Ollerup, 1872-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1872-1891, Ollerup sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1872, 2101, 2801, Niels Nielsen, 1 dag, søn af Anne Marie Madsen, hos husmand Niels Pedersen, i Bromark
1872, 1203, 1903, Anders Poulsen, gaardmand, 55 og 3 maaneder, her i Ollerup
1872, 1505, 2105, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Peder Hansen, her i Ollerup
1872, 1006, 1506, Hans Christensen Suhr, berider, 53½, paa Skovsgaard
1872, 0808, 1408, August Benjamin Schjær, handelsbetjent, 33, hos sin svoger skolelærer Jacobsen, i Ollerup
1872, 2409, 2809, Johan Bernt Svensson, ungkarl og tjenestekarl, 29, hos hjmand [hjulmand] H. J. Johansen, i Skovmark
1873, 0304, 0904, Rasmus Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af gaardmand Jørgen Hansen Slot, i Staagerup
1873, 2504, 0205, Hans Peder Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af husmand Anders Hansen, i Bromark
1873, 1005, 1605, Hans Jacobsen, enkemand, 80, i Staagerup. Husmand Hans Hansens fader
1873, 0906, 1406, Anders Hansen (Hovmark), husmand, 38 og 9 maaneder, i Bromark
1873, 1406, 1906, Ole Pedersen Beck, aftægtsmand, 63½, i Ollerup
1873, 1606, 2106, Peder Jørgensen, 8 maaneder, søn af Maren Pedersen, i Kohaven
1873, 1409, 1909, Lars Henrik Sørensen, 26, paa Nedergaard, Lolland. Søn af husmand Søren Hansen paa Staagerup Mark
1873, 1909, 2709, Niels Tønnesen, enkemand, 81, i Ollerup Skovmark. Boelsmand Rasmus Nielsens fader
1873, 1611, 2211, Jørgen Nielsen, enkemand og aftægtshusmand, 82, hos husmand Peder Larsen, i Knarrebjerg
1874, 0201, 0801, Niels Matthiesen, indsidder, 54, i Sørup
1874, 1302, 2002, Johan Frederik Pedersen, ugift, 28, i Kohaven. Søn af tømrer Peder Rasmussen Bøj
1874, 2402, 0303, Jens Rasmussen Møller, 6 dage, søn af gaardmand Lars Rasmussen, her i Ollerup
1874, 0603, 1303, Rasmus Jespersen, husmand, 50, her i Ollerup
1874, 0304, 1004, Hans Jørgensen, aftægtsgaardmand, 80½, i Bromark
1874, 1404, 2104, Anders Hansen, skrædder og aftægtshusmand, 78, her i Ollerup
1874, 2805, 0306, Hans Pedersen, husmand, 37, her i Ollerup
1874, 1106, 1706, Niels Rasmussen (Hovmand), gaardmand, 40, i Ollerup Bromark
1874, 1606, 2206, Lars Rasmussen, husmand, 49, i Ollerup Bromark
1874, 0607, 1107, Rasmus Pedersen, aftægtshusmand, 85, hos sin svigersøn husmand Hans Hansen, i Staagerup
1874, 0907, 1407, Peder Tønnesen, aftægtshusmand, 79½, i Ollerup
1874, 1507, 1907, jens Jacob Nielsen, 4½ maaned, søn af indsidder Henrik Nielsen, i Kohaven
1874, 0210, 0510, Niels Nielsen, husmand, 31, i Aamosen
1874, 0810, 1210, Niels Pedersen, husmand, 39½, her i Ollerup
1874, 2112, 2812, Mads Mortensen, gaardmand, 71½, her i Ollerup
1875, 0401, 0901, Rasmus Rasmussen, ½, søn af pige Christine Jensen, i Kohaven. Døde i Ollerup Børnehjem
1875, 0602, 1302, Søren Sørensen, enkemand og almisselem, 35, her i Fattighuset
1875, 1502, 2002, Peder Rasmussen, ungkarl, 51, hos sin svoger husmand Jørgen Hansen Dyneborg, i Ollerup Kohave
1875, 1702, 2502, Peder Christiansen, 1 og 3 maaneder, søn af pige Marie Sofie Pedersen, i Kohaven
1875, 1509, 2209, Hans Nielsen, aftægtsmand, 77, i Bromark
1875, 0310, 0910, Carl Christian Frederiksen, 19½, her i Ollerup. Søn af husmand og væver Frederik Rasmussen
1876, 1201, 1401, Erik Valdemar Eriksen Høj, 4 og 10 maaneder, søn af husmand Hans Eriksen, i Knarrebjærg
1876, 0703, 1203, Dødfødt dreng, søn af indsidder Niels Andersen, i Hemmedruphuset
1876, 1403, 2103, Hans Rasmussen, gaardmand, 60, i Ollerup Skovmark
1876, 2704, 0405, Niels Larsen, aftægtshusmand, 72 og 9 maaneder, i Kohaven
1876, 1005, 1505, Niels Hansen (Baron), aftægtsmand og afskediget skovfoged, 69, ved Ollerup Kohave
1876, 1108, 1508, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Jensen Kusk, i Staagerup
1876, 2409, 2909, Mads Jørgen Jensen, 1 og 3 maaneder, søn af gaardmand Jens Ditlev Jensen, i Staagerup
1876, 0310, 1010, Johan Nielsen, husmand, 49, i Ollerup Kohave
1876, 1610, 2310, Frands Christensen, husmand, 70½, i Ollerup Skovmark
1876, 1910, 2510, Jens Pedersen, indsidder, 79, i Hemmedruphuset
1876, 2012, 2412, Niels Hansen, 3½, søn af husmand Hans Jørgen Larsen, her i Ollerup
1877, 2201, 2501, Christen Slot Jensen, 15½, hos gaardmand Jens B. Jensen, i Staagerup. Søn af husmand Jens Hansen Brand, i Kohaven
1877, 3101, 0402, Rasmus Peder Rasmussen, 13 maaneder, søn af pige Anne Margrete Pedersen, paa Skovsgaard. Død i Nørremark, Vester Skjerninge
1877, 2202, 2802, Carl Johansen, 1 og 3 maaneder, søn af afdøde husmand Johan Nielsen, i Skovmarken
1877, 2302, 2702, Hans Marius Marqvardsen, 7½, søn af maler Anders Marqvardsen, i Knarrebjærg
1877, 2003, 2503, Hans Nielsen, 6½, søn af indsidder Niels Andersen, i Skovmark
1877, 3005, 0206, Lavrids Hansen, 13½, søn af gaardmand Lars Hansen paa Bejerholm
1877, 0408, 1008, Hans Pedersen, jordemodermand, 44 og 9 maaneder, her i Ollerup
1877, 1108, 1608, Lars Hansen, 17, søn af husmand Hans Jørgen Larsen, i Ollerup
1877, 1209, 1709, Hans Peder Nielsen, 1½, søn af indsidder Hans Nielsen, i Grusmosen
1877, 2309, 2909, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Madsen, i Staagerup
1877, 1310, 1910, Christen Jensen, gaardmand og sognefoged, 76, her i Ollerup
1877, 1311, 1811, Dødfødt dreng, søn af skibsbygger Christen Andersen, i Staagerup
1877, 2311, 3011, Anders Andreassen, 25 og 3 maaneder, paa Skovsgaard. Søn af indsidder Andreas Pedersen
1877, 1712, 2212, Ulrik Christjan Brandt, 28½, her i Ollerup. Søn af pastor Brandt
1878, 0501, 1101, Mads Peder Rasmussen, 11 og 9 maaneder, søn af husmand Knud Rasmussen, paa Staagerup Mark
1878, 1701, 2501, Hans Rasmussen, ungkarl og skomagersvend, 23, hos husmand Rasmus Povlsen, i Skovmark. Søn af husmand Rasmus Carlsen i Skovmark
1878, 2602, 0203, Erik Hansen Høj, aftægtshusmand, 80, i Knarrebjærg
1878, 2003, 2603, Peder Rasmussen, husmand og tømmermand, 38, i Skovmark
1878, 2103, 2803, Lars Nielsen, aftægtshusmand, 77, i Staagerup
1878, 3103, 0504, Peder Rasmussen (Back), aftægtshusmand, 86, i Ollerup
1878, 1304, 2004, Peder Larsen, gaardmand, 82, i Skovmark
1878, 2704, 0305, Hans Hansen, 11½, søn af skrædder Jens Christoffer Hansen, her i Fattighuset
1878, 2305, 2905, Niels Peder Pedersen, 12, søn af jordemoder Kirsten Rasmussen, her i Ollerup
1878, 1206, 1706, Ole Peder Nielsen, husmand og tømmermand, 31½, i Skovmark
1878, 2608, 3008, Peder Christjan Hansen, 8 maaneder, søn af Kirsten Pedersen, her i Ollerup
1878, 0909, 1309, Hans Knudsen, indsidder og fattiglem, 73, i Bromark
1878, 1612, 2112, Anders Jensen, gift indsidder og møllersvend, 36, i Gartnerhuset ved Hvidkilde
1879, 0204, 0704, Lars Rasmussen, ugift, 20½, hos gaardmand Jens Ditlev Jensen, i Staagerup. Søn af husmand Rasmus Eggertsen i Skovmark
1879, 1505, 2005, Christian Rasmussen, 19, i Bjærgehuset. Søn af husmand Hans Jørgen Rasmussen
1879, 2505, 0106, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Nielsen, i Skovmarken
1879, 2106, 2606, Rasmus Rasmussen, 21½, paa Arreskov. Søn af husmand Rasmus Nielsen paa Lysebjærg
1879, 0308, 0808, Jens Peder Jørgensen, 19½, i Skovmark. Søn af husmand Jørgen Nielsen
1879, 1208, 1808, Henrik Magnus Andersen, 4, søn af gaardmand Hans Andersen, i Skovmark
1879, 2509, 2709, Peder Sigurd Christensen, 7 uger, søn af husmand Hans Christensen, her i Ollerup
1879, 3012, 05011880, Rasmus Povlsen, aftægtshusmand, 78, i Ollerup Kohave
1880, 1801, 2201, Christen Jensen, 9 og 3 maaneder, søn af møllebygger Lars Jensen, ved Staagerup
1880, 2303, 3003, Hans Christian Andreassen, 23, paa Skovsgaard. Søn af indsidder Andreas Pedersen
1880, 3003, 0604, Hans Ulrik Andersen Vest, 13½ maaned, søn af smed Christen Andersen, i Bromark
1880, 1004, 1304, Christian Alsing, 3, søn af forvalter Alsing, paa Skjoldemose
1880, 2405, 3105, Morten Larsen, husmand, 63, her i Ollerup
1880, 1507, 2007, Peder Jensen, aftægtsmand, 75, i Lunde. Paa besøg hos sin datter gaardmand H. Rasmussens enke i Skovmark
1880, 0611, 1111, Anders Hansen Vest, husmand og smed, 77, her i Ollerup
1880, 1112, 1812, Jørgen Hansen Lang, almisselem, 78, hos sin stedsøn skrædder R. R. Lang, i Knarrebjærg
1880, 2711, 0212, Dødfødt dreng, søn af dyrlæge Skov, i Vester Skjerninge
1880, 3112, 05011881, Christian Povlsen, ugift, 71½, hos sin svoger husmand Rasmus Jacobsen, i Ollerup Skovmark
1881, 0101, 0701, Udøbt dreng, ½ time, søn af husmand Jørgen Hansen, i Pasop
1881, 0305, 0905, Rasmus Christensen, gaardmand, 47, i Bromark
1881, 1205, 1805, Jens Ditlevsen, gaardmand, 56, i Bromark
1881, 2306, 2706, Rasmus Jensen (Kromand), gaardmand, 63, i Ollerup
1881, 0209, 1009, Hans Peder Møller, husmand og bødker, 51, i Staagerup
1881, 2712, 3112, Peder Caspar Alsing, forvalter paa Ejnsiedlersborg, 42, hos sin broder forvalter Alsing til Skjoldemose
1882, 2401, 3001, Lars Hansen, ungkarl og skytte paa Hvidkilde, 26 og 3 maaneder, i Skovmark. Søn af husmand Hans Møller Larsen
1882, 0203, 0903, Lars Carlsen, 14 og 9 maaneder, søn af husmand Carl P. Larsen, i Aamosen
1882, 2108, 2708, Anders Pedersen, 1½, søn af husmand Niels Christen Pedersen, paa Lysebjærg
1882, 1309, 1809, Niels Madsen, enkemand og fattiglem, 75, her i Fattighuset
1882, 0512, 1212, Lars Hansen, gaardmand, 72½, paa Bejerholm ved Vester Skjerninge
1883, 2802, 0603, Mads Rasmussen, 30, Rødme, Stenstrup Sogn. Søn af husmand Rasmus Pedersen i Staagerup
1883, 2401, 0102, Marius Jørgensen (tvilling), 1 dag, søn af pige Hansine Pedersen, i Kohaven
1883, 2501, 0102, Carl Jørgensen (tvilling), 1½ døgn, søn af pige Hansine Pedersen, i Kohaven
1883, 0306, 0906, Christen Hansen, ugift, 21, her i Ollerup. Søn af husmand Hans Jørgen Larsen
1883, 0107, 0607, Claus Hansen, aftægtsbolsmand, 71, her i Ollerup
1883, 0507, 0907, Peder Rasmussen, ugift, 30, her i Ollerup. Søn af gaardmand Rasmus Pedersen
1883, 0507, 1007, Anders Ditlevsen, gaardmand, 71, i Bromark
1883, 1407, 1807, Erik Larsen, fattiglem fra Øster Skjerninge, 80, hos sin svigersøn husmand H. J. Rasmussen, i Kohaven
1883, 0208, 0608, Børge Christian Rasmussen, 25, i Ollerup Skovmark. Søn af bolsmand Rasmus Nielsen
1883, 1908, 2408, Peder Larsen, husmand, 74, i Knarrebjærg
1883, 0910, 1510, Jens Hansen (Brand), husmand, 61, i Kohaven
1883, 2310, 2910, Rasmus Rasmussen (Høj), gaardmand, 66½, i Staagerup
1883, 0711, 1311, Markvard Jensen, enkemand og aftægtshusmand, 79, i Knarrebjærg
1884, 0104, 0504, Axel Johannes Marius Theodor Nielsen, 2 maaneder, søn af huusmand Rasmus Nielsen, her i Ollerup
1884, 1006, 1606, Jens Peder Jensen, 2, søn af husmand Peder Jensen Kusk, i Kohaven
1884, 2009, 2509, Andreas Pedersen, indsidder, 73, paa Skovsgaard
1885, 0601, 1301, Rasmus Pedersen, aftægtshusmand, 78, i Staagerup
1885, 0502, 0802, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Nielsen, her i Ollerup
1885, 1103, 1903, Anders Jensen, husmand og stenhugger, 45, i Ollerup Skovmark
1885, 0806, 1606, Hans Nielsen, 18 dage, søn af Nielsine Rasmine Nielsen, i Kohaven
1885, 1807, 2307, Niels Jespersen, aftægtshusmand, 76, i Ollerup
1885, 2407, 2607, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Niels Nielsen, i Knarrebjærg
1885, 2911, 0312, Frederik Hansen, 31 dage, søn af Povline Fritssine Berthelsen, i Bromark
1886, 0201, 0801, Christen Rasmussen (Bejrholm), husmand, 81, i huset ved Bejrholm
1886, 2701, 0202, Jens Peder Frandsen, 7, søn af arbejdsmand Morten Frandsen, i Skovmark
1886, 2402, 0103, Mads Peder Hansen, jordemodermand, 43, her i Ollerup
1886, 2803, 0304, Christen Andersen, 2 maaneder, søn af gaardmand Ditlev Andersen, i Bromark
1886, 3103, 0304, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Nielsen, i Ollerup
1886, 1306, 1806, Hans Larsen, ungkarl og træskomand, 18, hos sin morbroder gaardmand Peder Hansen, her i Ollerup
1886, 0507, 1007, Lars Povlsen (Jul), husmand, 68, i Knarrebjærg
1886, 1711, 2311, Erik Rasmussen (Hus), husmand, 62, i Knarrebjærg
1886, 2611, 0312, Lars Christian Larsen, 20, hos sin familie gaardmand Hans Rasmussens enke, i Ollerup Skovmark. Søn af afdøde husmand Jens Christian Larsen
1886, 2111, 2611, Peder Mogensen, gift aftægtshusmand, 74½, i Vester Skjerninge
1887, 3101, 0502, Povl Nielsen, gaardmand, 68, i Staagerup
1887, 1503, 2103, Niels Pedersen, enkemand og aftægtshusmand, 79, i Bromark
1887, 2005, 2805, Rasmus Hansen, gift indsidder, 61, paa Skovsgaard
1887, 3105, 0406, Laurids Peder Hansen, 1 og 1 maaned, søn af murer Lars Hansen, i Knarrebjærg
1887, 2006, 2406, Peder Jørgensen, gift gaardmand, 65½, i Staagerup
1888, 1001, 1901, Anders Christensen, gift aftægtshusmand i Staagerup, 86, hos sin datter paa Sjælland
1888, 0103, 0803, Jens Erlandsen, aftægtshusmand, 67, i Østerskjerninge
1888, 2903, 0404, Jens Christoffer Hansen, gift skrædder og fattiglem, 63
1888, 0804, 1304, Rasmus Rasmussen, gift husmand, 43, i Pasop ved Svendborg
1888, 1305, 1805, Christen Thomsen, gift husmand, 68½, i Skovmark
1888, 1505, 2105, Johan Frederik Hansen, 6 uger, søn af husmand Lars Hansen, i Skovmark
1888, 2005, 2405, Rasmus Christian Theodor Frederiksen, 2 og 3 maaneder, sønaf arbejdsmand Hans Peder Frederiksen, her i Ollerup
1888, 0306, 0806, Christen Andreas Pedersen, 3 uger, søn af Maren Kirstine Petrine Hansine Rasmussen, i Ollerup Kohave
1888, 2407, 2907, Lavrids Georg Valdemar Jensen, 1, søn af pige Hilmar Jensen, paa Skjoldemose. I pleje hos husmand Peder Larsens enke i Knarrebjærg
1888, 1510, 1910, Frederik Frederiksen, 1 og 3 maaneder, søn af husmand Rasmus Frederiksen, her i Ollerup
1889, 2602, 0603, Rasmus Pedersen, gift particulier og fhv. gaardejer i Ollerup, 62, i Højby ved Odense
1889, 1603, 2303, Rasmus Ditlev Rasmussen, ugift, 21, i Kohaven. Søn af husmand Hans Jørgen Rasmussen
1889, 2103, 2703, Marius Peder Nielsen, 5½, søn af husmand og hørmester Jens Nielsen, i Kohaven
1889, 2503, 3003, Martin Jørgensen, 1, søn af husmand og bødker Niels Jørgensen, i Østerskjerninge
1889, 2707, 0108, Christian Bordinghaus, 12 dage, søn af Anna Chr. Sof. Bordinghaus, i Kohaven
1889, 1508, 2008, Jørgen Larsen (Aamand), aftægtshusmand, 76, her i Ollerup
1889, 2408, 3008, Niels Madsen, ugift husmand, 52, i Staagerup
1889, 2309, 2809, Jørgen Nielsen, indsidder og væver, 56, i Ollerup
1889, 2811, 0412, Hans Jørgen Larsen (Skrædder), enkemand og fæstehusmand, 57½, her i Ollerup
1889, 0712, 1312, Lars Nielsen, pensioneret skolelærer, 90½, paa Højskolen. Forfatter Anton Nielsens fader
1890, 1001, 1701, Anders Andersen, 1 dag, søn af indsidder Hans Andersen, i Grusmosen
1890, 2601, 3101, Povl Andersen Møller, gift gaardejer, 26, i Ryslinge
1890, 1702, 2202, Niels Christoffersen, gift husmand, 69, i Ollerup Kohave
1890, 1803, 2203, Peder Jessen Bendsen, indsidder, 42, i Skovmark
1890, 2204, 2804, Hans Jacobsen, enkemand og husmand, 64 og 4 maaneder, i Ollerup
1890, 1805, 2405, Peder Christensen, enkemand og indsidder, 76, i Skovmark (’Pottemagerhuset’)
1890, 0708, 1308, Lars Pedersen, gaardmand, 45, i Skovmark
1890, 1909, 2509, Rasmus Jacobsen, enkemand og aftægtshusmand, 78, i Skovmark
1890, 3110, 0811, Hans Jensen (Pave), enkemand og gaardmand, 79, i Skovmark
1891, 0911, 1511, Hans Marius Madsen, 10 maaneder, søn af indsidder Hans Henrik Madsen, i Grusmosen
1891, 0903, 1203, Anders Rasmussen, ungkarl og murer, 45, paa Staagerup Mark
1891, 2103, 2803, Oluf Olsen, 1½, søn af gaardmand Niels Olsen, i Ulbølle
1891, 2306, 2906, Ditlev Larsen, enkemand og husmand i Kohaven, 82, hos sin svigersøn husmand Hans Jensen, i Vester Skerninge
1891, 3007, 0408, Peder Christian Pedersen, ungkarl og husmand, 74, i Bromark
1891, 2809, 0310, Jacob Peder Hansen, 11 maaneder, søn af tømrer Peder Hansen, i Kohaven
1891, 2511, 2811, Kristian Andersen, 7, søn af gaardmand Hans Andersen, i Sk…ge
1872, 1309, 2109, Birte Larsdatter, enke, 86, i Skovmark. Husmand Anders Hansen Bech
1873, 1401, 2001, Maren Helene Pedersen, 3 uger, datter af indsidder Christen Pedersen, paa Skovsgaard
1873, 0204, 0804, Nicoline Pedersdatter, enke, 80, her i Ollerup. Husmand Søren Jørgensen
1873, 0205, 1005, Karen Marie Andersen, 16 og 3 maaneder, datter af husmand Niels Larsen, i Kohaven
1873, 2705, 0206, Hansine Vagner, 2 døgn, datter af indsidder Johan Christian Vagner, i Knarrebjerg
1873, 2506, 0107, Johanne Madsdatter, enke, 76½, i Staagerup. Gaardmand Jens Nielsen
1873, 0407, 0907, Christiane Marie Nielsen, 1½, datter af murer Jens Nielsen, i Sørup
1873, 0408, 0908, Johanne Hansdatter, 61, her i Ollerup. Søster til boelsmand Claus Hansen
1873, 3008, 0509, Anne Cathrine Rasmussen Møller, 32½, i Vesterskjerninge. Husmand Lars Jensen
1873, 1310, 2010, Maren Rasmusdatter, 69½, i Ollerup. Skrædder Anders Hansen
1873, 1408, 1908, Abelone Skov f. sten, enke, 93, Sølyst ved Trolleborg. Forpagter Hans Pedersen Skov
1874, 0501, 1201, Anne Margrete Johansdatter, enke, 76, hos sin svigersøn gaardmand Niels Rasmussen, i Bromark. Gaardmand Hans Rasmussen i Hønsehaven, Lunde Sogn
1874, 2701, 0302, Abelone Rasmusdatter, fraskilt, 55, i Ollerup. Hos sin broder husmand Lars Rasmussen, i Bromark. Indsidder Peder Andersen ved Skovmark
1874, 2703, 0404, Karen Jensen, enke, 66, her i Ollerup Bromark. Husmand Rasmus Hansen
1874, 2304, 3004, Anne Kirstine Hansdatter, ugift fattiglem, 78, her i Fattighuset
1874, 2804, 0405, Edel Margrete Johansen, ½, datter af husmand og kjøbmand Hans Jørgen Johansen, i Ollerup Skovmark
1874, 2308, 2908, Bodil Marie Hansen, 1½, datter af ugift Karen Fransen, i Skovmarken
1874, 1509, 1909, Anne Cathrine Andersen, 32, i Kohaven. Indsidder Henrik Nielsen
1874, 2110, 2610, Ingeborg Christensdatter, enke, 65, hos sin datter husmand Niels Nielsens enke, i Aamosen. Indsidder Hans Hansen Hvis i Skovmarken
1874, 0611, 1211, Karen Larsdatter, 56, i Bromark. Husmand Jens Erlandsen
1875, 0102, 0602, Karen Hansen, 1 døgn, datter af pige Karen Rasmussen, i Staagerup
1875, 3003, 0604, Gjertrud Christine Christensen, frøken, 81½, her i Ollerup. Datter af provst Christensen
1875, 1604, 2204, Birte Marie Madsen, 6 og 9 maaneder, datter af gaardbestyrer Søren Madsen i Aamarken, Østerskjerninge Sogn. Hos gaardejerinde Karen Hansen her i Ollerup
1875, 0305, 0905, Dødfødt pige, datter af husmand Peder Hansen, i Kohaven
1875, 0405, 1005, Abelone Hansdatter, enke, 88, hos husmand Lars Nielsen Hansen, her i Ollerup. Husmand Ole Pedersen Bek
1875, 0805, 1505, Mette Katrine Pedersen, 2 og 3 maaneder, datter af husmand Christen Pedersen, paa Staagerup Mark
1875, 0506, 1006, Maren Kirstine Hansine Vagner, 13 maaneder, datter af indsidder Johan Christian Vagner, i Knarrebjærg
1875, 0506, 1006, Barbara Dorthea Vagner, 4 og 2 maaneder, datter af indsidder Johan Christian Vagner, i Knarrebjærg
1875, 1406, 1906, Anne Marie Nielsen, 6, datter af husmand Jens Nielsen, i Kohaven
1876, 0601, 1301, Anne Kirstine Nielsdatter, enke, 73, i Staagerup. Gaardmand Jens Rasmussen Kusk
1876, 0103, 0703, Bodil Madsdatter, 77, i Bromark. Husmand Niels Pedersen
1876, 2006, 2606, Maren Andersdatter, 78½, i Kohaven. Husmand Rasmus Paulsen
1876, 2707, 0108, Karen Hansdatter, 78, i Skovmark. Gaardmand Hans Jensen Pave
1876, 1608, 2108, Elisabeth Jensen, ugift, 27, hos sine forældre i Hemmedruphuset. Datter af indsidder Jens Pedersen
1876, 1609, 2109, Anne Jensen, 45, i Sømarken, Østerskjærninge Sogn. Husmand Peder Rasmussen i Sømarken
1876, 0410, 1010, Maren Hansdatter, 76, i Knarrebjærg. Aftægtshusmand Erik Hansen (Høje)
1876, 0711, 1311, Clausine Andrea Hansen, 2 maaneder, datter af husmand Christen Thomsen Hansen, i Kohaven
1877, 1902, 2702, Karen Hansdatter, enke, 76, i Skovmarken. Tømmermand og husmand Rasmus Hansen
1877, 2103, 2803, Anne Marie Pedersen, 8½, datter af indsidder Christen Pedersen, paa Skovsgaard
1877, 2303, 2603, Anne Nielsen, 5, datter af indsidder Niels Andersen, i Hemmedruphuset
1877, 2603, 2803, Anne Margrete Pedersen, 2½, datter af indsidder Christen Pedersen, paa Skovsgaard
1877, 2604, 0305, Anne Margrete Nielsdatter, 53, i Staagerup. Gaardmand Michael Ditlev Jensen
1877, 2705, 0106, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Jensen Kusk, i Staagerup
1877, 1007, 1407, Inger Else Marie Juliane Nielsen, 3½, datter af husmand Hans Nielsen, i Grusmosen
1877, 0509, 0909, Karen Margrete Andersen, 16 dage, datter af Anne Margrete Nielsen, i Kohaven
1877, 0211, 0711, Abelone Rasmusdatter, enke, 78, i Staagerup. Gaardmand Hans Andersen Slot
1878, 2401, 0102, Karen Nielsdatter, enke og aftægtskone, 79, hos husmand Hans Hansen, i Staagerup. Murer Rasmus Pedersen
1878, 1402, 2002, Karen Marie Pedersen, 4½, datter af Karen Michaelsen, i Staagerup. Hos morfaderen gaardmand M. D. Jensen i Staagerup
1878, 1304, 2004, Elise Johansen, 73, entlediget jordemoder, 73, i Ollerup
1878, 2404, 0205, Elisabeth Hansen, enke, 38 og 9 maaneder, her i Ollerup. Husmand Hans Pedersen
1878, 2405, 2905, Anne Kirstine Pedersen, 37, her i Ollerup. Husmand Jørgen Hansen
1878, 0306, 0806, Karen Kirstine Pedersen, 10½, datter af jordemoder Kirsten Rasmussen, her i Ollerup
1878, 2906, 0307, Maren Jensen, enke, 58, i Skovmark. Boelsmand Niels Hansen Baron
1878, 1507, 2207, Lavrine Magdalene Hansen, 12, datter af husmand Hans Jørgen Larsen, her i Ollerup
1878, 2507, 2807, Anne Kirstine Nielsen, ugift, 38, i Hundstrup. Søster til husmand Jens Nielsen i Kohaven
1879, 2501, 0102, Andersine Caroline Jørgensen, 8 og 9 maaneder, datter af pige Johanne Nielsen, i Ollerup Børnehjem
1879, 2801, 0302, Margrete Dorthea Lange f. Bredsdorff, enke, 87, bosat i Svendborg. Døde paa et besøg i Ollerup Præstegaard. Fhv. proprietair Lange
1879, 0304, 0904, Anne Rasmussen, enke, 44 og 9 maaneder, i Skovmark (Kohaven?). Husmand Johan Nielsen
1879, 0206, 0706, Anne Rasmusdatter, enke, 73, i Knarrebjærg. Husmand Frederik Olsen
1879, 1106, 1406, Marie Pedersen, enke, 35, i Gartnerhuset ved Hvidkilde. Møllersvend Anders Jensen
1879, 1908, 2508, Karen Dorthea Nielsen, 5, datter af Hansine Jensen Bang, i Kohaven
1879, 1012, 1712, Karen Nielsen, 8 og 7 maaneder, datter af afdøde husmand Niels Nielsen, i Aamosen
1879, 3012, 05011880, Ellen Rasmusdatter, 80 og 9 maaneder, i Knarrebjærg. Aftægtshusmand Jørgen Hansen Lange
1880, 1101, 1401, Anne Hansine Andersen, 3 og 3 maaneder, datter af husmand Rasmus Andersen, i Staagerup
1880, 3004, 0505, Karen Marie Sørensen, 59, i Skovmark. Indsidder og skomager Jæger
1880, 0606, 1206, Christine Jacobine Ingeborg Nielsen, 33, i Vesterskjerninge. Friskolelærer Hannibal Henrik Pedersen
1880, 1907, 2207, Anne Abelone Madsen, 1 døgn, datter af pige Karen Margrete Andersen, i Staagerup
1880, 2912, 05011881, Johanne Marie Nielsen, 34, her i Ollerup. Datter af husmand Niels Jespersen
1881, 0301, 1001, Johanne Marie Pedersdatter, 68½, i Skovmark. Indsidder Peder Christensen
1881, 2404, 3004, Maren Hansdatter, almisselem, 53, i Bromark. Gaardmand Rasmus Christiansen
1881, 1106, 1706, Karen Rasmusdatter, 62, paa Lysebjærg. Husmand Rasmus Nielsen
1881, 1108, 1608, Maren Albertine Hansen, ½, datter af Hansine Pedersen, i Kohaven
1881, 0209, 0809, Johanne Cathrine Povlsdatter, 76 og 3 maaneder, i Skovmark. Husmand Rasmus Jacobsen
1881, 2811, 0312, Maren Jensen, 42, i Bromark. Husmand Hans Rasmussen
1881, 0612, 1212, Nicoline Nielsdatter, enke og fattiglem, 80 og 9 maaneder, i Ollerup Fattighus
1881, 0912, 1612, Karen Johanne Nielsen, 72, paa Skovsgaard. Indsidder Peder Christensen
1882, 3101, 0802, Camilla Marie Nielsen, 11, plejebarn hos husmand Christian Andersen, i Skovmark. Født i Svendborg
1882, 1202, 1702, Kirsten Knudsdatter, 82, her i Fattighuset. Døde i Kjøbenhavn. Niels Madsen
1882, 2605, 0306, Karen Marie Rasmussen, 16, datter af Marie Elisabeth Sørensen
1882, 1806, 2306, Augusta Henriette Mathilde f. Reimert, 42, paa Nielstrup. Forpagter Andersen
1882, 2209, 2409, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Nielsen, her i Ollerup
1882, 2209, 2809, Mette Marie Rasmussen, 28 og 9 maaneder, i Staagerup. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen (Høj)
1882, 2609, 3009, Margrete Nielsen, 22 dage, datter af møllebestyrer E. J. Emil Nielsen, i Orte Mølle
1882, 0212, 0812, Anne Marie Jørgensdatter, enke, 81, her i Ollerup. Husmand og skrædder Lars Michael Larsen
1883, 3103, 0604, Johanne Sofie Andersen, ugift sypige, 49, i sin fødegaard hos gaardmand Mads Massens enke, her i Ollerup. Datter af afdøde gaardmand Anders Hansen
1883, 2104, 2804, Karen Mortensen, 75, i Knarrebjærg. Husmand Markvard Jensen
1883, 0105, 0705, Anne Kirstine Hansen, enke, 68, i Humble paa Langeland. Smed Niels Nielsen
1883, 2005, 2505, Anne Rasmussen, 22, i Staagerup. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen (Høj)
1883, 1306, 1806, Gjertrud Pedersen, 44, i Knarrebjærg. Husmand Mads Markvardsen
1883, 1511, 2211, Johanne Jensdatter, enke, 89, i Skovs… Husmand Peder Hansen Bødker
1884, 0103, 0703, Anne Kirstine Pedersdatter, enke, 80 og 9 maaneder, i Staagerup. Gaardejer Jens Rasmussen Ladefoged
1884, 2004, 2604, Hansine Pedersen, ugift, 29, hos sin moder fraskilt hustru …, i Kohaven. Datter af tømrer Peder Rasmussen Bay
1884, 2704, 0205, Marie Kirstine Povlsdatter, enke, 60, i Bromark. Gaardmand Jens Ditlevsen
1884, 2805, 0406, Hansine Vilhelmine Jacobsen, 12 uger, datter af Anne Margrete Nielsen, i Kohaven
1884, 2707, 0108, Anne Jensdatter, enke, 93, hos husmand Christen Rasmussen, i Knarrebjærg. Husmand Knud Mortensen
1884, 0509, 1109, Maren Larsen, 54, paa Skovsgaard. Indsidder Christen Pedersen (Pave)
1884, 2411, 0112, Else Nielsdatter, enke og almisselem, 85, hos sin svigersøn indsidder Peder Bendsen, her i Ollerup. Indsidder Hans Nielsen
1885, 1805, 2305, Mette Marie Andersdatter, enke, 81, hos sin svigersøn husmand Christian Andersen, i Skovmark. Husmand Hans Christensen Ladegaard
1885, 0506, 1206, Marie Kirstine Jensen, 8 og 3 maaneder, i Ollerup Børnehjem. Datter af daglejer Jens Jensen, i Østerskjerninge
1885, 1006, 1606, Karen Johanne Nielsen, 20 dage, datter af Nielsine Rasmine Nielsen, i Kohaven
1885, 2811, 0412, Karen Andersen, 47, her i Ollerup. Gaardmand Lars Rasmussen
1886, 2003, 2603, Sofie Vest, 12, datter af smed Mads Vest, her i Ollerup
1886, 2806, 0307, Anne Kirstine Nielsdatter, enke, 74, i Bromark. Gaardmand Anders Ditlevsen
1886, 2207, 2507, Gjertrud Margrete Pedersen, 3, hos husmand Mads Markvardsen, i Knarrebjærg. Datter af ugift Else Michaelsen, i Knarrebjærg
1886, 0110, 0810, Birte Marie Rasmussen, 24, i Vordingborg Daareanstalt. Gaardmand Lars Hansen (Havmands) søster i Bromark
1887, 2002, 2602, Sofie Amalie Larsen, 50, i Kohaven. Husmand Peder Hansen
1887, 3003, 0504, Anne Rasmussen, 17 og 3 maaneder, plejedatter af husmand Mads Jensen, i Knarrebjærg
1887, 1805, 2505, Sofie Nielsen, 52, her i Ollerup. Husmand Hans Jørgen Larsen
1887, 2406, 2906, Johanne Marie Hansen, 17½, datter af afdøde gaardmand Hans Rasmussen, i Skovmark
1887, 2009, 2709, Gjertrud Hansdatter, enke, 87, her i Ollerup. Skolelærer Schjær
1887, 1810, 2510, Maren Rasmusdatter, enke, 81½, i Staagerup. Husmand Anders Andersen
1887, 2012, 2412, Bodil Lavra Marie Julie Jensen, ½, datter af husmand Peder Jensen Kusk, i Knarrebjærg
1888, 1001, 1601, Anne Kirstine Rasmusdatter, 63, Staagerup Mark. Husmand Peder Andersen
1888, 1503, 2203, Camilla Marie Markvardsen, 1 of 9 maaneder, datter af husmand Julius Markvardsen, paa Staagerup Mark
1888, 2104, 2604, Maren Hansdatter, fraskilt, 68½, hos sin svigersøn indsidder Jeppe Christiansen, paa Staagerup Mark. Fraskilt husmand og tømmermand Peder Rasmussen i Kohaven
1888, 2205, 2605, Anne Marie Christiansen, 2 og 2 maaneder, datter af indsidder Jeppe Christiansen, paa Staagerup Mark
1888, 0502, 1002, Karen Johanne Larsdatter, enke, 71½, i Vesterskjerninge. Husmand Peder Mogensen
1888, 1302, 1802, Anna Jensen, 46, i Ulbølle. Gaardmand Morten Rasmussen Skov
1888, 1705, 2305, Karen Rasmussen, 41, i Østerskjerninge. Husmand og bødker Niels Jørgensen
1888, 2706, 0207, Maren Hansen, 42, i Bromark. Husmand og smed Christen Andersen
1888, 0508, 1008, Marie Dorthea Pedersen, 9 maaneder, datter af Anne Cathrine Nielsen, i Knarrebjærg
1888, 1909, 2409, Karen Madsdatter, 69 og 4 maaneder, i Ollerup
1889, 2203, 2703, Mathilde Hansen, 9 maaneder, hos indsidder Hans Christensen i Kohaven. Datter af ugift Marie Christensen, i Hvidkilde Mølle
1889, 2603, 0204, Jensine Rasmine Jensen, 11, datter af gaardmand Niels Jansen Kusk, i Staagerup
1889, 0406, 0806, Johanne Martine Jensen, ugift, 26, i Staagerup. Datter af gaardmand Jens Ditlev Jensen
1889, 1204, 1604, Marie Jensen, 11 og 3 maaneder, datter af husmand Lars Jensen, i Vesterskjerninge
1889, 0208, 0708, Margrethe Andersdatter, enke, 85, i Staagerup. Gaardmand Mads Larsen (Bech)
1889, 1309, 2009, Karen Frandsen, 38, i Skovmark. Husmand Ole Peder Nielsen
1889, 2610, 3010, Jensine Pedersen, ugift, 21. Datterdatter af Michael Ditlev Jensen
1889, 3110, 0611, Sidsel Rasmussen, ugift, 38½, i Staagerup. Datter af afdøde gaardmand Rasmus Rasmussen Høj
1889, 2312, 3012, Anne Lisbeth Larsen, ugift, 54, hos husmand og stenhugger Lars Pedersen, i Staagerup. Døde paa Højskolehjemmet i Odense. Datter af husmand Lars Nielsen
1890, 1201, 1801, Maren Jeppesdatter, enke og fattiglem, 72. Indsidder Hans Knudsen
1890, 1701, 2301, Karen Marie Jørgensen, 30½, i Grusmosen. Indsidder Hans Andersen
1890, 2101, 2501, Marie Cathrine Sørensdatter, fattiglem, 70, i Fattighuset. Christian Nielsen (Bek)
1890, 1002, 1702, Karen Henriksen, 71 paa Lysebjærg. Husmand Jens Christiansen bor paa Stenstrups Sogns Grund
1890, 0806, 1306, Marie Michaelsen, 35, i Staagerup. Gaardmand Peder Hansen
1890, 0906, 1306, Marie Sofie Pedersen, 39, i Vesterskjerninge. Indsidder Jeppe Christiansen
1890, 2406, 3006, Karen Jensen, enke, 49, i Staagerup. Gaardmand Povl Nielsen
1890, 1007, 1507, Mette Marie Gjertrud Hansen, 7, datter af husmand Jørgen Hansen, i Pasop
1890, 3007, 0608, Marie Andersen, 11½, datter af gaardmand Hans Andersen, i Skovmark
1890, 2109, 2609, Anne Lisbeth Povlsen, 66, i Skovmark. Husmand Jørgen Sørensen
1891, 1312, 1912, Johanne Nielsdatter, 73. Husmand Mads Rosenlunds svigermoder
1891, 1502, 2102, Henriette Marie Johansen, enke, 73, her i Ollerup. Gaardmand Rasmus Jensen (Kromand)
1891, 3005, 0206, Johanne alsing, 8, datter af forvalter Alsing, paa Skjoldemose
1891, 1306, 1906, Anne Kirstine Christensdatter, 86½, i Skovmark. Husmand Rasmus Jensen
1891, 0607, 1107, Karen Hansen, 50, i Knarrebjærg. Maler Anders Markvardsen
1891, 0910, 1510, Anne Kirstine Christensdatter, enke, 74½, her i Ollerup. Gaardmand Claus Hansen
1891, 2010, 2410, Maren Kirstine Hansen, 9 og 9 maaneder, datter af tømrer Peder Hansen, Kohaven
1891, 2410, 3010, Bodil Dorthea Ottosdatter, enke, 71 og 9 maaneder, i Ollerup Kohave. Husmand Jens Hansen
1891, 2111, 2711, Ane Margrete Johansen, 73, fra Brudager. Aftægtsmand Søren Kristen Skov
1891, 0912, 1412, Sofie Amalie Hansen, 73½, i Knarrebjærg. Landpost Kristen Rasmussen
1891, 2212, 2812, Marie Katrine Jensen, 64½, i Hemmeldruphusene. Indsidder Niels Jensen
1891, 2412, 3012, Anne Marie Hansdatter, enke, 89, i Ollerup. Gaardmand Hans Jensen
1891, 2812 ,02011892, Maren Henriksen, enke, 81, i Østerskærninge. Arbejdsmand Erik Larsen