2306, Hans Pedersen, husmand og postbud, 62, i Skaarup. Født sammesteds. Søn af postbud Ped. Andersen
1879, 2606, 2906, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Peder Hansen, Skaarup
1879, 3108, 0509, Rasmus Rasmussen, aftægtsmand og skrædder, 69, af Aabyskov. Født i Tvinderup v. Kværndrup
1879, 1203, -, Magnus Christian Sparre, forhen farver, 64, i Svendborg
1879, 0204, -, Jens Michaelsen, 66, tjener Lars Jørg. Petersen, i Holmdrup
1879, 0805, -, Niels Jensen, indsidder, 85, i Aaby
1879, 2011, 2711, Poul Henrik Mathiasen, husmand, 65, i Holmdrup. Født i Vormark, Hesselager Sogn
1879, 0612, 1212, Sune Nielsen, aftægtshusmand, 67, paa Skaarup Mark. Født i Ellerup
1879, 1412, 2012, Bertel Pedersen, aftægtsgaardmand, 74, i Holmdrup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Peder Christiansen
1879, 1812, 2312, Peder Jensen, 3 maaneder, søn af gaardbestyrer Jens Peter Rasmussen, i Skaarup By
1879, 2512, 3112, Jens Marius Anders Larsen, 1, søn af boelsmand Jens Larsen, Skaarup Mark
1880, 0401, 0901, Martin Pedersen, ½, søn af skibstømrer Christian Pedersen, af Hallingskov, Svendborg Mark
1880, 2101, 2801, Hans Larsen, aftægtshusmand, 75, paa Skaarup Mark. Født i Hesselager. Søn af arbejdsmand Lars Christensen
1880, 2001, 2401, Niels Pedersen, tjenestekarl, 32, paa Thorø. Født Øster Aaby Mark. Søn af husmand Ped. Pedersen Bødker
1880, 2801, 0302, Jacob Emil Nielsen, ½, søn af skibstømrer Niels Mathias Nielsen, af Skaarup Mark
1880, 1602, 2102, Hans Madsen, husmand, 38, paa Øster Aaby Mark. Født i Bjerreby paa Taasinge
1880, 1404, 1904, Jens Pedersen, ugift snedkersvend, 27, af Nørremark. Søn af murer Peder Clausen Hansen
1880, 1906, 2406, Jens Frederik Christoffersen, ugift, 29, af Øster Aaby. Søn af gaardmand Christoffer Hansen
1880, 2506, 0207, Jens Knudsen, gaardmand, 76, i Holmdrup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Knud Pedersen
1880, 0307, 0907, Jens Jensen, ugift tømrer, 29, af Aabyskov. Født paa Aaby Mark. Søn af gaardmand Jens Hansen
1880, 2308, 2908, Christian Nielsen, 8 dage, søn af husmand Peder Christian Nielsen, af Aabyskov
1880, 2408, 2708, Andreas Bruun, elev, 25 i Seminariets 3’ klasse. Søn af vejinspektør Bruun i Nestved
1880, 0309, 0509, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Jens Rasmussen, af Øster Aaby Mark
1880, 0610, 1310, Jørgen Hansen (Krog), husmand, 71, paa Skaarup Mark. Født sammesteds. Søn af boelsmand Hans Hansen Krog
1880, 1510, 2210, Rasmus Hansen, gartner og arbejdsmand, 46, af Ulkensdal. Født i Odense. Søn af vægter Hans Nielsen, i St. Hans Sogn
1880, 2710, 0411, Mogens Hansen, ungkarl og stenhugger, 33, af Skaarup Nørremark. Født i Hallingskov v. Svendborg. Søn af Rasm. Hansen
1880, 1511, 2011, Niels Jensen, enkemand og husmand, 76, i Skaarup. Født Aaby Mark. Søn af gaardmand Jens Rasmussen
1880, 1612, 2212, Niels Peter Larsen, 8, søn af skomager Ole Larsen, af Skaarup
1880, 1712, 2312, Martin Andersen, ungkarl og sømand, 20, af Skaarupør. Født sammesteds. Søn af Niels H. Andersen
1880, 1011, -, Peter Frits Knudsen, 1½, søn af husmand Hans Chr. Knudsen, af Holmdrup. Født i Svendborg
1880, 2512, 311, Robert Johannes Valentin Christensen, 6, søn af skomager Frederik Christensen, i Skaarup. Født sammesteds
1880, 2812, 03011881, Christian Henriksen, arbejdsmand og fattiglem, 71, i Skaarup. Født i Krarup. Søn af Henrik Smed
1880, 2812, 05011881, Lars Henriksen, møllebygger og husmand, 61, paa Skaarup Mark. Født i Bregninge paa Ærø
1881, 1701, 2501, Peder Christensen, vejrmøller, 57, paa Øster Aaby Mark. Født i Frørup
1881, 2201, 2801, Niels Peter Thorvald Nielsen, 4 maaneder, søn af sømand Lars Nielsen, af Skaarup Mark
1881, 2301, 2901, Lars Helgesen, enkemand og gaardmand, 82, paa Skaarup Mark. Født sammesteds. Søn af gaardmand Helge Larsen
1881, 1502, 1902, Anders Peter Jensen, husmand og høker, 69, i Skaarup. Født sammesteds. Søn af husmand Jens Jensen
1881, 2202, 0103, Peder Andersen, tømrer og husmand, 56, af Øster Aaby Mark. Født i Øxendrup. Søn af avlsmand And. Jørgensen
1881, 0303, 1103, Mads Nielsen (Sølvberg), fattiglem, 73, paa Arbejdsanstalten. Født i Bjerreby paa Taasing
1881, 1103, -, Adolph Christian Larsen, 10 maaneder, søn af arbejdsmand Erik Larsen, af Skaarup Nørremark
1881, 0304, 1104, Rasmus Hansen, arbejdsmand, 65, af Skaarup Mark, Rue Bjerg. Født i Skjellerup. Søn af husmand Hans Hansen
1881, 1104, 1904, Peder Urbansen, gift, husmand og arbejdsmand, 45, af Skaarup Mark. Født i Lunde. Søn af Urban Bødker
1881, 1504, 2304, Carl Møller Nielsen, 7, søn af snedker Mads Nielsen, af Skaarup Mark
1881, 2504, 0305, Lars Hansen, forhen gaardmand i Øster Aaby, nu husmand, 72, i Aabyskov. Født paa Aaby Mark. Søn af Hans Nielsen
1881, 1605, 2305, Peder Madsen, ungkarl, 22, af Øster Aaby Mark. Søn af gaardmand Mads Hansen
1881, 2305, 2805, Niels Nielsen, 11, søn af husmand Niels Morten Nielsen, af Skaarup Mark. Født  sammesteds
1881, 2605, 0106, Niels Nielsen, 35, Rue Bjerg. Søn af arbejdsmand Niels Jørgen Petersen. Født sammesteds
1881, 1306, -, Hans Valdemar Hansen Helleskov, 6 uger, søn af gaardbestyrer Anders Hansen, af Helleskov, Øster Aaby Mark
1881, 0908, 1308, Rasmus Larsen, enkemand og arbejdsmand, 71, i Skaarup By. Søn af husmand Lars Hendriksen Vejstrup
1881, 1708, 2108, Andreas Rasmussen Gregersen, 6 uger, søn af husmand Christen Rasmussen Gregersen, af Aaby Mark
1881, 0110, 0810, Peder Johansen, gaardmand, 69, af Øster Aaby Mark. Søn af gaardmand Johannes Caspersen
1881, 0610, 0910, Dødfødt dreng, søn af ugift Martha Rasmussen, p.t. Skaarup
1881, 0910, 1410, Jesper Jørgensen, forhen skipper, 77, i Aabyskov. Født i Skaarupør. Søn af Jørgen Dideriksen
1881, 1610, 2310, Georg Christian Harald Sørensen, 13 dage, søn af væver Niels Sørensen, Skaarup
1881, 1811, 2411, Jens Pedersen (Svoger), husmand og arbejdsmand, 42, i Aaby. Født sammesteds. Søn af arbejdsmand Peder Mortensen
1882, 0401, 1101, Johannes Pedersen, 10½ maaned, søn af gaardmand Hans Pedersen, Øster Aaby. Født sammesteds
1882, 0102, 0702, Rasmus Peter Jensen, 10 maaneder, søn af gaardbestyrer Jens Peter Rasmussen, af Skaarup. Født sammesteds
1882, 0903, 1603, Johannes Valentin Christensen, 10 maaneder, søn af skomager Fr. Christensen, i Skaarup
1882, 1703, 2303, Niels Jørgensen, enkemand, træskomand og indsidder, 59, i Skaarup. Født sammesteds. Søn af ugift Karen Poulsdatter.
1882, 2903, 0304, Lars Pedersen (Finke), arbejdsmand, indsidder og fattiglem, 62, af Skaarup Nørremark. Født i Svindinge. Søn af ugift Dorthea Hansdatter
1882, 0104, 0804, Jens Jørgensen, husmand (lejer), 58, paa Skaarup Mark. Født i Hesselager. Søn af husmand Jørgen Jensen
1882, 1604, 2104, Anders Nielsen, aftægtshusmand og skrædder, 81, Skaarupør. Født sammesteds. Søn af husmand Niels Andersen
1882, 0805, 1305, Lars Jørgensen, skipper, 70, af Skaarup Mark. Søn af Jørgen Dideriksen, Aaby Skov
1882, 1408, 1708, Alfred Henrik Jensen, 1½ time, søn af skipper Henrik Jensen
1882, 1209, 1709, Vilhelm Jensen, tjenestekarl, 20, paa J… gaard. Født i Skaarup Søn af fattiglem Anne Kirstine Jensen, Skaarup
1882, 1111, 1811, Niels Christopher Hansen, forhen gjæstgiver, nu husmand, 95, i Aaby. Født i Tved
1882, 2412, 3012, Christian Olsen, husmand, 50, paa Øster Aaby Mark. Søn af ugift Mette Jensdatter, Aaby Mark. Stiffader Ped. Jensen, Skaarup Mark
1883, 2301, 3001, Niels Henriksen Hvidtfeldt, mølleforpagter, 33, paa Aaby Mark. Født i Gudme. Søn af vejmand Henr. Hvidtfeldt
1883, 2302, 0303, Lars Jensen (Post), arbejdsmand, 68, i Holmdrup. Født Skaarup Mark. Søn af husmand Jens Pedersen
1883, 0503, 0903, Anders Andersen, enkemand, arbejdsmand og fattiglem, 88, af Skaarup, tidligere boet i Holmdrup
1883, 2903, 0504, Rasmus Rasmussen (Vest), enkemand og aftægtshusmand, 77, paa Skaarup. Født i Søerup. Søn af Rasmus Rasmussen ’Rytter’
1883,1883, 0605, 1005, Carl Peter Thorvald Nielsen, 10 maaneder, søn af sømand Lars Nielsen, af Skaarup Mark
1883, 2605, 3105, Rasmus Rasmussen, ugift arbejdsmand, 85, af Holmdrup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Rasm. Nielsen
1883, 0509, 1209, Jørgen Kordtsen, tidligere boelsmand i Brændeskov, husmand, 71, i Asbæksdam. Født paa Aaby Mark
1883, 1909, 2609, Henning Rasmussen, gaardmand, 62, i Skaarup. Født Skaarup Mark. Søn af gaardmand Rasmus Jensen
1883, 2712, 04011884, Christen Madsen Hansen Vejmand, ungkarl og gaardmandssøn, 24, af Holmdrup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Hans Ch. Vejmand
1884, 0201, 1001, Peder Hansen Pedersen, 16, søn af gaardmand Rasmus Pedersen, af Skaarup Mark. Født sammesteds
1884, 1501, 2201, Søren Larsen (Skytte), husmand, 54, paa Skaarup Mark (Ulkemølle). Født paa Aaby Mark i Skyttestedet
1884, 0103, 0503, Carl Post Hansen, 1 dag, søn af arbejdsmand Peder Hansen, Skaarup
1884, 0903, 1503, Johannes Sørensen, 13, søn af arbejdsmand Anders Sørensen, i Holmdrup Mose. Født sammesteds
1884, 1203, 1603, Dødfødt dreng, søn af proprietair Clausen, paa Maegaard
1884, 1903, 2603, Knud Jensen Hansen, aftægtsmand, 73, p.t. Skaarup Mark. Født i Holmdrup. Søn af husmand Hans …
1884, 2504, 0105, Hans Rasmussen, arbejdsmand og fattiglem af Tved,56, boende i Skaarup. Søn af Rasmus S??, Helsingør
1884, 0905, 1605, Hans Hansen, fæstehusmand, 63, Klingstrup Søskov. Født i Kirkeby Sogn
1884, 1605, 2305, Jens Pedersen,11, søn af gaardmand Hans Pedersen, af Aaby
1884, 0406, 0906, Peder Rasmussen Jensen, husmand og væver, 78, Skaarup Mark. Født i Skaarup. Søn af husmand Jens Pedersen
1884, 0208, 0708, Lars Hansen Vinther, pensioneret lærer, 78, fra Ulkebølle. Født i V. Hæsinge. Søn af husmand Lars Hans Vinther
1884, 1509, 1909, Laurits Harton Nielsen, styrmand, 32, af Vængemosen
1884, 1609, September, Rasmus Madsen, boelsmand, 34, paa Skaarup Mark. Født sammesteds. Søn af boelsmand Mads Christensen
1884, 1012, 1412, Svend Arnold Christiansen, 8 dage, søn af husmand Vilhelm Christiansen, Aaby Mark
1884, 1512, 2212, Mads Andersen, huusmand, 60, af Klingstrup Løkke
1885, 1201, 1901, Søren Jensen, husmand, 64, i Aaby. Født i Vejstrup. Søn af Jens Mikkelsen
1885, 2801, -, Christoffer Hansen, gaardmand, 69, i Øster Aaby. Født sammesteds. Søn af gaardmand Hans Christoffersen
1885, 2603, 0503, Niels Jensen, aftægtsgaardmand, 85, Holmdrup. Født sammesteds. Søn af Jens Nielsen
1885, 2203, 2803, Rasmus Peter Sørensen, tjenende hjemme, 18, af Skaarup Mark. Søn af gaardmand Hans Sørensen
1885, 2404, 3004, Valdemar Pedersen, 5 maaneder, søn af gaardmand Hans Pedersen, Øster Aaby
1885, 1105, 1805, Hans Andersen, aftægtsgaardmand, 81, i Holmdrup. Født i Gjaldbjerg
1885, 2306, 2706, Hans Peter Hansen, seminarieelev, 24. Født i Øster Løgum, Slesvig. Søn af arbejdsmand Jes Hansen sammesteds
1885, 2506, -, Rasmus Peter Korner, enkemand og fhv. væver, nu almissenydende i Vejstrup, 76, i Skaarup
1885, 2508, 3008, Dødfødt dreng, søn af ugift Anne Margrete Mogensen, Skaarup
1885, 0309, 0909, Hans Jørgen Holgersen, gift husmand, 59, paa Aaby Mark. Født sammesteds. Søn af F. Holger Hansen
1885, 0910, 1510, Peder Hansen, husmand, 73, i Holmdrup
1885, 0911, 1611, Jens Hansen, lærer, kirkesanger og Dannebrogsmand, 67, i Skaarup. Født i Esbe. Søn af husmand Jens Hansen
1885, 3005, 06011886, Anders Christensen Møller, enkemand og skrædder, 66. Født i Ærøeskjøbing. Søn af Jens Rasmussen Møller
1886, 1301, 2001, Peder Johansen, fhv. gaardmand paa Oure Mark, 81, paa Aaby Mark. Født i Langaa. Søn af Johan Nielsen Krog
1886, 2001, 2401, Marius Rasmussen Vest, 9 maaneder, søn af husmand Hans Rasmussen Vest, af Skaarup Mark
1886, 2301, 3001, Valdemar Mayntz Marius Larsen, 9 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Larsen, af Skaarup
1886, 2601, 0102, Rasmus Pedersen, aftægtshusmand, 74, i Holmdrup Stævning. Født i Ollerup. Søn af husmand P. Rasmussen
1886, 2601, 3101, Christian Valdemar Villumsen, 9 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Albr. Villumsen, Skaarup
1886, 1402, 2102, Anders Ferdinand Rasmussen, 1 maaned, søn af ugift Karen Marie Nielsen, af Aaby og Anders Ferd. Rasmussen, Brudager
1886, 1902, 2502, Hans Hansen Villumsen, 2, søn af arbejdsmand Niels Albrekt Villumsen, Skaarup
1886, 0203, 0703, Julius Andreas Veiss Pedersen, 8 maaneder, søn af høker og arbejdsmand Hans Pedersen, af Kjøbenhavn. Moderen boer i Skaarup
1886, 0903, 1503, Hans Peder Thorvald Rasmussen, 2, søn af arbejdsmand Anders Jørg. Rasmussen, Skaarup Mark
1886, 1203, 1903, Hans Hansen, gaardmand, 63, i Skaarup. Født 22.6.1822
1886, 0504, 1204, Ole Larsen, skomager, 56, i Skaarup. Født 1830 i Skaarup
1886, 0804, 1504, Jørgen Hansen, ungkarl, 64, Holmdrup. Født 27.6.1821 sammesteds
1886, 3004, 0605, Niels Rasmussen, husmand, 73, i Holmdrup. Født 14.3.1813 i Skaarup. Søn af gaardmand Rasmus Hansen
1886, 1704, 2204, Dødfødt dreng, søn af skovfoged Lars Madsen, Dyrehaven
1886, 2805, 0406, Hans Peder Rasmussen, seminarieelev, 19, Holmdrup. Søn af hjulmand Peder Rasmussen
1886, 3105, 0706, Anders Jørgen Pedersen, murer, 27, Aabyskov. Søn af husmand Peder Andersen, Aaby Mark
1886, 0806, 1206, Jens Marius Hansen, 12, søn af gaardmand Søren Hansen, Aaby Mark
1886, 2207, 2707, Hans Christian Mortensen, skipper, 48, i Skaarupøre. Født sammesteds
1886, 0208, 0708, Niels Sørensen, gaardmand, 43, Aaby Mark. Født i Holmdrup
1886, 1808, 2308, Jørgen Hansen, træskomand, 86, Aaby Mark. Født 9.6.1800 i Aaby
1886, 1809, 2309, Jens Peder Christiansen, 11, søn af arbejdsmand Lars Christiansen, Skaarup
1886, 2810, 3110, Peter Christian Aninus Petersen, ½, søn af ugift Bodil Kirstine Pedersen, i Svendborg
1886, 1312, 1812, Lars Nielsen, husmand, 56, i Aaby. Født i Brohave. Søn af husmand Niels Jensen
1886, 2602, 0303, Udøbt dreng, 4 dage, søn af gaardeier Chr. M. Feldthusen. Aaby
1887, 1101, 1901, Anders Jørgensen, husmand, 81, paa Skaarup Mark. Født i Skaarup. Søn af gaardmand Jørgen Nielsen
1887, 0702, 1402, Ole Kongstad Hansen, husmand, 71, paa Skaarup Mark. Født i Aaby. Søn af gaardmand Hans Hansen
1887, 0902, 1702, Peder Jensen Løv, husmand, 70, i Holmdrup. Født i Ellerup
1887, 1702, 2202, Hans Nielsen, husmand, 56, i Holmdrup Huse
1887, 1503, 2203, Lars Iversen, skipper, 75, i Skaarupør
1887, 2503, 2503, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Pedersen, Aaby Mark
1887, 2405, 3105, Hans Larsen, aftægtshusmand, 81, paa Aaby Mark, Født i Oure Sogn
1887, 2905, 0506, Carl Alfred Emil Larsen, 3 maaneder, søn af arbejdsmand Erik Larsen, Skaarup Nørremark
1887, 0206, 1206, Christen Larsen (Skytte), gaardfæster, 63, af Aabyskov. Født sammesteds. Søn af gaardfæster Lars Christensen
1887, 1106, 1606, Lars Marqvardsen, enkemand og gaardmand, 70, i Skaarup. Født i Kirkeby Sogn. Søn af Marqvard Nielsen
1887, 1306, 2106, Anders Christian Andersen, elev, 19, paa Skaarup Seminarium. Født i Brylle. Søn af husmand Christian Andersen Erteberg
1887, 1307, 1707, Dødfødt dreng, søn af skovfoged Lars Madsen, Dyrehaven
1887, 1907, 2507, Anders Pedersen, enkemand og aftægtshusmand, 81, i Skaarup. Født i Øster Aaby. Søn af husmand Peder Andersen
1887, 2407, 2807, Mads Axelsen, enkemand, 93, Skaarup Fattiggaard. Født i Gudme. Sønaf Axel Madsen
1887, 2607, 2807, Dødfødt dreng, søn af husmand Peder Pedersen, Skaarup
1887, 1109, 1609, Erik Jørgen Pedersen, enkemand og gaardmand, 76, Skaarup Mark. Født sammesteds. Søn af gaardmand Peder Larsen
1887, 1511, 2211, Peder Knud Christensen, husmand, 46, paa Skaarup Mark. Født i Gudbjerg. Søn af husmand Christen Albrektsen
1887, 0212, 0812, Hans Rasmussen, husmand, 70, Skaarup Nørremark. Født i Langaa
1888, 0301, 1001, Peter Alfred Andersen, 16, søn af fisker Niels Knud Andersen, Skaarupør
1888, 1501, 2301, Anders Jensen, gaardmand, 91, Skaarup Mark. Født i Øster Aaby. Søn af Jens Sørensen
1888, 2102, 2802, Niels Peder Larsen, gaardejer, 71, paa Aaby Mark (Nøjsomhed). Født i Lunde Sogn. Søn af Lars Nielsen
1888, 2703, 0304, Peder Hansen, husejer, 66, Skaarup Mark. Født i Bregninge paa Taasinge. Søn af husmand Hans Hansen
1888, 1304, 2004, Hans Magnus Jensen, 11 maaneder, søn af gaardbestyrer Jens Peter Rasmussen, af Skaarup
1888, 0406, 1006, Hans Peder Knudsen, 9 maaneder, søn af arbejdsmand Knud Knudsen, ved Klingstrup
1888, 0308, 0808, Jacob Peder Christiansen, 12, søn af husmand Søren Christiansen, af Aaby Mark
1888, 1808, 2208, Johannes Thorvald Madsen, ½, søn af gaardmand Rasmus Madsen, af Øster Aaby Mark
1888, 0409, 1009, Niels Jørgen Nielsen, 19, af Skaarup Mark. Søn af gaardmand Niels Nielsen
1888, 0409, 1009, Jacob Madsen, husejer, 87, Egis Mai, Skaarup Sogn. Født i Gudme. Søn af Mads Rasmussen
1888, 0510, 1210, Jørgen Andersen, ugift skipper, 71, hos boelsmand Jens Rasmussen, paa Skaarup Mark. Født i Skaarupøre. Søn af husmand Anders Larsen
1888, 2112, 2812, Søren Nielsen, aftægtsgaardmand, 87, i Holmdrup. Født i Vejstrup. Søn af husmand Niels Sørensen
1889, 0901, 1601, Claus Hansen, aftægtsmand, 78, paa Skaarup Mark. Født i Skaarup Sogn. Søn af gaardmand Hans Clausen, Skaarup
1889, 1202, -, Hans Christian Knudsen, 2, søn af husmand Hans Christian Knudsen, Holmdrup
1889, 0403, 0903, Anders Mortensen, fattiglem, 84, Skaarup Fattiggaard. Født i Vejstrup
1889, 2004, 2404, Niels Rasmussen, enkemand og aftægtshusmand, 82, Rue Bjerg, Skaarup Mark
1889, 1806, 2506, Morten Jensen, gaardmand, 70, Aaby Mark. Født i Øster Aaby. Søn af gaardmand Jens Jensen
1889, 1806, 2506, Peder Hansen, husmand, 82, i Skaarupøre. Født sammesteds. Husmand Hans Pedersen
1889, 2006, 2606, Niels Larsen, aftægtshusmand, 79, paa Aabybro. Født i Albjerg, Oure Sogn
1889, 0207, 0707, Johannes Madsen, 2, søn af murer Rasmus Madsen, af Øster Aaby
1889, 1608, 2208, Hans Jensen, aftægtsmand, 67, paa Skaarup Mark. Født i Øxendrup. Søn af gaardmand Jens Pedersen
1889, 2610, 0211, Niels Christian Olaus Jensen, gift og forhen ejer af Lundegaard, 43, i Veflinge Sogn. Født i Roerup, Sjælland. Søn af sognepræst J. C. Jensen
1889, 2311, 3011, Lars Nielsen, gift husmand, 71, i Brohave, Skaarup Sogn. Født i Brohave
1890, 0704, 1204, Carl Sivertsen, enkemand og husejer, 58, i Østre Aaby. Født i Skaarup. Søn af Sivert Sivertsen, daværende tjenestekarl paa Taasinge
1890, 0704, 1204, Marius Henriksen, 3 maaneder, søn af husmand Carl Henriksen, i Holmdrup. Født 10.12.1889 sammesteds
1890, 2104, 2804, Martin Andersen, 5, søn af ugift Caroline Petrine Andersen, af Skaarupøre
1890, 1705, 2305, Hans Peter Nielsen, ugift, 50, i Skaarupøre. Født sammesteds. Søn af skipper Niels Hansen
1890, 0407, 1004, Lars Jensen, husmand, 78, i Skaarup. Født i Vejstrup. Søn af Jens Pedersen, Vejstrup Mark
1890, 0507, 1107, Frederik Anton Johansen, fhv. skovfoged i Holmdrup, 81, nu i Skaarup. Født i Dalby Sogn. Søn af Vilhelm Johan Schytte    
1890, 1308, 2008, Poul Jacob Pedersen, fæstehusmand, 75, i Øster Aaby, Skaarup Sogn. Født sammesteds. Søn af husmand Peder Poulsen
1890, 2008, 2708, Peder Hansen, fhv. gaardmand, 86, paa Øster Aaby Mark
1890, 0409, 0909, Hans Poulsen, gift fisker, i Vængemose. Født paa Taasinge (Bjernemark). Søn af Anders Poulsen
1890, 2309, 2909, Hans Andersen, enkemand og gaardejer, 77, paa Øster Aaby Mark. Født i Vejstrup. Søn af gaardmand Anders Hansen
1890, 3009, 0610, Hans Hansen, fæstehusmand, 77, i Skaarup. Født paa Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn. Søn af gaardmand Hans Nielsen
1890, 0310, 0910, Jørgen Hansen Larsen, husejer, 47, paa Skaarup Mark. Født i Skaarup. Søn af gaardmand Lars Hansen
1890, 1610, 2210, Peder Christensen, husmand og væver, 76, i Øster Aaby. Født i Gudme. Søn af Christen Andersen
1890, 3011, 0812, Peder Jensen Pedersen, gaardejer, 63, i Skaarup. Født paa Oure Mark, Oure Sogn. Søn af gaardmand Jens Pedersen
1890, 0112, 0912, Hans Christian Iversen, 11, søn af skibsrheder Frits Iversen, i Skaarupøre
1891, 1801, 2701, Peder Rasmussen, enkemand og aftægtsgaardmand, 86, i Holmdrup. Født i Ellerup, Gudbjerg Sogn. Søn af gaardmand Rasmus Pedersen
1891, 2602, 0503, Casper Hansen, husmand og indsidder, 67, Holmdrup Mose. Født i Brudager. Søn af husmand Hans Knudsen
1891, 0603, 1303, Hans Pedersen, enkemand og gaardejer, 66, i Øster Aaby. Født sammesteds. Søn af Peder Mortensen
1891, 2211, 14031891, Peter Frederiksen, skibsfører og rheder, 45, før Skaarupøre senest Svendborg. Født i Bjerreby Sogn, Taasinge
1891, 2503, 3003, Jens Peder Albert Pedersen, 2 dage, søn af ugift tjenestepige Marie Kirstine Vilhelmine Pedersen, Øster Aaby Mark
1891, 0404, 0904, Thorvald Hansen (tvilling), 1 dag, søn af husmand og husflidslærer Hans Christian Hansen, af Holmdrup
1891, 0404, 0904, Aage Hansen (tvilling), 1 dag, søn af husmand og husflidslærer Hans Christian Hansen, af Holmdrup
1891, 0904, 1204, Dødfødt dreng, søn af stenhugger Christian Andersen, i Skaarup
1891, 2905, 0306, Jens Bonde Herluf Nordal Rasmussen, 9, søn af tømrer Christen Rasmussen, i Skaarup. Født sammesteds
1891, 0406, 1106, Niels Knud Andersen, fisker, 58, i Skaarupøre. Født sammesteds. Søn af skrædder Anders Nielsen
1891, 2806, 0307, Mads Madsen, 18, søn af fhv. skovfoged og bødker Lars Madsen, i Skaarup. Født i Vejstrup
1891, 2806, 0307, Jens Hansen Olsen, husmand, 69, i Holmdrup Huse. Født sammesteds. Søn af husmand Ole Hansen
1891, 0407, 1007, Niels Hansen, husfæster, 69, i Brohave, Skaarup Sogn. Født i Skaarup. Søn af Hans Jørgensen
1891, 2607, 3007, Anders Rasmussen, enkemand og fattiglem, 82, Skaarup Fattiggaard. Født i Skaarupøre
1891, 3107, 0508, Hans Jensen, gaardmand, 78, paa Skaarup Mark. Født i Holmdrup. Søn af husmand Jens Jørgensen
1891, 2010, 2810, Hans Christian Veimann, gaardejer, 74, i Holmdrup. Født i Svendborg. Søn af bødker Veimann
1891, 0811, 1311, Niels Hansen Jensen, skipper og husmand, 36, i Skaarupøre. Født her i Sognet. Søn af husmand Jens Jørgensen, Vængemosen
1891, 2711, 0412, Niels Rasmussen, husmand, 83, paa Øster Aaby Mark. Født i Hasmark
1891, 0512, 1412, Peder Rasmussen, enkemand og aftægtsgaardmand, 76, Øster Aaby Mark. Født sammesteds. Søn af gaardmand Rasmus Jensen
1891, 1012, 1812, Jens Christoffer Schurmann, fhv. sognepræst for Skaarup Menighed og forstander for Skaarup Seminarium, 79. Født paa Rynkebygaard i Ringe Sogn
1891, 2912, 04011892, Jørgen Olsen, fattiglem, 77, paa Skaarup Fattiggaard. Født i Hesselager
1891, 0512, 1412, Peder Rasmussen, enkemand og aftægtsgaardmand, 76, paa Øster Aaby Mark. Født sammesteds. Søn af gaardmand Rasmus Jensen
1891, 2512, 02011892, Andreas Nielsen, husmand, 84, paa Øster Aaby Mark
1871, 0101, 0701, Karen Jensdatter, enke og aftægtskone, 82, Skaarup Mark. Christoffer Andersen af Ellekjær
1871, 3001, 0602, Ernstine Rasmussen, gift, 34, af Skaarup Nørremark. Arbejdsmand Rasmus Larsen
1871, 3101, 0602, Jensine Petrine Hansen, 9 maaneder, datter af husmand Hans Pedersen, i Holmdrup Mose
1871, 2102, 2702, Maren Rasmusdatter, enke, 82, paa Skaarup Mark. Født i Holmdrup. Boelsmand Andreas Jørgensen
1871, 0603, 1303, Mette Marie Nielsdatter, gift, 46, af Aabæksdam ved Skaarupør. Født i Brohave. Arbeidsmand Peder Jacobsen
1871, 0703, 1403, Johanne Cordtsdatter, enke, 70, Øster Aaby Mark. Født paa Aaby Mark. Boelsmand Lars Christensen
1871, 0204, 1104, Marie Bodiline Rasmussen, 2½, datter af ugift Dorthea Nielsen, af Øster Aaby
1871, 0504, 1104, Dorthea Nielsen, 24, af Øster Aaby. Moder til ovennævnte. Datter af tømrer Niels Carlsen Dreier
1871, 1507, 1907, Maren Hansdatter, enke, 73, Øster Aaby. Født sammesteds. Arbeidsmand Niels Andresen (Tøring)
1871, 1907, 2307, Kirsten Andersdatter, enke og fattiglem, 69, hos sønnen arbeidsmand K. Andersen, paa Skaarup Nørremark. Af Hesselager
1871, 2007, 2407, Bodil Kirstine Langelund, 20, under Fattigforsørgelse. Datter af smed Knud Chr. Langelund
1871, 2007, 2407, Maren Jensen, enke og fattiglem, 70, ved Skaarup. Arbeidsmand Hans Pedersen
1871, 2007, 2607, Birgitte Marie Thulesen, enke, 74, paa Aabyskov. Født i Stoltenlund, Sl. Skolelærer og degn Schmidt, i Thinglev i Slesvig.
1871, 1508, 2008, Maren Hansdatter, enke og fattiglem, 74, af Dyrehaveskoven. Skovfoged og væver Peder Jørgensen
1871, 0309, 1109, Karen Pedersen, gift, 71, i Holmdrup. Gaardmand Peder Rasmussen
1871, 1009, 1609, Johanne Pedersen, gift, 74, af Holmdruphuse. Født sammesteds. Husmand Peder Jensen
1871, 2109, 2609, Ingeborg Marie Hansdatter, enke og aftægtskone, 66, af Skaarupør. Skipper og husmand Mogens Hansen
1871, 0812, 1312, Anne Marie Kirstine Poulsen, 5 dage, datter af slagter Peder Poulsen, i Skaarup By
1871, 1012, 1612, Anne Marie Elisabeth Jørgensen, enke og aftægtskone, 68, af Holmdrup. Født sammesteds. Gaardmand Hans Hansen
1871, 1212, 2112, Johanne Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 63, af Klingstup Løkke. Huusmand Bertel Andersen Bødker
1871, 3012, 08011872, Marie Sofie Frederikke Wedel, enke, 74. Datter af … provst Vedel i Skaarup. Johan Christian Kongstad
1871, 1006, 1106, Dødfødt pige, datter af gaardmand Peder Jacobsen, Skaarup
1872, 0301, 1001, Maren Hansdatter, enke og fattiglem, 84, af Skaarup Hospital. Huusmand Jens Pedersen Vormark
1872, 2201, 2801, Dødfødt pige, datter af veimand Jørgen Hansen Larsen, af Skaarup Mark
1872, 2401, 3001, Marie Hansdatter, enke, fattiglem og almisselem, 70, Vængemose. Husmand Anton Larsen
1872, 0503, 1203, Maren Pedersdatter, ugift og tidligere mejerske, nu spinderske, 76. Datter af gaardmand Peder Hansen, Aaby Mark
1872, 1706, 2106, Dødfødt pige (tvilling), datter af gaardmand Christen Larsen, af Aaby Mark
1872, 1007, 1507, Caroline Hansine Jacobine Rasmussen, 2, datter af ugift Anna Margrethe Pedersen, af Skaarup
1872, 3008, 0309, Karen Andersdatter, ugift fattiglem, 54, i Skaarup Hospital. Født i Skaarupør
1872, 2409, 0110, Anne Margrete Rasmusdatter, gift, 65, i Aaby. Født paa Brudager Mark. Væver og husmand Peder Christensen
1872, 1010, 1610, Ellen Christiansen, enke og fattiglem, 91, af Skaarupør. Sømand Hans Andersen Nielsen
1872, 2311, 2711, Karen Kirstine Rasmine Poulsen, 3 uger, datter af ugift Karen Poulsen, p.t. Øster Aaby
1872, 0612, 1312, Johanne Kirstine Holgersen, 3, datter af skomager H. J. Holgersen, i Skaarup
1872, 1812, 2312, Karen Sørensdatter, enke og aftægtskone, 86, af Skaarup Mark. Husmand Rasmus Jørgensen
1873, 1801, 2501, Maren Aanensen, gift, 41, af Skaarup Mark. Født her i Sognet. Gaardmand Peder Rasmussen
1873, 2001, 2701, Frederikke Jensine Andresen, gift, 50, af Skaarup. Født i Rudkøbing. Bager og høker Johan Palm Gerh. Nielsen
1873, 3001, 0702, Anne Marie Pedersen, 9, datter af gaardmand Peder Rasmussen, af Skaarup Mark
1873, 1802, 2502, Anne Sophie Marie Holgersen, 1½, datter af skomager Jørgen Hansen Holgersen, af Skaarup
1873, 0602, 1502, Hansine Jørgensen, 16, datter af gaardmand Jørgen Hansen, af Vester Aaby Mark
1873, 0403, 1203, Anne Marie Christensen, 6, stifbarn af skomagersvend … Christensen, i Skaarup
1873, 0703, 1203, Hanne Kirstine Christensen, 4, skomagersvend Fr. Christensen, i Skaarup
1873, 1903, 2703, Anne Hansdatter, enke og fattiglem, 69, af Skaarup Hospital. Landsmed Jens Hansen, nu lem i Skaarup Hospital
1873, 1405, 2005, Anne Hansdatter, enke og aftægtskone, 75, af Skaarup. Født i Skaarup. Huusmand Søren Hansen (Bondesøn)
1873, 1405, 1905, Gjertrud Jacobsdatter, gift, 66, af Øster Aaby. Fattiglem og arbejdsmand Mads Axelsen
1873, 1905, 2605, Eline Marie Andersen, 4, datter af krydsassistent Ivard Andersen, af Øster Aaby Mark
1873, 0406, 0906, Kirstine Schjerning, gift, 80, paa Bøgeskovgaard. Proprietair Poul Abraham Rasmussen
1873, 1506, 2006, Ellen Margrete Larsdatter, enke og aftægtskone, 84, af Holmdruphuse. Født sammesteds. Husmand Christoffer Hansen
1873, 2208, 2608, Karen Rasmusdatter, enke og almissenydende, 66. Født her. Hans Lang Hansen
1873, 0312, 1012, Anne Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 93, Skaarup Mark. Født i Skaarup Sogn. Gaardmand Aan Aanensen
1873, 1812, 2712, Anne Marie Jensdatter, gift, 64, paa Aabyskov. Født Oure Mark. Huusmand Anders Rasmussen
1873, 1812 ,2412, Anne Kirstine Sandvig, gift, 52, af Skaarup. Født paa Als. Postbud Christian Pedersen
1874, 3001, 0602, Kirsten Hansen, enke og aftægt, 83, ophold i Svendborg. Aftægtsmand og smed Mads Bæk Andersen, Aaby
1874, 0902, 1402, Caroline Marie Nielsen, 1 og 3 maaneder, datter af arbejdsmand Niels Rasmussen, af Skaarup
1874, 1202, 1802, Mette Margrete Hansdatter, gift, 53, i Holmdrup Huse. Født i Skaarup. Husmand Peder Christensen
1874, 0203, 0903, Anne Margrethe Jørgensdatter, enke, 77, i Skaarupør. Født i Vejstrup. Husmand Hans Christensen Rastrup
1874, 2703, 0104, Maren Gjeriksdatter, gift, 55, af Vængemosen. Huusmand Niels Rasmussen
1874, 0504, 1204, Helga Kathrine Marie Godtbergsen, datter af privatlærer Hans Peter Godtbergsen, p.t. af Øster Aaby
1874, 1704, 2404, Maren Nielsdatter, gift, 68, af Skaarup Mark. Aftægtsmand og smed Rudolph Lentz
1874, 1704, 2504, Anne Thomasdatter, aftægtskone, 79, af Øster Aaby. Født i Aaby. Gaardmand Jørgen Jensen
1874, 1205, 1805, Marie Hansdatter, enke og aftægtskone, 81, af Ny Klingstrup. Huusmand Peder Rasmussen
1874, 1705, 2105, Dødfødt pige, datter af gaardejer Niels Peter Larsen, af Nøjsomhed
1874, 1206, 1706, Karen Nielsen, enke og fattiglem, 70. Født i Aaby. Jeppe Hansen
1874, 2307, 2907, Christiane Vilhelmine Jensine Nielsen, 12, datter af bager Nielsen, i Skaarup. Født i Rudkjøbing
1874, 2407, 2907, Ane Marie Eriksdatter, enke og fattiglem, 75, Født i Aaby. Arbejdsmand Rasmus Dinesen (af Øster Aaby)
1874, 2209, 2609, Karen Jespersdatter, ugift arbejderske, 68, i Holmdruphus. Født sammesteds
1874, 3009, 0710, Mette Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 68, af Holmdrup. Født sammesteds. Gaardmand Peder Jørgensen
1874, 0111, 0711, Eriksine Rasmussen, gift, 44. Født i Skaarup. Datter af skrædder Rasm. Rasmussen. Tømrer Frederik Christian Nielsen
1874, 0611, 1211, Ingeborg Marie Jørgensen, enke og aftægtskone, 77, af Øster Aaby Mark. Født Brudager Mark. Husmand Holger Hansen
1874, 0911, 1411, Elsebeth Rasmussen, gift, 48, af Skaarup Nørremark. Født i Skaarup. Arbejdsmand Hans Andersen
1874, 2012, 2412, Johanne Margrete Jørgensen, gift, 55, af Skaarup. Født sammesteds. Husmand og arbejdsmand Christen Jørgensen
1874, 2012, 2812, Ellen Kirstine Christensdatter, enke og aftægtskone, 75, af Skaarup Skovmølle. Født i Holmdrup. Møller Lars Nielsen
1875, 2501, 2901, Maren Madsdatter, fattiglem, 54, af Holmdrup Mose. Født paa Aabyskov. Datter af husmand Mads Ottosen, Aaby Mark
1875, 0902, 1502, Kirsten Hansdatter, enke og aftægtskone, 71, af Skaarupør. Husmand Jens Nielsen, Aaby Mark
1875, 0803, 1503, Anne Cathrine Olsen, enke, 79, Skaarupør. Født paa Thorø. Gaardejer og skipper Niels Christian Nielsen
1875, 0204, 0904, Maren Mathilde Christiansen, 1, datter af husmand Søren Christiansen, af Aaby Mark
1875, 0205, 0805, Johanne Larsen, ugift sypige, 25, i Holmdrup. Datter af Lars Jensen
1875, 1405, 2105, Karen Jensdatter, enke, 61, af Øster Aaby. Født i Vejstrup. Smed Jens Jørgensen
1875, 2606, 0107, Maren Madsdatter, enke, 52, af Øster Aaby. Født i Klingstrup Huse. Arbejdsmand Christen Jensen
1875, 0608, 1208, Ellen Hansdatter, enke og aftægtskone, 87, af Øster Aaby Mark. Datter af Hans Holgersen. Boelsmand Knud Madsen
1875, 1709, 2309, Karen Hansdatter, gift, 83, af Holmdrup. Født i Sørup. Husmand Knud Jensen Hansen
1875, 2209, 2709, Andrea Caroline Jacobsen, ½, datter af ugift Mette Kirstine Carlsen, af Skaarup Mark, hos … Nielsen
1875, 2309, 2809, Anne Andersen, ugift fattiglem under Svendborg Kommune, 60, opholder sig i Skaarupøre
1875, 2210, 2910, Karen Kirstine Hansen, gift, 26, af Skaarup Mark. Sømand Lars Nielsen
1875, 3010, 0711, Karen Kirstine Nielsen, 3 uger, datter af sømand Lars Nielsen, af Skaarup Mark
1875, 2111, 2711, Johanne Jørgensen, gift, 69, af Skaarup Mark. Født Oure Mark. Aftægtsmand Hans Larsen
1875, 2112, 3012, Karen Pedersen, gift, 66, af Aabyskov. Husmand Hans Nielsen
1875, 2412, 3112, Maren Pedersen, 17, datter af husmand Peder Christian Jørgensen, af Skaarup Mark
1876, 2401, 0102, Anne Bolette Jørgensen Ølting, 73, af Aabyskov. Skipper Jesper Jørgensen af Assens
1876, 1302, 1802, Johanne Jensine Larsen, 5, datter af smed Carl Richardt Larsen, af Skovlyst Mark. Født sammesteds
1876, 2702, 0603, Maren Pejtersdatter, husmandsenke, 65, af Skaarup Mark. Husmand Niels Pedersen
1876, 2003, 2703, Maren Jensdatter, aftægtskone, 77, i Øster Aaby. Født i Vormark. Gaardmand Peder Mortensen
1876, 2904, 0605, Johanne Knudsdatter, gift, 62, af Skaarup Nørremark. Født i Holmdrup. Væver Peder Povlsen
1876, 1805, 2505, Anne Caroline Frederikke Vilhelmine Wilhelmsen, 6 uger, datter af ugift Johanne Cathrine Hansen, af Hesselager. Død i Aaby hos P. Svendsen i Aaby
1876, 0906, 1606, Anne Margrete Rasmussen, enke, 54, Skaarup Nørremark. Murer Mads Andersen
1876, 0707, 1107, Caroline Amalie Christiansen, ugift tjenestepige, 34, Skaarup Mark. Datter af afgangne skipper Christian Rasmussen. Født 1842 i Skaarupør
1876, 2707, 0208, Anne Margrethe Christiansdatter, gift, 66, Holmdrup. Født i Strammelse paa Taasing. Boelsmand Frantz Pedersen
1876, 0308, 1008, Maren Kirstine Larsen, gift, 35, Skaarup Mark. Født i Skaarup. Boelsmand Niels Nielsen
1876, 1610, 2010, Laura Frederikke Holm, 9 dage, datter af Theodor Holm, Skaarup. Født i Skaarup
1876, 2410, 3110, Karen Sophie Nielsen, gift, 45, Skaarup Mark. Født i Brudager. Gaardmand Erik Jørg. Pedersen
1876, 1511, 2111, Caroline Maria Hansine Nielsen, 5, datter af murmester Frederik Christian Nielsen, Øster Aaby
1876, 1411, 1911, Julie Maren Laurine Olsen, 2, datter af husmand Theodor Olsen, Vængemosen
1876, 2811, 0412, Maren Nielsen, enke, 81, Aabyskov. Født i Ringe Sogn. Skolelærer Claus Hansen
1877, 1401, 2001, Karen Dorthea Jensen, 5, datter af husmand Find Jensen, Aaby, Skaarup
1877, 2101, 2601, Laura Hansine Poulsen, 1, datter af slagter Peder Poulsen, i Skaarup
1877, 2301, 3001, Johanne Hansen, aftægtskone, 80, Holmdrup. Født i Holmdrup. Husmand Niels Rasmussen
1877, 2601, 0302, Marie Hansen, enke og aftægtskone, 71, Skaarup. Født i Brudager. Gaardmand Hans Sørensen
1877, 2801, 0202, Maren Kirstine Rasmussen Gregersen, 7, datter af husmand Christen Rasmussen Gregersen, Øster Aaby Mark
1877, 0702, 1302, Maren Kirstine Madsen, 1, datter af ugift tjenestepige Hansine Frederiksen, paa Klingstrup. Plejefader Hans Madsen, Aaby
1877, 2002, 2502, Johanne Christine Jørgensen, 2, datter af arbejdsmand Jørgen Hansen (Langelænder), Skaarup Mark
1877, 0803, 1403, Johanne Hansen, gift, 78, af Skaarupør. Født i Svindinge. Arbejdsmand og fhv. sømand Anders Rasmussen
1877, 0903, 1603, Karen Hansdatter, gift, 57, Skaarup. Født i Skaarup. Husmand Niels Jensen
1877, 1203, 1703, Astrid Susanne Elisabeth Sorterup, 1, datter af capellan og pastor Sorterup, Skaarup. Født i Skaarup
1877, 1303, 2003, Karen Nielsdatter, gift, 70, Øster Aaby Mark. Født i Skaarup. Gaardmand Morten Jensen
1877, 2203, 3103, Vilhelmine Sophie Cathrine Nielsen, 9, datter af fhv. kjøbmand og høker Joahan Palm Gerhardt Nielsen, Skaarup. Født i Skaarup
1877, 2303, 3103, Bodil Rasmussen, enke og aftægtskone, 70, Skaarup Mark. Født i Skaarup Mark. Gaardmand Niels Andersen
1877, 2903, 0304, Thyra Georgine Caroline Holm, 2, datter af huseier Theodor Holm, Skaarup
1877, 0104, 0704, Kirsten Hansdatter, gift, 74, Skaarup Mark. Født i Aaby Mark. Gaardmand Lars Holgersen
1877, 1405, 1905, Anne Jensdatter, enke og aftægtskone, 77, Klingstrup Løkke. Født i Sørup Sogn. Husmand Rasmus Pedersen Bæk
1877, 2505, 2905, Birthe Marie Jensdatter, enke, 73, Skaarup. Født i Skaarup. Væver Jens Madsen
1877, 3006, 0507, Hanne Hansen, 7, datter af husmand Hans Nielsen, Øster Aaby Mark
1877, 3108, 0509, Ane Hansdatter, gift, 65, Øster Aaby Mark. Født i Elsehoved. Husmand Peder Pedersen
1877, 2611, 0112, Marie Dorothea Rasmussen, 16. Født i Stenstrup Sogn. Stifdatter af husmand Niels Andersen Bæk, i Holmdrup
1877, 0712, 1412, Karen Sophie Hansdatter, enke og aftægtskone, 79, Skaarup. Født i Vejstrup. Gaardmand Jens Hansen Møller
1877, 1912, 2612, Mette Marie Elisabeth Rasmussen, 1, datter af arbejdsmand Niels Rasmussen, Skaarup Nørremark
1878, 0201, 0701, Anne Marie Hansdatter, enke og fattiglem, 75. Født i Saaderup v. Nyborg. Sømand Anders Andersen Mandrup
1878, 0401, 1201, Cathrine Maria Schurmann, enke, 82. Født i Lindelse Sogn. Sognepræst Chr. Jensen, tj. Saaby, Sjælland
1878, 1002, 1802, Anne Mikkelsdatter, enke og aftægtskone, 87, Aaby Mark. Født i Gjuldbjerg, Gudme Sogn. P. Olsen
1878, 1602, 2302, Sidsel Rasmusdatter, ugift og forhen tjenende, 66, Holmdrup. Født i Holmdrup. Datter af gaardmand Rasmus Nielsen
1878, 0903, 1603, Mette Kirstine Jensen, gift, 56, Skaarup. Født i Holmdrup. Datter af Jens Hansen. Gaardmand Jens Andersen
1878, 1203, 1803, Inger Cathrine Larsdatter, enke og aftægtskone, 79, tilhuse hos Mads Rasmussen. Født i Fangel. Husmand Christen Jacobsen, Fangel Mark
1878, 1703, 2303, Johanne Larsen, gift, 26, Aaby Skov. Født i Skaarup, Martin Jensen
1878, 3103, 0604, Johanne Christensdatter, enke og aftægtskone, 81, Skaarup. Født i Gudbjerg. Datter af Christ. Larsen. Husmand og hjulmand Søren Pedersen
1878, 0105, 0605, Mette Margrethe Jensdatter, enke, 61, Vejstrup Skov. Født i Skaarup.  Skovfoged Frederik Jørgen Rasmussen
1878, 1105, 1805, Hedevig Jørgensdatter, enke, 90, Skaarup Mark. Husmand Peder Jensen
1878, 0306, 0706, Anne Margrethe Rasmusdatter, enke og fattiglem, 77. Født i Hesselager. 1. Peder Hansen, 2. arbejdsmand Lars Jørgensen
1878, 1606, 2206, Karen Frandsdatter, enke, 93, Holmdrup. Indsidder Rasmus Hansen i Tved
1878, 2706, 0307, Johanne Nielsdatter, enke og aftægtskone, 84, Holmdrup. Født i Egense. Gaardmand Rasmus Nielsen
1878, 2907, 0108, Birgitte Frederikke Hejne, 11, datter af væver Hejne, p.t. Amerika. I pleje hos Niels P. Christensens enke, i Holmdrup
1878, 2807, 0208, Johanne Kirstine Thomsen, ugift sypige, 24, stifdatter af husmand Mads Abrahamsen, Aaby Mark. Datter af Thomas Jørgensen sammesteds
1878, 3108, 0609, Kirsten Jensdatter, gift, 63, Skaarup Bjergagre. Født i Øster Aaby. Datter af kudsk Jens Rasmussen. Gaardmand Hans Rasmussen
1878, 2810, 0511, Anne Marie Kirstine Hansdatter, enke og aftægtskone, 69, Skaarup Mark. Boelsmand Niels Poulsen
1878, 0211, 0511, Hansine Poulsen, ½, datter af slagter Peder Poulsen, Skaarup
1879, 0901, 1501, Maren Hansen, enke og fattiglem, 84, Skaarup Hospital. Født i Ulbølle. Husmand Iver Pedersen
1879, 1001, 1701, Bodil Kirstine Andersen, enke, 75, Holmdrup. Født i Vester Aaby. Husmand Rasmus Nielsen
1879, 0203, 1003, Johanne Marie Hansen, 2, datter af boelsmand Peder Hansen, Skaarup Mark (B…)
1879, 2803, 3003, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Pedersen, Skaarup Mark
1879, 0304, 1204, Karen Rasmusdatter, ugift, 78, ophold hos R. Poulsen, Aabyskov. Født i Skaarup. Datter af smed Rasm. …
1879, 1704, 2504, Johanne Marie Johannesdatter, enke, 88, Vængemosen. Født i Svindinge. Datter af husmand Joh. Jensen. Johan Nielsen
1879, 2704, 0205, Emilie Pauline Rasmine Olsen, 2, datter af styrmand Peder Christian Olsen, Vængemosen
1879, 1606, 2306, Johanne Kirstine Nielsen, ugift, 23, Holmdrup, Født i Holmdrup. Datter af smed Niels Nielsen
1879, 2106, 2706, Karen Hansdatter, gift, 69, Aabyskov. Datter af fisker Hans Pedersen af Skaarupør. Husmand Rasmus Poulsen
1879, 2406, 3006, Anne Marie Hansdatter, enke og aftægtskone, 68, Aaby Mark. Født i Oure Mark. Husmand Morten Pedersen
1879, 2110, 2710, Anne Marie Christensen, enke, 64, Skaarup Nørmark. Født i Aaby. Datter af husmand Christ. Jensen. Murmster Niels Albretsen
1879, 2610, 3110, Anne Barbara Hansen, gift, 85, Vejstrup Mark. Født i Gislev. Væver Peder Kørner
1879, 2910, 0411, Jensine Christiansen, 2, datter af arbejdsmand, Lars Christensen, Skaarup (Skarregyde). Født i Steenstrup
1879, 1811, 2411, Anne Marie Larsen, gift, 56, Skaarup, Skarre Gyde. Født i Egense. Datter af Lars Hansen, Skaarup. Arbejdsmand Christian Henriksen
1879, 2911, 0712, Maren Kirstine Andrea Rasmussen Gregersen, 10 maaneder, datter af husmand Christen Rasmussen Gregersen, Øster Aaby Mark
1879, 0712, 1312, Anne Sophie Madsdatter, gift, 65, Skaarup. Født i Bobjerg, Lunde Sogn. Datter af gaardmand Mads Jensen. Gaardmand Lars Marqvardsen
1880, 1880, 0901, 1601, Gjertrud Mortensdatter, gift, 56, Øster Aaby. Født i Vejstrup. Datter af Mort. Marcussen. Gaardmand Hans Andersen
1880, 1402, 2002, Anne Hansdatter, gift, 66, Holmdrup. Født i Gudbjerg. Datter af husmand H. Pedersen. Husmand Peder Jensen Løve
1880, 0803, 1303, Gurine Caspersen (’Doris’), ugift fattiglem, 94, Skaarup. Født i Trondhjem i Norge
1880, 1603, 2103, Dødfødt pige, datter af fisker Jens Andreassen, Aaby Mark
1880, 0604, 1004, Maren Pedersen, enke, 72, Født i Skaarup. Datter af Peder Ellekjær. Fattiglem, Jørgen Jørgensen
1880, 1504, 2204, Susanne Christensdatter, enke, 81, hos sømand Jens Jørgensen, Bækhuset, Skaarup Mark. Født i Hesselager. Husmand Jørgen Jensen, Hesselager
1880, 1904, 2404, Birthe Marie Rasmusdatter, ugift daglejerske, 65. Født i Skaarup. Datter af husmand Rasmus Hansen (Krag)
1880, 1205, 2005, Maren Andersen, aftægtsenke,73, Aaby Mark. Født i Langaa. Datter af husmand Anders Rasmussen. Gaardmand Lars Christensen
1880, 1705, 2405, Maren Rasmusdatter (Svoger), enke og fattiglem, 75, Aaby. Født i Aaby. Datter af husmand Rasmus Poulsen. Arbejdsmand Peder Mortensen
1880, 2105, 2805, Kirsten Hansdatter, enke, 82, Aabyskov. Sømand Lars Andersen
1880, 2705, 3005, Jutta Andrea Bartens, 3 maaneder, datter af Jørg. Anne Kathrine Jørgensen, af Sølund, p.t. Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn
1880, 2709, 0210, Bodil Rasmusdatter, gift, 72, Holmdrup Mose. Født i Gudme. Datter af gaardmand Rasmus Larsen. Væver Rasmus Pedersen Møllegaard
1880, 3010, 0411, Anne Jensen, 10 dage, datter af ugift Marie Kirstine Jensen, af Skaarup Mark
1880, 0211, 1011, Kirsten Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 90, Øster Aaby Mark. Født i Vejstrup. Datter af gaardmand Jørgen Rejnholtsen. Gaardmand Hans Madsen
1881, 1201, 1701, Jensine Christine Rasmussen, 1, datter af arbejdsmand Hans Rasmussen, Øster Aaby
1881, 0602, 1202, Anna Caroline Marie Nielsen, 9 maaneder, datter af murmester Frederik Christian Nielsen, Øster Aaby
1881, 1102, 1902, Johanne Kirstine Christensdatter, gift, 64, Skaarup. Født i Vejstrup. Datter af Chr. Hansen. Husmand og høker Anders Peter Jensen
1881, 2104, 2904, Johanne Nielsdatter, gift, 61, Skaarup Nørremark. Født i Frørup. Datter af gaardmand Niels Madsen. Husmand Hans Hansen
1881, 0405, 1105, Kirstine Jørgensen, ugift fattiglem, 78, Holmdrup, Født i Holmdrup. Datter af Jørgen Nielsen
1881, 1305, 2105, Karen Johanne Hansen,2, datter af husmand Hans Nielsen, Aabyskov. Født i Aabyskov
1881, 1705, 2205, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Peder Hansen, Skaarup
1881, 2005, 2705, Hansine Rasmine Nielsdatter, gift, 67, Skaarup Nørremark. Født i Kirkeby. Datter af gaardmand Niels Nielsen. Klodsemager Morten Rasmussen
1881, 3105, 0406, Cathrine Thomsen, fraskilt hustru, 73, Aabyskov. Skipper Hans Albrect Olsen
1881, 0906, 1506, Sørine Kirstine Rasmussen, 5, datter af fraskilt Johanne Sørensen, af Øster Aaby. Født i Veistrup. I pleje hos Hans Madsen i Aaby
1881, 3107, 0508, Johanne Christine Hansen, 15, datter af skomager Niels Hansen af Vejstrup. Plejebarn, af gaardmand Jørgen Hansen, Aaby Mark
1881, 1408, 2208, Ane Kirstine Christiansen, enke, 54, Skaarupør. Født i Skaarupør. Datter af skipper Christian Rasmussen (Mandrup). Skipper Niels Nielsen
1881, 3108, 0609, Marie Larsdatter, gift, 67, Skaarup. Født i Eskildstrup, Sallinge. Træskomand Niels Jørgensen
1881, 2609, 0310, Caroline Mathilde Thomsen, 14 og 9 maaneder, datter af snedker Jens Thomsen, Skaarup. Født i Skaarup
1881, 1410, 2010, Anne Marie Christine Rasmussen, 6 uger, datter af ugift Karen Marie Nielsen, Øster Aaby
1881, 0112, 0812, Thrine Hansen, enke og aftægtskone, 74, Holmdrup. Født i Holmdrup. Datter af smed Hans Nielsen. Gaardeier Bertel Pedersen
1881, 2412, 3012, Anne Elise Iversen, gift, 33, Skaarupør. Født i Skaarupør. Datter af Lars Iversen. Skipper Peter Frederiksen
1881, 3012, 06011882, Anne Kirstine Jørgensdatter, enke, 55, Øster Aaby Mark. Født i Øster Aaby. Datter af Jørg. Nielsen. Tømmermand Peder Andersen
1882, 2301, 2801, Maren Jacobsdatter, enke, 57, Skaarup. Født i Hesselager. Postbud Hans Pedersen
1882, 2601, 0302, Anne Cathrine Rasmusdatter, enke, 83, Skaarup Mark. Født i Brudager. Smed Niels Thomas Christensen af Brudager
1882, 1802, 2202, Hansine Jacobine Pedersen, 3 uger, datter af ugift Karen Pedersen, Skaarup Nørremark
1882, 1802, 2502, Anne Johanne Hansen, ugift, 40. Født i Vester Aaby. Datter af husmand Lars Hansens enke
1882, 0903, 1603, Astrid Amalie Christensen, 10 maaneder, datter af skomager Fr. Christensen, Skaarup
1882, 2503, 0104, Christiane Hansen, gift, 57, Holmdrup Mose. Født i Frørup ved Nyborg. Husmand Peder Hansen
1882, 2403, 3103, Marie Mortensdatter, enke, 79, Øster Aaby Mark. Født i Gudme. Datter af gaardmand Morten … Boelsmand Peter Johansen
1882, 1904, 2504, Mette Marie Petra Larsen, 1, datter af gaardmand Erik Larsen, Holmdrup
1882, 2404, 3004, Christine Jensen, 14 dage, datter af gaardmand Rasmus Jørg. Jensen, Øster Aaby
1882, 0305, 1005, Johanne Hansen, gift, 48, Aaby Mark. Født i Aaby Mark. Datter af gaardmand Hans Mogensen. Husmand Hans Nielsen
1882, 1805, 2305, Marie Larsen, gift, 41, S… Født i Skovmøllen, Skaarup. Skipper Johan Larsen Jørgensen
1882, 2005, 2505, Anne Marie Mortensen, gift, 69, Aaby mark. Født i Kværndrup. Husmand Hans Jørgen Holgersen
1882, 2305, 3005, Sidsel Sunesen, gift, 33, Skaarup Mark. Født i Skaarup Mark. Datter af Sune Nielsen. Husmand Hans Pedersen
1882, 2106, 2806, Johanne Larsen, gift, 33, Skaarup Mark. Født i Skaarup Mark. Datter af gaardmand Lars Larsen. Snedker og husmand Mads Nielsen
1882, 2206, 2706, Maren Rasmusdatter, gift, 49, Øster Aaby Mark. Født i Vejstrup. Datter af Rasmus Jacobsen. Husmand Søren Christiansen
1882, 1907, 2507, Anne Kirstine Frederiksen, gift, 39, Aaby Mark. Født i Vejstrup. Datter af Frederik Kjer… Husmand Hans Nielsen
1882, 2407, 0108, Cathrine Hansen, gift, 70, før Aaby Mark, nu Gjaldbjerg, Gudme Sogn. Født i Skaarup. Datter af Hans Jørgensen. Fhv. gaardmand Carl Sivertsen
1882, 1908, 2408, Maren Hansdatter, aftægtsenke, 77, Skaarupør. Født i Søerup. Datter af Hans Chr. Husmand og skrædder Anders Nielsen
1882, 1609, 2009, Anne Marie Sophie Nielsen, ½, datter af husmand Poul Nielsen, Skaarup Mark. Født sammesteds
1882, 1711, 2311, Laura Kirstine Pedersen, 2, datter af arbejdsmand Peder Pedersen, Skaarup
1882, 2511, 0112, Christiane Rasmussen, enke, 92, af Rødskebølle. Født sammesteds. Husmand Christen Rasmussen
1883, 0502, 1202, Anne Margrete Andersen, enke og gjordemoder, 57, i Skaarup. Født Egeberg, Kirkeby Sogn. Jens Thom Jensen
1883, 1503, 2103, Karen Frederiksdatter, gift, 72. Født Gudme Mark. Datter af Frederik Madsen. Træskomand Jørgen Hansen
1883, 1903, 2703, Johanne Jensdatter, enke og aftægtskone, 90, af Skaarup. Født i Holmdrup. Datter af gaardmand Jens Nielsen. Snedker Thomas Hansen
1883, 2803, 0104, Emilie Andersen Kehler, 1 uger, datter af tømrer Rasmus Andersen, af Skaarup
1883, 0104, 0704, Karen Hansdatter, gift, 70. Født i Oure. Arbejdsmand Anders Pedersen
1883, 1904, 2504, Marie Jensine Jensen, 9 maaneder, datter af træskomand Rasmus Jensen, af Skaarup Mark. Født sammesteds
1883, 0805, 1505, Marie Jensine Olsen, ugift, 26. født i Rudkjøbing. Datter af kjøbmand Olsen. Stifdatter af kjøbmand Nielsen i Skaarup
1883, 0905, 1505, Anne Mathiasdatter, enke, 75, af Øster Aaby Mark. Født i Lundeborg. Bødker Frederik Jespersen
1883, 0306, 0906, Frederikke Christine Pedersen, enke, 84, af Aabyskov. Skipper Christen Nielsen
1883, 2007, 2507, Anne Marie Hansdatter, ugift fattiglem, 66, af Skaarup Skov. Født i Øster Aaby. Datter af Hans Hansen
1883, 1807, 2307, Anne Pedersen, enke og aftægtskone, Aaby Mark. Født Helager. Datter af P. Andersen, Husmand Peder Pedersen Bæk
1883, 2207, 2607, Anne Dorthea Christiansen, gift, 48, af Bjørnemose Mølle. Født i Skaarup. Datter af Christian Rasmussen Mandrup. Sømand Rasmus Jacobsen
1883, 2108, 2708, Karen Andersen, enke, 79, af Asbækdam. Født Asbækskov. Datter af husmand And. Andersen. Hørsvinger Jens Nielsen
1883, 2910, 0511, Elisabeth Nielsen, enke, 79, af Aabyskov. Født i Tved. Husmand Peder Larsen
1883, 1111, 1511, Kirsten Madsdatter, enke og aftægtskone, 84, af Vejle Sogn. Født i Vejle. Datter AF Mads Hansen. Arbejdsmand Rasmus Knudsen
1883, 1712, 2212, Maren Hansen, enke og fattiglem, 82, af Vejstrup. Født i Oure. Arbejdsmand Jens Rasmussen
1884, 2303, 3003, Maren Jørgensen, enke, 84, underholdt af sønnen i Korsør. Født sammesteds. Skipper Peder Jensen
1884, 2903, 0504, Emilie Josephine Frederikke Clausen, enke, 70, af Hornstrup ved Vejle. Født paa Svinningegaard, Sælland. Lærer Tofte
1884, 0905, 1505, Sophie Magdalene Heydemann, enke, 83, Skaarupør. Født i Helsingør. Datter af Johan G. Heidemann. Skipper Hans Larsen
1884, 0106, 0506, Annette Larsen, 4 dage, datter af husmand Niels Larsen, Holmdrup Mose
1884, 0306, 0906, Elise Madsen, 16, datter af tømrer Hans Christian Madsen, af Vængemosen. Født sammesteds
1884, 0606, 1406, Maren Andrea Madsen, 2 maaneder, datter af skovfoged Lars Madsen, Dyrehaven ved Skaarup. Født sammesteds
1884, 2706, 0207, Anne Pedersen, enke, 83, af Skaarupør. Født i Kjøbenhavn. Datter af værtshusholder Pedersen. Anders Rasmus Mortensen
1884, 0607, 1107, Marie Elisabeth Pedersdatter, enke, 65, af Maegaardshus. Født Skaarup Mark. Datter af gaardmand Peder Hansen. Niels Hansen Bjergager
1884, 2010, 2510, Anne Jørgensdatter, gaardmandsenke, 71, Øster Aaby Mark. Peder Madsen
1884, 0611, 1311, Valdborg Rasmussen, aftægtsenke, 70, af Skaarup Mark. Mads Christensen
1884, 1611, 2111, Olga Marie Kirstine Hansen, ca 2, datter af ugift Kristine Hansen. Født i Skaarup. Plejebarn af Mette Marie Hansen, Holmdrup
1884, 0112, 0712, Dødfødt pige, datter af træskomand Rasmus Jensen, af Skaarup Mark
1884, 0812, 1512, Ane Chathrine Hansen, enke og aftægtskone, 89, Skaarup Mark. Født i Rudkøbing. Datter af brygger Hansen. Skipper Niels Uglebjerg
1885, 1101, 2001, Marie Kirstine Christensen, enke, 67, Skaarup Nørremark. Husmand Rasmus Hansen
1885, 2001, Januar, Johanne Kirstine Andersen, enke, 70, Klingstrup Havehus. Husmand Henrik Pedersen
1885, 2404, 2904, Marie Hansen, 66, Skaarup. Født i Gudme. Skrædder And. Larsen Møller
1885, 0906, 1506, Johanne Marie Hansen, gift, 57, Skaarup Nørremark. Født i Skaarup. Datter af smed Hans Jørgensen. Boelsmand Lars Andersen
1885, 1806, -, Maren Kirstine Jensen, enke, 47, Kongemosen. Datter af gaardmand Jens Hansen, Aaby Mark. Husmand Christian Olsen
1885, 0207, 0607, Elisabeth Mortensdatter, gift, 82, i Holmdrup Mose. Født i Holmdrup. Datter af husmand Morten Jensen. Hans Hansen
1885, 1107, 1607, Anne Rasmusdatter, enke, 83, af Skaarup. Datter af gaardmand Rasmus Larsen af Hesselager. Aftægtsgaardmand Niels Jørgensen
1885, 1707, 2107, Marie Andersine Rasmussen, 19, af Øster Aaby Mark. Født sammesteds. Datter af ugift Anne Rasmussen
1885, 2110, 2810, Johanne Katrine Bek, gift, 62, i Klingstrup Løkke. Født i Aalborg. Indsidder Caspar Hansen
1885, 1011, 1711, Marie Kirstine Jensen, 27, af Skaarup. Født i Øster Aaby. Datter af Anne Kirstine Christensen
1885, 2511, 0312, Ane Marie Jensine Christiansen, 1 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand Lars Christiansen, af Skaarup. Født sammesteds
1885, 0612, 1112, Birthe Marie Jensen, 17, datter af afdøde husmand Jens Hansen, af Brohave. Født sammesteds
1885, 2512, -, Karoline Tarp, gift, 50, Aaby Skov. Født i Borup ved Kolding. Høker Herluf Johansen
1886, 0901, 1501, Frederikke Knudsen, enke, 57, af Klingstrup Søskov. Født i Sørup. Datter af Knud Jørgensen. Tømrer Hans Hansen
1886, 0402, 1102, Petra Jacobine Pedersen, 2, datter af husmand Niels Pedersen, Asbæks Dam, Aaby Mark
1886, 0402, 1902 Maren Jørgensdatter, enke, 62, Skaarup Mark. Født i Oure. Datter af husfæster Jørgen Rasmussen. Husmand Jens Jørgensen
1886, 1702, 2502, Karen Jensdatter, enke, 59, Skaarup. Født i Skaarup. Datter af gaardmand Jens Pedersen Hougaard. Gaardmand Henning Rasmussen
1886, 0803, 1503, Gjertrud Hansine Hansen, ugift, af Skaarupøre. Født 1832 sammesteds. Datter af skolelærer Hansen
1886, 1603, 2303, Anne Pedersdatter, enke, 75, i Holmdrup. Født 1810 i Ellerup, Gudbjerg. Aftægtsgaardmand Niels Jensen
1886, 3103, 0504, Karen Hansdatter, gift, 76, af Skaarupør. Født i Skaarup. Datter af gaardmand Hans Hansen. Fhv. skipper Lars Iversen
1886, 0304, 1004, Eleonora Christiane Catrine Marie Jørgensen, 18, datter af skomager Jens Jørgensen, i Skaarup
1886, 2504, 0305, Elsebeth Andersen, enke, 85, Skaarupøre. Mads Andersen
1886, 2904, 0605, Anne Margrethe Pedersen, 6, datter af ugift Julie Hansen, nu Ulkensdal. Født i Ollerup
1886, 3005, 0406, Karen Larsdatter, enke, 91, i Gudme. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1886, 1706, 2006, Dødfødt pige, datter af ugift Maren Hansen, Aaby Mark
1886, 2906, 0507, Ane Marie Hansen, gift, 66, Skaarupøre. Skipper Peder Rasmussen
1886, 1808, 2308, Maren Sofie Hansen, enke, 39, Skaarupøre. Murer And. Jørg. Pedersen
1886, 2608, 3108, Ane Øland, enke, 85, Skaarupøre. Født 1801 i Ribe. Skipper Hans Jensen
1886, 2411, 3011, Lisbeth Jensen, gift, 39, Øster Aaby. Født i Holmdrup. Gaardmand Hans Pedersen
1886, 2212, 3012, Hansine Jørgine Pedersen, 18, datter af husmand Peder Jensen Løv og Mette Marie Nielsen, af Holmdrup. Født i Stenstrup
1886, 2312, 2912, Ane Nielsine Olsen, 16, datter af afdøde murer Christian Olsen, Vængemose
1886, 2812, 04011887, Ane Marie Nielsen, 14, datter af afdøde Niels Christoffersen. Født i Sjælland. Stedfader Hans Andersen, Aaby Mark
1887, 2301, 2901, Gjertrud Johanne Martinsdatter, 3 datter af gaardmand Marthin Luther Hansen, af Øster Aaby Mark
1887, 1602, 2302, Maren Christensdatter, gift, 82, Aaby Mark. Husmand Andreas Nielsen
1887, 2003, 2503, Anne Kirstine Jensdatter, enke, 66, Holmdrup. Arbejdsmand Lars Jensen
1887, 2503, 0104, Anne Marie Jensdatter, gift, 69, Holmdrup. Datter af gaardmand Jens Christensen af Ellerup. Gaardmand Søren Nielsen
1887, 0705, 1405, Else Marie Husfeldt, enke, 85, Skaarupør. Født i Svendborg. Skipper Christian Rasmussen
1887, 2005, 2705, Marie Caroline Hansen, enke, 67, Ny Klingstrup. Født i Grubbe Mølle, Svanninge Sogn. Datter af møller Hansen. Proprietær P. L. Mayntz
1887, 2005, 2605, Inger Jørgensen, enke, 88, Skaarup Mark. Født i Bødstrup Sogn, Langeland. Boelsmand Hans Rasmussen
1887, 1510, 2110, Margrethe Rasmusdatter, gift, 59, Skaarup Mark. Født i Albjerg. Datter af gaardmand Rasmus Hansen. Boelsmand Jørgen Rasmussen
1888, 2602, 0303, Caroline Mathilde Corfixen, enke, 90, af Vissenbjerg Sogn. Født i Hvidkilde Mølle. Datter af møller Corfixen. Proprietær Trolle
1888, 0104, 0804, Louise Hansen, 5 maaneder, datter af slagter Maurits Hansen, i Skaarup
1888, 1104, 1704, Johanne Jensdatter, gift, 77, Rue Bjerg, Skaarup Sogn. Født Skaarup Mark. Husmand Niels Rasmussen
1888, 1304, 2104, Maren Kirstine Poulsen Pedersen, gift, 80, Aaby. Født i Aaby. Datter af husmand Peder Poulsen. Husmand Lars Jørgensen
1888, 1404, 2004, Anne Othilie Olesen, 1 maaned, datter af arbejdsmand Anders Olesen, tjenende paa Bjørnemose
1888, 0804, 1504, Johanne Christine Vedel, 1 maaned, datter af ugift Maren Hansen, Skaarupør
1888, 1904, 2504, Mette Jensdatter, enke, 81, paa Skaarup. Født Aaby Mark. Datter af Jens Rasmussen. Husmand og væver Peder Rasmussen Jensen
1888, 3004, 0705, Karen Rasmusdatter, enke, 82, Aaby Mark. Født i Oure Sogn. Gaardmand Mads Andersen
1888, 0505, 1305, Karen Marie Rasmussen, 12 dage, datter af husmand Lars Rasmussen, Rue Bjerg paa Skaarup Mark
1888, 0705, 1405, Marthe Emilie Madsen, 11, datter af skovfoged Lars Madsen, Vejstrupgaards Skov, Skaarup Sogn
1888, 2806, 0407, Maren Nielsen, 14, datter af gaardmand Jens Nielsen, af Holmstrup
1888, 2008, 2608, Johanne Christine Sørensen, 4, datter af husmand Hans Sørensen, Søskoven ved Klingstrup
1888, 2808, 0209, Julie Sofie Knudine Pedersen, 8 maaneder, datter af ugift Sofie Amalie Knudsen, f.t. Skaarup. I pleje hos smed Andersen, Skaarupør
1888, 1909, 2409, Sidsel Madsdatter, gift, 79, i Øster Aaby. Født i Gudme. Datter af Mads Rasmussen. Husmand og træskomand Hans Peder Madsen
1888, 1110, 1610, Marie Rasmussen, ugift fattiglem, 52, af Skaarup. Født paa Østeraaby Mark. Datter af indsidder Rasmus Hansen
1888, 2610, 0111, Mette Marie Hansen, enke, 49, af Holmdrup. Født i Holmdrup. Datter af gaardmand Hans Hansen, Gaardmand Peder Bertelsen
1888, 0211, 0911, Marie Jensen, 6, datter af gaardmand Rasmus Jørgen Jensen, af Øster Aaby
1888, 2611, 0312, Maren Jensdatter, gift, 89, Skaarup Mark. Født 1799 i Skaarup. Datter af arbejdsmand Jens Sørensen. Husmand og væver Christian Storm
1889, 0101, 0901, Maren Nielsen, ugift, 48, hos husmand Rasmus Jensen, Skaarup Mark. Datter af indsidder Niels Hansen
1889, 2302, 0103, Catharine Maria Jensen, gift, 69, i Skaarup. Født i Tamby, Jylland. Datter af sognepræst Christian Jensen. Professor og seminarieforstander og sognepræst Schurmann
1889, 1703, 2303, Marie Sofie Pedersen, 2, datter af husmand Hans Pedersen, Skaarup Mark
1889, 0905, 1605, Maren Andreasdatter, gift, 73, Øster Aaby Mark. Født sammesteds. Datter af Andreas Poulsen. Fhv. gaardmand Peder Hansen
1889, 1305, 2005, Maren Cathrine Madsen, gift, 34, Øster Aaby Mark. Datter af gaardmand Peder Madsen. Gaardmand Rasmus Madsen
1889, 0507, 0907, Ane Sofie Frederiksen, gift, 40, Aabyskov. Født i Vejstrup. Husmand Lars Pedersen
1889, 2408, 2908, Anne Marie Sofie Nielsen, 6, datter af husmand Poul Nielsen, Skaarup Mark
1889, 1809, 2309, Kirsten Jørgensdatter, gift, 70, Skaarup Nørremark. Født i Egense. Datter af Jørgen Nielsen Juul, Husmand og væver Jørgen Reinholdtsen
1889, 2410, 0211, Johanne Nielsine Christiansen, 2, datter af skipper Jens Christiansen, Rue Bjerg Skov, Skaarup Mark
1889, 2810, 0411, Anne Marie Larsen, enke, 80, af Aabyskov. Husmand Niels Larsen
1889, 0212, 0912, Mariane Cathrine Hagenau, gift, 50, Skaarup. Født i Odense. Datter af brændevinsbrænder Mads Hagenau. Murer Rasmus Hansen
1889, 1312, 1912, Anne Marie Kirstine Nielsen, 18, datter af gaardmand Niels Nielsen, af Skaarup Mark. Født sammesteds
1889, 2412, 3112, Anne Kirstine Pedersen, gift, 74, Skaarupør. Født paa Skaarup Mark. Datter af gaardmand Peder Hansen. Skipper Niels Hansen
1889, 2912, 07011890, Stine Madsen, ugift, 68, boende i Skaarupør. Datter af sømand Mads Andersen sammesteds
1890, 1701, 2401, Rasmine Rasmusdatter, gift, 49, i Skaarup. Født i Skaarup. Datter af Rasmus Eriksen. Arbejdsmand Hans Larsen
1890, 1901, 2701, Inger Kirstine Pedersen, enke, 74, Skaarup Mark. Født Skaarup Mark. Datter af gaardmand Peder Larsen. Husmand Peder Hansen (Ellekjær)
1890, 3101, 0702, Anne Nielsdatter, enke, 82, Skaarup Mark. Født i Kogsbølle. Datter af Niels Andersen. Gaardmand Peder Nielsen
1890, 0702, 1502, Karen Helgesen, enke, 83, Aabyskov. Født i Skaarup. Datter af gaardmand Helge Rasmussen. Husmand Hans Larsen
1890, 1502, 2102, Gjertrud Mikkelsen, enke og fattiglem, 90. Født i Longelse paa Langeland. Bogbinder Sundberg
1890, 1602, 2202, Birthe Marie Sivertsen, gift, 34, i Skaarup. Født paa Aaby Mark. Datter af gaardmand Carl Sivertsen. Tømrer Christen Rasmussen
1890, 1902, 2502, Johanne Marie Sørensen, 1, datter af husmand Hans Andersen Sørensen, Øster Aaby Mark
1890, 2302, 0103, Petrea Sørensen, gift, 29, Øster Aaby. Født i Vejstrup. Datter af Søren Jensen. Husmand Knud Andersen
1890, 0605, 1205, Marie Elisabeth Hansdatter, enke, 86, Klingstrup Løkker. Født i Skaarup. Datter af gaardmand Hans Jensen. Husmand Mads Albrektsen
1890, 0205, 0905, Petra Nicoline Kirstine Larsen, 11 maaneder, datter af ugift Karen Marie Pedersen, af Vængemosen. Født i Klingstrup
1890, 0705, 1405, Maren Sørensdatter, enke, 66, Holmdrup. Født i Skaarup. Datter af hjulmand Søren Pedersen. Husmand Niels Rasmussen
1890, 1505, 2205, Dorthea Grabrielsen, enke, 83, af St. Jørgens Sogn. Datter af skovfoged Grabriel Berntsen, Bregninge Sogn, Taasinge. Skrædder Søren Hansen
1890, 2306, 3006, Kirstine Hansen, gift, 73, af Øster Aaby. Født paa Taasinge. Datter af husmand Hans Hansen, Landet Sogn. Murer Jeppe Rasmussen
1890, 3007, 0308, Ebba Laura Nielsen, 3 dage, datter af forpagter Carl Hansen Nielsen, af Bøgeskovgaard
1890, 2909, 0510, Birthe Marie Rasmussen, 7 maaneder, datter af tømrer Christen Rasmussen, i Skaarup
1890, 2212, 2912, Karen Knudsdatter, gift, 71, Øster Aaby Mark. Født i Krarup Sogn. Husmand Mads Urbansen
1891, 0901, 1601, Anne Marie Hansdatter, enke, 85, paa Skaarup Mark. Født i Brudager. Datter af husmand Hans Jensen. Indsidder Christen Johansen
1891, 2801, 0302, Anne Cathrine Rasmusdatter, gift, 71, paa Skaarup Mark. Født i Nyborg. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen i Vejstrup. Sognefoged Anders Rasmussen
1891, 0303, 1003, Johanne Kirstine Rasmusdatter, gift, 59, i Skaarup. Født i Skaarup. Datter af skovfoged Rasmus Nielsen, Klingstrup Skov. Smed Hartvig Frederiksen
1891, 1204, 1604, Nielsine Hansen, gift, 40, Øster Aaby. Født i Ørum Sogn ved Grenaa. Datter af husmand Hans Nielsen Bech. Stenhugger Christian Andersen
1891, 2505, 3005, Kirsten Jacobsen, gift, 29, i Skaarup. Født paa Taasinge i Lundby Sogn. Gaardmand Christen Jacobsen (Pelle). Husmand Jørgen Hansen
1891, 1806, 2506, Else Kirstine Jørgensen, enke, 89, i Skaarupør. Født i Skaarupør. Datter af skipper Jørgen Dideriksen. Fhv. skipper Jens Sørensen
1891, 1806, 2106, Dødfødt pige, datter af indsidder Erik Larsen, Skaarup Nørremark
1891, 1907, 2407, Elna Hansine Barbara Rasmussen, 4, datter af tømrer Christen Rasmussen, i Skaarup
1891, 0808, 1308, Maren Knudsdatter, gift, 64, Skaarup Mark. Født i Oure Sogn. Datter af gaardmand Knud Andersen. Husmand Peder Jørgensen
1891, 1009, 1809, Mette Marie Pedersen, 19, af Holmdrup. Født sammesteds. Datter af gaardmand Lars Jørgen Pedersen
1891, 3009, 0710, Dorthea Kathrine Vejs, enke, 71, af Glorup. Født i Varde. Datter af skræddermester Vejs. Skovfoged Mads Madsen
1891, 0710, 1310, Maren Rasmusdatter, gift, 66, Holmdrup Stævning. Født i Oure. Datter af boelsmand Rasmus Rasmussen. Husmand Hans Pedersen
1891, 1610, 2310, Anne Rasmusdatter, enke, 74, Skaarup Mark. Født i Stenstrup Sogn (Rødme), datter af gaardmand Rasmus Rasmussen. Gaardmand Jens Rasmussen
1891, 1311, 2011, Mette Larsdatter, enke, 78, i Skaarup. Født i Skaarup Stormølle. Datter af Lars Nielsen. Fhv. gaardmand Lars Hansen
1891, 1811, 2411, Alma Emilie Andersen Kehler, 7, datter af husmand og tømrer Rasmus Andersen, i Skaarup
1891, 0412, 1112, Johanne Jensen, ugift, 47, Skaarup Mark. Datter af indsidder Jens Hansen
1891, 1612, 2312, Kirsten Hansen, gift, 71, i Skaarup. Født i Skaarup. Datter af gaardmand Hans Clausen. Gaardmand hans Pedersen
1891, 2912, 04011892, Bodil Hansdatter, enke, 78, i Skaarup. Arbejdsmand Rasmus Hansen
Kirkebog for Skaarup Sogn 1871-1891, døde
1871, 1402, 2102, Lars Christensen, boelsmand, 31, paa Skaarup Nørremark. Født Sønder Aaby Mark. Søn af gaardmand Christen Cordtsen. Stiffader Morten Jensen
1871, 2602, 0503, Udøbt dreng, 8 dage, søn af sømand Rasmus Peter Andersen, i Skaarupør
1871, 1403, 1803, Hans Jensen, ugift fattiglem, 54, af Skaarup. Født i Tved. Søn af afgangne Lisbeth Nielsen
1871, 0804, 1404, Holger Hansen, huusmand, 77, paa Øster Aaby Mark. Født paa Aaby Mark. Søn af gaardmand Hans Holgersen
1871, 1404 ,1804, Hans Andersen Nielsen, fattiglem og forhen baadfører, 83, i Skaarupør. Født sammesteds
1871, 1405, 2205, Mads Christensen, boelsmand, 66, paa Skaarup Mark. Født i Tved. Søn af gaardmand Christen Madsen
1871, 0106, -, Niels Hansen, smed, 68, i Helager, Tved Sogn
1872, 0701, 1401, Rasmus Rasmussen Gregersen, 4 maaneder, søn af arbeidsmand Christen Rasmussen Gregersen, af Øster Aaby Mark
1872, 1901, 2601, Hans Pedersen, huusmand, 79, paa Aabyskov. Født i Egense
1872, 0904, 1604, Hans Larsen, skipper og huusmand, 63, i Skaarupør. Født paa
Aabyskov. Søn af Lars Petersen
1872, 1504, 2304, Rasmus Henningsen, ungkarl, 22, i Skaarup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Henning Rasmussen
1872, 2304, 0205, Christen Martin Johnsen, 3, søn af uhrmager Jens Jensen, af Skaarup. Født Aaby Mark
1872, 1805, 2305, Christen Jørgensen, 8 dage, søn af arbeidsmand Jørg. Hansen Langelænder, af Grusgravhuset
1872, 0307, 0707, Jens Peter Jensen, 3, søn af Peder Hansen Jensen, af Egs Maa, Skaarup Mark
1872, 1207, 1707, Jens Knudsen, 9 maaneder, søn af skrædder Morten Knudsen, af Skaarup Mark
1872, 1607, 2107, Andreas Pedersen, 6 uger, søn af skomager Mathias Pedersen, af Aabyskov
1872, 3007, 0708, Christian Larsen, ugift og ejer af Skovmøllen, 51, Skaarup Mark. Født sammesteds. Søn af møller Lars Nielsen
1872, 0409, 1009, Lars Christian Hansen, 2, stifsøn af slagter Peder Poulsen, af Skaarup. Født paa Oure Mark
1872, 1909, 2409, Martin Hansen, ½, søn af huusmand Niels Hansen, af Øster aaby Mark. Født sammesteds
1872, 1712, 2312, Peder Lidske Jensen, huusmand, 63, i Holmdruphuus. Født sammesteds. Søn af Jens Larsen og ugift Anne Marie Nielsen, sammesteds
1872, 1812, 2312, Henrik Theodor Hansen, elev, 18, paa Skaarup Seminarie. Født i Hyrup i Angel. Søn af And. Jørg. Hansen forhen gaardmand nu bestyrer af Fattiggaarden i Vissenberg
1872, 2012, 2812, Hans Jørgen Aanensen, boelsmand, 45, paa Skaarup Mark. Født sammesteds. Søn af boelsmand Aanen Aanensen
1873, 2301, 2901, Hans Jørgensen, aftægtsmand, forhen boelsmand og smed, 80, paa Skaarup Nørremark. Født i Gudbjerg
1873, 1402, 2302, Jens Peter Olsen, 3 maaneder, søn af huusmand og murer Christian Olsen, af Øster Aaby Mark
1873, 2503, 0104, Peder Hansen, huusmand, 48, paa Øster Aaby Mark. Født i Vejstrup. Søn af huusmand Hans Nielsen
1873, 3103, 0504, Albert Emil Jensen, 3, søn af gaardmand Hans Jensen jun., af Øster Aaby Mark
1873, 2704, 0205, Lars Jørgensen, fattiglem og arbeidsmand, 66, i Skaarup. Født i Ørbæk. Søn af gaardmand …
1873, 1005, 1305, Carl Iver Jochumsen, tjenestekarl, 19, paa Aaby Mark. Født i Heldager, Tved Sogn. Søn af Andreas Jochumsen
1873, 2905, 0406, Peder Larsen, ungkarl og photograf, 21, af Skaarup Mark. Søn af afdøde gaardmand Lars Jørgensen sammesteds
1873, 0507, 1207, Jens Hansen, husmand og tømrer, 69, ag Skaarupør. Født i Svindinge. Søn af husmand Hans Knudsen
1873, 1307, 1807, Thomas Hansen, aftægtshusmand og snedker, 82, i Skaarup. Født sammesteds. Søn af husmand Hans Thomsen
1873, 0609, 1109, Hans Pedersen, 1 og 9 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Pedersen, af Skaarup Mark
1873, 1809, 2109, Udøbt dreng, søn af ugift Johanne Pedersen, af Klingstrup Havehuus
1873, 2409, 2909, Frederik Jensen Antonsen, fattiglem og forhen sømand, 60, af Aaby Mark. Født i Skaarupør. Søn af baadfører Anton Larsen
1873, 1711, 2111, Niels Peter Rasmussen, 1, søn af ugift Christine Rasmussen, i Skaarup
1874, 1301, 2001, Johan Frederik Anthonsen, skibsrheder, 51, i Skaarupør. Født i Troense. Søn af Anton Johansen
1874, 2502, 0403, Niels Hansen Valdemar Sjøberg, kontorist, 18, i Svendborg. Født her. Søn af arbeidsmand Andreas Pet. Sjøberg i Svendborg
1874, 0503, 1203, Frederik Jørgen Rasmussen, skovfoged, 51, i Dyrehaven v. Nørremarken. Født Oure Mark. Søn af husmand Rasmus Jørgensen
1874, 2004, 2704, Hans Christian Larsen, seminarieelev, 18, i Skaarup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Lars Marqvardsen
1874, 1805, 2305, Peder Bertelsen, gaardejer, 37, i Holmdrup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Bertel Pedersen
1874, 0406, 0906, Lars Larsen, huusmand, 54, i Holmdrup Mose. Født paa Hesselager Mark. Søn af boelsmand Lars Jensen
1874, 1306, 1706, Peder Bernhardt Frederiksen, 2 dage, søn af husmand Frederik Christian Nielsen, af Skaarup
1874, 2106, 2606, Niels Christoffersen, husmand, 39, paa Øster Aaby Mark. Født i Oure
1874, 0207, 0707, Herluf Holm, 2, søn af Theodor Holm, i Skaarup. Født sammesteds
1874, 0907, 1407, Emil Uglebjerg, 3, søn af skipper Uglebjergs enke, ved Øster Aaby
1874, 1007, 1507, Niels Pedersen, husmand, 64, paa Skaarup Mark. Født sammesteds. Søn af ugift Gjertrud Nielsen
1874, 1707, 2107, Jørgen Nielsen, 6, søn af ugift Johanne Marie Nielsen, af Svendborg. Født i Tved
1874, 3007, 0608, Hans Christiansen Pedersen, 3, søn af ugift Hansine Pedersen, i Øster Aaby. Født sammesteds
1874, 0108, 0608, Carl Peder Jacobsen, 10 maaneder, søn af ugift Mette Kirstine Carlsen, af Hvidkilde. Plejebarn af husmand Sune Nielsen, Skaarup Mark. Født her
1874, 0909, 1509, Rasmus Nielsen, enkemand, fattiglem og forhen arbejdsmand, 75, af Skaarup Nørmark. Født i Tved. Søn af arbejdsmand Niels Rasmussen
1874, 1709, 2209, Niels Møller Christiansen, 4 uger, søn af gaardmand Peder Christensen, af Skaarup Mark
1874, 2809, 0310, Peder Andersen, husmand og tømrer, 34, i Klingstrup Løkke. Født paa Øster Aaby Mark
1874, 2810, 0511, Lars Cordtsen, husmand og gjørtler, 67, ved Skaarup. Søn af gaardmand Cordt Hansen, Aaby Mark
1874, 3012, 07011875, Rasmus Hansen (Kusk), enkemand og gaardmand, 81, af Øster Aaby Mark
1875, 1801, 2301, Hans Nielsen, arbejdsmand og husmand, 63, i Skaarup. Født i Røskebølle, Sørup Sogn. Søn af ugift Maren Larsen
1875, 2102, 2802, Peter Vilhelm Larsen, 8 dage, søn af smed Richard Larsen, af Skaarup
1875, 2402, 0203, Mads Andersen, murer og fattiglem, 45, af Skaarup Nørremark. Født i Gislev. Søn af afdøde husmand And. Madsen
1875, 0103, 0803, Jens Thomas Jensen, jordemodermand, 42, af Skaarup. Født Skaarup Mark. Søn af indsidder Jens Jørgensen
1875, 0403, 1103, Christian Valdemar Jensen, ½, søn af husmand Find Jensen, ved Skaarup
1875, 2903, 0504, Mads Madsen, husejer og forhen skovfoged paa Mullerup, 63, i Skaarup. Født i Skjellerup. Søn af husmand Mads Madsen
1875, 1707, 2307, Hans Olsen, husmand, 71, af Holmdruphuse. Søn af gaardmand Ole Hansen i Egense
1875, 2607, 3007, Jørgen Hansen Holgersen, skomagermester, 42, i Skaarup. Født Øster Aaby Mark. Søn af afgangne husmand Holger Hansen
1875, 2608, 0209, Mads Gormsen, skovfoged, 68, i Klingstrup Skov. Født i Gudme, Søn af husmand Gorm Jørgensen
1875, 0411, 1211, Niels Nielsen, ugift væver, 63, boende i Aaby. Født sammesteds. Søn af soldat Niels Hansen
1875, 2811, 0512, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Pedersen, af Øster Aaby
1875, 1512, 2212, Frederik Pedersen, tømrer og husmand, 36, af Skaarup. Født Tved Mark. Søn af boelsmand Peder Jørgensen
1875, 2612, 3112, Laurits Frederik Rasmussen, 7, søn af arbejdsmand Anders Jørgen Rasmussen, af Skaarup. Født sammesteds
1876, 0401, 1001, Carl Christian Andersen, 2, søn af husmand Peder Andersens enke, af Klingstrup Løkke
1876, 1301, 1901, Ole Iver Hansen, aftægtshusmand og nu tillige fattiglem, 84, i Holmdruphuse. Født i Heldager. Søn af gaardmand Hans Pedersen
1876, 2001, 2701, Peder Pedersen, gaardmand, 73, Holmdrup. Født i Heldager
1876, 3101, 0402, Carl Marius Larsen, 3, søn af smed Carl Richard Larsen, p.t. paa Skovlyst
1876, 0302, 0902, Hans Victor Martin Hansen, 3, søn af ugift Hansine Hansen. Forsørges af Oure, Vejstrup Commune
1876, 1902, 2502, Hans Nielsen, 4, søn af sømand Lars Nielsen, af Skaarup Mark. Født paa Taasing, Landet
1876, 1105, 1705, Christen Pedersen, gaardmand, 51, af Skaarup Mark. Født i Vejstrup. Søn af gaardmand Peder Andersen
1876, 2906, 0507, Peder Laurits Mayntz, ejer, 68, af Ny Klingstrup. Født i Lunde Sogn
1876, 0107, 0607, Søren Pedersen (Rytter), arbejdsmand, 59, af Øster Aaby. Født i Aaby. Søn af ugift Anne Hansdatter
1876, 2407, 2907, Hans Jensen Hansen, ugift skomagersvend, 24, af Skaarup. Søn af tømrer og husmand Hans Nielsen sammesteds
1876, 2807, 3007, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Peder Christiansen, af Skaarup Mark
1876, 1008, 1608, Dødfødt dreng, søn af sømand Jens Andresen, af Skaarupør
1876, 1609, 2209, Anders Rasmussen Mortensen, skipper og husmand, 75, af Aabyskov. Søn af skipper Rasmus Mortensen sammesteds
1876, 1811, 2411, Niels Poulsen, boelsmand, 75, paa Skaarup Mark
1876, 2311, 2811, Hans Christian Thorvald Nielsen, 10 maaneder, søn af murmester Fred. Christian Nielsen, i Aaby
1876, 0912, 1512, Rasmus Pedersen (Hougaard), ugift fattiglem, 71, af Skaarup. Født Holmdrup. Søn af husmand Peder Jensen
1876, 1112, 1712, Christen Marius Pedersen, 6, stifsøn af postbud Christian Pedersen, i Øster Aaby. Født i Ollerup
1876, 1112, 1712, Gregers Christian Frederik Hansen, 7, søn af afgangne styrmand Gregers Fred. Hansen. Stifsøn af skibstømrer Christian Pedersen
1876, 2812, 04011877, Hans Jensen, gaardejer, 68, paa Øster Aaby Mark. Født sammesteds. Søn af gaardmand Jens Rasmussen
1877, 2001, 2701, Hans Jensen, aftægtsmand og forhen skipper, 79, af Aabyskov. Søn af skipper Jens Pedersen sammesteds
1877, 2201, 2801, Christian Rasmussen Christiansen, 4, søn af husmand Anders Christiansen Mandrup, af Skaarupør
1877, 3001, 0602, Peder Hansen (Ellekjær), husmand, 67, paa Skaarup Mark. Født i Hundstrup
1877, 0902, 1602, Jens Nielsen, hørsvinger, 72, af Asbæksdam. Født i Øster aaby
1877, 2105, 2905, Jens Madsen, væver og spillemand, 64, af Skaarup. Født i Boberg, Lunde Sogn. Søn af gaardmand Mads Jensen
1877, 2405, -, Johannes Nielsen, 4, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Aaby. Født sammesteds
1877, 0506, 0906, Christen Rejnholtsen, enkemand og arbejdsmand, 65, af Skaarup. Født i Vejstrup. Søn af Rejnholt Rasmussen
1877, 0407, 1007, Hans Jørgensen, ungkarl, 26, Skaarup Mark. Født sammesteds. Søn af husmand Jørgen Hansen Krog
1877, 0807, 1407, Peder Johan Hansen, ugift væver, 26, af Nørremarken. Søn af Rasmus Hansen Eskemands enke
1877, 2209, 2709, Morten Pedersen, husmand, 63, paa Aaby Mark. Født Albjerg Mark, Oure
Sogn. Søn af Peder Larsen
1877, 1110, 1710, Hans Rasmussen, sømand, 42, af Aabyskov. Født sammesteds. Søn af skrædder Rasmus Rasmussen
1877, 1910, 2510, Theodor Olsen, murer, 39, af Aaby Mark. Født i Brohave. Søn af skipper Hans Albr. Olsen
1877, 1211, 1711, Andreas Rasmussen Gregersen, 10, søn af husmand Christian Rasmussen Gregersen, af Øster Aaby Mark
1877, 1511, 2311, Niels Eriksen, enkemand og husmand, 77, i Holmdrup. Født sammesteds. Søn af Erik Jensen
1877, 2811, 0212, Dødfødt dreng, søn af sømand Rasmus Andersen, af Skaarupør
1877, 0212, 0512, Erik Nielsen, arbejdsmand, rygter og almisselem under Tullebølle, 57, paa Maegaard. Født paa Langeland. Søn af Niels …
1878, 2901, 0602, Niels Pedersen Christensen, husmand, 68, i Holmdruphuse. Født i Gudme. Søn af husmand Christen Nielsen
1878, 1902, 2602, Henrik Pedersen Lang, fæstehusmand, 64, i Klingstrup Havehus. Født i Gudme. Søn af sognefoged og gaardmand Peder Lang
1878, 1903, 2703, Niels Jørgensen, aftægtsgaardmand, 77, af Skaarup Mark. Født i Røskebølle. Søn af gaardmand Jørg. Nielsen, Skaarup Mark
1878, 0605, 1305, Peder Jørgen Larsen, 6, søn af boelsmand Erik Larsen, af Holmdrup. Født sammesteds
1878, 1107, 1507, Jens Rasmussen, gaardmand, 63, paa Skaarup Mark. Født sammesteds. Søn af gaardmand Rasmus Jensen
1878, 1807, 2107, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Andersen Bæk, af Holmdrup
1878, 0109, 0509, Udøbt dreng, 1 time, søn af smed Hans Andersen, af Skaarup Mark
1878, 1109, 1509, Laurits Poulsen, 4 maaneder, søn af slagter Peder Poulsen, af Skaarup
1878, 1809, 2509, Jacob Eriksen Jørgensen, enkemand og aftægtshusmand, 76, af Skaarup Mark. Født sammesteds. Søn af Jørgen Jacobsen
1878, 0510, 0910, Rasmus Nielsen, husmand, 70, i Holmdruphuse. Født i Svendborg. Søn af Niels Rasmussen
1878, 2810, 0511, Thorvald Johan Poulsen, ½, søn af slagter Peder Poulsen, i Skaarup
1878, 1211, 1911, Lars Christiansen, gaardmand, 72, paa Aaby Mark. Født i Langaa
1878, 1711, 2311, Mads Albertsen, fæstehusmand, 78, I Klingstrup Løkke. Født i Oure. Søn af husmand Albert Madsen
1878, 2311, 3011, Frands Pedersen, enkemand og boelsmand, 68, i Holmdruphuse. Født i Tved. Søn af Peder Frandsen
1878, 0512, 1212, Jacob Mogensen Halvorsen, ungkarl og hjulmand, 29, Skaarup Mark. Søn af Christian Halvorsen
1878, 1312, 1812, Carl Thorvald Madsen, 1, søn af træskomand Jens Madsen, paa Aaby Mark
1878, 2812, 04011879, Niels Hansen, invalid husmand, 58, paa Skaarup Mark. Født i Skaarup Mark. Søn af Hans Andr. Mikkelsen
1879, 0601, 1101, Jens Nielsen, gaardmand, 51, i Skaarup. Født i Alberg, Oure Sogn. Søn af gaardmand N. Madsen
1879, 0801, 1301, Jens Christian Hansen, 9 maaneder, søn af ugift Anne Kirstine Jensen, af Skaarup Mark
1879, 1701, 2401, Peder Nielsen, fattiglem og tømrer, 59, i Skaarup. Født sammesteds. Søn af husmand Niels Nielsen
1879, 1002, 1702, Hans Mogensen, ungkarl og gaardbestyrer, 37, hos Chr. Pedersens enke, Skaarup Mark. Født i Brudager. Søn af afgangne gaardmand Mogens Rasmussen
1879, 1502, 2202, Anders Madsen, forhen smed og nu husejer, 63, ved Skaarup. Født i Øster Aaby. Søn af smed Mads Andersen Bek
1879, 1802, 2502, Hans Rasmussen (Langelænder), aftægtsboelsmand, 85, af Skaarup Mark. Født i Bødstrup paa Langeland
1879, 0804, 1104, Claus Felthusen, 1 dag, søn af gaardejer Christian Marius Felthusen, paa Aaby Mark
1879, 1404, 1904, Poul Abrahamsen Rasmussen, tidligere ejer af Bøgeskovsgaard, 86, nu boende i Svendborg
1879, 1705, 2305, Lars Rasmussen, arbejdsmand og husmand, Øster Aaby Mark
1879, 1806, 2306, Hans Pedersen, husmand og postbud, 62, i Skaarup. Født sammesteds. Søn af postbud Ped. Andersen
1879, 2606, 2906, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Peder Hansen, Skaarup
1879, 3108, 0509, Rasmus Rasmussen, aftægtsmand og skrædder, 69, af Aabyskov. Født i Tvinderup v. Kværndrup
1879, 1203, -, Magnus Christian Sparre, forhen farver, 64, i Svendborg
1879, 0204, -, Jens Michaelsen, 66, tjener Lars Jørg. Petersen, i Holmdrup
1879, 0805, -, Niels Jensen, indsidder, 85, i Aaby
1879, 2011, 2711, Poul Henrik Mathiasen, husmand, 65, i Holmdrup. Født i Vormark, Hesselager Sogn
1879, 0612, 1212, Sune Nielsen, aftægtshusmand, 67, paa Skaarup Mark. Født i Ellerup
1879, 1412, 2012, Bertel Pedersen, aftægtsgaardmand, 74, i Holmdrup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Peder Christiansen
1879, 1812, 2312, Peder Jensen, 3 maaneder, søn af gaardbestyrer Jens Peter Rasmussen, i Skaarup By
1879, 2512, 3112, Jens Marius Anders Larsen, 1, søn af boelsmand Jens Larsen, Skaarup Mark
1880, 0401, 0901, Martin Pedersen, ½, søn af skibstømrer Christian Pedersen, af Hallingskov, Svendborg Mark
1880, 2101, 2801, Hans Larsen, aftægtshusmand, 75, paa Skaarup Mark. Født i Hesselager. Søn af arbejdsmand Lars Christensen
1880, 2001, 2401, Niels Pedersen, tjenestekarl, 32, paa Thorø. Født Øster Aaby Mark. Søn af husmand Ped. Pedersen Bødker
1880, 2801, 0302, Jacob Emil Nielsen, ½, søn af skibstømrer Niels Mathias Nielsen, af Skaarup Mark
1880, 1602, 2102, Hans Madsen, husmand, 38, paa Øster Aaby Mark. Født i Bjerreby paa Taasinge
1880, 1404, 1904, Jens Pedersen, ugift snedkersvend, 27, af Nørremark. Søn af murer Peder Clausen Hansen
1880, 1906, 2406, Jens Frederik Christoffersen, ugift, 29, af Øster Aaby. Søn af gaardmand Christoffer Hansen
1880, 2506, 0207, Jens Knudsen, gaardmand, 76, i Holmdrup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Knud Pedersen
1880, 0307, 0907, Jens Jensen, ugift tømrer, 29, af Aabyskov. Født paa Aaby Mark. Søn af gaardmand Jens Hansen
1880, 2308, 2908, Christian Nielsen, 8 dage, søn af husmand Peder Christian Nielsen, af Aabyskov
1880, 2408, 2708, Andreas Bruun, elev, 25 i Seminariets 3’ klasse. Søn af vejinspektør Bruun i Nestved
1880, 0309, 0509, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Jens Rasmussen, af Øster Aaby Mark
1880, 0610, 1310, Jørgen Hansen (Krog), husmand, 71, paa Skaarup Mark. Født sammesteds. Søn af boelsmand Hans Hansen Krog
1880, 1510, 2210, Rasmus Hansen, gartner og arbejdsmand, 46, af Ulkensdal. Født i Odense. Søn af vægter Hans Nielsen, i St. Hans Sogn
1880, 2710, 0411, Mogens Hansen, ungkarl og stenhugger, 33, af Skaarup Nørremark. Født i Hallingskov v. Svendborg. Søn af Rasm. Hansen
1880, 1511, 2011, Niels Jensen, enkemand og husmand, 76, i Skaarup. Født Aaby Mark. Søn af gaardmand Jens Rasmussen
1880, 1612, 2212, Niels Peter Larsen, 8, søn af skomager Ole Larsen, af Skaarup
1880, 1712, 2312, Martin Andersen, ungkarl og sømand, 20, af Skaarupør. Født sammesteds. Søn af Niels H. Andersen
1880, 1011, -, Peter Frits Knudsen, 1½, søn af husmand Hans Chr. Knudsen, af Holmdrup. Født i Svendborg
1880, 2512, 311, Robert Johannes Valentin Christensen, 6, søn af skomager Frederik Christensen, i Skaarup. Født sammesteds
1880, 2812, 03011881, Christian Henriksen, arbejdsmand og fattiglem, 71, i Skaarup. Født i Krarup. Søn af Henrik Smed
1880, 2812, 05011881, Lars Henriksen, møllebygger og husmand, 61, paa Skaarup Mark. Født i Bregninge paa Ærø
1881, 1701, 2501, Peder Christensen, vejrmøller, 57, paa Øster Aaby Mark. Født i Frørup
1881, 2201, 2801, Niels Peter Thorvald Nielsen, 4 maaneder, søn af sømand Lars Nielsen, af Skaarup Mark
1881, 2301, 2901, Lars Helgesen, enkemand og gaardmand, 82, paa Skaarup Mark. Født sammesteds. Søn af gaardmand Helge Larsen
1881, 1502, 1902, Anders Peter Jensen, husmand og høker, 69, i Skaarup. Født sammesteds. Søn af husmand Jens Jensen
1881, 2202, 0103, Peder Andersen, tømrer og husmand, 56, af Øster Aaby Mark. Født i Øxendrup. Søn af avlsmand And. Jørgensen
1881, 0303, 1103, Mads Nielsen (Sølvberg), fattiglem, 73, paa Arbejdsanstalten. Født i Bjerreby paa Taasing
1881, 1103, -, Adolph Christian Larsen, 10 maaneder, søn af arbejdsmand Erik Larsen, af Skaarup Nørremark
1881, 0304, 1104, Rasmus Hansen, arbejdsmand, 65, af Skaarup Mark, Rue Bjerg. Født i Skjellerup. Søn af husmand Hans Hansen
1881, 1104, 1904, Peder Urbansen, gift, husmand og arbejdsmand, 45, af Skaarup Mark. Født i Lunde. Søn af Urban Bødker
1881, 1504, 2304, Carl Møller Nielsen, 7, søn af snedker Mads Nielsen, af Skaarup Mark
1881, 2504, 0305, Lars Hansen, forhen gaardmand i Øster Aaby, nu husmand, 72, i Aabyskov. Født paa Aaby Mark. Søn af Hans Nielsen
1881, 1605, 2305, Peder Madsen, ungkarl, 22, af Øster Aaby Mark. Søn af gaardmand Mads Hansen
1881, 2305, 2805, Niels Nielsen, 11, søn af husmand Niels Morten Nielsen, af Skaarup Mark. Født  sammesteds
1881, 2605, 0106, Niels Nielsen, 35, Rue Bjerg. Søn af arbejdsmand Niels Jørgen Petersen. Født sammesteds
1881, 1306, -, Hans Valdemar Hansen Helleskov, 6 uger, søn af gaardbestyrer Anders Hansen, af Helleskov, Øster Aaby Mark
1881, 0908, 1308, Rasmus Larsen, enkemand og arbejdsmand, 71, i Skaarup By. Søn af husmand Lars Hendriksen Vejstrup
1881, 1708, 2108, Andreas Rasmussen Gregersen, 6 uger, søn af husmand Christen Rasmussen Gregersen, af Aaby Mark
1881, 0110, 0810, Peder Johansen, gaardmand, 69, af Øster Aaby Mark. Søn af gaardmand Johannes Caspersen
1881, 0610, 0910, Dødfødt dreng, søn af ugift Martha Rasmussen, p.t. Skaarup
1881, 0910, 1410, Jesper Jørgensen, forhen skipper, 77, i Aabyskov. Født i Skaarupør. Søn af Jørgen Dideriksen
1881, 1610, 2310, Georg Christian Harald Sørensen, 13 dage, søn af væver Niels Sørensen, Skaarup
1881, 1811, 2411, Jens Pedersen (Svoger), husmand og arbejdsmand, 42, i Aaby. Født sammesteds. Søn af arbejdsmand Peder Mortensen
1882, 0401, 1101, Johannes Pedersen, 10½ maaned, søn af gaardmand Hans Pedersen, Øster Aaby. Født sammesteds
1882, 0102, 0702, Rasmus Peter Jensen, 10 maaneder, søn af gaardbestyrer Jens Peter Rasmussen, af Skaarup. Født sammesteds
1882, 0903, 1603, Johannes Valentin Christensen, 10 maaneder, søn af skomager Fr. Christensen, i Skaarup
1882, 1703, 2303, Niels Jørgensen, enkemand, træskomand og indsidder, 59, i Skaarup. Født sammesteds. Søn af ugift Karen Poulsdatter.
1882, 2903, 0304, Lars Pedersen (Finke), arbejdsmand, indsidder og fattiglem, 62, af Skaarup Nørremark. Født i Svindinge. Søn af ugift Dorthea Hansdatter
1882, 0104, 0804, Jens Jørgensen, husmand (lejer), 58, paa Skaarup Mark. Født i Hesselager. Søn af husmand Jørgen Jensen
1882, 1604, 2104, Anders Nielsen, aftægtshusmand og skrædder, 81, Skaarupør. Født sammesteds. Søn af husmand Niels Andersen
1882, 0805, 1305, Lars Jørgensen, skipper, 70, af Skaarup Mark. Søn af Jørgen Dideriksen, Aaby Skov
1882, 1408, 1708, Alfred Henrik Jensen, 1½ time, søn af skipper Henrik Jensen
1882, 1209, 1709, Vilhelm Jensen, tjenestekarl, 20, paa J… gaard. Født i Skaarup Søn af fattiglem Anne Kirstine Jensen, Skaarup
1882, 1111, 1811, Niels Christopher Hansen, forhen gjæstgiver, nu husmand, 95, i Aaby. Født i Tved
1882, 2412, 3012, Christian Olsen, husmand, 50, paa Øster Aaby Mark. Søn af ugift Mette Jensdatter, Aaby Mark. Stiffader Ped. Jensen, Skaarup Mark
1883, 2301, 3001, Niels Henriksen Hvidtfeldt, mølleforpagter, 33, paa Aaby Mark. Født i Gudme. Søn af vejmand Henr. Hvidtfeldt
1883, 2302, 0303, Lars Jensen (Post), arbejdsmand, 68, i Holmdrup. Født Skaarup Mark. Søn af husmand Jens Pedersen
1883, 0503, 0903, Anders Andersen, enkemand, arbejdsmand og fattiglem, 88, af Skaarup, tidligere boet i Holmdrup
1883, 2903, 0504, Rasmus Rasmussen (Vest), enkemand og aftægtshusmand, 77, paa Skaarup. Født i Søerup. Søn af Rasmus Rasmussen ’Rytter’
1883,1883, 0605, 1005, Carl Peter Thorvald Nielsen, 10 maaneder, søn af sømand Lars Nielsen, af Skaarup Mark
1883, 2605, 3105, Rasmus Rasmussen, ugift arbejdsmand, 85, af Holmdrup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Rasm. Nielsen
1883, 0509, 1209, Jørgen Kordtsen, tidligere boelsmand i Brændeskov, husmand, 71, i Asbæksdam. Født paa Aaby Mark
1883, 1909, 2609, Henning Rasmussen, gaardmand, 62, i Skaarup. Født Skaarup Mark. Søn af gaardmand Rasmus Jensen
1883, 2712, 04011884, Christen Madsen Hansen Vejmand, ungkarl og gaardmandssøn, 24, af Holmdrup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Hans Ch. Vejmand
1884, 0201, 1001, Peder Hansen Pedersen, 16, søn af gaardmand Rasmus Pedersen, af Skaarup Mark. Født sammesteds
1884, 1501, 2201, Søren Larsen (Skytte), husmand, 54, paa Skaarup Mark (Ulkemølle). Født paa Aaby Mark i Skyttestedet
1884, 0103, 0503, Carl Post Hansen, 1 dag, søn af arbejdsmand Peder Hansen, Skaarup
1884, 0903, 1503, Johannes Sørensen, 13, søn af arbejdsmand Anders Sørensen, i Holmdrup Mose. Født sammesteds
1884, 1203, 1603, Dødfødt dreng, søn af proprietair Clausen, paa Maegaard
1884, 1903, 2603, Knud Jensen Hansen, aftægtsmand, 73, p.t. Skaarup Mark. Født i Holmdrup. Søn af husmand Hans …
1884, 2504, 0105, Hans Rasmussen, arbejdsmand og fattiglem af Tved,56, boende i Skaarup. Søn af Rasmus S??, Helsingør
1884, 0905, 1605, Hans Hansen, fæstehusmand, 63, Klingstrup Søskov. Født i Kirkeby Sogn
1884, 1605, 2305, Jens Pedersen,11, søn af gaardmand Hans Pedersen, af Aaby
1884, 0406, 0906, Peder Rasmussen Jensen, husmand og væver, 78, Skaarup Mark. Født i Skaarup. Søn af husmand Jens Pedersen
1884, 0208, 0708, Lars Hansen Vinther, pensioneret lærer, 78, fra Ulkebølle. Født i V. Hæsinge. Søn af husmand Lars Hans Vinther
1884, 1509, 1909, Laurits Harton Nielsen, styrmand, 32, af Vængemosen
1884, 1609, September, Rasmus Madsen, boelsmand, 34, paa Skaarup Mark. Født sammesteds. Søn af boelsmand Mads Christensen
1884, 1012, 1412, Svend Arnold Christiansen, 8 dage, søn af husmand Vilhelm Christiansen, Aaby Mark
1884, 1512, 2212, Mads Andersen, huusmand, 60, af Klingstrup Løkke
1885, 1201, 1901, Søren Jensen, husmand, 64, i Aaby. Født i Vejstrup. Søn af Jens Mikkelsen
1885, 2801, -, Christoffer Hansen, gaardmand, 69, i Øster Aaby. Født sammesteds. Søn af gaardmand Hans Christoffersen
1885, 2603, 0503, Niels Jensen, aftægtsgaardmand, 85, Holmdrup. Født sammesteds. Søn af Jens Nielsen
1885, 2203, 2803, Rasmus Peter Sørensen, tjenende hjemme, 18, af Skaarup Mark. Søn af gaardmand Hans Sørensen
1885, 2404, 3004, Valdemar Pedersen, 5 maaneder, søn af gaardmand Hans Pedersen, Øster Aaby
1885, 1105, 1805, Hans Andersen, aftægtsgaardmand, 81, i Holmdrup. Født i Gjaldbjerg
1885, 2306, 2706, Hans Peter Hansen, seminarieelev, 24. Født i Øster Løgum, Slesvig. Søn af arbejdsmand Jes Hansen sammesteds
1885, 2506, -, Rasmus Peter Korner, enkemand og fhv. væver, nu almissenydende i Vejstrup, 76, i Skaarup
1885, 2508, 3008, Dødfødt dreng, søn af ugift Anne Margrete Mogensen, Skaarup
1885, 0309, 0909, Hans Jørgen Holgersen, gift husmand, 59, paa Aaby Mark. Født sammesteds. Søn af F. Holger Hansen
1885, 0910, 1510, Peder Hansen, husmand, 73, i Holmdrup
1885, 0911, 1611, Jens Hansen, lærer, kirkesanger og Dannebrogsmand, 67, i Skaarup. Født i Esbe. Søn af husmand Jens Hansen
1885, 3005, 06011886, Anders Christensen Møller, enkemand og skrædder, 66. Født i Ærøeskjøbing. Søn af Jens Rasmussen Møller
1886, 1301, 2001, Peder Johansen, fhv. gaardmand paa Oure Mark, 81, paa Aaby Mark. Født i Langaa. Søn af Johan Nielsen Krog
1886, 2001, 2401, Marius Rasmussen Vest, 9 maaneder, søn af husmand Hans Rasmussen Vest, af Skaarup Mark
1886, 2301, 3001, Valdemar Mayntz Marius Larsen, 9 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Larsen, af Skaarup
1886, 2601, 0102, Rasmus Pedersen, aftægtshusmand, 74, i Holmdrup Stævning. Født i Ollerup. Søn af husmand P. Rasmussen
1886, 2601, 3101, Christian Valdemar Villumsen, 9 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Albr. Villumsen, Skaarup
1886, 1402, 2102, Anders Ferdinand Rasmussen, 1 maaned, søn af ugift Karen Marie Nielsen, af Aaby og Anders Ferd. Rasmussen, Brudager
1886, 1902, 2502, Hans Hansen Villumsen, 2, søn af arbejdsmand Niels Albrekt Villumsen, Skaarup
1886, 0203, 0703, Julius Andreas Veiss Pedersen, 8 maaneder, søn af høker og arbejdsmand Hans Pedersen, af Kjøbenhavn. Moderen boer i Skaarup
1886, 0903, 1503, Hans Peder Thorvald Rasmussen, 2, søn af arbejdsmand Anders Jørg. Rasmussen, Skaarup Mark
1886, 1203, 1903, Hans Hansen, gaardmand, 63, i Skaarup. Født 22.6.1822
1886, 0504, 1204, Ole Larsen, skomager, 56, i Skaarup. Født 1830 i Skaarup
1886, 0804, 1504, Jørgen Hansen, ungkarl, 64, Holmdrup. Født 27.6.1821 sammesteds
1886, 3004, 0605, Niels Rasmussen, husmand, 73, i Holmdrup. Født 14.3.1813 i Skaarup. Søn af gaardmand Rasmus Hansen
1886, 1704, 2204, Dødfødt dreng, søn af skovfoged Lars Madsen, Dyrehaven
1886, 2805, 0406, Hans Peder Rasmussen, seminarieelev, 19, Holmdrup. Søn af hjulmand Peder Rasmussen
1886, 3105, 0706, Anders Jørgen Pedersen, murer, 27, Aabyskov. Søn af husmand Peder Andersen, Aaby Mark
1886, 0806, 1206, Jens Marius Hansen, 12, søn af gaardmand Søren Hansen, Aaby Mark
1886, 2207, 2707, Hans Christian Mortensen, skipper, 48, i Skaarupøre. Født sammesteds
1886, 0208, 0708, Niels Sørensen, gaardmand, 43, Aaby Mark. Født i Holmdrup
1886, 1808, 2308, Jørgen Hansen, træskomand, 86, Aaby Mark. Født 9.6.1800 i Aaby
1886, 1809, 2309, Jens Peder Christiansen, 11, søn af arbejdsmand Lars Christiansen, Skaarup
1886, 2810, 3110, Peter Christian Aninus Petersen, ½, søn af ugift Bodil Kirstine Pedersen, i Svendborg
1886, 1312, 1812, Lars Nielsen, husmand, 56, i Aaby. Født i Brohave. Søn af husmand Niels Jensen
1886, 2602, 0303, Udøbt dreng, 4 dage, søn af gaardeier Chr. M. Feldthusen. Aaby
1887, 1101, 1901, Anders Jørgensen, husmand, 81, paa Skaarup Mark. Født i Skaarup. Søn af gaardmand Jørgen Nielsen
1887, 0702, 1402, Ole Kongstad Hansen, husmand, 71, paa Skaarup Mark. Født i Aaby. Søn af gaardmand Hans Hansen
1887, 0902, 1702, Peder Jensen Løv, husmand, 70, i Holmdrup. Født i Ellerup
1887, 1702, 2202, Hans Nielsen, husmand, 56, i Holmdrup Huse
1887, 1503, 2203, Lars Iversen, skipper, 75, i Skaarupør
1887, 2503, 2503, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Pedersen, Aaby Mark
1887, 2405, 3105, Hans Larsen, aftægtshusmand, 81, paa Aaby Mark, Født i Oure Sogn
1887, 2905, 0506, Carl Alfred Emil Larsen, 3 maaneder, søn af arbejdsmand Erik Larsen, Skaarup Nørremark
1887, 0206, 1206, Christen Larsen (Skytte), gaardfæster, 63, af Aabyskov. Født sammesteds. Søn af gaardfæster Lars Christensen
1887, 1106, 1606, Lars Marqvardsen, enkemand og gaardmand, 70, i Skaarup. Født i Kirkeby Sogn. Søn af Marqvard Nielsen
1887, 1306, 2106, Anders Christian Andersen, elev, 19, paa Skaarup Seminarium. Født i Brylle. Søn af husmand Christian Andersen Erteberg
1887, 1307, 1707, Dødfødt dreng, søn af skovfoged Lars Madsen, Dyrehaven
1887, 1907, 2507, Anders Pedersen, enkemand og aftægtshusmand, 81, i Skaarup. Født i Øster Aaby. Søn af husmand Peder Andersen
1887, 2407, 2807, Mads Axelsen, enkemand, 93, Skaarup Fattiggaard. Født i Gudme. Sønaf Axel Madsen
1887, 2607, 2807, Dødfødt dreng, søn af husmand Peder Pedersen, Skaarup
1887, 1109, 1609, Erik Jørgen Pedersen, enkemand og gaardmand, 76, Skaarup Mark. Født sammesteds. Søn af gaardmand Peder Larsen
1887, 1511, 2211, Peder Knud Christensen, husmand, 46, paa Skaarup Mark. Født i Gudbjerg. Søn af husmand Christen Albrektsen
1887, 0212, 0812, Hans Rasmussen, husmand, 70, Skaarup Nørremark. Født i Langaa
1888, 0301, 1001, Peter Alfred Andersen, 16, søn af fisker Niels Knud Andersen, Skaarupør
1888, 1501, 2301, Anders Jensen, gaardmand, 91, Skaarup Mark. Født i Øster Aaby. Søn af Jens Sørensen
1888, 2102, 2802, Niels Peder Larsen, gaardejer, 71, paa Aaby Mark (Nøjsomhed). Født i Lunde Sogn. Søn af Lars Nielsen
1888, 2703, 0304, Peder Hansen, husejer, 66, Skaarup Mark. Født i Bregninge paa Taasinge. Søn af husmand Hans Hansen
1888, 1304, 2004, Hans Magnus Jensen, 11 maaneder, søn af gaardbestyrer Jens Peter Rasmussen, af Skaarup
1888, 0406, 1006, Hans Peder Knudsen, 9 maaneder, søn af arbejdsmand Knud Knudsen, ved Klingstrup
1888, 0308, 0808, Jacob Peder Christiansen, 12, søn af husmand Søren Christiansen, af Aaby Mark
1888, 1808, 2208, Johannes Thorvald Madsen, ½, søn af gaardmand Rasmus Madsen, af Øster Aaby Mark
1888, 0409, 1009, Niels Jørgen Nielsen, 19, af Skaarup Mark. Søn af gaardmand Niels Nielsen
1888, 0409, 1009, Jacob Madsen, husejer, 87, Egis Mai, Skaarup Sogn. Født i Gudme. Søn af Mads Rasmussen
1888, 0510, 1210, Jørgen Andersen, ugift skipper, 71, hos boelsmand Jens Rasmussen, paa Skaarup Mark. Født i Skaarupøre. Søn af husmand Anders Larsen
1888, 2112, 2812, Søren Nielsen, aftægtsgaardmand, 87, i Holmdrup. Født i Vejstrup. Søn af husmand Niels Sørensen
1889, 0901, 1601, Claus Hansen, aftægtsmand, 78, paa Skaarup Mark. Født i Skaarup Sogn. Søn af gaardmand Hans Clausen, Skaarup
1889, 1202, -, Hans Christian Knudsen, 2, søn af husmand Hans Christian Knudsen, Holmdrup
1889, 0403, 0903, Anders Mortensen, fattiglem, 84, Skaarup Fattiggaard. Født i Vejstrup
1889, 2004, 2404, Niels Rasmussen, enkemand og aftægtshusmand, 82, Rue Bjerg, Skaarup Mark
1889, 1806, 2506, Morten Jensen, gaardmand, 70, Aaby Mark. Født i Øster Aaby. Søn af gaardmand Jens Jensen
1889, 1806, 2506, Peder Hansen, husmand, 82, i Skaarupøre. Født sammesteds. Husmand Hans Pedersen
1889, 2006, 2606, Niels Larsen, aftægtshusmand, 79, paa Aabybro. Født i Albjerg, Oure Sogn
1889, 0207, 0707, Johannes Madsen, 2, søn af murer Rasmus Madsen, af Øster Aaby
1889, 1608, 2208, Hans Jensen, aftægtsmand, 67, paa Skaarup Mark. Født i Øxendrup. Søn af gaardmand Jens Pedersen
1889, 2610, 0211, Niels Christian Olaus Jensen, gift og forhen ejer af Lundegaard, 43, i Veflinge Sogn. Født i Roerup, Sjælland. Søn af sognepræst J. C. Jensen
1889, 2311, 3011, Lars Nielsen, gift husmand, 71, i Brohave, Skaarup Sogn. Født i Brohave
1890, 0704, 1204, Carl Sivertsen, enkemand og husejer, 58, i Østre Aaby. Født i Skaarup. Søn af Sivert Sivertsen, daværende tjenestekarl paa Taasinge
1890, 0704, 1204, Marius Henriksen, 3 maaneder, søn af husmand Carl Henriksen, i Holmdrup. Født 10.12.1889 sammesteds
1890, 2104, 2804, Martin Andersen, 5, søn af ugift Caroline Petrine Andersen, af Skaarupøre
1890, 1705, 2305, Hans Peter Nielsen, ugift, 50, i Skaarupøre. Født sammesteds. Søn af skipper Niels Hansen
1890, 0407, 1004, Lars Jensen, husmand, 78, i Skaarup. Født i Vejstrup. Søn af Jens Pedersen, Vejstrup Mark
1890, 0507, 1107, Frederik Anton Johansen, fhv. skovfoged i Holmdrup, 81, nu i Skaarup. Født i Dalby Sogn. Søn af Vilhelm Johan Schytte    
1890, 1308, 2008, Poul Jacob Pedersen, fæstehusmand, 75, i Øster Aaby, Skaarup Sogn. Født sammesteds. Søn af husmand Peder Poulsen
1890, 2008, 2708, Peder Hansen, fhv. gaardmand, 86, paa Øster Aaby Mark
1890, 0409, 0909, Hans Poulsen, gift fisker, i Vængemose. Født paa Taasinge (Bjernemark). Søn af Anders Poulsen
1890, 2309, 2909, Hans Andersen, enkemand og gaardejer, 77, paa Øster Aaby Mark. Født i Vejstrup. Søn af gaardmand Anders Hansen
1890, 3009, 0610, Hans Hansen, fæstehusmand, 77, i Skaarup. Født paa Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn. Søn af gaardmand Hans Nielsen
1890, 0310, 0910, Jørgen Hansen Larsen, husejer, 47, paa Skaarup Mark. Født i Skaarup. Søn af gaardmand Lars Hansen
1890, 1610, 2210, Peder Christensen, husmand og væver, 76, i Øster Aaby. Født i Gudme. Søn af Christen Andersen
1890, 3011, 0812, Peder Jensen Pedersen, gaardejer, 63, i Skaarup. Født paa Oure Mark, Oure Sogn. Søn af gaardmand Jens Pedersen
1890, 0112, 0912, Hans Christian Iversen, 11, søn af skibsrheder Frits Iversen, i Skaarupøre
1891, 1801, 2701, Peder Rasmussen, enkemand og aftægtsgaardmand, 86, i Holmdrup. Født i Ellerup, Gudbjerg Sogn. Søn af gaardmand Rasmus Pedersen
1891, 2602, 0503, Casper Hansen, husmand og indsidder, 67, Holmdrup Mose. Født i Brudager. Søn af husmand Hans Knudsen
1891, 0603, 1303, Hans Pedersen, enkemand og gaardejer, 66, i Øster Aaby. Født sammesteds. Søn af Peder Mortensen
1891, 2211, 14031891, Peter Frederiksen, skibsfører og rheder, 45, før Skaarupøre senest Svendborg. Født i Bjerreby Sogn, Taasinge
1891, 2503, 3003, Jens Peder Albert Pedersen, 2 dage, søn af ugift tjenestepige Marie Kirstine Vilhelmine Pedersen, Øster Aaby Mark
1891, 0404, 0904, Thorvald Hansen (tvilling), 1 dag, søn af husmand og husflidslærer Hans Christian Hansen, af Holmdrup
1891, 0404, 0904, Aage Hansen (tvilling), 1 dag, søn af husmand og husflidslærer Hans Christian Hansen, af Holmdrup
1891, 0904, 1204, Dødfødt dreng, søn af stenhugger Christian Andersen, i Skaarup
1891, 2905, 0306, Jens Bonde Herluf Nordal Rasmussen, 9, søn af tømrer Christen Rasmussen, i Skaarup. Født sammesteds
1891, 0406, 1106, Niels Knud Andersen, fisker, 58, i Skaarupøre. Født sammesteds. Søn af skrædder Anders Nielsen
1891, 2806, 0307, Mads Madsen, 18, søn af fhv. skovfoged og bødker Lars Madsen, i Skaarup. Født i Vejstrup
1891, 2806, 0307, Jens Hansen Olsen, husmand, 69, i Holmdrup Huse. Født sammesteds. Søn af husmand Ole Hansen
1891, 0407, 1007, Niels Hansen, husfæster, 69, i Brohave, Skaarup Sogn. Født i Skaarup. Søn af Hans Jørgensen
1891, 2607, 3007, Anders Rasmussen, enkemand og fattiglem, 82, Skaarup Fattiggaard. Født i Skaarupøre
1891, 3107, 0508, Hans Jensen, gaardmand, 78, paa Skaarup Mark. Født i Holmdrup. Søn af husmand Jens Jørgensen
1891, 2010, 2810, Hans Christian Veimann, gaardejer, 74, i Holmdrup. Født i Svendborg. Søn af bødker Veimann
1891, 0811, 1311, Niels Hansen Jensen, skipper og husmand, 36, i Skaarupøre. Født her i Sognet. Søn af husmand Jens Jørgensen, Vængemosen
1891, 2711, 0412, Niels Rasmussen, husmand, 83, paa Øster Aaby Mark. Født i Hasmark
1891, 0512, 1412, Peder Rasmussen, enkemand og aftægtsgaardmand, 76, Øster Aaby Mark. Født sammesteds. Søn af gaardmand Rasmus Jensen
1891, 1012, 1812, Jens Christoffer Schurmann, fhv. sognepræst for Skaarup Menighed og forstander for Skaarup Seminarium, 79. Født paa Rynkebygaard i Ringe Sogn
1891, 2912, 04011892, Jørgen Olsen, fattiglem, 77, paa Skaarup Fattiggaard. Født i Hesselager
1891, 0512, 1412, Peder Rasmussen, enkemand og aftægtsgaardmand, 76, paa Øster Aaby Mark. Født sammesteds. Søn af gaardmand Rasmus Jensen
1891, 2512, 02011892, Andreas Nielsen, husmand, 84, paa Øster Aaby Mark
1871, 0101, 0701, Karen Jensdatter, enke og aftægtskone, 82, Skaarup Mark. Christoffer Andersen af Ellekjær
1871, 3001, 0602, Ernstine Rasmussen, gift, 34, af Skaarup Nørremark. Arbejdsmand Rasmus Larsen
1871, 3101, 0602, Jensine Petrine Hansen, 9 maaneder, datter af husmand Hans Pedersen, i Holmdrup Mose
1871, 2102, 2702, Maren Rasmusdatter, enke, 82, paa Skaarup Mark. Født i Holmdrup. Boelsmand Andreas Jørgensen
1871, 0603, 1303, Mette Marie Nielsdatter, gift, 46, af Aabæksdam ved Skaarupør. Født i Brohave. Arbeidsmand Peder Jacobsen
1871, 0703, 1403, Johanne Cordtsdatter, enke, 70, Øster Aaby Mark. Født paa Aaby Mark. Boelsmand Lars Christensen
1871, 0204, 1104, Marie Bodiline Rasmussen, 2½, datter af ugift Dorthea Nielsen, af Øster Aaby
1871, 0504, 1104, Dorthea Nielsen, 24, af Øster Aaby. Moder til ovennævnte. Datter af tømrer Niels Carlsen Dreier
1871, 1507, 1907, Maren Hansdatter, enke, 73, Øster Aaby. Født sammesteds. Arbeidsmand Niels Andresen (Tøring)
1871, 1907, 2307, Kirsten Andersdatter, enke og fattiglem, 69, hos sønnen arbeidsmand K. Andersen, paa Skaarup Nørremark. Af Hesselager
1871, 2007, 2407, Bodil Kirstine Langelund, 20, under Fattigforsørgelse. Datter af smed Knud Chr. Langelund
1871, 2007, 2407, Maren Jensen, enke og fattiglem, 70, ved Skaarup. Arbeidsmand Hans Pedersen
1871, 2007, 2607, Birgitte Marie Thulesen, enke, 74, paa Aabyskov. Født i Stoltenlund, Sl. Skolelærer og degn Schmidt, i Thinglev i Slesvig.
1871, 1508, 2008, Maren Hansdatter, enke og fattiglem, 74, af Dyrehaveskoven. Skovfoged og væver Peder Jørgensen
1871, 0309, 1109, Karen Pedersen, gift, 71, i Holmdrup. Gaardmand Peder Rasmussen
1871, 1009, 1609, Johanne Pedersen, gift, 74, af Holmdruphuse. Født sammesteds. Husmand Peder Jensen
1871, 2109, 2609, Ingeborg Marie Hansdatter, enke og aftægtskone, 66, af Skaarupør. Skipper og husmand Mogens Hansen
1871, 0812, 1312, Anne Marie Kirstine Poulsen, 5 dage, datter af slagter Peder Poulsen, i Skaarup By
1871, 1012, 1612, Anne Marie Elisabeth Jørgensen, enke og aftægtskone, 68, af Holmdrup. Født sammesteds. Gaardmand Hans Hansen
1871, 1212, 2112, Johanne Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 63, af Klingstup Løkke. Huusmand Bertel Andersen Bødker
1871, 3012, 08011872, Marie Sofie Frederikke Wedel, enke, 74. Datter af … provst Vedel i Skaarup. Johan Christian Kongstad
1871, 1006, 1106, Dødfødt pige, datter af gaardmand Peder Jacobsen, Skaarup
1872, 0301, 1001, Maren Hansdatter, enke og fattiglem, 84, af Skaarup Hospital. Huusmand Jens Pedersen Vormark
1872, 2201, 2801, Dødfødt pige, datter af veimand Jørgen Hansen Larsen, af Skaarup Mark
1872, 2401, 3001, Marie Hansdatter, enke, fattiglem og almisselem, 70, Vængemose. Husmand Anton Larsen
1872, 0503, 1203, Maren Pedersdatter, ugift og tidligere mejerske, nu spinderske, 76. Datter af gaardmand Peder Hansen, Aaby Mark
1872, 1706, 2106, Dødfødt pige (tvilling), datter af gaardmand Christen Larsen, af Aaby Mark
1872, 1007, 1507, Caroline Hansine Jacobine Rasmussen, 2, datter af ugift Anna Margrethe Pedersen, af Skaarup
1872, 3008, 0309, Karen Andersdatter, ugift fattiglem, 54, i Skaarup Hospital. Født i Skaarupør
1872, 2409, 0110, Anne Margrete Rasmusdatter, gift, 65, i Aaby. Født paa Brudager Mark. Væver og husmand Peder Christensen
1872, 1010, 1610, Ellen Christiansen, enke og fattiglem, 91, af Skaarupør. Sømand Hans Andersen Nielsen
1872, 2311, 2711, Karen Kirstine Rasmine Poulsen, 3 uger, datter af ugift Karen Poulsen, p.t. Øster Aaby
1872, 0612, 1312, Johanne Kirstine Holgersen, 3, datter af skomager H. J. Holgersen, i Skaarup
1872, 1812, 2312, Karen Sørensdatter, enke og aftægtskone, 86, af Skaarup Mark. Husmand Rasmus Jørgensen
1873, 1801, 2501, Maren Aanensen, gift, 41, af Skaarup Mark. Født her i Sognet. Gaardmand Peder Rasmussen
1873, 2001, 2701, Frederikke Jensine Andresen, gift, 50, af Skaarup. Født i Rudkøbing. Bager og høker Johan Palm Gerh. Nielsen
1873, 3001, 0702, Anne Marie Pedersen, 9, datter af gaardmand Peder Rasmussen, af Skaarup Mark
1873, 1802, 2502, Anne Sophie Marie Holgersen, 1½, datter af skomager Jørgen Hansen Holgersen, af Skaarup
1873, 0602, 1502, Hansine Jørgensen, 16, datter af gaardmand Jørgen Hansen, af Vester Aaby Mark
1873, 0403, 1203, Anne Marie Christensen, 6, stifbarn af skomagersvend … Christensen, i Skaarup
1873, 0703, 1203, Hanne Kirstine Christensen, 4, skomagersvend Fr. Christensen, i Skaarup
1873, 1903, 2703, Anne Hansdatter, enke og fattiglem, 69, af Skaarup Hospital. Landsmed Jens Hansen, nu lem i Skaarup Hospital
1873, 1405, 2005, Anne Hansdatter, enke og aftægtskone, 75, af Skaarup. Født i Skaarup. Huusmand Søren Hansen (Bondesøn)
1873, 1405, 1905, Gjertrud Jacobsdatter, gift, 66, af Øster Aaby. Fattiglem og arbejdsmand Mads Axelsen
1873, 1905, 2605, Eline Marie Andersen, 4, datter af krydsassistent Ivard Andersen, af Øster Aaby Mark
1873, 0406, 0906, Kirstine Schjerning, gift, 80, paa Bøgeskovgaard. Proprietair Poul Abraham Rasmussen
1873, 1506, 2006, Ellen Margrete Larsdatter, enke og aftægtskone, 84, af Holmdruphuse. Født sammesteds. Husmand Christoffer Hansen
1873, 2208, 2608, Karen Rasmusdatter, enke og almissenydende, 66. Født her. Hans Lang Hansen
1873, 0312, 1012, Anne Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 93, Skaarup Mark. Født i Skaarup Sogn. Gaardmand Aan Aanensen
1873, 1812, 2712, Anne Marie Jensdatter, gift, 64, paa Aabyskov. Født Oure Mark. Huusmand Anders Rasmussen
1873, 1812 ,2412, Anne Kirstine Sandvig, gift, 52, af Skaarup. Født paa Als. Postbud Christian Pedersen
1874, 3001, 0602, Kirsten Hansen, enke og aftægt, 83, ophold i Svendborg. Aftægtsmand og smed Mads Bæk Andersen, Aaby
1874, 0902, 1402, Caroline Marie Nielsen, 1 og 3 maaneder, datter af arbejdsmand Niels Rasmussen, af Skaarup
1874, 1202, 1802, Mette Margrete Hansdatter, gift, 53, i Holmdrup Huse. Født i Skaarup. Husmand Peder Christensen
1874, 0203, 0903, Anne Margrethe Jørgensdatter, enke, 77, i Skaarupør. Født i Vejstrup. Husmand Hans Christensen Rastrup
1874, 2703, 0104, Maren Gjeriksdatter, gift, 55, af Vængemosen. Huusmand Niels Rasmussen
1874, 0504, 1204, Helga Kathrine Marie Godtbergsen, datter af privatlærer Hans Peter Godtbergsen, p.t. af Øster Aaby
1874, 1704, 2404, Maren Nielsdatter, gift, 68, af Skaarup Mark. Aftægtsmand og smed Rudolph Lentz
1874, 1704, 2504, Anne Thomasdatter, aftægtskone, 79, af Øster Aaby. Født i Aaby. Gaardmand Jørgen Jensen
1874, 1205, 1805, Marie Hansdatter, enke og aftægtskone, 81, af Ny Klingstrup. Huusmand Peder Rasmussen
1874, 1705, 2105, Dødfødt pige, datter af gaardejer Niels Peter Larsen, af Nøjsomhed
1874, 1206, 1706, Karen Nielsen, enke og fattiglem, 70. Født i Aaby. Jeppe Hansen
1874, 2307, 2907, Christiane Vilhelmine Jensine Nielsen, 12, datter af bager Nielsen, i Skaarup. Født i Rudkjøbing
1874, 2407, 2907, Ane Marie Eriksdatter, enke og fattiglem, 75, Født i Aaby. Arbejdsmand Rasmus Dinesen (af Øster Aaby)
1874, 2209, 2609, Karen Jespersdatter, ugift arbejderske, 68, i Holmdruphus. Født sammesteds
1874, 3009, 0710, Mette Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 68, af Holmdrup. Født sammesteds. Gaardmand Peder Jørgensen
1874, 0111, 0711, Eriksine Rasmussen, gift, 44. Født i Skaarup. Datter af skrædder Rasm. Rasmussen. Tømrer Frederik Christian Nielsen
1874, 0611, 1211, Ingeborg Marie Jørgensen, enke og aftægtskone, 77, af Øster Aaby Mark. Født Brudager Mark. Husmand Holger Hansen
1874, 0911, 1411, Elsebeth Rasmussen, gift, 48, af Skaarup Nørremark. Født i Skaarup. Arbejdsmand Hans Andersen
1874, 2012, 2412, Johanne Margrete Jørgensen, gift, 55, af Skaarup. Født sammesteds. Husmand og arbejdsmand Christen Jørgensen
1874, 2012, 2812, Ellen Kirstine Christensdatter, enke og aftægtskone, 75, af Skaarup Skovmølle. Født i Holmdrup. Møller Lars Nielsen
1875, 2501, 2901, Maren Madsdatter, fattiglem, 54, af Holmdrup Mose. Født paa Aabyskov. Datter af husmand Mads Ottosen, Aaby Mark
1875, 0902, 1502, Kirsten Hansdatter, enke og aftægtskone, 71, af Skaarupør. Husmand Jens Nielsen, Aaby Mark
1875, 0803, 1503, Anne Cathrine Olsen, enke, 79, Skaarupør. Født paa Thorø. Gaardejer og skipper Niels Christian Nielsen
1875, 0204, 0904, Maren Mathilde Christiansen, 1, datter af husmand Søren Christiansen, af Aaby Mark
1875, 0205, 0805, Johanne Larsen, ugift sypige, 25, i Holmdrup. Datter af Lars Jensen
1875, 1405, 2105, Karen Jensdatter, enke, 61, af Øster Aaby. Født i Vejstrup. Smed Jens Jørgensen
1875, 2606, 0107, Maren Madsdatter, enke, 52, af Øster Aaby. Født i Klingstrup Huse. Arbejdsmand Christen Jensen
1875, 0608, 1208, Ellen Hansdatter, enke og aftægtskone, 87, af Øster Aaby Mark. Datter af Hans Holgersen. Boelsmand Knud Madsen
1875, 1709, 2309, Karen Hansdatter, gift, 83, af Holmdrup. Født i Sørup. Husmand Knud Jensen Hansen
1875, 2209, 2709, Andrea Caroline Jacobsen, ½, datter af ugift Mette Kirstine Carlsen, af Skaarup Mark, hos … Nielsen
1875, 2309, 2809, Anne Andersen, ugift fattiglem under Svendborg Kommune, 60, opholder sig i Skaarupøre
1875, 2210, 2910, Karen Kirstine Hansen, gift, 26, af Skaarup Mark. Sømand Lars Nielsen
1875, 3010, 0711, Karen Kirstine Nielsen, 3 uger, datter af sømand Lars Nielsen, af Skaarup Mark
1875, 2111, 2711, Johanne Jørgensen, gift, 69, af Skaarup Mark. Født Oure Mark. Aftægtsmand Hans Larsen
1875, 2112, 3012, Karen Pedersen, gift, 66, af Aabyskov. Husmand Hans Nielsen
1875, 2412, 3112, Maren Pedersen, 17, datter af husmand Peder Christian Jørgensen, af Skaarup Mark
1876, 2401, 0102, Anne Bolette Jørgensen Ølting, 73, af Aabyskov. Skipper Jesper Jørgensen af Assens
1876, 1302, 1802, Johanne Jensine Larsen, 5, datter af smed Carl Richardt Larsen, af Skovlyst Mark. Født sammesteds
1876, 2702, 0603, Maren Pejtersdatter, husmandsenke, 65, af Skaarup Mark. Husmand Niels Pedersen
1876, 2003, 2703, Maren Jensdatter, aftægtskone, 77, i Øster Aaby. Født i Vormark. Gaardmand Peder Mortensen
1876, 2904, 0605, Johanne Knudsdatter, gift, 62, af Skaarup Nørremark. Født i Holmdrup. Væver Peder Povlsen
1876, 1805, 2505, Anne Caroline Frederikke Vilhelmine Wilhelmsen, 6 uger, datter af ugift Johanne Cathrine Hansen, af Hesselager. Død i Aaby hos P. Svendsen i Aaby
1876, 0906, 1606, Anne Margrete Rasmussen, enke, 54, Skaarup Nørremark. Murer Mads Andersen
1876, 0707, 1107, Caroline Amalie Christiansen, ugift tjenestepige, 34, Skaarup Mark. Datter af afgangne skipper Christian Rasmussen. Født 1842 i Skaarupør
1876, 2707, 0208, Anne Margrethe Christiansdatter, gift, 66, Holmdrup. Født i Strammelse paa Taasing. Boelsmand Frantz Pedersen
1876, 0308, 1008, Maren Kirstine Larsen, gift, 35, Skaarup Mark. Født i Skaarup. Boelsmand Niels Nielsen
1876, 1610, 2010, Laura Frederikke Holm, 9 dage, datter af Theodor Holm, Skaarup. Født i Skaarup
1876, 2410, 3110, Karen Sophie Nielsen, gift, 45, Skaarup Mark. Født i Brudager. Gaardmand Erik Jørg. Pedersen
1876, 1511, 2111, Caroline Maria Hansine Nielsen, 5, datter af murmester Frederik Christian Nielsen, Øster Aaby
1876, 1411, 1911, Julie Maren Laurine Olsen, 2, datter af husmand Theodor Olsen, Vængemosen
1876, 2811, 0412, Maren Nielsen, enke, 81, Aabyskov. Født i Ringe Sogn. Skolelærer Claus Hansen
1877, 1401, 2001, Karen Dorthea Jensen, 5, datter af husmand Find Jensen, Aaby, Skaarup
1877, 2101, 2601, Laura Hansine Poulsen, 1, datter af slagter Peder Poulsen, i Skaarup
1877, 2301, 3001, Johanne Hansen, aftægtskone, 80, Holmdrup. Født i Holmdrup. Husmand Niels Rasmussen
1877, 2601, 0302, Marie Hansen, enke og aftægtskone, 71, Skaarup. Født i Brudager. Gaardmand Hans Sørensen
1877, 2801, 0202, Maren Kirstine Rasmussen Gregersen, 7, datter af husmand Christen Rasmussen Gregersen, Øster Aaby Mark
1877, 0702, 1302, Maren Kirstine Madsen, 1, datter af ugift tjenestepige Hansine Frederiksen, paa Klingstrup. Plejefader Hans Madsen, Aaby
1877, 2002, 2502, Johanne Christine Jørgensen, 2, datter af arbejdsmand Jørgen Hansen (Langelænder), Skaarup Mark
1877, 0803, 1403, Johanne Hansen, gift, 78, af Skaarupør. Født i Svindinge. Arbejdsmand og fhv. sømand Anders Rasmussen
1877, 0903, 1603, Karen Hansdatter, gift, 57, Skaarup. Født i Skaarup. Husmand Niels Jensen
1877, 1203, 1703, Astrid Susanne Elisabeth Sorterup, 1, datter af capellan og pastor Sorterup, Skaarup. Født i Skaarup
1877, 1303, 2003, Karen Nielsdatter, gift, 70, Øster Aaby Mark. Født i Skaarup. Gaardmand Morten Jensen
1877, 2203, 3103, Vilhelmine Sophie Cathrine Nielsen, 9, datter af fhv. kjøbmand og høker Joahan Palm Gerhardt Nielsen, Skaarup. Født i Skaarup
1877, 2303, 3103, Bodil Rasmussen, enke og aftægtskone, 70, Skaarup Mark. Født i Skaarup Mark. Gaardmand Niels Andersen
1877, 2903, 0304, Thyra Georgine Caroline Holm, 2, datter af huseier Theodor Holm, Skaarup
1877, 0104, 0704, Kirsten Hansdatter, gift, 74, Skaarup Mark. Født i Aaby Mark. Gaardmand Lars Holgersen
1877, 1405, 1905, Anne Jensdatter, enke og aftægtskone, 77, Klingstrup Løkke. Født i Sørup Sogn. Husmand Rasmus Pedersen Bæk
1877, 2505, 2905, Birthe Marie Jensdatter, enke, 73, Skaarup. Født i Skaarup. Væver Jens Madsen
1877, 3006, 0507, Hanne Hansen, 7, datter af husmand Hans Nielsen, Øster Aaby Mark
1877, 3108, 0509, Ane Hansdatter, gift, 65, Øster Aaby Mark. Født i Elsehoved. Husmand Peder Pedersen
1877, 2611, 0112, Marie Dorothea Rasmussen, 16. Født i Stenstrup Sogn. Stifdatter af husmand Niels Andersen Bæk, i Holmdrup
1877, 0712, 1412, Karen Sophie Hansdatter, enke og aftægtskone, 79, Skaarup. Født i Vejstrup. Gaardmand Jens Hansen Møller
1877, 1912, 2612, Mette Marie Elisabeth Rasmussen, 1, datter af arbejdsmand Niels Rasmussen, Skaarup Nørremark
1878, 0201, 0701, Anne Marie Hansdatter, enke og fattiglem, 75. Født i Saaderup v. Nyborg. Sømand Anders Andersen Mandrup
1878, 0401, 1201, Cathrine Maria Schurmann, enke, 82. Født i Lindelse Sogn. Sognepræst Chr. Jensen, tj. Saaby, Sjælland
1878, 1002, 1802, Anne Mikkelsdatter, enke og aftægtskone, 87, Aaby Mark. Født i Gjuldbjerg, Gudme Sogn. P. Olsen
1878, 1602, 2302, Sidsel Rasmusdatter, ugift og forhen tjenende, 66, Holmdrup. Født i Holmdrup. Datter af gaardmand Rasmus Nielsen
1878, 0903, 1603, Mette Kirstine Jensen, gift, 56, Skaarup. Født i Holmdrup. Datter af Jens Hansen. Gaardmand Jens Andersen
1878, 1203, 1803, Inger Cathrine Larsdatter, enke og aftægtskone, 79, tilhuse hos Mads Rasmussen. Født i Fangel. Husmand Christen Jacobsen, Fangel Mark
1878, 1703, 2303, Johanne Larsen, gift, 26, Aaby Skov. Født i Skaarup, Martin Jensen
1878, 3103, 0604, Johanne Christensdatter, enke og aftægtskone, 81, Skaarup. Født i Gudbjerg. Datter af Christ. Larsen. Husmand og hjulmand Søren Pedersen
1878, 0105, 0605, Mette Margrethe Jensdatter, enke, 61, Vejstrup Skov. Født i Skaarup.  Skovfoged Frederik Jørgen Rasmussen
1878, 1105, 1805, Hedevig Jørgensdatter, enke, 90, Skaarup Mark. Husmand Peder Jensen
1878, 0306, 0706, Anne Margrethe Rasmusdatter, enke og fattiglem, 77. Født i Hesselager. 1. Peder Hansen, 2. arbejdsmand Lars Jørgensen
1878, 1606, 2206, Karen Frandsdatter, enke, 93, Holmdrup. Indsidder Rasmus Hansen i Tved
1878, 2706, 0307, Johanne Nielsdatter, enke og aftægtskone, 84, Holmdrup. Født i Egense. Gaardmand Rasmus Nielsen
1878, 2907, 0108, Birgitte Frederikke Hejne, 11, datter af væver Hejne, p.t. Amerika. I pleje hos Niels P. Christensens enke, i Holmdrup
1878, 2807, 0208, Johanne Kirstine Thomsen, ugift sypige, 24, stifdatter af husmand Mads Abrahamsen, Aaby Mark. Datter af Thomas Jørgensen sammesteds
1878, 3108, 0609, Kirsten Jensdatter, gift, 63, Skaarup Bjergagre. Født i Øster Aaby. Datter af kudsk Jens Rasmussen. Gaardmand Hans Rasmussen
1878, 2810, 0511, Anne Marie Kirstine Hansdatter, enke og aftægtskone, 69, Skaarup Mark. Boelsmand Niels Poulsen
1878, 0211, 0511, Hansine Poulsen, ½, datter af slagter Peder Poulsen, Skaarup
1879, 0901, 1501, Maren Hansen, enke og fattiglem, 84, Skaarup Hospital. Født i Ulbølle. Husmand Iver Pedersen
1879, 1001, 1701, Bodil Kirstine Andersen, enke, 75, Holmdrup. Født i Vester Aaby. Husmand Rasmus Nielsen
1879, 0203, 1003, Johanne Marie Hansen, 2, datter af boelsmand Peder Hansen, Skaarup Mark (B…)
1879, 2803, 3003, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Pedersen, Skaarup Mark
1879, 0304, 1204, Karen Rasmusdatter, ugift, 78, ophold hos R. Poulsen, Aabyskov. Født i Skaarup. Datter af smed Rasm. …
1879, 1704, 2504, Johanne Marie Johannesdatter, enke, 88, Vængemosen. Født i Svindinge. Datter af husmand Joh. Jensen. Johan Nielsen
1879, 2704, 0205, Emilie Pauline Rasmine Olsen, 2, datter af styrmand Peder Christian Olsen, Vængemosen
1879, 1606, 2306, Johanne Kirstine Nielsen, ugift, 23, Holmdrup, Født i Holmdrup. Datter af smed Niels Nielsen
1879, 2106, 2706, Karen Hansdatter, gift, 69, Aabyskov. Datter af fisker Hans Pedersen af Skaarupør. Husmand Rasmus Poulsen
1879, 2406, 3006, Anne Marie Hansdatter, enke og aftægtskone, 68, Aaby Mark. Født i Oure Mark. Husmand Morten Pedersen
1879, 2110, 2710, Anne Marie Christensen, enke, 64, Skaarup Nørmark. Født i Aaby. Datter af husmand Christ. Jensen. Murmster Niels Albretsen
1879, 2610, 3110, Anne Barbara Hansen, gift, 85, Vejstrup Mark. Født i Gislev. Væver Peder Kørner
1879, 2910, 0411, Jensine Christiansen, 2, datter af arbejdsmand, Lars Christensen, Skaarup (Skarregyde). Født i Steenstrup
1879, 1811, 2411, Anne Marie Larsen, gift, 56, Skaarup, Skarre Gyde. Født i Egense. Datter af Lars Hansen, Skaarup. Arbejdsmand Christian Henriksen
1879, 2911, 0712, Maren Kirstine Andrea Rasmussen Gregersen, 10 maaneder, datter af husmand Christen Rasmussen Gregersen, Øster Aaby Mark
1879, 0712, 1312, Anne Sophie Madsdatter, gift, 65, Skaarup. Født i Bobjerg, Lunde Sogn. Datter af gaardmand Mads Jensen. Gaardmand Lars Marqvardsen
1880, 1880, 0901, 1601, Gjertrud Mortensdatter, gift, 56, Øster Aaby. Født i Vejstrup. Datter af Mort. Marcussen. Gaardmand Hans Andersen
1880, 1402, 2002, Anne Hansdatter, gift, 66, Holmdrup. Født i Gudbjerg. Datter af husmand H. Pedersen. Husmand Peder Jensen Løve
1880, 0803, 1303, Gurine Caspersen (’Doris’), ugift fattiglem, 94, Skaarup. Født i Trondhjem i Norge
1880, 1603, 2103, Dødfødt pige, datter af fisker Jens Andreassen, Aaby Mark
1880, 0604, 1004, Maren Pedersen, enke, 72, Født i Skaarup. Datter af Peder Ellekjær. Fattiglem, Jørgen Jørgensen
1880, 1504, 2204, Susanne Christensdatter, enke, 81, hos sømand Jens Jørgensen, Bækhuset, Skaarup Mark. Født i Hesselager. Husmand Jørgen Jensen, Hesselager
1880, 1904, 2404, Birthe Marie Rasmusdatter, ugift daglejerske, 65. Født i Skaarup. Datter af husmand Rasmus Hansen (Krag)
1880, 1205, 2005, Maren Andersen, aftægtsenke,73, Aaby Mark. Født i Langaa. Datter af husmand Anders Rasmussen. Gaardmand Lars Christensen
1880, 1705, 2405, Maren Rasmusdatter (Svoger), enke og fattiglem, 75, Aaby. Født i Aaby. Datter af husmand Rasmus Poulsen. Arbejdsmand Peder Mortensen
1880, 2105, 2805, Kirsten Hansdatter, enke, 82, Aabyskov. Sømand Lars Andersen
1880, 2705, 3005, Jutta Andrea Bartens, 3 maaneder, datter af Jørg. Anne Kathrine Jørgensen, af Sølund, p.t. Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn
1880, 2709, 0210, Bodil Rasmusdatter, gift, 72, Holmdrup Mose. Født i Gudme. Datter af gaardmand Rasmus Larsen. Væver Rasmus Pedersen Møllegaard
1880, 3010, 0411, Anne Jensen, 10 dage, datter af ugift Marie Kirstine Jensen, af Skaarup Mark
1880, 0211, 1011, Kirsten Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 90, Øster Aaby Mark. Født i Vejstrup. Datter af gaardmand Jørgen Rejnholtsen. Gaardmand Hans Madsen
1881, 1201, 1701, Jensine Christine Rasmussen, 1, datter af arbejdsmand Hans Rasmussen, Øster Aaby
1881, 0602, 1202, Anna Caroline Marie Nielsen, 9 maaneder, datter af murmester Frederik Christian Nielsen, Øster Aaby
1881, 1102, 1902, Johanne Kirstine Christensdatter, gift, 64, Skaarup. Født i Vejstrup. Datter af Chr. Hansen. Husmand og høker Anders Peter Jensen
1881, 2104, 2904, Johanne Nielsdatter, gift, 61, Skaarup Nørremark. Født i Frørup. Datter af gaardmand Niels Madsen. Husmand Hans Hansen
1881, 0405, 1105, Kirstine Jørgensen, ugift fattiglem, 78, Holmdrup, Født i Holmdrup. Datter af Jørgen Nielsen
1881, 1305, 2105, Karen Johanne Hansen,2, datter af husmand Hans Nielsen, Aabyskov. Født i Aabyskov
1881, 1705, 2205, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Peder Hansen, Skaarup
1881, 2005, 2705, Hansine Rasmine Nielsdatter, gift, 67, Skaarup Nørremark. Født i Kirkeby. Datter af gaardmand Niels Nielsen. Klodsemager Morten Rasmussen
1881, 3105, 0406, Cathrine Thomsen, fraskilt hustru, 73, Aabyskov. Skipper Hans Albrect Olsen
1881, 0906, 1506, Sørine Kirstine Rasmussen, 5, datter af fraskilt Johanne Sørensen, af Øster Aaby. Født i Veistrup. I pleje hos Hans Madsen i Aaby
1881, 3107, 0508, Johanne Christine Hansen, 15, datter af skomager Niels Hansen af Vejstrup. Plejebarn, af gaardmand Jørgen Hansen, Aaby Mark
1881, 1408, 2208, Ane Kirstine Christiansen, enke, 54, Skaarupør. Født i Skaarupør. Datter af skipper Christian Rasmussen (Mandrup). Skipper Niels Nielsen
1881, 3108, 0609, Marie Larsdatter, gift, 67, Skaarup. Født i Eskildstrup, Sallinge. Træskomand Niels Jørgensen
1881, 2609, 0310, Caroline Mathilde Thomsen, 14 og 9 maaneder, datter af snedker Jens Thomsen, Skaarup. Født i Skaarup
1881, 1410, 2010, Anne Marie Christine Rasmussen, 6 uger, datter af ugift Karen Marie Nielsen, Øster Aaby
1881, 0112, 0812, Thrine Hansen, enke og aftægtskone, 74, Holmdrup. Født i Holmdrup. Datter af smed Hans Nielsen. Gaardeier Bertel Pedersen
1881, 2412, 3012, Anne Elise Iversen, gift, 33, Skaarupør. Født i Skaarupør. Datter af Lars Iversen. Skipper Peter Frederiksen
1881, 3012, 06011882, Anne Kirstine Jørgensdatter, enke, 55, Øster Aaby Mark. Født i Øster Aaby. Datter af Jørg. Nielsen. Tømmermand Peder Andersen
1882, 2301, 2801, Maren Jacobsdatter, enke, 57, Skaarup. Født i Hesselager. Postbud Hans Pedersen
1882, 2601, 0302, Anne Cathrine Rasmusdatter, enke, 83, Skaarup Mark. Født i Brudager. Smed Niels Thomas Christensen af Brudager
1882, 1802, 2202, Hansine Jacobine Pedersen, 3 uger, datter af ugift Karen Pedersen, Skaarup Nørremark
1882, 1802, 2502, Anne Johanne Hansen, ugift, 40. Født i Vester Aaby. Datter af husmand Lars Hansens enke
1882, 0903, 1603, Astrid Amalie Christensen, 10 maaneder, datter af skomager Fr. Christensen, Skaarup
1882, 2503, 0104, Christiane Hansen, gift, 57, Holmdrup Mose. Født i Frørup ved Nyborg. Husmand Peder Hansen
1882, 2403, 3103, Marie Mortensdatter, enke, 79, Øster Aaby Mark. Født i Gudme. Datter af gaardmand Morten … Boelsmand Peter Johansen
1882, 1904, 2504, Mette Marie Petra Larsen, 1, datter af gaardmand Erik Larsen, Holmdrup
1882, 2404, 3004, Christine Jensen, 14 dage, datter af gaardmand Rasmus Jørg. Jensen, Øster Aaby
1882, 0305, 1005, Johanne Hansen, gift, 48, Aaby Mark. Født i Aaby Mark. Datter af gaardmand Hans Mogensen. Husmand Hans Nielsen
1882, 1805, 2305, Marie Larsen, gift, 41, S… Født i Skovmøllen, Skaarup. Skipper Johan Larsen Jørgensen
1882, 2005, 2505, Anne Marie Mortensen, gift, 69, Aaby mark. Født i Kværndrup. Husmand Hans Jørgen Holgersen
1882, 2305, 3005, Sidsel Sunesen, gift, 33, Skaarup Mark. Født i Skaarup Mark. Datter af Sune Nielsen. Husmand Hans Pedersen
1882, 2106, 2806, Johanne Larsen, gift, 33, Skaarup Mark. Født i Skaarup Mark. Datter af gaardmand Lars Larsen. Snedker og husmand Mads Nielsen
1882, 2206, 2706, Maren Rasmusdatter, gift, 49, Øster Aaby Mark. Født i Vejstrup. Datter af Rasmus Jacobsen. Husmand Søren Christiansen
1882, 1907, 2507, Anne Kirstine Frederiksen, gift, 39, Aaby Mark. Født i Vejstrup. Datter af Frederik Kjer… Husmand Hans Nielsen
1882, 2407, 0108, Cathrine Hansen, gift, 70, før Aaby Mark, nu Gjaldbjerg, Gudme Sogn. Født i Skaarup. Datter af Hans Jørgensen. Fhv. gaardmand Carl Sivertsen
1882, 1908, 2408, Maren Hansdatter, aftægtsenke, 77, Skaarupør. Født i Søerup. Datter af Hans Chr. Husmand og skrædder Anders Nielsen
1882, 1609, 2009, Anne Marie Sophie Nielsen, ½, datter af husmand Poul Nielsen, Skaarup Mark. Født sammesteds
1882, 1711, 2311, Laura Kirstine Pedersen, 2, datter af arbejdsmand Peder Pedersen, Skaarup
1882, 2511, 0112, Christiane Rasmussen, enke, 92, af Rødskebølle. Født sammesteds. Husmand Christen Rasmussen
1883, 0502, 1202, Anne Margrete Andersen, enke og gjordemoder, 57, i Skaarup. Født Egeberg, Kirkeby Sogn. Jens Thom Jensen
1883, 1503, 2103, Karen Frederiksdatter, gift, 72. Født Gudme Mark. Datter af Frederik Madsen. Træskomand Jørgen Hansen
1883, 1903, 2703, Johanne Jensdatter, enke og aftægtskone, 90, af Skaarup. Født i Holmdrup. Datter af gaardmand Jens Nielsen. Snedker Thomas Hansen
1883, 2803, 0104, Emilie Andersen Kehler, 1 uger, datter af tømrer Rasmus Andersen, af Skaarup
1883, 0104, 0704, Karen Hansdatter, gift, 70. Født i Oure. Arbejdsmand Anders Pedersen
1883, 1904, 2504, Marie Jensine Jensen, 9 maaneder, datter af træskomand Rasmus Jensen, af Skaarup Mark. Født sammesteds
1883, 0805, 1505, Marie Jensine Olsen, ugift, 26. født i Rudkjøbing. Datter af kjøbmand Olsen. Stifdatter af kjøbmand Nielsen i Skaarup
1883, 0905, 1505, Anne Mathiasdatter, enke, 75, af Øster Aaby Mark. Født i Lundeborg. Bødker Frederik Jespersen
1883, 0306, 0906, Frederikke Christine Pedersen, enke, 84, af Aabyskov. Skipper Christen Nielsen
1883, 2007, 2507, Anne Marie Hansdatter, ugift fattiglem, 66, af Skaarup Skov. Født i Øster Aaby. Datter af Hans Hansen
1883, 1807, 2307, Anne Pedersen, enke og aftægtskone, Aaby Mark. Født Helager. Datter af P. Andersen, Husmand Peder Pedersen Bæk
1883, 2207, 2607, Anne Dorthea Christiansen, gift, 48, af Bjørnemose Mølle. Født i Skaarup. Datter af Christian Rasmussen Mandrup. Sømand Rasmus Jacobsen
1883, 2108, 2708, Karen Andersen, enke, 79, af Asbækdam. Født Asbækskov. Datter af husmand And. Andersen. Hørsvinger Jens Nielsen
1883, 2910, 0511, Elisabeth Nielsen, enke, 79, af Aabyskov. Født i Tved. Husmand Peder Larsen
1883, 1111, 1511, Kirsten Madsdatter, enke og aftægtskone, 84, af Vejle Sogn. Født i Vejle. Datter AF Mads Hansen. Arbejdsmand Rasmus Knudsen
1883, 1712, 2212, Maren Hansen, enke og fattiglem, 82, af Vejstrup. Født i Oure. Arbejdsmand Jens Rasmussen
1884, 2303, 3003, Maren Jørgensen, enke, 84, underholdt af sønnen i Korsør. Født sammesteds. Skipper Peder Jensen
1884, 2903, 0504, Emilie Josephine Frederikke Clausen, enke, 70, af Hornstrup ved Vejle. Født paa Svinningegaard, Sælland. Lærer Tofte
1884, 0905, 1505, Sophie Magdalene Heydemann, enke, 83, Skaarupør. Født i Helsingør. Datter af Johan G. Heidemann. Skipper Hans Larsen
1884, 0106, 0506, Annette Larsen, 4 dage, datter af husmand Niels Larsen, Holmdrup Mose
1884, 0306, 0906, Elise Madsen, 16, datter af tømrer Hans Christian Madsen, af Vængemosen. Født sammesteds
1884, 0606, 1406, Maren Andrea Madsen, 2 maaneder, datter af skovfoged Lars Madsen, Dyrehaven ved Skaarup. Født sammesteds
1884, 2706, 0207, Anne Pedersen, enke, 83, af Skaarupør. Født i Kjøbenhavn. Datter af værtshusholder Pedersen. Anders Rasmus Mortensen
1884, 0607, 1107, Marie Elisabeth Pedersdatter, enke, 65, af Maegaardshus. Født Skaarup Mark. Datter af gaardmand Peder Hansen. Niels Hansen Bjergager
1884, 2010, 2510, Anne Jørgensdatter, gaardmandsenke, 71, Øster Aaby Mark. Peder Madsen
1884, 0611, 1311, Valdborg Rasmussen, aftægtsenke, 70, af Skaarup Mark. Mads Christensen
1884, 1611, 2111, Olga Marie Kirstine Hansen, ca 2, datter af ugift Kristine Hansen. Født i Skaarup. Plejebarn af Mette Marie Hansen, Holmdrup
1884, 0112, 0712, Dødfødt pige, datter af træskomand Rasmus Jensen, af Skaarup Mark
1884, 0812, 1512, Ane Chathrine Hansen, enke og aftægtskone, 89, Skaarup Mark. Født i Rudkøbing. Datter af brygger Hansen. Skipper Niels Uglebjerg
1885, 1101, 2001, Marie Kirstine Christensen, enke, 67, Skaarup Nørremark. Husmand Rasmus Hansen
1885, 2001, Januar, Johanne Kirstine Andersen, enke, 70, Klingstrup Havehus. Husmand Henrik Pedersen
1885, 2404, 2904, Marie Hansen, 66, Skaarup. Født i Gudme. Skrædder And. Larsen Møller
1885, 0906, 1506, Johanne Marie Hansen, gift, 57, Skaarup Nørremark. Født i Skaarup. Datter af smed Hans Jørgensen. Boelsmand Lars Andersen
1885, 1806, -, Maren Kirstine Jensen, enke, 47, Kongemosen. Datter af gaardmand Jens Hansen, Aaby Mark. Husmand Christian Olsen
1885, 0207, 0607, Elisabeth Mortensdatter, gift, 82, i Holmdrup Mose. Født i Holmdrup. Datter af husmand Morten Jensen. Hans Hansen
1885, 1107, 1607, Anne Rasmusdatter, enke, 83, af Skaarup. Datter af gaardmand Rasmus Larsen af Hesselager. Aftægtsgaardmand Niels Jørgensen
1885, 1707, 2107, Marie Andersine Rasmussen, 19, af Øster Aaby Mark. Født sammesteds. Datter af ugift Anne Rasmussen
1885, 2110, 2810, Johanne Katrine Bek, gift, 62, i Klingstrup Løkke. Født i Aalborg. Indsidder Caspar Hansen
1885, 1011, 1711, Marie Kirstine Jensen, 27, af Skaarup. Født i Øster Aaby. Datter af Anne Kirstine Christensen
1885, 2511, 0312, Ane Marie Jensine Christiansen, 1 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand Lars Christiansen, af Skaarup. Født sammesteds
1885, 0612, 1112, Birthe Marie Jensen, 17, datter af afdøde husmand Jens Hansen, af Brohave. Født sammesteds
1885, 2512, -, Karoline Tarp, gift, 50, Aaby Skov. Født i Borup ved Kolding. Høker Herluf Johansen
1886, 0901, 1501, Frederikke Knudsen, enke, 57, af Klingstrup Søskov. Født i Sørup. Datter af Knud Jørgensen. Tømrer Hans Hansen
1886, 0402, 1102, Petra Jacobine Pedersen, 2, datter af husmand Niels Pedersen, Asbæks Dam, Aaby Mark
1886, 0402, 1902 Maren Jørgensdatter, enke, 62, Skaarup Mark. Født i Oure. Datter af husfæster Jørgen Rasmussen. Husmand Jens Jørgensen
1886, 1702, 2502, Karen Jensdatter, enke, 59, Skaarup. Født i Skaarup. Datter af gaardmand Jens Pedersen Hougaard. Gaardmand Henning Rasmussen
1886, 0803, 1503, Gjertrud Hansine Hansen, ugift, af Skaarupøre. Født 1832 sammesteds. Datter af skolelærer Hansen
1886, 1603, 2303, Anne Pedersdatter, enke, 75, i Holmdrup. Født 1810 i Ellerup, Gudbjerg. Aftægtsgaardmand Niels Jensen
1886, 3103, 0504, Karen Hansdatter, gift, 76, af Skaarupør. Født i Skaarup. Datter af gaardmand Hans Hansen. Fhv. skipper Lars Iversen
1886, 0304, 1004, Eleonora Christiane Catrine Marie Jørgensen, 18, datter af skomager Jens Jørgensen, i Skaarup
1886, 2504, 0305, Elsebeth Andersen, enke, 85, Skaarupøre. Mads Andersen
1886, 2904, 0605, Anne Margrethe Pedersen, 6, datter af ugift Julie Hansen, nu Ulkensdal. Født i Ollerup
1886, 3005, 0406, Karen Larsdatter, enke, 91, i Gudme. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1886, 1706, 2006, Dødfødt pige, datter af ugift Maren Hansen, Aaby Mark
1886, 2906, 0507, Ane Marie Hansen, gift, 66, Skaarupøre. Skipper Peder Rasmussen
1886, 1808, 2308, Maren Sofie Hansen, enke, 39, Skaarupøre. Murer And. Jørg. Pedersen
1886, 2608, 3108, Ane Øland, enke, 85, Skaarupøre. Født 1801 i Ribe. Skipper Hans Jensen
1886, 2411, 3011, Lisbeth Jensen, gift, 39, Øster Aaby. Født i Holmdrup. Gaardmand Hans Pedersen
1886, 2212, 3012, Hansine Jørgine Pedersen, 18, datter af husmand Peder Jensen Løv og Mette Marie Nielsen, af Holmdrup. Født i Stenstrup
1886, 2312, 2912, Ane Nielsine Olsen, 16, datter af afdøde murer Christian Olsen, Vængemose
1886, 2812, 04011887, Ane Marie Nielsen, 14, datter af afdøde Niels Christoffersen. Født i Sjælland. Stedfader Hans Andersen, Aaby Mark
1887, 2301, 2901, Gjertrud Johanne Martinsdatter, 3 datter af gaardmand Marthin Luther Hansen, af Øster Aaby Mark
1887, 1602, 2302, Maren Christensdatter, gift, 82, Aaby Mark. Husmand Andreas Nielsen
1887, 2003, 2503, Anne Kirstine Jensdatter, enke, 66, Holmdrup. Arbejdsmand Lars Jensen
1887, 2503, 0104, Anne Marie Jensdatter, gift, 69, Holmdrup. Datter af gaardmand Jens Christensen af Ellerup. Gaardmand Søren Nielsen
1887, 0705, 1405, Else Marie Husfeldt, enke, 85, Skaarupør. Født i Svendborg. Skipper Christian Rasmussen
1887, 2005, 2705, Marie Caroline Hansen, enke, 67, Ny Klingstrup. Født i Grubbe Mølle, Svanninge Sogn. Datter af møller Hansen. Proprietær P. L. Mayntz
1887, 2005, 2605, Inger Jørgensen, enke, 88, Skaarup Mark. Født i Bødstrup Sogn, Langeland. Boelsmand Hans Rasmussen
1887, 1510, 2110, Margrethe Rasmusdatter, gift, 59, Skaarup Mark. Født i Albjerg. Datter af gaardmand Rasmus Hansen. Boelsmand Jørgen Rasmussen
1888, 2602, 0303, Caroline Mathilde Corfixen, enke, 90, af Vissenbjerg Sogn. Født i Hvidkilde Mølle. Datter af møller Corfixen. Proprietær Trolle
1888, 0104, 0804, Louise Hansen, 5 maaneder, datter af slagter Maurits Hansen, i Skaarup
1888, 1104, 1704, Johanne Jensdatter, gift, 77, Rue Bjerg, Skaarup Sogn. Født Skaarup Mark. Husmand Niels Rasmussen
1888, 1304, 2104, Maren Kirstine Poulsen Pedersen, gift, 80, Aaby. Født i Aaby. Datter af husmand Peder Poulsen. Husmand Lars Jørgensen
1888, 1404, 2004, Anne Othilie Olesen, 1 maaned, datter af arbejdsmand Anders Olesen, tjenende paa Bjørnemose
1888, 0804, 1504, Johanne Christine Vedel, 1 maaned, datter af ugift Maren Hansen, Skaarupør
1888, 1904, 2504, Mette Jensdatter, enke, 81, paa Skaarup. Født Aaby Mark. Datter af Jens Rasmussen. Husmand og væver Peder Rasmussen Jensen
1888, 3004, 0705, Karen Rasmusdatter, enke, 82, Aaby Mark. Født i Oure Sogn. Gaardmand Mads Andersen
1888, 0505, 1305, Karen Marie Rasmussen, 12 dage, datter af husmand Lars Rasmussen, Rue Bjerg paa Skaarup Mark
1888, 0705, 1405, Marthe Emilie Madsen, 11, datter af skovfoged Lars Madsen, Vejstrupgaards Skov, Skaarup Sogn
1888, 2806, 0407, Maren Nielsen, 14, datter af gaardmand Jens Nielsen, af Holmstrup
1888, 2008, 2608, Johanne Christine Sørensen, 4, datter af husmand Hans Sørensen, Søskoven ved Klingstrup
1888, 2808, 0209, Julie Sofie Knudine Pedersen, 8 maaneder, datter af ugift Sofie Amalie Knudsen, f.t. Skaarup. I pleje hos smed Andersen, Skaarupør
1888, 1909, 2409, Sidsel Madsdatter, gift, 79, i Øster Aaby. Født i Gudme. Datter af Mads Rasmussen. Husmand og træskomand Hans Peder Madsen
1888, 1110, 1610, Marie Rasmussen, ugift fattiglem, 52, af Skaarup. Født paa Østeraaby Mark. Datter af indsidder Rasmus Hansen
1888, 2610, 0111, Mette Marie Hansen, enke, 49, af Holmdrup. Født i Holmdrup. Datter af gaardmand Hans Hansen, Gaardmand Peder Bertelsen
1888, 0211, 0911, Marie Jensen, 6, datter af gaardmand Rasmus Jørgen Jensen, af Øster Aaby
1888, 2611, 0312, Maren Jensdatter, gift, 89, Skaarup Mark. Født 1799 i Skaarup. Datter af arbejdsmand Jens Sørensen. Husmand og væver Christian Storm
1889, 0101, 0901, Maren Nielsen, ugift, 48, hos husmand Rasmus Jensen, Skaarup Mark. Datter af indsidder Niels Hansen
1889, 2302, 0103, Catharine Maria Jensen, gift, 69, i Skaarup. Født i Tamby, Jylland. Datter af sognepræst Christian Jensen. Professor og seminarieforstander og sognepræst Schurmann
1889, 1703, 2303, Marie Sofie Pedersen, 2, datter af husmand Hans Pedersen, Skaarup Mark
1889, 0905, 1605, Maren Andreasdatter, gift, 73, Øster Aaby Mark. Født sammesteds. Datter af Andreas Poulsen. Fhv. gaardmand Peder Hansen
1889, 1305, 2005, Maren Cathrine Madsen, gift, 34, Øster Aaby Mark. Datter af gaardmand Peder Madsen. Gaardmand Rasmus Madsen
1889, 0507, 0907, Ane Sofie Frederiksen, gift, 40, Aabyskov. Født i Vejstrup. Husmand Lars Pedersen
1889, 2408, 2908, Anne Marie Sofie Nielsen, 6, datter af husmand Poul Nielsen, Skaarup Mark
1889, 1809, 2309, Kirsten Jørgensdatter, gift, 70, Skaarup Nørremark. Født i Egense. Datter af Jørgen Nielsen Juul, Husmand og væver Jørgen Reinholdtsen
1889, 2410, 0211, Johanne Nielsine Christiansen, 2, datter af skipper Jens Christiansen, Rue Bjerg Skov, Skaarup Mark
1889, 2810, 0411, Anne Marie Larsen, enke, 80, af Aabyskov. Husmand Niels Larsen
1889, 0212, 0912, Mariane Cathrine Hagenau, gift, 50, Skaarup. Født i Odense. Datter af brændevinsbrænder Mads Hagenau. Murer Rasmus Hansen
1889, 1312, 1912, Anne Marie Kirstine Nielsen, 18, datter af gaardmand Niels Nielsen, af Skaarup Mark. Født sammesteds
1889, 2412, 3112, Anne Kirstine Pedersen, gift, 74, Skaarupør. Født paa Skaarup Mark. Datter af gaardmand Peder Hansen. Skipper Niels Hansen
1889, 2912, 07011890, Stine Madsen, ugift, 68, boende i Skaarupør. Datter af sømand Mads Andersen sammesteds
1890, 1701, 2401, Rasmine Rasmusdatter, gift, 49, i Skaarup. Født i Skaarup. Datter af Rasmus Eriksen. Arbejdsmand Hans Larsen
1890, 1901, 2701, Inger Kirstine Pedersen, enke, 74, Skaarup Mark. Født Skaarup Mark. Datter af gaardmand Peder Larsen. Husmand Peder Hansen (Ellekjær)
1890, 3101, 0702, Anne Nielsdatter, enke, 82, Skaarup Mark. Født i Kogsbølle. Datter af Niels Andersen. Gaardmand Peder Nielsen
1890, 0702, 1502, Karen Helgesen, enke, 83, Aabyskov. Født i Skaarup. Datter af gaardmand Helge Rasmussen. Husmand Hans Larsen
1890, 1502, 2102, Gjertrud Mikkelsen, enke og fattiglem, 90. Født i Longelse paa Langeland. Bogbinder Sundberg
1890, 1602, 2202, Birthe Marie Sivertsen, gift, 34, i Skaarup. Født paa Aaby Mark. Datter af gaardmand Carl Sivertsen. Tømrer Christen Rasmussen
1890, 1902, 2502, Johanne Marie Sørensen, 1, datter af husmand Hans Andersen Sørensen, Øster Aaby Mark
1890, 2302, 0103, Petrea Sørensen, gift, 29, Øster Aaby. Født i Vejstrup. Datter af Søren Jensen. Husmand Knud Andersen
1890, 0605, 1205, Marie Elisabeth Hansdatter, enke, 86, Klingstrup Løkker. Født i Skaarup. Datter af gaardmand Hans Jensen. Husmand Mads Albrektsen
1890, 0205, 0905, Petra Nicoline Kirstine Larsen, 11 maaneder, datter af ugift Karen Marie Pedersen, af Vængemosen. Født i Klingstrup
1890, 0705, 1405, Maren Sørensdatter, enke, 66, Holmdrup. Født i Skaarup. Datter af hjulmand Søren Pedersen. Husmand Niels Rasmussen
1890, 1505, 2205, Dorthea Grabrielsen, enke, 83, af St. Jørgens Sogn. Datter af skovfoged Grabriel Berntsen, Bregninge Sogn, Taasinge. Skrædder Søren Hansen
1890, 2306, 3006, Kirstine Hansen, gift, 73, af Øster Aaby. Født paa Taasinge. Datter af husmand Hans Hansen, Landet Sogn. Murer Jeppe Rasmussen
1890, 3007, 0308, Ebba Laura Nielsen, 3 dage, datter af forpagter Carl Hansen Nielsen, af Bøgeskovgaard
1890, 2909, 0510, Birthe Marie Rasmussen, 7 maaneder, datter af tømrer Christen Rasmussen, i Skaarup
1890, 2212, 2912, Karen Knudsdatter, gift, 71, Øster Aaby Mark. Født i Krarup Sogn. Husmand Mads Urbansen
1891, 0901, 1601, Anne Marie Hansdatter, enke, 85, paa Skaarup Mark. Født i Brudager. Datter af husmand Hans Jensen. Indsidder Christen Johansen
1891, 2801, 0302, Anne Cathrine Rasmusdatter, gift, 71, paa Skaarup Mark. Født i Nyborg. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen i Vejstrup. Sognefoged Anders Rasmussen
1891, 0303, 1003, Johanne Kirstine Rasmusdatter, gift, 59, i Skaarup. Født i Skaarup. Datter af skovfoged Rasmus Nielsen, Klingstrup Skov. Smed Hartvig Frederiksen
1891, 1204, 1604, Nielsine Hansen, gift, 40, Øster Aaby. Født i Ørum Sogn ved Grenaa. Datter af husmand Hans Nielsen Bech. Stenhugger Christian Andersen
1891, 2505, 3005, Kirsten Jacobsen, gift, 29, i Skaarup. Født paa Taasinge i Lundby Sogn. Gaardmand Christen Jacobsen (Pelle). Husmand Jørgen Hansen
1891, 1806, 2506, Else Kirstine Jørgensen, enke, 89, i Skaarupør. Født i Skaarupør. Datter af skipper Jørgen Dideriksen. Fhv. skipper Jens Sørensen
1891, 1806, 2106, Dødfødt pige, datter af indsidder Erik Larsen, Skaarup Nørremark
1891, 1907, 2407, Elna Hansine Barbara Rasmussen, 4, datter af tømrer Christen Rasmussen, i Skaarup
1891, 0808, 1308, Maren Knudsdatter, gift, 64, Skaarup Mark. Født i Oure Sogn. Datter af gaardmand Knud Andersen. Husmand Peder Jørgensen
1891, 1009, 1809, Mette Marie Pedersen, 19, af Holmdrup. Født sammesteds. Datter af gaardmand Lars Jørgen Pedersen
1891, 3009, 0710, Dorthea Kathrine Vejs, enke, 71, af Glorup. Født i Varde. Datter af skræddermester Vejs. Skovfoged Mads Madsen
1891, 0710, 1310, Maren Rasmusdatter, gift, 66, Holmdrup Stævning. Født i Oure. Datter af boelsmand Rasmus Rasmussen. Husmand Hans Pedersen
1891, 1610, 2310, Anne Rasmusdatter, enke, 74, Skaarup Mark. Født i Stenstrup Sogn (Rødme), datter af gaardmand Rasmus Rasmussen. Gaardmand Jens Rasmussen
1891, 1311, 2011, Mette Larsdatter, enke, 78, i Skaarup. Født i Skaarup Stormølle. Datter af Lars Nielsen. Fhv. gaardmand Lars Hansen
1891, 1811, 2411, Alma Emilie Andersen Kehler, 7, datter af husmand og tømrer Rasmus Andersen, i Skaarup
1891, 0412, 1112, Johanne Jensen, ugift, 47, Skaarup Mark. Datter af indsidder Jens Hansen
1891, 1612, 2312, Kirsten Hansen, gift, 71, i Skaarup. Født i Skaarup. Datter af gaardmand Hans Clausen. Gaardmand hans Pedersen
1891, 2912, 04011892, Bodil Hansdatter, enke, 78, i Skaarup. Arbejdsmand Rasmus Hansen