Tryggelev, 1881-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1881-1891, Tryggelev sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid

1881, 0203, 0903, Hans Nielsen, enkemand og almisselem, 32. Født paa Ærø
1881, 0804, 1604, Hans Peter Ejchert, 8, søn af skræddermester Ejchert. Født 19.4.1873
1881, 0205, 0705, Holger Ravn Jørgensen, 2½, søn af forpagter Martin Jørgensen, Ravnegaarden
1881, 0705, 1405, Peter Nielsen Goltermann, kjøbmand, 28, i Tredsebølle. Søn af sadelmager Goltermann
1881, 1807, 2407, Kristen Hansen Kristensen, 3, søn af almisselem Anders Madsen Kristensen, i Fattiggaarden
1881, 0408, 0808, Niels Jørgensen, husejer, 58, i Nørreballe. Født sammesteds
1881, 2011, 2611, Hans Peder Madsen, sadelmager, 79, i Brandsby
1881, 2412 ,3012, Jens Hansen Oure, almisselem, 74
1881, 3012, 05011882, Nyfødt dreng, søn af murer Jakob Kristensen, i Tryggelev
1882, 0302, 1002, Kristian Madsen Kristiansen, 20, paa Østerskov. Søn af husejer Mogens Kristiansen
1882, 1903, 2803, Jørgen Jørgensen, aftægtsmand, 69
1882, 0504, 1204, Rasmus Kristen Markus Rasmussen, 13, søn af husejer og skrædder Niels Rasmussen, i Ellebjærg
1882, 0704, 1304, Kristen Madsen Drost, husejer, 44, i Tryggeløv
1882, 1005, 1605, Jørgen Hansen Kruse, 8, søn af husejer Jørgen Hansen Kruse, i Tryggeløv
1882, 2306, 2806, Svend Jørgensen, 3, søn af politiassistent M. Jørgensen og Kristiane f. Markussen, i Rudkjøbing
1882, 1408, 1908, Hans Jakob Hansen, 21, i Nørreballe. Søn af maler Peder Hansen
1882, 1509, 2109, Frederik Kristiansen, gift murer, 60. Født i Magleby
1882, 1709, 2309, Kristen Hansen, gift husfæster, 47. Født i Illebølle
1882, 1411, 1911, Anders Johansen, ½, søn af husfæster Johan Nielsen Johansen, i Kinderballe
1883, 1907, 2207, Adolf Hansen, 5, søn af ugift Hansine Hansen, i Fattiggaarden
1883, 2807, 0208, Hans Peter Hansen, 6, søn af bestyrer P. Hansen, paa Fattiggaarden
1883, 1010, 1710, Lars Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 75
1884, 1109, 1509, Niels Andersen, ungkarl og skrædder, 64, Kinderballe
1884, 2910, 0311, Rasmus Larsen, husfæster og væver, 76, i Nørreballe. Født i Fodslette
1884, 0212, 0812, Klavs Gothold Nikolaj Kiær, fhv. ejer af Østerskovgaard i Tillise Sogn paa Lolland og nu husejer, 59, i Tryggeløv. Født i Faarevejle
1884, 1712, 2312, Dødfødt dreng, søn af sømand Emil Petersens enke, hos Kristian Jensen i Tryggeløv
1884, 2212, 2712, Niels Rasmussen, almisselem, fhv. smed og blind, 87, i Fodslette
1885, 1301, 2001, Lars Gotfredsen, enkemand og husejer, 82, i Nørreballe
1885, 2803, 0204, Niels Nielsen, 8 dage, søn af boelsmand Niels Nielsen, Østerskov
1885, 1704, 2404, Jørgen Hansen, gift gaardejer, 76, i Østerskov. Født i Humble Sogn
1885, 0508, 1008, Rasmus Mikkelsen, gift husfæster, 73, ved Tryggeløv. Født i Søndenbro
1885, 0608, 1108, Hans Kristiansen Frederiksen, enkemand, 74, i Tryggeløv
1885, 1008, 1808, Kristian Bernhard Kiær, forpagter, 63, paa Knepholm
1886, 0201, 0801, Jakob Nielsen Lollik, gift husejer, 51, Østerskov
1886, 2403, 3003, Mads Hansen Madsen, 4 dage, søn af gaardejer og møller Kresten Madsen, i Kinderballe
1886, 0205, 0705, Lars Johan Rasmussen, møllebygger og husejer, 70, i Nørreballe
1886, 1505, 2005, Lavrits Rasmussen, husejer, 42, paa Østerskov
1886, 0507, 0807, Hans Rasmussen Larsen, enkemand, 48, nu paa Fattiggaarden. Født 10.9.1837
1886, 1507, 2007, Anton Marius Kristensen, 5, søn af Anders Madsen, paa Fattiggaarden. Født 5.6.1881
1886, 0208, 0708, Peder Kristensen, husejer og skrædder, 66, i Tryggelev. Født sammesteds
1886, 2909, 0610, Hans Hansen Kaabjærg, enkemand og gaardejer, 74, Østerskov. Født i Tryggelev Sogn
1886, 0212, 1012, Kristen Rasmussen, enkemand og aftægtsmand af Oure, 78, opholdt sig hos gaardmand Mads Hansen, Kinderballe. Født 6.1.1808
1887, 0102, 0702, Henrik Frederiksen, 4, søn af ugift Frederikke Frederiksen, nu paa Tryggeløv Fattiggaard. Født 7.2.1883 i Humble
1887, 0602, 1202, Peder Andersen, gift aftægtsmand og skomager, 80. Født 8.2.1807 i Tryggeløv
1887, 1702, 2302, Hans Kristensen, enkemand og før indsidder, 80, nu paa Tryggeløv Fattiggaard. Født 1806 i Humble
1887, 1003, 1603, Hans Kristian Nielsen, gift skrædder og husmand, 52, paa Østerskov. Født 22.12.1834 sammesteds
1887, 1208, 1608, Johan Arnol Jørgensen, 25, paa Østerskov. Født 19.6.1862. Søn af gaardejer Jørgen Hansens Kaabjærgs enke paa Østerskov
1887, 0509, 0909, Hans Larsen, enkemand og aftægtsmand, 81, i Nørreballe. Født 16.11.1805
1887, 1010, 1510, Gregers Jensen, gift husmand, 71, i Nørreballe. Født 3.11.1815 sammesteds
1887, 2011, 2711, Martin Rasmussen, 12 timer, søn af ugift Mogensine Karentine Kristiansen, ved Gjærtrudsholm. Født samme dag
1888, 0702, 1502, Kristen Hansen Flintegaard, enkemand og aftægtsmand, 74, i Tryggelev. Født 16.2.1814 i Magleby Sogn, Søndenbro
1888, 2303, 2803, Axel Andersen, 1 maaned, søn af forpagter paa Lykkesholm Niels Anton Frederik Ferdinand Andersen. Født 25.2.1888
1888, 2605, 3105, Frits Otto Rasmussen, 1½ døgn, søn af maler Frederik Rasmussen, Tryggelev. Født 24.5.1888
1888, 1306, 1906, Kristen Hansen Marius Jensen, 3, søn af ugift Ane Marie Jensen, paa Fattiggaarden. Født sammesteds
1888, 2711, 0312, Kristen Pedersen Bøg, gift røgter, 75, paa Knepholm. Født 1813 i Lindelse
1889, 0802, 1402, Anton Rasmi Hansen, 2, søn af ugift Ane Marie Jensen, Fattiggaarden. Født 28.2.1887
1889, 2506, 2806, Andreas Møller, lærer og kirkesanger, 47, i Tryggelev. Født 22.6.1842 i Nørrebroby paa Fyn
1889, 0409, 1209, Kristen Madsen Hansen, gift husmand, 79, ved Humblemosen. Født 1810 i Nørreballe
1889, 0410, 1010, Rasmus Madsen Kristiansen, gift i Amerika, 56, opholdt sig hos en broder paa Østerskov. Født 25.11.1832 i Hennetved
1889, 2210, 3010, Niels Rasmussen, skomager, 72, i Tryggelev Østerskov. Født 1817 i Nordenbro
1890, 0301, 0701, Christen Hansen, arbejdsmand, 41, i Kinderballe. Født 12.8.1848 sammesteds
1890, 2402, 2802, Frederik Hansen Jørgensen, arbejdsmand, 47, i Tryggelev. Født 11.9.1842 sammesteds
1890, 2003, 2603, Rasmus Hansen, husmand, 70, paa Østerskov. Født 15.9.1819 i Søndenbro
1890, 2403, 3003, Udøbt dreng, nogle faa timer, søn af husmand Jens Larsen, i Tryggelev
1890, 2703, 0104, Georg Claudius Rasmussen, 1½, søn af Christine Rasmussen, paa Tryggelev Fattiggaard. Født 1.9.1888 sammesteds
1890, 2406, 3006, Mads Hansen Brun, gaardejer, 75, i Tryggelev. Født sammesteds
1890, 2409, 0110, Jens Christensen Jensen, fhv. gaardmand i Nordenbro og nu aftægtsmand, 72, i Tryggelev. Født 30.8.1818 i Søndenbro
1890, 2510, 3110, Hans Madsen Jørgensen, gaardmand, 58, i Tryggelev. Født 30.1.1832 i Kinderballe
1890, 1111, 1711, Niels Jensen, ungkarl, 38, i Tryggelev. Født 2.11.1852 sammesteds
1890, 1012, 1412, Anton Marius Christensen, 1½, søn af Anders Madsen Christensen, paa Tryggelev Fattiggaard. Født 10.6.1889 sammesteds
1891, 0802, 1402, Christen Christiansen (Nirem), gift husfæster, 56, i Nørreballe. Født 14.7.1834 i Nordenbro
1891, 0606, 1206, Hans Jacob Sofus Pedersen, tjenestekarl, 18½, hjemme hos moderen enke efter sømand Emil Nielsen Pedersen, paa Tryggelev Mark. Født 7.10.1872 i Herslev
1891, 2007, 2407, Peder Christian Pedersen, tjenestekarl, 20 og 9 maaneder, i Tryggelev. Født 23.8.1870 i Hennetved
1891, 2309, 2709, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Hansen, i Østerskov
1891, 1610, 2010, Povl Hansen Madsen, gift husmand, 61, i Tryggelev. Født 2.9.1830 sammesteds
1891, 2210, 2610, Theodor Rohde, 3 maaneder, søn af dyrlæge Rohde. Født i Tryggelev
1891, 0811, 1411, Hans Hansen, gift bolsmand, 50, i Aabenraa ved Tryggelev. Født 20.4.1841 i Nørreballe
1881, 2205, 2805, Marthe Kristine Pedersen, 4, datter af ugift Kristine Rasmussen, Kinderballe
1881, 2505, 3105, Hansine Olsen, 5, datter af husejer Lars Olsen, i Tryggelev
1881, 2605, 0106, Ane Mortensdatter, enke, 74, i Tryggelev. Indsidder Jens Kristensen
1881, 2106, 2706, Ane Margrethe Kristensen, enke og aftægtskone, 58, i Østerskov. Født i Tryggelev. Husfæster Erik Klavsen
1882, 0301, 0901, Marthe Nielsen, 51, paa Østerskov. Husejer og tømmermand Niels Ploug Madsen
1882, 1901, 0401, Helga Marie Nielsen, 3, datter af Ane Nielsen, i Fattiggaarden
1882, 2401, 3001, Marie Kristine Larsen, 1½, datter af husejer Rasmus Kristensen Larsen, i Tryggelev
1882, 0802, 1502, Ane Marie Hansdatter, 72, i Tryggelev. Husmand Hans Kristensen Frederiksen
1882, 2602, 0403, Marthe Nielsen, ugift almisselem, 72, paa Lindelse Sogn
1882, 2703, 0104, Karoline Kristensen, 5½, datter af almisselem Anders Madsen Kristensen, paa Fattiggaarden
1882, 2703, 0104, Dorthe Rasmussen, enke, 74, Humble Sogn. Sadelmager Hans Peter Madsen i Brandsby
1882, 0305, 0905, Hanne Marie Hansen, 1, datter af ugift Hansine Hansen, paa Fattiggaarden
1882, 0210, 0710, Kristine Cecilie Kristiansen, 3½, datter af husejer Mogens Kristiansen, Østerskov
1882, 2711, 0112, Ane Kristensen, ugift fattiglem, 61
1882, 2312, 2812, Dødfødt pige, datter af Karl Kristiansen
1883, 0402, 1202, Ane Kirstine Hansen, 61, paa Østerskov. Husejer Peder Rasmussen
1883, 2303, 2903, Lavrine Sørensen, 29. Datter af husfæster Søren Sørensen
1883, 0604, 1204, Marthe Pedersdatter, 69, i Tryggeløv. Aftægtsmand Kristen Hansen Sludegaard
1883, 0806, 1306, Ane Jensdatter, 76, paa Østerskov. Husejer Rasmus Hansen
1883, 1607, 2107, Rasmine Hansen, 7, datter af ugift Hansine Hansen, i Fattiggaarden
1883, 0111, 0711, Maren Hansdatter, enke, 71, i Kinderballe. Født i Vesterby. Gaardfæster Hans Søren Jørgensen
1883, 2511, 3011, Ane Marie Rasmussen, 20, paa et besøg i Nordenbro. Smed Christian Christensen i Humble
188, 2212, 2612, Johanne Larsen, 1 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand og husejer Morten Larsen, ved Tryggelev
1884, 1901, 2401, Ane Jensdatter, enke, 90, i Kinderballe. Født i Tryggelev. Husfæster Johan Rasmussen Lerche
1884, 0702, 1302, Marie Kathrine Hansen, enke, 71, Tryggelev. Husejer Kristen Larsen
1884, 10203, 1703, Ellen Kathrine Rasmussen, enke, 69, i Rudkjøbing. Husejer Mads Madsen i Tryggelev
1884, 2804, 0505, Kristine Hansen, 8, datter af gaardejer Kristian Hansen, i Nørreballe
1884, 0905, 1605, Anne Persine Frederikke Jakobsen, 3 maaneder, datter af ugift Ane Kathrine Hansine Jakobsen, ved Tryggelev
1884, 2405, 3005, Karoline Pedersen, enke, 66, i Henninge. Husfæster Anders Jakobsen
1884, 1507, 2307, Hermandine Magdalene Hansen, enke, 87, i Østerskov. Født i Tranekjær. Husfæster Hans Hansen Post
1884, 1909, 2409, Henriette Rasmussen, enke, 68, i Kinderballe. Indsidder Hans Kristian Rasmussen
1884, 1410, 1910, Udøbt pige, 15 minutter, datter af husmand Niels Johansen, i Kinderballe
1884, 2211, 2711, Ane Kathrine Hansen, 5, datter af smed Kristian Brandt Hansen, i Tryggelev
1884, 1612, 2212, Anna Margrethe Møller,2, datter af kirkesanger Møller, i Tryggelev
1885, 2701, 0202, Karoline Kristensen, 46, i Tryggelev. Husejer Hans Rasmussen Larsen
1885, 2402, 0303, Hilleborg Bertelsen, 66, i Nørreballe. Husejer Rasmus Andersen
1885, 2103, 2803, Lavra Ingeborg Hansen, 9 maaneder, datter af maler Peder Hansen, i Nørreballe
1885, 0506, 0906, Ane Nielsen, ugift almisselem, 35, Fattiggaarden. Datter af smed Niels Rasmussen
1885, 3108, 0409, Mathilde Karensine Kristensen, 1½, datter af almisselem Anders Madsen Kristensen, Fattiggaarden
1885, 1211, 1811, Kirsten Kristensen Rasmussen, enke, 66, i Tryggelev. Husejer Rasmus Thomsen
1886, 3001, 0502, Kirsten Thomasdatter, enke, 84, i Tryggelev. Boelsmand Lars Kristensen
1886, 2603, 0104, Maren Kristensen, ugift almisselem, 66. Født 1820 i Tryggelev
1886, 1804, 2404, Hanne Kristiansdatter, 74. Født i Lindelse Sogn. Gaardejer Mads Madsen Bruun
1886, 0505, 1005, Karen Elise Møller, 1, datter af kirkesanger og lærer A. Møller, Tryggelev
1886, 0705, 1205, Nyfødt pige, datter af murer Jakob Flintegaard, Tryggelev
1886, 0906, 1506, Cecilie Henriette Madsen, ugift fattiglem, 70, hos skrædder Peder Rasmussen, Tryggelev. Født 10.5.1816
1886, 1606, 2106, Dødfødt pige, datter af hestehandler Jens Jensen, Østerskov
1886, 2006, 2406, Bodil Madsdatter, enke, 90, paa Fattiggaarden i Tryggelev. Husmand Niels Jensen
1886, 1009, 1409, Birgitte Larsen, 56, i Tamburhuset. Født 8.5.1830 i Humble Sogn. Husmand og væver Kristen Hansen
1886, 1709, 2109, Anna Lund, 13 dage, datter af mejersk Margrethe Kristensen, fra Lolland og tjener paa Lykkesholm. Født 4.9.1886
1887, 0201, 1001, Frederikke Madsdatter, enke, 94, hos sin søn husmand Kristian Mortensen, Tryggelev. Født 1792 i Pr..seb.. i Høst [FT-1880 født i Snøde Sogn]. Husmand Hans Thomsen Jensen
1887, 0704, 1304, Ane Marie Frederiksdatter, enke, 68. Født 15.3.1819 i Tryggeløv. Skrædder Peder Kristensen
1887, 1006, 1306, Petra Hansen, 10 timer, datter af husmand og bager Frederik Hansen, af Tryggelev. Født 10.6.1887
1887, 1806, 2306, Karoline Larsen, 7 dage, datter af smed Anton Larsen, i Tryggelev. Født 11.6.1887
1887, -, 0908, Dødfødt pige, datter af husmand Jakob Kristensen, Sludegaard, Tryggelev
1887, 2808, 0209, Ane Marie Madsdatter, enke, 76, Nørreballe. Født 17.10.1870 i Kjædeby. Husmand Hans Møller
1887, 0409, 1009, Johanne Madsdatter, 64, Kinderballe. Født Februar 1823 i Kinderballe. Gaardmand Mads Hansen
1887, 0909, 1509, Inger Kristensdatter, 70, paa Tryggelev Mose. Født 3.10.1816. Husmand Hans Hansen …
1887, 2609, 2909, Marentine Hansine Kristensen, 17, tjente sognefoged H. M. Jørgensen, Tryggelev. Født 27.9.1870 i Lindelse Sogn
1888, 0902, 1602, Maren Hansdatter, enke, 76, i Kinderballe. Født 1802 i Nørreballe. Skomager Knud Gotfredsen
1888, 1902, -, Dødfødt pige, datter af husmand Johan Nielsen Johansen, i Kinderballe
1888, 1905, 2605, Maren Sofie Petersen, ugift, 38, Tryggelev. Født 16.11.1849 paa Østerskov. Datter af husmand Klavs Petersen, Tryggelev
1888, 0411, 0911, Kristine Elisabet Hansen, 4 maaneder, datter af husmand Hans Hansen, paa Østerskov
1888, 2712, 02011889, Ane Kirstine Nielsen, 46, af Tryggelev. Født i Nordenbro, Magleby Sogn. Indsidder Johan Iver Klavsen
1889, 1201, 1901, Karen Nielsdatter, enke, henad 91, Gertrudsholm. Født i begynd. af 1798. Husmand Kristian Hansen Krog
1889, 2404, 3004, Ane Marie Jensen, fattiglem, 38, paa Fattiggaarden. Født 8.8.1850
1889, 2106, 2606, Justa Kirstine Johansen, 10 maaneder, datter af ugift Ane Katrine Johansen. Født 29.8.1888
1889, 2606, 3006, Udøbt pige, 10 timer, datter af kjøbmand Hermann Vandel
1889, 2407, 2907, Berta Kristine Hansdatter, aftægtsenke i Tryggelev, 75½, hos murer Rasmus Hansen, Præstegaardshuset ved Humblemosen
1889, 3107, 0308, Maren Jensdatter, aftægtsenke, 69½, paa Østerskov. Født Julemorgen 1819 i Magleby. Gaardmand Jørgen Jørgensen
1889, 1609, 2109, Karen Margarete Jakobsen, enke, 77½, af Tryggelev. Født 1812 her i Vaaren. Indsidder Kristen Mortensen
1889, 2809, 0410, Hansine Christensen, 46, i Nørreballe. Født 2.3.1843 i Magleby Sogn. Gaardejer Christen Madsen
1889, 0110, 0710, Maren Jensen, 49, paa Gertrudsholm. Født 25.11.1839 i Tryggelev. Bestyrer paa Gertrudsholm Rasmus Nielsen Hansen
1889, 0410, 0910, Ane Marie Madsdatter, 74, paa Fattiggaarden. Indsidder Mads Hansen (Pank) af Tryggelev
1889, 1503, 2203, Karen Madsdatter, enke, 91, Magleby Vestereng. Efter tvende Ravnegaardsejere gamle Raffen? Jens Nielsen. Datter Hedevig
1889, 1009, 1609, Maren Jensdatter, aftægtsenke, 58 og 3 maaneder, Humblemosen. Født 1830 i Søndenbro, Magleby. Husmand Rasmus Mikkelsen
1890, 1801, 2401, Maren Christensdatter, enke, 90, i Tryggelev. Født 1800 i Søndenbro, Magleby. Møller Lars Jørgensen
1890, 1104, 1804, Karen Pedersdatter, enke, 88, Nordenbro, Magleby Sogn. Født Marts 1802 i Herslev, Lindelse Sogn. Gaardmand Christen Madsen Larsen i Tryggelev
1890, 3008, 0509, Udøbt pige, nogle minutter, datter af skovfoged Peder Ejler Hansen, i Lykkesholms Skov
1890, 1909, 2509, Marthe Augusta Pedersen, 10, datter af husmand Christen Hansen Pedersen, Tryggelev Østerskov
1890, 0610, 1310, Caroline Andersen, 61, i Tryggelev. Husmand Peder Christian Rasmussen
1890, 1810, 2510, Maren Nielsdatter, enke, 88, paa Tryggelev Mark. Husmand Christen Madsen Hansen
1890, 2110, 2710, Karen Madsdatter, enke, 86, i Østerskov. Født 18.12.1803 i Tryggelev. Mads Mortensen i Nordenbro
1891, 2602, 0503, Ane Christensen, enke, 73, i Tryggelev Østerskov. Født 9.6.1817 paa Østerskov. Husmand Hans Ejlersen
1891, 0603, 1203, Olga Johanne Marentine Ostersen, 1, datter af Jensine Hansen. Havde ophold paa Tryggelev Mose. Født 18.2.1890 i Nordenbro, Magleby
1891, 2503, 3103, Johanne Larsen, enke, 73, i Kinderballe. Født i Fodslette. Husmand Hans Hansen
1891, 1605, 2205, Karla Marie Jensen, henved 4 maaneder, datter af frasepareret Laura Petrine Caroline Pedersen, i Tryggelev Mose og Jens Peder Jensen for tiden i Amerika
1891, 1412, 1912, Grethe Mogensdatter, enke, 80, opholdt sig i Tryggelev. Født i Hennetved. Indsidder Christen Albert Madsen i Hennetved