Tved, 1869-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1869-1891, Tved sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1869, 0301, Jørgen Pedersen, 5 dage, søn af huusmand Hans Pedersen, Tved
1869, 2001, 2801, Anders Rasmussen, huusmand, 70, paa Tved Mark
1869, 2402, 2802, Niels Christian Vedstedsen, 18 dage, søn af indsidder Peder Vedstedsen, Heldager Tørvelong
1869, 3004, 0705, Niels Mortensen, aftægtsmand, 81, paa Tved Mark
1869, Juni, 2406, Jens Poulsen, fraskilt indsidder, 48, paa Tved Mark
1869, 2006, 2706, Dødfødt dreng, søn af indsidder Henrik Hansen, paa Tved Mark
1869, 1707, 2407, Lars Jensen Høiland, 8, stedsøn af husmand Søren Frederik Knudsen, Tved Skovhauge
1869, 0108, 0608, Erik Aanensen, gaardmand, 47, paa Tved Mark
1869, 0408, 0908, Niels Hansen, husmand, 79½, i Tved (bag Hospitalet)
1869, 0909, 1409, Hans Christensen, gaardeier og skibsrheder, 60, paa Tved Mark
1869, 2809, 0710, Rasmus Hansen, ungkarl, 59, opholdende sig hos broderen gaardeier Jens Hansen, af Bjørnemose
1869, 0311, 1011, Anders Pedersen, husmand og indsidder, 75, paa Tved Mark
1869, 0412, 1112, Hans Jørgensen, huusmand, 45, i Heldager
1869, 2812, 02011870, Rasmus Hansen, 4 uger, søn af murer Lars Christian Hansen, Tved Mark
1870, 0702, 1502, Rasmus Nielsen, huusmand, 70, i Tved
1870, 1803, 2503, Peder Jensen, huusmand, 60, i Birkehuset, Tved Mark
1870, 1903, 2603, Lars Christiansen, aftægtsmand, 76, i Tved Skovhauge
1870, 1904, 2504, Henrik Rasmussen, huusmand, 54, i Tved Skovhauge
1870, 1705, 2105, Hans Rasmussen, proprietær, 42, paa Skovlyst
1870, 1306, 1806, Jens Johan Frederik Nielsen, 1 og 3 maaneder, søn af møller Herman Nielsen, Tved Mølle
1870, 0507, 1007, Hans Larsen, 12 dage, søn af huusmand Hans Christian Larsen, Tved Skovhauge
1870, 0312, 1012, Lars Jensen, huusmand, 61, paa Tved Mark
1871, 2002, 2702, Hans Rasmussen Teilgaard, huusmand og tømmermand, 37, paa Tved Mark
1871, 2603, 3003, Hans Rasmussen Pave, fattiglem, 74, paa Hannelund Arbeidsanstalt
1871, 0107, 0607, Niels Hansen, smed i Heldager, 68, opholdende sig hos sønnen Frederik Nielsen, i Skaarup
1871, 0807, 1407, Christen Pedersen Haastrup, 11, søn af smed Jens Peder Haastrup, Tved Mark
1871, 2407, 2607, Jens Pedersen, snedkersvend, 27½, Tved Mark. Søn af husmand Peder Mortensen
1871, 0708, 1208, Niels Sørensen, gaardmand, 76, paa Tved Mark
1871, 0309, 0809, Hans Hansen, aftægtsmand, 78, i Tved
1871, 2310, 3010, Anders Christensen, 10½, søn af indsidder Christian Christensen, i Stævnehuset
1871, 1611, 2011, Udøbt dreng, 1 dag, søn af forpagter Erik Clausen, Heldagergaards Teglværk
1871, 2211, 3011, Hans Eriksen, gaardmand, 57, i Tved
1872, 0901, 1201, Rasmus Jensen, 3, søn af indsidder Peder Jensen, Tved Mark
1872, 1605, 2305, Hans Andersen, aftægtsmand, 84, paa Tved Mark
1872, 2406, 2906, Lars Christiansen, huusmand, 67, paa Tved Mark
1872, 0507, 0907, Gumme Carl Peter Larsen, 3½ uge, søn af dagleier Hans Larsen, I Svendborg
1872, 2707, 0208, Peder Hansen, huusmand og snedker, 74, paa Tved Mark
1872, 1708, 2208, Anders Haastrup, 2, søn af smed Jens Peder Haastrup, paa Tved Mark
1872, 2212, 2612, Carl Julius Henriksen, 3 maaneder, i pleie hos huusmand Jens Hansen. Under fattigforsørgelse
1873, 0503, 1003, Peder Nielsen, huusmand og væver, 76, paa Tved Mark
1873, 0703, 1003, Frederik Christian Henriksen, ½, søn af indsidder Christian Henriksen, Tved
1873, 2804, 0505, Rasmus Hansen Pedersen, 11, søn af huusmand Hans Pedersen, i Tved
1873, 1105, 1705, Rasmus Pedersen, 14, pleiesøn hos væver Rasmus Rasmussen, ved Bjørnemose
1873, 1905, 2305, Mads Nielsen, husmand, 59½, paa Tved Mark
1873, 2908, 0309, Hans Hansen, tyende, 47, paa Egeskovgaard. Søn af husmand Hans Andersen, Tved Mark
1873, 2310, 3010, Rasmus Larsen, indsidder, 37, Tved Skovhave
1874, 0503, 1303, Rasmus Mikkelsen, husmand og væver, 57, i Tved
1874, 2603, 0204, Carl Marius Caspersen, 8 og 4 maaneder, søn af husmand Casper Herman Nielsen, i Heldager
1874, 2705, 0306, Hans Nielsen, 8, søn af husmand Christian Nielsen, Tved Mark
1874, 2707, 0208, Frederik Christian Henriksen,1, søn af indsidder Christian Henriksen, Tved
1874, 1507, 2007, Peter Nielsen, husmand og bestyrer paa Hannelund arbejdsanstalt, 47, paa Tved Mark
1874, 0508, 0908, Anders Peder Jacob Henningsen, 2 maaneder, søn af Maren Nielsen, hos husmand Jacob Nielsen, paa Tved Mark
1874, 0910, 1410, Erik Larsen, husmand, 36, paa Tved Mark
1874, 2410, 0111, Carl Christian Hansen, 9 dage, søn af gaardmand Jørgen Hansen, paa Tved Mark
1874, 0911, 1511, Henrik Rasmus Henriksen, 7½, søn af indsidder Christian Henriksen, Tved
1874, 0612, 1312, Mads Peder Jensen, 3, søn af indsidder Lars Jensen, paa Tved Mark
1875, 1001, 1701, Hans Christian Hansen, 9½, søn af afgangne husmand Henrik Hansen, Tved Mark
1875, 0702, 1502, Niels Henriksen, fattiglem, paa Tved Mark
1875, 0303, 1003, Peter Fritz Jensen, husmand og snedker, 57 og 9 maaneder, Tved Mark
1875, 1104, 1604, Hans Andersen Hansen, tjenestekarl, 22, hos Peder Hansen, Tved Mark
1875, 1406, 2006, Rasmus Hansen, 8 uger, søn af gaardmand Hans Hansen, Tved
1875, 2807, 0308, Mads Hansen Christiansen, 9 og 3 maaneder, søn af indsidder Hans Peder Christiansen, Tved
1875, 1408, 1908, Carl Christian Madsen, 4 uger, søn af fruentimmer Karen Marie Hansen, tjener hos gaardmand Christen Rasmussen, Tved Mark
1875, 0609, 1109, Hans Pedersen, aftægtsmand, 80, hos sønnen gaardmand Jens Hansen, Tved Mark
1875, 2209, 2709, Søren Anton Petersen, 6½, søn af proprietær K. Petersen, Edelsminde
1875, 2709, 0410, Julius Vilhelm Nielsen, 7 og 3 maaneder, søn af husmand Niels Nielsen, Tved Byhave
1875, 2010, 2410, Carl Emil Suhr Rasmussen, 8 dage, søn af skibsfører Mikkel Emil Rasmussen, Tved
1875, 3010, 0511, Hans Christian Nielsen, aftægtsmand, 87, Tved Skovhave
1875, 3110, 0511, Knud Knudsen, tømmerkarl, 18, Tved Skovhave. Søn af husmand Søren Frederik Knudsen
1875, 1311, 1811, Niels Peder Mikkelsen, 63, hos svigersønnen Jens Jensen, Øverste Mølle
1875, 0712, 1512, Claus Rasmussen Clausen, husmand, 59, paa Tved Mark
1876, 0601, 1101, Jens Peder Jensen,9, søn af husmand Anders Christian Jensen, Stavnehuset
1876, 2901, 0402, Rasmus Hansen, husmand, 73, i Heldager
1876, 0804, 1504, Niels Peder Pedersen, 8, søn af husmand Peder Hansen, Tved Mark
1876, 1304, 1904, Christen Rasmussen, gaardmand, 43, paa Tved Mark
1876, 0105, 0505, Holger Eriksen, husmand, 62, paa Tved Mark
1876, 1605, 2205, Carl Adolph Hansen, tjenestekarl, 24, i Heldager. Søn af husmand Hans Jeppesen
1876, 0910, 1610, Peder Alfred Nielsen, tjenestekarl, 18, i Holmdrup
1876, 2211, 2811, Frederik Christian Nielsen, aftægtsmand, 70 og 9 maaneder, i Heldager
1876, 1212, 1912, Peder Christian Hansen, 28, Tved Mark. Søn af gaardmand Søren Hansen
1876, 2812, 05011877, Henrik Nielsen, indsidder, 20 og 9 maaneder, paa Tved Mark
1876, 2912, 04011877, Lars Hansen Larsen, 3, stedsøn af gaardmand Lars Larsen, Tved Mark
1877, 1001, 2101, Hans Nielsen Pedersen, 2 og 10 maaneder, søn af indsidder Søren Pedersen, paa Tved Mark
1877, 1001, 1701, Lars Pedersen (Jyde), husmand, 62, paa Tved Mark
1877, 1601, 2101, Jens Christian Pedersen, 5, søn af indsidder Søren Pedersen, paa Tved Mark
1877, 1501, 2101, Hans Peder Hansen, 3, søn af husmand Rasmus Hansen, Heldager
1877, 2401, 2901, Lars Pedersen, 8, søn af indsidder Søren Pedersen, paa Tved Mark
1877, 0702, 1402, Hans Henrik Christensen Mule, aftægtsmand og skrædder, 68½, i Tved Skovhave
1877, 1902, 2602, Lars Hansen, gaardfæster, 85½, i Heldager
1877, 2203, 3003, Peder Mikkelsen, 1½, søn af husmand Niels Mikkelsen, Tved Skovhauge
1877, 0807, 1407, Niels Johannes Marius Rasmussen, 6½, søn af gaardmand Peder Rasmussen, Tved
1877, 2307, 3007, Jens Peder Andersen, 8, søn af husmand Morten Andersen, Heldager
1877, 1009, 1609, Carl Emil Sophus Jensen, 4, søn af murer Hans Michael Jensen, i Hømarken
1877, 1010, 1710, Hans Hansen, 11, søn af husmand Rasmus Peder Hansen, Tved Mark
1877, 2311, 3011, Thorvald Nielsen, 3, søn af møller Herman Nielsen, Tved Mølle
1877, 0312, 1012, Hans Hansen, husmand, 83, paa Tved Mark
1878, 1602, 2402, Jens Rasmussen, 3, søn af husmand Rasmus Rasmussen, Heldager Torvelaug
1878, 1603, 2203, Peder la Cour hansen, 2½, søn af gaardmand Peder Hansen, Tved Mark
1878, 3103, 0804, Dødfødt dreng, søn af ugift Karen Jensen, Tved Mark
1878, 0104, 0804, Rasmus Knudsen, indsidder, 69 og 9 maaneder, i Tved
1878, 2304, 2804, Lars Christian Hansen, 6, søn af husmand Hans Hansen, Tved Mark
1878, 0905, 1605, Hans Peder Pedersen, aftægtsmand, 71, paa Tved Mark
1878, 1505, 2105, Peder Julius Rasmussen, 4, søn af husmand Rasmus Rasmussens enke, Heldager Tørvelong
1878, 0106, 0706, Hans Christian Rasmussen, møllersvend, 17, i Nederste Ørkilds Mølle
1878, 2907, 0308, Peder Hansen (Drejer), husmand, 71, paa Tved Mark
1878, 1710, 2310, Jørgen Eriksen, tjenestekarl, 29, tilhuse hos svogeren husmand Niels Sørensen, Tved Skovhave
1878, 2610, 0311, Dødfødt dreng, søn af hjulmand Peder Christensen, i Heldager
1878, 1211, 1811, Lars Nielsen, aftægtsmand, 80, paa Tved Mark
1878, 1711, 2411, Frederik Larsen, 1 dag, søn af ugift Jørgine Frederiksen, paa Tved Mark
1878, 2211, 2811, Knud Hansen Løkkesen, ungkarl og indsidder, 58½, i Heldager
1878, 2911, 0512, Erik Clausen, 11 og 9 maaneder, søn af forpagter Erik Clausen, Heldagergaards Teglværk
1879, 0601, 1101, Anders Madsen, husmand, 59, i Heldager
1879, 2901, 0502, Julius Buch (tvilling), 12 dage, søn af slagter Zacharias Buch, Tved Mark
1879, 0202, 0502, Zacharias Buch (tvilling), 15 dage, søn af slagter Zacharias Buch, Tved Mark
1879, 2402, 0303, Anders Caspersen, 10, søn af husmand Casper Herman Nielsen, Heldager
1879, 0903, 1403, Rasmus Hansen, 10, søn af gaardmand Jørgen Hansen, Tved Mark
1879, 2603, 2903, Dødfødt dreng, søn af propritær Rasmus Larsen, Skovlyst
1879, 1004, 1404, Jens Grønbeck Hansen, 16 dage, søn af skrædder og postbud Hans Hansen, Tved
1879, 2605, 3105, Jens Johan Rasmussen, 1 og 10 maaneder, søn af gaardmand Hans Henrik Rasmussen, Heldager
1879, 1506, 2106, Carl Emil Suhr, sognepræst for Tved Menighed og R.D. [rider af Dannebrog?], Tved Præstegaard
1879, 0507, 1007, Niels Hansen, husmand, 67, i Heldager
1879, 1107, 1807, Frederik Christian Pedersen, fattiglem, 23 og 11 maaneder, paa Hannelund Arbejdsanstalt. Søn af Peder Rasmussen Pave
1879, 1208, 1808, Hans Peder Elfrom Hansen, 8, søn af indsidder Peder Christian Elfrom Hansen, Tved Mark
1879, 3108, 0309, Peder Anders Pedersen, 3 og 9 maaneder, søn af styrmand Niels Christian Pedersen, Tved Mark
1879, 0109, 0609, Rasmus Erichsen, gaardejer og forpagter, 53, Tved
1879, 0610, 1110, Carl Sophus Rasmussen,3½, søn af husmand Rasmus Rasmussen, Tved Mark
1879, 2210, 2610, Hans Marius Andersen, 1½, søn af gartner Knud Andersen, Tved
1879, 2310, 2810, Niels Jensen, 4??, søn af indsidder Peder Jensen Gravvænge, Tved Mark
1879, 2710, 3110, Peder Andersen, 4, søn af gartner Knud Andersen, Tved
1879, 0311, 1011, Valdemar Jensen, 3, søn af stenhugger Hans Jensen, Tved Mark
1879, 0711, 1311, Søren Hansen, 4½, søn af husmand Rasmus Peder Hansen, Tved Mark
1879, 1911, 2311, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Hansen (Nybølle), Tved Mark
1880, 0203, 0803, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Rasmussen, Tved Skovhave
1880, 0604, 1204, Gustav Einar Hansen, 15½, søn af møller Peter Andersen Hansen, i Nederste Ørkilds Mølle
1880, 2504, 0205, Niels Frederik Marius Hansen, 2, søn af skrædder og indsidder Rasmus Hansen, Tved
1880, 1005, 1705, Udøbt dreng, 3 timer, søn af husmand Hans Kristoffersen, i Heldager Tørvelaug
1880, 1106, 1806, Jens Pedersen, husmand, 46, paa Tved Mark
1880, 0807, 1307, Hans Kristian Pedersen, gaardmand, 28, i Heldager
1880, 1607, 2107, Jochum Nielsen, fattiglem, 85, paa Hannelund Arbejdsanstalt
1880, 1607, 2107, Rasmus Kristiansen, brøndgraver, 25 og 9 maaneder, opholdt sig hos stenhugger Jens Storm Jeppesen, i Tved
1880, 0808, 1208, Hans Peder Nielsen, 8, søn af husmand Hans Nielsen, i Heldager
1880, 1508, 1908, Karl Oluf Nielsen, 3 og 9 maaneder, søn af husmand hans Nielsen, Heldager
1880, 1608, 1908, Frederik Marius Rasmussen,2½, søn af ugift Frederikke Madsen, under Sørup Fattigvæsen. I pleje hos husmand Casper Herman Nielsen, Heldager
1880, 2908, 0409, Jørgen Eriksen, husmand, 66, i Tved
1880, 2710, 3110, Henrik Henriksen, 7 dage, søn af husmand Lars Henriksen, Tved Skovhave
1880, 1011, 1611, Peter Fritz Knudsen, 2 og 4 maaneder, søn af skibstømrer Hans Kristian Knudsen, i Holmdrup
1880, 1111, 2011, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Rasmussen, Kirkeby
1880, 2211, 2811, Andreas Pedersen, 1 dag, søn af tømrer Kristian Pedersen, Tved Mark
1880, 0712, 1212, Dødfødt dreng, søn af indsidder og tømrer Hans Pedersen, Tved Mark
1880, 2812, 03011881, Kristian Henriksen, aftægtsmand i Skaarup, 70½, hos smed Richard Larsen ved Skovlyst
1880, 2912, 05011881, Jens Møller Jensen, tjenestekarl, Tved Mark. Søn af indsidder Peder Jensen Gravvænge
1881, 1703, 2303, Hans Lorenz Hansen, 6½, søn af skolelærer og kirkesanger Hans Lorenz Hansen, Tved Skole
1881, 1703, 2303, Kristian Hansen, 9 maaneder, søn af tyende Katrine Hansen. I pleje hos murer Kristen Rasmussen, Tved Mark
1881, 0704, 1104, Johannes Thorvald Frederiksen, 1, søn af indsidder Jens Frederiksen, i Svendborg
1881, 1004, 1504, Hans Andersen, 1, søn af husmand Niels Andersen, Tved Mark
1881, 1404, 2104, Hans Nielsen Hansen, 1½, søn af husmand Hans Hansen, Tved Mark
1881, 1605, 2105, Gumme Peder Hansen, indsidder og skibstømrer, 36 og 9 maaneder, Bjørnemose Lykke…
1881, 0206, 0406, Niels Kristian Rasmussen, møllersvend, 19½, hos møller Rasmus Nielsen, Kristiansmølle ved Svendborg
1882, 0301, 1001, Niels Søren Jørgensen, arbejdsmand, 38 og 10 maaneder, Tved. Søn af husmand og smed Jørgen Pedersen
1882, 2201, 2701, Hans Jørgensen, stenhugger, 52, Svendborg
1882, 2501, 0102, Hans Friis Johansen, husmand og skibstømrer, 78, Tved Skovhave
1882, 2005, 2705, Jakob Kristiansen, gaardmand, 62, paa Tved Mark
1882, 1806, 2306, Mads Madsen, husmand, 59, paa Tved Mark
1882, 0107, 0707, Jens Peder Jensen, 14 dage, søn af indsidder Anton Jensen, Tved
1882, 1907, 2307, Johannes Lauridsen, 4½, søn af træskomand Jens Peder Lavridsen, Tved
1882, 0708, 1608, Anders Andersen (Hytteballe), aftægtsmand, 82, paa Tved Mark
1882, 1510, 2010, Rasmus Frederiksen, murer, 60, paa Tved Mark. Født i Gislev
1883, 0701, 1301, Rasmus Rasmussen, tjenestekarl, 17, paa Heldagergaard. Søn af sømand Rasmus Rasmussen, Heldager Tør…l
1883, 0501, 1201, Morten Andersen, husmand, 57, i Heldager
1883, 3001, 0402, Laurids Marius Larsen Juul, 10 uger, søn af husmand og tømrer Peder Larsen, Tved Mark
1883, 1802 ,2602, Hans Hansen, skrædersvend, 32, i Kjøbenhavn. Stedsøn af husmand Thomas Madsen i Heldager. Født i Lakkendrup
1883, 3004, 0805, Rasmus Pedersen, 17, søn af gaardmand Peder Pedersen, paa Tved Mark
1883, 1605, 2305, Hans Michael Jensen, husmand, 62, Svendborg Hømark
1883, 2605, 2905, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Nielsen, Tved Mark
1883, 2706, 0207, Rasmus Rasmussen, fattiglem, 83, paa Hannelund Arbejdsanstalt
1883, 1507, 1807, Kristen Rasmussen, tyende, 68, paa Heldagergaard. Født i Espe
1883, 1108, 1608, Jens Hansen Schougaard, pensioneret skolelærer, 75, Tved Byhave
1883, 2408, 3108, Niels Kristensen, aftægtsmand og bødker, 89, Tved Mark
1883, 0509, 0909, Udøbt dreng, 15 minutter, søn af tømrer Kristian Pedersen, Tved Mark
1883, 0411, 1011, Niels Pedersen, husmand, 83 og 9 maaneder, paa Tved Mark. Født i Tved
1883, 2211, 2911, Hans Hansen, 21, Tved Mark. Søn af gaardmand Jørgen Hansen
1883, 0112, 0712, Jens Karl Olin Jørgensen, 8 maaneder, søn af indsidder Lars Kristian Jørgensen, Tved Mark
1883, 3012, 05011884, Niels Andersen, aftægtsmand, 82, hos husmand Mads Pedersen, Tved Mark. Født i Oure
1884, 0129, 0402, Hans Bredal Briand, fhv. forvalter, 87, opholdt sig hos forpagter E. Clausen, Heldagergaards Teglværk
1884, 1202, 2002, Jørgen Pedersen, husmand og smed, 70, Tved
1884, 2604, 0205, Rasmus Hansen (Eiby), husmand, 68, i Heldager
1884, 2404, 2904, Jens Marius Hansen, 2 maaneder, søn af indsidder Hans Jakob Hansen, Tved Mark
1884, 3006, 0707, Klaus Hansen, husmand, 64, paa Tved Mark
1884, 1408, 1908, Hans Peder Gotschalk, 2 og 4 maaneder, søn af ugift Maren Petrine Pedersen. I pleje hos hjulmand Hans Peder Pedersen, Tved
1884, 2908, 0409, Christian Hansen, 18 dage, søna f ugift Elise Katrine Hansen. Plejebarn hos skrædder Hans Knudsen, Tved Mark
1884, 1811, 2611, Hans Pedersen, husmand, 67, paa Tved Mark
1884, 2012, 2712, Peder Olsen, aftægtsmand, 79, paa Tved Mark
1885, 0401, 1001, Johan Hansen Schnohr, fhv. forvalter, 81, opholder sig hos proprietær Kjær, paa Edelsminde. Født i Rudkjøbing
1885, 2601, 0302, Kristen Hansen, 22, Tved Mark. Søn af gaardmand Peder Hansen
1885, 0702, 1402, Niels Pedersen, skovfoged, 55, i Trappehave
1885, 2604, 0105, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Andersen, i Heldager
1885, 1806, 2306, Hans Hansen, aftægtsmand, 82, i Stævnehuset. Født i Øster Aaby
1885, 1307, 2007, Søren Hansen, gaardmand, sognefoged og D. M., 81 og 11 maaneder, Tved Mark
1885, 1409, 2109, Kristian Larsen, forhen husmand i Svendborg Hømark, 70, hos gaardmand Jørgen Hansen, Tved Mark
1885, 1509, 2109, Sofus Andreas Martin Hansen, tjenestekarl, 20, hos gaardmand Hans Johansen, Tved Mark
1885, 2511, 0112, Jørgen Jensen, husmand, 52, paa Tved Tørvelong
1885, 0212, 1012, Jens Peder Haastrup, husmand og smed, 64 og 11 maaneder, Tved Mark
1885, 1512, 2112, Henrik Christensen, hospitalslem, 85, Tved
1885, 2212, 3012, Christen Rasmussen, marschandiser,53½, paa besøg hos svogeren husmand Christian Nielsen, i Tved Byhave. Født i Øster Aaby
1885, 2712, 02011886, Hans Jørgensen, husmand, 72 og 9 maaneder, paa Tved Mark
1886, 0401, 1101, Hans Pedersen (Frandsen)?, aftægtsmand, 82½, paa Tved Mark
1886, 1602, 2202, Niels Peder Emil Rasmussen, 8 maaneder, søn af husmand Anders Rasmussen, Heldager Tørvelong
1886, 1702, Februar, Johannes Jensen Kromann, 3 uger, søn af avlsforvalter Martin Jensen, Bjørnemose
1886, 2203, 2903, Niels Larsen, fattiglem, 64 og 3 maaneder, Tved Mark
1886, 2303, 0104, Hans Hansen, husmand, 46, paa Tved Mark. Født i Gudme
1886, 0705, 1305, Hans Hansen, gaardmand, 42, i Heldager
1886, 2605, 0106, Erik Knudsen, 22, paa Svendborg Hømark. Gartner Knud Andersen
1886, 1007, 1507, Jørgen Jensen, gaardmand, 49 og 8 maaneder, paa Tved Mark
1886, 1207, 1607, Niels Lauritz Møller, tobaksbinder, 38, i Sørup
1886, 0410, 0910, Jens Larsen, aftægtsgaardmand, 85, paa Tved Mark
1886, 0511, 1111, Rasmus Rasmussen, tømrersvend, 23, hos faderen husmand Peder Rasmussen, Heldager
1886, 3112, 05011887, Udøbt dreng, 2 dage, søn af gaardmand Niels Henriksen, Heldager
1887, 2101, 3001, Mads Peder Jørgensen, 2 maaneder, søn af ugift Maren Madsen, paa Tved Mark
1887, 1202, 1802, Niels Nielsen, husmand, 76, paa Tved Mark
1887, 1702, 2402, Jens Rasmussen, husmand og væver, 67, paa Tved Mark
1887, 0503, 1303, Poul Valdemar Kristensen, 9 dage, søn af slagter Kristen Kristensen, Heldager
1887, 2703, 0304, Udøbt dreng, 5 minutter, søn af husmand Hans Nielsen, i Heldager
1887, 0404, 1004, Hans Leder Kristiansen, indsidder, 42 og 9 maaneder, i Tved
1887, 2805, 0306, Hans Eriksen, tyende i Slæbæk, 24½. Søn af husmand Erik Eriksen i Heldager
1887, 2206, 2806, Thomas Madsen, aftægtsmand, 81½, i Heldager
1887, 0307, 0807, Knud Hansen (Trommer?), gaardmand, 62½, paa Tved Mark. Født i Hesselager
1887, 0307, 0807, Kristen Hansen, aftægtsmand, 82½, opholdt sig hos sønnen arbejdsmand Hans Madsen Hansen, Svendborg Hømark. Født i Tved
1887, 2207, 2807, Niels Hansen Pedersen, 32, husmand, tømrer og skovfoged, 32, Trappehave, Tved Skovhave
1887, 2011, 2611, Hans Larsen, husmand, 64, paa Heldager Tørvelong
1887, 2612, 03011888, Niels Jørgen Nielsen, tjenestekarl, 21 og 9 maaneder, i Sørup. Søn af indsidder Niels Kristensen paa Tved Mark
1888, 1702, 2402, Knud Rasmussen, gaardejer og forpagter, 42½, af Skovlyst
1888, 2503, 3103, Rasmus Peter Rasmussen, 14½, søn af smedesvend Jens Rasmussen, Tved Mark. Født 12.9.1873 i Skaarup
1888, 0804, 1204, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Nielsen, Tved Mark
1888, 1804, 2204, Marius Kristian Larsen, 1, søn af husmand og tømrer Peder Larsen, Tved Mark
1888, 1505, 2105, Axel Jensen, 8 maaneder, søn af husmand og tømrer Hans Andersen Jensen, Tved Skovhave
1888, 0706, 1106, Marius Lars Henriksen, 1, søn af ugift Hedvig Erikke Henriksen, Bjørnemose Lykke
1888, 0906, 1406, Niels Hansen, murer, 76 og 9 maaneder, i Tved Skovhave
1888, 1606, 1906, Erik Peder Henriksen, 1, søn af ugift Hedvig Erikke Henriksen, Bjørnemose Lykke
1888, 2306, 2806, Jørgen Christian Christoffersen, husmand, 74, paa Tved Mark
1888, 2606, 0107, Knud Jensen, 8½, søn af arbejdsmand Hans Poulsen Jensen, Tved Skovhave. Født i Lunde
1888, 2108, 2707, Søren Christian Hansen, ca 30, Tved Mark. Søn af sognefoged Søren Hansen
1888, 1209, 1609, Jens Alfred Hannibal Rasmussen, 1 og 9 maaneder, søn af husmand og tømrer Hans Rasmussen, Heldager
1888, 1110, 1310, Niels Arendt Petersen, 3, søn af skipper Niels Arendt Petersen, Tved Mark
1888, 0111, 0811, Henrik Hansen, husmand, 54, paa Tved Mark
1888, 2411, 3011, Søren Kristian Brydegaard Larsen, 7 maaneder, søn af forpagter Lars Larsen, Tved
1888, 0212, 0712, Rasmus Jensen, ½, søn af forpagter Martin Jensen, Bjørnemose
1888, 2312, 2812, Anders Hansen, murer og aftægtsmand, 83½, i Tved
1889, 3001, 0302, Dødfødt dreng, søn af indsidder David Martin Davidsen, Tved Mark
1889, 2103, 2703, Laurids Andersen, 6 og 10 maaneder, søn af husmand Rasmus Andersen (Kjæryde), Tved Mark
1889, 2205, 2805, Rasmus Andersen, husmand, 57 og 11 maaneder, paa Tved Mark
1889, 2505, 3105, Johan Jensen, husmand, 75, i Heldager
1889, 2106, 2506, Henning Kort Valdemar Hansen, 5 uger, søn af indsidder Kristen Kort Hansen, Heldager Tørvelang
1889, 2907, 0508, Hans Jørgen Svendsen, indsidder og væver, 74, i Tved
1889, 2209, 2709, Jens Nielsen (Tøring), fattiglem, 82½, paa Hannelund
1889, 1810, 2510, Hans Nielsen, aftægtsmand (husmand), 70, Tved Mark. Født i Tved
1889, 1112, 1912, Erik Eriksen, husmand, 60½, i Heldager
1890, 3001, 0502, Jens Madsen, tyende, 70, paa Heldagergaard
1890, 2105, 2605, Jens Peter Nielsen, 2 og 9 maaneder, søn af arbejdsmand Ole Peter Nielsen, af Vandløse. Barnet hos bedstefaderen smed Kristoffer Kristiansen, Heldager
1890, 2106, 2606, Rasmus Hansen (Brydegaard), husmand og væver, 83 og 4 maaneder, i Tved Skovhave
1890, 3007, 0508, Jørgen Clausen, pensionist og fhv. forpagter af Heldagergaard, 67 og 11 maaneder, Heldagergaards Teglværk
1890, 0108, 0608, Hans Pedersen, skomager, 38½, paa Tved Mark
1890, 0208, 0708, Jens Peder Jensen, 9½, søn af gaardmand Rasmus Hansen Jensen, Tved Mark
1890, 0208, 0708, Søren Frederik Knudsen, aftægtsmand og tømrer, 72, i Græsholmene, Svendborg
1890, 0712, 1312, Lars Hansen, fattiglem, 87 og 9 maaneder, paa Hannelund Arbejdsanstalt
1890, 0712, 1212, Carl Emil Haastrup, fabrikarbejder, 25, af Svendborg
1890, 2812, 04011891, Axel Alfred Johan Ludvig Pedersen, 1½, søn af ugift Ane Nielsen, hos indsidder Rasmus Nielsens enke, Tved Mark
1890, 3012, 04011891, Jesper Emil Christensen, 6 dage, søn af slagter Christen Christensen, Heldager
1891, 2201, 3001, Rasmus Pedersen, aftægtsmand, 80½, i Heldager. Født sammesteds
1891, 3101, 0502, Søren Danielsen, fattiglem, 71, paa Hannelund Arbejdsanstalt
1891, 1203, 1703, Niels Pedersen, ½, søn af husmand Kristoffer Pedersen, Tved Mark
1891, 2203, 2703, Simon Hansen Simonsen, ½, søn af husmand Carl Christian Simonsen, Tved Skovhave
1891, 2304, 3004, Hans Hansen, 23, paa Frederiksberg Hospital, i Kjøbenhavn. Søn af husmand Hans Hansen (Mortensen) i Tved
1891, 0405, 1105, Poul Larsen, aftægtsmand, 74 og 11 maaneder, i Tved. Født i Lakkendrup
1891, 1206, 1906, Hans Hansen, gaardmand, 43, paa Tved Mark
1891, 0708, 1308, Hans Larsen, husmand, 47, paa Tved Mark
1891, 1008, 1708, Hans Hansen (Heglemand), aftægtsmand, 83, paa Tved Mark
1891, 2608, 0109, Anders Hansen, gaardmand, 67, paa Tved Mark
1891, 2708, 0309, Lars Pedersen, tømrer og aftægtsmand, 76, hos datteren i Hømarken
1891, 2908, 0309, Terkild Larsen, 1 dag, søn af slagter Hans Larsen, paa Tved Mark
1891, 1009, 1509, Rasmus Hansen, træskomand og daglejer, 38, i Stævnemahuset
1891, 0812, 1412, Niels Henriksen, husmand, 61, i Tved Skovhave. Født i Egense
1869, 1303, 1903, Maren Hansdatter, 84, Tved Mark. Bødker Niels Christensen
1869, 2805, 0506, Hansine Bodil Kirstine Hansen, 1, datter af maltgjører Anders Hansen, Tved Mark
1869, 0806, 1306, Karen Sophie Hansen, 2 maaneder, datter af husmand Peder Hansen, paa Tved Mark
1869, 1206, 1806, Ane Elisabeth Hansen, enke, 54, Tved Mark. Husmand Anders Sørensen
1869, 0707, 1407, Bodil Marie Markusdatter, 67, Tved Mark. Husmand Hans Peder Pedersen
1869, 2708, 0209, Dorthea Hansdatter, 62, paa Tved Mark. Husmand Peder Olsen
1869 ,0109, 0809, Ane Marie Nielsen, tjenestepige, i Svendborg
1869, 0909, 1409, Ane Vest, enke og fattiglem i Brudager, 86, tilhuse hos svigersønnen væver Jens Rasmussen, paa Tved Mark. Husmand Niels Rasmussen i Brudager
1869, 0510, 1110, Marie Frandsdatter, 65, paa Tved Mark. Husmand Lars Hansen
1869, 2012, 2612, Ane Cathrine Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af indsidder Hans Peder Hansen, paa Tved Mark
1870, 1403, 1903, Marie Kirstine Madsdatter, enke og hospitalslem, 75, i Tved. Murer Niels Mikkelsen
1870, 1903, 2503, Karen Hansdatter, aftægtskone i Egense, 89 og 9 maaneder, boende i Heldager
1870, 0106, 0506, Marie Nielsdatter, enke, fattiglem og hospitalslem, 93, i Stævneskovhuset. Husmand Jørgen Hansen
1870, 1307, 1707, Dødfødt pige, datter af indsidder Henrik Hansen, Tved Mark
1870, 1710, 2310, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Eriksen, i Tved
1870, 1711, 2411, Hansine Davidsen, 3½, datter af husmand Rasmus Davidsen, Tved Mark
1871, 0902, 1602, Lovise Cathrine Andersdatter, 68, i Heldager. Smed Niels Hansen
1871, 1102, 1802, Ane Johanne Madsen, 6, datter af husmand Mads Pedersen, Tved Mark
1871, 2203, 2703, Dødfødt pige, datter af proprietair Knud Pedersen, Edelsminde
1871, 2104, 3004, Dødfødt pige, datter af skovfoged Niels Pedersen, Trappehave
1871, 1205, 1905, Ane Marie Hansdatter, 57, Tved Mark. Husmand Mads Nielsen Eiby
1871, 1805, 2505, Ane Marie Rasmusdatter, 44, Tved. Husmand Hans Madsen
1871, 2705, 0206, Johanne Larsdatter, enke, 79½, Tved Mark. Husmand Peder Gjermansen
1871, 0406, 0906, Ane Cathrine Rasmussen, enke, 57, besøg hos sønnen i Dræby. Væver Niels Pedersen, Bjørnemose Lykke
1871, 2007, 2707, Birgitte Marie Johannesdatter, 61, Tved Mark. Husmand Niels Nielsen
1871, 0111, 0911, Hansine Petrine Mortensen, sypige, 20½, i Tved
1871, 1411, 2211, Gjertrud Jensdatter, aftægtsenke, 84, paa Tved Mark. Gaardmand Niels Nielsen Heldager
1871, 2011, 2711, Karen Davidsdatter, aftægtsenke, 85, paa Tved Mark. Husmand Peder Hansen Dalier
1871, 0712 ,1412, Ane Kirstine Hansen, enke, 67½, opholdende sig hos søsteren gaardmand Niels Christensens enke, Tved Mark
1871, 1512, 1712, Dødfødt pige, datter af huusmand Jens Pedersen, Tved Mark
1872, 0501, 1201, Vilhelmine Andersen, 38 og 4 maaneder, Tved Mark. Huusmand Rasmus Davidsen
1872, 0702, 1402, Vilhelmine Hansine Davidsen, 17 uger, datter af huusmand Rasmus Davidsen, Tved Mark
1872, 1602, 2202, Ane Kirstine Hansdatter, fattiglem, 91, Hannelund Arbejdsanstalt
1872, 1603, 2403, Petra Elisabeth Hansen, 5 dage, datter af gaardmand Peder Hansen, Tved Mark
1872, 2203, 2703, Karen Hansdatter, enke, 81½, opholdende sig hos sønnen huusmand Claus Rasmussen Clausen, paa Tved Mark. Aftægts… Claus Clausen
1872, 2703, 0204, Bodild Cathrine Iversdatter, 37, Tved Mark. Huusmand Rasmus Pedersen
1872, 0605, 1105, Ane Nielsdatter, enke, 54, i Tved. Huusmand Jens Poulsen
1872, 1107, 1407, Dødfødt pige, datter af ugift Johanne Marie Andersen, Heldager
1872, 2608, 3108, Karen Johanne Jacobine Johansen, 1 og 8 maaneder, datter af gaardmand Hans Johansen, Tved Mark
1873, 0503, 0903, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Rasmussen, Tved Mark
1873, Marts, 1703, Ane Marie Rasmussen, enke, 70, af Svendborg. Hans Jørgensen
1873, 1703, 2203, Kirstine Nielsen, 4½, datter af indsidder og tømrer Knud Nielsen, Tved Mark
1873, 2104, 2804, Ane Marie Andersdatter, enke, 88 og 4 maaneder, i Tved. Gaardmand Peder Christoffersen
1873, 1606, 2106, Karen Dinesdatter, 76, Tved Mark. Gaardmand Hans Pedersen Dinesen
1873, 1707, 2407, Karen Hansen, 34 og 8 maaneder, Tved Mark. Datter af huusmand Hans Peder Pedersen
1873, 2409, 2809, Ane Marie Larsen, 11 dage, datter af huusmand Rasmus Larsen, Tved Mark
1873, 1710, 2310, Mette Madsdatter, 61, Tved Mark. Huusmand Rasmus Jørgensen
1873, 1011, 1511, Maren Nielsdatter, 70, Heldager. Aftægtshusmand Rasmus Pedersen
1874, 0302, 0802, Jensine Henriksen, 4 maaneder, datter af indsidder Lars Henriksen, Heldager Tørvelong
1874, 1103, 1503, Marie Dorthea Jensen (tvilling), 3 maaneder, datter af indsidder Lars Hansen Jensen, Heldager Tørvelong
1874, 1103, 1503, Rasmine Amalie Larsen, 7 maaneder, datter af ugift Ane Sophie Nielsen. I pleje hos murer
1874, 1903, 2203, Thora Camilla Kirstine Jensen (tvilling), 3 maaneder, datter af indsidder Lars Hansen Jensen, Heldager Tørvelong
1874, 1305, 1905, Jytte Kirstine Rasmussen, 3, datter af indsidder og snedker Carl Johan Rasmussen, paa Tved Mark
1874, 1406, 1906, Maren Jacobsen, 72, Tved Mark. Aftægtsmand Anders Andersen
1874, 3006, 0507, Mette Marie Andreasen, 3, datter af pige Maren Rasmussen, i Tved
1874, 2207, 2607, Christine Boline Rasmussen, ½, plejebarn hos husmand Jens Hansen, Mølledalshuset
1874, 2408, 3008, Edel Rikke Sophie Hansen, 3 maaneder, datter af indsidder og daglejer Christian Hansen
1874, 0710, -, Julie Sophie Frederikke Ebbesen, 5½, datter af politibetjent Ehlers Jacobsen Ebbesen, Aldershvile, Ørum Sogn, Jylland. Under et besøg paa Heldagergaard
1874, 1710, 2310, Juliane Jensen, 7½, datter af indsidder Peder Jensen, Gravvænge, Tved Mark
1874, 0312, 1012, Johanne Henriksen, 54, Tved Mark. Smed Jens Peder Haastrup
1874, 3012, 04011875, Johanne Christiane Andersen, 1½, datter af murer Peder Andersen
1875, 2601, 0102, Karen Pedersdatter, enke, 93, Heldager. Husmand Hans Hansen Lakkendrup
1875, 1102, 1702, Maren Pedersdatter, 43, ved Bjørnemose. Væver Rasmus Rasmussen
1875, 1203, 1403, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Madsen, Tved
1875, 2803, 0204, Karen Rasmusdatter, enke, 81, Tved. Husmand Hans Hansen Tærsker
1875, 1804, 2404, Christiane Philipsdatter, 81, Tved. Murer Anders Hansen
1875, 2304, 2904, Mathilde Kirstine Marqvardsen, 12, datter af gaardmand Christoffer Marqvardsen, Tved Mark
1875, 2504, 0505, Ane Marie Hansdatter, enke, 62, Tved Mark. Gaardmand Niels Christiansen
1875, 2904, 0805, Maren Henriksdatter, enke, 72, Heldager. Husmand Rasmus Hansen
1875, 0806, 1406, Amalie Christine Corfixen, 38, Heldagergaards Teglværk. Teglværksforpagter Erik Clausen
1875, 0809, 1209, Henriette Frederikke Henriksen, 3 maaneder, datter af indsidder Christian Henriksen, Tved
1875, 1109, 1509, Karen Petrine Larsen, 3½, datter af husmand Hans Christian Larsen, Tved Skovhave
1875, 2709, -, Ane Kirstine Kiergaard, enke, 82, Tved Mark. Tobakshandler Carl Ammeroi Pillmark
1875, 1610, 2410, Karen Sophie Lauritzen, 2 maaneder, datter af træskomand Jens Peder Lauritzen, Tved
1875, 3110, 0611, Maren Nielsdatter, 54, Heldager. Husmand Johan Jensen
1875, 0311, 0911, Mette Andrea Rasmine Nielsen, 7½, datter af husmand Niels Larsen, Tved Skovmose
1875, 2111, 2611, Ane Hansdatter, 60, Tved Skovhave. Murer Niels Hansen Næraa
1875, 2711, 0412, Cecilia Jensen, 8, datter af stenhugger Hans Jensen, Heldager
1875, 2712, 04011876, Kirsten Jørgensdatter, enke, 78, i Tved. Gaardmand Hans Hansen
1876, 1302, 1802, Johanne Jensine Larsen, 5, datter af smed Richard Larsen, paa Skovlyst
1876, 2305, 2905, Maren Kirstine Jensen, 52½, Tved Mark. Stenhugger Hans Jørgensen
1876, 2405, 2905, Maren Kirstine Pedersen, tyende, 18½, tilhuse hos faderen indsidder Peder Rasmussen, Heldager Tørvelong
1876, 2705, 3105, Bodil Marie Larsdatter, fattiglem, 73, paa Hannelund Arbejdsanstalt. Indsidder Jens Niels Thøning
1876, 2408, 2708, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Christensen, Tved Mark
1876, 0709, 1309, Sophie Rasmusdatter, enke, 95, hos datteren gaardmand Hans Christensens enke, Tved Mark. Smed Peder Magaard Gotschalk
1876, 0112, 0912, Lise Larsdatter, 57, Tved Mark. Gaardmand Hans Hansen
1876, 0412, 1012, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Jensen, Tved Mark
1876, 1512, 1912, Ane Kirstine Jensen, 43, Tved Mark. Indsidder og murer Lars Christian Hansen
1877, 1502, 2202, Ane Marie Johansdatter, enke, 71½, Tved Skovhave. Aftægtsmand og skrædder Hans Henrik Christensen
1877, 2703, 0204, Rasmine Kirstine Hansen, 9, datter af skolelærer H. L. Hansen, i Tved Skole
1877, 3003, 0604, Mette Ane Marie Petrine Hansen, 10, datter af indsidder Niels Hansen, i Tved
1877, 2204, 2804, Dorthea Hansdatter, enke, 74, Tved. Indsidder Hans Pedersen Palle
1877, 0905, 1305, Karen Sophie Larsen, 7 maaneder, datter af træskomand Jens Peder Lauritzen, Tved
1877, 1205, 1805, Maren Kirstine Pedersen, 52, Heldager Tørvelong. Indsidder Peder Rasmussen (Pave)
1877, 3005, 0306, Dødfødt pige, datter af indsidder Hans Nielsen, Tved Mark
1877, 1806, 2206, Kirsten Mikkelsen, 5 maaneder, datter af husmand Niels Mikkelsen, Tved Skovhave
1877, 1510, 2010, Andersine Sophie Hansen, 11, datter af husmand Hans Hansen, Tved Mark
1877, 1710, 2110, Petra Amalie Rasmussen, 1½, datter af husmand og sømand Rasmus Rasmussen, Heldager Tørvelong
1877, 2910, 0511, Maren Jensdatter, enke, 86 og 4 maaneder, Tved Skole. Skolelærer Christen Pedersen Haastrup
1877, 0311, 1011, Johanne Marie Kirstine Hansen, 5, datter af skrædder Hans Knudsen, Tved Mark
1877, 0611, 1011, Sørine Antonie Hansen, 2, datter af skrædder Hans Knudsen, Tved Mark
1877, 1611, 2211, Martine Rasmine Christensen, 5 uger, datter af gaardmand Niels Christensen, Tved Mark
1877, 2811, 0212, Ane Sophie Mathilde Pedersen, 9 maaneder, datter af ugift Frederikke Pedersen .. Solde… I pleje hos murer Christen Rasmussen paa Tved Mark
1878, 0301, 0601, Laura Johanne Kirstine Larsen, 14 dage, datter af skomager Hans Peder Larsen, Tved
1878, 1201, 1801, Karen Nielsdatter, enke, 78, paa Tved Mark. Husmand Niels Henriksen
1878, -, 2001, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Jensen, paa Tved Mark
1878, 0602, 1202, Rasmine Rasmussen, ??, datter af husmand Hans Rasmussen, Tved Mark
1878, 0903, 1603, Kirsten Nielsdatter, 76, Heldager. Aftægtsmand Jochum Nielsen
1878, 1203, 1903, Christiane Jensen, 66 og 4 maaneder, Heldager. Gartner Jørgen Andersen
1878, 1403, 2103, Mette Magrethe Pedersdatter, 69, Tved Skovhauge. Husmand Ole Andersen
1878, 1603, 2103, Nancy Juliane Henriksen, 3 maaneder, datter af skipper Niels Frederik Henriksen, Tved Mark
1878, 1506, 2106, Karen Frandsdatter, enke og hospitalslem, 94, tilhuse hos hendes datter. Indsidder Rasmus Hansen
1878, 3107, 0708, Petrine Hansine Marie Rasmussen, 1, datter af ugift Johanne Nielsen, Tved Mark
1878, 0510, 1110, Ane Kirstine Knudsdatter, enke, 78, Tved Mark. Gaardmand Lars Hansen
1878, 0910, 1510, Karen Hansdatter, enke, 72, Tved. Husmand Rasmus Nielsen Lehnskov
1878, 2510, 0111, Maren Jensen, 9, datter af husmand Jørgen Jensen, Tved Tørvelong
1878, 0112, 0712, Marie Cathrine Anthonsdatter, 65, i Heldager. Husmand Hans Jeppesen
1879, 2301, 2901, Johanne Christine Jensen, 4 maaneder, datter af ugift Maren Kirstine Hansen, Tved Mark
1879, 2901, 0302, Maren Kirstine Rasmussen, 13, plejebarn af husmand Hans Jørgensen, Tved Mark
1879, 0302, 1002, Jytte Kirstine Henriksdatter, enke, 71½, Frydenlund. Husmand Rasmus Hansen
1879, 0802, 1702, Johanne Nielsdatter, aftægts…, 81, hos sønnen husmand Niels Nielsen, Tved Byhave
1879, 1102, 1702, Ane Kirstine Nielsdatter, 79, Tved Mark. Husmand Niels Petersen Fisker
1879, 2802 ,0703, Ane Kirstine Borgersdatter, enke, 43, Grønnegyde. Husmand Hans Rasmussen Teilgaard
1879, 1305, 1805, Maren Rasmine Kirstine Hansen, 7 maaneder, datter af sømand Lars Jørgen Hansen, Tved
1879, 1805, 2205, Ane Sophie Elisabeth Sørensen, 3 og 9 maaneder, datter af husmand Anders Sørensen, Tved Mark
1879, 2106, 2806, Karen Knudsen, 37, Tved Mark. Husmand Rasmus Peder Hansen
1879, 2506, 2806, Anna Jørgine Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af husmand Rasmus Peder Hansen, Tved Mark
1879, 1408, 2008, Jensine Christoffersen, 3½, datter af ugift Elise Marie Christensen. I pleje hos indsidder Niels Hansen i Tved
1879, 3108, 0409, Johanne Christine Bondesen, 8½, datter af ugift Karen Sophie Johansen. I pleje hos Johannes Larsen Rasmussens enke i Stævnehuset
1879, 0310, 0710, Agnes Kirstine Knudsen, 3½ maaned, datter af skibstømrer Hans Christian Knudsen, paa Hallingskov (Svendborg)
1879, 2010, 2610, Hansine Andersen, 6½, datter af gartner Knud Andersen, Tved
1879, 2210, 2610, Emilie Anna Andersen, 2 og 11 maaneder, datter af gartner Knud Andersen, Tved
1879, 2610, 3110, Caroline Mathilde Andersen, 5½, datter af gartner Knud Andersen, Tved
1879, 0811, 1311, Sophie Christiane Andersen, 7 og 11 maaneder, datter af gartner Knud Andersen, Tved
1879, 1811, 2411, Ane Marie Larsen, 56, under et besøg hos svigersønnen smed Richard Larsen, Skovlyst. Husmand Christian Henriksen, i Skaarup
1879, 2012, 2912, Maren Kirstine Jensen, 14½, datter af indsidder og stenhugger Hans Jensen, Tved Mark
1879, 1912, 2312, Nancy Juliane Marie Henriksen, 11 dage, datter af skibsfører Niels Frederik Henriksen, Tved Mark
1880, 3001, 0602, Maren Nielsdatter, enke, 87 og 3 maaneder, Tved Mark. Gaardmand Niels Mortensen
1880, 3001, 0402, Dødfødt pige, datter af ugift Ane Pedersen, Tved Mark
1880, 0203, 0803, Karen Henriksen, 45, Tved Skovhave. Husmand Rasmus Rasmussen
1880, 0603, 1203, Ane Hansdatter, enke, 85½, i Tved. Gaardmand Jens Jørgensen
1880, 0603, 1303, Ane Marie Larsdatter, enke, 81, i Heldager. Gaardmand Peder Jørgen Hansen
1880, 1904, 2604, Cathrine Jørgensen, 23, Tved. Datter af smed Jørgen Pedersen
1880, 2104, 2704, Magrethe Kirstine Jørgensdatter, enke og hospitalslem, 87. Indsidder Niels Mikkelsen
1880, 1705, 2205, Ane Marie Rasmusdatter, enke,74½, opholdt sig hos sønnen husmand Lars Nielsen, Fiskerstedet, Tved Mark
1880, 0806, 1206, Karen Nielsdatter, enke og husejerske, 80, Tved. Husmand og væver Peder Nielsen
1880, 1306, 1906, Maren Rasmusdatter, 53, paa Tved Mark. Husmand Mogens Larsen
1880, 2306, 2706, Elisabeth Jensen, 1½, datter af gaardmand Jørgen Jensen, Tved Mark
1880, 2307, 2907, Abelone Andersdatter, aftægtskone, 71½, hos sønnen husmand Rasmus Nielsen, Tved
1880, 0709, 1309, Sophie Eline Augusta Schmidt, enke, 82½, opholdt sig hos svigersønnen møller P. Hansen, i Nederste Ørkilds Mølle
1880, 2910, 0611, Abelone Christiansdatter, 66½, Heldager. Gaardmand Kristen Jørgensen
1880, 1611, 2211, Erika Amalia Christine Clausen, 20 og 9 maaneder, Heldagergaards Teglværk. Datter af teglværksforpagter Erik Clausen
1881, 2201, 3101, Johanne Marie Jørgensen, 39 og 8 maaneder, Heldager Tørvelong. Indsidder Hans Kristoffersen
1881, 2701, 0302, Frederikke Marie Kristine Nielsen, 10½, datter af indsidder Niels Kristensen, Tved Mark
1881, 2701, 0302, Ane Jørgensdatter, enke, 76, i Svendborg. Husmand Niels Jørgensen, Tved Skovhave
1881, 0402, 0902, Karen Sophie Nielsen, 19, paa Svendborg Epidemihospital. Datter af væver Frederik Kristian Nielsen
1881, 0503, 1303, Karen Kirstine Hansen, 8 maaneder, datter af postbud Hans Hansen, i Svendborg Hømark
1881, 1003, 1603, Ane Marie Andersen, 52½, opholdt sig hos moderen paa Tved Mark. Datter af husmand Rasmus Andersen
1881, 1403, 2103, Johanne Nielsdatter, 57, paa Tved Mark. Husmand og murer Niels Frederiksen
1881, 1503, 2003, Ingeborg Magrete Nielsine Kristiane Karoline Rasmussen, 2 uger, datter af skibsfører Emil Rasmussen
1881, 3103, 0504, Hanne Kirstine Haagensen, 8 maaneder, plejebarn hos indsidder Lars Kristian Jørgensen, Tved Mark
1881, 0304, 1004, Elise Marie Jørgensen, 9 maaneder, datter af ugift Mætte Kirstine Karlsen. I pleje hos indsidder Peder Jensen, Tved Skovhave
1881, 2906, 0307, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Jensen, Tved Mark
1881, 1311, 1811, Dødfødt pige, datter af indsidder Karl Sørensen, Tved Mark
1881, 2811, 0312, Udøbt pige, 7 uger, datter af gaardmand og herredsfoged Hans Hansen, Tved
1881, 2612, 03011882, Mætte Andrea Rasmine Kirketerp, enke, 77. Sognepræst Carl Emil Suhr til Tved Menighed
1882, 0701, 1401, Kristiane Ottilie Kristiansen, 28, Svendborg Hømark. Postbud Hans Hansen
1882, 1302, 1902, Frederikke Marie Kristine Nielsen, 9 dage, datter af tyende Johanne Dorthea Nielsen, Tved Mark
1882, 2204, 2804, Karen Hansdatter, 60, i Tved. Gaardmand Poul Larsen
1882, 1805, 2605, Elisabet Juliane Pedersen, 89½, Stævnehuset. Husmand Hans Hansen
1882, 0107, 0707, Margrethe Kristiansdatter, enke, 77, Tved Mark. Murmester Frederik Kristian Hansen
1882, 2407, 3007, Martine Henriette Wendel, 5 maaneder, datter af ugift Klaudine Wendel, Svendborg Fattighus. I pleje hos skrædder Rasmus Hansen i Tved
1882, 0309, 0809, Rasmine Kristine Rasmussen, 1½, datter af husmand og tømrer Hans Rasmussen, Heldager
1882, 0109, 0709, Jørgine Jakobine Marie Jensen, 11 uger, datter af husmand Niels Jensen, Tved Mark
1882, 2009, 2409, Thora Marie Christiane Elisabeth Seemann, 3 maaneder, datter af ugift Elisabeth Karoline Christensen, i Stævnehuset
1882, 1111, 1711, Christence Haastrup, 47, i Tved. Skolelærer og kirkesanger H. L. Hansen
1883, 3101, 0602, Ane Jakobsen, 75½, paa Tved Mark. Født i Bjerreby. Indsidder Anders Andersen
1883, 2502, 0303, Maren Elisabeth Madsen, 24, Tved Mark. Født i Kirkeby. Datter af gaardmand Mads Jensen
1883, 1104, 1704, Ane Kirstine Jensen f. Karlsen, enke, 66 og 10 maaneder, hos sønnen slagter Erik Jensen, Hømarken. Snedker Peder Frits Jensen
1883, 2405, 2905, Dødfødt, datter af enke Rasmine Abel Rasmussen, Heldager Tørvelong
1883, 3105, 0706, Elisabeth Nielsen, 37, Heldager. Husmand og tømrer Hans Rasmussen
1883, 3005, 0306, Dødfødt pige, datter af ugift Johanne Dorthea Nielsen, hos faderen indsidder Niels Kristensen, Tved Mark
1883, 2206, 2806, Maren Pedersdatter, 56 og 4 maaneder, Tved. Indsidder hans Peder Kristiansen
1883, 1707, 2107, Margrethe Kirstine Larsen, 58, Tved Skovhave. Skrædder Niels Hansen Nielsen
1883, 2207, 2607, Ane Dorthea Kristiansen, husholderske, 48, hos indsidder og sømand Rasmus Jakbsen, Bjørnemose Mølle
1883, 2507, 0108, Johanne Kristensen, enke, 30, Heldager. Gaardmand Hans Kristian Pedersen
1883, 2907, 0308, Kirsten Hansine Henriksen, 8, datter af gaardmand Poul Henriksen, Tved Mark
1883, November, 0811, Dorthea Hansdatter, enke, 77, Tved Mark. Husmand Lars Sørensen
1883, 1511, 2311, Juliane Lovise Møller, enke, 80, paa Tved Mark. Husmand Anders Pedersen
1883, 2011, 2711, Ane Margrethe Hansdatter, enke, 68, hos sønnen gaardmand Hans Larsen, paa Tved Mark. Boelsmand Lars Hansen paa Oure Mark
1883, 2611, 0312, Hansine Kristoffersen, 44½, Tved Mark. Født i Brændeskov. Indsidder Peder Jensen
1883, 2912, 03011884, Karoline Jensen, 1, datter af husmand Hans Andersen Jensen, Tved Skovhave
1884, 1401, 2001, Emma Juliane Marie Henriksen, 2½, datter af afdøde skipper Niels Frederik Henriksen, Tved
1884, 1801, 2501, Mette Kirstine Hansen, 50, Tved Byhave. Snedker Jens Larsen Black
1884, 0302, 1102, Johanne Larsen, 44, Tved Mark. Indsidder Søren Pedersen
1884, 0302, 1002, Petra Kristoffersen, 20 dage, datter af ugift Kristiane Elisabeth Mathilde Beck, Heldager Tørvelong
1884, 0802, 1302, Laura Christine Larsen, 9 maaneder, datter af arbejdsmand Jens Peder Larsen, Øverste Mølle
1884, 1302, 2002, Karen Hansdatter, enke og aftægtskone, 87, Tved Byhave. Snedker Peder Hansen
1884, 0903, 1303, Karoline Mathilde Rasmussen, ½, datter af ugift Nielsine Henriksen. Født i Svendborg. I pleje hos husmand Jakob Nielsen, Tved Mark
1884, 0903, 1603, Dødfødt pige, datter af husmand Karl Johannes Rasmussen, Frydenlund
1884, 0504, 1004, Ane Caroline Margrethe Lampe, 44, Tved Mark. Født i Schebek i Holsten. Indsidder Anders Hansen
1884, 0905, 1505, Johanne Marie Rasmussen, 49, i Heldager. … og murer Johan Hansen
1884, 0207, 0807, Hansine Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 77, i Heldager. Husmand Frederik Kristian Nielsen
1884, 0607, 1107, Ane Lydersdatter, enke, 85. Husmand Anders Rasmussen (Kjærgaard)
1884, 3107, 0308, Dødfødt pige, datter af husmand og tømrer Anders Hansen, Tved Skovhave
1884, 0208, 0708, Ane Kirstine Andersdatter, 68½, Tved. Indsidder Ole Pedersen
1884, 0312, 1012, Karen Marie Nielsine Jørgensen, 1 maaned, datter af indsidder Lars Kristian Jørgensen, Tved Mark
1884, 1112, 1912, Maren Iversen, 63, Tved Mark. Født i Hesselager. Husmand Hans Andersen
1885, 0302, 1102, Maren Kirstine Hansdatter, 82 og 9 maaneder, Svendborg Mark. Indsidder Christian Larsen
1885, 1102, 1502, Marie Kirstine Hansen, 6 dage, datter af gaardmand Hans Hansen Nyballe, Tved Mark
1885, 0403, 1103, Petrine Kirstine Hansen, 4 maaneder, datter af ugift Sofie Frederikke Cathrine Christiansen, hos smed Christoffer Christiansen, Heldager
1885, 2204, 3004, Anne Kirstine Rasmussen, ugift daglejerske, 77½, opholdt sig hos svigersønnen tømrer Rasmus Rasmussen, i Tved Skovhave
1885, 3004, 0705, Jørgine Mathilde Larsen, 38, Tved Mark. Født paa Thurø. Husmand Niels Jensen
1885, 0705, 1005, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Andersen Jensen, Tved Skovhave
1885, 0705, 1105, Emma Hansen, 3 uger, datter af arbejdsmand Jørgen Pedersens fraseparede hustru Mette Marie Hansen, Tved Mark
1885, 1507, 1807, Cecilie Boline Pedersen, 4 maaneder, datter af skibstømrer Hans Pedersen, Øverste Mølle
1885, 2809, 0410, Petra Kristoffersen, ½, datter af ugift Christiane Elisabeth Birgitte Mathilde Becker og indsidder Hans Kristoffersen, Tved Mark
1885, 1710, 2210, Karen Nielsen, 51, Tved. Væver Frederik Kristian Nielsen
1885, 2111, 2911, Dødfødt pige, datter af indsidder og former Anders Peder Hansen, Tved Mark
1885, 2612, 01011886, 2 udøbte piger (tvillinger), døtre af husmand og ølhandler Rasmus Hansen, i Heldager
1886, 0502, 1202, Sofie Hansdatter, enke og aftægtskone, 89, Tved Mark. Husmand Hans Andersen
1886, 0602, 1202, Kirsten Pedersdatter, enke og aftægtskone, 75, Tved Mark. Husmand Peder Hansen Drejer
1886, 1103, 1903, Johanne Rasmusdatter, enke, 85½, Heldager. Gaardmand Jens Nielsen Eiby
1886, 1603, 2103, Ane Marie Elisabeth Rasmussen, .., datter af husmand Anders Rasmussen, Heldager Tørvelong
1886, 1704, 2404, Ane Hansdatter, 66, Heldager. Husmand Thomas Madsen
1886, 0505, 1105, Ane Johanne Hansdatter, enke, 76, opholdt sig hos svigersønnen husmand Søren Jespersen, i Græsholmene. Husmand Rasmus Hansen (Eiby) i Heldager
1886, 1809, 2609, Hansa Amalie Kristoffersen, 10, datter af indsidder Hans Kristoffersen, Grønnegyde, Tved Mark
1886, 0710, 1010, Dødfødt pige, datter af ugift Emilie Nielsine Eriksen, i Tved
1886, 2111, 2711, Ane Sofie Klausen, tyende, 19, i Svendborg. Datter af husmand Anders Klausen, Tved Skovhave
1886, 3112, 02011887, Udøbt pige, 17 dage, datter af ugift Ane Marie Birthe Elvine Frederiksen, Tved Skovhave
1887, 2403, 2903, Rasmine Pedersdatter, enke, 73, opholdt sig hos svigersønnen forpagter Knud Rasmussen, paa Skovlyst. Gaardmand Hans Christensen
1887, 3103, 0404, Maren Hansen, enke, 61, opholdt sig hos svigersønnen Hans Jensen, i Tved Skovhave. Indsidder Rasmus Kristensen af Lundeskov
1887, 2104, 2704, Elna Marie Petrine Jochumsen, 2 maaneder, datter af ugift Maren Kristensen, Heldager Tørvelong
1887, 0708, 1108, Maren Sofie Rasmussen, 4, datter af husmand Anders Rasmussen, Heldager Tørvelong
1887, 1010, 1810, Johanne Kristine Jensen, 51, Tved Mark. Husmand Hans Hansen
1887, 1911, 2811, Ellen Kristine Rasmusdatter, enke, 78, Heldager. Gaardmand Lars Hansen
1887, 2111, 2811, Hansine Kristine Hansen, 9½, datter af husmand Henrik Hansen, Tved Mark
1888, 1501, 2001, Maren Kirstine Pedersen, 64, Tved Mark. Husmand Kristian Hansen
1888, 0604, 1304, Maren Lykkesdatter, enke, 72½, Heldager. Født sammesteds. Husmand Niels Hansen
1888, 1604, 2004, Anna Marie Madsen, 7 uger, datter af husmand Rasmus Madsen, Heldager
1888, 2004, 2604, Gjertrud Marie Kristensen, 2 og 3 maaneder, datter af hjulmand Peder Kristensen, Heldager
1888, 2905, 0406, Karoline Amalie Pedersen, 54, Tved Mark. Gaardmand Hans Kristian Pedersen
1888, 2706, 0207, Marie Jørgensdatter, enke, 61½, Tved Mark. Gaardmand Knud Hansen
1888, 1508, 2108, Karoline Pedersen, 56, Tved Mark. Indsidder Niels Hansen (Tro…)
1888, 1909, 2509, Karoline Hansen, 9 maaneder, datter af gaardmand Carl Anton Hansen, Tved Mark
1888, 0710, 1110, Agnes Petersen, 5, datter af skipper Niels Arendt Petersen, Tved Mark
1889, 0601, 1101, Bodild Nielsen, enke, 66, ophold hos sønnen paa Hallindskov. Husmand Claus Hansen paa Tved Mark
1889, 3001, 0302, Jenny Rasmine Elisabeth Rasmussen, ½, datter af husmand og tømrer Hans Rasmussen, Heldager
1889, 1402, 2002, Karen Kirstine Nielsen, 13, datter af husmand Niels Andersen, Tved Skovhave
1889, 3005, 0206, Marie Hansine Pedersen, 3 uger, datter af ugift Ane Dorthea Pedersen, i Heldager
1889, 3005, 0506, Karen Nielsdatter, 72, Bjørnemose Lykke. Født i Holmdrup. Smed Henrik Larsen
1889, 2507, 3107, Ane Marie Pedersen, 32½, Tved Mark. Husmand Lars Peder Hansen
1889, 1008, 1608, Maren Nielsdatter, enke, 64, Tved Mark. Husmand og væver Jens Rasmussen
1889, 2109, 2709, Stine Hansdatter, enke, 75, opholdt sig hos husmand Hans Jakob Rasmussen, paa Tved Mark. Tømrer Hans Larsen Skov i Lundby paa Taasinge
1889, 0610, 1110, Dorthea Pedersen, 70 og 9 maaneder, Tved Mark. Født i Ollerup. Husmand Rasmus Hansen
1890, 2401, 3001, Jytte Kirstine Rasmussen, 14 og 8 maaneder, datter af husmand Carl Johannes Rasmussen, Frydenlund, Tved Mark
1890, 3101, 0702, Ane Eriksdatter, 78 og 11 maaneder, Tved Mark. Husmand og tømrer Lars Pedersen
1890, 0403, 0903, Jørgine Jensen, 2 dage, datter af indsidder og hestehandler Mads Hansen Jensen, Tved Mark
1890, 1803, 2503, Ellen Hansine Pedersen, 8 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Jakob Pedersen, i Brobyværk. Døde i Odense
1890, 1306, 1706, Ane Kristine Madsen, 1 maaned, datter af husmand Rasmus Madsen, i Heldager
1890, 0707, 1207, Elisabeth Hjerriksen, 57, Svendborg Hømark. Husmand Albert Madsen
1890, 1708, 2208, Sophie Amalie Mortensdatter, 82 og 4 maaneder, Tved Mark. Født i Gudbjerg. Husmand Niels Pedersen
1890, 1809, 2209, Marie Kristine Jensen, 5 maaneder, datter af ugift Marie Katrine Hansen. I pleje hos husmand Poul Sofus Nielsen i Heldager. Født i Kirkeby
1890, 0311, 1011, Maren Larsdatter, enke, 68 og 9 maaneder, paa Tved Mark. Født i Gudbjerg. Husmand Hans Nielsen
1890, 1611, 2211, Andrea Karoline Mathilde Pedersen, 5 og 9 maaneder, datter af ugift Ane Nielsen, hos Rasmus Nielsens enke, paa Tved Mark. Født i Skanderup, Jylland
1890, 0312, 0712, Anna Jørgine Jensen, 3 dage, datter af indsidder Mads Hansen Jensen, paa Tved Mark
1891, 1401, 2001, Karen Kirstine Sørensen, enke, 75, paa Sygehuset i Svendborg. Skibstømrer Ernst Palle
1891, 0202, 0802, Agnes Petra Pedersen, 1, datter af indsidder Hans Pedersen, Tved Mark. Født i Egense
1891, 1502, 2102, Ane Christiansdatter, enke, 68, Tved Mark. Født i Ryslinge. Husmand Mads Madsen
1891, 1704, 2404, Ane Petra Pedersen, 3½, datter af indsidder Hans Pedersen, Tved Mark. Født i Sørup
1891, 2505, 3105, Amalia Alexandra Mathilde Karoline Nielsen, 5 uger, datter af ugift Anne Johanne Nielsen, af Heldagergaard. I pleje hos murer Peder Jensen, Græsholmene
1891, 1806, 2606, Kirsten Hansdatter, enke, 72, paa Tved Mark. Gaardmand Jakob Kristiansen
1891, 2706, 0307, Kirsten Ejlersdatter, enke, 78, havde ophold hos sønnen gaardmand Karl Anton Hansen, paa Tved Mark. Husmand Hans Rasmussen i Lindelse
1891, 0107, 0607, Ane Kirstine Hansdatter, 76 og 4 maaneder, paa Tved Mark. Aftægtsmand Lars Rasmussen
1891, 0111, 0711, Sara Kristensen, 52, Heldager. Gaardmand Peder Hansen (Vejstrup)
1891, 0112, 0712, Ane Marie Nielsen, 50, Tved Skovhave. Født i Egense. Husmand Niels Henriksen
1891, 1912, 2412, Gjertrud Mikkelsdatter, enke og hospitalslem, 80½, Tved. Indsidder Rasmus Nielsen
1891, 2012, 2912, Maren Nielsdatter, enke, 80, Tved Mark. Gaardmand Henrik Poulsen