Svendborg - Vor Frue, 1865-1878, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1865-1878, Svendborg - Vor Frue sogn, Sunds herred, Svendborg amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1865, 11te Januar, Viet, Jens Mathias Lund [ungkarl, bagermester], 49, Møllergade - født i sognet, Maria Catharine Jensen [jomfru], 31, Møllergade - født i Augustenborg
1865, 17de Januar, Viet, Edvard Jensen [ungkarl, styrmand], 23, Troense - født i Troense, Kirstine Marie Andersen [jomfru], 21, Ørkildsgade - født i Ærøeskjøbing
1865, 1ste Februar, Viet, Hans Frederik Carl Nielsen [ungkarl, farver], 35, Nysted - født i Kjøbenhavn, Dorthea Elisabeth Sophie Løngreen [jomfru], 32, Bagergade - født i Odense
1865, 30te Mai, Viet, Niels Julius Mortensen [ungkarl, sømand], 21, Sct. Pederstræde - født Sct. Nicolai Sogn, Marthe Hansen [enke], 34, Kjeddelsmedstræde-efter styrmand Hans Nicolai Gudbjerg-født paa Strynø
1865, 14de Marts, Viet, Rasmus Andersen [ungkarl, sømand], 26, Overgade - født i Bregninge Sogn, Johanne Henriksen [pige], 24, Møllergade - født her i sognet
1865, 28de Mai, Viet, Niels Pedersen [ungkarl, skomager], 24, Vestergade - født i Hesselager, Ellen Marie Hansen [pige], 24, Torvet - født i Marstal
1865, 9de Juni, Viet, Christen Nielsen Maagaard [ungkarl, skomagersvend], 25, Bagergade - født i Lemvig, Nicoline Clausine Petersen [pige], 25, Bagergade - født her i sognet
1865, 26de Mai, Viet, Jørgen Christen Jørgensen [ungkarl, skibsfører], 34, Ørkildsgade - født i sognet, Marie Elisabeth Johansen [jomfru], 22, Bagergade - født i sognet
1865, 26de Mai, Viet, Jens Bai Eggertsen [ungkarl, kjøbmand], 32, Horsens - født i Ørup, Christine Henriette Bønnelycke [jomfru], 19, Møllergade - født i sognet
1865, 2den Juni, Viet, Peter Nicolai Sørensen [ungkarl, tobaksspinder], 32, Møllergade - født i sognet, Hanne Marie Jensine Hansen [jomfru], 26, Fruestræde - født i Sørup Sogn
1865, 21de Mai, Viet, Søren Emil Egebjerg [ungkarl, sømand], 25, søfarende - født paa Strynø, Julie Caroline Jespersen [pige], 23, Bagergade - født i Kjøbenhavn
1865, - [dato ikke indført - blev ei viet], Viet, Jens Peder Hansen [ungkarl, sømand, elev], 26, paa Navigationsskolen - født i Lumby Sogn, Claudine Abelline Boye [pige], 24, Vestergade - født i Marstal
1865, 2den Juli, Viet, Hans Nielsen [ungkarl, skomager], 25, hos skomager Fr. Jacobsen i Møllergade - født i Gudbjerg, Caroline Marie Andersen [jomfru], 21, tjener tobaksfabriqeur Schjær i Møllergade - født i sognet
1865, 6te August, Viet, Hans Madsen [ungkarl, murer], 30, Kjeddelsmedstræde - født i Lakkendrup, Marie Christine Jacobsen [pige], 29, Kjeddelsmedstræde - født i Warnæs Aabenraa Amt
1865, 8de September, Viet, Jacob Johansen [ungkarl, tøifabrikant], 41, Bagergade - født i Skaarup, Jørgine Sophie Frandsine Weichel [jomfru], 24, Bagergade - født i sognet
1865, 15de September, Viet, Jens Harald Lind [ungkarl, kjøbmand], 34, Wiborg - født i Wiborg, Mathilde Wilhelmine Baagøe [jomfru], 30, Møllergade - født i sognet
1865, 5te October, Viet, Oluf Bang Jørgensen [ungkarl, tobaksfabriqeur], 29, Møllergade - født i Ringe, Mathilde Severine Sørensen [jomfru], 24, Møllergade - født i sognet
1865, 26de October, Viet, Lauritz Eduard Madsen [ungkarl, commandeersergeant], 30, ved 7de Bataillon i Nyborg - født i Kjøbenhavn, Kirstine Mathilde Ploug [jomfru], 20, Kattesundet - født i sognet
1865, 14de November, Viet, Carl Frederik Mollerup [ungkarl, hoboist], 24, ved 7de Regiment i Nyborg - født i Hobro, Caroline Amalie Sørensen [jomfru], 27, Møllergade - født i sognet
1865, 23de November, Viet, Johan Larsen [ungkarl, tjenestekarl], 32, tjener kjøbmand Wandel i gjerritsgade - født i Gudme, Johanne Kirstine Larsen [pige], 27, tjener møller Mølmark - født i Egense
1865, 22de October, Viet, Mogens Sørensen [fraskilt, skrædersvend], 41, Brogade - født i Mørche - forhen viet til Cecilie Walduin, Margrethe Sophie Hansen [pige], 37, Kjeddelsmedstræde - født i Troense
1865, 1ste December, Viet, Peder Christian Nielsen [enkemand, arbeidsmand], 46, Ørkildsgade - født i Tvilde, Karen Jensen [enke], 40, Ørkildsgade - født i Krarup - enke efter daglejer Jens Pedersen
1865, 8de November, Viet, Jørgen Hansen Larsen [ungkarl, tjenestekarl], 31, Tved - født i Oure, Maren Jensdatter [pige], 30, tjener i Frue Præstegaard - født i Egense Sogn
1865, 24de December, Viet, Henrik Julius Ballwinkel [ungkarl, typograpf], 25, Vestergade - født i Mynden i Hannover, Ulrikke Beate Friis [pige], 17, Vestergade - født i sognet
1865, 17de November, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl, muursvend], 25, Ørkildsgade - født i Tved, Elise Karentine Nielsine Andersen [pige], 22, Ørkildsgade - født i Rudkjøbing
1865, 15de December, Viet, Johannes Christopher Hahnefeldt Møller [ungkarl, skipper], 35, Ørkildsgade - født i sognet, Bodil Cathrine Hansen [jomfru], 29, Bagergade - født i Skaarup
1865, 16de November, Viet, Jens Kjeldsen Petersen [ungkarl, skipper], 30, Svendborg - født Ærøeskjøbing, Johanne Marie Frandsen [jomfru], 23, Vestergade - født i sognet
1865, 17de December, Viet, Niels Emil Henrik Scheuer [ungkarl, snedkersvend], 23, Møllergade - født i Sct. Nicolai Kirke [sogn], Elise Kirstine Petersen [pige], 27, Vestergade - født i Skrøebeløv
1866, 14de Januar, Viet, Frederik Christian Rasmussen [fraskilt, garversvend], 34, Vestergade - født i sognet, Maren Kirstine Carlsen [ugift], 28, Vestergade - født i Skaarup
1866, 26 Januar, Viet, Ferdinand Julius Olsen [ungkarl, underofficer], 26, garnis..... i Nyborg - født i Kjøbenhavn [Garnison], Adolphine Martine Johanne Henriette Weichel [jomfru], 29, Bagergade hos faderen skræder Weichel - født i Sct. Nicolai Sogn
1866, 6te Februar, Viet, Andreas Martin Henriksen [ungkarl, slagtermester], 30, Ørkildsgade - født i sognet, Ane Marie Rasmussen [jomfru], 27, hos pleiefaderen slagtermester Hendriksen i Ørkildsgade
1866, 6te April, Viet, Anders Knudsen Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 33, Møllergade - tjener kjøbmand J. P. Baagøe født i Bjerreby Sogn, Ane Jørgensen [enke], 33, Hallingskov - enke efter hmd. Rasmus Hansen - født i Landet Sogn
1866, 22de April, Viet, Johannes Andersen [ungkarl, styrmand], 27, for tiden paa reise - født i Skaarup, Ane Kirstine Dorthea Jensen [jomfru], 22, Ørkildsgade - født i Landet Sogn paa Thorseng
1866, 27de April, Viet, Peder Jørgensen [ungkarl, skrædersvend], 40, Brogade - født i Ore Sogn, Wilhelmine Amalie Birkholm [pige], 24, tjener kjøbmand Kock paa Torvet - født i Ærøeskjøbing
1866, 25de April, Viet, Hans Emil Christopher Wendelboe [ungkarl, kjøbmand], 30, Møllergade - født i Odense, Caroline Johanne Eibye [jomfru], 29, Kullinggade - født i Rudkjøbing
1866, 22de April, Viet, Johann Julius Friederich Sackniess [ungkarl, nagelsmedsvend], 41, Hulgade - født i Bischofswerder i Preussen, Cathrine Marie Røhr [enke], 34, boer i Hulgade - tidligere gift med nagelsmed Røhr
1866, 2den Mai, Viet, Johan Carl Emil Poulsen [ungkarl, skomagermester], 30, Brogade - født i Kjøbenhavn [Garnisons], Johanne Helene Strøbech [jomfru], 35, Bagergade - født i sognet
1866, 27de April, Viet, Christian Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], 35, Tved - født i Tved, Ane Margrethe Pedersen [pige], 26, Klostergaarden - født i Skaarup
1866, 4de Mai, Viet, Peder Christian Pedersen [ungkarl, svovlstikkefabrikant], 27, Vestergade - født i Tved, Ane Cathrine Larsen [pige], 30, tjener kjøbmand J. P. Baagøe - født i Bregninge
1866, - [dato ikke indført], Viet, Lars Hansen [ungkarl, skomagersvend], 33, Gjerritsgade - født i Skjellingsted i Holbæk, Karen Pedersen [pige], 29, tjener paa Sorø - født i Ollerup Pastorat
1866, 10de Juni, Viet, Carl Anton Arnoldus Rasmussen [ungkarl, arbeidsmand], 23, Bagergade - født i Sct. Jørgensgaard Sogn, Maren Rasmussen [pige], 29, Bagergade - født i Steenstrup Sogn
1866, 26de Juni, Viet, Christian Jørgensen [ungkarl, tjenestekarl], 28, Grubbemøllen - født i Slemminge Sogn paa Lolland, Sophie Amalie Nielsen [pige], 28, Ørkildsgade - født i Sørup Sogn
1866, 6te Juli, Viet, Johann Nicolaus Wielcke [ungkarl, blikkenslagermester], 39, Bagergade - født i Uctersen, Ane Margrethe Petersen [pige], 25, Fruestræde - født i Gudbjerg
1866, 6te Juli, Viet, Peter Larsen [ungkarl, snedkersvend], 32, hos snedker Christensen i Kullinggade - født i Vester Vandet Sogn, Ane Andersen [pige], 22, Møllergade - tjener farver Andersen - født i Bregninge Sogn
1866, 16de August, Viet, Jacob Ludvig Anton Christophersen [ungkarl, glarmester], 30, Møllergade - født i Odense, Marie Therese Sørensen [jomfru], 35, Møllergade - født Sct. Nicolai Sogn
1866, 31te August, Viet, Carl Edvard Lison Christensen Mehder [ungkarl, glarmester], 26, Møllergade - født i Aalborg, Marie Kirstine Hansen [pige], 21, Munkestræde - født i sognet
1866, 21de August, Viet, Johan Christian Bender [ungkarl, skomagermester], 28, Allerup - født i Sønderbroby Sogn, Maren Pasbjerg [jomfru], 33, Møllergade - født i sognet
1866, 11te October, Viet, Rasmus Peter Winckler [ungkarl, kjøbmand], 34, Nyborg - født i Nyborg, Margrethe Albech [jomfru], 28, Møllergade - født her i sognet
1866, 23de November, Viet, Anders Jensen [ungkarl, arbeidsmand], 37, boer her i sognet - født i Farum, Karen Marie Hansen [pige], 21, boer her i sognet - født i Brudager
1866, 7de November, Viet, Hans Hansen [ungkarl, smaakjører], 34, boer i Sct. Nicolai Sogn - født i Haastrup Sogn, Ane Marie Rasmussen [pige], 25, opholder sig her i sognet - født her i sognet
1866, 20de November, Viet, Peder Christensen [ungkarl, tjenestekarl], 35, Møllergade - født i Stoense Sogn paa Langeland, Marie Kirstine Larsen [pige], 33, Møllergade - født i Bregninge Sogn
1866, 23de November, Viet, Jens Peter Jørgensen [ungkarl, bødker], 27, Bymøllen - født i Nykjøbing paa Falster, Karen Marie Henriksen [pige], 24, Møllergade - født i Sct. Jørgensgaard Sogn
1866, 23de November, Viet, Hans Nielsen [ungkarl, arbeidsmand], 29, Kjeddelsmedstrædet - født i Brudager, Ane Cathrine Nielsen [pige], 25, Kjeddelsmedstrædet - født i Sct. Nicolai Sogn
1866, 14de December, Viet, Jens Jensen [ungkarl, skomagersvend], 27, Bagergade - født i Westerskjerninge, Caroline Amalie Brettschneider [pige], 26, Bagergade - født i København [Trinitatis]
1867, 8de Januar, Viet, Peter Hansen [ungkarl, handelsmand], 25, Møllergade - født i Ribe, Kirstine Marie Petersen [pige], 29, Møllergade - født i Hygum Haderslev Vesteramt
1866, 23 December, Viet, Peder Hansen [ungkarl, skipper], 30, født paa Thurø, Hansine Charlotte Amalie Dreyer [jomfru], 27, Torvet - født i Kjøbenhavn
1867, 19de Januar, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl, gaardmand], 26, Skaarup Mark - født i Skaarup, Karen Kirstine Andersen [pige], 19, Hallingskov - født her i sognet
1867, 1ste Februar, Viet, Adolph Christopher Christian Markmann [ungkarl, snedkermester], 29, Ørkildsgade - født i Wittenhagen i Preussen, Ane Marie Olsen [enke], 40, Ørkildsgade - tidligere her i sognet til afdøde tømmerm. Hans Sørensen
1867, 22de Februar, Viet, Peter William Wiingaard [ungkarl, kurvemager], 29, Kjeddelsmedstrædet - født i Kjøbenhavn, Wilhelmine Hansen [jomfru], 25, Kjeddelsmedstrædet - født i Kjøbenhavn
1867, 22de Februar, Viet, Hans Peter Hansen [ungkarl, styrmand], 33, Svendborg - født i Svendborg, Mette Madsine Flindt [jomfru], 32, Rudkjøbing - født i Rudkjøbing
1867, 15de Marts, Viet, Jørgen Andersen [ungkarl, muurmester], 39, Faaborg - født i Kjøng Sogn, Maren Rasmussen [pige], 31, Svendborg - født i Ringe Sogn
1867, 7de April, Viet, Hans Nielsen Jørgensen [ungkarl], 25, Thurø - født i Lundby, Ane Cathrine Caroline Hansen [pige], 29, tjener i Frue Præstegaard - født paa Thurø
1867, 12te April, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl, skrædersvend], 23, hos skræder Tillebæk i Pasop - født i Humble paa Langeland, Johanne Marie Jensine Dreier [pige], 25, Svendborg - født i sognet
1867, 17de April, Viet, Peder Iversen [enkemand, tømmermand], 44, Vestergade - født i Sct. Jørgensgaard, Ane Rasmussen [pige], 29, Vestergade - født i Egense
1867, 14de April, Viet, Adolph Julius Larsen [ungkarl, rebslagersvend], 29, Brogade - født i sognet, Mette Marie Hansen [pige], 22, Bagergade - født i Steenstrup
1867, 3die Mai, Viet, Gottlieb Leberecht Ludwig [ungkarl, væver], 37, Møllergade - født i Ober-Rossan i Sachsen, Maren Pedersen [pige], 21, Vestergade - født i sognet
1867, 15de Mai, Viet, Rasmus Carl Johan Killerup [ungkarl, seilmager], 26, Brogade - født i Sct. Nicolai Sogn, Laura Margrethe Møller [jomfru], 25, Ørkildsgade - født i sognet
1867, 10de Juni, Viet, Anders Andersen [ungkarl], 27, Hallingskov - født i sognet, Ane Margrethe Rasmussen [pige], 23, Hallingskov - født i Gultved
1867, 16de Juni, Viet, Peder Jensen [enkemand, skibstømrer], 35, Øxenbjerg Mark - født i Westerskjerninge, Christiane Frederiksen Wulff [pige], 41, Mølmarks Mølle - født i Bregninge
1867, 24de Mai, Viet, Hans Madsen [ungkarl, tjenestekarl], 29, Møllergade - født i Simmerbølle, Johanne Cathrine Hansen [pige], 23, Bagergade - født i Gudbjerg
1867, 31te Mai, Viet, Andreas Frederik Josias Andersen [ungkarl, grosserer], 26, Kjøbenhavn - født i Kjøbenhavn, Louise Amalie Mogensine Mathilde Voigt [frøken], 27, Møllergade - født i Roeskilde
1867, 18 Juni, Viet, Christian Marinus Kragh [ungkarl, uhrmagermester], 26, Møllergade - født i Aalborg, Anne Marie Theresie Koch [jomfru], 24, Møllergade - født i Nakskov
1867, 14 Juli, Viet, Hans Henrik Jähger [ungkarl, skipper], 40, Hulgade - født i Svendborg, Caroline Thomasine Wilhelmine Sørensen [pige], 27, Hulgade - født i sognet
1867, 8de September, Viet, Christian Pedersen [ungkarl, skrædersvend], 30, Brogade - født i Damsholte paa Møen, Ane Margrethe Jensen [pige], 22, Møllergade - født i Würden i Sydditmarsken
1867, 6te August, Viet, Christian Ulrik Svendsen [ungkarl, sadelmagersvend], 26, Frederiksberg - født i Frederiksberg Sogn, Ditlevsine Sophie Hansen [pige], 23, Kjeddelsmedstræde - født i Skaarup
1867, 28de August, Viet, Johan Sophus Antonius Evald [ungkarl, rebslager], 24, Møllergade - født i sognet, Maren Knudsen [jomfru], 28, Møllergade - født i sognet
1867, 25de October, Viet, Carl Emil Thomas Halle [ungkarl, maler], 23, Møllergade - født i sognet, Ane Marie Olsen [pige], 23, Bagergade - født i sognet
1867, 20de September, Viet, Carl Wilhelm Theodor Gamst [ungkarl, former], 27, hos jernstøber Lange - født i Odense, Nielsine Caroline Hildeborg Ditlevsen [pige], 22, Bagergade - født i sognet
1867, 2den October, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl, forvalter], 28, Bogense - født i Bogense, Anne Cathrine Christiansen [jomfru], 27, Hesselagergaard - født i Sct. Jørgensgaard
1867, 3die November, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl, tjenestekarl], 35, tjener Claus Krøyer - født i Sct. Jørgensgaard Sogn, Johanne Cathrine Christophersen [pige], 46, hos Claus Krøyer - født i Egense
1867, 8de November, Viet, Niels Andersen [enkemand, træskomand], 35, Bagergade - født i Steenstrup, Maren Kirstine Hansen [pige], 44, Møllergade - født i Steenstrup
1867, 8de November, Viet, Edvard Helveg Emil Klein [ungkarl, gartner], 48, Einsidelsborg - født i Kjøbenhavn, Nielsine Antonie Hansen [jomfru], 38, Einsidelsborg - født i sognet
1867, 27de December, Viet, Christopher Simonsen [ungkarl, huusmand], 34, Slukefter - født i Landet Sogn, Ane Pedersen [pige], 44, Slukefter - født i Svindinge Sogn
1868, 24de Januar, Viet, Niels Christiansen [ungkarl, tjenestekarl], 29, Bagergade - tjener vognmand Knap - født i Bregninge, Maren Nielsen [pige], 30, tjener vognmand Andersen - født i Landet Sogn
1868, 12te Februar, Viet, Johan Hendrik Knutto Udbye [ungkarl, kjøbmand], 27, Møllergade - født i Faaborg, Agnes Marcelline Camilla Lange [jomfru], 23, Bagergade - født i sognet
1868, 9de Februar, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl, tjenestekarl], 31, tjener Barfoed - født i Giislev, Ane Margrethe Pedersen [pige], 30, Pasop - født i Svindinge
1868, 23de Februar, Viet, August Anton Flensborg [ungkarl, kobbersmed], 29, Faaborg - født i Horsens, Mette Margrethe Hansine Kirstine Sonnenburg [jomfru], 23, Vestergade - født i Faaborg
1868, 1ste Marts, Viet, Jens Ole Jensen [ungkarl, tjenestekarl], 36, tjener paa Skovlyst - født i Nørre Jernløse paa Sjælland, Ane Marie Isaksdatter [enke], 45, Kjeddelsmedstrædet - født i Ringe - enke efter fyrbøder Hans Hansen
1868, 28de Februar, Viet, Jørgen Michael Peter Anderschou [ungkarl, rebslagermester], 30, Møllergade - født i sognet, Kirstine Laurine Bang [jomfru], 29, Møllergade - født i sognet
1868, 15de Marts, Viet, Peter Detlef Køppen [ungkarl, arbeidsmand], 38, Græsholmene - født i Cappeln, Marie Kirstine Kold [pige], 32, Græsholmene - født i Bregninge
1868, 11te Marts, Viet, Hans Larsen [ungkarl, arbeidsmand], 25, Ørkildsgade - født i Langaa, Else Jensen [enke], 45, Ørkildsgade - født i Riise paa Ærø
1868, 9de April, Viet, Laurits Rasmussen [ungkarl, skomager], 24, Vestergade - født i Odense, Eleonora Laura Juliette Sørensen [pige], 30, Vestergade - født i Kjøbenhavn
1868, 9de April, Viet, Jørgen Eggertsen [ungkarl, smedesvend], 30, Langes Støberi - født i Hellevad i Aabenraa Amt, Ane Helene Georgine Hesse [pige], 25, Vestergade - født i sognet
1868, 5te Mai, Viet, Niels Tingberg Thomsen [ungkarl, kjøbmand], 25, Hamborg - født i Bogense, Caroline Amalie Camilla Hassing [jomfru], 21, Møllergade - født i sognet
1868, 16de Mai, Viet, Peter Jensen [ungkarl, sergeant], 27, Nyborg - født i Aarhuus, Sara Dorthea Hansen [jomfru], 23, Svendborg - født i sognet
1868, 10de Mai, Viet, Jens Severin Martinsen [ungkarl, snedker], 26, Møllergade - født i Nykjøbing paa Falster, Ane Sophia Margrethe Bang [pige], 27, Møllergade - født i Faaborg
1868, 17de Mai, Viet, Peder Andersen Stage [ungkarl, arbeidsmand], 26, Vestergade - født i Westerskjerninge, Birthe Andersen [enke], 27, Vestergade - enke efter tømmermand Rasmus Henningsen
1868, 30te Mai, Viet, Carl Alfred Emil Gertz [ungkarl, styrmand], 25, Skattergade - født i Sct. Nicolai Sogn, Camilla Ottilie Franzisca Schleyer [jomfru], 18, Fruestræde - født i Svendborg
1868, 13de Juni, Viet, Jens Martin Dreier [ungkarl, klodsemager], 23, Vestergade - født i sognet, Ane Christine Rasmussen [pige], 39, Vestergade - født i Lindelse
1868, 5te Juli, Viet, Lars Peder Christian Jensen [enkemand, arbeidsmand], 38, Græsholmene - født i Faaborg, Ane Dorthea Christophersen [pige], 37, Græsholmene - født i Egense
1868, 24de Juni, Viet, Jens Henningsen [enkemand, snedkermester], 52, Møllergade - født i sognet, Johanne Frederikke Kjær [jomfru], 48, Haderslev - født i Haderslev
1868, 24de Juli, Viet, Frederik Valdemar Jørgensen [ungkarl, snedkermester], 26, Kjeddelsmedstrædet - født i Rødby, Christiane Marie Rugvedel [jomfru], 36, Kjeddelsmedstrædet - født i sognet
1868, 16de Juli, Viet, Carl Lauritz Winther [ungkarl, slagtermester], 29, Fruestræde - født i sognet, Mathilde Caroline Christine Petersen [jomfru], 19, Fruestræde - født i Sct. Nicolai Sogn
1868, 31te Juli, Viet, Johan Tobias Hausmann [ungkarl, snedker], 25, Bagergade - født i Kolding, Laurbergtine Hansine Hansen [pige], 25, Møllergade - født i sognet
1868, 4de September, Viet, Andreas Vilhelm Jensen [ungkarl, sømand], 25, Svendborg - født i Faaborg, Hansine Kirstine Jensen [pige], 20, Svendborg - født i sognet
1868, 18de October, Viet, Wilhelm Carl August Køpcke [ungkarl, væver], 29, Bjørnemose - født i Grevemühlen i Meklenborg Schwerin, Jørgine Karensine Hansen [pige], 27, Fruestræde - født paa Thurø
1868, 16de October, Viet, Johan Andreas Hoffmann [ungkarl, kjøbmand], 34, boer i Taarmark pr. Nestved - født i Nestved, Anna Elisabeth Kirstine Wilhjelm [jomfru], 32, Møllergade - født i sognet
1868, 6te December, Viet, Jens Vilhelm Carl Remmert [ungkarl, skomagermester], 30, Møllergade - født i Colding, Jacobine Andreasine Ingeborg født Køhler [enke], 37, Møllergade - enke efter skomagermester Jørgensen
1868, 25de November, Viet, Niels Pedersen [enkemand, boelsmand], 58, Hømarken - tidligere viet her i sognet, Caroline Petersen [pige], 32, Hømarken - født i sognet
1868, 20de December, Viet, Christen Simonsen [ungkarl, skomager], 27, Kattesundet - født i Sct. Nicolai Sogn, Hansine Rasmine Hansen [pige], 25, Fruestræde - født i Skaarup
1869, 19 Marts, Viet, Niels Christian Pedersen [ungkarl, smedesvend], 24, Ørkildsgade - født i Faaborg pr. Warde, Johanne Jørgensen [pige], 23, Vestergade - født i Bregninge paa Thorseng
1869, 7 April, Viet, Ferdinand Henriksen [ungkarl, slagter], 32, Ørkildsgade - født her i sognet, Ane Pedersen Strøier [jomfru], 24, Møllergade - født i Tved
1869, 7 Mai, Viet, Frederik Wilhelm Gottlieb Spøhr [ungkarl, kjøbmand], 30, Odense - født i Odense, Louise Barbara Kirstine Anderschouw [jomfru], 25, Møllergade - født i Sct. Nicolai Sogn
1869, 30 Mai, Viet, Poul Jørgensen [ungkarl, tjenestekarl], 30, Vestergade - født i Egense, Johanne Kirstine Madsen [pige], 28, Vestergade - født i Oure
1869, 28 Mai, Viet, Carl August Jacobsen [ungkarl, dreier], 31, Ørkildsgade - født i Horsens, Rasmine Hansen [pige], 36, Bagergade - født i Tved
1869, 23 Mai, Viet, Rasmus Møller [ungkarl, kjøbmand], 35, Skattergade - født her i sognet, Georgine Frederikke Graae [jomfru], 34, Møllergade - født i Sct. Nicolai Sogn
1869, 4 Juni, Viet, Lars Peter Jensen [ungkarl, arbeidsmand], 27, Vestergade - født i Odense, Maren Dreier [pige], 23, Vestergade - født her i sognet
1869, 15de Juni, Viet, Peter Johannes Hartvig Barckager [ungkarl, lieutenant, skomagermester], 30, Slagelse - født i Slagelse, Christiane Elisabeth Hartvig [jomfru], 25, Fruestræde - født i sognet
1869, 9 Juli, Viet, Hans Andersen [ungkarl, skibstømmermand], 25, Bregninge - født i Bregninge Sogn, Rasmine Rasmussen [pige], 21, Hallingskov - født i sognet
1869, 14 Juli, Viet, Julius Theodor Møller [ungkarl, skibscapitain], 29, Ørkildsgade - født i sognet, Pouline Christine Jensine Jørgensen [jomfru], 24, Ørkildsgade - født i sognet
1869, 10 August, Viet, Christen Thomassen [ungkarl, tjenestekarl], 38, Torvet - født i Tved, Helene Cathrine Heinsen [pige], 28, Ørkildsgade - født i Aventoft i Tønder Amt
1869, 12 August, Viet, Lauritz Waldemar Petersen [ungkarl, kobbersmedsvend], 24, Møllergade - født i Kjøbenhavn, Ane Marie Poulsen [pige], 21, Vestergade - født i sognet
1869, 20 October, Viet, Niels Peter Petersen [ungkarl, seilmagermester], 31, Marstal - født i Steenstrup, Hansine Mariane Hartvig [jomfru], 22, Fruestræde - født i sognet
1869, 5te November, Viet, Christian Baagøe [ungkarl, kjøbmand], 27, Gjerritsgade - født i Sct. Nicolai Sogn, Christiane Schandorff [jomfru], 22, Møllergade - født i sognet
1869, 17 November, Viet, Johan Gottlieb Clemmen Clemmensen [ungkarl, tobakshandler], 37, Brogade - født i Sct. Nicolai Sogn, Birgitte Claudine Poulsen [jomfru], 26, Bagergade - født i sognet
1869, 14de November, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl], 33, - tjener J. P. Baagøe - født i Tved, Karen Mortensen [pige], 35, Møllergade - tjener R. G. Fog - født i sognet
1869, 17 December, Viet, Erik Nielsen [ungkarl, avlsbruger], 43, Holmdrup - født i Skaarup, Johanne Nielsen [pige], 23, Hallingskov - født i sognet
1869, 19 December, Viet, Jacob Jensen [ungkarl, tjenestekarl], 29, Vestergade - født i Houlum, Kirsten Larsen [pige], 28, Pindmøllestræde - født i Gudme
1870, 14 April, Viet, Jens Larsen Black [ungkarl, snedkersvend], 35, Yhurø - født i Vestervandet Sogn, Mette Kirstine Hansdatter [enke], 36, Hømarken - født i Ulbølle - enke efter huusmand Hendrik Petersen
1870, 19 April, Viet, Jens Jensen Schytt [ungkarl, skipper], 32, Skattergade - født i Ærøeskjøbing, Sophie Cæcilie Wivel [jomfru], 30, Vestergade - født i sognet
1870, 28 April, Viet, Henrik Poul Diderik Thorenfeldt [ungkarl, træskomand], 29, Steenstrup - født i Steenstrup, Rasmine Andreasine Andersen [pige], 28, Bagergade - født i Bregninge
1870, 8 Mai, Viet, Christian Carl Puggaard [ungkarl, karethmagermester], 33, Møllergade - født i Varde, Ane Marie Schwartz [pige], 34, Odense - født i Svendborg
1870, 8 Mai, Viet, Peder Andersen [ungkarl, tjenestekarl], 45, Møllergade - født i Steenstrup, Karen Andersen [pige], 39, Møllergade - født i Sørup
1870, 12 Mai, Viet, Rasmus Andreas Frandsen [ungkarl, felbereder], 24, Vestergade - født i sognet, Christine Jørgensen [pige], 28, Bagergade - født i sognet
1870, 12 Mai, Viet, Søren Mathias Hansen [ungkarl, tandlæge], 33, Horsens - født i Framlev, Frederikke Theresia Rasmussen [jomfru], 19, Hulgade - født i sognet
1870, 14 Mai, Viet, Hans Frederiksen [ungkarl, arbeidsmand], 27, Ulbølle - født i Ulbølle, Dorthea Pedersen [pige], 36, Møllergade - født i Steenstrup
1870, 22 Mai, Viet, Jørgen Andersen [ungkarl, sømand], 27, Romsø - født i Viby, Anna Margrethe Ploug [pige], 22, Skattergade - født i sognet
1870, 12 Juni, Viet, Johan Gotfried Fledelius [ungkarl, sergeant], 26, ved 7 Bataillon i Nyborg - født i Veile, Petrine Margrethe Andersen [pige], 24, Pløieholmene - født i sognet
1870, 8 Juli, Viet, Laurits Christian Albrecht Bønnelycke [ungkarl, fabrikant], 29, Møllergade - født i sognet, Sophie Vilhelmine Kisbye [frøken], 22, Møllergade - født i sognet
1870, 18 Juli, Viet, Niels Rasmussen [enkemand, skipper], 56, Ørkildsgade - født paa Strynø, Jacobine Jensen [enke], 50, Ørkildsgade - født i sognet
1870, 31 Juli, Viet, Peter Frederik Nielsen [ungkarl, murer], 21, p.t. soldat ved 7 Bataillon i Nyborg - født i Jelling, Mathilde Lund [pige], 24, Bagergade - født i Troense
1870, 24 September, Viet, Hans Pedersen [ungkarl, postillon], 29, Qværndrup - født i Steenstrup, Agnete Hansen [pige], 21, Gjerritsgade - født i Steenstrup
1870, 3 October, Viet, Hans Jensen [ungkarl, skipper], 29, Skattergade - født i Sct. Nicolai Sogn, Agnete Vilhelmine Hansen [pige], 30, Bagergade - født her i sognet
1870, 14 October, Viet, Jes Blinkenberg [enkemand, kunstdreier], 52, Møllergade - tidligere gift her i sognet, Amalia Christiane Sørensen [jomfru], 37, Bagergade - født i Odense
1870, 30 October, Viet, Hans Jørgen Poulsen [enkemand, arbeidsmand], 54, Vestergade, Laurine Olsen [pige], 42, Vestergade - født i Østerskjerninge
1870, 8 November, Viet, Peter Petersen [ungkarl, snedkermester], 30, Bagergade - født i sognet, Oline Catharine Christensen [jomfru], 25, Bagergade - født i sognet
1870, 18 November, Viet, Carl August Jacobsen [enkemand, dreier], 32, Ørkildsgade - født i Horsens, Ane Cathrine Margrethe Frandsen [pige], 33, Torvet - født i Bregninge
1870, 23 December, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl, sømand], 22, Sørup - født i Thorup, Marie Kirstine Jacobsen [pige], 24, Sørup - født i Sørup
1871, 9 Februar, Viet, Frederik Vilhelm Holbech [ungkarl, slagtermester], 30, Vestergade - født i Middelfart, Christine Amalie Ploug [jomfru], 20, Kattesundet - født i sognet
1871, 31 Marts, Viet, Christian Johan Jensen [ungkarl, sømand], 26, Strnadhusene - født i Sørup Sogn, Ane Kirstine Nielsen [pige], 26, Bagergade - født i Sct. Nicolai Sogn
1871, 6 April, Viet, Christian August Schnoor [ungkarl, klædevæver], 25, Møllergade - født i Neümünster, Johanne Jensen [pige], 22, Overgade - født i sognet
1871, 8 April, Viet, Peter Jepsen Schmidt [ungkarl, karethmagersvend], 31, Kattesundet - født i Heils & Veistrup Pastorat, Marie Nielsine Nielsen [enke], 41, Bagergade - enke efter smed Schleimann
1871, 28 April, Viet, Jørgen Larsen [ungkarl, skibstømmermand], 36, Ørkildsgade - født i Oure, Karen Hansdatter [pige], 36, Øxenbjerg - født i Oure
1871, 3 Mai, Viet, Erik Larsen [ungkarl, tjenestekarl], 34, Møllergade - født i Tved, Ane Kirstine Pedersdatter [pige], 35, Holmdrup - født i Skaarup
1871, 4 Mai, Viet, Jens Marcus Jensen [ungkarl, vaabenmester], 25, ved 7 Bataillon i Nyborg - født i Kjøbenhavn, Anne Christine Petrine Christensen [jomfru], 31, Bagergade - født i sognet
1871, 7 Mai, Viet, Mads Larsen [ungkarl, avlskarl], 37, Møllergade - født i Ollerup, Ane Sophie Ditlevsdatter [pige], 40, Kogtvedgaard - født i Ollerup
1871, 10 Mai, Viet, Peter Henriksen [ungkarl, gjæstgiver], 30, Aarhuus - født i Storehedinge, Marie Hennngsen [jomfru], 29, Møllergade - født her i sognet
1871, 11 Mai, Viet, Jens Hansen [ungkarl, brændeviinskarl], 37, Skattergade - født i Skaaeup, Ane Marie Jeppesdatter [pige], 39, Fruestræde - født i Vesterskjerninge
1871, 12 Mai, Viet, Carl Petersen [ungkarl, styrmand], 34, af Svendborg, Mathilde Hansen [jomfru], 23, af Thurø
1871, 26 Mai, Viet, Jørgen Hansen Jørgensen [ungkarl, vognmand], 27, Fruestræde - født i sognet, Hansine Hansen [pige], 21, Vestergade - født i sognet
1871, 27 Mai, Viet, Jens Jensen Hassing [ungkarl, kjøbmand], 28, Assens - født i sognet, Caroline Brandt [jomfru], 22, Assens - født i Assens
1871, 2 Juni, Viet, Jens Jensen [ungkarl, tjenestekarl], 30, Møllergade - født i Oure, Ane Margrethe Larsen [pige], 29, Hallingskov - født i Skaarup
1871, 2 Juni, Viet, Anders Peter Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 26, Vestergade - født i Sct. Nicolai Sogn, Ane Christensen [pige], 22, Fruestræde - født i Landet Sogn
1871, 8 Juni, Viet, Jørgen Nicolai Jørgensen [ungkarl, tømmermester], 30, Brogade - født i Middelfart, Emma Cathrine Hellesen [jomfru], 26, Vestergade - født i Roeskilde
1871, 7 Juli, Viet, Anders Hansen Gotfredsen [ungkarl, bagermester], 24, Møllergade - født Simmerbølle, Albrechtine Elfride Hansine Albrechtsen [jomfru], 22, Møllergade - født i sognet
1871, 12 Juli, Viet, Poul Rasmussen [ungkarl, gaardmand], 35, Strammelse paa Thorseng - født i Hesselager, Karen Kirstine Pedersen [pige], 24, Hesselager - født i Frørup
1871, 21 Juli, Viet, Niels Zachariasen Møller [ungkarl, landmand], 26, Kogtvedgaard - født i Sct. Jørgensgaard, Pouline Marie født Piil [enke], 26, Møllergade - født i Ærøeskjøbing - enke efter kjøbmand Mikkelsen
1871, 30 Juli, Viet, Oscar Valdemar Lagoni [ungkarl, smed], 27, hos jernstøber Lange - født i Faaborg, Maren Kirstine Rasmussen [jomfru], 24, Vestergade - født i Faaborg
1871, 2 August, Viet, Rasmus Peder Gotfredsen [ungkarl, bager], 22, Møllergade - født i Gjerløv i Sjælland, Marie Sophie Henriksen [pige], 19, Grubbemøllestrædet - født i sognet
1871, 16 August, Viet, Hans Christian Pedersen [ungkarl, typograpf], 26, Randers - født i Skaarup, Emilie Caroline Amalia Rasmussen [jomfru], 30, Møllergade - født her i sognet
1871, 20 August, Viet, Anders Rasmussen [ungkarl, arbeidsmand], 31, Høie i Lunde Sogn - født i Gudbjerg Sogn, Lovise Christensen [pige], 27, Vestergade - født i Østerskjerninge
1871, 3 September, Viet, Peter Carl Villiam Gottlieb Carstensen [ungkarl, skomagersvend], 27, Vestergade - født i sognet, Karen Marie Rasmussen [pige], 22, Vestergade - født i Kallehauge
1871, 22 September, Viet, Hans Jørgen Hansen [ungkarl, skomagersvend], 30, Hulgade - født i Stege, Ane Adamine Jørgensen [jomfru], 32, Hulgade - født i sognet
1871, 8 October, Viet, Lars Nielsen [ungkarl, skomagersvend], 27, Ørkildsgade - født i sognet, Ane Marie Wendel [jomfru], 19, Bagergade - født i Sct. Nicolai Sogn
1871, 17 October, Viet, Henricus Clemens Horten [ungkarl, fabrikant], 38, Kjøbenhavn - født i Eüpen i Rhinpreussen, Leopoldine Sophie Rosine Jacobsen [jomfru], 23, Fruestrædet - født i sognet
1871, 17 November, Viet, Rasmus Jensen Rasmussen [ungkarl, skibstømrer], 23, Skaarup Mark - født i Skaarup, Karen Kirstine Nielsen [pige], 24, Hømarken - født i sognet
1871, 17 November, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl, skomager], 23, Ørkildsgade - født i Nyborg, Petersine Rasmussen [pige], 18, Ørkildsgade - født i Svendborg
1871, 26 November, Viet, Ludvig Anton Marius Rée [ungkarl, smed], 29, Vestergade - født i Aarhuus, Johanne Sophie Petersen [pige], 18, Vestergade - født i sognet
1871, 3 December, Viet, Mathias Peter Rosenfeldt [ungkarl, cigarmager], 27, Kjeddelsmedstrædet - født i Assens, Jacobine Jacobsen [pige], 26, Kjeddelsmedstrædet - født i Svanninge
1872, 18 Februar, Viet, Lars Madsen [ungkarl, bødker og skovfoged], 24, Veistrupgaard - født i Veistrup, Marie Sophie Frederikke Dreier [pige], 26, Veistrupgaard - født i Rudkjøbing
1872, 28 Marts, Viet, Erik Vilhelm Ohmann [fraskilt, former], 39, Bagergade - født i Aabølling i Føvling Pastorat, Dorthea Hansen [pige], 34, Bagergade - født i Ulbølle
1872, 28 April, Viet, Poul Anton Edvard Jørgensen [ungkarl, skibstømrer], 31, Ørkildsgade - født i Sct. Nicolai, Augusta Drothea Rudolphi [pige], 27, Ørkildsgade - født i Kjøbenhavn [Frelsers Sogn]
1872, 5 Mai, Viet, Hans Andersen [ungkarl, tjenestekarl], 44, Øverste Mølle - født i Steenstrup, Johanne Dorthea Hansen [pige], 32, Møllergade - født i Veistrup
1872, 11 Mai, Viet, Christen Pedersen [ungkarl, tjenestekarl], 33, Møllergade - født i Ulbølle, Mette Marie Pedersen [pige], 38, Ulbølle - født i Vesteraaby
1872, 12 Mai, Viet, Arndt Jensen [ungkarl, tjenestekarl], 34, Brændeskovgaard - født i Østerskjerninge, Ane Marie Jørgensen [pige], 26, Vestergade - født her i sognet
1872, 26 Mai, Viet, Peder Pedersen [ungkarl, skomagersvend], 32, Møllergade - født i Krogsbølle i Hjørring Amt, Marie Caroline Amalie Johansen [pige], 26, Fruestræde - født i Sct. Nicolai
1872, 13 Juni, Viet, Christian Larsen [enkemand, huusmand], 56, Hømarken - tidligere viet her i sognet, Maren Kirstine Hansen [enke], 69, Hømarken - enke efter boelsmand Rasmus Rasmussen af Østeraaby
1872, 16 Juni, Viet, Ditlev Jørgensen [ungkarl, tjenestekarl], 25, Græsholmene - født i Steenstrup, Jensine Rasmine Madsen [pige], 24, Møllergade - født i Ollerup
1872, 23 Juni, Viet, Frederik Møller [ungkarl, smedesvend], 30, Troense - født i Lindelse, Marie Christine Lovise Christensen [pige], 23, Møllergade - født i Sørup Sogn
1872, 4 August, Viet, Jens Andersen [ungkarl, skomagersvend], 25, Gjerritsgade - født i Steenstrup , Christiane Johanne Schmidt [jomfru], 24, Bagergade - født her i sognet
1872, 16 August, Viet, Jens Orten Bøving [ungkarl, geometer], 32, Hamborg - født i Faaborg, Sophie Vilhelmine Recke [frøken], 28, Møllergade - født i Fredensborg
1872, 7 September, Viet, Christoph Johan Gotthard Volckmar [ungkarl, mægler], 56, Hamborg, Vilhelmine Albech [jomfru], 39, Møllergade - født her i sognet
1872, 10 September, Viet, Sophus Nicolaus Bruun [ungkarl, bagermester], 27, Hammel i Jylland - født i Adelby i Slesvig, Marie Laurine Amalia Nielsen [pige], 29, Bagergade - født her i sognet
1872, 20 September, Viet, Rasmus Poulsen [enkemand, litsenbroder], 41, Fruestræde - født i Humble, Johanne Cathrine Larsen [pige], 49, Fruestræde - født i Ulbølle
1872, 15 October, Viet, Heinrich Valdemar Martin Marck [ungkarl, handelsreisende], 24, Kjøbenhavn - født i Kjøbenhavn, Kirstine Hansen [jomfru], 24, Møllergade - født i Aaby
1872, 17 October, Viet, Janne Andersson [ungkarl, skibstømmermand], 28, Hulgade - af Sverrig, Andriette Christine Olsen [pige], 35, Hulgade - født her i sognet
1872, 19 October, Viet, Hans Nielsen [ungkarl, telegrafbud], 46, Hulgade - født i Faaborg, Anne Birgitte Berthelsen [pige], 45, Hulgade - født i Svendborg
1872, 25 October, Viet, Jens Hansen Honoré [ungkarl, fabrikbestyrer], 29, Ny Havnegade - født i Fredericia, Rasmine Klinkwort [jomfru], 22, Møllergade - født i sognet
1872, 29 November, Viet, Jens Jensen [enkemand, møllebestyrer], 31, Bymøllen - født i Sierslev Sogn, Caroline Marie Nielsen [pige], 28, Bymøllen - født i Kattrup
1872, 18 December, Viet, Niels Larsen [ungkarl, sømand], 26, Troense - født i Bregninge, Karen Kirstine Pedersen [pige], 27, Hulgade - født i Vesterskjerninge
1872, 26 December, Viet, Martin Julius Petersen [ungkarl, fyrværker], 21, Gaasestrædet - født i Ærøeskjøbing, Marie Sophie Frederikke Sørensen [pige], 24, Gaasestrædet - født paa Christianshavn
1873, 10 Januar, Viet, Frits Christian Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl], 33, Hømarken - født i Lunde, Kirsten Rasmussen [pige], 33, Hømarken - født i Sct. Nicolai Sogn
1873, 12 Januar, Viet, Lars Jensen Albrechtsen [ungkarl, klodsemager], 27, Ørkildsgade - født i Simmerbølle, Elise Kirstine Petersen [enke], 33, Ørkildsgade - født i Skrøbeløv - enke efter snedker Scheuer
1873, 30 Januar, Viet, Carl Daniel Fæster [ungkarl, sømand], 23, Hulgade - født paa Bogø, Caroline Mathilde Rasmussen [pige], 28, Hulgade - født her i sognet
1873, 7 Februar, Viet, Andreas Olesen [ungkarl, snedkersvend], 25, Møllergade - født i Ribe, Marie Sophie Brodersen [pige], 19, Bagergade - født i sognet
1873, 15 Februar, Viet, Georg Peter Carl Vilhelm Jørgensen [enkemand, fuldmægtig], 39, hos jernstøber Lange - født i Nakskov, Vilhelminse Sørensen [jomfru], 24, Vestergade - født i Rødby
1873, 1 Marts, Viet, Rasmus Jørgensen [enkemand, skræder], 28, Vestergade - tidligere viet her i sognet, Henriette Jacobine Nielsen [pige], 26, Vestergade - født her i sognet
1873, 4 April, Viet, Peter Hansen [ungkarl, brændevinskarl], 38, tjener J. P. Baagøe - født i Hesselager, Maren Børgesen [pige], 36, tjener J. P. Baagøe - født i Sørup
1873, 24 April, Viet, Niels Jacob Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], 26, Kattesundet - født i Odense, Madseline Pedersen [pige], 28, tjenende paa Sorø - født i Østerskjerninge
1873, 2 Mai, Viet, Johan Henrik Bekmann Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 31, tjener Ole Knudsen - født i Sct. Jørgensgaard, Maren Kirstine Hansen [pige], 30, Vestergade - født i Herringe
1873, 8 Mai, Viet, Frants Emil Hansen [ungkarl, cand. jur., amtsfuldmægtig], 30, Møllergade - født i Ringe, Ludvigna Mølmark [jomfru], 20, datter af møller Mølmark her i sognet
1873, 25 Maj, Viet, Christen Jacobsen [enkemand, skipper], 46, Møllergade - født i Sct. Nicolaj Sogn, Petra Laurentine Andrea Fogn, 26, Møllergade - datter af naalemager Fogh i Nykjøbing paa Morsø
1873, 27 Maj, Viet, Theodor Gotfred Rasmussen [ungkarl, gjæstgiver], 31, Torvet - født i Stosse paa Laaland, Hansine Rasmussen, 22, Møllergade - datter af Rasmus Christensen af Nøjsomhed
1873, 30 Maj, Viet, Niels Hansen [ungkarl, murer], 31, Vestergade - født i Ollerup, Karen Marie Petersen [pige], 31, Møllergade - født i Fraugde
1873, 30 Maj, Viet, Jens Peter Huusom [ungkarl, smed], 25, Vornæs paa throseng - født her i sognet, Hansine Mathilde Hansen [pige], 21, Grubbemøllestrædet - født her i sognet
1873, 31 Maj, Viet, Carl Andreas Valdemar Marius Rasmussen [ungkarl, sømand], 20, her af sognet, Caroline Amalie Nielsen [pige], 22, Græsholmene - af Skaarup
1873, 27 Juni, Viet, Mads Frederiksen [ungkarl, husmand], 35, Hallingskov - af Gudbjerg Sogn, Rasmine Andreasen [pige], 29, Hallingskov - af Østerskjerninge Sogn
1873, 6 Juli, Viet, Adolph Frederik Ferdinand Frandsen Eisenreich [ungkarl, styrmand], 41, Hulgade, Adolphine Christine Steffensen [pige], 24, Hulgade
1873, 20 August, Viet, Martin Frederik Krüger [ungkarl, styrmand], 26, paa rejse - født i Odense, Anna Cathinka Johansen [pige], 24, Fruestræde - af Odense
1873, 21 August, Viet, Mikkel Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], 29, Lundby - af Lundby paa Thorseng, Maren Hansen [pige], 24, Gjesinge - datter af gaardmand hans Hansen af Gjesinge paa Thorseng
1873, 29 August, Viet, Ole Christian Rasmussen [ungkarl, arbeidsmand], 33, Sct. Jørgensgaard - af Sørup Sogn, Karen Jørgensen [pige], 34, Møllergade - tjener J. P. Baagøe
1873, 10 September, Viet, Hans Peter Aarestrup [ungkarl, kjøbmand], 30, Faaborg - født i Roeskilde, Cæcilie Marie Bang [jomfru], 26, Møllergade - datter af bundtmager Bang her i sognet
1873, 14 October, Viet, Jens Mynster Berg Petersen [ungkarl, sømand], 28, Hulgade - af Sct. Nicolaj Sogn, Sophie Bertha Rudolphine Johanne Sørensen [pige], 25, Kjeddelsmedstræde - datter af kludehandler Poul Sørensen-født i Altona
1873, 1 November, Viet, Søren Rasmussen Boemann [enkemand, garversvend], 44, Vestergade - tidligere gift her i sognet, Kirstine Knudsen [enke], 46, Bagergade - enke efter fisker Ole Marcussen af Ulbølle Strandhuse
1873, 2 November, Viet, Carl Sørensen [ungkarl, tjenestekarl], 33, Møllergade - født i Ollerup, Johanne Jørgensen [pige], 26, Møllergade - født i Ollerup
1873, 12 November, Viet, Oscar Emil Hassing [ungkarl, skomagermester], 25, Møllergade - født i Odense, Nielsine Rasmussen [pige], 24, Overgade - født her i sognet
1873, 21 November, Viet, Laurits Peter Mouritzen [ungkarl, styrmand], 27, Bagergade - af Sct. Nicolaj Sogn, Christiane Frederikke Augusta Kjertmann [jomfru], 21, Bagergade - her af sognet
1873, 28 November, Viet, Carl Vilhelm Magnus Brandt [ungkarl, boghandler], 30, Gjerritsgade - af Sct. Nicolaj Sogn, Henriette Nielsine Petrine Anderschouv [jomfru], 27, Møllergade - her af sognet
1873, 18 December, Viet, Harald Peter Rahbe [ungkarl, tobakshandler], 24, Gjerritsgade - født i Taarnborg, Arentse Hansine Lieberoth [jomfru], 20, Kjeddelsmedstræde - datter af snedker Lieberoth her i sognet
1873, - [dato ikke indført], Viet, Friederich Johann Christian Babbe [cigararbejder], , af Flensborg, Beate Sophie Cornelia Winther, , Flensborg - datter af skorstensfejer Winther i Ærøeskjøbing
1874, 15 Februar, Viet, Niels Nielsen [ungkarl, sømand], 34, Strynø - af Strynø, Karen Rasmussen [pige], 30, Møllergade - af Strynø
1874, 24 April, Viet, Hans Peter August Hansen [ungkarl, bødkermester], 28, Nyborg - af Nyborg, Hansine Nicoline Hansen [pige], 27, Bagergade - datter af tømmermand Hans Hansen her af sognet
1874, 25 April, Viet, Hans Peter Hansen [ungkarl, møllebestyrer], 30, Vesterskjerninge Mølle - af Sct. Nicolaj Sogn, Ane Kirstine Poulsen [jomfru], 34, Møllergade - datter af bødker Poulsen her i sognet
1874, 2 Maj, Viet, Christen Brandt [ungkarl, tobakshandler], 26, Møllergade - her af sognet, Frederikke Christine Dichmann [jomfru], 21, Kjeddelsmedstræde - her af sognet
1874, 3 Maj, Viet, Jens Johansen [ungkarl, mursvend], 28, Kjøbenhavn - født paa Skarø, Ane Cathrine Hansen [pige], 28, Bagergade - datter af træskomand Mads Hansen her af sognet
1874, 10 Maj, Viet, Henrik Hansen [ungkarl, træskomand], 31, Brogade - af Kirkeby Sogn, Marie Kirstine Rasmussen [pige], 32, Møllergade - født i Ollerup
1874, 16 Maj, Viet, Frederik Hansen [ungkarl, forpagter], 33, Vestergade - af Sørup Sogn, Vilhelmine Christine Ulrikke Jensen [pige], 20, Møllergade - datter af skomager Jensen her af sognet
1874, 22 Maj, Viet, Peder Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], 40, Møllergade - af Skaarup Sogn, Ane Sørensdatter [pige], 44, Bagergade - af Ulbølle Sogn
1874, 26 Maj, Viet, Poul Hansen [ungkarl, skræder], 28, Vestergade - af Egense Sogn, Ane Johanne Rasmine Snder [pige], 28, Vestergade - datter af smed Sander
1874, 9 Juni, Viet, Hans Christian Hansen Stærmose [ungkarl, kjøbmand], 32, Aarhus, Petrine Vilhelmine Blinkenberg [jomfru], 25, Møllergade - datter af drejer Blinkenberg her i sognet
1874, 19 Juni, Viet, Hans Christian Rasmussen [ungkarl, skrædersvend], 24, Møllergade - af Kværndrup Sogn, Henriette Ane Cathrine Olivia Jacobsen [pige], 22, Overgade - her af sognet
1874, 19 Juli, Viet, Rasmus Christian Alfred Hansen [ungkarl, snedkersvend], 20, Thurø - af Thurø, Josefine Caroline Bleibach [pige], 23, Møllergade - datter af blikkenslager Bleibach her af sognet
1874, 26 Juli, Viet, Carl Jørgensen Madsen [ungkarl, sømand], 22, Vestergade - her af sognet, Marthe Karine Mortensen [pige], 24, Vestergade - datter af husmand Iver Mortensen Wemmecie i Norge
1874, 11 September, Viet, Niels Mortensen [ungkarl, tjenestekarl], 24, Vemmenæs - af bjerreby Sogn paa Thorseng, Caroline Christensen [pige], 22, Græsholmene - født i Gudbjerg
1874, 23 September, Viet, Peter Johannes Petersen [ungkarl, kjøbmand], 27, Kjøbmand - født i Flensborg, Christine Marie Jeppesen [jomfru], 20, Møllergade - datter af naalemager Jeppesen her af sognet
1874, 27 September, Viet, Marius Johannes Rasmussen [ungkarl, styrmand], 28, Hulgade - her af sognet, Maren Hansen [jomfru], 25, Hulgade - datter af skibstømrer Rasmus Hansen
1874, 9 October, Viet, Hans Hendrik Busch [ungkarl, sømand], 24, paa rejse - her af sognet, Jensine Marie Andreasen [pige], 22, Hulgade - datter af kurvemager Andreasen
1874, 1 November, Viet, Herman Frederik Ditlev Holm [ungkarl, drejermester], 26, Møllergade - her af sognet, Maren Dorthea Andersen [pige], 22, Ørkildsgade - datter af murer Christen Andersen her af sognet
1874, 1 November, Viet, Frands Christian Hansen [ungkarl, rebslagersvend], 26, Møllergade - født i Stouby, Ane Marie Christophersen [pige], 29, Møllergade - af Kværndrup Sogn
1874, 6 November, Viet, Søren Hansen [ungkarl, arbejdsmand], 31, Hømarken - af Nørre Lyndelse, Ane Marie Nielsen [pige], 29, Sorø - af Egense
1874, 8 November, Viet, Rasmus Jørgen Nielsen [ungkarl, skibstømrer], 29, Mølmark Mølle - af Vester Skjerninge, Johanne Marie Nielsen [pige], 32, Møllergade - af Tved Sogn
1874, 11 November, Viet, Villiam Theodor Micheelsen [ungkarl, bagermester], 25, Vestergade - af Slagelse, Regine Marie Elisabeth Gertz [jomfru], 21, Bagergade - datter af snedker Gertz her af sognet
1874, 15 November, Viet, Jens Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], 31, Thurø - af Tved, Rasmine Hansine Larsen [pige], 36, datter af sømand Jørgen Peter Larsen af Thurø
1874, 8 December, Viet, Hans Jørgen Frederiksen [ungkarl, møllersvend], 27, Gjerritsgade - af Paarup Sogn, Karen Kirstine Hansen [pige], 31, Gaasestrædet - af Gislev Sogn
1875, 1 Januar, Viet, Adolph Emil Christian Jacobsen [ungkarl, styrmand], 26, paa rejse - af Skjelskør, Caroline Amalie Lauenborg [pige], 26, Ørkildsgade - her af sognet
1875, 3 Januar, Viet, Anders Emil Jensen [ungkarl, sømand], 21, Thurø - af Thurø, Kirsten Jensen [pige], 25, Møllergade - af Vesterskjerninge
1875, 17 Januar, Viet, Peter Frederik Clausen [ungkarl, styrmand], 28, paa rejse - af Thurø, Bodild Cathrine Olsen [pige], 27, Ørkildsgade - her af byen
1875, 31 Januar, Viet, Peter Martin Rasmussen [ungkarl, maskinarbejder], 20, Ørkildsgade - her af sognet, Ane Johanne Gudbjerg [pige], 23, Ørkildsgade - af Sct. Nicolaj Sogn
1875, 31 Januar, Viet, Jens Christian Hansen [ungkarl, møllersvend], 23, Pindmøllen - af rudkjøbing, Kirsten Jensen [pige], 23, Kjeddelsmedstræde - af Svindinge
1875, 18 April, Viet, Hans Christian Larsen [ungkarl, sømand], 32, Hulgade - født i Bregninge Sogn, Hansine Marie Hansen [enke], 39, Hulgade - enke efter arbejdsmand Erik Hansen
1875, 22 April, Viet, Jens Larsen [ungkarl, arbejdsmand], 27, Kogtved - af Veistrup Sogn, Ane Hedevig Rasmussen [pige], 33, Vestergade - af Sct. Jørgensgaard Sogn
1875, 2 Maj, Viet, Peder Pedersen [ungkarl, møllersvend], 24, Dampmøllen - her af sognet, Ane Andersen [pige], 30, tjener kjøbmand Hoffgaard - af Stenstrup Sogn
1875, 7 Maj, Viet, Hans Hansen [ungkarl, gaardmand], 31, Tved - af Tved Sogn, Maren Rasmussen [pige], 30, Kongevejen - datter af smaakjører Hans Rasmussen her af sognet
1875, 7 Maj, Viet, Ole Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 39, tjener Claus Krøyer - af Skaarup Sogn, Christine Christensen [pige], 37, af Stenstrup Sogn
1875, 16 Maj, Viet, Anders Johansson [ungkarl, mursvend], 26, Kjøbenhavn - af Sverige, Andrine Kirstine Eriksen [pige], 23, tjener i Kjøbenhavn - her af sognet
1875, 16 Maj, Viet, Johan Nielsen [ungkarl, træskomand], 47, Kjeddelsmedstrædet - af Skydebjerg Sogn, Ane Marie Rasmussen [pige], 27, Kjeddelsmedstrædet - af Tved Sogn
1875, 28 Maj, Viet, Lars Jensen Knudsen [ungkarl, styrmand], 21, paa rejse - af Sct. Nicolaj Sogn, Sofie Christiane Rasmussen [jomfru], 19, Vestergade - datter af skomager H. Rasmussen her af sognet
1875, 31 Maj, Viet, Otto Martin Hansen [ungkarl, styrmand], 32, Hallingskov - af Bregninge Sogn paa Thorseng, Ane Marie Andersen [pige], 24, Hallingskov - datter af boelsmand Anders Andersen - Hallingskov
1875, 1 Juni, Viet, Friederich Heinrich Wilhelm Drescher [ungkarl, kjøbmand], 33, Møllergade - af Nordborg paa Als, Jacobine Cathrine Mølmark [jomfru], 24, Møllergade - datter af møller Mølmark her i sognet
1875, 4 Juni, Viet, Anders Hansen [ungkarl, gartner], 36, Nakskov - af Frørup Sogn, Mette Kirstine Jørgensen [pige], 27, tjener paa Sygehuset - af Tved Sogn
1875, 13 Juni, Viet, Jens Frandsen [ungkarl, gartner], 32, Ørkildsgade - af Førsløv Sogn, Ane Marie Christine Hansen [jomfru], 25, Møllergade - datter af sadelmager E. Hansen her af sognet
1875, 14 Juli, Viet, Anders Prip [ungkarl, tømmermester], 40, af Fredericia, Alberta Lovise Augusta Bentzen [jomfru], 25, Frue Præstegaard - datter af afdød gartner Bentzen paa Arreskov
1875, 16 Juli, Viet, Adolph Christian Hansen [ungkarl, styrmand], 32, Ærøeskjøbing - af Rudkjøbing, Karen Kirstine Simonsen [pige], 29, tjener kjøbmand Wendelboe - af Tranderup paa Ærø
1875, 21 Juli, Viet, Vilhelm Theodor Clausen [ungkarl, cigarmager], 24, Bagergade - af Aarhus, Petrine Cæcilie Rasmussen [pige], 29, Vestergade - født i Odense
1875, 6 August, Viet, Johannes Møller [ungkarl, skolebestyrer], 31, Realskolen - af Kjøbenhavn, Cathrine Marie Frederikke Emilie Hallas [frøken], 30, Fattiggaarden - født i Fredeicia i Michaelis Sogn
1875, 10 August, Viet, Carl Theodor Jensen [ungkarl, kjøbmand], 26, Rudkjøbing, Hedevig Nielsen [pige], 28, Torvet - datter af skipper Nielsen her i sognet
1875, 27 August, Viet, Rasmus Rasmussen [enkemand, væver], 38, Bjørnemose Løkke, Ane Sofie Andersen [pige], 42, Møllergade - fra Strynø
1875, 10 September, Viet, Rasmus Andersen [ungkarl, arbejdsmand], 33, Græsholmene - af Østerskjerninge, Johanne Hansen [pige], 32, Græsholmene - af Skaarup
1875, 19 September, Viet, Julius Rikard Christian Frandsen Eisenreich [ungkarl, sømand], 28, Bagergade - af Sct. Nicolaj Sogn, Ane Marie Nielsine Eriksen [pige], 20, Bagergade - her af sognet
1875, 8 October, Viet, Jens Andersen [ungkarl, tømmermand], 31, af Sct. Nicolaj Sogn, Maren Kirstine Rasmussen [pige], 30, Hallingskov - her af sognet
1875, 17 October, Viet, Mads Hansen [ungkarl, møllersvend], 25, Møllergade, Johanne Sørensen Vedel [pige], 24, Møllergade
1875, 24 October, Viet, Jens Peter Larsen [ungkarl, sømand], 24, Bregninge, Elisabeth Petersen [pige], 28, her af sognet
1875, 26 October, Viet, Mads Peter Larsen [ungkarl, skibstømmermand], 25, Hallingskov, Ane Marie Rasmussen [pige], 27, Hallingskov
1875, 27 October, Viet, Siegmund August Jørgensen [ungkarl, kjøbmand], 26, Vejle, Bertha Emma Christine Frandzen [jomfru], 20, Torvet
1875, 29 October, Viet, Hans Ferdinand Hansen [ungkarl, mejeriforpagter], 28, Sæbygaard pr. Slagelse, Marie Kirstine Larsen [jomfru], 29, Kjeddelsmedstrædet
1875, 1 November, Viet, Anders Nielsen [ungkarl, husmand], 27, Hundstrup, Karen Madsen [pige], 27, Hundstrup
1875, 27 November, Viet, Harald Hansen [ungkarl, bødker], 27, Møllergade, Hanne Dorthea Hansen [pige], 25, Bagergade
1875, 28 November, Viet, Peter Nielsen [ungkarl, arbejdsmand], 28, Vestergade, Karen Margrethe Frandsine Sørensen [pige], 23, Vestergade
1875, 3 December, Viet, Niels Jørgen Nielsen [ungkarl, styrmand], 26, Overgade, Caroline Andrea Jørgensen [pige], 23, Bagergade
1875, 3 December, Viet, Henning Christian Corfixen Møller Hansen [ungkarl, skipper], 31, Bagergade, Lovise Andersen [jomfru], 25, Bagergade
1875, 5 December, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 21, Hømarken, Ane Rasmussen [pige], 20, Hømarken
1875, 12 December, Viet, Lars Hansen [ungkarl, brænderibestyrer], 47, Møllergade, Kirstine Hansine Marie Hansen [pige], 27, Græsholmene
1875, 28 December, Viet, Rasmus Nielsen [enkemand, møller], 58, Bagergade, Sidsel Marie Rasmussen [enke], 43, Kjeddelsmedstræde
1875, 30 December, Viet, Anders Laurids Peder Nielsen [ungkarl, lærer], 21, Assens, Laura Kirstine Basse [jomfru], 20, Hulgade
1876, 25 Februar, Viet, Christian Andreas Hansen [ungkarl, styrmand], 25, Hømarken, Marie Elisabeth Nielsen [pige], 20, Overgade
1876, 26 Februar, Viet, Emil Johan Henricus Hansen [ungkarl, cand. jur.], 39, Kjøbenhavn, Jensine Johanne Margrethe Hansen [jomfru], 19, Vestergade
1876, 5 Marts, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, skibstømmermand], 32, boer i Californien, Jensine Petrine Nielsen [pige], 24, Bagergade
1876, 8 Marts, Viet, Emil Leonhard [ungkarl, gartner], 23, Faaborg, Rasmine Marie Dreyer [jomfru], 25, Møllergade
1876, 9 Marts, Viet, Hans Peter Isak Christophersen [ungkarl, skræder], 26, Hulgade, Anna Rasmussen [pige], 22, Hulgade
1876, 16 Marts, Viet, Laurits Clausen [ungkarl, sømand], 26, Skattergade, Anne Mathinca Sidseline Hansine Lentz [jomfru], 26, Christiansminde
1876, 21 Marts, Viet, Peter Hansen Lauritzen [ungkarl, contorist], 25, Møllergade, Clara Sofie Frederikke Jacobsen [jomfru], 22, Øxenbjerg
1876, 22 Marts, Viet, Niels Peter Brandt [ungkarl, skibsfører], 26, Møllergade, Petra Marie Dickmann [jomfru], 20, Kjeddelsmedstræde
1876, 5 April, Viet, Rasmus Martin Eriksen [ungkarl, klodsemager], 25, Kjeddelsmedstrædet, Anne Marie Hansen [pige], 20, Kjeddelsmedstrædet
1876, 13 April, Viet, Niels Andersen [ungkarl, gaardmand], 29, Langaa, Ane Johanne Frederiksen [enke], 44, Vestergade - enke efter arbejdsmand Rasmus Hansen
1876, 25 April, Viet, Andreas Claus Brenner [ungkarl, uldhandler], 29, af Varde, Caroline Jensen [pige], 20, Møllergade
1876, 30 April, Viet, Jacob Berthelsen [ungkarl, tjenestekarl], , Stampebækken, Karen Mortensen [pige], , Stampebækken
1876, 2 Maj, Viet, Anders Pedersen [ungkarl, tømmermand], 39, Fruestræde, Mette Marie Kirstine Andersen [pige], 42, Fruestræde
1876, 6 Maj, Viet, Niels Hansen [ungkarl, former], 31, Vestergade, Maren Rasmussen [pige], 27, Vestergade
1876, 19 Maj, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl, skibstømmermand], 28, Hallingskov - af Sct. Nicolaj Sogn, Pouline Hansine Hansen [pige], 19, Hallingskov
1876, 1 Juni, Viet, Christian Rasmussen [ungkarl, sømand], 26, Hulgade, Johanne Marie Madsen [pige], 25, Hulgade
1876, 11 Juni, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl, arbejdsmand], 26, paa tiden soldat i Nyborg, Johanne Rasmussen [pige], 31, Bagergade
1876, 20 Juli, Viet, Valdemar Ferdinand Andreas Kjær [ungkarl, murer], 25, Bagergade, Jacobine Vilhelmine Augusta Lange [jomfru], 24, Vestergade - af Osterode i Hannover
1876, 24 August, Viet, Peter Lorents Møller [ungkarl, skibsfører], 28, Brogade, Mary Henriette Frandsen [pige], 26, Møllergade
1876, 1 September, Viet, Lars Nielsen [enkemand, arbejdsmand], 45, Gislev Mark, Ane Kirstine Jørgensdatter [pige], 50, Lehnshøj i Sørup Sogn
1876, 8 September, Viet, Simon Petrus Møller [ungkarl, grosserer], 43, Kjøbenhavn, Bertha Caroline Apollonia Henriette Hallas [frøken], 27, datter af capitejn Hallas
1876, 12 September, Viet, Hans Frederik Drescher [ungkarl, proprietair], 34, Nygaard ved Kjøbenhavn, Agnes Johanne Augusta Hansen [jomfru], 22, datter af møller Hansen i Nederste Mølle
1876, 21 September, Viet, Johannes Andreas Petersen [ungkarl, bagermerster], 22, Lundeborg, Maren Kirstine Jensen [pige], 22, Hømarken
1876, 24 September, Viet, Hans Peter Larsen [ungkarl, arbejdsmand], 33, Ullemose, Amalie Madsen [pige], 25, Møllergade
1876, 1 October, Viet, Lars Peter Henriksen [ungkarl, sømand], 26, Hulgade, Karen Kirstine Andreasen [enke], 29, Hulgade - efter daglejer Rasmus Hansen
1876, 20 October, Viet, John Hansson Ljungdalh [ungkarl, smed], 33, Fruestræde - af Sverrige, Christiane Petersen [jomfru], 25, Bagergade
1876, 29 October, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 41, gjerritsgade, Ane Marie Rasmussen [pige], 34, Møllergade
1876, 5 November, Viet, Niels Petersen [ungkarl, arbejdsmand], 26, Svendborg Dampmølle, Karen Pedersen [pige], 27, Møllergade
1876, 5 November, Viet, Hans Madsen Rasmussen [ungkarl, arbejdsmand], 29, Græsholmene, Ane Marie Jørgensen [pige], 28, Møllergade
1876, 21 November, Viet, Hans Pedersen [enkemand, detaillist], 43, Brogade, Karen Marie Olsen [pige], 38, Hallingskov
1876, 26 November, Viet, Niels Peter Jensen [ungkarl, former], 25, Ørkildsgade, Johanne Marie Rasmussen [pige], 22, Torvet
1876, 26 November, Viet, Søren Christen Jensen [ungkarl, sømand], 22, af Vesterø paa Læsø, Karen Marie Pedersen [pige], 19, paa tiden Vestergade - af Skaarup
1876, 1 December, Viet, Jørgen Theodor Alfred Mogensen [ungkarl, boghandler], 27, Brogade, Inger Kirstine Serine (Petersen) Støckelbach [jomfru], 28, af Fredericia
1876, 7 December, Viet, Jørgen Pedersen [enkemand, baadfører], 68, Kjeddelsmedstrædet, Anne Markussen [pige], 39, Kjeddelsmedstrædet
1876, 8 December, Viet, Niels Nielsen [ungkarl, arbejdsmand], 27, Vestergade, Ane Hansen [pige], 28, Vestergade
1876, 27 December, Viet, Christian Larsen [ungkarl, sømand], 24, Bagergade, Margrethe Cathrine Schnell [pige], 21, Bagergade
1877, 23 Januar, Viet, Hans Nicolaj Jørgensen [ungkarl, skibsfører], 42, Ørkildsgade - her af sognet, Maren Jacobine Brock [jomfru], 31, Møllergade - datter af felbereder Brock - her af sognet
1877, 24 Januar, Viet, Niels Gottlob Rasmussen [ungkarl, sømand], 29, Møllergade - af Sct. Nicolaj Sogn, Johanne Petersen [pige], 32, Møllergade - af Kallundborg
1877, 4 Februar, Viet, Niels Clausen Sørensen [ungkarl, brænderibestyrer], 27, Møllergade - af Tved Sogn, Karen Eriksen [pige], 32, Bagergade - af Egense
1877, 14 Marts, Viet, Vitalis Sofus Frandsen [ungkarl, skomager], 24, Gjerritsgade - af Sct. Nicolaj Sogn, Zdolfine Ottilia Petersen (Lange) [jomfru], 21, Torvet - steddatter af melhandler Lange
1877, 28 Marts, Viet, Christen Fæster [ungkarl, musiker], 26, Brogade - af Hobro, Cathrine Elisabeth Andersen [pige], 25, Møllergade - af Assens
1877, 3 April, Viet, Carl Frederik Sofus Hansen [ungkarl, bødkermester], 26, Gjerritsgade, Ane Marie Torp [jomfru], 20, Møllergade
1877, 15 April, Viet, Niels Nielsen [ungkarl, bagersvend], 33, Torvet, Johanne Margrethe Larsen [pige], 36, Møllergade
1877, 26 April, Viet, August Bang Rasch [ungkarl, slagtermester], 32, Ørkildsgade, Henriette Caroline Dorthea Buch [jomfru], 34, Ørkildsgade
1877, 4 Maj, Viet, Simon Peter Hartmann [ungkarl, assistent], 29, Frederiksberg, Agnete Johanne Damm [jomfru], 25, Ravns Mølle
1877, 9 Maj, Viet, Christopher Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 36, Vestergade, Ane Cathrine Axelsen [pige], 37, Gjerritsgade
1877, 24 Maj, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, husmand], 32, Hundstrup, Rasmine Marie Hansen [pige], 31, Torvet
1877, 27 Maj, Viet, Niels Olsen [ungkarl, bødker], 28, Hellerup, Dorthea Cathrine Henriksen [pige], 20, Græsholmene
1877, 2 Juni, Viet, Peder Hansen [ungkarl, arbejdsmand], 29, Ørkildsgade, Charlotte Qvarfordts [pige], 21, Ørkildsgade - af Skaane i Sverige
1877, 20 Juni, Viet, Hans Andreasen [enkemand, fyrbøder], 35, Egense, AAne margrethe Mogensen [enke], , af Sørup - efter Anders Henningsen
1877, 22 Juli, Viet, Hans Christian Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl], 31, Vindeby, Karen Kirstine Rasmussen [pige], 22, Vestergade
1877, 24 Juli, Viet, Hendrik Andreas Ferdinand Phlug [ungkarl, maler], 34, Møllergade, Caroline Marie Jensen [pige], 25, Møllergade - af Egense
1877, 21 Januar, Viet, Carl Henrik Haugsted [ungkarl, kobbersmedmester], 35, Møllergade, Pouline Poulsen [enke], 39, Møllergade - efter skomager Lars Peter Sofus Larsen
1877, 14 August, Viet, Christian Albert Elfred Johansen [ungkarl, guldsmed], 35, Linkøping i Sverige, Augusta Amalia Albertina Hertzmann [jomfru], 27, Linkøping
1877, 26 August, Viet, Christian Gotfred Prange [ungkarl, bogbinder], 36, Gjerritsgade, Ane Marie Caroline Nielsen [enke], 29, Ravns Mølle - efter fabrikarbejder Bengt August Nielsson Sjøstrand
1877, 7 September, Viet, Hans Knudsen [ungkarl, brænderibestyrer], 31, Møllergade, Mette Kirstine Hansen [pige], 30, Pløjeholmene
1877, 25 September, Viet, Frits Emil Theodor Petersen [ungkarl, kjøbmand], 34, Møllergade, Petrine Claudine Mathilde Hansen [jomfru], 24, Møllergade
1877, 21 October, Viet, Martin Nielsen Sølvbjerg [ungkarl, sømand], 27, Kjeddelsmedstrædet, Maren Rasmussen [pige], 24, Kjeddelsmedstrædet
1877, 26 October, Viet, Fedder Carl Carstens [ungkarl, snedkersvend], 25, Bagergade, Marie Cathrine Thomsen [pige], 28, Kjeddelsmedstrædet
1877, 26 October, Viet, Albert Martin Albertsen [ungkarl, bogholder], 29, Kjøbenhavn, Anna Elisabeth Christine Gregoria Henriette Kugler [jomfru], 25, Fruestrædet
1877, 27 October, Viet, Rasmus Hansen [enkemand, overbrænder], 38, ved den Kgl. Porcellainsfabrik i Kjøbenhavn, Marie Kirstine Petrine Sørensen [jomfru], 29, Hulgade
1877, 28 October, Viet, Iver Thomsen Iversen [ungkarl, fyrbøder], 27, Skattergade, Christine Christensen [pige], 28, Møllergade
1877, 1 November, Viet, Peder Jensen [ungkarl, arbejdsmand], 33, Møllergade, Maren Johansen [pige], 39, Møllergade
1877, 4 November, Viet, Hans Nielsen [ungkarl, skomagersvend], 23, Skaarup, Rasmine Christophersen [pige], 25, Gjerritsgade
1877, 4 November, Viet, Anders Olsen [ungkarl, tjenestekarl], 32, Gjerritsgade, Nielsine Petroline Christensen [pige], 30, Kongebakken
1877, 13 November, Viet, Christen Rasmussen [ungkarl, porteur], 25, ved Jærnbanen - Odense, Maren Kirstine Olsen [pige], 20, Skaarup
1877, 15 November, Viet, Anders Knudsen [ungkarl, bogbindermester], 25, Rudkjøbing, Laurine Elisabeth Møller Lindegaard [jomfru], 25, Møllergade
1877, 20 November, Viet, Johan Henrik Weber [ungkarl, styrmand], 26, paa rejse, Rasmine Poulsen [pige], 32, tjener paa Carlsminde
1877, 11 December, Viet, Rasmus Peter Petersen [ungkarl, smed], 25, Bagergade, Maren Hansen [pige], 25, Bagergade
1877, 23 December, Viet, Knud Nielsen [ungkarl, assistent], 24, ved Jærnbanen - Kullingsgade, Christiane Rasmussen [pige], 26, Møllergade
1878, 31 Januar, Viet, Martin Nicolaj Berthel West [enkemand, sadelmager], 50, Møllergade, Marie Kirstine Petersen født Andersen [enke], 50, Møllergade - efter bestyrer paa Fattiggaarden i Vesterskjerninge
1878, 21 Februar, Viet, Søren Christian Alfred Aarup [ungkarl, handelsagent], 27, Møllergade, Else Caroline Hansen [jomfru], 27, Møllergade - datter af skibsbygger C. C. Hansen
1878, 3 Marts, Viet, Johan Johannessen Rapp [ungkarl, smed], 27, Thurø - af Veka Gotheryds Forsamling Kronebergs Län i Sverige, Martha Kathrine Johannesdotter [pige], 22, Ørkildsgade - fra Aabo i Sverige
1878, 27 Marts, Viet, Carl Christian Svendsen [ungkarl, kjøbmand], 24, Vestergade, Anne Jørgine Frandsen [jomfru], 30, Vestergade - datter af felbereder C. Frandsen
1878, 3 Maj, Viet, Hans Nielsen Hansen [ungkarl, tømmermand], 29, Hulgade, Ane Marie Kirstine Hoffmann [jomfru], 32, Hulgade
1878, 3 Maj, Viet, Hans Jørgen Rasmussen [ungkarl, landmand], 31, Færgevejen, Karen Olsen [pige], 25, Bagergade
1878, 12 Maj, Viet, Hans Christian Larsen [ungkarl, tømmermand], 30, Pløjeholmene, Jensine Rasmine Jensen [pige], 21, Pløjeholmene
1878, 17 Maj, Viet, Hans Vilhelm Petersen [ungkarl, skibstømmermand], 26, Møllergade, Johanne Kirstine Nielsen [pige], 29, Møllergade
1878, 19 Maj, Viet, Peder Pedersen [enkemand, husmand], 45, i Græsholmene, Maren Johansson [pige], 23, Græsholmene - af Blentorp Malmøhus Län i Sverige
1878, 24 Maj, Viet, Rasmus Jensen [enkemand, maskinmester], 41, Ørkildsgade, Pouline Margrethe Laurence Qvist [jomfru], 42, Hømarken - datter af afdøde skipper Henrik Qvist
1878, 26 Maj, Viet, Morten Christian Winther [ungkarl, malermester], 33, Møllergade, Maren Camilla Pouline Marie Andersen [jomfru], 33, Møllergade - datter af murmester Poul Andersen
1878, 29 Maj, Viet, Niels Andersen Holm [ungkarl, husmand], 32, Hømarken, Anne Marie Larsen [pige], 31, Bagergade
1878, 13 Juni, Viet, Peter Larsen [ungkarl, sømand], 31, paa tiden paa rejse, Frederikke Vilhelmine Hansen [jomfru], 23, Hulgade - datter af baadfører Hansen
1878, 23 Juli, Viet, Niels Larsen [ungkarl, øltapper], 31, Bagergade, Ane Christensen [pige], 26, Ørkildsgade
1878, 22 August, Viet, Peter Martin Schleimann [ungkarl, skorstensfejer], 24, Ørkildsgade, Ane Marie Buch [jomfru], 24, Ørkildsgade - datter af slagter Christopher Buch
1878, 25 August, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl, skolelærer og kirkesanger], 31, Horne, Augusta Broch [jomfru], 31, Møllergade - datter af graver Broch
1878, 30 August, Viet, Hans Jacob Nielsen [ungkarl, møllersvend], 27, Bagergade - af Sønderborg - hjemstedsberettiget i Rudkjøbing, Ane Larsen [pige], 29, Bagergade
1878, 8 September, Viet, Peder Christensen [ungkarl, tjenestekarl], 31, Møllergade, Rasmine Caroline Rasmussen [pige], 21, Bagergade
1878, 22 October, Viet, Hans Siegfried Blinkenberg [ungkarl, kjøbmand], 25, Gjerritsgade, Caroline Mathilde Kühl [jomfru], 26, Møllergade - datter af garver Kühl
1878, 31 October, Viet, Mads Jørgensen [ungkarl, tjenestekarl], 35, Møllergade, Christiane Jensen [pige], 33, Møllergade
1878, 6 November, Viet, Carl Frederik Sørensen [ungkarl, forvalter], 26, Sorø, Karen Marie Jensen [jomfru], 21, Sorø
1878, 9 November, Viet, Christen Engelbrecht Wolff [ungkarl, cigararbejder], 26, Ørkildsgade, Eleonore Ernstine Marie Andersen [pige], 23, Kongebekken
1878, 9 November, Viet, Jakob Josef Joakim Rohde [ungkarl, krydstoldassistent], 41, , Elisabeth Frederikke Vilhelmine Jensen [jomfru], 31, Bagergade
1878, 12 November, Viet, Jens Sørensen Husom Wilsøe [ungkarl, styrmand], 29, Møllergade, Ane Cathrine Poulsen [jmfru], 22, Møllergade
1878, 26 November, Viet, Peder Iver Holgersen [ungkarl, arbejdsmand], 27, Pløjeholmene, Karen Nielsen [pige], 23, Pløjeholmene
1878, 29 November, Viet, Søren Andreas Hansen [ungkarl, skomager], 23, Kongevejen, Nielsine Amalie Christiansen [pige], 24, Kongevejen
1878, 1 December, Viet, Hans Jørgen Christensen [ungkarl, arbejdsmand], 37, Overgade, Karen Rasmussen [pige], 39, Mølmarks Mølle
1878, 15 December, Viet, Niels Andersen [ungkarl, styrmand], 27, Kullingsgade, Ane Marie Andersen [pige], 24, Ørkildsgade
1878, 19 December, Viet, Lars Dam [ungkarl, skibsfører], 34, paa rejse, Frederikke Boline Düpont [jomfru], 21, Møllergade
1878, 29 April, Viet, Niels Troensegaard [enkemand, skibsrheder], 54, Øxenbjærg, Maren Kirstine Nielsen [jomfru], 24, Møllergade