Humble, 1870-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1870-1891, Humble sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1870, 1301, 1601, Johannes Wiberg, 3 uger, søn af læge Wiberg, i Humble
1870, 2301, 2701, Dines Andersen, enkemand og almisselem og forhen fisker, 86, i Blandebjerggaarden
1870, 0602, 1102, Thomas Peder Rasmussen, 1 maaned, søn af husmand Rasmus Hansen, i Hesselbjerg
1870, 2402, 0303, Johan Rasmussen, gift huusfæster, 55, i Helsned
1870, 0903, 1503, Anders Jørgensen, 19. Søn af indsidder Anders Rasmus Jørgensen
1870, 1403, 2103, Anders Hansen (Svend), enkemand og aftægtsmand, 74 og 11 maaneder, Kjædeby
1870, 1904, 2504, Hans Jørgen Hansen (Stilund), enkemand og indsidder, 72, i Taalmodighedsgaarden
1870, 2104, 2604, Carl Martin Jensen, 5 dage, søn af smed Jens Peder Rasmussen, Ristinge
1870, 2604, 0105, Henrik Hansen, 7 dage, søn af træskomand Hans Christiansen, i Kjædeby
1870, 0405, 0805, Christen Hansen Christensen, 3 uger, søn af ugift Johanne Marie Hansen, Helsned Mark
1870, 1705, 2205, Dødfødt dreng, søn af ugift Lovise Helene Wilhemssen, paa Helsned Mark
1870, 2406, 2906, Anders Nielsen Christiansen, ugift bøssemagersvend, 30 og 9 maaneder, paa Risting. Søn af gaardmand Christian Clausen
1870, 0507, 0807, Hans Jacob Drejer Tryde, 3 maaneder, søn af dr. med. Christian Tryde. Født i Kjøbenhavn. Død i Humble Præstegaard hos morfaderen
1870, 2808, 3108, Anton Rasmussen Hansen, 7 maaneder, søn af huusmand Niels Hansen Bonde, i Hesselbjerg
1870, 2309, 2909, Rasmus Knudsen, enkemand og arvefæsteboelsmand, 55, paa Kjædeby Mark, en deel af den forrige Kapellangaard
1870, 1010, 1510, Christen Jeppesen Jørgensen, gift huusmand og steenhugger, 57, i Kjædebye
1870, 0510, 3110, Jens Jacob Rasmussen, skibsdreng, 16, søn af styrmand Rasmus Christensen, i Humble
1870, 1811, 2511, Klaus Thomsen Hansen, gift huusmand, 59, paa Hessenbjerg Mark
1870, 2212, 2912, Hans Hansen, gift gaardmand, 54, paa Helsned Mark
1871, 0901, 1601, Hans Jørgen Jensen, gift skrædder, 26, paa Rene
1871, 2401, 2901, Dødfødt dreng, søn af Rasmus Hansen, i Kjædebye
1871, 3101, 0602, Christian Andersen, 15½, søn af huusmand Anders Hansen, i Kjædebye
1871, 0802, 1502, Klaus Thomsen Larsen, gift indsidder, 49, i Humble
1871, 1002, 1802, Mads Christensen, enkemand og aftægtsmand, 74, tilhuse i Syrendal
1871, 1103, 1803, Mogens Klausen Drost, gift huusmand, 57 og 10 maaneder, i Humble
1871, 2503, 2903, Morten Hansen Nielsen, ½, søn af skipper Hans Nielsen, paa Ristinge
1871, 1206, 1706, Søren Christensen, gift huusmand, 57, i Hverken
1871, 0508, 1008, Christian Mogensen Pedersen, 7 uger, søn af gaardmand Peder Madsen Hansen, paa Kjædebye Haas
1871, 1208, 1608, Niels Rasmussen Johansen (Have), ugift fattiglem, 34, paa Blandebjerggaarden
1871, 0310, 1010, Hans Christensen Boergaard, 4 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Boergaard Mogensen, i Humble
1871, 1910, 2410, Laurits Larsen, 12 timer, søn af huusmand Lars Larsen, Brandsby Mark
1871, 1711, 2411, Frederik Christensen, ungkarl, 20½, i Humble. Søn af Christen Pihls enke
1871, 1512, 2212, Jens Christensen, gift fæstehuusmand, 55, i Haugbølle
1871, 3012, 05011872, Udøbt dreng, 15 minutter, søn af tømrer Niels Pedersen, i Kjædeby
1872, 2401, 3001, Friderik Jensen (Eggert), ungkarl, 27, hos faderen paa Brandsby Mark
1872, 2901, 0402, Udøbt dreng, 15 minutter, søn af gaardeier Erik Jørgensen, paa Haugbølle Mark
1872, 0902, 1602, Anders Jørgensen, gift gaardmand, 69, i Hesselbjerg
1872, 0103, 0603, Peder Jørgensen Rasmussen, enkemand, indsidder og væver, 60 og 9 maaneder, i Humble Bye
1872, 1703, 2303, Hans Jeppe Hansen, gift indsidder, 56 og 9 maander, paa Brandby Mark
1872, 2903, 0104, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Pedersen, paa Pagnø
1872, 1105, 1605, Oscar Sophus Ekstrøm, 7 uger, søn af sadelmager Karl Johan Martin Ekstrøm, i Humble
1872, 1405, 2105, Hans Pedersen, ungkarl, 46, opholdt sig hos svogeren skrædder Johan Olsen, i Risting
1872, 1605, 2105, Johan Pihl Jørgensen, 4 ¾ maaneder, søn af gaardmand Johan Pihl Jørgensen, i Humble
1872, 2505, 2905, Dødfødt dreng, søn af ugift Madsine Claudine Christiansen, paa Hesselbjerg Mark
1872, 2805, 0206, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jørgen Hansen, paa Haugbølle Mark
1872, 0306, 0806, Niels Peder Hansen, 4½ maaned, søn af skrædder Hans Jacob Christensen, i Humble
1872, 1606, 2106, Peder Hansen, 2, søn af væver Hans Eilertsen Rasmussen, i Kjædeby
1872, 2107, 2707, Rasmus Gotfred Bremholm, ungkarl, 23, hos faderen Jørgen Madsen Jørgensen, i Kjædeby Have
1872, 2407, 2907, Hans Hansen, 4½ maaned, søn af ugift Hansine Andersen, paa Helsned Mark
1872, 0708, 1008, Hans Thomsen, gift huusfæster, 63, i Kjædebye
1872, 2409, 3009, Hans Nielsen, gift gaardfæster, 61½, i Hesselbjerg
1872, 0210, 1010, Hans Rasmussen, gift aftægtsmand, 65½, i Helsned
1872, 0410, 0810, Dødfødt dreng, søn af skibsfører Henrik Hansen Kristensen, paa Risting
1872, 2210, 2910, Niels Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 81 og 10 maaneder, i Humble
1872, 0811, 1011, Dødfødt dreng, søn af huusmand Johan Henrik Hansen, i Kjædeby
1872, 1511, 1911, Laurits Hansen (tvilling), 5 dage, søn af skrædder Hans Christian Michelsen, i Kjædebye Bedehaver
1872, 2611, 0112, Laurits Hansen, 5 maaneder, søn af bødker Hans Hansen, i Brandsby
1872, 2112, 2812, Christen Johansen, 19, af Haugbølle. Søn af gaardmand Johan Andersen
1872, 2112, 2812, Anders Christensen, ugift gaardfæster, 52½, i Hesselbjerg
1873, 1101, 1801, Jacob Hansen, enkemand, forhen husfæster og aftægtsmand, 80 og 3 maaneder, paa Helsned Mark
1873, 1401, 2001, Mads Christensen Hansen, enkemand, forhen skrædermester i Kjøbenhavn og nu husmand, 75 og 9 maaneder, i Brandsby
1873, 2501, 0102, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Boesgaard Mogensen, i Humble
1873, 0502, 1002, Hans Madsen Nielsen, ungkarl og træskomand, 31 og 9 maaneder, i Hesselbjerg
1873, 0602, 1302, Hans Knudsen, gift skolelærer, 72 og 9 maaneder, ved Humble Kirkebyes Skole
1873, 1002 ,1702, Jens Pedersen, enkemand, aftægtsmand og forhen gaardmand, 75 og 9 maaneder, i Hesselbjerg
1873, 1702, 2202, Peder Madsen, 8½, søn af husmand Poul Hansen Madsen, paa Brandsby Mark
1873, 2302, 0203, Hans Peder Pedersen, 3 maaneder, søn af boelsmand Peder Madsen Hansen, i Kjædeby Haver
1873, 2802, 0803, Niels Hansen, enkemand, aftægtsmand og forhen gaardmand, 81, i Brandsby
1873, 1203, 1903, Niels Rasmussen, 8 og 3 maaneder, søn af huusmand Rasmus Hansen Rasmussen, i Humble
1873, 2203, 3003, Martin Sørensen, 7, søn af huusmand Augustinus Sørensen, i Haugbølle Skovhaver
1873, 2503, 3003, Hans Christian Nielsen, 16 dage, søn af gaardmand Peder Nielsen, i Hesselbjerg
1873, 2703, 0204, Hans Marius Hansen, 2½, søn af slagter Hans Jakob Møller, Haugbølle Skovhaver
1873, 2903, 0504, Michael Hansen, 1, søn af huusmand Hans Godfredsen, Hauhbølle Skovhaver
1873, 3103, 0504, Hans Gotfredsen, gift husmand, 52, i Haugbølle Skovhaver
1873, 0704, 1104, Mads Kristensen Madsen, 2½, søn af gaardmand Jørgen Madsen, i Hesselbjerg
1873, 1004, 2204, Mads Hansen Rasmussen, 1, søn af husmand Hans Jacob Rasmussen, i Ristinge
1873, 1404, 2004, Anton Rasmussen Hansen, 9 maaneder, søn af husmand Niels Hansen (Bonde), i Hesselbjerg
1873, 3004, 0805, Johan Mortensen Nielsen, 1 og 3 maaneder, søn af skipper Hans Nielsen, paa Ristinge
1873, 0505, 0905, Hans Kristiansen, gift husmand, 40, i Kjædeby
1873, 0705, 1405, Laurits Kristiansen Frydenborg, 9, søn af smed Frydenborg, i Kjædeby
1873, 1405, 2105, Dines Nielsen Dinesen, ugift tjenestekarl, 27, tjener i Brandsby
1873, 1905, 2605, Anders Nielsen Jensen, 1 og 9 maaneder, søn af smed Jens Peder Rasmussen, af Ristinge
1873, 2307, 2607, Lars Hansen, gift aftægtsmand, 76, paa Ristinge
1873, 1308, 1808, Peder Jensen, gift husmand, 77 og 9 maaneder, i Haugbølle
1873, 2708, 3108, Carl Edvard Jørgensen, 2 og 4 maaneder, søn af boeldmand Hans Mikkel Jørgensen, i Kjædeby Haver
1873, 2609, 3009, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Jacob Larsen, i Haugbølle
1873, 2910, 0211, Christen Hansen, 4½, søn af skrædder Hans Jakob Christensen, i Humble
1873, 0211, 0811, Hans Thomsen Pedersen, 4, søn af gaardejer Peder Jensen, i Haugbølle
1873, 0811, 1211, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Peder Madsen Hansen, Kjædeby Haes
1873, 2511, 3011, Rasmus Rasmussen, 1 uge, søn af skovfoged Hans Madsen Rasmussen, i Frederiksberg Skov
1873, 0412, 0912, Poul Johansen, enkemand og aftægtsmand, 82, ved Haugbølle
1873, 2112, 2712, Rasmus Pejtersen, gift aftægtsmand, 74, i Kjædeby
1874, 0301, 0901, Christian Hansen, 4, søn af ugift Jensine Sørensen, i Brandsby
1874, 0602, 1202, Rasmus Andersen, ungkarl og gaardbestyrer, 52 og 3 maaneder, i Humble
1874, 0902, 1502, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Hansen, i Hesselbjerg
1874, 2002, 2502, Hans Christian Larsen, 10 dage, søn af smed Christian Larsen, i Kjædeby
1874, 1503, 2103, Hans Henrik Hansen, 13 og 9 maaneder, søn af Caroline Katrine Rebekke Egebjerg, i Rudkjøbing. Tilhuse hos farmoderen i Helsned
1874, 1903, 2503, Christian Andersen Eggert, ungkarl, 69, hos broderen gaardmand Jens Andersen Eggert, i Brandsby
1874, 0104, 0704, Hans Christian Hansen, 9 maaneder, søn af gaardmand Michael Hansen, i Humble
1874, 0705, 1005, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Rasmus Hansen, i Kjædeby
1874, 1206, 1706, Niels Sørensen Hansen, ugift tømmersvend, 22, i Haugbølle
1874, 2106, 2606, Christen Hansen Christensen, 1 maaned, søn af husmand Hans Christensen, i Hesselbjerg
1874, 2606, 0107, Markus Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 85½, i Kjædeby
1874, 2907, 0308, Christen Rasmussen Andersen, gift husmand, 67, i Ristinge
1874, 0908, 1408, Niels Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 73 og 9 maaneder, i Ristinge By
1874, 2609, 0210, Peder Christian Dinesen, gift skomager, 31½, ved Haugbølle
1874, 2710, 0111, Rasmus Madsen Hansen, 1 dag, søn af ugift Marthe Rasmussen, Hesselbjerg Mark
1874, 2111, 2611, Jens Markussen, enkemand og aftægtsmand, 83, paa Rene
1874, 2711, 0412, Peder Jensen Hansen, enkemand og aftægtsmand, 69, i Humble
1874, 1112, 1612, Hans Mortensen Rasmussen Boesgaard, ungkarl, 58, tjenende paa Katrinebjerg
1875, 0401, 0901, Mads Christensen, enkemand og indsidder, 69, paa Hagenby Mark
1875, 2601, 0202, Ole Andersen, gift gaardfæster, 62, i Hesselbjerg
1875, 3001, 0602, Johan Christensen Pihl, gift gaardfæster, 57 og 11 maaneder, i Helsned
1875, 0302, 1002, Lars Rasmussen, gift lejehusmand, 27, Frederiksberg
1875, 0502, 1102, Niels Madsen Pedersen, 9 og 9 maaneder, søn af husmand Peder Rasmussen Petersen, paa Humble Mark
1875, 1602, 2102, Carl Christian Hansen, 1 maaned, søn af husmand Jens Hansen, i Humble
1875, 2602, 0503, Martin Nielsen, ungkarl, 23, tjenende i Humble By
1875, 0603, 1403, Gothard Hansen Gotfredsen, ½ dag, søn af husmand Gotfred Pedersen, Kjædeby Haver
1875, 1103, 1703, Carl Eduard Jørgensen, 10 maaneder, søn af boelsmand Hans Mikkel Jørgensen, i Kjædeby Haver
1875, 1703, 2203, Jens Christensen, gift indsidder, 40½, ved Humble
1875, 2504, 0105, Mads Nielsen, gift aftægtsmand, 78, i Helsned
1875, 0305, 1005, Niels Madsen, gift aftægtsmand, 72½, i Helsned
1875, 3105, 0506, Udøbt dreng, 15 minutter, søn af husmand Rasmus Madsen Nielsen, paa Kjædeby Mark
1875, 1906, 2406, Niels Rasmussen, husmand og skrædder, 60½, i Kjædeby
1875, 1507, 2207, Christian Madsen Hansen, ugift tjenestekarl, 20, i Søndenbro. Stedsøn af husmand Rasmus Hansen paa Helsned Mark
1875, 1009, 1409, Christen Larsen Christiansen, gift indsidder, 40, ved Vestergaards Mose
1875, 0211, 0611, Anders Larsen, ungkarl og fattiglem, 61, paa Humble Fattiggaard
1875, 3110, 0511, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Christensen, i Hesselbjerg
1875, 0911, 1511, Christen Hansen Henriksen, gift husmand, 68, paa Ristinge
1875, 3011, 0812, Jens Christensen, gift husmand, 85, i Lækkebølle ved Brandsby
1876, 0401, 1101, Hans Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 64, i Humble Kohave
1876, 2901, 0402, Hans Jakobsen, ugift tjenestekarl, 23, i Udflyttergaarden Møllegaard ved Helsned
1876, 1502, 2002, Hans Christensen Hansen, 12 dage, søn af Anne Marie Christiansen, i Humble Fattiggaard
1876, 1902, 2602, Peder Anton Christiansen, 18, søn af gaardmand Christian Mogensen, i Bogetofte
1876, 0603, 1203, Niels Peder Hansen Godtfredsen, 14 dage, søn af husmand Hans Godfredsen, i Kjædeby
1876, 1903, 2503, Hans Nielsen, 3 uger, søn af træskomand Peder Nielsen, i Hesselbjerg
1876, 2403, 3003, Carl Johannes Larsen, 9 maaneder, søn af Mette Kirstine Christiansen, ved Haugbølle
1876, 0404, 0904, Søren Christian Hansen, 2 og 3 maaneder, søn af Jensine Sørensen, i Brandsby
1876, 1604, 2104, Christian Hansen, enkemand og aftægtsmand, 81, ved Haugbølle
1876, 2804, 0405, Peder Hansen Andersen Olsen, 5 og 9 maaneder, søn af skrædder Johan Olsen, paa Ristinge
1876, 1305, 1805, Rasmus Hansen Rasmussen, gift husfæster, 43, i Humble
1876, 2005, 2705, Lars Godfredsen, enkemand, aftægtsmand og skrædder, 73, i Haugbølle
1876, 2605, 0106, Martin Larsen Hansen, 9 maaneder, søn af ugift Jensine Pedersen, i Humble Kohave
1876, 3005, 0606, Peder Clausen, 17, i fædrenehjemmet i Ristinge. Søn af vognmand Jørgen Clausen, af Rudkjøbing
1876, 1707, 2207, Jørgen Rasmussen, gift husmand, 32, i Kjædeby Haver
1876, 1508, 1908, Martin Hansen Nielsen, 3½, søn af gaardejer Christian Nielsen, i Brandsby
1876, 2108, 2608, Rasmus Jørgensen Christiansen, enkemand og aftægtsmand, 72, i Kjædeby
1876, 1509, 1909, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Hansen, i Brandsby
1876, 0410, 1010, Jørgen Daniel Clausen, gift husmand, 76, i Brohavestedet
1876, 3010, 0411, Anders Jørgensen Andersen, 2, søn af gaardmand Jens Andersen, i Hesselbjerg
1876, 3011, 0312, Hans Nielsen Larsen, gift snedker, 35½, i Brandsby (Hverken)
1876, 1512, 2212, Hans Christensen, gift aftægtsmand, 77, ved Haugbølle
1876, 2112, 2712, Rasmus Hansen, 4 maaneder, søn af gaardmand Christen Hansen, paa Hesselbjerg Mark
1877, 0401, 0701, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Johan Madsen Jørgensen Pihl, i Humble
1877, 0802, 1402, Mads Hansen Larsen, ½, søn af ugift Inger Christine Larsen, ved Haugbølle
1877, 1302, 1902, Carl Anton Rasmussen, 1, søn af husmand Rasmus Mortensen, paa Bogø
1877, 2802, 0503, Hans Mikkelsen Christensen, gift husfæster, 24, ved Helsned
1877, 2203, 2803, Rasmus Jensen, gift tømmermand, 35½, i Haugbølle Skovhaver
1877, 0905, 1505, Hans Jørgen Larsen, 15 og 3 maaneder, tjenende Johan Pihls enke, paa Helsned Mark
1877, 0906, 1606, Christian Ipsen (trilling), 13 dage, søn af ugift Jensine Sørensen, i Brandsby
1877, 1106, 1506, Mads Christensen Krøyer, gift smed, 56½, i Haugbølle
1877, 1106, 1606, Søren Ipsen (trilling), 2 uger, søn af ugift Jensine Sørensen, i Brandsby
1877, 1206, 1506, Ubekjendt mandsperson, sandsynlig mellem 30 og 40 aar, opdreven ved Ristinge Hole
1877, 0907, 1407, Hans Jakob Nielsen, 1 og 9 maaneder, søn af husmand Hans Nielsen, ved Vestergaards Mose
1877, 1207, 1707, Christen Nielsen Christensen (Stenze), gift aftægtsmand, 69 og 3 maaneder, i Helsned Møllevænge
1877, 0909, 1109, Ubekjendt mandsperson, sandsynlig alder mellem 25 og 40 aar, opdreven ved Hesselbjerg Strand
1877, 2009, 2709, Rasmus Hansen, enkemand og aftægtsmand, 73½, i Ristinge By
1877 ,2209, 2809, Jens Madsen Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 74½, i Humble, Kappelbjerg
1877, 0210, 0810, Niels Hansen, gift huusmand, 61½, i Haugbølle Skovhaver
1877, 1110, 1610, Frands Christian Rasmussen, gift stenhugger, 71 og 9 maaneder, i Humble Kohave
1877, 0411, 1011, Dødfødt dreng, søn af ugift Martine Claudine Christiansen, paa Hesselbjerg Mark
1877, 2612, 3012, Jens Jensen Mortensen, 3 maaneder, søn af husmand Morten Peder Mortensen, i Ristinge
1878, 1201, 1801, Niels Mikkelsen Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 71 og 3 maaneder, i Ristinge By
1878, 1701, 2401, Johan Olsen, gift skrædder, 64, i Ristinge By
1878, 1701, 2401, Hans Christoffer Nielsen, enkemand og indsidder, 78, i Humble
1878, 1102, 1602, Hans Jensen, gift arvefæstehusmand, 50, paa Humble Mark
1878, 0104, 0704, Peter Thorvald Clausen, 3 uger, søn af gaardmand Hans Madsen Clausen, i Humble
1878, 1304, 1804, Niels Jensen, gift husmand, 61, i Hesselbjerg By
1878, 1804, 2504, Frederik Christian Drost Larsen, 1½, søn af boelsmand Christen Larsen, ved Hesselbjerg
1878, 3004, 0605, Peter Hansen, gift gaardejer,52, i Tryggeløv, Rolighed
1878, 1108, 1508, Niels Nielsen, gift husmand, 78, i Kjædeby
1878, 2509, 0110, Hans Rubek Mikkelsen, gift boelsmand, 69, i Humble Kohave
1878, 0210, 0810, Hans Christensen Hansen, 7 maaneder, søn af fraskilt kone Ane Marie Christiansen, paa Humble Fattiggaard
1878, 3110, 0511, Morten Hansen, gift aftægtsmand, 74, i Kjædeby
1878, 0311, 0911, Rasmus Madsen Mortensen, ugift husejer, 44, i Humble
1878, 0411, 0911, Hans Christian Hansen, 8 uger, søn af indsidder Lars Peder Hansen
1878, 2411, 2911, Theodor Rasmi Nielsen, 6 uger, søn af husmand og slagter Peter Nielsen, Brandsby
1878, 0912, 1512, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Christen Larsen, af Hesselbjerg Mark
1878, 1412, 2012, Hans Jensen, gift gaardmand, 63, af Bogetofte, Humble
1879, 0701, 1401, Rasmus Christensen, gift husmand og tømrer, 58, Hesselbjerg
1879, 2503, 3003, Dødfødt dreng, søn af ugifte Rasmine Godine Rasmussen, Humble Aalemose
1879, 0704, 1204, Frederik Nielsen, 2, søn af husmand Hans Nielsen, ved Haugbølle Mose
1879, 1904, 2404, Niels Madsen Pedersen, enkemand og fattiglem, 85, paa Blandebjerg Fattiggaard
1879, 0405, 1005, Dreng, døde strax, søn af ugift Severine Rasmine Madsen, Kjædeby
1879, 0606, 1306, Hans Jørgensen, gift boelsmand, 82, Ristinge
1879, 1906, 2406, Jørgen Larsen, gift indsidder, 68, i Humble
1879, 2807, 0208, Niels Hansen, gift aftægtsmand, 65½, Humble
1879, 1508, 2108, Christen Steffensen, gift husmand, 64½, i Haugbølle
1879, 0709, 1309, Anders Hansen, gift husmand, 61, i Kjædeby
1879, 0910, 1410, Laurits Christian Pedersen, 2, søn af husmand Niels Pedersen, Haugbølle Brohave
1879, 0311, 0811, Mads Jakob Lassen, 5, søn af husmand Jørgen Lassen, Humble Halliggade
1879, 0511, 0911, Jens Hansen Mortensen, ½, søn af husmand Morten Pedersen Mortensen, Ristinge
1879, 0911, 1411, Anders Madsen, enkemand og fattiglem, 36, paa Blandebjerg
1879, 0912, 1512, Christen Rasmussen (Kasse), enkemand og aftægtsmand, 79, Humble
1879, 1212, 1912, Jens Christensen (Eriksen), gift husmand, 76, Haugbølle
1880, 1301, 1701, Christian Hansen Eriksen, 4½, søn af husmand Hans Christian Eriksen, Brandsby
1880, 1601, 2101, Alfred Rasmi Nielsen, 3 maaneder, søn af husmand og slagter Peder Nielsen, Brandsby
1880, 0203, 1003, Hans Gotfredsen, gift indsidder og træarbejder, 65, Haugbølle Skovhave
1880, 0705, 1305, Hans Christian Hansen, 6, søn af fæstehusmand Jørgen Hansen, Haugbølle
1880, 1705, 2205, Frits Christian Rasmussen, 5 maaneder, søn af Hedevig Margrethe Jørgensen
1880, 2705, 0106, Christen Pedersen Madsen, 1, søn af husmand Christen Pedersen Madsen (Bruus), af Helsned
1880, 0706, 1306, Christen Larsen, enkemand og husmand, 73, af Haugbølle
1880, 1006, 1606, Peder Christensen, ungkarl, 22½, hjemme hos forældrene husmand Christen Jakobsen Rasmussen, i Humble
1880, 1406, 1906, Mads Hansen Jørgensen, 7, søn af tjenestepige Rasmine Sørensen, hos propr. Mogensen, i Humble. I pleje hos husmand Christen Nielsen Godfredsen (Eggert)
1880, 2106, 2606, Rasmus Peter Larsen Rasmussen, 4 og 3 maaneder, søn af husmand Rasmus Larsen Rasmussen, Kjædeby Haes
1880, 0907, 1607, Anders Rasmus Jørgensen, gift indsidder, 63, Taalmodighedsgaard, Brandsby
1880, 1207, 1607, Lars Pedersen, gift husmand, 59, Kjædeby Haver
1880, 1507, 1807, Dødfødt dreng, søn af ugift Ane Kathrine Hansine Jakobsen, Kjædeby Haver
1880, 0209, 0809, Hans Madsen, gift gaardmand, 61½, i Brandsby
1881, 2201, 2801, Anton Hansen, 8 dage, søn af husmand Martin Hansen, af Kjædeby
1881, 2501, 0102, Rasmus Andersen Madsen, gift husmand, 58, paa Ristinge
1881, 2801, 0302, Peter Thorvald Hansen, 4 maaneder, søn af husmand Anders Hansen, Helsned
1881, 0902, 1402, Laurits Madsen, 1 og 9 maaneder, søn af stenhugger Poul Madsen, Brandsby
1881, 1002, 1402, Udøbt dreng, 14 dage, søn af arbejdsmand Niels Christensen, Brandsby Mark
1881, 1302, 1902, Frederik Christian Drost Larsen, 1 og 4 maaneder, søn af gaardmand Christen Larsen, Hesselbjerg
1881, 0103, 0803, Mikkel Clausen, gift aftægtsmand og sergeant, 80½, Humble
1881, 1203, 1903, Anders Madsen Clausen, gift boelsmand, 68, Haugbølle Mark
1881, 2603, 0104, Hans Jensen Hansen, ugift fattiglem, 38½, paa Blandebjerg Fattiggaard
1881, 0604, 1304, Mads Christensen (Eriksen), gift gaardmand, 68, af Hesselbjerg
1881, 1505, 2005, Johan Madsen, gift aftægtsmand, 88, af Kjædeby Mark
1881, 1506, 2106, Rasmus Andersen Rasmussen, gift boelsmand, 60½, Hesselbjerg
1881, 3006, 0507, Rasmus Larsen, gift aftægtshusmand, 78, af Haugbølle Mark
1881, 2908, 0309, Christen Christensen, gift aftægtsmand, 67, af Haugbølle Mark
1881, 0410, 1010, Johan Iversen, gift møller, 67, Haugbølle Mølle
1881, 2910, 0611, Dødfødt dreng, søn af husmand Jakob Madsen Hansen, Ristinge
1881, 2011, 2611, Hans Madsen, gift saddelmager, 79, i Brandsby
1881, 0512, 1012, Jens Hansen, enkemand og fattiglem, 66, paa Blandebjerg Fattiggaard
1881, 2712, 03011882, Jens Andreasen, gift aftægtsmand, 79 og 9 maaneder, hos sønnen husmand Peter Rasmussen Jensen, Ristinge Hale
1882, 0201, 0901, Alfred Nielsen, 9 maaneder, søn af gaardmand Johan Nielsen, Humble
1882, 2901, 0402, Hans Clausen Hansen, 21½, Humble. Søn af afdøde gaardmand Hans Clausen Drost og enke Caroline Andersdatter
1882, 0602, 1302, Jens Andersen Eggert, gift gaardmand, 77, af Brandsby
1882, 1902, 2402, Anders Jørgensen Andersen, 5 uger, søn af gaardmand Jens Andersen, Henetbjeg
1882, 1003, 1603, Lars Hansen, enkemand og indsidder, 91 og 4 maaneder, Haugbølle
1882, 0204, 0804, Jens Christensen, gift indsidder og fattiglem, 73, Kjædeby
1882, 0605, 1205, Hans Andersen, enkemand og aftægtsmand, 72, i Humble
1882, 2906, 0307, Rasmus Johansen, gift husmand og væver, 41, af Helsned
1882, 1808, 2208, Lars Madsen Jensen, gift arbejder paa Vestergaard, 62, Haugbølle
1882, 2208, 2608, Rasmus Mikkelsen Rasmussen, gift husmand og vejmand, 50, Humble
1882, 1809, 2309, Lars Christian Mogensen, gift, fhv. smed, fisker og huusmand, 67, Kjædeby
1882, 1410, 1910, Hans Jørgen Olsen, ugift tjenestekarl, 22, af Haugbølle. Stedsøn af slagter Niels Hansen
1882, 1510, 2310, Hans Jakob Christensen, ugift gaardmand, 65½, Ristinge
1882, 0612, 1212, Hans Madsen Godfredsen, fraskilt fattiglem, 88, paa Blandebjerg Fattiggaard
1882, 2912, 05011883, Anders Hansen, enkemand og aftægtshusmand, 71, Hesselbjerg
1883, 1301, 2001, Jens Madsen Christiansen, gift husmand, 45, Helsned Mark
1883, 0403, 0903, Zarcharias Møller, enkemand og møller, 85, Skovgaards Mølle, Lindelse Sogn
1883, 1503, 2103, Hans Nielsen, gift husmand, 48, Humble (Paarø)
1883, 1903, 2603, Christian Lund Jørgensen, 2, søn af husmand Joh. Christoffer Jørgensen, Kjædeby Has
1883, 1704, 2304, Julius Rasmussen, 12 og 9 maaneder, søn af fattiggaardsbestyrer Hans Jakob Rasmussen, Blandebjerg Fattiggaard
1883, 2004, 2604, Niels Jørgensen, enkemand, tidligere arbejdsmand hos proprietær Bech og nu fattiglem, 78, paa Blandebjerg Fattiggaard
1883, 2704, 0305, Christen Johansen Christiansen, 14 dage, søn af ugift Kirstine Johansen, hos faderen gaardmand Johan Andersen, Haugbølle
1883, 2904, 0405, Peder Madsen Pedersen, 2 maaneder, søn af indsidder Hans Pedersen, Helsned
1883, 0805, 1205, Hans Jensen, gift indsidder og fattiglem, 61, Helsned
1883, 2605, 3105, Peder Madsen Hansen, 15, søn af gaardmand Rasmus Hansen, af Kjædeby
1883, 3105, 0306, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Peder Hansen, af Brandsby
1883, 3105, 0706, Jacob Møller, gift og ejer, 83, af Skovsgaard
1883, 2108, 2708, Rasmus Madsen, gift husmand, 37, af Humble
1883, 2708, 0309, Mads Hansen, gift gaardmand, 82, af Ristinge
1883, 1210, 1810, Mads Hansen Pedersen, ugift menig af 7’ Bataillons 1. Comp., 25
1883, 1810, 2310, Peder Mikkelsen, gift, fhv. skipper og husmand, 66, af Ristinge
1883, 3010, 0511, Hans Peter Malmstrøm, enkemand og sognepræst, 56, for Humble Menighed
1883, 2811, 0312, Rasmus Hansen Christensen, 1½, søn af indsidder Mads Christensen, Haugbølle
1883, 1312, 2012, Mads Rasmussen Madsen, enkemand og gaardejer, 71, paa Ristinge
1884, 1801, 2301, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Christen Andersen Madsen Skov, af Kjædeby Have
1884, 2001, 2601, Mads Hansen, gift indsidder, 67, i Kjædeby
1884, 2401, 2701, Hans Peder Pedersen, 2 uger, søn af Hansine Rasmine Katrine Pedersen, i Kjædeby
1884, 2602, 0303, Niels Bech, proprietær, 67 paa Frederiksberg
1884, 0304, 0904, Christian Mikkelsen, gift arbejdsmand, 46, Humble Fattighus Brandebjerg
1884, 0205, 0905, Niels Larsen, enkemand, 82, til huse hos svigersønnen husmand Hans Jakob Johansen, i Haugbølle
1884, 1405, 1905, Niels Christian Anton Hansen, gift høker, 25, i Haugbølle
1884, 0406, 0906, Georg Knudsen, 3, søn af gaardforvalter Niels Peder Knudsen, Kjædeby
1884, 1606, 2106, Niels Rasmussen, gift husmand, 59, i Hesselbjerg
1884, 0607, 1107, Christian Marius Christiansen, 7 uger, søn af ugift Hansine Martine Christiansen. I pleje hos Christen Pedersen i Haugbølle
1884, 0708, 1208, Hans Larsen Andersen, 4 maaneder, søn af gaardmand Jens Andersen, i Hesselbjerg
1884, 2908, 0409, Rasmus Nielsen, aftægtsmand, 66, hos sønnen boelsmand Niels Jeppesen Rasmussen, Haugbølle Mark
1884, 0412, 1112, Jørgen Knudsen, husmand og tømrer, 73, i Syrendahl ved Paaø
1884, 3112, 08011885, Mads Rasmussen (Bruun), gaardejer, 59, i Haugbølle
1885, 0801, 1501, Jørgen Rasmussen, gift husmand, 44, i Hesselbjerg
1885, 1701, 2301, Mads Pedersen, husmand og tømrer, 40, i Hesselbjerg
1885, 0702, 1402, Christian Ehrenreich Blandt, aftægtsmand, 78, i Kjædeby
1885, 1202, 1902, Sigismund Eduard Andreas Madsen, 5 uger, søn af snedker Julius Andersen Madsen, i Humble
1885, 1802, 2502, Niels Jeppesen Rasmussen, boelsmand, 34, paa Haugbølle Mark
1885, 0903, 1403, Otto Frederik Larsen, 1½, søn af sømand Søren Christian Larsen, paa Ristinge
1885, 1403, 2003, Anders Jakob Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 78, i Helsned
1885, 2804, 0205, Christen Hansen Pedersen, 9½, søn af gaardmand Martin Petersen og Hanne Katrine Hansen, af Kjædeby
1885, 2804, 0205, Hans Jørgen Sørensen, enkemand og aftægtsmand, 78, i Brandsby
1885, 1405, 1905, Anders Nielsen Jensen, 3 og 9 maaneder, søn af ugift kvinde Mathilde Augusta Jensen, paa Ristinge
1885, 2205, 2805, Alfred Rasmussen, 1 og 3 maaneder, søn af arbejdsmand Christen Madsen Rasmussen og Pedersine Christensen, i Haugbølle
1885, 2705, 0106, Niels Hansen Nielsen, 11, søn af husmand Hans Pedersen Nielsen og Johanne Nielsen, i Kjædeby
1885, 0907, 1407, Mads Hansen Jørgensen (Skov), aftægtsmand, 85, hos gaardmand Niels Skov, i Kjædeby Haver
1885, 1910, 2410, Lars Andersen, skipper, 69, paa Ristinge
1885, 1112, 1712, Anders Rasmussen Larsen, ungkarl, 60, opholdt sig hos broderen gaardmand Hans Larsen, Haugbølle
1885, 2112, 2612, Anton Jørgensen, 16 timer, søn af tjenestekarl Christian Rudolf Jørgensen og Hansine Anine Hansen, ved Harnbjerg, Humble
1886, 0401, 1101, Rasmus Pedersen, aftægtsmand, 78, paa Hesselbjerg Mark
1886, 1001, 1501, Mogens Drost Rasmussen, 10 og 9 maaneder, søn af ugift Maren Kirstine Hansen, i Helsned og ungkarl Rasmus Madsen Mogensen, hos stedfaderen Hans Madsen Pedersen
1886, 1903, 2603, Rasmus Nielsen, gaardmand, 56, i Humble
1886, 2103, 2703, Peder Rasmussen Jensen, fæsteboelsmand, 61, paa Ristinge Mark
1886, 1804, 2304, Lars Nielsen, aftægtsmand, 78, opholdt sig hos husmand og væver Hans Jørgensen, i Haugbølle Skovhaver
1886, 2904, 0205, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Christen Larsen Jensen, i Haugbølle
1886, 0106, 0506, Hans Peter Hansen, 9 og 9 maaneder, søn af gaardmand Hans Hansen, i Kjædeby
1886, 1106, 1606, Hans Christian Navne, gift husmand, 46, paa Haugbølle Mark
1886, 1306, 1706, Marius Frederik Vilhelm Hansen, 11, søn af husmand Hans Hansen, i Brandsby. I pleje hos boelsmand Johan Henriksen i Humble Rene
1886, 0807, 1607, Hans Nielsen, gift gaardmand, 74, i Hesselbjerg
1886, 1007, 1507, Johan Henriksen, boelsmand, 60, paa Humble Rene
1886, 2307, 2807, Dødfødt dreng, søn af skrædder Jørgen Nielsen Rasmussen, i Helsned Møllevænge
1886, 0608, 1208, Jørgen Larsen, aftægtsmand, 79, i Helsned
1886, 1310, 1910, Mads Madsen, husmand, 64, i Kjædeby
1886, 2711, 0312, Jens Dinesen, enkemand og skomager, 69, i Brandsby
1886, 0612, 1312, Niels Pedersen, husmand, 65, i Humble
1886, 2812, 03011887, Rasmus Hansen Rasmussen, 4½, søn af husmand Martin Rasmussen og Jørgine Rasmussen, i Hesselbjerg
1887, 1301, 1901, Christian Lorentsen, gift, husmand og tømrer, 83, i Haugbølle
1887, 1887, 2501, 0102, Hans Hansen, 3 dage, søn af smed Laurits Theodor Hansen og Mathilde Hansen, i Hesselbjerg
1887, 0102, 0902, Hans Jakobsen, aftægtsgaardmand, 74, i Humble
1887, 2302, Hans Christensen, fattiglem, 80
1887, 1203, 1803, Christian Christensen, 2½, søn af arbejdsmand Christen Christensen, i Hagenby
1887, 1203, 1903, Hans Mikkelsen, aftægtsmand, 68, paa Ristinge
1887, 1304, 1904, Christian Hansen, aftægtsmand, 91, i Kjædeby Has
1887, 1904, 2304, Mads Carstensen, husmand, 58, i Humble Kohave
1887, 2105, 2605, Hans Rasmus Christensen, 4, søn af ugift Caroline Christensen, i Brandsby Fattighus
1887, 3005, 0406, Jørgen Sørensen, indsidder, 57, ved Frederiksberg Mose
1887, 0506, 0806, Georg Hansen Sørensen, 3 maaneder, søn af gaardmand Erik Jensen Sørensen og Bodil Marie Clausen, af Helsned
1887, 1906, 2406, Christian Clausen, gaardmand, 83½, paa Ristinge
1887 ,107, 1407, Christian John Ingemandsen Madsen, 5, søn af ugift Marthe Christiane Madsen, af Kjædeby Haver. I pleje hos husmand Lars Hansen i Aalemose
1887, 0807, 1207, Niels Madsen Hansen, 5 timer, søn af gaardmand Hans Madsen Hansen, i Helsned
1887, 1507, 2007, Hans Rasmussen, gift aftægtsmand, 81, i Kjædeby
1887, 2607, 3007, Christen Jensen Rubæk, aftægtsmand, 80, i Kjædeby Haver
1887, 2308, 2708, Mads Jacob Mogensen, boelsmand, 49 og 9 maaneder, i Humble Hesselbjerg
1887, 2708, 0109, Hans Hansen, aftægtsmand, 79, i Haugbølle
1887, 0309, 0909, Hans Pejter Carstensen, indsidder, 79, i Kjædeby
1887, 0909, 1409, Hans Jørgensen, gaardmand, 80, i Kjædeby
1887, 1910, 2410, Peter Avgust Andersen, 11 uger, søn af husmand Peter Andersen (Kjær), i Kjædeby
1887, 2010, 2810, Hans Simonsen, ungkarl, 65, opholdt sig hos gaardmand Niels Madsen, i Hesselbjerg
1887, 2410, 2910, Jens Pedersen, husmand, 65, i Haugbølle
1887, 1411, 1911, Axel Pedersen, 14 dage, søn af ugift Antonie Camille Pedersen, af Haugbølle og ungkarl Johan Poulsen af Hennetved
1887, 2211, 2911, Markus Jørgensen, gaardmand, 63, i Hesselbjerg
1887, 1912, 2712, Hans Andersen, møller, 68, i Hesselbjerg
1887, 2412, 3012, Hans Andersen, husmand og høker, 64, i Kjædeby
1888, 0201, 0701, Markus Wolder, kjøbmand, 53, i Humble
1888, 1701, 2501, Christoffer Hansen, aftægtsmand, 79, i Humble
1888, 0502, 1002, Thorvald Antonius Marius Sørensen, 1, søn af høker Rasmus Hansen Sørensen og Antonie Hansen, af Haugbølle
1888, 1004, 1604, William Rasmus Boesgaard Bernhard Hansen, 3½ maaned, søn af ugift Caroline Hansine Hansen, paa Hjortholm. I pleje i Hennetved
1888, 1504, 1804, Dreng, døde strax, søn af gaardmand Johan Madsen Jørgensen (Pihl) og Anne Kirstine Rasmussen, i Humble
1888, 2304, 2804, Peder Pedersen, 10 maaneder, søn af gaardbestyrer Jens Pedersen og Caroline Cecilie Rasmussen, af Kathrinebjerg
1888, 0105, 0605, Dreng, døde strax, søn af boelsmand Hans Hansen og Caroline Christine Christensen, af Kjædeby
1888, 1805, 2305, Peter Heinrik Koch, emailleur, 71, fra Frederiksværk
1888, 1306, 1906, Hans Larsen, gaardmand, 66, i Haugbølle
1888, 2806, 0407, Christian Valdemar Hansen, 5½, søn af skolelærer Hansen, i Hennetved Skole
1888, 0607, 1207, Niels Nielsen, gaardmand, 71, i Kjædeby Have
1888, 0708, 1108, Anton Hansen, 5 dage, søn af gaardmand Jens Jørgensen Hansen og Birthe Kirstine Marie Mogensen, paa Bogetofte
1888, 3008, 0509, Christian Pedersen, aftægtsmand, 67, paa Hesselbjerg Mark
1888, 0309, 0809, Rasmus Andersen Hansen, gaardmand, 45, i Hesselbjerg
1888, 0809, 1309, Mikkel Madsen, aftægtsmand, 81, i Kjædeby Haver
1888, 2209, 2709, Niels Hansen Guldborg, sognefoged, 71, i Humble
1888, 2509, 2909, Peder Hansen Pedersen, boelsmand, 57, i Brandsby
1888 ,1910, 2210, Dødfødt dreng, søn af avlskarl Niels Madsen Sørensen og Anne Hansen, ved Frederiksberg
1888, 2010, 2610, Lars Larsen, husmand, 66, i Brandsby
1888, 3010, 0611, Rasmus Hansen Bay, fhv. gaardmand, 71, i Haugbølle Skovhaven
1888, 1111, 1711, Jens Nielsen Hansen, musiker, 33½, opholdt sig hos faderen husmand Hans Nielsen, i Haugbølle
1888, 3011, 0612, Carl Frederik Ahlefeldt Laurvig, greve og ejer, 66, af Carlseje i Haugbølle
1889, 1702, 2302, Jens Madsen, fhv. gaardmand, 81, i Brandsby
1889, 1303, 2003, Niels Mikkel Rasmussen, aftægtsmand, 76, paa Ristinge Hale
1889, 0704, 1304, Ole Mortensen Rasmussen, husmand, 57, i Hesselbjerg
1889, 1204, 1704, Anders Hansen, husmand og sømand,58, i Aalemose
1889, 2404, 2804, Dødfødt dreng, søn af landpost Hans Madsen Larsen og Lavra Margrethe Hansen, i Humble
1889, 2904, 0305, Hans Christian Hansen, tømrer, 56, i Kjædeby
1889, 0905, 1205, Udøbt dreng, 1 døgn, søn af husmand Mads Frederiksen og Ane Marie Hansen, af Brandsby
1889, 1605, 2205, Jørgen Hansen (Tambo), almisselem, 81½, paa Fattiggaarden ved Blandebjerg
1889, 3105, 0606, Peder Hansen, fhv. gaardejer, 73, af Tjørnebjerggaard i Kjædeby Haver
1889, 0206, 0706, Rasmus Peder Rasmussen, 6 uger, søn af gaardmand Hans Christian Rasmussen og Christiane Christensen, af Kjædeby Haver
1889, 0706, 1106, Johan Christian Hansen, fattiglem, 73½, i Brandsby Fattighus
1889, 2206, 2706, Rasmus Mikkelsen Hansen, fhv. husmand i Fuglsbølle, 85, tilhuse hos boelsmand Carl Rasmussen, i Humble Kohave
1889, 0207, 0607, Niels Peter Nielsen,42 og 9 maaneder, i Kjædeby Haver. Søn af afdøde gaardmand Niels Nielsen
1889, 0407, 0807, Christen Rasmussen, fattiglem, 80, i pleje hos væver Peder Andersen, i Aalemose
1889, 0407, 0807, Peder Christian Dinesen, 2½ maaned, søn af skomager Theodor Gotfred Dinesen og Ane Marie Nielsen, af Brandsby
1889, 1407, 1907, Hans Hansen, 3 uger, søn af ugift Caroline Hansine Hansen, i Brandsby
1889, 1407, 1707, Anders Hansen, husmand, 70, i Humble
1889, 2107, 2607, Peder Madsen, fhv. gaardmand, 90, i Helsned
1889, 2907, 0208, Rasmus Larsen Madsen, enkemand og fattiglem, 55, paa Blandebjerg Fattiggaard
1889, 0308, 0708, Vilhelm Rasmi Carlsen, 2½ maaned, søn af tømrer Frederik Christian Carlsen og Nielsine Christine Jensen, af Haugbølle
1889, 1708, 2308, Hans Valdemar Wolder, elev, 19, paa Grüners handelsakademi. Søn af afdøde kjøbmand Wolder, i Humble
1889, 0610, 1210, Rasmus Christensen, gift indsidder, 75, af Haugbølle
1889, 0211, 0711, Christian Larsen Jensen, gift fattiglem, 55, paa Blandebjerg Fattiggaard
1889, 2011, 2411, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Hansen Larsen og Hanne Christensen, paa Brandsby Mark
1889, 0412, 1012, Mads Mikkelsen Hansen, gift aftægtsmand, 83, i Kjædeby Haver
1889, 0912, 1612, Jørgen Lassen, gift husmand, 64, i Humble
1889, 2812, 01011890, Axel Amandus Rasmussen, 9 maaneder, søn af indsidder Frants Christian Rasmussen og Marie Sofie Thomsen, i Humble Kohave
1890, 2001, 2501, Peder Hansen Jakobsen, 2 1/4 maaned, søn af boelsmand Julius Nielsen Jakobsen, af Brandsby
1890, 0402, 1002, Udøbt dreng, 2 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Pedersen og Ane Kirstine Hansen, i Kjædeby
1890, 1102, 1802, Carl Hansen, saddelmager, 43, i Brandsby
1890, 2202, 2702, Hans Laurits Christian Larsen, 16, søn af afdøde husmand Lars Larsen, paa Brandsby Mark
1890, 0603, 1103, Herman Johnsen, 3 uger, søn af husmand Carl Johnsen, i Haugbølle Skovhaver
1890, 1203, 1803, Carl Bruus Christensen, 1, søn af tømrer og husmand Christen Madsen Sørensen og Caroline Andersen, af Brandsby
1890, 2503, 2903, Peder Jørgensen Christensen, husmand og væver, 33, i Kjædeby Has
1890, 3103, 0404, Emil Hansen Christensen, 5 dage, søn af lejehusmand Rasmus Mikkelsen Christensen og Mogensine Rasmine Mogensen, ved Frederiksberg Mose
1890, 1304, 1804, Hans Hansen, arbejdsmand, 49, i Humble
1890, 2304, 3004, Hans Gregersen, fhv. gaardmand, 80, i Hesselbjerg
1890, 2604, 0305, Niels Peder Madsen, gaardmand, 56, i Kjædeby Haver
1890, 0605, 1005, Hans Rasmussen Nissen, gaardmand, 67, paa Ristinge
1890, 1505, 2105, Christen Mikkelsen, husmand, 70, i Kjædeby Has
1890, 3005, 0406, Axel Johannes Christensen, 7 uger, søn af husmand Rasmus Frederik Christensen og Dorthea Marie Kirstine Jensen, af Haugbølle
1890, 0606, 1006, Lars Jørgensen, husmand, 58, i Aalemose
1890, 2707, 3107, Hans Jørgen Pedersen, 4, søn af plejefaderen arbejdsmand Rasmus Rasmussen og Caroline Jørgensen, paa Haugbølle Mark
1890, 2807, 0108, Hans Larsen Hansen,4, søn af husmand Hans Jakob Hansen og Maren Jensen, af Haugbølle
1890, 2408, 2808, Hans Rasmus Villiam Mouritzen, 4 maaneder, søn af hjulmand Lars Mouritzen og Maren Hansen, af Brandsby
1890, 0409, 1009, Lars Hansen, boelsmand, 83, paa Kjædeby Mark
1890, 2410, 3110, Hans Peder Pedersen, 1½, søn af gaardmand Jens Pedersen og Caroline Cecilie Rasmussen, af Kathrinebjerg
1890, 1711, 2111, Claus Frederik Dubelstejn, husmand, 64, paa Ristinge
1890, 2112, 2712, Niels Peder Jørgensen, indsidder, 26, paa Haugbølle Mark
1890, 2212, 2912, Rasmus Johansen, gaardmand, 54, i Kjædeby
1891, 0301, 0801, Iver Hansen, fattiglem, 53, paa Fattiggaarden
1891, 0202, 0502, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Mads Nielsen og Hanne Kathrine Rasmussen, af Helsned
1891, 2302, 2802, Peder Madsen Hansen, boelsmand, 51½, paa Kjædeby Mark
1891, 0403, 1003, Martin Frederiksen, husmand, 58, i Kjædeby Has
1891, 0205, 0605, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Madsen Hansen og Frederikke Rasmine Nielsen, af Helsned
1891, 1105, 1605, Oluf Laurits Rasmussen, 9, søn af gaardmand Rasmus Hansen Rasmussen, af Hesselbjerg
1891, 1105, 1505, Dødfødt dreng, søn af bolsmand Julius Nielsen Jakobsen og Hansine Pedersen, i Brandsby
1891, 1606, 2006, Hans Jørgen Hansen, gaardmand, 68, i Helsned
1891, 0107, 0607, Lars Mouritzen, 41, hjulmand, i Brandsby
1891, 1507, 1807, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jens Hansen Christensen Rubæk og Johanne Christine Jensen, af Haugbølle Mark
1891, 0108, 0508, Mathæus Frederik Vilhelm Knudsen, 3 og 9 maaneder, søn af husmand Hans Jørgen Knudsen, ved Handbjerge Mose, Haugbølle Mark
1891, 1808, 2208, Christoffer Hansen, aftægtsmand, 82, ved Haugbølle Mose
1891, 2708, 3008, Frederik Rikard Jørgensen, ½ dag, søn af ugift Ane Dorthea Christensen, i Kædeby
1891, 1309, 1709, Udøbt dreng, 1 time, søn af ugift Anine Karentine Jensen, af Haugbølle
1891, 0510, 0810, Dødfødt dreng, søn af bolsmand Rasmus Madsen og Marentine Pedersen, af Haugbølle
1891, 1810, 2110, Hans Hansen, tjenestekarl, 25, paa Ristinge
1891, 1312, 1812, Rasmus Hansen Rasmussen, 3½, søn af husmand Martin Rasmussen og Jørgine Rasmussen, af Hesselbjerg
1891, 1912, 2612, Ingvar Christensen, 7 dage, søn af husmand Mads Christensen og Hansine Christoffersen, af Haugbølle
1891, 2712, 04011892, Hjalmar Christensen, 14 dage, søn af husmand Mads Christensen og Hansine Christoffersen, af Haugbølle
1891, 2612, 02011892, Jens Pedersen, husmand, 50, i Kædeby Haver
1892, 1001, 1501, Hans Christian Mikkelsen, fhv. husmand og nu indsidder, 54, paa Helsned Mark
1870, 0402, 1102, Ane Kirstine Pedersen, enke, 58, i Helsned. Husmand Christen Mikkelsen
1870, 1202, 1902, Ane Kirstine Hansen, 9, datter af skrædder Hans Christian Mikkelsen, i Kjædeby
1870, 0503, 1203, Berthine Sophie Nielsen, 3 og 3 maaneder, datter af gaardbestyrer Niels Madsen, i Helsned
1870, 1504, 2004, Caroline Pedersen, 4 maaneder, datter af Rasmine Jørgensen, ved Haugbølle
1870, 1704, 2004, Ane Marie Pedersen, 12 dage, datter af Rasmine Christensen, ved Haugbølle
1870, 0405, 1005, Ane Hansdatter, enke og almisselem, 85, i Fattiggaarden ved Blandebjerg
1870, 1505, 2105, Marthe Hansen, ugift, 28 og 9 maaneder, ved Brandsby. Datter af afdøde Hans J. Stilund
1870, 1505, 1905, Dødfødt pige, datter af boelsmand Peder Madsen Hansen, i Kjædebye Haver
1870, 2205, 2605, Ane Marie Martine Christensen, 1 og 9 maaneder, datter af huusmand Christen Madsen, paa Brandsby Mark
1870, 0807, 1307, Marie Henriksen, ugift tjenestepige, 36 og 9 maaneder, i Hesselbjerg
1870, 0807, 1307, Ane Rasmussen, 11½, datter af huusmand Rasmus Hansen Rasmussen, i Humble
1870, 2509, 2909, Dødfødt pige, datter af indsidder Jacob Madsen Hansen, paa Resting
1870, 0210, 0810, Udøbt pige, 3 dage, datter af indsidder Hans Hansen, paa Pagøe
1870, 0210, 0810, Mette Kirstine Rasmusdatter, enke, 76 og 9 maaneder, i Kjædebye. Huusmand Anders Jensen Christensen
1870, 1710, 2210, Ane Nielsen, enke, 55½, i Kjædebye. Huusmand Christen Jeppesen Jørgensen
1870, 2610, 0211, Kirstine Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 71, i Helsned. Gaardmand Peder Hansen Navne
1870, 2211, 2911, Cille Jørgine Hansen, 31, i Kjædebye. Gaardmand Peder Hansen
1870, 2711, 0212, Hansine Jørgine Hansen, 9 maaneder, datter af huusmand Christen Hansen, i Hagenbye
1870, 0912, 1412, Hansine Rasmine Jensen, 7 dage, datter af boelsmand Anton Jensen, paa Brandsby Mark
1870, 0912 ,1512, Ane Johansdatter, ugift og forhen tjenestepige og huusholderske, 46 og 9 maaneder, i Hesselbjerg
1870, 2012, 2912, Hansine Nielsen, 7 uger, datter af ugift Johanne Kirstine Andersen, i Humble Fattighuus
1870, 3012, 04011871, Ane Cathrine Madsdatter, 74, paa Haugnølle Mark. Aftægtsmand Poul Johansen
1871, 1502, 2202, Margrethe Sophie Jensen, 62½, i Kjædebye. Huusmand Hans Pedersen Kruse
1871, 2403, 3103, Mette Margrethe Larsdatter, aftægtsenke, 79 og 3 maaneder, i Helsned. Gaardmand Henrik Thomsen
1871, 0604, 1204, Hanne Hansdatter, 75, i Haugbølle. Indsidder Lars Hansen
1871, 1606, 2206, Maren Sophie Larsdatter, ugift fruentimmer og almisselem, 74½, ved Harnbjergmose
1871, 2607, 0108, Johanne Margrethe Jørgensen, ugift, 33, opholdt sig hos moderen huusmand Jørgen Christensens enke, i Kjædebye
1871, 0308, 0808, Jensine Ane Kristine Hansen, 18, hos stedfaderen huusmand Niels Hansen, paa Helsned Mari
1871, 0908, 1408, Karen Gotfredsdatter, 68, i Hagenbye. Huusmand Niels Jørgensen Krag
1871, 2409, 2809, Ane Marie Rasmussen, ½, datter af afdøde Johanne Marie Jørgensen, i Kjædebye
1871, 2509, 3009, Jensine Jensen, 4, datter af gartner Hans Peder Jensen, paa Harnbjerg Mose
1871, 1910, 2410, Laurine Christensen, 43, paa Brandsbye Mark. Huusmand Lars Larsen
1871, 2811, 0412, Bodil Hansen, enke, 73, i Hagenbye. Huusmand Hans Jørgen Gotfredsen
1871, 0112, 0812, Christine Sørensen, 54, i Kjædebye. Huusmand Mads Madsen
1872, 0401, 1001, Ane Kirstine Marie Madsdatter, ugift indsidderske, i Ristinge Bye
1872, 0801, 1601, Caroline Adolphine Knudsen f. Andersen, 30, i Øster Kjædebye Skole. Skolelærer Johannes Enevold Knudsen
1872, 2302, 2802, Cathrine Marie Boesgaard f. Kibsgaard, enke, 86, opholdt sig paa Cathrinebjerg. Landmand Rasmus Boesgaard
1872, 2902, 0306, Hanne Christine Jensen, ugift, 22, i Haugbølle. Datter af huusmand Jens Christensens enke
1872, 3103, 0504, Ane Christensdatter, 78, paa Resting. Huusmand Rasmus Jensen
1872, 0804, 1304, Nikoline Larsen, 53, paa Kjædebye Have. Huusmand Rasmus Johansen
1872, 1704, 2404, Singer Cathrine Christiansen, enke og aftægtskone, 61, i Humble. Gaardmand Christen Rasmussen Pihl
1872, 1805, 2405, Maren Hansdatter, enke og almisselem, 85, paa Humble Fattiggaard. Hans Jensen
1872, 0506, 0906, Dødfødt pige, datter af boelsmand Rasmus Hansen, i Kjædeby
1872, 1106, 1706, Ane Marie Michelsdatter, 76, i Humble. Aftægtsmand Peder Jensen Hansen
1872, 2106, 2606, Ane Kirstine Christensdatter, 74, i Humble. Huuseier og væver Hans Jørgen Larsen
1872, 2406, 2906, Marie Kirstine Hansdatter, 58, Kjædebye Haver. Gaardmand Christen Jensen (Rudbek)
1872, 0707, 1107, Kirsten Rasmussen, enke og aftægtskone, 82, Kjædebye Haver. Skoemager Niels Hansen
1872, 0607, 0907, Else Margrethe Pedersen, enke, 65½, boede paa Blandebjerg. Muurmester Christen Larsen Hansen
1872, 1307, 1707, Caroline Kirstine Christensen, 4 maaneder, datter af gaardmand Peder Nielsen Christensen, i Helsned
1872, 2107, 2607, Ane Pedersen, aftægtskone, 87, i Brandsby. Huusmand Hans Johansen
1872, 0809, 1309, Mathine Jensine Christophersen, 31, ved Brandsby. Tømrer Christen Madsen Sørensen
1872, 1209, 1609, Johanne Madsine Christensen, 3 maaneder, datter af ugift Jensine Christine Christensen, ved Brandsby
1872, 2010, 2610, Maren Andersdatter, enke og aftægtskone, 94, i Hesselbjerg. Huusmand Hans Johan Jacobsen
1872, 0811, 1411, Marie Madsen, 4 uger, datter af ugift Sidsel Madsen, i Humble
1872, 1011, 1411, Birthe Sophie Frederiksen, 57 og 11 maaneder, i Humble. Indsidder Mads Christensen Brun
1872, 1711, 2311, Ane Marie Kirstine Christensen, 43, i Kjædebye. Indsidder Jens Jensen
1872, 2512, 3112, Marthe Sørensen, 51, i Kjædeby. Husmand Anders Hansen
1873, 0201, 0801, Caroline Jacobine Frederiksen, enke, 49 og 9 maaneder, tilhuse hos husmand Rasmus Sørensen, ved Vestergaards Mose. Leiehusmand Christen Pedersen Christensen af Hennetved
1873, 2701, 0102, Jensine Eriksen, 35 og 9 maaneder, i Humble. Gaardmand Rasmus Boesgaard Mogensen
1873, 0402, 1102, Dorthea Larsdatter, 59, ved Haugbølle. Gaardeier Hans Larsen
1873, 0902, 1502, Ane Cathrine Hansen, enke, 83, ved Vestergaards Skov. Skovfoged Hans Bendixen
1873, 2402, 0203, Julie Jensine Dinesen, 8 maaneder, datter af skomager Peder Christian Dinesen, ved Haugbølle
1873, 0903, 1503, Karen Jørgensen, 65, i Hesselbjerg. Gaardmand Christen Larsen
1873, 1903, 2603, Johanne Hansen, enke og aftægtskone,76 og 9 maaneder, i Kjædeby. Gaardmand Hans Nielsen Hansen (Svend)
1873, 1903, 2703, Zinge Hansdatter, enke og aftægtskone, 75 og 3 maaneder, i Helsned. Gaardmand Hans Rasmussen
1873, 2103, 2803, Pedersine Martine Mortensen, 7½, hos mormoderen husmand Kristen Hilleborgs enke, i Kjædeby. Datter af murer Morten Hansen Pedersen i Longelse
1873, 2903, 0604, Marie Rasmussen, 2, datter af skovfoged Hans Madsen Rasmussen, i Frederiksberg Skov
1873, 1604, 2204, Mathilde Jensine Rasmussen, 7, datter af husmand Hans Jacob Rasmussen, i Ristinge
1873, 2404, 3004, Henriette Marie Hansen, 2, datter af skrædder Hans Pedersen Hansen, paa Helsned Mark
1873, 2504, 0205, Hansine Elmine Larsen,2½, datter af pige Maren Kirstine hansen, for tiden tjenende i Hennetved. Barnet var hos husmand Hans Thomsens enke i Kjædeby
1873, 2704, 0305, Kirstine Kristensen, 79, i Humble. Aftægtshusmand Kristen Rasmussen
1873, 2704, 0505, Marthe Dorthea Nielsen (tvilling), 1 og 9 maaneder, datter af gaardmand Niels Peder Madsen, i Kjædeby Haver
1873, 3004, 0505, Ane Kathrine Nielsen (tvilling), 1 og 9 maaneder, datter af gaardmand Niels Peder Madsen, i Kjædeby Haver
1873, 0305, 1005, Ane Marie Mogensen Rasmussen, 9 maaneder, datter af ugift pige Maren Kirstine Hansen, opholdende sig i Helsned
1873, 0305, 0905, Karoline Johansen, 1 og 3 maaneder, datter af husmand Johan Madsen Rasmussen, i Kjædeby Has
1873, 1105, 1705, Frederikke Johansen, 6, datter af husmand Johan Madsen Rasmussen, i Kjædeby Has
1873, 1205, 1605, Karoline Nielsine Kristensen, 3 uger, datter af ugift Marthe Jønsdatter, i Humble
1873, 2105, 2805, Marie Pedersen, enke, 69, af Helsned. Husmand Christian Jørgensen
1873, 0906, 1406, Johanne Hansdatter, enke, 71, Kjædeby Mark ved Aalemose. Husmand Peder Jensen
1873, 1206, 1806, Mette Andersen, enke, 82 og 9 maaneder, i Ristinge. Gaardmand Mads Christensen
1873, 2006, 2506, Dorthe Carstensen, enke, 74½, er tilhuse hos husmand Hans Nielsen, paa Paaø. Arbejdsmand Hans Christensen paa Paaø
1873, 2407, 2707, Mette Marie Jensen, enke, 52, i Aalemose. Indsidder Lars Pedersen
1873, 3107, 0408, Udøbt pige, 10 dage, datter af indsidder Niels Christensen, paa Haugbølle Mark
1873, 1008, 1508, Maren Jørgensdatter, ugift almisselem, 77, i Humble Fattiggaard
1873, 2008, 2508, Johanne Hansen, 65, i Helsned. Husmand Jørgen Larsen (Borre)
1873, 1509, 2109, Dødfødt pige, datter af ugift Mathine Claudine Christiansen, paa Hesselbjerg Mark
1873, 2111, 2811, Hansine Kirstine Johansen, 3 maaneder, datter af ugift Caroline Hansen, i Kjædeby
1873, 2711, 0412, Rasmine Madsen, 5 maaneder, datter af husmand Mads Frederiksen, i Kjædeby
1874, 2801, 0102, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Thomsen Hansen, paa Helsned Mark
1874, 0802, 1302, Anne Andersen, ugift almisselem, 74, paa Fattiggaarden
1874, 0304, 1104, Anne Hansdatter, enke, 73, i Kjædeby. Gaardmand Peder Christensen (Klinte)
1874, 2304, 3004, Gundhild Mikkelsen f. Goth, enke, 76, paa Cathrine bjerg. Gaardejer Rasmus Mikkelsen
1874, 1005, 1605, Birgitte Thomasdatter, 68½, i Haugbølle. Skrædder Lars Godfredsen
1874, 1305, 2005, Marie Kirstine Abelone Salome Wolder f. Andersen, 37, I Humble. Kjøbmand Markus Wolder
1874, 2005, 2505, Marthe Kirstine Thomsen, tjenestepige I Humble, 24, hos morfaderen i Helsned
1874, 2005, 2505, Marie Hansen, ½, datter af ugift Christine Hansen, i Aalemose
1874, 0506, 1106, Hanne Sørensen, 62, i Ristinge. Aftægtsmand Niels Jørgensen
1874, 0107, 0607, Anne Eline Andersen, 52, i Aalemose. Husmand Johan Madsen Pedersen
1874, 2308, 2908, Marthe Kirstine Christensen, ugift, 33, plejedatter af gaardmand Hans Pedersens enke, i Brandsby
1874, 0810, 1410, Karen Gotfredsen, 69, i Humble. Skomager Hans Andersen
1874, 2011, 2611, Karen Hansdatter, 77½, i Humble. Husmand Niels Larsen
1874, 2712, 02011875, Maren Christensdatter, 68 og 9 maaneder, i Humble Kohave. Aftægtsgaardmand Anders Jakob Jørgensen
1874, 2812, 04011875, Petronelle Henriksen, 58, i Brandsby. Selvejer Bendix Madsen Guldborg
1875, 0201, 0801, Marie Magdalene Møller f. Olsen, enke, 69, boende hos svigersønnen mejeriforpagter Nielsen, Frederiksholm. Kleinsmedmester Møller i Nykjøbing paa Sjælland
1875, 1401, 1701, Jensine Nielsen, 13½, datter af husmand Peder Nielsen, paa Brandsby Mark
1875, 1802, 2402, Ane Clausdatter, enke og aftægtskone, 78, i Kjædeby. Gaardmand Lars Andersen
1875, 2202, 2702, Jensine Laurine Jensen, 35, Brandtofte. Husmand Peder Nielsen
1875, 2402, 2802, Rasmine Hansen, 10 dage, datter af husmand Christen Hansen, i Hverken
1875, 0903, 1403, Caroline Nielsen, ugift fruentimmer og indsidderske, 44, i Hesselbjerg
1875, 1503, 1903, Karen Rasmusdatter, ugift almisselem, 67, paa Fattiggaarden
1875, 2803, 0304, Anne Christiansdatter, enke, 77 og 11 maaneder, boede i Hagenby. Skovfoged Mikkel Pedersen i Frederiksberg Skov
1875, 0305, 0805, Caroline Rasmussen, 14 og 9 maaneder, datter af væver Rasmus Andersen Madsen, paa Ristinge
1875, 0305, 0905, Ane Katrine Rasmussen, 59, ved Vuttermosen. Husmand Niels Hansen Madsen
1875, 2009, 2509, Ane Rasmussen, 62, af Hesselbjerg. Aftægtsmand Hans Mogensen
1875, 1511, 2011, Hansine Pedersen, 4 maaneder, datter ugift Marthe Hansen, i Kjædeby
1875, 1612, 2412, Birgithe Pedersen, 46, ved Humble. Gaardmand Johan Christoffer Nielsen
1875, 2112, 2612, Edel Thora Madsen, 3½ maaned, datter af husmand Christen Pedersen Madsen, i Helsned
1876, 0901, 1401, Christine Johansen, 1, datter af ugift Johanne Margrethe Johansen, i Haugbølle
1876, 1201, 1901, Anne Pedersdatter, enke, 78, i Kjædeby. Aftægtsmand Rasmus Pedersen
1876, 1501, 2101, Ellen Marie Mogensen f. Hansdatter, 67, af Kjædeby. Smed Lars Christian Mogensen
1876, 1701, 2401, Maren Christensdatter, 50, i Ristinge. Gaarbestyrer Hans Larsen Madsen
1876, 2401, 2801, Jensine Maren Kirstine Sørensen, 4 uger, datter af gaardbestyrer Erik Jensen Sørensen, i Lundsgaard ved Helsned
1876, 0302, 1002, Mathilde Jensine Rasmussen, 1, datter af husmand Hans Jakob Rasmussen, paa Ristinge
1876, 1702, 2302, Ane Christensen, enke og fattiglem, 72, paa Humble Fattiggaard
1876, 1902, 2602, Marie Rosine Josephsen, 74 og 9 maaneder, i Helsned. Aftægtsmand Steffen Nielsen
1876, 1902, 2502, Hanne Hansdatter, enke, 82, i Hennetved, Lindelse Sogn. Gaardmand Christen Nielsen
1876, 0503, 1103, Caroline Petrine Madsen, ½, datter af tømmermand Mads Pedersen, i Hesselbjerg
1876, 0903, 1503, Christiane Antonie Christensen, 1½, datter af indsidder Christen Madsen Christensen, i Kjædeby
1876, 0903, 1503, Malvine Christine Olsen, 14½, datter af skrædder Johan Olsen, paa Ristinge
1876, 1303, 1703, Anne Kirstine Hansen, ugift fruentimmer,52½, paa Humble Fattiggaard
1876, 2103, 2703, Annine Jakobine Jakobsen, 2½, datter af husmand Christen Rasmussen Jakobsen, i Humble
1876, 2103, 2703, Karen Hansdatter, 50, i Haugbølle. Husmand Hans Jakob Johansen
1876, 2404, 3004, Udøbt pige, 5 uger, datter af ugift Hanne Madsen, i Kjædeby
1876, 2205, 2705, Hansine Elmine Laurentine Christine Christensen, 1 og 2 maaneder, datter af ugift Nielsine Hansen, i Kjædeby
1876, 1006, 1506, Udøbt pige, 5 minutter, datter af gaardmand Peder Nielsen Christensen, i Helsned
1876, 1906, 2306, Hanne Christine Clausen, 35, i Helsned. Gaardmand Peder Nielsen Christensen
1876, 2307, 2807, Alma Mathilde Jørgensen, 11 maaneder, datter af husmand Johan Christoffer Jørgensen, i Kjædeby Have
1876, 2009, 2509, Martha Larsen, 27, paa Brandsby Mark. Murmester Rasmus Hansen
1876, 0510, 1010, Hanne Christensen, 4 maaneder, datter af gaardmand Peder Nielsen Christensen, i Helsned
1876, 1310, 1910, Anne Margrethe Nielsen, 53½, i Humble. Husmand Rasmus Mikkelsen Rasmussen. I kirkebogen kaldet Margrethe Nielsdatter
1876, 1910, 2610, Maren Rasmussen, enke, 43, i Humble. Husmand Rasmus Hansen Rasmussen
1876, 0211, 1011, Maren Hansdatter, 60, paa Ristinge Hale. Boelsmand Niels Mikkel Rasmussen
1876, 2012, 2812, Maren Nissen f. Hansen, enke, 68, i Ristinge By. Færgemand Rasmus Nissen
1877, 2903, 0404, Maren Godfredsen, enke og aftægtsenke, 90, i Haugbølle. Husmand Christen Olsen
1877, 0304, 0704, Maren Pedersdatter, 60 og 9 maaneder, i Kjædeby. Aftægtsmand Hans Jørgen Heined Larsen
1877, 2104, 2704, Maren Rasmusdatter, enke, 88½, boede i Kjædeby. Husmand Jørgen Mikkelsen
1877, 1405, 1905, Karen Pedersdatter, enke og aftægtskone, 87½, paa Vogebjerggaard. Gaardmand Peder Andersen
1877, 1705, 2305, Marthe Kirstine Jensen, 6, datter af husmand Jens Andersen, i Hesselbjerg
1877, 2106, 2606, Ellen Kirstine Sørensen, 56, i Helsned. Husmand Claus Thomsen
1877, 2406, 2906, Marthe Kirstine Jensen, 45, i Kjædeby. Smed Christian Larsen
1877, 1306, 1606, Inger Marie Ipsen, 2 uger, datter af ugift Jensine Sørensen, i Brandsby
1877, 3008, 0409, Sine Larsen, 31, i Kjædeby. Husmand Hans Henrik Jørgensen
1877, 3008, 0409, Sinde Christine Jakobsen, 6 og 9 maaneder, datter af husmand Christen Rasmussen Jakobsen, i Humble
1877, 0610, 1110, Nicoline Christine Mikkelsen, tjenestepige, 17½, i Haugbølle, hos forældrene i Haugbølle
1877, 1411, 1811, Marie Nielsdatter, enke, 72 og 9 maaneder, hos sønnen i Ristinge. Husmand Hans Hansen i Kjædeby
1877, 2012, 2712, Maren Jørgensdatter, 76, i Brandsby. Husmand Hans Madsen Rasmussen
1878, 0601, 1301, Caroline Christine Larsen, 4 maaneder, datter af Anne Marie Larsen, besøg hos husmand Hans Hansen, i Brandsby
1878, 2701, 0202, Rasmine Christensen, ugift, 20, i Ristinge By. Datter af gaardmand Christen Pedersens enke
1878, 3101, 0702, Karen Hansdatter, enke og almisselem, 78½, i Hesselbjerg. Indsidder Jens Josefsen
1878, 1403, 2003, Benedicte Jørgensen, ugift, 29½, i Risting. Datter af indsidder Jørgen Clausen
1878, 1603, 2303, Ane Katrine Jensen, 51, i Kjædeby Haver. Husmand Hans Christoffer Jensen
1878, 2003, 2803, Karen Madsdatter, gaardmandsenke og aftægtskone, 91, i Helsned
1878, 2403, 2803, Dødfødt pige, datter af husmand Jakob Madsen Hansen, i Ristinge
1878, 2703, 0304, Hansine Marthe Kirstine Hansen, 5 uger, datter af Marthe Hansen, i Kjædeby
1878, 1006, 1506, Marthe Madsen, enke, 64 og 9 maaneder, i Humble. Gaardmand Claus Hansen
1878, 2406, 2806, Hanne Jensen, enke, 85, tilhuse hos husmand Jørgen Pedersen, i Haugbølle Skovhave. Væver Roen i Svendborg
1878, 1109, 1509, Dødfødt pige, datter af husmand Lars Jensen, i Haugbølle
1878, 0410, 1010, Ane Marie Madsen, 52, i Hesselbjerg. Indsidder Jens Hansen
1878, 0910, 1310, Rasmine Søverine Hansen, 1 og 4 maaneder, datter af ugift Johanne Hansen. I pleje hos smed Hans Larsens enke i Hesselbjerg
1878, 2512, 01011879, Caroline Pedersen, 7 uger, datter af ugift Martha Rasmussen, af Ristinge
1879, 0401, 0901, Dødfødt pige, datter af boelsmand Peder Madsen Hansen, Kjædeby
1879, 1101, 1801, Johanne Margrethe Elisabeth Grube, enke, 87, af Ristinge. Sømand Christen Pedersen Nørre
1879, 1201, 1801, Dorthea Kristine Hansen, 9, datter af bødker Henrik Hansen, i Helsned
1879, 2802, 0703, Maren Larsdatter, enke, 75, af Hesselbjerg. Gaardmand Anders Jørgensen
1879, 0504, 1104, Karen Hansen, enke, 65, Kjædeby. Husmand Rasmus Henriksen Jensen
1879, 0604, 1204, Maren Hansdatter, 68, af Helsned. Gaardmand Peder Madsen
1879, 1704, 2104, Marie Kirstine Olsen, 8, datter af husmand Rasmus Olsen, af Haugbølle
1879, 1904, 2604, Johanne Marie Pedersen, 18½, datter af skrædder Christian Petersen, Humble Halliggaard
1879, 2604, 0205, Caroline Rasmussen, gift, 44, i Humble. Husmand Jørgen Clausen (By)
1879, 0905, 1305, Rasmine Gothine Rasmussen, ugift tjenestepige, 25, hos Jørgen Pedersen, i Humble Aalemose
1879, 1707, 2107, Caroline Ane Christine Jørgensen, 5 og 9 maaneder, datter af husmand Hans Henrik Jørgensen
1879, 2207, 2707, Marie Cecilie Madsen, 4½, datter af gaardmand Jørgen Madsen, i Hesselbjerg
1879, 2407, 2907, Petra Mathilde Hansen, 5½, datter af skrædder Hans Jakob Christensen, Hagenby
1879, 3007, 0508, Christine Christensen, 50½, af Helsned. Gaardmand Hans Jørgen Hansen
1879, 0308, 0708, Barbarabine Caroline Christensen, 30, af Hesselbjerg. Gaardmand Rasmus Hansen
1879, 0108, 0508, Ane Dorthea Larsen, fattiglem, 36, Blandebjerg Fattiggaard. Fhv. indsidder Anders Madsen
1879, 2908, 0309, Dødfødt pige, datter af husmand Jakob Madsen Hansen, af Ristinge
1879, 0810, 1410, Inger Jørgine Petersen, 8 dage, datter af ugift Martine Jensine Petersen, af Frederiksberg, Brandsby
1879, 2610, 0111, Ane Hansdatter, enke, 77, af Helsned. Gaardmand Joh. Christensen Pihl
1879, 0112, 0512, Andeline Marentine Pihl Christensen, 2, datter af indsidder Arent Pihl Christensen, Humble
1879, 2312, 3012, Dorothea Marie Mortensen, 5, datter af husmand Peder Mortensen, Rene
1879, 2812, 02011880, Anine Kirstine Eriksen, 7, datter af husmand Hans Christian Eriksen, Brandsby
1880, 1101, 1601, Anna Kathrine Johansen, 1 og 9 maaneder, hos bedstefaderen husmand Peder Hansen (Bendix), i Kjædeby. Datter af Hansine Rasmine Cathrine Petersen (datter af husmand Peder Hansen (Bendix)
1880, 1401, 2001, Maren Hansdatter, ugift fattiglem, 80, Brandsby Fattiggaard
1880, 1701, 2301, Hanne Marie Kristine Rasmussen, 2, datter af arbejdsmand Hans Rasmussen, i Rudkjøbing. Hos faderens moder fraskilt kone Hanne Madsdatter (fra husmand Rasm. Hansen paa Kjædeby Has), af Kjædeby. Afdøde moder boede i Vindeby i Lindelse
1880, 2301, 3001, Kirsten Hansdatter, 76, Kjædeby Bedehave. Husmand Mikkel Hansen
1880, 2901, 0402, Birgithe Sophie Madsen (tvilling), 9 maaneder, datter af ugift Caroline Christensen, Brandsby Kommunehus
1880, 0602, 1302, Sine Christine Nissen, 46 og 3 maaneder, af Ristinge. Kjøbmand Jørgen Mortensen
1880, 1002, 1702, Ane Pedersdatter, enke, 88, hos svigersøn tømrer Hans Christian Hansen, Kjædeby. Husmand Christen Madsen
1880, 1202, 1802, Hanne Kirstine Jensen, 1½, datter af bolsmand Jens Andersen, Hesselbjerg
1880, 2602, 0303, Hansine Claudine Hansen, 1, datter af arbejdsmand Christen Hansen, Hesselbjerg
1880, 1403, 2003, Stine Christensen, ugift, 25, af Haugbølle. Datter af gaardmand Christen Jensen Rubek
1880, 1503, 2103, Jensine Christine Madsen, 11 maaneder, datter af ugift Caroline Christensen, Brandsby Communebolig
1880, 1503, 2003, Ane Dorthea Hendriksen, 70, Hesselbjerg. Bolsmand Rasmus Rasmussen
1880, 2103, 2603, Marthe Hansine Jensen, 5 og 9 maaneder, datter af Caroline Jensen (nu gift med husmand Hans Jørgen Jørgensen), Haugbølle
1880, 0404, 1004, Maren Rasmussen, enke, 64 og 9 maaneder, hos sønnen bolsmand Frederik Jacobsen, Humble Kohave. Fhv. husfæster Hans Rudbek Mikkelsen i Kjædeby Bedehaver
1880, 0404, 1004, Maren Goth Mogensen, enke, 76, i Humble. Skolelærer Hans Knudsen
1880, 0604, 1004, Laura Christiane Pedersen, 3 maaneder, datter af hjulmand Niels Pedersen, Haugbølle Brohaver
1880, 2904, 0405, Christine Frederikke Mogensen f. Goth, enke, 97 og 3 maaneder, Humble. Lieut. og procurator Mogensen
1880, 0405, 1005, Ane Christensdatter, enke og aftægtskone, 69 og 4 maaneder, Helsned. Bødker Hans Henrik Hansen
1880, 2005, 2605, Ane Marie Christensen, aftægtsenke, 74, hos svigersøn husmand Johannes Larsen. Husmand Niels Madsen, Helsned
1880, 1106, 1606, Karentine Claudine Andersen, 1 og 9 maaneder, datter af gaardmand Jens Andersen, Hesselbjerg
1880, 1706, 2206, Kirsten Larsdatter, enke, 67, Hesselager. Smed Hans Larsen Carstensen
1880, 2606, 0107, Ane Marie Pedersen, 52, paa Brandsby Kommunehus. Indsidder Mads Nielsen (Botter)
1880, 2507, 2907, Grethe Hansdatter, 60 og 9 maaneder, af Haugbølle. Slagter Rasmus Nielsen
1880, 0110, 0510, Sinde Christine Jørgensen, 12½, datter af indsidder Jørgen Sørensen (Vintapper) Magermose, i Brandsby
1880, 1210, 1610, Dødfødt pige, datter af bolsmand Peter Hansen Christensen, Ristinge Hale
1880, 1510, 2110, Udøbt pige, 12 dage, datter af ugift Marie Mathilde Rasmussen, Bogø
1880, 1810, 2210, Ane Sofie Jensen, enke, 72½, Haugbølle. Husmand Jens Rasmussen
1880, 1810, 2510, Johanne Kathrine Rasmussen, 62, Kjædeby. Aftægtshusmand Christen Madsen (Vintapper)
1880, 2810, 0211, Ane Marie Rasmussen, ugift, 22, Hesselbjerg. Datter af bødker Rasmus Pedersen
1880, 0412, 0812, Rasmine Julie Johansen, 24, Brandsby. Arbejdsmand Johan Carl Christian Hansen
1880, 0212, 0812, Maren Pedersen, enke, 88, nu bor i Tryggeløv. Gaardmand Hans Pedersen af Brandsby
1881, 1001, 1501, Rasmine Julie Hansen, 6 uger, datter af indsidder Johan Christian Hansen, Brandsby. Hos faders forældre i Tryggeløv Øster…
1881, 1601, 2201, Ane Margrethe Christensen (kaldet Ane Carstens), 83, af Humble Kohave. Fattiglem Christen Christensen
1881, 2301, 2801, Ane Marie Kirstine Petersen, 6 uger, datter af ugift Laurine Pedersen, hos forældrene Peder Bendix i Kjædeby
1881, 3001, 0502, Sidsel Jensdatter, ugift fattiglem, 62, Humble Kohave
1881, 1502, 2102, Johanne Kirstine Nielsen, 37, Brandsby. Husmand og arbejdsmand Hans Hansen (Skaaning)
1881, 0703, 1403, Ellen Sophie Jakobsen, 61½, af Hesselbjerg. Gaardmand Marius Jørgensen
1881, 2203, 2603, Kirsten Frandsen, 44, af Aalemose. Husmand Peder Andersen
1881, 2403, 3003, Maren Kirstine Jørgensen, ugift, 34, Helsned. Datter af Jørgen Larsen (Borres)
1881, 1404, 2104, Marie Caroline Nielsen, 1 maaned, datter af husmand og væver Mads Nielsen, Humble
1881, 1504, 1804, Dødfødt pige, datter af skrædder Hans Jakob Christensen, Hagenby
1881, 1804, 2304, Jenny Petra Hansen, 1 maaned, datter af ugift Marie Sofie Hansen
1881, 2007, 2507, Pedersine Larsen, 35, Helsned. Gaardejer Erik Møller Johansen
1881, 1608, 2208, Johanne Larsdatter, 74, Hesselbjerg. Aftægtsmand Anders Hansen
1881, 1511, 2111, Jensine Laurine Nielsen, 5½, datter af husmand Peter Nielsen (Sure), Brandsby
1881, 1911, 2511, Maren Andersdatter, 74, Humble. Husmand Peter Henriksen (Thygesen)
1881, 0712, 1412, Anne Nielsen, 38, Kjædeby. Husmand Christian Rasmus Christensen
1881, 2212, 3012, Dorothea Pedersdatter, aftægtsenke, 72½, Humble. Husmand Niels Hansen
1881, 2312, 3012, Caroline Jørgensen, 57½, af Brandsby. Gaardmand Jens Madsen
1882, 0801, 1401, Charlotte Florentine Marie Malmstrøm f. Hellesen, 44½, Humble Præstegaard. Født 19.8.1837 i Kjøbenhavn. Sognepræst Hans Peter Malmstrøm
1882, 1301, 2101, Birgitte Sofie Rasmussen, enke, 66, Helsned. Gaardmand Mads Nielsen
1882, 2703, 0104, Dorthe Rasmussen, enke, 74, Brandsby. Sadelmager Hans Madsen
1882, 2604, 3004, Dødfødt pige, datter af ugift Caroline Hansen, Haugbølle
1882, 1505, 2005, Jensine Marentine Jørgensen, 41 og 4 maaneder, Humble. Indsidder Arendt Chr. Pihl
1882, 0706, 1206, Ane Dorthea Christensen, ugift indsidder, 76, Hesselbjerg
1882, 2606, 3006, Petra Margrethe Nielsen, 1, datter af husmand Peder Nielsen, Brandsby
1882, 0207, 0707, Hedevig Caroline Augusta Jørgensen, 14, datter af førstelærer Jørgensen, ved Humble Skole
1882, 2907, 0208, Christine Margrethe Christensen, enke og fattiglem, 63, Blandebjerg Fattiggaard. Arbejdsmand Peder Madsen
1882, 3108, 0409, Ane Kirstine Jensen, gift, 67, af Kjædeby. Indsidder Rasmus Jensen
1882, 0409, 0909, Ane Bertine Mortensen,14½, datter af boelsmand Peder Mortensen, af Rene
1882, 0609, 1209, Kirsten Andersen, gift, 79½, af Humble. Aftægtsgaardmand Hans Jakobsen
1882, 0809, 1109, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Hansen, Hesselbjerg
1882, 0110, 0610, Dødfødt pige, datter af smed Johan Ludvig Wandel, Brandsby
1882, 2211, 2611, Marthe Madsdatter, enke og fattiglem, 59, Brandsby Fattighus. Indsidder Christian Andersen i Helsned
1882, 2711, 0212, Ane Dorthea Pedersdatter, enke og aftægtsenke, 76½, i Kjædeby. Bryggerkarl Christoffer Rasmussen
1882, 2311, 2911, Marie Larsen, enke, 77 og 3 maaneder, flyttet til sin søn husmand Niels Rasmussen, i Lindelse. Husmand Rasmus Larsen (huset ejes nu af Anders Iversen)
1882, 2811, 0212, Maren Mogensdatter, enke, indsidder og fattiglem, 72, af Humble. Arbejdsmand Frants Christian Rasmussen
1882, 0212, 0712, Anne Marie Johansen, enke, 80, hos slagter Niels Hansen, Haugebølle. Husmand Hans Jørgensen
1882, 1912, 2712, Laurentine Petrine Petersen, 5 uger, datter af ugift Ane Marie Pedersen, Haugebølle
1882, 1812, 2212, Bodil Christensen, enke og fattiglem, 78, Kjædeby. Fattiglem Jens Christensen
1883, 2001, 2701, Jensine Knudsen, 46, Brandsby. Husmand Jørgen Pedersen
1883, 2801, 0302, Christine Andersen, 52, Humble. Husmand Anders Hansen Rudbæk
1883, 0202, 0802, Marie Christensen, 25, Haugbølle. Lars Peder Rasmussen
1883, 2702, 0503, Ane Birgitte Madsdatter, aftægtsenke, 73, Ore. Husmand Mads Jensen
1883, 0503, 1003, Ane Johansen, 57½, Kjædeby. Høker Hans Andersen
1883, 0603, 1303, Frederikke Pedersdatter, 74, Helsned. Aftægtsgaardmand Lars Hansen
1883, 1003, 1603, Hansine Andersen,35, Brandsby. Husmand Lars Larsen
1883, 1303, 1703, Maren Christensdatter, 88, Kjædeby Haver. Aftægtsgaardmand Mads Skov
1883, 2203, 2903, Ane Nielsdatter, enke, 83, hos sønnen i Fodslette. Husmand Niels Hansen af Hesselbjerg
1883, 2504, 0105, Jenny Anna Hansen, 10 uger, datter af ugift Marie Sofie Hansen, hos bedstemoderen Ane Katr. Hansen, Haugbølle
1883, 2105, 2405, Malvine Karenline Petersen, 15½, tjenende gaardmand M. J. Eggert, Brandsby. Datter af ugift Cicilie Andersen, af Brandsby Fattighus
1883, 0306, 0806, Ane Kirstine Marcussen, enke, 72, Kjædeby. Gaardmand Christen Larsen Nielsen
1883, 1308, 1708, Caroline Marie Johansen, ugift, 44, af Haugebølle Mølle. Datter af møller Iversen
1883, 1709, 2209, Ane Katrine Rasmine Hansen, gift, 23, Hesselbjerg. Gaardmand Hans Jakob Nielsen
1883, 2210, 2810, Kirstine Hansine Hansen, 7 uger, datter af husmand Jens Hansen, af Humble
1883, 2410, 2910, Kirsten Madsdatter, gift, 78, af Kjædeby. Aftægtsmand Hans Peter Carstensen
1883, 2311, 2911, Kirsten Hansdatter, gift, 64½, af Haugebølle Mark. Væver Lars Godfredsen
1883, 2805, 0206, Marie Rasmussen, enke, 91, af Brandsby. Husmand Mads Nielsen (Ladefoged)
1884, 0801, 1401, Anne Margrethe Rasmussen, 1, datter af skrædder Jørgen Rasmussen, i Haugebølle
1884, 2901, 0302, Anne Katrine Rasmussen, 59, i Kjædeby. Husmand Johan Madsen Rasmussen
1884, 0402, 1002, Anine Karentine Nielsen, 1 uge, datter af husmand Hans Nielsen, af Haugebølle
1884, 0502, 1002, Marentine Jørgine Hansen, 16, datter af pige Jensine Sørensen, af Brandsby
1884, 2102, 2702, Kirstine Hansen, 48, i Haugbølle. Husmand Jens Pedersen
1884, 1903, 2403, Nielsine Hansen, 26, ved Blandebjerg. Datter af husmand Hans Christiansen
1884, 1104, 1704, Laurine Nielsen, ugift, 52, hos faderen indsidder Niels Larsen (Vester), i Humble
1884, 1304, 1704, Maren Kirstine Madsen, enke, 62, i Helsned. Indsidder og fattiglem Hans Jensen
1884, 2605, 3005, Marthe Andrea Jensen, 1, søn af husmand Jens Andersen, Hesselbjerg
1884, 0706, 1206, Ellen Kirstine Hansen, enke, 70, i Kjædeby. Husmand Hans Thomsen
1884, 1206, 1706, Ane Kirstine Christensen, enke, 80, i Kjædeby. Aftægtsmand Morten Hansen
1884, 2606, 0107, Nikoline Kristine Petersen, 9 maaneder, datter af ugift Martha Petersen og ungkarl Niels Hansen Larsen, i Brandsby Fattighus
1884, 0607, 1107, Maren Lisbeth Andersen, ugift fattiglem, 85, paa Fattiggaarden ved Blandebjerg
1884, 1008, 1508, Kirsten Mikkelsdatter, ugift kvinde, 73, af Humble By
1884, 1109, 1509, Ane Marie Clausen, 49, i Kjædeby. Husmand Mads Madsen
1884, 3009, 0410, Sofie Vilhelmine Petersen, 1, datter af fyrbøder Hans Peder Pedersen og Lavrine Petersen, i Kjædeby
1884, 0510, 1010, Hansine Christine Nielsen, 2, datter af hjulmand Jørgen Madsen Nielsen og Eline B. Hansen, af Humble Kohave
1884, 2110, 2710, Grethe Iversen, enke og fattiglem, 75, paa Humble Fattiggaard
1884 ,0811, 1411, Maren Hansen, enke og fattiglem, 78, paa Humble Fattiggaard
1884, 2312, 2812, Margrethe Rasmussen, 9 maaneder, datter af boelsmand Niels Jeppesen Rasmussen og Caroline Christiansen, paa Haugebølle Mark
1885, 0601, 1301, Ane Marie Rasmussen, 22, paa Haugebølle Mark. Datter af boelsmand Rasmus Nielsen
1885, 0302, 0902, Petrine Jakobsdatter, aftægtsenke, 68, hos husmand Mads Pedersens enke, i Hesselbjerg
1885, 0702, 1302, Gjertrud Rasmussen, 67, paa Brandsby Mark. Skomager Jens Dinesen
1885, 0704, 1304, Ane Sørensdatter, 66, i Kjædeby. Husmand Peder Andersen
1885, 0904, 1504, Ursula Cathrine Ahlefeldt Laurwigen, enke og grevinde, 94, paa Vestergaard
1885, 1104, 1904, Marie Svendsine Nielsen, 8 maaneder, datter af arbejdsmand Rasmus Nielsen og Ane Margrethe Hansen, af Kjædeby
1885, 1885, 1404, 1904, Annine Cathrine Nielsen, 11, datter af arbejdsmand Rasmus Nielsen og Ane Margrethe Hansen, af Kjædeby. Søster til Marie Svendsine Nielsen
1885, 2104, 2704, Ane Margrethe Hansen, af Kjædeby. Arbejdsmand Rasmus Nielsen
1885, 1005, 1605, Ane Kirstine Albrechtsdatter, enke, 89, i Kjædeby Has. Husmand Christen Johansen
1885, 1607, 1907, Ane Margrethe Pedersen, 3 maaneder, datter af gaardmand Niels Johansen Petersen og Ane Marie Hansen, i Helsned
1885, 2308, 2808, Hanne Anine Christine Hansen, 29, i Bøgely, Haugbølle Mark. Niels Hansen
1885, 3108, 0609, Dødfødt pige, datter af husmand Jakob Madsen Hansen og Kirstine Larsen, af Ristinge
1885, 2708, 0209, Johanne Marie Larsen, enke, 75, paa Hømarken i Frue Sogn, Svendborg. Husmand Hans Christiansen af Haugbølle i Humble
1885, 0409, 0909, Inger Hansen, enke, 64, i Haugbølle. Husmand Christen Steffensen
1885, 2511, 3011, Marie Hansen, 42, i Humble. Skomager Anders Pedersen
1885, 2112, 2712, Ane Lavrine Hansen, 41, i Hesselbjerg. Skrædder Martin Petersen
1886, 1101, 1801, Maren Sofie Christensen, 66, paa Hesselbjerg Mark. Boelsmand Christian Pedersen
1886, 3101, 0602, Maren Gommesdatter, aftægtsenke, 82½, hos husmand Hans Pedersen Hansen, i Humble
1886, 2802, 0603, Kirsten Mortensdatter, 75, i Brandsby. Arbejdsmand Rasmus Larsen Madsen
1886, 2303, 2703, Marie Hansine Rasmussen, 3 maaneder, datter af arbejdsmand Lars Peder Rasmussen, i Kjædeby
1886, 2603, 3003, Pige, døde strax, datter af ugift Ane Kirstine Mikkelsen, i Brandsby Fattighus
1886, 1004, 1404, Inger Olsdatter, enke, 66, i Kjædeby. Husmand Christen Madsen
1886, 2304, 2904, Anna Maria Hansen, 20, paa Ristinge. Datter af husmand Jakob Madsen Hansen
1886, 2305, 2905, Hanne Mikkelsen f. Hansen, enke, 56, i Humble. Husmand Rasmus Mikkelsen
1886, 2306, 2906, Anine Sofie Larsen, 6½, datter af husmand Peder Larsen og Rasmine Hansen, i Haugbølle Mose
1886, 1009, 1509, Christine Hansdatter, enke og aftægtskone, 79, af Helsned Møllevænge. Husmand Christen Nielsen Christensen
1886, 1109, 1609, Christiane Hansen, 40, i Helsned. Husmand Anders Hansen
1886, 1509, 2009, Martha Kirstine Peitersen, 45, hos broderen gaardmand Rasmus Peitersen (Klinte), Kjædeby. Husbestyrer Carl Nielsen i Søndenbro
1887, 0401, 1201, Juliane Sofie Larsdatter, 75, i Hesselbjerg. Aftægtsmand og smed Rasmus Hansen Rasmussen
1887, 2301, 2901, Anne Marie Andersen, ugift husholderske, 72, hos væver K. Jørgen Larsen, i Humble
1887, 3001, 0502, Ane Godfredsdatter, aftægtsenke, 84, i Kjædeby
1887, 1302, 1802, Mathilde Marie Madsen, 2½ maaned, datter af ugift Marthe Kirstine Madsen, i Humble
1887, 1302, 1702, Emilie Ingeborg Rasmussen, 1 og 9 maaneder, datter af fisker Niels Madsen Rasmussen og Hansine Georgine Marie Hansen, i Helsned
1887, 1502, 2202, Inger Kirstine Rasmussen, 38, i Humble. Husmand Lars Christian Mogensen
1887, 0303, 1003, Ane Kirstine Olsdatter, enke, 72, i Haugbølle. Husmand Rasmus Hansen
1887, 0204, 0704, Dødfødt pige, datter af ugift Cecilie Andersen, i Kjædeby
1887, 0405, 0905, Hendrikke Nikoline Kock f. Schmidt, 32, i Humble. Kjøbmand Rasmus Kock
1887, 1505, 1905, Udøbt pige, 12 timer, datter af husmand Niels Carlsen og Ellen Sofie Hansen, af Kjædeby
1887, 2805, 0306, Marie Madsen, 14 maaneder, datter af gaardmand Christen Andersen Madsen (Skov) og Marie Jakobsen, i Kjædeby Haver
1887, 1307, 1807, Ane Sofie Jørgensen, enke, 79, paa Ristinge. Husmand Lars Hansen
1887, 3007, 0308, Kirstine Madsen, fattiglem, 82, i Humble
1887, 0408, 0808, Sara Sophie Henriette Dinesen, 70, i Kjædeby. Husmand Lars Larsen
1887, 3009, 0510, Rasmine Hansine Jensen, 9, datter af husmand Christian Jensen og Ane Marie Rasmussen, af Brandsby
1887, 0610, 1210, Hanne Marie Mikkelsen, 11 og 9 maaneder, datter af afdøde indsidder Christian Mikkelsen og Hanne Margrethe Hansen, i Brandsby Fattighus
1887, 1010, 1510, Margrethe Larsdatter, enke, 83, paa Ristinge. Gaardmand Mads Hansen
1887, 2210, 2810, Dorthea Jørgensdatter, enke, 62, i Hesselbjerg. Tømmermand Rasmus Christensen
1887, 2910, 0411, Marie Hansdatter, enke, 66, i Hesselbjerg. Gaardmand Mads Christensen
1887, 2910, 0411, Jensine Jensen, 51, i Aalemose. Husmand Niels Hansen Nielsen
1887, 2011, 2411, Nielsine Rasmine Nielsen, 2½ maaned, datter af ugift Johanne Nielsen, i Hesselbjerg
1887, 2012, 2912, Anna Dorthe Mikkelsdatter, enke, 72, i Hesselbjerg. Gaardmand Ole Andersen
1887, 2312, 3112, Caroline Rasmussen, 56½, i Humble. Husmand Mogens Hansen Mikkelsen
1887, 2812, 03011888, Marthe Pedersen, enke, 64, i Hesselbjerg. Møller Hans Andersen
1887, 2912, 03011888, Johanne Marie Christensen, 73, ved Blandebjerg. Husmand Jørgen Pedersen
1888, 0301, 1001, Anne Pedersdatter, aftægtsenke, 78, paa Ristinge
1888, 0401, 1101, Ane Pedersdatter, enke, 87, paa Ristinge Hale. Aftægtsmand Jens Andreasen
1888, 0601, 1301, Inger Jørgensdatter, enke, 81, i Brandsby. Gaardmand Jens Jensen
1888, 1203, 1903, Julie Martine Clausen, 12, datter af gaardmand Hans Madsen Clausen og Ane Kirstine Pedersen, i Humble
1888, 2105, 2605, Cathinka Olivia Rasmussen, 1 og 9 maaneder, datter af husmand Hans Mikkelsen Rasmussen og Marthe Rasmussen, i Helsned Møllevænge
1888, 2105, 2605, Anne Margrethe Andersdatter, enke, 79, opholdt sig i Humble. Skrædder Hans Andersen i Hennetved
1888, 0106, 0806, Anne Marie Rasmussen, 63, af Kjædeby Has. Husmand Peder Nielsen
1888, 2606, 3006, Alma Thora Marie Pedersen, 9, datter af husmand og fyrbøder Hans Peder Pedersen og Laurine Pedersen, i Kjædeby
1888, 2208, 2808, Nielsine Rasmine Hansen, 50, i Brandsby. Husmand Christen Rasmussen Jakobsen
1888, 1710, 2010, Anna Arondine Bech, 1 maaned, datter af proprietær Hans Ingo Rudolf Bech og Henriette Ludolfine Bech f. Kastrup, paa Frederiksberg
1888, 1511, 2211, Hansine Johanine Gotfredsen, ,21, i Kjædeby Haver. Datter af boelsmand Gotfred Pedersen og Kirsten Rasmussen
1888, 1911, 2411, Marie Mikkelsdatter, enke, 78, paa Ristinge. Husmand Christen Hansen Henriksen
1888, 2912, 05011889, Ane Elisabeth Rasmussen, 71, af Bogetoftegaard. Aftægtsmand Christian Mogensen
1888, 3112, 05011889, Marthe Christensdatter, 69, i Kjædeby. Tømrer Hans Christian Hansen
1889, 0602, 1302, Anne Marie Christensdatter, enke, 79½, i Kjædeby Haver. Husmand Søren Peder Christensen
1889, 1402, 2002, Inger Margrethe Hansen,2½, datter af gaardejer Ingvor Anton Hansen og Hanne Hansen, paa Tjørnebjerggaard i Kjædeby Haver
1889, 1103, 1603, Karen Pedersen, enke, 72, i Lækkebøllehuset ved Brandsby. Husmand Jens Christensen
1889, 2205, 2705, Cathrine Marie Jørgensen, 68, i Brandsby. Skorstensfejer Johannes Andreas Nielsen
1889, 1508, 2008, Caroline Hansine Hansen, 22, af Brandsby. Datter af husmand Hans Hansen og Hanne Christine Nielsen
1889, 1110, 1710, Karen Hansen, enke, 77, af Haugbølle. Gaardmand Hans Hansen
1889, 2810, 0211, Arondine Salomine Bech f. Hirsch, enke, 56, af Frederiksberg. Proprietær Niels Bech
1889, 2211, 2811, Hansine Christensen, 2½, datter af husmand Hans Henrik Christensen og Jørgine Rasmine Jørgensen, i Hesselbjerg
1889, 3012, 04011890, Marthe Christensdatter, enke, 79, paa Hesselbjerg Mark. Husmand Rasmus Pedersen
1890, 1101, 1701, Rasmine Jensen, tjenestepige, 16, hos gaardejer Peder Jensen, paa Kathrinebjerg
1890, 1601, 2301, Maren Brandt, 11, datter af gaardejer C. Brandt, i Kjædeby
1890, 0202, 0802, Petronella Larsen, fattiglem, 81, paa Blandebjerg Fattiggaard
1890, 1902, 2202, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Larsen Hansen og Mettine Kirstine Pedersen, i Humble Kohave
1890, 2602, 0203, Dødfødt pige, datter af kusk i Lindelse Præstegaard Carl Anton Hansen og Rasmine Cæcilie Godfredsen, i Kjædeby Haver
1890, 1303, 1803, Rasmine Cæcilie Godfredsen, 26, i Kjædeby Haver. Kusk Carl Anton Hansen
1890, 1603, 2103, Marthe Hansen, 52, paa Haugbølle Mark. Husmand og slagter Niels Hansen
1890, 3003, 0404, Laura Kirstine Olalia Mouritzen, 4, datter af hjulmand Lars Mouritzen og Maren Hansen, i Brandsby
1890, 1104, 1304, Anna Christine Christensen, 16 dage, datter af lejehusmand Rasmus Mikkelsen Christensen og Mogensine Rasmine Mogensen, ved Frederiksberg Mose
1890, 1404, 1904, Marie Kirstine Nielsdatter, aftægtsenke, 76, i Haugbølle
1890, 2804, 0205, Caroline Christine Christensen, 2½, datter af avlskarl paa Frederiksberg Christen Christensen og hustru i Hagenby
1890, 1605, 2305, Hanne Rasmussen, 57, i Hesselbjerg. Gaardmand Hans Andersen
1890, 1605, 2205, Ane Marie Rasmussen, enke, 64, paa Haugbølle Mark. Husmand Christen Christensen
1890, 2706, 0307, Hanne Hansdatter, 72, i Hesselbjerg. Væver og husmand Niels Hansen
1890, 0107, 0707, Ane Mathilde Andersen, 42, i Humble. Gaardmand Johan Christoffer Nielsen
1890, 0207, 0707, Johanne Hansen, fattiglem, 84½, opholdt sig hos husmand Peder Larsen, af Haugbølle Mose
1890, 0907, 1507, Johanne Christine Eleonore Knudsen, 44, i Haugbølle. Smed Christen Madsen Krøjer
1890, 1607, 2007, Marentine Rasmine Christine Pedersen, 14, plejedatter af vejmand Christen Hansen, i Humble
1890, 2707, 0108, Anna Clausen, 8, datter af gaardmand Hans Madsen Clausen og Ane Kirstine Petersen, i Humble
1890, 0708, 1308, Maren Jensdatter, enke, 81, af Kjædeby Haver. Gaardmand Mads Mikkelsen Hansen
1890, 2009, 2409, Ane Kirstine Nielsen, enke, 78½, nu paa Fattiggaarden ved Blandebjerg. Husmand Henrik Thygesen i Humble
1890, 1710, 2410, Johanne Marie Madsen, 23, datter af gaardmand Jørgen Madsen og Kirstine Hansen, af Hesselbjerg
1890, 2710, 3110, Johanne Marie Pedersen, 4½, datter af gaardmand Jens Pedersen og Caroline Cecilie Rasmussen, af Kathrinebjerg
1890, 0511, 1111, Ane Jakobsen, enke, 87, opholdt sig hos husmand Anders Gotfredsen Iversen, paa Haugbølle Mark. Husmand Rasmus Jakobsen i Statene
1890, 1412, 2012, Karen Sofie Rudbæk, 5 maaneder, datter af gaardmand Jens Hansen Christensen (Rudbæk) og Johanne Christine Jensen, af Haugbølle Mark
1891, 2001, 2601, Martine Anine Rasmussen, 11, datter af husmand Mads Hansen Rasmussen, paa Ristinge
1891, 0802, 1302, Christine Karentine Christoffersen, 17, datter af husmand Christoffer Rasmussen og Ane Marie Hansen, paa Humble Mark
1891, 0902, 1602, Ane Margrethe Andersen, enke, 89, tilhuse hos gaardmand Mads Truelsen, i Humble. Bolsmand Hansen i Fuglsbølle
1891, 0203, 0903, Jørgine Camilla Jørgensen, 7 maaneder, datter af husmand Pilegaard Jørgensen og Severine Petrine Hansen, af Kjædeby
1891, 0303, 0703, Maren Andersdatter, aftægtsenke, 87, paa Ristinge
1891, 0903, 1403, Ane Margrethe Elisabeth Larsen, 7, datter af høker Christen Madsen Larsen og Maren Kirstine Jørgensen, af Hesselbjerg
1891, 2403, 0104, Mette Cathrine Pedersen, enke, 89, paa Cathrinebjerg. Gaardmand Hans Thomsen af Haugbølle
1891, 2903, 0404, Karen Jørgensen, 51, af Helsned Mark. Husmand Hans Christian Mikkelsen
1891, 1805, 2305, Caroline Martine Jørgensen, 2, datter af ugift Johanne Marie Hansen, af Humble
1891, 1408, 1908, Johanne Rasmusdatter, enke og fattiglem, 85½, paa Blandebjerg Fattiggaard
1891, 1908, 2408, Ane Kathrine Nielsen, 63, i Haugbølle. Husmand Hans Jakob Johansen
1891, 0610, 1210, Hanne Madsen, ugift, 31, opholdt sig hos broderen gaardmand Mads Madsen, paa Ristinge
1891, 2210, 2610, Maren Pedersen Lange,57, i Haugbølle. Indsidder Hans Hansen
1891, 2210, 2710, Hanne Madsdatter, fraskilt, 65, i Kædeby. Fraskilt husmand Rasmus Hansen
1891, 1111, 1611, Ane Kirstine Godfredsen, fattiglem, 85, paa Humble Fattiggaard ved Blandebjerg
1891, 1612, 2212, Ane Marie Jensen, fattiglem, 82, paa Humble Fattiggaard ved Blandebjerg
1891, 2612, 3112, Ane Kirstine Frederikke Christiansen, 47, paa Ristinge. Husmand Søren Christian Larsen
1891, 2812, 04011892, Hanne Kathrine Hansen, aftægtsenke, 82, paa Haugbølle Mark
1892, 0201, 0901, Kirsten Sørensen, 86, i Kædeby Has. Aftægtsmand Hans Jørgensen
1892, 0201, 0801, Ane Margrethe Jensdatter, aftægtsenke, 84, Kædeby
1892, 0501, 1101, Mette Kathrine Clausen, enke og fattiglem, 60, opholdt sig hos skorstensfejer A. Nielsen, i Brandsby